ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНО-ТАРИФНОГО ТА НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

20.12.2019 N 8011730/16-01-01-19

 

Департамент iнформацiйних технологiй та митної статистики


Про графiки зниження ввiзних та вивiзних (експортних) мит

     З метою забезпечення мiжнародних зобов'язань України, взятих в рамках угод про вiльну торгiвлю надсилаємо оновленi графiки:

     ставок ввiзного мита на 2020 рiк у вiдповiдностi до Угоди мiж Україною та ЄС;

     ставок ввiзного мита на 2020 рiк у вiдповiдностi до Угоди мiж Україною та державами ЄАВТ;

     ставок ввiзного мита на 2020 рiк у вiдповiдностi до Угоди мiж Україною та Канадою;

     ставок вивiзного (експортного) мита на 2020 рiк у вiдповiдностi до Угоди мiж Україною та ЄС;

     ставок вивiзного (експортного) мита на 2020 рiк;

     обсягiв тарифних квот у вiдповiдностi до Угоди мiж Україною та ЄС на 2020 рiк;

     обсягiв тарифних квот у вiдповiдностi до Угоди мiж Україною та Канадою на 2020 рiк.

     Додаток: в електронному виглядi (архiв ZIP:2020).

В.о. заступника директора департаменту - начальника управлiння органiзацiї заходiв торговельної полiтики Департаменту митно-тарифного та нетарифного регулювання Леонiд МУРОМЦЕВ

 

Додаток

Графiки скасування (зниження) ставок ввiзного мита на 2020 рiк у вiдповiдностi до Угоди мiж Україною та ЄС

(частина 1 [01-28], частина 2 [29-71], частина 3 [72-97])

 

Графiки скасування (зниження) ставок ввiзного мита на 2020 рiк у вiдповiдностi до Угоди мiж Україною та державами ЄАВТ

(частина 1 [01-51], частина 2 [52-97])

 

Графiк скасування (зниження) ставок ввiзного мита на товари, походженням з Канади, наведений у Додатку 2-B ("Скасування тарифiв") до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою

(частина 1 [01-51], частина 2 [52-97])

 

ДОДАТОК I-C

ГРАФIК СКАСУВАННЯ ВИВIЗНОГО (ЕКСПОРТНОГО) МИТА

     Мита визначенi у % якщо iнше не визначено додатково.

Жива худоба та шкiряна сировина
Код УКТЗЕД (2007) Код УКТЗЕД (2012) Опис НЧ+4 (2020) НЧ+5 (2021) НЧ+6 (2022) НЧ+7 (2023) НЧ+8 (2024) НЧ+9 (2025) НЧ+10 (2026) Захиснi заходи
    Велика рогата худоба свiйських видiв жива, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин:                
0102 90 05 00 0102 29 10 00 Свiйськi види масою не бiльш як 80 кг 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 21 00 0102 29 21 00 Свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг для забою 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 29 00 0102 29 29 00 Iншi свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 41 00 0102 29 41 00 Свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг для забою 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 49 00 0102 29 49 00 Iншi свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 51 00 0102 29 51 00 Нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 59 00 0102 29 59 00 Iншi нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 61 00 0102 29 61 00 Корови масою понад 300 кг для забою 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 69 00 0102 29 69 00 Iншi корови масою понад 300 кг 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 71 00 0102 29 91 00 Свiйськi види, крiм нетелей та корiв, масою понад 300 кг для забою 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 79 00 0102 29 99 00 Iншi свiйськi види, крiм нетелей та корiв, масою понад 300 кг 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 99 00 0102 39 90 00 Несвiйськi види великої рогатої худоби живої 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0102 90 90 00 0102 90 99 00 Несвiйськi види великої рогатої худоби живої 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
    Вiвцi живi:                
0104 10 10 00 0104 10 10 00 чистопороднi (чистокровнi) племiннi тварини 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0104 10 30 00 0104 10 30 00 Ягнята (вiком до одного року) 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
0104 10 80 00 0104 10 80 00 iншi живi вiвцi, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин та ягнят (вiком до одного року) 4,8 4,0 3,2 2,4 1,6 0,8 0,0  
4101 4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок 7,14 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 див. Додаток 1-D
4102 4102 Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1 с) до групи 41 згiдно з УКТЗЕД 7,14 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 див. Додаток 1-D
4103 90 4103 90 Iншi шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 b) або 1 с) до групи 41 згiдно з УКТЗЕД, крiм рептилiй та свиней. 7,14 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 див. Додаток 1-D

 

Насiння деяких видiв олiйних культур
Код УКТЗЕД (2007) Код УКТЗЕД (2012) Опис НЧ+4 (2020) НЧ+5 (2021) НЧ+6 (2022) НЧ+7 (2023) НЧ+8 (2024) НЧ+9 (2025) НЧ+10 (2026) Захиснi заходи
1204 00 1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0  
1206 00 1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0 див. Додаток 1-D
1207 99 97 00 1207 90 96 00 Насiння рижiю 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0  

 

Брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням
Код УКТЗЕД (2007) Код УКТЗЕД (2012) Опис НЧ+4 (2020) НЧ+5 (2021) НЧ+6 (2022) НЧ+7 (2023) НЧ+8 (2024) НЧ+9 (2025) НЧ+10 (2026) Захиснi заходи
7202 99 80 00 7202 99 80 00 ферохром нiкель та iншi феросплави 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
7204 21 7204 21 вiдходи та брухт легованої сталi, нержавiючої сталi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7204 29 00 00 7204 29 00 00 вiдходи та брухт легованої сталi iншi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7204 50 00 00 7204 50 00 00 вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки, з легованої сталi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7218 10 00 00 7218 10 00 00 сталь нержавiюча у виглядi зливкiв та в iнших первинних формах 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7401 00 00 00 7401 00 00 00 штейн мiдний; мiдь цементацiйна (осаджена) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7402 00 00 00 7402 00 00 00 мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7403 12 00 00 7403 12 00 00 литi заготовки для виробництва дроту (ваєрбарси) з рафiнованої мiдi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7403 13 00 00 7403 13 00 00 Заготовки з рафiнованої мiдi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7403 19 00 00 7403 19 00 00 мiдь рафiнована iнша 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7403 21 00 00 7403 21 00 00 сплави на основi мiдi та цинку (латунi) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7403 22 00 00 7403 22 00 00 сплави на основi мiдi та олова (бронзи) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7403 29 00 00 7403 29 00 00 сплави на основi мiдi та нiкелю (купронiкелi) або мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу); iншi сплави з мiдi (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7404 00 7404 00 вiдходи i брухт мiдi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7405 00 00 00 7405 00 00 00 лiгатури на основi мiдi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7406 7406 порошки та луска з мiдi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7419 99 10 00 7419 99 10 00 мiдний дрiт решiтки та сiтки 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
7415 29 00 00 7415 29 00 00 iншi вироби з мiдi без рiзьби, крiм шайб (включаючи шайби пружнi) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
7415 39 00 00 7415 39 00 00 iншi вироби з мiдi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв та гайок) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
7418 19 90 00 7418 10 90 00 столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини, iз мiдi (за винятком мочалок для чищення або полiрування, рукавичок, а також кухонного приладдя, яке використовується для готування або пiдiгрiвання їжi в побутових цiлях, неелектричних, та їх частини) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7419 7419 iншi вироби мiднi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7503 00 7503 00 вiдходи та брухт з нiкелю 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7602 00 7602 00 вiдходи та брухт з алюмiнiю 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7802 00 00 00 7802 00 00 00 вiдходи та брухт iз свинцю 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7902 00 00 00 7902 00 00 00 вiдходи та брухт iз цинку 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
8002 00 00 00 8002 00 00 00 вiдходи та брухт з олова 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
8101 97 00 00 8101 97 00 00 вiдходи та брухт з вольфраму 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
8105 30 00 00 8105 30 00 00 вiдходи та брухт з кобальту та вироби з них 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
8108 30 00 00 8108 30 00 00 вiдходи та брухт з титану та вироби з них 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
8113 00 40 00 8113 00 40 00 вiдходи та брухт з металокерамiки та вироби з них 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  

 

Вiдходи та брухт чорних металiв
Код УКТЗЕД (2007) Код УКТЗЕД (2012) Опис НЧ+4 (2020) НЧ+5 (2021) НЧ+6 (2022) НЧ+7 (2023) НЧ+8 (2024) НЧ+9 (2025) НЧ+10 (2026) Захиснi заходи
7204 10 00 00 7204 10 00 00 вiдходи та брухт ливарного чавуну 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0 0,0 0,0  
7204 30 00 00 7204 30 00 00 вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0 0,0 0,0  
7204 41 10 00 7204 41 10 00 токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металiв 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0 0,0 0,0  
7204 41 91 00 7204 41 91 00 вiдходи обрiзування або штампування, пакетованi з чорних металiв 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0 0,0 0,0  
7204 41 99 00 7204 41 99 00 вiдходи обрiзування або штампування, непакетованi з чорних металiв 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0 0,0 0,0  
7204 49 10 00 7204 49 10 00 вiдходи та брухт чорних металiв, подрiбненi (рiзанi) 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0 0,0 0,0  
7204 49 30 00 7204 49 30 00 вiдходи та брухт чорних металiв, пакетованi 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0 0,0 0,0  
7204 49 90 00 7204 49 90 00 вiдходи та брухт чорних металiв, несортованi або сортованi 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0 0,0 0,0  
7204 50 00 00 7204 50 00 00 вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки з чорних металiв, крiм сталi легованої 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0 0,0 0,0  

 

Перелiк товарiв, на якi у 2020 роцi законами України встановлено ставки вивiзного (експортного) мита

Закон України вiд 07.05.1996 N 180/96-ВР
"Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину"
(iз змiнами та доповненнями)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2007 року)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2012 року)
Назва товару Ставка вивiзного (експортного) мита, у вiдсотках митної вартостi товару
2019 рiк 2020 рiк
    Велика рогата худоба свiйських видiв жива, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин:    
0102 90 05 00 0102 29 10 00 свiйськi види масою не бiльш як 80 кг 10 10
0102 90 21 00 0102 29 21 00 свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг для забою 10 10
0102 90 29 00 0102 29 29 00 свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг не для забою 10 10
0102 90 41 00 0102 29 41 00 свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг для забою 10 10
0102 90 49 00 0102 29 49 00 свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг не для забою 10 10
0102 90 51 00 0102 29 51 00 нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою 10 10
0102 90 59 00 0102 29 59 00 нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг не для забою 10 10
0102 90 61 00 0102 29 61 00 корови масою понад 300 кг для забою 10 10
0102 90 69 00 0102 29 69 00 корови масою понад 300 кг не для забою 10 10
0102 90 71 00 0102 29 91 00 свiйськi види, крiм нетелей та корiв масою понад 300 кг для забою 10 10
0102 90 79 00 0102 29 99 00 свiйськi види, крiм нетелей та корiв масою понад 300 кг не для забою 10 10
0102 90 90 00 0102 39 90 00 несвiйськi види великої рогатої худоби живої 10 10
ех 0102 90 99 00
    Вiвцi живi:    
0104 10 10 00 0104 10 10 00 вiвцi чистопороднi (чистокровнi) 10 10
    племiннi тварини    
0104 10 30 00 0104 10 30 00 ягнята (вiком до одного року) 10 10
0104 10 80 00 0104 10 80 00 iншi живi вiвцi, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин та ягнят (вiком до одного року) 10 10
4101 4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок 20 20
4102 4102 Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1 (с) до цiєї групи 20 20
4103 30 00 00
4103 90 90 00
4103 30 00 00
4103 90 00 00
Шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 (b) або 1 (c) до цiєї групи, крiм кiз або козенят, рептилiй 20 20

 

Закон України вiд 10.09.1999 N 1033-XIV
"Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур"
(iз змiнами та доповненнями)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2007 року)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2012 року)
Назва товару Ставка вивiзного (експортного) мита, у вiдсотках митної вартостi товару
2019 рiк 2020 рiк
1204 00 1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене 10 10
1206 00 1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене 10 10
1207 99 97 00 1207 99 96 00 Насiння рижiю 10 10

 

Закон України вiд 24.10.2002 N 216-IV
"Про вивiзне (експортне) мито на вiдходи та брухт чорних металiв"
(iз змiнами та доповненнями)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2007 року)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2012 року)
Назва товару Ставка вивiзного (експортного) мита, у євро за 1 тонну (2020 рiк)
7204 10 00 00 7204 10 00 00 вiдходи та брухт ливарного чавуну 58
(строком на 5 календарних рокiв з 15.09.2016)
7204 30 00 00 7204 30 00 00 вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi 58
(строком на 5 календарних рокiв з 15.09.2016)
7204 41 10 00 7204 41 10 00 токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металiв 58
(строком на 5 календарних рокiв з 15.09.2016)
7204 41 91 00 7204 41 91 00 вiдходи обрiзування або штампування, пакетованi з чорних металiв 58
(строком на 5 календарних рокiв з 15.09.2016)
7204 41 99 00 7204 41 99 00 вiдходи обрiзування або штампування, непакетованi з чорних металiв 58
(строком на 5 календарних рокiв з 15.09.2016)
7204 49 10 00 7204 49 10 00 вiдходи та брухт чорних металiв, подрiбненi (рiзанi) 58
(строком на 5 календарних рокiв з 15.09.2016)
7204 49 30 00 7204 49 30 00 вiдходи та брухт чорних металiв, пакетованi 58
(строком на 5 календарних рокiв з 15.09.2016)
7204 49 90 00 7204 49 90 00 вiдходи та брухт чорних металiв, несортованi та сортованi 58
(строком на 5 календарних рокiв з 15.09.2016)
7204 50 00 00 7204 50 00 00 вiдходи у зливках чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки), крiм сталi легованої 58
(строком на 5 календарних рокiв з 15.09.2016)

 

Закон України вiд 13.12.2006 N 441-V
"Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням"
(iз змiнами та доповненнями)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2007 року)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2012 року)
Назва товару Ставка вивiзного (експортного) мита, у вiдсотках митної вартостi товару
2019 рiк 2020 рiк
7202 99 80 00 7202 99 80 00 ферохромнiкель та iншi феросплави 15 15
7204 21 7204 21 вiдходи та брухт легованої сталi, корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 15 15
7204 29 00 00 7204 29 00 00 вiдходи та брухт легованої сталi iншi 15 15
7204 50 00 00 7204 50 00 00 вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки, з легованої сталi 15 15
7218 10 00 00 7218 10 00 00 сталь корозiйностiйка (нержавiюча) у зливках та в iнших первинних формах 15 15
7401 00 00 00 7401 00 00 00 штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена) 15 15
7402 00 00 00 7402 00 00 00 мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування 15 15
7403 12 00 00 7403 12 00 00 ваєрбарси (литi заготовки для виробництва дроту) з рафiнованої мiдi 15 15
7403 13 00 00 7403 13 00 00 бiлети (заготовки з металу квадратного чи круглого поперечного перерiзу для подальшоїпрокатки сортових профiлiв) з рафiнованої мiдi 15 15
7403 19 00 00 7403 19 00 00 мiдь рафiнована iнша 15 15
7403 21 00 00 7403 21 00 00 сплави на основi мiдi та цинку (латунi) 15 15
7403 22 00 00 7403 22 00 00 сплави на основi мiдi та олова (бронзи) 15 15
7403 29 00 00 7403 29 00 00 мiднi сплави (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405) 15 15
7404 00 7404 00 вiдходи i брухт мiдi 15 15
7405 00 00 00 7405 00 00 00 лiгатури на основi мiдi 15 15
7406 7406 порошки та луска з мiдi 15 15
7419 99 10 00 7419 99 10 00 решiтки та сiтки з мiдного дроту 15 15
7415 29 00 00 7415 29 00 00 iншi вироби з мiдi без рiзьби, крiм шайб (включаючи шайби пружнi) 15 15
7415 39 00 00 7415 39 00 00 вироби мiднi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв та гайок) 15 15
7418 19 90 00 7418 10 90 00 вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби з мiдi та їх частини 15 15
7419 7419 iншi вироби мiднi 15 15
7503 00 7503 00 вiдходи та брухт з нiкелю 15 15
7602 00 7602 00 вiдходи та брухт з алюмiнiю 15 15
7802 00 00 00 7802 00 00 00 вiдходи та брухт iз свинцю 15 15
7902 00 00 00 7902 00 00 00 вiдходи та брухт iз цинку 15 15
8002 00 00 00 8002 00 00 00 вiдходи та брухт з олова 15 15
8101 97 00 00 8101 97 00 00 вiдходи та брухт з вольфраму 15 15
8105 30 00 00 8105 30 00 00 вiдходи та брухт з кобальту 15 15
8108 30 00 00 8108 30 00 00 вiдходи та брухт з титану 15 15
8113 00 40 00 8113 00 40 00 металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт: вiдходи та брухт 15 15

 

Закон України вiд 03.06.2008 N 309-VI
"Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України"
(iз змiнами та доповненнями)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2007 року)
Код згiдно з УКТЗЕД
(на ГС 2012 року)
Назва товару Ставка вивiзного (експортного) мита
2019 рiк 2020 рiк
2711 21 00 00 2711 21 00 00 природний газ у газоподiбному станi 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб. 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб.
2711 29 00 00 2711 29 00 00 газ (крiм природного) у газоподiбному станi 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб. 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб.
2711 11 00 00 2711 11 00 00 природний газ у скрапленому станi 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб. 35 %, але не менш як 400 грн. за 1000 м куб.
Крiм експорту до держав - членiв Енергетичного Спiвтовариства (Закон України вiд 05.06.2014 N 1318-VII "Про внесення змiни до пункту 9 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України")

 

Обсяги тарифних квот на товари, походженням з країн ЄС на 2020 рiк

Назва групи Коди товарiв згiдно з УКТЗЕД Початкова квота (кг/на рiк) Зарезервовано Списано Залишок
М'ясо свинини 020311, 020312, 020319, 020321, 020322, 020329 10000000      
М'ясо свинини (додатково) 02031110, 02031219, 02031911, 02031915, 02031959, 02032110, 02032219, 02032911, 02032915, 02032959 10000000      
М'ясо птицi та напiвфабрикати з м'яса птицi 020712, 020714, 02072610, 02072620, 02072630, 02072640, 02072650, 02072660, 02072670, 02072680, 02072699, 020727, 02074431, 02074441, 02074461, 02074481, 02074499, 02074531, 02074541, 02074561, 02074571, 02074581, 02074595, 02074599, 02075431, 02075441, 02075461, 02075481, 02075499, 02075531, 02075541, 02075561, 02075571, 02075581, 02075595, 02075599, 02076031, 02076041, 02076061, 02076081, 02076091, 02076099 9600000      
М'ясо птицi та напiвфабрикати з м'яса птицi (додатково) 020712 10000000      
Цукор 170112, 170113, 170114, 170191, 170199 38000000      

 

Обсяги тарифної квоти на 2020 рiк у вiдповiдностi до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою (пункт 2 Додатку 2-B "Скасування тарифiв")

Назва товару Код товару згiдно з УКТЗЕД Кiлькiсть (в метричних тонах)
М'ясо свинини 0203 21 10 00, 0203 21 90 00, 0203 22 11 00, 0203 22 19 00, 0203 22 90 00, 0203 29 11 00, 0203 29 13 00, 0203 29 15 00, 0203 29 55 00, 0203 29 59 00, 0203 29 90 00, 0206 41 00 00, 0206 49 00 00, 0209 10 11 00 2020 рiк - 14 286 МТ
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.