ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Держпрацi
I.ДЕГНЕРА
29.11.2021

Секторальний план на 2022 рiк

     1) план здiйснення ринкового нагляду:

Поряд-
ковий номер
Найменування виду продукцiї Строк проведення Найменування нормативно-правового акта, дiя якого поширюється на вiдповiдний вид продукцiї Спiльнi перевiрки* Поштова адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти вiдповiдного органу ринкового нагляду
1. Обладнання, що працює пiд тиском 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.01.2019 N 27 "Про затвердження технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском"   01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14,
289-30-32
dsp@dsp.gov.ua
Агрегати для одержання гарячої води з температурою не вище 110°С (Паровi, водогрiйнi твердопаливнi котли)
Вогнегасники
Арматура водопровiдна
Скороварки
Механiзми запобiгання для захисту вiд надлишкового тиску
2. Рухоме обладнання, що працює пiд тиском 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018 N 536 "Про затвердження Технiчного регламенту рухомого обладнання, що працює пiд тиском"   01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14,
289-30-32
dsp@dsp.gov.ua
3. Машини та устаткування 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.01.2013 N 62 "Про затвердження технiчного регламенту безпеки машин"   01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14,
289-30-32
dsp@dsp.gov.ua
Пiднiмальне обладнання, ланцюги, канати та текстильнi стрiчки, конвеєри
Iнструменти ручнi пневматичнi, гiдравлiчнi або з умонтованим електричним чи неелектричним двигуном
Насоснi станцiї, компресори Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.01.2013 N 62 "Про затвердження технiчного регламенту безпеки машин"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016 N 1025 "Про затвердження технiчного регламенту простих посудин високого тиску"
4. Простi посудини високого тиску 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016 N 1025 "Про затвердження технiчного регламенту простих посудин високого тиску"   01601, м. Київ, вул. Десятинна. 14,
289-30-32
dsp@dsp.gov.ua
Ресивери, повiтрозбiрники
5. Засоби iндивiдуального захисту 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019 N 771 "Про затвердження технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту"   01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14,
289-30-32
dsp@dsp.gov.ua
Засоби iндивiдуального захисту вiд ураження електричним струмом (захиснi рукавички, якi захищають вiд ураження електричним струмом, статичної електрики; килими дiелектричнi; боти гумовi фермовi дiелектричнi)
Засоби iндивiдуального захисту рук (Захиснi рукавицi; Захиснi рукавички; Рукавицi i рукавички, якi захищають вiд механiчних ушкоджень; хiмiчних речовин; холоду i знижених температур; спеки i теплових випромiнювань)
Засоби iндивiдуального захисту очей та обличчя (Захиснi окуляри: Захисний щиток; Екрани для обличчя; Окуляри захиснi, зокрема iз свiтлофiльтрами; Сонцезахиснi окуляри i вiдповiдна окулярна оптика; Окуляри, маски та щитки для зварювання, якi тримаються руками, або такi що крiпляться до голови, якi прикрiпляються до касок та шоломiв; Захиснi окуляри вiд механiчних ушкоджень, пилу, бризок, хiмiчних речовин)
Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання (Респiратори FFP2 або FFP3; захиснi напiвмаски; фiльтри для повнолицьових та напiвмасок; маски, не оснащенi змiнними фiльтрами; протиаерозольнi фiльтруючi напiвмаски; респiратори з вугiльним фiльтром; респiратори, маски, оснащенi легкозмiнними пiсля використання фiльтрувальними або абсорбувальними елементами-фiльтрами)
Одяг спецiальний захисний (костюми бiологiчного захисту/комбiнезони; напiвкомбiнезони; куртки робочi; штани робочi; костюми робочi; сигнальнi жилети флуорeсцiювальнi свiтловiдбивнi (свiтлоповертальнi); теплозахисний одяг; утеплений одяг; напiвкомбiнезони для захисту вiд знижених температур)
Засоби iндивiдуального захисту органiв слуху (протишумовi навушники)
Засоби захисту нiг i стегон (гумовi чоботи; взуття з жаростiйкою пiдошвою; взуття, що запобiгає ковзанню; взуття вiд знижених температур; взуття з додатковим захистом пальцiв вiд удару)
Засоби захисту голови (каски захиснi; шолом-маски зварювальника з фiльтром автоматичного затемнення; захиснi шоломи велосипедиста; каски для робiт на висотi, рятувальних робiт, скелелазiння й альпiнiзму)
Засоби захисту вiд падiння з висоти (оснащення, призначене для попередження падiння (карабiни, стропи, строп- канати, рятувальнi канати, троси)
6. Вибуховi матерiали промислового призначення 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 жовтня 2018 р. N 802 "Про затвердження Технiчного регламенту вибухових матерiалiв промислового призначення"   01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14,
289-30-32
dsp@dsp.gov.ua
Засоби iнiцiювання (детонатори, електродетонатори, капсуль-детонатори, система iнiцiювання неелектрична, шнур детонуючий)
Детонатори промiжнi (заряди тротиловi для вибухових робiт, шапки- детонатори для промислових вибухових робiт)
Заряди для спецiальних робiт (заряд кумулятивний, труборiз кумулятивний)
Вибуховi речовини емульсiйнi (Анемiкс, Анемiкс П, речовина вибухова емульсiйна патронована, речовина вибухова емульсiйна наливна)
7. Лiфти i компоненти безпеки для лiфтiв 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2017 р. N 438 "Про затвердження Технiчного регламенту лiфтiв i компонентiв безпеки для лiфтiв"   01601, м. Київ, вул. Десятинна. 14,
289-30-32
dsp@dsp.gov.ua
8. Канатнi дороги для перевезення пасажирiв, їх вузли та пристрої безпеки 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 лютого 2019 р. N 342 "Про затвердження Технiчного регламенту канатних дорiг"   01601, м. Київ, вул. Десятинна. 14,
289-30-32
dsp@dsp.gov.ua
9. Обладнання та захиснi системи, призначенi для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 р. N 1055 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах"   01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14,
289-30-32
dsp@dsp.gov.ua
Свiтильники шахтнi
Газосигналiзатори
10. Обладнання, що використовується ззовнi примiщень 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Украйнi вiд 4 грудня 2019 р. N 1186 "Про затвердження Технiчного регламенту шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень"   01601. м. Київ, вул. Десятинна. 14,
289-30-32
dsp@dsp.gov.ua
кущорiзи
ланцюговi пили переноснi
бульдозери (< 500 кВт)
газонокосарки (крiм сiльськогосподарського та лiсового обладнання i багатофункцiональних засобiв, основний моторизований компонент яких мас встановлену потужнiсть > 20 кВт)
стрiчковi конвеєри
компресори (< 350 кВт)
будiвельнi пiдiймачi для вантажiв (з електричним двигуном)
будiвельнi (дисковi) стрiчко- вiдрiзнi верстати

     б) план здiйснення контролю продукцiї на 2022 рiк

N з/п Найменування виду продукцiї (марка (модель, артикул, модифiкацiя), партiя, серiя) Код товару згiдно з УКТ ЗЕД* Строк проведення Найменування нормативно-правового акта, дiя якого поширюється на вiдповiдний вид продукцiї Орган ринкового нагляду, до сфери вiдповiдальностi якого належить продукцiя
1 2 3 4 5 6
1 Таль ланцюгова виробництва: TEC-UNION INTERNATIONAL CO.LTD: MATRIZE Handels-GmbH; Айнхель Джерманi АГ (Нiмеччина HEBEI KUNDA HOISTING EQUIPMENT CO, LTD
торгових марок: MAXFORMER; MTX; HS-C; Intertool; Torin Big Red jack; HFS; POLTEK; TOHO; MTX; Einhell; FORTE
8425110000
8425190000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
2 Компресори (в т.ч. тi, якi включають повiтряний ресивер до компресору) виробництва: CHANGZHOU GLOBE CO. LTD; WENLING AIBILI MACHINER YELEKTRIC FACTORY; XINLEI COMPRESSOR CO.LTD; РЕМЕЗА; ZHEJIANG STAR TOOLS CO. LTD; Zhejiang Xinya Pump Industry Co.. Ltd;
торгових марок: WERK; METABO; TESLA WELD; INTERTOOL; Belmash; Einhell; Eccoair Airkraft; Fiac; Vulkan; Кентавр; Vitals; FORTE;
841440
841480
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 року N 1025 "Про затвердження технiчного регламенту простих посудин високого тиску"
Державна служба України з питань працi
3 Верстати заточувальнi (електроточила та iншi пристрої з приводом для заточування рiзального iнструменту) 8460390000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
4 Насосна станцiя торгових марок: ZEGOR Grundfos Optima Volks pumps Grand Water Delta FORWATER Delta FORWATER 8413190000
841350
841360
841370
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском"
Державна служба України з питань працi
5 Циркуляцiйний насос торгової марки: FORWATER; ZEGOR; Grundfos; Optima; Volks pumps Grand Water; Delta 841350
841360
841370
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
6 Насос електричний торгової марки: Pedrollo Pump 8413 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
7 Лобзик електричний виробництва: ZENITH ELECTRIC TOOLS LIMITED; MAKITA CORPORATION; KINGTEC INDUSTRIAL CO.LTD; AWLOP TRADING CO.LTD; Zhejiang Tongda Electrical Applianc Co., Ltd
торгової марки: WINNER; TITAN; ЗЕНИТ; TexAC; СВIТЯЗЬ; PROCRAFT;
8467229000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
8 Лебiдки та кабестани торгової марки: Torin Big Red jack; Torin; Euro Craft; 8425310000
8425390000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
9 Вiдбiйний молоток виробництва: ZHEJIANG BENYU TOOLS CO.LTD;
торгової марки: MACHTZ;
8467298500
8467119000
8467890000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
10 Траверс гiдравлiчний торгової марки Airkraft 8425 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
11 Кутова шлiфувальна машина виробництва: WUYI XINTAI POWER TOOLS CO.LTD; HUALI ELECTRICAL APPLIANCE MANUFACTURING CO. LTD; Metabowerke GmbH; STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GMBH;
торгової марки: APRO; Metabo; WINNER; DeWALT Worcraft; TexAC; NOWA; STURM; STARK; Kraissmann; Forte; ЗЕНИТ; Makita; Vitals Master; Rebir; DWT; CROWN; MACHTZ; WORCRAFT; TEKHMANN; Днiпро-М; TITAN
8467 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 року N 1186 "Про затвердження Технiчного регламенту шумовою випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень"
Державна служба України з питань працi
12 Шлiфмашина пневматична торгової марки "Kingtony Tools" 8467190000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
13 Коса бензомоторна виробництва: YONGKANG SILEN GARDEN MANCHINERY CO. LTD; YONGKANG PUYUAN TOOLS CC LTD; ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO. LTD;
торгової марки: GRUNHELM; TITAN; VITALS; STIHL; MACHTZ; MINCK PRO; Expert Garden; KLEVER garden tools; Daewoo DABC; AL-KO; Forte;
8467890000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
14 Акумуляторна коса виробництва: YONGKANG PUYUAN TOOLS CC LTG;
торгової марки: VITALS MASTER;
8467292000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
15 Газонокосарка / кущорiз торгової марки: AL-KO; ECHO; Maxita; SHTIL; Einhell; 8467
843311
843319
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04 грудня 2019 року N 1186 "Про затвердження Технiчного регламенту шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень"
Державна служба України з питань працi
16 Стропи вантажнi текстильнi виробництва Dolezych 5609000000
591190
630790
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
17 Домкрати торгової марки: LAVITA MASTERTOOL TOPEX Rokc FORCE Pro Swissar GOODYEAR ARMER INTERTOOL Auto Assistance ALCO BELAUTO 842541
842542
842549
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
18 Бензиновi грунтофрези торгової марки: FORTE 8432800000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
19 Зварювальний iнвертор торгової марки: WINNER 8515 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
20 Рубанок електричний виробництва NINGBO JINMING INTERNATIONAL TRADE CO. LTD;
торгової марки: STARK; ЗЕНИТ; NOWA; Старт;
8467297000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
21 Бензопила (ланцюгова) виробництва: ANDREAS STIHL AG&CO.KG (Нiмеччина); HUSGVARNA ZENOAH CHANGZOU; MACHINERY CO.LTD; YONGKANG SILEN GARDEN MACHINERY CO.LTD; ZHEJIAN TITAN MACHINERY CC LTD; YONGKANG PUYUAN TOOLS CC LTG; YAMABIKO CORPORATION; Changzhou Globe Co., Ltd; Zhejiang Safun Industrial Co., Ltd;
торгової марки: GRUNHELM; БелМотор; STURM; AL-KO; ECHO; Tex AC; Solo by AL KO; Oleo-Mac; Gartner; Grand (Китай); Crown (Китай); OREGON Green works; KLEVER; StartPro; Goodluck;
8467810000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
22 Полiрувальна машина електрична виробництва: ZENITH ELECTRIC TOOLS LIMITED
торгової марки: Vitals Master
8467298500 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
23 Точило електричне виробництва: NINGBO GUOTU ELEKTRIC MACHINERY CO, LTD
торгової марки: PROCRAFT METABO PROCRAFT
8460390000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
24 Плиткорiз торгової марки: TITAN; ЗЕНИТ; EnerSol; 8464900000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
25 Машина заточувальна для ланцюгi виробництва: NINGBO GUOTU ELEKTRIC MACHINERY CO, LTD
торгова марка: ЗЕНИТ PROCRAFT
8460390000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
26 Iнструменти ручнi, гiдравлiчнi або з умонтованим електричним чи неелектричним двигуном 8467 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
27 Пилка циркулярна торгової марки: МАКIТА CORPORATION NOWA ТехАС 8467223000
8467229000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
28 Мiксер будiвельний виробництва: Shanghai world-pro Imp&Exp Co. Ltd;
торгової марки: MACHTZ;
8467298500 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
29 Гайковерт торгової марки: DWT 8467190000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
30 Станок заточувальний виробництва: NINGBO GUOTU ELEKTRIC MACHINERY CO, LTD
торгової марки: ЗЕНИТ
8460390000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
31 Торцювальна пила виробництва: NINGBO GUOTU ELECTRIC MACHINERY CO. LTD;
торгової марки: PROCRAFT; Einhell; Makita; BOSCH; WORCRAFT;
846591 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
32 Шуруповерт електричний / акумуляторний / мережевий торгової марки: ЗЕНИТ; Start Pro; NOWA; TEKHMANN; STARK; 8467292000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
33 Дриль-шурупокрут виробництва: ZHEJIANG MINGLEI TOOLS INDUSTRY CO. LTD; Metabowerke GmbH;
торгової марки: Metabo; APRO; WINNER; Stanley; NOWA; ЗЕНИТ; Boche; Maкita;
8467211000
8467292000
8467298500
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
34 Дриль електрична / ударна виробництва: HUALI ELECTRICAL APPLIANCE; MANUFACTURING CO. LTD; STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND; GMBH; Zhejiang Safun Industrial Co., Ltd;
торгової марки: DeWALT; TexAC; Start Pro; ЗЕНИТ; Старт; WORCRAFT; APRO; Worcraft; INTERTOOL; Bort; STARK; ELIOS; Vitals;
8467219100
8467219900
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 року N 1186 "Про затвердження Технiчного регламенту шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень"
Державна служба України з питань працi
35 Технiчний фен виробництва: MAKITA CORPORATION 8516797000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
36 Дровокол виробництва Kraft & Dele 8465960000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
37 Полiрувальний станок для каменю торгової марки: "AL-FA" 8464208000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
38 Стрiчкова/вiбрацiйна шлiфувальна машина виробництва:
МАКIТА CORPORATION;
8479 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
39 Подвiйне точило виробництва: Metabowerke GmbH;
торгової марки: Metabo;
8460390000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
40 Термоповiтродувка виробництва: ROBERT BOSCH POWER TOOLS GMBH
торгової марки: ECHO
8516 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
41 Машина шлiфувальна стрiчкова виробництва: GRUPA ТОРЕХ Sp.zo.o. Sp.k;
торгової марки: GRAPHITE;
8467
8479
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
42 Точило електричне виробництва: NINGBO GUOTU ELECTRIC MACHINERY CO. LTD; 8460390000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
44 Пiдйомник для двигунiв (двостiйковий)
торгової марки: Torin Big Red jack; LAUNCH;
8425110000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
45 Домкрат гiдравлiчний торгової марки: Auto Assistance; ALCO; BELAUTO; INTERTOOL; ARMER; 8425420000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
46 Верстат виробництва: Грантех; Реммашторф
торгової марки: Stark; OLSA; BauMaster; Holzmann;
8456 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
47 Штроборiз торгової марки: Metabo 8467298500 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
48 Мiнiмийка виробництва: Karcher К7 Premium Full Control Plus 8424300890 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
49 Перфоратор виробництва: NINGBO E-STAR INTERNATIONAL CO. LTD; торгової марки: APRO; Einhell; BOSCH; Metabo; TexAC NOWA; Start Pro; Worcraft (Англiя); Bosch (Польща); STANLEY; ЗЕНИТ; TEKHMANN; DeWALT; CROWN; DWT; MACHTZ; FORTE; Старт; ЕЛПРОМ; REBINER; EVO power electric; EINHELI 8467298500 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
50 Фрезер
торгової марки: Старт; Макita; Metabo; Craft-Tec Power-tools; Einhell;
8459691000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
51 Пiдмiтально-прибиральна установка
торгової марки Brodd Polonia Sp. Z o.o (Польща)
8479100000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
52 Мотокультиватор виробництва: ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO. LTD 8701100000
8432291000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
53 Мотоблок виробництва: ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO. LTD 8701100000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 року N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" Державна служба України з питань працi
54 Захисна маска / напiвмаска виробництва: JIANGSU GTIG HUATAI CO.LTD; MILLA safety equipment торгової марки: TRILOGEE; Shenkwan; VITA; Binzel; Artotic; 9020
6307
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" Державна служба України з питань працi
55 Маска зварювальника виробництва: MILLA safety equipment
торгової марки: Binzel; Artotic; Eurfilter; Yamaha; Minsk; Євроскло; MAR-POL; FORTE; Polax; Vitals Professional Engine
6506101000
6506108000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" Державна служба України з питань працi
56 Маска малярська виробництва: Jinhua MaskSafety Products Co., Ltd торгової марки: SIGMA; VITA 6307 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" Державна служба України з питань працi
57 Щиток захисний торгової марки WERK 6506101000
6506108000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" Державна служба України з питань працi
58 Респiратор (в т.ч. FFP2 та FFP3) торгової марки: Giebielok; PROPAKS; РРЕ Plus (Китай); INTERTOOL; Sizam; B1P1D; ЗМ; Sizam. 9020 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердженiй! технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" Державна служба України з питань працi
59 Окуляри захиснi виробництва: COVERGUARD SALES SAS
торгової марки: SIGMA; VIST TECHNICKS; VITA; REIS; VITA; OZON; КОМФОРТ; РОССОМОЗ; CAPITAL; UVEX ULTRAVISION; Airsofi; LEN-SA; HARDY; LAHTI-PRO; Portwes; Polax; TRUPER; YATO; DELTAPLUS; Limar; Сила; ПРОМ сила; Welding Goggles; Mastertool
9004901000
9004909000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" Державна служба України з питань працi
60 Рукавицi захиснi (робочi) виробництва: Gaozhou city XINBANG LEATHER PRODUCTS Co. Ltd; Linyi Shuangming Labor Protection Co., Ltd; Wuzhou Ally Protect Co. Ltd; ATG Lanka Pvt Co. Ltd;
торгових марок: M-GLOVE; VitLux; SEVEN; WERK; MASTER TOOL; BRADAS; TEKHMANN; TOLSEN; Сталь; Garden Genie Gloves; Vrek; RGARDEN-NI MIX; WORKPRO; WONDER GRIP; DERMAGRIP; АлисКо; FAR; INTERTOOL; WURTH; Ogrifox; DERMAGRIP; RECODRAJ; BERG; Тавуш Текстиль; FORA; PRECISION HANDLING; WHITE Joker; VitLux; REIS; Grafit
4015190000
6116
6216000000
3926200000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" Державна служба України з питань працi
61 Фартух зварювапьника торгової марки WURTH 6117
6217
6210
6211
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" Державна служба України з питань працi
62 Навушники захиснi виробництва: Jinhua Mask Safery Products Co. Ltd; Right Tools International Co. Ltd
торгової марки: INTERTOOL; HARDY; Portwest; VIST NANO TOOLS TECHNICS; MASTER TOOL; SIGMA; Husqvama; InterActive
3926909790 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" Державна служба України з питань працi
63 Комбiнезони / напiвкомбiнезони / костюми бiологiчного захисту / халат iзоляцiйний виробництва: Tyvek Intertek Semko АВ Guangzhou Mecan Medical limited 6103
6108
6203
6208
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" Державна служба України з питань працi
64 Засоби iндивiдуального захисту вiд ураження електричним струмом: килими дiелектричнi, боти гумовi дiелектричнi торгової марки: Cleopatra for Trading and International Marketing Tarkett Balta Moldabela 4016910000
4016100090
6401921000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" Державна служба України з питань працi
65 Каски захиснi у комплектi iз захисним екраном та навушниками або без них
торгової марки: Portwest; VITA; Postvest; Alpinworker;
6506 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" Державна служба України з питань працi
66 Каска / шлем для робiт на висотi, рятувальних робiт, скелелазiння й альпiнiзму торгової марки: Alpinworker; Portwest; VITA; MYSTIC 6506101000
6506108000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" Державна служба України з питань працi
67 Шолом велосипедиста торгової марки: Kiddimoto Black; Green Cycle; Electra; Cannondale 6506101000
6506108000
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 2019 року N 771 "Про затвердження технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" Державна служба України з питань працi
68 Лiфти, компоненти безпеки для лiфтiв (запаснi частини та комплектуючi)
торгових марок: АН&МЕТ ASANSOR SAN. VE ТIС. LTD; WITTUR ASANSOR; NIGAR TOKOGLU ALMLIFT ASANSOR; SANEL ASANSOR ELEKTRIK; GLOBAL PARTNER ASANSOR; Cersan Asansor; Kademe Atik Teknolojiler; NUR ASANSOR; MIZUI; KONE; SJEC CORPORATION; NINGBO BLUE FUJI ELEVATOR; TIANJIN JINGLONG
842810
8479899790
2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2017 року N 438 "Про затвердження Технiчного регламенту лiфтiв i компонентiв безпеки для лiфтiв" Державна служба України з питань працi
69 Канатнi дороги (гiрськолижнi пасажирськi канатнi дороги), їх вузли та пристрої безпеки 8428600000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06 лютого 2019 року N 342 "Про затвердження Технiчного регламенту канатних дорiг" Державна служба України з питань працi
70 Котел опалювальний твердопаливний
торгової марки: KRAFT; BIZON; ZUBR; SWaG; Pegas; ATMOS; Krakow; Red Compact Slim; DREW-MET; ТермоБар; Candle; TERMO ALLIANCE;
8403 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
71 Вогнегасники вуглекислотнi, порошковi виробництва OGNIOCHRON 842410 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
72 Крани кульовi для води / для газу торгової марки: Kalde (Туреччина); RAFTEC; PROF ACTOR; QProfessional; Koer (Чехiя) 8481 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
73 Генератор ацетиленовий / електричний
торгової марки: Werk Kipor
8405 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
74 Клапани запобiжнi / зворотнi / випускнi
торгової марки: WATTS (Нiмеччина); VALTEC (Iталiя); McAlpine (Великобританiя)
8481 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
75 Скороварка торгової марки: TORO; Grant; Perfect; OMS 8516 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
76 Резервуари для зберiгання зрiдженого газу виробництва: Xinxiang Chengde Energy Technology Co., Ltd торгової марки: CLW GROUP 731100 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2019 року N 27 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
77 Балони та iншi ємностi, призначенi для транспортування i зберiгання зрiджених, стиснених i розчинених газiв
торгової марки: Primus; Jetpower Fuel; Pinguin
731100 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018 N 536 "Про затвердження Технiчного регламенту рухомого обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
78 Картриджi газовi iз пропан-бутаном торгової марки VIROK Novogas ULTIMA VITA 7311 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2018 N 536 "Про затвердження Технiчного регламенту рухомого обладнання, що працює пiд тиском" Державна служба України з питань працi
79 Повiтряний ресивер, повiтрозбiрники торгової марки MAN 8414 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 року N 1025 "Про затвердження Технiчного регламенту простих посудин високого тиску" Державна служба України з питань працi
80 Розширюавальний бак виробництва Zilmet 8479899790 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 року N 1025 "Про затвердження Технiчного регламенту простих посудин високого тиску" Державна служба України з питань працi

     * Коди Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) наводяться у цьому Перелiку довiдково.
     Основною пiдставою для застосування до товарiв обмежень щодо їх перемiщення через митний кордон України с вiдповiднiсть таких товарiв найменуванню та опису, наведеному у вiдповiдних нормативно-правових актах

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.