КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 липня 2019 р. N 814


Про внесення змiн до пункту 23 перелiку органiв лiцензування та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести змiни до пункту 23 перелiку органiв лiцензування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 серпня 2015 р. N 609 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 68, ст. 2232), виключивши у графi "Вид господарської дiяльностi" абзаци перший i другий.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 липня 2019 р. N 814

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 1996 р. N 493 "Про Тимчасовий порядок видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами" (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 321).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 1998 р. N 208 "Про затвердження обсягiв iмпорту шампанських i коньячних виноматерiалiв на 1998 i 1999 роки та про внесення змiн i доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 8, ст. 300).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 травня 1998 р. N 704 "Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 1996 р. N 493" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 20, ст. 738).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 1998 р. N 1693 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 1996 р. N 493 та вiд 3 липня 1998 р. N 1020" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 43, ст. 1594).

     5. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 березня 1999 р. N 500 "Про впорядкування видачi суб'єктам пiдприємницької дiяльностi лiцензiй на право оптової торгiвлi спиртом етиловим i плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 14, ст. 554).

     6. Пункт 3 змiн, що вносяться до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2000 р. N 1002 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 25, ст. 1062), в частинi внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 1996 р. N 493.

     7. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2001 р. N 284 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 1996 р. N 493 та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 13, ст. 548).

     8. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державної реєстрацiї юридичної особи та фiзичної особи - пiдприємця, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 2011 р. N 849 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 61, ст. 2435).

     9. Пункт 2 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2011 р. N 1041 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 79, ст. 2909).

     10. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2013 р. N 233 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 28, ст. 955).

     11. Пункт 15 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2013 р. N 955 (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 4, ст. 101).

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.