Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

Наказ Державної митної служби України

вiд 27 серпня 1999 року N 543


Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
15 вересня 1999 р. за N 622/3915


     У зв'язку з набранням чинностi законами України "Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi", "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв", "Про спецiальну економiчну зону "Славутич", "Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець", "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi у Закарпатськiй областi", "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi", Указом Президента України вiд 9 грудня 1998 року N 1339 "Про спецiальну економiчну зону "Закарпаття" та з метою вдосконалення контролю за перемiщенням товарiв та iнших предметiв через митний кордон України НАКАЗУЮ:

     1. Внести до роздiлу 2 "Особливостi перемiщення товарiв через митний кордон України" додатка 2 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 такi доповнення:

"N з/п Найменування особливостi поставки товарiв Код
44 Перемiщення вантажiв для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв 60
у тому числi:
у СЕЗ "Яворiв" 61
у СЕЗ "Славутич" 62
у СЕЗ "Курортополiс Трускавець" 63
у Закарпатську область 64
45 Перемiщення вантажiв для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку 70
у тому числi:
у Донецькiй областi 71
у Луганськiй областi 72
46 Перемiщення товарiв та iнших предметiв у спецiальну економiчну зону (або зi спецiальної економiчної зони), у якiй запроваджено режим спецiальної митної зони 80
у тому числi:
у (iз) СЕЗ "Донецьк" 81
у (iз) СЕЗ "Азов" 82
у (iз) автопорт "Краковець" 83
у (iз) СЕЗ "Закарпаття" 84".

     2. Правовому управлiнню (Тимошенко С. В.), Управлiнню статистики, контролю та аналiзу (Овдiєнко Н. Т.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С. А.) у термiн до 27.09.99 внести необхiднi змiни до нормативно-довiдкової iнформацiї, у тому числi до довiдникiв програмно-iнформацiйного комплексу "Митне оформлення вантажiв" та iнших, якi використовуються при митному оформленнi.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома митних брокерiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зареєстрованих у зонi дiяльностi митних органiв.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О. П.

Голова Служби Ю. Соловков
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.