ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови Держлiкслужби
ЦIЛИНА В.
29 листопада 2021 року

СЕКТОРАЛЬНИЙ ПЛАН
державного ринкового нагляду на 2022 рiк

Порядковий номер Найменування виду продукцiї Строк проведення Найменування нормативно-правового акта, дiя якого поширюється на вiдповiдний вид продукцiї Спiльнi перевiрки* Поштова адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти вiдповiдного органу ринкового нагляду
1. Медичнi вироби: Протягом 2022 року Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" - Держлiкслужба
пр-т Перемоги, 120-А, м. Київ, 03115,
422-55-77, 422-55-15
dls@dls.gov.ua
Спреї та розчини для ротової порожнини
Вушнi розчини, спреї та краплi
Офтальмологiчнi розчини, краплi, гелi, мазi
Препарати для пiлiнгу
Назальнi розчини, спреї та краплi
Розчини для iнгаляцiй
Вагiнальнi розчини, гелi, супозиторiї, капсули, креми
Засоби протипедикульознi
Лiнзи контактнi, iнтраокулярнi
Лiнзи окулярнi
Окуляри, оправи для окулярiв
Офтальмологiчнi пристрої (авторефрактометр)
Апарати слуховi електроннi завушнi
Презервативи
Контрацептиви (спiралi) внутрiшньоматковi
Тонометри
Термометри
Iнгалятори компресорнi для аерозольної терапiї (небулайзери)
Стетоскопи
Шприцi iн'єкцiйнi стерильнi одноразового використання
Системи та пристрої для вливання iнфузiйних розчинiв, переливання кровi та компонентiв кровi
Марля медична стерильна та нестерильна
Бинти марлевi медичнi стерильнi та нестерильнi
Вата медична стерильна та нестерильна
Пластирi та пов'язки медичнi
Бинти еластичнi
Бинти гiпсовi
Бандажi медичнi
Вироби компресiйнi еластичнi
Рукавички медичнi
Гiрчичники та гiрчичнi пакети
Сечоприймачi
Калоприймачi
Молоковiдсмоктувачi
Пiдгузки для дорослих
Прокладки (труси-пiдгузки) урологiчнi для дорослих
Комплекти одноразового одягу та покриття
Аплiкатори (iплiкатори)
Аптечки медичнi автомобiльнi
Матерiали шовнi хiрургiчнi
Кетгут стерильний
Iнструменти та пристрої хiрургiчнi
Набори гiнекологiчнi, iнструменти та приладдя для застосування у гiнекологiї та акушерствi
Скарифiкатори (ланцети) шкiрнi одноразового застосування
Скальпелi та леза хiрургiчнi
Голки для епiдуральної та спiнальної анестезiї
Голки одноразового застосування
Голки для забору кровi
Утримувач для голки стерильний
Катетери (канюлi) внутрiшньовеннi
Катетери урологiчнi
Трубки ендотрахеальнi та трахеостомiчнi
Трубки газовiдвiднi
Електроди для електрокардiографiї
Апарати штучної вентиляцiї легенiв
Кровоспиннi засоби
Iмплантати для м'яких тканин
Iмплантати iн'єкцiйнi на основi гiалуронової кислоти
Гелi для iнтрадермального введення
Пристрої та матерiали стоматологiчнi
Голки стоматологiчнi iн'єкцiйнi
Iнструменти стоматологiчнi
Iмплантати стоматологiчнi
Iмплантати зубнi
Пластмаса стоматологiчна
Устiлки ортопедичнi
Милицi
Палиця, палиця на чотири опори
Ходунки
Ортези медичнi
Крiсла-коляски (коляски) iнвалiднi
Ортопедичнi кiстковi пластини, гвинти та стрижнi (стерильнi i нестерильнi)
Транспедикулярнi системи (стерильнi i нестерильнi)
Протези суглобовi (стерильнi i нестерильнi)
Взуття ортопедичне
Апарати зовнiшньої фiксацiї
Комплекти кровопровiдних магiстралей для гемодiалiзу
Картриджi бiкарбонатнi для гемодiалiзу
Голки фiстульнi для гемодiалiзу
Дiалiзатори
Розчини для гемодiалiзу
Набори для приготування концентрату для гемодiалiзу
Ларингоскопи
Ендоскопiчнi системи
Ендоскопiчнi та лапароскопiчнi iнструменти
Монiтори медичнi (пацiєнта)
Вiдеоларингоскопи
Бронхоскопи
Вiдеобронхоскопи
Спiрометри
Пульсоксиметри
Електрокардiографи
Апарати для ультразвукових дослiджень
Рентгенiвськi системи
Магнiтно-резонанснi томографи
Комп'ютернi томографи
Наркозно-дихальнi апарати
Кисневi концентратори
Протипролежневi матраци
Лiжка функцiональнi
Одяг медичний (шапочки, халати, костюми, комбiнезони, фартухи, бахiли тощо)
Медичнi маски та респiратори FFP2 або FFP3
Пелюшки абсорбуючi (поглинаючi)
Гелi, креми, спреї провiднi для дослiджень для ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ, УЗД
Серветки спиртовi
Плiвка рентгенографiчна
Помпи iнсулiновi
Комплекти для внутрiшньовенного лазерного опромiнення кровi
Кiнезiологiчнi тейпи
Зонд урогенiтальний (унiверсальний) стерильний
Аспiратор
Iмплантати для остеосинтезу
2. Медичнi вироби для дiагностики in vitro: Протягом 2022 року Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" -
Тести для визначення вагiтностi та овуляцiї
Тест-смужки для визначення рiвня глюкози в кровi
Тест-смужки (iндикатори) для аналiзу сечi, кровi, калу
Тести для дiагностики захворювань
Тест-системи та реагенти для дiагностики ВIЛ-iнфекцiї
Тест-системи iмуноферментнi
Тест-смужки для виявлення наркотичних речовин у сечi та/або у кровi (експрес - тести)
Ємкостi (ємностi, контейнери) полiмернi для лабораторних дослiджень
Прилади для вимiрювання рiвня цукру в кровi (глюкометри)
Системи для забору кровi
Аналiзатори лабораторнi
Реагенти лабораторнi дiагностичнi до систем для проведення клiнiчних, хiмiчних та iмунологiчних аналiзiв
Швидкi (експрес) тести для дiагностики коронавiрусної хвороби (COVID-19)
Експрес-тест для визначення антигена до вiрусу COVID-19
Набори реагентiв для виявлення коронавiрусної хвороби (COVID-19)
Центрифуги та амплiфiкатори, що використовуються в лабораторiях
Транспортна пробiрка
3. Косметична продукцiя: IV квартал 2022 року Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.01.2021 N 65 "Про затвердження Технiчного регламенту на косметичну продукцiю" -  
Продукцiя для порожнини рота:
Засоби для полоскання рота,
Зубна паста
Продукцiя для обличчя:
Крем,
Лосьйон,
Гель,
Маска,
Тонiк.

     2) ПЛАН ЗДIЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦIЇ

Порядковий номер Найменування виду продукцiї (марка (модель, артикул, модифiкацiя), партiя, серiя) Код товару згiдно з УКТЗЕД Строк проведення Найменування нормативно-правового акта, дiя якого поширюється на вiдповiдний вид продукцiї Орган ринкового нагляду, до сфери вiдповiдальностi якого належить продукцiя
1 Катетери внутрiшньовеннi 9018390000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
2 Бинти марлевi медичнi стерильнi та нестерильнi 3005 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
3 Вата медична стерильна та нестерильна 3005901000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
4 Рукавички медичнi стерильнi 3926200000
4015110000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
5 Пластирi та пов'язки медичнi 3005100000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
6 Тонометри 9018901000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
7 Термометри 9025112000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
8 Шприци iн'єкцiйнi стерильнi одноразового використання 9018311000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
9 Офтальмологiчнi розчини та краплi, гелi 3004900000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
10 Назальнi розчини, спреї та краплi 3004900000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
11 Сечоприймачi 3926909790 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
12 Системи та пристрої для вливання iнфузiйних розчинiв, переливання кровi та компонентiв кровi 9018908400
9018905000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
13 Скарифiкатори (ланцети) шкiрнi одноразового застосування 9018390000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
14 Аптечки медичнi автомобiльнi 3006500000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
15 Набори гiнекологiчнi, iнструменти та приладдя для застосування у гiнекологiї та акушерствi 9018908400 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
16 Комплекти кровопровiдних магiстралей для гемодiалiзу 3917 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
17 Картриджi бiкарбонатнi для гемодiалiзу 3004900000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
18 Голки фiстульнi для гемодiалiзу 9018321000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
19 Дiалiзатори 9018903000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
20 Розчини для гемодiалiзу 3004900000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
21 Гiрчичники та гiрчичнi пакети 3005909900 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
22 Презервативи 3926909790
4014100000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
23 Пiдгузки для дорослих 9619008900 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
24 Бандажi медичнi 9021101000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
25 Вагiнальнi розчини, гелi, супозиторiї, капсули, креми 3004 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
26 Ортопедичнi кiстковi пластини (стерильнi i нестерильнi) 9021 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
27 Ортопедичнi кiстковi гвинти (стерильнi i нестерильнi) 9021 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
28 Ортопедичнi кiстковi стрижнi (стерильнi i нестерильнi) 9021 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
29 Протези суглобовi (стерильнi i нестерильнi) 9021 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
30 Транспедикулярнi системи (стерильнi i нестерильнi) 9021 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
31 Апарати зовнiшньої фiксацiї 9021 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
32 Тест-смужки для визначення рiвня глюкози в кровi 3002
3822000000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
33 Тести для визначення вагiтностi та овуляцiї 3002
3822000000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
34 Тест-смужки (iндикатори) для аналiзу сечi, кровi, калу 3822000000
3002
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
35 Ємкостi(ємностi) полiмернi для лабораторних дослiджень 3923
3926
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
36 Марля медична стерильна та нестерильна 3005903100 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
37 Бинти еластичнi 3005909900 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
38 Вироби компресiйнi еластичнi 6115101000
6115109000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
39 Прокладки урологiчнi 9619008900 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
40 Калоприймачi 3926909790 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
41 Молоковiдсмоктувачi 3926909790
8414108990
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
42 Iнгалятори компресорнi для аерозольної терапiї (небулайзери) 9019200000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
43 Стетоскопи 9018908400 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
44 Голки для епiдуральної та спiнальної анестезiї 9018321000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
45 Матерiали шовнi хiрургiчнi 3006101000
3006103000
3006109000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
46 Iнструменти хiрургiчнi 9018908400 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
47 Трубки ендотрахеальнi та трахеостомiчнi 3917 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
48 Апарати штучної вентиляцiї легенiв 9019200000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
49 Вушнi розчини, спреї та краплi 3004200000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
50 Розчини для iнгаляцiй 3004900000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
51 Спреї та розчини для ротової порожнини 3004200000
3004900000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
52 Контрацептиви (спiралi) внутрiшньоматковi 9018908400 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
53 Електроди для електрокардiографiї 9018 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
54 Кровоспиннi засоби 3005 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
55 Iмплантати iн'єкцiйнi на основi гiалуронової кислоти 3304990000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
56 Iмплантати для м'яких тканин 3304990000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
57 Гелi для iнтрадермального введення 3304990000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
58 Пристрої та матерiали стоматологiчнi 9018410000
9018491000
9018499000
3006400000
3407000000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
59 Голки стоматологiчнi iн'єкцiйнi 9018321000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
60 Iнструменти стоматологiчнi 9018410000
9018491000
9018499000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
61 Iмплантати стоматологiчнi 9021399000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
62 Устiлки ортопедичнi 9021101000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
63 Милицi 9021101000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
64 Палиця на чотири опори 9021101000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
65 Ходунки 9021101000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
66 Ортези медичнi 9021101000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
67 Крiсла-коляски (коляски) iнвалiднi 8713100000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
68 Прилади для вимiрювання рiвня цукру в кровi (глюкометри) 9018908400 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
69 Системи для забору кровi 3926909790
9018319000
9018390000
9018905000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
70 Реагенти лабораторнi дiагностичнi до систем для проведення клiнiчних, хiмiчних та iмунологiчних аналiзiв 3006200000
3822000000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
71 Тести для дiагностики захворювань 3002
3822000000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
72 Тест-системи та реагенти для дiагностики ВIЛ-iнфекцiї 3002
3822000000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
73 Тест-смужки для виявлення наркотичних речовин у сечi та/або у кровi (експрес-тести) 3002
3822 00 00 00
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
74 Засоби протипедикульознi 3305100000
3305900000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
75 Лiнзи контактнi 9001300000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
76 Лiнзи iнтраокулярнi 9021 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
77 Окуляри 9004 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
78 Оправи для окулярiв 9003 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
79 Аплiкатори (iплiкатори) 9019109000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
80 Скальпелi та леза хiрургiчнi 9018390000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
81 Голки одноразового застосування 9018321000
9018329000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
82 Катетери урологiчнi 9018390000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
83 Трубки газовiдвiднi 3926909790 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
84 Взуття ортопедичне 9021101000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
85 Тест-системи iмуноферментнi 3002
3822000000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
86 Аналiзатори лабораторнi 9027 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
87 Ларингоскопи 9018902000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
88 Вiдеоларингоскопи 9018902000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
89 Бронхоскопи 9018902000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
90 Вiдеобронхоскопи 9018902000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
91 Спiрометри 9018191000
9019200000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
92 Пульсоксиметри 9018191000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
93 Електрокардiографи 9018110000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
94 Апарати для ультразвукових дослiджень 9018120000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
95 Кисневi концентратори 9019200000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
96 Протипролежневi матраци 9019101000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
97 Лiжка функцiональнi 9402900000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
98 Медичнi маски та респiратори FFP2 або FFP3; целюлознi або паперовi маски 3926909790
6307909800
9020000000
4818 90
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
99 Рукавички медичнi нестерильнi 3926200000
4015
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
100 Швидкi (експрес) тести для дiагностики коронавiрусної хвороби (COVID-19) 3002
3006
3822000000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
101 Експрес-тест для визначення антигена до вiрусу COVID-19 3002
3006
3822000000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
102 Набори реагентiв для виявлення коронавiрусної хвороби (COVID-19) 3002
3006
3822000000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
103 Центрифуги та амплiфiкатори, що використовуються в лабораторiях 8419
8421
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
104 Транспортна пробiрка (пластмасовi, склянi, у разi забору кровi) 3923509000
3926909790
7017900000
9018905000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
105 Пелюшки абсорбуючi (поглинаючi) 6307909200 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
106 Гелi провiднi для дослiджень для ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ, УЗД 3006700000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
107 Серветки спиртовi 3005905000
3005909900
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
108 Плiвка рентгенографiчна 3701100000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
109 Помпи iнсулiновi 9021909000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
110 Iмплантати для остеосинтезу 9021 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
111 Препарати для пiлiнгу 3304 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
112 Лiнзи окулярнi 7015100000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
113 Авторефрактометр 901850 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
114 Апарати слуховi електроннi завушнi 9021400000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
115 Аплiкатори (iплiкатори) 9019109000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
116 Кетгут стерильний 3006101000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
117 Голки для забору кровi 9018321000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
118 Утримувач для голки стерильний полiпропiленовий 3926909790
9018390000
9018905000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
119 Iмплантати зубнi 9021399000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
120 Набори для приготування концентрату для гемодiалiзу 28 та 29 групи УКТ ЗЕД
9018
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
121 Ендоскопiчнi системи 9018902000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
122 Ендоскопiчнi та лапароскопiчнi iнструменти 9018902000
9018908400
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
123 Монiтори пацiєнта 8528 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
124 Рентгенiвськi системи 9022 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
125 Магнiтно-резонанснi томографи 9018130000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
126 Комп'ютернi томографи 9022120000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
127 Наркозно-дихальнi апарати 9018906000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
127 Комплекти для внутрiшньовенного лазерного опромiнення кровi 9018 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
129 Зонд урогенiтальний (унiверсальний) стерильний 9018908400 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
Начальник Вiддiлу державного ринкового нагляду за обiгом медичних виробiв Володимир Чекалiн
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.