КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 10 серпня 2011 р. N 849


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державної реєстрацiї юридичної особи та фiзичної особи - пiдприємця

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державної реєстрацiї юридичної особи та фiзичної особи - пiдприємця змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 10 серпня 2011 р. N 849

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державної реєстрацiї юридичної особи та фiзичної особи - пiдприємця

     1. В абзацi третьому пункту 3 Положення про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення резидентами майнових iнвестицiй за межами України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1996 р. N 229 (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 227; Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 40, ст. 1701), слова "нотарiально засвiдчену копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi" замiнити словами "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     2. У Тимчасовому порядку видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 травня 1996 р. N 493 (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 321; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 5, с. 175; 1999 р., N 14, ст. 554; 2001 р., N 13, ст. 548):

     1) у пунктi 10:

     у пiдпунктi "б" слова "нотарiально засвiдчена копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi" замiнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     у пiдпунктi "в" слова "або свiдоцтво про державну реєстрацiю фiзичної особи як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, засвiдчене печаткою державної податкової iнспекцiї" виключити;

     2) у пунктi 28:

     у пiдпунктi "б" слова "копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю особи як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, засвiдчену пiдписом керiвника i печаткою пiдприємства" замiнити словами "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     у пiдпунктi "в" слова "або свiдоцтво про державну реєстрацiю фiзичної особи як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, засвiдчене печаткою державної податкової iнспекцiї за мiсцем реєстрацiї юридичної (фiзичної) особи" виключити.

     3. Абзац четвертий пункту 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузi державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 767 (Офiцiйний вiсник України, 1997, число 29, с. 70; 2003 р., N 34, ст. 1827; 2008 р., N 91, ст. 3026), викласти в такiй редакцiї:

     "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i засвiдченi нотарiально копiї статуту, установчого договору;".

     4. У Порядку ведення Державного суднового реєстру України i Суднової книги України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 1997 р. N 1069 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 40, с. 24; 2004 р., N 30, ст. 2016; 2006 р., N 10, ст. 621; 2008 р., N 82, ст. 2759):

     1) у пiдпунктi "й" пункту 13 слова "копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi" замiнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     2) у пiдпунктi "в" пункту 18 слова "свiдоцтвi про державну реєстрацiю його як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi" замiнити словами "виписцi або витязi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     3) у пiдпунктi "д" пункту 34 слова "копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi" замiнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     5. В абзацi першому пункту 34 Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521), слова "свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи" замiнити словами "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв для юридичної особи".

     6. Абзац шостий пункту 2 Положення про порядок розгляду та затвердження прiоритетних напрямiв дiяльностi технологiчного парку, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 1999 р. N 2311 "Про нормативно-правовi акти щодо забезпечення реалiзацiї Закону України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 51, ст. 2534; 2003 р., N 21, ст. 944; 2004 р., N 34, ст. 2250; 2006 р., N 48, ст. 3199), викласти у такiй редакцiї:

     "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i копiю установчих документiв - для технологiчного парку - юридичної особи; нотарiально засвiдченi копiї договору про спiльну дiяльнiсть, виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i копiю установчих документiв кожного учасника технологiчного парку - для технологiчного парку - групи юридичних осiб.".

     7. У перелiку документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2001 р. N 756 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 27, ст. 1212; 2011 р., N 52, ст. 2070):

     1) в абзацi десятому пункту 64 у графi "Документи, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" слова "засвiдченi в установленому порядку копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта господарювання та установчих документiв" замiнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i копiї установчих документiв";

     2) в абзацi сьомому пункту 72 у графi "Документи, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" слова "засвiдченi в установленому порядку копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта господарювання та установчих документiв" замiнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i копiї установчих документiв".

     8. У пунктi 20 Порядку призначення i виплати державної допомоги сiм'ям з дiтьми, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2008 р., N 15, ст. 364; 2009 р., N 70, ст. 2433, N 75, ст. 2562):

     1) у пiдпунктi 8 слова "копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця" замiнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     2) у другому реченнi абзацу чотирнадцятого слова "копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю" замiнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     9. Абзац п'ятий пункту 2 Порядку реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з металобрухтом, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 лютого 2002 р. N 155 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 8, ст. 341, N 45, ст. 2069; 2008 р., N 39, ст. 1299), викласти в такiй редакцiї:

     "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;".

     10. В абзацi сьомому пункту 3 Порядку вибору земельних дiлянок для розмiщення об'єктiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 березня 2004 р. N 427 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 14, ст. 972), слова "свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи" замiнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     11. Абзац десятий пункту 61 Правил надання та отримання телекомунiкацiйних послуг, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2005 р. N 720 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 32, ст. 1935; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 25, ст. 1815; 2007 р., N 39, ст. 1559, N 69, ст. 2631; 2008 р., N 24, ст. 742), викласти в такiй редакцiї:

     "виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;".

     12. В абзацi третьому пiдпункту 2 пункту 5 Порядку вiдшкодування вартостi примусово вiдчуженого майна у власника пiд час мобiлiзацiї в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 жовтня 2005 р. N 990 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 40, ст. 2546), слова ", серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю" виключити.

     13. У Порядку ведення реєстру пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, що беруть участь у процедурi погашення заборгованостi, та користування його даними, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 2005 р. N 1163 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 49, ст. 3061):

     1) пiдпункт 2 пункту 9 викласти в такiй редакцiї:

     "2) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;";

     2) у першому реченнi пункту 15 слова "свiдоцтвi про державну реєстрацiю," виключити;

     3) абзац четвертий пункту 23 виключити.

     14. В абзацi четвертому пункту 12 Порядку провадження торговельної дiяльностi та правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 червня 2006 р. N 833 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 25, ст. 1818; 2007 р., N 73, ст. 2733; 2009 р., N 87, ст. 2939; 2011 р., N 51, ст. 2038), слова "номера свiдоцтва про державну реєстрацiю та найменування органу, що здiйснив таку реєстрацiю" виключити.

     15. Пiдпункт 3 пункту 2 Порядку державної реєстрацiї технологiчних паркiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2006 р. N 1657 "Деякi питання органiзацiї дiяльностi технологiчних паркiв" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 48, ст. 3199), викласти в такiй редакцiї:

     "3) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i копiю установчих документiв - для технологiчного парку - юридичної особи; нотарiально засвiдченi копiї договору про спiльну дiяльнiсть, виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв (керiвного органу технологiчного парку) та копiю установчих документiв - для технологiчного парку - групи юридичних осiб;".

     16. У пунктi 3 Порядку реєстрацiї пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб, що використовують найману працю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 2007 р. N 70 "Про реалiзацiю статей 19 i 20 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 8, ст. 282; 2009 р., N 68, ст. 2346):

     1) в абзацi першому слова "копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця (далi - свiдоцтво)" замiнити словами "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     2) в абзацах четвертому - шостому слова "копiями свiдоцтва та довiдки" замiнити словами "випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i копiю довiдки";

     3) в абзацi дев'ятому слова "копiї свiдоцтв" замiнити словами "виписки або витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв щодо".

     17. В абзацi другому пiдпункту 1 пункту 20 Порядку реєстрацiї, перереєстрацiї та ведення облiку громадян, якi шукають роботу, i безробiтних, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 лютого 2007 р. N 219 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 12, ст. 437; 2008 р., N 53, ст. 1772; 2009 р., N 15, ст. 472; 2011 р., N 39, ст. 1607), слова "дата видачi та номер реєстрацiйного свiдоцтва" замiнити словами "дата державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця".

     18. Абзац другий пункту 9 Порядку видачi експлуатацiйного дозволу для потужностей (об'єктiв) з виробництва, переробки або реалiзацiї харчових продуктiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2007 р. N 712 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 37, ст. 1466; 2010 р., N 45, ст. 1447; 2011 р., N 4, ст. 214), викласти у такiй редакцiї:

     "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;".

     19. В абзацi п'ятому пункту 6 Порядку проведення державних форвардних закупiвель зерна, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 травня 2007 р. N 736 "Про затвердження державних форвардних закупiвель зерна" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 37, ст. 1486, N 41, ст. 1630; 2008 р., N 9, ст. 221; 2009 р., N 14, ст. 417, N 61, ст. 2161, N 78, ст. 2645), слова "завiренi товаровиробником в установленому порядку копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю та" замiнити словами "завiрена товаровиробником в установленому порядку копiя".

     20. Абзаци третiй i четвертий пункту 3 Порядку надання дозволу на право користування пiльгами з оподаткування для пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 серпня 2007 р. N 1010 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 60, ст. 2377; 2010 р., N 101, ст. 3631; 2011 р., N 4, ст. 206), викласти в такiй редакцiї:

     "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв щодо засновника (засновникiв);

     виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;".

     21. У пунктi 13 Порядку лiцензування дiяльностi з надання освiтнiх послуг, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 серпня 2007 р. N 1019 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 60, ст. 2379):

     1) в абзацi п'ятому пiдпункту 2 слова "копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю навчального закладу i" замiнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i копiя";

     2) в абзацi третьому пiдпункту 5 слова "копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю i" замiнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i копiя".

     22. Абзац третiй пiдпункту 2 пункту 10 Порядку реалiзацiї нерухомого вiйськового майна Збройних Сил на аукцiонах, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 серпня 2007 р. N 1063 "Деякi питання реалiзацiї та управлiння вiйськовим майном" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 64, ст. 2506; 2008 р., N 28, ст. 874), викласти в такiй редакцiї:

     "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;".

     23. У Порядку лiцензування певних видiв господарської дiяльностi у будiвництвi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 грудня 2007 р. N 1396 "Про лiцензування господарської дiяльностi, пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 94, ст. 3441; 2008 р., N 82, ст. 2766; 2011 р., N 40, ст. 1645):

     1) у пунктi 5:

     в абзацi п'ятому слова "копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та" замiнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i копiя";

     в абзацi шостому слова ", засвiдчена нотарiально або органом, який видав оригiнал документа" виключити;

     2) в абзацi сьомому пункту 17 слова "копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю та" замiнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i копiю".

     24. Пiдпункт 2 пункту 4 Порядку продовження строкiв розрахункiв за зовнiшньоекономiчними операцiями, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 2007 р. N 1409 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 1, ст. 9; 2010 р., N 60, ст. 2079), викласти в такiй редакцiї:

     "2) засвiдченi в установленому порядку:

     копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту), в якому зазначаються адреса та банкiвськi реквiзити iноземних контрагентiв. Якщо договiр укладено iноземною мовою, заявник додає його переклад на українську мову;

     виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     копiї документiв, що пiдтверджують здiйснення зовнiшньоекономiчної операцiї, зокрема платiжних банкiвських документiв, довiдок банкiв, вантажних митних декларацiй, коносамента, актiв приймання-передачi товару (виконання робiт, надання послуг).".

     25. Абзаци третiй - сьомий пункту 3 Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення протиепiзоотичних заходiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2008 р. N 413 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 33, ст. 1094; 2009 р., N 12, ст. 367; 2011 р., N 16, ст. 654), викласти в такiй редакцiї:

     "До договору про надання послуг спецiалiст, який провадить ветеринарну практику, додає:

     копiю лiцензiї на провадження ветеринарної дiяльностi;

     виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     копiю паспорта громадянина України та довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного номера;

     копiю реєстрацiйного посвiдчення платника податку.".

     26. Абзац другий пункту 16 Порядку залучення iнвесторiв для будiвництва та/або реконструкцiї об'єктiв у рамках пiдготовки та проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 серпня 2008 р. N 711 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 62, ст. 2088; 2010 р., N 45, ст. 1486, N 77, ст. 2727), викласти в такiй редакцiї:

     "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i нотарiально завiренi копiї установчих документiв (для нерезидентiв - копiї з проставленням апостиля або легалiзованi в установленому порядку);".

     27. Пiдпункт 2 пункту 2 додатка 1 до Порядку iнiцiювання, пiдготовки та реалiзацiї проектiв економiчного i соцiального розвитку України, що пiдтримуються мiжнародними фiнансовими органiзацiями, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 2008 р. N 1027 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 91, ст. 3025), викласти в такiй редакцiї:

     "2) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв та нотарiально засвiдченi копiї установчих документiв потенцiйного бенефiцiара;".

     28. Пiдпункт 1 пункту 29 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 грудня 2008 р. N 1081 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 96, ст. 3173; 2009 р., N 40, ст. 1349, N 57, ст. 1982; 2010 р., N 55, ст. 1857, N 94, ст. 3219), викласти в такiй редакцiї:

     "1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;".

     29. В абзацi п'ятому пункту 4 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 березня 2009 р. N 270 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 23, ст. 750; 2010 р., N 78, ст. 2762), слово "свiдоцтва" виключити, а слова "оригiнал або нотарiально завiрена копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю" замiнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     30. У пунктi 5 Порядку видачi, продовження строку дiї та анулювання дозволiв на використання працi iноземцiв та осiб без громадянства, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2009 р. N 322 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 26, ст. 871, N 59, ст. 2073; 2010 р., N 51, ст. 1696):

     1) абзац тринадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "копiю статуту роботодавця, засвiдчену в установленому порядку;";

     2) доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.".

     31. У Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладiв оздоровлення та вiдпочинку, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 квiтня 2009 р. N 425 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 33, ст. 1141; 2010 р., N 94, ст. 3346):

     1) в абзацi двадцятому пункту 8 слова "видане свiдоцтво про державну реєстрацiю" замiнити словами "виданi виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     2) у пунктi 9:

     абзац другий пiсля слова "додаються" доповнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i";

     абзац третiй виключити;

     3) у додатку 1 до Порядку слова "видане свiдоцтво про державну реєстрацiю" замiнити словами "виданi виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     32. У пiдпунктi 4 пункту 21 Порядку продажу об'єктiв, що пiдлягають приватизацiї, разом iз земельними дiлянками державної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 липня 2009 р. N 689 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 51, ст. 1734), слова "нотарiально засвiдчену копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця" замiнити словами "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     33. Пiдпункт 3 пункту 4 Порядку вiдомчої реєстрацiї та зняття з облiку тракторiв, самохiдних шасi, самохiдних сiльськогосподарських, дорожньо-будiвельних i мелiоративних машин, сiльськогосподарської технiки, iнших механiзмiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 липня 2009 р. N 694 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 51, ст. 1739), викласти в такiй редакцiї:

     "3) виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;".

     34. Абзац третiй пункту 2 Порядку формування перелiку товарiв (крiм пiдакцизних) для будiвництва i оснащення спортивних споруд з метою забезпечення проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi, при ввезеннi яких на митну територiю України ввiзне мито не справляється, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 вересня 2009 р. N 932 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 68, ст. 2348; 2010 р., N 45, ст. 1486; 2011 р., N 27, ст. 1129), викласти в такiй редакцiї:

     "засвiдченi в установленому порядку копiї установчих документiв та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;".

     35. Абзац третiй пункту 4 Порядку надання всеукраїнськiй громадськiй професiйнiй органiзацiї статусу саморегулiвної органiзацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 листопада 2009 р. N 1221 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 89, ст. 3013), викласти в такiй редакцiї:

     "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та копiї статутних документiв громадської органiзацiї;".

     36. У пунктi 9 Порядку видачi сертифiката вiдповiдностi послуг iз зберiгання зерна та продуктiв його переробки, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 2009 р. N 1294 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 94, ст. 3206):

     1) абзац перший пiсля слiв "в двох примiрниках" доповнити словами ", виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв,";

     2) абзац другий виключити.

     37. У Порядку вiдомчої реєстрацiї та ведення облiку великотоннажних та iнших технологiчних транспортних засобiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 сiчня 2010 р. N 8 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 1, ст. 26):

     1) у пунктi 10:

     абзац перший пiсля слiв "до якої додаються" доповнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i";

     в абзацi другому слова "свiдоцтва про державну реєстрацiю (для юридичних осiб)," виключити;

     2) у пунктах 25 i 34 пiсля слiв "до якої додаються" доповнити словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та", а слова "свiдоцтва про державну реєстрацiю (для юридичних осiб)," виключити.

     38. Абзаци шостий i восьмий пункту 6 Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 лютого 2010 р. N 141 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 11, ст. 542), викласти в такiй редакцiї:

     "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;";

     "документально пiдтвердженi вiдомостi про засновникiв (учасникiв) юридичної особи, зокрема виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, нотарiально посвiдчену копiю установчих документiв i довiдки про включення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (для юридичних осiб), копiї паспорта та довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного номера (для фiзичних осiб).".

     39. Пiдпункти 8 i 10 пункту 3 Порядку погодження застосування процедури закупiвлi в одного учасника, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 липня 2010 р. N 668 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 58, ст. 2018; 2011 р., N 1, ст. 32, N 31, ст. 1330), викласти в такiй редакцiї:

     "8) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, копiї установчих документiв учасника, лiцензiї (дозволу) на провадження певного виду господарської дiяльностi, засвiдченi пiдписом уповноваженої особи учасника, скрiпленим печаткою, iз зазначенням посади i дати пiдпису, якщо отримання лiцензiї (дозволу) на провадження виду дiяльностi, необхiдного для виконання договору про закупiвлю, передбачено законодавством (для юридичних осiб);";

     "10) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, копiї паспорта, а у разi його вiдсутностi iншого документа, що посвiдчує особу, лiцензiї (дозволу) на провадження певного виду господарської дiяльностi, якщо отримання лiцензiї (дозволу) на провадження виду дiяльностi, необхiдного для виконання договору про закупiвлю, передбачено законодавством (для фiзичних осiб - пiдприємцiв).".

     40. У пiдпунктах 1 i 2 пункту 3 Порядку формування перелiку осiб, якi пов'язанi з провадженням терористичної дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 серпня 2010 р. N 745 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2259), слова "свiдоцтва про державну реєстрацiю" замiнити словами "виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв,", а слово "його" - словом "їх".

     41. Абзац тринадцятий пункту 20 Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здiйснення державно-приватного партнерства щодо об'єктiв державної, комунальної власностi та об'єктiв, якi належать Автономнiй Республiцi Крим, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2011 р. N 384 "Деякi питання органiзацiї здiйснення державно-приватного партнерства" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 28, ст. 1168), викласти в такiй редакцiї:

     "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, засвiдченi в установленому порядку копiї статуту або iнших установчих документiв, довiдки органу державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї як платника податкiв про стан розрахункiв з державним бюджетом та документа, що пiдтверджує повноваження особи, яка пiдписала заявку.".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.