КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 18 травня 2005 p. N 355


Про скасування додаткового збору за митне оформлення нафтопродуктiв

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Скасувати додатковий збiр за митне оформлення нафтопродуктiв, що iмпортуються на митну територiю України i пiдлягають обкладенню акцизним збором.

     У зв'язку з цим:

     визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 вересня 1998 p. N 1460 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 p. N 65" (Офiцiйний вiсник України, 1998 p., N 38, ст. 1392);

     пункт 5 перелiку постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 p. N 93 "Про справляння плати за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв" (Офiцiйний вiсник України, 2003 p., N 4, ст. 139), та абзац третiй пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 p. N 65 "Про ставки митних зборiв" - (iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 1998 p. N 670 (Офiцiйний вiсник України, 1998р., N 38, ст. 1392), вiд 19 травня 1999 p. N 840 (Офiцiйний вiсник України, 1999 p., N 20, ст. 893), вiд 5 липня 1999 p. N 1187 (Офiцiйний вiсник України, 1999 p., N 27, ст. 1332) та вiд 28 квiтня 2001 p. N 413 (Офiцiйний вiсник України, 2001 p., N 18, ст. 791) виключити.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ТИМОШЕНКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.