КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 3 травня 2022 р. N 553


Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 лютого 2022 р. N 161, вiд 28 лютого 2022 р. N 167, вiд 1 березня 2022 р. N 173, вiд 5 березня 2022 р. N 203, вiд 8 березня 2022 р. N 226, вiд 10 березня 2022 р. N 244, вiд 13 березня 2022 р. N 266, вiд 16 березня 2022 р. N 289, вiд 19 березня 2022 р. N 324, вiд 26 березня 2022 р. N 371, змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 травня 2022 р. N 553

ЗМIНИ,
що вносяться у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153

     1. Виключити такi позицiї:

"0401 Молоко та вершки, незгущенi та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
0405 Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти";
"1902, 1904, 1905 Готовi продукти iз зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошнянi кондитерськi вироби";
"7210701000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: пофарбований, лакований або покритий пластмасою: бiла жерсть та вироби з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакованi";
"2005 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006";
"7210708000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: пофарбований, лакований або покритий пластмасою: iнший";
"2517410000 Гранули, дрiбняк i порошок з каменю товарної позицiї 2515 або 2516, термiчно обробленi або необробленi: з мармуру";
"040310 Йогурт";
"7212 Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям";
"7216 Кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з вуглецевої сталi";
"3405400000 Пасти, порошки та iншi засоби для чищення";
"34059010 Засоби для полiрування металевих поверхонь";
"3405200000 Полiрувальнi засоби, мастики та аналогiчнi засоби для догляду за дерев'яними меблями, пiдлогами або iншими дерев'яними поверхнями";
"9028309000 Лiчильники подачi або виробництва газовi, рiдин чи електроенергiї, в тому числi калiбрувальнi: лiчильники електроенергiї: iншi";
"9028 Лiчильники подачi або виробництва газовi, рiдин чи електроенергiї, в тому числi калiбрувальнi".

     2. Позицiю

"3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, дезiнфекцiйнi засоби"

     замiнити такою позицiєю:

"3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах чи упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух)".

     3. Позицiю

"3005 Вата, марля, бинти та аналогiчнi вироби"

     замiнити такою позицiєю:

"3005 Вата, марля, бинти та аналогiчнi вироби (наприклад, перев'язувальнi вироби, липкий пластир, гiрчичники), просоченi або вкритi фармацевтичними речовинами або розфасованi для роздрiбної торгiвлi для застосування у медицинi, зокрема хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї".

     4. Позицiю

"0701, 0702, 0703, 0704, 0706, 0707, 0708, 0710, 0711 Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульби"

     замiнити такою позицiєю:

"0701, 0703, 0704, 0706, 0707, 0708, 0710, 0711 Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульби".

     5. Позицiю

"3824 Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi"

     замiнити такою позицiєю:

"3824 (крiм 3824999690) Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi".

     6. Позицiю

"1108 Крохмалi; iнулiн"

     замiнити такою позицiєю:

"1108 (крiм 1108130000) Крохмалi (за виключенням картопляного); iнулiн".

     7. Позицiю

"110710 Солод необсмажений: iнший"

     замiнити такою позицiєю:

"1107 Солод, обсмажений або необсмажений".

     8. Позицiї

"2008 Фруктовi наповнювачi
200811 Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi: арахiс

     замiнити такою позицiєю:

"2008 Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi:".

     9. Позицiю

"2505100000 Пiски природнi всiх видiв, забарвленi або незабарвленi, крiм металоносних пiскiв групи 26: пiски кремнеземнi i пiски кварцовi"

     замiнити такою позицiєю:

"2505 Пiски природнi всiх видiв, забарвленi або незабарвленi, крiм металоносних пiскiв групи 26".

     10. Позицiю

"2806100000 Водень хлористий (соляна кислота)"

     замiнити такою позицiєю:

"2806 Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота".

     11. Позицiю

"2826300000 Гексафтороалюмiнат натрiю (синтетичний крiолiт)"

     замiнити такою позицiєю:

"2826 Фториди; фторосилiкати, фтороалюмiнати та iншi комплекснi солi фтору".

     12. Позицiю

"3405909090 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полiрувальнi засоби для догляду за меблями, пiдлогою, кузовами транспортних засобiв, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогiчнi засоби (у тому числi папiр, вата, повсть, фетр, нетканi матерiали, пластмаси або гума пориста, просоченi або вкритi цими речовинами), за винятком воскiв товарної позицiї 3404: iншi"

     замiнити такою позицiєю:

"3405 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полiрувальнi засоби для догляду за меблями, пiдлогою, кузовами транспортних засобiв, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогiчнi засоби (у тому числi папiр, вата, повсть, фетр, нетканi матерiали, пластмаси або гума пориста, просоченi або вкритi цими речовинами), за винятком воскiв товарної позицiї 3404".

     13. Позицiю

"3925 (крiм 3925200000, 3925908000) Вироби будiвельнi з пластмас, не зазначенi в iншому мiсцi"

     замiнити такою позицiєю:

"3925 (крiм 3925200000, 3925901000, 3925908000) Вироби будiвельнi з пластмас, не зазначенi в iншому мiсцi".

     14. Позицiю

"6305339000 Мiшки та пакети пакувальнi"

     замiнити такою позицiєю:

"6305 Мiшки та пакети пакувальнi".

     15. Позицiю

"61 (крiм 6109100000, 6115) Одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi

     замiнити такою позицiєю:

"61 (крiм 6109100000, 6115210000, 6115220000, 6115290000, 611530, 6115940000, 6115950000, 611596, 6115990000) Одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi

     16. Позицiю

"62 (крiм 6212) Одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi, крiм трикотажних"

     замiнити такою позицiєю:

"62 (крiм 621210, 6212200000, 6212300000) Одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi, крiм трикотажних".

     17. Позицiї

"7208, 7209, 7210, 7211 Прокат з вуглецевої сталi
7208512000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття: iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення, завтовшки понад 10 мм: завтовшки понад 15 мм

     замiнити такими позицiями:

"7208 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття
7209 Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття
7211 Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванiчного або iншого покриття"

     18. Позицiї

"7601100000 Алюмiнiй первинний нелегований
7601208000 Сплави алюмiнiєвi iншi"

     замiнити такою позицiєю:

"7601 Алюмiнiй необроблений".

     19. Позицiю

"8302 Арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, у кузовах транспортних засобiв, для лимарських виробiв, валiз, ящикiв, скриньок та аналогiчних виробiв; кронштейни, вiшалки для одягу, капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики з арматурою з недорогоцiнних металiв; замикальнi пристрої для автоматичних дверей з недорогоцiнних металiв"

     замiнити такою позицiєю:

"8302 (крiм 8302100090, 8302411000, 8302415010, 8302415090) Арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, у кузовах транспортних засобiв, для лимарських виробiв, валiз, ящикiв, скриньок та аналогiчних виробiв; кронштейни, вiшалки для одягу, капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики з арматурою з недорогоцiнних металiв; замикальнi пристрої для автоматичних дверей з недорогоцiнних металiв".

     20. Позицiю

"8301 Замки висячi i врiзнi (такi, що замикаються ключем, кодовi, електричнi або неелектричнi), з недорогоцiнних металiв; засувки та рами iз засувками, об'єднанi iз замками, з недорогоцiнних металiв; ключi до цих виробiв з недорогоцiнних металiв"

     замiнити такою позицiєю:

"8301 (крiм 8301401100, 8301600090) Замки висячi i врiзнi (такi, що замикаються ключем, кодовi, електричнi або неелектричнi), з недорогоцiнних металiв; засувки та рами iз засувками, об'єднанi iз замками, з недорогоцiнних металiв; ключi до цих виробiв з недорогоцiнних металiв".

     21. Позицiю

"8475909000 Частини для машин для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах; машин для виробництва або гарячої обробки скла або скляних виробiв"

     замiнити такою позицiєю:

"8475 Машини для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах; машини для виробництва або гарячої обробки скла або скляних виробiв".

     22. Позицiю

"8544 Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями"

     замiнити такою позицiєю:

"8544 (крiм 8544111020, 8544111090, 8544119090, 8544492000, 8544499100, 8544499391) Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями".

     23. Позицiю

"94069038 Конструкцiї будiвельнi збiрнi: з чорних металiв: iншi"

     замiнити такою позицiєю:

"9406903800 Конструкцiї будiвельнi збiрнi: iншi: iншi: з чорних металiв: iншi".

     24. Позицiю

"2928009090 N,N-бiс(2-метоксиетил) гiдроксиламiн"

     замiнити такою позицiєю:

"2928009090 Органiчнi похiднi гiдразину або гiдроксиламiну: iншi: iншi".

     25. Пiсля позицiї

     "Послуги допомiжнi щодо транспортування iншi"

     доповнити додаток такими позицiями:

"Код згiдно з УКТЗЕД* Опис товару
  Механiчна обробка ротору турбiни (заготовки)
  Послуги медичних лабораторiй
  Оренда автотранспорту
  Послуги з ремонту валiв та iншого обладнання для целюлозно-паперової промисловостi
  Послуги (роботи) з проведення сертифiкацiйних випробувань та пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї нормам та стандартам
  Послуги з реєстрацiї та перереєстрацiї лiкарських засобiв
  Послуги з документального та iнформацiйного супроводу для реєстрацiї, перереєстрацiї, видачi реєстрацiйних документiв, отримання дозволiв, внесення змiн до реєстрацiйних документiв на товари українських виробникiв на територiї держав, де така реєстрацiя є необхiдною для продажу товарiв українських виробникiв
  Послуги з монтажу обладнання
  Послуги з пуску в роботу обладнання
  Рекламна дiяльнiсть".

     26. Доповнити додаток такими позицiями:

"Код згiдно з УКТЗЕД* Опис товару
0102 Велика рогата худоба, жива
0103100000 Свинi, живi: чистопороднi племiннi тварини
0104 Вiвцi та кози, живi
0410000000 Їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0510000000 Амбра сiра, струмина боброва, цiвета i мускус; шпанськi мушки; жовч, у тому числi суха; залози та iншi продукти тваринного походження, використовуванi для виготовлення фармацевтичних засобiв, свiжi, охолодженi, мороженi або обробленi iншим способом для тимчасового зберiгання
0601 Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю, крiм коренiв товарної позицiї 1212
060220 Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв: дерева, кущi та чагарники з їстiвними плодами або горiхами, щепленi чи нещепленi
0603 Зрiзанi квiтки та пуп'янки, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом
0604 Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, мохи та лишайники, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом
1210 Шишки хмелю, свiжi або сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул; лупулiн
1404900000 Матерiали рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi: iншi
1510 Iншi олiї та їх фракцiї, виробленi виключно з маслин або оливок, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, i сумiшi цих олiй або їх фракцiй з олiями або їх фракцiями товарної позицiї 1509
1520 Глiцерин сирий; глiцеринова вода та глiцериновий луг
1802000000 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи какао
1806907000 Готовi вироби, що мiстять какао та використовуються для виробництва напоїв
2004 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006
2102 Дрiжджi (активнi чи неактивнi); iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми (крiм вакцин товарної позицiї 3002); готовi пекарськi порошки
2308009000 Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки i побiчнi продукти, негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, в iншому мiсцi не зазначенi: iншi
2504100000 Графiт природний: у виглядi порошку або пластiвцiв
2508400090 Iншi глини: iншi
2510200000 Фосфати кальцiю природнi (фосфорити), фосфати алюмiнiєво-кальцiєвi природнi та крейда фосфатна: розмеленi
2513200000 Наждак, корунд природний, гранат природний та iншi природнi абразивнi матерiали
2514000000 Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми
2517101000 Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостiння шосейних дорiг i залiзничних колiй, або як iншi види баласту, галька та гравiй, термiчно обробленi або необробленi: галька, гравiй, щебiнь
2517108000 Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостiння шосейних дорiг i залiзничних колiй, або як iншi види баласту, галька та гравiй, термiчно обробленi або необробленi: iншi
2517200000 Макадам (дорожнє покриття) iз шлаку, окалини або аналогiчних промислових вiдходiв iз вмiстом або без вмiсту матерiалiв, зазначених у пiдпозицiї 2517 10
2517300000 Гудронований макадам (дорожнє покриття)
2522300000 Вапно негашене, гашене та гiдравлiчне, крiм оксиду i гiдроксиду кальцiю, зазначених у товарнiй позицiї 2825: вапно гiдравлiчне
2523210000 Цемент бiлий, штучно забарвлений або незабарвлений
2530100000 Вермикулiт, перлiт i хлорити, неспiненi
2602000000 Руди та концентрати марганцевi, включаючи залiзистi марганцевi руди та концентрати iз вмiстом марганцю 20 мас.% або бiльше в перерахунку на сухий продукт
2713200000 Бiтум нафтовий
2714 Бiтум i асфальт, природнi; сланцi бiтумiнознi та пiсковики бiтумiнознi; асфальти та асфальтовi породи
27150000 Сумiшi бiтумiнознi на основi природного асфальту або природного бiтуму, нафтового бiтуму, мiнеральних смол чи пеку мiнеральних смол (наприклад, бiтумiнознi мастики, асфальтовi сумiшi для дорожнього покриття)
2804 Водень, iнертнi гази та iншi неметали
2813909000 Сульфiди неметалiв; трисульфiд фосфору технiчний: iншi: iншi
2837200000 Комплекснi цiанiди
285000 Гiдриди, нiтриди, азиди, силiциди та бориди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом, крiм сполук, що є карбiдами товарної позицiї 2849
2904100000 Похiднi iз вмiстом лише сульфогруп, їх солi та складнi етиловi ефiри
2904200000 Сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi вуглеводнiв, галогенованi або негалогенованi: похiднi iз вмiстом лише нiтро- або лише нiтрозогруп
2908 Галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi фенолiв або фенолоспиртiв
2910900000 Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефiри, що мiстять в структурi тричленний цикл, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi: iншi
2911000000 Ацеталi i напiвацеталi, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi
292690 Сполуки, що мiстять функцiональну нiтрильну групу: iншi
2927000000 Дiазо-, азо- або азоксисполуки
2928001000 Органiчнi похiднi гiдразину або гiдроксиламiну: N,N-бiс(2-метоксиетил) гiдроксиламiн
3208101098 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: на основi складних полiефiрiв: розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: iншi: iншi
3208109090 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: на основi складних полiефiрiв: iншi: iншi
3208201090 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: на основi акрилових або вiнiлових полiмерiв: розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: iншi
3208209090 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: на основi акрилових або вiнiлових полiмерiв: iншi: iншi
3208901998 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: iншi: розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: iншi: iншi: iншi
3208909190 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: iншi: iншi: на основi синтетичних полiмерiв: iншi
3208909900 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи: iншi: iншi: на основi хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв
32100010 Олiйнi фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури)
3304990000 Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратiв, включаючи сонцезахиснi препарати або препарати для загару; засоби для манiкюру та педикюру: iншi: iншi
3307900000 Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для приготування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi i косметичнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, з дезiнфекцiйними властивостями або без них: iншi
3501 Казеїн, казеїнати та iншi похiднi казеїнiв; казеїновi клеї
3702100000 Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або тканини; плiвка для моментальної фотографiї у рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована: рентгенiвська
3922 Ванни, душi, умивальники, бiде, унiтази та їх сидiння i кришки для них, бачки зливнi та аналогiчнi вироби санiтарно-технiчного призначення з пластмас
4003000000 Каучук регенерований у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок
4015 Одяг та додатковi речi (включаючи рукавички) з незатвердiлої вулканiзованої гуми будь-якого призначення
40170000 Гума тверда (наприклад ебонiт) у будь-яких формах, включаючи вiдходи, скрап та уламки; вироби з твердої гуми
4409220000 Пилопродукцiя з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, з'єднанням у виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, закругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання: з листяних порiд: з деревини тропiчних порiд
4411929000 Плити деревоволокнистi з деревини або з iнших здерев'янiлих матерiалiв з додаванням або без додавання смол або iнших органiчних зв'язувальних речовин: iншi: густиною бiльш як 0,8 г/см3: iншi
4418600000 Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi, включаючи пористi дерев'янi панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i дранку для покрiвель: стояки та балки
4418750000 Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi, включаючи пористi дерев'янi панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i дранку для покрiвель: зiбранi панелi для пiдлоги: iншi, багатошаровi
4601211000 Плетенi та подiбнi вироби з матерiалiв для плетiння
4706300000 Маса волокниста, одержана з утилiзованого паперу або картону (з вiдходiв та макулатури), або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв: iнша, з бамбука
4707309000 Папiр або картон, одержанi головним чином з механiчної деревної маси (наприклад, газети, журнали та аналогiчна друкована продукцiя): iншi
4809 Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копiювальний папiр або перебивний папiр (включаючи покритий або просочений папiр для трафаретiв, копiювальних апаратiв або офсетних пластин), надрукований або ненадрукований, в рулонах або аркушах
4817100000 Конверти
4820105000 Журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, записнi книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцiй, блокноти для листiв, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогiчнi вироби, зошити, блокноти з промокальним папером, знiмнi переплетiння (для вiдривних аркушiв або iншi), папки, зшивачi, самокопiювальнi дiловi бланки, поаркушно прокладенi копiювальнi набори та iншi канцелярськi товари з паперу та картону; альбоми для зразкiв або колекцiй та обкладинки для книжок з паперу або картону: журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, записнi книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцiй, блокноти для листiв, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогiчнi вироби: щоденники
4820900000 Iншi канцелярськi товари з паперу та картону
6303929000 Фiранки, гардини та внутрiшнi штори; ламбрекени або запони для лiжок: iншi: iз синтетичних волокон: iншi
6601 Парасольки та парасольки вiд сонця (включаючи парасольки-палицi, садовi парасольки та подiбнi парасольки)
6702900000 Штучнi квiти, листя, плоди та їх частини; вироби iз штучних квiтiв, листя або плодiв з iнших матерiалiв
6808000000 Панелi, плити, плитки, блоки та аналогiчнi вироби з рослинних волокон, соломи або стружки, трiски, частинок, тирси тощо, агломерованi з цементом, гiпсом або iншими мiнеральними речовинами
6809110000 Вироби з гiпсу або сумiшей на основi гiпсу: плити, панелi, листи, пластинки, плитки та аналогiчнi вироби, без орнаменту: покритi або армованi папером або картоном
6810910000 Елементи збiрнi для будiвництва, включаючи житлове
6810990000 Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армованi чи неармованi: iншi вироби: iншi
6811820000 Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або з аналогiчних матерiалiв: без вмiсту азбесту: iншi листи, панелi, плити та подiбнi вироби
6904 Цегла будiвельна, блоки для пiдлоги, плитки несучi або облицьовувальнi та аналогiчнi вироби з керамiки
6905 Черепиця дахова, складовi частини димарiв, дефлектори, оздоби архiтектурнi та iншi будiвельнi керамiчнi вироби
6907 Плитка та плити для мостiння i покриття пiдлоги, печей, камiнiв або стiн, керамiчнi; кубики керамiчнi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї; керамiчнi вироби оздоблювальнi
7017 Посуд скляний для лабораторних, гiгiєнiчних або фармацевтичних цiлей, градуйований або неградуйований, калiбрований або некалiбрований
7018105100 Намистини склянi, вироби, що iмiтують перли, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння та аналогiчнi вироби iз скла: вироби, що iмiтують дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння: огранованi та полiрованi механiчно
702000 Iншi вироби iз скла
7110191000 Бруски, дрiт, стрижнi, профiлi; плитки; листи та смужки завтовшки бiльш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (пiдкладки) з платини
7115100000 Каталiзатори у формi сiтки з дроту або решiтки з платини
7204211000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): вiдходи та брухт легованої сталi: корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi: з масовою часткою нiкелю 8 % або бiльше
7204219000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): вiдходи та брухт легованої сталi: корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi: iншої
7204290000 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки): вiдходи та брухт легованої сталi: iншi
722100 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi
7229 Дрiт з iнших легованих сталей
7313000000 Дрiт колючий з чорних металiв; дрiт кручений або плоский, колючий або неколючий, та вiльно двiчi кручений дрiт для огорож з чорних металiв
7321 Печi опалювальнi, плити для приготування їжi, пiчнi решiтки, варильнi котли (включаючи печi, якi можна використовувати з котлами для центрального опалення), мангали, жаровнi, пальники для плит, розiгрiвачi їжi та аналогiчнi неелектричнi апарати побутового використання та їх частини, з чорних металiв
7507 Труби, трубки та фiтинги для них (наприклад, муфти, колiна, втулки) нiкелевi
7613000000 Ємностi для стисненого або скрапленого газу алюмiнiєвi
7902000000 Вiдходи та брухт цинковi
7904000000 Прутки, бруски, профiлi та дрiт цинковi
8007008000 Iншi вироби олов'янi: iншi
8101100000 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт: порошки
8101999000 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт: iншi: iншi: iншi
8104110000 Магнiй i вироби з магнiю, включаючи вiдходи та брухт: магнiй необроблений: з вмiстом за масою не менш як 99,8 % магнiю
810600 Вiсмут i вироби з вiсмуту, включаючи вiдходи та брухт
8110900000 Сурма та вироби iз сурми, включаючи вiдходи та брухт: iншi
8112 Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також вироби з цих металiв, включаючи вiдходи та брухт
8113009000 Металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт
8435 Преси, дробарки та аналогiчнi машини для виробництва вина, сидру, фруктових сокiв або аналогiчних напоїв
8437100000 Машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловостi або iнше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крiм машин, що використовуються на сiльськогосподарських фермах: машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна або сухих бобових культур
8437900000 Машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловостi або iнше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крiм машин, що використовуються на сiльськогосподарських фермах: частини
8439 Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв або для виробництва чи обробки паперу або картону
8461 Верстати поздовжньо-стругальнi, поперечно-стругальнi, довбальнi, протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi або зубообробнi, пиляльнi, вiдрiзнi та iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки шляхом видалення матерiалу рiзальним iнструментом, в iншому мiсцi не зазначенi
8463900000 Iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки без видалення матерiалу
8470 Калькулятори та кишеньковi машинки для записування, вiдтворювання i вiзуального представлення даних з обчислювальними функцiями; бухгалтерськi машини, поштовi маркувальнi машини, апарати для видавання квиткiв та аналогiчнi машини з лiчильними пристроями; апарати касовi
8472 Iнше обладнання конторське (наприклад, гектографiчнi або трафаретнi розмножувальнi апарати, машини для друкування адрес, пристрої для автоматичного видавання банкнот, машини для сортування, рахування або пакування монет, машини для гострiння олiвцiв, машини для перфорацiї або машини для скрiплення скобами)
8476210000 Автомати торговельнi (наприклад, для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарiв або напоїв), включаючи автомати для розмiну банкнот та монет: автомати для продажу напоїв: з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями
8480 Опоки для металоливарного виробництва; пiддони ливарнi; моделi ливарнi; форми (крiм виливниць) для лиття металiв, карбiдiв металiв, скла, мiнеральних матерiалiв, гуми або пластмас
8508 Пилососи
8510100000 Електробритви
8510200000 Машинки для пiдстригання волосся
8510300000 Електробритви, машинки для пiдстригання волосся та епiляцiйнi апарати з умонтованим електродвигуном: апарати епiляцiйнi
8510900000 Електробритви, машинки для пiдстригання волосся та епiляцiйнi апарати з умонтованим електродвигуном: частини
8602 Iншi залiзничнi локомотиви; локомотивнi тендери
8608000000 Шляхове обладнання та обладнання для залiзничних чи трамвайних шляхiв; механiчне (включаючи електромеханiчне) сигнальне обладнання, прилади забезпечення безпеки чи управлiння рухом на залiзницi, трамвайних шляхах, автомобiльних дорогах, внутрiшнiх водних шляхах, паркувальних спорудах, у портах або на аеродромах; частини перелiчених приладiв та обладнання
9002190000 Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, оправленi, для iнструментiв або апаратури, крiм таких елементiв, з оптично необробленого скла: об'єктиви: iншi
9003 Оправи та арматура для окулярiв, захисних окулярiв або аналогiчних оптичних виробiв та їх частини
9015 Прилади та iнструменти топографiчнi (включаючи фотограмметричнi), гiдрографiчнi, океанографiчнi, гiдрологiчнi, метеорологiчнi або геофiзичнi, за винятком компасiв; далекомiри
9019 Апаратура для механотерапiї; апаратура масажна; апаратура для психологiчних тестiв для визначення здiбностей; апаратура для озонотерапiї, кисневої та аерозольної терапiї, штучного дихання, реанiмацiї та iнша апаратура для дихальної терапiї
9028 (крiм 9028301100, 9028301900) Лiчильники подачi або виробництва газовi, рiдин чи електроенергiї, в тому числi калiбрувальнi
9108110000 Механiзми годинниковi для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою, укомплектованi та складенi електричнi лише з механiчним iндикатором або з пристроєм, який дає змогу приєднати механiчний iндикатор
9108200000 Механiзми годинниковi для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою, укомплектованi та складенi з автоматичним пiдзаведенням
9111200000 Корпуси для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою з недорогоцiнних металiв, у тому числi позолоченi або посрiбленi гальванiчним способом
9111900000 Частини корпусiв для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою
9113200000 Ремiнцi, стрiчки та браслети для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою, та їх частини з недорогоцiнного металу, покритi або не покритi золотом чи срiблом гальванiчним способом
9113900000 Ремiнцi, стрiчки та браслети для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою, та їх частини iншi
9114300000 Циферблати
91149000 Iншi частини годинникiв всiх видiв
9406100000 Конструкцiї будiвельнi збiрнi: з деревини
9406909000 Конструкцiї будiвельнi збiрнi: iншi: iншi: з iнших матерiалiв
9503006900 Головоломки: iншi
9506 Iнвентар та обладнання для занять фiзкультурою, гiмнастикою, легкою атлетикою, iншими видами спорту (включаючи настiльний тенiс) або для гри на свiжому повiтрi, в iншому мiсцi не зазначенi; плавальнi басейни та басейни для дiтей".
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.