КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 30 грудня 2015 р. N 1147


Про заборону ввезення на митну територiю України товарiв, що походять з Росiйської Федерацiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 сiчня 2016 року N 28,
вiд 6 липня 2016 року N 417,
вiд 20 грудня 2017 року N 1022,
вiд 23 травня 2018 року N 490,
вiд 29 серпня 2018 року N 670,
вiд 18 грудня 2018 року N 1089,
вiд 27 грудня 2018 року N 1154,
вiд 10 квiтня 2019 року N 305,
вiд 10 квiтня 2019 року N 306,
вiд 15 травня 2019 року N 535,
вiд 5 липня 2019 року N 605,
вiд 15 липня 2020 року N 646,
вiд 25 листопада 2020 року N 1304,
вiд 1 квiтня 2021 року N 269

     У зв'язку з введенням Урядом Росiйської Федерацiї в дiю рiшення щодо заборони ввезення на митну територiю Росiйської Федерацiї товарiв сiльськогосподарського призначення, продукцiї та сировини, що походять з України, що завдає значної шкоди та обмежує реалiзацiю законних прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, та вiдповiдно до частини одинадцятої статтi 29 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Заборонити до 31 грудня 2021р. (включно) ввезення на митну територiю України товарiв, що походять з Росiйської Федерацiї, за перелiком згiдно з додатком.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.07.2016р. N 417, вiд 20.12.2017р. N 1022, вiд 18.12.2018р. N 1089, вiд 05.07.2019р. N 605, вiд 25.11.2020р. N 1304)

     Установити, що:

(пункт 1 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.2019р. N 605)

     ввезення товарiв за перелiком згiдно з додатком та їх митне оформлення дозволяються на суму здiйсненої суб'єктами господарської дiяльностi України передоплати за поставку таких товарiв, якщо зазначена передоплата була здiйснена до введення в дiю застосованої цiєю постановою заборони та за умови попереднього отримання документального пiдтвердження здiйснення такої передоплати Державною фiскальною службою вiд банкiвської установи за зверненням суб'єкта господарської дiяльностi України;

(пункт 1 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.2019р. N 605)

     Державна фiскальна служба веде електронний реєстр отриманих вiд банкiвських установ пiдтверджень здiйснення передоплати за поставки товарiв суб'єктами господарської дiяльностi України, iнформує таких суб'єктiв про отримання пiдтверджень та забезпечує доступ митниць до зазначеного реєстру;

(пункт 1 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.2019р. N 605)

     у разi, коли вiдповiдно до положень Митного кодексу України та мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, митнi формальностi не передбачають здiйснення в пунктах пропуску через державний кордон України перевiрки країни походження товарiв, такi митнi формальностi здiйснюються в органах доходiв i зборiв призначення. У разi встановлення факту поширення застосованої цiєю постановою заборони на ввезення товарiв органом доходiв i зборiв призначення, такi товари пiдлягають вивезенню за межi митної територiї України або помiщенню у митний режим знищення або руйнування у строки та порядку, що передбаченi Митним кодексом України.

(пункт 1 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.2019р. N 605)

     11. Заборонити до 31 грудня 2021р. (включно) ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту та митному режимi тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами вагонiв за кодами згiдно з УКТЗЕД 8606 30 00 00, 8606 91 80 00, 8606 92 00 00, якi з 20 лютого 2014р. зареєстрованi / взятi на облiк (були зареєстрованi / взятi на облiк) за резидентами Росiйської Федерацiї.

(постанову доповнено пунктом 11 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.2020р. N 646, пункт 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.11.2020р. N 1304)

     2. Ця постанова набирає чинностi з 10 сiчня 2016 року.

     3. Ця постанова втрачає чиннiсть 1 сiчня 2022р. або пiсля припинення застосування Росiйською Федерацiєю дискримiнацiйних та/або недружнiх дiй щодо України.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.07.2016р. N 417, вiд 20.12.2017р. N 1022, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.12.2018р. N 1089, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.2019р. N 605, вiд 25.11.2020р. N 1304)
 
Прем'єр-мiнiстр України
А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 18

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 грудня 2015 р. N 1147

ПЕРЕЛIК
товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї

Код згiдно з УКТЗЕД Назва
0201 М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене
0202 М'ясо великої рогатої худоби, морожене
0203 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена
0207 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi
0210 М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти, солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв
03 Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
0403 90 91 00 Маслянка, коагульованi молоко та вершки, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi (бактерiальними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ароматизованi, з доданням або без додання фруктiв, горiхiв чи какао, з вмiстом молочних жирiв не бiльш як 3 мас. %
0406 30 31 00 Сири плавленi, крiм тертих або в порошку з вмiстом жиру не бiльш як 36 мас. % i з вмiстом жиру в сухiй речовинi не бiльш як 48 мас. %
0511 99 10 90 Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi; мертвi тварини групи 01 або 03, непридатнi для вживання, сухожилля та жили, обрiзи та аналогiчнi вiдходи необроблених шкур, iншi
0712 20 00 00 Цибуля рiпчаста
0901 21 00 00 Кава смажена з кофеїном
0902 10 00 Чай зелений (неферментований), у первинних упаковках масою нетто не бiльш як 3 кг
1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)
0902 30 00 Чай чорний (ферментований) i частково ферментований у первинних упаковках масою нетто не бiльш як 3 кг
1104 29 17 00 Лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене зерно
1108 12 00 00 Крохмаль кукурудзяний
1512 Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1517 90 99 Харчовi сумiшi або продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел та олiй або їх фракцiй, крiм харчових жирiв, масел чи олiй та їх фракцiй товарної позицiї 1516, iншi
1522 00 91 00 Олiйний фуз або жировi залишки, соапсток
1604 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб
1702 30 Глюкоза та сироп з глюкози, без вмiсту фруктози або з вмiстом менш як 20 мас. % фруктози у сухому станi
1702 40 Глюкоза та сироп з глюкози, з вмiстом у сухому станi не менш як 20 мас. %, але менш як 50 мас. % фруктози, крiм iнвертного цукру
1702 90 50 00 Мальтодекстрин i мальтодекстриновий сироп
1704 90 30 00 Бiлий шоколад
1704 90 61 00 Драже та аналогiчнi їм солодощi, у виглядi драже
1704 90 65 00 Кондитерськi вироби у виглядi гумки або желе, включаючи фруктову пасту (мармелад) у виглядi кондитерських виробiв з цукру
1704 90 71 00 Карамель, з вареного цукру без жирових добавок, з начинкою або без начинки
1704 90 99 00 Кондитерськi вироби з цукру без вмiсту какао
1806 31 00 00 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао у виглядi блокiв, плиток чи батонiв, з начинкою
1806 90 11 00 Шоколаднi цукерки, якi мiстять алкоголь
1806 90 19 00 Шоколаднi цукерки, з начинкою або без начинки
1901 10 00 00 Продукти дитячого харчування, розфасованi для роздрiбної торгiвлi
1902 19 10 00 Вироби з макаронного тiста, начиненi, неваренi або не приготовленi iншим способом, без вмiсту борошна або крупки з м'якої пшеницi
1904 Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi
1905 10 00 00 Хрусткi хлiбцi
1905 31 11 00 Печиво солодке сухе, повнiстю або частково покрите шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г
1905 31 19 00 Печиво солодке сухе, повнiстю або частково покрите шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао, iншi
1905 31 91 00 Печиво сухе з начинкою у виглядi сандвiчiв
1905 32 11 00 Вафлi та вафельнi облатки, повнiстю або частково покритi шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г
1905 90 55 00 Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао, екструдованi або експадованi, прянi або пiдсоленi
1905 90 60 00 Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао, з доданням пiдсолоджувальних речовин
2005 20 20 00 Картопля нарiзана тонкими шматочками, обсмажена або пiдсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання
2101 11 00 Екстракти, есенцiї та концентрати кави
2103 10 00 00 Соус соєвий
2103 20 00 00 Кетчуп та iншi томатнi соуси
2103 90 90 00 Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi
2106 90 92 00 Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас. % молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю
2203 00 01 00 Пиво iз солоду (солодове), в пляшках мiсткiстю 10 л або менше
2203 00 09 00 Пиво iз солоду (солодове), у посудинах (крiм пляшок) мiсткiстю 10 л або менше
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї
2208 60 Горiлка
2309 10 Корм для собак або котiв, розфасований для роздрiбної торгiвлi
2309 90 96 10 Продукти, що використовуються для годiвлi тварин; попереднi сумiшi (премiкси)
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром
2523 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостiйкий цемент i подiбнi гiдравлiчнi цементи, забарвленi або незабарвленi, готовi чи у виглядi клiнкерiв
2905 16 85 10 Октанол (спирт октиловий) та його iзомери (2-етилгексан-1-ол)
2912 11 00 00 Формалiн, карбамiдо-формальдегiдний концентрат
2936 Провiтамiни та вiтамiни, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi, природнi або одержанi в результатi синтезу (включаючи природнi концентрати), їх похiднi, що використовуються переважно як вiтамiни, сумiшi цих речовин, у тому числi розчиненi або не розчиненi у будь-якому розчиннику, вiтамiни та їх похiднi, незмiшанi*
2937 Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi, природнi або одержанi в результатi синтезу; їх похiднi i структурнi аналоги, у тому числi iз ланцюговими модифiкованими полiпептидами, що використовуються переважно як гормони, полiпептиднi гормони, бiлковi гормони та глiкопротеїновi гормони, їх похiднi та структурнi аналоги*
2941 Антибiотики, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi*
3002 30 00 00 Вакцини ветеринарнi
3003 10 00 00 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006 згiдно з УКТЗЕД), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз сумiшi двох або бiльше продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, але не у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi; що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або стрептомiцини або їх похiднi*
3003 20 00 00 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006 згiдно з УКТЗЕД), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз сумiшi двох або бiльше продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, але не у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi; що мiстять iншi антибiотики*
3004 10 00 00 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006 згiдно з УКТЗЕД), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi; що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або iз вмiстом стрептомiцинiв або їх похiдних*
3004 20 00 00 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006 згiдно з УКТЗЕД), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi; що мiстять iншi антибiотики*
3004 50 00 00 Лiкарськi засоби, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та мiстять вiтамiни або iншi сполуки товарної позицiї 2936*
3102 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi
3103 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi
3104 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi
3105 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг
3401 30 00 00 Поверхнево-активнi органiчнi речовини та засоби для миття шкiри у виглядi рiдини або крему та розфасованi для роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або не мiстять мило
3402 20 20 00 Поверхнево-активнi засоби, розфасованi для роздрiбної торгiвлi
3402 20 90 00 Мийнi засоби та засоби для чищення, розфасованi для роздрiбної торгiвлi
3402 90 10 00 Поверхнево-активнi засоби
3402 90 90 00 Мийнi засоби та засоби для чищення
3605 00 00 00 Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604
3808 91 Iнсектициди
3808 92 Фунгiциди
3808 93 Гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин
3808 99 10 00 Родентициди
3901 20 90 00 Полiетилен з питомою густиною 0,94 або бiльше
3904 10 00 00 Полiвiнiлхлорид, не змiшаний з iншими речовинами
3909 10 00 00 Карбамiдо-формальдегiдний концентрат, карбамiдо-формальдегiднi смоли
3917 32 00 20 Оболонки штучнi для ковбасних виробiв
4412 Фанера клеєна, панелi фанерованi та аналогiчнi матерiали з шаруватої деревини
4802 Папiр та картон некрейдованi ґатункiв, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей, та неперфорованi карти i неперфорованi паперовi стрiчки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах будь-якого розмiру, крiм паперу товарної позицiї 4801 або 4803; папiр та картон ручного вiдливання
4804 Крафт-папiр i крафт-картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, крiм включених до товарної позицiї 4802 або 4803
4805 Iншi папiр та картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, не пiдданi додатковому обробленню або обробленi, як обумовлено примiткою 3 до цiєї групи
4807 00 Папiр та картон багатошаровi (виготовленi методом склеювання за допомогою адгезиву плоских шарiв паперу або картону), якi не мають поверхневого покриття або просочення, армованi або неармованi, у рулонах або в аркушах
4808 Папiр та картон, гофрованi (обклеєнi або не обклеєнi гладкими зовнiшнiми аркушами), крепованi, тисненi або перфорованi, у рулонах або в аркушах, крiм зазначених у товарнiй позицiї 4803
4814 Шпалери та аналогiчнi настiннi покриття; папiр прозорий для вiкон
4818 10 10 00 Туалетний папiр з масою 1 м2 кожного шару 25 г або менше
4818 10 90 00 Туалетний папiр з масою 1 м2 кожного шару бiльш як 25 г
4818 20 10 00 Носовики та косметичнi серветки
4818 20 91 00 Рушники для рук у рулонах
4818 20 99 00 Рушники для рук не у рулонах
4818 30 00 00 Скатертини та серветки
4819 Ящики, коробки, мiшки, пакувальнi пакети та iнша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листiв та аналогiчнi вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогiчних цiлях
6104 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони з шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), трикотажнi, для жiнок або дiвчат
6109 Футболки, майки та iнша натiльна бiлизна, трикотажнi
6110 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, жилети та подiбнi вироби, трикотажнi
6115 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки i пiдслiдники та iншi панчiшно-шкарпетковi вироби, включаючи компресiйнi панчiшно-шкарпетковi вироби (наприклад панчохи для хворих з варикозним розширенням вен) та взуття без пiдошов, трикотажнi
6204 Костюми, комплекти, жакети, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), для жiнок або дiвчат
6212 Бюстгальтери, пояси, корсети, пiдтяжки, пояси з пiдв'язками, круглi пiдв'язки i подiбнi вироби та їх частини, трикотажнi або нетрикотажнi
6402 Взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси
6403 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної чи композицiйної шкiри та з верхом з натуральної шкiри
6406 Частини взуття (включаючи верх взуття з прикрiпленою або неприкрiпленою внутрiшньою устiлкою); вкладнi устiлки, устiлки пiд п'ятку i подiбнi знiмнi деталi; гетри, гамашi та подiбнi вироби i їх частини
6811 40 00 10 Листи азбестоцементнi гофрованi (шифер)
7010 90 10 10 Банки для консервування (стерилiзацiйнi банки) номiнальною мiсткiстю не бiльш як 0,15 л
7010 90 10 90 Банки для консервування (стерилiзацiйнi банки), iншi
7010 90 31 10 Пляшки для харчових продуктiв та напоїв з безбарвного скла номiнальною мiсткiстю 2,5 л або бiльше
7010 90 31 90 Склянi ємностi номiнальною мiсткiстю 2,5 л або бiльше, iншi
7010 90 41 00 Пляшки для харчових продуктiв i напоїв з безбарвного скла номiнальною мiсткiстю 1 л або бiльше, але менш як 2,5 л
7010 90 43 00 Пляшки для харчових продуктiв i напоїв з безбарвного скла номiнальною мiсткiстю бiльш як 0,33 л, але менш як 1 л
7010 90 45 00 Пляшки для харчових продуктiв i напоїв з безбарвного скла номiнальною мiсткiстю 0,15 л або бiльше, але не бiльш як 0,33 л
7010 90 51 00 Пляшки для харчових продуктiв i напоїв з кольорового скла номiнальною мiсткiстю 1 л або бiльше, але менш як 2,5 л
7010 90 53 00 Пляшки для харчових продуктiв i напоїв з кольорового скла номiнальною мiсткiстю бiльш як 0,33 л, але менш як 1 л
7010 90 55 00 Пляшки для харчових продуктiв i напоїв з кольорового скла номiнальною мiсткiстю 0,15 л або бiльше, але не бiльш як 0,33 л
7010 90 61 00 Склянi ємностi для харчових продуктiв i напоїв, iншi номiнальною мiсткiстю 0,25 л або бiльше, але менш як 2,5 л
7010 90 67 00 Склянi ємностi для харчових продуктiв i напоїв, iншi номiнальною мiсткiстю менш як 0,25 л
7217 10 10 00
7217 10 31 00
7217 10 39 00
7217 10 50 00
7217 10 90 00
7217 20 10 00
7217 20 30 00
7217 20 50 00
7217 20 90 00
7217 30 41 00
7217 30 49 00
7217 30 50 00
7217 30 90 00
7217 90 20 00
7217 90 50 00
7217 90 90 00
Дроти з вуглецевої сталi
7229 90 90 00 Дрiт з iнших легованих сталей
7304 23 00 00
7304 29
7304 39
7304 59
7305 31 00
7306 30
7306 61
Труби, трубки
7312 10 20 00
7312 10 41 00
7312 10 49 00
7312 10 61 00
7312 10 65 00
7312 10 69 00
7312 10 81 00
7312 10 83 00
7312 10 85 00
7312 10 89 00
7312 10 98 00
7312 90 00 00
Дрiт кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби з чорних металiв, без електричної iзоляцiї
7314 14 00 00
7314 19 00 00
7314 41 00 00
Тканина металева, ґрати, сiтки та огорожi з дроту з чорних металiв
7318 Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружинистi шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металiв
7320 20 20 00 Пружини для вiзкiв вантажних вагонiв (цилiндричнi гвинтовi зовнiшнi та цилiндричнi гвинтовi внутрiшнi)
7323 93 00 00 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини з чорних металiв, з нержавiючої сталi
7323 94 00 00 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини з чорних металiв, з чорних металiв (крiм ливарного чавуну), емальованi
8207 19 90 00 Iнструменти для бурiння скельних порiд або ґрунтiв, включаючи частини, iншi
8438 10 10 00 Обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв
8530 10 00 00 Обладнання для залiзниць або трамвайних колiй
8536 41 10 90 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл (реле), що використовується в пристроях залiзничної автоматики господарства сигналiзацiї та зв'язку (крiм типiв реле 1Н, 1НМ, 1К, 1КМ, 2Н, 2НМ, 2С, 2ОЛ, 2А, 2О, 2ОВ, ПЛЗМУ, ПЛЗУ, ДЗ, ДСШ, НМШТ, АНШМТ, КМШ, КШ, ПМПУШ, СКПШ, СКПР, ППР)*
8544 60 Провiдники електричнi для напруги понад 1000 В
8602 10 00 00 Локомотиви дизель-електричнi
8606 30 00 00 Вагони залiзничнi або трамвайнi для перевезень вантажiв колiями, несамохiднi, вагони саморозвантажувальнi (крiм вагонiв товарної пiдпозицiї 8606 10), що були у користуваннi, та якi ввозяться в митному режимi iмпорту *
8606 91 80 00 Вагони залiзничнi або трамвайнi для перевезень вантажiв колiями, несамохiднi, критi i такi, що замикаються, iншi, що були у користуваннi, та якi ввозяться в митному режимi iмпорту*
8606 92 00 00 Вагони залiзничнi або трамвайнi для перевезень вантажiв колiями вiдкритi, iз стацiонарними бортами заввишки понад 60 см, що були у користуваннi, та якi ввозяться в митному режимi iмпорту*
8607 12 00 00 Iншi вiзки та ходовi балансирнi вiзки
8607 19 10 10 Вiсi, змонтованi або нi; колеса та їх частини; штампованi сталевi
8607 19 10 90 Вiсi, змонтованi або нi; колеса та їх частини
8607 19 90 00 Частини вiзкiв, ходових балансирних вiзкiв та аналогiчних вiзкiв".
8701 Трактори
8702 Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя
8703** Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей, включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi
8704 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв
8705 Моторнi транспортнi засоби спецiального призначення
8709 Транспортнi засоби вантажнi, самохiднi без пiдiймальних або навантажувальних пристроїв; тягачi, що використовуються на залiзничних платформах, їх частини
8711 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски

____________
     Примiтка. Пiд час застосування перелiку необхiдно керуватися виключно кодом згiдно з УКТЗЕД, назва зазначена для зручностi використання.

     * Пiд час застосування перелiку необхiдно керуватися кодом згiдно з УКТЗЕД та назвою товару.

     ** Заборона ввезення на митну територiю України зазначеного товару набирає чинностi з 1 сiчня 2020 року.

(перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.01.2016р. N 28, вiд 20.12.2017р. N 1022, вiд 23.05.2018р. N 490, вiд 29.08.2018р. N 670, вiд 27.12.2018р. N 1154, вiд 10.04.2019р. N 305, вiд 10.04.2019р. N 306, вiд 15.05.2019р. N 535, вiд 05.07.2019р. N 605, вiд 01.04.2021р. N 269)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.