КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 травня 2006 р. N 726


Про внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Служби зовнiшньої розвiдки

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Службу зовнiшньої розвiдки України" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Служби зовнiшньої розвiдки змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ЄХАНУРОВ

Iнд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 травня 2006 р. N 726

ЗМIНИ,
що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Служби зовнiшньої розвiдки

     1. У пунктах 13 i 14 Положення про медико-соцiальну експертизу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 1992 р. N 83 (ЗП України, 1992 р., N 3, ст. 68; Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 49, ст. 2125; 2001 р., N 21, ст. 954; 2002 р., N 1, ст. 4, N 23, ст. 1111):

     слова "вiйськово-медичної служби СБУ" замiнити словами "вiйськово-медичних управлiнь СБУ, Служби зовнiшньої розвiдки";

     доповнити пункти пiсля слiв "вiйськовослужбовцiв СБУ" словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     2. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 1992 р. N 393 "Про порядок обчислення вислуги рокiв, призначення та виплати пенсiй i грошової допомоги особам офiцерського складу, прапорщикам, мiчманам, вiйськовослужбовцям надстрокової служби та вiйськової служби за контрактом, особам начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та членам їхнiх сiмей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; 1994 р., N 1, ст. 23; 1995 р., N 8, ст. 191; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 36, с. 28; 1999 р., N 15, ст. 609; 2000 р., N 7, ст. 275; 2001 р., N 31, ст. 1393, N 47, ст. 2071; 2003 р., N 37, ст. 1981, N 47, ст. 2442; 2004 р., N 46, ст. 3017; 2005 р., N 25, ст. 1441; 2006 р., N 7, ст. 371) - з доповненням, внесеним постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 1995 р. N 1009 :

     1) у пунктi 1:

     абзаци другий i восьмий доповнити словами "Службi зовнiшньої розвiдки";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "час роботи в органах державної влади у разi направлення (переведення) для подальшого проходження вiйськової або державної служби до розвiдувальних органiв на посади, якi передбачають використання знань i досвiду, набутих пiд час роботи в органах державної влади";

     2) пункт 2 пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки";

     3) у пунктi 3:

     абзац четвертий пiдпункту "б" i абзац третiй пiдпункту "в" пiсля слiв "Мiнiстерством оборони України" доповнити словами "Службою зовнiшньої розвiдки";

     абзац п'ятий пiдпункту "б" i абзац восьмий пiдпункту "в" пiсля слiв "Мiнiстерством оборони" доповнити словами "Службою зовнiшньої розвiдки";

     абзац дев'ятий пiдпункту "в" пiсля слiв "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки";

     4) пункт 14 пiсля слiв "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки";

     5) пункт 15 пiсля слiв "Службi безпеки України" доповнити словами "Службi зовнiшньої розвiдки".

     3. Пункт 1 Умов державного обов'язкового особистого страхування вiйськовослужбовцiв i вiйськовозобов'язаних, призваних на збори, i порядку виплати їм та членам їх сiмей страхових сум, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 серпня 1992 р. N 488 (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 242; 1995 р., N 6, ст. 146; Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 37, ст. 1981), та додаток 2 до зазначених Умов, пiсля слiв "Служба безпеки" в усiх вiдмiнках доповнити словами "Служба зовнiшньої розвiдки" у вiдповiдному вiдмiнку.

     4. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 вересня 1992 р. N 538 "Про Порядок забезпечення безплатного проїзду вiйськовослужбовцiв i членiв їхнiх сiмей у чергову вiдпустку, на нове мiсце служби та перевезення багажу" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 253; Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 37, ст. 1981):

     пункт 2 постанови пiсля слiв "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки";

     абзац перший пункту 1 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, пiсля слiв "Службою безпеки" доповнити словами "Службою зовнiшньої розвiдки".

     5. Пункт 4 Положення про порядок застосування вогнепальної зброї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 1992 р. N 575, пiсля слiв "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     6. У Порядку пiдтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсiй за вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записiв у нiй, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1993 р. N 637 (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 273; Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 15, ст. 814; 2003 р., N 48, ст. 2505):

     1) у пунктi 6:

     абзац перший пiсля слiв "державної безпеки" доповнити словами "розвiдувальних органах";

     абзац третiй доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки";

     2) абзац другий пункту 16 пiсля слiв "державної безпеки" доповнити словами "розвiдувальними органами";

     3) пункт 19 пiсля слiв "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     7. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 лютого 1994 р. N 63 "Про органiзацiйнi заходи щодо застосування Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" - з доповненням, внесеним постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовтня 2004 р. (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 44, ст. 2906), пiсля слiв "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     8. У роздiлах I-IV додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 лютого 1994 р. N 94 "Про порядок надання пiльг, передбачених Законом України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (ЗП України, 1994 р., N 6, ст. 147; Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 23, ст. 1073; 2005 р., N 13, ст. 666) останнiй абзац пiсля слiв "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     9. У Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 283 (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 213; 1995 р., N 1, ст. 21, N 3, ст. 62, N 7, ст. 167; 1996 р., N 1, ст. 3, N 20, ст. 580, N 21, ст. 597; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 33, с. 24, число 39, с. 13; 1998 р., N 9, ст. 345; 1999 р., N 45, ст. 2232; 2000 р., N 22, ст. 900, N 28, ст. 1164; 2001 р., N 20, ст. 845, N 44, ст. 1982; 2002 р., N 21, ст. 1045; 2004 р., N 9, ст. 534, N 15, ст. 1044, N 21, ст. 1436; 2005 р., N 2, ст. 83, N 3, ст. 142, N 28, ст. 1626):

     абзац третiй пункту 2 пiсля слiв "служби безпеки" доповнити словами "розвiдувальних органiв";

     пункт 3 доповнити абзацом такого змiсту:

     "час вiйськової або державної служби в розвiдувальних органах України пiсля повернення в установленому законодавством порядку до органiв державної влади, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби".

     10. Абзац перший пункту 7 i пункт 12 Положення про порядок видачi посвiдчень i нагрудних знакiв ветеранiв вiйни, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 1994 р. N 302 (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 218; Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 23, ст. 1073; 2004 р., N 2, ст. 46; 2005 р., N 13, ст. 666) пiсля слова "СБ" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     11. Текст розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 353 - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 37, ст. 1981), та назву додаткiв 1 i 2 до нього пiсля слiв "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     12. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 липня 1994 р. N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 270; Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 42, ст. 2107; 2002 р., N 47, ст. 2146; 2003 р., N 23, ст. 1080, N 37, ст. 1981; 2006 р., N 14, ст. 986):

     абзац третiй пункту 12 Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого зазначеною постановою, пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки";

     додаток 1 до постанови пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Служба зовнiшньої розвiдки".

     13. У Положеннi про порядок надання грошових виплат населенню на покриття витрат за оплату житлово-комунальних послуг

     у зв'язку з пiдвищенням тарифiв на них, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 грудня 1994 р. N 814 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 37; Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 37, ст. 1981):

     пiдпункти 2 i 8 пункту 2 пiсля слiв "Служба безпеки" в усiх вiдмiнках доповнити словами "Служба зовнiшньої розвiдки" у вiдповiдному вiдмiнку;

     абзац третiй додатка 3 до Положення пiсля слiв "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     14. Абзац перший пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 березня 1995 р. N 167 "Про питання оплати працi окремих категорiй працiвникiв (невiйськовослужбовцiв) Збройних Сил та iнших вiйськових формувань України" - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 37, ст. 1981), пiсля слiв "Служби безпеки" доповнити словами "Службi зовнiшньої розвiдки".

     15. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 серпня 1995 р. N 608 "Про заходи щодо виконання Постанови Верховної Ради України вiд 23 червня 1995 р. N 244" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     16. Абзац перший пункту 7 i пункт 21 Типового положення про вiдомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 1995 р. N 653 (ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 4; Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 23, ст. 1080), пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     17. Абзаци перший i другий пункту 1 та пункти 3 i 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 1996 р. N 458 "Про комiсiї для розгляду питань, пов'язаних iз встановленням статусу учасника вiйни вiдповiдно до Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 307; Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 15, ст. 814) пiсля слiв "Служба безпеки" в усiх вiдмiнках доповнити словами "Служба зовнiшньої розвiдки" у вiдповiдному вiдмiнку.

     18. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 листопада 1997 р. N 1238 "Про обов'язковий профiлактичний наркологiчний огляд i порядок його проведення" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 46, с. 53; 1998 р., N 34, ст. 1277, N 38, ст. 1395):

     пункт 17 перелiку професiй та видiв дiяльностi, для яких є обов'язковим первинний i перiодичний профiлактичний наркологiчний огляд, затвердженого зазначеною постановою, пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Службу зовнiшньої розвiдки";

     пункт 2 Порядку проведення обов'язкового профiлактичного наркологiчного огляду громадян, затвердженого зазначеною постановою, пiсля слова "СБУ" доповнити словами "спiвробiтникiв Служби зовнiшньої розвiдки".

     19. Абзац перший пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 1997 р. N 1261 "Про виконання резолюцiй Ради Безпеки ООН щодо Сьєрра-Леоне" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 вересня 2000 р. N 1394 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 36, ст. 1545), вiд 15 жовтня 2003 р. N 1606 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 42, ст. 2207), пiсля слiв "Служби безпеки" доповнити словами "та Служби зовнiшньої розвiдки".

     20. Перше речення абзацу четвертого пункту 14 Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 лютого 1998 р. N 125 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810; 1999 р., N 24, ст. 1107; 2001 р., N 12, ст. 490; 2002 р., N 2, ст. 70; 2003 р., N 1, ст. 14, N 10, ст. 438, N 34, ст. 1827, N 44, ст. 2302; 2004 р., N 11, ст. 667, N 44, ст. 2881; 2005 р., N 51, ст. 3197), пiсля слiв "виконавчої влади" доповнити словами "Служба зовнiшньої розвiдки".

     21. У Положеннi про порядок надання суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi повноважень на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення та товарiв, якi мiстять вiдомостi, що становлять державну таємницю, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 червня 1998 р. N 838 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 23, ст. 839; 1999 р., N 24, ст. 1107; 2001 р., N 12, ст. 490; 2002 р., N 24, ст. 1170, N 42, ст. 1934; 2003 р., N 18-19, ст. 841, N 34, ст. 1827):

     1) в абзацах двадцять другому i двадцять третьому пункту 6 слова "та СБУ" замiнити словами "СБУ та Службою зовнiшньої розвiдки";

     2) абзац перший пунктiв 7 i 11, абзац другий пункту 13, абзац четвертий пункту 18 пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Служба зовнiшньої розвiдки" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) в абзацах двадцять першому i двадцять п'ятому пункту 7 слова "та СБУ" замiнити словами "СБУ та Службою зовнiшньої розвiдки";

     4) у пунктi 19:

     абзац другий пiсля слова "СБУ" доповнити словами "та Служба зовнiшньої розвiдки" у вiдповiдному вiдмiнку;

     в абзацi шостому слова "та СБУ" замiнити словами "СБ" та Службою зовнiшньої розвiдки";

     в абзацi сьомому:

     доповнити абзац пiсля слiв "погоджений з СБУ" словами "та Службою зовнiшньої розвiдки";

     слова "та СБУ" замiнити словами "СБУ та Службою зовнiшньої розвiдки".

     22. Пункт 11 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 1999 р. N 663 "Про норми вiдшкодування витрат на вiдрядження в межах України та за кордон" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 17, ст. 720) пiсля слiв "Службою безпеки" доповнити словами "Службою зовнiшньої розвiдки".

     23. У Положеннi про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 1999 р. N 920 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 22, ст. 1005; 2003 р., N 32, ст. 1711; 2004 р., N 44, ст. 2881):

     1) в абзацi першому пункту 22:

     слова "та СБУ" замiнити словами "СБУ та Службою зовнiшньої розвiдки";

     доповнити абзац пiсля слiв "Держекспортконтролю, СБУ" словами "Служби зовнiшньої розвiдки";

     2) абзац перший пунктiв 29 i 36, пункт 30 пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     24. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 1999 р. N 1601 "Про порядок видачi посвiдчення i вручення нагрудного знака "Ветеран вiйськової служби" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 35, ст. 1807; 2003 р., N 37, ст. 1981):

     1) пункти 2 i 3 постанови пiсля слiв "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки";

     2) пункт 4 Порядку, затвердженого зазначеною постановою пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки";

     3) в описi нагрудного знака "Ветеран вiйськової служби", затвердженому зазначеною постановою:

     абзац шостий пункту 1 пiсля слiв "Служба безпеки України" доповнити словами "Служба зовнiшньої розвiдки";

     пункт 2 пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "волошкового - для Служби зовнiшньої розвiдки".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами шостим - восьмим.

     25. У Програмi запобiгання торгiвлi жiнками та дiтьми, затвердженiй постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 вересня 1999 р. N 1768 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 39, ст. 1947; 2003 р., N 37, ст. 1981):

     у пунктi 9 склад виконавцiв пiсля слова "МЗС" доповнити словами "Служба зовнiшньої розвiдки";

     у пунктах 32 i 33 склад виконавцiв пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Служба зовнiшньої розвiдки".

     26. Пункт 1 Порядку надання медичної допомоги у вiйськово-медичних закладах i взаєморозрахункiв за неї мiж вiйськовими формуваннями, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 1999 р. N 1923 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 42, ст. 2099; 2000 р., N 34, ст. 1445; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2005 р., N 20, ст. 1060), пiсля слiв "вiйськ Цивiльної оборони, СБУ" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     27. Пункт 1, абзац третiй пiдпункту "в" пункту 3 та пункт 7 Порядку надання права на безплатний проїзд i перевезення багажу ветеранам вiйськової служби та членам їхнiх сiмей у разi переїзду до вибраного мiсця постiйного проживання пiсля звiльнення з вiйськової служби, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 жовтня 1999 р. N 1983 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 43, ст. 2149; 2003 р., N 37, ст. 1981), пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     28. Пункт 2 Порядку формування та розподiлу квот на закупiвлю вовни, овчин, каракулю i смушкiв у вiвчарських господарствах та вiдшкодування рiзницi мiж регульованими i дiючими цiнами на них, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 грудня 1999 р. N 2255 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 50, ст. 2451; 2003 р., N 37, ст. 1981), пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     29. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 1999 р. N 2287 "Про затвердження Положення про порядок реалiзацiї металобрухту, утвореного у вiйськових формуваннях" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 50, ст. 2468; 2003 р., N 37, ст. 1981) пiсля слiв "Службi безпеки" доповнити словами "Службi зовнiшньої розвiдки".

     30. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 вересня 2000 р. N 1465 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попереднiх та перiодичних психiатричних оглядiв i перелiку медичних психiатричних протипоказань щодо виконання окремих видiв дiяльностi (робiт, професiй, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю дiяльнiсть, або оточуючих" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 39, ст. 1656):

     пункт 3 Порядку, затвердженого зазначеною постановою , пiсля слова "Мiноборони" доповнити словами "спiвробiтники Служби зовнiшньої розвiдки";

     примiтку 3 до перелiку медичних психiатричних протипоказань щодо виконання окремих видiв дiяльностi (робiт, професiй, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю дiяльнiсть, або оточуючих, затвердженого зазначеною постановою, пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Служба зовнiшньої розвiдки" у вiдповiдному вiдмiнку.

     31. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2001 р. N 351 "Про виконання резолюцiй Ради Безпеки ООН щодо руху "Талiбан" (Афганiстан)" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 15, ст. 655):

     абзац перший пункту 2 пiсля слiв "Служби безпеки" доповнити словами "та Служби зовнiшньої розвiдки";

     абзац перший пункту 5 пiсля слiв "Мiнiстерству внутрiшнiх справ" доповнити словами "Службi зовнiшньої розвiдки";

     пункт 6 пiсля слiв "Мiнiстерству транспорту" доповнити словами "Службi зовнiшньої розвiдки".

     32. У Положеннi про порядок розроблення, виготовлення, реалiзацiї та придбання спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 жовтня 2001 р. N 1450 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 28, ст. 1870):

     пункт 2 пiсля слiв "центральнi органи виконавчої влади" доповнити словами "розвiдувальнi органи";

     пункт 3 пiсля слова "СБУ" доповнити словами "розвiдувальнi органи".

     33. Пункти 12-14 Порядку забезпечення примiщеннями закордонних дипломатичних установ України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1589 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 48, ст. 2146; 2002 р., N 14, ст. 732), пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Служба зовнiшньої розвiдки" у вiдповiдному вiдмiнку.

     34. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2001 р. N 1800 "Про заходи щодо виконання резолюцiї Ради Безпеки ООН вiд 28 вересня 2001 р. N 1373" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 1, ст. 20):

     пункти 2 i 7, абзаци перший та другий пункту 9 i абзац перший пункту 11 пiсля слiв "Служба безпеки" в усiх вiдмiнках доповнити словами "Служба зовнiшньої розвiдки" у вiдповiдному вiдмiнку;

     абзац другий пункту 8 пiсля слiв "Мiнiстерству оборони" доповнити словами "Службi зовнiшньої розвiдки".

     35. Абзац другий пункту 3, пiдпункт 1 пункту 7, абзац другий пункту 8, абзац перший пункту 9 Порядку призначення i виплати державної допомоги сiм'ям з дiтьми, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 12, ст. 601, N 52, ст. 2372; 2003 р., N 9, ст. 397, N 37, ст. 1981, N 51, ст. 2691; 2004 р., N 16, ст. 1110, N 34, ст. 2255; 2005 р., N 17, ст. 902; 2006 р., N 11, ст. 737), пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Служба зовнiшньої розвiдки" у вiдповiдному вiдмiнку.

     36. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2002 р. N 426 "Про норми харчування вiйськовослужбовцiв Збройних Сил, iнших вiйськових формувань та осiб рядового, начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 14, ст. 739; 2006 р., N 11, ст. 716):

     абзац перший пункту 2 пiсля слiв "вiйськовими формуваннями" доповнити словами "Службi зовнiшньої розвiдки";

     у першому реченнi абзацу першого примiтки до норми N 11 - автономне харчування слова "частин спецiального призначення" замiнити словами "частин (пiдроздiлiв) спецiального призначення (у тому числi розвiдувальних органiв)".

     37. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 червня 2002 р. N 749 "Про виконання резолюцiй Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, органiзацiї "Ель-Кайда" та руху "Талiбан" (Афганiстан)" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 23, ст. 1118) пiсля слiв "Службi безпеки" доповнити словами "та Службi зовнiшньої розвiдки".

     38. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 2002 р. N 870 "Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на перiод до 2010 року" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 27, ст. 1255; 2003 р., N 23, ст. 1080):

     абзац перший пункту 3 постанови пiсля слiв "виконавчої влади" доповнити словами "Службi зовнiшньої розвiдки";

     у пунктах 1, 11, 16 i 23 склад виконавцiв Програми, затвердженої зазначеною постановою, пiсля слiв "виконавчої влади" доповнити словами "Служба зовнiшньої розвiдки".

     39. Абзац перший пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2002 р. N 1955 "Про виконання резолюцiй Ради Безпеки ООН щодо Сомалiйської Демократичної Республiки" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 52, ст. 2376) пiсля слiв "Службi безпеки" доповнити словами "Службi зовнiшньої розвiдки".

     40. Абзац перший пiдпункту "а" i пiдпункт "в" пункту 1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 690 "Про вдосконалення механiзму здiйснення контролю за мiжнародними повiтряними перевезеннями товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 47, ст. 2445) пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Служба зовнiшньої розвiдки" у вiдповiдному вiдмiнку.

     41. Пункт 6 Порядку державної атестацiї системи внутрiшньофiрмового експортного контролю, створеної суб'єктом здiйснення мiжнародних передач товарiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2003 р. N 1080 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 29, ст. 1473), пiсля слова "МЗС" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     42. Абзац перший пункту 6 Положення про мiжвiдомчу робочу групу з дослiдження методiв та тенденцiй у вiдмиваннi доходiв, одержаних злочинним шляхом, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2003 р. N 1565 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 41, ст. 2172; N 2005 р., N 28, ст. 1643), пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     43. У пунктi 11 Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2004 р., N 51, ст. 3359; 2005 р., N 51, ст. 3197):

     1) в абзацi п'ятому:

     доповнити абзац пiсля слiв "виконавчої влади" словами "Служба зовнiшньої розвiдки";

     слово "якого" замiнити словом "яких";

     2) перше i друге речення абзацу шiстнадцятого пiсля слiв "виконавчої влади" доповнити словами "Служба зовнiшньої розвiдки".

     44. Абзац перший пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 грудня 2003 р. N 1899 "Про виконання резолюцiї Ради Безпеки ООН щодо Демократичної Республiки Конго" пiсля слiв "Служби безпеки" доповнити словами "та Служби зовнiшньої розвiдки".

     45. Абзац третiй пункту 5 Положення про Почесну грамоту Кабiнету Мiнiстрiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 сiчня 1998 р. N 17 "Про Почесну грамоту Кабiнету Мiнiстрiв України" (у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2003 р. N 2021 , пiсля слiв "вiйськових формувань" доповнити словами "спiвробiтникiв розвiдувальних органiв", а пiсля слова "вiдповiдним" - словами "розвiдувальним органом або".

     46. Абзац четвертий пункту 9 Порядку облiку пожеж та їх наслiдкiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2003 р. N 2030 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 52, ст. 2802), пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Службою зовнiшньої розвiдки".

     47. Абзац другий пiдпункту 10 пункту 12 Порядку надання документiв та їх складу при застосуваннi податкової соцiальної пiльги, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2003 р. N 2035 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 52, ст. 2805; 2004 р., N 19, ст. 1333), пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Службою зовнiшньої розвiдки".

     48. У Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 4, ст. 167, N 44, ст. 2881; 2005 р., N 51, ст. 3197; 2006 р., N 10, ст. 611):

     абзац шiстнадцятий пункту 12 пiсля слiв "виконавчої влади" доповнити словами "та Служба зовнiшньої розвiдки";

     виноску "***" до позицiй 5.A.3, 5.B.3, 5.D.3, 5.E.3 додатка 1 пiсля слова "СБУ" доповнити словами "та Служби зовнiшньої розвiдки".

     49. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2004 р. N 177 "Про забезпечення щорiчної виплати разової грошової допомоги, передбаченої Законом України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 7, ст. 396) пiсля слiв "Службi безпеки" доповнити словами "Службi зовнiшньої розвiдки".

     50. Пункт 1, абзац другий пункту 7 Порядку вiдключення кiнцевого обладнання спецiальних користувачiв та з'єднувальних лiнiй служб екстреного виклику, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2004 р. N 607 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 19, ст. 1324), пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     51. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 червня 2004 р. N 718 "Про виконання резолюцiй Ради Безпеки ООН щодо Лiберiї" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 22, ст. 1495):

     абзац перший пункту 2 пiсля слiв "Служби безпеки" доповнити словами "та Служби зовнiшньої розвiдки";

     пункт 10 пiсля слiв "Мiнiстерства внутрiшнiх справ" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     52. Абзац шостий пункту 2 Порядку оперативно-технiчного управлiння телекомунiкацiйними мережами в умовах надзвичайних ситуацiй, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 2004 р. N 812 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 26, ст. 1696), пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     53. Пункт 4 Порядку розслiдування та ведення облiку нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на виробництвi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2004 р. N 1112 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 35, ст. 2337), пiсля слова "СБУ" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     54. Абзац перший пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2005 р. N 585 "Про виконання резолюцiй Ради Безпеки ООН щодо Кот-д'Iвуару" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 29, ст. 1708) пiсля слiв "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

     55. У Правилах надання та отримання телекомунiкацiйних послуг, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2005 р. N 720 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 32, ст. 1935):

     пункт 454 пiсля слiв "внутрiшнiх справ" доповнити словами "та розвiдувальним органам";

     додатки 2 i 3 до Правил пiсля позицiї "Голова СБУ та його заступники" доповнити позицiєю такого змiсту:

     "Голова Служби зовнiшньої розвiдки України та його заступники".

     56. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2006 р. N 29 "Про виконання резолюцiй Ради Безпеки ООН щодо Судану" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 3, ст. 93):

     1) пункт 3 пiсля слiв "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки";

     2) у пунктi 8:

     в абзацi третьому слова "та Служби безпеки" замiнити словами "Служби безпеки та Служби зовнiшньої розвiдки";

     абзац четвертий пiсля слiв "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнiшньої розвiдки".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.