КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 8 квiтня 2013 р. N 235


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 квiтня 2013 р. N 235

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У пунктi 32 Правил роздрiбної торгiвлi нафтопродуктами, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 1997 р. N 1442 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 2, ст. 51, N 10, ст. 382; 2001 р., N 17, ст. 756; 2005 р., N 34, ст. 2061; 2009 р., N 17, ст. 516; 2012 р., N 11, ст. 403), слова "та/або декларацiї про вiдповiднiсть, якщо це встановлено технiчним регламентом з пiдтвердження вiдповiдностi виду продукцiї" виключити.

     2. У пунктi 18 Порядку провадження торговельної дiяльностi та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 червня 2006 р. N 833 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 25, ст. 1818; 2007 р., N 73, ст. 2733; 2009 р., N 87, ст. 2939; 2011 р., N 51, ст. 2038), слова "та/або декларацiї про вiдповiднiсть, якщо це встановлено технiчним регламентом" виключити.

     3. У додатку 1 до Технiчного регламенту закритих джерел iонiзуючого випромiнювання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 грудня 2007 р. N 1382 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 93, ст. 3408), слова "Мiсце для позначки про реєстрацiю декларацiї про вiдповiднiсть" виключити.

     4. У додатку до Технiчного регламенту мийних засобiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2008 р. N 717 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 63, ст. 2128), слова "Мiсце для позначки про реєстрацiю декларацiї про вiдповiднiсть" виключити.

     5. У додатку до Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 761 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 66, ст. 2216), слова "Мiсце для позначки про реєстрацiю декларацiї" виключити.

     6. У додатку 4 до Технiчного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергiї холодильними приладами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 вересня 2008 р. N 787 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 68, ст. 2276), слова "Мiсце для позначки про реєстрацiю декларацiї" виключити.

     7. У додатку до Технiчного регламенту приладiв, що працюють на газоподiбному паливi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 р. N 856 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 73, ст. 2459), слова "Мiсце для позначки про реєстрацiю декларацiї" виключити.

     8. У додатку до Технiчного регламенту безпеки iграшок, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 2008 р. N 901 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 78, ст. 2615), слова "Мiсце для позначки про реєстрацiю декларацiї про вiдповiднiсть." виключити.

     9. У Технiчному регламентi пересувного обладнання, що працює пiд тиском, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 листопада 2008 р. N 967 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 86, ст. 2880):

     1) у пунктi 9 слова "та реєстрацiї" виключити;

     2) в абзацi другому пункту 25 слова "i реєструє її у вiдповiдному уповноваженому центральному органi виконавчої влади" виключити;

     3) у додатку 1 до Технiчного регламенту слова "Мiсце для позначки про реєстрацiю декларацiї про вiдповiднiсть" виключити.

     10. У Технiчному регламентi етикетування ламп побутового використання стосовно ефективностi споживання електроенергiї, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2008 р. N 1144 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 100, ст. 3335):

     1) абзац п'ятий пункту 14 виключити;

     2) у додатку 2 до Технiчного регламенту слова "Мiсце для позначки про реєстрацiю декларацiї про вiдповiднiсть" виключити.

     11. У додатку до Технiчного регламенту неавтоматичних зважувальних приладiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 2009 р. N 190 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 18, ст. 574), слова "Документ" i "номер документа, дата його реєстрацiї" замiнити вiдповiдно словами "Сертифiкат" i "номер i дата реєстрацiї сертифiката", слова "Мiсце для позначки про реєстрацiю декларацiї про вiдповiднiсть" виключити.

     12. У додатку 11 до Технiчного регламенту щодо суттєвих вимог до засобiв вимiрювальної технiки, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2009 р. N 332 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 27, ст. 905), слова "Документ" i "номер документа, дата його реєстрацiї" замiнити вiдповiдно словами "Сертифiкат" i "номер i дата реєстрацiї сертифiката", слова "Мiсце для позначки про реєстрацiю декларацiї про вiдповiднiсть" виключити.

     13. У додатку 1 до Технiчного регламенту лiфтiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 2009 р. N 465 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 36, ст. 1227), слова "Мiсце для позначки про реєстрацiю декларацiї" виключити.

     14. У додатку до Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2009 р. N 679 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 50, ст. 1705), слова "Мiсце для позначки про реєстрацiю декларацiї про вiдповiднiсть" виключити.

     15. У додатку до Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2009 р. N 785 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 58, ст. 2028; 2012 р., N 53, ст. 2138), слова "Мiсце для позначки про реєстрацiю декларацiї про вiдповiднiсть" виключити.

     16. У додатку до Технiчного регламенту канатних дорiг для перевезення пасажирiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 жовтня 2009 р. N 1076 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 79, ст. 2671), слова "Мiсце для позначки про реєстрацiю декларацiї про вiдповiднiсть" виключити.

     17. У додатку 5 до Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовтня 2009 р. N 1149 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 83, ст. 2822; 2012 р., N 66, ст. 2702), слова "Мiсце для позначки про реєстрацiю декларацiї про вiдповiднiсть" виключити.

     18. У додатку до Технiчного регламенту надання послуг з перевезення пасажирiв та вантажiв залiзничним транспортом, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 2010 р. N 193 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 14, ст. 672), слова "Мiсце для позначки про реєстрацiю декларацiї про вiдповiднiсть" виключити.

     19. У Технiчному регламентi безпеки машин та устаткування, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2010 р. N 933 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 78, ст. 2765):

     1) в абзацi сьомому пункту 9 слова i цифри "реєструє її згiдно з вимогами статтi 32 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" виключити;

     2) в абзацi четвертому пункту 17 слова "оформленої i облiкованої в органi з оцiнки вiдповiдностi" виключити;

     3) в абзацi шостому пункту 3 додатка 7 слова "облiк, або" виключити.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.