ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.08.05 N 11/1-10/10243-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Про вiдкликання листiв

     Державна митна служба України вiдкликає наступнi власнi листи:

     1. вiд 20.01.98 N 11/1-567 "Стосовно митного оформлення давальницької сировини";

     2. вiд 19.05.98 N 10/1-1022-ЕП "Щодо митного оформлення операцiй з давальницькою сировиною";

     3. вiд 18.06.98 N 09/1-1309-ЕП "Стосовно митного оформлення партiй товарiв";

     4. вiд 14.07.98 N 11/4-7487;

     5. вiд 28.07.98 N 10/1-1667-ЕП "Щодо митного оформлення нафтопродуктiв";

     6. вiд 20.08.98 N 11/3-8931 "Щодо митного оформлення нафтопродуктiв";

     7. вiд 22.09.98 N 10/1-2220-ЕП "Щодо митного оформлення партiї автомобiлiв";

     8. вiд 14.10.98 N 09/1-2433-ЕП "Стосовно митного оформлення кiнофiльмiв Київського мiжнародного кiнофестивалю "Молодiсть";

     9. вiд 17.12.98 N 10/1-3082-ЕП "Щодо митного оформлення тимчасового ввезення товарiв";

     10. вiд 18.12.98 N 10/1-3106-ЕП "Щодо призупинення дiї листа Держмитслужби вiд 19.05.98 N 10/1-1022-ЕП";

     11. вiд 12.01.99 N 13/1-104-ЕП;

     12. вiд 12.01.99 N 11/4-289 "Щодо надiслання наказу Держмитслужби вiд 08.10.98 N 632";

     13. вiд 23.02.99 N 11/3-2011;

     14. вiд 05.03.99 N 11/4-2487 "Щодо надання роз'яснень до наказу Держмитслужби вiд 05.01.99 N 4";

     15. вiд 15.03.99 N 11/3-2776 "Щодо митної вартостi товарiв українського походження, повернутих по рекламацiї";

     16. вiд 22.03.99 N 010/152 "Щодо передекларування продукцiї, розмiщеної на митних лiцензiйних складах";

     17. вiд 12.05.99 N 19/1-1371-ЕП "Щодо застосування деяких положень Постанови Верховної Ради України вiд 05.05.96 N 162/96-ВР";

     18. вiд 13.05.99 N 10/1-1382-ЕП;

     19. вiд 18.05.99 N 15/1-1425-ЕП "Щодо постанови КМ України вiд 29 квiтня 1999 р. N 755";

     20. вiд 26.05.99 N 010/319 "Щодо митного оформлення вантажу";

     21. вiд 09.06.99 N 09/1-1732-ЕП "Стосовно особистого огляду";

     22. вiд 11.06.99 N 10/1-1762-ЕП "Про виконання Закону України "Про гербовий збiр";

     23. вiд 12.06.99 N 13/1-1763-ЕП "Про виконання Закону України "Про гербовий збiр" В доповнення до листа Держмитслужби вiд 11.06.99 N 10/1-1762-ЕП;

     24. вiд 15.06.99 N 10/1-1793-ЕП "Про виконання Закону України "Про гербовий збiр";

     25. вiд 16.06.99 N 09/1-1810-ЕП "Щодо ввезення друкованої продукцiї на митну територiю України";

     26. вiд 23.06.99 N 10/1-1889-ЕП "Про виконання Закону України "Про гербовий збiр";

     27. вiд 23.06.99 N 15/1-1900-ЕП;

     28. вiд 25.06.99 N 09/1-1931-ЕП;

     29. вiд 14.07.99 N 10/1-2145-ЕП "Про тимчасове використання бланкiв МД та МД-3 старого зразка";

     30. вiд 14.07.99 N 32/1-2153-ЕП "Про новi бланки суворої звiтностi ф.МД-2 i ф.МД-3";

     31. вiд 16.07.99 N 15/1-2173-ЕП;

     32. вiд 02.08.99 N 09/1-2368-ЕП "Щодо митного оформлення вантажiв вартiстю менше, нiж еквiвалент 100 доларiв США";

     33. вiд 06.08.99 N 32/1-2442-ЕП "Про використання митними органами нових бланкiв ВМД ф.МД-2 i ф.МД-3";

     34. вiд 10.08.99 N 09/1-2498-ЕП;

     35. вiд 06.09.99 N 09/1-2823-ЕП;

     36. вiд 05.11.99 N 21/1-3508-ЕП.

Голова Служби В.В. Скомаровский
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.