ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.11.09 N 11/3-10.10/10730-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про внесення змiн до Порядку застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України

     Звертаємо увагу, що наказом Держмитслужби України вiд 06.08.09 N 727 "Про внесення змiн до деяких наказiв Державної митної служби України", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 08.10.09 за N 942/16958, Порядок застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України викладено в новiй редакцiї (далi - Порядок).

     Наказ Держмитслужби України вiд 06.08.09 N 727, опублiкований 23.10.09 в Офiцiйному вiснику України N 79, набрав чинностi з 03.11.09.

     З метою належної реалiзацiї положень пунктiв 2.6, 2.8, 2.18, 2.19 i 7.2 Порядку керiвникам митних органiв розпорядчими документами по митницях визначити коло осiб, уповноважених на прийняття рiшень згiдно з цим Порядком, а також встановити й за необхiдностi переглядати перiодичнiсть вiдповiдних перевiрок.

     Держмитслужба вiдкликає листи:

     вiд 11.04.96 N 11/18-2454;

     вiд 29.04.96 N 11/6-2952;

     вiд 05.12.96 N 11/6-9034;

     вiд 26.02.97 N 11/6-1759;

     вiд 11.06.97 N 11/6-5490;

     вiд 04.02.98 N 11/2-1162;

     вiд 03.04.98 N 10/1-648-ЕП;

     вiд 13.08.98 N 10/1-1848-ЕП;

     вiд 01.10.98 N 11/4-10339;

     вiд 08.10.98 N 11/3-10623;

     вiд 14.04.99 N 11/3-4094;

     вiд 27.03.2000 N 10/4-1025-ЕП;

     вiд 27.03.2000 N 14/1-162;

     вiд 11.08.2000 N 10/4-2926-ЕП;

     вiд 18.09.2000 N 13/1-3459-ЕП;

     вiд 02.10.2000 N 11/3-8656;

     вiд 22.11.2000 N 10/4-4472-ЕП;

     вiд 16.10.2002 N 11/2-10-9583-ЕП;

     вiд 07.03.2003 N 11/6-20-3460-ЕП;

     вiд 06.05.2003 N 11/5-09-6856-ЕП;

     вiд 30.01.2004 N 11/4-10-985-ЕП;

     вiд 27.04.2004 N 17/17-1663-ЕП;

     вiд 10.12.2004 N 25/2-9-17/14698-ЕП;

     вiд 28.11.2005 N 11/1-10/15116-ЕП;

     вiд 12.03.2008 N 10/1-2/507-ЕП.

Перший заступник Голови Служби I.О.Пiковський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.