ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

03.07.06 N 550


Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 липня 2006 р. за N 829/12703


     Вiдповiдно до статтi 13 Митного кодексу України, Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022, та з метою приведення нормативно-правових актiв Держмитслужби України у вiдповiднiсть до законодавства України наказую:

     1. Унести до глави 2 Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (зi змiнами), такi змiни:

     1.1. В описi особливостей заповнення графи 7 "Довiдковий номер" слова "згiдно з додатком до Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233 "Про затвердження Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв" (зi змiнами й доповненнями)" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     1.2. В описi особливостей заповнення графи 27 "Мiсце завантаження/розвантаження" i графи 29 "Митниця на кордонi" слова "згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     2. Унести до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909 (зi змiнами), такi змiни:

     2.1. У пунктi 2.1 в описi особливостей заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" слова "згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233 "Про затвердження Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     2.2. У пунктi 3.1 в описi особливостей заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" слова "згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     2.3. У пунктi 4.1 в описi особливостей заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" i графи 53 "Митниця в країнi призначення" слова "згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     2.4. У пунктi 4.3 в описi особливостей заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" слова "згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     2.5. У главi 6 в описi особливостей заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" слова "згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     2.6. У пунктi 7.1 в описi особливостей заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" слова "згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     3. Унести до Порядку заповнення граф перiодичної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.12.2003 N 931 "Про затвердження Порядку заповнення граф перiодичної митної декларацiї i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 30.12.2003 за N 1274/8595 " (зi змiнами), такi змiни:

     3.1. У роздiлi 2 в описi особливостей заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" слова "згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233 "Про затвердження Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     3.2. У роздiлi 3 в описi особливостей заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" слова "згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     3.3. У роздiлi 4 в описi особливостей заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" слова "згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     3.4. У роздiлi 5 в описi особливостей заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" слова "згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     4. Унести в додаток 1 до Порядку застосування тимчасової та неповної декларацiй вiдповiдно до митного режиму iмпорту (при випуску у вiльний обiг), затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.12.2003 N 932, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.01.2004 за N 66/8665 (зi змiнами), такi змiни:

     4.1. У пунктi 1 в описi особливостей заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" слова "згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233 "Про затвердження Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     4.2. У пунктi 2 в описi особливостей заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" слова "згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     5. У пунктi 5 Порядку контролю за доставкою в митницi призначення транзитних товарiв залiзничним транспортом з використанням накладної УМВС (СМГС) або на умовах Конвенцiї про мiжнароднi залiзничнi перевезення (КОТIФ) з використанням накладної ЦIМ (СIМ), затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 04.08.2004 N 566, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16.08.2004 за N 1013/9612 (зi змiнами), слова "згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     6. У пунктi 2.3 Порядку застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 04.01.2005 N 1, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.2005 за N 66/10346 (зi змiнами), слова "згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233 "Про затвердження Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв" (зi змiнами й доповненнями)" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     7. У додатку 2 до Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення перемiщуваних через митний кордон України товарiв окремих видiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 13.10.2005 N 969, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.11.2005 за N 1393/11673, слова "згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233 (зi змiнами й доповненнями)" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     8. У главi 4 Порядку прийняття попереднього рiшення про країну походження товару, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 08.11.2005 N 1088, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.11.2005 за N 1410/11690, слова "згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233 (iз змiнами)" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     9. У пунктi 1.15 Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 17.11.2005 N 1118, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 25.11.2005 за N 1428/11708, слова "вiдповiдно до Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     10. У пунктi 6 Порядку оформлення й використання Картки вiдмови в прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi чи пропуску товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 12.12.2005 N 1227, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 26.12.2005 за N 1562/11842, слова "згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Державної митної служби України вiд 02.04.2004 N 233 (зi змiнами)" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами)".

     11. Департаменту органiзацiї митного контролю (Сьомка С.М.) i Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     12. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Копосов С.А.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

     13. Начальникам митних органiв довести цей наказ до вiдома юридичних i фiзичних осiб.

     14. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 5 днiв пiсля офiцiйного опублiкування.

     15. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби України Федорова О.О.

Голова Держмитслужби України О.Б.Єгоров
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.