Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

вiд 20.07.2001 N 505


Про внесення змiн та доповнень до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi окремих граф вантажної митної декларацiї

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
6 серпня 2001 р. за N 665/5856


     З метою приведення нормативних актiв Держмитслужби у вiдповiднiсть до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

     1. Унести змiни та доповнення до таких класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi граф вантажної митної декларацiї:

     1.1. До Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв ввiзним митом (додаток 7 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 24.05.2000 N 300:

     1.1.1. Виключити з Класифiкатора коди 23, 24, 29 та 67.

     1.1.2. У текстовому описi коду 32 слова й цифри "Указ Президента України вiд 09.12.98 N 1339/98 "Про спецiальну економiчну зону "Закарпаття", стаття 8, пункт "а" замiнити словами й цифрою "Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Закарпаття", стаття 7, пункт "а".

     1.1.3. У текстовому описi коду 36 слова "транспортнi засоби", "(перелiк та порядок увезення транспортних засобiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України)" виключити.

     1.1.4. У текстовому описi коду 38 слова й цифри "Указ Президента України вiд 27.06.99 N 740/99 "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим", стаття 19, пункт "а" замiнити словами й цифрами "Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим", стаття 16, пункт "а".

     1.1.5. У текстовому описi коду 51 слова й цифри "Указ Президента України вiд 27.06.99 N 740/99 "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим", стаття 14, пункт 1" замiнити словами й цифрами "Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим", стаття 14, пункт 2"; слова "до здачi об'єкта iнвестування в експлуатацiю" замiнити словами "реалiзацiї iнвестицiйних проектiв"; слова "перелiк яких визначається" замiнити словами "перелiк та обсяги яких визначаються"; слова "з метою використання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiях прiоритетного розвитку в Автономнiй Республiцi Крим" замiнити словами "- на територiї прiоритетного розвитку в Автономнiй Республiцi Крим - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю цих iнвестицiйних проектiв".

     1.1.6. Доповнити Класифiкатор кодами 12, 13, 14, 73, 93 (додаток 1).

     1.1.7. Текстовий опис кодiв 49, 87 та 88 викласти в новiй редакцiї (додаток 1).

     1.2. У Класифiкаторi пiльг в обкладеннi товарiв вивiзним митом (додаток 8 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 24.05.2000 N 300 у текстовому описi коду 31 слова й цифри "Указ Президента України вiд 09.12.98 N 1339/98 "Про спецiальну економiчну зону "Закарпаття", стаття 8" замiнити словами й цифрою "Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Закарпаття", стаття 7"; слова й цифри "Указ Президента України вiд 27.06.99 N 740/99 "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим", стаття 19" замiнити словами й цифрами "Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим", стаття 16".

     1.3. До Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором (додаток 9 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 24.05.2000 N 300:

     1.3.1. Виключити з Класифiкатора коди 23 та 67.

     1.3.2. Доповнити Класифiкатор кодами 73 та 93 (додаток N 2).

     1.3.3. Текстовий опис кодiв 87 та 88 викласти в новiй редакцiї (додаток 2).

     1.4. До Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть (додаток 10 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 24.05.2000 N 300:

     1.4.1. Виключити з Класифiкатора код 67.

     1.4.2. У текстовому описi коду 32 слова й цифри "Указ Президента України вiд 09.12.98 N 1339/98 "Про спецiальну економiчну зону "Закарпаття", стаття 8, пункт "а" замiнити словами й цифрою "Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Закарпаття", стаття 7, пункт "а".

     1.4.3. У текстовому описi коду 36 слова "транспортнi засоби", "(перелiк та порядок увезення транспортних засобiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України)" виключити.

     1.4.4. У текстовому описi коду 38 слова й цифри "Указ Президента України вiд 27.06.99 N 740/99 "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим", стаття 19, пункт "а" замiнити словами й цифрами "Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим", стаття 16, пункт "а".

     1.4.5. У текстовому описi коду 51 слова й цифри "Указ Президента України вiд 27.06.99 N 740/99 "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим", стаття 14, пункт 1" замiнити словами й цифрами "Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим", стаття 14, пункт 3"; слова "до здачi об'єкта iнвестування в експлуатацiю" замiнити словами "реалiзацiї iнвестицiйних проектiв"; слова "з метою використання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiях прiоритетного розвитку в Автономнiй Республiцi Крим" замiнити словами "- на територiї прiоритетного розвитку в Автономнiй Республiцi Крим - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю цих iнвестицiйних проектiв".

     1.4.6. У текстовому описi коду 65 слово "Товари" замiнити словами й цифрами "Нафта сира (код за УКТЗЕД 2709 00), газовий конденсат природний (код за УКТЗЕД 2709 00 10 00) та газ природний у газоподiбному станi (код за УКТЗЕД 2711 21 00 00), а також неопромiненi паливнi елементи (твели) (код за УКТЗЕД 8401 30 00 00), стрижнi з поглиначами, що вигоряють, поглинальнi стрижнi систем управлiння та захисту (код за УКТЗЕД 8401 40 90 00)"; слова й цифри "крiм транспортних засобiв з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд iскри та з кривошипно-шатунним механiзмом за кодами ТН ЗЕД 8703.21000, 8703.22000, 8703.23000" виключити.

     1.4.7. Доповнити Класифiкатор кодами 12, 13, 14, 73, 93 (додаток 3).

     1.4.8. Текстовий опис кодiв 49, 87 та 88 викласти в новiй редакцiї (додаток 3).

     1.5. Класифiкатор способiв розрахункiв (додаток 12 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 24.05.2000 N 300 доповнити кодом 15 з таким текстовим описом: "Сплата на бюджетнi рахунки Державного казначейства України".

     2. Управлiнню митних платежiв (Шульга С.В.) та Правовому управлiнню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.) унести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення, що використовується при митному оформленнi товарiв.

     4. Управлiнню справами (Карпенко В.П.) забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до регiональних митниць, митниць пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, якi працюють у зонах дiяльностi митних органiв.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О.П.

Голова Служби Ю.Соловков

 

Додаток 1
до наказу Держмитслужби України
N 505 вiд 20.07.2001

Змiни та доповнення
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв ввiзним митом

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
12 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "м" Товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України з метою виготовлення боєприпасiв, їх елементiв та виробiв спецхiмiї
13 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "є" До 1 сiчня 2006 року при ввезеннi на митну територiю України матерiали, устаткування й комплектуюче обладнання (далi - товари), крiм пiдакцизних, що використовуються для виробництва броньованих бойових машин i комплектуючих виробiв до них пiдприємствами концерну "Бронетехнiка України", якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України, або тi, що виробляються, не вiдповiдають вимогам замовникiв броньованих бойових машин, визначеним умовами контрактiв
14 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "о" До 1 сiчня 2003 року товари, що ввозяться на митну територiю України й мають згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi такi коди
3208
Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури)
3211 00 00
Готовi сикативи
3212
Пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), якi використовують для виробництва фарб (включаючи емалi); фольга для тиснення; барвники та iншi барвнi речовини, упакованi для роздрiбної торгiвлi
3215 11 00 00
Фарба друкарська чорна
3215 19 00 00
Фарба друкарська, крiм чорної
3907 50 00 00
Тiльки смоли алкiднi для виробництва фарб
4008
Тiльки гумовi пластини для використання у виробництвi офсетних форм
4810 11, 4810 12 00 00
Папiр та картон для писання, друку або iнших графiчних цiлей
4810 91
Папiр та картон, багатошаровi
4823 59 90 00
Тiльки папiр та картон для писання, друку
5901 10 00 00
Тiльки тканини для виготовлення палiтурок для книг
7606 11, 7607 19
Тiльки пластини для виготовлення: офсетних (металевих) та флексографiчних (фотополiмерних) форм
8439
Обладнання для виробництва паперової маси з целюлозних волокнистих матерiалiв або для виробництва чи оброблення паперу або картону
8440
Обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8440 90 00 00
Частини обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8442 10 00 00
Тiльки машини фотонабiрнi й набiрно-друкувальнi
8442 30 00 00
Машини, апарати та прилади
8442 40 00 00
Частини до машин, апаратiв та приладiв
8443 11 00 00
Машини для офсетного друку, рулоннi
8443 12 00 00
Машини для офсетного друку, з поаркушевою подачею паперу
8443 19 90 00
Машини для офсетного друку
8443 90
Частини для друкарського обладнання, допомiжних машин для друкування
49 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї прiоритетного розвитку у Волинськiй областi", стаття 9, пункт 2 На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на п'ять рокiв матерiали, сировина, перелiк та обсяги яких визначаються в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання та комплектуючi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України - на територiю прiоритетного розвитку у Волинськiй областi - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю цих iнвестицiйних проектiв
73 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17.09.99, стаття 8 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання положень Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань
87 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України вiд 13.04.99, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" вiд 01.02.2001, пункт 6 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ"
88 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30.07.99, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I.Франка вiд 01.02.2001, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I.Франка
93 Угода мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва вiд 02.03.94, стаття 9 Будь-якi матерiально-технiчнi засоби, що ввозяться в Україну згiдно з Угодою мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва

 

Начальник Управлiння митних платежiв С.Шульга

 

Додаток 2
до наказу Держмитслужби України
N 505 вiд 20.07.2001

Змiни та доповнення
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
73 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17.09.99, стаття 8 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання положень Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань
87 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України вiд 13.04.99, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" вiд 01.02.2001, пункт 6 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ"
88 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30.07.99, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I.Франка вiд 01.02.2001, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I.Франка
93 Угода мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва 02.03.94, стаття 9 Будь-якi матерiально-технiчнi засоби, що ввозяться в Україну згiдно з Угодою мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва

 

Начальник Управлiння митних платежiв С.Шульга

 

Додаток 3
до наказу Держмитслужби України
N 505 вiд 20.07.2001

Змiни та доповнення
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
12 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "м" До 1 сiчня 2010 року при ввезеннi на митну територiю України товари (крiм пiдакцизних), якi використовуються для розширення виробництва та виробничої дiяльностi пiдприємств з виготовлення боєприпасiв, їх елементiв та виробiв спецхiмiї
13 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "є" До 1 сiчня 2006 року при ввезеннi на митну територiю України матерiали, устаткування i комплектуюче обладнання (далi - товари), крiм пiдакцизних, що використовуються для виробництва броньованих бойових машин i комплектуючих виробiв до них пiдприємствами концерну "Бронетехнiка України", якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України, або тi, що виробляються, не вiдповiдають вимогам замовникiв броньованих бойових машин, визначеним умовами контрактiв
14 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "о" До 1 сiчня 2003 року товари, що ввозяться на митну територiю України й мають згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi такi коди
3208
Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури)
3211 00 00
Готовi сикативи
3212
Пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), якi використовують для виробництва фарб (включаючи емалi); фольга для тиснення; барвники та iншi барвнi речовини, упакованi для роздрiбної торгiвлi
3215 11 00 00
Фарба друкарська чорна
3215 19 00 00
Фарба друкарська, крiм чорної
3907 50 00 00
Тiльки смоли алкiднi для виробництва фарб
4008
Тiльки гумовi пластини для використання у виробництвi офсетних форм
4810 11, 4810 12 00 00
Папiр та картон для писання, друку або iнших графiчних цiлей
4810 91
Папiр та картон, багатошаровi
4823 59 90 00
Тiльки папiр та картон для писання, друку
5901 10 00 00
Тiльки тканини для виготовлення палiтурок для книг
7606 11, 7607 19
Тiльки пластини для виготовлення: офсетних (металевих) та флексографiчних (фотополiмерних) форм
8439
Обладнання для виробництва паперової маси з целюлозних волокнистих матерiалiв або для виробництва чи оброблення паперу або картону
8440
Обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8440 90 00 00
Частини обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8442 10 00 00
Тiльки машини фотонабiрнi й набiрнодрукувальнi
8442 30 00 00
Машини, апарати та прилади
8442 40 00 00
Частини до машин, апаратiв та приладiв
8443 11 00 00
Машини для офсетного друку, рулоннi
8443 12 00 00
Машини для офсетного друку, з поаркушевою подачею паперу
8443 19 90 00
Машини для офсетного друку
8443 90
Частини для друкарського обладнання, допомiжних машин для друкування
49 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї прiоритетного розвитку у Волинськiй областi", стаття 9, пункт 3 На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на п'ять рокiв устаткування, обладнання та комплектуючi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України  на територiю прiоритетного розвитку у Волинськiй областi - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю цих iнвестицiйних проектiв
73 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17.09.99, стаття 8 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання положень Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань
87 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України вiд 13.04.99, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" вiд 01.02.2001, пункт 6 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ"
88 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30.07.99, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I.Франка вiд 01.02.2001, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I.Франка
93 Угода мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва вiд 02.03.94, стаття 9 Будь-якi матерiально-технiчнi засоби, що ввозяться в Україну згiдно з Угодою мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва

 

Начальник Управлiння митних платежiв С. Шульга
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.