ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
В. В. Магалецька
30 листопада 2020 р.

СЕКТОРАЛЬНИЙ ПЛАН
державного ринкового нагляду на 2021 рiк

     1) план здiйснення ринкового нагляду

N з/п Найменування виду продукцiї Строк проведення Найменування нормативно-правового акта, дiя якого поширюється на вiдповiдний вид продукцiї Спiльнi перевiрки* Поштова адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти органу ринкового нагляду
1 2 3 4 5 6
1. Енергоспоживчi продукти, в тому числi:
Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання
Протягом року Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
Технiчний регламент енергетичного маркування побутових електричних холодильникiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 жовтня 2018 р. N 804)
Технiчний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2019 р. N 158)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua
та побутовi пральнi машини Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
Технiчний регламент енергетичного маркування побутових пральних машин
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Побутовi посудомийнi машини Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент енергетичного маркування побутових посудомийних машин
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2015 р. N 514)
Електричнi лампи та свiтильники Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент енергетичного маркування електричних ламп та свiтильникiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 2015 р. N 340)
Простi приймачi цифрового телебачення Технiчний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 жовтня 2018 р. N 804)
Технiчний регламент щодо вимог до екодизайну для простих приймачiв цифрового телебачення
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2019 р. N 156)
Кондицiонери повiтря Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент енергетичного маркування кондицiонерiв повiтря
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 360)
Побутовi барабаннi сушильнi машини Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 2017 р. N 380)
Побутовi духовi шафи та кухоннi витяжки Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок
(наказ Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства вiд 7 лютого 2018 р. N 28)
Водогрiйнi котли, що працюють на рiдкому чи газоподiбному паливi Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент водогрiйних котлiв, що працюють на рiдкому чи газоподiбному паливi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 748)
2. Електричне та електронне обладнання у тому числi низьковольтне
(включаючи: проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; iнструменти ручнi з вмонтованим електричним двигуном (дрилi, пилки тощо); побутовi швейнi машинки; подрiбнюванi харчових продуктiв та мiксери; соковижималки для фруктiв та овочiв; електричнi водонагрiвачi; праски електричнi; печi мiкрохвильовi; вентилятори настiльнi, пiдлоговi, настiннi, вiконнi, стельовi або даховi з електричним двигуном потужнiстю не бiльше 125 Вт; пилососи з умонтованим елекгродвигуном; телевiзори; холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання; машини пральнi; побутовi посудомийнi машини; електричнi свiтильники та iнше)
Протягом року Технiчний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139)
Технiчний регламент з електромагнiтної сумiсностi обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077)
Технiчний регламент низьковольтного електричного обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua
3. Мийнi засоби
(мийнi засоби, призначенi для прання або очищення; мийнi засоби, призначенi для замочування, полоскання, пiдкрохмалювання, апретування, пом'якшування або вибiлювання виробiв з тканини; мийнi засоби, призначенi для очищення поверхонь, матерiалiв, виробiв, механiзмiв, механiчних пристроїв, транспортних засобiв та допомiжного обладнання, iнструментарiю, апаратури тощо)
Протягом року Технiчний регламент мийних засобiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2008 р. N 717)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua
4. Взуття Протягом року Технiчний регламент маркування матерiалiв, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу
(наказ Мiнекономрозвитку вiд 06 березня 2019 р. N 358)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua
5. Радiообладнання
(телефоннi апарати, включаючи апарати телефоннi для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку; телефоннi апарати для дротового зв'язку з бездротовою трубкою; базовi станцiї; пристрої для приймання, перетворення та передачi або вiдновлення голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи пристрої для комутацiї та маршрутизацiї та iнше)
Протягом року Технiчний регламент радiообладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 355)
Технiчний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua
6. Законодавчо регульованi засоби вимiрювальної технiки
(вiдповiдно до групи засобiв вимiрювальної технiки, призначених для застосування у сферi законодавчо регульованої метрологiї)
Протягом року Технiчний регламент законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 сiчня 2016 р. N 94)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua
7. Засоби вимiрювальної технiки
(лiчильники води, лiчильники газу, лiчильники активної електричної енергiї, автоматичнi зважувальнi прилади, прилади для вимiрювання розмiрiв тощо)
Протягом року Технiчний регламент засобiв вимiрювальної технiки
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2016 р. N 163)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua
8. Iграшки
(електроннi та електричнi iграшки; iграшки та моделi з умонтованим двигуном; iграшки, призначенi для гри на водi, басейнi, що надуваються; м'ячi надувнi; iграшки для дiтей вiком до 36 мiсяцiв; iграшки з пластмаси та з iнших матерiалiв; iграшки розвивальнi для стимулювання активностi, та конструктори; ляльки; iграшки у виглядi тварин або iнших iстот, крiм людей; триколiснi велосипеди, самокати, педальнi автомобiлi та аналогiчнi iграшки на колесах; ляльковi коляски; поїзди електричнi, включаючи колiї, свiтлофори, семафори та iнше приладдя до них; м'яко набивнi; iнструменти та пристрої музичнi iграшковi; хiмiчнi iграшки; iграшки, що розмiщенi в харчових продуктах; iмiтатори захисних масок i шоломiв; пакування для ароматичних речовин у настiльних iграх для розвитку органiв нюху, косметичних наборах i iграх для розвитку смакового сприйняття та iнше)
Протягом року Технiчний регламент безпечностi iграшок
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2018 р. N 151)
Технiчний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139)
Технiчний регламент з електромагнiтної сумiсностi обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077)
Технiчний регламент низьковольтного електричного обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067)
Технiчний регламент радiообладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 355)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua

     2) план здiйснення контролю продукцiї

N з/п Найменування виду продукцiї (марка (модель, артикул, модифiкацiя), партiя, серiя) Код товару згiдно з УКТЗЕД* Строк проведення Найменування нормативно-правового акта, дiя якого поширюється на вiдповiдний вид продукцiї Орган ринкового нагляду, до сфери вiдповiдальностi якого належить продукцiя
1. Комбiнованi побутовi холодильники- морозильники з окремими зовнiшнiми дверима 8418 10 20 10 Протягом року Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
Технiчний регламент енергетичного маркування побутових електричних холодильникiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 жовтня 2018 р. N 804)
Технiчний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2019 р. N 158)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
2. Холодильники побутовi, компресiйнi 8418 21 2021 рiк Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
Технiчний регламент енергетичного маркування побутових електричних холодильникiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 жовтня 2018 р. N 804)
Технiчний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2019 р. N 158)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
3 Холодильнi прилавки та вiтрини, для зберiгання заморожених харчових продуктiв 8418 50 11 00 2021 рiк Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
Технiчний регламент енергетичного маркування побутових електричних холодильникiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 жовтня 2018 р. N 804)
Технiчний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2019 р. N 158)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
4. Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним пристроєм повнiстю автоматичнi мiсткiстю не бiльше як 6 кг сухої бiлизни з фронтальним завантаженням 8450 11 11 00 2021 рiк Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
Технiчний регламент енергетичного маркування побутових пральних машин
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
5. Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним пристроєм повнiстю автоматичнi мiсткiстю не бiльше як 6 кг сухої бiлизни з вертикальним завантаженням 8450 11 19 00 2021 рiк Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
Технiчний регламент енергетичного маркування побутових пральних машин
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
6. Машини посудомийнi побутовi 8422 11 00 00 2021 рiк Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент енергетичного маркування побутових посудомийних машин
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2015 р. N 514)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
7. Свiтлодiоднi (LED) лампи 8539 50 00 00 2021 рiк Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент енергетичного маркування електричних ламп та свiтильникiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 2015 р. N 340)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
8. Люстри та iншi електричнi освiтлювальнi прилади, якi пiдвiшуються або закрiплюються на стелi чи на стiнi, за винятком тих, що використовуються для освiтлення вiдкритих майданчикiв або транспортних магiстралей 9405 10 2021 рiк Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент енергетичного маркування електричних ламп та свiтильникiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 2015 р. N 340)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
9. Свiтильники електричнi настiльнi, пiдлоговi або свiтильники, що встановлюються бiля лiжка 9405 20 2021 рiк Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент енергетичного маркування електричних ламп та свiтильникiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 2015 р. N 340)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
10. Набори освiтлювальних приладiв, що використовуються для прикрашання новорiчних ялинок 9405 30 00 00 2021 рiк Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент енергетичного маркування електричних ламп та свiтильникiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 2015 р. N 340)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
11. Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо 8415 2021 рiк Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент енергетичного маркування кондицiонерiв повiтря
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 360)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
12. Сушарки для бiлизни 8421 12 00 00 2021 рiк Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 2017 р. N 380)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
13. Шафи витяжнi з найбiльшим горизонтальним розмiром, що не перевищує 120 см 8414 60 00 00 2021 рiк Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок
(наказ Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства вiд 7 лютого 2018 р. N 28)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
14. Безiнерцiйнi водонагрiвачi газовi 8419110000 2021 рiк Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент водогрiйних котлiв, що працюють на рiдкому чи газоподiбному паливi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 748)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
15. Вентилятори настiльнi, пiдлоговi, настiннi, стельовi або даховi з електричним двигуном 8414 2021 рiк Технiчний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 жовтня 2018 р. N 804)
Технiчний регламент щодо вимог до екодизайну вентиляторiв з двигуном 3 номiнальною електричною потужнiстю вiд 125 Вт до 500 кВт
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2019 р. N 151)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
16. Кабелi коаксiальнi та iншi коаксiальнi провiдники електричнi 8544 20 00 2021 рiк Технiчний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139)
Технiчний регламент низьковольтного електричного обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
17. Iнструменти ручнi з вмонтованим електричним двигуном 8467 2021 рiк Технiчний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139)
Технiчний регламент з електромагнiтної сумiсностi обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077)
Технiчний регламент низьковольтного електричного обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
18. Побутовi швейнi машини 8452 10 2021 рiк Технiчний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139)
Технiчний регламент з електромагнiтної сумiсностi обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077)
Технiчний регламент низьковольтного електричного обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
19. Подрiбнювачi харчових продуктiв та мiксери; соковижималки для фруктiв та овочiв 8509 40 00 00 2021 рiк Технiчний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139)
Технiчний регламент з електромагнiтної сумiсностi обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077)
Технiчний регламент низьковольтного електричного обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
20. Праски електричнi 8516 40 00 00 2021 рiк Технiчний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139)
Технiчний регламент низьковольтного електричного обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
21. Печi мiкрохвильовi 8516 50 00 00 2021 рiк Технiчний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139)
Технiчний регламент з електромагнiтної сумiсностi обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077)
Технiчний регламент низьковольтного електричного обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
22. Пилососи з умонтованим електродвигуном потужнiстю не бiльш як 1500 Вт та якi мають мiшок для збору пилу або iнший пилозбiрник об'ємом не бiльш як 20 л 8508 11 00 00 2021 рiк Технiчний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 N 139)
Технiчний регламент з електромагнiтної сумiсностi обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077)
Технiчний регламент низьковольтного електричного обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
23. Поверхнево-активнi засоби розфасованi для роздрiбної торгiвлi 3402 20 20 00 2021 рiк Технiчний регламент мийних засобiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2008 р. N 717)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
24. Мийнi засоби та засоби для чищення розфасованi для роздрiбної торгiвлi 3402 20 90 00 2021 рiк Технiчний регламент мийних засобiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2008 р. N 717)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
25. Взуття 6309 00 00 10
6402
6403
2021 рiк Технiчний регламент маркування матерiалiв, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу
(наказ Мiнекономрозвитку вiд 06 березня 2019 р. N 358)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
26. Телефоннi апарати для дротового зв'язку з бездротовою трубкою 8517 11 00 00 2021 рiк Технiчний регламент радiообладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 355)
Технiчний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
27. телефоннi апарати для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку 8517 12 00 00 2021 рiк Технiчний регламент радiообладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 355)
Технiчний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
28. Базовi станцiї 8517 61 00 00 2021 рiк Технiчний регламент радiообладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 355)
Технiчний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
29. Пристрої для приймання, перетворення та передачi або вiдновлення голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи пристрої для комутацiї та маршрутизацiї 8517 62 00 00 2021 рiк Технiчний регламент радiообладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 355)
Технiчний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
30. Електроннi та електричнi iграшки; iграшки та моделi з умонтованим двигуном; iграшки, призначенi для гри на водi, басейни, що надуваються; iграшки для дiтей вiком до 36 мiсяцiв; iграшки з пластмаси та з iнших матерiалiв; iграшки розвивальнi для стимулювання активностi, та конструктори; ляльки; iграшки у виглядi тварин або iнших iстот, крiм людей; iнструменти та пристрої музичнi iграшковi; триколiснi велосипеди, самокати, педальнi автомобiлi та аналогiчнi iграшки на колесах; ляльковi коляски; поїзди електричнi, включаючи колiї, свiтлофори, семафори та iнше приладдя до них; набори моделей зменшеного розмiру ("у масштабi"); iграшки у виглядi тварин або iнших iстот, крiм людей: м'яконабивнi 9503 00 2021 рiк Технiчний регламент безпечностi iграшок
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2018 р. N 151)
Технiчний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139)
Технiчний регламент з електромагнiтної сумiсностi обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077)
Технiчний регламент низьковольтного електричного обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067)
Технiчний регламент радiообладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 355)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
31. М'ячi надувнi 9506 62 00 00 2021 рiк Технiчний регламент безпечностi iграшок
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2018 р. N 151)
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв

     *Коди Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) наводяться у цьому Перелiку довiдково.
     Основною пiдставою для застосування до товарiв обмежень щодо їх перемiщення через митний кордон України є вiдповiднiсть таких товарiв найменуванню та опису, наведеному у вiдповiдних нормативно-правових актах.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.