ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 12.09.08 N 16/1-1484-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для врахування при органiзацiї роботи митних органiв повiдомляємо, Департаментом митної вартостi Держмитслужби України на постiйнiй основi проводиться монiторинг та аналiз митних оформлень товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України та вiднесенi до товарiв групи ризику щодо заниження їх митної вартостi.

     Зокрема:

Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
2711210000 Газ природний
2709009000 Нафта або нафтопродукти сирi, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв): iншi
8703231910 Автомобiлi легковi: новi: з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2200 см3
8703241000 Автомобiлi легковi новi: з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3000 см3
2710194500 Газойлi iз вмiстом сiрки бiльш як 0,05 мас. %, але не бiльш як 0,2 мас. %
8703231930 Автомобiлi легковi новi: з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 см3, але не бiльш як 3000 см3
8707101010 Кузови для транспортних засобiв товарної позицiї 8703: для промислового складання: укомплектованi
2602000000 Руди та концентрати марганцевi, включаючи марганцевистi залiзнi руди та концентрати iз вмiстом марганцю 20 мас. % або бiльше в перерахунку на сухий продукт
2710114511 Нафтопродукти, бензини моторнi iз вмiстом свинцю: 0,013 г/л або менше: з октановим числом 95 або бiльше, але менш як 98: iз вмiстом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi
2701121000 Вугiлля коксiвне
8703221000 Автомобiлi легковi з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1000 см3, але не бiльш як 1500 см3: новi
2710194100 Важкi дистиляти газойлi iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,05 мас.%
8401300000 Неопромiненi паливнi елементи (твели) для ядерних реакторiв
8407341010 Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, iз зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня: з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна менш як 2800 см3
2710114199 Нафтопродукти: бензини моторнi: iншi, iз вмiстом свинцю: 0,013 г/л або менше: з октановим числом менш як 95: з октановим числом бiльш як 92, але менш як 95: iншi
2704001900 Кокс i напiвкокс iз кам'яного вугiлля
8703331900 Автомобiлi легковi: з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2500 см3: новi: iншi
8703321900 Автомобiлi легковi з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем): з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2500 см3: новi: iншi
8433510000 Комбайни зернозбиральнi
2710114599 Бензини моторнi: iншi, iз вмiстом свинцю: 0,013 г/л або менше: з октановим числом 95 або бiльше, але менш як 98: iншi
3916201090 Моноволокна з максимальним поперечним перетином бiльше 1 з полiвiнiлхлориду
8704219900 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв: iншi з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2500 см3: що використовувалися
8701201000 Трактори новi
2701190000 Вугiлля кам'яне, антрацит, пилоподiбне або непилоподiбне, але неагломероване: вугiлля iнше
7203100000 Продукти прямого вiдновлення залiзної руди
8704239100 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв: iншi з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 20 т: iншi: новi
2710196300 Паливо рiдке (мазут): для iнших цiлей: iз вмiстом сiрки бiльш як 1 мас. %, але не бiльш як 2 мас. %
0207142000 М'ясо курей свiйських (Gallus domesticus): частини тушок i субпродукти, мороженi: частини тушок: необваленi: половини та четвертини
3907602000 Полiетилентерефталат: що має характеристичну в'язкiсть 78 мл/г або вищу
8701903900 Трактори новi, з потужнiстю двигуна: понад 90 кВт
2701129000 Бiтумiнозне вугiлля: iнше
8708991990 Частини та пристрої моторних транспортних засобiв
4011100000 Шини та покришки пневматичнi гумовi новi
8701209000 Трактори колiснi для напiвпричепiв: що використовувалися
2106909200 Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi: iншi: iншi: без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас. % молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю
0203111000 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена: свiжа або охолоджена: тушi та половини туш: свiйських свиней
3304990000 Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратiв, включаючи сонце-захиснi препарати або препарати для загару; засоби для манiкюру та педикюру: iншi: iншi
3901209000 Полiмери етилену в первинних формах: полiетилен з питомою густиною 0,94 або бiльше: iншi
2710114139 Бензини моторнi: iншi, iз вмiстом свинцю: 0,013 г/л або менше: з октановим числом менш як 95: з октановим числом бiльш як 80, але не бiльш як 92: iншi
7210708000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: пофарбований, лакований або покритий пластмасою: iнший
2710198100 Масла моторнi, компресорнi, турбiннi
3402209000 Мийнi засоби та засоби для чищення
8418109910 Холодильники, морозильники побутовi
8604000000 Транспортнi засоби самохiднi або несамохiднi для ремонту та технiчного обслуговування залiзничних або трамвайних колiй
8422300099 Обладнання для герметизацiї пляшок, банок, тюбикiв та аналогiчних ємкостей; обладнання для газування напоїв
8704229100 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв новi
1511909900 Олiя пальмова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу: iншi: iншi: iншi
3105201000 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю: iз вмiстом азоту бiльш як 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
2101111111 Розчинна кава в первиннiй упаковцi, масою нетто не бiльш як 10 кг
8704319100 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т: iншi: з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2800 см3: новi

     Лист Держмитслужби України вiд 18.02.08 16/1-221-ЕП втратив чиннiсть.

     Додатково митним органам забезпечити здiйснення постiйного монiторингу та контролю за рiвнем митної вартостi товарiв вказаних у додатку 1 до цього листа.

Директор Департаменту митної вартостi В.П.Науменко

 

Додаток 1
Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Бориспільська митниця 7113190000 Ювелірні вироби та їх частини з дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами: з дорогоцінних металів, що мають або не мають покриття, плакованих чи не плакованих дорогоцінними металами: з інших дорогоцінних металів, що мають або не мають покриття, плакованих або не плакованих дорогоцінними металами
8517300000 Апарати електричні телефонні або телеграфні для проводового зв'язку, включаючи телефонні апарати з безпроводовою трубкою; апаратура для систем проводового зв'язку на несучій частоті або для цифрових проводових систем зв'язку; відеотелефони: комутатори для телефонного або телеграфного зв'язку
8526919000 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування: інші: радіонавігаційні прилади: інші
8525209100 Передавачі для радіотелефонного, радіотелеграфного зв'язку, радіомовлення або телебачення, до складу яких входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; відеокамери покадрового зображення та інші записувальні відеокамери; цифрові камери: передавачі, до складу яких входять приймачі: інша: для стільникового зв'язку (мобільні телефони)
9504301000 Вироби для атракціонів, настільні або кімнатні ігри, включаючи столи для ігор у пінбол, більярд, спеціальні столи для казино та автоматичне обладнання для кегельбану: інші ігри, які приводяться в дію за допомогою монет, банкнот (паперових грошових знаків), жетонів тощо, за винятком устатковання кегельбанів: ігри з екраном
3212109000 Пігменти (включаючи металеві порошки та металеві пластівці), дисперговані у неводних середовищах, у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі); фольга для тиснення; фарбувальні матеріали та інші барвники, розфасовані у форми або упаковки для роздрібної торгівлі: фольга для тиснення: інші
8471509090 Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені: цифрові блоки оброблення інформації інші, ніж у товарних підпозиціях 8471 41 або 8471 49, що містять або не містять в одному корпусі один або два таких пристрої: запам'ятовувальні пристрої, пристрої введення та пристрої виведення: інші: інші
8517509000 Апарати електричні телефонні або телеграфні для проводового зв'язку, включаючи телефонні апарати з безпроводовою трубкою; апаратура для систем проводового зв'язку на несучій частоті або для цифрових проводових систем зв'язку; відеотелефони: інша апаратура для систем проводового зв'язку на несучій частоті або цифрових проводових систем зв'язку: інші
3004909900 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі: інші: інші: інші
1209919000 Насіння, плоди та спори для сівби: інше: насіння овочевих рослин: інші
7113110000 Ювелірні вироби та їх частини з дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами: з дорогоцінних металів, що мають або не мають покриття, плакованих чи не плакованих дорогоцінними металами: із срібла, що має або не має покриття, плакованого або не плакованого іншими дорогоцінними металами
9999999999 Інші товари
8542100000 Електронні інтегровані схеми та електронні мікромодулі: картки з електронними інтегрованими схемами ("smart"-картки)
8803301000 Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802: інші частини літаків і вертольотів: для цивільної авіації
8705909090 Моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі): інші: інші: інші
8536901090 Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В: інші пристрої: з'єднувачі та контактні елементи для проводів і кабелів: інші
8471419000 Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені: інші машини автоматичного оброблення інформації цифрові: що містять в одному корпусі принаймні центральний блок оброблення інформації та пристрої введення та виведення, комбіновані або ні: інші
3304990000 Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, включаючи сонце-захисні препарати або препарати для загару; засоби для манікюру та педикюру: інші: інші
7102310000 Алмази, оброблені або необроблені, але неоправлені і незакріплені: непромислові: необроблені або просто розпиляні, розколоті або обдерті
8524310000 Платівки, стрічки та інші носії для запису звуку або аналогічного запису, записані, включаючи матриці та форми для виготовлення платівок, крім виробів групи 37: диски до систем лазерного зчитування: для відтворення явищ, що відрізняються від звуку чи зображення
8536490090 Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В: реле: інші: інші
8537109990 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 чи 8536, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517: для напруги не більш як 1000 В: інші: інші: інші
7326909890 Інші вироби з чорних металів: інші: інші вироби з чорних металів: інші: інші
2106909200 Харчові продукти, в іншому місці не зазначені: інші: інші: без вмісту молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмістом менш як 1,5 мас. % молочних жирів, менш як 5 мас. % цукрози чи ізоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю
3002300000 Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профілактичного або діагностичного застосування; сироватки імунні (антисироватки), інші фракції крові та модифіковані імунологічні продукти, у тому числі одержані із застосуванням біотехнологічнихпроцесів; вакцини, токсини, культури мікроорганізмів (за винятком дріжджів) та аналогічні продукти: вакцини ветеринарні
9504309000 Вироби для атракціонів, настільні або кімнатні ігри, включаючи столи для ігор у пінбол, більярд, спеціальні столи для казино та автоматичне обладнання для кегельбану: інші ігри, які приводяться в дію за допомогою монет, банкнот (паперових грошових знаків), жетонів тощо, за винятком устатковання кегельбанів: частини
8529904090 Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8525 - 8528: інші: інші: частини апаратури товарних категорій 8525 10 50, 8525 20 91, 8525 20 99, 8525 40 11 і 8527 90 92: інші
8538909900 Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8535, 8536 чи 8537: інші: інші: інші
8525209900 Передавачі для радіотелефонного, радіотелеграфного зв'язку, радіомовлення або телебачення, до складу яких входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; відеокамери покадрового зображення та інші записувальні відеокамери; цифрові камери: передавачі, до складу яких входять приймачі: інша: інша
8517908800 Апарати електричні телефонні або телеграфні для проводового зв'язку, включаючи телефонні апарати з безпроводовою трубкою; апаратура для систем проводового зв'язку на несучій частоті або для цифрових проводових систем зв'язку; відеотелефони: частини: інші: інші

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Бердянська митниця 2710199900 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: мастильні матеріали; інші масла та дистиляти: для інших цілей: інші мастильні матеріали та інші дистиляти
0303500000 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii), крім печінки, ікри та молочка
2710198100 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: мастильні матеріали; інші масла та дистиляти: для інших цілей: масла моторні, компресорні, турбінні
0303743010 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: інша риба, крім печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): скумбрія звичайна, або європейська (Scomber scombrus), та скумбрія японська, або східна (Scomber japonicus): скумбрія звичайна, або європейська (Scomber scombrus)
2710199300 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: мастильні матеріали; інші масла та дистиляти: для інших цілей: електроізоляційні масла
0304902200 Філе рибне та інше м'ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене: інші: інші: інші: оселедців (Clupea harengus, Clupea pallasii)
7408110000 Дріт мідний: з міді рафінованої: з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 6 мм
3811210000 Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні препарати та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що і нафтопродукти: присадки до мастил: із вмістом нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів
8463101000 Інші верстати для обробки металів або металокераміки без видалення матеріалу: верстати для волочіння прутків, труб, профілів, дроту або аналогічних виробів: верстати для волочіння дроту
0304207500 Філе рибне та інше м'ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене: філе морожене: інших: оселедця (Clupea harengus, Clupea pallasii)
3917319000 Труби, трубки і шланги та їх фітинги (наприклад, з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси: труби, трубки та шланги гнучкі, інші: труби, трубки та шланги гнучкі, що можуть витримувати тиск не більш як 27,6 МПа: інші
2713909000 Кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід: інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід: інші
2710198700 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: мастильні матеріали; інші масла та дистиляти: для інших цілей: масла трансмісійні та редукторні
2918198020 Кислоти карбонові, до складу яких входить додаткова кисневмісна функціональна група та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: кислоти карбонові, до складу яких входить спиртова група, але не входить інша кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні: інші: інші: 12-гідроксистеаринова кислота (12-hydroxystearic acid)
3910000010 Силікони у первинних формах: силіконові масла
7212506900 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: інакше покритий: з гальванічним або іншим покриттям алюмінієм: інший
2917350000 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: кислоти ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні: фталевий ангідрид
2710198300 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: мастильні матеріали; інші масла та дистиляти: для інших цілей: рідини для гідравлічних передач
8479810000 Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені: інші машини та механічні пристрої: для обробки металів, включаючи машини для намотування електродроту на котушки
0303799800 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: інша риба, крім печінки, ікри та молочка: інші: морська: інші
3823110000 Промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування; промислові жирні спирти: промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування: стеаринова кислота
5702410000 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", "кермані" та подібні килими ручної роботи: інші ворсові, готові: з вовни або тонкого волосу тварин
8901901000 Судна круїзні, екскурсійні, пороми, вантажні судна, баржі та інші плавучі засоби, призначені для перевезення людей або вантажів: інші судна вантажні та вантажо-пасажирські: морські
8482500000 Підшипники кулькові або роликові: інші підшипники з циліндричними роликами
2825200000 Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; інші неорганічні основи; інші оксиди, гідроксиди та пероксиди металів: оксид та гідроксид літію
3902200000 Полімери пропілену або інших олефінів у первинних формах: поліізобутилен
8511509010 Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад, магнетозапалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постійного та змінного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами: інші генератори: інші: для промислового складання моторних транспортних засобів
0407001900 Яйця птиці в шкаралупі, свіжі, консервовані або варені: свійської птиці: для інкубації: інші
8479400000 Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені: машини для виробництва канатів, тросів або кабелів
0602904500 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи; міцелій грибів: інші: інші: рослини для відкритого ґрунту: дерева, кущі та чагарники: інші: живці укорінені та молоді рослини

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Вадул- Сіретська митниця 2710114511 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: легкі дистиляти: для інших цілей: інші: бензини моторні: інші, із вмістом свинцю: 0,013 г/л або менше: з октановим числом 95 або більше, але менш як 98: із вмістом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
2710114599 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: легкі дистиляти: для інших цілей: інші: бензини моторні: інші, із вмістом свинцю: 0,013 г/л або менше: з октановим числом 95 або більше, але менш як 98: інші
8430410000 Інші машини та механізми для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снігоприбиральне плужне та роторне: інші машини бурильні або прохідницькі: самохідні
0203111000 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: свіжа або охолоджена: туші та половини туш: свійських свиней
8704219900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3: що використовувалися
8701209000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: що використовувалися
6110301000 Светри, пуловери, джемпери, жилети та подібні вироби, включаючи тонкі светри, трикотажні: із синтетичних або штучних волокон: светри тонкі
6203423100 Костюми, комплекти, піджаки, штани, комбінезони з шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), для чоловіків або хлопців: штани, комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з бавовни: штани та бриджі: інші: з джинсової тканини
5804109000 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком тканих полотен, трикотажних полотен машинного або ручного в'язання; мереживо у куску, стрічках або окремими орнаментами, крім полотен товарних позицій 6002 - 6006: тюль та інші сітчасті полотна: інші
3916909000 Моноволокна з максимальним поперечним перетином більше 1 мм (мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з інших пластмас: інші
7225990000 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше: інший: інший
8704239900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 20 т: інші: що використовувалися
7005293500 Скло термічно поліроване та скло з шліфованою або полірованою поверхнею у листах з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом: інше неармоване скло: інше: завтовшки більш як 3,5 мм, але не більш як 4,5 мм
3916201090 Моноволокна з максимальним поперечним перетином більше 1 мм (мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з полімерів вінілхлориду: з полівінілхлориду: інші
6402995000 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси: інше взуття: інше: з пластмасовим верхом: туфлі кімнатні або інше домашнє взуття
6208920000 Майки та сорочки, комбінації, спідні спідниці, труси, сорочки нічні, піжами, пеньюари, халати купальні, домашні халати та аналогічні вироби, для жінок або дівчат: інші: із синтетичних або штучних волокон
3305909000 Засоби для догляду за волоссям: інші: інші
7326909100 Інші вироби з чорних металів: інші: інші вироби з чорних металів: ковані
6402993900 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси: інше взуття: інше: з пластмасовим верхом: взуття, союзка якого складається з ремінців або має одну чи кілька перфорованих вставок: інше
8704229900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т: інші: що використовувалися
8474310000 Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин в твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: машини для змішування або перемішування: бетономішалки та розчинозмішувачі
5208521000 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2: вибивні: полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2: полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2, але не більш як 130 г/м2
5511100000 Пряжа із синтетичних або штучних штапельних волокон (крім швейних ниток), розфасована для роздрібної торгівлі: із синтетичних штапельних волокон з вмістом 85 мас. % або більше цих волокон
8716398000 Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: інші причепи та напівпричепи для перевезення вантажів: інші: інші: що використовувалися
5702420000 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", "кермані" та подібні килими ручної роботи: інші ворсові, готові: із синтетичних або штучних текстильних матеріалів
4410320000 Плити деревностружкові та подібні (наприклад, з орієнтованою стружкою (OSB) та вафельні плити) з деревини або з інших здерев'янілих матеріалів, просочені або не просочені смолами або іншими органічними зв'язувальними речовинами: інші з деревини: з поверхнею, покритою папером, просоченим меламіновою смолою
8704213900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: що використовувалися
0209001100 Сало без пісних частин, свинячий жир і жир свійської птиці, не витоплені та не виділені іншим способом, свіжі або охолоджені, морожені, солоні або в розсолі, сушені або копчені: сало: свіже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолі
5513410000 Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмістом менш як 85 мас. % цих волокон змішаних головним чином або винятково з бавовною, з поверхневою щільністю не більш як 170 г/м2: вибивні: з поліефірних штапельних волокон полотняного переплетення
8708709990 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: колеса ходові, їх частини та приладдя: інші: інші: інші

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Виноградівська митниця 8704219900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3: що використовувалися
4819500000 Ящики, коробки, мішки, пакувальні конверти, пакунки та інша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листів та аналогічні вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях: інші упаковки, включаючи конверти для грамплатівок
8701209000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: що використовувалися
8544498090 Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями: інші провідники електричні для напруги не більш як 80 В: інші: інші: інші
8701201000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: нові
8704213900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: що використовувалися
8547200000 Арматура ізолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повністю зроблена з ізоляційних матеріалів або із застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей (наприклад, муфт з гвинтовою нарізкою), вмонтованих під час формування лише з метою складання, крім ізоляторів товарної позиції 8546; ізоляційні трубки та їх з'єднувальні деталі з недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією: арматура ізолювальна пластмасова
8716398000 Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: інші причепи та напівпричепи для перевезення вантажів: інші: інші: що використовувалися
8536901090 Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В: інші пристрої: з'єднувачі та контактні елементи для проводів і кабелів: інші
8452210000 Машини швейні, крім машин для оправлення, брошурування товарної позиції 8440; меблі, основи та кришки, спеціально призначені для швейних машин; голки для швейних машин: інші машини швейні: автоматичні
9403500000 Інші меблі та їх частини: меблі дерев'яні типу спальні
8419320000 Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8415), для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад, нагріванням, варінням, підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, крім машин або обладнання, призначеного для використання у побуті; неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори: сушарки: для деревини, целюлози, паперу або картону
8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові
8465911000 Верстати (включаючи верстати для забивання цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів складання) для обробки дерева, пробки, кістки, ебоніту, твердих пластмас або аналогічних твердих матеріалів: інші: верстати пиляльні: із стрічковою пилкою
9401610000 Меблі для сидіння (крім включених до товарної позиції 9402), які перетворюються або не перетворюються на ліжка, та їх частини: інші меблі для сидіння з дерев'яним каркасом: оббиті
9403601000 Інші меблі та їх частини: інші меблі дерев'яні: меблі дерев'яні для столових та житлових кімнат
8704229900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т: інші: що використовувалися
8451500000 Обладнання (крім машин товарної позиції 8450) для промивання, чищення, віджимання, сушіння, прасування, пресування (включаючи преси для термофіксації матеріалів), вибілювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжі, тканин або виробів з текстильних матеріалів та машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначені для виробництва покриття підлог типу лінолеуму; машини для намотування, розмотування, складання, розрізання або проколювання тканин: машини для намотування, розмотування, складання, розрізання або проколювання тканин
4016939090 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої гуми: інші: прокладки, шайби тощо: інші: інші
8474209000 Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин в твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: машини для подрібнення або розмелювання: інші
8452290000 Машини швейні, крім машин для оправлення, брошурування товарної позиції 8440; меблі, основи та кришки, спеціально призначені для швейних машин; голки для швейних машин: інші машини швейні: інші
8465109000 Верстати (включаючи верстати для забивання цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів складання) для обробки дерева, пробки, кістки, ебоніту, твердих пластмас або аналогічних твердих матеріалів: верстати, які можуть виконувати різні операції з механічної обробки без зміни інструменту між цими операціями: з автоматичним переміщенням оброблюваної деталі між операціями
3923509000 Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та інші вироби з пластмас для герметизації, закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та інші пристосування для герметизації, закупорювання: інші
8716393010 Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: інші причепи та напівпричепи для перевезення вантажів: інші: інші: нові: напівпричепи: бортові, напівпричепи-рефрижератори, напівпричепи-контейнеровози
8479301000 Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені: преси для виробництва деревностружкових або деревноволокнистих плит або плит з інших волокнистих матеріалів та інші машини для обробки деревини або пробки: преси
8479899890 Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені: інші машини та механічні пристрої: інші: інші: інші: інші
8703329010 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2500 см3: що використовувалися: не більш як 5 років
8479909700 Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені: частини: інші: інші: інші
9009990000 Апаратура фотокопіювальна з оптичною системою або контактного типу та апаратура термокопіювальна: частини і приладдя: інші
8703231930 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Вінницька митниця 0203111000 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: свіжа або охолоджена: туші та половини туш: свійських свиней
8701209000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: що використовувалися
8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові
8704219900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3: що використовувалися
8716398000 Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: інші причепи та напівпричепи для перевезення вантажів: інші: інші: що використовувалися
3104205000 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: хлористий калій: із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт
3105400000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: дигідроортофосфат амонію (фосфат моноамоній) та його суміші з гідроортофосфатом діамонію (фосфатдіамоній)
1511909900 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: інші: інші: інші
8703231930 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
0207141000 М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені: курей свійських (Gallus domesticus): частини тушок і субпродукти, морожені: частини тушок: обвалені
8418109910 Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415: комбіновані холодильники-морозильники, з окремими зовнішніми дверима: інші: інші: побутові
2701129000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: бітумінозне вугілля: інше
8418109110 Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415: комбіновані холодильники-морозильники, з окремими зовнішніми дверима: інші: місткістю понад 340 л: побутові
4408901519 Листи для облицювання (включаючи листи, отримані розділенням шаруватої деревини), листи для клеєної фанери або для подібної шаруватої деревини та інші лісоматеріали, оброблені, розпиляні уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, що мають або не мають торцеві з'єднання завтовшки не більш як 6 мм: інші: стругані; шліфовані; такі, що мають торцеві з'єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані: стругані: інші
8704213900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: що використовувалися
7010904300 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та інші ємності скляні для зберігання і транспортування або упаковування товарів; банки скляні для консервування; пробки, кришки та інші засоби для закупорювання, скляні: інші: інші: інші, номінальноюмісткістю: менш як 2,5 л: для харчових продуктів і напоїв: пляшки: з безбарвного скла, номінальною місткістю: більш як 0,33 л, але менш як 1 л
0602209000 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи; міцелій грибів: дерева, кущі та чагарники з їстівними плодами, щеплені чи нещеплені: інші
8716393030 Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: інші причепи та напівпричепи для перевезення вантажів: інші: інші: нові: напівпричепи: інші напівпричепи, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т і більше
3105909900 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: інші: інші: інші
3402209000 Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів, включених до товарної позиції 3401): засоби,розфасовані для роздрібної торгівлі: мийні засоби та засоби для чищення
0203211000 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: морожена: туші та половини туш: свійських свиней
4407103800 Лісоматеріали оброблені, розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з'єднання, завтовшки більш як 6 мм: хвойних порід: інші: стругані: інші
3105201000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію: із вмістом азоту більш як 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
8433510000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: комбайни зернозбиральні
6910900000 Раковини, умивальники, консолі раковин, ванни, біде, унітази, зливні бачки, пісуари та аналогічні санітарно-технічні вироби, з кераміки: інші
1520000000 Гліцерин сирий; гліцеринова вода та гліцериновий луг
0105119900 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, живі: масою не більш як 185 г: кури свійські (Gallus domesticus): інші: інші
8704239100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 20 т: інші: нові
8704239900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 20 т: інші: що використовувалися
4418901000 Вироби столярні та теслярські будівельні деталі, включаючи пористі дерев'яні панелі, паркет щитовий зібраний, ґонт і дранку для покрівель: інші: шаруватоклеєна деревина

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Волинська митниця 8707101010 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: для промислового складання: укомплектовані
8407341010 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для транспортних засобів групи 87: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3: для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з робочим об'ємом циліндрів двигуна менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703
8708991990 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші частини та приладдя: інші: для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703, моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: інші: інші
8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові
8703231930 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
8408201020 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі): двигуни, призначені для використання на транспортних засобах групи 87: для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з робочим об'ємом циліндрів двигуна менш як 2500 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703
8707109020 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: інші: що використовувалися понад 5 років
8708701090 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: колеса ходові, їх частини та приладдя: для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: інші
8703231910 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3
8702101130 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія: з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: нові: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 5000 см3
0203211000 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: морожена: туші та половини туш: свійських свиней
8708921000 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші частини та приладдя: глушники та вихлопні труби: для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
8704219900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3: що використовувалися
1601009900 Ковбаси та аналогічні вироби з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові; готові харчові продукти, виготовлені на основі цих виробів: інші: інші
7228304900 Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей: інші прутки та бруски без подальшого оброблення після гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування: з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 % і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та, можливо, з масовою часткою молібдену 0,5 % або менше: інші
3921909000 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси: інші: інші
8708501000 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: мости ведучі з диференціалом у складанні або окремо від інших складових трансмісії: для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
7228504000 Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей: інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані: з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та, можливо, з масовою часткою молібдену 0,5 % або менше
8708941000 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші частини та приладдя: рульові колеса, рульові колонки та картери рульових механізмів: для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
8708801000 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: амортизатори підвіски: для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
0203111000 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: свіжа або охолоджена: туші та половини туш: свійських свиней
8708705010 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: колеса ходові, їх частини та приладдя: інші: колеса з алюмінію; частини та приладдя для них з алюмінію: для промислового складання моторних транспортних засобів
0407001900 Яйця птиці в шкаралупі, свіжі, консервовані або варені: свійської птиці: для інкубації: інші
8707109010 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: інші: що використовувалися 5 років або менше
3917101000 Труби, трубки і шланги та їх фітинги (наприклад, з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси: оболонки штучні (для ковбасних виробів) із затверділих протеїнів або з целюлозних матеріалів: із затверділих протеїнів
8704239100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 20 т: інші: нові
8701209000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: що використовувалися
3902100000 Полімери пропілену або інших олефінів у первинних формах: поліпропілен
8408205520 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі): двигуни, призначені для використання на транспортних засобах групи 87: інші: для інших транспортних засобів групи 87, потужністю: понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт: для промислового складання
2002909100 Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти: інші: з вмістом сухої речовини понад 30 мас. %: у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Дніпропетровська митниця 2701121000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: бітумінозне вугілля: коксівне вугілля
3907602000 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли, у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри (поліестери), у первинних формах: полі (етилентерефталат): що має характеристичну в'язкість 78 мл/г або вищу
7208370000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття: інший, у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування: завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм
8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові
8433510000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: комбайни зернозбиральні
7207205200 Напівфабрикати з вуглецевої сталі: з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше: круглого або багатокутного поперечного перерізу: катані або одержані безперервним литтям
3901209000 Полімери етилену в первинних формах: поліетилен з питомою густиною 0,94 або більше: інші
4011100000 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для легкових автомобілів (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі)
3916201090 Моноволокна з максимальним поперечним перетином більше 1 мм (мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з полімерів вінілхлориду: з полівінілхлориду: інші
8701903900 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): інші: трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів, що керуються водієм, який іде поряд) та трактори для лісового господарства, колісні: нові, з потужністю двигуна: понад 90 кВт
2601110090 Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит: руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту: неагломеровані: інші
3901109000 Полімери етилену в первинних формах: поліетилен з питомою густиною менш як 0,94: інший
4011209090 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для автобусів і вантажних автомобілів: з індексом навантаження більш як 121: інші
7210708000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: пофарбований, лакований або покритий пластмасою: інший
7201103000 Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або інших первинних формах: чавун переробний нелегований з масовою часткою 0,5 % або менше фосфору: з масовою часткою марганцю понад 0,1 %, але не більш як 0,4 %
7207191200 Напівфабрикати з вуглецевої сталі: з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %: інші: круглого або багатокутного поперечного перерізу: катані або одержані безперервним литтям
4802561000 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, та неперфоровані карти і неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім паперу товарної позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного відливання: папір та картон інші, без вмісту волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, або ті, в яких такі волокна становлять не більш як 10 мас. % загальної маси волокна: з масою 1 м240 г або більше, але не більш як 150 г в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді: з розміром однієї сторони 297 мм та розміром іншої 210 мм (формат А4)
7210490000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: іншим способом оцинкований: інший
3904100010 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах: полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами: отриманий емульсійним або мікросуспензійним способом, за умови відповідності всім зазначеним нижче показникам: константа Фікентчера 65 або більше, але не більш як 100; залишок після просіювання на ситі із сіткою N 02 не більш як 0,2 %, із сіткою N 0063 не більш як 5 %; частка сульфатної золи не більш як 1,5 мас. %; вміст вологи в полімері не більш як 0,5 мас. %
2205101000 Вермут та інше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів: у посудинах місткістю 2 л або менше: з фактичною концентрацією спирту 18 об. % або менше
7201109000 Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або інших первинних формах: чавун переробний нелегований з масовою часткою 0,5 % або менше фосфору: з масовою часткою марганцю менш як 0,1 %
4802409000 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, та неперфоровані карти і неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім паперу товарної позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного відливання: папір, що використовується як основа для шпалер: інший
2510200000 Фосфати кальцію природні (фосфорити), фосфати алюмінієво-кальцієві природні та крейда фосфатна: розмелені
7208528000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття: інший, не у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування: завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм: завширшки менш як 2050 мм
3904100090 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах: полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами: інший
8419600000 Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8415), для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад, нагріванням, варінням, підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, крім машин або обладнання, призначеного для використання у побуті; неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори: обладнання для скраплювання повітря або інших газів
7203100000 Продукти прямого відновлення залізної руди та інші губчасті залізні матеріали у кусках, котунах або подібних формах; залізо, яке має мінімальну чистоту за масою 99,94 % у кусках, котунах або подібних формах: продукти прямого відновлення залізної руди
4810199000 Папір та картон покриті з одного або двох боків каоліном (китайською глиною) або іншими неорганічними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, без будь-якого іншого покриття, у тому числі із забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах, будь-якого розміру: папір та картон для письма, друку або інших графічних цілей, без вмісту волокон, одержаних механічним абохіміко-механічним способом, або з вмістом таких волокон не більш як 10 мас. % загальної маси волокна: інші: інші
4001220000 Каучук натуральний, балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні природні смоли у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смуг або стрічок: каучук натуральний в інших формах: каучук натуральний, технічно специфікований (TSNR)
7224903800 Інша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напівфабрикати з інших легованих сталей: інші: інші: інші: гарячекатані або одержані безперервним литтям: інші

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Дністрянська митниця 7214200000 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування: що мають вм'ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, створені під час прокатування, або ті, що зазнали кручення після прокатування
3105400000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: дигідроортофосфат амонію (фосфат моноамоній) та його суміші з гідроортофосфатом діамонію (фосфатдіамоній)
8438600000 Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв, не включене до інших угруповань, крім обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирів, або олій: обладнання для переробки фруктів, горіхів або овочів
0702000000 Помідори свіжі або охолоджені
3104205000 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: хлористий калій: із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт
7228209100 Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей: прутки та бруски з кремнієвомарганцевої сталі: інші: без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування; гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані, без подальшого оброблення, крім плакування
2524003000 Азбест: волокна, пластівці або порошок
7213911000 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталі: інші: круглого поперечного перерізу діаметром менш як 14 мм: для армування бетону
0808109010 Яблука, груші та айва, свіжі: яблука: інші: інші: з 1 грудня до 31 березня
2839200000 Силікати; силікати лужних металів технічні: калію
0808109090 Яблука, груші та айва, свіжі: яблука: інші: інші: з 1 квітня до 30 листопада
0706100000 Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, редька, селера коренева та аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або охолоджені: морква та ріпа
0707000500 Огірки, корнішони свіжі або охолоджені: огірки
8311101090 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та аналогічні вироби з недорогоцінних металів або карбідів металів, з покриттям або наповненням флюсовим матеріалом, для паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, зварювання або осадження металів, або карбідів металів; дріт та прутки із спеченого порошку з недорогоцінних металів, для металізації напиленням: електроди з покриттям для електродугового зварювання з недорогоцінних металів: зварювальні електроди із сердечником з чорних металів з вогнетривким покриттям: інші
8429521000 Самохідні бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноківшові навантажувачі, трамбувальні машини та дорожні котки: лопати механічні, екскаватори та одноківшові навантажувачі: машини з обертанням верхньої частини на 360°: екскаватори гусеничні
4805199000 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, не піддані додатковому обробленню або оброблені, як обумовлено приміткою 3 до цієї групи: папір для гофрування: інший: інший
3004201000 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі: що містять інші антибіотики: розфасовані для роздрібної торгівлі
2525200000 Слюда, включаючи розщеплену на пластини чи луски неправильної форми; відходи слюди: слюда в порошку
9027300090 Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю в'язкості, пористості, розширення, поверхневого натягу або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю кількості тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мікротоми: спектрометри, спектрофотометри та спектрографи, що використовують оптичне випромінювання (ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне): інші
4805240000 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, не піддані додатковому обробленню або оброблені, як обумовлено приміткою 3 до цієї групи: тест-лайнер (регенерований картон для плоских шарів гофрованого картону): з масою 1 м2 150 г або менше
0703101900 Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі або охолоджені: цибуля ріпчаста і цибуля-шалот: цибуля ріпчаста: інша
4405000000 Шерсть деревна або тонка стружка; борошно деревне
5911321000 Текстильні матеріали та вироби для технічного призначення, про які йдеться у примітці 7 до цієї групи: текстильні матеріали і повсть, безкінечні або оснащені пристосуваннями для з'єднання, які використовуються на машинах з виробництва паперу або аналогічних машинах (наприклад, для виробництва целюлози або азбестоцементу): з поверхневою щільністю 650 г/м2 або більше: із шовку, синтетичних або штучних волокон
0704909000 Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста броколі, кольрабі та аналогічні їстівні овочі роду Brassica, свіжі або охолоджені: інші: інша
8421219000 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів: обладнання для фільтрування або очищення рідин: для фільтрування або очищення води: інше
3002109900 Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профілактичного або діагностичного застосування; сироватки імунні (антисироватки), інші фракції крові та модифіковані імунологічні продукти, у тому числі одержані із застосуванням біотехнологічнихпроцесів; вакцини, токсини, культури мікроорганізмів (за винятком дріжджів) та аналогічні продукти: сироватки імунні та інші фракції крові, модифіковані імунологічні продукти, у тому числі одержані із застосуванням біотехнологічних або інших процесів: інші: інші: інші
3004901900 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі: інші: розфасовані для роздрібної торгівлі: інші
3004101000 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі: що містять пеніциліни або їх похідні, які мають структуру пеніциланової кислоти, або із вмістом стрептоміцинів або їх похідних: що містять як активні речовини тільки пеніциліни абоїх похідні, які мають структуру пеніциланової кислоти
8432301900 Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків: сівалки, садильники та машини розсадосадильні: сівалки: інші
1202109010 Арахіс, несмажений або не приготовлений іншим способом, лущений або нелущений, подрібнений або неподрібнений: нелущений: інший: в упаковках масою нетто 25 кг і більше

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Енергетична регіональна митниця 2711210000 Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані: у газоподібному стані: газ природний
2709009000 Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів): інші
2710194500 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: газойлі: для інших цілей: із вмістом сірки більш як 0,05 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %
2710114511 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: легкі дистиляти: для інших цілей: інші: бензини моторні: інші, із вмістом свинцю: 0,013 г/л або менше: з октановим числом 95 або більше, але менш як 98: із вмістом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
2710194100 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: газойлі: для інших цілей: із вмістом сірки не більш як 0,05 мас. %
2710114199 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: легкі дистиляти: для інших цілей: інші: бензини моторні: інші, із вмістом свинцю: 0,013 г/л або менше: з октановим числом менш як 95: з октановим числом більш як 92, але менш як 95: інші
2710114599 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: легкі дистиляти: для інших цілей: інші: бензини моторні: інші, із вмістом свинцю: 0,013 г/л або менше: з октановим числом 95 або більше, але менш як 98: інші
2710196300 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: паливо рідке (мазут): для інших цілей: із вмістом сірки більш як 1 мас. %, але не більш як 2 мас. %
2710114139 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: легкі дистиляти: для інших цілей: інші: бензини моторні: інші, із вмістом свинцю: 0,013 г/л або менше: з октановим числом менш як 95: з октановим числом більш як 80, але не більш як 92: інші
8401300000 Реактори ядерні; неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів; обладнання та пристрої для розділення ізотопів: неопромінені паливні елементи (твели)
2710196100 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: паливо рідке (мазут): для інших цілей: із вмістом сірки не більш як 1 мас. %
2710198100 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: мастильні матеріали; інші масла та дистиляти: для інших цілей: масла моторні, компресорні, турбінні
2710195100 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: паливо рідке (мазут): для специфічних процесів переробки
2713200000 Кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід: бітум нафтовий
2909190020 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: прості ефіри ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: інші: метилтретбутиловий ефір
2710114911 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: легкі дистиляти: для інших цілей: інші: бензини моторні: інші, із вмістом свинцю: 0,013 г/л або менше: з октановим числом 98 або більше: із вмістом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
2710194900 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: газойлі: для інших цілей: із вмістом сірки більш як 0,2 мас. %
2710199900 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: мастильні матеріали; інші масла та дистиляти: для інших цілей: інші мастильні матеріали та інші дистиляти
2710117000 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: легкі дистиляти: для інших цілей: інші: паливо для реактивних двигунів
2710114119 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: легкі дистиляти: для інших цілей: інші: бензини моторні: інші, із вмістом свинцю: 0,013 г/л або менше: з октановим числом менш як 95: з октановим числом 80 або менше: інші
2710198700 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: мастильні матеріали; інші масла та дистиляти: для інших цілей: масла трансмісійні та редукторні
2711190000 Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані: скраплені (зріджені): інші
3811210000 Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні препарати та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що і нафтопродукти: присадки до мастил: із вмістом нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів
2710198300 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: мастильні матеріали; інші масла та дистиляти: для інших цілей: рідини для гідравлічних передач
2716000000 Електроенергія
3811900000 Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні препарати та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що і нафтопродукти: інші
3403199100 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для змащування різі болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для змащування форм для кращого видалення з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також засоби, які використовують для масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів: із вмістом нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів: інші: інші: засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів
2710199300 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: мастильні матеріали; інші масла та дистиляти: для інших цілей: електроізоляційні масла
2710119000 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: легкі дистиляти: для інших цілей: інші: інші легкі дистиляти
2711139700 Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані: скраплені (зріджені): бутани: для інших цілей: інші

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Житомирська митниця 2304000000 Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані
0203295500 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: морожена: інша: свійських свиней: інші: обвалені
0203211000 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: морожена: туші та половини туш: свійських свиней
8474209000 Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин в твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: машини для подрібнення або розмелювання: інші
8422300099 Машини посудомийні; обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше обладнання для фасування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу); обладнання для газування напоїв: обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; обладнання для газування напоїв: інші: інше
0203111000 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: свіжа або охолоджена: туші та половини туш: свійських свиней
8704219900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3: що використовувалися
4703110000 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів: невибілена: з хвойних порід
3921904100 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси: інші: з продуктів, одержаних конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифікованих або немодифікованих: з аміноальдегідних смол: шаруваті (ламіновані): шаруваті (ламіновані) високого тиску з декоративною поверхнею з одного або з обох боків
3916201090 Моноволокна з максимальним поперечним перетином більше 1 мм (мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з полімерів вінілхлориду: з полівінілхлориду: інші
1701991000 Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані: інший: інші: цукор білий
0202309000 М'ясо великої рогатої худоби, морожене: обвалені: інші
4804211000 Крафт-папір і картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, крім включених до товарної позиції 4802 або 4803: мішковий крафт-папір: невибілений: в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержаних хімічним сульфатним або натронним способом
8701209000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: що використовувалися
8716398000 Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: інші причепи та напівпричепи для перевезення вантажів: інші: інші: що використовувалися
3104205000 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: хлористий калій: із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт
0203291300 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: морожена: інша: свійських свиней: корейка та її відруби, необвалені
4703210000 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів: напіввибілена або вибілена: з хвойних порід
7308909900 Металоконструкції (за винятком збірних будівельних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секції, ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони) з чорних металів; листи, стержні, кутики, фасонні профілі, труби та аналогічні вироби з чорних металів, призначені для використання у металоконструкціях: інші: інші: інші
4801000000 Папір газетний у рулонах або в аркушах
1210209000 Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул; лупулін: шишки хмелю, подрібнені, розмелені або у вигляді гранул; лупулін: інші
1513199900 Олії кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: олія кокосова (з копри) та її фракції: інші: інші: інші: інші
6908909100 Плитка та плити для мостіння або покриття підлоги, печей, камінів або стін керамічні, глазуровані; кубики керамічні, глазуровані для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і без неї: інші: інші: інша: інша: з кам'яної кераміки
8515210000 Машини та апарати для паяння або зварювання з можливістю різання або без нього, електричні (включаючи з електричним нагрівом газу), лазерні або іншого світлового чи фотонного випромінювання, ультразвукові, електронно-променеві, магнітно-імпульсні або плазмоводугові; електричні машини та апарати для гарячого напилення металів або металокераміки: машини та апарати для контактного зварювання металів (опором): повністю або частково автоматичні
8474310000 Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин в твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: машини для змішування або перемішування: бетономішалки та розчинозмішувачі
8474100000 Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин в твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: машини для сортування, просіювання, сепарації або промивання
8701201000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: нові
8704229900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т: інші: що використовувалися
3926909100 Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901 - 3914: інші: інші: інші: виготовлені з листового матеріалу
8464109000 Верстати для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу або аналогічних мінеральних матеріалів чи для холодної обробки скла: верстати пиляльні: інші

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Запорізька митниця 8707101010 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: для промислового складання: укомплектовані
8401300000 Реактори ядерні; неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів; обладнання та пристрої для розділення ізотопів: неопромінені паливні елементи (твели)
8407341010 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для транспортних засобів групи 87: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3: для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з робочим об'ємом циліндрів двигуна менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703
2701121000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: бітумінозне вугілля: коксівне вугілля
8708291090 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші частини і пристрої для кузовів (включаючи кабіни): інші: для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: інші
8708991990 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші частини та приладдя: інші: для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703, моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: інші: інші
2602000000 Руди та концентрати марганцеві, включаючи марганцевисті залізні руди та концентрати із вмістом марганцю 20 мас. % або більше в перерахунку на сухий продукт
7225110000 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше: з кремнієвої електротехнічної сталі: текстурований з орієнтованим зерном
8708401000 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: коробки передач: для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
7408110000 Дріт мідний: з міді рафінованої: з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 6 мм
7502100000 Нікель необроблений: нікель нелегований
8708601090 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: мости неведучі та їх частини: для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: інші
8708801000 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: амортизатори підвіски: для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
8708701090 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: колеса ходові, їх частини та приладдя: для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: інші
1511909900 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: інші: інші: інші
7202419000 Феросплави: ферохром: з масовою часткою вуглецю понад 4 %: з масовою часткою вуглецю понад 6 %
2519903000 Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія випалена (спечена) із вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або без домішок: інші: магнезія випалена (спечена)
7605110000 Дріт алюмінієвий: з алюмінію нелегованого: з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 7 мм
8102940000 Молібден і вироби з молібдену, включаючи відходи та брухт: інші: молібден необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовлені простим спіканням
2710199300 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: мастильні матеріали; інші масла та дистиляти: для інших цілей: електроізоляційні масла
8544609010 Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями: інші провідники електричні для напруги понад 1000 В: з іншими провідниками: для напруги не більш як 10000 В
9032899010 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування: інші прилади та апаратура: інші: інші: для промислового складання моторних транспортних засобів
8535900000 Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, перемикачі, роз'єднувачі, запобіжники плавкі, блискавковідводи, обмежувачі напруги, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, коробки з'єднання) для напруги понад 1000 В: інші
8433510000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: комбайни зернозбиральні
8544309010 Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями: комплекти проводів для свічок запалювання та комплекти проводів інших типів, які використовуються в моторних транспортних засобах, літаках та на суднах: інші: для промислового складання моторних транспортних засобів
9032899090 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування: інші прилади та апаратура: інші: інші: інші
8708921000 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші частини та приладдя: глушники та вихлопні труби: для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
2713110000 Кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід: кокс нафтовий: некальцинований
7508900000 Інші вироби нікелеві: інші
8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Івано- Франківська митниця 4811900090 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із забарвленою або декорованою поверхнею або надруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім товарів, перелічених у товарній позиції 4803, 4809 або 4810: інші папір, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон: інші
8701201000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: нові
3902100000 Полімери пропілену або інших олефінів у первинних формах: поліпропілен
8716393010 Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: інші причепи та напівпричепи для перевезення вантажів: інші: інші: нові: напівпричепи: бортові, напівпричепи-рефрижератори, напівпричепи-контейнеровози
6309000000 Одяг та інші вироби, що використовувались
3901109000 Полімери етилену в первинних формах: поліетилен з питомою густиною менш як 0,94: інший
2910100000 Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефіри, що містять в структурі тричленний цикл, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: оксиран (етиленоксид)
8441200000 Інше обладнання для виробництва товарів з паперової маси, паперу або картону, включаючи різальні машини будь-якого типу: машини для виробництва мішків, пакунків або конвертів
3901209000 Полімери етилену в первинних формах: поліетилен з питомою густиною 0,94 або більше: інші
3904100010 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах: полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами: отриманий емульсійним або мікросуспензійним способом, за умови відповідності всім зазначеним нижче показникам: константа Фікентчера 65 або більше, але не більш як 100; залишок після просіювання на ситі із сіткою N 02 не більш як 0,2 %, із сіткою N 0063 не більш як 5 %; частка сульфатної золи не більш як 1,5 мас. %; вміст вологи в полімері не більш як 0,5 мас. %
2701190000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: вугілля інше
4804315800 Крафт-папір і картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, крім включених до товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або менше: невибілені: в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом: інші
2524003000 Азбест: волокна, пластівці або порошок
7210708000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: пофарбований, лакований або покритий пластмасою: інший
2917320000 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: кислоти ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні: діоктилортофталати
2933610000 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом(атомами) азоту: сполуки, що містять у структурі неконденсоване триазинове кільце (гідроване або негідроване): меламін
8701209000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: що використовувалися
8433510000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: комбайни зернозбиральні
6402993900 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси: інше взуття: інше: з пластмасовим верхом: взуття, союзка якого складається з ремінців або має одну чи кілька перфорованих вставок: інше
3904100090 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах: полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами: інший
2905161000 Спирти ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: моноспирти насичені: октанол (спирт октиловий) та його ізомери: 2-етилгексан-1-ол
4805910000 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, не піддані додатковому обробленню або оброблені, як обумовлено приміткою 3 до цієї групи: інші: з масою 1 м2 150 г або менше
8501409900 Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок): інші двигуни змінного струму однофазні: інші: потужністю понад 750 Вт
8704219900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3: що використовувалися
0203211000 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: морожена: туші та половини туш: свійських свиней
3909100000 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні смоли та поліуретани у первинних формах: смоли карбамідні; смоли тіокарбамідні
4418901000 Вироби столярні та теслярські будівельні деталі, включаючи пористі дерев'яні панелі, паркет щитовий зібраний, ґонт і дранку для покрівель: інші: шаруватоклеєна деревина
8537109990 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 чи 8536, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517: для напруги не більш як 1000 В: інші: інші: інші
5802300000 Тканини махрові для рушників та подібні махрові тканини, крім вузьких тканин товарної позиції 5806; тафтингові текстильні матеріали, крім виробів товарної позиції 5703: тафтингові текстильні матеріали
3214900090 Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо: інші: інші

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Ізмаїльська митниця 0602201000 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи; міцелій грибів: дерева, кущі та чагарники з їстівними плодами, щеплені чи нещеплені: живці винограду, щеплені чи укорінені
8438500000 Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв, не включене до інших угруповань, крім обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирів, або олій: обладнання для переробки м'яса абоптиці
8433510000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: комбайни зернозбиральні
8479899890 Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені: інші машини та механічні пристрої: інші: інші: інші: інші
6904900000 Цегла будівельна, блоки для підлоги, плитки несучі або облицьовувальні та аналогічні вироби з кераміки: інші
8701209000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: що використовувалися
2511100000 Сульфат барію природний (барит); карбонат барію природний (вітерит), кальцинований або некальцинований, крім оксиду барію товарної позиції 2816: сульфат барію природний (барит)
4703110000 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів: невибілена: з хвойних порід
7210122000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: з гальванічним або іншим покриттям оловом: завтовшки менш як 0,5 мм: біла жерсть
2601110090 Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит: руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту: неагломеровані: інші
2204296500 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009: інші вина; виноградне сусло, бродіння якого зупинене шляхом додання спирту: інші: інші: з фактичною концентрацією спирту не більш як 13 об. %: інші: вина білі: інші
3307490000 Засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і косметичні препарати, не включені до інших товарних позицій; дезодоранти для приміщень, ароматизовані або неароматизовані, з дезінфекційними властивостями або без них: препарати для ароматизації або дезодорування повітря приміщень, включаючи ароматизуючі препарати для проведення релігійних обрядів: інші
8432301100 Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків: сівалки, садильники та машини розсадосадильні: сівалки: точного висівання з центральним приводом
2401106000 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: тютюн з невідділеною середньою жилкою: інший: тютюн типу Орієнталь сонячного сушіння
0203211000 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: морожена: туші та половини туш: свійських свиней
7010905300 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та інші ємності скляні для зберігання і транспортування або упаковування товарів; банки скляні для консервування; пробки, кришки та інші засоби для закупорювання, скляні: інші: інші: інші, номінальноюмісткістю: менш як 2,5 л: для харчових продуктів і напоїв: пляшки: з кольорового скла, номінальною місткістю: більш як 0,33 л, але менш як 1 л
1206001000 Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене: для сівби
0602209000 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи; міцелій грибів: дерева, кущі та чагарники з їстівними плодами, щеплені чи нещеплені: інші
8433598000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: інші: інші
0203111000 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: свіжа або охолоджена: туші та половини туш: свійських свиней
9403601000 Інші меблі та їх частини: інші меблі дерев'яні: меблі дерев'яні для столових та житлових кімнат
4703210000 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів: напіввибілена або вибілена: з хвойних порід
0103100000 Свині, живі: чистопородні племінні тварини
4703290000 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів: напіввибілена або вибілена: з листяних порід
8437800010 Машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловості або інше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крім машин, що використовуються на сільськогосподарських фермах: інше обладнання: агрегати борошномельні вальцові
3809920090 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад препарати та засоби для обробки та протрави), видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які використовують у паперовій промисловості або аналогічних виробництвах: інші
6904100000 Цегла будівельна, блоки для підлоги, плитки несучі або облицьовувальні та аналогічні вироби з кераміки: цегла будівельна
3401110000 Мило; поверхнево-активні органічні речовини та мийні засоби, які застосовуються як мило, у формі брусків, брикетів або фігурних формованих виробів з вмістом або без вмісту мила; поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило; папір, вата, повсть, фетр та неткані матеріали, просочені або покриті (частково або повністю) милом чи детергентом: мило, органічна поверхнево-активна продукція та мийні засоби у формі брусків, брикетів або фігурних формованих виробів; папір, повсть, вата, фетр та неткані матеріали, просочені або покриті (частково або повністю) милом чи детергентом: мило туалетне (включаючи і лікувальне)
7217209000 Дріт з вуглецевої сталі: з гальванічним або іншим покриттям цинком: з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше
8703339010 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: що використовувалися: не більш як 5 років

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Кельменецька митниця 7210122000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: з гальванічним або іншим покриттям оловом: завтовшки менш як 0,5 мм: біла жерсть
5702420000 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", "кермані" та подібні килими ручної роботи: інші ворсові, готові: із синтетичних або штучних текстильних матеріалів
9403500000 Інші меблі та їх частини: меблі дерев'яні типу спальні
3208909190 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи: інші: інші: на основі синтетичних полімерів: інші
7606119100 Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 мм: прямокутної (включаючи квадратну) форми: з алюмінію нелегованого: інші, завтовшки: менш як 3 мм
6402995000 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси: інше взуття: інше: з пластмасовим верхом: туфлі кімнатні або інше домашнє взуття
4002200000 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій або масел, у первинних формах або у формі пластин, листів або стрічок; суміші будь-якого продукту товарної позиції 4001 з одним із продуктів цієї товарної позиції у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смуг або стрічок: каучук бутадієновий (BR)
5509329000 Пряжа із синтетичних штапельних волокон (крім швейних ниток), не розфасована для роздрібної торгівлі: з вмістом 85 мас. % або більше акрилових або модакрилових штапельних волокон: пряжа однокручена або багатокручена: інша
5703201900 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тафтингові, готові або неготові: з нейлону або інших поліамідів: вибивні тафтингові: інші
9403601000 Інші меблі та їх частини: інші меблі дерев'яні: меблі дерев'яні для столових та житлових кімнат
8474209000 Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин в твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: машини для подрібнення або розмелювання: інші
7210708000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: пофарбований, лакований або покритий пластмасою: інший
8474809000 Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин в твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: інше обладнання: інші
0203211000 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: морожена: туші та половини туш: свійських свиней
0105119900 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, живі: масою не більш як 185 г: кури свійські (Gallus domesticus): інші: інші
3916201090 Моноволокна з максимальним поперечним перетином більше 1 мм (мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з полімерів вінілхлориду: з полівінілхлориду: інші
6205300000 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для чоловіків або хлопців: із синтетичних або штучних волокон
5705003000 Інші килими та інші текстильні покриття для підлоги, готові або неготові: із синтетичних або штучних текстильних матеріалів
3208901998 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи: інші: розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи: інші: інші: інші
6115110000 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки та інші панчішно-шкарпеткові вироби, включаючи еластичні панчохи для хворих з варикозним розширенням вен, трикотажні: колготки: із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиночної нитки менш як 67 децитексів
9401610000 Меблі для сидіння (крім включених до товарної позиції 9402), які перетворюються або не перетворюються на ліжка, та їх частини: інші меблі для сидіння з дерев'яним каркасом: оббиті
8704219900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3: що використовувалися
7320101100 Пружини та листи для них з чорних металів: ресори листові та листи для них: оброблені гарячим способом: ресори пластинчасті та листи для них
6116102000 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: просочені або покриті пластмасою або гумою: рукавички просочені або покриті гумою
6910900000 Раковини, умивальники, консолі раковин, ванни, біде, унітази, зливні бачки, пісуари та аналогічні санітарно-технічні вироби, з кераміки: інші
8466949000 Частини та приладдя, призначені винятково або головним чином для обладнання товарних позицій 8456 - 8465, включаючи пристрої для кріплення інструментів або деталей, різенарізні саморозкривні головки, ділильні головки та інші спеціальні пристрої для верстатів; кріплення для інструментів будь-якого типу, призначених для ручних робіт: інші: до верстатів товарних позицій 8462 або 8463: інші
0702000000 Помідори свіжі або охолоджені
8428339000 Інші машини та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування (наприклад, ліфти, ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші елеватори та конвеєри безперервної дії для товарів або матеріалів: інші, стрічкові: інші
5804101900 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком тканих полотен, трикотажних полотен машинного або ручного в'язання; мереживо у куску, стрічках або окремими орнаментами, крім полотен товарних позицій 6002 - 6006: тюль та інші сітчасті полотна: одноколірні, безвізерунка: інші
8426200000 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних типів, включаючи кабельні крани; ферми підіймальні пересувні, портальні навантажувачі та візки з підіймальним краном: крани баштові

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Київська обласна 8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові
2106909200 Харчові продукти, в іншому місці не зазначені: інші: інші: без вмісту молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмістом менш як 1,5 мас. % молочних жирів, менш як 5 мас. % цукрози чи ізоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю
8433510000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: комбайни зернозбиральні
8528128900 Приймальна апаратура телевізійна, поєднана чи не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, який записує чи відтворює звук або зображення; відеомонітори та відеопроектори: приймальна апаратура телевізійна, поєднана чи не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, який записує чи відтворює звук або зображення: кольорова: інша: інша: з екраном: інша
3808205090 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух): фунгіциди: інші: на основі діазолів або триазолів: інші
8701903900 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): інші: трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів, що керуються водієм, який іде поряд) та трактори для лісового господарства, колісні: нові, з потужністю двигуна: понад 90 кВт
8418501900 Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415: інші холодильні або морозильні шафи, камери, прилавки, вітрини та аналогічні меблі з умонтованим холодильним або морозильним обладнанням: холодильні вітрини та прилавки (з холодильним агрегатом або випарювачем): інші
2309105100 Продукти, що використовуються для годівлі тварин: корм для собак або котів, розфасований для роздрібної торгівлі: з вмістом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, який включено до товарних підкатегорій 1702 3051 00 - 1702 30 99 00, 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 і 2106 90 55 00, або молочні продукти: з вмістом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину: з вмістом понад 30 мас. % крохмалю: без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас. % цих продуктів
3808302300 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух): гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин: гербіциди: на основі похідних сечовини, урацилу або сульфонілсечовини
7606920000 Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 мм: інші: з алюмінієвих сплавів
3916201090 Моноволокна з максимальним поперечним перетином більше 1 мм (мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з полімерів вінілхлориду: з полівінілхлориду: інші
1806310000 Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао: інші, у вигляді блоків, плиток чи батонів: з начинкою
3808302790 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух): гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин: гербіциди: інші: інші
4002600000 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій або масел, у первинних формах або у формі пластин, листів або стрічок; суміші будь-якого продукту товарної позиції 4001 з одним із продуктів цієї товарної позиції у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смуг або стрічок: каучук ізопреновий (IR)
1209100000 Насіння, плоди та спори для сівби: насіння цукрових буряків
7210708000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: пофарбований, лакований або покритий пластмасою: інший
0902300010 Чай ароматизований чи неароматизований: чай чорний (ферментований) і частково ферментований у первинних упаковках масою нетто не більш як 3 кг: в одноразових фільтр-пакетах
1005101500 Кукурудза: насіннєва: гібриди: гібриди прості
8703231930 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
8309901000 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи корончасті пробки і ковпачки, що загвинчуються, та пробки з пристроєм для розливання), кришки для пляшок, заглушки нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні пристрої з недорогоцінних металів: інші: кришки свинцеві для закупорювання пляшок; кришки алюмінієві для закупорювання пляшок, діаметром понад 21 мм
3808302720 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух): гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин: гербіциди: інші: на основі гліфосату
3808301700 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух): гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин: гербіциди: на основі карбаматів
7210490000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: іншим способом оцинкований: інший
2202100000 Води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин, інші безалкогольні напої, крім фруктових або овочевих соків товарної позиції 2009: води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукручи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин
8432301100 Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків: сівалки, садильники та машини розсадосадильні: сівалки: точного висівання з центральним приводом
8418109910 Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415: комбіновані холодильники-морозильники, з окремими зовнішніми дверима: інші: інші: побутові
1205101000 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти: для сівби
2309909910 Продукти, що використовуються для годівлі тварин: інші: інші: інші: інші: інші: попередні суміші (премікси)
8701201000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: нові
7612901000 Бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємності трубчасті, що деформуються, і жорсткі) та аналогічні ємності для будь-яких речовин з алюмінію (за винятком стисненого або скрапленого газу), місткістю не більш як 300 л, з облицюванням або термоізоляційнимпокриттям чи без них, без механічного або теплотехнічного обладнання: інші: ємності жорсткі трубчасті

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Київська регіональна митниця 8703231910 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3
8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові
8703231930 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
8703221000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3: нові
8703321900 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2500 см3: нові: інші
8703331900 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: нові: інші
8704239100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 20 т: інші: нові
3304990000 Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, включаючи сонце-захисні препарати або препарати для загару; засоби для манікюру та педикюру: інші: інші
3402209000 Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів, включених до товарної позиції 3401): засоби,розфасовані для роздрібної торгівлі: мийні засоби та засоби для чищення
8701201000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: нові
3916201090 Моноволокна з максимальним поперечним перетином більше 1 мм (мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з полімерів вінілхлориду: з полівінілхлориду: інші
4011100000 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для легкових автомобілів (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі)
8704219100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3: нові
2106909200 Харчові продукти, в іншому місці не зазначені: інші: інші: без вмісту молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмістом менш як 1,5 мас. % молочних жирів, менш як 5 мас. % цукрози чи ізоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю
8525209900 Передавачі для радіотелефонного, радіотелеграфного зв'язку, радіомовлення або телебачення, до складу яких входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; відеокамери покадрового зображення та інші записувальні відеокамери; цифрові камери: передавачі, до складу яких входять приймачі: інша: інша
8422300099 Машини посудомийні; обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше обладнання для фасування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу); обладнання для газування напоїв: обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; обладнання для газування напоїв: інші: інше
3303009000 Парфуми (духи) і туалетна вода: туалетна вода
3920621910 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, без підкладки та не поєднані подібним способом з іншими матеріалами: з полікарбонатів, з алкідних смол, з поліалільних складних ефірів або поліефірів складнихінших: з поліетилентерефталату: завтовшки не більш як 0,35 мм: інші: плівка з поліетилентерефталату завтовшки не більш як 50 мкм
8704229100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т: інші: нові
8604000000 Транспортні засоби самохідні або несамохідні для ремонту та технічного обслуговування залізничних або трамвайних колій (наприклад, ремонтні вагони, вагони-крани, вагони шпалопідбивні, вирівнювачі колії, вагони контрольно-випробовувальні)
3305909000 Засоби для догляду за волоссям: інші: інші
2101111111 Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю або мате (парагвайського чаю) і готові продукти на їх основі або на основі кави, чаю чи мате (парагвайського чаю); смажений цикорій та інші смажені замінники кави і екстракти, есенції та концентрати з них: екстракти, есенції та концентрати кави і готові продукти на основі цих екстрактів, есенцій і концентратів або на основі кави: екстракти, есенції та концентрати: з вмістом сухої речовини на основі кави 95 мас. % або більше: розчинна кава в первинній упаковці, масою нетто не більш як 10 кг
6908902100 Плитка та плити для мостіння або покриття підлоги, печей, камінів або стін керамічні, глазуровані; кубики керамічні, глазуровані для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і без неї: інші: з грубої кераміки: інша, завтовшки: не більш як 15 мм
8701903100 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): інші: трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів, що керуються водієм, який іде поряд) та трактори для лісового господарства, колісні: нові, з потужністю двигуна: понад 59 кВт, алене більш як 75 кВт
9504301000 Вироби для атракціонів, настільні або кімнатні ігри, включаючи столи для ігор у пінбол, більярд, спеціальні столи для казино та автоматичне обладнання для кегельбану: інші ігри, які приводяться в дію за допомогою монет, банкнот (паперових грошових знаків), жетонів тощо, за винятком устатковання кегельбанів: ігри з екраном
2101111112 Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю або мате (парагвайського чаю) і готові продукти на їх основі або на основі кави, чаю чи мате (парагвайського чаю); смажений цикорій та інші смажені замінники кави і екстракти, есенції та концентрати з них: екстракти, есенції та концентрати кави і готові продукти на основі цих екстрактів, есенцій і концентратів або на основі кави: екстракти, есенції та концентрати: з вмістом сухої речовини на основі кави 95 мас. % або більше: розчинна кава в первинній упаковці, масою нетто понад 10 кг
3925908000 Вироби будівельні з пластмас, в іншому місці не зазначені: інші: інші
3907602000 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли, у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри (поліестери), у первинних формах: полі (етилентерефталат): що має характеристичну в'язкість 78 мл/г або вищу
8517509000 Апарати електричні телефонні або телеграфні для проводового зв'язку, включаючи телефонні апарати з безпроводовою трубкою; апаратура для систем проводового зв'язку на несучій частоті або для цифрових проводових систем зв'язку; відеотелефони: інша апаратура для систем проводового зв'язку на несучій частоті або цифрових проводових систем зв'язку: інші
8429521000 Самохідні бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноківшові навантажувачі, трамбувальні машини та дорожні котки: лопати механічні, екскаватори та одноківшові навантажувачі: машини з обертанням верхньої частини на 360°: екскаватори гусеничні

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Криворізька митниця 2602000000 Руди та концентрати марганцеві, включаючи марганцевисті залізні руди та концентрати із вмістом марганцю 20 мас. % або більше в перерахунку на сухий продукт
2704001900 Кокс і напівкокс із кам'яного вугілля, лігніту, бурого вугілля або торфу, агломеровані або неагломеровані; вугілля ретортне: кокс і напівкокс із кам'яного вугілля: інший
2701190000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: вугілля інше
7207191200 Напівфабрикати з вуглецевої сталі: з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %: інші: круглого або багатокутного поперечного перерізу: катані або одержані безперервним литтям
7207205200 Напівфабрикати з вуглецевої сталі: з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше: круглого або багатокутного поперечного перерізу: катані або одержані безперервним литтям
8429521000 Самохідні бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноківшові навантажувачі, трамбувальні машини та дорожні котки: лопати механічні, екскаватори та одноківшові навантажувачі: машини з обертанням верхньої частини на 360°: екскаватори гусеничні
7224903800 Інша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напівфабрикати з інших легованих сталей: інші: інші: інші: гарячекатані або одержані безперервним литтям: інші
8474209000 Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин в твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: машини для подрібнення або розмелювання: інші
6902100000 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, крім виробів з кремнеземистого кам'яного борошна або з аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом більш як 50 мас. % елементів Mg, Ca або Cr, узятих окремо або разом, у перерахунку на MgO, CaO або Cr2O3
8474100000 Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин в твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: машини для сортування, просіювання, сепарації або промивання
2519909000 Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія випалена (спечена) із вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або без домішок: інші: інші
3402119000 Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів, включених до товарної позиції 3401): органічні поверхнево-активні речовини, розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі: аніоноактивні: інші
4011209010 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для автобусів і вантажних автомобілів: з індексом навантаження більш як 121: з індексом навантаження більш як 220, але менш як 244
2929101000 Сполуки, до складу яких входять інші функціональні групи із вмістом азоту: ізоціанати: метилфенілендіізоціанати (толуїлендіізоціанати)
7218992000 Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах; напівфабрикати з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: інша: інша: інша: катана або одержана безперервним литтям
7326110000 Інші вироби з чорних металів: ковані або штамповані, але без подальшого оброблення: кулі та аналогічні вироби для млинів
3907202100 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли, у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри (поліестери), у первинних формах: поліефіри прості інші: прості поліефіроспирти: інші: з гідроксильним числом не більш як 100
8207199000 Інструменти змінні для ручних знарядь, з механічним приводом чи без нього або для верстатів (наприклад, для пресування, штампування, нарізування різьби, свердління, розточування, прошивання, фрезерування, токарного оброблення або загвинчування), включаючи фільєри для волочіння або пресування металу, інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів: інструмент для буріння скельних порід або ґрунтів: інші, включаючи частини: інші
8461301000 Верстати поздовжньостругальні, поперечностругальні, довбальні, протяжні, зуборізні, зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, відрізні та інші верстати для обробки металів або металокераміки шляхом видалення матеріалу різальним інструментом, в іншому місці не зазначені: верстати протяжні: з числовим програмним керуванням
8430410000 Інші машини та механізми для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снігоприбиральне плужне та роторне: інші машини бурильні або прохідницькі: самохідні
2503001000 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної: сірка сира або нерафінована
8462310000 Машини (включаючи преси) для обробки металів об'ємним штампуванням, куванням або штампуванням; машини для обробки металів (включаючи преси) вигинанням, відбортуванням, вирівнюванням, розрізанням, висіканням або відрубанням; преси для обробки металів або карбідів металів, не зазначені вище: механічні ножиці (включаючи преси), крім комбінованих пробивальних та висікальних: з числовим програмним керуванням
4010120090 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні стрічки або бельтинг: армовані тільки текстильними матеріалами: інші
4010110000 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні стрічки або бельтинг: армовані тільки металом
8421199900 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів: центрифуги, включаючи відцентрові сушарки: інші: інші: інші
7218998000 Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах; напівфабрикати з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: інша: інша: інша: кована
2835310000 Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або невизначеного хімічного складу: поліфосфати: трифосфат натрію (триполіфосфат натрію)
2701129000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: бітумінозне вугілля: інше
3802900090 Вугілля активоване; продукція мінеральна природна активована; вугілля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугілля: інші: інші
8607190100 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу: візки, ходові балансирні візки, вісі і колеса, їх частини: інші, включаючи частини: вісі, змонтовані або ні; колеса та їх частини: з чавуну або сталі литі

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Кучурганська митниця 5702420000 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", "кермані" та подібні килими ручної роботи: інші ворсові, готові: із синтетичних або штучних текстильних матеріалів
3916201090 Моноволокна з максимальним поперечним перетином більше 1 мм (мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з полімерів вінілхлориду: з полівінілхлориду: інші
6402993900 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси: інше взуття: інше: з пластмасовим верхом: взуття, союзка якого складається з ремінців або має одну чи кілька перфорованих вставок: інше
6402999800 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси: інше взуття: інше: з пластмасовим верхом: інше взуття, з устілкою завдовжки: 24 см або більше: інше: жіноче
6402993100 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси: інше взуття: інше: з пластмасовим верхом: взуття, союзка якого складається з ремінців або має одну чи кілька перфорованих вставок: з підошвою і каблуком заввишки більш як 3 см
3904100010 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах: полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами: отриманий емульсійним або мікросуспензійним способом, за умови відповідності всім зазначеним нижче показникам: константа Фікентчера 65 або більше, але не більш як 100; залишок після просіювання на ситі із сіткою N 02 не більш як 0,2 %, із сіткою N 0063 не більш як 5 %; частка сульфатної золи не більш як 1,5 мас. %; вміст вологи в полімері не більш як 0,5 мас. %
7308300000 Металоконструкції (за винятком збірних будівельних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секції, ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони) з чорних металів; листи, стержні, кутики, фасонні профілі, труби та аналогічні вироби з чорних металів, призначені для використання у металоконструкціях: двері, вікна та їх рами і пороги для дверей
6402190000 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси: взуття спортивне: інше
7216918000 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з вуглецевої сталі: інші: холоднодеформовані або оброблені у холодному стані, одержані з плоского прокату: інші
6402999600 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси: інше взуття: інше: з пластмасовим верхом: інше взуття, з устілкою завдовжки: 24 см або більше: інше: чоловіче
6109903000 Теніски, майки та інша натільна білизна, трикотажні: з інших текстильних матеріалів: із синтетичних або штучних волокон
8701209000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: що використовувалися
3924100000 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі домашнього вжитку і туалетно-гігієнічні вироби з пластмас: посуд та прибори столові або кухонні
8716398000 Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: інші причепи та напівпричепи для перевезення вантажів: інші: інші: що використовувалися
7212408010 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: пофарбований, лакований або покритий пластмасою: інший: стрічка сталева, ламінована полімерним матеріалом, завширшки не більш як 150 мм та завтовшки (сталі) не більш як 0,3 мм
4202929100 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, для музичних інструментів, зброї, кобури та аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси для харчових продуктів та напоїв, сумочки для косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки господарські, портмоне, гаманці, футляри для географічних карт, портсигари, кисети, сумки для робочих інструментів, сумки спортивні, футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для ювелірних виробів, футляри для різальних предметів та аналогічні речі, виготовлені з натуральної або композиційної шкіри, пластмасових листів або текстильних матеріалів, вулканізованих волокон або картону, або з повним покриттям всієї поверхні або переважно покриті такими матеріалами чи папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів пластмаси або текстильних матеріалів: з текстильних матеріалів: сумки дорожні, сумочки косметичні, рюкзаки та сумки спортивні
8423829090 Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів: інше обладнання для зважування: з максимальною масою зважування понад 30 кг, але не більш як 5000 кг: інші: інші
6404191000 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної або композиційної шкіри та з верхом з текстильних матеріалів: взуття на підошві з гуми або пластмаси: інше: туфлі кімнатні та інше домашнє взуття
6702100000 Штучні квіти, листя, плоди та їх частини; вироби з штучних квітів, листя або плодів: із пластмаси
6201930000 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки (включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків або хлопців, крім виробів товарної позиції 6203: інші: із синтетичних або штучних волокон
6302600000 Білизна постільна, столова, туалетна або кухонна: білизна туалетна або білизна кухонна, з махрових тканин, бавовняна
6203439000 Костюми, комплекти, піджаки, штани, комбінезони з шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), для чоловіків або хлопців: штани, комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних волокон: інші
8703339010 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: що використовувалися: не більш як 5 років
3926400000 Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901 - 3914: статуетки та інші декоративні вироби
8704213900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: що використовувалися
6912001000 Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім фарфорових: з грубої кераміки
8704219900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3: що використовувалися
6205300000 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для чоловіків або хлопців: із синтетичних або штучних волокон
8712003000 Велосипеди двоколісні та інші велосипеди (включаючи велосипеди триколісні для перевезення вантажів), без двигуна: інші: велосипеди
6302329000 Білизна постільна, столова, туалетна або кухонна: інша білизна постільна: із синтетичних або штучних волокон: інша

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Львівська митниця 0203111000 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: свіжа або охолоджена: туші та половини туш: свійських свиней
8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові
0209001100 Сало без пісних частин, свинячий жир і жир свійської птиці, не витоплені та не виділені іншим способом, свіжі або охолоджені, морожені, солоні або в розсолі, сушені або копчені: сало: свіже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолі
8701209000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: що використовувалися
7210708000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: пофарбований, лакований або покритий пластмасою: інший
0203211000 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: морожена: туші та половини туш: свійських свиней
8704219900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3: що використовувалися
8707109020 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: інші: що використовувалися понад 5 років
0207141000 М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені: курей свійських (Gallus domesticus): частини тушок і субпродукти, морожені: частини тушок: обвалені
6806100000 Шлаковата, мінеральна силікатна вата і аналогічні види мінеральної вати; відшарований вермикуліт, спучені глини, спінений шлак та аналогічні спучені мінеральні продукти; суміші та вироби з теплоізоляційних, звукоізоляційних або звукопоглинальних матеріалів, крім виробів товарних позицій 6811 - 6812 або групи 69: шлаковата, мінеральна силікатна вата і аналогічні мінеральні вати (включаючи їх суміші) навалом, в листах або рулонах
4818401100 Папір туалетний та аналогічний папір, целюлозна вата або полотно з целюлозних волокон господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах завширшки не більш як 36 см або розрізані за розміром або формою; носовики, серветки косметичні, рушники, скатертини та столові серветки, пелюшки для немовлят, гігієнічні серветки і тампони, простирадла та інші вироби господарсько-побутового, санітарно-гігієнічного або медичного призначення, предмети одягу з паперової маси, паперу, целюлозної ватиабо полотна з целюлозного волокна: гігієнічні прокладки і тампони, дитячі пелюшки і підгузки та аналогічні гігієнічні вироби: гігієнічні тампони, прокладки та аналогічні вироби: гігієнічні прокладки
3305100000 Засоби для догляду за волоссям: шампуні
8704229900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т: інші: що використовувалися
8701201000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: нові
0206492000 Їстівні субпродукти великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, віслюків, мулів або лошаків, свіжі, охолоджені або морожені: свиней, морожені: інші: свійських свиней
2309909910 Продукти, що використовуються для годівлі тварин: інші: інші: інші: інші: інші: попередні суміші (премікси)
0702000000 Помідори свіжі або охолоджені
3904100090 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах: полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами: інший
8703231930 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
0706100000 Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, редька, селера коренева та аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або охолоджені: морква та ріпа
7210490000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: іншим способом оцинкований: інший
8507208900 Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми: інші акумулятори свинцеві: інші: інші: інші
8422300099 Машини посудомийні; обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше обладнання для фасування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу); обладнання для газування напоїв: обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; обладнання для газування напоїв: інші: інше
8704229100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т: інші: нові
0808109010 Яблука, груші та айва, свіжі: яблука: інші: інші: з 1 грудня до 31 березня
1511909900 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: інші: інші: інші
0203295500 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: морожена: інша: свійських свиней: інші: обвалені
2309909990 Продукти, що використовуються для годівлі тварин: інші: інші: інші: інші: інші: інші
8704239900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 20 т: інші: що використовувалися
3925908000 Вироби будівельні з пластмас, в іншому місці не зазначені: інші: інші

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Миколаївська митниця 2701121000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: бітумінозне вугілля: коксівне вугілля
2606000000 Руди та концентрати алюмінієві
8701903100 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): інші: трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів, що керуються водієм, який іде поряд) та трактори для лісового господарства, колісні: нові, з потужністю двигуна: понад 59 кВт, алене більш як 75 кВт
0203295500 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: морожена: інша: свійських свиней: інші: обвалені
2815120010 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: гідроксид натрію (сода каустична): у водному розчині (рідкий луг каустичної соди): одержаний діафрагмовим методом із масовою часткою хлориду (хлористого) натрію не менш як 2 %
8433510000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: комбайни зернозбиральні
8701903900 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): інші: трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів, що керуються водієм, який іде поряд) та трактори для лісового господарства, колісні: нові, з потужністю двигуна: понад 90 кВт
2009791900 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин: сік яблучний: інший: з числом Брікса понад 67: інший
0203211000 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: морожена: туші та половини туш: свійських свиней
2005202000 Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006: картопля: інша: нарізана тонкими шматочками, обсмажена або підсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання
2601110090 Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит: руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту: неагломеровані: інші
8704101090 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: автомобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі: з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: інші
8701903500 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): інші: трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів, що керуються водієм, який іде поряд) та трактори для лісового господарства, колісні: нові, з потужністю двигуна: понад 75 кВт, алене більш як 90 кВт
3904100090 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах: полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами: інший
2009199810 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин: сік апельсиновий: інший: з числом Брікса понад 20, але не більш як 67: інший: концентрований
8703231910 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3
8701201000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: нові
2009691900 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин: сік виноградний (включаючи виноградне сусло): інший: з числом Брікса понад 67: інший
2009905910 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин: суміші соків: з числом Брікса не більш як 67: інші: вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто: інші: інші: концентровані
2007999890 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодові або горіхові пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин: інші: інші: інші: інші: інші
8421219000 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів: обладнання для фільтрування або очищення рідин: для фільтрування або очищення води: інше
7010905300 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та інші ємності скляні для зберігання і транспортування або упаковування товарів; банки скляні для консервування; пробки, кришки та інші засоби для закупорювання, скляні: інші: інші: інші, номінальноюмісткістю: менш як 2,5 л: для харчових продуктів і напоїв: пляшки: з кольорового скла, номінальною місткістю: більш як 0,33 л, але менш як 1 л
8703231930 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові
7502200000 Нікель необроблений: нікелеві сплави
8429519900 Самохідні бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноківшові навантажувачі, трамбувальні машини та дорожні котки: лопати механічні, екскаватори та одноківшові навантажувачі: навантажувачі та ківшові навантажувачі фронтальні: інші: інші
2009499910 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин: сік ананасовий: інший: з числом Брікса понад 20, але не більш як 67: інший: який не містить доданого цукру: концентрований
8704239100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 20 т: інші: нові
2815120090 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: гідроксид натрію (сода каустична): у водному розчині (рідкий луг каустичної соди): інший
2208208900 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт: спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду: у посудинах місткістю більш як 2 л: інші: інші

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Новгород- Сіверська митниця 3102309000 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: нітрат амонію, у тому числі у водному розчині: інший
0406102000 Сири всіх видів і кисломолочний сир: свіжий сир (без визрівання), включаючи сир з молочної сироватки, і кисломолочний сир: з вмістом жиру не більш як 40 мас. %
3105590000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: добрива мінеральні або хімічні інші ізвмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору: інші
0403109100 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та інші ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, ароматизовані чи неароматизовані, з доданням або без додання фруктів, горіхів чи какао: йогурт: ароматизований або з доданням фруктів, горіхів чи какао: інший, з вмістом молочних жирів: не більш як 3 мас. %
3105201000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію: із вмістом азоту більш як 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
0403909100 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та інші ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, ароматизовані чи неароматизовані, з доданням або без додання фруктів, горіхів чи какао: інші: ароматизовані або з доданням фруктів, горіхів або какао: інші, з вмістом молочних жирів: не більш як 3 мас. %
0403906100 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та інші ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, ароматизовані чи неароматизовані, з доданням або без додання фруктів, горіхів чи какао: інші: неароматизовані, без додання фруктів, горіхів або какао: інші: інші, з вмістом жирів: не більш як 3 мас. %
3104205000 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: хлористий калій: із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт
0403905100 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та інші ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, ароматизовані чи неароматизовані, з доданням або без додання фруктів, горіхів чи какао: інші: неароматизовані, без додання фруктів, горіхів або какао: інші: без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, з вмістом жирів: не більш як 3 мас. %
8205591000 Інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи), в іншому місці не зазначені; лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні інструменти, крім приладдя або частин верстатів; ковадла; горни переносні; шліфувальні круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом: інші інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи): інші: інструменти для каменярів, формувальників, цементувальників, штукатурів, бетонників і малярів
0403109300 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та інші ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, ароматизовані чи неароматизовані, з доданням або без додання фруктів, горіхів чи какао: йогурт: ароматизований або з доданням фруктів, горіхів чи какао: інший, з вмістом молочних жирів: понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. %
9603401000 Мітли та щітки (включаючи щітки, що є частинами механізмів, приладів або транспортних засобів), щітки ручні механічні без двигуна для прибирання підлоги, швабри та вінички з пір'я для змахування пилу; вузли та пучки готові для виготовлення мітел або щіток; подушечки та валики для фарбування; шкребки з гумовою пластинкою (крім гумових валиків): щітки та пензлі для фарбування, лакування або подібні пензлі (крім пензлів товарної підпозиції 9603 30); подушечки та валики малярні для фарбування: щітки та пензлі для фарбування, лакування або подібні пензлі
1005101300 Кукурудза: насіннєва: гібриди: гібриди потрійні
8716800000 Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: інші транспортні засоби
6804221800 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та аналогічні вироби без каркасу, призначені для шліфування, заточування, подрібнення, полірування, розрізування або розпилювання, камені для ручного точіння або полірування та їх частини з природного каменю, з агломерованих натуральних або штучних абразивів або з кераміки, у поєднанні з частинами з інших матеріалів або без них: інші жорна і камені точильні, круги шліфувальні та аналогічні вироби: з інших агломерованих абразивів або з кераміки: із штучних абразивів із зв'язувальними речовинами: із синтетичних пластмас або штучних смол: армовані
0403101300 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та інші ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, ароматизовані чи неароматизовані, з доданням або без додання фруктів, горіхів чи какао: йогурт: неароматизований, без додання фруктів, горіхів або какао: без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, з вмістом жирів: понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. %
3923909000 Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та інші вироби з пластмас для герметизації, закупорювання: інші: інші
3103900000 Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні: інші
3402209000 Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів, включених до товарної позиції 3401): засоби,розфасовані для роздрібної торгівлі: мийні засоби та засоби для чищення
9603409000 Мітли та щітки (включаючи щітки, що є частинами механізмів, приладів або транспортних засобів), щітки ручні механічні без двигуна для прибирання підлоги, швабри та вінички з пір'я для змахування пилу; вузли та пучки готові для виготовлення мітел або щіток; подушечки та валики для фарбування; шкребки з гумовою пластинкою (крім гумових валиків): щітки та пензлі для фарбування, лакування або подібні пензлі (крім пензлів товарної підпозиції 9603 30); подушечки та валики малярні для фарбування: подушечки тавалики малярні для фарбування
8474310000 Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин в твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: машини для змішування або перемішування: бетономішалки та розчинозмішувачі
3102210000 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: сульфат амонію; подвійні солі і суміші сульфату амонію та нітрату амонію: сульфат амонію
3917399900 Труби, трубки і шланги та їх фітинги (наприклад, з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси: труби, трубки та шланги гнучкі, інші: інші: інші: інші
8201400000 Інструменти ручні: лопати штикові та совкові, кирки, мотики, сапи, вила та граблі; сокири, сікачі та аналогічні інструменти для рубання; секатори будь-якого типу; коси та серпи, ножі для різання сіна чи соломи, ножиці для підрізання живоплоту, ножиці садові та інші ручні інструменти, використовувані у сільському господарстві, садівництві або лісовому господарстві: сокири, сікачі та аналогічні інструменти
4823120010 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна з целюлозних волокон, розрізані за певною формою (або розмірами); інші вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон: папір гумований або клейкий, у смугах, стрічках або рулонах: самосклеювальні: завширшки не більш як 10 см, покритий невулканізованим натуральним або синтетичним каучуком
8433510000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: комбайни зернозбиральні
8205200000 Інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи), в іншому місці не зазначені; лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні інструменти, крім приладдя або частин верстатів; ковадла; горни переносні; шліфувальні круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом: молотки та кувалди
8205599090 Інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи), в іншому місці не зазначені; лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні інструменти, крім приладдя або частин верстатів; ковадла; горни переносні; шліфувальні круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом: інші інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи): інші: інші: інші
3505209000 Декстрини та інші модифіковані крохмалі (наприклад, попередньо желатинізовані або перетворені в складні ефіри (естерифіковані) крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів: клеї: із вмістом 80 мас. % або більше крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів
6116102000 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: просочені або покриті пластмасою або гумою: рукавички просочені або покриті гумою

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Південна митниця 8703231910 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3
8707101010 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: для промислового складання: укомплектовані
8703231930 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові
8407341010 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для транспортних засобів групи 87: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3: для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з робочим об'ємом циліндрів двигуна менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703
0803001900 Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені: свіжі: інші
8703221000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3: нові
6402999800 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси: інше взуття: інше: з пластмасовим верхом: інше взуття, з устілкою завдовжки: 24 см або більше: інше: жіноче
8711100000 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски: з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 50 см3
3916201090 Моноволокна з максимальним поперечним перетином більше 1 мм (мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з полімерів вінілхлориду: з полівінілхлориду: інші
1511109000 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: олія сира: інші
6402999600 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси: інше взуття: інше: з пластмасовим верхом: інше взуття, з устілкою завдовжки: 24 см або більше: інше: чоловіче
2101111111 Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю або мате (парагвайського чаю) і готові продукти на їх основі або на основі кави, чаю чи мате (парагвайського чаю); смажений цикорій та інші смажені замінники кави і екстракти, есенції та концентрати з них: екстракти, есенції та концентрати кави і готові продукти на основі цих екстрактів, есенцій і концентратів або на основі кави: екстракти, есенції та концентрати: з вмістом сухої речовини на основі кави 95 мас. % або більше: розчинна кава в первинній упаковці, масою нетто не більш як 10 кг
6402993100 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси: інше взуття: інше: з пластмасовим верхом: взуття, союзка якого складається з ремінців або має одну чи кілька перфорованих вставок: з підошвою і каблуком заввишки більш як 3 см
1511909900 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: інші: інші: інші
6402190000 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси: взуття спортивне: інше
0805103000 Цитрусові, свіжі або сушені: апельсини: апельсини солодкі, свіжі: інші: сорти Навель, Навелін, Навелат, Салюстіана, Верна, Валенсія пізня, Мальтеза, Шамоутіс, Оваліс, Тровіта і Гамлін
8471609000 Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені: пристрої введення або пристрої виведення, що містять або не містять в одному корпусі запам'ятовувальні пристрої: інші: інші
0207142000 М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені: курей свійських (Gallus domesticus): частини тушок і субпродукти, морожені: частини тушок: необвалені: половини та четвертини
8703331900 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: нові: інші
6402910000 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси: інше взуття: що закриває щиколотку
6203423100 Костюми, комплекти, піджаки, штани, комбінезони з шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), для чоловіків або хлопців: штани, комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з бавовни: штани та бриджі: інші: з джинсової тканини
8703321900 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2500 см3: нові: інші
7308300000 Металоконструкції (за винятком збірних будівельних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секції, ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони) з чорних металів; листи, стержні, кутики, фасонні профілі, труби та аналогічні вироби з чорних металів, призначені для використання у металоконструкціях: двері, вікна та їх рами і пороги для дверей
8418109910 Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415: комбіновані холодильники-морозильники, з окремими зовнішніми дверима: інші: інші: побутові
6402993900 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси: інше взуття: інше: з пластмасовим верхом: взуття, союзка якого складається з ремінців або має одну чи кілька перфорованих вставок: інше
8708601090 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: мости неведучі та їх частини: для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: інші
8708801000 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: амортизатори підвіски: для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
7210122000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: з гальванічним або іншим покриттям оловом: завтовшки менш як 0,5 мм: біла жерсть
6807900090 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів (наприклад, з нафтового бітуму або кам'яно-вугільного пеку): інші: інші

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Рівненська митниця 8433510000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: комбайни зернозбиральні
8701903900 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): інші: трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів, що керуються водієм, який іде поряд) та трактори для лісового господарства, колісні: нові, з потужністю двигуна: понад 90 кВт
3104205000 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: хлористий калій: із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт
8432301900 Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків: сівалки, садильники та машини розсадосадильні: сівалки: інші
7408110000 Дріт мідний: з міді рафінованої: з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 6 мм
8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові
3904100090 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах: полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами: інший
7115100000 Інші вироби з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами: каталізатори у формі сітки з дроту або решітки з платини
8538909900 Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8535, 8536 чи 8537: інші: інші: інші
8480500000 Опоки для металоливарного виробництва; піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім виливниць) для лиття металів, карбідів металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми або пластмас: форми для лиття скла
0203111000 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: свіжа або охолоджена: туші та половини туш: свійських свиней
8474209000 Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин в твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: машини для подрібнення або розмелювання: інші
8474320000 Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин в твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: машини для змішування або перемішування: машини для змішування мінеральних речовин з бітумом
3808302790 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух): гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин: гербіциди: інші: інші
1205101000 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти: для сівби
8704239100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 20 т: інші: нові
8704219900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3: що використовувалися
7005293500 Скло термічно поліроване та скло з шліфованою або полірованою поверхнею у листах з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом: інше неармоване скло: інше: завтовшки більш як 3,5 мм, але не більш як 4,5 мм
8424819900 Механічні пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рідких чи порошкоподібних речовин; вогнегасники, заряджені або незаряджені; пульверизатори та аналогічні пристрої; піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні пристрої: інші пристрої: для сільського господарства або садівництва: інші: інші: інші
2912110000 Альдегіди, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група; циклічні полімери альдегідів; параформальдегід: альдегіди ациклічні, до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група: метаналь (формальдегід)
0304207500 Філе рибне та інше м'ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене: філе морожене: інших: оселедця (Clupea harengus, Clupea pallasii)
8703231930 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
8432210000 Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, культиватори, мотики та полільники: борони дискові
8433598000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: інші: інші
0209001100 Сало без пісних частин, свинячий жир і жир свійської птиці, не витоплені та не виділені іншим способом, свіжі або охолоджені, морожені, солоні або в розсолі, сушені або копчені: сало: свіже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолі
7009910000 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, включаючи дзеркала заднього огляду: інші: без рам
3105400000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: дигідроортофосфат амонію (фосфат моноамоній) та його суміші з гідроортофосфатом діамонію (фосфатдіамоній)
1005109000 Кукурудза: насіннєва: інша
8479100000 Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені: обладнання для громадських робіт, будівництва або аналогічних робіт
8429521000 Самохідні бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноківшові навантажувачі, трамбувальні машини та дорожні котки: лопати механічні, екскаватори та одноківшові навантажувачі: машини з обертанням верхньої частини на 360°: екскаватори гусеничні

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Севастопольська митниця 3214101090 Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення); інші мастики; шпаклівки для малярних робіт: замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики: інші
2523100000 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів: клінкери цементні
8535210000 Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, перемикачі, роз'єднувачі, запобіжники плавкі, блискавковідводи, обмежувачі напруги, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, коробки з'єднання) для напруги понад 1000 В: вимикачі автоматичні: для напруги менш як 72,5 кВ
8538909900 Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8535, 8536 чи 8537: інші: інші: інші
5804109000 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком тканих полотен, трикотажних полотен машинного або ручного в'язання; мереживо у куску, стрічках або окремими орнаментами, крім полотен товарних позицій 6002 - 6006: тюль та інші сітчасті полотна: інші
7210122000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: з гальванічним або іншим покриттям оловом: завтовшки менш як 0,5 мм: біла жерсть
3904100010 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах: полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами: отриманий емульсійним або мікросуспензійним способом, за умови відповідності всім зазначеним нижче показникам: константа Фікентчера 65 або більше, але не більш як 100; залишок після просіювання на ситі із сіткою N 02 не більш як 0,2 %, із сіткою N 0063 не більш як 5 %; частка сульфатної золи не більш як 1,5 мас. %; вміст вологи в полімері не більш як 0,5 мас. %
8703231930 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
8703331900 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: нові: інші
3923210000 Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та інші вироби з пластмас для герметизації, закупорювання: мішки, пакети, сумочки, включаючи конічні (кульки): з полімерів етилену
8703221000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3: нові
8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові
4107919000 Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, включаючи шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крімшкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи напівшкіру: нешліфований лицьовий неспилок: інша
0303718000 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: інша риба, крім печінки, ікри та молочка: сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кілька або шпроти (Sprattus sprattus): кілька або шпроти (Sprattus sprattus)
0902400010 Чай ароматизований чи неароматизований: інший чай чорний (ферментований) і частково ферментований: у первинних упаковках масою нетто 10 кг і більше
2101111111 Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю або мате (парагвайського чаю) і готові продукти на їх основі або на основі кави, чаю чи мате (парагвайського чаю); смажений цикорій та інші смажені замінники кави і екстракти, есенції та концентрати з них: екстракти, есенції та концентрати кави і готові продукти на основі цих екстрактів, есенцій і концентратів або на основі кави: екстракти, есенції та концентрати: з вмістом сухої речовини на основі кави 95 мас. % або більше: розчинна кава в первинній упаковці, масою нетто не більш як 10 кг
0303713000 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: інша риба, крім печінки, ікри та молочка: сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кілька або шпроти (Sprattus sprattus): сардини роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.)
0806209800 Виноград свіжий або сушений: сушений: інший: інший
8538909100 Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8535, 8536 чи 8537: інші: інші: електронні модулі
3921909000 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси: інші: інші
6006240000 Інші полотна трикотажні: з бавовни: вибивні
0303730000 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: інша риба, крім печінки, ікри та молочка: сайда (Pollachius virens)
0813100000 Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801 - 0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи: абрикоси
3921906000 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси: інші: з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації)
3506910090 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати (адгезиви), не включені до інших товарних позицій; продукти, що придатні для використання як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні засоби (адгезиви),масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви (клеїльні засоби) на основі полімерів товарних позицій 3901 - 3913 або каучуку: інші
8703231910 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3
8462411000 Машини (включаючи преси) для обробки металів об'ємним штампуванням, куванням або штампуванням; машини для обробки металів (включаючи преси) вигинанням, відбортуванням, вирівнюванням, розрізанням, висіканням або відрубанням; преси для обробки металів або карбідів металів, не зазначені вище: машини пробивні або вирубні (включаючи преси), в тому числі комбіновані пробивальні та висікальні: з числовим програмним керуванням: для обробки виробів з листового матеріалу
7326909890 Інші вироби з чорних металів: інші: інші вироби з чорних металів: інші: інші
0303799800 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: інша риба, крім печінки, ікри та молочка: інші: морська: інші
0303711000 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: інша риба, крім печінки, ікри та молочка: сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кілька або шпроти (Sprattus sprattus): європейська сардина (Sardina pilchardus)

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Тернопільська митниця 8433510000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: комбайни зернозбиральні
8544498090 Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями: інші провідники електричні для напруги не більш як 80 В: інші: інші: інші
8544419090 Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями: інші провідники електричні для напруги не більш як 80 В: що мають з'єднувальні пристрої: інші: інші
8701209000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: що використовувалися
3306100000 Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи порошки та пасти для зубних протезів; нитки, що використовуються для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної торгівлі: засоби для догляду за зубами
3907202100 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли, у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри (поліестери), у первинних формах: поліефіри прості інші: прості поліефіроспирти: інші: з гідроксильним числом не більш як 100
7214200000 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування: що мають вм'ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, створені під час прокатування, або ті, що зазнали кручення після прокатування
2929101000 Сполуки, до складу яких входять інші функціональні групи із вмістом азоту: ізоціанати: метилфенілендіізоціанати (толуїлендіізоціанати)
7228209100 Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей: прутки та бруски з кремнієвомарганцевої сталі: інші: без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування; гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані, без подальшого оброблення, крім плакування
8716398000 Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: інші причепи та напівпричепи для перевезення вантажів: інші: інші: що використовувалися
8547200000 Арматура ізолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повністю зроблена з ізоляційних матеріалів або із застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей (наприклад, муфт з гвинтовою нарізкою), вмонтованих під час формування лише з метою складання, крім ізоляторів товарної позиції 8546; ізоляційні трубки та їх з'єднувальні деталі з недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією: арматура ізолювальна пластмасова
8716393030 Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: інші причепи та напівпричепи для перевезення вантажів: інші: інші: нові: напівпричепи: інші напівпричепи, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т і більше
8424819100 Механічні пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рідких чи порошкоподібних речовин; вогнегасники, заряджені або незаряджені; пульверизатори та аналогічні пристрої; піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні пристрої: інші пристрої: для сільського господарства або садівництва: інші: інші: розбризкувачі та розкидачі, що встановлюються на тракторі або тягнуться ним
8418109910 Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415: комбіновані холодильники-морозильники, з окремими зовнішніми дверима: інші: інші: побутові
0203111000 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: свіжа або охолоджена: туші та половини туш: свійських свиней
5201009000 Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню: інша
8544309090 Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями: комплекти проводів для свічок запалювання та комплекти проводів інших типів, які використовуються в моторних транспортних засобах, літаках та на суднах: інші: інші
4802552000 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, та неперфоровані карти і неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім паперу товарної позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного відливання: папір та картон інші, без вмісту волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, або ті, в яких такі волокна становлять не більш як 10 мас. % загальної маси волокна: з масою 1 м240 г або більше, але не більш як 150 г у рулонах: з масою 1 м2 60 г або більше, але менш як 75 г
2103909000 Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця: інші: інші
8479899890 Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені: інші машини та механічні пристрої: інші: інші: інші: інші
8704219900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3: що використовувалися
8701903900 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): інші: трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів, що керуються водієм, який іде поряд) та трактори для лісового господарства, колісні: нові, з потужністю двигуна: понад 90 кВт
8704229900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т: інші: що використовувалися
6806100000 Шлаковата, мінеральна силікатна вата і аналогічні види мінеральної вати; відшарований вермикуліт, спучені глини, спінений шлак та аналогічні спучені мінеральні продукти; суміші та вироби з теплоізоляційних, звукоізоляційних або звукопоглинальних матеріалів, крім виробів товарних позицій 6811 - 6812 або групи 69: шлаковата, мінеральна силікатна вата і аналогічні мінеральні вати (включаючи їх суміші) навалом, в листах або рулонах
4016939090 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої гуми: інші: прокладки, шайби тощо: інші: інші
3916201090 Моноволокна з максимальним поперечним перетином більше 1 мм (мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з полімерів вінілхлориду: з полівінілхлориду: інші
6309000000 Одяг та інші вироби, що використовувались
3208109090 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи: на основі складних поліефірів: інші: інші
0806101000 Виноград свіжий або сушений: свіжий: столовий
6810111000 Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армовані чи не армовані: черепиця, кахлі, плити, цегла та аналогічні вироби: будівельні блоки та цегла: з легкого бетону (на основі з подрібненої пемзи, гранульованого шлаку тощо)

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Ужгородська митниця 8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові
8528128900 Приймальна апаратура телевізійна, поєднана чи не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, який записує чи відтворює звук або зображення; відеомонітори та відеопроектори: приймальна апаратура телевізійна, поєднана чи не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, який записує чи відтворює звук або зображення: кольорова: інша: інша: з екраном: інша
8701209000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: що використовувалися
8703231930 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
8701201000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: нові
8703331900 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: нові: інші
8704219900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3: що використовувалися
8450111900 Машини пральні, побутові або для пралень, включаючи машини з віджимним пристроєм: місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: машини повністю автоматичні: місткістю не більш як 6 кг сухої білизни: з вертикальним завантаженням
8418109910 Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415: комбіновані холодильники-морозильники, з окремими зовнішніми дверима: інші: інші: побутові
8450111100 Машини пральні, побутові або для пралень, включаючи машини з віджимним пристроєм: місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: машини повністю автоматичні: місткістю не більш як 6 кг сухої білизни: з фронтальним завантаженням
3918109000 Покриття пластмасові для підлог, самосклеювальні або несамосклеювальні, у рулонах або пластинах; покриття пластмасові для стін або стелі, зазначені у примітці 9 до цієї групи: з полімерів вінілхлориду: інші
3105201000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію: із вмістом азоту більш як 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
8716393010 Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: інші причепи та напівпричепи для перевезення вантажів: інші: інші: нові: напівпричепи: бортові, напівпричепи-рефрижератори, напівпричепи-контейнеровози
8479899890 Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені: інші машини та механічні пристрої: інші: інші: інші: інші
0207121000 М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені: курей свійських (Gallus domesticus): не розрізані на частини, морожені: обскубані, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так звані "70 % курчата"
8528128100 Приймальна апаратура телевізійна, поєднана чи не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, який записує чи відтворює звук або зображення; відеомонітори та відеопроектори: приймальна апаратура телевізійна, поєднана чи не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, який записує чи відтворює звук або зображення: кольорова: інша: інша: з екраном: що відтворює співвідношення завширшки/заввишки екрана менш як 1,5
8504508000 Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: інші котушки індуктивності та дроселі: інші: інші
7321111000 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, які можна використовувати з котлами для центрального опалення), мангали, жаровні, пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні неелектричні апарати побутового використання та їх частини, з чорних металів: прилади для приготування та підігрівання їжі: на газовому паливі або на газі та інших видах палива: з духовкою, включаючи окремі духовки
8703231910 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3
8704229900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т: інші: що використовувалися
8418109110 Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415: комбіновані холодильники-морозильники, з окремими зовнішніми дверима: інші: місткістю понад 340 л: побутові
3909100000 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні смоли та поліуретани у первинних формах: смоли карбамідні; смоли тіокарбамідні
8704239900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 20 т: інші: що використовувалися
1901100000 Екстракти солодові; готові харчові продукти з борошна, крупки, крупів, крохмалю або солодового екстракту, без вмісту какао або з вмістом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на повністю знежирену основу, в іншому місці не зазначені; готові харчові продукти із сировини товарних позицій 0401 - 0404, без вмісту або з вмістом какао менш як 5 мас. % у перерахунку на повністю знежирену основу, в іншому місці не зазначені: продукти дитячого харчування, розфасовані для роздрібної торгівлі
6905100000 Черепиця дахова, складові частини димарів, дефлектори, оздоби архітектурні та інші будівельні керамічні вироби: черепиця дахова
8716398000 Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: інші причепи та напівпричепи для перевезення вантажів: інші: інші: що використовувалися
3921906000 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси: інші: з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації)
2005800000 Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006: цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata)
8704213900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: що використовувалися
3916201090 Моноволокна з максимальним поперечним перетином більше 1 мм (мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з полімерів вінілхлориду: з полівінілхлориду: інші

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Херсонська митниця 8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові
8703231930 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
2520201000 Гіпс; ангідрит; гіпсові в'яжучі (у вигляді кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію), забарвлені чи незабарвлені, із вмістом або без вмісту невеликої кількості прискорювачів чи уповільнювачів: гіпсові в'яжучі: будівельні
8703231910 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3
2606000000 Руди та концентрати алюмінієві
8516101990 Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричні нагрівачі занурені; прилади електричні для обігрівання приміщень, ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські (наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці для гарячої завивки) абодля сушіння рук; праски електричні; інші побутові електронагрівальні прилади; елементи опору нагрівальні, крім включених до товарної позиції 8545: електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричні нагрівачі занурені: водонагрівачі: інші: інші
3917399900 Труби, трубки і шланги та їх фітинги (наприклад, з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси: труби, трубки та шланги гнучкі, інші: інші: інші: інші
3904100010 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах: полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами: отриманий емульсійним або мікросуспензійним способом, за умови відповідності всім зазначеним нижче показникам: константа Фікентчера 65 або більше, але не більш як 100; залишок після просіювання на ситі із сіткою N 02 не більш як 0,2 %, із сіткою N 0063 не більш як 5 %; частка сульфатної золи не більш як 1,5 мас. %; вміст вологи в полімері не більш як 0,5 мас. %
8703221000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3: нові
8479899890 Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені: інші машини та механічні пристрої: інші: інші: інші: інші
2523210000 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів: портландцемент: цемент білий, штучно забарвлений або незабарвлений
3921906000 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси: інші: з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації)
3925908000 Вироби будівельні з пластмас, в іншому місці не зазначені: інші: інші
2701121000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: бітумінозне вугілля: коксівне вугілля
4411211000 Плити деревноволокнисті з деревини або з інших здерев'янілих матеріалів з доданням або без додання смол або інших органічних сполучних речовин: плити деревноволокнисті густиною більш як 0,5 г/см3, але не більш як 0,8 г/см3: не піддані механічному обробленню і без облицьовування: плити деревноволокнисті середньої густини (MDF)
7225199000 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше: з кремнієвої електротехнічної сталі: інший: холоднокатаний
8507909100 Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми: частини: інші: пластини для акумуляторів
8703321900 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2500 см3: нові: інші
2208208900 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт: спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду: у посудинах місткістю більш як 2 л: інші: інші
3105909100 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: інші: інші: із вмістом азоту більш як 10 % у перерахунку на сухий безводний продукт
4411199000 Плити деревноволокнисті з деревини або з інших здерев'янілих матеріалів з доданням або без додання смол або інших органічних сполучних речовин: плити деревноволокнисті густиною більш як 0,8 г/см3: інші: інші
3105590000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: добрива мінеральні або хімічні інші ізвмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору: інші
8707101010 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: для промислового складання: укомплектовані
7226198000 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки менш як 600 мм: з кремнієвої електротехнічної сталі: інший: інший
3105909900 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: інші: інші: інші
3921110000 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси: пористі: з полімерів стиролу
8421219000 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів: обладнання для фільтрування або очищення рідин: для фільтрування або очищення води: інше
3904100090 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах: полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами: інший
7324109000 Обладнання санітарно-технічне та його частини з чорних металів: раковини та умивальники з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: інші
8438600000 Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв, не включене до інших угруповань, крім обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирів, або олій: обладнання для переробки фруктів, горіхів або овочів

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Хмельницька митниця 8401300000 Реактори ядерні; неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів; обладнання та пристрої для розділення ізотопів: неопромінені паливні елементи (твели)
7209189100 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 600 мм або більше, холоднокатаний (обтиснений у холодному стані), неплакований, без гальванічного або іншого покриття: у рулонах, без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодномустані): завтовшки менш як 0,5 мм: інший: завтовшки 0,35 мм або більше, але менш як 0,5 мм
3907602000 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли, у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри (поліестери), у первинних формах: полі (етилентерефталат): що має характеристичну в'язкість 78 мл/г або вищу
3901101000 Полімери етилену в первинних формах: поліетилен з питомою густиною менш як 0,94: поліетилен лінійний
8433510000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: комбайни зернозбиральні
7225110000 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше: з кремнієвої електротехнічної сталі: текстурований з орієнтованим зерном
2701129000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: бітумінозне вугілля: інше
8704239100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 20 т: інші: нові
3105209000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію: інші
3104205000 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: хлористий калій: із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт
8418109910 Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415: комбіновані холодильники-морозильники, з окремими зовнішніми дверима: інші: інші: побутові
3916201090 Моноволокна з максимальним поперечним перетином більше 1 мм (мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з полімерів вінілхлориду: з полівінілхлориду: інші
8422300099 Машини посудомийні; обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше обладнання для фасування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу); обладнання для газування напоїв: обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; обладнання для газування напоїв: інші: інше
8421239090 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів: обладнання для фільтрування або очищення рідин: для фільтрування палива чи мастил у двигунах внутрішнього згоряння: інше: інші
8701903900 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): інші: трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів, що керуються водієм, який іде поряд) та трактори для лісового господарства, колісні: нові, з потужністю двигуна: понад 90 кВт
3105400000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: дигідроортофосфат амонію (фосфат моноамоній) та його суміші з гідроортофосфатом діамонію (фосфатдіамоній)
5402499100 Нитки комплексні синтетичні (крім швейних ниток) не розфасовані для роздрібної торгівлі, включаючи синтетичні мононитки з лінійною щільністю менш як 67 децитексів: інші нитки, однониткові, некручені або кручені, не більш як 50 скр/м: інші: інші: з поліпропілену
8701209000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: що використовувалися
8418109110 Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415: комбіновані холодильники-морозильники, з окремими зовнішніми дверима: інші: місткістю понад 340 л: побутові
8433533000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: машини для збирання коренеплодів або бульб: гичкорізки та машини бурякозбиральні
8704219900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3: що використовувалися
3923100000 Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та інші вироби з пластмас для герметизації, закупорювання: коробки, ящики, кошики та аналогічні вироби
2710199300 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: мастильні матеріали; інші масла та дистиляти: для інших цілей: електроізоляційні масла
8716398000 Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: інші причепи та напівпричепи для перевезення вантажів: інші: інші: що використовувалися
2713200000 Кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід: бітум нафтовий
1005101500 Кукурудза: насіннєва: гібриди: гібриди прості
8429521000 Самохідні бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноківшові навантажувачі, трамбувальні машини та дорожні котки: лопати механічні, екскаватори та одноківшові навантажувачі: машини з обертанням верхньої частини на 360°: екскаватори гусеничні
1806907000 Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао: інші: готові вироби, що містять какао та використовуються для виробництва напоїв
8428907900 Інші машини та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування (наприклад, ліфти, ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше обладнання: інше: інше: обладнання завантажувальне, спеціально призначене для використання у сільському господарстві: інше
8421319000 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів: обладнання для фільтрування або очищення газів: фільтри забору повітря для двигунів внутрішнього згоряння: інші

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Чернігівська митниця 3105201000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію: із вмістом азоту більш як 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
8433510000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: комбайни зернозбиральні
2921220000 Сполуки з амінною функціональною групою: поліаміни ациклічні та їх похідні; солі цих сполук: гексаметилендіамін та його солі
2401201000 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: тютюн з частково або повністю відділеною середньою жилкою: типу Вірджинія теплового сушіння та світлий типу Берлей (включаючи гібриди) тіньового сушіння; тютюн світлий типу Мериленд тіньового сушіння і тютюн вогневого сушіння: типу Вірджинія теплового сушіння
4802401000 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, та неперфоровані карти і неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім паперу товарної позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного відливання: папір, що використовується як основа для шпалер: без вмісту волокон, одержаних механічним способом, або той, у якому такі волокна становлять не більш як 10 мас. % загальної маси волокна
8701903100 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): інші: трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів, що керуються водієм, який іде поряд) та трактори для лісового господарства, колісні: нові, з потужністю двигуна: понад 59 кВт, алене більш як 75 кВт
1210209000 Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул; лупулін: шишки хмелю, подрібнені, розмелені або у вигляді гранул; лупулін: інші
8422300099 Машини посудомийні; обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше обладнання для фасування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу); обладнання для газування напоїв: обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; обладнання для газування напоїв: інші: інше
4810138000 Папір та картон покриті з одного або двох боків каоліном (китайською глиною) або іншими неорганічними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, без будь-якого іншого покриття, у тому числі із забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах, будь-якого розміру: папір та картон для письма, друку або інших графічних цілей, без вмісту волокон, одержаних механічним абохіміко-механічним способом, або з вмістом таких волокон не більш як 10 мас. % загальної маси волокна: в рулонах: інші
8479899890 Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені: інші машини та механічні пристрої: інші: інші: інші: інші
5502004000 Джгути з штучних ниток: з ацетату
8701903900 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): інші: трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів, що керуються водієм, який іде поряд) та трактори для лісового господарства, колісні: нові, з потужністю двигуна: понад 90 кВт
3104205000 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: хлористий калій: із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт
2401106000 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: тютюн з невідділеною середньою жилкою: інший: тютюн типу Орієнталь сонячного сушіння
8445400000 Машини для підготовки текстильного волокна; машини прядильні, тростильні або крутильні та інше обладнання для виробництва текстильної пряжі; машини кокономотальні або мотальні (включаючи утоковомотальні) та машини для підготовки текстильної пряжі для її подальшого використання на машинах товарної позиції 8446 або 8447: машини мотальні (включаючи утоковомотальні) або кокономотальні
8445309000 Машини для підготовки текстильного волокна; машини прядильні, тростильні або крутильні та інше обладнання для виробництва текстильної пряжі; машини кокономотальні або мотальні (включаючи утоковомотальні) та машини для підготовки текстильної пряжі для її подальшого використання на машинах товарної позиції 8446 або 8447: машини тростильні або крутильні для текстильних матеріалів: крутильні
3904100010 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах: полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами: отриманий емульсійним або мікросуспензійним способом, за умови відповідності всім зазначеним нижче показникам: константа Фікентчера 65 або більше, але не більш як 100; залишок після просіювання на ситі із сіткою N 02 не більш як 0,2 %, із сіткою N 0063 не більш як 5 %; частка сульфатної золи не більш як 1,5 мас. %; вміст вологи в полімері не більш як 0,5 мас. %
3906909000 Акрилові полімери у первинних формах: інші: інші
2401202000 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: тютюн з частково або повністю відділеною середньою жилкою: типу Вірджинія теплового сушіння та світлий типу Берлей (включаючи гібриди) тіньового сушіння; тютюн світлий типу Мериленд тіньового сушіння і тютюн вогневого сушіння: світлий типу Берлей (включаючи гібриди) тіньового сушіння
7210122000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: з гальванічним або іншим покриттям оловом: завтовшки менш як 0,5 мм: біла жерсть
4810293010 Папір та картон покриті з одного або двох боків каоліном (китайською глиною) або іншими неорганічними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, без будь-якого іншого покриття, у тому числі із забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах, будь-якого розміру: папір та картон, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, із вмістом волокон, більш як 10 мас. % загальної маси волокна, одержаних механічним або хіміко-механічним способом: інші: у рулонах: папір, який є основою для шпалер
5601229900 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм (пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші вироби з вати: із синтетичних або штучних волокон: інші: із штучних волокон
2403999000 Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва; "гомогенізований" або "відновлений" тютюн; тютюнові екстракти та есенції: інші: інший
3505105000 Декстрини та інші модифіковані крохмалі (наприклад, попередньо желатинізовані або перетворені в складні ефіри (естерифіковані) крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів: декстрини та інші модифіковані крохмалі: інші модифіковані крохмалі: крохмалі, перетворені в складні або прості ефіри (естерифіковані або етерифіковані)
7019590000 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини): інші тканини: інші
2203001000 Пиво із солоду (солодове): у посудинах місткістю більш як 10 л
8463101000 Інші верстати для обробки металів або металокераміки без видалення матеріалу: верстати для волочіння прутків, труб, профілів, дроту або аналогічних виробів: верстати для волочіння дроту
4819200010 Ящики, коробки, мішки, пакувальні конверти, пакунки та інша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листів та аналогічні вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях: картонні коробки, ящики та коробки складані, з негофрованого паперу або негофрованого картону: з масою 1 м2 паперу або картону менш як 600 г
3904220000 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах: полівінілхлорид інший: пластифікований
8477300000 Обладнання для обробки гуми або пластмаси або для виробництва виробів з цих матеріалів, в іншому місці не зазначені: машини для видувного лиття

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Чопська митниця 8707101010 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: для промислового складання: укомплектовані
8407341010 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для транспортних засобів групи 87: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3: для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з робочим об'ємом циліндрів двигуна менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703
8708291090 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші частини і пристрої для кузовів (включаючи кабіни): інші: для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: інші
8707101020 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: для промислового складання: неукомплектовані
8708401000 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: коробки передач: для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові
8408201020 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі): двигуни, призначені для використання на транспортних засобах групи 87: для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з робочим об'ємом циліндрів двигуна менш як 2500 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703
8708991990 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші частини та приладдя: інші: для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703, моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: інші: інші
8708601090 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: мости неведучі та їх частини: для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: інші
8708701090 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: колеса ходові, їх частини та приладдя: для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: інші
8708921000 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші частини та приладдя: глушники та вихлопні труби: для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
9401908010 Меблі для сидіння (крім включених до товарної позиції 9402), які перетворюються або не перетворюються на ліжка, та їх частини: частини: інші: інші: для промислового складання моторних транспортних засобів
8430410000 Інші машини та механізми для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снігоприбиральне плужне та роторне: інші машини бурильні або прохідницькі: самохідні
8708801000 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: амортизатори підвіски: для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
2517410000 Галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залізничних колій, або як інші види баласту, галька та гравій, термічно оброблені або необроблені; макадам (дорожнє покриття) із шлаку, окалини або аналогічних промислових відходів, із вмістом або без вмісту матеріалів, зазначених на початку цієї товарної позиції; гудронований макадам, гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позиції 2515 або 2516, термічно оброблені або необроблені: гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позиції 2515 або 2516, термічно оброблені або необроблені: з мармуру
8708941000 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші частини та приладдя: рульові колеса, рульові колонки та картери рульових механізмів: для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
8704219900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3: що використовувалися
8450111900 Машини пральні, побутові або для пралень, включаючи машини з віджимним пристроєм: місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: машини повністю автоматичні: місткістю не більш як 6 кг сухої білизни: з вертикальним завантаженням
6904100000 Цегла будівельна, блоки для підлоги, плитки несучі або облицьовувальні та аналогічні вироби з кераміки: цегла будівельна
8703331900 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: нові: інші
6309000000 Одяг та інші вироби, що використовувались
3926300010 Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901 - 3914: кріпильні вироби та фурнітура для меблів, транспортних засобів тощо: для промислового складання моторних транспортних засобів
9032899010 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування: інші прилади та апаратура: інші: інші: для промислового складання моторних транспортних засобів
8708101000 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: бампери та їх частини: для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
5705009000 Інші килими та інші текстильні покриття для підлоги, готові або неготові: з інших текстильних матеріалів
8474310000 Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин в твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: машини для змішування або перемішування: бетономішалки та розчинозмішувачі
8501109910 Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок): двигуни потужністю не більш як 37,5 Вт: інші: двигуни постійного струму: для промислового складання моторних транспортних засобів
8511809010 Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад, магнетозапалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постійного та змінного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами: інше обладнання: інші: для промислового складання моторних транспортних засобів
9401200010 Меблі для сидіння (крім включених до товарної позиції 9402), які перетворюються або не перетворюються на ліжка, та їх частини: сидіння, що використовуються в моторних транспортних засобах: для промислового складання моторних транспортних засобів
8414806010 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього: інші: інші: компресори об'ємні роторні: однороторні: для промислового складання моторних транспортних засобів

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Ягодинська митниця 8704219900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3: що використовувалися
8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові
4410310000 Плити деревностружкові та подібні (наприклад, з орієнтованою стружкою (OSB) та вафельні плити) з деревини або з інших здерев'янілих матеріалів, просочені або не просочені смолами або іншими органічними зв'язувальними речовинами: інші з деревини: необроблені або без подальшої обробки, крім шліфування
8701209000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: що використовувалися
8704213900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: що використовувалися
4811900010 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із забарвленою або декорованою поверхнею або надруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім товарів, перелічених у товарній позиції 4803, 4809 або 4810: інші папір, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон: нерозрізані друковані форми
8704229900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т: інші: що використовувалися
2101129200 Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю або мате (парагвайського чаю) і готові продукти на їх основі або на основі кави, чаю чи мате (парагвайського чаю); смажений цикорій та інші смажені замінники кави і екстракти, есенції та концентрати з них: екстракти, есенції та концентрати кави і готові продукти на основі цих екстрактів, есенцій і концентратів або на основі кави: готові продукти на основі цих екстрактів, есенцій і концентратів або на основі кави: готові продукти на основі цих екстрактів, есенцій і концентратів кави
8433510000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: комбайни зернозбиральні
4418909000 Вироби столярні та теслярські будівельні деталі, включаючи пористі дерев'яні панелі, паркет щитовий зібраний, ґонт і дранку для покрівель: інші: інші
9403909000 Інші меблі та їх частини: частини: з інших матеріалів
0207141000 М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені: курей свійських (Gallus domesticus): частини тушок і субпродукти, морожені: частини тушок: обвалені
9403903000 Інші меблі та їх частини: частини: з дерева
7005293500 Скло термічно поліроване та скло з шліфованою або полірованою поверхнею у листах з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом: інше неармоване скло: інше: завтовшки більш як 3,5 мм, але не більш як 4,5 мм
8433900000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: частини
4418309900 Вироби столярні та теслярські будівельні деталі, включаючи пористі дерев'яні панелі, паркет щитовий зібраний, ґонт і дранку для покрівель: паркет щитовий: інший: інший
8302429000 Арматура, кріплення, фурнітура та аналогічні вироби з недорогоцінних металів, що використовуються для меблів, дверей, сходів, вікон, віконниць, у салонах транспортних засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, скриньок та аналогічних виробів; кронштейни, вішалки для одягу, капелюхів, підставки та аналогічні вироби з недорогоцінних металів; ролики з арматурою з недорогоцінних металів; замикальні пристрої для автоматичних дверей з недорогоцінних металів: інша арматура, кріплення, фурнітура та аналогічні вироби: інші, для меблів: інші
8703231930 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
8703331900 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: нові: інші
7610909000 Металоконструкції алюмінієві (крім збірних металоконструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секції, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи та колони); алюмінієві листи, бруски, профілі, труби тощо, призначені для використання в металоконструкціях: інші: інші
8704319900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3: що використовувалися
8704239900 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 20 т: інші: що використовувалися
4011100000 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для легкових автомобілів (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі)
3925901000 Вироби будівельні з пластмас, в іншому місці не зазначені: інші: фітинги та кріпильні комплекти, призначені для постійного встановлення в/або на дверях, вікнах, східцях, стінах або інших частинах будинків
0105119900 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, живі: масою не більш як 185 г: кури свійські (Gallus domesticus): інші: інші
8479309000 Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені: преси для виробництва деревностружкових або деревноволокнистих плит або плит з інших волокнистих матеріалів та інші машини для обробки деревини або пробки: інші
4811590090 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із забарвленою або декорованою поверхнею або надруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім товарів, перелічених у товарній позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон із покриттям, просочений або покритий шаром пластмаси (крім покритих адгезивом (клеєм)): інші: інші
8701905000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): інші: трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів, що керуються водієм, який іде поряд) та трактори для лісового господарства, колісні: що використовувалися
4411199000 Плити деревноволокнисті з деревини або з інших здерев'янілих матеріалів з доданням або без додання смол або інших органічних сполучних речовин: плити деревноволокнисті густиною більш як 0,8 г/см3: інші: інші
8703239011 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: що використовувалися: з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3: не більш як 5 років

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Ягорлицька митниця 8473299000 Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та аналогічних виробів), призначені винятково або головним чином для машин товарних позицій 8469 - 8472: частини та приладдя до машин товарної позиції 8470: інші: інші
8479899890 Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені: інші машини та механічні пристрої: інші: інші: інші: інші
8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові
8527319100 Приймальна апаратура для радіотелефонного, радіотелеграфного зв'язку або радіомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусі з пристроєм запису та відтворення звуку або з годинником: інші радіомовні приймачі, включаючи приймачі, здатні також прийматирадіотелефонні та радіотелеграфні сигнали: поєднані з звукозаписувальним чи звуковідтворювальним пристроєм: інші: з лазерною системою зчитування
8414519000 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього: вентилятори: настільні, підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові з електричним двигуном потужністю не більш як 125 Вт: інші
8703231930 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
0404100200 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентів молока, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, в іншому місці незазначені: молочна сироватка, видозмінена чи ні, згущена або не згущена, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин: у порошку, гранулах чи іншому твердому вигляді: без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, з вмістомбілків (вміст азоту х 6,38): не більш як 15 мас. % і з вмістом жирів: не більш як 1,5 мас. %
0702000000 Помідори свіжі або охолоджені
8414593090 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього: вентилятори: інші: інші: вентилятори осьові: інші
8413919090 Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини: частини: насосів: інші: інші
8714190000 Частини та пристрої для транспортних засобів товарних позицій 8711 - 8713: мотоциклів (включаючи мопеди): інші
6109100000 Теніски, майки та інша натільна білизна, трикотажні: з бавовни
8413110000 Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини: насоси з витратомірами або такі, в яких передбачено встановлення витратомірів: насоси для дозування пального або мастильних матеріалів, які використовуються на заправних станціях або у гаражах
4011100000 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для легкових автомобілів (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі)
2933210000 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом(атомами) азоту: сполуки, що містять у структурі неконденсоване імідазольне кільце (гідроване або негідроване): гідантоїн та його похідні
0809309000 Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі: персики, включаючи нектарини: інші
2208208900 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт: спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду: у посудинах місткістю більш як 2 л: інші: інші
1507909000 Олія соєва та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: інші: інші
8427900000 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням: інші навантажувачі
1513199900 Олії кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: олія кокосова (з копри) та її фракції: інші: інші: інші: інші
8450190000 Машини пральні, побутові або для пралень, включаючи машини з віджимним пристроєм: місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: інші
7607201000 Фольга алюмінієва (тиснена або нетиснена, на основі або без основи з паперу, картону, пластмаси або подібних матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 мм: на основі: завтовшки (без урахування основи) менш як 0,021 мм
7323939000 Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини з чорних металів; металева "шерсть"; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби з чорних металів: інші: з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: інші
6107110000 Труси, кальсони, сорочки нічні, піжами, халати купальні, домашні халати та аналогічні вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців: труси та кальсони: з бавовни
6108319000 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, піжами, пеньюари, купальні халати, домашні халати та аналогічні вироби, трикотажні, для жінок або дівчат: комбінації та спідні спідниці: з інших текстильних матеріалів: інші сорочки нічні та піжами: з бавовни: піжами
0806101000 Виноград свіжий або сушений: свіжий: столовий
8516797000 Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричні нагрівачі занурені; прилади електричні для обігрівання приміщень, ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські (наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці для гарячої завивки) абодля сушіння рук; праски електричні; інші побутові електронагрівальні прилади; елементи опору нагрівальні, крім включених до товарної позиції 8545: інші прилади електронагрівальні: інші: інші
7606125000 Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 мм: прямокутної (включаючи квадратну) форми: з алюмінієвих сплавів: інші: пофарбовані, лаковані або покриті пластиком
7308909900 Металоконструкції (за винятком збірних будівельних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секції, ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони) з чорних металів; листи, стержні, кутики, фасонні профілі, труби та аналогічні вироби з чорних металів, призначені для використання у металоконструкціях: інші: інші: інші
6108210000 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, піжами, пеньюари, купальні халати, домашні халати та аналогічні вироби, трикотажні, для жінок або дівчат: комбінації та спідні спідниці: з інших текстильних матеріалів: інші труси та панталони: з бавовни

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Амвросіївська митниця 2523100000 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів: клінкери цементні
3901209000 Полімери етилену в первинних формах: поліетилен з питомою густиною 0,94 або більше: інші
8428903000 Інші машини та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування (наприклад, ліфти, ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інше обладнання: інше: обладнання прокатних станів; рольганги для подавання та вилучення продукції; перекидачі та маніпулятори для зливків, прутків, слябів тощо
4010120010 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні стрічки або бельтинг: армовані тільки текстильними матеріалами: конвеєрні стрічки завширшки не менш як 800 мм, але не більш як 1200 мм
8436290000 Інше обладнання для сільського господарства, садівництва, лісового господарства, птахівництва або бджільництва, включаючи обладнання для пророщування насіння з механічним або нагрівальним обладнанням; інкубатори та брудери для птахівництва: обладнання для птахівництва, включаючи інкубатори та брудери: інші
7217109000 Дріт з вуглецевої сталі: неплакований або непокритий, шліфований або нешліфований: з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше
2524003000 Азбест: волокна, пластівці або порошок
8423300000 Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів: ваги, відрегульовані на постійну масу, та ваги, що скидають вантаж визначеної маси в емкість або контейнери, включаючи ваги бункерні
8515310000 Машини та апарати для паяння або зварювання з можливістю різання або без нього, електричні (включаючи з електричним нагрівом газу), лазерні або іншого світлового чи фотонного випромінювання, ультразвукові, електронно-променеві, магнітно-імпульсні або плазмоводугові; електричні машини та апарати для гарячого напилення металів або металокераміки: машини та апарати для дугового (включаючи плазмоводугове) зварювання металів: повністю або частково автоматичні
8431399090 Частини, призначені виключно або переважно для обладнання товарних позицій 8425 - 8430: машин або механізмів товарної позиції 8428: інші: інші: інші
0105111900 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, живі: масою не більш як 185 г: кури свійські (Gallus domesticus): курчата прабатьківських та материнських ліній племінного виведення: інші
7213919000 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталі: інші: круглого поперечного перерізу діаметром менш як 14 мм: інші: з масовою часткою вуглецю понад 0,75 %
8459699000 Верстати металорізальні (включаючи агрегатні верстати лінійної побудови) для свердління, розточування, фрезерування, нарізування зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом видалення металу, крім токарних верстатів (включаючи верстати токарні багатоцільові)товарної позиції 8458: інші верстати фрезерні: інші: інші
7901110000 Цинк необроблений: цинк нелегований: з масовою часткою 99,99 % або більше цинку
8416209000 Пальники топкові для рідкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу; топки механічні, включаючи їх механічні колосникові решітки, механічні пристрої для видалення золи та аналогічні пристрої: інші пальники топкові, включаючи комбіновані: інші
8705300010 Моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі): автомобілі пожежні: з підіймачем або драбиною
3907300000 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли, у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри (поліестери), у первинних формах: смоли епоксидні
8514400000 Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне: інше індукційне або діелектричне обладнання для термічного оброблення матеріалів
8428339000 Інші машини та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування (наприклад, ліфти, ескалатори, конвеєри, канатні дороги): інші елеватори та конвеєри безперервної дії для товарів або матеріалів: інші, стрічкові: інші
8602900000 Інші залізничні локомотиви; локомотивні тендери: інші
6902100000 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, крім виробів з кремнеземистого кам'яного борошна або з аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом більш як 50 мас. % елементів Mg, Ca або Cr, узятих окремо або разом, у перерахунку на MgO, CaO або Cr2O3
8474909090 Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин в твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: частини: інші: інші
8414802100 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього: інші: інші: турбокомпресори: одноступінчасті
8417900090 Печі та горни промислові або лабораторні, включаючи сміттєспалювачі, неелектричні: частини: інші
7205100000 Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, чорних металів: гранули
8464109000 Верстати для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу або аналогічних мінеральних матеріалів чи для холодної обробки скла: верстати пиляльні: інші
3901909090 Полімери етилену в первинних формах: інші: інші: інші
8464908000 Верстати для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу або аналогічних мінеральних матеріалів чи для холодної обробки скла: інші: інші
8456109000 Верстати для обробки різних матеріалів видаленням матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазмово-дугових процесів: що працюють з використанням лазерного або іншого світлового чи фотонного випромінювання: інші
3208909190 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи: інші: інші: на основі синтетичних полімерів: інші

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Глухівська митниця 3105400000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: дигідроортофосфат амонію (фосфат моноамоній) та його суміші з гідроортофосфатом діамонію (фосфатдіамоній)
3105209000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію: інші
3105201000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію: із вмістом азоту більш як 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
8803109000 Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802: повітряні ґвинти і несучі ґвинти та їх частини: інші
3102309000 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: нітрат амонію, у тому числі у водному розчині: інший
8434200000 Установки і апарати доїльні та обладнання для обробки та переробки молока: обладнання для обробки та переробки молока
8544598000 Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями: інші провідники електричні для напруги понад 80 В, але не більш як 1000 В: інші: інші: для напруги понад 80 В, але менш як 1000 В
3105590000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: добрива мінеральні або хімічні інші ізвмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору: інші
0203211000 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: морожена: туші та половини туш: свійських свиней
3104205000 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: хлористий калій: із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт
8701905000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): інші: трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів, що керуються водієм, який іде поряд) та трактори для лісового господарства, колісні: що використовувалися
8419310000 Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8415), для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад, нагріванням, варінням, підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, крім машин або обладнання, призначеного для використання у побуті; неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори: сушарки: для сільськогосподарських продуктів
2905310000 Спирти ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: діоли: етиленгліколь (етандіол)
2835310000 Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або невизначеного хімічного складу: поліфосфати: трифосфат натрію (триполіфосфат натрію)
8434900000 Установки і апарати доїльні та обладнання для обробки та переробки молока: частини
4805110000 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, не піддані додатковому обробленню або оброблені, як обумовлено приміткою 3 до цієї групи: папір для гофрування: з напівцелюлози
2909410000 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: ефіроспирти та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 2,2'-оксидіетанол (діетиленгліколь, дигліколь)
2920908500 Складні ефіри інших неорганічних кислот неметалів (за винятком складних ефірів галоїдних сполук водню) та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: інші: інші сполуки
8438809900 Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв, не включене до інших угруповань, крім обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирів, або олій: інше обладнання: інше: інше
8803309000 Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802: інші частини літаків і вертольотів: інші
8433510000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: комбайни зернозбиральні
3103900000 Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні: інші
2835269000 Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або невизначеного хімічного складу: фосфати: інші фосфати кальцію: із вмістом фтору 0,005 мас. % або більше у перерахунку на сухий безводний продукт
8409990090 Частини, призначені виключно або головним чином для двигунів товарної позиції 8407 або 8408: інші: інші: інші
0207141000 М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені: курей свійських (Gallus domesticus): частини тушок і субпродукти, морожені: частини тушок: обвалені
2902300090 Вуглеводні циклічні: толуол: для інших цілей
8537109990 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 чи 8536, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517: для напруги не більш як 1000 В: інші: інші: інші
8701209000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: що використовувалися
4403209100 Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані: інші з хвойних порід: інші: колоди
8432301900 Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків: сівалки, садильники та машини розсадосадильні: сівалки: інші

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Керченська митниця 0207142000 М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені: курей свійських (Gallus domesticus): частини тушок і субпродукти, морожені: частини тушок: необвалені: половини та четвертини
7210122000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: з гальванічним або іншим покриттям оловом: завтовшки менш як 0,5 мм: біла жерсть
8905909000 Маяки плавучі, пожежні судна, земснаряди, плавучі крани та інші судна, для яких судноплавні якості є лише другорядними порівняно з їх основними функціями; плавучі доки; плавучі або підводні бурильні чи експлуатаційні платформи: інші: інші
2701121000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: бітумінозне вугілля: коксівне вугілля
0303713000 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: інша риба, крім печінки, ікри та молочка: сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кілька або шпроти (Sprattus sprattus): сардини роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.)
8311200090 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та аналогічні вироби з недорогоцінних металів або карбідів металів, з покриттям або наповненням флюсовим матеріалом, для паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, зварювання або осадження металів, або карбідів металів; дріт та прутки із спеченого порошку з недорогоцінних металів, для металізації напиленням: дріт електродний для електродугового зварювання з недорогоцінних металів: інший
0303500000 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii), крім печінки, ікри та молочка
0303718000 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: інша риба, крім печінки, ікри та молочка: сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кілька або шпроти (Sprattus sprattus): кілька або шпроти (Sprattus sprattus)
8904001000 Буксири та судна-штовхачі: буксири
7216509100 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з вуглецевої сталі: інші кутики, фасонні та спеціальні профілі, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування: інші: штабобульб
8421399800 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів: обладнання для фільтрування або очищення газів: інші: інші: обладнання для фільтрування або очищення інших газів: інше
8456998000 Верстати для обробки різних матеріалів видаленням матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазмово-дугових процесів: інші: інші: інші
7326909890 Інші вироби з чорних металів: інші: інші вироби з чорних металів: інші: інші
3904220000 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах: полівінілхлорид інший: пластифікований
6810191000 Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армовані чи не армовані: черепиця, кахлі, плити, цегла та аналогічні вироби: інші: черепиця
3208901998 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи: інші: розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи: інші: інші: інші
9601909000 Кістка слонова оброблена, кістка, панцир черепаховий, ріг, роги оленів, корали, перламутр та інші матеріали тваринного походження для різьблення та вироби з цих матеріалів (включаючи вироби, що виготовлені формуванням): інші: інші
7220208100 Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 мм: без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані): завтовшки не більш як 0,35 мм, з масовою часткою: нікелю 2,5 % або більше
8474310000 Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин в твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: машини для змішування або перемішування: бетономішалки та розчинозмішувачі
8443600000 Обладнання друкарське, в якому використовуються друкарські шрифти, кліше, пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442; фарбоструминні друкарські машини, крім віднесених до товарної позиції 8471; допоміжні машини для друкування: допоміжне обладнання
3926400000 Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901 - 3914: статуетки та інші декоративні вироби
2701190000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: вугілля інше
8311900000 Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та аналогічні вироби з недорогоцінних металів або карбідів металів, з покриттям або наповненням флюсовим матеріалом, для паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, зварювання або осадження металів, або карбідів металів; дріт та прутки із спеченого порошку з недорогоцінних металів, для металізації напиленням: інші, включаючи частини
9406001100 Конструкції будівельні збірні: мобільні будинки
8425399900 Талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів; лебідки та кабестани; домкрати: інші лебідки; кабестани: інші: інші: інші
8705400000 Моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі): автобетономішалки
8479899890 Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені: інші машини та механічні пристрої: інші: інші: інші: інші
3924909000 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі домашнього вжитку і туалетно-гігієнічні вироби з пластмас: інші: інші
7323939000 Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини з чорних металів; металева "шерсть"; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби з чорних металів: інші: з корозійностійкої (нержавіючої) сталі: інші
9505109000 Вироби для свят, карнавалів або інші вироби для розваг, включаючи вироби для показу фокусів та жартів: вироби для новорічних, різдвяних свят: з інших матеріалів

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Кіровоградська митниця 1511909900 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: інші: інші: інші
1701991000 Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані: інший: інші: цукор білий
8433510000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: комбайни зернозбиральні
8474209000 Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин в твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: машини для подрібнення або розмелювання: інші
8432301900 Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків: сівалки, садильники та машини розсадосадильні: сівалки: інші
8701903900 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): інші: трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів, що керуються водієм, який іде поряд) та трактори для лісового господарства, колісні: нові, з потужністю двигуна: понад 90 кВт
1513299000 Олії кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: олії пальмоядрова або з бабасу та їх фракції: інші: інші: інші: інші
8479899890 Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені: інші машини та механічні пристрої: інші: інші: інші: інші
5702420000 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", "кермані" та подібні килими ручної роботи: інші ворсові, готові: із синтетичних або штучних текстильних матеріалів
8413919090 Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини: частини: насосів: інші: інші
1206001000 Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене: для сівби
8433900000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: частини
8538909900 Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8535, 8536 чи 8537: інші: інші: інші
3808302790 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух): гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин: гербіциди: інші: інші
8412905000 Інші двигуни та силові установки: частини: інші: гідравлічних силових установок та двигунів
8458112000 Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні: горизонтальні: з числовим програмним керуванням: верстати токарні багатоцільові
8418309100 Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415: морозильники типу "скриня" місткістю не більш як 800 л: інші: місткістю не більш як 400 л
3808302720 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух): гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин: гербіциди: інші: на основі гліфосату
8402200000 Котли парові або інші парогенеруючі котли (крім водяних котлів для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); водяні котли з пароперегрівом: водяні котли з пароперегрівом
8474100000 Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин в твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: машини для сортування, просіювання, сепарації або промивання
8424819900 Механічні пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рідких чи порошкоподібних речовин; вогнегасники, заряджені або незаряджені; пульверизатори та аналогічні пристрої; піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні пристрої: інші пристрої: для сільського господарства або садівництва: інші: інші: інші
1511901900 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: інші: тверді фракції: інші
8432210000 Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків: борони, розпушувачі, культиватори, мотики та полільники: борони дискові
6902100000 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, крім виробів з кремнеземистого кам'яного борошна або з аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом більш як 50 мас. % елементів Mg, Ca або Cr, узятих окремо або разом, у перерахунку на MgO, CaO або Cr2O3
3105201000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію: із вмістом азоту більш як 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
9508900000 Каруселі, гойдалки, тири та інші атракціони; пересувні цирки, пересувні звіринці; театри пересувні: інші
2103909000 Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця: інші: інші
7211190000 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванічного або іншого покриття: гарячекатаний без подальшого оброблення: інший
1005101500 Кукурудза: насіннєва: гібриди: гібриди прості
7407211000 Прутки, бруски та профілі мідні: з мідних сплавів: із сплавів на основі міді та цинку (латуні): прутки та бруски

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Кримська митниця 2503001000 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної: сірка сира або нерафінована
2510200000 Фосфати кальцію природні (фосфорити), фосфати алюмінієво-кальцієві природні та крейда фосфатна: розмелені
3916201090 Моноволокна з максимальним поперечним перетином більше 1 мм (мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з полімерів вінілхлориду: з полівінілхлориду: інші
2208208900 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт: спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду: у посудинах місткістю більш як 2 л: інші: інші
8703231910 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3
6908902100 Плитка та плити для мостіння або покриття підлоги, печей, камінів або стін керамічні, глазуровані; кубики керамічні, глазуровані для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і без неї: інші: з грубої кераміки: інша, завтовшки: не більш як 15 мм
8421299000 Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів: обладнання для фільтрування або очищення рідин: інші: інші
8703231930 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові
3901209000 Полімери етилену в первинних формах: поліетилен з питомою густиною 0,94 або більше: інші
8426200000 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних типів, включаючи кабельні крани; ферми підіймальні пересувні, портальні навантажувачі та візки з підіймальним краном: крани баштові
8474310000 Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин в твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм: машини для змішування або перемішування: бетономішалки та розчинозмішувачі
8418991000 Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415: частини: інші: випарювачі та конденсатори, крім тих, що використовуються у побутових холодильниках
8414309100 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього: компресори, які використовуються у холодильному обладнанні: інші: потужністю понад 0,4 кВт: герметичні або напівгерметичні
0603102090 Зрізані квітки та пуп'янки, придатні для складання букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом: свіжі: гвоздики: з 1 листопада до 31 травня
8702101110 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія: з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: нові: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 см3
7604210000 Прутки, бруски та профілі алюмінієві: з алюмінієвих сплавів: профілі порожнисті
0702000000 Помідори свіжі або охолоджені
8430410000 Інші машини та механізми для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снігоприбиральне плужне та роторне: інші машини бурильні або прохідницькі: самохідні
8412909000 Інші двигуни та силові установки: частини: інші: інших
8544598000 Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями: інші провідники електричні для напруги понад 80 В, але не більш як 1000 В: інші: інші: для напруги понад 80 В, але менш як 1000 В
2815120090 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: гідроксид натрію (сода каустична): у водному розчині (рідкий луг каустичної соди): інший
8703221000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3: нові
3917409000 Труби, трубки і шланги та їх фітинги (наприклад, з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси: фітинги: інші
7210708000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: пофарбований, лакований або покритий пластмасою: інший
6006240000 Інші полотна трикотажні: з бавовни: вибивні
8703331900 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: нові: інші
4418205000 Вироби столярні та теслярські будівельні деталі, включаючи пористі дерев'яні панелі, паркет щитовий зібраний, ґонт і дранку для покрівель: двері та їх рами, наличники і пороги: з хвойних порід
2529100000 Польовий шпат; лейцит; нефелін і сієніт нефеліновий; флюорит (плавиковий шпат): польовий шпат
7226198000 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки менш як 600 мм: з кремнієвої електротехнічної сталі: інший: інший

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Куп'янська митниця 3105201000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію: із вмістом азоту більш як 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
3102309000 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: нітрат амонію, у тому числі у водному розчині: інший
0303743010 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: інша риба, крім печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): скумбрія звичайна, або європейська (Scomber scombrus), та скумбрія японська, або східна (Scomber japonicus): скумбрія звичайна, або європейська (Scomber scombrus)
2701129000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: бітумінозне вугілля: інше
0302120000 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: лососеві, крім печінки, ікри та молочка: лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchuskisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) і лосось дунайський (Hucho hucho)
0303799800 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: інша риба, крім печінки, ікри та молочка: інші: морська: інші
7217109000 Дріт з вуглецевої сталі: неплакований або непокритий, шліфований або нешліфований: з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше
0303500000 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii), крім печінки, ікри та молочка
7210122000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: з гальванічним або іншим покриттям оловом: завтовшки менш як 0,5 мм: біла жерсть
0302112000 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: лососеві, крім печінки, ікри та молочка: форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster): виду Oncorhynchus mykiss з головами і зябрами, нутрощами, масою більш як 1,2 кг штука, або знеголовлені, без зябер і нутрощів, масою більш як 1 кг штука
0304201990 Філе рибне та інше м'ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене: філе морожене: прісноводної риби: інших прісноводних риб: інших
0303730000 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: інша риба, крім печінки, ікри та молочка: сайда (Pollachius virens)
1604309000 Готова або консервована риба; ікра осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: ікра осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: ікра інших риб
0304208500 Філе рибне та інше м'ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене: філе морожене: інших: минтая (Theragra chalcogramma)
0303190000 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), крім печінки, ікри та молочка: інші
0303212000 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: інші лососеві, крім печінки, ікри та молочка: форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster): виду Oncorhynchus mykiss з головами і зябрами, нутрощами, масою більш як 1,2 кг штука, або знеголовлені, без зябер і нутрощів, масою більш як 1 кг штука
0303718000 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: інша риба, крім печінки, ікри та молочка: сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кілька або шпроти (Sprattus sprattus): кілька або шпроти (Sprattus sprattus)
8458112000 Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні: горизонтальні: з числовим програмним керуванням: верстати токарні багатоцільові
0303809000 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: печінка, ікра та молочко: інші
8701309000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори гусеничні: інші
0303220000 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: інші лососеві, крім печінки, ікри та молочка: лосось атлантичний (Salmo salar) і лосось дунайський (Hucho hucho)
6208920000 Майки та сорочки, комбінації, спідні спідниці, труси, сорочки нічні, піжами, пеньюари, халати купальні, домашні халати та аналогічні вироби, для жінок або дівчат: інші: із синтетичних або штучних волокон
0304207500 Філе рибне та інше м'ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене: філе морожене: інших: оселедця (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0303793500 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: інша риба, крім печінки, ікри та молочка: інші: морська: окунь морський (Sebastes spp.): виду Sebastes marinus
0303798300 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: інша риба, крім печінки, ікри та молочка: інші: морська: путасу (Micromesistius poutassou або Gadus poutassou)
0303311000 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304: камбалоподібні (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae та Citaridae), крім печінки, ікри та молочка: палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossushippoglossus, Hippoglossus stenolepis): палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides)
0304209400 Філе рибне та інше м'ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене: філе морожене: інших: інших
8606300000 Вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажів по коліях, несамохідні: вагони саморозвантажувальні, крім вагонів товарної підпозиції 8606 10 або 8606 20
1509900000 Олія оливкова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: інші
0304901000 Філе рибне та інше м'ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене: інші: інші: прісноводної риби

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Луганська митниця 2701121000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: бітумінозне вугілля: коксівне вугілля
7208390000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття: інший, у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування: завтовшки менш як 3 мм
7203100000 Продукти прямого відновлення залізної руди та інші губчасті залізні матеріали у кусках, котунах або подібних формах; залізо, яке має мінімальну чистоту за масою 99,94 % у кусках, котунах або подібних формах: продукти прямого відновлення залізної руди
2601120010 Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит: руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту: агломеровані: котуни з руди залізної
2701129000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: бітумінозне вугілля: інше
8502139800 Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі: електрогенераторні установки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): потужністю понад 375 кВ·А: інші: потужністю понад 2000 кВ·А
2601110090 Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит: руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту: неагломеровані: інші
2602000000 Руди та концентрати марганцеві, включаючи марганцевисті залізні руди та концентрати із вмістом марганцю 20 мас. % або більше в перерахунку на сухий продукт
6902100000 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, крім виробів з кремнеземистого кам'яного борошна або з аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом більш як 50 мас. % елементів Mg, Ca або Cr, узятих окремо або разом, у перерахунку на MgO, CaO або Cr2O3
7210490000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: іншим способом оцинкований: інший
8601100000 Залізничні локомотиви із зовнішнім джерелом електроживлення або з живленням від електричних акумуляторів: із зовнішнім джерелом електроживлення
6903209000 Інші вироби з вогнетривкої кераміки (наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з кремнеземистого кам'яного борошна або аналогічних кремнеземистих порід: з вмістомбільш як 50 мас. % глинозему (Al2O3) або суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом (SiO2): з вмістом 45 мас. % або більше глинозему (Al2O3)
7225309000 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше: інший, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, у рулонах: інший
7208380000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття: інший, у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування: завтовшки 3 мм або більше, але не більш як 4,75 мм
3816000000 Цементи вогнетривкі, розчини будівельні, бетони та аналогічні суміші, крім продукції товарної позиції 3801
7225406000 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше: інший, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, не у рулонах: інший: завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм
8462399100 Машини (включаючи преси) для обробки металів об'ємним штампуванням, куванням або штампуванням; машини для обробки металів (включаючи преси) вигинанням, відбортуванням, вирівнюванням, розрізанням, висіканням або відрубанням; преси для обробки металів або карбідів металів, не зазначені вище: механічні ножиці (включаючи преси), крім комбінованих пробивальних та висікальних: інші: інші: гідравлічні
8537109990 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 чи 8536, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517: для напруги не більш як 1000 В: інші: інші: інші
8602900000 Інші залізничні локомотиви; локомотивні тендери: інші
8607191800 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу: візки, ходові балансирні візки, вісі і колеса, їх частини: інші, включаючи частини: вісі, змонтовані або ні; колеса та їх частини: інші
8607110000 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу: візки, ходові балансирні візки, вісі і колеса, їх частини: ведучі візки та ведучі ходові балансирні візки
2519903000 Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія випалена (спечена) із вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або без домішок: інші: магнезія випалена (спечена)
2519909000 Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія випалена (спечена) із вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або без домішок: інші: інші
7207201500 Напівфабрикати з вуглецевої сталі: з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше: прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерізу, ширина якого менша ніж подвійна товщина: катані або одержані безперервним литтям: інші, з масовою часткою: вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 %
7202930000 Феросплави: інший: фероніобій
8482500000 Підшипники кулькові або роликові: інші підшипники з циліндричними роликами
7225404000 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше: інший, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, не у рулонах: інший: завтовшки понад 10 мм
7202920000 Феросплави: інший: ферованадій
8607211000 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу: гальмові пристрої та їх частини: пневматичні гальма та їх частини: з чавуну або сталі литі
2701119000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: антрацит: інше

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Магістральна митниця 8704319100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3: нові
8703231930 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
8418109910 Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415: комбіновані холодильники-морозильники, з окремими зовнішніми дверима: інші: інші: побутові
8704229100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т: інші: нові
8704239100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 20 т: інші: нові
8702901100 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія: інші: з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3: нові
5407613000 Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовлені з матеріалів товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом не менш як 85 мас. % поліефірних ниток: з вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не менш як 85 мас. %: пофарбовані
8702101110 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія: з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: нові: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 см3
8708999898 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші частини та приладдя: інші: інші: інші: інші: інші: інші
4011209090 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для автобусів і вантажних автомобілів: з індексом навантаження більш як 121: інші
8450111100 Машини пральні, побутові або для пралень, включаючи машини з віджимним пристроєм: місткістю не більш як 10 кг сухої білизни: машини повністю автоматичні: місткістю не більш як 6 кг сухої білизни: з фронтальним завантаженням
8704313100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3: нові
4011100000 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для легкових автомобілів (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі)
6804221800 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та аналогічні вироби без каркасу, призначені для шліфування, заточування, подрібнення, полірування, розрізування або розпилювання, камені для ручного точіння або полірування та їх частини з природного каменю, з агломерованих натуральних або штучних абразивів або з кераміки, у поєднанні з частинами з інших матеріалів або без них: інші жорна і камені точильні, круги шліфувальні та аналогічні вироби: з інших агломерованих абразивів або з кераміки: із штучних абразивів із зв'язувальними речовинами: із синтетичних пластмас або штучних смол: армовані
8701201000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: нові
8406901000 Турбіни на водяній парі та інші парові турбіни: частини: лопаті статора, ротори та їх лопаті
8418109110 Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415: комбіновані холодильники-морозильники, з окремими зовнішніми дверима: інші: місткістю понад 340 л: побутові
8702101130 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія: з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3: нові: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 5000 см3
8708399098 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: гальма і гальмові системи з підсилювачами та їх частини: інші: інші: інші: інші
2208305200 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт: віскі: віскі шотландське: віскі купажоване, у посудинах місткістю: 2 л або менше
8409910090 Частини, призначені виключно або головним чином для двигунів товарної позиції 8407 або 8408: інші: призначені виключно або головним чином для поршневих двигунів з іскровим запалюванням: інші
8409990090 Частини, призначені виключно або головним чином для двигунів товарної позиції 8407 або 8408: інші: інші: інші
8705400000 Моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі): автобетономішалки
3904100090 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах: полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами: інший
8708939098 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші частини та приладдя: зчеплення та їх частини: інші: інші: інші
4011201000 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для автобусів і вантажних автомобілів: з індексом навантаження не більш як 121
7320101100 Пружини та листи для них з чорних металів: ресори листові та листи для них: оброблені гарячим способом: ресори пластинчасті та листи для них
3605000000 Сірники, крім піротехнічних виробів товарної позиції 3604
8516500000 Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричні нагрівачі занурені; прилади електричні для обігрівання приміщень, ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські (наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці для гарячої завивки) абодля сушіння рук; праски електричні; інші побутові електронагрівальні прилади; елементи опору нагрівальні, крім включених до товарної позиції 8545: печі мікрохвильові
7321111000 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, які можна використовувати з котлами для центрального опалення), мангали, жаровні, пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні неелектричні апарати побутового використання та їх частини, з чорних металів: прилади для приготування та підігрівання їжі: на газовому паливі або на газі та інших видах палива: з духовкою, включаючи окремі духовки

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Маріупольська митниця 7203100000 Продукти прямого відновлення залізної руди та інші губчасті залізні матеріали у кусках, котунах або подібних формах; залізо, яке має мінімальну чистоту за масою 99,94 % у кусках, котунах або подібних формах: продукти прямого відновлення залізної руди
0207142000 М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені: курей свійських (Gallus domesticus): частини тушок і субпродукти, морожені: частини тушок: необвалені: половини та четвертини
2704001900 Кокс і напівкокс із кам'яного вугілля, лігніту, бурого вугілля або торфу, агломеровані або неагломеровані; вугілля ретортне: кокс і напівкокс із кам'яного вугілля: інший
2701121000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: бітумінозне вугілля: коксівне вугілля
2601110010 Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит: руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту: неагломеровані: концентрати залізні
2519909000 Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія випалена (спечена) із вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або без домішок: інші: інші
8607191800 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу: візки, ходові балансирні візки, вісі і колеса, їх частини: інші, включаючи частини: вісі, змонтовані або ні; колеса та їх частини: інші
7202700000 Феросплави: феромолібден
7225406000 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше: інший, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, не у рулонах: інший: завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм
8454900090 Конвертери, ливарні ковші і виливниці та ливарні машини, призначені для використання в металургії або ливарному виробництві: частини: інші
3816000000 Цементи вогнетривкі, розчини будівельні, бетони та аналогічні суміші, крім продукції товарної позиції 3801
6902100000 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, крім виробів з кремнеземистого кам'яного борошна або з аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом більш як 50 мас. % елементів Mg, Ca або Cr, узятих окремо або разом, у перерахунку на MgO, CaO або Cr2O3
6903209000 Інші вироби з вогнетривкої кераміки (наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з кремнеземистого кам'яного борошна або аналогічних кремнеземистих порід: з вмістомбільш як 50 мас. % глинозему (Al2O3) або суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом (SiO2): з вмістом 45 мас. % або більше глинозему (Al2O3)
2709009000 Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів): інші
7225404000 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше: інший, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, не у рулонах: інший: завтовшки понад 10 мм
7901121000 Цинк необроблений: цинк нелегований: з масовою часткою менш як 99,99 % цинку: з масовою часткою 99,95 % або більше, але менш як 99,99 % цинку
7320208190 Пружини та листи для них з чорних металів: пружини спіральні: інші: пружини стискання: інші
7901110000 Цинк необроблений: цинк нелегований: з масовою часткою 99,99 % або більше цинку
4008219000 Пластини, листи, стрічки, смуги, прутки і фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім твердої гуми: з непористої гуми: пластини, листи і смуги або стрічки: інші
2529210000 Польовий шпат; лейцит; нефелін і сієніт нефеліновий; флюорит (плавиковий шпат): флюорит (плавиковий шпат): із вмістом фтористого кальцію 97 мас. % або менше
2825300000 Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; інші неорганічні основи; інші оксиди, гідроксиди та пероксиди металів: оксиди та гідроксиди ванадію
8607300100 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу: крюки та інші зчіпні пристрої, буфери та їх частини: з чавуну або сталі литі
8705100000 Моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі): автокрани
8607211000 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу: гальмові пристрої та їх частини: пневматичні гальма та їх частини: з чавуну або сталі литі
8111001100 Марганець та вироби з марганцю, включаючи відходи та брухт: марганець необроблений; відходи та брухт; порошки: марганець необроблений; порошки
2601120090 Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит: руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту: агломеровані: інші
8462911000 Машини (включаючи преси) для обробки металів об'ємним штампуванням, куванням або штампуванням; машини для обробки металів (включаючи преси) вигинанням, відбортуванням, вирівнюванням, розрізанням, висіканням або відрубанням; преси для обробки металів або карбідів металів, не зазначені вище: інші: преси гідравлічні: преси для формування металевих порошків методом спікання та преси для пакування металевого брухту в пакети
8607309900 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу: крюки та інші зчіпні пристрої, буфери та їх частини: інші
8419899800 Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8415), для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад, нагріванням, варінням, підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, крім машин або обладнання, призначеного для використання у побуті; неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори: інші машини, агрегати та обладнання: інші: інші
8607219000 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу: гальмові пристрої та їх частини: пневматичні гальма та їх частини: інші

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Полтавська митниця 8707101010 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: для промислового складання: укомплектовані
8704319100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3: нові
2401209000 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: тютюн з частково або повністю відділеною середньою жилкою: інший: інший тютюн
8704229100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т: інші: нові
8408209910 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі): двигуни, призначені для використання на транспортних засобах групи 87: інші: для інших транспортних засобів групи 87, потужністю: понад 200 кВт: для промислового складання
8704101010 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: автомобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі: з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: вантажопідйомністю понад 75 т
8703231930 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
7208528000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття: інший, не у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування: завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм: завширшки менш як 2050 мм
8607191800 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу: візки, ходові балансирні візки, вісі і колеса, їх частини: інші, включаючи частини: вісі, змонтовані або ні; колеса та їх частини: інші
8703231910 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3
2403999000 Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва; "гомогенізований" або "відновлений" тютюн; тютюнові екстракти та есенції: інші: інший
8408209990 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі): двигуни, призначені для використання на транспортних засобах групи 87: інші: для інших транспортних засобів групи 87, потужністю: понад 200 кВт: інші
8407341010 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для транспортних засобів групи 87: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3: для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з робочим об'ємом циліндрів двигуна менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703
8408201020 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі): двигуни, призначені для використання на транспортних засобах групи 87: для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з робочим об'ємом циліндрів двигуна менш як 2500 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703
8708991990 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші частини та приладдя: інші: для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703, моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: інші: інші
8708999891 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші частини та приладдя: інші: інші: інші: інші: інші: для промислового складання моторних транспортних засобів
5502004000 Джгути з штучних ниток: з ацетату
4819200010 Ящики, коробки, мішки, пакувальні конверти, пакунки та інша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листів та аналогічні вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях: картонні коробки, ящики та коробки складані, з негофрованого паперу або негофрованого картону: з масою 1 м2 паперу або картону менш як 600 г
8607309900 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу: крюки та інші зчіпні пристрої, буфери та їх частини: інші
8708701090 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: колеса ходові, їх частини та приладдя: для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: інші
1206001000 Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене: для сівби
3104205000 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: хлористий калій: із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт
7228701000 Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей: кутики, фасонні та спеціальні профілі: без подальшого оброблення,крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування
2401201000 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: тютюн з частково або повністю відділеною середньою жилкою: типу Вірджинія теплового сушіння та світлий типу Берлей (включаючи гібриди) тіньового сушіння; тютюн світлий типу Мериленд тіньового сушіння і тютюн вогневого сушіння: типу Вірджинія теплового сушіння
7304291100 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва): труби обсадні, насосно-компресорні та бурильні для буріння нафтових та газових свердловин: інші: зовнішнім діаметром не більш як 406,4 мм
8607120000 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу: візки, ходові балансирні візки, вісі і колеса, їх частини: інші візки та ходові балансирні візки
7208530000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття: інший, не у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування: завтовшки 3 мм або більше, але не більш як 4,75 мм
8434200000 Установки і апарати доїльні та обладнання для обробки та переробки молока: обладнання для обробки та переробки молока
3105400000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: дигідроортофосфат амонію (фосфат моноамоній) та його суміші з гідроортофосфатом діамонію (фосфатдіамоній)
8703221000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3: нові

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Старобільська митниця 3901209000 Полімери етилену в первинних формах: поліетилен з питомою густиною 0,94 або більше: інші
8439200000 Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів або для виробництва чи обробки паперу або картону: обладнання для виробництва паперу або картону
8543899500 Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені: інші машини та апаратура: інші: інші: інші
7115100000 Інші вироби з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами: каталізатори у формі сітки з дроту або решітки з платини
2905110000 Спирти ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: моноспирти насичені: метанол (метиловий спирт)
3904100090 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах: полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами: інший
2902300090 Вуглеводні циклічні: толуол: для інших цілей
8441300000 Інше обладнання для виробництва товарів з паперової маси, паперу або картону, включаючи різальні машини будь-якого типу: машини для виробництва картонних коробок, ящиків, труб, барабанів або аналогічної тари іншим способом, ніж формуванням
3903110000 Полімери стиролу у первинних формах: полістироли: призначені для спучування або спінювання
8477200000 Обладнання для обробки гуми або пластмаси або для виробництва виробів з цих матеріалів, в іншому місці не зазначені: екструдери
3917211000 Труби, трубки і шланги та їх фітинги (наприклад, з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: з полімерів етилену: безшовні, довжина яких перевищує максимальний розмір поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення
4707909000 Папір та картон для утилізації (макулатура та відходи): інші, включаючи несортовані відходи та макулатуру: відсортовані
2902410000 Вуглеводні циклічні: ксилоли: о-ксилол
8439999000 Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів або для виробництва чи обробки паперу або картону: частини: інші: інші
3917409000 Труби, трубки і шланги та їх фітинги (наприклад, з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси: фітинги: інші
3815199090 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та каталізатори, в інших товарних позиціях не зазначені: каталізатори на носіях: інші: інші: інші
3901109000 Полімери етилену в первинних формах: поліетилен з питомою густиною менш як 0,94: інший
2818300000 Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію: гідроксид алюмінію
2808000000 Азотна кислота; сульфоазотні кислоти
4703110000 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів: невибілена: з хвойних порід
3809920090 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад препарати та засоби для обробки та протрави), видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які використовують у паперовій промисловості або аналогічних виробництвах: інші
8515809100 Машини та апарати для паяння або зварювання з можливістю різання або без нього, електричні (включаючи з електричним нагрівом газу), лазерні або іншого світлового чи фотонного випромінювання, ультразвукові, електронно-променеві, магнітно-імпульсні або плазмоводугові; електричні машини та апарати для гарячого напилення металів або металокераміки: інші машини та апарати: інші: інші: для зварювання пластмас опором
2933610000 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом(атомами) азоту: сполуки, що містять у структурі неконденсоване триазинове кільце (гідроване або негідроване): меламін
3104205000 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: хлористий калій: із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт
3812209000 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори для каучуку або пластмаси: багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмас: інші
7226198000 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки менш як 600 мм: з кремнієвої електротехнічної сталі: інший: інший
2917320000 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: кислоти ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похідні: діоктилортофталати
4703210000 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів: напіввибілена або вибілена: з хвойних порід
5911321000 Текстильні матеріали та вироби для технічного призначення, про які йдеться у примітці 7 до цієї групи: текстильні матеріали і повсть, безкінечні або оснащені пристосуваннями для з'єднання, які використовуються на машинах з виробництва паперу або аналогічних машинах (наприклад, для виробництва целюлози або азбестоцементу): з поверхневою щільністю 650 г/м2 або більше: із шовку, синтетичних або штучних волокон
2833297000 Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати): інші сульфати: інші: ртуті; свинцю

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Сумська митниця 2510200000 Фосфати кальцію природні (фосфорити), фосфати алюмінієво-кальцієві природні та крейда фосфатна: розмелені
3104205000 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: хлористий калій: із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт
1801000000 Какао-боби, цілі або розмелені, сирі або смажені
2503001000 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної: сірка сира або нерафінована
3923501000 Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та інші вироби з пластмас для герметизації, закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та інші пристосування для герметизації, закупорювання: кришки та ковпачки для закупорювання пляшок
0802220010 Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки: горіхи лісові (Corylus spp.): без шкаралупи: у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг
7606129100 Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 мм: прямокутної (включаючи квадратну) форми: з алюмінієвих сплавів: інші: інші, завтовшки: менш як 3 мм
2835269000 Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або невизначеного хімічного складу: фосфати: інші фосфати кальцію: із вмістом фтору 0,005 мас. % або більше у перерахунку на сухий безводний продукт
3907500000 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли, у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри (поліестери), у первинних формах: смоли алкідні
8537109990 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 чи 8536, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517: для напруги не більш як 1000 В: інші: інші: інші
8531108000 Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, індикаторні панелі, пристрої сигналізації про крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної позиції 8512 або 8530: пристрої електричні сигналізаційні для захисту від крадіжки або пожежі та аналогічні пристрої: інші: інші
8607219000 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу: гальмові пристрої та їх частини: пневматичні гальма та їх частини: інші
7228506100 Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей: інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані: інші: круглого поперечного перерізу діаметром: 80 мм або більше
2101111112 Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю або мате (парагвайського чаю) і готові продукти на їх основі або на основі кави, чаю чи мате (парагвайського чаю); смажений цикорій та інші смажені замінники кави і екстракти, есенції та концентрати з них: екстракти, есенції та концентрати кави і готові продукти на основі цих екстрактів, есенцій і концентратів або на основі кави: екстракти, есенції та концентрати: з вмістом сухої речовини на основі кави 95 мас. % або більше: розчинна кава в первинній упаковці, масою нетто понад 10 кг
1804000000 Какао-масло, какао-жир
8443199000 Обладнання друкарське, в якому використовуються друкарські шрифти, кліше, пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442; фарбоструминні друкарські машини, крім віднесених до товарної позиції 8471; допоміжні машини для друкування: машини для офсетного друку: інші: інші
0404100200 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентів молока, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, в іншому місці незазначені: молочна сироватка, видозмінена чи ні, згущена або не згущена, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин: у порошку, гранулах чи іншому твердому вигляді: без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, з вмістомбілків (вміст азоту х 6,38): не більш як 15 мас. % і з вмістом жирів: не більш як 1,5 мас. %
3105201000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію: із вмістом азоту більш як 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
7210490000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям: іншим способом оцинкований: інший
8414807100 Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього: інші: інші: компресори об'ємні роторні: багатороторні: гвинтові
7214991000 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування: інші: інші: з масовою часткою вуглецю меншяк 0,25 %: для армування бетону
2202100000 Води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин, інші безалкогольні напої, крім фруктових або овочевих соків товарної позиції 2009: води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукручи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин
8481805900 Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємкостей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі: інша арматура: інші: клапани для контролю за процесом: інші
9032899090 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування: інші прилади та апаратура: інші: інші: інші
8501539900 Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок): інші двигуни змінного струму багатофазні: потужністю понад 75 кВт: інші: інші, потужністю: понад 750 кВт
4107991000 Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, включаючи шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крімшкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи напівшкіру: інша: шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів)
0405901000 Масло вершкове та інші жири, вироблені з молока; молочні пасти: інші: з вмістом жиру понад 99,3 мас. % і з вмістом води не більш як 0,5 мас. %
8701201000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: нові
3922900000 Ванни, душі, умивальники, біде, унітази та їх сидіння і кришки для них, бачки зливні та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення з пластмас: інші
2106909890 Харчові продукти, в іншому місці не зазначені: інші: інші: інші: інші

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Східна митниця 2701121000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: бітумінозне вугілля: коксівне вугілля
2701129000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: бітумінозне вугілля: інше
8604000000 Транспортні засоби самохідні або несамохідні для ремонту та технічного обслуговування залізничних або трамвайних колій (наприклад, ремонтні вагони, вагони-крани, вагони шпалопідбивні, вирівнювачі колії, вагони контрольно-випробовувальні)
8605000000 Вагони пасажирські залізничні або трамвайні, несамохідні; вагони багажні, вагони поштові та інші спеціалізовані вагони залізничні та трамвайні, несамохідні (крім вагонів товарної позиції 8604)
2710114511 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: легкі дистиляти: для інших цілей: інші: бензини моторні: інші, із вмістом свинцю: 0,013 г/л або менше: з октановим числом 95 або більше, але менш як 98: із вмістом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
8703231910 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3
8430390000 Інші машини та механізми для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снігоприбиральне плужне та роторне: врубові машини для добування вугілля або гірських порід та машини тунелепрохідні: інші
2902500000 Вуглеводні циклічні: стирол
2710194500 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: газойлі: для інших цілей: із вмістом сірки більш як 0,05 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %
8601100000 Залізничні локомотиви із зовнішнім джерелом електроживлення або з живленням від електричних акумуляторів: із зовнішнім джерелом електроживлення
2503001000 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної: сірка сира або нерафінована
8438200000 Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв, не включене до інших угруповань, крім обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирів, або олій: обладнання для виробництва кондитерських виробів, какао-порошку чи шоколаду
2710194100 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: інші: важкі дистиляти: газойлі: для інших цілей: із вмістом сірки не більш як 0,05 мас. %
2601120090 Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит: руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту: агломеровані: інші
0207141000 М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені: курей свійських (Gallus domesticus): частини тушок і субпродукти, морожені: частини тушок: обвалені
3816000000 Цементи вогнетривкі, розчини будівельні, бетони та аналогічні суміші, крім продукції товарної позиції 3801
2710114119 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: легкі дистиляти: для інших цілей: інші: бензини моторні: інші, із вмістом свинцю: 0,013 г/л або менше: з октановим числом менш як 95: з октановим числом 80 або менше: інші
8422400090 Машини посудомийні; обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше обладнання для фасування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу); обладнання для газування напоїв: інше обладнаннядля пакування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу): інші
7202700000 Феросплави: феромолібден
1517909911 Маргарин; харчові суміші або продукти з тваринних і рослинних жирів, масел та олій або їх фракцій, крім харчових жирів, масел чи олій та їх фракцій товарної позиції 1516: інші: інші: інші: суміші олій для виробництва харчових продуктів: для додання в тісто (шортенінги), замінники какао-масла, еквіваленти какао-масла, аналоги какао-масла
2519903000 Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія випалена (спечена) із вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або без домішок: інші: магнезія випалена (спечена)
8704239100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 20 т: інші: нові
2710114199 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: легкі дистиляти: для інших цілей: інші: бензини моторні: інші, із вмістом свинцю: 0,013 г/л або менше: з октановим числом менш як 95: з октановим числом більш як 92, але менш як 95: інші
7208390000 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття: інший, у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування: завтовшки менш як 3 мм
4805920000 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, не піддані додатковому обробленню або оброблені, як обумовлено приміткою 3 до цієї групи: інші: з масою 1 м2 більше 150 г, але менш як 225 г
3105400000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: дигідроортофосфат амонію (фосфат моноамоній) та його суміші з гідроортофосфатом діамонію (фосфатдіамоній)
7202920000 Феросплави: інший: ферованадій
8479893000 Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені: інші машини та механічні пристрої: інші: інші: пересувне кріплення з гідравлічним приводом для шахт
0203295500 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: морожена: інша: свійських свиней: інші: обвалені
0203211000 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: морожена: туші та половини туш: свійських свиней

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Харківська митниця 8703231910 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3
8703241000 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3: нові
8704319100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: інші: з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3: нові
3901109000 Полімери етилену в первинних формах: поліетилен з питомою густиною менш як 0,94: інший
8703231930 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: нові: інші: з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
2403910000 Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва; "гомогенізований" або "відновлений" тютюн; тютюнові екстракти та есенції: інші: "гомогенізований" або "відновлений" тютюн
2403999000 Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва; "гомогенізований" або "відновлений" тютюн; тютюнові екстракти та есенції: інші: інший
2401201000 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: тютюн з частково або повністю відділеною середньою жилкою: типу Вірджинія теплового сушіння та світлий типу Берлей (включаючи гібриди) тіньового сушіння; тютюн світлий типу Мериленд тіньового сушіння і тютюн вогневого сушіння: типу Вірджинія теплового сушіння
8704239100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 20 т: інші: нові
8704229100 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т: інші: нові
2401106000 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: тютюн з невідділеною середньою жилкою: інший: тютюн типу Орієнталь сонячного сушіння
3901209000 Полімери етилену в первинних формах: поліетилен з питомою густиною 0,94 або більше: інші
5502004000 Джгути з штучних ниток: з ацетату
8418109910 Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415: комбіновані холодильники-морозильники, з окремими зовнішніми дверима: інші: інші: побутові
2401207000 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: тютюн з частково або повністю відділеною середньою жилкою: інший: тютюн темний тіньового сушіння
8408203700 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі): двигуни, призначені для використання на транспортних засобах групи 87: інші: для сільськогосподарських колісних тракторів та лісових колісних тракторів, потужністю: понад 100 кВт
4011209090 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для автобусів і вантажних автомобілів: з індексом навантаження більш як 121: інші
2401209000 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: тютюн з частково або повністю відділеною середньою жилкою: інший: інший тютюн
8708999898 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші частини та приладдя: інші: інші: інші: інші: інші: інші
8422400090 Машини посудомийні; обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше обладнання для фасування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу); обладнання для газування напоїв: інше обладнаннядля пакування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу): інші
8433510000 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437: інші машини для збирання врожаю; машини й механізми для обмолоту: комбайни зернозбиральні
1511909900 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: інші: інші: інші
4813900000 Папір цигарковий, розрізаний або не розрізаний за розміром чи у формі книжечок або трубок: інший
5601229900 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм (пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші вироби з вати: із синтетичних або штучних волокон: інші: із штучних волокон
8482109000 Підшипники кулькові або роликові: підшипники кулькові: інші
8701201000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: нові
2835269000 Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або невизначеного хімічного складу: фосфати: інші фосфати кальцію: із вмістом фтору 0,005 мас. % або більше у перерахунку на сухий безводний продукт
3920202100 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, без підкладки та не поєднані подібним способом з іншими матеріалами: з полімерів пропілену: завтовшки не більш як 0,10 мм: біаксеально орієнтовані
4802561000 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, та неперфоровані карти і неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім паперу товарної позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного відливання: папір та картон інші, без вмісту волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, або ті, в яких такі волокна становлять не більш як 10 мас. % загальної маси волокна: з масою 1 м240 г або більше, але не більш як 150 г в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді: з розміром однієї сторони 297 мм та розміром іншої 210 мм (формат А4)
4801000000 Папір газетний у рулонах або в аркушах

 

Митниця Код УКТЗЕД Опис за УКТЗЕД
Черкаська митниця 8707101010 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: для промислового складання: укомплектовані
2902200090 Вуглеводні циклічні: бензол: для інших цілей
8407341010 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня: двигуни із зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для транспортних засобів групи 87: з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3: для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з робочим об'ємом циліндрів двигуна менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703
1205101000 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти: для сівби
4810921000 Папір та картон покриті з одного або двох боків каоліном (китайською глиною) або іншими неорганічними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, без будь-якого іншого покриття, у тому числі із забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах, будь-якого розміру: інші папір та картон: багатошарові: в яких всі шари вибілені
8408205520 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі): двигуни, призначені для використання на транспортних засобах групи 87: інші: для інших транспортних засобів групи 87, потужністю: понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт: для промислового складання
1206001000 Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене: для сівби
1005101500 Кукурудза: насіннєва: гібриди: гібриди прості
7115100000 Інші вироби з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами: каталізатори у формі сітки з дроту або решітки з платини
8708291090 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші частини і пристрої для кузовів (включаючи кабіни): інші: для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: інші
8708991990 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші частини та приладдя: інші: для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703, моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: інші: інші
2401201000 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: тютюн з частково або повністю відділеною середньою жилкою: типу Вірджинія теплового сушіння та світлий типу Берлей (включаючи гібриди) тіньового сушіння; тютюн світлий типу Мериленд тіньового сушіння і тютюн вогневого сушіння: типу Вірджинія теплового сушіння
2701129000 Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля: вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: бітумінозне вугілля: інше
2304000000 Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані
8432301100 Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків: сівалки, садильники та машини розсадосадильні: сівалки: точного висівання з центральним приводом
3105201000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію: із вмістом азоту більш як 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
8408205710 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі): двигуни, призначені для використання на транспортних засобах групи 87: інші: для інших транспортних засобів групи 87, потужністю: понад 100 кВт, але не більшяк 200 кВт: для промислового складання
8708509010 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: мости ведучі з диференціалом у складанні або окремо від інших складових трансмісії: інші: для промислового складання моторних транспортних засобів
5502004000 Джгути з штучних ниток: з ацетату
0407001900 Яйця птиці в шкаралупі, свіжі, консервовані або варені: свійської птиці: для інкубації: інші
8408201020 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі): двигуни, призначені для використання на транспортних засобах групи 87: для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з робочим об'ємом циліндрів двигуна менш як 2500 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703
3104205000 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: хлористий калій: із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт
8707909000 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші: інші
8701201000 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709): трактори колісні для напівпричепів: нові
4810999000 Папір та картон покриті з одного або двох боків каоліном (китайською глиною) або іншими неорганічними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, без будь-якого іншого покриття, у тому числі із забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах, будь-якого розміру: інші папір та картон: інші: інші
2401106000 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: тютюн з невідділеною середньою жилкою: інший: тютюн типу Орієнталь сонячного сушіння
1005101300 Кукурудза: насіннєва: гібриди: гібриди потрійні
8708999891 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: інші частини та приладдя: інші: інші: інші: інші: інші: для промислового складання моторних транспортних засобів
3105400000 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг: дигідроортофосфат амонію (фосфат моноамоній) та його суміші з гідроортофосфатом діамонію (фосфатдіамоній)
4810991000 Папір та картон покриті з одного або двох боків каоліном (китайською глиною) або іншими неорганічними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, без будь-якого іншого покриття, у тому числі із забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах, будь-якого розміру: інші папір та картон: інші: папір та картон вибілені, покриті каоліном
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.