КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 27 липня 1998 р. N 1147


Про прикордонний режим

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 квiтня 1999 року N 679,
вiд 4 вересня 2003 року N 1402,
вiд 29 червня 2004 року N 821,
вiд 8 грудня 2010 року N 1110,
вiд 3 липня 2013 року N 463,
вiд 3 лютого 2016 року N 52,
вiд 14 червня 2017 року N 416,
вiд 6 листопада 2019 року N 916

(У текстi постанови слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 вересня 2003 року N 1402)

     Вiдповiдно до Закону України "Про державний кордон України" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Установити вздовж державного кордону на його сухопутних дiлянках i вздовж берегiв прикордонних рiчок, озер та iнших водойм прикордонну смугу у межах прилеглих до кордону територiй селищних i сiльських рад, де запроваджується прикордонний режим.

     З урахуванням особливостей мiсцевостi та iнших умов ширина прикордонної смуги може бути змiнена обласними державними адмiнiстрацiями за поданням Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби, але вона не може бути меншою вiд ширини смуги мiсцевостi, що знаходиться в межах вiд лiнiї державного кордону до лiнiї прикордонних iнженерних споруджень.

     2. Затвердити перелiк мiст i районiв, в межах територiй яких можуть бути встановленi контрольованi прикордоннi райони, що додається.

     Установити, що запровадження прикордонного режиму в межах територiй зазначених мiст i районiв здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби, узгодженим з Мiнiстерством внутрiшнiх справ, Мiнiстерством юстицiї, Службою безпеки та Державною митною службою.

     3. Затвердити Положення про прикордонний режим, що додається.

     4. Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Севастопольськiй мiськiй державним адмiнiстрацiям до 1 вересня 1998 р. привести у вiдповiднiсть з цiєю постановою ранiше прийнятi рiшення та разом з вiдповiдними пiдроздiлами Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби вжити заходiв до їх виконання.

     5. Українськiй державнiй корпорацiї по будiвництву, ремонту та утриманню автомобiльних дорiг разом з Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби, Мiнiстерством внутрiшнiх справ i обласними та Севастопольською мiською державними адмiнiстрацiями скласти у двомiсячний термiн реєстр автомобiльних дорiг, що знаходяться у межах прикордонної смуги i безпосередньо простягаються до державного кордону поза межами встановлених пунктiв пропуску через державний кордон, iз зазначенням власникiв (експлуатантiв) цих дорiг та подати Кабiнетовi Мiнiстрiв України в установленому порядку пропозицiї щодо обмеження руху на таких дорогах або лiквiдацiї цих дорiг.

     6. Мiнiстерству внутрiшнiх справ разом з Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби, Мiнiстерством транспорту, Мiнiстерством юстицiї, Державним комiтетом по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї подати Кабiнетовi Мiнiстрiв України пропозицiї щодо внесення змiн i доповнень до Правил дорожнього руху з питань, пов'язаних з обмеженням руху транспортних засобiв у прикордоннiй смузi.

     7. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 1994 р. N 304 "Про прикордонну смугу".

     8. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд.39

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 липня 1998 р. N 1147

ПЕРЕЛIК
мiст i районiв, у межах територiї яких можуть бути встановленi контрольованi прикордоннi райони

     Автономна Республiка Крим

     мiста Алушта, Євпаторiя, Керч, Судак, Феодосiя, Ялта;

     Бахчисарайський, Джанкойський, Кiровський, Красноперекопський, Ленiнський, Нижньогiрський, Роздольненський, Сакський, Сiмферопольський, Совєтський, Чорноморський райони.

     Вiнницька область

     м. Могилiв-Подiльський;

     Крижопiльський, Могилiв-Подiльський, Пiщанський, Ямпiльський райони.

     Волинська область

     м. Нововолинськ;

     Володимир-Волинський, Iваничiвський, Любешiвський, Любомльський, Ратнiвський, Шацький райони.

     Донецька область

     м. Марiуполь;

     Амвросiївський, Новоазовський, Першотравневий, Старобешiвський, Тельманiвський, Шахтарський райони.

     Житомирська область

     Народицький, Овруцький, Олевський райони.

     Закарпатська область

     м. Ужгород;

     Берегiвський, Великоберезнянський, Виноградiвський, Перечинський, Рахiвський, Тячiвський, Ужгородський, Хустський райони.

     Запорiзька область

     м. Бердянськ;

     Бердянський, Приазовський, Приморський, Якимiвський райони.

     Iвано-Франкiвська область

     Верховинський район.

     Київська область

     м. Славутич;

     Iванкiвський, Полiський райони.

(позицiя у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.99р. N 679)

     Луганська область

     Антрацитiвський, Бiловодський, Бiлокуракинський, Краснодонський, Маркiвський, Мiловський, Новопсковський, Свердловський, Станично-Луганський, Троїцький райони.

     Львiвська область

     Жовкiвський, Мостиський, Сокальський, Старосамбiрський, Туркiвський, Яворiвський райони.

     Миколаївська область

     м. Очакiв;

     Березанський, Очакiвський райони.

     Одеська область

     мiста Iзмаїл, Iллiчiвськ, Одеса, Южне;

     Бiлгород-Днiстровський, Бiляївський, Болградський, Великомихайлiвський, Iзмаїльський, Кiлiйський, Кодимський, Комiнтернiвський, Котовський, Красноокнянський, Овiдiопольський, Ренiйський, Роздiльнянський, Саратський, Тарутинський, Татарбунарський, Фрунзiвський райони.

     Рiвненська область

     Дубровицький, Зарiчненський, Рокитнiвський райони.

     Сумська область

     Бiлопiльський, Великописарiвський, Глухiвський, Краснопiльський, Путивльський, Середино-Будський, Сумський, Ямпiльський райони.

     Харкiвська область

     Великобурлуцький, Вовчанський, Дворiчанський, Дергачiвський, Золочiвський, Харкiвський райони.

     Херсонська область

     Генiчеський, Голопристанський, Каланчацький, Скадовський райони.

     Чернiвецька область

     Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький райони.

     Чернiгiвська область

     Виключено.

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.99р. N 679)

     Городнянський, Корюкiвський, Новгород-Сiверський, Рiпкинський, Семенiвський, Чернiгiвський, Щорський райони.

     Мiсто Севастополь.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 липня 1998 р. N 1147

ПОЛОЖЕННЯ
про прикордонний режим

(У текстi Положення слова "Прикордоннi вiйська" та "Держкомкордон" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Державна прикордонна служба" та "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 вересня 2003 року N 1402)

(У текстi Положення слова "пристанi, причали i пункти базування" та "органи внутрiшнiх справ" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "об'єкти базування" та "органи Нацiональної полiцiї" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 лютого 2016 року N 52)

(Текст Положення пiсля слова "судноводiй" в усiх вiдмiнках i формах числа доповнено словом ", стерновий-моторист" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 червня 2017 року N 416)

(У текстi Положення слово "Мiнагрополiтики" замiнено словом "Мiнекономiки" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 листопада 2019 року N 916)

Загальнi питання

     1. Цим Положенням встановлюється система режимних заходiв у прикордоннiй смузi та контрольованому прикордонному районi, якi регламентують вiдповiдно до законодавства правила в'їзду, тимчасового перебування, проживання, пересування громадян України та iнших осiб, провадження робiт, облiку та тримання на пристанях, причалах, базах для стоянки i в пунктах базування (далi - об'єкти базування) маломiрних суден, iнших засобiв, що не є суднами, але пристосованi для перемiщення на них людей по водi (водний мотоцикл, водний велосипед, моторний гiдродельтаплан, дошки для занять рiзними видами серфiнгу тощо), основнi характеристики яких не перевищують параметрiв, установлених для таких засобiв Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними та Севастопольською мiською державними адмiнiстрацiями, буєрiв, а також апаратiв, що використовуються для пiдводного плавання (далi - маломiрнi судна, iншi плавзасоби), а також в мiсцях базування - суден флоту рибної промисловостi, їх плавання i пересування у територiальному морi та внутрiшнiх водах України.

(пункт 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52, вiд 14.06.2017р. N 416)

     2. Термiни, що вживаються у цьому Положеннi, мають таке значення:

     1) документ, що посвiдчує особу:

     для громадян України - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвiдчення особи моряка, службове посвiдчення, посвiдчення водiя чи iнший виданий державним органом документ, який має такi обов'язковi реквiзити, як прiзвище, iм'я, по батьковi, фотокартку, пiдпис вiдповiдальної посадової особи, вiдбиток печатки або штампу установи, яка видала документ, дату видачi;

     для iноземцiв - нацiональний паспорт або документ, що його замiнює;

     для осiб без громадянства - посвiдчення особи без громадянства, посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвiдка на постiйне або тимчасове проживання;

     2) контрольований прикордонний район - це дiлянка мiсцевостi, яка визначена, як правило, у межах територiї району, мiста, селища та села, прилеглої до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняється органами Державної прикордонної служби, а також у межах територiального моря, внутрiшнiх вод, частини вод прикордонних рiчок, озер та iнших водойм i розташованих у цих водах островiв;

(пiдпункт 2 пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52)

     21) лiнiя iнженерних прикордонних споруджень - спецiальна смуга мiсцевостi в межах прикордонної смуги та iншi земельнi дiлянки, якi вiдповiдно до законодавства надаються в постiйне користування органам Державної прикордонної служби для облаштування та утримання iнженерно-технiчних споруд i огорож, прикордонних знакiв, прикордонних просiк, комунiкацiй та iнших об'єктiв;

(пункт 2 доповнено пiдпунктом 21 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52)

     3) прикордонна смуга - це дiлянка мiсцевостi, яка встановлюється безпосередньо уздовж державного кордону на його сухопутних дiлянках або уздовж берегiв прикордонних рiчок, озер та iнших водойм у межах територiй селищних i сiльських рад, прилеглих до державного кордону, але не може бути меншою вiд ширини смуги мiсцевостi, що розташована в межах вiд лiнiї державного кордону до лiнiї прикордонних iнженерних споруджень.

     До прикордонної смуги не включаються населенi пункти i мiсця масового вiдпочинку населення;

     4) пункт базування - мiсце (смуга) на урiзi води або гiдротехнiчна споруда, розташованi у прикордоннiй смузi та контрольованому прикордонному районi, визначенi мiсцевими державними адмiнiстрацiями або органами мiсцевого самоврядування за погодженням з органами охорони державного кордону, у зонi вiдповiдальностi яких вони перебувають, для постiйного i тимчасового тримання поза пристанями, причалами, базами для стоянок маломiрних суден, iнших плавзасобiв. Вимоги до облаштування пунктiв базування та типи маломiрних суден, iнших плавзасобiв, яким дозволяється тримання на них, визначаються Правилами користування маломiрними суднами на водних об'єктах, а вимоги до безпечної експлуатацiї таких пунктiв - Правилами безпечної експлуатацiї баз для стоянки маломiрних (малих) суден вiдповiдно до законодавства. Мiсця базування суден флоту рибної промисловостi облаштовуються вiдповiдно до норм, визначених положенням про мiсце базування суден флоту рибної промисловостi, затвердженим Мiнекономiки.

(пiдпункт 4 пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.06.2017р. N 416)
(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.99р. N 679, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110)

     3. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Севастопольська мiська державнi адмiнiстрацiї разом з вiдповiдними пiдроздiлами Державної прикордонної служби в межах наданих повноважень та з урахуванням мiсцевих умов i особливостей вирiшують питання щодо практичного застосування вимог цього Положення.

     4. Нормативно-правовi акти Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби з питань прикордонного режиму, виданi в межах її повноважень та зареєстрованi в установленому порядку, є обов'язковими для виконання центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi i громадянами.

(пункт 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110)

     5. Контроль за додержанням прикордонного режиму у прикордоннiй смузi та контрольованому прикордонному районi здiйснює Державна прикордонна служба у взаємодiї з органами Нацiональної полiцiї.

     У необхiдних випадках Державна прикордонна служба може запроваджувати додатковi тимчасовi обмеження на в'їзд i провадження робiт у прикордоннiй смузi та контрольованому прикордонному районi, якi встановлюються наказом начальника органу охорони державного кордону, погодженим з мiсцевими державними адмiнiстрацiями, мiськими радами мiст обласного значення, територiальними органами Нацiональної полiцiї, ДМС та регiональними органами СБУ.

(абзац другий пункту 5 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52)

     6. Особи, виннi у порушеннi прикордонного режиму, несуть адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

Порядок в'їзду, тимчасового перебування, проживання, пересування громадян України та iнших осiб у прикордоннiй смузi та контрольованому прикордонному районi

     7. Громадяни України в'їжджають у прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, перебувають, проживають або пересуваються в їх межах на пiдставi документiв, що посвiдчують їх особу.

     8. Iноземцi та особи без громадянства в'їжджають у прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, перебувають та пересуваються в їх межах на пiдставi документiв, що посвiдчують особу та пiдтверджують законнiсть перебування на територiї України.

(пункт 8 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.99р. N 679)

     9. В'їзд i перебування у мiсцевостi, яка знаходиться мiж державним кордоном i лiнiєю прикордонних iнженерних споруджень, громадян України та iнших осiб допускається як виняток у порядку, який встановлюється МВС.

(пункт 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52)

     10. Особи, зазначенi у пунктах 7 та 8 цього Положення, на вимогу уповноважених осiб Державної прикордонної служби та органiв Нацiональної полiцiї, а також членiв громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону зобов'язанi пред'являти вiдповiднi документи, передбаченi цими пунктами.

(пункт 10 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.99р. N 679, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110)

     11. З метою виявлення порушень законодавства з прикордонних питань, виконання завдань, пов'язаних з боротьбою з органiзованою злочиннiстю та незаконною мiграцiєю у межах прикордонної смуги i контрольованого прикордонного району, уповноваженi особи Державної прикордонної служби та органiв Нацiональної полiцiї, а також члени громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону мають право вiдповiдно до Законiв України "Про Державну прикордонну службу України" та "Про дорожнiй рух" у разi потреби зупиняти та оглядати транспортнi засоби.

(абзац перший пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110)

     Зупинка транспортного засобу здiйснюється:

     уповноваженими особами органiв Нацiональної полiцiї - у встановленому порядку;

     уповноваженими особами Державної прикордонної служби, а також членами громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону: наземного - iз застосуванням диска з червоним свiтлоповертачем або рукою, що вказує на цей транспортний засiб; водного - сигналами вiдповiдно до Мiжнародного зводу сигналiв (лоцiї Чорного та Азовського морiв на води України) або Правил користування маломiрними суднами на водних об'єктах.

(абзац четвертий пункту 11 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52)

     Водiй (капiтан, судноводiй, стерновий-моторист) повинен зупинити транспортний засiб у мiсцi, на яке йому буде вказано, з дотриманням правил зупинки, а також:

(абзац п'ятий пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52)

     подати для перевiрки документи, що посвiдчують особу водiя (капiтана, судноводiя, стернового-моториста) i пасажирiв (членiв екiпажу), та реєстрацiйний документ на транспортний засiб (для транспортних засобiв Збройних Сил - технiчний талон);

(абзац шостий пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52)

     дати можливiсть оглянути транспортний засiб i перевiрити номери його агрегатiв.

пункт 11 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.2004р. N 821)

     12. Капiтанам (судноводiям, стерновим-мотористам) морських i рiчкових суден, суден флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, власникам маломiрних суден, iнших плавзасобiв, командирам повiтряних суден, начальникам поїздiв i провiдникам вагонiв, старшим стюардам i стюардам, водiям транспортних засобiв забороняється пiдвозити у контрольований прикордонний район та прикордонну смугу i вивозити з них осiб, якi не мають вiдповiдних документiв.

(пункт 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110, у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52, вiд 14.06.2017р. N 416)

     13. У межах прикордонної смуги з дотриманням вимог законодавства про дорожнiй рух встановлюється дорожнiй знак "Прикордонна смуга", у межах контрольованого прикордонного району - "Контрольований прикордонний район", а на дорогах, якi безпосередньо простягаються до державного кордону (за винятком дорiг до встановлених пунктiв пропуску через державний кордон), установлюється знак "В'їзд заборонено".

(абзац перший пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52)

     Обладнання дорiг i вулиць зазначеними дорожнiми знаками та їх утримання провадиться власниками дорiг i вулиць або уповноваженими ними органами у сферi дорожнього руху, а контроль за експлуатацiєю цих дорожнiх знакiв здiйснюється пiдроздiлами Державної прикордонної служби i органами Нацiональної полiцiї.

Порядок провадження робiт у прикордоннiй смузi та контрольованому прикордонному районi

     14. Мiсцевими державними адмiнiстрацiями разом з вiдповiдними пiдроздiлами Державної прикордонної служби у межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району визначаються мiсця масового вiдпочинку населення та мiсця для купання, а також встановлюється порядок їх обладнання i використання.

(абзац перший пункту 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.06.2017р. N 416)

     Мiсця для рибальства визначаються Мiнекономiки вiдповiдно до законодавства.

(пункт 14 доповнено абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.06.2017р. N 416)

     15. Утримання i випасання худоби в межах прикордонної смуги можливе лише у мiсцях, визначених мiсцевими державними адмiнiстрацiями разом з вiдповiдними пiдроздiлами Державної прикордонної служби, за сприятливої епiзоотичної ситуацiї на цiй територiї та за умови належного загородження цих мiсць власниками худоби.

     16. З метою охорони територiї України вiд занесення з територiї iнших держав збудникiв карантинних хвороб тварин, занесення або самостiйного розповсюдження з-за кордону карантинних об'єктiв рослин уздовж державного кордону встановлюється профiлактична смуга, в якiй забороняється утримання i випасання худоби. Ширина цiєї смуги, а також конкретнi заходи щодо здiйснення на її територiї контролю за санiтарно-карантинним, ветеринарним, фiтосанiтарним та екологiчним станом визначаються обласними державними адмiнiстрацiями разом з територiальними органами центральних органiв виконавчої влади, до компетенцiї яких вiднесенi зазначенi завдання, за погодженням з вiдповiдними органами Державної прикордонної служби.

(пункт 16 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52)

     17. Авiацiйнi роботи, будь-яке будiвництво, вирубка лiсу, водокористування, геологiчнi, дорожнi та iншi дослiдження в межах прикордонної смуги, а також гiдротехнiчнi, землевпоряднi, мелiоративнi та iншi роботи, пов'язанi iз змiною водного режиму прикордонних рiчок, озер та iнших водойм, вiдео-, кiно- та фотознiмання мiсцевостi, туристичнi подорожi i стрибки з усiх видiв парашутiв проводяться пiсля iнформування органу охорони державного кордону Держприкордонслужби, у зонi вiдповiдальностi якого провадиться така дiяльнiсть, iз зазначенням початку i строку її провадження, прiзвища, iменi та по батьковi осiб, що провадитимуть дiяльнiсть.

(абзац перший пункту 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52)

     Iнформування здiйснюється письмово не пiзнiше нiж за 24 години до початку провадження такої дiяльностi, зокрема за допомогою факсимiльного зв'язку або електронної пошти. Контактна iнформацiя розмiщується Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби на iнформацiйних стендах, офiцiйному веб-сайтi, а також в засобах масової iнформацiї.

(пункт 17 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.99р. N 679, вiд 08.12.2010р. N 1110, вiд 03.07.2013р. N 463)

     18. Роботи, пов'язанi з локалiзацiєю та лiквiдацiєю наслiдкiв стихiйного лиха, аварiї або катастрофи, проведенням заходiв для боротьби з особливо небезпечними iнфекцiйними хворобами i порушеннями екологiї в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, провадяться у порядку, встановленому законодавством.

     19. У межах зони з особливим режимом використання повiтряного простору України, крiм її частини, що межує iз забороненою зоною, польоти всiх типiв повiтряних куль i повiтряних суден та iншi види дiяльностi провадяться вiдповiдно до Положення про використання повiтряного простору України, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Абзац другий пункту 19 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.07.2013р. N 463)
(пункт 19 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110)

     20. Керiвники пiдприємств, установ i органiзацiй будь-якої форми власностi зобов'язанi забезпечити дотримання вимог цього Положення пiдлеглими їм працiвниками, якi виконують роботи у прикордоннiй смузi та контрольованому прикордонному районi, включаючи тих, що проводять у них роботи за договором, та iнформування вiдповiдних пiдроздiлiв Державної прикордонної служби, у зонi вiдповiдальностi яких провадиться така дiяльнiсть, про їх проведення.

(пункт 20 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110)

     21. Полювання у прикордоннiй смузi здiйснюється з обов'язковим iнформуванням розпорядником полювання або особисто мисливцем органiв або пiдроздiлiв Державної прикордонної служби, в межах вiдповiдальностi яких буде проводитися полювання, у порядку, передбаченому пунктом 17 цього Положення.

     У смузi мiсцевостi мiж лiнiєю державного кордону та лiнiєю прикордонних iнженерних споруд полювання забороняється.

(пункт 21 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.99р. N 679, вiд 03.02.2016р. N 52)

Порядок облiку та тримання на об'єктах базування маломiрних суден, iнших плавзасобiв, їх плавання та пересування у територiальному морi та внутрiшнiх водах

(назва роздiлу iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.99р. N 679, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52)

     22. У районах, прилеглих до узбережжя моря, що охороняється Державною прикордонною службою, у межах територiального моря i внутрiшнiх вод, де встановлено прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, крiм зазначених у пунктах 7 - 21 цього Положення режимних обмежень, забороняється зберiгання на об'єктах базування, мiсцях базування суден флоту рибної промисловостi, плавання та пересування маломiрних суден, iнших плавзасобiв, суден флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, не зареєстрованих в установленому порядку в органах, якi здiйснюють нагляд за такими суднами i засобами.

     Забороняється зберiгання маломiрних суден, iнших плавзасобiв на об'єктах базування, що не отримали дозволу на експлуатацiю, передбаченого пунктом 28 цього Положення, а суден флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, - в мiсцях базування, не внесених до перелiку мiсць базування суден флоту рибної промисловостi, затвердженого Держрибагентством.

(пункт 22 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.06.2017р. N 416)

     23. Облiк маломiрних суден, iнших плавзасобiв у прикордоннiй смузi та контрольованому прикордонному районi ведеться адмiнiстрацiєю об'єктiв базування у порядку, встановленому Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними та Севастопольською мiською державними адмiнiстрацiями, про що у реєстрацiйних документах ставиться спецiальна позначка, а облiк суден флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, у порядку, встановленому Мiнекономiки.

     Списки торговельних i маломiрних суден, iнших плавзасобiв, суден флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, подаються адмiнiстрацiями морських (рiчкових) портiв, об'єктiв базування та мiсць базування суден флоту рибної промисловостi на вимогу уповноважених осiб пiдроздiлу органу охорони державного кордону, у зонi вiдповiдальностi якого визначено їх мiсце базування, до такого пiдроздiлу.

(абзац другий пункту 23 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.06.2017р. N 416)
(пункт 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.99р. N 679, у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110, вiд 03.02.2016р. N 52)

     24. Пiсля реєстрацiї в установленому порядку маломiрнi судна, iншi плавзасоби приписуються до об'єктiв базування, а судна флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, беруться на облiк в мiсцях базування та забезпечуються постiйними мiсцями для стоянки (зберiгання).

     Пiд час змiни приписки або взяття на облiк та постiйного мiсця для стоянки (зберiгання) маломiрних суден, iнших плавзасобiв, а також суден флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, адмiнiстрацiї об'єктiв базування або мiсць базування суден флоту рибної промисловостi письмово iнформують пiдроздiли Державної прикордонної служби, у зонi вiдповiдальностi яких вони розташованi, не пiзнiше нiж за 24 години пiсля проведення такої змiни, зокрема за допомогою факсимiльного зв'язку та електронної пошти.

     У разi коли адмiнiстрацiя об'єкта базування або мiсця базування суден флоту рибної промисловостi не може забезпечити облiкованi маломiрнi судна, iншi плавзасоби, судна флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, постiйним мiсцем для стоянки (зберiгання), дозволяється тримання їх в iншому мiсцi за письмовим погодженням з адмiнiстрацiєю об'єкта базування та територiальним органом Укртрансбезпеки, а для суден флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, з адмiнiстрацiєю мiсця базування суден флоту рибної промисловостi та Держрибагентством за умови забезпечення надiйного зберiгання з обов'язковим iнформуванням у порядку, визначеному абзацом другим цього пункту, вiдповiдного пiдроздiлу Державної прикордонної служби.

     Забороняється тримання маломiрних суден, iнших плавзасобiв поза об'єктами базування, а суден флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, - поза мiсцями базування, крiм випадкiв, визначених цим пунктом.

(пункт 24 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110, вiд 03.02.2016р. N 52, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.06.2017р. N 416)

     25. Списання з балансу i утилiзацiя, передача маломiрних суден, iнших плавзасобiв, суден флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, проводяться з обов'язковим письмовим iнформуванням протягом п'яти робочих днiв про це вiдповiдного пiдроздiлу Державної прикордонної служби, зокрема за допомогою факсимiльного зв'язку та електронної пошти.

(Пункт 25 в редакцiї Постанови КМ N 679 вiд 23.04.99, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.06.2017р. N 416)

     26. Протягом 24 годин з часу прибуття у прикордонну смугу або контрольований прикордонний район власники повиннi взяти маломiрнi судна, iншi плавзасоби, повiтрянi судна, якi здiйснюють посадку на воду, на облiк в адмiнiстрацiї найближчого об'єкта базування в порядку, встановленому Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними та Севастопольською мiською держадмiнiстрацiями, а судна флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, в адмiнiстрацiї найближчого мiсця базування суден флоту рибної промисловостi вiдповiдно до правил, встановлених Мiнекономiки, про що адмiнiстрацiї об'єктiв базування або мiсць базування флоту рибної промисловостi письмово iнформують протягом 24 годин пiсля взяття на облiк, зокрема за допомогою факсимiльного зв'язку або електронної пошти, пiдроздiли Державної прикордонної служби, у зонi вiдповiдальностi яких перебуває вiдповiдний об'єкт базування, мiсце базування.

(пункт 26 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110, вiд 03.02.2016р. N 52, вiд 14.06.2017р. N 416)

     27. Об'єкти базування в межах прикордонної смуги або контрольованого прикордонного району облаштовуються в мiсцях, якi визначаються рiшеннями Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних та Севастопольської мiської держадмiнiстрацiй в порядку, визначеному законодавством, за погодженням з вiдповiдними органами Державної прикордонної служби з урахуванням пропозицiй райдержадмiнiстрацiй та органiв мiсцевого самоврядування, а для суден флоту рибної промисловостi з урахуванням пропозицiй Держрибагентства. Погодження та пропозицiї надаються письмово у довiльнiй формi на офiцiйних бланках вiдповiдних органiв.

     Номери об'єктам базування надаються вiдповiдними рiшеннями Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних та Севастопольської мiської держадмiнiстрацiй, Держрибагентства (для мiсць базування суден флоту рибної промисловостi), про що iнформуються органи Державної прикордонної служби, на дiлянцi яких вони облаштовуються.

     Реєстрацiя об'єктiв базування, мiсць базування суден флоту рибної промисловостi здiйснюється вiдповiдно до законодавства, про що їх адмiнiстрацiї письмово iнформують пiдроздiли Державної прикордонної служби, у зонi вiдповiдальностi яких перебуває вiдповiдний об'єкт базування або мiсце базування суден флоту рибної промисловостi, не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв пiсля завершення реєстрацiї, зокрема за допомогою факсимiльного зв'язку або електронної пошти.

(пункт 27 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52, вiд 14.06.2017р. N 416)

     28. З метою своєчасного облаштування об'єкти базування щороку до початку навiгацiйного перiоду пiдлягають огляду спiльною комiсiєю, яка утворюється райдержадмiнiстрацiями, а в мiстах обласного значення - органами мiсцевого самоврядування (якi розробляють та затверджують акт огляду), до складу якої включаються представники райдержадмiнiстрацiй та органiв мiсцевого самоврядування, iнспектори Мiнприроди, державного органу, що здiйснює нагляд за безпекою судноплавства та реєстрацiєю суден, представники Держрибагентства (у разi потреби), органiв Нацiональної полiцiї, ДСНС i Державної прикордонної служби.

     Об'єкти базування, якi пiсля здiйснення огляду не отримали вiдповiдного дозволу, до експлуатацiї не допускаються.

     Огляд мiсця базування суден флоту рибної промисловостi здiйснюється мiжвiдомчими комiсiями, призначеними Держрибагентством, до складу яких включенi представники Державної прикордонної служби, у строк, встановлений Держрибагентством. За результатами огляду складається акт огляду мiсця базування суден флоту рибної промисловостi. Мiсця базування суден флоту рибної промисловостi допускаються до експлуатацiї пiсля внесення їх до перелiку мiсць базування суден флоту рибної промисловостi, який затверджується Держрибагентством.

(пункт 28 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.06.2017р. N 416)

     29. Юридичнi i фiзичнi особи, яким належать об'єкти базування, мiсця базування суден флоту рибної промисловостi, впорядковують i обладнують їх в установленому порядку, забезпечуючи належну охорону та зв'язок з пiдроздiлами Державної прикордонної служби.

(пункт 29 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.06.2017р. N 416)

     30. Заходи щодо облiку i тримання маломiрних суден, iнших плавзасобiв, повiтряних суден, якi здiйснюють посадку на воду на об'єктах базування, здiйснюють адмiнiстрацiї об'єктiв базування, суден флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, адмiнiстрацiї мiсць базування суден флоту рибної промисловостi, а також юридичнi i фiзичнi особи.

     Заходи щодо тримання маломiрних суден, iнших плавзасобiв, повiтряних суден, якi здiйснюють посадку на воду, суден флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, i за вiдповiдним погодженням зберiгаються окремо не на об'єктах базування або на мiсцях базування суден флоту рибної промисловостi, здiйснюють їх власники.

     Юридичнi i фiзичнi особи, яким належать об'єкти базування, мiсця базування суден флоту рибної промисловостi, власники, капiтани (судноводiї, стерновi-мотористи) маломiрних суден, iнших плавзасобiв, повiтряних суден, що здiйснюють посадку на воду, суден флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, зобов'язанi надати уповноваженим особам Державної прикордонної служби безперешкодний доступ до мiсця їх тримання.

(пункт 30 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110, вiд 03.02.2016р. N 52, вiд 14.06.2017р. N 416)

     31. Власники зазначених суден, iнших плавзасобiв та посадовi особи, якi забезпечують їх зберiгання, у разi зникнення, викрадення або втрати iншим шляхом цих суден i плавзасобiв, а також шкiперського та рятувального майна зобов'язанi негайно поiнформувати про це пiдроздiли Державної прикордонної служби та вжити заходiв до їх розшуку.

     32. Посадка i висадка пасажирiв, завантаження i розвантаження торговельних та маломiрних суден, iнших плавзасобiв поза об'єктами базування, а також на об'єктах базування, якi не допущенi до експлуатацiї, забороняється (крiм випадкiв, пов'язаних iз стихiйним лихом, аварiєю та катастрофою, за умови завчасного iнформування капiтаном (судноводiєм, стерновим-мотористом) або власником торговельного та маломiрного судна, iншого плавзасобу пiдроздiлу Державної прикордонної служби, у зонi вiдповiдальностi якого буде здiйснюватися посадка або висадка, завантаження або розвантаження, але не пiзнiше здiйснення таких заходiв).

(пункт 32 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52)

     33. Випуск маломiрних суден, iнших плавзасобiв у територiальне море, внутрiшнi води України здiйснюється адмiнiстрацiями об'єктiв базування пiсля належного оформлення згiдно з iнструкцiями про порядок облiку та випуску маломiрних суден, iнших плавзасобiв у територiальне море та внутрiшнi води України, якi затверджуються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними та Севастопольською мiською державними адмiнiстрацiями за погодженням з органами охорони державного кордону, в зонi вiдповiдальностi яких вони розташованi.

     Випуск суден флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, здiйснюється адмiнiстрацiєю мiсця базування вiдповiдно до порядку, затвердженого Мiнекономiки за погодженням з Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби.

     Експлуатацiя об'єктiв базування всiх форм власностi та випуск з них маломiрних суден та iнших плавзасобiв без наявностi адмiнiстрацiй об'єктiв базування забороняється.

     Маломiрнi судна, iншi плавзасоби можуть виходити (крiм засобiв розваг на водi, якi виходять на вiдстань до 2 морських миль) у територiальне море та внутрiшнi води України згiдно з iнструкцiями про порядок облiку та випуску маломiрних суден, iнших плавзасобiв у територiальне море та внутрiшнi води України за умови завчасного, не пiзнiше нiж за одну годину до виходу, iнформування адмiнiстрацiями об'єктiв базування, якi ними облiковуються, вiдповiдних пiдроздiлiв Державної прикордонної служби, у зонi вiдповiдальностi яких вони перебувають.

     Вихiд та плавання суден флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, пiсля настання темної пори доби, маломiрних суден та iнших плавзасобiв пiсля закiнчення навiгацiйного перiоду i настання темної пори доби (за винятком наявностi у судна вiдповiдного дозволу Регiстра судноплавства України та обладнання, яке для нiчного плавання визначене Правилами судноплавства на внутрiшнiх водних шляхах України та Мiжнародними правилами попередження зiткнень суден на морi 1972 року), а також за межi 2 морських миль без вiдповiдних радiоелектронних засобiв зв'язку та дозволу на користування ними забороняється.

(абзац п'ятий пункту 33 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.06.2017р. N 416)

     Забороняється виходити за межi 2 морських миль: маломiрним суднам та iншим плавзасобам, в яких ефективна площа розсiювання судна недостатня для його виявлення за допомогою радiолокацiйних станцiй (радарiв) у дiапазонах 9 i 3 ГГц (довжина хвилi 3 i 10 сантиметрiв), без радiолокацiйних вiдбивачiв; суднам флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, без технiчних засобiв дистанцiйного контролю.

(абзац шостий пункту 33 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.06.2017р. N 416)

     Капiтани (судноводiї, стерновi-мотористи) маломiрних суден, суден флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, випуск яких було здiйснено з об'єктiв базування або з мiсць базування суден флоту рибної промисловостi за межами контрольованих прикордонних районiв, пiд час виходу в територiальне море, внутрiшнi води України, якi розташованi у контрольованих прикордонних районах, зобов'язанi завчасно поiнформувати пiдроздiл Державної прикордонної служби, у зонi вiдповiдальностi якого буде здiйснено такий вихiд.

(абзац сьомий пункту 33 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.06.2017р. N 416)
(пункт 33 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.99р. N 679, у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110, вiд 03.02.2016р. N 52)

     34. У разi порушення вимог щодо порядку зберiгання, виходу у територiальне море та внутрiшнi води, завантаження i розвантаження торговельних та маломiрних суден, iнших плавзасобiв, суден флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, посадки i висадки пасажирiв органи Державної прикордонної служби мають право тимчасово забороняти експлуатацiю об'єктiв базування, мiсць базування суден флоту рибної промисловостi або забороняти вихiд у внутрiшнi води таких суден i плавзасобiв. Про запровадження цiєї санкцiї органи Державної прикордонної служби письмово iнформують заiнтересованих юридичних та фiзичних осiб завчасно. Це обмеження дiє до усунення виявлених порушень.

     У разi заборони Укртрансбезпекою експлуатацiї або виходу суден з об'єктiв базування, а Держрибагентством - суден флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, з мiсць базування зазначенi органи не пiзнiше нiж протягом трьох робочих днiв з моменту прийняття такого рiшення письмово iнформують про це, зокрема за допомогою факсимiльного зв'язку або електронної пошти, органи Державної прикордонної служби, у зонi вiдповiдальностi яких перебувають розташованi вiдповiднi об'єкти базування або мiсця базування суден флоту рибної промисловостi.

(пункт 34 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.99р. N 679, вiд 08.12.2010р. N 1110, вiд 03.02.2016р. N 52, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.06.2017р. N 416)

     35. Судна внутрiшнього плавання, що зареєстрованi в установленому порядку в морських (рiчкових) торгiвельних i рибних портах України, оформляються для виходу у територiальне море та внутрiшнi води органом портового нагляду за наявностi визначених законодавством суднових документiв i документiв, що посвiдчують особу членiв екiпажу i пасажирiв.

(пункт 35 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.99р. N 679, вiд 08.12.2010р. N 1110)

     36. Пiд час плавання i перебування торговельних та маломiрних суден, iнших плавзасобiв у територiальному морi та внутрiшнiх водах забороняється їх пiдхiд до iноземних та українських суден закордонного прямування (крiм випадкiв, пов'язаних iз стихiйним лихом, аварiєю та катастрофою, за умови завчасного iнформування капiтаном (судноводiєм, стерновим-мотористом) або власником торговельного та маломiрного судна, iншого плавзасобу пiдроздiлу Державної прикордонної служби, у зонi вiдповiдальностi якого буде здiйснюватися пiдхiд, але не пiзнiше здiйснення таких заходiв).

(пункт 36 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.99р. N 679, вiд 08.12.2010р. N 1110, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.2016р. N 52)

     37. Режимнi обмеження щодо межi акваторiй, часу та безпеки плавання i пересування маломiрних суден у прикордоннiй смузi та контрольованому прикордонному районi визначаються Правилами користування маломiрними суднами вiдповiдно до законодавства.

     38. Пляжi, мiсця масового вiдпочинку громадян на водах у межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району облаштовуються необхiдними засобами контролю з метою виключення можливостi запливу вiдпочиваючих до лiнiї державного кордону або у бiк iноземних та українських суден закордонного прямування.

     Дотримання цих вимог забезпечується адмiнiстрацiєю пляжiв i мiсць масового вiдпочинку.

     39. Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї разом з вiдповiдними пiдроздiлами Державної прикордонної служби визначають шляхи i стежки для пересування по берегу i льоду прикордонних рiчок, озер та iнших водойм.

(абзац перший пункту 39 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2010р. N 1110)

     Пересування по берегу i льоду прикордонних рiчок, озер та iнших водойм поза встановленими для цього шляхами i стежками забороняється.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.