ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 8 вересня 2020 року N 479


Про внесення змiн до наказу ДПС вiд 03.02.2020 N 67 "Про затвердження Перелiку кодiв товарiв згiдно з УКТЗЕД, якi застосовуються для визначення вiдповiдностi податкових накладних / розрахункiв коригування критерiям ризиковостi здiйснення операцiї"

     З метою удосконалення автоматизованого монiторингу щодо перевiрки вiдповiдностi операцiй, вiдображених у податкових накладних / розрахунках коригування, поданих для реєстрацiї у Єдиному реєстрi податкових накладних, критерiям ризиковостi здiйснення операцiй вiдповiдно до вимог Порядку зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 грудня 2019 року N 1165, наказую:

     1. Внести до наказу ДПС вiд 03.02.2020 N 67 "Про затвердження Перелiку кодiв товарiв згiдно з УКТЗЕД, якi застосовуються для визначення вiдповiдностi податкових накладних / розрахункiв коригування критерiям ризиковостi здiйснення операцiї" (далi - наказ) такi змiни:

     Перелiк кодiв товарiв згiдно з УКТЗЕД, якi застосовуються для визначення вiдповiдностi податкових накладних / розрахункiв коригування, якi подано для реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних, критерiям ризиковостi здiйснення операцiї при здiйсненнi автоматизованого монiторингу, затверджений наказом, викласти у новiй редакцiї, що додається.

     2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови ДПС Олейнiкова Євгена.

Голова О. Любченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової служби України
03 лютого 2020 року N 67
(у редакцiї наказу Державної податкової служби України
вiд 08 вересня 2020 року N 479)

Перелiк
кодiв товарiв згiдно з УКТЗЕД, якi застосовуються для визначення вiдповiдностi податкових накладних / розрахункiв коригування, якi подано для реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних, критерiям ризиковостi здiйснення операцiї при здiйсненнi автоматизованого монiторингу

N з/п Код Назва
1 0103 Свинi, живi
2 0105 Свiйська птиця, тобто кури свiйськi (Gallus domesticus), качки, гуси, iндики та цесарки, живi
3 0201 М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене
4 0202 М'ясо великої рогатої худоби, морожене
5 0203 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена
6 0206 Субпродукти їстiвнi великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, охолодженi або мороженi
7 0207 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi
8 0210 М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти, солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв
9 0302 Риба свiжа або охолоджена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304
10 0303 Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304
11 0304 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене
12 0401 Молоко та вершки, незгущенi та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
13 0403 Маслянка, коагульованi молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi (бактерiальними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ароматизованi чи неароматизованi, з доданням або без додання фруктiв, горiхiв чи какао
14 0404 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в iншому мiсцi не зазначенi
15 0405 Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти
16 0406 Сири всiх видiв i кисломолочний сир
17 0407 Яйця птахiв у шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi
18 0408 Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, варенi у водi або на парi, формованi, мороженi або консервованi iншим способом, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
19 0603 Зрiзанi квiтки та пуп'янки, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом
20 0702 Помiдори, свiжi або охолодженi
21 0709 Iншi овочi, свiжi або охолодженi
22 0803 Банани, включаючи плантайни, свiжi або сушенi
23 0805 Цитрусовi, свiжi або сушенi
24 0809 Абрикоси, вишнi та черешнi, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свiжi
25 0901 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замiнники кави з вмiстом кави в будь-якiй пропорцiї
26 0902 Чай, ароматизований чи неароматизований
27 0903 Мате або парагвайський чай
28 1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)
29 1002 Жито
30 1003 Ячмiнь
31 1005 Кукурудза
32 1008 Гречка, просо та насiння канаркової трави; iншi зерновi культури
33 1101 Борошно пшеничне або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)
34 1201 Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi
35 1206 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене
36 1506 Iншi твариннi жири i масла та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
37 1511 Олiя пальмова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
38 1512 Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
39 1516 Жири, масла i олiї, твариннi або рослиннi та їх фракцiї, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi
40 1517 Маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел та олiй або їх фракцiй, крiм харчових жирiв, масел чи олiй та їх фракцiй товарної позицiї 1516
41 1601 Ковбаси та аналогiчнi вироби з м'яса, м'ясних субпродуктiв чи кровi; готовi харчовi продукти, виготовленi на основi цих виробiв
42 1602 Iншi готовi чи консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi
43 1604 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб
44 1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi
45 1704 Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад) без вмiсту какао
46 1805 Какао-порошок, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
47 1806 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао
48 1901 Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупiв, крохмалю або солодового екстракту, без вмiсту какао або з вмiстом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi; готовi харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404, без вмiсту або з вмiстом какао менш як 5 мас. % у перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi
49 1902 Макароннi вироби варенi або неваренi, начиненi (м'ясом чи iншими продуктами) або неначиненi, або приготовленi iншим способом, наприклад, спагетi, макарони, локшина, рiжки, галушки, равiолi, канелонi; кускус, готовий або не готовий до вживання
50 1905 Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти
51 2005 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006
52 2009 Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
53 2101 Екстракти, есенцiї та концентрати кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю i готовi продукти на їх основi або на основi кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї та їх концентрати
54 2103 Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця
55 2105 Морозиво та iншi види харчового льоду, що мiстять або не мiстять какао
56 2106 Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi
57 2201 Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лiд та снiг
58 2202 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматичних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009
59 2204 Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009
60 2208 Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт
61 2306 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час добування рослинних жирiв i олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 2304 або 2305, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi
62 2309 Продукти, що використовуються для годiвлi тварин
63 2402 Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками
64 2523 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостiйкий цемент i подiбнi гiдравлiчнi цементи, забарвленi або незабарвленi, готовi чи у виглядi клiнкерiв
65 2614 Руди та концентрати титановi
66 2709 Нафта або нафтопродукти сирi, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв)
67 2710 Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; вiдпрацьованi нафтопродукти
68 2711 Гази нафтовi та iншi вуглеводнi в газоподiбному станi
69 2814 Амiак, безводний або у водному розчинi
70 2901 Вуглеводнi ациклiчнi
71 3101 Добрива тваринного або рослинного походження, у сумiшi або нi, пiдданi хiмiчнiй обробцi або нi; добрива, одержанi у результатi змiшування або хiмiчної обробки речовин тваринного або рослинного походження
72 3102 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi
73 3103 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi
74 3104 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi
75 3105 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг
76 3203 Барвники рослинного або тваринного походження (включаючи барвнi екстракти, за винятком тваринного вугiлля) визначеного або не визначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi з барвникiв рослинного або тваринного походження
77 3204 Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або не визначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або не визначеного хiмiчного складу
78 3205 Лаки кольоровi; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi цих лакiв
79 3206 Iншi барвниковi матерiали; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, що вiдрiзняються вiд матерiалiв товарних позицiй 3203, 3204 або 3205; неорганiчнi продукти видiв, якi використовують як люмiнофори, з визначеним або невизначеним хiмiчним складом
80 3207 Готовi пiгменти, готовi речовини-глушники для скла та готовi барвники, склоподiбнi емалi та глазурi, ангоби (шлiкери), рiдкi глянцювальнi речовини та аналогiчнi препарати видiв, якi використовують для виробництва керамiки, емалевих та скляних виробiв; склоподiбна фрита та iнше скло у виглядi порошку, гранул або пластiвцiв
81 3208 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи
82 3209 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi
83 3210 Iншi фарби та лаки (включаючи емалi, полiтури та клейовi фарби); готовi воднi пiгменти, якi використовують для остаточної обробки шкiри
84 3212 Пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), диспергованi у неводних середовищах, у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видiв, якi використовують для виробництва фарб (включаючи емалi); фольга для тиснення; фарбувальнi матерiали та iншi барвники, розфасованi у форми або упаковки для роздрiбної торгiвлi
85 3213 Фарби художнi всiх видiв (для живопису, навчання, оформлення вивiсок, модифiкованi тональнi фарби, фарби для дозвiлля тощо) у таблетках, тюбиках, баночках, пляшках, лотках тощо
86 3214 Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо
87 3215 Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та iншi чорнило i туш, концентрованi або неконцентрованi, у твердому станi або нi
88 3305 Засоби для догляду за волоссям
89 3401 Мило; поверхнево-активнi органiчнi речовини та мийнi засоби, якi застосовуються як мило, у формi брускiв, брикетiв або фiгурних формованих виробiв з вмiстом або без вмiсту мила; поверхнево-активнi органiчнi речовини та засоби для миття шкiри у виглядi рiдини або крему, розфасованi для роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або не мiстять мило; папiр, вата, повсть, фетр та нетканi матерiали, просоченi або покритi (частково або повнiстю) милом чи детергентом
90 3406 Свiчки будь-якi (парафiновi, стеариновi, сальнi, восковi, простi та фiгурнi) та аналогiчнi вироби
91 3814 Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв
92 3824 Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi
93 3922 Ванни, душi, умивальники, бiде, унiтази та їх сидiння i кришки для них, бачки зливнi та аналогiчнi вироби санiтарно-технiчного призначення з пластмас
94 3924 Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi речi домашнього вжитку, гiгiєнiчнi або туалетнi вироби з пластмас
95 3926 Iншi вироби з пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901 - 3914
96 4011 Шини та покришки пневматичнi гумовi новi
97 4016 Iншi вироби з вулканiзованої гуми, крiм твердої
98 4202 Саквояжi, чемодани, дорожнi дамськi сумки-чемоданчики, кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi, футляри та чохли для окулярiв, бiноклiв, фото-, кiно- та вiдеокамер, для музичних iнструментiв, зброї, кобури та аналогiчнi чохли; сумки дорожнi, сумки-термоси для харчових продуктiв та напоїв, сумочки для косметики, рюкзаки, сумочки дамськi, сумки господарськi, портмоне, гаманцi, футляр для географiчних карт, портсигари, кисети, сумки для робочих iнструментiв, сумки спортивнi, футляри для пляшок, пудреницi, скриньки для ювелiрних виробiв, футляри для рiзальних предметiв та аналогiчнi речi, виготовленi з натуральної або композицiйної шкiри, пластмасових листiв або текстильних матерiалiв, вулканiзованих волокон або картону, або з повним покриттям усiєї поверхнi або переважно покритi такими матерiалами чи папером
99 4203 Предмети одягу та додатковi речi до одягу, з натуральної або композицiйної шкiри
100 4301 Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та iншi обрiзки, придатнi для використання у виробництвi хутрових виробiв), крiм шкiрсировини та шкур товарних позицiй 4101, 4102 або 4103
101 4302 Хутровi шкурки дубленi або вичиненi (включаючи голови, хвости, лапи та iншi частини або обрiзки хутрових шкурок), нез'єднанi або з'єднанi (без додавання iнших матерiалiв), крiм включених до товарної позицiї 4303
102 4418 Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi, включаючи пористi дерев'янi панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i дранку для покрiвель
103 5407 Тканини iз синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404
104 5516 Тканини iз штучних штапельних волокон
105 5804 Тюль та iншi сiтчастi полотна, за винятком тканих полотен, трикотажних полотен машинного або ручного в'язання; мереживо у куску, стрiчках або окремими орнаментами, крiм полотен товарних позицiй 6002 - 6006
106 6001 Полотна трикотажнi ворсовi, включаючи довговорсовi полотна та полотна махровi
107 6003 Полотна трикотажнi завширшки не бiльш як 30 см, крiм полотен товарної позицiї 6001 або 6002
108 6006 Iншi полотна трикотажн
109 6109 Футболки, майки та iнша натiльна бiлизна, трикотажнi
110 6113 Одяг з трикотажного полотна товарних позицiй 5903, 5906 або 5907
111 6114 Iнший одяг трикотажний
112 6115 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки i пiдслiдники та iншi панчiшно-шкарпетковi вироби, включаючи компресiйнi панчiшно-шкарпетковi вироби (наприклад панчохи для хворих з варикозним розширенням вен) та взуття без пiдошов, трикотажнi
113 6116 Рукавички, мiтенки, рукавицi, трикотажнi
114 6208 Майки та сорочки, комбiнацiї, спiднi спiдницi, труси, сорочки нiчнi, пiжами, пеньюари, халати купальнi, домашнi халати та аналогiчнi вироби, для жiнок або дiвчат
115 6302 Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна
116 6309 Одяг та iншi вироби, що використовувалися
117 6402 Iнше взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси
118 6404 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної або композицiйної шкiри та з верхом з текстильних матерiалiв
119 6406 Частини взуття (включаючи верх взуття з прикрiпленою або неприкрiпленою внутрiшньою устiлкою); вкладнi устiлки, устiлки пiдп'ятку i подiбнi знiмнi деталi; гетри, гамашi та подiбнi вироби i їх частини
120 6702 Штучнi квiти, листя, плоди та їх частини; вироби iз штучних квiтiв, листя або плодiв
121 6810 Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армованi чи неармованi
122 6904 Цегла будiвельна, блоки для пiдлоги, плитки несучi або облицьовувальнi та аналогiчнi вироби з керамiки
123 6911 Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi господарськi i туалетнi вироби, з фарфору
124 7013 Посуд столовий, кухонний, туалетнi речi, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогiчних цiлей, крiм виробiв товарної позицiї 7010 або 7018
125 7019 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини)
126 7210 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям
127 7318 Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружинистi шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металiв
128 7323 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини з чорних металiв; металева "шерсть"; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби з чорних металiв
129 7403 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi
130 8205 Iнструменти ручнi (включаючи алмазнi склорiзи), що в iншому мiсцi не зазначенi; лампи паяльнi; лещата, затискачi та аналогiчнi iнструменти, крiм приладдя або частин верстатiв; ковадла; горна переноснi; шлiфувальнi круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом
131 8403 Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402
132 8415 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо
133 8458 Верстати токарнi (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) металорiзальнi
134 8467 Iнструменти ручнi пневматичнi, гiдравлiчнi або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном
135 8516 Електричнi водонагрiвачi акумулювальнi або безiнерцiйнi та електричнi нагрiвачi зануренi; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, ґрунту; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад, сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричнi; iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм включених до товарної позицiї 8545
136 8517 Телефоннi апарати, включаючи апарати телефоннi для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку; iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарних позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528
137 8701 Трактори (за винятком тракторiв товарної позицiї 8709)
138 8702 Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя
139 8704 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв
140 8711 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски
141 8712 Велосипеди двоколiснi та iншi велосипеди (включаючи велосипеди триколiснi для перевезення вантажiв), без двигуна
142 9206 Iнструменти музичнi ударнi (наприклад, барабани, ксилофони, тарiлки, кастаньєти, маракаси)
143 9404 Основи матрацнi; постiльнi речi та подiбнi вироби (наприклад, матраци, стьобанi ковдри пуховi та пiр'янi, диваннi подушки, пуфи i подушки), з пружинами або заповненi будь-якими матерiалами чи виробленi з пористої гуми або полiмерних матерiалiв, з покриттям
144 9503 Триколiснi велосипеди, самокати, педальнi автомобiлi та аналогiчнi iграшки на колесах; ляльковi коляски; ляльки; iншi iграшки; моделi зменшеного розмiру ("у масштабi") та аналогiчнi моделi для розваг, дiючi чи недiючi; головоломки рiзнi
145 9505 Вироби для свят, карнавалiв або iншi вироби для розваг, включаючи вироби для фокусiв та жартiв
146 9506 Iнвентар та обладнання для занять фiзкультурою, гiмнастикою, легкою атлетикою, iншими видами спорту (включаючи настiльний тенiс) або для гри на свiжому повiтрi, в iншому мiсцi не зазначенi; плавальнi басейни та басейни для дiтей
147 9507 Вудки риболовнi, гачки та iншi снастi для риболовлi з використанням волосiнi; сачки для риби, сачки для метеликiв та подiбнi сачки; принади у виглядi муляжiв птахiв (крiм включених до товарної позицiї 9208 або 9705) та аналогiчнi вироби для полювання або стрiльби
148 9508 Каруселi, гойдалки, тири та iншi атракцiони; пересувнi цирки, пересувнi звiринцi; театри пересувнi
149 9619 Гiгiєнiчнi прокладки (пiдкладки) i тампони, дитячi пелюшки i пiдгузки та аналогiчнi вироби, з будь-якого матерiалу
 
В. о. директора Департаменту податкового адмiнiстрування
А. Чиж
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.