КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 4 вересня 2003 р. N 1402


Про внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України та визнання такими, що втратили чиннiсть, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 червня 1998 р. N 789 та вiд 11 липня 2002 р. N 984

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Державну прикордонну службу України" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiни до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, що додаються.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 червня 1998 р. N 789 "Про затвердження Положення про порядок застосування зброї, бойової технiки та спецiальних засобiв пiд час охорони державного кордону i виключної (морської) економiчної зони України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 22, ст. 808);

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2002 р. N 984 "Про внесення змiн до Положення про порядок застосування зброї, бойової технiки та спецiальних засобiв пiд час охорони державного кордону i виключної (морської) економiчної зони України" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 29, ст. 1370).

Прем'єр-мiнiстр України В. ЯНУКОВИЧ

Iнд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 вересня 2003 р. N 1402

ЗМIНИ,
що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У текстi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 березня 1992 р. N 115 "Про вiдкриття рiчкових портiв України для заходу iноземних невiйськових суден" (ЗП України, 1992 р., N 4, ст. 88; 1998 р., N 14, ст. 530) слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. У Положеннi про зону особливого режиму в районi державного кордону України з Республiкою Молдова, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 1992 р. N 144 (ЗП України, 1992 р., N 4, ст. 94; 1998 р., N 11, ст. 273):

     в абзацi першому пункту 2 слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби";

     в абзацi третьому пункту 3 слова "Державним комiтетом у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби";

     у пунктi 5 слова "Прикордоннi вiйська" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державна прикордонна служба" у вiдповiдному вiдмiнку:

     3. У пунктi 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 1992 р. N 182 "Про державнi комiтети та iншi пiдвiдомчi Кабiнету Мiнiстрiв України органи державної виконавчої влади" (ЗП України, 1992 р., N 4, ст. 107) слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону України" виключити,

     4. У пунктi 7 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 1992 р. N 332 "Про вдосконалення грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України" слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     5. У текстi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 1992 р. N 393 "Про порядок обчислення вислуги рокiв, призначення та виплати пенсiй i грошової допомоги особам офiцерського складу, прапорщикам, мiчманам, вiйськовослужбовцям надстрокової служби та вiйськової служби за контрактом, особам начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та членам їхнiх сiмей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182) слова "Прикордоннi вiйська" та "Державний комiтет у справах охорони державного кордону" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Державна прикордонна служба" та "Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     6. У пунктi 1 Умов державного обов'язкового особистого страхування вiйськовослужбовцiв i вiйськовозобов'язаних, призваних на збори, i порядок виплати їм та членам їх сiмей страхових сум та у додатку 2 до зазначених Умов, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 серпня 1992 р. N 488 (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 242; 1995 р., N 6, ст. 146), слова "Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону" i "Прикордонних вiйськ" замiнити вiдповiдно словами "Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби" i "Державної прикордонної служби".

     7. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 вересня 1992 р. N 538 "Про Порядок забезпечення безплатного проїзду вiйськовослужбовцiв i членiв їхнiх сiмей у чергову вiдпустку, на нове мiсце служби та перевезення багажу" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 235):

     у пунктi 2 постанови слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби";

     в абзацi першому пункту 1 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова "Державним комiтетом у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби".

     8. В абзацi другому пiдпункту "н" пункту 4 Положення про Головне управлiння геодезiї, картографiї та кадастру при Кабiнетi Мiнiстрiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 листопада 1992 р. N 622 (ЗП України, 1992 р., N 11, ст. 281), слово "Держкомкордоном" замiнити словами "Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби".

     9. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 липня 1994 р. N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 270; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 38, ст. 1399; 1999 р., N 16, ст. 651, N 34, ст. 1772, N 42, ст. 2107; 2000 р., N 23, ст. 958; 2002 р., N 47, ст. 2146; 2003 р., N 23, ст. 1080):

     в абзацi третьому пункту 12 Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби";

     у додатку 1 до постанови слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     10. У затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 грудня 1994 р. N 814 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 37) Положеннi про порядок надання грошових виплат населенню на покриття витрат за оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку з пiдвищенням тарифiв на них та додатку 3 до нього:

     у пiдпунктах 2 i 8 пункту 2 Положення слова "Прикордоннi вiйська" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державна прикордонна служба" у вiдповiдному вiдмiнку;

     в абзацi третьому додатка 3 слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     11. У Правилах перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1995 р. N 57 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 92):

     у пунктi 1 слова "Про Прикордоннi вiйська України" замiнити словами "Про Державну прикордонну службу України";

     в абзацi першому пункту 8 слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     12. В абзацi першому пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 березня 1995 р. N 167 "Про питання оплати працi окремих категорiй працiвникiв (невiйськовослужбовцiв) Збройних Сил та iнших вiйськових формувань України" слова "Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Державнiй прикордоннiй службi".

     13. В абзацi четвертому пункту 12 та абзацi першому пункту 27 Правил оформлення i видачi паспортiв громадянина України для виїзду за кордон i проїзних документiв дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 березня 1995 р. N 231 (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 158; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 14, с. 50; 2002 р., N 1, ст. 4), слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     14. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 травня 1995 р. N 316 "Про управлiння майном, що є у загальнодержавнiй власностi i розташоване на територiї Автономної Республiки Крим" слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     15. У назвi i текстi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 серпня 1995 р. N 607 "Про заходи щодо реалiзацiї Угоди про пiльгове постачання Прикордонним вiйськам держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав спецiальної технiки прикордонних вiйськ та iнших матерiальних засобiв" слова "Прикордоннi вiйська" та "Державний комiтет у справах охорони державного кордону" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державна прикордонна служба" та "Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     16. У пунктi 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 серпня 1995 р. N 609 "Про затвердження Положення про режимно-секретнi органи в мiнiстерствах, вiдомствах, Урядi Автономної Республiки Крим, мiсцевих органах державної виконавчої влади, виконкомах Рад, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях" слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби".

     17. В абзацi першому пункту 1 i пунктi 6 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 жовтня 1995 р. N 820 "Про створення Української вiйськово-медичної академiї" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 65) слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     18. У назвi i текстi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 листопада 1995 р. N 929 "Про шефство над Прикордонними вiйськами" слова "Прикордоннi вiйська" та "Державний комiтет у справах охорони державного кордону" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Державна прикордонна служба" та "Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     19. В абзацах третьому i четвертому пункту 1 та пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 1995 р. N 1017 "Про порядок повiтряного сполучення через державний кордон України" слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     20. У Правилах в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 1995 р. N 1074 (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 148; Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 23, ст. 954; 2001 р., N 40, ст. 1798; 2003 р., N 31, ст. 1617):

     у текстi Правил слова "Прикордоннi вiйська" та "Держкомкордон" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Державна прикордонна служба" та "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" у вiдповiдному вiдмiнку;

     абзац другий пункту 44 пiсля слiв "у межах контрольованих прикордонних районiв" доповнити словами "при спробi або пiсля перетинання державного кордону".

     21. В абзацi шостому пункту 3 та абзацi третьому пункту 29 Положення про порядок здiйснення дiяльностi у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 сiчня 1996 р. N 6 (ЗП України, 1996 р., N 5, ст. 151), слово "Держкомкордон" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     22. У першому реченнi пункту 15 Положення про Комiтет з контролю за наркотиками при Мiнiстерствi охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 сiчня 1996 р. N 72 (ЗП України, 1996 р., N 5, ст. 177), слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби".

     23. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 1996 р. N 142 "Про передачу майна вiйськових мiстечок, якi звiльняються Чорноморським флотом, до сфери управлiння мiнiстерств i вiдомств":

     в абзацi першому постанови слова "Державного комiтету у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби";

     у назвi додатка 3 до постанови слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби".

     24. В абзацi другому пункту 19 Правил плавання i перебування в територiальному морi, внутрiшнiх водах, на рейдах та в портах України iноземних вiйськових кораблiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 травня 1996 р. N 529 (ЗП України, 1996 р., N 12, ст. 334), слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     25. У текстi Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 червня 1996 р. N 642 (ЗП України, 1996 р., N 13, ст. 366), слова "Прикордоннi вiйська" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державна прикордонна служба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     26. У пiдпунктi 4 пункту 9 Порядку працевлаштування випускникiв вищих навчальних закладiв, пiдготовка яких здiйснювалась за державним замовленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 1996 р. N 992 (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 460), слова "Прикордонних вiйськах" замiнити словами "Державнiй прикордоннiй службi".

     27. У Правилах надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 1997 р. N 176 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 8, с. 142; 2003 р., N 6, ст. 236):

     в абзацi дванадцятому пункту 65 та останньому абзацi пункту 70 слова "Держкомкордоном" замiнити словами "Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби";

     в абзацi другому пункту 69 слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     28. У пунктi 1 Порядку здiйснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспортi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 1997 р. N 204 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 11, с. 85), слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     29. У пунктi 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 785 "Про оперативно-технiчне управлiння мережами зв'язку єдиної нацiональної системи зв'язку" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 30, с. 35) слова "Державного комiтету у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби".

     30. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 1997 р. N 912 "Про Порядок перетинання державного кордону України аварiйно-рятувальними та аварiйно-вiдновними формуваннями для локалiзацiї та лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй, зумовлених стихiйним лихом, аварiями i катастрофами" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 35, с. 47):

     у пунктi 3 постанови слова "Державним комiтетом у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби";

     у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

     в абзацi третьому пункту 2 та абзацi першому пункту 5 слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби";

     у першому реченнi пункту 7 слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     31. У затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 грудня 1997 р. N 1410 "Про створення єдиної системи вiйськової освiти" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 51, с. 32):

     в абзацi першому роздiлу "Єдина система вiйськової освiти Збройних Сил та iнших вiйськових формувань України" Концепцiї вiйськової освiти в Українi слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби";

     у текстi заходiв щодо реалiзацiї Концепцiї вiйськової освiти в Українi слова "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби";

     у текстi перелiку вищих навчальних закладiв, що входять до єдиної системи вiйськової освiти, слова "Держкомкордон" та "Прикордоннi вiйська" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" та "Державна прикордонна служба" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у складi Координацiйної ради з питань вiйськової освiти слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби";

     у пунктi 1 Положення про Координацiйну раду з питань вiйськової освiти слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби";

     у пунктi 1 Положення про пiдготовку вiйськових фахiвцiв у вищих навчальних закладах єдиної системи вiйськової освiти слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби".

     32. У текстi додатка до Програми створення та функцiонування нацiональної мережi мiжнародних транспортних коридорiв в Українi, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 1998 р. N 346, слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     33. У текстi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 квiтня 1998 р. N 452 "Про упорядкування додаткових видiв грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 14, ст. 537) та у додаткових видах грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв, затверджених зазначеною постановою, слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону" та "Прикордоннi вiйська" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби" та "Державна прикордонна служба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     34. У текстi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 квiтня 1998 р. N 465 "Про порядок вилучення недiйсних дипломатичних та службових паспортiв України у пунктах пропуску через державний кордон" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 14, ст. 541) слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону" та "Прикордоннi вiйська" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби" та "Державна прикордонна служба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     35. У Положеннi про порядок продажу товарiв безмитними магазинами, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 червня 1998 р. N 984 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 26, ст. 951; 1999 р., N 11, ст. 425, N 42, ст. 2096; 2001 р., N 27, ст. 1214; 2002 р., N 42, ст. 1925):

     у текстi слова "Держкомкордон" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у другому реченнi пункту 22 та у першому реченнi пункту 56 слова "Голова Держкомкордону" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Голова Держприкордонслужби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     36. В абзацi другому пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 липня 1998 р. N 1056 "Про утворення при Кабiнетi Мiнiстрiв України Мiжвiдомчої координацiйної ради з питань мiграцiї" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 28, ст. 1043) слова "заступник Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону" замiнити словами "заступник Голови Державної прикордонної служби".

     37. В абзацi першому пункту 20 Положення про речове забезпечення вiйськовослужбовцiв Збройних Сил у мирний час, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 липня 1998 р. N 1135 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 30, ст. 1135), слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     38. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1147 "Про прикордонний режим" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 30, ст. 1127; 1999 р., N 17, ст. 726):

     у текстi постанови слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у текстi Положення про прикордонний режим, затвердженого зазначеною постановою, слова "Прикордоннi вiйська" та "Держкомкордон" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Державна прикордонна служба" та "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     39. У затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 1998 р. N 1198 "Про єдину державну систему запобiгання i реагування на надзвичайнi ситуацiї техногенного та природного характеру" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 31, ст. 1175):

     в абзацi другому пункту 16 Положення про єдину державну систему запобiгання i реагування на надзвичайнi ситуацiї техногенного та природного характеру слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби";

     у додатку до Положення слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     40. У Положеннi про особливостi метрологiчної дiяльностi у сферi оборони, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 1998 р. N 1306 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 33, ст. 1240):

     в абзацi другому пункту 1 слова "Прикордонних вiйськах" замiнити словами "Державнiй прикордоннiй службi";

     у текстi Положення слово "Держкомкордон" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     41. У пунктi 16 Порядку оформлення, видачi, повернення, зберiгання i знищення дипломатичних та службових паспортiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 листопада 1998 р. N 1873 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 48, ст. 1752; 2002 р., N 44, ст. 2006; 2003 р., N 30, ст. 1546), слово "Держкомкордон" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     42. У текстi невiдкладних заходiв щодо запобiгання вивезенню за межi України предметiв нацiонального культурного надбання, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 1998 р. N 1888, слово "Держкомкордон" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     43. У Порядку здiйснення координацiї дiяльностi органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування з питань додержання режимiв на державному кордонi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 1999 р. N 48 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 3, ст. 94):

     у текстi Порядку слово "Держкомкордон" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" у вiдповiдному вiдмiнку;

     в абзацах дев'ятому пункту 5 i першому пункту 6 слова "Прикордоннi вiйська" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державна прикордонна служба України" у вiдповiдному вiдмiнку.

     44. У пунктi 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 березня 1999 р. N 383 "Питання переробки брухту та вiдходiв, що мiстять дорогоцiннi метали" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 11, ст. 428) слова "Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби".

     45. У пунктах 2 i 3 та у другому реченнi пункту 5 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 квiтня 1999 р. N 633 "Про запровадження системи облiку, аналiзу та прогнозування транзитних вантажопотокiв" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 16, ст. 656; 2003 р., N 15, ст. 661) слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     46. В абзацах восьмому i дев'ятому Комплексних заходiв боротьби з туберкульозом, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 1999 р. N 667 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 17, ст. 723), слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     47. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 квiтня 1999 р. N 717 "Про Положення про лiцей з посиленою вiйськово-фiзичною пiдготовкою" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 17, ст. 746):

     у пунктi 2 постанови слова "Державним комiтетом у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби";

     у Положеннi, затвердженому зазначеною постановою:

     у текстi Положення слово "Держкомкордон" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у пунктах 21 i 34 слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     48. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 1999 р. N 732 "Про майно деяких вiйськових мiстечок, розташованих в районi Балаклавської бухти (м. Севастополь)":

     в абзацi першому пунктiв 1 i 2 постанови слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у додатку до постанови слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     49. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 червня 1999 р. N 1109 "Про затвердження Положення про державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 25, ст. 1178; 2002 р., N 34, ст. 1612):

     у пунктi 3 постанови слова "Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби";

     у пунктi 11 та у пiдпунктi "б" пункту 17 Положення, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби".

     50. В останньому абзацi пункту 8 Порядку визначення розмiру та справляння плати за проїзд новою автомобiльною дорогою Львiв - Краковець, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 1999 р. N 1314 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 30, ст. 1519), слова "прикордонним вiйськам" замiнити словами "Державнiй прикордоннiй службi".

     51. В абзацi другому постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 1999 р. N 1436 "Про затвердження Угоди мiж урядами держав - учасниць Економiчного Чорноморського Спiвробiтництва про спiвпрацю у боротьбi зi злочиннiстю, зокрема органiзованою" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 32, ст. 1667) слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби".

     52. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 1999 р. N 1601 "Про порядок видачi посвiдчення i вручення нагрудного знака "Ветеран вiйськової служби" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 35, ст. 1807):

     у пунктах 2 i 3 постанови слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби";

     у першому реченнi пункту 4 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби";

     в абзацi шостому пункту 1 та в абзацi четвертому пункту 2 опису нагрудного знака "Ветеран вiйськової служби", затвердженому зазначеною постановою, слова "Прикордоннi вiйська" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державна прикордонна служба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     53. У текстi Програми запобiгання торгiвлi жiнками та дiтьми, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 вересня 1999 р. N 1768 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 39, ст. 1947), слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     54. У пунктi 1 Порядку надання медичної допомоги у вiйськово-медичних закладах i взаєморозрахункiв за неї мiж вiйськовими формуваннями, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 1999 р. N 1923 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 42, ст. 2099), слова "Прикордонних вiйськ" та "Держкомкордону" замiнити вiдповiдно словами "Державної прикордонної служби" та "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби".

     55. У пунктi 1, останньому абзацi пункту 3 i пунктi 7 Порядку надання права на безплатний проїзд i перевезення багажу ветеранам вiйськової служби та членам їхнiх сiмей у разi переїзду до вибраного мiсця постiйного проживання пiсля звiльнення з вiйськової служби, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 жовтня 1999 р. N 1983 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 43, ст. 2149), слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     56. В абзацi першому роздiлу 1 "Загальнi положення" Комплексної Програми забезпечення житлом вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 1999 р. N 2166 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 48, ст. 2362), слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби".

     57. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 грудня 1999 р. N 2244 "Питання державного оборонного замовлення" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 50, ст. 2445; 2000 р., N 11, ст. 421; 2001 р., N 17, ст. 755; 2002 р., N 11, ст. 515) слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби".

     58. У пунктi 2 Порядку формування та розподiлу квот на закупiвлю вовни, овчин, каракулю i смушкiв у вiвчарських господарствах та вiдшкодування рiзницi мiж регульованими i дiючими цiнами на них, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 грудня 1999 р. N 2255 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 50, ст. 2451), слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби".

     59. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 1999 р. N 2287 "Про затвердження Положення про порядок реалiзацiї металобрухту, утвореного у вiйськових формуваннях" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 50, ст. 2468) слова "Державному комiтету у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби".

     60. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 грудня 1999 р. N 2294 "Про упорядкування робiт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметiв":

     у пунктах 2 i 3 слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у пунктах 2 i 4 слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     61. У перелiку музеїв, у яких зберiгаються музейнi колекцiї та музейнi предмети, що є державною власнiстю i належать до державної частини Музейного фонду України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 лютого 2000 р. N 209 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 5, ст. 176), слова "Прикордонних вiйськ" та "Держкомкордон" замiнити вiдповiдно словами "Державної прикордонної служби України" та "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     62. У пiдпунктi 4 пункту 4 Положення про Державний департамент автомобiльного транспорту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 2000 р. N 586 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 14, ст. 561), слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     63. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 травня 2000 р. N 829 "Про грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 21, ст. 863):

     в абзацi другому пункту 1 слова "Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби";

     в абзацi третьому пункту 1 слова "Департаменту прикордонної розвiдки Державного комiтету у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Служби iнформацiї Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби";

     в абзацi четвертому пункту 6 слова "Департаменту прикордонної розвiдки за рiшенням Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Служби iнформацiї за рiшенням Голови Державної прикордонної служби".

     64. У текстi Положення про порядок забезпечення iнспекцiйної дiяльностi згiдно з Конвенцiєю про заборону розробки, виробництва, накопичення i застосування хiмiчної зброї та про її знищення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 червня 2000 р. N 920 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 23, ст. 963), слово "Держкомкордон" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     65. В абзацi другому пункту 5 Положення про Премiю Кабiнету Мiнiстрiв України за внесок молодi у розбудову держави, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 червня 2000 р. N 951 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 24, ст. 1005; 2002 р., N 44, ст. 2019; 2003 р., N 30, ст. 1546), слова "перший заступник Голови Держкомкордону" замiнити словами "перший заступник Голови Держприкордонслужби".

     66. В абзацi четвертому перелiку спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2000 р. N 1871 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 51, ст. 2221), слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     67. У текстi Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2000 р. N 1872 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 52, ст. 2259), слова "Прикордоннi вiйська" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державна прикордонна служба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     68. У текстi додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2000 р. N 1923 "Про утворення Мiжвiдомчої комiсiї з питань забезпечення ефективного i безпечного функцiонування авiацiйного транспорту, авiацiйної промисловостi, авiацiї загального призначення та системи використання повiтряного простору України" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 28) позицiю "працiвник Держкомкордону" замiнити позицiєю "працiвник Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби".

     69. У текстi додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2000 р. N 1933 "Про забезпечення безпеки мореплавства в районi м. Севастополя" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 3, ст. 62) слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     70. У пунктi 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 лютого 2001 р. N 104 "Про порядок i норми грошового та матерiального забезпечення вiйськовослужбовцiв Збройних Сил, iнших вiйськових формувань, осiб начальницького складу органiв внутрiшнiх справ, органiв i установ виконання покарань, вiдряджених до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 6, ст. 225) слова "Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби".

     71. В останньому абзацi пункту 2 та у пунктi 3 Порядку надання Україною гуманiтарної допомоги, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 лютого 2001 р. N 161 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 8, ст. 324), слово "Держкомкордон" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     72. У пунктi 6 додатка до Програми запобiгання i лiквiдацiї проявiв захворювання великої рогатої худоби на губчастоподiбну енцефалопатiю та iнших прiонних iнфекцiй на територiї України на 2001 - 2010 роки, схваленої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2001 р. N 179 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 9, ст. 358), слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     73. У пунктi 6 Положення про Координацiйну раду iз створення та функцiонування Урядової iнформацiйно-аналiтичної системи з питань надзвичайних ситуацiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 2001 р. N 215 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 11, ст. 429; 2003 р., N 18 - 19, ст. 849, N 30, ст. 1546), слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби".

     74. У пунктi 6 Положення про Комiтет з питань спрощення формальностей при мiжнародних повiтряних перевезеннях, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 березня 2001 р. N 262 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 13, ст. 539; 2002 р., N 52, ст. 2379; 2003 р., N 30, ст. 1546), слова "перший заступник Голови Держкомкордону" замiнити словами "перший заступник Голови Держприкордонслужби".

     75. В абзацi сiмнадцятому Нацiонального плану дiй щодо полiпшення становища жiнок та сприяння впровадженню гендерної рiвностi у суспiльствi на 2001 - 2005 роки, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2001 р. N 479, слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     76. У текстi Програми профiлактики ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу на 2001 - 2003 роки, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2001 р. N 790 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 28, ст. 1252), слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     77. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2001 р. N 824 "Про заснування стипендiї iменi генерала армiї України Губенка В. О. для курсантiв i слухачiв Нацiональної академiї Прикордонних вiйськ України iменi Богдана Хмельницького" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 29, ст. 1312):

     у назвi i текстi постанови слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби";

     в абзацi другому пункту 1 слова "Державним комiтетом у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби".

     78. У пунктi 6 Положення про Мiжвiдомчу комiсiю з питань навчання в Українi iноземцiв та осiб без громадянства, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2001 р. N 977 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 33. ст. 1527; 2002 р., N 27, ст. 1263), слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби".

     79. У пунктi 3 Положення про порядок розслiдування та ведення облiку нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на виробництвi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2001 р. N 1094 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 35, ст. 1625; 2002 р., N 38, ст. 1773), слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     80. В абзацi шостому пiдпункту 1 пункту 4 та абзацi другому пункту 5 Положення про Державну екологiчну iнспекцiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 листопада 2001 р. N 1520 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 47, ст. 2084, 2003 р., N 10, ст. 44, N 30, ст. 1546), слова "прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     81. В абзацi другому пункту 49 Положення про порядок надання, переоформлення та скасування громадянам допуску до державної таємницi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1601 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2190), слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     82. У текстi Порядку призначення i виплати державної допомоги сiм'ям з дiтьми, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 12, ст. 601, N 38, ст. 1786, N 52, ст. 2372; 2003 р., N 9, ст. 397), слова "Прикордоннi вiйська" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державна прикордонна служба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     83. В абзацi чотирнадцятому роздiлу 1 Державної програми удосконалення функцiонування державної системи забезпечення безпеки судноплавства на 2002 - 2006 роки, схваленої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2002 р. N 96, та у текстi додатка до зазначеної Програми (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 20, ст. 976), слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     84. У текстi Положення про порядок забезпечення iнспекцiйної дiяльностi в Українi згiдно з Договором з вiдкритого неба, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 298 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 570), слово "Держкомкордон" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     85. В абзацах другому i третьому пункту 79 Положення про пiдготовку i проведення призову громадян України на строкову вiйськову службу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 березня 2002 р. N 352 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 13, ст. 656), та у додатку 16 до зазначеного Положення слова "Прикордоннi вiйська" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державна прикордонна служба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     86. У Положеннi про використання повiтряного простору України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2002 р. N 401 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 14, ст. 727):

     у текстi Положення слова "Держкомкордон" та "Прикордоннi вiйська" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" та "Державна прикордонна служба" у вiдповiдному вiдмiнку;

     в абзацах другому, третьому i п'ятому пункту 78 слова "командувачi напрямiв Прикордонних вiйськ" замiнити словами "начальники регiональних управлiнь Державної прикордонної служби";

     в абзацi першому пункту 79 слова "команднi пункти штабiв напрямiв Прикордонних вiйськ" замiнити спорами "регiональнi управлiння Державної прикордонної служби".

     87. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2002 р. N 409 "Про впорядкування охорони об'єктiв Прикордонних вiйськ" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 14, ст. 730):

     у назвi i текстi слова "Прикордоннi вiйська" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державна прикордонна служба" у вiдповiдному вiдмiнку;

     в абзацi другому слова "Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби".

     88. У нормах харчування вiйськовослужбовцiв Збройних Сил та iнших вiйськових формувань, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2002 р. N 426 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 14, ст. 739):

     у пунктi 3 примiтки до норми N 1:

     у пiдпунктi "є" слова "Прикордонних вiйськ" та "Голови Держкомкордону" замiнити вiдповiдно словами "Державної прикордонної служби" та "Голови Держприкордонслужби";

     у пiдпунктi "ж" слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби";

     у пiдпунктi "з" пункту 2 примiтки до норми N 3 слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     89. В абзацi другому пунктiв 31, 34 i 48 Державної програми розвитку туризму на 2002 - 2010 роки, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 2002 р. N 583 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 18, ст. 935), слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     90. У пунктах 2, 7 i 9 роздiлу II Програми розвитку єврорегiонiв, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 2002 р. N 587 "Про деякi питання розвитку транскордонного спiвробiтництва та єврорегiонiв" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 18, ст. 938), слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби";

     в абзацi дев'ятнадцятому складу Мiжвiдомчої комiсiї з питань розвитку транскордонного спiвробiтництва та єврорегiонiв слова "перший заступник Голови Держкомкордону" замiнити словами "перший заступник Голови Держприкордонслужби".

     91. У Комплекснiй програмi подальшого розвитку iнфраструктури та провадження господарської дiяльностi на о. Змiїний i континентальному шельфi, затвердженiй постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 2002 р. N 713 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 23, ст. 1094), та орiєнтовних розрахунках до зазначеної Програми:

     у текстi Програми слово "Держкомкордон" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" у вiдповiдному вiдмiнку;

     в абзацi першому пункту 12 роздiлу III слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби";

     в орiєнтовних розрахунках видаткiв, пов'язаних з виконанням Програми, слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     92. У текстi Комплексної програми протидiї торгiвлi людьми на 2002 - 2005 роки, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 червня 2002 р. N 766 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 23, ст. 1123), слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     93. У пiдпунктi 12 пункту 4 Положення про Державний департамент у справах громадянства, iммiграцiї та реєстрацiї фiзичних осiб, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 червня 2002 р. N 844 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 25, ст. 1210, N 52, ст. 2387; 2003 р., N 30, ст. 1546), слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби".

     94. В абзацi шiстнадцятому складу Мiжвiдомчої комiсiї з питань транспортних коридорiв та транзитної полiтики, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2002 р. N 965 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 29, ст. 1358), слова "Заступник Голови Держкомкордону" замiнити словами "Заступник Голови Держприкордонслужби".

     95. У загальних вимогах до облаштування пунктiв пропуску через державний кордон, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 2002 р. N 1142 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 34, ст. 1580):

     у пунктi 1 слова "Про Прикордоннi вiйська України" замiнити словами "Про Державну прикордонну службу";

     у пiдпунктi 2 пункту 2:

     в останньому абзацi пiдпункту "б" слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби";

     в абзацах другому i третьому пiдпункту "в" слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     96. В абзацi першому пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 серпня 2002 р. N 1194 "Про польовi виплати вiйськовослужбовцям i працiвникам вiйськових частин Збройних Сил та iнших вiйськових формувань" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 34, ст. 1596) слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     97. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 серпня 2002 р. N 1218 "Про затвердження Положення про державну санiтарно-епiдемiологiчну службу України" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 34, ст. 1613):

     в абзацi першому пункту 2 постанови слова "Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби";

     у текстi Положення, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби".

     98. У текстi Програми протидiї контрабандi та захисту внутрiшнього ринку на 2002 - 2005 роки, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 серпня 2002 р. N 1240 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 35, ст. 1648), слово "Держкомкордон" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     99. У Комплекснiй програмi дiяльностi з припинення незаконного вилову риби iноземними суднами в територiальному морi та виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України на 2002 - 2006 роки, затвердженiй постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 2002 р. N 1353 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 38, ст. 1772), та додатку до зазначеної Програми:

     у текстi Програми слово "Держкомкордон" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" у вiдповiдному вiдмiнку;

     в абзацi першому пунктiв 6 i 7 нормативного забезпечення та правоохоронних заходiв слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби";

     у додатку до Програми слова "Держкомкордон" та "Прикордонних вiйськ" замiнити вiдповiдно словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" та "Державної прикордонної служби".

     100. У заходах щодо виконання завдань, якi випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибiр. Концептуальнi засади стратегiї економiчного та соцiального розвитку України на 2002 - 2011 роки" та "Про внутрiшнє i зовнiшнє становище України у 2001 роцi", схвалених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 вересня 2002 р. N 1394 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 38, ст. 1789), слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     101. В абзацi першому пункту 6 Положення про посвiдчення бiженця, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2002 р. N 1527 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 42, ст. 1940), слово "Держкомкордоном" замiнити словами "Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби".

     102. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 жовтня 2002 р. N 1576 "Про заходи щодо пiдвищення рiвня пенсiйного забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 44, ст. 2007) слова "Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби".

     103. В абзацi четвертому пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 жовтня 2002 р. N 1581 "Про акваторiю Севастопольського морського торговельного порту" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 44, ст. 2010) слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби".

     104. В абзацi третьому складу Мiжвiдомчої ради з питань координацiї заходiв, спрямованих на боротьбу з незаконною мiграцiєю, утвореної постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2002 р. N 1900 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 51, ст. 2320; 2003 р., N 15, ст. 659), слова "перший заступник Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону" замiнити словами "перший заступник Голови Державної прикордонної служби".

     105. В абзацi шостому пункту 1 додатка 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2002 р. N 1904 "Про функцiональнi повноваження Прем'єр-мiнiстра України, Першого вiце-прем'єр-мiнiстра i вiце-прем'єр-мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 51, ст. 2321; 2003 р., N 9, ст. 386, N 18 - 19, ст. 851) слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби".

     106. В абзацi першому пункту 7 Положення про Мiжвiдомчу координацiйну раду з питань протидiї торгiвлi людьми, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2002 р. N 1961 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 52, ст. 2381; 2003 р., N 30, ст. 1546), слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби".

     107. В абзацi сiмнадцятому складу Мiжвiдомчої координацiйної ради з питань створення, розвитку та функцiонування Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку, утвореної постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2002 р. N 2036 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 1, ст. 22), слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби".

     108. В абзацi п'ятому складу мiжвiдомчої робочої групи з питань розроблення нової структури вiйськового резерву людських ресурсiв, механiзму пiдготовки та накопичення резервiстiв, якi призначенi для комплектування Збройних Сил, iнших вiйськових формувань пiд час мобiлiзацiї, та порядку формування єдиного державного замовлення на їх пiдготовку, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 80 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 132), слова "Державного комiтету у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби".

     109. У текстi додатка до Програми конверсiї колишнiх вiйськових об'єктiв на перiод реформування Збройних Сил та iнших вiйськових формувань, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 81 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 133), слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     110. В абзацi третьому пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 2003 р. N 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осiб, якi мають право на пiльги" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 5, ст. 177) слова "Державним комiтетом у справах охорони державного кордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби".

     111. В абзацi шостому складу Мiжвiдомчої робочої групи з питань техногенної та екологiчної безпеки внутрiшнiх морських вод, територiального моря та виключної (морської) економiчної зони України на Чорному та Азовському морях, утвореної постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 2003 р. N 132 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 5, ст. 179), слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби".

     112. У Програмi протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рiк, затвердженiй постановою Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 29 сiчня 2003 р. N 140 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 5, ст. 182), слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     113. В абзацi двадцять першому загального складу Державної комiсiї з питань техногенно-екологiчної безпеки та надзвичайних ситуацiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 березня 2003 р. N 315 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 11, ст. 483), слова "Заступник Голови Держкомкордону" замiнити словами "Заступник Голови Держприкордонслужби".

     114. В абзацi дев'ятому складу Мiжвiдомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2003 р. N 587 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 17, ст. 778), слова "перший заступник Голови Держкомкордону" замiнити словами "перший заступник Голови Держприкордонслужби".

     115. У текстi Програми спрощення формальностей при мiжнародних повiтряних перевезеннях, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2003 р. N 622 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 835), слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     116. У першому реченнi пункту 3 Типового положення про пункт тимчасового перебування iноземцiв та осiб без громадянства, якi незаконно перебувають в Українi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2003 р. N 1110 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 30, N 1549), слово "Держкомкордону" замiнити словами "Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби".

     117. У розпорядженнi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 353 та додатках до нього:

     у текстi розпорядження слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби";

     у назвi та пiдпунктах "б" i "г" абзацу сьомого додатка 1 слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби";

     у назвi додатка 2 слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     118. У пунктi 11 роздiлу 5 заходiв, спрямованих на реалiзацiю у 2003 роцi Основних напрямiв соцiальної полiтики на перiод до 2004 року, затверджених розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 вересня 2002 р. N 518 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 37, ст. 1744), слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     119. У текстi плану заходiв щодо виконання у 2002 - 2005 роках Комплексної програми утвердження України як транзитної держави у 2002 - 2010 роках, схваленого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 2002 р. N 659, слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     120. У планах, затверджених розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2002 р. N 744 "Про заходи щодо реалiзацiї прiоритетних положень Програми iнтеграцiї України до Європейського Союзу в 2003 роцi" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 1, ст. 26):

     у текстi плану дiй щодо реалiзацiї прiоритетних положень Програми iнтеграцiї України до Європейського Союзу в 2003 роцi слова "Держкомкордон" та "Прикордоннi вiйська" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" та "Державна прикордонна служба" у вiдповiдному вiдмiнку;

     в абзацi першому пункту 2 плану роботи з адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу в 2003 роцi слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     121. В абзацi сьомому додатка до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 березня 2003 р. N 132 "Про використання та пiдтримання у контрольному станi довiдникiв суб'єктiв формування Єдиної державної автоматизованої паспортної системи" слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

     122. У текстi плану заходiв щодо посилення боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю на 2003 рiк, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 травня 2003 р. N 270 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 21, ст. 952), слово "Держкомкордон" замiнити словами "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.