ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. Голови Держпродспоживслужби
А.В. Вовнюк
26 листопада 2021 р.

СЕКТОРАЛЬНИЙ ПЛАН
державного ринкового нагляду на 2022 рiк

     1) план здiйснення ринкового нагляду

N з/п Найменування виду продукцiї Строк проведення Найменування нормативно-правового акта, дiя якого поширюється на вiдповiдний вид продукцiї** Спiльнi перевiрки* Поштова адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти органу ринкового нагляду
1 2 3 4 5 6
1. Енергоспоживчi продукти, в тому числi:
Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання комбiнованi холодильники- морозильники з окремими зовнiшнiми дверима холодильники побутовi, компресiйнi холодильнi прилавки та вiтрини, для зберiгання заморожених харчових продуктiв
Протягом року Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
Технiчний регламент енергетичного маркування побутових електричних холодильникiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Технiчний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 жовтня 2018 р. N 804)
Технiчний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2019 р. N 158)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua
та побутовi пральнi машини
машини пральнi
машини повнiстю автоматичнi:
- мiсткiстю не бiльш як 6 кг сухої бiлизни
з фронтальним завантаженням з вертикальним завантаженням
Технiчний регламент щодо енергетичного маркування
Технiчний регламент енергетичного маркування побутових пральних машин
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 702)
Простi приймачi цифрового телебачення Технiчний регламент щодо встановлення системи для визначенiм вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 жовтня 2018 р. N 804)
Технiчний регламент щодо вимог до екодизайну для простих приймачiв цифрового телебачення
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2019 р. N 156)
Телевiзори Технiчний регламент енергетичного маркування телевiзорiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 359)
Кондицiонери повiтря Технiчний регламент енергетичного маркування кондицiонерiв повiтря
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2017 р. N 360)
Вентилятори з двигуном з номiнальною електричною потужнiстю вiд 125 Вт до 500 кВт Технiчний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 жовтня 2018 р. N 804)
Технiчний регламент щодо вимог до екодизайну вентиляторiв з двигуном з номiнальною електричною потужнiстю вiд 125 Вт до 500 кВт
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2019 р. N 151)
  Електричнi лампи (включаючи люмiнесцентнi без iнтегрованого баласту, газорозряднi лампи високої iнтенсивностi та побутовi лампи неспрямованого випромiнення), СВIТИЛЬНИКИ   Технiчний регламент енергетичного маркування електричних ламп та свiтильникiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 2015 р. N 340)
Технiчний регламент щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромiнення, свiтлодiодних ламп i пов'язаного з ними обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 березня 2019 р. N 264)
Технiчний регламент щодо вимог до екодизайну для люмiнесцентних ламп без iнтегрованого баласту, газорозрядних ламп високої iнтенсивностi, а також баластiв та свiтильникiв, призначених для роботи з такими лампами
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 2019 р. N 741)
Технiчний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромiнення
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 2019 р. N 734)
   
2. Електричне та електронне обладнання у тому числi низьковольтне
проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них;
люстри та iншi електричнi освiтлювальнi прилади, якi пiдвiшуються або закрiплюються на стелi чи на стiнi;
набори освiтлювальних приладiв, що використовуються для прикрашання новорiчних ялинок; лампи;
побутовi швейнi машинки; подрiбнюванi харчових продуктiв та мiксери, соковижималки для фруктiв та овочiв;
електричнi водонагрiвачi;
праски електричнi;
печi мiкрохвильовi;
вентилятори настiльнi, пiдлоговi, настiннi, вiконнi, стельовi або даховi з електричним двигуном потужнiстю не бiльше 125 Вт;
пилососи з умонтованим
електродвигуном);
телевiзори;
холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання;
машини пральнi; кондицiонери, побутовi посудомийнi машини тощо
Протягом року Технiчний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 N 139)
Технiчний регламент з електромагнiтної сумiсностi обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077)
Технiчний регламент низьковольтного електричного обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067)
Технiчний регламент радiообладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 355)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua
3. Мийнi засоби
поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево- активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення iз вмiстом або без вмiсту мила поверхнево-активнi засоби мийнi засоби та засоби для чищення
Протягом року Технiчний регламент мийних засобiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2008 р. N 717)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1,
м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua
4. Взуття Протягом року Технiчний регламент маркування матерiалiв, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу
(наказ Мiнекономрозвитку вiд 6 березня 2019р. N 358)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua
5. Текстильнi волокна i текстильнi вироби Протягом року Технiчний регламент назв текстильних волокон i вiдповiдного етикетування та маркування вмiсту складникiв сировинного складу текстильних виробiв
(наказ Мiнекономiки вiд 28 липня 2020 р. N 1408)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1,
м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua
6. Радiообладнання
телефоннi апарати, включаючи апарати телефоннi для солових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку:
телефоннi апарати для дротового зв'язку з бездротовою трубкою телефоннi апарати для солових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку.
Базовi станцiї
пристрої для приймання, перетворення та передачi або вiдновлення голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи пристрої для комутацiї та маршрутизацiї та iнше
Протягом року Технiчний регламент радiообладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 355)
Технiчний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 N 139)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua
7. Законодавчо регульованi засоби вимiрювальної технiки (вiдповiдно до групи засобiв вимiрювальної технiки, призначених для застосування у сферi законодавчо регульованої метрологiї) Протягом року Технiчний регламент законодавчо регульованих засобiв вимiрювальної технiки
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 сiчня 2016 р. N 94)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua
8. Засоби вимiрювальної технiки (лiчильники води, лiчильники газу, лiчильники активної електричної енергiї, автоматичнi зважувальнi прилади, прилади для вимiрювання розмiрiв) Протягом року Технiчний регламент засобiв вимiрювальної технiки
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2016 р. N 163)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua
9. Неавтоматичнi зважувальнi прилади Протягом року Технiчний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладiв
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1062)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua
10. Лакофарбовi матерiали Протягом року Технiчний регламент обмеження використання свинцю у лакофарбових матерiалах i сировинних компонентах
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 квiтня 2021 N 431)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua
11. Iграшки
Електроннi та електричнi iграшки; iграшки та моделi з умонтованим двигуном;
iграшки, призначенi для гри на водi, басейнi, що надуваються; м'ячi надувнi
Iграшки для дiтей вiком до 36 мiсяцiв;
Iграшки з пластмаси та з iнших матерiалiв;
Iграшки розвивальнi для стимулювання активностi, та конструктори;
Ляльки;
Iграшки у виглядi тварин або iнших iстот, крiм людей; триколiснi велосипеди, самокати, педальнi автомобiлi та аналогiчнi iграшки на колесах; ляльковi коляски;
поїзди електричнi, включаючи колiї, свiтлофори, семафори та iнше приладдя до них; м'яко набивнi;
iнструменти та пристрої музичнi iграшковi, тощо
Протягом року Технiчний регламент безпечностi iграшок
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2018 р. N 151)
Технiчний регламент обмеження використанiм деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 N 139)
Технiчний регламент з електромагнiтної сумiсностi обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077)
Технiчний регламент низьковольтного електричного обладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067)
Технiчний регламент радiообладнання
(постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 355)
  Держпродспоживслужба,
вул. Б. Грiнченка, 1, м. Київ, 01001
тел. 522-89-09
rn@dpss.gov.ua

     2) план здiйснення контролю продукцiї

N з/п Найменування виду продукцiї (марка (модель, артикул, модифiкацiя), партiя, серiя) Код товару згiдно з УКТ ЗЕД* Строк проведення Найменування нормативно-правового акта, дiя якого поширюється на вiдповiдний вид продукцiї** Орган ринкового нагляду, до сфери вiдповiдальностi якого належить продукцiя
1 Холодильники побутовi, компресiйнi 841821 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 року N 355 "Про затвердження Технiчного регламенту радiообладнання"
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
2 Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним пристроєм повнiстю автоматичнi мiсткiстю не бiльше як 6 кг сухої бiлизни з фронтальним завантаженням 8450111100 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання"
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
3 Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним пристроєм повнiстю автоматичнi мiсткiстю не бiльше як 6 кг сухої бiлизни 3 вертикальним завантаженням 8450 11 19 00 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання"
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
4 Свiтлодiоднi (LED) лампи 8539 50 00 00 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання"
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
5 Люстри та iншi електричнi освiтлювальнi прилади, якi пiдвiшуються або закрiплюються на стелi чи на стiнi, за винятком тих, що використовуються для освiтлення вiдкритих майданчикiв або транспортних магiстралей 9405 10 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 року N 355 "Про затвердження Технiчного регламенту радiообладнання"
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
6 Набори освiтлювальних приладiв, що використовуються для прикрашання новорiчних ялинок 9405 30 00 00 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання" Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання" Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
7 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо 8415 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 року N 355 "Про затвердження Технiчного регламенту радiообладнання"
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
8 Кабелi та iншi провiдники електричнi (крiм коаксiальних кабелiв) 8544 20 00 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139 "Про затвердження Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання"
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
9 Подрiбнюванi харчових продуктiв та мiксери; соковижималки для фруктiв та овочiв 8509 40 00 00 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання"
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
10 Праски електричнi 8516 40 00 00 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання" Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
11 Печi мiкрохвильовi 8516 50 00 00 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139 "Про затвердження Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання"
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
12 Пилососи з умонтованим електродвигуном потужнiстю не бiльш як 1500 Вт та якi мають мiшок для збору пилу або iнший пилозбiрник об'ємом не бiльш як 20 л 8508 11 00 00 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання"
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
13 Поверхнево-активнi засоби розфасованi для роздрiбної торгiвлi 3402 20 20 00 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2008 р. N 717 "Про затвердження Технiчного регламенту мийних засобiв" Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
14 Мийнi засоби та засоби для чищення розфасованi для роздрiбної торгiвлi 3402 20 90 00 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2008 р. N 717 "Про затвердження Технiчного регламенту мийних засобiв" Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
15 Телефоннi апарати для дротового зв'язку з бездротовою трубкою 8517 11 00 00 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 355 "Про затвердження Технiчного регламенту радiообладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139 "Про затвердження Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi"
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
16. Телефоннi апарати для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку 8517 12 00 00 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 355 "Про затвердження Технiчного регламенту радiообладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139 "Про затвердження Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi"
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
17 Пристрої для приймання, перетворення та передачi або вiдновлення голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи пристрої для комутацiї та маршрутизацiї 8517 62 00 00 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 355 "Про затвердження Технiчного регламенту радiообладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139 "Про затвердження Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання"
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
18 Електроннi та електричнi iграшки; iграшки та моделi з умонтованим двигуном; iграшки, призначенi для гри на водi, басейни, що надуваються; iграшки для дiтей вiком до 36 мiсяцiв; iграшки з пластмаси та з iнших матерiалiв; iграшки розвивальнi для стимулювання активностi, та конструктори; ляльки; iграшки у виглядi тварин або iнших iстот, крiм людей; iнструменти та пристрої музичнi iграшковi; триколiснi велосипеди, самокати, педальнi автомобiлi та аналогiчнi iграшки на колесах; ляльковi коляски; поїзди електричнi, включаючи колiї, свiтлофори, семафори та iнше приладдя до них; набори моделей зменшеного розмiру ("у масштабi"); iграшки у виглядi тварин або iнших iстот, крiм людей: м'яконабивнi 9503 00 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2018 року N 151 "Про затвердження Технiчного регламенту безпечностi iграшок"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 року N 139 "Про затвердження Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 року N 355 "Про затвердження Технiчного регламенту радiообладнання"
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
19 Прилади електронагрiвальнi для приготування кави або чаю 8516710000 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 року N 355 "Про затвердження Технiчного регламенту радiообладнання"
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
20 Водонагрiвачi електричнi 851610 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання" Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
21 Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення 8528 2022 рiк Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання"
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 року N 355 "Про затвердження Технiчного регламенту радiообладнання"
Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв

     *Коди Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) наводяться у цьому Перелiку довiдково.
     Основною пiдставою для застосування до товарiв обмежень щодо їх перемiщення через митний кордон України є вiдповiднiсть таких товарiв найменуванню та опису, наведеному у вiдповiдних нормативно-правових актах.
     **Технiчнi регламенти застосовуються органом ринкового нагляду при здiйсненнi перевiрок характеристик продукцiї та митними органами при здiйсненнi контролю продукцiї в залежностi вiд характеристик та властивостей продукцiї.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.