КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 9 вересня 2020 р. N 826


Про внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi Мiнiстерства захисту довкiлля та природних ресурсiв

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 вересня 2020 р. N 826

ЗМIНИ,
що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У пунктi 7 Положення про монiторинг земель, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 1993 р. N 661 (ЗП України, 1994 р., N 1, ст. 5; Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 69, ст. 2397; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     2. У текстi Положення про порядок ведення державного кадастру тваринного свiту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 листопада 1994 р. N 772 (ЗП України, 1995 р., N 1, ст. 27; Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3041; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 1994 р. N 827 "Про затвердження перелiкiв корисних копалин загальнодержавного та мiсцевого значення" (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 42; Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 25, ст. 1650; 2011 р., N 79, ст. 2916; 2020 р., N 2, ст. 62) слова "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв".

     4. У пунктi 4 Положення про порядок установлення квот на видобуток окремих видiв корисних копалин, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 грудня 1994 р. N 862 (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 54; 1996 р., N 5, ст. 154; Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 40, ст. 1687; 2006 р., N 22, ст. 1635; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     5. У текстi Порядку державного облiку родовищ, запасiв i проявiв корисних копалин, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 1995 р. N 75 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 99; Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 51, ст. 3345; 2006 р., N 22, ст. 1635; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     6. В абзацах другому i третьому пункту 2 Положення про першовiдкривачiв родовищ корисних копалин, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 лютого 1995 р. N 80 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 102; Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 40, ст. 1426; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     7. У текстi Санiтарних правил в лiсах України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1995 р. N 555 (ЗП України, 1995 р., N 10, ст. 253; Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 87, ст. 2839; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     8. У пунктi 5 Порядку одержання допуску (посвiдчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберiганням, застосуванням та торгiвлею пестицидами i агрохiмiкатами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 вересня 1995 р. N 746 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 38; Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 3, ст. 82; 2019 р., N 90, ст. 3000; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     9. У пунктi 6 Порядку державного облiку наявностi та використання пестицидiв i агрохiмiкатiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 1995 р. N 881 (ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 90; Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 61, ст. 2439; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллю".

     10. У текстi Тимчасового порядку справляння плати за спецiальне використання диких тварин, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 сiчня 1996 р. N 123 (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 195; Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 24, ст. 1588; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     11. У текстi Порядку забезпечення органiв, що здiйснюють державний контроль за застосуванням пестицидiв i агрохiмiкатiв, стандартними зразками пестицидiв i агрохiмiкатiв, методиками визначення їх залишкових кiлькостей, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1996 р. N 228 (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 226; Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 24, ст. 1588; 2011 р., N 61, ст. 2439; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     12. У текстi Порядку надання дозволу на ввезення на митну територiю України незареєстрованих пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для проведення державних випробувань i наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 1996 р. N 288 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 250; Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 68, ст. 2271; 2018 р., N 92, ст. 3061; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     13. У пунктi 22 Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрацiї та перереєстрацiї, видання перелiкiв пестицидiв i агрохiмiкатiв, дозволених до використання в Українi", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 1996 р. N 295 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 253; Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 50, ст. 2156; 2011 р., N 79, ст. 2916; 2019 р., N 20, ст. 678), слова "заступником Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "заступником Мiнiстра захисту довкiлля та природних ресурсiв".

     14. В абзацi другому пункту 6 Порядку ведення державного водного кадастру, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 1996 р. N 413 (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 292; Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 46, ст. 1428; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     15. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 березня 1996 р. N 354 "Про затвердження Порядку вилучення, утилiзацiї, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидiв i агрохiмiкатiв та тари вiд них", - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 травня 2008 р. N 433 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 34, ст. 1144), вiд 10 серпня 2011 р. N 853 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 61, ст. 2439) та вiд 4 грудня 2019 р. N 1065 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерства енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерства захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) у пунктi 3 Порядку, затвердженого зазначеною постановою:

     в абзацi першому слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля";

     в абзацi другому слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     16. В абзацi другому пункту 5 i абзацi першому пункту 13 Порядку визначення розмiрiв i меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської дiяльностi в них, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 травня 1996 р. N 486 (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 318; Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 4, ст. 136; 2012 р., N 22, ст. 834, N 81, ст. 3283; 2017 р., N 100, ст. 3082; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     17. У текстi Порядку розроблення нормативiв гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у воднi об'єкти, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 1996 р. N 1100 (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 490; Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 4, ст. 136; 2012 р., N 81, ст. 3283; 2018 р., N 7, ст. 265; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     18. В абзацi другому пункту 3 Порядку складання паспортiв рiчок, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 1997 р. N 347 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 16, с. 80; 2012 р., N 22, ст. 834; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     19. В абзацi третьому пункту 11 i у пiдпунктi "а" пункту 58 Порядку ведення Державного суднового реєстру України i Суднової книги України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 1997 р. N 1069 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 40, с. 24; 2004 р., N 30, ст. 2016; 2020 р., N 2, ст. 62, N 34, ст. 1130), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     20. У текстi Положення про державну систему монiторингу довкiлля, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 1998 р. N 391 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 13, ст. 495; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2013 р., N 82, ст. 3041; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     21. У пунктi 4 Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 травня 1998 р. N 634 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 19, ст. 692; 2006 р., N 15, ст. 1080; 2010 р., N 70, ст. 2511; 2011 р., N 71, ст. 2689; 2012 р., N 73, ст. 2938; 2014 р., N 77, ст. 2188; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) в абзацi другому слова "Мiнiстром енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстром захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) слово "Мiненерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     22. У Порядку здiйснення любительського i спортивного рибальства, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 1998 р. N 1126 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 29, ст. 1099; 2011 р., N 93, ст. 3374; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) в абзацi четвертому пункту 3 слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям";

     2) абзац перший пункту 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Вимоги щодо здiйснення любительського i спортивного рибальства та застосування знарядь i способiв лову (добування), норми, забороненi мiсця i його строки встановлюються правилами любительського i спортивного рибальства за басейно-територiальним принципом (далi - правила рибальства), якi затверджуються Мiндовкiллям за поданням Держрибагентства.";

     3) у пiдпунктi 2 пункту 11 слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     23. У текстi Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1147 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 30, ст. 1127; 2019 р., N 90, ст. 3000; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     24. В абзацi четвертому пункту 10 i пунктi 17 Порядку ведення реєстру об'єктiв утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 серпня 1998 р. N 1360 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 35, ст. 1307; 2013 р., N 82, ст. 3041; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     25. В абзацi третьому пункту 3 правового режиму зон санiтарної охорони водних об'єктiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 1998 р. N 2024 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 51, ст. 1890; 2012 р., N 77, ст. 3120; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     26. В абзацi другому пункту 6 Порядку проведення геологорозвiдувальних робiт за рахунок коштiв державного бюджету, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 сiчня 1999 р. N 83 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 4, ст. 137; 2006 р., N 11, ст. 717; 2009 р., N 17, ст. 533; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     27. У текстi Порядку ведення державного облiку та паспортизацiї вiдходiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 листопада 1999 р. N 2034 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 44, ст. 2191; 2013 р., N 82, ст. 3041; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     28. В абзацi другому примiтки до списку N 2 таблицi III перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2000 р. N 770 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 19, ст. 789; 2018 р., N 44, ст. 1545; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     29. У Положеннi про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 29, ст. 1217; 2013 р., N 63, ст. 2289; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у пунктi 29 слова "Органи доходiв та зборiв" замiнити словами "Митнi органи";

     2) у текстi Положення слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     30. У текстi Положення про службу державної охорони природно-заповiдного фонду України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 липня 2000 р. N 1127 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 29, ст. 1221; 2009 р., N 69, ст. 2384; 2012 р., N 26, ст. 992; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     31. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 серпня 2000 р. N 1219 "Про державний монiторинг нацiональних i мiжнародних проектiв у сферi ядерної та радiацiйної безпеки i радiоекологiї" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 32, ст. 1360; 2002 р., N 2, ст. 71; 2006 р., N 7, ст. 366; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у додатку до Порядку проведення монiторингу нацiональних i мiжнародних проектiв у сферi ядерної та радiацiйної безпеки i радiоекологiї, затвердженого зазначеною постановою, у графi "Вiдповiдальнi за проведення монiторингу" слово "Мiнекоенерго" замiнити словами "Мiненерго, Мiндовкiлля";

     2) у перелiку центральних органiв виконавчої влади та установ, якi беруть участь у проведеннi монiторингу нацiональних i мiжнародних проектiв у сферi ядерної та радiацiйної безпеки i радiоекологiї, затвердженому зазначеною постановою:

     позицiю

     "Мiнекоенерго"

     замiнити такою позицiєю:

     "Мiненерго";

     доповнити перелiк такою позицiєю:

     "Мiндовкiлля".

     32. В абзацi першому пункту 2 Положення про Державну комiсiю України по запасах корисних копалин, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 листопада 2000 р. N 1689 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 46, ст. 1997; 2006 р., N 12, ст. 805; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     33. У пунктi 1 i абзацi першому пункту 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2000 р. N 1822 "Про заходи щодо забезпечення виконання мiжнародних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 50, ст. 2163; 2020 р., N 2, ст. 62) слова "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля" та "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля" замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв" та "Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв".

     34. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 2001 р. N 50 "Про затвердження загальних вимог до здiйснення переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 4, ст. 131; 2020 р., N 2, ст. 62) слова "Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерством захисту довкiлля та природних ресурсiв".

     35. У пунктi 5 Порядку розроблення та затвердження спецiальних методик щодо економiчного обґрунтування проектiв розвитку курортiв та економiчної оцiнки їх природних лiкувальних ресурсiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2001 р. N 452 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 20, ст. 858; 2012 р., N 77, ст. 3120; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     36. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 травня 2001 р. N 562 "Про затвердження Порядку створення i ведення Державного кадастру природних територiй курортiв" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 21, ст. 953; 2004 р., N 16, ст. 1108; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерством захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) в абзацi сьомому пункту 3 i пунктi 6 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     37. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1603 "Про утворення Координацiйної ради з питань формування нацiональної екологiчної мережi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2192; 2012 р., N 62, ст. 2519; 2013 р., N 38, ст. 1340; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у додатку до постанови:

     позицiї

     "Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля, голова Ради

     Заступник Мiнiстра енергетики та захисту довкiлля, заступник голови Ради

     Представник Мiнекоенерго, секретар Ради"

     замiнити такими позицiями:

     "Мiнiстр захисту довкiлля та природних ресурсiв, голова Ради

     Заступник Мiнiстра захисту довкiлля та природних ресурсiв, заступник голови Ради

     Представник Мiндовкiлля, секретар Ради";

     позицiю

     "Представник Мiнекоенерго"

     замiнити такою позицiєю:

     "Представник Мiндовкiлля";

     2) у Положеннi про Координацiйну раду з питань формування нацiональної екологiчної мережi, затвердженому зазначеною постановою:

     в абзацi третьому пункту 7 слова "Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля" змiнити словами "Мiнiстр захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     у пунктi 11 слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     38. У текстi Порядку ведення державного облiку в галузi охорони атмосферного повiтря, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1655 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 51, ст. 2274; 2004 р., N 24, ст. 1588; 2013 р., N 82, ст. 3041; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     39. У текстi Порядку розроблення та затвердження нормативiв граничнодопустимих викидiв забруднюючих речовин iз стацiонарних джерел, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2001 р. N 1780 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 1, ст. 9; 2004 р., N 24, ст. 1588; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     40. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2001 р. N 1781 "Про затвердження Положення про регiональнi кадастри природних ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 1, ст. 10; 2009 р., N 69, ст. 2384; 2012 р., N 77, ст. 3120; 2013 р., N 53, ст. 1934; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) в абзацi першому пункту 2 постанови слова "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля України" замiнити словами "Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) в абзацi другому пункту 2 i пунктi 4 Положення про регiональнi кадастри природних ресурсiв, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     41. У текстi Порядку розроблення та затвердження нормативiв екологiчної безпеки атмосферного повiтря, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 299 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 571; 2004 р., N 24, ст. 1588; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     42. У пунктах 3 i 6 Порядку розроблення i затвердження нормативiв граничнодопустимого рiвня впливу фiзичних та бiологiчних факторiв стацiонарних джерел забруднення на стан атмосферного повiтря, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 300 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 572; 2004 р., N 24, ст. 1588; 2013 р., N 82, ст. 3041; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     43. У текстi Порядку погодження i видачi дозволiв на провадження дiяльностi, пов'язаної iз штучними змiнами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цiлях, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 301 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 573; 2004 р., N 24, ст. 1588; 2020 р., N 2, ст. 62), слова "Мiнекоенерго", "Мiнприроди" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     44. У текстi Порядку проведення та оплати робiт, пов'язаних з видачею дозволiв на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, облiку пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян-пiдприємцiв, якi отримали такi дозволи, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 302 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 574; 2004 р., N 24, ст. 1588; 2013 р., N 82, ст. 3041; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     45. У текстi Порядку розроблення та затвердження нормативiв вмiсту забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах та впливу фiзичних факторiв пересувних джерел забруднення атмосферного повiтря, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 303 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 575; 2004 р., N 24, ст. 1588; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     46. В абзацi шостому пункту 4 i останньому абзацi пункту 5 Порядку видачi дозволiв на спецiальне водокористування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 321 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 590; 2016 р., N 4, ст. 239; 2018 р., N 7, ст. 265; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     47. У Порядку i правилах проведення обов'язкового страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 серпня 2002 р. N 1219 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 34, ст. 1614; 2009 р., N 69, ст. 2384; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у пунктi 13 слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля";

     2) у пiдпунктi 8 пункту 8 додатка до зазначених Порядку i правил слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллю".

     48. У текстi Положення про Зелену книгу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 серпня 2002 р. N 1286 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 36, ст. 1692; 2009 р., N 69, ст. 2384; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     49. У текстi Порядку надання водно-болотним угiддям статусу водно-болотних угiдь мiжнародного значення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 серпня 2002 р. N 1287 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 36, ст. 1693; 2004 р., N 24, ст. 1588; 2013 р., N 82, ст. 3041; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     50. У перелiку центральних органiв виконавчої влади, iнших державних органiв, вiдповiдальних за виконання зобов'язань, що випливають iз членства України в мiжнародних органiзацiях, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 вересня 2002 р. N 1371 "Про порядок участi центральних органiв виконавчої влади у дiяльностi мiжнародних органiзацiй, членом яких є Україна" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2011 р., N 97, ст. 3536; 2019 р., N 90, ст. 3000; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) позицiю

"Енергетичне спiвтовариство Мiнекоенерго, НКРЕКП, Держенергоефективностi, МЗС, Мiн'юст, Мiнекономiки"

     замiнити такою позицiєю:

"Енергетичне спiвтовариство Мiненерго, НКРЕКП, Держенергоефективностi, МЗС, Мiн'юст, Мiндовкiлля, Мiнекономiки";

     2) позицiю

"Форум ОБСЄ з питань економiки та довкiлля, координатор ОБСЄ з питань економiки та довкiлля Мiнекономiки, Мiнекоенерго, Мiнiнфраструктури, МЗС"

     замiнити такою позицiєю:

"Форум ОБСЄ з питань економiки та довкiлля, координатор ОБСЄ з питань економiки та довкiлля Мiнекономiки, Мiненерго, Мiндовкiлля, Мiнiнфраструктури, МЗС";

     3) позицiю

"Органiзацiя Чорноморського економiчного спiвробiтництва (ОЧЕС) МЗС, Мiнекономiки, Мiнiнфраструктури, Державне агентство розвитку туризму, МКМС, МОН, МОЗ, Мiнекоенерго, ДСНС, Мiнфiн, МВС, ДФС, НАДС"

     замiнити такою позицiєю:

"Органiзацiя Чорноморського економiчного спiвробiтництва (ОЧЕС) МЗС, Мiнекономiки, Мiнiнфраструктури, ДАРТ, МКIП, МОН, МОЗ, Мiндовкiлля, Мiненерго, ДСНС, Мiнфiн, МВС, ДПС, ДМС, НАДС";

     4) позицiю

"Центральноєвропейська iнiцiатива МЗС, Мiнекономiки, МКМС, МОН, Мiнекоенерго, Мiнсоцполiтики, Мiнiнфраструктури, Державне агентство розвитку туризму, Держкомтелерадiо, НАДС"

     замiнити такою позицiєю:

"Центральноєвропейська iнiцiатива МЗС, Мiнекономiки, МКIП, МОН, Мiндовкiлля, Мiненерго, Мiнсоцполiтики, Мiнiнфраструктури, ДАРТ, Держкомтелерадiо, НАДС";

     5) позицiю

"Зустрiч Сторiн Конвенцiї про оцiнку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контекстi (Конвенцiя Еспоо) Мiнекоенерго, МЗС, Мiнiнфраструктури, ДСНС, Мiнекономiки, Мiнрегiон, Мiн'юст"

     замiнити такою позицiєю:

"Зустрiч Сторiн Конвенцiї про оцiнку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контекстi (Конвенцiя Еспоо) Мiндовкiлля, МЗС, Мiнiнфраструктури, Мiненерго, ДСНС, Мiнекономiки, Мiнрегiон, Мiн'юст";

     6) позицiю

"Органiзацiя з рибальства в пiвнiчно-захiднiй частинi Атлантичного океану (НАФО) Держрибагентство, Мiнекоенерго, МЗС"

     замiнити такою позицiєю:

"Органiзацiя з рибальства в пiвнiчно-захiднiй частинi Атлантичного океану (НАФО) Держрибагентство, Мiндовкiлля, МЗС";

     7) позицiю

"Комiсiя по збереженню морських живих ресурсiв Антарктики (ККАМЛР) Держрибагентство, Мiнекоенерго, МЗС, МОН"

     замiнити такою позицiєю:

"Комiсiя по збереженню
морських живих ресурсiв Антарктики (ККАМЛР);
Держрибагентство, Мiндовкiлля, МЗС, МОН";

     8) у графi "Центральнi органи виконавчої влади, iншi державнi органи":

     позицiю "Рада керуючих антарктичними програмами (КОМНАП)" доповнити словом ", Мiндовкiлля";

     позицiю "Змiшана комiсiя iз застосування Угоди про рибальство у водах Дунаю" пiсля слова "МЗС" доповнити словом ", Мiндовкiлля";

     9) у текстi перелiку у графi "Центральнi органи виконавчої влади, iншi державнi органи" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     51. В абзацах другому i четвертому пiдпункту 11 пункту 6 Порядку виконання Плану здiйснення заходiв на об'єктi "Укриття", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 березня 2003 р. N 421 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 14, ст. 620; 2005 р., N 29, ст. 1711; 2012 р., N 55, ст. 2213; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     52. У перелiку галузей економiки, щодо яких розробляється прогноз на п'ять рокiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2003 р. N 621 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 18-19, ст. 834; 2019 р., N 34, ст. 1215; 2020 р., N 2, ст. 62, N 19, ст. 741):

     1) позицiю

"Лiсопромисловий комплекс Мiнекоенерго"

     замiнити такою позицiєю:

"Лiсопромисловий комплекс Мiндовкiлля";

     2) у графi "Вiдповiдальнi виконавцi" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiненерго".

     53. У пунктi 4 Методики обчислення розмiру збиткiв вiд забруднення нафтою, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2003 р. N 631 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 18-19, ст. 844; 2013 р., N 82, ст. 3041; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     54. У текстi Порядку взаємодiї органiв виконавчої влади та юридичних осiб, якi провадять дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, в разi виявлення радiоактивних матерiалiв у незаконному обiгу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 червня 2003 р. N 813 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 23, ст. 1049, N 51, ст. 2675; 2010 р., N 43, ст. 1413; 2012 р., N 71, ст. 2870; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     55. Пункт 12 Порядку i правил проведення обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 червня 2003 р. N 953 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 26, ст. 1280; 2010 р., N 98, ст. 3481), викласти в такiй редакцiї:

     "12. Мiненерго та Мiндовкiлля за погодженням з Мiнфiном i Ядерним страховим пулом щороку до 1 квiтня подають Кабiнетовi Мiнiстрiв України вiдповiдно до своєї компетенцiї пропозицiї щодо розмiру страхового тарифу з обов'язкового страхування кожному оператору ядерних установок окремо на черговий страховий перiод.".

     56. У Порядку встановлення особливого режиму охорони на територiї забороненої зони та контрольованої зони гiдроелектротехнiчних споруд, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 березня 2004 р. N 416 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 13, ст. 900; 2013 р., N 41, ст. 1477; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у пунктi 2 слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiненерго";

     2) у пунктi 12 слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiненерго", а пiсля слова "Мiнiнфраструктури" доповнити словом ", Мiндовкiллям".

     57. У пунктi 3 Порядку пiдготовки та оприлюднення Нацiональної доповiдi про якiсть питної води та стан питного водопостачання в Українi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 2004 р. N 576 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 18, ст. 1286; 2016 р., N 18, ст. 735; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Мiндовкiлля - проведення монiторингу стану водних об'єктiв, якi є джерелами питного водопостачання в цiлому по Українi та в окремих регiонах;";

     2) пiсля абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом такого змiсту:

     "Мiненерго - реформування водного сектору пiдприємств, що перебувають у сферi його управлiння i належать до мiстоутворюючих;".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - тринадцятим.

     58. У пунктi 6 Порядку здiйснення природно-сiльськогосподарського, еколого-економiчного, протиерозiйного та iнших видiв районування земель, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2004 р. N 681 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 21, ст. 1429; 2018 р., N 22, ст. 727; 2019 р., N 90, ст. 3000; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     59. У текстi Положення про порядок здiйснення перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 жовтня 2004 р. N 1373 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 42, ст. 2771; 2007 р., N 76, ст. 2820; 2016 р., N 56, ст. 1942; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     60. У пунктi 3 Порядку встановлення тимчасових норм споживання, нормативiв якостi та режимiв надання житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 2005 р. N 481 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 25, ст. 1432; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     61. У текстi Порядку видачi дозволiв на проведення робiт на землях водного фонду, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 липня 2005 р. N 557 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 28, ст. 1631; 2012 р., N 22, ст. 834; 2015 р., N 65, ст. 2154; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     62. У текстi Порядку використання коштiв державного бюджету, якi видiляються на створення захисних лiсових насаджень та полезахисних лiсових смуг, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2005 р. N 578 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 28, ст. 1649; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Держкомлiсгосп" у всiх вiдмiнках замiнити словом "Держлiсагентство" у вiдповiдному вiдмiнку.

     63. У пiдпунктi 2 пункту 6 Порядку проведення державного соцiально-гiгiєнiчного монiторингу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 2006 р. N 182 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 8, ст. 440; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     64. У текстi Порядку ведення державного облiку i кадастру рослинного свiту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 2006 р. N 195 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 8, ст. 452; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     65. У пунктi 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 квiтня 2006 р. N 468 "Про порядок координацiї заходiв щодо виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцiєю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про змiну клiмату та Кiотським протоколом до зазначеної Конвенцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 15, ст. 1085; 2011 р., N 51, ст. 2025; 2015 р., N 69, ст. 2264; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) в абзацi другому слова "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) в абзацi другому слова "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв".

     66. У пунктi 6 Порядку функцiонування нацiональної системи оцiнки антропогенних викидiв та абсорбцiї парникових газiв, якi не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 квiтня 2006 р. N 554 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 17, ст. 1266; 2011 р., N 51, ст. 2025; 2015 р., N 69, ст. 2264; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) в абзацах першому - третьому слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) в абзацi сьомому слова "Мiнiстром енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстром захисту довкiлля та природних ресурсiв".

     67. В абзацi першому пунктiв 2 i 3 Порядку збирання, використання, поширення iнформацiї про опустелювання та деградацiю земель, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 липня 2006 р. N 998 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 29, ст. 2096; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     68. У складi представникiв Української частини Спiльного Комiтету "Україна - Європейський банк реконструкцiї та розвитку", затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 вересня 2006 р. N 1274 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 36, ст. 2499; 2013 р., N 42, ст. 1502; 2020 р., N 2, ст. 62), позицiю "Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля" замiнити позицiєю "Мiнiстр захисту довкiлля та природних ресурсiв".

     69. У текстi Порядку розроблення та виконання державних цiльових програм, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 2007 р. N 106 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 8, ст. 313; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     70. У пунктi 51 Правил вiдтворення лiсiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 2007 р. N 303 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 16, ст. 589; 2013 р., N 82, ст. 3041; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     71. У текстi Правил полiпшення якiсного складу лiсiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2007 р. N 724 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 37, ст. 1478; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     72. У пунктi 17 Порядку подiлу лiсiв на категорiї та видiлення особливо захисних лiсових дiлянок, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 травня 2007 р. N 733 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 37, ст. 1483; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     73. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 травня 2007 р. N 761 "Про врегулювання питань щодо спецiального використання лiсових ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 39, ст. 1550; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у текстi Порядку спецiального використання лiсових ресурсiв, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у пунктi 17 Порядку видачi спецiальних дозволiв на використання лiсових ресурсiв, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     74. У пунктi 3 i абзацi другому пункту 10 Порядку ведення державного лiсового кадастру та облiку лiсiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2007 р. N 848 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 46, ст. 1885; 2012 р., N 1, ст. 21; 2013 р., N 53, ст. 1934; 2017 р., N 100, ст. 3082; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     75. В абзацi першому пункту 3 i останньому абзацi пункту 6 Порядку видачi дозволiв на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2007 р. N 953 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 55, ст. 2211; 2016 р., N 4, ст. 239; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     76. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 2007 р. N 1126 "Про створення системи оперативного обмiну мiж органами державного нагляду (контролю) iнформацiєю про виявлення небезпечної та фальсифiкованої продукцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 69, ст. 2640; 2011 р., N 79, ст. 2916; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у пунктi 3 слова "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) у пунктi 3 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     77. У Положеннi про Мiжвiдомчу координацiйну раду з питань реалiзацiї в Українi Конвенцiї про оцiнку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контекстi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 2008 р. N 295 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 27, ст. 843, N 69, ст. 2326; 2011 р., N 10, ст. 470, N 28, ст. 1192; 2018 р., N 49, ст. 1709; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у пунктi 6 слова "Мiнiстром енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстром захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) у текстi Положення слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) додаток до Положення викласти в такiй редакцiї:

"Додаток
до Положення
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 вересня 2020 р. N 826)

СКЛАД
Мiжвiдомчої координацiйної ради з питань реалiзацiї в Українi Конвенцiї про оцiнку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контекстi

     Мiнiстр захисту довкiлля та природних ресурсiв, голова Мiжвiдомчої ради

     Заступник Мiнiстра закордонних справ, заступник голови Мiжвiдомчої ради

     Представник Мiнiстерства захисту довкiлля та природних ресурсiв, секретар Мiжвiдомочої ради

     Заступник Мiнiстра захисту довкiлля та природних ресурсiв

     Заступник Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства

     Заступник Мiнiстра енергетики

     Заступник Мiнiстра iнфраструктури

     Заступник Голови ДСНС

     Заступник Мiнiстра розвитку громад та територiй

     Представник Апарату Ради нацiональної безпеки i оборони України (за згодою)

     Директор Iнституту проблем ринку та економiко-екологiчних дослiджень Нацiональної академiї наук".

     78. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 квiтня 2008 р. N 392 "Про забезпечення виконання мiжнародних зобов'язань України за Рамковою конвенцiєю ООН про змiну клiмату та Кiотським протоколом до неї" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 31, ст. 1000; 2015 р., N 36, ст. 1063; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у пунктi 1 слова "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) у пунктi 2 слова "Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерством захисту довкiлля та природних ресурсiв".

     79. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 травня 2008 р. N 504 "Про формування i ведення Нацiонального електронного реєстру антропогенних викидiв та абсорбцiї парникових газiв" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 40, ст. 1327; 2011 р., N 51, ст. 2025; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у пунктi 1 слова "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) у пунктах 3 i 4 Положення про Нацiональний електронний реєстр антропогенних викидiв та абсорбцiї парникових газiв, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     80. У пунктi 4 Порядку проведення iндексацiї такс для обчислення розмiру шкоди, заподiяної лiсу пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 липня 2008 р. N 665 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 56, ст. 1868; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллю".

     81. В абзацi першому пункту 2 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 2008 р. N 1571 "Про схвалення Концепцiї пiдвищення рiвня хiмiчної безпеки" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 98, ст. 3247; 2020 р., N 2, ст. 62) слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     82. В абзацi першому пункту 10 Порядку державної реєстрацiї косметичних та лiкарських засобiв, якi мiстять генетично модифiкованi органiзми або отриманi з їх використанням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2009 р. N 114 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 12, ст. 373; 2013 р., N 82, ст. 3041; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     83. У Порядку видачi дозволу на проведення державної апробацiї (випробування) генетично модифiкованих органiзмiв у вiдкритiй системi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 2009 р. N 308 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 24, ст. 810; 2011 р., N 79, ст. 2916; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у текстi Порядку слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у додатках 1 i 2 до Порядку слова "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля України" замiнити словами "Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв України".

     84. У Порядку видачi дозволу на транзитне перемiщення не зареєстрованих в Українi генетично модифiкованих органiзмiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 квiтня 2009 р. N 423 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 33, ст. 1139; 2011 р., N 79, ст. 2916; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у текстi Порядку слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у додатках 1 i 2 до Порядку слова "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля України" замiнити словами "Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв України".

     85. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 липня 2009 р. N 808 "Деякi питання проведення апробацiї (випробування) та реєстрацiї генетично модифiкованих органiзмiв сортiв сiльськогосподарських рослин" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 59, ст. 2071; 2019 р., N 20, ст. 678, N 90, ст. 3000; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у текстi Порядку проведення державної апробацiї (випробування) генетично модифiкованих органiзмiв сортiв сiльськогосподарських рослин у вiдкритiй системi, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у пунктi 7 Порядку державної реєстрацiї генетично модифiкованих органiзмiв сортiв сiльськогосподарських рослин у вiдкритiй системi, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллю".

     86. У пiдпунктi 5 пункту 5 Положення про Державну систему управлiння безпекою судноплавства, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2009 р. N 1137 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 83, ст. 2810; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) в абзацi другому слово "Держкомрибгоспом" замiнити словом "Держрибагентством";

     2) в абзацi десятому слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     87. У перелiку центральних органiв виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будiвництвi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2010 р. N 197 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 14, ст. 676; 2019 р., N 30, ст. 1068; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) позицiю

"Мiнекоенерго електроенергетичний, ядерно-промисловий, вугiльно-промисловий, торфодобувний, нафтогазовий та нафтогазопереробний комплекси, водне господарство i мелiорацiя земель"

     замiнити такою позицiєю:

"Мiндовкiлля водне господарство i мелiорацiя земель";

     2) доповнити перелiк такою позицiєю:

"Мiненерго електроенергетичний, ядерно-промисловий, вугiльно-промисловий, торфодобувний, нафтогазовий та нафтогазопереробний комплекси".

     88. В абзацi третьому пункту 21 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 серпня 2010 р. N 751 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2265; 2012 р., N 45, ст. 1761; 2019 р., N 90, ст. 3000; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     89. У пунктах 13 i 14 Порядку державної реєстрацiї генетично модифiкованих органiзмiв джерел харчових продуктiв, кормiв, кормових добавок та ветеринарних препаратiв, якi мiстять такi органiзми або отриманi з їх використанням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2010 р. N 919 "Питання забезпечення реалiзацiї статтi 7 Закону України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 78, ст. 2752; 2011 р., N 61, ст. 2439; 2013 р., N 82, ст. 3041; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     90. У Державнiй цiльовiй науково-технiчнiй програмi проведення дослiджень в Антарктицi на 2011 - 2020 роки, затвердженiй постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 листопада 2010 р. N 1002 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 84, ст. 2951; 2018 р., N 45, ст. 1574; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) в абзацi дев'ятому роздiлу "Шляхи i способи розв'язання проблеми" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля";

     2) у додатках до Програми:

     у пунктi 5 додатка 1 слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля";

     у графi "Головний розпорядник бюджетних коштiв" додатка 2 слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     91. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 грудня 2010 р. N 1164 "Про фiнансове забезпечення цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду державним спецiалiзованим пiдприємством "Чорнобильська АЕС" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 98, ст. 3481) слова "Мiнiстерству надзвичайних ситуацiй" замiнити словами "Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв".

     92. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 лютого 2011 р. N 106 "Деякi питання ведення облiку податкiв, зборiв, платежiв та iнших доходiв бюджету" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 12, ст. 508; 2015 р., N 100, ст. 3441; 2020 р., N 2, ст. 62) позицiю

"Мiнекоенерго 17060000, 19010100, 19010200, 19010300, 19010400, 19011000, 19050100, 19050200, 19050300, 21080500, 21081600, 21090000, 22012100, 24062100, 24062400, 24063100, 24110800, 24130000, 24130100, 24130200, 24130300"

     замiнити такими позицiями:

"Мiндовкiлля 19010100, 19010200, 19010300, 19010400, 19050100, 19050200, 19050300, 21080500, 22012100, 24062100, 24062400
Мiненерго 17060000, 19010400, 21081600, 21090000, 24063100, 24110800, 24130000, 24130100, 24130200, 24130300".

     93. В абзацi п'ятому пункту 13 Положення про мiстобудiвний кадастр, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2011 р. N 559 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 41, ст. 1673; 2012 р., N 77, ст. 3120; 2013 р., N 41, ст. 1477; 2015 р., N 46, ст. 1472; 2017 р., N 44, ст. 1368; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     94. У текстi Порядку проведення аукцiонiв з продажу спецiальних дозволiв на користування надрами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 травня 2011 р. N 594 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 44, ст. 1783; 2012 р., N 30, ст. 1116, N 81, ст. 3283; 2016 р., N 16, ст. 644, N 30, ст. 1208, N 89, ст. 2919; 2018 р., N 49, ст. 1706; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     95. У текстi Порядку надання спецiальних дозволiв на користування надрами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 травня 2011 р. N 615 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 45, ст. 1832; 2020 р., N 23, ст. 844), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     96. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для змiцнення матерiально-технiчної бази i методологiчного забезпечення Державної екологiчної iнспекцiї та її територiальних органiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 2011 р. N 808 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 57, ст. 2300; 2013 р., N 87, ст. 3217; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     97. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 2011 р. N 1136 "Деякi питання збирання, заготiвлi та утилiзацiї зношених шин" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 86, ст. 3140; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у пунктах 1 i 3 слова "Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства";

     2) у текстi постанови слова "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     98. У планi заходiв щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Спiвтовариства, затвердженому розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2011 р. N 733 - iз змiнами, внесеними розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 вересня 2017 р. N 768 та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 р. N 1065 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 2, ст. 62), у складi виконавцiв:

     1) у пунктах 7 i 8 слово "Мiнекоенерго" замiнити словами "Мiндовкiлля, Мiненерго";

     2) у пунктi 9 слово "Мiнекоенерго" замiнити словами "Мiненерго, Мiндовкiлля", а слово "Мiнекономрозвитку" - словом "Мiнекономiки";

     3) у пунктах 12 i 38 слово "Мiнекоенерго" замiнити словами "Мiненерго, Мiндовкiлля";

     4) у пунктах 10, 32, 35, 36 i 37 слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     99. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 2011 р. N 893 "Про затвердження Правил санiтарної охорони територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 65, ст. 2538; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у пунктi 2 слова "Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) в абзацi першому пункту 25 Правил санiтарної охорони територiї України, затверджених зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     100. У додатку 1 до Державної програми розвитку внутрiшнього виробництва, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 2011 р. N 1130 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 86, ст. 3139; 2020 р., N 2, ст. 62), у графi "Вiдповiдальнi за виконання":

     1) у пунктах 15 i 18 слово "Мiнекоенерго" замiнити словами "Мiндовкiлля, Мiненерго";

     2) у пунктi 19 слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     101. У пунктi 58 Правил транспортування тварин, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 2011 р. N 1402 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 8, ст. 294; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     102. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2012 р. N 658 "Про утворення Ради голiв громадських рад при органах виконавчої влади" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 56, ст. 2237; 2019 р., N 39, ст. 1374; 2020 р., N 2, ст. 62) позицiю "Державний секретар Мiнекоенерго" замiнити позицiєю "Державний секретар Мiндовкiлля".

     103. В абзацi другому пункту 3 i пунктi 8 Порядку державного облiку артезiанських свердловин, облаштування їх засобами вимiрювання об'єму видобутих пiдземних вод, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 2012 р. N 963 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 81, ст. 3257; 2014 р., N 5, ст. 142; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     104. В абзацi третьому розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 листопада 2012 р. N 931 "Про здiйснення продажу коштiв в iноземнiй валютi, отриманих вiд продажу одиниць (частин) установленої кiлькостi викидiв парникових газiв" - iз змiнами, внесеними розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 серпня 2016 р. N 594 та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 р. N 1065 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 2, ст. 62), слова "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв", а цифри "2401530" - цифрами "2701530".

     105. У текстi Порядку установлення лiмiтiв спецiального використання та визначення прогнозу допустимого вилову водних бiоресурсiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 грудня 2012 р. N 1149 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 95, ст. 3850; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     106. У пунктi 41 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 2012 р. N 1221 "Деякi питання збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив)" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 44, ст. 1575; 2016 р., N 26, ст. 1019; 2020 р., N 2, ст. 62) слова "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв".

     107. Перелiк органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, в яких проводиться стажування слухачiв Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України, що навчаються за освiтнiм ступенем магiстра за спецiальнiстю "Публiчне управлiння та адмiнiстрування" галузi знань "Публiчне управлiння та адмiнiстрування", затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 квiтня 2013 р. N 255 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 30, ст. 1030; 2016 р., N 7, ст. 347, N 79, ст. 2647; 2017 р., N 50, ст. 1557; 2018 р., N 52, ст. 1829; 2019 р., N 58, ст. 2000; 2020 р., N 2, ст. 62, N 19, ст. 741) пiсля позицiї

"Мiненерго 8"

     доповнити такою позицiєю:

"Мiндовкiлля 8".

     108. В абзацах другому i третьому пункту 10 Типового договору оренди водних об'єктiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 травня 2013 р. N 420 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 47, ст. 1692; 2020 р., N 2, ст. 62), слова "Мiнекоенерго" та "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     109. У текстi Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для фiнансового забезпечення цiльових проектiв екологiчної модернiзацiї пiдприємств, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 569 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 65, ст. 2355; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     110. У пунктi 50 i абзацi першому пункту 54 Порядку загальнодержавного топографiчного i тематичного картографування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 вересня 2013 р. N 661 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 71, ст. 2615; 2015 р., N 46, ст. 1472; 2017 р., N 22, ст. 615; 2019 р., N 90, ст. 3000; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     111. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 вересня 2013 р. N 756 "Питання проведення вiдбору цiльових проектiв екологiчної модернiзацiї пiдприємств" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3049; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у додатку до постанови:

     позицiї

     "Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля, заступник голови Мiжвiдомчої робочої групи

     Начальник вiддiлу координацiї екологiчних фондiв Мiнекоенерго, секретар Мiжвiдомчої робочої групи

     Заступник Мiнiстра енергетики та захисту довкiлля

     Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi

     Заступник Мiнiстра енергетики та вугiльної промисловостi"

     замiнити такими позицiями:

     "Мiнiстр захисту довкiлля та природних ресурсiв, заступник голови Мiжвiдомчої робочої групи

     Начальник вiддiлу фiнансування природоохоронних заходiв Мiндовкiлля, секретар Мiжвiдомчої робочої групи

     Заступник Мiнiстра захисту довкiлля та природних ресурсiв

     Заступник Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства

     Заступник Мiнiстра енергетики";

     позицiю

     "Директор департаменту стратегiчного планування, економiки та фiнансiв Мiнекоенерго"

     замiнити такою позицiєю:

     "Директор департаменту економiки та фiнансiв Мiндовкiлля";

     виключити таку позицiю:

     "Заступник Мiнiстра промислової полiтики";

     2) у текстi Порядку проведення вiдбору цiльових проектiв екологiчної модернiзацiї пiдприємств, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) у пунктах 8 i 9 Положення про Мiжвiдомчу робочу групу з проведення вiдбору цiльових проектiв екологiчної модернiзацiї пiдприємств, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     112. У додатках до Порядку видачi дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України або вiдмови в його видачi, переоформлення, видачi дублiката та анулювання зазначеного дозволу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 жовтня 2013 р. N 800 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 87, ст. 3213; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у додатку 1 слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля";

     2) у додатку 2 слово "Minecoenergy" замiнити словом "Minenvironment".

     113. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 листопада 2013 р. N 838 "Деякi питання виконання дiючих та нових iнвестицiйних проектiв (програм, договорiв), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 91, ст. 3346; 2015 р., N 33, ст. 968; 2018 р., N 24, ст. 855; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у Порядку вiдбору та затвердження нових iнвестицiйних проектiв (програм, договорiв), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 9 слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словами "Мiнекономiки, Мiндовкiлля";

     у текстi Порядку слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiненерго";

     2) у пунктi 6 Порядку здiйснення контролю за виконанням iнвестицiйних проектiв (програм), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiненерго".

     114. В абзацi другому пункту 1 Порядку видачi дозволу на переведення земельних лiсових дiлянок до нелiсових земель у цiлях, пов'язаних iз веденням лiсового господарства, без їх вилучення у постiйного лiсокористувача або вiдмови в його видачi, переоформлення, видачi дублiката зазначеного дозволу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 2013 р. N 982 (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 10, ст. 322; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     115. У додатках до Положення про єдину державну систему цивiльного захисту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 сiчня 2014 р. N 11 (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 8, ст. 245; 2019 р., N 90, ст. 3000; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у додатку 1:

     позицiю "Мiнекоенерго" викласти в такiй редакцiї:

"Мiндовкiлля пiдсистема монiторингу навколишнього природного середовища
пiдсистема запобiгання та лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй в зонi вiдчуження i зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення (через ДАЗВ)
пiдсистема протипаводкових заходiв (через Держводагентство)
пiдсистема охорони i захисту лiсiв (через Держлiсагентство)
пiдсистема запобiгання i реагування на надзвичайнi ситуацiї у сферi рибного господарства (через Держрибагентство)";

     пiсля позицiї "Мiнекономiки" доповнити такою позицiєю:

"Мiненерго пiдсистема безпеки електроенергетичного та ядерно-промислового комплексiв
пiдсистема безпеки нафтогазового комплексу
пiдсистема безпеки вугiльно-промислового комплексу";

     2) у додатку 2 у графi "Найменування центрального органу виконавчої влади" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiненерго".

     116. У додатках до Державної стратегiї регiонального розвитку на перiод до 2020 року, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 серпня 2014 р. N 385 (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 70, ст. 1966; 2018 р., N 7, ст. 267; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у додатку 1 у таблицi роздiлу "Основнi iнституцiйнi партнери в процесi реалiзацiї Стратегiї" у графi "Державний сектор (центральний рiвень)" слова "Мiнприроди" i "Мiненерговугiлля" замiнити вiдповiдно словами "Мiндовкiлля" i "Мiненерго";

     2) у додатку 4 у графi "Джерело iнформацiї" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     117. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 сiчня 2015 р. N 18 "Про Державну комiсiю з питань техногенно-екологiчної безпеки та надзвичайних ситуацiй" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 8, ст. 191; 2020 р., N 30, ст. 1062) слова "Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстр захисту довкiлля та природних ресурсiв України".

     118. У пунктi 14 перелiку органiв лiцензування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 серпня 2015 р. N 609 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 68, ст. 2232; 2016 р., N 68, ст. 2296; 2020 р., N 2, ст. 62), у графi "Найменування органу лiцензування" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     119. В абзацi третьому пункту 3 Порядку створення та використання матерiальних резервiв для запобiгання i лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 вересня 2015 р. N 775 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 80, ст. 2675; 2017 р., N 78, ст. 2399; 2018 р., N 37, ст. 1295; 2019 р., N 90, ст. 3000; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     120. У пунктi 60 додатка 2 до Порядку проведення монiторингу та оцiнки результативностi реалiзацiї державної регiональної полiтики, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 жовтня 2015 р. N 856 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 88, ст. 2926; 2020 р., N 2, ст. 62), у графi "Вiдповiдальнi за подання даних" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     121. У додатку до Положення про набори даних, якi пiдлягають оприлюдненню у формi вiдкритих даних, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 жовтня 2015 р. N 835 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 85, ст. 2850; 2019 р., N 43, ст. 1484; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) доповнити додаток пiсля роздiлу "Держлiкслужба" роздiлом такого змiсту:

"Мiненерго

     Екологiчна та радiацiйна обстановка в зонi розташування атомних електростанцiй

     Нацiональний звiт у рамках Iнiцiативи прозоростi видобувних галузей

     Видобуток рядового вугiлля державними пiдприємствами, установами, органiзацiями та об'єднаннями, що належать до сфери управлiння Мiненерго, та господарськими товариствами, щодо яких Мiненерго здiйснює управлiння корпоративними правами держави (за шахтами, марками продукцiї)

     Видобуток та переробка уранової сировини

     Виробництво електроенергiї атомними електростанцiями (за блоками)

     Графiк ремонтiв енергоблокiв атомних електростанцiй

     Показники стану активiв пiдприємств державного сектору економiки

     Iнформацiя про вугiльну товарну продукцiю

     Оплата пiдприємствами комунальної теплоенергетики i теплоелектроцентралями поставок природного газу з ресурсiв НАК "Нафтогаз України" (у розрiзi пiдприємств, за областями)

     Переробка вугiлля (у розрiзi пiдприємств)

     Прогнозний баланс електричної енергiї об'єднаної енергетичної системи України

     Рух палива на енергетичних пiдприємствах (оперативнi данi)

     Фактичний баланс електричної енергiї об'єднаної енергетичної системи України

     Прогноз розвитку нафтогазового комплексу, атомно-промислового комплексу на наступний рiк

     Показники роботи атомних електростанцiй

     Експлуатацiйна безпека атомних електростанцiй

     Недовиробництво електроенергiї атомними електростанцiями

     Iнформацiя про атомнi електростанцiї

     Розрахунки за електроенергiю, вiдпущену державним пiдприємством "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" на оптовий ринок

     Загальна iнформацiя про пiдприємства державного сектору економiки

     Коефiцiєнтний аналiз дiяльностi пiдприємств державного сектору економiки

     Оцiнка результатiв фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств державного сектору економiки

     Показники виконання фiнансових планiв пiдприємств державного сектору економiки

     Показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств державного сектору економiки

     Iнформацiя про прийнятi управлiнськi рiшення стосовно оренди державного майна суб'єкта управлiння Мiненерго

     Iнформацiя про прийнятi управлiнськi рiшення стосовно передачi державного майна суб'єкта управлiння Мiненерго

     Довiдник вугледобувних пiдприємств України";

     2) у роздiлi "Мiнекоенерго":

     у назвi та текстi роздiлу слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку;

     виключити такi позицiї:

     "Екологiчна та радiацiйна обстановка в зонi розташування атомних електростанцiй

     Нацiональний звiт у рамках Iнiцiативи прозоростi видобувних галузей

     Видобуток рядового вугiлля державними пiдприємствами, установами, органiзацiями та об'єднаннями, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго, та господарськими товариствами, щодо яких Мiнекоенерго здiйснює управлiння корпоративними правами держави (за шахтами, марками продукцiї)

     Видобуток та переробка уранової сировини

     Виробництво електроенергiї атомними електростанцiями (за блоками)

     Графiк ремонту енергоблокiв атомних електростанцiй

     Показники стану активiв пiдприємств державного сектору економiки

     Iнформацiя про вугiльну товарну продукцiю

     Оплата пiдприємствами комунальної теплоенергетики i теплоелектроцентралями поставок природного газу з ресурсiв НАК "Нафтогаз України" (у розрiзi пiдприємств, за областями)

     Переробка вугiлля (у розрiзi пiдприємств)

     Прогнозний баланс електричної енергiї об'єднаної енергетичної системи України

     Рух палива на енергетичних пiдприємствах (оперативнi данi)

     Фактичний баланс електричної енергiї об'єднаної енергетичної системи України

     Прогноз розвитку нафтогазового комплексу, атомно-промислового комплексу на наступний рiк

     Показники роботи атомних електростанцiй

     Експлуатацiйна безпека атомних електростанцiй

     Недовиробництво електроенергiї атомними електростанцiями

     Iнформацiя про атомнi електростанцiї

     Розрахунки за електроенергiю, вiдпущену державним пiдприємством "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" на оптовий ринок

     Загальна iнформацiя про пiдприємства державного сектору економiки

     Коефiцiєнтний аналiз дiяльностi пiдприємств державного сектору економiки

     Оцiнка результатiв фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств державного сектору економiки

     Показники виконання фiнансових планiв пiдприємств державного сектору економiки

     Показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств державного сектору економiки

     Iнформацiя про прийнятi управлiнськi рiшення стосовно оренди державного майна суб'єкта управлiння Мiнекоенерго

     Iнформацiя про прийнятi управлiнськi рiшення стосовно передачi державного майна суб'єкта управлiння Мiнекоенерго

     Довiдник вугледобувних пiдприємств України".

     122. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 2015 р. N 971 "Про затвердження перелiку органiв державної влади, що пiдлягають безоплатнiй охоронi Нацiональною гвардiєю" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 96, ст. 3292; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у графi "Найменування органу державної влади" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiненерго";

     2) доповнити додаток такою позицiєю:

"Мiндовкiлля 43672853".

     123. У текстi Порядку здiйснення спецiального використання водних бiоресурсiв у внутрiшнiх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрiшнiх морських водах, територiальному морi, виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi та на континентальному шельфi України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 2015 р. N 992 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 97, ст. 3321; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     124. У пунктах 7 i 9 Порядку включення територiй та об'єктiв до перелiкiв територiй та об'єктiв екологiчної мережi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1196 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 17, ст. 684; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     125. Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 2016 р. N 50 "Про утворення Координацiйної ради з питань вiдновлення роботи та розвитку зрошувальних систем" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 12, ст. 504; 2017 р., N 15, ст. 431; 2020 р., N 2, ст. 62) викласти в такiй редакцiї:

"Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 сiчня 2016 р. N 50
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 вересня 2020 р. N 826)

СКЛАД
Координацiйної ради з питань вiдновлення роботи та розвитку зрошувальних систем

     Мiнiстр розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства, спiвголова Координацiйної ради

     Мiнiстр захисту довкiлля та природних ресурсiв, спiвголова Координацiйної ради

     Заступник Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства, заступник спiвголови Координацiйної ради

     Заступник Мiнiстра захисту довкiлля та природних ресурсiв, заступник спiвголови Координацiйної ради

     Заступник Мiнiстра фiнансiв

     Заступник Мiнiстра розвитку громад та територiй

     Голова Держводагентства та його заступники

     Голова Держгеокадастру

     Голова Фонду державного майна

     Начальник Басейнового управлiння водних ресурсiв рiчок Приазов'я (за згодою)

     Начальник Регiонального офiсу водних ресурсiв у Миколаївськiй областi (за згодою)

     Начальник Басейнового управлiння водних ресурсiв рiчок Причорномор'я та нижнього Дунаю (за згодою)

     Начальник Басейнового управлiння водних ресурсiв нижнього Днiпра (за згодою)

     Представник Свiтового банку (за згодою)

     Представник Агентства США з мiжнародного розвитку (USAID) (за згодою)

     Представник Європейського банку реконструкцiї та розвитку (за згодою)

     Народнi депутати України (за згодою)

     Директор Iнституту водних проблем i мелiорацiї Нацiональної академiї аграрних наук (за згодою)

     Директор Нацiонального наукового центру "Iнститут ґрунтознавства та агрохiмiї iменi О. Н. Соколовського" (за згодою)

     Директор Iнституту зрошуваного землеробства Нацiональної академiї аграрних наук (за згодою)".

     126. В абзацi другому пункту 3 i пунктi 6 Порядку подання декларацiї про вiдходи, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2016 р. N 118 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 18, ст. 720; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     127. У розпорядженнi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 2016 р. N 271 "Про затвердження Нацiонального плану дiй щодо боротьби з деградацiєю земель та опустелюванням" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 2, ст. 62) - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 р. N 1065 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у пунктi 2 розпорядження слова "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) у Нацiональному планi дiй, затвердженому зазначеним розпорядженням:

     у пунктах 4 i 5 у графi "Найменування заходу" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля";

     у графi "Вiдповiдальнi за виконання" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     128. В абзацi десятому пункту 6 i абзацi другому пункту 17 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2016 р. N 446 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 57, ст. 1975; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     129. У додатку 1 до Державної програми розвитку транскордонного спiвробiтництва на 2016 - 2020 роки, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 серпня 2016 р. N 554 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 69, ст. 2330; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     130. У текстi заходiв щодо запобiгання корупцiї в мiнiстерствах, iнших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2016 р. N 803 "Деякi питання запобiгання корупцiї в мiнiстерствах, iнших центральних органах виконавчої влади", - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 р. N 1065 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     131. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2017 р. N 20 "Про утворення Координацiйної ради з питань боротьби з деградацiєю земель та опустелюванням" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 10, ст. 304; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у додатку до постанови:

     позицiї

     "Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля, голова Координацiйної ради

     Заступник Мiнiстра енергетики та захисту довкiлля, заступник голови Координацiйної ради

     Представник Мiнекоенерго, секретар Координацiйної ради"

     замiнити такими позицiями:

     "Мiнiстр захисту довкiлля та природних ресурсiв, голова Координацiйної ради

     Заступник Мiнiстра захисту довкiлля та природних ресурсiв, заступник голови Координацiйної ради

     Представник Мiндовкiлля, секретар Координацiйної ради";

     2) у пунктi 11 Положення про Координацiйну раду з питань боротьби з деградацiєю земель та опустелюванням, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     132. У додатку до Порядку прийняття в експлуатацiю об'єкта "Пусковий комплекс 1 нового безпечного конфайнменту", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2017 р. N 305 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 40, ст. 1258; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     133. У текстi Порядку розроблення плану управлiння рiчковим басейном, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 2017 р. N 336 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 43, ст. 1342; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     134. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2017 р. N 448 "Про утворення мiжвiдомчої робочої групи з питань координацiї антикорупцiйної реформи" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 55, ст. 1638; 2020 р., N 2, ст. 62):

     позицiю

     "Два представники Мiнекоенерго"

     замiнити такими позицiями:

     "Представник Мiндовкiлля

     Представник Мiненерго".

     135. У пiдпунктах 2 i 7 пункту 2 плану заходiв щодо реалiзацiї Концепцiї розвитку системи громадського здоров'я, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 серпня 2017 р. N 560, - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 р. N 1065 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     136. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 жовтня 2017 р. N 756 "Про реалiзацiю пiлотного проекту iз впровадження електронних аукцiонiв з розподiлу часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 82, ст. 2518; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) абзац перший пункту 3 постанови викласти в такiй редакцiї:

     "3. Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв:";

     2) у Тимчасовому порядку проведення електронних аукцiонiв з розподiлу часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин, затвердженому зазначеною постановою:

     в абзацi першому пункту 5 слова "Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстр захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     у текстi Порядку слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у додатку до Порядку слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     137. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2017 р. N 773 "Деякi питання використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення заходiв, спрямованих на зменшення обсягiв викидiв (збiльшення абсорбцiї) парникових газiв" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 84, ст. 2573; 2020 р., N 2, ст. 62) слова "Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля" i "Мiнiстерства енергетики та захисту довкiлля" замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстерством захисту довкiлля та природних ресурсiв" i "Мiнiстерства захисту довкiлля та природних ресурсiв".

     138. У текстi плану заходiв з виконання Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 жовтня 2017 р. N 1106 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 24, ст. 852; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     139. У текстi Нацiональної стратегiї управлiння вiдходами в Українi до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 2017 р. N 820 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 94, ст. 2859; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля" - словами "Мiнiстр захисту довкiлля та природних ресурсiв".

     140. У планi заходiв щодо виконання Концепцiї реалiзацiї державної полiтики у сферi змiни клiмату на перiод до 2030 року, затвердженому розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 грудня 2017 р. N 878, - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 р. N 1065 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 2, ст. 62) та вiд 13 травня 2020 р. N 366 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 41, ст. 1336), у графi "Вiдповiдальнi за виконання":

     1) у пiдпунктах 1 i 2 пункту 1, пiдпунктах 1 - 8, 10 пункту 2, пунктах 3 - 11, 14, 21 - 25 слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля";

     2) у пiдпунктi 9 пункту 2 слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiненерго";

     3) пiдпункти 2, 3, 5 - 10 пункту 2, пункт 9, пiдпункти 1, 3 - 6, 8 пункту 10 i пункт 22 доповнити словом "Мiненерго".

     141. У пунктi 5 додатка 1 до Державної цiльової програми вiдновлення та розбудови миру в схiдних регiонах України, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2017 р. N 1071 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 6, ст. 248; 2019 р., N 34, ст. 1203; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     142. У додатку до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2017 р. N 1017 "Про схвалення Експортної стратегiї України ("дорожньої карти" стратегiчного розвитку торгiвлi) на 2017 - 2021 роки" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 11, ст. 398; 2020 р., N 2, ст. 62) у графi "Вiдповiдальний виконавець" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     143. У пунктi 7 плану заходiв щодо реалiзацiї Концепцiї розвитку цифрової економiки та суспiльства України на 2018 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 сiчня 2018 р. N 67 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 16, ст. 560; 2020 р., N 2, ст. 62), у графi "Вiдповiдальний виконавець" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     144. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2018 р. N 148 "Деякi питання виконання положень Договору мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Молдова про спiвробiтництво у сферi охорони i сталого розвитку басейну рiчки Днiстер" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 23, ст. 802; 2019 р., N 49, ст. 1662; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) в абзацi третьому пункту 3 постанови слова "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) у додатку до постанови:

     позицiю

     "Заступник Мiнiстра енергетики та захисту довкiлля, голова Української частини Комiсiї"

     замiнити такою позицiєю:

     "Заступник Мiнiстра захисту довкiлля та природних ресурсiв, голова Української частини Комiсiї";

     позицiю

     "Три представники Мiнекоенерго"

     замiнити такою позицiєю:

     "Два представники Мiндовкiлля";

     доповнити додаток такою позицiєю:

     "Представник Мiненерго";

     3) у пунктi 11 Положення про Українську частину Комiсiї зi сталого використання i охорони басейну рiчки Днiстер, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     145. У роздiлi 1 додатка 1 до Плану реагування на надзвичайнi ситуацiї державного рiвня, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 березня 2018 р. N 223 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 29, ст. 1018; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) пiдроздiл "Мiнекоенерого" викласти в такiй редакцiї:

"Мiндовкiлля

     Монiторинг навколишнього природного середовища

     Здiйснення заходiв з вiдтворення та охорони навколишнього природного середовища

     Запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй у зонi вiдчуження i зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення (через ДАЗВ)

     Здiйснення протипаводкових заходiв (через Держводагентство)

     Спостереження, контроль, прогнозування та лiквiдацiя геологiчних i геофiзичних процесiв та забруднення пiдземних вод (через Держгеонадра)

     Забезпечення заходiв з реалiзацiї державної полiтики у сферi екологiчної безпеки, поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами), хiмiчними речовинами, пестицидами та агрохiмiкатами, оцiнки впливу на навколишнє природне середовище та лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи

     Створення, рацiональне збереження i використання резерву матерiальних ресурсiв, необхiдних для запобiгання i реагування на надзвичайнi ситуацiї (через Держводагентство)

     Створення, рацiональне збереження i використання вiдомчого резерву матерiальних ресурсiв, необхiдних для запобiгання i реагування на надзвичайнi ситуацiї (через Держлiсагентство)

     Охорона i захист лiсiв (через Держлiсагентство)";

     2) доповнити роздiл пiдроздiлом такого змiсту:

"Мiненерго

     Проведення аварiйно-рятувальних робiт та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй на об'єктах гiрничих пiдприємств незалежно вiд форми власностi в перiод їх будiвництва, реконструкцiї, експлуатацiї, лiквiдацiї або консервацiї

     Пошук та рятування людей у разi виникнення аварiй у шахтах та надшахтних будiвлях i спорудах, на розрiзах, збагачувальних та брикетних фабриках, а також iнших об'єктах, що обслуговуються, надання невiдкладної медичної допомоги потерпiлим унаслiдок аварiй або нещасних випадкiв безпосередньо на мiсцi виникнення аварiї та пiд час евакуацiї до закладу охорони здоров'я

     Гасiння пiдземних пожеж, лiквiдацiя наслiдкiв вибухiв, раптових викидiв вугiлля i газу, проривiв води i затоплень, гiрничих ударiв, обвалень гiрничих порiд та iнших аварiй i аварiйних ситуацiй на шахтах та в надшахтних будiвлях i спорудах, на збагачувальних та брикетних фабриках, у небезпечних умовах

     Забезпечення фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання об'єктiв, що належать до сфери управлiння Мiненерго

     Iнформування населення щодо лiквiдацiї наслiдкiв аварiй на вугледобувних пiдприємствах, що належать до сфери управлiння Мiненерго

     Забезпечення безпеки електроенергетичного, ядерно-промислового, нафтогазового та вугiльно-промислового комплексiв

     Залучення та використання вiдомчого резерву для локалiзацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв у паливно-енергетичному комплексi".

     146. В абзацi першому пункту 3 i пунктi 9 Порядку розроблення плану управлiння ризиками затоплення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня 2018 р. N 247 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 32, ст. 1116; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     147. У пунктi 4 додатка 2 до Державної соцiальної програми забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв на перiод до 2021 року, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2018 р. N 273 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 33, ст. 1165; 2020 р., N 2, ст. 62), у графi "Головний розпорядник бюджетних коштiв" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     148. У Порядку проведення еколого-експертної оцiнки матерiалiв, поданих для реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв", затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 квiтня 2018 р. N 312 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 37, ст. 1288; 2020 р., N 2, ст. 55):

     1) у пунктах 2 i 3 слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у пунктi 4 слова "Мiнiстром екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "Мiнiстром захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     3) у пунктi 9 слова "заступником Мiнiстра екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "заступником Мiнiстра захисту довкiлля та природних ресурсiв".

     149. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 квiтня 2018 р. N 313 "Про утворення Координацiйної ради з питань реалiзацiї Нацiональної стратегiї управлiння вiдходами в Українi до 2030 року" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 37, ст. 1298; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у додатку до постанови позицiю

     "Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля, голова Координацiйної ради"

     замiнити такою позицiєю:

     "Мiнiстр захисту довкiлля та природних ресурсiв, голова Координацiйної ради";

     2) у пунктi 12 Положення про Координацiйну раду з питань реалiзацiї Нацiональної стратегiї управлiння вiдходами в Українi до 2030 року, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     150. У планi заходiв з реалiзацiї Стратегiї розвитку малого i середнього пiдприємництва в Українi на перiод до 2020 року, затвердженому розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 2018 р. N 292 "Деякi питання реалiзацiї Стратегiї розвитку малого i середнього пiдприємництва в Українi на перiод до 2020 року" - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 р. N 1065 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 2, ст. 62), у текстi графи "Вiдповiдальнi за виконання" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     151. У планi заходiв щодо реалiзацiї Концепцiї реформування системи державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, затвердженому розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 травня 2018 р. N 353, у складi виконавцiв:

     слово "Мiнприроди" замiнити словом "Мiндовкiлля";

     слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки";

     слово "Мiненерговугiлля" замiнити словом "Мiненерго";

     слово "Мiнагрополiтики" виключити.

     152. У пунктi 27 плану заходiв з реалiзацiї Концепцiї розвитку електронного урядування в Українi, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 2018 р. N 617, - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 р. N 1065 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) слова "Мiнiстра енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстра захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) у складi виконавцiв слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     153. У планi заходiв на 2018 - 2020 роки з реалiзацiї Державної стратегiї регiонального розвитку на перiод до 2020 року, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 2018 р. N 733 "Деякi питання реалiзацiї у 2018 - 2020 роках Державної стратегiї регiонального розвитку на перiод до 2020 року" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 75, ст. 2513; 2019 р., N 66, ст. 2266; 2020 р., N 2, ст. 62), у текстi графи "Вiдповiдальнi за виконання" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     154. У Порядку здiйснення державного монiторингу вод, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 вересня 2018 р. N 758 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 76, ст. 2537; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у текстi Порядку слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у додатках 1 i 3 до Порядку у текстi графи "Найменування суб'єкта монiторингу" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     155. У текстi Тимчасового порядку реалiзацiї експериментального проекту iз запровадження проведення аукцiонiв з продажу спецiальних дозволiв на користування надрами шляхом електронних торгiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 жовтня 2018 р. N 848 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 86, ст. 2826; 2019 р., N 97, ст. 3200; 2020 р., N 14, ст. 577), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     156. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 листопада 2018 р. N 939 "Питання розпорядження геологiчною iнформацiєю" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 91, ст. 3019; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерством захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) у текстi Порядку розпорядження геологiчною iнформацiєю, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     157. У пунктi 2 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 листопада 2018 р. N 825 "Про схвалення Концепцiї створення загальнодержавної автоматизованої системи "Вiдкрите довкiлля" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 90, ст. 2989; 2020 р., N 2, ст. 62) слова "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв".

     158. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 листопада 2018 р. N 1006 "Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi з поводження з небезпечними вiдходами та визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю) Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 97, ст. 3202; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у назвi та пунктi 1 постанови слова "Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерством захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) у назвi критерiїв, затверджених зазначеною постановою, слова "Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерством захисту довкiлля та природних ресурсiв".

     159. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 листопада 2018 р. N 1007 "Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi з виробництва особливо небезпечних хiмiчних речовин, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, та визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю) Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 97, ст. 3203; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у назвi та пунктi 1 постанови слова "Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерством захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) у назвi критерiїв, затверджених зазначеною постановою, слова "Мiнiстерством енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерством захисту довкiлля та природних ресурсiв".

     160. У планi дiй iз впровадження Iнiцiативи "Партнерство "Вiдкритий Уряд" у 2018 - 2020 роках, затвердженому розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 2018 р. N 1088, - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 р. N 1065 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у пiдроздiлi "Забезпечення переходу на електронне впровадження Iнiцiативи прозоростi видобувних галузей з розкриттям даних у режимi он-лайн" роздiлу "Заходи з реалiзацiї плану дiй iз впровадження Iнiцiативи "Партнерство "Вiдкритий Уряд" у 2018 - 2020 роках" графу "Вiдповiдальнi за виконання" доповнити словом "Мiненерго";

     2) у текстi плану дiй слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     161. У розпорядженнi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 лютого 2019 р. N 117 "Про затвердження Нацiонального плану управлiння вiдходами до 2030 року" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 22, ст. 783; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) у текстi розпорядження слова "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у Нацiональному планi, затвердженому зазначеним розпорядженням, у графi "Вiдповiдальнi за виконання":

     абзаци другий i дванадцятий пункту 2, абзац п'ятий пункту 3, абзац одинадцятий пункту 6, абзац перший пункту 43, пункти 57, 59 - 61, абзац другий пункту 62, пункти 63 - 69, 73 - 76, 78, 80 - 82, 95 доповнити словом "Мiненерго";

     у текстi графи слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     162. У текстi плану державних статистичних спостережень на 2019 рiк, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 квiтня 2019 р. N 283 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 38, ст. 1337; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     163. У планi заходiв з органiзацiї виконання Угоди про фiнансування Дунайської транснацiональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN 001), затвердженому розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 травня 2019 р. N 337, - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 р. N 1065 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 2, ст. 62), у графi "Вiдповiдальнi за виконання":

     1) в абзацi четвертому пункту 3 слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiненерго";

     2) пункти 4, 5 i 14 доповнити словом "Мiненерго";

     3) у текстi графи слово "Мiнекоенрго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     164. У текстi Концепцiї реалiзацiї державної полiтики у сферi промислового забруднення, схваленої розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 травня 2019 р. N 402 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 49, ст. 1677; 2020 р., N 2, ст. 62), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     165. У пунктi 1 плану заходiв з iмплементацiї положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгiвлi, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 червня 2019 р. N 444, - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 р. N 1065 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 2, ст. 62), у графi "Вiдповiдальний за виконання" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     166. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 2019 р. N 827 "Деякi питання здiйснення державного монiторингу в галузi охорони атмосферного повiтря" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 70, ст. 2451; 2020 р., N 2, ст. 62):

     1) в абзацi третьому пiдпункту 1 та пiдпунктi 3 пункту 4 постанови слова "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) у текстi Порядку здiйснення державного монiторингу в галузi охорони атмосферного повiтря, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     167. У пiдпунктi 1.1.3 пункту 1.1 та пiдпунктi 1.2.9 пункту 1.2 плану заходiв щодо реалiзацiї положень Генеральної угоди про регулювання основних принципiв i норм реалiзацiї соцiально-економiчної полiтики i трудових вiдносин в Українi на 2019 - 2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 р. N 691, - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 р. N 1065 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 2, ст. 62), у графi "Вiдповiдальнi за виконання" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     168. В абзацi третьому пункту 128 Порядку (детальних правил) органiчного виробництва та обiгу органiчної продукцiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 жовтня 2019 р. N 970 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 97, ст. 3201), слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiллям".

     169. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 жовтня 2019 р. N 1138 "Про реалiзацiю експериментального проекту iз запровадження порядку здiйснення штучного розведення, вирощування водних бiоресурсiв та їх використання у спецiальних товарних рибних господарствах та проведення аукцiонiв з продажу режимiв рибогосподарської експлуатацiї водного об'єкта шляхом електронних торгiв" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 3, ст. 127):

     1) у пунктi 1 постанови слова "Мiнiстерства енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерства захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) у Тимчасовому порядку реалiзацiї експериментального проекту iз запровадження порядку здiйснення штучного розведення, вирощування водних бiоресурсiв та їх використання у спецiальних товарних рибних господарствах, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 16 слово "вiдмови" замiнити словом "скасування";

     у текстi Порядку слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у додатку 2 до Порядку слова "Мiнiстр енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстр захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     3) абзац третiй пункту 9 Тимчасового порядку реалiзацiї експериментального проекту iз запровадження проведення аукцiонiв з продажу режимiв рибогосподарської експлуатацiї водного об'єкта шляхом електронних торгiв, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такiй редакцiї:

     "Рп - розмiр плати за спецiальне використання виду водного бiоресурсу, встановлений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 лютого 2020 р. N 125 "Про затвердження Порядку справляння плати за спецiальне використання водних бiоресурсiв i розмiрiв плати за їх використання" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 19, ст. 742);".

     170. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 жовтня 2019 р. N 1139 "Про реалiзацiю експериментального проекту iз запровадження проведення аукцiонiв з продажу права на укладення договорiв на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгiв" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 3, ст. 128):

     1) у пунктi 1 постанови слова "Мiнiстерства енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерства захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) у Тимчасовому порядку реалiзацiї експериментального проекту iз запровадження проведення аукцiонiв з продажу права на укладення договорiв на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгiв, затвердженому зазначеною постановою:

     в абзацi дев'ятому пункту 2 слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля";

     абзац третiй пункту 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Рп - розмiр плати за спецiальне використання виду водного бiоресурсу, встановлений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 лютого 2020 р. N 125 "Про затвердження Порядку справляння плати за спецiальне використання водних бiоресурсiв i розмiрiв плати за їх використання" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 19, ст. 742);";

     3) у пунктi 11 Типового договору на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), який укладається за результатами проведення аукцiонiв з продажу права на укладення договорiв на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгiв, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     171. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 р. N 1142 "Про затвердження Порядку проведення монiторингу внутрiшнього споживання вiтчизняних лiсоматерiалiв необроблених i контролю за неперевищенням обсягу внутрiшнього споживання вiтчизняних лiсоматерiалiв необроблених" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 4, ст. 200):

     1) в абзацi першому пункту 2 постанови слова "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв";

     2) у пунктах 6 i 10 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля".

     172. У пунктах 1 i 5 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 р. N 1178 "Про реалiзацiю експериментального проекту щодо проведення електронних аукцiонiв з продажу необробленої деревини" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 14, ст. 549), слова "Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     173. У планi заходiв iз впровадження Концепцiї реалiзацiї державної полiтики у сферi промислового забруднення, затвердженому розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2019 р. N 1422, у текстi графи "Виконавцi" слово "Мiнекоенерго" замiнити словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку.

     174. У пунктi 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 лютого 2020 р. N 125 "Про затвердження Порядку справляння плати за спецiальне використання водних бiоресурсiв i розмiрiв плати за їх використання" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 19, ст. 742) слова "Мiнiстерству енергетики та захисту довкiлля" замiнити словами "Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.