ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.09.2005 N 894


Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких наказiв Держмитслужби України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
27 вересня 2005 р. за N 1108/11388


     На виконання вимог Указу Президента України вiд 01.06.2005 N 901 "Про деякi заходи щодо забезпечення здiйснення державної регуляторної полiтики", з метою приведення нормативно-правових актiв Держмитслужби України у вiдповiднiсть до законодавства України наказую:

     1. Визнати такими, що втратили чиннiсть, такi накази Держмитслужби України:

     вiд 29.03.93 N 73 "Про митний контроль на державному кордонi України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 10.08.94 за N 186/395;

     вiд 23.04.93 N 105 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок розгляду пропозицiй, заяв, скарг i органiзацiю прийому громадян у митних органах України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 06.05.93 за N 39;

     вiд 15.11.93 N 291 "Про затвердження Тимчасового порядку облiку, оцiнки i використання конфiскованого митними органами України майна, валюта та цiнностей, безхазяйного майна, товарiв та iнших предметiв, за якими не звернувся власник до кiнця строку зберiгання", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.93 за N 190;

     вiд 18.11.96 N 516 "Про затвердження Порядку митного контролю за товарами (предметами) у разi змiни транспортного засобу та умов, яким мають вiдповiдати декларанти алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний збiр", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 21.11.96 за N 675/1700;

     вiд 25.04.97 N 189 "Про затвердження Положення про порядок перемiщення через митний кордон України та облiку продукцiї, що поставляється згiдно з мiжвiдомчими угодами", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 05.06.97 за N 210/2014;

     вiд 29.05.97 N 238 "Про термiни зберiгання товарiв на митних лiцензiйних складах", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 10.06.97 за N 214/2018;

     вiд 09.06.99 N 347 "Про затвердження Порядку маркування вантажних митних декларацiй, погашення марок гербового збору та нанесення позначок про належне маркування", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14.06.99 за N 376/3669;

     вiд 16.02.2000 N 83 "Про затвердження Порядку митного оформлення об'єктiв лiзингу (оренди), що перемiщуються через митний кордон України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 13.03.2000 за N 158/4379;

     вiд 26.07.2000 N 406 "Про затвердження Порядку митного оформлення транспортних засобiв, увезених на територiю України громадянами для тимчасового користування пiд зобов'язання про зворотне вивезення", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 10.08.2000 за N 492/4713;

     вiд 16.02.2001 N 99 "Про спрощення митного оформлення целюлозно-паперової продукцiї та полiграфiчного обладнання", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 16.02.2001 за N 202/5393;

     вiд 14.11.2001 N 725 "Про внесення змiн та доповнень до деяких наказiв Держмитслужби України та затвердження унiфiкованої форми Акта про проведення митного огляду", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 29.11.2001 за N 996/6187;

     вiд 13.01.2004 N 14 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України за iнвестицiйними та iнновацiйними проектами технологiчних паркiв, та про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 30.01.2004 за N 131/8730.

     2. Скасувати наказ Державної митної служби України вiд 11.08.05 N 742 "Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких наказiв Держмитслужби".

     3. Юридичному департаменту (Ступак Ю.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Начальникам митних органiв i спецiалiзованих митних установ довести цей наказ до вiдома фiзичних та юридичних осiб.

     5. Установити, що наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Пашка П.В.

Т.в.о.Голови державної митної служби України В.В.Вовк
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.