КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 27 грудня 2010 р. N 1236


Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     У зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Визнати такими, що втратили чиннiсть, акти Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2011 р., крiм пунктiв 2, 65 i 137 перелiку, затвердженого цiєю постановою, якi набирають чинностi одночасно з Порядком формування реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв вiдповiдно до положень пункту 70.9 статтi 70 Податкового кодексу України.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 грудня 2010 р. N 1236

ПЕРЕЛIК
актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1995 р. N 382 "Про затвердження плану заходiв щодо впровадження з 1 сiчня 1996 р. Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв".

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 1995 р. N 874 "Про затвердження Порядку встановлення особистих (iдентифiкацiйних) номерiв громадян".

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 сiчня 1997 р. N 44 "Про затвердження такс на деревину лiсових порiд, що вiдпускається на пнi, i на живицю" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 4, с. 54).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997 р. N 540 "Про заходи у зв'язку з введенням у дiю Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 24, с. 40).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 1997 р. N 1010 "Про затвердження перелiку культових послуг та предметiв культового призначення, операцiї з надання i продажу яких звiльняються вiд обкладання податком на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 38, с. 2).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 1997 р. N 1014 "Про затвердження базових нормативiв плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 38, с. 8).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 1997 р. N 1056 "Про безкоштовну передачу рухомого складу залiзничного транспорту" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 39, с. 29).

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 жовтня 1997 р. N 1104 "Про затвердження Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 41, с. 26).

     9. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 листопада 1997 р. N 1232 "Про заходи щодо запровадження iдентифiкацiйних номерiв фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 46, с. 49).

     10. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 сiчня 1998 р. N 42 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 1997 р. N 1014" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 3, ст. 98).

     11. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 лютого 1998 р. N 111 "Про затвердження перелiку комунально-побутових та iнших послуг, що надаються особам, якi тримаються в установах виконання покарань та слiдчих iзоляторах Державної кримiнально-виконавчої служби, операцiї з надання яких звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 5, ст. 183).

     12. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1998 р. N 417 "Про затвердження Порядку внесення податку на додану вартiсть до бюджету пiд час ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 14, ст. 518).

     13. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 1998 р. N 734 "Про затвердження перелiку послуг з поховання, операцiї з надання яких звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 21, ст. 761).

     14. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 червня 1998 р. N 835 "Про затвердження Порядку використання сум податку на додану вартiсть, сплачених за операцiями з вiдпуску матерiальних цiнностей державного резерву" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 23, ст. 844).

     15. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 липня 1998 р. N 1012 "Про затвердження Порядку справляння збору за спецiальне використання лiсових ресурсiв та користування земельними дiлянками лiсового фонду" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 27, ст. 997).

     16. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 1998 р. N 1076 "Про внесення змiн i доповнень до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 28, ст. 1050).

     17. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 1998 р. N 1077 "Про затвердження Положення про виготовлення, зберiгання i реалiзацiю торгових патентiв" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 28, ст. 1049).

     18. Пункт 53 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 1998 р. N 1336 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 34, ст. 1277).

     19. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 1998 р. N 1602 "Про послуги з охорони здоров'я, операцiї з надання яких закладами охорони здоров'я, якi мають спецiальний дозвiл на надання таких послуг, звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 40, ст. 1489).

     20. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 1999 р. N 115 "Про затвердження Порядку встановлення нормативiв збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, та його справляння" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 5, ст. 169).

     21. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 1999 р. N 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 9, ст. 347).

     22. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 1999 р. N 658 "Про затвердження Положення про порядок справляння та облiку фiксованого сiльськогосподарського податку" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 16, ст. 659).

     23. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1999 р. N 836 "Про затвердження нормативiв збору за спецiальне водокористування" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 20, ст. 889).

     24. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 червня 1999 р. N 972 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 1999 р. N 115" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 23, ст. 1044).

     25. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 липня 1999 р. N 1189 "Про внесення змiн до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 27, ст. 1330).

     26. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 липня 1999 р. N 1341 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1999 р. N 836" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 30, ст. 1533).

     27. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 1999 р. N 1440 "Про продовження дiї пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 1997 р. N 1014" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 32, ст. 1668).

     28. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 серпня 1999 р. N 1494 "Про затвердження Порядку справляння збору за спецiальне використання водних ресурсiв та збору за користування водами для потреб гiдроенергетики i водного транспорту" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 33, ст. 1734).

     29. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 жовтня 1999 р. N 1822 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 1999 р. N 658" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 40, ст. 1998).

     30. Пункт 32 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 1999 р. N 1919 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 42, ст. 2096).

     31. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 жовтня 1999 р. N 1984 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 1999 р. N 303" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 43, ст. 2150).

     32. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 2000 р. N 456 "Про затвердження нормативiв плати за користування надрами для видобування мiнеральних пiдземних вод" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 10, ст. 383).

     33. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 серпня 2000 р. N 1261 "Про внесення змiн до Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 33, ст. 1408).

     34. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 вересня 2000 р. N 1421 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 37, ст. 1586).

     35. Пункти 12 i 14 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань охорони довкiлля i використання природних ресурсiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 2000 р. N 1481 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 40, ст. 1687).

     36. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 2000 р. N 1682 "Про плату за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 46, ст. 1992).

     37. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 листопада 2000 р. N 1730 "Деякi питання випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 47, ст. 2040).

     38. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 2001 р. N 42 "Про органiзацiю виробництва вiтчизняних засобiв захисту рослин" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 4, ст. 124).

     39. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 лютого 2001 р. N 146 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 серпня 1999 р. N 1494" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 7, ст. 283).

     40. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 березня 2001 р. N 256 "Про затвердження Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту, природний газ i газовий конденсат" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 13, ст. 535).

     41. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня 2001 р. N 323 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 серпня 1999 р. N 1494" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 14, ст. 608).

     42. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2001 р. N 470 "Про затвердження Порядку звiльнення (зменшення) вiд оподаткування доходiв iз джерелом їх походження з України згiдно з мiжнародними договорами України про уникнення подвiйного оподаткування" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 20, ст. 862).

     43. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 травня 2001 р. N 494 "Про затвердження Порядку надання податкових роз'яснень" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 20, ст. 874).

     44. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2001 р. N 822 "Про затвердження диференцiйованих нормативiв плати за користування надрами для видобування золоторудної (золото-полiметалiчної) сировини" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 29, ст. 1310).

     45. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 серпня 2001 р. N 957 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 1997 р. N 1014" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 32, ст. 1480).

     46. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 жовтня 2001 р. N 1308 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 серпня 1999 р. N 1494" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 41, ст. 1853).

     47. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 2001 р. N 1384 "Про внесення змiни до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 43, ст. 1928).

     48. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 2001 р. N 1395 "Про затвердження перелiку пiдприємств концерну "Бронетехнiка України", номенклатури та обсягiв товарiв, на якi поширюється дiя абзацiв першого i другого пункту 11.32 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 44, ст. 1962).

     49. Пункти 3 - 8 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 2001 р. N 1426 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 44, ст. 1974).

     50. Пункти 5 i 25 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 51, ст. 2270).

     51. Пункт 13 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2001 р. N 1758 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 1, ст. 4).

     52. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2001 р. N 1779 "Про внесення змiн до Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 1, ст. 8).

     53. Пункт 9 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 сiчня 2002 р. N 21 "Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України у I кварталi 2002 року" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 2, ст. 69).

     54. Пункти 5 i 6 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 2002 р. N 72 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 4, ст. 136).

     55. Пункт 5 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2002 р. N 1493 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 42, ст. 1925).

     56. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 лютого 2002 р. N 128 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 жовтня 1997 р. N 1104" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 7, ст. 288).

     57. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2002 р. N 222 "Про затвердження диференцiйованих нормативiв плати за користування надрами для видобування бурштинової, титанової та титаново-цирконiєвої руди" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 9, ст. 408).

     58. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 331 "Про затвердження перелiку та обсягiв товарiв, що ввозяться на митну територiю України i використовуються для розширення виробництва та виробничої дiяльностi пiдприємств з виготовлення боєприпасiв, їх елементiв та виробiв спецхiмiї" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 595).

     59. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2002 р. N 487 "Про продовження термiну дiї та внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 березня 2001 р. N 256" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 15, ст. 804).

     60. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 травня 2002 р. N 646 "Про затвердження перелiку пiдприємств концерну "Бронетехнiка України", номенклатури i обсягiв товарiв, на якi поширюється дiя абзацiв першого i другого пункту 11.32 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 21, ст. 1024).

     61. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 2002 р. N 905 "Про внесення змiн до Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 27, ст. 1274).

     62. Пункт 19 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2002 р. N 1510 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 42, ст. 1933).

     63. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2002 р. N 2028 "Про затвердження додаткового перелiку пiдприємств концерну "Бронетехнiка України", номенклатури та обсягiв товарiв, на якi поширюється дiя абзацiв першого i другого пункту 11.32 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 1, ст. 18).

     64. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 82 "Про затвердження перелiку окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини, доходи заготiвельних пiдприємств вiд продажу яких звiльняються вiд оподаткування, а суми нарахованого податку на додану вартiсть, що пiдлягають сплатi до бюджету за операцiї з їх продажу, залишаються у розпорядженнi заготiвельних пiдприємств i використовуються ними на придбання матерiально-технiчних ресурсiв виробничого призначення" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 134).

     65. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2003 р. N 116 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 5, ст. 176).

     66. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2003 р. N 402 "Про внесення змiн у додаток 1 до Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 14, ст. 613).

     67. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 березня 2003 р. N 427 "Про застосування коефiцiєнта до базового нормативу плати за користування надрами для видобування каменю будiвельного" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 14, ст. 626).

     68. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 квiтня 2003 р. N 500 "Про внесення змiн до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 15, ст. 666).

     69. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2003 р. N 678 "Про внесення змiн до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 20, ст. 890).

     70. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2003 р. N 1066 "Про внесення змiн до Положення про порядок справляння та облiку фiксованого сiльськогосподарського податку" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 29, ст. 1462).

     71. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2003 р. N 1115 "Про внесення змiни у додаток 1 до Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 30, ст. 1554).

     72. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 вересня 2003 р. N 1439 "Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань застосування спецiального торгового патенту" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 37, ст. 1994).

     73. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 жовтня 2003 р. N 1604 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 березня 2001 р. N 256" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 42, ст. 2205).

     74. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 жовтня 2003 р. N 1643 "Про затвердження Порядку спрямування коштiв, вивiльнених у зв'язку з наданням податкових пiльг, на переоснащення видавничо-полiграфiчної бази, розроблення i впровадження новiтнiх технологiй, розширення виробництва книжкової продукцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 43, ст. 2264).

     75. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовтня 2003 р. N 1698 "Про затвердження Порядку оподаткування доходiв фiзичних осiб вiд здачi побутового брухту чорних або кольорових металiв" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 45, ст. 2355).

     76. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 листопада 2003 р. N 1735 "Про проведення iндексацiї нормативiв плати (збору) за використання природних ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 45, ст. 2365).

     77. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1789 "Про внесення змiн до Положення про порядок справляння та облiку фiксованого сiльськогосподарського податку" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 47, ст. 2433).

     78. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 2003 р. N 1847 "Про затвердження диференцiйованих нормативiв плати за користування надрами для видобування уранової руди" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 48, ст. 2529).

     79. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 2003 р. N 1961 "Про внесення змiни до перелiку iнвестицiйних проектiв мiжнародних фiнансових органiзацiй, для реалiзацiї яких при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України може видаватися податковий вексель iз строком погашення до кiнця поточного бюджетного року" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 52, ст. 2765).

     80. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2003 р. N 2002 "Про затвердження механiзму справляння збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну i теплову енергiю" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 52, ст. 2789).

     81. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2003 р. N 2053 "Про внесення змiни у додаток 1 до Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 52, ст. 2815).

     82. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 лютого 2004 р. N 127 "Про затвердження Порядку нарахування штрафiв за неповне або несвоєчасне повернення суми надмiру сплаченого податку з доходiв фiзичних осiб" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 5, ст. 244).

     83. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2004 р. N 178 "Про затвердження Порядку взаємодiї митних органiв i органiв державної податкової служби пiд час проведення звiряння даних щодо обiгу, облiку та погашення податкових векселiв та здiйснення контролю за цiльовим використанням iмпортованих товарiв, митне оформлення яких здiйснюється iз застосуванням податкового векселя" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 7, ст. 397).

     84. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 2004 р. N 255 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 березня 2001 р. N 256" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 10, ст. 588).

     85. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 березня 2004 р. N 378 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 жовтня 2003 р. N 1643" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 12, ст. 750).

     86. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 2004 р. N 563 "Про доповнення перелiку пiдприємств концерну "Бронетехнiка України", номенклатури та обсягiв товарiв, на якi поширюється дiя абзацiв першого i другого пункту 11.32 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 17, ст. 1191).

     87. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 2004 р. N 564 "Про внесення змiн до перелiку та обсягiв товарiв, що ввозяться на митну територiю України i використовуються для розширення виробництва та виробничої дiяльностi пiдприємств з виготовлення боєприпасiв, їх елементiв та виробiв спецхiмiї" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 17, ст. 1192).

     88. Пункти 9 i 12 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 2004 р. N 769 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 24, ст. 1588).

     89. Пункти 23 i 32 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2004 р. N 792 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 25, ст. 1650).

     90. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2004 р. N 1100 "Про внесення змiн до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 34, ст. 2267).

     91. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовтня 2004 р. N 1470 "Про доповнення пункту 4 Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 44, ст. 2905).

     92. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 листопада 2004 р. N 1506 "Про затвердження перелiкiв матерiалiв, комплектуючих виробiв та обладнання, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України з метою використання для пiдвищення безпеки робiт на вугiльних шахтах, запобiгання вибухам метану, а також зменшення його викидiв у довкiлля та не виробляються пiдприємствами на територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 45, ст. 2973).

     93. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 грудня 2004 р. N 1790 "Про внесення змiни у додаток 1 до Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 1, ст. 27).

     94. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 сiчня 2005 р. N 44 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1999 р. N 836" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 3, ст. 143).

     95. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 сiчня 2005 р. N 59 "Про внесення змiн до Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту, природний газ i газовий конденсат" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 3, ст. 153).

     96. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 лютого 2005 р. N 143 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 8, ст. 437).

     97. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2005 р. N 395 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 жовтня 1997 р. N 1104" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 22, ст. 1212).

     98. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 серпня 2005 р. N 772 "Про затвердження Правил маркування товарiв, отриманих як благодiйна допомога, та внесення змiн до Порядку розподiлу товарiв, отриманих як благодiйна допомога, та контролю за цiльовим розподiлом благодiйної допомоги у виглядi наданих послуг або виконаних робiт" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 34, ст. 2049).

     99. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 червня 2005 р. N 416 "Про внесення змiн до пункту 7 Механiзму справляння збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну i теплову енергiю" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 23, ст. 1274).

     100. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 червня 2005 р. N 423 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 23, ст. 1278).

     101. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 червня 2005 р. N 424 "Про обчислення i внесення до державного бюджету рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та амiаку територiєю України" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 23, ст. 1279).

     102. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 червня 2005 р. N 435 "Про затвердження перелiку послуг з виховання та навчання, операцiї з надання яких звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 24, ст. 1344).

     103. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 червня 2005 р. N 442 "Про затвердження Порядку внесення до спецiального фонду державного бюджету збору у виглядi цiльової надбавки до тарифу на природний газ" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 24, ст. 1350).

     104. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 червня 2005 р. N 539 "Питання внесення до бюджету консолiдованого податку на додану вартiсть з об'єктiв оподаткування, що виникають внаслiдок поставки послуг пiдприємствами залiзничного транспорту з їх основної дiяльностi та пiдприємствами зв'язку, що перебувають у пiдпорядкуваннi платника податку" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 27, ст. 1570).

     105. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2005 р. N 541 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 27, ст. 1572).

     106. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 липня 2005 р. N 575 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 28, ст. 1646).

     107. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 2005 р. N 626 "Про внесення змiни у додаток 1 до Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 30, ст. 1808).

     108. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 2005 р. N 1168 "Про вiдновлення дiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 лютого 2004 р. N 127" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 49, ст. 3066).

     109. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 грудня 2005 р. N 1203 "Про внесення змiн до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 51, ст. 3193).

     110. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 грудня 2005 р. N 1311 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 червня 2005 р. N 442" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 1-2, ст. 33).

     111. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 2006 р. N 9 "Про внесення змiни до пункту 3 Механiзму справляння збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну i теплову енергiю" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 1-2, ст. 41).

     112. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 лютого 2006 р. N 174 "Про плату за використання лiсових ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 8, ст. 433).

     113. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 2006 р. N 177 "Про затвердження Порядку створення i ведення Державного реєстру культурних цiнностей, операцiї з iмпорту яких звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 8, ст. 436).

     114. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 квiтня 2006 р. N 535 "Про доповнення пункту 8 Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 16, ст. 1192).

     115. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2006 р. N 725 "Про внесення змiн до Положення про порядок справляння та облiку фiксованого сiльськогосподарського податку" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 22, ст. 1608).

     116. Пункт 25 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2006 р. N 754 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 22, ст. 1635).

     117. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 червня 2006 р. N 785 "Про внесення змiни до Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту, природний газ i газовий конденсат" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 23, ст. 1712).

     118. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2006 р. N 816 "Про доповнення пункту 7 Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 24, ст. 1772).

     119. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2006 р. N 859 "Про внесення змiни до пункту 3 Порядку обчислення i внесення до державного бюджету рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та продуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та амiаку територiєю України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 26, ст. 1880).

     120. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 2006 р. N 1038 "Про встановлення строку повернення тари, яка за умовами договору (контракту) є зворотна (заставна)" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 31, ст. 2212).

     121. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 2006 р. N 1063 "Про затвердження Порядку видачi довiдки про право фiзичної особи на отримання доходу вiд податкового агента без утримання податку та її форми" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 31, ст. 2223).

     122. Пункт 13 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України з питань дiяльностi органiв i установ виконання покарань, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 2006 р. N 1074 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 31, ст. 2233).

     123. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 2006 р. N 1423 "Про внесення змiни у додаток 1 до Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору та визнання таким, що втратив чиннiсть, пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2003 р. N 402" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 42, ст. 2803).

     124. Пункт 6 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань користування надрами, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 2006 р. N 1570 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 45, ст. 3014).

     125. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2006 р. N 1723 "Про встановлення розмiру збору у виглядi цiльової надбавки до тарифу на природний газ" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 50, ст. 3337).

     126. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 2006 р. N 1850 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 березня 2001 р. N 256 i вiд 8 червня 2005 р. N 424" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 1, ст. 36).

     127. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 березня 2007 р. N 447 "Про внесення змiн до Механiзму справляння збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну i теплову енергiю" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 20, ст. 800).

     128. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 червня 2007 р. N 801 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2006 р. N 1723 i вiд 11 червня 2005 р. N 442" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 43, ст. 1712).

     129. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 серпня 2007 р. N 1038 "Про внесення змiни до перелiку iнвестицiйних проектiв мiжнародних фiнансових органiзацiй, для реалiзацiї яких при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України може видаватися податковий вексель iз строком погашення до кiнця поточного бюджетного року" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 61, ст. 2410).

     130. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 2007 р. N 1077 "Про доповнення пункту 4 Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 66, ст. 2549).

     131. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 2007 р. N 1299 "Про внесення змiни у додаток 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 2000 р. N 456" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 86, ст. 3153).

     132. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2007 р. N 1317 "Про доповнення додатка 1 до Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 87, ст. 3193).

     133. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 листопада 2007 р. N 1344 "Про доповнення Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 89, ст. 3268).

     134. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 грудня 2007 р. N 1401 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 98, ст. 3554) та пункт 1 змiн, що вносяться до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених зазначеною постановою.

     135. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 2008 р. N 88 "Деякi питання дiяльностi контролюючих органiв" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 6, ст. 150).

     136. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2008 р. N 111 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 17, ст. 445).

     137. Пункт 23 додатка 3 до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 березня 2008 р. N 490 "Про скасування обмеження доступу до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, виданих у 1991 - 2005 роках" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 23, ст. 702).

     138. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 березня 2008 р. N 261 "Про внесення змiн до Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту, природний газ i газовий конденсат" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 25, ст. 781).

     139. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 березня 2008 р. N 262 "Про внесення змiн до Порядку обчислення i внесення до державного бюджету рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та амiаку територiєю України" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 25, ст. 782).

     140. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 березня 2008 р. N 264 "Про заходи щодо справляння платежiв за користування надрами для видобування корисних копалин" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 25, ст. 784).

     141. Пункти 3 i 4 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 квiтня 2008 р. N 346 "Про затвердження фiнансового плану та основних показникiв руху коштiв Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" як окремої юридичної особи на 2008 рiк та внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 29, ст. 926).

     142. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2008 р. N 722 "Про внесення змiн до Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту, природний газ i газовий конденсат" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 63, ст. 2133).

     143. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 751 "Про внесення змiн до Порядку справляння платежiв за користування надрами для видобування корисних копалин" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 65, ст. 2191).

     144. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 вересня 2008 р. N 817 "Про доповнення пункту 1 Порядку внесення до спецiального фонду державного бюджету збору у виглядi цiльової надбавки до тарифу на природний газ" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 70, ст. 2354).

     145. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 жовтня 2008 р. N 915 "Про внесення змiни до пункту 8 Механiзму справляння збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну i теплову енергiю" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 80, ст. 2688).

     146. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 грудня 2008 р. N 1050 "Про внесення змiн до Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 93, ст. 3078).

     147. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2008 р. N 1150 "Про затвердження розмiру щомiсячного збору за користування радiочастотним ресурсом України" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 100, ст. 3340).

     148. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2008 р. N 1161 "Про внесення змiн до пункту 1 Порядку внесення до спецiального фонду державного бюджету збору у виглядi цiльової надбавки до тарифу на природний газ" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 1, ст. 18).

     149. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 2009 р. N 23 "Про затвердження перелiку видiв дiяльностi, на якi поширюються норми статтi 81 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 5, ст. 127).

     150. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 лютого 2009 р. N 87 "Про доповнення перелiку видiв дiяльностi, на якi поширюються норми статтi 81 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 11, ст. 332).

     151. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 2009 р. N 359 "Про внесення змiн до Порядку внесення до спецiального фонду державного бюджету збору у виглядi цiльової надбавки до тарифу на природний газ" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 29, ст. 972).

     152. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 квiтня 2009 р. N 391 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 1999 р. N 303" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 31, ст. 1049).

     153. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 2009 р. N 517 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 2006 р. N 1063" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 39, ст. 1317).

     154. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 червня 2009 р. N 576 "Про внесення змiни до пункту 4 Положення про порядок справляння та облiку фiксованого сiльськогосподарського податку" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 43, ст. 1448).

     155. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 2009 р. N 648 "Про внесення змiн до перелiку видiв дiяльностi, на якi поширюються норми статтi 81 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 50, ст. 1675).

     156. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 серпня 2009 р. N 912 "Про нормативи, обчислення та сплату збору за забруднення навколишнього природного середовища" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 66, ст. 2289).

     157. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 вересня 2009 р. N 924 "Про внесення змiн до пункту 4 Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту, природний газ i газовий конденсат" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 68, ст. 2340).

     158. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 вересня 2009 р. N 978 "Про доповнення пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 сiчня 1997 р. N 44 та визнання таким, що втратив чиннiсть, пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 лютого 2006 р. N 174" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 71, ст. 2448).

     159. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовтня 2009 р. N 1143 "Про вiдновлення дiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 жовтня 2003 р. N 1643" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 83, ст. 2816).

     160. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2010 р. N 321 "Про внесення змiни до пункту 11 додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2008 р. N 1150" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 29, ст. 1101).

     161. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 серпня 2010 р. N 691 "Про внесення змiни до пункту 4 Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту, природний газ i газовий конденсат" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 60, ст. 2085).

     162. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 серпня 2010 р. N 748 "Про внесення змiн до Порядку встановлення нормативiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2262).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.