ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. Голови Держпрацi
В. САЖIЄНКО
30 листопада 2020р.

СЕКТОРАЛЬНИЙ ПЛАН
державного ринкового нагляду на 2021 рiк

     1) план здiйснення ринкового нагляду:

Поряд-
ковий номер
Найменування виду продукцiї Строк проведення Найменування нормативно- правового акта, дiя якого поширюється на вiдповiдний вид продукцiї Спiльнi перевiрки* Поштова адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти вiдповiдного органу ринкового нагляду
1. Обладнання, що працює пiд тиском Протягом року Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.01.2019 N 27 "Про затвердження технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" - 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14,
289-30-32
dsp@dsp.gov.ua
Агрегати для одержання гарячої води з температурою не вище 110°С (Паровi, водогрiйнi твердопаливнi котли)
Вогнегасники
Арматура водопровiдна
Скороварки
Механiзми запобiгання для захисту вiд надлишкового тиску
2. Рухоме обладнання, що працює пiд тиском Протягом року Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018 N 536 "Про затвердження Технiчного регламенту рухомого обладнання, що працює пiд тиском"   01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14,
289-30-32
dsp@dsp.gov.ua
Газовi балони (UN 2037)
Рухомi цистерни
3. Машини та устаткування Протягом року Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.01.2013 N 62 "Про затвердження технiчного регламенту безпеки машин"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016 N 1025 "Про затвердження технiчного регламенту простих посудин високого тиску"
  01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14,
289-30-32
dsp@dsp.gov.ua
Пiднiмальне обладнання, ланцюги, канати та текстильнi стрiчки, конвеєри
Iнструменти ручнi пневматичнi, гiдравлiчнi або з умонтованим електричним чи неелектричним двигуном
Насоснi станцiї, компресори
4. Простi посудини високого тиску Протягом року Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016 N 1025 "Про затвердження технiчного регламенту простих посудин високого тиску" - 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14,
289-30-32
dsp@dsp.gov.ua
Ресивери, повiтрозбiрники
5. Засоби iндивiдуального захисту Протягом року Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2008 N 761 "Про затвердження технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019 N 771 "Про затвердження технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
- 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14,
289-30-32
dsp@dsp.gov.ua
Засоби iндивiдуального захисту вiд ураження електричним струмом (захиснi рукавички, якi захищають вiд ураження електричним струмом, статичної електрики; килими дiелектричнi; боти гумовi формовi дiелектричнi)
Засоби iндивiдуального захисту рук (Захиснi рукавицi; Захиснi рукавички; Рукавицi i рукавички, якi захищають вiд механiчних ушкоджень; хiмiчних речовин; холоду i знижених температур; спеки i теплових випромiнювань)
Засоби iндивiдуального захисту очей та обличчя (Захиснi окуляри; Захисний щиток; Екрани для обличчя; Окуляри захиснi, зокрема iз свiтлофiльтрами; Сонцезахиснi окуляри i вiдповiдна окулярна оптика; Окуляри, маски та щитки для зварювання, якi тримаються руками, або такi що крiпляться до голови, якi прикрiпляються до касок та шоломiв; Захиснi окуляри вiд механiчних ушкоджень, пилу, бризок, хiмiчних речовин)
Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання (Респiратори FFP2 або FFP3; Захиснi напiвмаски; Фiльтри для повнолицьових та напiвмасок; Маски, не оснащенi змiнними фiльтрами; Проти аерозольнi фiльтруючi напiвмаски; Респiратори з вугiльним фiльтром; Респiратори, маски, оснащенi легкозмiнними пiсля використання фiльтрувальними або абсорбувальними елементами-фiльтрами)
Одяг спецiальний захисний (Костюми бiологiчного захисту/комбiнезони; Напiвкомбiнезони; Куртки робочi; Штани робочi; Костюми робочi; Сигнальнi жилети флуоресцiювальнi свiтловiдбивнi (свiтлоповертальнi); Теплозахисний одяг; утеплений одяг; Напiвкомбiнезони для захисту вiд знижених температур)
Засоби iндивiдуального захисту органiв слуху (Протишумовi навушники)
Засоби захисту нiг i стегон (Гумовi чоботи; Взуття з жаростiйкою пiдошвою; Взуття, що запобiгає ковзанню; Взуття вiд знижених температур; Взуття з додатковим захистом пальцiв вiд удару)
Засоби захисту голови (Каски захиснi; Шолом-маски зварювальника з фiльтром автоматичного затемнення;
Захиснi шоломи велосипедиста; Каски для робiт на висотi, рятувальних робiт, скелелазiння й альпiнiзму)
Засоби захисту вiд падiння з висоти (оснащення, призначене для попередження падiння (карабiни, стропи, строп- канати, рятувальнi канати, троси)
6. Вибуховi матерiали промислового призначення Протягом року Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 жовтня 2018 р. N 802 "Про затвердження Технiчного регламенту вибухових матерiалiв промислового призначення" - 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14,
289-30-32
dsp@dsp.gov.ua
Засоби iнiцiювання (детонатори, електродетонатори, капсуль- детонатори, система iнiцiювання неелектрична, шнур детонуючий)
Детонатори промiжнi (Заряди тротиловi для вибухових робiт, шапки- детонатори для промислових вибухових робiт)
Заряди для спецiальних робiт (заряд кумулятивний, труборiз кумулятивний)
Вибуховi речовини емульсiйнi (Анемiкс, анемiкс П, Гранемiт, речовина вибухова емульсiйна патронована, речовина вибухова емульсiйна наливна)
7. Лiфти i компоненти безпеки для лiфтiв Протягом року Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2017 р. N 438 "Про затвердження Технiчного регламенту лiфтiв i компонентiв безпеки для лiфтiв" - 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14,
289-30-32
dsp@dsp.gov.ua
8. Обладнання та захиснi системи, призначенi для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах Протягом року Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 р. N 1055 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах"   01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14,
289-30-32
dsp@dsp.gov.ua
Свiтильники шахтнi
Газосигналiзатори

     2) план здiйснення контролю продукцiї

Поряд-
ковий номер
Найменування виду продукцiї (марка (модель, артикул, модифiкацiя), партiя, серiя) Код товару згiдно з УКТЗЕД** Строк проведення Найменування нормативно- правового акта, дiя якого поширюється на вiдповiдний вид продукцiї Орган ринкового нагляду, до сфери вiдповiдальностi якого належить продукцiя
1. Окуляри захиснi Truper Light LEN-LA, артикул: 15295, Виробник TRUPER S.A.DE C.V., Miguel de Cervantes Saavedra 67, Colonia Granada, CP, 11520 D.F. Mexico, Мексика, уповноважений представник: TOB "Лiвша" 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
2. Окуляри захиснi OZON 7-059, артикул: 7-059, Виробник Lot 132, Japan Empat, Kompleks Perabut Olak Lempet Jalan Dengkil, 42700 Banting Selangor Darul Ehsan, Malaysia, Малайзiя, уповноважений представник: TOB "Укрпромзахист" 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
3. Окуляри захиснi REIS GOG-ICE iз полiкарбонату, артикул 48023, продукцiя "RAW POL STEFANSKI SPOLKA JAWNA", TOB "РЕIЗ ТРЕЙДIНГ" 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
4. Окуляри захиснi (Виробник "Jinhua Mask Safety Products Co., Ltd", Китай (артикул 16- 525) 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
5. Окуляри захиснi атестованi (Виробник "Jinhua Mask Safety Products Co., Ltd", Китай (артикул 16-529) 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
6. Окуляри зварювальнi з прямокутним склом (Виробник "Jinhua Mask Safety Products Co., Ltd", Китай (артикул 16-530) 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
7. Окуляри зварювальнi (Виробник "Jinhua Mask Safety Products Co., Ltd", Китай (артикул 16-531) 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
8. Окуляри захиснi змiцненi (Виробник "Jinhua Mask Safety Products Co., Ltd", Китай (артикул 16-535) 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
9. Окуляри захиснi, ТМ "TOLSEN" * 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
10. Окуляри захиснi з дужкою або гумовою стрiчкою, або тi, що одягаються на каску, з радiо модулем або без нього, ТМ "DELTAPLUS", ТМ "VENITEX"* 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
11. Засоби iндивiдуального захисту: захиснi окуляри MONOLUX. Виробник "SALCA" (Францiя). 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
12. Окуляри захиснi (Виробник "Jinhua Mask Safety Products Co., Ltd", Китай (артикул 16- 525)* 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
13. Засоби iндивiдуального захисту: окуляри захиснi, окуляри та аналогiчнi оптичнi вироби: торгової марки "Delta Plus" модель LIPA 2 Т5 LIPA2T5; модель BRAV2IN; модель VULC2ORIN; модель PITO2IN; модель FUJI2 -виробник Китай; торгової марки "Montero" моделi F-3055A; моделi F-2007; моделi F-2008; моделi Montero F-2005A - виробник Китай. 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
14. Захиснi окуляри силiконовi Vita ZO-0007, ZO-0000* 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
15. Окуляри захиснi, тип "Стандарт", виробництво TECHNICS ВИСТ 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
16. Окуляри зварювальнi з прямокутним склом, арт. 16-530, виробник Jinhua MaskSafety Products Co. Ltd, Китай 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
17. Окуляри захиснi прозорi, арт. 16-527, виробник Jinhua MaskSafety Products Co. Ltd, Китай* 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
18. Щитки захиснi лицьовi для електрогазозварникiв типiв НН-С-405 У1 моделей "Профi", "Профi-401" 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
19. Окуляри захиснi марки ВИСТ TECHNICS, арт. 16-530, виробник Китай,* 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
20. Окуляри захиснi (опитчний клас 1, марка OZON, (арт. 7084), (марки ВИСТ TECHNICS, арт. 16-530, виробник Китай), (ТМ "TOLSEN"), (ТМ Intertool, ТМ Sigma), (Виробник "Jinhua Mask Safety Products Co., Ltd", Китай (артикул 16-525), жовтi (Виробник "Jinhua Mask Safety Products Co., Ltd", Китай (артикул 16-526), бiлi (Виробник "Jinhua Mask Safety Products Co., Ltd", Китай (артикул 16-527), (арт. 9198, 9199, 9206, 9207, 9210, 9229, 9231, 9233, 9242, 9248, 9254, 9256, 9257, 9291, 9300), (SINNER Виробник - Sinner BV), (Montero F-3060 (Китай), (Compass F-006-A), (YATO YT-73603) 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
21. Окуляри захиснi з дужкою або гумовою стрiчкою, або тi, що одягаються на каску, з радiомодулем або без нього, ТМ "DELTAPLUS", ТМ "VENITEX" 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
22. Окуляри газозварника, MASTER TOOL, 82- 0201 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
23. Окуляри газозварника з вiдкритими лiнзами, VOREL, 74411 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
24. Окуляри сонцезахиснi (NOMAD), тип/ номер модели: артикул: 4799 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
25. Окуляри захиснi пряма вентиляцiя WERK (модель): 20003 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
26. Маска зварювальника (Виробник "Yongkang Juli Protection Articles Co., Ltd", Китай (артикул 16-450) 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
27. Маска зварювальника лита (Виробник "Yongkang Juli Protection Articles Co., Ltd". Китай (артикул 16-451) 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
28. Маска зварювальника з фiльтром автоматичного затемнення "Хамелеон" (ТМ "Днiпро-М", артикул МЗП-390, артикул МЗП-485 виробник "Ningbo Geostar Photoelectric Technology Co., Ltd", Китай) 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
29. Маска захисна з клапаном "Jinhua MaskSafety Products Co., Ltd", 16-416 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
30. Щиток захисний прозорий TM "WERK", арт. 20005 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
31. Зварювальна маска Хамелеон. ТМ "FORTE", МС-1000, МС-3000 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
32. Щитки для захисту очей i обличчя (BALBI, РIСО) ТМ "DELTAPLUS", ТМ "VENITEX", 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
33. Каски захиснi у комплектi з захисним екраном та навушниками або без них, ударостiйкi каскетки (каски-бейсболки) ТМ "DELTAPLUS", ТМ "VENITEX" 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
34. Щитки для захисту очей i обличчя (BALBI, РIСО), ТМ "DELTAPLUS", ТМ "VENITEX" 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
35. Щиток захисний сiтчастий ТМ "WERK" 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
36. Маска зварювальника (Виробник "Yongkang Juli Protection Articles Co., Ltd", Китай (артикул 16-450) 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
37. Маска зварювальника з фiльтром автоматичного затемнення "Хамелеон" (ТМ "Днiпро-М", артикул МЗП-390, виробник "Ningbo Geostar Photoelectric Technology Co., Ltd". Китай) 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
38. Захисна маска для обличчя, моделi: KN95; LK-003-A004; TL-KN95-01, виробник Китай 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
39. Зварювальна маска-хамелеон FORTE 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
40. Маска зварювальника з фiльтром автоматичного затемнення "Engine 2500LCD" Артикул: 85765N) 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
41. Маска зварювальника хамелеон Limex MZK 350 D 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
42. Шолом-маска зварювальника з фiльтром автоматичного затемнення ТА-02-421, ТМ "Тех.АС" 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
43. Шолом захисний з навушниками i сiткою торгової марки Stihl ROCKMAN (00008840141) 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
44. Навушки з щитком з нейлонової сiтки торгової марки Stihl (00008830517) 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
45. Каски захиснi "Унiверсал" тип А, тип Б 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
46. Маски, щитки марки "VOREL", арт. 74457, виробник Польща 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
47. Засоби iндивiдуального захисту: повнолицьова маска респiратор 3M 6800(M); виробник: SUMEC ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD. Китайська Народна Республiка * 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
48. Каски захиснi ("Унiверсал" тип А, тип Б), у комплектi iз захисним екраном та навушниками або без них, ударостiйкi каскетки (каски-бейсболки) ТМ "DELTAPLUS", ТМ "VENITEX" 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
49. Щитки захиснi лицьовi для електрогазозварникiв типiв НН-С-405 У1 моделей "Профi", "Профi-401" 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
50. Маски, щитки марки "VOREL". арт. 74457, виробник Польща 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
51. Маска захисна з клапаном "Jinhua MaskSafety Products Co., Ltd", 16-416 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
52. Щиток захисний (прозорий TM "WERK"), арт. 20005), (лицьовий з екраном, MASTER TOOL, 82-0002) 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
53. Маска зварювальника з фiльтром автоматичного затемнення "Хамелеон" (ТМ "Днiпро-М", артикул МЗП-390, виробник "Ningbo Geostar Photoelectric Technology Co., Ltd", Китай), (TM "Днiпро-М", артикул МЗП-485, виробник "Ningbo Geostar Photoelectric Technology Co., Ltd", Китай), (TM "FORTE", MC-1000, MC-3000) 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
54. Щитки для захисту очей i обличчя (BALBI, PICO) ТМ "DELTAPLUS", ТМ "VENITEX" 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
55. Навушники з щитком з нейлонової сiтки торгової марки Stihl (00008830517) 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
56. Маска малярська "Пелюстка" (Виробник "Jinhua Mask Safety Products Co., Ltd", Китай (артикул 16-400, 16-401,16-402 6307 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
57. Фiльтрувальнi респiраторнi пiвмаски та змiннi фiльтри до них, ТМ "DELTAPLUS". TM "VENITEX"* 6307 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
58. Респiратор 2740CV (STEELPRO SAFETY), тил/номер моделi: NIOSH N95/2740CV, Китай* 6307 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
59. Респiратор KN95/FFP2, Китай* 6307 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
60. Одноразова захисна маска FFP2, KZ-103 (Nan'an panda legend). Китай * 6307 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
61. Захисна маска KN95(TL), тип/номер моделi: TL-KN95-01, номер партiї: TLC2020004001, Китай * 6307 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
62. Складна захисна маска (Doctor Cross), тип/номер моделi: KN95, Китай * 6307 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
63. Маска зварника "VITA пластик"* 6307 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
64. Засiб iндивiдуального захисту: маска захисна KN95 (респiратор FFP) (виробник КНР серiйний номер MSLZKZ05) 6307 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
65. Засоби iндивiдуального захисту: медична маска, виробник: YING TAN ZHONGKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, Номера партiй або серiйного номера: SHIK-32* 6307 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
66. Засоби iндивiдуального захисту: медична маска, виробник: Valrom Industrie SRL, Румунiя; номера партiй або серiйного номера: N 2006* 6307 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
67. Котли опалювальнi твердопаливнi зi сталевим SHAOXING SUNWAY теплообмiнником. ТОВ "ВКФ" "ДОНТЕХАЛЬЯНС", Beaver Base АОТВ 12, Beaver Base АОТВ 16, Beaver Base АОТВ 20 8403 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
68. Котли твердопаливнi чавуннi, ТМ "Pegas", 38403 8403 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
69. Котел сталевий водогрiйний твердопаливний BOILER SOKOL SEG BIO-38/FL310Z RIGHT торгової марки "METAL-FACH", виробник Польща; 8403 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
70. Сталевий водогрiйний котел з бункером IRON ECO 25 Lewy 190 КОМ торгової марки "TETRA LINE", виробник Польща 8403 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
71. Котли опалювальнi, що працюють на твердому паливi, електричному струмi та зрiдженому газi: Торгової марки "Bosch" марки WBN 2000- 24С RN Gaz 2000 W; моделi ZWA 24-2 K; моделi Condens 2500 W WBC 28-1 DC виробник Туреччина; торгової марки "ТермоБар" моделi КС-Г-10 ДS; медель Ж7-КС-ГС-10 S; модель КС-Г- 12.5 ДS: модель КСГ-12.5 Дs - виробник Україна. 8403 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
72. Котел твердопаливний сталевий АТОН: модель ATON ZAR TRADYCJA 12-16 8403 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
73. Котел опалювальний марки ELEKTROMET, моделi EKO-KWW - 23, виробник Польща 8403 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
74. Твердопаливнi котли марки METAL FACH, серiї SE-45, виробник Польща 8403 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
75. Котли, що працюють на твердому паливi марки DEFRO, моделi OPTIMA KOMFORT PLUS 20, виробник Польща 8403 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
76. Котли, що працюють на твердому паливi марки CENTROMETAL D.O.O., моделi ЕКО- СК PLUS 25, виробник Хорватiя 8403 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
77. Котел опалювальний марки ELEKTROMET, моделi EKO-KWW - 23, виробник Польща 8403 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
78. Твердопаливний котел марки ELEKTROMET, моделi EKO-KWD - 20, виробник Польща 8403 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
79. Компресор повiтряний поршневий (ТМ "Днiпро-М", модель ПВК24-2, модель ПВК50-2 виробник "Zhejiang Xinya Pump Industry Co., Ltd", Китай) 8414 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 року N 1025 "Про затвердження Технiчного регламенту простих посудин високого тиску"
Державна служба України з питань працi
80. Компресор повiтряний поршневий (ТМ "Днiпро-М", модель ВК50-2П, виробник "Zhejiang Xinya Pump Industry Co., Ltd", Китай) 8414 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 року N 1025 "Про затвердження Технiчного регламенту простих посудин високого тиску"
Державна служба України з питань працi
81. Компресор повiтряний поршневий (ТМ "Белмаш", модель ВК24, модель ВК50, модель ВК2-50П виробник "Zhejiang Xinya Pump Industry Co., Ltd", Китай) 8414 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 року N 1025 "Про затвердження Технiчного регламенту простих посудин високого тиску"
Державна служба України з питань працi
82. Компресор, ТМ "WERK", BMW-50 IР20 8414 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 року N 1025 "Про затвердження Технiчного регламенту простих посудин високого тиску" Державна служба України з питань працi
83. Компресор повiтряний поршневий (ТМ "Днiпро-М", модель ПВК24-2, виробник "Zhejiang Xinya Pump Industry Co., Ltd", Китай) 8414 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 року N 1025 "Про затвердження Технiчного регламенту простих посудин високого тиску"
Державна служба України з питань працi
84. Компресор повiтряний поршневий (ТМ "Белмаш", модель ВК50. виробник "Zhejiang Xinya Pump Industry Co., Ltd", Китай) 8414 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 року N 1025 "Про затвердження Технiчного регламенту простих посудин високого тиску"
Державна служба України з питань працi
85. Повiтрянi компресори: торговельної марки "WERK", модель ВМ- 2T24N, модель BM-2T50N, модель VBM 50; модель ZBM60-100; модель VBM-2T0.4-100 - виробник Китай; торгової марки "СТАЛЬ" модель КСР- 04/100; модель КСТ-50 72972, виробник Китай; торгової марки "FORTE", моделi VFL-50, моделi FL-50, модель NC-24-10 виробник Китай. 8414 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
86. Компресор (марки METABO моделi CLASSIC Basic*, виробник Китай), (ТМ "WERK", BMW-50 ТР20), (Дока КПМ-20 (Китай), (Metabo Basic 280 - 50W OF 601529000) 8414 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 року N 1025 "Про затвердження Технiчного регламенту простих посудин високого тиску"
Державна служба України з питань працi
87. Компресор повiтряний поршневий (ТМ "ДнiпроМ", модель ВК50-2П, виробник "Zhejiang Xinya Pump Industry Co., Ltd", Китай), (ТМ "Днiпро-М", модель ПВК24-2, виробник "Zhejiang Xinya Pump Industry Co., Ltd", Китай, ТМ "Днiпро-М", модель ПВК50-2. виробник "Zhejiang Xinya Pump Industry Co., Ltd", Китай), (ТМ "Днiпро-М". модель ВК50-2П, виробник "Zhejiang Xinya Pump Industry Co., Ltd", Китай), (TM "Белмаш", модель BK24, виробник "Zhejiang Xinya Pump Industry Co., Ltd", Китай), (TM "Белмаш", модель BK50, виробник "Zhejiang Xinya Pump Industry Co., Ltd", Китай), (TM "Белмаш", модель ВК2-50П, виробник "Zhejiang Xinya Pump Industry Co., Ltd", Китай), (торгова марка Dnipro-M AC-50, (виробник Китай) 8414 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 року N 1025 "Про затвердження Технiчного регламенту простих посудин високого тиску"
Державна служба України з питань працi
88. Насосна станцiя (TM Pedrollo, серiя Hydrofresh*, серiя Combipress*, серiя Easypump* виробник "Pedrollo S.p.A", Iталiя) 8413 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
89. Циркуляцiйний насос (модель APS 32-4-180, виробник "Shimge Pump Industry Group Co., Ltd") 8413 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
90. Циркуляцiйний насос (модель XPH 32-6-180, модель XPS 25-8-180 виробник "Shimge Pump Industry Group Co., Ltd") 8413 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
91. Насосна станцiя, TM "FORWATER", JET 100S 8413 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
92. Циркуляцiйний насос (модель APS 32-4-180, виробник "Shimge Pump Industry Group Co., Ltd") 8413 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
93. Ударний дриль (ТМ "Днiпро-М", модель ДЕУ-1200П, модель ДЕУ-1200 виробник "Zhejiang Safun Industrial Co., Ltd", Китай) 846721 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
94. Дриль електрична ударна ELTOS мод. ДЗУ- 950 846721 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
95. Кутова шлiфувальна машина (ТМ "Днiпро- М", модель МШК-950, модель МШК-1200, МШК-1400Р виробник "Jiangsu Inter-China Group Corporation", Китай) 846721 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
96. Перфоратор прямий ТМ "Днiпро-М", моделi RH-100, BH-174, DHR-200 846721 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
97. Перфоратор електричний EINHELL, TC-RH 800Е, TC-RH 900, RT-RH 32 Kit, TE-RH 26 4F, TE-RH 26/1 4F, RT-RH 20/1, TH-RH 1600 846721 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
98. Ударний дриль (ТМ "Днiпро-М", модель ДЕУ-1200, виробник "Zhejiang Safun Industrial Co., Ltd", Китай), (ТМ "Днiпро-М", модель ДЕУ-1200П, виробник "Zhejiang Safun Industrial Co., Ltd", Китай), (TM "Днiпро-М", модель ДЕУ-1200, виробник "Zhejiang Safun Industrial Co., Ltd", Китай), (TM Днiпро-М (Виробник "WUYI HUALI ELECTRICAL APPLIANCE MANUFACTURING CO., LTD", Китай (артикул ДЕУ- 900) 846721 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
99. Дриль шурупокрут TM Forte (Виробник "SUN MOON SNDUSTRIAL CO., LTD", Китай (артикул DS 400 VR) 846721 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
100. Лебiдка ланцюговий YATO 500 Вт YT-5901 8425 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
101. Машини та устаткування (талi ланцюговi з електричним двигуном SWF: CC1-045.2P-N; CC1-045.1P-N) 8425 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
102. Пила ланцюгова електрична ЗЕНИТ (модель): ЦПЛ-405/1600-М 8467 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
103. Коси моторнi марки STIHL, серiї FS 55*, виробник Нiмеччина 8467 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
104. Лобзик електричний (ТМ "Днiпро-М", модель ЛЕ-80Р, модель ЛЕ-110Р виробник "Zhejiang Tongda Electrical Appliance Co., Ltd", Китай) 8467 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
105. Циркулярна бензопила (Power Craft), тип/номер моделi: 48455, Китай 8467 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
106. Бензопила 52 сс, марка Norrkoping, тип/номер моделi: TF-GCS001, Китай 8467 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
107. Бензопила, модель: TF-GCS001, виробник Китай 8467 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
108. Пилки ланцюговi бензиновi: торгової марки "EINHELL", модель GH-EC 1835; модель Change GE-LC 18 Li Kit 4501760: модель GC-PC 1235/1 - виробник Нiмеччина; торгової марки "Expert Garden" модель YD-KW02-45 1,6 кВт; модель KLGS-4500 виробник Китай; Торгової марки "Зенит" модель БПЛ-52/457; модель БПЛ-52/45 А2; модель БПЛ-455/2250 - виробник Китай. 8467 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
109. Пила бензинова ланцюгова "Start pro" ProfessionaTools SСS-5020L(Китай) 8467 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
110. Електропила ланцюгова Goodluck GL3000E (Китай) 8467 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
111. Пила бензинова ланцюгова Stiga, SP 375 Q маска-хамелеон FORTE 8467 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
112. Пила бензинова ланцюгова EINHELL, GC-PC 2040/1 8467 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
113. Пила бензинова ланцюгова торгової марки Husqvarna, модель 440, 356 8467 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
114. Пила бензинова ланцюгова (Stiga, SP 375 Q, EINHELL, GC-PC 2040/1), (торгової марки Husqvama, модель 440, 356), (EDON, арт. EDB - 5218 (Китай) 8467 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
115. Пила ланцюгова електрична ЗЕНИТ (модель): ЦПЛ-405/1600-М 8467 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
116. Лобзик електричний (ТМ "Днiпро-М", модель ЛЕ-80Р, виробник "Zhejiang Tongda Electrical Appliance Co., Ltd", Китай), (TM "Днiпро-М", модель ЛЕ-110Р, виробник "Zhejiang Tongda Electrical Appliance Co., Ltd", Китай), (TM Свiтязь (Виробник "NINGBO FTZ DOWOX INTL TRADING CO., LTD", Китай (артикул СЛ 800 PM)) 8467 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
117. Кутова шлiфувальна машина (ТМ "Днiпро- М", модель МШК-950, виробник "Jiangsu Inter-China Group Corporation", Китай) 8467 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
118. Коси моторнi марки STIHL, серiї FS 55, виробник Нiмеччина 8467 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
119. Кутова шлiфмашина Metabo, W 750-125 8467295100 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
120. Кутова шлiфувальна машина SPILEC S1M - KZ22 - 115W, моделi: S1M-KZ2-15W, виробник Китай 8467295100 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
121. Пасажирськi лiфти IWL, SNL1000, MonoSpace, R05822W, GeN2-MRL 84281020 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2017 року N 438 "Про затвердження Технiчного регламенту лiфтiв i компонентiв безпеки для лiфтiв" Державна служба України з питань працi
122. Лiфти електричнi типу "MRL W Line" моделей 320R, 400S, 450L, 450S, 630G, 800G, 1000Т, 1000L, 1000G, 1000С, 1275Н, 1600Н, 2000Н, 2500Н. Виробник: WITTUR ASANSOR SAN. VE TIC. (Туреччина) 84281020 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2017 року N 438 "Про затвердження Технiчного регламенту лiфтiв i компонентiв безпеки для лiфтiв" Державна служба України з питань працi
123. Наколiнники гумовi "SHAOXING SUNWAY TOOLS & HARDWARE IMPORT CO. LTD.", 16-575, 16-576 6117801000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
124. Наколiнники професiйнi прогумованi "SHAOXING SUNWAY TOOLS & HARDWARE IMPORT CO. LTD.", 16-575, 16-576 6117801000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
125. Засоби iндивiдуального захисту: костюм бiологiчного захисту Hazmat Suit. Виробник: Guangzhou Mecan Medical Limited, Китайська Народна Республiка, номер партiї або серiйний номер: Invoice N 2/1* 3926200000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
126. Засiб iндивiдуального захисту: халат iзоляцiйний медичний одноразовий (виробник КНР INTERTEK SEMKO АВ. серiйний N 20200304) 3926200000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
127. Повiтряний ресивер до компресору КРТ-24, РОСТЕХ, ВМ-24, WERK 8414900000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 року N 1025 "Про затвердження Технiчного регламенту простих посудин високого тиску" Державна служба України з питань працi
128. Шлем для водних видiв спорту (Palm) номер моделi: ар 2000, Китай 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
129. Напiвкомбiнезон робочий "Дакар", артикул 10323406, тканина "Саржа", Виробник: ТОВ "Торнадо" 6203 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
130. Штани робочi "Люксор", арт. 10323338, тканина "Грета ЧШК", Виробник: ТОВ "Торнадо" 6203 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
131. Куртка робоча "Люксор", арт. 10323322, тканина "Грета ЧШК", Виробник: ТОВ "Торнадо" 6203 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
132. Крани кульовi для води типiв: KGV**, KOF**, KPG**, KEV** (Виробник ОАО "Арматура Беларусь") 8481 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
133. Крани для газу типу KGG** (Виробник ОАО "Арматура Беларусь") 8481 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
134. Клапани зворотнi типу KOL* (Виробник ОАО "Арматура Беларусь") 8481 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
135. Засоби iндивiдуального захисту: лицьова частина шолом-маски ШМП-1. Виробник АО "Тамбовмаш" (Росiйська Федерацiя). 9033009000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба У країни з питань працi
136. Засоби iндивiдуального захисту: чоботи ПВХ HERCULES OB Е SRC. Виробник "The Welly d.o.o." (Боснiя i Герцеговина). 6401929000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
137. Скороварка (EMMA 7 лiтрiв), тип/ номер модели: 8003512661624, Iталiя 8516710000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
138. Скороварка (бренд Berlinger Haus), тип/номер моделi: ВН-1080 Версiя 6L, ВН- 1081 Версiя 8L, Китай 8516710000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
139. Скороварка Easy Open & Close (бренд Berlinger Haus), тип/номер моделi: BH-1438, Китай 8516710000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
140. Дровокол, Kraft & Dele, моделi: KD1580, KD1582, виробник Китай 8465 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
141. Верстат для лазерного гравiрування, моделi: 130 ВтКН9060, виробник Китай 8456 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
142. Полiрувальний станок для каменю, модель: ALWG24, виробник Китай 846420 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
143. Балони газовi полiмернi (композитнi), металевi для зрiджених вуглеводних газiв: торгової марки "ВБК 2" модель 4-27-2,5-В 27 л.; торгової марки "Novogas" модель 1.6 Мпа виробник Бiлорусь; торгової марки "Golden Lion Rudyy" модель В12bb Vr - виробник Україна; торгової марки "Safe Gas" модель Е25 - виробник Iндiя. 7613;
3923;
731100
2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
144. Маска респiратор зi змiнними фiльтрами РУ-60 М 902000000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
145. Респiратор У-2К Vist (модель): артикул 16- 486 9020 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
146. Респiратор фiльтруючий протигазоаерозольний РУ-60М з фiльтром марки "BIPID" 902000000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" Державна служба України з питань працi
147. Бахiли одноразовi, з полiмерних матерiалiв yisiyu podotheca Н-102* 3926200000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
148. Костюм бiологiчного захисту, з полiмерних матерiалiв - Tyvek® 400* 3926200000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
149. Окуляри захиснi медичнi з лiнзами з пластмаси Yidun eye protector, YD-2020-08 3926200000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
150. Навушники шумознижуючi, арт. 16-550, виробник Jinhua MaskSafety Products Co. Ltd, Китай 3926909290 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
151. Навушники атестованi, арт. 16-551, виробник Jinhua MaskSafety Products Co. Ltd, Китай 3926909290 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
152. Генератор ацетиленовий, ОАО "Автоген", АСП-15 8405 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
153. Рукавицi робочi марки STIHL, артикул 088- 611-00ХХ, виробник Китай 4203 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
154. Клапани запобiжнi або випускнi 84814090 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
155. Гiрськолижнi пасажирськi канатнi дороги фiрм Leitner, Sterner 8428600000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 жовтня 2009 року N 1076 "Про затвердження Технiчного регламенту канатних дорiг для перевезення пасажирiв";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06 лютого 2019 року N 342 "Про затвердження Технiчного регламенту канатних дорiг"
(набрала чинностi 04.05.2020)
Державна служба України з питань працi
156. Шолом-маска зварювальника з фiльтром автоматичного затемнення, ТА- 02-421 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
157. Пiдмiтально-прибиральна установка Skandinavia 2W Торгова марка - "Brodd Polonia Sp. Z о.о." Польща 8479 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
158. Рукавицi промисловi захиснi з натуральної шкiри торгової марки "seVEN" 4203 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
159. Шолом захисний з навушниками i сiткою торгової марки Stihl ROCKMAN (00008840141) 6506 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
160. Генератор ацетиленовий, ОАО "Автоген", АСП-15 8405 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
161. Циркуляцiйний насос (DAB ВРН 180/340.65Т), (модель APS 32-4-180, виробник "Shimge Pump Industry Group Co., Ltd"), (модель XPH 32-6-180, виробник "Shimge Pump Industry Group Co., Ltd"), (модель XPS 25-8-180, виробник "Shimge Pump Industry Group Co., Ltd") 8413 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
162. Шолом захисний TSG (Виробник - TSG International AG (Швейцарiя), (Mango Виробник - Mango Sport System S.R.L.(h^), (РОС Виробник - РОС Sweden AB (Швецiя), (ROLLERBLADE Виробник - TECNICA GROUP S.p.A (Iталiя), (Smith Виробник - SAFILO S.p.A (Iталiя), (Green Cycle, Robots (модель): HC-02XS) 6506 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
163. Розширювальний бак Zilmet 130-Cal-Pro 18 л, серiйний N18-000004072535 8479 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 року N 1025 "Про затвердження Технiчного регламенту простих посудин високого тиску" Державна служба України з питань працi
164. Рукавички "Краги" для зварювальних робiт (SIGMA (модель): 9449301), (Виробник "Suzhou Hengxiang Import & Export Co., Ltd", Китай (артикул 16-250)) 4203291000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
165. Крани кульовi для води типiв: KGV**, KOF**, KPG**, KEV** (Виробник ОАО "Арматура Беларусь") 8481 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
166. Крани для газу типу KGG** (Виробник ОАО "Арматура Беларусь") 8481 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
167. Клапани зворотнi типу KOL** (Виробник ОАО "Арматура Беларусь") 8481 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
168. Маска зварювальника (Виробник "Yongkang Juli Protection Articles Co., Ltd", Китай (артикул 16-450), (16453, 16-454, артикул 16-451) 650610 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
169. Рукавички робочi, шкiра (Виробник "Suzhou Hengxiang Import & Export Co., Ltd", Китай (артикул 16-176) 4203291000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
170. Рукавички гумовi з внутрiшнiм напиленням, тип "Латекс", L (Виробник "Suzhou Hengxiang Import & Export Co., Ltd", Китай (артикул 16-102) 4015 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
171. Рукавички для захисту вiд розчинiв кислот та вiд розчинiв лугiв, арт. TRIDENT 285, INDUSTRIAL 299, TECHNIC 401, TECHNIC 420, TECHNIC 450, ALTO PLUS 260, ALTO 258, ALTO 265, DUO-MIX 405, TECHNI-MIX 415, ULTRANITRIL 491, ULTRANITRIL 492, ULTRANITRIL 480, ULTRANITRIL 487, HARPON 321, STANSOLV AK 22 381, STANZOIL NK 22 382, VITAL 117, Виробник: Компанiя "МАРА S.A.S." (Францiя), Мiсце виробництва: Компанiя "МАРА GLOVES Sdn. Bhd" (Малайзiя) 4015 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
172. Засоби iндивiдуального захисту (взуття захисне The Welly d.o.o.) 6401100000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
173. Лебiдки електричнi лiфтовi моделей WSG S1.2, WSG S1.3, WSG S1.5, WSG S2.1, WSG S2.2. WSG S2.3, WSG S2.4, WSG S3.4, WSG S3.5, WSG S3.6, WSG 08.1, WSG 08.2, WSG 08.3, WSG 08.4, WSG 21.2, WSG 21.3, WSG 25.1, WSG 25.2, WSG 29.1, WSG 29.2, WSG 29.3, WSG T.02, WSG T.03. Виробник: WITTUR ELECTRIC DRIVES GMBH (Нiмеччина); Лебiдки електричнi лiфтовi моделей WSG S1.2, WSG S1.3, WSG S2.1, WSG S2.2, WSG S09.2, WSG 09.3, WSG 09.4, WSG T.02, WSG T.03. Виробник: WITTUR Elevator Components (Suzhou) (Китай). 8425 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2017 року N 438 "Про затвердження Технiчного регламенту лiфтiв i компонентiв безпеки для лiфтiв" Державна служба України з питань працi
174. Таль ланцюговий (Gutman KLE-3000/3м), (Matrix 5193959) 8425 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
175. Лебiдка важiльний Maxformer QSS2TB1 8425 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
176. Запаснi частини та комплектуючi до лiфтiв електричних типу "MRL W Line" моделей 320R, 400S, 450L, 450S, 630G, 800G, 1000Т, 1000L, 1000G, 1000C, 1275Н, 1600Н, 2000Н, 2500Н Гiдравлiчнi буфери: Буфери гiдравлiчнi моделей: WHB40x80, WHB40x120, WHB40x175, WHB40x275, LP40x80, LP40x120, LP40x175, LP40x275, LP50x425, LP50x695. Виробник: "Germing GmbH" (Нiмеччина). Буфери гiдравлiчнi моделей: LSB10, LSB16, LSB18, SEB 16, SEB 18, SEB 20, SEB 25, LB 16, LB 20, LB 25, LB 32, LB 35, LB 40. Виробник: "Oleo Buffers" Shanghai Company Ltd (Китай) 8431 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2017 року N 438 "Про затвердження Технiчного регламенту лiфтiв i компонентiв безпеки для лiфтiв" Державна служба України з питань працi
177. Взуття спецiальне захисне ТМ "Nitras", арт. 7205, 7206, 7200, 7201 6403 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
178. Навантажувач CBY-AC 2.5Т 8427 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
179. Автонавантажувачi "Komatsu" FG20T-17 FD20T17 8427 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
180. Респiратор з двома картриджами (круглими, прямокутними), виробник - "JIANGSU GTIG HUATAI CO., LTD" (Китай) 9020 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
181. Окуляри сонцезахиснi Smith Виробник - SAFILO S.p.A (Iталiя), (торгiвельної марки AVK модель Modesto, виробник "BLU TRE SRL"), (торгiвельної марки Louis Berry модель J3080), (виробник "Shennan East RD, Luohu distriet, Shenzhen) China") 900410 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
182. Запобiжний клапан MSW, арт. 42390, 42423 Виробник - AFRISO -EURO -INDEX GmbH 8481 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
183. Каска для робiт на висотi, рятувальних робiт, скелелазiння й альпiнiзму А 20 PETZL, модель ALVEO VENT 6506 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
184. Черевики професiйнi з захистом, торгiвельної марки TOLSEN, арт. 45357 S1P виробник - "JIAGSU UNIVERSAL INDUSTRIA LCO., LTD" (Китай) 6403 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
185. Страйкбольнi окуляри (НУПРОЛ ПМК) NP Mesh Goggles номер модели: 6002 NP, Китай 900490 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
186. Скороварка (Беккен) номер моделi: DS24D2-8L, Китай), (БАТТТНЯ) (DSS 22-4 (4 л), DSS 22-5 (5 л), DSS 22-7 (7 л), Китай) 8516 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
187. Стропи вантажнi текстильнi Dolezych) 5806321000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
188. Засiб iндивiдуального захисту: костюм бiологiчного захисту/комбiнезон (виробник КНР INTERTEK SEMKO АВ, серiйний N 20200304) 3926200000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
189. Засiб iндивiдуального захисту: Захиснi окуляри (виробник КНР INTERTEK SEMKO АВ серiйний, N 20200301) 9004901000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
190. Засiб iндивiдуального захисту: рукавички, просоченi або покритi гумою (рукавички робочi трикотажнi ТМ "seVen", арт. 69392, виробництва "Qingdao Aisenlin Industry and Trade Co., Ltd", Qijiatun Village Jiaoxi Town Jiaozhou City Qingdao, China, Китай. 6116102000 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
191. Засiб iндивiдуального захисту: маски, респiратори, не оснащенi змiнними фiльтрами (маска одноразова лицьова з нетканого полiпропiленового матерiалу тришарова 175мм х 95мм, AT "Торунськє Заклади Матерiалув Опатрункових С.А.", вул Жулкєвскєго, 20/26, 87-100, Торунь/Torunskie Zaklady Materialow Opatrunkowych-Spolka Akcyjna (TZMO S.A.) ul. Zolkiewskiego 20/26, 87-100 Torun, Poland. 6307909800 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту";
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"
(набирає чинностi 30.08.2021)
Державна служба України з питань працi
192. Обладнання, що працює пiд тиском: арматура водопровiдна вентиль прохiдний муфтовий з ковкого чавуну 15кч18(33)п Ду 15 (Pyl6)PN16, DN15-65 Виробник: 'HEBEI CENTRAL PLUMBING INDUSTRIES CO., LTD.', 701-705, N0.486 WEST HEPING ROAD, SJZ, HEBEI, CHINA 8481806100 2021 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi

     ** Коди Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) наводяться у цьому Перелiку довiдково.
     Основною пiдставою для застосування до товарiв обмежень щодо їх перемiщення через митний кордон України є вiдповiднiсть таких товарiв найменуванню та опису, наведеному у вiдповiдних нормативно-правових актах.

Заступник начальника вiддiлу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адмiнiстративних послуг Юрiй МАР'ЄНКО
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.