ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.11.98 N 09/1-2710-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо ввезення та митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв

     У зв'язку iз запитами, якi надходять до Держмитслужби з митниць стосовно надання роз'яснень положень листа Держмитслужби вiд 08.09.98 N 21/1-2102 ЕП, з метою дотримання законодавства в частинi ввезення та нарахування платежiв при митному оформленнi транспортних засобiв i номерних вузлiв та агрегатiв повiдомляємо.

     1. Вимоги листа Держмитслужби необхiдно застосовувати з дати його пiдписання.

     2. При одночасному ввезеннi кузова автомобiля та блока двигуна вимоги листа не застосовуються, оскiльки у листi зазначено: "одночасному ввезеннi двигуна та кузова".

     3. Оскiльки при ввезеннi двигуна та кузова до вiдповiдної моделi автомобiля приватною особою (в тому числi коли двигун i кузов придбанi по рiзних договорах купiвлi-продажу, виписаних на одну приватну особу) зазначенi агрегати класифiкуються в товарнiй позицiї, що вiдповiдає зiбраному автомобiлю, у громадянина необхiдно вимагати технiчний паспорт на цей автомобiль. Пропуск та митне оформлення таких транспортних засобiв здiйснюється згiдно з Правилами ввезення транспортних засобiв на територiю України, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.94 N 341, зi змiнами, внесеними до них постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.02.98 N 146 i Правилами митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї та введеними в дiю наказом Держмиткому вiд 13.06.95 N 253.

     У разi вiдсутностi у громадянина технiчного паспорта на автомобiль такi вузли та агрегати пропуску в Україну не пiдлягають.

     4. Митне оформлення таких транспортних засобiв з видачею Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України проводиться згiдно iз Законом України вiд 24.05.96 N 216/96-ВР "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них" та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.96 N 1282 "Про мiнiмальну митну вартiсть iмпортних автомобiлiв та шин до них" iз змiнами та доповненнями внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 N 64 та вiд 16.02.98 N 146 (код ТН ЗЕД 8703) або Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.93 N 2-93 "Про порядок обкладення митом предметiв, якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну" та ст. 16 Закону України вiд 05.02.92 N 2097-ХII "Про Єдиний митний тариф" (код ТН ЗЕД 8702, 8704, 8711).

Голова Служби Ю.П. Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.