ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про Митний тариф України"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., NN 36-43, ст. 508), такi змiни:

     1. Основнi правила iнтерпретацiї УКТЗЕД доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7. Особливостi застосування специфiчних та комбiнованих ставок ввiзного мита.

     При нарахуваннi сум ввiзного мита, що стягуються за специфiчними ставками, встановленими в грошовому розмiрi за 1 кiлограм маси товару, або за комбiнованими ставками iз специфiчною складовою в грошовому розмiрi за 1 кiлограм маси товару, як розрахункова база використовується маса товару з урахуванням первинної тари (упаковки) такого товару, що невiддiльна вiд товару до його споживання i в якiй товар подається для роздрiбного продажу".

     2. У роздiлi I:

     1) таблицю до групи 02 викласти в такiй редакцiї:

"

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
0201 М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене:        
0201 10 00 00 - тушi та половини туш   15 15 -
0201 20 - iншi вiдруби, необваленi:        
0201 20 20 00 - - компенсованi четвертини   15 15 -
0201 20 30 00 - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини   15 15 -
0201 20 50 00 - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини   15 15 -
0201 20 90 00 - - iншi   15 15 -
0201 30 00 00 - обваленi   15 15 -
0202 М'ясо великої рогатої худоби, морожене:        
0202 10 00 00 - тушi та половини туш   15 15 -
0202 20 - iншi вiдруби необваленi:        
0202 20 10 00 - - компенсованi четвертини   15 15 -
0202 20 30 00 - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини   15 15 -
0202 20 50 00 - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини   15 15 -
0202 20 90 00 - - iншi   15 15 -
0202 30 - обваленi:        
0202 30 10 00 - - переднi четвертини, цiлi або розрубанi як максимум на п'ять частин, кожна четвертина може бути лише в одному блоцi; компенсованi четвертини - у двох блоках, при цьому один з переднiми четвертинами, цiлими або розрубаними щонайбiльше на п'ять частин, а другий з її заднiми четвертинами, за винятком фiле, одним куском   15 15 -
0202 30 50 00 - - лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка   15 15 -
0202 30 90 00 - - iншi   15 15 -
0203 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена:        
  - свiжа або охолоджена:        
0203 11 - - тушi та половини туш:        
0203 11 10 00 - - - свiйських свиней   12 12 -
0203 11 90 00 - - - iншi   12 12 -
0203 12 - - окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi:        
  - - - свiйських свиней:        
0203 12 11 00 - - - - окости та їх вiдруби   12 12 -
0203 12 19 00 - - - - лопатки та їх вiдруби   12 12 -
0203 12 90 00 - - - iншi   12 12 -
0203 19 - - iнша:        
  - - - свiйських свиней:        
0203 19 11 00 - - - - переднiй край та його вiдруби   12 12 -
0203 19 13 00 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi   12 12 -
0203 19 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби   12 12 -
  - - - - iншi:        
0203 19 55 00 - - - - - обваленi   12 12 -
0203 19 59 00 - - - - - iншi   12 12 -
0203 19 90 00 - - - iнша   12 12 -
  - морожена:        
0203 21 - - тушi та половини туш:        
0203 21 10 00 - - - свiйських свиней   10 10 -
0203 21 90 00 - - - iншi   10 10 -
0203 22 - - окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi:        
  - - - свiйських свиней:        
0203 22 11 00 - - - - окости та їх вiдруби   10 10 -
0203 22 19 00 - - - - лопатки та їх вiдруби   10 10 -
0203 22 90 00 - - - iншi   10 10 -
0203 29 - - iнша:        
  - - - свiйських свиней:        
0203 29 11 00 - - - - переднiй край та його вiдруби   10 10 -
0203 29 13 00 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi   10 10 -
0203 29 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби   10 10 -
  - - - - iншi:        
0203 29 55 00 - - - - - обваленi   10 10 -
0203 29 59 00 - - - - - iншi   10 10 -
0203 29 90 00 - - - iнша   10 10 -
0204 Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена:        
0204 10 00 00 - тушi та половини туш ягнят, свiжi або охолодженi   10 10 -
  - iнша баранина, свiжа або охолоджена:        
0204 21 00 00 - - тушi та половини туш   10 10 -
0204 22 - - iншi вiдруби, необваленi:        
0204 22 10 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу   10 10 -
0204 22 30 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини   10 10 -
0204 22 50 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками   10 10 -
0204 22 90 00 - - - iншi   10 10 -
0204 23 00 00 - - обвалена   10 10 -
0204 30 00 00 - тушi та половини туш ягнят, мороженi   10 10 -
  - iнша баранина, морожена:        
0204 41 00 00 - - тушi та половини туш   10 10 -
0204 42 - - iншi вiдруби, необваленi:        
0204 42 10 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу   10 10 -
0204 42 30 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини   10 10 -
0204 42 50 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками   10 10 -
0204 42 90 00 - - - iншi   10 10 -
0204 43 - - обваленi:        
0204 43 10 00 - - - ягнят   10 10 -
0204 43 90 00 - - - iншi   10 10 -
0204 50 - козлятина:        
  - - свiжа або охолоджена:        
0204 50 11 00 - - - тушi та половини туш   10 10 -
0204 50 13 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу   10 10 -
0204 50 15 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини   10 10 -
0204 50 19 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками   10 10 -
  - - - iншi:        
0204 50 31 00 - - - - вiдруби, необваленi   10 10 -
0204 50 39 00 - - - - вiдруби, обваленi   10 10 -
  - - морожена:        
0204 50 51 00 - - - тушi та половини туш   10 10 -
0204 50 53 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу   10 10 -
0204 50 55 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини   10 10 -
0204 50 59 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками   10 10 -
  - - - iншi:        
0204 50 71 00 - - - - вiдруби, необваленi   10 10 -
0204 50 79 00 - - - - вiдруби, обваленi   10 10 -
0205 00 М'ясо коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiже, охолоджене або морожене:        
0205 00 20 00 - свiже або охолоджене   12 12 -
0205 00 80 00 - морожене   12 12 -
0206 Їстiвнi субпродукти великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, охолодженi або мороженi:        
0206 10 - великої рогатої худоби, свiжi або охолодженi:        
0206 10 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв   15 15 -
  - - iншi:        
0206 10 91 00 - - - печiнка   15 15 -
0206 10 95 00 - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма   15 15 -
0206 10 99 00 - - - iншi   15 15 -
  - великої рогатої худоби, мороженi:        
0206 21 00 00 - - язики   12 12 -
0206 22 00 00 - - печiнка   15 15 -
0206 29 - - iншi:        
0206 29 10 00 - - - для виробництва фармацевтичних продуктiв   12 12 -
  - - - iншi:        
0206 29 91 00 - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма   12 12 -
0206 29 99 00 - - - - iншi   12 12 -
0206 30 00 00 - свиней, свiжi або охолодженi   15 15 -
  - свиней, мороженi:        
0206 41 00 00 - - печiнка   10 10 -
0206 49 - - iншi:        
0206 49 20 00 - - - свiйських свиней   10 10 -
0206 49 80 00 - - - iншi   10 10 -
0206 80 - iншi, свiжi або охолодженi:        
0206 80 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв   15 15 -
  - - iншi:        
0206 80 91 00 - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв   15 15 -
0206 80 99 00 - - - овець та кiз   15 15 -
0206 90 - iншi, мороженi:        
0206 90 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв   15 15 -
  - - iншi:        
0206 90 91 00 - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв   15 15 -
0206 90 99 00 - - - овець та кiз   15 15 -
0207 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:        
  - курей свiйських (Gallus domesticus):        
0207 11 - - не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi:        
0207 11 10 00 - - - обскубанi, напiвпатранi, з головою та лапами, так званi 83% курчата   15 15 -
0207 11 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi 70% курчата   15 15 -
0207 11 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi 65% курчата, або в iншому виглядi   15 15 -
0207 12 - - не розрiзанi на частини, мороженi:        
0207 12 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi 70% курчата   12 12 -
0207 12 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi 65% курчата, або в iншому виглядi   12 12 -
0207 13 - - частини тушок i субпродукти, свiжi або охолодженi:        
  - - - частини тушок:        
0207 13 10 00 - - - - обваленi   12 12 -
  - - - - необваленi:        
0207 13 20 00 - - - - - половини та четвертини   12 12 -
0207 13 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них   12 12 -
0207 13 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил   12 12 -
0207 13 50 00 - - - - - грудинки та їх частини   12 12 -
0207 13 60 00 - - - - - нiжки та їх частини   12 12 -
0207 13 70 00 - - - - - iншi   12 12 -
  - - - субпродукти:        
0207 13 91 00 - - - - печiнка   12 12 -
0207 13 99 00 - - - - iншi   12 12 -
0207 14 - - частини тушок i субпродукти, мороженi:        
  - - - частини тушок:        
0207 14 10 00 - - - - обваленi   10 10 -
  - - - - необваленi:        
0207 14 20 00 - - - - - половини та четвертини   10 10 -
0207 14 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них   10 10 -
0207 14 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил   10 10 -
0207 14 50 00 - - - - - грудинки та їх частини   10 10 -
0207 14 60 00 - - - - - нiжки та їх частини   10 10 -
0207 14 70 00 - - - - - iншi   10 10 -
  - - - субпродукти:        
0207 14 91 00 - - - - печiнка   10 10 -
0207 14 99 00 - - - - iншi   10 10 -
  - iндикiв:        
0207 24 - - не роздiленi на частини, свiжi або охолодженi:        
0207 24 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi 80% iндики   15 15 -
0207 24 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi 73% iндики, або в iншому виглядi   15 15 -
0207 25 - - не розрiзанi на частини, мороженi:        
0207 25 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi 80% iндики   5 5 -
0207 25 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки i шлунка, так званi 73% iндики, або в iншому виглядi   5 5 -
0207 26 - - частини тушок i субпродукти, свiжi або охолодженi:        
  - - - частини тушок:        
0207 26 10 00 - - - - обваленi   15 15 -
  - - - - необваленi:        
0207 26 20 00 - - - - - половини та четвертини   15 15 -
0207 26 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них   15 15 -
0207 26 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил   15 15 -
0207 26 50 00 - - - - - грудинки та їх частини   15 15 -
  - - - - - нiжки та їх частини:        
0207 26 60 00 - - - - - - гомiлки та їх частини   15 15 -
0207 26 70 00 - - - - - - iншi   15 15 -
0207 26 80 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - субпродукти:        
0207 26 91 00 - - - - печiнка   15 15 -
0207 26 99 00 - - - - iншi   15 15 -
0207 27 - - частини тушок i субпродукти, мороженi:        
  - - - частини тушок:        
0207 27 10 00 - - - - обваленi   5 5 -
  - - - - необваленi:        
0207 27 20 00 - - - - - половини та четвертини   5 5 -
0207 27 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них   5 5 -
0207 27 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил   5 5 -
0207 27 50 00 - - - - - грудинки та їх частини   5 5 -
  - - - - - нiжки та їх частини:        
0207 27 60 00 - - - - - - гомiлки та їх частини   5 5 -
0207 27 70 00 - - - - - - iншi   5 5 -
0207 27 80 00 - - - - - iншi   5 5 -
  - - - субпродукти:        
0207 27 91 00 - - - - печiнка   5 5 -
0207 27 99 00 - - - - iншi   5 5 -
  - качок, гусей або цесарок:        
0207 32 - - не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi:        
  - - - качок:        
0207 32 11 00 - - - - обскубанi, знекровленi, без кишок, але непатранi, з головою та лапками, так званi 85% качки   15 15 -
0207 32 15 00 - - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi 70% качки   15 15 -
0207 32 19 00 - - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi 63% качки, або в iншому виглядi   15 15 -
  - - - гусей:        
0207 32 51 00 - - - - обскубанi, знекровленi, але непатранi, з головою та лапками, так званi 82% гуси   15 15 -
0207 32 59 00 - - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi 75% гуси, або в iншому виглядi   15 15 -
0207 32 90 00 - - - цесарок   15 15 -
0207 33 - - не розрiзанi на частини, мороженi:        
  - - - качок:        
0207 33 11 00 - - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi 70% качки   12 12 -
0207 33 19 00 - - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi 63% качки, або в iншому виглядi   12 12 -
  - - - гусей:        
0207 33 51 00 - - - - обскубанi, знекровленi, непатранi, але з головою та лапками, так званi 82% гуси   12 12 -
0207 33 59 00 - - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi 75% гуси, або в iншому виглядi   12 12 -
0207 33 90 00 - - - цесарок   12 12 -
0207 34 - - печiнка жирна, свiжа або охолоджена:        
0207 34 10 00 - - - гусей   12 12 -
0207 34 90 00 - - - качок   12 12 -
0207 35 - - iншi, свiжi або охолодженi:        
  - - - частини тушок:        
  - - - - обваленi:        
0207 35 11 00 - - - - - гусей   15 15 -
0207 35 15 00 - - - - - качок i цесарок   15 15 -
  - - - - необваленi:        
  - - - - - половини або четвертини:        
0207 35 21 00 - - - - - - качок   15 15 -
0207 35 23 00 - - - - - - гусей   15 15 -
0207 35 25 00 - - - - - - цесарок   15 15 -
0207 35 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них   15 15 -
0207 35 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил   15 15 -
  - - - - - грудинки та їх частини:        
0207 35 51 00 - - - - - - гусей   15 15 -
0207 35 53 00 - - - - - - качок i цесарок   15 15 -
  - - - - - нiжки та їх частини:        
0207 35 61 00 - - - - - - гусей   15 15 -
0207 35 63 00 - - - - - - качок i цесарок   15 15 -
0207 35 71 00 - - - - - палетоти гусей або качок   15 15 -
0207 35 79 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - субпродукти:        
0207 35 91 00 - - - - печiнка, крiм жирної   15 15 -
0207 35 99 00 - - - - iншi   15 15 -
0207 36 - - iншi, мороженi:        
  - - - частини тушок:        
  - - - - обваленi:        
0207 36 11 00 - - - - - гусей   15 15 -
0207 36 15 00 - - - - - качок i цесарок   15 15 -
  - - - - необваленi:        
  - - - - - половини i четвертини:        
0207 36 21 00 - - - - - - качок   15 15 -
0207 36 23 00 - - - - - - гусей   15 15 -
0207 36 25 00 - - - - - - цесарок   15 15 -
0207 36 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них   15 15 -
0207 36 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил   15 15 -
  - - - - - грудинки та їх частини:        
0207 36 51 00 - - - - - - гусей   15 15 -
0207 36 53 00 - - - - - - качок i цесарок   15 15 -
  - - - - - нiжки та їх частини:        
0207 36 61 00 - - - - - - гусей   15 15 -
0207 36 63 00 - - - - - - качок i цесарок   15 15 -
0207 36 71 00 - - - - - палетоти гусей або качок   15 15 -
0207 36 79 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - субпродукти:        
  - - - - печiнка:        
0207 36 81 00 - - - - - гусяча жирна   15 15 -
0207 36 85 00 - - - - - качина жирна   15 15 -
0207 36 89 00 - - - - - iнша   15 15 -
0207 36 90 00 - - - - iншi   15 15 -
0208 Iншi м'ясо та їстiвнi субпродукти, свiжi, охолодженi або мороженi:        
0208 10 - кролятина або зайчатина:        
  - - свiйських кроликiв:        
0208 10 11 00 - - - свiжi або охолодженi   15 15 -
0208 10 19 00 - - - мороженi   15 15 -
0208 10 90 00 - - iншi   15 15 -
0208 20 00 00 - жаб'ячi лапки   15 15 -
0208 30 00 00 - приматiв   15 15 -
0208 40 - китiв, дельфiнiв i морських свиней (ссавцiв ряду Сetacea); ламантинiв i дюгонiв (ссавцiв ряду Sirenia):        
0208 40 10 00 - - м'ясо китiв   15 15 -
0208 40 90 00 - - iнше   15 15 -
0208 50 00 00 - рептилiй (включаючи змiй i черепах)   15 15 -
0208 90 - iншi:        
0208 90 10 00 - - свiйських голубiв   15 15 -
  - - дичини, крiм кролятини або зайчатини:        
0208 90 20 00 - - - перепiлок   15 15 -
0208 90 40 00 - - - iншi   15 15 -
0208 90 55 00 - - м'ясо тюленiв   15 15 -
0208 90 60 00 - - пiвнiчних оленiв   15 15 -
0208 90 95 00 - - iншi   15 15 -
0209 00 Сало без пiсних частин, свинячий жир i жир свiйської птицi, не витопленi та не видiленi iншим способом, свiжi або охолодженi, мороженi, солонi або в розсолi, сушенi або копченi:        
  - сало:        
0209 00 11 00 - - свiже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолi   15 15 -
0209 00 19 00 - - сушене або копчене   15 15 -
0209 00 30 00 - жир свинячий   15 15 -
0209 00 90 00 - жир свiйської птицi   15 15 -
0210 М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти, солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв:        
  - свинина:        
0210 11 - - окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi:        
  - - - свiйських свиней:        
  - - - - солоне або в розсолi:        
0210 11 11 00 - - - - - окости та їх вiдруби   20 20 -
0210 11 19 00 - - - - - лопатки та їх вiдруби   20 20 -
  - - - - сушенi або копченi:        
0210 11 31 00 - - - - - окости та їх вiдруби   20 20 -
0210 11 39 00 - - - - - лопатки та їх вiдруби   20 20 -
0210 11 90 00 - - - iншi   20 20 -
0210 12 - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби:        
  - - - свiйських свиней:        
0210 12 11 00 - - - - солонi або в розсолi   10 10 -
0210 12 19 00 - - - - сушенi або копченi   10 10 -
0210 12 90 00 - - - iншi   10 10 -
0210 19 - - iншi:        
  - - - свiйських свиней:        
  - - - - солонi або в розсолi:        
0210 19 10 00 - - - - - беконнi половини або спенсери   10 10 -
0210 19 20 00 - - - - - три четвертини свинячого боку або серединки   10 10 -
0210 19 30 00 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю   10 10 -
0210 19 40 00 - - - - - корейка та її вiдруби   10 10 -
  - - - - - iншi:        
0210 19 51 00 - - - - - - обваленi   10 10 -
0210 19 59 00 - - - - - - iншi   10 10 -
  - - - - сушенi або копченi:        
0210 19 60 00 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю   10 10 -
0210 19 70 00 - - - - - корейка та її вiдруби   10 10 -
  - - - - - iншi:        
0210 19 81 00 - - - - - - обваленi   10 10 -
0210 19 89 00 - - - - - - iншi   10 10 -
0210 19 90 00 - - - iншi   10 10 -
0210 20 - м'ясо великої рогатої худоби:        
0210 20 10 00 - - необвалене   15 15 -
0210 20 90 00 - - обвалене   15 15 -
  - iншi, включаючи їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв:        
0210 91 00 00 - - приматiв   20 20 -
0210 92 00 00 - - китiв, дельфiнiв i морських свиней (ссавцiв ряду Сetacea); ламантинiв i дюгонiв (ссавцiв ряду Sirenia)   20 20 -
0210 93 00 00 - - рептилiй (включаючи змiй i черепах)   20 20 -
0210 99 - - iншi:        
  - - - м'ясо:        
0210 99 10 00 - - - - конина, солона або в розсолi чи висушена   20 20 -
  - - - - баранина та козлятина:        
0210 99 21 00 - - - - - необвалена   20 20 -
0210 99 29 00 - - - - - обвалена   20 20 -
0210 99 31 00 - - - - пiвнiчних оленiв   20 20 -
0210 99 39 00 - - - - iнших   20 20 -
  - - - субпродукти:        
  - - - - свiйських свиней:        
0210 99 41 00 - - - - - печiнка   20 20 -
0210 99 49 00 - - - - - iншi   20 20 -
  - - - - великої рогатої худоби:        
0210 99 51 00 - - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма   20 20 -
0210 99 59 00 - - - - - iншi   20 20 -
0210 99 60 00 - - - - овець i кiз   20 20 -
  - - - - iншi:        
  - - - - - печiнка свiйської птицi:        
0210 99 71 00 - - - - - - жирна печiнка гусей чи качок, солона або в розсолi   20 20 -
0210 99 79 00 - - - - - - iншi   20 20 -
0210 99 80 00 - - - - - iншi   20 20 -
0210 99 90 00 - - - їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв   20 20 -";

     2) цифри i слово:

"0301 10 90 00 - - морська   10 10 -"

     замiнити цифрами i словом:

"0301 10 90 00 - - морська   5 5 -";

     3) цифри i слова:

"0303 74 30 10 - - - - скумбрiя звичайна, або європейська (Scomber scombrus)   2 2 -"

     замiнити цифрами i словами:

"0303 74 30 10 - - - - скумбрiя звичайна, або європейська (Scomber scombrus)   0 0 -";

     4) цифри i слово:

"0303 80 90 00 - - iншi   5 5 -"

     замiнити цифрами i словом:

"0303 80 90 00 - - iншi   0 0 -";

     5) цифри i слова:

"0304 10 15 00 - - - - - виду Oncorhynchus mykiss масою бiльш як 400 г штука   5 5 -
0304 10 17 00 - - - - - iнших   5 5 -"

     замiнити цифрами i словами:

"0304 10 15 00 - - - - - виду Oncorhynchus mykiss масою бiльш як 400 г штука   0 0 -
0304 10 17 00 - - - - - iнших   0 0 -";

     6) цифри i слова:

"0304 20 53 10 - - - - - скумбрiї звичайної, або європейської (Scomber scombrus)   5 5 -"

     замiнити цифрами i словами:

"0304 20 53 10 - - - - - скумбрiї звичайної, або європейської (Scomber scombrus)   0 0 -";

     7) цифри i слова:

"0304 90 10 00 - - - прiсноводної риби   5 5 -"

     замiнити цифрами i словами:

"0304 90 10 00 - - - прiсноводної риби   0 0 -";

     8) цифри i слова:

"0304 90 31 00 - - - - окуня морського (Sebastes spp.)   5 5 -"

     замiнити цифрами i словами:

"0304 90 31 00 - - - - окуня морського (Sebastes spp.)   0 0 -";

     9) цифри i слова:

"0305 10 00 00 - рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування   2 2 -"

     замiнити цифрами i словами:

"0305 10 00 00 - рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування   0 0 -";

     10) цифри i слова:

"0305 41 00 00 - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho)   10 10 -
0305 42 00 00 - - оселедцi (Clupea harеngus, Clupea pallasii)   10 10 -
0305 49 - - iнша:        
0305 49 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides)   10 10 -
0305 49 20 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)   10 10 -
0305 49 30 00 - - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)   10 10 -
0305 49 45 00 - - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster)   10 10 -
0305 49 50 00 - - - вугор (Anguilla spp.)   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"0305 41 00 00 - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho)   5 5 -
0305 42 00 00 - - оселедцi (Clupea harеngus, Clupea pallasii)   5 5 -
0305 49 - - iнша:        
0305 49 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides)   8 8 -
0305 49 20 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)   8 8 -
0305 49 30 00 - - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)   5 5 -
0305 49 45 00 - - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster)   8 8 -
0305 49 50 00 - - - вугор (Anguilla spp.)   8 8 -";

     11) цифри i слова:

"0305 61 00 00 - - оселедцi (Clupea harеngus, Clupea pallasii)   10 10 -
0305 62 00 00 - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"0305 61 00 00 - - оселедцi (Clupea harеngus, Clupea pallasii)   7,5 7,5 -
0305 62 00 00 - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)   5 5 -";

     12) цифри i слова:

"0305 69 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida)   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"0305 69 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida)   0 0 -";

     13) цифри i слова:

"0305 69 50 00 - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho)   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"0305 69 50 00 - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho)   5 5 -";

     14) цифри i слова:

"0307 21 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi   5 5 -
0307 29 - - iншi:        
0307 29 10 00 - - - черепашки Святого Якова, або гребiнцi (Pecten maximus), мороженi   5 5 -
0307 29 90 00 - - - iншi   5 5 -"

     замiнити цифрами i словами:

"0307 21 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi   0 0 -
0307 29 - - iншi:        
0307 29 10 00 - - - черепашки Святого Якова, або гребiнцi (Pecten maximus), мороженi   0 0 -
0307 29 90 00 - - - iншi   0 0 -";

     15) таблицю до групи 04 викласти в такiй редакцiї:

"

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
0401 Молоко та вершки, незгущенi та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:        
0401 10 - з вмiстом жирiв не бiльш як 1 мас. %:        
0401 10 10 00 - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л   10 10 -
0401 10 90 00 - - iншi   10 10 -
0401 20 - з вмiстом жирiв понад 1 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%:        
  - - не бiльш як 3 мас.%:        
0401 20 11 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л   10 10 -
0401 20 19 00 - - - iншi   10 10 -
  - - понад 3 мас.%:        
0401 20 91 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л   10 10 -
0401 20 99 00 - - - iншi   10 10 -
0401 30 - з вмiстом жирiв понад 6 мас.%:        
  - - не бiльш як 21 мас.%:        
0401 30 11 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л   10 10 -
0401 30 19 00 - - - iншi   10 10 -
  - - понад 21 мас.%, але не бiльш як 45 мас.%:        
0401 30 31 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л   10 10 -
0401 30 39 00 - - - iншi   10 10 -
  - - понад 45 мас.%:        
0401 30 91 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л   10 10 -
0401 30 99 00 - - - iншi   10 10 -
0402 Молоко та вершки, згущенi або з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:        
0402 10 - у порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом жирiв не бiльш як 1,5 мас.%:        
  - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин:        
0402 10 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 10 19 00 - - - iншi   10 10 -
  - - iншi:        
0402 10 91 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 10 99 00 - - - iншi   10 10 -
  - у порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом жирiв понад 1,5 мас.%:        
0402 21 - - без додання цукру чи iнших пiдсолоджу-вальних речовин:        
  - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 27 мас.%:        
0402 21 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
  - - - - iншi:        
0402 21 17 00 - - - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 11 мас.%   10 10 -
0402 21 19 00 - - - - - з вмiстом жирiв понад 11 мас. %, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
  - - - з вмiстом жирiв понад 27 мас.%:        
0402 21 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 21 99 00 - - - - iншi   10 10 -
0402 29 - - iншi:        
  - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 27 мас.%:        
0402 29 11 00 - - - - молоко спецiального призначення, для немовлят, у герметичнiй упаковцi, масою нетто не бiльш як 500 г, з вмiстом жирiв понад 10 мас.%   10 10 -
  - - - - iншi:        
0402 29 15 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 29 19 00 - - - - - iншi   10 10 -
  - - - з вмiстом жирiв понад 27 мас.%:        
0402 29 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 29 99 00 - - - - iншi   10 10 -
  - iншi:        
0402 91 - - без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:        
  - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 8 мас.%:        
0402 91 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 91 19 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - з вмiстом жирiв понад 8 мас.%, але не бiльш як 10 мас.%:        
0402 91 31 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 91 39 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - з вмiстом жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 45 мас.%:        
0402 91 51 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 91 59 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - з вмiстом жирiв понад 45 мас.%:        
0402 91 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 91 99 00 - - - - iншi   10 10 -
0402 99 - - iншi:        
  - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 9,5 мас.%:        
0402 99 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 99 19 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - з вмiстом жирiв понад 9,5 мас.%, але не бiльш як 45 мас.%:        
0402 99 31 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 99 39 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - з вмiстом жирiв понад 45 мас.%:        
0402 99 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 99 99 00 - - - - iншi   10 10 -
0403 Маслянка, коагульованi молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi (бактерiальними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ароматизованi чи неароматизованi, з доданням або без додання фруктiв, горiхiв чи какао:        
0403 10 - йогурт:        
  - - неароматизований, без додання фруктiв, горiхiв або какао:        
  - - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв:        
0403 10 11 00 - - - - не бiльш як 3 мас.%   10 10 -
0403 10 13 00 - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%   10 10 -
0403 10 19 00 - - - - понад 6 мас.%   10 10 -
  - - - iнший, з вмiстом жирiв:        
0403 10 31 00 - - - - не бiльш як 3 мас.%   10 10 -
0403 10 33 00 - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%   10 10 -
0403 10 39 00 - - - - понад 6 мас.%   10 10 -
  - - ароматизований або з доданням фруктiв, горiхiв чи какао:        
  - - - у порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом молочних жирiв:        
0403 10 51 00 - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0403 10 53 00 - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0403 10 59 00 - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - iнший, з вмiстом молочних жирiв:        
0403 10 91 00 - - - - не бiльш як 3 мас.%   10 10 -
0403 10 93 00 - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%   10 10 -
0403 10 99 00 - - - - понад 6 мас.%   10 10 -
0403 90 - iншi:        
  - - неароматизованi, без додання фруктiв, горiхiв або какао:        
  - - - у порошку, гранулах чи iнших твердих видах:        
  - - - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв:        
0403 90 11 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0403 90 13 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0403 90 19 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - - iншi, з вмiстом жирiв:        
0403 90 31 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0403 90 33 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0403 90 39 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - iншi:        
  - - - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв:        
0403 90 51 00 - - - - - не бiльш як 3 мас.%   10 10 -
0403 90 53 00 - - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%   10 10 -
0403 90 59 00 - - - - - понад 6 мас.%   10 10 -
  - - - - iншi, з вмiстом жирiв:        
0403 90 61 00 - - - - - не бiльш як 3 мас.%   10 10 -
0403 90 63 00 - - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%   10 10 -
0403 90 69 00 - - - - - понад 6 мас.%   10 10 -
  - - ароматизованi або з доданням фруктiв, горiхiв або какао:        
  - - - у порошку, гранулах або в iнших твердих видах, з вмiстом молочних жирiв:        
0403 90 71 00 - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0403 90 73 00 - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0403 90 79 00 - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - iншi, з вмiстом молочних жирiв:        
0403 90 91 00 - - - - не бiльш як 3 мас.%   10 10 -
0403 90 93 00 - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%   10 10 -
0403 90 99 00 - - - - понад 6 мас.%   10 10 -
0404 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з доданням чи без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, в iншому мiсцi не зазначенi:        
0404 10 - молочна сироватка, видозмiнена чи нi, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин:        
  - - у порошку, гранулах чи iншому твердому виглядi:        
  - - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту х 6,38):        
  - - - - не бiльш як 15 мас.% i з вмiстом жирiв:        
0404 10 02 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 10 04 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 10 06 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - - понад 15 мас.% i з вмiстом жирiв:        
0404 10 12 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 10 14 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 10 16 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - iншi, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту х 6,38):        
  - - - - не бiльш як 15 мас.% i з вмiстом жирiв:        
0404 10 26 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 10 28 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 10 32 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - - понад 15 мас.% i з вмiстом жирiв:        
0404 10 34 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 10 36 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 10 38 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - iншi:        
  - - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин та з мiстом бiлкiв (вмiст азоту х 6,38):        
  - - - - не бiльш як 15 мас.% i з вмiстом жирiв:        
0404 10 48 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 10 52 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 10 54 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - - понад 15 мас.% i з вмiстом жирiв:        
0404 10 56 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 10 58 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 10 62 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - iншi, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту х 6,38):        
  - - - - не бiльш як 15 мас.% i з вмiстом жирiв:        
0404 10 72 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 10 74 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 10 76 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - - понад 15 мас.% i з вмiстом жирiв:        
0404 10 78 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 10 82 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 10 84 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
0404 90 - iншi:        
  - - без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин та з вмiстом жирiв:        
0404 90 21 00 - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 90 23 00 - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 90 29 00 - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - iншi, з вмiстом жирiв:        
0404 90 81 00 - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 90 83 00 - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 90 89 00 - - - понад 27 мас.%   10 10 -
0405 Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти:        
0405 10 - масло вершкове:        
  - - з вмiстом жирiв не бiльш як 85 мас.%:        
  - - - масло вершкове натуральне:        
0405 10 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг   10 10 -
0405 10 19 00 - - - - iншi   10 10 -
0405 10 30 00 - - - вершкове масло рекомбiноване   10 10 -
0405 10 50 00 - - - вершкове масло сироваткове (пiдсирне)   10 10 -
0405 10 90 00 - - iншi   10 10 -
0405 20 - молочнi пасти:        
0405 20 10 00 - - з вмiстом жиру понад 39 мас.%, але не бiльш як 60 мас.%   10 10 -
0405 20 30 00 - - з вмiстом жиру понад 60 мас.%, але не бiльш як 75 мас.%   10 10 -
0405 20 90 00 - - з вмiстом жиру понад 75 мас.%, але не бiльш як 80 мас.%   10 10 -
0405 90 - iншi:        
0405 90 10 00 - - з вмiстом жиру понад 99,3 мас.% i з вмiстом води не бiльш як 0,5 мас.%   10 10 -
0405 90 90 00 - - iншi   10 10 -
0406 Сири всiх видiв i кисломолочний сир:        
0406 10 - свiжий сир (без визрiвання), включаючи сир з молочної сироватки, i кисломолочний сир:        
0406 10 20 00 - - з вмiстом жиру не бiльш як 40 мас.%   10 10 -
0406 10 80 00 - - iншi   10 10 -
0406 20 - сири тертi або в порошку, усiх сортiв:        
0406 20 10 00 - - гларський сир з травами, так званий шабцигер (Schabziger), вироблений iз збираного молока з доданням дрiбно розтертих запашних трав   10 10 -
0406 20 90 00 - - iншi   10 10 -
0406 30 - сири плавленi, крiм тертих або в порошку:        
0406 30 10 00 - - пiд час виготовлення яких використовувалися тiльки сири ементальський (Emmentaler), грюєр (Gruyere) та апензель (Appenzell) i якi можуть бути з доданням гларського сиру з травами, так званий шабцигер (Schabziger); упакованi для роздрiбної торгiвлi, з вмiстом жиру не бiльш як 56 мас.% у перерахунку на суху речовину   10 10 -
  - - iншi:        
  - - - з вмiстом жиру не бiльш як 36 мас.% i з вмiстом жиру в сухiй речовинi:        
0406 30 31 00 - - - - не бiльш як 48 мас.%   10 10 -
0406 30 39 00 - - - - понад 48 мас.%   10 10 -
0406 30 90 00 - - - з вмiстом жирiв понад 36 мас.%   10 10 -
0406 40 - блакитнi сири:        
0406 40 10 00 - - рокфор (Roquefort)   10 10 -
0406 40 50 00 - - горгонзола (Gorgonzola)   10 10 -
0406 40 90 00 - - iншi   10 10 -
0406 90 - iншi сири:        
0406 90 01 00 - - для виробництва плавлених сирiв   10 10 -
  - - iншi:        
  - - - ементальський (Emmentaler), грюєр (Gruyere), збринц (Sbrinz), бергкезе (Bergkase) i апензель (Appenzell):        
0406 90 02 00 - - - - цiлi сири вартiстю понад 401,85 євро, але не бiльш як 430,62 євро за 100 кг маси нетто на умовах франко-кордон країни ввезення, з вмiстом жиру 45 мас.% або бiльше в перерахунку на суху речовину, що визрiвали три або бiльше мiсяцiв   10 10 -
0406 90 03 00 - - - - цiлi сири вартiстю понад 430,62 євро за 100 кг маси нетто на умовах франко-кордон країни ввезення, з вмiстом жиру 45 мас.% або бiльше в перерахунку на суху речовину, що визрiвали три або бiльше мiсяцiв   10 10 -
0406 90 04 00 - - - - у шматках, що мають скорину хоча б на одному боцi, розфасованi пiд вакуумом або з використанням iнертного газу, масою нетто 1 кг i бiльше, але не бiльш як 5 кг маси нетто i вартiстю понад 430,62 євро, але не бiльш як 459,39 євро за 100 кг маси нетто на умовах франко-кордон країни ввезення, з вмiстом жиру 45 мас.% або бiльше в перерахунку на суху речовину, що визрiвали три або бiльше мiсяцiв   10 10 -
0406 90 05 00 - - - - у шматках, що мають скорину хоча б на одному боцi, розфасованi пiд вакуумом або з використанням iнертного газу, масою нетто 1 кг i бiльше, але не бiльш як 5 кг маси нетто i вартiстю понад 459,39 євро за 100 кг маси нетто на умовах франко-кордон країни ввезення, з вмiстом жирiв 45 мас.% або бiльше в перерахунку на суху речовину, що визрiвали три або бiльше мiсяцiв   10 10 -
0406 90 06 00 - - - - у шматках без скоринки, масою нетто менш як 450 г i вартiстю понад 499,67 євро за 100 кг маси нетто на умовах франко-кордон країни ввезення, розфасованi пiд вакуумом або з використанням iнертного газу, на упаковцi яких зазначено як мiнiмум назву сиру, вмiст жирiв, прiзвище вiдповiдального пакувальника та країну-виробника, з вмiстом жирiв 45 мас.% або бiльше в перерахунку на суху речовину, що визрiвали три або бiльше мiсяцiв   10 10 -
  - - - - iншi:        
0406 90 13 00 - - - - - ементальський (Emmentaler)   10 10 -
0406 90 15 00 - - - - - грюєр (Gruyere), збринц (Sbrinz)   10 10 -
0406 90 17 00 - - - - - бергкезе (Bergkase), апензель (Appenzell)   10 10 -
0406 90 18 00 - - - фрибурзький сир (Fromage fribourgeois), вашерен мон-дор (Vacherin Mont d'Or) i тет де муан (Tete de Moine)   10 10 -
0406 90 19 00 - - - гларський сир з травами, так званий шабцигер (Schabziger), виготовлений iз збираного молока з доданням дрiбно розтертих запашних трав   10 10 -
0406 90 21 00 - - - чедер (Cheddar)   10 10 -
0406 90 23 00 - - - едeм (Edam)   10 10 -
0406 90 25 00 - - - тильзит (Tilsit)   10 10 -
0406 90 27 00 - - - бутеркезе (Butterkase)   10 10 -
0406 90 29 00 - - - качкавал (Kashkaval)   10 10 -
  - - - фета (Feta):        
0406 90 31 00 - - - - з молока вiвцi чи молока буйволицi в мiсткостях з розсолом чи в бурдюках iз шкури вiвцi чи кози   10 10 -
0406 90 33 00 - - - - iншi   10 10 -
0406 90 35 00 - - - кефалотирi (Kefalotyri)   10 10 -
0406 90 37 00 - - - фiнляндiя (Finlandia)   10 10 -
0406 90 39 00 - - - ярлсберг (Jarlsberg)   10 10 -
  - - - iншi:        
0406 90 50 00 - - - - сири з молока вiвцi чи молока буйволицi в мiсткостях з розсолом чи в бурдюках iз шкури вiвцi чи кози   10 10 -
  - - - - iншi:        
  - - - - - з вмiстом жиру не бiльш як 40 мас.% i з вмiстом води в перерахунку на знежирену речовину:        
  - - - - - - не бiльш як 47 мас.%:        
0406 90 61 00 - - - - - - - грана падано (Grana Padano), пармiджiано реджiано (Parmigiano Reggiano)   10 10 -
0406 90 63 00 - - - - - - - фiоре сардо (Fiore Sardo), пекорино (Pecorino)   10 10 -
0406 90 69 00 - - - - - - - iншi   10 10 -
  - - - - - - понад 47 мас.%, але не бiльш як 72 мас.%:        
0406 90 73 00 - - - - - - - проволоне (Provolone)   10 10 -
0406 90 75 00 - - - - - - - асiяго (Asiago), качикавало (Caciocavallo), монтасiо (Montasio), рагузано (Ragusano)   10 10 -
0406 90 76 00 - - - - - - - данбо (Danbo), фонталь (Fontal), фонтина (Fontina), фiнбо (Fynbo), хавартi (Havarti), марибо (Maribo), самсое (Samso)   10 10 -
0406 90 78 00 - - - - - - - гауда (Gouda)   10 10 -
0406 90 79 00 - - - - - - - есром (Esrom), iталiко (Italico), кернгем (Kernhem), сен-нектер (Saint-Nectaire), сен-полен (Saint-Paulin), таледжiо (Taleggio)   10 10 -
0406 90 81 00 - - - - - - - канталь (Cantal), чешир (Cheshire), уенслiдейл (Wensleydale), ланкашир (Lancashire), подвiйний глостерський (Double Gloucester), бларней (Blarney), колбi (Colby), монтерей (Monterey)   10 10 -
0406 90 82 00 - - - - - - - камамбер (Camembert)   10 10 -
0406 90 84 00 - - - - - - - брi (Brie)   10 10 -
0406 90 85 00 - - - - - - - кефалографiєра (Kefalograviera), касерi (Kasseri)   10 10 -
  - - - - - - - iншi сири, з вмiстом води в перерахунку на знежирену речовину:        
0406 90 86 00 - - - - - - - - понад 47 мас.%, але не бiльш як 52 мас.%   10 10 -
0406 90 87 00 - - - - - - - - понад 52 мас.%, але не бiльш як 62 мас.%   10 10 -
0406 90 88 00 - - - - - - - - понад 62 мас.%, але не бiльш як 72 мас.%   10 10 -
0406 90 93 00 - - - - - - понад 72 мас.%   10 10 -
0406 90 99 - - - - - iншi:        
0406 90 99 10 - - - - - - сири з молока корiв, у мiсткостях з розсолом   10 10 -
0406 90 99 90 - - - - - - iншi   10 10 -
0407 00 Яйця птицi в шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi:        
  - свiйської птицi:        
  - - для iнкубацiї:        
0407 00 11 00 - - - iндичi чи гусячi   12 12 шт
0407 00 19 00 - - - iншi   5 5 шт
0407 00 30 00 - - iншi   12 12 тис. шт
0407 00 90 00 - iншi   12 12 шт
0408 Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, варенi у водi або на парi, формованi, мороженi або консервованi iншим способом, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:        
  - яєчнi жовтки:        
0408 11 - - сушенi:        
0408 11 20 00 - - - не придатнi для вживання   10 10 -
0408 11 80 00 - - - iншi   10 10 -
0408 19 - - iншi:        
0408 19 20 00 - - - не придатнi для вживання   10 10 -
  - - - iншi:        
0408 19 81 00 - - - - рiдкi   10 10 -
0408 19 89 00 - - - - iншi, включаючи мороженi   10 10 -
  - iншi:        
0408 91 - - сушенi:        
0408 91 20 00 - - - не придатнi для вживання   10 10 -
0408 91 80 00 - - - iншi   10 10 -
0408 99 - - iншi:        
0408 99 20 00 - - - не придатнi для вживання   10 10 -
0408 99 80 00 - - - iншi   10 10 -
0409 00 00 00 Мед натуральний   13 13 -
0410 00 00 00 Їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi   20 20 -";

     16) цифри i слова:

"0504 00 00 00 Кишки, сечовi мiхурi та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб'ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або у розсолi, сушенi або копченi   7 7 -"

     замiнити цифрами i словами:

"0504 00 00 00 Кишки, сечовi мiхури та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб'ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або у розсолi, сушенi або копченi   5 5 -".

     3. У роздiлi II:

     1) цифри i слово:

"0603 90 00 00 - iншi   10 10 -"

     замiнити цифрами i словом:

"0603 90 00 00 - iншi   5 5 -";

     2) цифри i слова:

"0604 99 10 10 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"0604 99 10 10 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня   5 5 -";

     3) цифри i слова:

"0604 99 90 10 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"0604 99 90 10 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня   5 5 -";

     4) цифри i слова:

"0701 10 00 00 - насiннєва   20 20 -
0701 90 - iнша:        
0701 90 10 00 - - для виробництва крохмалю   0,2 євро за 1 кг 0,2 євро за 1 кг -
  - - iнша:        
0701 90 50 00 - - - молода, з 1 сiчня до 30 червня   20 20 -
0701 90 90 00 - - - iнша   0,2 євро за 1 кг 0,2 євро за 1 кг -
0702 00 00 00 Помiдори свiжi або охолодженi   0,3 євро за 1 кг 0,3 євро за 1 кг -
0703 Цибуля рiпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi:        
0703 10 - цибуля рiпчаста i цибуля-шалот:        
  - - цибуля рiпчаста:        
0703 10 11 00 - - - насiннєва   0,2 євро за 1 кг 0,2 євро за 1 кг -
0703 10 19 00 - - - iнша   0,2 євро за 1 кг 0,2 євро за 1 кг -
0703 10 90 00 - - цибуля-шалот   0,2 євро за 1 кг 0,2 євро за 1 кг -
0703 20 00 00 - часник   0,2 євро за 1 кг 0,2 євро за

1 кг

-
0703 90 00 00 - цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi   0,2 євро за 1 кг 0,2 євро за 1 кг -
0704 Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабi та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Вrassica, свiжi або охолодженi:        
0704 10 00 00 - капуста цвiтна та капуста броколi   15 15 -
0704 20 00 00 - капуста брюсcельська   0,2 євро за 1 кг 0,2 євро за 1 кг -
0704 90 - iншi:        
0704 90 10 00 - - капуста бiлоголова та червоноголова   0,2 євро за 1 кг 0,2 євро за 1 кг -
0704 90 90 00 - - iнша   0,2 євро за 1 кг 0,2 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словами:

"0701 10 00 00 - насiннєва   2 2 -
0701 90 - iнша:        
0701 90 10 00 - - для виробництва крохмалю   10 10 -
  - - iнша:        
0701 90 50 00 - - - молода, з 1 сiчня до 30 червня   10 10 -
0701 90 90 00 - - - iнша   10 10 -
0702 00 00 00 Помiдори, свiжi або охолодженi   10 10 -
0703 Цибуля рiпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi:        
0703 10 - цибуля рiпчаста i цибуля-шалот:        
  - - цибуля рiпчаста:        
0703 10 11 00 - - - насiннєва   10 10 -
0703 10 19 00 - - - iнша   10 10 -
0703 10 90 00 - - цибуля-шалот   10 10 -
0703 20 00 00 - часник   10 10 -
0703 90 00 00 - цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi   20 20 -
0704 Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабi та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Вrassica, свiжi або охолодженi:        
0704 10 00 00 - капуста цвiтна та капуста броколi   10 10 -
0704 20 00 00 - капуста брюсcельська   20 20 -
0704 90 - iншi:        
0704 90 10 00 - - капуста бiлоголова та червоноголова   20 20 -
0704 90 90 00 - - iнша   20 20 -";

     5) цифри i слова:

"0706 10 00 00 - морква та рiпа   0,2 євро за 1 кг 0,2 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словами:

"0706 10 00 00 - морква та рiпа   20 20 -";

     6) цифри i слова:

"0706 90 30 00 - - хрiн звичайний (Cochlearia armoracia)   0,2 євро за 1 кг 0,2 євро за 1 кг -
0706 90 90 00 - - iншi   0,2 євро за 1 кг 0,2 євро за 1 кг -
0707 00 Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi:        
0707 00 05 00 - огiрки   0,3 євро за 1 кг 0,3 євро за 1 кг -
0707 00 90 00 - корнiшони   0,3 євро за 1 кг 0,3 євро за 1 кг -
0708 Бобовi овочi, лущенi або нелущенi, свiжi або охолодженi:        
0708 10 00 00 - горох (Pisum sativum)   0,3 євро за 1 кг 0,3 євро за 1 кг -
0708 20 00 00 - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)   0,3 євро за 1 кг 0,3 євро за 1 кг -
0708 90 00 00 - iншi бобовi овочi   0,3 євро за 1 кг 0,3 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словами:

"0706 90 30 00 - - хрiн звичайний (Cochlearia armoracia)   20 20 -
0706 90 90 00 - - iншi   20 20 -
0707 00 Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi:        
0707 00 05 00 - огiрки   10 10 -
0707 00 90 00 - корнiшони   10 10 -
0708 Бобовi овочi, лущенi або нелущенi, свiжi або охолодженi:        
0708 10 00 00 - горох (Pisum sativum)   20 20 -
0708 20 00 00 - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)   20 20 -
0708 90 00 00 - iншi бобовi овочi   20 20 -";

     7) цифри i слова:

"0709 60 91 00 - - - роду Capsicum для виробництва капсицину чи олiйно-смолистих барвникiв   20 20 -"

     замiнити цифрами i словами:

"0709 60 91 00 - - - роду Capsicum для виробництва капсицину чи олiйно-смолистих барвникiв   17 17 -";

     8) цифри i слова:

"0709 90 50 00 - - фенхель   0,3 євро за 1 кг 0,3 євро за 1 кг -
0709 90 60 00 - - цукрова кукурудза   0,3 євро за 1 кг 0,3 євро за 1 кг -
0709 90 70 00 - - кабачки   0,3 євро за 1 кг 0,3 євро за 1 кг -
0709 90 90 00 - - iншi   0,3 євро за 1 кг 0,3 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словами:

"0709 90 50 00 - - фенхель   20 20 -
0709 90 60 00 - - цукрова кукурудза   20 20 -
0709 90 70 00 - - кабачки   20 20 -
0709 90 90 00 - - iншi   20 20 -";

     9) цифри i слово:

"0710 80 85 00 - - спаржа   15 15 -"

     замiнити цифрами i словом:

"0710 80 85 00 - - спаржа   7 7 -";

     10) цифри i слова:

"0712 20 00 00 - цибуля рiпчаста   0,6 євро за 1 кг 0,6 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словами:

"0712 20 00 00 - цибуля рiпчаста   15 15 -";

     11) цифри i слова:

"0712 90 05 00 - - картопля, включаючи нарiзану шматками чи скибками, але без будь-якої подальшої обробки   0,6 євро за 1 кг 0,6 євро за 1 кг -
  - - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata):        
0712 90 11 00 - - - гiбрид для сiвби   0,6 євро за 1 кг 0,6 євро за 1 кг -
0712 90 19 00 - - - iнша   0,6 євро за 1 кг 0,6 євро за 1 кг -
0712 90 30 00 - - помiдори   0,6 євро за 1 кг 0,6 євро за 1 кг -
0712 90 50 00 - - морква   0,6 євро за 1 кг 0,6 євро за 1 кг -
0712 90 90 00 - - iншi   0,6 євро за 1 кг 0,6 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словами:

"0712 90 05 00 - - картопля, включаючи нарiзану шматками чи скибками, але без будь-якої подальшої обробки   20 20 -
  - - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata):        
0712 90 11 00 - - - гiбрид для сiвби   20 20 -
0712 90 19 00 - - - iнша   10 10 -
0712 90 30 00 - - помiдори   20 20 -
0712 90 50 00 - - морква   20 20 -
0712 90 90 00 - - iншi   20 20 -";

     12) цифри i слова:

"0713 10 90 00 - - iнший   0,6 євро за 1 кг 0,6 євро за 1 кг -
0713 20 00 00 - турецький горох (нут)   0,6 євро за 1 кг 0,6 євро за 1 кг -
  - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.):        
0713 31 00 00 - - квасоля видiв Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek   0,6 євро за 1 кг 0,6 євро за 1 кг -
0713 32 00 00 - - квасоля дрiбна червона (адзукi) (Phaseolus або Vigna angularis)   0,6 євро за 1 кг 0,6 євро за 1 кг -
0713 33 - - квасоля звичайна, включаючи бiлу дрiбну квасолю (Phasеolus vulgaris):        
0713 33 10 00 - - - для сiвби   10 10 -
0713 33 90 00 - - - iнша   0,6 євро за 1 кг 0,6 євро за 1 кг -
0713 39 00 00 - - iншi   0,6 євро за 1 кг 0,6 євро за 1 кг -
0713 40 00 00 - сочевиця   0,6 євро за 1 кг 0,6 євро за 1 кг -
0713 50 00 00 - боби кормовi або кiнськi, великонасiннєвi (Vicia faba var. Major) i боби кормовi або кiнськi, дрiбнонасiннєвi (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor)   0,6 євро за 1 кг 0,6 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словами:

"0713 10 90 00 - - iнший   5 5 -
0713 20 00 00 - турецький горох (нут)   10 10 -
  - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.):        
0713 31 00 00 - - квасоля видiв Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek   15 15 -
0713 32 00 00 - - квасоля дрiбна червона (адзукi) (Phaseolus або Vigna angularis)   20 20 -
0713 33 - - квасоля звичайна, включаючи бiлу дрiбну квасолю (Phasеolus vulgaris):        
0713 33 10 00 - - - для сiвби   5 5 -
0713 33 90 00 - - - iнша   5 5 -
0713 39 00 00 - - iншi   10 10 -
0713 40 00 00 - сочевиця   10 10 -
0713 50 00 00 - боби кормовi або кiнськi, великонасiннєвi (Vicia faba var. Major) i боби кормовi або кiнськi, дрiбнонасiннєвi (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor)   20 20 -";

     13) цифри i слова:

"0714 10 10 00 - - гранули з борошна чи крупiв   20 20 -
  - - iншi:        
0714 10 91 00 - - - якi призначаються для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг або свiжi та цiлi, або без шкiрки i мороженi, порiзанi чи непорiзанi   20 20 -
0714 10 99 00 - - - iншi   20 20 -"

     замiнити цифрами i словами:

"0714 10 10 00 - - гранули з борошна чи крупiв   0 0 -
  - - iншi:        
0714 10 91 00 - - - якi призначаються для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг або свiжi та цiлi, або без шкiрки i мороженi, порiзанi чи непорiзанi   0 0 -
0714 10 99 00 - - - iншi   0 0 -";

     14) цифри i слово:

"0714 20 90 00 - - iнша   20 20 -"

     замiнити цифрами i словом:

"0714 20 90 00 - - iнша   0 0 -";

     15) цифри i слово:

"0714 90 90 00 - - iншi   20 20 -"

     замiнити цифрами i словом:

"0714 90 90 00 - - iншi   0 0 -";

     16) цифри i слово:

"0801 19 00 00 - - iншi   15 15 -"

     замiнити цифрами i словом:

"0801 19 00 00 - - iншi   0 0 -";

     17) цифри i слово:

"0801 31 00 90 - - - iншi   20 20 -"

     замiнити цифрами i словом:

"0801 31 00 90 - - - iншi   10 10 -";

     18) цифри i слово:

"0801 32 00 90 - - - iншi   15 15 -"

     замiнити цифрами i словом:

"0801 32 00 90 - - - iншi   5 5 -";

     19) цифри i слова:

"0803 00 11 00 - - плантайни   3 3 -
0803 00 19 00 - - iншi   3 3 -
0803 00 90 00 - сушенi   3 3 -
0804 Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свiжi або сушенi:        
0804 10 00 00 - фiнiки   4 4 -
0804 20 - iнжир:        
0804 20 10 00 - - свiжий   4 4 -
0804 20 90 00 - - сушений   4 4 -
0804 30 00 00 - ананаси   4 4 -
0804 40 00 00 - авокадо   4 4 -
0804 50 00 00 - гуаява, манго та мангостан   3 3 -
0805 Цитрусовi, свiжi або сушенi:        
0805 10 - апельсини:        
  - - апельсини солодкi, свiжi:        
0805 10 10 00 - - - корольки та напiвкорольки   3 3 -
  - - - iншi:        
0805 10 30 00 - - - - сорти Навель, Навелiн, Навелат, Салюстiана, Верна, Валенсiя пiзня, Мальтеза, Шамоутiс, Овалiс, Тровiта i Гамлiн   3 3 -
0805 10 50 00 - - - - iншi   3 3 -
0805 10 80 00 - - iншi   3 3 -
0805 20 - мандарини (включаючи танжерини та сатсума); клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових:        
0805 20 10 00 - - клементини   3 3 -
0805 20 30 00 - - монреаль i сатсума   3 3 -
0805 20 50 00 - - мандарини та вiлкiнги   3 3 -
0805 20 70 00 - - танжерини   3 3 -
0805 20 90 00 - - iншi   3 3 -
0805 40 00 00 - грейпфрути рiзних видiв   3 3 -
0805 50 - лимони (Сitrus limon, Сitrus limonum) i лайми (Сitrus aurantifolia, Сitrus latifolia):        
0805 50 10 00 - - лимони (Сitrus limon, Сitrus limonum)   3 3 -
0805 50 90 00 - - лайми (Сitrus aurantifolia, Сitrus latifolia)   3 3 -
0805 90 00 00 - iншi   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"0803 00 11 00 - - плантайни   0 0 -
0803 00 19 00 - - iншi   0 0 -
0803 00 90 00 - сушенi   0 0 -
0804 Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свiжi або сушенi:        
0804 10 00 00 - фiнiки   3 3 -
0804 20 - iнжир:        
0804 20 10 00 - - свiжий   3 3 -
0804 20 90 00 - - сушений   3 3 -
0804 30 00 00 - ананаси   3 3 -
0804 40 00 00 - авокадо   3 3 -
0804 50 00 00 - гуаява, манго та мангостан   0 0 -
0805 Цитрусовi, свiжi або сушенi:        
0805 10 - апельсини:        
  - - апельсини солодкi, свiжi:        
0805 10 10 00 - - - корольки та напiвкорольки   0 0 -
  - - - iншi:        
0805 10 30 00 - - - - сорти Навель, Навелiн, Навелат, Салюстiана, Верна, Валенсiя пiзня, Мальтеза, Шамоутiс, Овалiс, Тровiта i Гамлiн   0 0 -
0805 10 50 00 - - - - iншi   0 0 -
0805 10 80 00 - - iншi   0 0 -
0805 20 - мандарини (включаючи танжерини та сатсума); клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових:        
0805 20 10 00 - - клементини   0 0 -
0805 20 30 00 - - монреаль i сатсума   0 0 -
0805 20 50 00 - - мандарини та вiлкiнги   0 0 -
0805 20 70 00 - - танжерини   0 0 -
0805 20 90 00 - - iншi   0 0 -
0805 40 00 00 - грейпфрути рiзних видiв   0 0 -
0805 50 - лимони (Сitrus limon, Сitrus limonum) i лайми (Сitrus aurantifolia, Сitrus latifolia):        
0805 50 10 00 - - лимони (Сitrus limon, Сitrus limonum)   0 0 -
0805 50 90 00 - - лайми (Сitrus aurantifolia, Сitrus latifolia)   0 0 -
0805 90 00 00 - iншi   0 0 -";

     20) цифри i слова:

"0807 11 00 10 - - - з 1 грудня до 31 березня   5 5 -
0807 11 00 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада   0,3 євро за 1 кг 0,3 євро за 1 кг -
0807 19 00 - - iншi:        
0807 19 00 10 - - - з 1 грудня до 31 березня   5 5 -
0807 19 00 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада   0,3 євро за 1 кг 0,3 євро за 1 кг -
0807 20 00 00 - папая   5 5 -
0808 Яблука, грушi та айва, свiжi:        
0808 10 - яблука:        
0808 10 10 00 - - для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудня   0,5 євро за 1 кг 0,5 євро за 1 кг -
  - - iншi:        
0808 10 20 - - - сорти Голден Делiшес:        
0808 10 20 10 - - - - з 1 грудня до 31 березня   5 5 -
0808 10 20 90 - - - - з 1 квiтня до 30 листопада   0,5 євро за 1 кг 0,5 євро за 1 кг -
0808 10 50 - - - сорти Граннi Смiт:        
0808 10 50 10 - - - - з 1 грудня до 31 березня   5 5 -
0808 10 50 90 - - - - з 1 квiтня до 30 листопада   0,5 євро за 1 кг 0,5 євро за 1 кг -
0808 10 90 - - - iншi:        
0808 10 90 10 - - - - з 1 грудня до 31 березня   5 5 -
0808 10 90 90 - - - - з 1 квiтня до 30 листопада   0,5 євро за 1 кг 0,5 євро за 1 кг -
0808 20 - грушi та айва:        
  - - грушi:        
0808 20 10 00 - - - для грушевого сидру, насипом, з 1 серпня до 31 грудня   0,5 євро за 1 кг 0,5 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словами:

"0807 11 00 10 - - - з 1 грудня до 31 березня   0 0 -
0807 11 00 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада   20 20 -
0807 19 00 - - iншi:        
0807 19 00 10 - - - з 1 грудня до 31 березня   0 0 -
0807 19 00 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада   20 20 -
0807 20 00 00 - папая   0 0 -
0808 Яблука, грушi та айва, свiжi:        
0808 10 - яблука:        
0808 10 10 00 - - для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудня   10 10 -
  - - iншi:        
0808 10 20 - - - сорти Голден Делiшес:        
0808 10 20 10 - - - - з 1 грудня до 31 березня   0 0 -
0808 10 20 90 - - - - з 1 квiтня до 30 листопада   10 10 -
0808 10 50 - - - сорти Граннi Смiт:        
0808 10 50 10 - - - - з 1 грудня до 31 березня   0 0 -
0808 10 50 90 - - - - з 1 квiтня до 30 листопада   10 10 -
0808 10 90 - - - iншi:        
0808 10 90 10 - - - - з 1 грудня до 31 березня   0 0 -
0808 10 90 90 - - - - з 1 квiтня до 30 листопада   10 10 -
0808 20 - грушi та айва:        
  - - грушi:        
0808 20 10 00 - - - для грушевого сидру, насипом, з 1 серпня до 31 грудня   10 10 -";

     21) цифри i слова:

"0808 20 50 90 - - - - з 1 квiтня до 30 листопада   0,5 євро за 1 кг 0,5 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словами:

"0808 20 50 90 - - - - з 1 квiтня до 30 листопада   10 10 -";

     22) цифри i слова:

"0809 10 00 00 - абрикоси   0,5 євро за 1 кг 0,5 євро за 1 кг -
0809 20 - вишнi та черешнi:        
0809 20 05 00 - - вишня кисла (Рrunus cerasus)   0,5 євро за 1 кг 0,5 євро за 1 кг -
0809 20 95 00 - - iншi   0,5 євро за 1 кг 0,5 євро за 1 кг -
0809 30 - персики, включаючи нектарини:        
0809 30 10 00 - - нектарини   10 10 -
0809 30 90 00 - - iншi   0,5 євро за 1 кг 0,5 євро за 1 кг -
0809 40 - сливи та терен:        
0809 40 05 00 - - сливи   0,5 євро за 1 кг 0,5 євро за 1 кг -
0809 40 90 00 - - терен   0,5 євро за 1 кг 0,5 євро за 1 кг -
0810 Iншi плоди, свiжi:        
0810 10 00 00 - суницi та полуницi   20 20 -
0810 20 - малина, ожина, плоди шовковицi та гiбрид ожини з малиною (логанова ягода):        
0810 20 10 00 - - малина   0,6 євро за 1 кг 0,6 євро за 1 кг -
0810 20 90 00 - - iншi   0,6 євро за 1 кг 0,6 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словами:

"0809 10 00 00 - абрикоси   5 5 -
0809 20 - вишнi та черешнi:        
0809 20 05 00 - - вишня кисла (Рrunus cerasus)   5 5 -
0809 20 95 00 - - iншi   5 5 -
0809 30 - персики, включаючи нектарини:        
0809 30 10 00 - - нектарини   5 5 -
0809 30 90 00 - - iншi   5 5 -
0809 40 - сливи та терен:        
0809 40 05 00 - - сливи   5 5 -
0809 40 90 00 - - терен   5 5 -
0810 Iншi плоди, свiжi:        
0810 10 00 00 - суницi та полуницi   17 17 -
0810 20 - малина, ожина, плоди шовковицi та гiбрид ожини з малиною (логанова ягода):        
0810 20 10 00 - - малина   20 20 -
0810 20 90 00 - - iншi   20 20 -";

     23) цифри i слова:

"1001 10 00 90 - - iнша   40 євро за 1 т 40 євро за 1 т -
1001 90 - iншi:        
1001 90 10 00 - - полба для сiвби   40 євро за 1 т 40 євро за 1 т -
  - - iнша полба, пшениця м'яка i сумiш пшеницi та жита (меслин):        
1001 90 91 00 - - - насiннєвi пшениця м'яка i сумiш пшеницi та жита (меслин)   0 0 -
1001 90 99 00 - - - iншi   40 євро за 1 т 40 євро за 1 т -
1002 00 00 00 Жито   20 євро за 1 т 20 євро за 1 т -
1003 00 Ячмiнь:        
1003 00 10 00 - насiннєвий   20 євро за 1 т 20 євро за 1 т -
1003 00 90 00 - iнший   20 євро за 1 т 20 євро за 1 т -
1004 00 00 00 Овес   20 євро за 1 т 20 євро за 1 т -"

     замiнити цифрами i словами:

"1001 10 00 90 - - iнша   10 10 -
1001 90 - iншi:        
1001 90 10 00 - - полба для сiвби   10 10 -
  - - iнша полба, пшениця м'яка i сумiш пшеницi та жита (меслин):        
1001 90 91 00 - - - насiннєвi пшениця м'яка i сумiш пшеницi та жита (меслин)   0 0 -
1001 90 99 00 - - - iншi   10 10 -
1002 00 00 00 Жито   20 20 -
1003 00 Ячмiнь:        
1003 00 10 00 - насiннєвий   5 5 -
1003 00 90 00 - iнший   5 5 -
1004 00 00 00 Овес   5 5 -";

     24) цифри i слова:

"1005 90 00 00 - iнша   25%, але не менш як
20 євро за 1 т
25%, але не менш як
20 євро за 1 т
-"

     замiнити цифрами i словом:

"1005 90 00 00 - iнша   10 10 -";

     25) цифри i слова:

"1008 10 00 00 - гречка   0,05 євро за 1 кг 0,05 євро за 1 кг -
1008 20 00 00 - просо   0,05 євро за 1 кг 0,05 євро за 1 кг -
1008 30 00 00 - насiння канаркової трави   0,05 євро за 1 кг 0,05 євро за 1 кг -
1008 90 - iншi зерновi культури:        
1008 90 10 00 - - тритикале (пшенично-житнiй гiбрид)   0,05 євро за 1 кг 0,05 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словами:

"1008 10 00 00 - гречка   20 20 -
1008 20 00 00 - просо   20 20 -
1008 30 00 00 - насiння канаркової трави   5 5 -
1008 90 - iншi зерновi культури:        
1008 90 10 00 - - тритикале (пшенично-житнiй гiбрид)   20 20 -";

     26) цифри i слова:

"1008 90 90 90 - - - iншi   0,05 євро за 1 кг 0,05 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словом:

"1008 90 90 90 - - - iншi   20 20 -";

     27) таблицю до групи 11 викласти в такiй редакцiї:

"

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
1101 00 Борошно пшеничне або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину):        
  - борошно пшеничне:        
1101 00 11 00 - - з твердої пшеницi   15 15 -
1101 00 15 00 - - з м'якої пшеницi та полби   15 15 -
1101 00 90 00 - борошно iз сумiшi пшеницi та жита (меслину)   15 15 -
1102 Борошно iз зерна iнших зернових культур, крiм пшеничного або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину):        
1102 10 00 00 - борошно житнє   20 20 -
1102 20 - борошно кукурудзяне:        
1102 20 10 00 - - з вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас.%   20 20 -
1102 20 90 00 - - iнше   20 20 -
1102 30 00 00 - борошно рисове   20 20 -
1102 90 - iнше:        
1102 90 10 00 - - борошно ячмiнне   20 20 -
1102 90 30 00 - - борошно вiвсяне   20 20 -
1102 90 90 00 - - iнше   20 20 -
1103 Крупи, крупка та гранули iз зерна зернових культур:        
  - крупи та крупка:        
1103 11 - - з пшеницi:        
1103 11 10 00 - - - з твердої пшеницi   20 20 -
1103 11 90 00 - - - м'якої пшеницi та полби   20 20 -
1103 13 - - з кукурудзи:        
1103 13 10 00 - - - з вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас.%   20 20 -
1103 13 90 00 - - - iнша   20 20 -
1103 19 - - iз зерна iнших зернових культур:        
1103 19 10 00 - - - жита   20 20 -
1103 19 30 00 - - - ячменю   20 20 -
1103 19 40 00 - - - вiвса   20 20 -
1103 19 50 00 - - - рису   20 20 -
1103 19 90 00 - - - iнших   20 20 -
1103 20 - гранули:        
1103 20 10 00 - - з жита   20 20 -
1103 20 20 00 - - з ячменю   20 20 -
1103 20 30 00 - - з вiвса   20 20 -
1103 20 40 00 - - з кукурудзи   20 20 -
1103 20 50 00 - - з рису   20 20 -
1103 20 60 00 - - з пшеницi   20 20 -
1103 20 90 00 - - з iнших зернових культур   20 20 -
1104 Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi:        
  - зерно, плющене або у виглядi пластiвцiв:        
1104 12 - - з вiвса:        
1104 12 10 00 - - - плющене   20 20 -
1104 12 90 00 - - - у виглядi пластiвцiв   10 10 -
1104 19 - - з iнших зернових культур:        
1104 19 10 00 - - - пшеницi   20 20 -
1104 19 30 00 - - - жита   20 20 -
1104 19 50 00 - - - кукурудзи   20 20 -
  - - - з ячменю:        
1104 19 61 00 - - - - плющене   20 20 -
1104 19 69 00 - - - - у виглядi пластiвцiв   20 20 -
  - - - iнших:        
1104 19 91 00 - - - - пластiвцi з рису   20 20 -
1104 19 99 00 - - - - iншi   10 10 -
  - iнше оброблене зерно (наприклад, лущене, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене):        
1104 22 - - з вiвса:        
1104 22 20 00 - - - лущене   20 20 -
1104 22 30 00 - - - лущене та рiзане або подрiбнене ("Grutze" або "grutten")   20 20 -
1104 22 50 00 - - - обрушене   20 20 -
1104 22 90 00 - - - тiльки подрiбнене   20 20 -
1104 22 98 00 - - - iнше   20 20 -
1104 23 - - з кукурудзи:        
1104 23 10 00 - - - лущене, рiзане або нерiзане, подрiбнене чи неподрiбнене   20 20 -
1104 23 30 00 - - - обрушене   20 20 -
1104 23 90 00 - - - тiльки подрiбнене   20 20 -
1104 23 99 00 - - - iнше   20 20 -
1104 29 - - з iнших зернових культур:        
  - - - ячменю:        
1104 29 01 00 - - - - лущене   20 20 -
1104 29 03 00 - - - - лущене та рiзане або подрiбнене ("Grutze" або "grutten")   20 20 -
1104 29 05 00 - - - - обрушене   20 20 -
1104 29 07 00 - - - - тiльки подрiбнене   20 20 -
1104 29 09 00 - - - - iнше   20 20 -
  - - - iнше:        
  - - - - лущене, рiзане (ядро) або нерiзане, подрiбнене або неподрiбнене:        
1104 29 11 00 - - - - - пшеницi   20 20 -
1104 29 15 00 - - - - - жита   20 20 -
1104 29 19 00 - - - - - iнше   20 20 -
  - - - - обрушене:        
1104 29 31 00 - - - - - пшеницi   20 20 -
1104 29 35 00 - - - - - жита   20 20 -
1104 29 39 00 - - - - - iнше   20 20 -
  - - - - тiльки подрiбнене:        
1104 29 51 00 - - - - - пшеницi   20 20 -
1104 29 55 00 - - - - - жита   20 20 -
1104 29 59 00 - - - - - iнше   20 20 -
  - - - - iнше:        
1104 29 81 00 - - - - - пшеницi   20 20 -
1104 29 85 00 - - - - - жита   20 20 -
1104 29 89 00 - - - - - iнше   20 20 -
1104 30 - зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi:        
1104 30 10 00 - - пшеницi   20 20 -
1104 30 90 00 - - iнших зернових культур   20 20 -
1105 Борошно, крупи, порошок, пластiвцi, гранули з картоплi:        
1105 10 00 00 - борошно, крупи та порошок   20 20 -
1105 20 00 00 - пластiвцi, гранули   20 20 -
1106 Борошно, крупи та порошок iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713, iз саго або з коренеплодiв чи бульбоплодiв товарної позицiї 0714 або продуктiв групи 08:        
1106 10 00 00 - iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713   20 20 -
1106 20 - iз саго або з коренеплодiв чи бульбоплодiв товарної позицiї 0714:        
1106 20 10 00 - - денатурованi   20 20 -
1106 20 90 00 - - iншi   20 20 -
1106 30 - з продуктiв групи 08:        
1106 30 10 00 - - з бананiв   20 20 -
1106 30 90 00 - - iншi   15 15 -
1107 Солод, обсмажений або необсмажений:        
1107 10 - необсмажений:        
  - - з пшеницi:        
1107 10 11 00 - - - у виглядi борошна   10 10 -
1107 10 19 00 - - - iнший   10 10 -
  - - iнший:        
1107 10 91 00 - - - у виглядi борошна   10 10 -
1107 10 99 00 - - - iнший   10 10 -
1107 20 00 00 - обсмажений   10 10 -
1108 Крохмалi; iнулiн:        
  - крохмалi:        
1108 11 00 00 - - пшеничний   15 15 -
1108 12 00 00 - - кукурудзяний   10 10 -
1108 13 00 00 - - картопляний   15 15 -
1108 14 00 00 - - манiоковий   20 20 -
1108 19 - - iнший:        
1108 19 10 00 - - - з рису   15 15 -
1108 19 90 00 - - - iнший   15 15 -
1108 20 00 00 - iнулiн   20 20 -
1109 00 00 00 Клейковина пшенична, суха чи сира   15 15 -";

     28) цифри i слово:

"1205 10 90 00 - - iнше   5 5 -"

     замiнити цифрами i словом:

"1205 10 90 00 - - iнше   0 0 -";

     29) цифри i слово:

"1205 90 00 90 - - iнше   5 5 -"

     замiнити цифрами i словом:

"1205 90 00 90 - - iнше   0 0 -";

     30) цифри i слова:

"1206 00 91 00 - - лущене; у лушпиннi сiрого кольору та з бiлими смугами   15 15 -
1206 00 99 00 - - iнше   15 15 -
1207 Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi:        
1207 10 - горiхи та ядра пальм:        
1207 10 10 00 - - для сiвби   20 20 -
1207 10 90 00 - - iншi   20 20 -
1207 20 - насiння бавовнику:        
1207 20 10 00 - - для сiвби   20 20 -
1207 20 90 00 - - iнше   20 20 -
1207 30 - насiння рицини:        
1207 30 10 00 - - для сiвби   20 20 -
1207 30 90 00 - - iнше   20 20 -
1207 40 - насiння кунжуту:        
1207 40 10 00 - - для сiвби   20 20 -
1207 40 90 00 - - iнше   20 20 -
1207 50 - насiння гiрчицi:        
1207 50 10 00 - - для сiвби   10 10 -
1207 50 90 00 - - iнше   10 10 -
1207 60 - насiння сафлору:        
1207 60 10 00 - - для сiвби   20 20 -
1207 60 90 00 - - iнше   20 20 -"

     замiнити цифрами i словами:

"1206 00 91 00 - - лущене; у лушпиннi сiрого кольору та з бiлими смугами   10 10 -
1206 00 99 00 - - iнше   10 10 -
1207 Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi:        
1207 10 - горiхи та ядра пальм:        
1207 10 10 00 - - для сiвби   5 5 -
1207 10 90 00 - - iншi   5 5 -
1207 20 - насiння бавовнику:        
1207 20 10 00 - - для сiвби   5 5 -
1207 20 90 00 - - iнше   5 5 -
1207 30 - насiння рицини:        
1207 30 10 00 - - для сiвби   5 5 -
1207 30 90 00 - - iнше   5 5 -
1207 40 - насiння кунжуту:        
1207 40 10 00 - - для сiвби   5 5 -
1207 40 90 00 - - iнше   5 5 -
1207 50 - насiння гiрчицi:        
1207 50 10 00 - - для сiвби   5 5 -
1207 50 90 00 - - iнше   5 5 -
1207 60 - насiння сафлору:        
1207 60 10 00 - - для сiвби   5 5 -
1207 60 90 00 - - iнше   5 5 -";

     31) цифри i слова:

"1207 99 20 00 - - - для сiвби   20 20 -
  - - - iншi:        
1207 99 91 00 - - - - насiння конопель   20 20 -
1207 99 98 00 - - - - iншi   20 20 -"

     замiнити цифрами i словами:

"1207 99 20 00 - - - для сiвби   5 5 -
  - - - iншi:        
1207 99 91 00 - - - - насiння конопель   5 5 -
1207 99 98 00 - - - - iншi   5 5 -";

     32) цифри i слова:

"1209 10 00 00 - насiння цукрових бурякiв   22 євро за 1 кг 22 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словами:

"1209 10 00 00 - насiння цукрових бурякiв   5 5 -".

     4. У роздiлi III:

     1) цифри i слова:

"1501 00 11 00 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   0,15 євро за 1 кг 0,15 євро за 1 кг -
1501 00 19 00 - - iншi   0,15 євро за 1 кг 0,15 євро за 1 кг -
1501 00 90 00 - жир свiйської птицi   0,15 євро за 1 кг 0,15 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словами:

"1501 00 11 00 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   20 20 -
1501 00 19 00 - - iншi   20 20 -
1501 00 90 00 - жир свiйської птицi   20 20 -";

     2) цифри i слова:

"1502 00 10 90 - - iншi   0,15 євро за 1 кг 0,15 євро за 1 кг -
1502 00 90 00 - iншi   0,15 євро за 1 кг 0,15 євро за 1 кг -
1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин i тваринне масло, неемульгованi, незмiшанi, не приготовленi iншим чином:        
  - лярд-стеарин i олеостеарин:        
1503 00 11 00 - - для промислового використання   0,15 євро за 1 кг 0,15 євро за 1 кг -
1503 00 19 00 - - iншi   0,15 євро за 1 кг 0,15 євро за 1 кг -
1503 00 30 00 - масло тваринне, для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   0,15 євро за 1 кг 0,15 євро за 1 кг -
1503 00 90 00 - iншi   0,15 євро за 1 кг 0,15 євро за 1 кг -
1504 Жири i масла та їх фракцiї, з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:        
1504 10 - жири та їх фракцiї, з риб'ячої печiнки:        
1504 10 10 00 - - з вмiстом вiтамiну А не бiльш як 2500 МО/г   10 10 -
  - - iншi:        
1504 10 91 00 - - - з палтуса   10 10 -
1504 10 99 00 - - - iншi   10 10 -
1504 20 - жири i масла та їх фракцiї, з риби, крiм жирiв з печiнки:        
1504 20 10 00 - - твердої фракцiї   10 10 -
1504 20 90 00 - - iншi   10 10 -
1504 30 - жири i масла та їх фракцiї, з морських ссавцiв:        
1504 30 10 00 - - твердi фракцiї   10 10 -
1504 30 90 00 - - iншi   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"1502 00 10 90 - - iншi   12 12 -
1502 00 90 00 - iншi   12 12 -
1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин i тваринне масло, неемульгованi, незмiшанi, не приготовленi iншим чином:        
  - лярд-стеарин i олеостеарин:        
1503 00 11 00 - - для промислового використання   20 20 -
1503 00 19 00 - - iншi   20 20 -
1503 00 30 00 - масло тваринне, для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   20 20 -
1503 00 90 00 - iншi   20 20 -
1504 Жири i масла та їх фракцiї, з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:        
1504 10 - жири та їх фракцiї, з риб'ячої печiнки:        
1504 10 10 00 - - з вмiстом вiтамiну А не бiльш як 2500 МО/г   7 7 -
  - - iншi:        
1504 10 91 00 - - - з палтуса   7 7 -
1504 10 99 00 - - - iншi   7 7 -
1504 20 - жири i масла та їх фракцiї, з риби, крiм жирiв з печiнки:        
1504 20 10 00 - - твердої фракцiї   7 7 -
1504 20 90 00 - - iншi   7 7 -
1504 30 - жири i масла та їх фракцiї, з морських ссавцiв:        
1504 30 10 00 - - твердi фракцiї   7 7 -
1504 30 90 00 - - iншi   7 7 -";

     3) цифри i слова:

"1511 90 99 00 - - - iншi   5 5 -
1512 Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:        
  - олiї соняшникова або сафлорова та їх фракцiї:        
1512 11 - - олiї сирi:        
1512 11 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   10 10 -
  - - - iншi:        
1512 11 91 00 - - - - соняшникова   0,8 євро за 1 кг 0,8 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словами:

"1511 90 99 00 - - - iншi   0 0 -
1512 Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:        
  - олiї соняшникова або сафлорова та їх фракцiї:        
1512 11 - - олiї сирi:        
1512 11 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   8 8 -
  - - - iншi:        
1512 11 91 00 - - - - соняшникова   20 20 -";

     4) цифри i слова:

"1512 19 90 10 - - - - соняшниковi   0,8 євро за 1 кг 0,8 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словом:

"1512 19 90 10 - - - - соняшниковi   30 30 -";

     5) цифри i слово:

"1513 29 19 00 - - - - iншi   5 5 -"

     замiнити цифрами i словом:

"1513 29 19 00 - - - - iншi   0 0 -";

     6) цифри i слова:

"1516 10 10 00 - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше   20 20 -
1516 10 90 00 - - iншi   20 20 -"

     замiнити цифрами i словами:

"1516 10 10 - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше:        
1516 10 10 10 - - - з морських ссавцiв   10 10 -
1516 10 10 90 - - - iншi   20 20 -
1516 10 90 - - iншi:        
1516 10 90 10 - - - з морських ссавцiв   10 10 -
1516 10 90 90 - - - iншi   20 20 -";

     7) цифри i слова:

"1516 20 91 20 - - - - олiя пальмова   20 20 -
  - - - - олiя пальмоядрова та її фракцiї рафiнованi, вибiленi, дезодорованi:        
1516 20 91 31 - - - - - олiя пальмоядрова   20 20 -
1516 20 91 32 - - - - - олеїн пальмоядровий   20 20 -
1516 20 91 33 - - - - - стеарин пальмоядровий гiдрогенiзований   20 20 -"

     замiнити цифрами i словами:

"1516 20 91 20 - - - - олiя пальмова   5 5 -
  - - - - олiя пальмоядрова та її фракцiї рафiнованi, вибiленi, дезодорованi:        
1516 20 91 31 - - - - - олiя пальмоядрова   5 5 -
1516 20 91 32 - - - - - олеїн пальмоядровий   5 5 -
1516 20 91 33 - - - - - стеарин пальмоядровий гiдрогенiзований   5 5 -";

     8) цифри i слова:

"1516 20 96 11 - - - - - - - в упаковцi масою нетто не бiльше як 20 кг   20 20 -
1516 20 96 15 - - - - - - - iнша   20 20 -"

     замiнити цифрами i словами:

"1516 20 96 11 - - - - - - - в упаковцi масою нетто не бiльш як 20 кг   5 5 -
1516 20 96 15 - - - - - - - iнша   5 5 -";

     9) цифри i слова:

"1516 20 98 21 - - - - - - - олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована для технiчного та промислового використання   10 10 -
1516 20 98 22 - - - - - - - олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання   10 10 -
1516 20 98 23 - - - - - - - стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"1516 20 98 21 - - - - - - - олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована для технiчного та промислового використання   5 5 -
1516 20 98 22 - - - - - - - олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання   5 5 -
1516 20 98 23 - - - - - - - стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання   5 5 -";

     10) цифри i слова:

"1517 10 10 00 - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 15 мас.%   1 євро за 1 кг 1 євро за 1 кг -
1517 10 90 00 - - iнший   1 євро за 1 кг 1 євро за 1 кг -
1517 90 - iншi:        
1517 90 10 00 - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 15 мас.%   1 євро за 1 кг 1 євро за 1 кг -
  - - iншi:        
1517 90 91 00 - - - олiї нелеткi, рiдкi, змiшанi   1 євро за 1 кг 1 євро за 1 кг -
1517 90 93 00 - - - харчовi сумiшi або продукти, що використовуються для змащування форм   1 євро за 1 кг 1 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словами:

"1517 10 10 00 - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 15 мас.%   10 10 -
1517 10 90 00 - - iнший   10 10 -
1517 90 - iншi:        
1517 90 10 00 - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 15 мас.%   15 15 -
  - - iншi:        
1517 90 91 00 - - - олiї нелеткi, рiдкi, змiшанi   15 15 -
1517 90 93 00 - - - харчовi сумiшi або продукти, що використовуються для змащування форм   15 15 -";

     11) цифри i слова:

"1517 90 99 91 - - - - - для додання в тiсто (шортенiнги), замiнники какао-масла, еквiваленти какао-масла, аналоги какао-масла для виробництва харчових продуктiв   15 15 -"

     замiнити цифрами i словами:

"1517 90 99 91 - - - - - для додання в тiсто (шортенiнги), замiнники какао-масла, еквiваленти какао-масла, аналоги какао-масла для виробництва харчових продуктiв   5 5 -";

     12) цифри i слова:

"1518 00 95 00 - - - нехарчовi сумiшi та продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел i олiй та їх фракцiй   0,1 євро за 1 кг 0,1 євро за 1 кг -
1518 00 99 00 - - - iншi   0,1 євро за 1 кг 0,1 євро за 1 кг -"

     замiнити цифрами i словами:

"1518 00 95 00 - - - нехарчовi сумiшi та продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел i олiй та їх фракцiй   20 20 -
1518 00 99 00 - - - iншi   20 20 -";

     13) цифри i слова:

"1521 10 00 00 - воски рослиннi   5 5 -"

     замiнити цифрами i словами:

"1521 10 00 00 - воски рослиннi   0 0 -".

     5. У роздiлi IV:

     1) таблицю до групи 16 викласти в такiй редакцiї:

"

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
1601 00 Ковбаси та аналогiчнi вироби з м'яса, м'ясних субпродуктiв чи кровi; готовi харчовi продукти, виготовленi на основi цих виробiв:        
1601 00 10 00 - з печiнки   15 15 -
  - iншi:        
1601 00 91 00 - - ковбаси, сухi або пастоподiбнi, сирi   15 15 -
1601 00 99 00 - - iншi   15 15 -
1602 Iншi готовi чи консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi:        
1602 10 00 00 - гомогенiзованi готовi продукти   15 15 -
1602 20 - з печiнки будь-яких тварин:        
  - - гусячої або качиної:        
1602 20 11 00 - - - якi мiстять 75 мас. % або бiльше жирної печiнки   10 10 -
1602 20 19 00 - - - iншi   10 10 -
1602 20 90 00 - - iншi   20 20 -
  - iз свiйської птицi товарної позицiї 0105:        
1602 31 - - з iндикiв:        
  - - - якi мiстять 57 мас.% або бiльше м'яса чи субпродуктiв:        
1602 31 11 00 - - - - якi мiстять виключно сире м'ясо iндикiв   20 20 -
1602 31 19 00 - - - - iншi   20 20 -
1602 31 30 00 - - - якi мiстять 25 мас.% або бiльше, але менш як 57 мас.% м'яса чи субпродуктiв   20 20 -
1602 31 90 00 - - - iншi   20 20 -
1602 32 - - з курей свiйських (Gallus domesticus):        
  - - - якi мiстять 57 мас.% або бiльше м'яса чи субпродуктiв:        
1602 32 11 00 - - - - сирi   15 15 -
1602 32 19 00 - - - - iншi   15 15 -
1602 32 30 00 - - - якi мiстять 25 мас.% або бiльше, але менш як 57 мас.% м'яса чи субпродуктiв   15 15 -
1602 32 90 00 - - - iншi   15 15 -
1602 39 - - iншi:        
  - - - якi мiстять 57 мас.% або бiльше м'яса чи субпродуктiв:        
1602 39 21 00 - - - - сирi   20 20 -
1602 39 29 00 - - - - iншi   20 20 -
1602 39 40 00 - - - якi мiстять 25 мас.% або бiльше, але менш як 57 мас.% м'яса чи субпродуктiв   20 20 -
1602 39 80 00 - - - iншi   20 20 -
  - iз свинини:        
1602 41 - - окiст i його вiдруби:        
1602 41 10 00 - - - свiйської свинi   10 10 -
1602 41 90 00 - - - iншi   10 10 -
1602 42 - - з лопатки та її вiдрубiв:        
1602 42 10 00 - - - свiйської свинi   10 10 -
1602 42 90 00 - - - iншi   10 10 -
1602 49 - - iншi, включаючи сумiшi:        
  - - - iз свiйських свиней:        
  - - - - якi мiстять 80 мас.% або бiльше м'яса чи м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження:        
1602 49 11 00 - - - - - фiлейнi частини (за винятком шийних частин) та їх вiдруби, включаючи сумiшi фiлейних частин або окостiв   10 10 -
1602 49 13 00 - - - - - шийнi частини та їх вiдруби, включаючи сумiшi шийних i лопаткових частин   10 10 -
1602 49 15 00 - - - - - iншi сумiшi, що мiстять окости, лопатковi частини, фiлейнi частини або шийнi частини та їх вiдруби   10 10 -
1602 49 19 00 - - - - - iншi   10 10 -
1602 49 30 00 - - - - якi мiстять 40 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% м'яса або м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження   10 10 -
1602 49 50 00 - - - - якi мiстять менш як 40 мас.% м'яса чи м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження   10 10 -
1602 49 90 00 - - - iншi   10 10 -
1602 50 - з великої рогатої худоби:        
1602 50 10 00 - - сирi; сумiшi м'яса або м'ясних субпродуктiв варених i м'яса або м'ясних субпродуктiв сирих   10 10 -
  - - iншi:        
  - - - у герметично закритих посудинах:        
1602 50 31 00 - - - - солонина (Corned beef)   10 10 -
1602 50 39 00 - - - - iншi   10 10 -
1602 50 80 00 - - - iншi   10 10 -
1602 90 - iншi, включаючи готовi продукти з кровi будь-яких тварин:        
1602 90 10 00 - - продукти з кровi будь-яких тварин   10 10 -
  - - iншi:        
1602 90 31 00 - - - з дичини або кролика   10 10 -
1602 90 41 00 - - - з пiвнiчних оленiв   10 10 -
  - - - iншi:        
1602 90 51 00 - - - - якi мiстять м'ясо або м'яснi субпродукти свiйських свиней   10 10 -
  - - - - iншi:        
  - - - - - якi мiстять м'ясо або субпродукти великої рогатої худоби:        
1602 90 61 00 - - - - - - сирi; сумiшi м'яса або субпродуктiв варених i м'яса або субпродуктiв сирих   10 10 -
1602 90 69 00 - - - - - - iншi   10 10 -
  - - - - - iншi:        
  - - - - - - з баранини або козлятини:        
  - - - - - - - сирi; сумiшi м'яса або субпродуктiв варених i м'яса або субпродуктiв сирих:        
1602 90 72 00 - - - - - - - - з баранини   10 10 -
1602 90 74 00 - - - - - - - - з козлятини   10 10 -
  - - - - - - - iншi:        
1602 90 76 00 - - - - - - - - з баранини   10 10 -
1602 90 78 00 - - - - - - - - з козлятини   10 10 -
1602 90 98 00 - - - - - - iншi   10 10 -
1603 00 Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних:        
1603 00 10 00 - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг   0 0 -
1603 00 80 00 - iншi   0 0 -
1604 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб:        
  - риба цiла або шматками, але не фарширована:        
1604 11 00 00 - - лосось   5 5 -
1604 12 - - оселедцi:        
1604 12 10 00 - - - фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олiї, морожене   5 5 -
  - - - iншi:        
1604 12 91 00 - - - - у герметично закритих посудинах   5 5 -
1604 12 99 00 - - - - iншi   5 5 -
1604 13 - - сардини, сардинела, кiлька або шпроти:        
  - - - сардини:        
1604 13 11 00 - - - - в оливковiй олiї   20 20 -
1604 13 19 00 - - - - iншi   10 10 -
1604 13 90 - - - iншi:        
1604 13 90 10 - - - - шпроти в олiї   10 10 -
1604 13 90 90 - - - - iншi   10 10 -
1604 14 - - тунець, скiпджек, або тунець смугастий, i пеламiда (Sarda spp.):        
  - - - тунець та скiпджек, або тунець смугастий:        
1604 14 11 00 - - - - в олiї   7 7 -
  - - - - iншi:        
1604 14 16 00 - - - - - фiле, або "балик"   7 7 -
1604 14 18 00 - - - - - iншi   7 7 -
1604 14 90 00 - - - пеламiда (Sarda spp.)   7 7 -
1604 15 - - скумбрiя:        
  - - - скумбрiя звичайна, або європейська (Scomber scombrus), i скумбрiя японська, або схiдна (Scomber japonicus):        
1604 15 11 - - - - фiле:        
1604 15 11 10 - - - - - скумбрiї звичайної, або європейської (Scomber scombrus)   5 5 -
1604 15 11 20 - - - - - скумбрiї японської, або схiдної (Scomber japonicus)   20 20 -
1604 15 19 - - - - iншi:        
1604 15 19 10 - - - - - скумбрiї звичайної, або європейської (Scomber scombrus)   5 5 -
1604 15 19 20 - - - - - скумбрiї японської, або схiдної (Scomber japonicus)   20 20 -
1604 15 90 00 - - - скумбрiя австралiйська (Scomber australаsicus)   5 5 -
1604 16 00 00 - - анчоуси   15 15 -
1604 19 - - iнша:        
1604 19 10 00 - - - лососевi, крiм лосося   10 10 -
  - - - риба роду Euthynnus, крiм скiпджека, або тунця смугастого (Euthуnnus (Katsuwonus) pelamis):        
1604 19 31 00 - - - - фiле, або "балик"   10 10 -
1604 19 39 00 - - - - iншi   10 10 -
1604 19 50 00 - - - однокольоровий бонiто (Оrcynopsis unicolor)   10 10 -
  - - - iнша:        
1604 19 91 - - - - фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олiї, морожене:        
1604 19 91 10 - - - - - окуня морського золотистого (Sebastes marinus)   5 5 -
1604 19 91 20 - - - - - червоного миня (Urophycis chuss)   5 5 -
1604 19 91 30 - - - - - хека срiблястого (Merluccius bilinearis)   5 5 -
1604 19 91 40 - - - - - мерлузи орегонської (Merluccius productus)   5 5 -
1604 19 91 90 - - - - - iншi   5 5 -
  - - - - iншi:        
1604 19 92 00 - - - - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)   5 5 -
1604 19 93 00 - - - - - сайда (Pollachaius virens)   5 5 -
1604 19 94 - - - - - мерлуза (Merluccius spp.) i морський минь (Urophyycis spp.):        
1604 19 94 10 - - - - - - мерлуза орегонська (Merluccius productus)   5 5 -
1604 19 94 20 - - - - - - хек срiблястий (Merluccius bilinearis)   5 5 -
1604 19 94 30 - - - - - - червоний минь (Urophycis chuss)   5 5 -
1604 19 94 90 - - - - - - iншi   5 5 -
1604 19 95 00 - - - - - минтай (Theragra chalcogramma) i срiбляста сайда (Pollachius pollachius)   5 5 -
1604 19 98 - - - - - iншi:        
1604 19 98 10 - - - - - - окунь морський золотистий (Sebastes marinus)   5 5 -
1604 19 98 20 - - - - - - осетроподiбнi (Acipenseriformes)   5 5 -
1604 19 98 30 - - - - - - судак (Stizostedion spp.)   5 5 -
1604 19 98 90 - - - - - - iншi   5 5 -
1604 20 - iнша риба готова або консервована:        
1604 20 05 00 - - готовi продукти iз сурiмi   5 5 -
  - - iншi:        
1604 20 10 00 - - - з лосося   5 5 -
1604 20 30 - - - з лососевих, крiм лосося:        
1604 20 30 10 - - - - з арктичного гольця (Salvelinus alpinus)   5 5 -
1604 20 30 90 - - - - з iнших   5 5 -
1604 20 40 00 - - - з анчоусiв   20 20 -
1604 20 50 - - - iз сардин, пеламiди, скумбрiї звичайної, або європейської (Scomber scombrus), скумбрiї японської, або схiдної (Scomber japonicus), та однокольорового бонiто (Оrcynopsis unicolor):        
1604 20 50 10 - - - - iз скумбрiї звичайної, або європейської (Scomber scombrus)   20 20 -
1604 20 50 20 - - - - iз пеламiди   20 20 -
1604 20 50 30 - - - - з однокольорового бонiто (Оrcynopsis unicolor)   20 20 -
1604 20 50 90 - - - - з iнших   20 20 -
1604 20 70 00 - - - з тунця, скiпджека, або тунця смугастого, та iнших риб роду Euthynnus   5 5 -
1604 20 90 - - - з iнших риб:        
1604 20 90 10 - - - - з осетроподiбних (Acipenseriformes)   5 5 -
1604 20 90 20 - - - - iз судака (Stizostedion spp.)   5 5 -
1604 20 90 90 - - - - з iнших риб   5 5 -
1604 30 - iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб:        
1604 30 10 00 - - iкра осетрових (чорна iкра)   15 15 -
1604 30 90 00 - - iкра iнших риб   10 10 -
1605 Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi:        
1605 10 00 00 - краби   0 0 -
1605 20 - креветки:        
1605 20 10 00 - - у герметично закритих посудинах   0 0 -
  - - iншi:        
1605 20 91 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2 кг   0 0 -
1605 20 99 00 - - - iншi   0 0 -
1605 30 - омари:        
1605 30 10 00 - - м'ясо омара пiсля термообробки, призначене для виготовлення омарового масла або омарового паштету, пасти, супiв чи соусiв   0 0 -
1605 30 90 00 - - iншi   0 0 -
1605 40 00 00 - iншi ракоподiбнi   20 20 -
1605 90 - iншi:        
  - - молюски:        
  - - - мiдiї (Mytilus spp., Perna spp.):        
1605 90 11 00 - - - - у герметично закритих посудинах   5 5 -
1605 90 19 00 - - - - iншi   5 5 -
1605 90 30 00 - - - iншi   5 5 -
1605 90 90 00 - - iншi водянi безхребетнi   10 10 -";

     2) таблицю до групи 17 викласти в такiй редакцiї:

"

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi:        
  - цукор-сирець без додання ароматичних добавок або барвникiв:        
1701 11 - - з тростини:        
1701 11 10 00 - - - для рафiнування   50 50 -
1701 11 90 00 - - - iнший   50 50 -
1701 12 - - з цукрових бурякiв:        
1701 12 10 00 - - - для рафiнування   50 50 -
1701 12 90 00 - - - iнший   50 50 -
  - iнший:        
1701 91 00 00 - - з доданням ароматичних добавок або барвникiв   50 50 -
1701 99 - - iншi:        
1701 99 10 00 - - - цукор бiлий   50 50 -
1701 99 90 00 - - - iншi   50 50 -
1702 Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи з цукрiв без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор i патока:        
  - лактоза та сироп лактози:        
1702 11 00 00 - - з вмiстом лактози 99 мас.% або бiльше, визначеної як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину   5 5 -
1702 19 00 00 - - iншi   5 5 -
1702 20 - цукор i сироп кленовi:        
1702 20 10 00 - - кленовий цукор у твердому станi з доданням ароматичних добавок або барвникiв   5 5 -
1702 20 90 00 - - iншi   5 5 -
1702 30 - глюкоза та сироп з глюкози, без вмiсту фруктози або з вмiстом менш як 20 мас.% фруктози в сухому станi:        
1702 30 10 00 - - iзоглюкоза   5 5 -
  - - iншi:        
  - - - з вмiстом у сухому станi 90 мас.% або бiльше глюкози:        
1702 30 51 00 - - - - у виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого   5 5 -
1702 30 59 00 - - - - iншi   5 5 -
  - - - iншi:        
1702 30 91 00 - - - - у виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого   5 5 -
1702 30 99 00 - - - - iншi   5 5 -
1702 40 - глюкоза та сироп з глюкози, з вмiстом у сухому станi не менш як 20 мас.%, але менш як 50 мас.% фруктози, крiм iнвертного цукру:        
1702 40 10 00 - - iзоглюкоза   5 5 -
1702 40 90 00 - - iншi   5 5 -
1702 50 00 00 - фруктоза хiмiчно чиста   5 5 -
1702 60 - фруктоза iнша та сироп фруктози, з вмiстом у сухому станi понад 50 мас.% фруктози, крiм iнвертного цукру:        
1702 60 10 00 - - iзоглюкоза   5 5 -
1702 60 80 00 - - сироп iнулiновий   5 5 -
1702 60 95 00 - - iншi   5 5 -
1702 90 - iншi, включаючи iнвертний цукор та iншi цукри й цукровi сиропи, з вмiстом у сухому станi 50 мас.% фруктози:        
1702 90 10 00 - - мальтоза хiмiчно чиста   5 5 -
1702 90 30 00 - - iзоглюкоза   5 5 -
1702 90 50 00 - - мальтодекстрин i мальтодекстриновий сироп   5 5 -
1702 90 60 00 - - мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом   5 5 -
  - - цукор i патока карамелiзованi:        
1702 90 71 00 - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше цукрози в сухому станi   5 5 -
  - - - iншi:        
1702 90 75 00 - - - - у виглядi порошку, агломерованого або неагломерованого   5 5 -
1702 90 79 00 - - - - iншi   5 5 -
1702 90 80 00 - - сироп iнулiновий   5 5 -
1702 90 99 00 - - iншi   5 5 -
1703 Патока (меляса), одержана внаслiдок вилучення або рафiнування цукру:        
1703 10 00 00 - патока (меляса) з тростини   10 10 -
1703 90 00 00 - iнша   10 10 -
1704 Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), без вмiсту какао:        
1704 10 - жувальнi гумки, у цукровiй оболонцi або без неї:        
  - - з вмiстом менш як 60 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза):        
1704 10 11 00 - - - у виглядi стрiчки (смужки)   10 10 -
1704 10 19 00 - - - iншi   10 10 -
  - - з вмiстом 60 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза):        
1704 10 91 00 - - - у виглядi стрiчки (смужки)   10 10 -
1704 10 99 00 - - - iншi   10 10 -
1704 90 - iншi:        
1704 90 10 00 - - екстракт солодки, або локрицi, який мiстить понад 10 мас.% цукрози, але без додання iнших речовин   10 10 -
1704 90 30 00 - - бiлий шоколад   10 10 -
  - - iншi:        
1704 90 51 00 - - - пасти i маси, включаючи марципан, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або бiльше   10 10 -
1704 90 55 00 - - - льодяники вiд болю у горлi i цукерки вiд кашлю   10 10 -
1704 90 61 00 - - - драже та аналогiчнi їм солодощi, у виглядi драже   10 10 -
  - - - iншi:        
1704 90 65 00 - - - - кондитерськi вироби у виглядi гумки або желе, включаючи фруктову пасту (мармелад) у виглядi кондитерських виробiв з цукру   10 10 -
1704 90 71 00 - - - - карамель, з вареного цукру без жирових добавок, з начинкою або без начинки   10 10 -
1704 90 75 00 - - - - iрис, цукерки та аналогiчнi солодощi, з вареного цукру з жировими добавками   10 10 -
  - - - - iншi:        
1704 90 81 00 - - - - - одержанi в результатi пресування (у виглядi таблеток)   10 10 -
1704 90 99 00 - - - - - iншi   10 10 -";

     3) цифри i слова:

"1805 00 00 90 - iнший   5 5 -
1806 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао:        
1806 10 - какао-порошок, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджу-вальних речовин:        
1806 10 15 00 - - без вмiсту цукрози або з вмiстом менш як 5 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу   15 15 -
1806 10 20 00 - - з вмiстом 5 мас.% або бiльше, але менш як 65 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу   15 15 -
1806 10 30 00 - - з вмiстом 65 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглю-кози, перерахованої на цукрозу   15 15 -
1806 10 90 00 - - з вмiстом 80 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглю-кози, перерахованої на цукрозу   15 15 -"

     замiнити цифрами i словами:

"1805 00 00 90 - iнший   0 0 -
1806 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао:        
1806 10 - какао-порошок, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджу-вальних речовин:        
1806 10 15 00 - - без вмiсту цукрози або з вмiстом менш як 5 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу   5 5 -
1806 10 20 00 - - з вмiстом 5 мас.% або бiльше, але менш як 65 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу   5 5 -
1806 10 30 00 - - з вмiстом 65 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу   5 5 -
1806 10 90 00 - - з вмiстом 80 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглю-кози, перерахованої на цукрозу   5 5 -";

     4) цифри i слова:

"1806 31 00 00 - - з начинкою   15 15 -
1806 32 - - без начинки:        
1806 32 10 00 - - - з доданням зерен зернових культур, горiхiв або плодiв   15 15 -
1806 32 90 00 - - - iншi   15 15 -
1806 90 - iншi:        
  - - шоколад i шоколаднi вироби:        
  - - - шоколаднi цукерки, з начинкою або без начинки:        
1806 90 11 00 - - - - якi мiстять алкоголь   15 15 -
1806 90 19 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - - iншi:        
1806 90 31 00 - - - - з начинкою   15 15 -
1806 90 39 - - - - без начинки:        
1806 90 39 10 - - - - - вироби з вмiстом неїстiвних iгор або сувенiрiв   15 15 -
1806 90 39 90 - - - - - iншi   15 15 -
1806 90 50 00 - - кондитерськi вироби з цукру та їх замiнники, виготовленi з цукрозамiнникiв, з вмiстом какао   15 15 -
1806 90 60 00 - - пасти, що мiстять какао   15 15 -
1806 90 70 00 - - готовi вироби, що мiстять какао та використовуються для виробництва напоїв   15 15 -
1806 90 90 00 - - iншi   15 15 -"

     замiнити цифрами i словами:

"1806 31 00 00 - - з начинкою   10 10 -
1806 32 - - без начинки:        
1806 32 10 00 - - - з доданням зерен зернових культур, горiхiв або плодiв   5 5 -
1806 32 90 00 - - - iншi   5 5 -
1806 90 - iншi:        
  - - шоколад i шоколаднi вироби:        
  - - - шоколаднi цукерки, з начинкою або без начинки:        
1806 90 11 00 - - - - якi мiстять алкоголь   10 10 -
1806 90 19 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - iншi:        
1806 90 31 00 - - - - з начинкою   10 10 -
1806 90 39 - - - - без начинки:        
1806 90 39 10 - - - - - вироби з вмiстом неїстiвних iгор або сувенiрiв   10 10 -
1806 90 39 90 - - - - - iншi   10 10 -
1806 90 50 00 - - кондитерськi вироби з цукру та їх замiнники, виготовленi з цукрозамiнникiв, з вмiстом какао   10 10 -
1806 90 60 00 - - пасти, що мiстять какао   10 10 -
1806 90 70 00 - - готовi вироби, що мiстять какао та використовуються для виробництва напоїв   10 10 -
1806 90 90 00 - - iншi   10 10 -";

     5) цифри i слова:

"1904 20 10 00 - - вироби типу мюслi (Musli) на основi несмажених пластiвцiв iз зерна зернових культур   20 20 -
  - - iншi:        
1904 20 91 00 - - - виготовленi з кукурудзи   20 20 -
1904 20 95 00 - - - виготовленi з рису   20 20 -
1904 20 99 00 - - - iншi   20 20 -"

     замiнити цифрами i словами:

"1904 20 10 00 - - вироби типу мюслi (Musli) на основi несмажених пластiвцiв iз зерна зернових культур   10 10 -
  - - iншi:        
1904 20 91 00 - - - виготовленi з кукурудзи   10 10 -
1904 20 95 00 - - - виготовленi з рису   10 10 -
1904 20 99 00 - - - iншi   10 10 -";

     6) цифри i слова:

"1905 40 10 00 - - сухарi   17 17 -
1905 40 90 00 - - iншi   17 17 -"

     замiнити цифрами i словами:

"1905 40 10 00 - - сухарi   12 12 -
1905 40 90 00 - - iншi   12 12 -";

     7) цифри i слова:

"2001 10 00 00 - огiрки, корнiшони   17 17 -
2001 90 - iншi:        
2001 90 10 00 - - мангове чутнi   20 20 -
2001 90 20 00 - - плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучих перцiв   20 20 -
2001 90 30 00 - - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata)   20 20 -
2001 90 40 00 - - ямс, батат, або солодка картопля, i аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом 5 мас.% або бiльше крохмалю   20 20 -
2001 90 50 00 - - гриби   20 20 -
2001 90 60 00 - - пальмова серцевина   20 20 -
2001 90 65 00 - - маслини, або оливки   20 20 -
2001 90 70 00 - - перець солодкий стручковий   20 20 -
2001 90 91 00 - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи   20 20 -
2001 90 93 00 - - цибуля   20 20 -
2001 90 99 00 - - iншi   20 20 -
2002 Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти:        
2002 10 - томати цiлi або розрiзанi на частини:        
2002 10 10 00 - - очищенi   15 15 -
2002 10 90 00 - - iншi   15 15 -
2002 90 - iншi:        
  - - з вмiстом сухої речовини менш як 12 мас.%:        
2002 90 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг   20 20 -
2002 90 19 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг   20 20 -
  - - з вмiстом сухої речовини 12 мас.% або бiльше, але не бiльш як 30 мас.%:        
2002 90 31 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг   20 20 -
2002 90 39 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг   20 20 -
  - - з вмiстом сухої речовини понад 30 мас.%:        
2002 90 91 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг   20 20 -
2002 90 99 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг   20 20 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2001 10 00 00 - огiрки, корнiшони   10 10 -
2001 90 - iншi:        
2001 90 10 00 - - мангове чутнi   17 17 -
2001 90 20 00 - - плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучих перцiв   17 17 -
2001 90 30 00 - - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata)   17 17 -
2001 90 40 00 - - ямс, батат, або солодка картопля, i аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом 5 мас.% або бiльше крохмалю   17 17 -
2001 90 50 00 - - гриби   17 17 -
2001 90 60 00 - - пальмова серцевина   17 17 -
2001 90 65 00 - - маслини, або оливки   17 17 -
2001 90 70 00 - - перець солодкий стручковий   17 17 -
2001 90 91 00 - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи   17 17 -
2001 90 93 00 - - цибуля   17 17 -
2001 90 99 00 - - iншi   17 17 -
2002 Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти:        
2002 10 - томати цiлi або розрiзанi на частини:        
2002 10 10 00 - - очищенi   8 8 -
2002 10 90 00 - - iншi   8 8 -
2002 90 - iншi:        
  - - з вмiстом сухої речовини менш як 12 мас.%:        
2002 90 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг   12 12 -
2002 90 19 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг   12 12 -
  - - з вмiстом сухої речовини 12 мас.% або бiльше, але не бiльш як 30 мас.%:        
2002 90 31 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг   12 12 -
2002 90 39 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг   12 12 -
  - - з вмiстом сухої речовини понад 30 мас.%:        
2002 90 91 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг   12 12 -
2002 90 99 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг   12 12 -";

     8) цифри i слова:

"2004 10 10 10 - - - в упаковцi 1 кг або бiльше, не призначена для роздрiбної торгiвлi   20 20 -
2004 10 10 90 - - - iнша   20 20 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2004 10 10 10 - - - в упаковцi 1 кг або бiльше, не призначена для роздрiбної торгiвлi   5 5 -
2004 10 10 90 - - - iнша   15 15 -";

     9) цифри i слова:

"2004 10 99 10 - - - в упаковцi 1 кг або бiльше, не призначена для роздрiбної торгiвлi   20 20 -
2004 10 99 90 - - - iнша   20 20 -
2004 90 - iншi овочi та овочевi сумiшi:        
2004 90 10 00 - - цукрова кукурудза (Zea mаys var. saccharata)   20 20 -
2004 90 30 00 - - капуста квашена, каперси та маслини, або оливки   20 20 -
2004 90 50 00 - - горох (Pisum sativum) i незрiла квасоля Phaseolus spp, у стручках   20 20 -
  - - iншi, включаючи сумiшi:        
2004 90 91 00 - - - цибуля, пiддана лише тепловiй обробцi   20 20 -
2004 90 98 00 - - - iншi   20 20 -
2005 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006:        
2005 10 00 00 - овочi гомогенiзованi   20 20 -
2005 20 - картопля:        
2005 20 10 00 - - у виглядi борошна, круп або пластiвцiв   17 17 -
  - - iнша:        
2005 20 20 00 - - - нарiзана тонкими шматочками, обсмажена або пiдсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання   17 17 -
2005 20 80 00 - - - iнша   17 17 -
2005 40 00 00 - горох (Рisum sativum)   20 20 -
  - квасоля (Vigna spp., Phasеolus spp.):        
2005 51 00 00 - - квасоля лущена   20 20 -
2005 59 00 00 - - iнша   20 20 -
2005 60 00 00 - спаржа   20 20 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2004 10 99 10 - - - в упаковцi 1 кг або бiльше, не призначена для роздрiбної торгiвлi   5 5 -
2004 10 99 90 - - - iнша   15 15 -
2004 90 - iншi овочi та овочевi сумiшi:        
2004 90 10 00 - - цукрова кукурудза (Zea mаys var. saccharata)   15 15 -
2004 90 30 00 - - капуста квашена, каперси та маслини, або оливки   15 15 -
2004 90 50 00 - - горох (Pisum sativum) i незрiла квасоля Phaseolus spp., у стручках   15 15 -
  - - iншi, включаючи сумiшi:        
2004 90 91 00 - - - цибуля, пiддана лише тепловiй обробцi   15 15 -
2004 90 98 00 - - - iншi   15 15 -
2005 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006:        
2005 10 00 00 - овочi гомогенiзованi   15 15 -
2005 20 - картопля:        
2005 20 10 00 - - у виглядi борошна, круп або пластiвцiв   12 12 -
  - - iнша:        
2005 20 20 00 - - - нарiзана тонкими шматочками, обсмажена або пiдсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання   12 12 -
2005 20 80 00 - - - iнша   12 12 -
2005 40 00 00 - горох (Рisum sativum)   12 12 -
  - квасоля (Vigna spp., Phasеolus spp.):        
2005 51 00 00 - - квасоля лущена   15 15 -
2005 59 00 00 - - iнша   15 15 -
2005 60 00 00 - спаржа   15 15 -";

     10) цифри i слова:

"2005 90 10 00 - - плоди роду Сapsicum, крiм солодких стручкових або пахучого перцiв   17 17 -
2005 90 30 00 - - каперси   17 17 -
2005 90 50 00 - - артишоки   17 17 -
2005 90 60 00 - - морква   17 17 -
2005 90 70 00 - - овочевi сумiшi   17 17 -
2005 90 75 00 - - капуста квашена   17 17 -
2005 90 80 00 - - iншi   17 17 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2005 90 10 00 - - плоди роду Сapsicum, крiм солодких стручкових або пахучих перцiв   7 7 -
2005 90 30 00 - - каперси   10 10 -
2005 90 50 00 - - артишоки   7 7 -
2005 90 60 00 - - морква   10 10 -
2005 90 70 00 - - овочевi сумiшi   7 7 -
2005 90 75 00 - - капуста квашена   10 10 -
2005 90 80 00 - - iншi   10 10 -";

     11) цифри i слова:

"2007 10 10 00 - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%   15 15 -
  - - iншi:        
2007 10 91 00 - - - з тропiчних плодiв   15 15 -
2007 10 99 00 - - - iншi   15 15 -
  - iншi:        
2007 91 - - цитрусовi:        
2007 91 10 00 - - - з вмiстом цукру понад 30 мас.%   20 20 -
2007 91 30 00 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%, але не бiльш як 30 мас.%   20 20 -
2007 91 90 00 - - - iншi   20 20 -
2007 99 - - iншi:        
  - - - з вмiстом цукру понад 30 мас.%:        
2007 99 10 00 - - - - пюре та пасти сливовi в первинних упаковках, масою нетто понад 100 кг, призначенi для промислового оброблення   20 20 -
2007 99 20 00 - - - - пюре та пасти з каштанiв   20 20 -
  - - - - iншi:        
2007 99 31 00 - - - - - з вишень i черешень   20 20 -
2007 99 33 00 - - - - - з полуниць i суниць   20 20 -
2007 99 35 00 - - - - - з малини   20 20 -
2007 99 39 00 - - - - - iншi   20 20 -
  - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%, але не бiльш як 30 мас.%:        
2007 99 55 00 - - - - пюре та компоти з яблук   20 20 -
2007 99 57 00 - - - - iншi   20 20 -
  - - - iншi:        
2007 99 91 00 - - - - пюре та компоти з яблук   20 20 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2007 10 10 00 - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%   10 10 -
  - - iншi:        
2007 10 91 00 - - - з тропiчних плодiв   10 10 -
2007 10 99 00 - - - iншi   10 10 -
  - iншi:        
2007 91 - - цитрусовi:        
2007 91 10 00 - - - з вмiстом цукру понад 30 мас.%   15 15 -
2007 91 30 00 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%, але не бiльш як 30 мас.%   15 15 -
2007 91 90 00 - - - iншi   15 15 -
2007 99 - - iншi:        
  - - - з вмiстом цукру понад 30 мас.%:        
2007 99 10 00 - - - - пюре та пасти сливовi в первинних упаковках, масою нетто понад 100 кг, призначенi для промислового оброблення   10 10 -
2007 99 20 00 - - - - пюре та пасти з каштанiв   10 10 -
  - - - - iншi:        
2007 99 31 00 - - - - - з вишень i черешень   10 10 -
2007 99 33 00 - - - - - з полуниць i суниць   10 10 -
2007 99 35 00 - - - - - з малини   10 10 -
2007 99 39 00 - - - - - iншi   10 10 -
  - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%, але не бiльш як 30 мас.%:        
2007 99 55 00 - - - - пюре та компоти з яблук   10 10 -
2007 99 57 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - iншi:        
2007 99 91 00 - - - - пюре та компоти з яблук   10 10 -";

     12) цифри i слова:

"2008 20 11 00 - - - - з вмiстом цукру понад 17 мас.%   15 15 -
2008 20 19 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 20 31 00 - - - - з вмiстом цукру понад 19 мас.%   15 15 -
2008 20 39 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - без додання спирту:        
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
2008 20 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 17 мас.%   15 15 -
2008 20 59 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 20 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 19 мас.%   15 15 -
2008 20 79 00 - - - - iншi   15 15 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2008 20 11 00 - - - - з вмiстом цукру понад 17 мас.%   10 10 -
2008 20 19 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 20 31 00 - - - - з вмiстом цукру понад 19 мас.%   10 10 -
2008 20 39 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - без додання спирту:        
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
2008 20 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 17 мас.%   10 10 -
2008 20 59 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 20 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 19 мас.%   10 10 -
2008 20 79 00 - - - - iншi   10 10 -";

     13) цифри i слово:

"2008 20 90 90 - - - - iншi   15 15 -"

     замiнити цифрами i словом:

"2008 20 90 90 - - - - iншi   10 10 -";

     14) цифри i слова:

"2008 50 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   20 20 -
2008 50 19 00 - - - - - iншi   20 20 -
  - - - - iншi:        
2008 50 31 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   20 20 -
2008 50 39 00 - - - - - iншi   20 20 -
  - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 50 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.%   20 20 -
2008 50 59 00 - - - - iншi   20 20 -
  - - без додання спирту:        
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
2008 50 61 00 - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%   20 20 -
2008 50 69 00 - - - - iншi   20 20 -
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 50 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.%   20 20 -
2008 50 79 00 - - - - iншi   20 20 -
  - - - без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто:        
2008 50 92 00 - - - - 5 кг або бiльше   20 20 -
2008 50 94 00 - - - - 4,5 кг або бiльше, але менш як 5 кг   20 20 -
2008 50 99 00 - - - - менш як 4,5 кг   20 20 -
2008 60 - вишнi та черешнi:        
  - - з доданням спирту:        
  - - - з вмiстом цукру понад 9 мас.%:        
2008 60 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   20 20 -
2008 60 19 00 - - - - iншi   20 20 -
  - - - iншi:        
2008 60 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   20 20 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2008 50 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   15 15 -
2008 50 19 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - iншi:        
2008 50 31 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   15 15 -
2008 50 39 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 50 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.%   15 15 -
2008 50 59 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - без додання спирту:        
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
2008 50 61 00 - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%   15 15 -
2008 50 69 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 50 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.%   15 15 -
2008 50 79 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - - без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто:        
2008 50 92 00 - - - - 5 кг або бiльше   15 15 -
2008 50 94 00 - - - - 4,5 кг або бiльше, але менш як 5 кг   15 15 -
2008 50 99 00 - - - - менш як 4,5 кг   15 15 -
2008 60 - вишнi та черешнi:        
  - - з доданням спирту:        
  - - - з вмiстом цукру понад 9 мас.%:        
2008 60 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   10 10 -
2008 60 19 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - iншi:        
2008 60 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   10 10 -";

     15) цифри i слова:

"2008 60 51 00 - - - - вишнi кислi (Prunus cerasus)   20 20 -
2008 60 59 00 - - - - iншi   20 20 -
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 60 61 00 - - - - вишнi кислi (Prunus cerasus)   20 20 -
2008 60 69 00 - - - - iншi   20 20 -
  - - - без додання цукру, у первинних упаковках масою нетто:        
  - - - - 4,5 кг або бiльше:        
2008 60 71 00 - - - - - вишнi кислi (Prunus cerasus)   20 20 -
2008 60 79 00 - - - - - iншi   20 20 -
  - - - - менш як 4,5 кг:        
2008 60 91 00 - - - - - вишнi кислi (Prunus cerasus)   20 20 -
2008 60 99 00 - - - - - iншi   20 20 -
2008 70 - персики, включаючи нектарини:        
  - - з доданням спирту:        
  - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
  - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%:        
2008 70 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   20 20 -
2008 70 19 00 - - - - - iншi   20 20 -
  - - - - iншi:        
2008 70 31 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   20 20 -
2008 70 39 00 - - - - - iншi   20 20 -
  - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 70 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.%   20 20 -
2008 70 59 00 - - - - iншi   20 20 -
  - - без додання спирту:        
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
2008 70 61 00 - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%   20 20 -
2008 70 69 00 - - - - iншi   20 20 -
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 70 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.%   20 20 -
2008 70 79 00 - - - - iншi   20 20 -
  - - - без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто:        
2008 70 92 00 - - - - 5 кг або бiльше   20 20 -
2008 70 98 00 - - - - менш як 5 кг   20 20 -
2008 80 - суницi та полуницi:        
  - - з доданням спирту:        
  - - - з вмiстом цукру понад 9 мас.%:        
2008 80 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   15 15 -
2008 80 19 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - - iншi:        
2008 80 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   15 15 -
2008 80 39 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - без додання спирту:        
2008 80 50 00 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг   15 15 -
2008 80 70 00 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг   15 15 -
2008 80 90 00 - - - без додання цукру   15 15 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2008 60 51 00 - - - - вишнi кислi (Prunus cerasus)   10 10 -
2008 60 59 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 60 61 00 - - - - вишнi кислi (Prunus cerasus)   10 10 -
2008 60 69 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - без додання цукру, у первинних упаковках масою нетто:        
  - - - - 4,5 кг або бiльше:        
2008 60 71 00 - - - - - вишнi кислi (Prunus cerasus)   10 10 -
2008 60 79 00 - - - - - iншi   10 10 -
  - - - - менш як 4,5 кг:        
2008 60 91 00 - - - - - вишнi кислi (Prunus cerasus)   10 10 -
2008 60 99 00 - - - - - iншi   10 10 -
2008 70 - персики, включаючи нектарини:        
  - - з доданням спирту:        
  - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
  - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%:        
2008 70 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   15 15 -
2008 70 19 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - - iншi:        
2008 70 31 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   15 15 -
2008 70 39 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 70 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.%   15 15 -
2008 70 59 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - без додання спирту:        
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг:        
2008 70 61 00 - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%   15 15 -
2008 70 69 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг:        
2008 70 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.%   15 15 -
2008 70 79 00 - - - - iншi   15 15 -
  - - - без додання цукру, у первинних упаковках, масою нетто:        
2008 70 92 00 - - - - 5 кг або бiльше   15 15 -
2008 70 98 00 - - - - менш як 5 кг   15 15 -
2008 80 - суницi та полуницi:        
  - - з доданням спирту:        
  - - - з вмiстом цукру понад 9 мас.%:        
2008 80 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   10 10 -
2008 80 19 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - iншi:        
2008 80 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.%   10 10 -
2008 80 39 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - без додання спирту:        
2008 80 50 00 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг   10 10 -
2008 80 70 00 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг   10 10 -
2008 80 90 00 - - - без додання цукру   10 10 -";

     16) цифри i слова:

"2009 80 32 30 - - - - - - сiк плодiв гуаяви   2 2 -
2009 80 33 - - - - - соки плодiв манго, мангостана, папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, або хлiбного дерева, саподили, карамболи та пiтаї:        
2009 80 33 10 - - - - - - сiк плодiв манго   10 10 -
2009 80 33 90 - - - - - - iншi   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2009 80 32 30 - - - - - - сiк плодiв гуаяви   0 0 -
2009 80 33 - - - - - соки плодiв манго, мангостана, папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, або хлiбного дерева, саподили, карамболи та пiтаї:        
2009 80 33 10 - - - - - - сiк плодiв манго   0 0 -
2009 80 33 90 - - - - - - iншi   8 8 -";

     17) цифри i слова:

"2009 80 83 00 - - - - - - сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту, i гуаяви   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2009 80 83 00 - - - - - - сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту, i гуаяви   8 8 -";

     18) цифри i слова:

"2102 10 10 00 - - дрiжджi культурнi   20 20 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2102 10 10 00 - - дрiжджi культурнi   15 15 -";

     19) цифри i слова:

"2102 10 90 00 - - iншi   20 20 -
2102 20 - дрiжджi неактивнi; iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми:        
  - - дрiжджi неактивнi:        
2102 20 11 00 - - - у виглядi таблеток, кубикiв чи аналогiчних форм або в первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1кг   20 20 -
2102 20 19 00 - - - iншi   20 20 -
2102 20 90 00 - - iншi   20 20 -
2102 30 00 00 - порошки пекарськi готовi   20 20 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2102 10 90 00 - - iншi   15 15 -
2102 20 - дрiжджi неактивнi; iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми:        
  - - дрiжджi неактивнi:        
2102 20 11 00 - - - у виглядi таблеток, кубикiв чи аналогiчних форм або в первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1кг   10 10 -
2102 20 19 00 - - - iншi   10 10 -
2102 20 90 00 - - iншi   10 10 -
2102 30 00 00 - порошки пекарськi готовi   10 10 -";

     20) цифри i слова:

"2103 30 90 00 - - готова гiрчиця   15 15 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2103 30 90 00 - - готова гiрчиця   12 12 -";

     21) цифри i слова:

"2106 10 20 00 - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас.% молочних жирiв, менш як 5 мас.% цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас.% глюкози або крохмалю   10 10 -
2106 10 80 00 - - iншi   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2106 10 20 00 - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас.% молочних жирiв, менш як 5 мас.% цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас.% глюкози або крохмалю   4 4 -
2106 10 80 00 - - iншi   4 4 -";

     22) цифри i слова:

"2106 90 92 00 - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас.% молочних жирiв, менш як 5 мас.% цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас.% глюкози або крохмалю   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2106 90 92 00 - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас.% молочних жирiв, менш як 5 мас.% цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас.% глюкози або крохмалю   8 8 -";

     23) таблицю до групи 22 викласти в такiй редакцiї:

"

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
2201 Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лiд та снiг:        
2201 10 - води мiнеральнi та газованi:        
  - - води мiнеральнi природнi:        
2201 10 11 00 - - - негазованi   10 10 л
2201 10 19 00 - - - iншi   10 10 л
2201 10 90 00 - - iншi   10 10 л
2201 90 00 00 - iншi   10 10 -
2202 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009:        
2202 10 00 00 - води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин   5 5 л
2202 90 - iншi:        
2202 90 10 00 - - без вмiсту продуктiв товарних позицiй 0401-0404 або жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401-0404   5 5 л
  - - iншi, з вмiстом жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401-0404:        
2202 90 91 00 - - - менш як 0,2 мас.%   5 5 л
2202 90 95 00 - - - 0,2 мас.% або бiльше, але менш як 2 мас.%   5 5 л
2202 90 99 00 - - - 2 мас.% або бiльше   5 5 л
2203 00 Пиво iз солоду (солодове):        
  - у посудинах мiсткiстю 10 л або менше:        
2203 00 01 00 - - в пляшках   0,05 євро за 1 л 0,05 євро за 1 л л
2203 00 09 00 - - iншi   0,05 євро за 1 л 0,05 євро за 1 л л
2203 00 10 00 - у посудинах мiсткiстю бiльш як 10 л   0,05 євро за 1 л 0,05 євро за 1 л л
2204 Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009:        
2204 10 - вина iгристi:        
  - - з фактичною концентрацiєю спирту не менш як 8,5 об.%:        
2204 10 11 00 - - - Сhampagne (шампанське)   1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л л
2204 10 19 00 - - - iншi   1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л л
  - - iншi:        
2204 10 91 00 - - - Asti spumante (Асти спуманте)   1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л л
2204 10 99 00 - - - iншi   1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л л
  - iншi вина; виноградне сусло, бродiння якого зупинене шляхом додання спирту:        
2204 21 - - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:        
2204 21 10 00 - - - вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бари при температурi 20°С, який обумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
  - - - iншi:        
  - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 13 об.%:        
  - - - - - високоякiснi вина, виробленi у певних регiонах:        
  - - - - - - бiлi:        
2204 21 11 00 - - - - - - - ельзаське (Alsace)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 12 00 - - - - - - - бордо (Bordeaux)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 13 00 - - - - - - - бургундське (Bourgogne)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 17 00 - - - - - - - долина Луари (Val de Loire)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 18 00 - - - - - - - мозель-саар-рувер (Mosel-Saar-Ruwer)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 19 00 - - - - - - - пфальц (Pfalz)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 22 00 - - - - - - - рейнхесен (Rheinhessen)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 24 00 - - - - - - - лацiо (Lazio)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 26 00 - - - - - - - тосканське (Toscana)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 27 00 - - - - - - - трентiно (Trentino), альто адiдже (Alto Adige) i фрiулi (Friuli)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 28 00 - - - - - - - венето (Veneto)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 32 00 - - - - - - - вино верде (Vinho Verde)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 34 00 - - - - - - - пенедеc (Penedes)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 36 00 - - - - - - - рiоя (Rioja)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 37 00 - - - - - - - валенсiя (Valencia)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 38 00 - - - - - - - iншi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
  - - - - - - iншi:        
2204 21 42 00 - - - - - - - бордо (Bordeaux)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 43 00 - - - - - - - бургундське (Bourgogne)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 44 00 - - - - - - - божоле (Beaujolais)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 46 00 - - - - - - - кот дю рон (Cotes du Rhоne)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 47 00 - - - - - - - лангедок-русiльйон (Languedoc-Roussillon)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 48 00 - - - - - - - долина Луари (Val de Loire)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 62 00 - - - - - - - П'ємонт (Piemonte)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 66 00 - - - - - - - тосканське (Toscana)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 67 00 - - - - - - - трентiно (Trentino) i альто адiдже (Alto Adige)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 68 00 - - - - - - - венето (Veneto)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 69 00 - - - - - - - дао (Dаo), берада (Bairrada) i дуро (Douro)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 71 00 - - - - - - - Навара (Navarra)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 74 00 - - - - - - - пенедес (Penedеs)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 76 00 - - - - - - - рiоя (Rioja)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 77 00 - - - - - - - вальдепенiас (Valdepenas)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 78 00 - - - - - - - iншi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
  - - - - - iншi:        
2204 21 79 00 - - - - - - бiлi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 80 00 - - - - - - iншi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
  - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 13 об.%, але не бiльш як 15 об.%:        
  - - - - - вина високоякiснi, виготовленi у певних регiонах:        
2204 21 81 00 - - - - - - бiлi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 82 00 - - - - - - iншi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
  - - - - - iншi:        
2204 21 83 00 - - - - - - бiлi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 84 00 - - - - - - iншi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
  - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 15 об.%, але не бiльш як 18 об.%:        
2204 21 87 00 - - - - - марсала (Marsala)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 88 00 - - - - - самос (Samos) i мускат лемнос (Muscat de Lemnos)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 89 00 - - - - - портвейн (Port)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 91 00 - - - - - мадера (Madeira) i мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 92 00 - - - - - херес (Sherry)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 93 00 - - - - - токайське (Tokay) (Aszu та Szamorodni)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 94 00 - - - - - iншi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
  - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 18 об.%, але не бiльш як 22 об.%:        
2204 21 95 00 - - - - - портвейн (Port)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 96 00 - - - - - мадера (Madeira), херес (Sherry) та мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 97 00 - - - - - токайське (Tokay) (Aszu та Szamorodni)   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 98 00 - - - - - iншi   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 21 99 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 22 об.%   0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л л
2204 29 - - iншi:        
2204 29 10 00 - - - вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бари при температурi 20оС, який обумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - iншi:        
  - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 13 об.%:        
  - - - - - вина високоякiснi, виготовленi у певних регiонах:        
  - - - - - - вина бiлi:        
2204 29 12 00 - - - - - - - бордо (Bordeaux)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 13 00 - - - - - - - бургундське (Bourgogne)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 17 00 - - - - - - - долина Луари (Val de Loire)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 18 00 - - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - - - iншi:        
2204 29 42 00 - - - - - - - бордо (Bordeaux)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 43 00 - - - - - - - бургундське (Bourgogne)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 44 00 - - - - - - - божоле (Beaujolais)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 46 00 - - - - - - - кот дю рон (Cоtes du Rhоne)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 47 00 - - - - - - - лангедок-русiльйон (Languedoc-Roussillon)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 48 00 - - - - - - - долина Луари (Val de Loire)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 58 00 - - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - - iншi:        
  - - - - - - вина бiлi:        
2204 29 62 00 - - - - - - - Сицилiя (Sicilia)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 64 00 - - - - - - - венето (Veneto)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 65 00 - - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - - - iншi:        
2204 29 71 00 - - - - - - - пуглiя (Puglia)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 72 00 - - - - - - - Сицилiя (Sicilia)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 75 00 - - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 13 об.%, але не бiльш як 15 об.%:        
  - - - - - вина високоякiснi, виготовленi у певних регiонах:        
2204 29 81 00 - - - - - - вина бiлi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 82 00 - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - - iншi:        
2204 29 83 00 - - - - - - вина бiлi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 84 00 - - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 15 об.%, але не бiльш як 18 об.%:        
2204 29 87 00 - - - - - марсала (Marsala)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 88 00 - - - - - самос (Samos) i мускат лемнос (Muscat de Lemnos)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 89 00 - - - - - портвейн (Port)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 91 00 - - - - - мадера (Madeira) i мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 92 00 - - - - - херес (Sherry)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 93 00 - - - - - токайське (Tokay) (Aszu та Szamorodni)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 94 00 - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
  - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 18 об.%, але не бiльш як 22 об.%:        
2204 29 95 00 - - - - - портвейн (Port)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 96 00 - - - - - мадера (Madeira), херес (Sherry) та мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 97 00 - - - - - токайське (Tokay) (Aszu та Szamorodni)   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 98 00 - - - - - iншi   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 29 99 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 22 об.%   0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л л
2204 30 - iнше виноградне сусло:        
2204 30 10 00 - - в процесi бродiння або бродiння якого зупинено по-iншому, нiж доданням спирту   10 10 л
  - - iнше:        
  - - - густиною 1,33 г/см3 або менше при температурi 20°С iз фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 1 об.%:        
2204 30 92 00 - - - - концентроване   10 10 л
2204 30 94 00 - - - - iнше   10 10 л
  - - - iншi:        
2204 30 96 00 - - - - концентроване   10 10 л
2204 30 98 00 - - - - iнше   10 10 л
2205 Вермут та iнше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв:        
2205 10 - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:        
2205 10 10 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту 18 об.% або менше   1 євро за 1 л 1 євро за 1 л л
2205 10 90 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 18 об.%   1 євро за 1 л 1 євро за 1 л л
2205 90 - iншi:        
2205 90 10 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту 18 об.% або менше   1 євро за 1 л 1 євро за 1 л л
2205 90 90 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 18 об.%   1 євро за 1 л 1 євро за 1 л л
2206 00 Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi:        
2206 00 10 00 - пiкет   0,1 євро за 1 л 0,1 євро за 1 л л
  - iншi:        
  - - iгристi:        
2206 00 31 00 - - - сидр i перрi   0,1 євро за 1 л 0,1 євро за 1 л л
2206 00 39 00 - - - iншi   0,1 євро за 1 л 0,1 євро за 1 л л
  - - неiгристi, у посудинах мiсткiстю:        
  - - - 2 л або менше:        
2206 00 51 00 - - - - сидр i перрi   0,1 євро за 1 л 0,1 євро за 1 л л
2206 00 59 00 - - - - iншi   0,1 євро за 1 л 0,1 євро за 1 л л
  - - - бiльш як 2 л:        
2206 00 81 00 - - - - сидр i перрi   0,1 євро за 1 л 0,1 євро за 1 л л
2206 00 89 00 - - - - iншi   0,1 євро за 1 л 0,1 євро за 1 л л
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об.% або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї:        
2207 10 00 - спирт етиловий неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об.% або бiльше:        
2207 10 00 10 - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi   10 10 л 100% спирту
2207 10 00 90 - - iншi   10 10 л 100% спирту
2207 20 00 00 - спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї   10 10 л 100% спирту
2208 Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об.%; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт:        
2208 20 - спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду:        
  - - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:        
2208 20 12 00 - - - коньяк (Cognac)   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 20 14 00 - - - арманьяк (Armagnac)   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 20 26 00 - - - грапа (Grappa)   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 20 27 00 - - - брендi де жерез (Brandy de Jerez)   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 20 29 00 - - - iншi   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - у посудинах мiсткiстю бiльш як 2 л:        
2208 20 40 00 - - - дистиляти необробленi   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - - iншi:        
2208 20 62 00 - - - - коньяк (Cognac)   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 20 64 00 - - - - арманьяк (Armagnac)   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 20 86 00 - - - - грапа (Grappa)   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 20 87 00 - - - - брендi де жерез (Brandy de Jerez)   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 20 89 00 - - - - iншi   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 30 - вiскi:        
  - - вiскi "бурбон", у посудинах мiсткiстю:        
2208 30 11 00 - - - 2 л або менше   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 30 19 00 - - - бiльш як 2 л   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - вiскi шотландське:        
  - - - вiскi солодове, у посудинах мiсткiстю:        
2208 30 32 00 - - - - 2 л або менше   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 30 38 00 - - - - бiльш як 2 л   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - - вiскi купажоване, у посудинах мiсткiстю:        
2208 30 52 00 - - - - 2 л або менше   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 30 58 00 - - - - бiльш як 2 л   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - - iнше, у посудинах мiсткiстю:        
2208 30 72 00 - - - - 2 л або менше   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 30 78 00 - - - - бiльш як 2 л   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - iнше, у посудинах мiсткiстю:        
2208 30 82 00 - - - 2 л або менше   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 30 88 00 - - - бiльш як 2 л   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 40 - ром i тафiя:        
  - - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:        
2208 40 11 00 - - - ром, з вмiстом летких речовин, крiм етилового та метилового спиртiв, у концентрацiї 225 г або бiльше на гектолiтр чистого спирту (з допустимим вiдхиленням 10 %)   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - - iншi:        
2208 40 31 00 - - - - вартiстю бiльш як 7,9 євро за 1 л чистого спирту   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 40 39 00 - - - - iншi   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - у посудинах мiсткiстю бiльш як 2 л:        
2208 40 51 00 - - - ром, з вмiстом летких речовин, крiм етилового та метилового спиртiв, у концентрацiї 225 г або бiльше на гектолiтр чистого спирту (з допустимим вiдхиленням 10 %)   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - - iншi:        
2208 40 91 00 - - - - вартiстю бiльш як 2 євро за 1 л чистого спирту   3,5 євро за 1 л 100 % спирту 3,5 євро за 1 л 100 % спирту л 100% спирту
2208 40 99 00 - - - - iншi   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 50 - джин та ялiвцева настоянка:        
  - - джин, у посудинах мiсткiстю:        
2208 50 11 00 - - - 2 л або менше   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 50 19 00 - - - бiльш як 2 л   3,5 євро за 1 л 100 % спирту 3,5 євро за 1 л 100 % спирту л 100% спирту
  - - ялiвцева настоянка, у посудинах мiсткiстю:        
2208 50 91 00 - - - 2 л або менше   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 50 99 00 - - - бiльш як 2 л   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 60 - горiлка:        
  - - з фактичною концентрацiєю спирту 45,4 об.% або менше, у посудинах мiсткiстю:        
2208 60 11 00 - - - 2 л або менше   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 60 19 00 - - - бiльш як 2 л   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 45,4 об.%, у посудинах мiсткiстю:        
2208 60 91 00 - - - 2 л або менше   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 60 99 00 - - - бiльш як 2 л   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 70 - лiкери i солодкi наливки:        
2208 70 10 00 - - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 70 90 00 - - у посудинах мiсткiстю бiльш як 2 л   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 90 - iншi:        
  - - арак, у посудинах мiсткiстю:        
2208 90 11 00 - - - 2 л або менше   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 90 19 00 - - - бiльш як 2 л   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки iз слив, груш або вишень (крiм настойок), у посудинах мiсткiстю:        
2208 90 33 00 - - - 2 л або менше   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 90 38 00 - - - бiльш як 2 л   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - iншi спиртовi дистиляти та iншi спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, та iншi напої, що мiстять спирт, у посудинах мiсткiстю:        
  - - - 2 л або менше:        
2208 90 41 00 - - - - узо (ouzo)   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - - - iншi:        
  - - - - - спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки (крiм настойок):        
  - - - - - - перегнанi з плодiв:        
2208 90 45 00 - - - - - - - кальвадос   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 90 48 00 - - - - - - - iншi   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
  - - - - - - iншi:        
2208 90 52 00 - - - - - - - корн (korn)   3,5 євро за 1 л 100% спирту 3,5 євро за 1 л 100% спирту л 100% спирту
2208 90 54 00 - - - - - - - текiла (tequila)   3 3 л 100% спирту
2208 90 56 - - - - - - - iншi:        
2208 90 56 10 - - - - - - - - мескаль (mezcal)   3 3 л 100% спирту
2208 90 56 90 - - - - - - - - iншi   3,5 євро за 1 л 100 % спирту 3,5 євро за 1 л 100 % спирту л 100% спирту
2208 90 69 00 - - - - - iншi напої, що мiстять спирт   3,5 євро за 1 л 100 % спирту 3,5 євро за 1 л 100 % спирту л 100% спирту
  - - - бiльш як 2 л:        
  - - - - спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки (крiм настойок):        
2208 90 71 00 - - - - - перегнанi з плодiв   3,5 євро за 1 л 100 % спирту 3,5 євро за 1 л 100 % спирту л 100% спирту
2208 90 75 00 - - - - - текiла (tequila)   3 3 л 100% спирту
2208 90 77 00 - - - - - iншi   3,5 євро за 1 л 100 % спирту 3,5 євро за 1 л 100 % спирту л 100% спирту
2208 90 78 00 - - - - iншi напої, що мiстять спирт   3,5 євро за 1 л 100 % спирту 3,5 євро за 1 л 100 % спирту л 100% спирту
  - - спирт етиловий неденатурований, з фактичною концентрацiєю спирту менш як 80 об.%, у посудинах мiсткiстю:        
2208 90 91 - - - 2 л або менше:        
2208 90 91 10 - - - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi   3,5 євро за 1 л 100 % спирту 3,5 євро за 1 л 100 % спирту л 100% спирту
2208 90 91 90 - - - - iнший   3,5 євро за 1 л 100 % спирту 3,5 євро за 1 л 100 % спирту л 100% спирту
2208 90 99 - - - бiльш як 2 л:        
2208 90 99 10 - - - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi   3,5 євро за 1 л 100 % спирту 3,5 євро за 1 л 100 % спирту л 100% спирту
2208 90 99 90 - - - - iнший   3,5 євро за 1 л 100 % спирту 3,5 євро за 1 л 100 % спирту л 100% спирту
2209 00 Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти:        
  - оцет винний, у посудинах мiсткiстю:        
2209 00 11 00 - - 2 л або менше   10 10 л
2209 00 19 00 - - бiльш як 2 л   10 10 л
  - iншi, у посудинах мiсткiстю:        
2209 00 91 00 - - 2 л або менше   10 10 л
2209 00 99 00 - - бiльш як 2 л   10 10 л";

     24) цифри i слова:

"2306 41 00 00 - - з насiння свирiпи або рiпаку з низьким вмiстом ерукової кислоти   15 15 -
2306 49 00 00 - - iншi   15 15 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2306 41 00 00 - - з насiння свирiпи або рiпаку з низьким вмiстом ерукової кислоти   5 5 -
2306 49 00 00 - - iншi   5 5 -";

     25) цифри i слова:

"2309 10 11 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом молочних продуктiв менш як 10 мас.%   10 10 -
2309 10 13 00 - - - - - з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв   10 10 -
2309 10 15 00 - - - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше, але менш як 75 мас.% молочних продуктiв   10 10 -
2309 10 19 00 - - - - - з вмiстом 75 мас.% або бiльше молочних продуктiв   10 10 -
  - - - - з вмiстом понад 10 мас.%, але не бiльш як 30 мас.% крохмалю:        
2309 10 31 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв   10 10 -
2309 10 33 00 - - - - - з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв   10 10 -
2309 10 39 00 - - - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше молочних продуктiв   10 10 -
  - - - - з вмiстом понад 30 мас.% крохмалю:        
2309 10 51 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв   10 10 -
2309 10 53 00 - - - - - з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв   10 10 -
2309 10 59 00 - - - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше молочних продуктiв   10 10 -
2309 10 70 00 - - - без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв   10 10 -
2309 10 90 00 - - iншi   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2309 10 11 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом молочних продуктiв менш як 10 мас.%   5 5 -
2309 10 13 00 - - - - - з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв   5 5 -
2309 10 15 00 - - - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше, але менш як 75 мас.% молочних продуктiв   5 5 -
2309 10 19 00 - - - - - з вмiстом 75 мас.% або бiльше молочних продуктiв   5 5 -
  - - - - з вмiстом понад 10 мас.%, але не бiльш як 30 мас.% крохмалю:        
2309 10 31 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв   5 5 -
2309 10 33 00 - - - - - з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв   5 5 -
2309 10 39 00 - - - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше молочних продуктiв   5 5 -
  - - - - з вмiстом понад 30 мас.% крохмалю:        
2309 10 51 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв   5 5 -
2309 10 53 00 - - - - - з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв   5 5 -
2309 10 59 00 - - - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше молочних продуктiв   5 5 -
2309 10 70 00 - - - без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв   5 5 -
2309 10 90 00 - - iншi   5 5 -";

     26) цифри i слова:

"2309 90 99 10 - - - - - - попереднi сумiшi (премiкси)   15 15 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2309 90 99 10 - - - - - - попереднi сумiшi (премiкси)   2 2 -";

     27) таблицю до групи 24 викласти в такiй редакцiї:

"

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи:        
2401 10 - тютюн з невiддiленою середньою жилкою:        
  - - типу Вiрджинiя теплового сушiння та свiтлий типу Берлей (включаючи гiбриди) тiньового сушiння; тютюн свiтлий типу Мериленд тiньового сушiння i тютюн вогневого сушiння:        
2401 10 10 00 - - - типу Вiрджинiя теплового сушiння   1 1 -
2401 10 20 00 - - - свiтлий типу Берлей (включаючи гiбриди) тiньового сушiння   1 1 -
2401 10 30 00 - - - свiтлий типу Мериленд тiньового сушiння   1 1 -
  - - - тютюн вогневого сушiння:        
2401 10 41 00 - - - - типу Кентуккi   1 1 -
2401 10 49 00 - - - - iнший   1 1 -
  - - iнший:        
2401 10 50 00 - - - тютюн свiтлий тiньового сушiння   1 1 -
2401 10 60 00 - - - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння   1 1 -
2401 10 70 00 - - - тютюн темний тiньового сушiння   1 1 -
2401 10 80 00 - - - тютюн теплового сушiння   1 1 -
2401 10 90 00 - - - iнший тютюн   1 1 -
2401 20 - тютюн з частково або повнiстю вiддiленою середньою жилкою:        
  - - типу Вiрджинiя теплового сушiння та свiтлий типу Берлей (включаючи гiбриди) тiньового сушiння; тютюн свiтлий типу Мериленд тiньового сушiння i тютюн вогневого сушiння:        
2401 20 10 00 - - - типу Вiрджинiя теплового сушiння   1 1 -
2401 20 20 00 - - - свiтлий типу Берлей (включаючи гiбриди) тiньового сушiння   1 1 -
2401 20 30 00 - - - свiтлий типу Мериленд тiньового сушiння   1 1 -
  - - - тютюн вогневого сушiння:        
2401 20 41 00 - - - - типу Кентуккi   1 1 -
2401 20 49 00 - - - - iнший   1 1 -
  - - iнший:        
2401 20 50 00 - - - тютюн свiтлий тiньового сушiння   1 1 -
2401 20 60 00 - - - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння   1 1 -
2401 20 70 00 - - - тютюн темний тiньового сушiння   1 1 -
2401 20 80 00 - - - тютюн теплового сушiння   1 1 -
2401 20 90 00 - - - iнший тютюн   1 1 -
2401 30 00 00 - тютюновi вiдходи   1 1 -
2402 Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками:        
2402 10 00 00 - сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями та сигарили, з вмiстом тютюну   10 10 тис. шт
2402 20 - сигарети, цигарки з вмiстом тютюну:        
2402 20 10 00 - - з вмiстом гвоздики   1,5 євро за 1000 шт 1,5 євро за 1000 шт тис. шт
2402 20 90 - - iншi:        
2402 20 90 10 - - - сигарети без фiльтра, цигарки   1,5 євро за 1000 шт 1,5 євро за 1000 шт тис. шт
2402 20 90 20 - - - сигарети з фiльтром   1,5 євро за 1000 шт 1,5 євро за 1000 шт тис. шт
2402 90 00 00 - iншi   20 20 -
2403 Iнший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї:        
2403 10 - тютюн для курiння, з вмiстом або без вмiсту замiнникiв у будь-якiй пропорцiї:        
2403 10 10 00 - - у первинних упаковках масою нетто не бiльш як 500 г   20 20 -
2403 10 90 00 - - iнший   20 20 -
  - iншi:        
2403 91 00 00 - - "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн   1,8 євро за 1 кг 1,8 євро за 1 кг -
2403 99 - iншi:        
2403 99 10 00 - - - жувальний i нюхальний тютюн   1,8 євро за 1 кг 1,8 євро за 1 кг -
2403 99 90 00 - - - iнший   1,8 євро за 1 кг 1,8 євро за 1 кг -".

     6. У роздiлi V:

     1) цифри i слова:

"2523 10 00 00 - клiнкери цементнi   14 14 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2523 10 00 00 - клiнкери цементнi   10 10 -";

     2) цифри i слова:

"2523 90 10 00 - - цемент iз доменних шлакiв   14 14 -
2523 90 80 00 - - iнший   14 14 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2523 90 10 00 - - цемент iз доменних шлакiв   10 10 -
2523 90 80 00 - - iнший   10 10 -";

     3) цифри i слова:

"2710 11 11 00 - - - для специфiчних процесiв переробки   15 євро за 1 000 кг 15 євро за 1 000 кг -
2710 11 15 00 - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 11 11 00   15 євро за 1 000 кг 15 євро за 1 000 кг -
  - - - для iнших цiлей:        
  - - - - бензини спецiальнi:        
2710 11 21 00 - - - - - уайт-спiрит   15 євро за 1 000 кг 15 євро за 1 000 кг -
2710 11 25 00 - - - - - iншi   15 євро за 1 000 кг 15 євро за 1 000 кг -
  - - - - iншi:        
  - - - - - бензини моторнi:        
2710 11 31 00 - - - - - - бензини авiацiйнi   15 євро за 1 000 кг 15 євро за 1 000 кг -
  - - - - - - iншi, iз вмiстом свинцю:        
  - - - - - - - 0,013 г/л або менше:        
2710 11 41 - - - - - - - - з октановим числом менш як 95:        
  - - - - - - - - - з октановим числом 80 або менше:        
2710 11 41 11 - - - - - - - - - - iз вмiстом не менш як 5 мас.% високооктанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi   40 євро за 1 000 кг 40 євро за 1 000 кг тис. л(1)
2710 11 41 19 - - - - - - - - - - iншi   15 євро за 1 000 кг 15 євро за 1 000 кг тис. л(1)"

     замiнити цифрами i словами:

"2710 11 11 00 - - - для специфiчних процесiв переробки   6 6 -
2710 11 15 00 - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 11 11 00   4 4 -
  - - - для iнших цiлей:        
  - - - - бензини спецiальнi:        
2710 11 21 00 - - - - - уайт-спiрит   5 5 -
2710 11 25 00 - - - - - iншi   5 5 -
  - - - - iншi:        
  - - - - - бензини моторнi:        
2710 11 31 00 - - - - - - бензини авiацiйнi   10 10 -
  - - - - - - iншi, iз вмiстом свинцю:        
  - - - - - - - 0,013 г/л або менше:        
2710 11 41 - - - - - - - - з октановим числом менш як 95:        
  - - - - - - - - - з октановим числом 80 або менше:        
2710 11 41 11 - - - - - - - - - - iз вмiстом не менш як 5 мас.% високооктанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi   10 10 тис. л(1)
2710 11 41 19 - - - - - - - - - - iншi   5 5 тис. л(1)";

     4) цифри i слова:

"2710 11 49 11 - - - - - - - - - iз вмiстом не менш як 5 мас.% високооктанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi   40 євро за 1 000 кг 40 євро за 1 000 кг тис. л(1)
2710 11 49 99 - - - - - - - - - iншi   15 євро за 1 000 кг 15 євро за 1 000 кг тис. л(1)"

     замiнити цифрами i словами:

"2710 11 49 11 - - - - - - - - - iз вмiстом не менш як 5 мас.% високооктанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi   10 10 тис. л(1)
2710 11 49 99 - - - - - - - - - iншi   5 5 тис. л(1)";

     5) цифри i слова:

"2710 11 59 00 - - - - - - - - з октановим числом 98 або бiльше   15 євро за 1 000 кг 15 євро за 1 000 кг тис. л(1)
2710 11 70 00 - - - - - паливо для реактивних двигунiв   15 євро за 1 000 кг 15 євро за 1 000 кг -
2710 11 90 00 - - - - - iншi легкi дистиляти   15 євро за 1 000 кг 15 євро за 1 000 кг -
2710 19 - - iншi:        
  - - - середнi дистиляти:        
2710 19 11 00 - - - - для специфiчних процесiв переробки   15 євро за 1 000 кг 15 євро за 1 000 кг -
2710 19 15 00 - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 11 00   15 євро за 1 000 кг 15 євро за 1 000 кг -
  - - - - для iнших цiлей:        
  - - - - - гас:        
2710 19 21 00 - - - - - - паливо для реактивних двигунiв   15 євро за 1 000 кг 15 євро за 1 000 кг -
2710 19 25 00 - - - - - - iнший   15 євро за 1 000 кг 15 євро за 1 000 кг -
2710 19 29 00 - - - - - iншi   15 євро за 1 000 кг 15 євро за 1 000 кг -
  - - - важкi дистиляти:        
  - - - - газойлi:        
2710 19 31 00 - - - - - для специфiчних процесiв переробки   0 0 -
2710 19 35 00 - - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 31 00   0 0 -
  - - - - - для iнших цiлей:        
2710 19 41 00 - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,05 мас.%   0 0 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2710 11 59 00 - - - - - - - - з октановим числом 98 або бiльше   5 5 тис. л(1)
2710 11 70 00 - - - - - паливо для реактивних двигунiв   10 10 -
2710 11 90 00 - - - - - iншi легкi дистиляти   6 6 -
2710 19 - - iншi:        
  - - - середнi дистиляти:        
2710 19 11 00 - - - - для специфiчних процесiв переробки   5 5 -
2710 19 15 00 - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 11 00   5 5 -
  - - - - для iнших цiлей:        
  - - - - - гас:        
2710 19 21 00 - - - - - - паливо для реактивних двигунiв   2 2 -
2710 19 25 00 - - - - - - iнший   2 2 -
2710 19 29 00 - - - - - iншi   2 2 -
  - - - важкi дистиляти:        
  - - - - газойлi:        
2710 19 31 - - - - - для специфiчних процесiв переробки:        
2710 19 31 10 - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,005 мас. %   0 0 -
2710 19 31 20 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,005 мас. %, але не бiльш як 0,035 мас. %   0 0 -
2710 19 31 30 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,035 мас. %, але не бiльш як 0,2 мас. %   0 0 -
2710 19 31 40 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,2 мас. %   0 0 -
2710 19 35 - - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй категорiї 2710 19 31:        
2710 19 35 10 - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,005 мас. %   0 0 -
2710 19 35 20 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,005 мас. %, але не бiльш як 0,035 мас. %   0 0 -
2710 19 35 30 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,035 мас. %, але не бiльш як 0,2 мас. %   0 0 -
2710 19 35 40 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,2 мас. %   0 0 -
  - - - - - для iнших цiлей:        
2710 19 41 - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,05 мас. %:        
2710 19 41 10 - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,005 мас. %   0 0 -
2710 19 41 20 - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,005 мас. %, але не бiльш як 0,035 мас. %   0 0 -
2710 19 41 30 - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,035 мас. %, але не бiльш як 0,05 мас. %   0 0 -".

     7. У роздiлi VI:

     1) цифри i слова:

"2844 40 10 00 - - уран, одержаний з урану-233 та його сполук; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi або сполуки, одержанi з урану-233, або сполуки цього продукту   5 5 -
  - - iншi:        
2844 40 20 00 - - - штучнi радiоактивнi iзотопи   5 5 -
2844 40 30 00 - - - сполуки штучних радiоактивних iзотопiв   5 5 -
2844 40 80 00 - - - iншi   5 5 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2844 40 10 00 - - уран, одержаний з урану-233 та його сполук; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi або сполуки, одержанi з урану-233, або сполуки цього продукту   0 0 -
  - - iншi:        
2844 40 20 00 - - - штучнi радiоактивнi iзотопи   0 0 -
2844 40 30 00 - - - сполуки штучних радiоактивних iзотопiв   0 0 -
2844 40 80 00 - - - iншi   0 0 -";

     2) цифри i слова:

"2916 19 10 00 - - - ундециловi кислоти, їх солi та складнi ефiри   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2916 19 10 00 - - - ундециловi кислоти, їх солi та складнi ефiри   6,5 6,5 -";

     3) цифри i слова:

"2916 19 40 00 - - - кислота кротонова   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2916 19 40 00 - - - кислота кротонова   6,5 6,5 -";

     4) цифри i слова:

"2933 69 20 00 - - - метенамiн (INN) (гексаметилен-тетрамiн)   10 10 -
2933 69 30 00 - - - 2,6-ди-трет-бутил- 4-[4,6-бiс(октилтiо)-1,3,5- триазин-2-iл-амiно]фенол   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2933 69 20 00 - - - метенамiн (INN) (гексаметилен-тетрамiн)   6,5 6,5 -
2933 69 30 00 - - - 2,6-ди-трет-бутил- 4-[4,6-бiс(октилтiо)-1,3,5- триазин-2-iл-амiно]фенол   6,5 6,5 -";

     5) цифри i слова:

"3605 00 00 00 Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"3605 00 00 00 Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604   6,5 6,5 -";

     6) цифри i слова:

"3825 30 00 00 - клiнiчнi вiдходи   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"3825 30 00 00 - клiнiчнi вiдходи   0 0 -".

     8. У роздiлi VII:

     1) цифри i слова:

"3901 10 10 00 - - полiетилен лiнiйний   0,1 0,1 -
3901 10 90 00 - - iнший   0,1 0,1 -"

     замiнити цифрами i словами:

"3901 10 10 00 - - полiетилен лiнiйний   0 0 -
3901 10 90 00 - - iнший   0 0 -";

     2) цифри i слова:

"3917 21 91 00 - - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"3917 21 91 00 - - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   1 1 -";

     3) цифри i слова:

"3917 22 91 00 - - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"3917 22 91 00 - - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   1 1 -";

     4) цифри i слова:

"3917 23 91 00 - - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"3917 23 91 00 - - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   1 1 -";

     5) цифри i слова:

"3917 29 91 00 - - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"3917 29 91 00 - - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   1 1 -";

     6) цифри i слова:

"3917 31 10 00 - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   2 2 -"

     замiнити цифрами i словами:

"3917 31 10 00 - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   1 1 -";

     7) цифри i слова:

"3917 33 10 00 - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"3917 33 10 00 - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   1 1 -";

     8) цифри i слова:

"3917 39 91 00 - - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"3917 39 91 00 - - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   1 1 -";

     9) цифри i слова:

"3917 40 10 00 - - для цивiльної авiацiї   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"3917 40 10 00 - - для цивiльної авiацiї   1 1 -";

     10) цифри i слова:

"3926 90 10 00 - - для технiчних цiлей, для цивiльної авiацiї   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"3926 90 10 00 - - для технiчних цiлей, для цивiльної авiацiї   1 1 -";

     11) цифри i слова:

"4008 29 10 00 - - - профiлi фасоннi, нарiзанi за розмiром, для цивiльної авiацiї   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4008 29 10 00 - - - профiлi фасоннi, нарiзанi за розмiром, для цивiльної авiацiї   1 1 -";

     12) цифри i слова:

"4011 10 00 00 - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi)   15 %, але не менш як 5 євро за 1 шт 15 %, але не менш як 5 євро за 1 шт шт
4011 20 - для автобусiв i вантажних автомобiлiв:        
4011 20 10 00 - - з iндексом навантаження не бiльш як 121   15 %, але не менш як 5 євро за 1 шт 15 %, але не менш як 5 євро за 1 шт шт"

     замiнити цифрами i словами:

"4011 10 00 00 - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi)   10 10 шт
4011 20 - для автобусiв i вантажних автомобiлiв:        
4011 20 10 00 - - з iндексом навантаження не бiльш як 121   7 7 шт";

     13) цифри i слова:

"4011 30 10 00 - - для цивiльної авiацiї   12 12 шт
4011 30 90 00 - - iншi   12 12 шт
4011 40 - для мотоциклiв:        
4011 40 20 00 - - з посадочним дiаметром ободiв не бiльш як 33 см   20 20 шт
4011 40 80 00 - - iншi   20 20 шт
4011 50 00 00 - для велосипедiв   20 20 шт
  - iншi з протектором типу "ялинка" або з подiбними малюнками протектора:        
4011 61 00 00 - - для використання на сiльсько-господарських або лiсогосподарських транспортних засобах i машинах   20 20 шт
4011 62 00 00 - - для використання на будiвельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний дiаметр обода не бiльш як 61 см   20 20 шт
4011 63 00 00 - - для використання на будiвельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний дiаметр обода бiльш як 61 см   20 20 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"4011 30 10 00 - - для цивiльної авiацiї   4 4 шт
4011 30 90 00 - - iншi   10 10 шт
4011 40 - для мотоциклiв:        
4011 40 20 00 - - з посадочним дiаметром ободiв не бiльш як 33 см   10 10 шт
4011 40 80 00 - - iншi   10 10 шт
4011 50 00 00 - для велосипедiв   10 10 шт
  - iншi з протектором типу "ялинка" або з подiбними малюнками протектора:        
4011 61 00 00 - - для використання на сiльськогосподарських або лiсогосподарських транспортних засобах i машинах   10 10 шт
4011 62 00 00 - - для використання на будiвельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний дiаметр обода не бiльш як 61 см   10 10 шт
4011 63 00 00 - - для використання на будiвельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний дiаметр обода бiльш як 61 см   10 10 шт";

     14) цифри i слова:

"4011 92 00 00 - - для використання на сiльсько-господарських або лiсогосподарських транспортних засобах i машинах   20 20 шт
4011 93 00 00 - - для використання на будiвельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний дiаметр обода не бiльш як 61 см   20 20 шт
4011 94 00 00 - - для використання на будiвельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний дiаметр обода бiльш як 61 см   20 20 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"4011 92 00 00 - - для використання на сiльськогосподарських або лiсогосподарських транспортних засобах i машинах   10 10 шт
4011 93 00 00 - - для використання на будiвельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний дiаметр обода не бiльш як 61 см   10 10 шт
4011 94 00 00 - - для використання на будiвельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний дiаметр обода бiльш як 61 см   10 10 шт";

     15) цифри i слова:

"4012 11 00 00 - - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi)   15 %, але не менш як 5 євро за 1 шт 15 %, але не менш як 5 євро за 1 шт шт
4012 12 00 00 - - для автобусiв або вантажних автомобiлiв   15 %, але не менш як 5 євро за 1 шт 15 %, але не менш як 5 євро за 1 шт шт
4012 13 - - для використання в авiацiї:        
4012 13 10 00 - - - для цивiльної авiацiї   3 3 шт
4012 13 90 00 - - - iншi   15 15 шт
4012 19 00 00 - - iншi   15 15 шт
4012 20 - вiдпрацьованi пневматичнi шини та покришки:        
4012 20 10 00 - - для цивiльної авiацiї   3 3 шт
4012 20 90 00 - - iншi   15 %, але не менш як 5 євро за 1 шт 15 %, але не менш як 5 євро за 1 шт шт
4012 90 - iншi:        
4012 90 20 00 - - масивнi шини (литi шини) або еластик-шини (подушковi шини)   15 %, але не менш як 5 євро за 1 шт 15 %, але не менш як 5 євро за 1 шт -
4012 90 30 00 - - протектори для шин та покришок   15 %, але не менш як 5 євро за 1 шт 15 %, але не менш як 5 євро за 1 шт -
4012 90 90 00 - - стрiчки для ободiв   15 15 -
4013 Камери гумовi:        
4013 10 - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi), автобусiв або вантажних автомобiлiв:        
4013 10 10 00 - - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi)   15 %, але не менш як 5 євро за 1 шт 15 %, але не менш як 5 євро за 1 шт шт"

     замiнити цифрами i словами:

"4012 11 00 00 - - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi)   10 10 шт
4012 12 00 00 - - для автобусiв або вантажних автомобiлiв   10 10 шт
4012 13 - - для використання в авiацiї:        
4012 13 10 00 - - - для цивiльної авiацiї   1 1 шт
4012 13 90 00 - - - iншi   10 10 шт
4012 19 00 00 - - iншi   10 10 шт
4012 20 - вiдпрацьованi пневматичнi шини та покришки:        
4012 20 10 00 - - для цивiльної авiацiї   1 1 шт
4012 20 90 00 - - iншi   10 10 шт
4012 90 - iншi:        
4012 90 20 00 - - масивнi шини (литi шини) або еластик-шини (подушковi шини)   10 10 -
4012 90 30 00 - - протектори для шин та покришок   10 10 -
4012 90 90 00 - - стрiчки для ободiв   10 10 -
4013 Камери гумовi:        
4013 10 - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi), автобусiв або вантажних автомобiлiв:        
4013 10 10 00 - - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi)   10 10 шт";

     16) цифри i слова:

"4013 90 00 00 - iншi   15 15 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"4013 90 00 00 - iншi   10 10 шт";

     17) цифри i слова:

"4015 19 10 00 - - - рукавицi господарськi   10 10 пар
4015 19 90 00 - - - iншi   10 10 пар"

     замiнити цифрами i словами:

"4015 19 10 00 - - - рукавицi господарськi   5 5 пар
4015 19 90 00 - - - iншi   5 5 пар";

     18) цифри i слова:

"4016 10 10 00 - - для технiчних цiлей, для цивiльної авiацiї   15 15 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4016 10 10 00 - - для технiчних цiлей, для цивiльної авiацiї   5 5 -";

     19) цифри i слово:

"4016 10 90 90 - - - iншi   15 15 -"

     замiнити цифрами i словом:

"4016 10 90 90 - - - iншi   13 13 -";

     20) цифри i слова:

"4016 93 10 00 - - - для технiчних цiлей, для цивiльної авiацiї   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4016 93 10 00 - - - для технiчних цiлей, для цивiльної авiацiї   1 1 -";

     21) цифри i слово:

"4016 93 90 90 - - - - iншi   12 12 -"

     замiнити цифрами i словом:

"4016 93 90 90 - - - - iншi   10 10 -";

     22) цифри i слова:

"4016 99 10 00 - - - для технiчних цiлей, для цивiльної авiацiї   3 3 -
  - - - iншi:        
4016 99 30 00 - - - - розширнi втулки, муфти (expander sleeves)   12 12 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4016 99 10 00 - - - для технiчних цiлей, для цивiльної авiацiї   1 1 -
  - - - iншi:        
4016 99 30 00 - - - - розширнi втулки, муфти (expander sleeves)   10 10 -";

     23) цифри i слово:

"4016 99 52 90 - - - - - - - iншi   12 12 -"

     замiнити цифрами i словом:

"4016 99 52 90 - - - - - - - iншi   10 10 -";

     24) цифри i слова:

"4016 99 58 90 - - - - - - - iншi   12 12 -
  - - - - - iншi:        
4016 99 82 00 - - - - - - частини гумометалевi (металомiстких гум)   12 12 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4016 99 58 90 - - - - - - - iншi   10 10 -
  - - - - - iншi:        
4016 99 82 00 - - - - - - частини гумометалевi (металомiстких гум)   10 10 -";

     25) цифри i слова:

"4017 00 10 00 - гума тверда (наприклад ебонiт) у будь-яких формах, включаючи вiдходи, скрап та уламки   5 5 -
4017 00 90 00 - iншi   12 12 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4017 00 10 00 - гума тверда (наприклад ебонiт) у будь-яких формах, включаючи вiдходи, скрап та уламки   1 1 -
4017 00 90 00 - iншi   10 10 -".

     9. У роздiлi VIII:

     1) цифри i слова:

"4105 30 10 00 - - iз шкур iндiйських грубововняних овець, рослинного дублення, пiдданих або не пiдданих певнiй обробцi, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри   5 5 шт
  - - iншi:        
4105 30 91 00 - - - неспилок   5 5 шт
4105 30 99 00 - - - спилок   5 5 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"4105 30 10 00 - - iз шкур iндiйських грубововняних овець, рослинного дублення, пiдданих або не пiдданих певнiй обробцi, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри   3 3 шт
  - - iншi:        
4105 30 91 00 - - - неспилок   3 3 шт
4105 30 99 00 - - - спилок   3 3 шт";

     2) цифри i слова:

"4106 22 10 00 - - - iз шкiри iндiйської кози або козеняти, рослинного дублення, пiдданих або не пiдданих певнiй обробцi, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри   5 5 шт
4106 22 90 00 - - - iншi   5 5 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"4106 22 10 00 - - - iз шкiри iндiйської кози або козеняти, рослинного дублення, пiдданих або не пiдданих певнiй обробцi, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри   3 3 шт
4106 22 90 00 - - - iншi   3 3 шт";

     3) цифри i слова:

"4113 20 00 00 - свиней   5 5 кв.м"

     замiнити цифрами i словами:

"4113 20 00 00 - свиней   3 3 м2";

     4) цифри i слова:

"4115 20 00 00 - обрiзки та iншi вiдходи натуральної шкiри або композицiйної шкiри, не придатнi для виробництва шкiряних виробiв; шкiряний пил, порошок i борошно   12 12 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4115 20 00 00 - обрiзки та iншi вiдходи натуральної шкiри або композицiйної шкiри, не придатнi для виробництва шкiряних виробiв; шкiряний пил, порошок i борошно   10 10 -";

     5) цифри i слова:

"4201 00 00 00 Вироби шорно-сiдельнi та упряж для будь-яких тварин (включаючи постромки, поводи, наколiнники, намордники, попони для сiдел, чепраки, сiдельнi кобури, попонки для собак тощо), виготовленi з будь-яких матерiалiв   12 12 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4201 00 00 00 Вироби шорно-сiдельнi та упряж для будь-яких тварин (включаючи постромки, поводи, наколiнники, намордники, попони для сiдел, чепраки, сiдельнi кобури, попонки для собак тощо), виготовленi з будь-яких матерiалiв   10 10 -";

     6) цифри i слова:

"4203 10 00 10 - - одяг з натуральної шкiри   12 12 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4203 10 00 10 - - одяг з натуральної шкiри   5 5 -";

     7) цифри i слова:

"4203 29 91 00 - - - - для чоловiкiв i хлопчикiв   12 12 пар
4203 29 99 00 - - - - iншi   12 12 пар
4203 30 00 00 - пояси, паски, портупеї i патронташi   12 12 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4203 29 91 00 - - - - для чоловiкiв i хлопчикiв   10 10 пар
4203 29 99 00 - - - - iншi   10 10 пар
4203 30 00 00 - пояси, паски, портупеї i патронташi   10 10 -";

     8) цифри i слова:

"4204 00 90 00 - iншi   25 25 -
4205 00 00 00 Iншi вироби з натуральної або композицiйної шкiри   25 25 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4204 00 90 00 - iншi   20 20 -
4205 00 00 00 Iншi вироби з натуральної або композицiйної шкiри   20 20 -";

     9) цифри i слово:

"4206 90 00 00 - iншi   12 12 -"

     замiнити цифрами i словом:

"4206 90 00 00 - iншi   10 10 -";

     10) таблицю до групи 43 викласти в такiй редакцiї:

"

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
4301 Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та iншi обрiзки, придатнi для використання у виробництвi хутрових виробiв), крiм шкiрсировини та шкур товарних позицiй 4101, 4102 або 4103:        
4301 10 00 00 - норки, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них   0 0 шт
4301 30 00 00 - ягнята таких порiд: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогiчних порiд, а також iндiйської, китайської, монгольської або тибетської, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них   1 1 шт
4301 60 00 00 - лисицi, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них   5 5 шт
4301 70 - тюленi, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них:        
4301 70 10 00 - - бiльки гренландського тюленя або дитинчата чубача (Cystophora)   5 5 шт
4301 70 90 00 - - iншi   5 5 шт
4301 80 - хутра iншi, цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них:        
4301 80 30 00 - - бабака   0 0 шт
4301 80 50 00 - - диких тварин родини котячих   0 0 шт
4301 80 80 00 - - iншi   0 0 -
4301 90 00 00 - голови, хвости, лапи та iншi частини або обрiзки шкурок, придатнi для використання у виробництвi хутрових виробiв   5 5 -
4302 Хутровi шкурки дубленi або вичиненi (включаючи голови, хвости, лапи та iншi частини або обрiзки хутрових шкурок), нез'єднанi або з'єднанi (без додавання iнших матерiалiв), крiм включених до товарної позицiї 4303:        
  - шкурки цiлi, з головою, хвостом, лапами або без них, незiбранi:        
4302 11 00 00 - - норки   5 5 шт
4302 13 00 00 - - ягнят таких порiд: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогiчних порiд, а також iндiйської, китайської, монгольської або тибетської   5 5 шт
4302 19 - - iншi:        
4302 19 10 00 - - - бобра   5 5 шт
4302 19 20 00 - - - ондатри   5 5 шт
4302 19 30 00 - - - лисицi   5 5 шт
4302 19 35 00 - - - кроля або зайця   5 5 шт
  - - - тюленя:        
4302 19 41 00 - - - - бiлькiв гренландського тюленя або дитинчат чубача (Cystophora)   5 5 шт
4302 19 49 00 - - - - iншi   5 5 шт
4302 19 50 00 - - - каланiв або нутрiї (коiпу)   5 5 шт
4302 19 60 00 - - - бабакiв   5 5 шт
4302 19 70 00 - - - диких тварин родини котячих   5 5 шт
4302 19 80 00 - - - овець або ягнят   5 5 шт
4302 19 95 00 - - - iншi   5 5 -
4302 20 00 00 - голови, хвости, лапи та iншi частини або шматки, обрiзки, незiбранi   5 5 -
4302 30 - хутровi шкурки цiлi та їх частини або залишки зiбранi:        
4302 30 10 00 - - пластини   5 5 -
  - - iншi:        
4302 30 21 00 - - - норки   5 5 шт
4302 30 25 00 - - - кроля або зайця   5 5 шт
4302 30 31 00 - - - ягнят таких порiд: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогiчних порiд, а також iндiйської, китайської, монгольської або тибетської   5 5 шт
4302 30 41 00 - - - ондатри   5 5 шт
4302 30 45 00 - - - лисицi   5 5 шт
  - - - тюленя:        
4302 30 51 00 - - - - бiлькiв гренландського тюленя або дитинчат чубача (Cystophora)   5 5 шт
4302 30 55 00 - - - - iншi   5 5 шт
4302 30 61 00 - - - каланiв або нутрiї (коiпу)   5 5 шт
4302 30 71 00 - - - диких тварин родини котячих   5 5 шт
4302 30 95 00 - - - iншi   5 5 -
4303 Одяг з хутра, речi для одягу з хутра та iншi вироби з натурального хутра:        
4303 10 - одяг з хутра, речi для одягу з хутра:        
4303 10 10 00 - - бiлькiв гренландського тюленя або дитинчат чубача (Cystophora)   10 10 -
4303 10 90 - - iншi:        
4303 10 90 10 - - - одяг хутровий з норки   10 10 шт
4303 10 90 20 - - - одяг хутровий з нутрiї, песця або лисицi   10 10 шт
4303 10 90 30 - - - одяг хутровий з кролика або зайця   10 10 -
4303 10 90 40 - - - одяг хутровий з овчини   10 10 -
4303 10 90 90 - - - iншi   10 10 -
4303 90 00 00 - iншi   10 10 -
4304 00 00 00 Хутро штучне та вироби з нього   10 10 -".

     10. У роздiлi IХ:

     1) цифри i слова:

"4403 99 30 00 - - - з евкалiпта   2 2 куб.м
  - - - з берези:        
4403 99 51 00 - - - - колоди   2 2 куб.м
4403 99 59 00 - - - - iншi   2 2 куб.м"

     замiнити цифрами i словами:

"4403 99 30 00 - - - з евкалiпта   0 0 м3
  - - - з берези:        
4403 99 51 00 - - - - колоди   0 0 м3
4403 99 59 00 - - - - iншi   0 0 м3";

     2) цифри i слова:

"4410 21 00 00 - - необробленi або без подальшої обробки, крiм шлiфування   10 10 куб.м"

     замiнити цифрами i словами:

"4410 21 00 00 - - необробленi або без подальшої обробки, крiм шлiфування   0 0 м3";

     3) цифри i слова:

"4410 31 00 00 - - необробленi або без подальшої обробки, крiм шлiфування   10 10 куб.м
4410 32 00 00 - - з поверхнею, покритою папером, просоченим меламiновою смолою   15 15 куб.м
4410 33 00 00 - - з поверхнею, покритою декоративною шаруватою пластмасою   15 15 куб.м
4410 39 00 - - iншi:        
4410 39 00 10 - - - покритi папером, просоченим смолами або iншими зв'язувальними речовинами   15 15 куб.м"

     замiнити цифрами i словами:

"4410 31 00 00 - - необробленi або без подальшої обробки, крiм шлiфування   0 0 м3
4410 32 00 00 - - з поверхнею, покритою папером, просоченим меламiновою смолою   0 0 м3
4410 33 00 00 - - з поверхнею, покритою декоративною шаруватою пластмасою   0 0 м3
4410 39 00 - - iншi:        
4410 39 00 10 - - - покритi папером, просоченим смолами або iншими зв'язувальними речовинами   0 0 м3";

     4) цифри i слова:

"4411 11 10 00 - - - плити деревноволокнистi середньої густини (MDF)   10 10 кв.м
4411 11 90 00 - - - iншi   10 10 кв.м"

     замiнити цифрами i словами:

"4411 11 10 00 - - - плити деревноволокнистi середньої густини (MDF)   0 0 м2
4411 11 90 00 - - - iншi   0 0 м2";

     5) цифри i слова:

"4504 90 10 00 - - прокладки, шайби та iншi вироби для ущiльнення або герметизацiї для цивiльної авiацiї   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4504 90 10 00 - - прокладки, шайби та iншi вироби для ущiльнення або герметизацiї для цивiльної авiацiї   1 1 -".

     11. У роздiлi Х:

     1) цифри i слова:

"4803 00 10 00 - целюлозна вата   5 5 -
  - крепований папiр або полотно з целюлозного волокна, з масою 1 кв.м кожного шару:        
4803 00 31 00 - - не бiльш як 25 г   5 5 -
4803 00 39 00 - - бiльш як 25 г   5 5 -
4803 00 90 00 - iншi   20 20 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4803 00 10 00 - целюлозна вата   0 0 -
  - крепований папiр або полотно з целюлозного волокна, з масою 1 м2 кожного шару:        
4803 00 31 00 - - не бiльш як 25 г   0 0 -
4803 00 39 00 - - бiльш як 25 г   0 0 -
4803 00 90 00 - iншi   0 0 -";

     2) цифри i слова:

"4805 11 00 00 - - з напiвцелюлози   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4805 11 00 00 - - з напiвцелюлози   0 0 -";

     3) цифри i слова:

"4805 19 10 00 - - - папiр "Wellenstoff"   3 3 -
4805 19 90 00 - - - iнший   3 3 -
  - тест-лайнер (регенерований картон для плоских шарiв гофрованого картону):        
4805 24 00 00 - - з масою 1 кв.м 150 г або менше   10 10 -
4805 25 00 00 - - з масою 1 кв.м бiльш як 150 г   10 10 -
4805 30 - папiр обгортковий сульфiтний:        
4805 30 10 00 - - з масою 1 кв.м менш як 30 г   3 3 -
4805 30 90 00 - - з масою 1 кв.м 30 г або бiльше   3 3 -
4805 40 00 00 - папiр та картон фiльтрувальнi   3 3 -
4805 50 00 00 - папiр-основа та картон-основа для покрiвельного картону   3 3 -
  - iншi:        
4805 91 00 00 - - з масою 1 кв.м 150 г або менше   3 3 -
4805 92 00 00 - - з масою 1 кв.м бiльше 150 г, але менш як 225 г   10 10 -
4805 93 - - з масою 1 кв.м 225 г або бiльше:        
4805 93 20 00 - - - виготовленi з макулатури   10 10 -
4805 93 80 00 - - - iншi   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4805 19 10 00 - - - папiр "Wellenstoff"   0 0 -
4805 19 90 00 - - - iнший   0 0 -
  - тест-лайнер (регенерований картон для плоских шарiв гофрованого картону):        
4805 24 00 00 - - з масою 1м2 150 г або менше   0 0 -
4805 25 00 00 - - з масою 1м2 бiльш як 150 г   0 0 -
4805 30 - папiр обгортковий сульфiтний:        
4805 30 10 00 - - з масою 1 м2 менш як 30 г   0 0 -
4805 30 90 00 - - з масою 1 м2 30 г або бiльше   0 0 -
4805 40 00 00 - папiр та картон фiльтрувальнi   0 0 -
4805 50 00 00 - папiр-основа та картон-основа для покрiвельного картону   0 0 -
  - iншi:        
4805 91 00 00 - - з масою 1 м2 150 г або менше   0 0 -
4805 92 00 00 - - з масою 1 м2 бiльше 150 г, але менш як 225 г   0 0 -
4805 93 - - з масою 1 м2 225 г або бiльше:        
4805 93 20 00 - - - виготовленi з макулатури   0 0 -
4805 93 80 00 - - - iншi   0 0 -";

     4) цифри i слова:

"4806 20 00 00 - папiр жиронепроникний   3 3 -
4806 30 00 00 - калька   3 3 -
4806 40 - пергамiн та iнший лощений папiр, прозорий або напiвпрозорий:        
4806 40 10 00 - - пергамiн   3 3 -
4806 40 90 00 - - iнший   3 3 -
4807 00 Папiр та картон багатошаровi (виготовленi методом склеювання за допомогою адгезиву плоских шарiв паперу або картону), якi не мають поверхневого покриття або просочення, армованi або неармованi, у рулонах або в аркушах:        
4807 00 30 00 - виготовленi з макулатури, покритi або не покритi папером   3 3 -
4807 00 80 00 - iншi   1 1 -
4808 Папiр та картон гофрованi (обклеєнi або не обклеєнi гладкими зовнiшнiми аркушами), крепованi, тисненi або перфорованi, у рулонах або в аркушах, крiм зазначених у товарнiй позицiї 4803:        
4808 10 00 00 - папiр та картон гофрованi, перфорованi або неперфорованi   5 5 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4806 20 00 00 - папiр жиронепроникний   0 0 -
4806 30 00 00 - калька   0 0 -
4806 40 - пергамiн та iнший лощений папiр, прозорий або напiвпрозорий:        
4806 40 10 00 - - пергамiн   0 0 -
4806 40 90 00 - - iнший   0 0 -
4807 00 Папiр та картон багатошаровi (виготовленi методом склеювання за допомогою адгезиву плоских шарiв паперу або картону), якi не мають поверхневого покриття або просочення, армованi або неармованi, у рулонах або в аркушах:        
4807 00 30 00 - виготовленi з макулатури, покритi або не покритi папером   0 0 -
4807 00 80 00 - iншi   0 0 -
4808 Папiр та картон гофрованi (обклеєнi або не обклеєнi гладкими зовнiшнiми аркушами), крепованi, тисненi або перфорованi, у рулонах або в аркушах, крiм зазначених у товарнiй позицiї 4803:        
4808 10 00 00 - папiр та картон гофрованi, перфорованi або неперфорованi   0 0 -";

     5) цифри i слова:

"4808 30 00 00 - крафт-папiр iнший, крепований або гофрований, тиснений або нетиснений, перфорований або неперфорований   5 5 -
4808 90 00 00 - iншi   5 5 -
4809 Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копiювальний папiр або перебивний папiр (включаючи покритий або просочений папiр для трафаретiв, копiювальних апаратiв або офсетних пластин), надрукований або ненадрукований, в рулонах або аркушах:        
4809 10 00 00 - папiр копiювальний або аналогiчний йому   3 3 -
4809 20 - папiр самокопiювальний:        
4809 20 10 00 - - у рулонах   3 3 -
4809 20 90 00 - - в аркушах   3 3 -
4809 90 00 00 - iнший   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4808 30 00 00 - крафт-папiр iнший, крепований або гофрований, тиснений або нетиснений, перфорований або неперфорований   0 0 -
4808 90 00 00 - iншi   0 0 -
4809 Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копiювальний папiр або перебивний папiр (включаючи покритий або просочений папiр для трафаретiв, копiювальних апаратiв або офсетних пластин), надрукований або ненадрукований, в рулонах або аркушах:        
4809 10 00 00 - папiр копiювальний або аналогiчний йому   0 0 -
4809 20 - папiр самокопiювальний:        
4809 20 10 00 - - у рулонах   0 0 -
4809 20 90 00 - - в аркушах   0 0 -
4809 90 00 00 - iнший   0 0 -";

     6) цифри i слова:

"4810 92 10 00 - - - в яких всi шари вибiленi   10 10 -
4810 92 30 00 - - - в яких вибiлений лише один зовнiшнiй шар   10 10 -
4810 92 90 00 - - - iншi   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4810 92 10 00 - - - в яких всi шари вибiленi   0 0 -
4810 92 30 00 - - - в яких вибiлений лише один зовнiшнiй шар   0 0 -
4810 92 90 00 - - - iншi   0 0 -";

     7) цифри i слова:

"4811 10 00 00 - папiр та картон, гудронованi, обробленi бiтумом або асфальтом   3 3 -
  - папiр та картон, гумованi або клейкi:        
4811 41 - - самосклеювальнi:        
4811 41 20 00 - - - завширшки менш як 10 см, покритi невулканiзованим натуральним або синтетичним каучуком   3 3 -
4811 41 90 00 - - - iншi   3 3 -
4811 49 00 - - iншi:        
4811 49 00 10 - - - папiр з водяними знаками з гумованим або синтетичним клейовим покриттям   0,01 0,01 -
4811 49 00 90 - - - iншi   3 3 -
  - папiр та картон iз покриттям, просочений або покритий шаром пластмаси (крiм покритих адгезивом (клеєм)):        
4811 51 00 00 - - вибiленi, з масою 1 кв.м бiльш як 150 г   3 3 -
4811 59 00 - - iншi:        
4811 59 00 10 - - - папiр покритий полiетиленом, що здатний вiдокремлюватися, масою 1 кв.м 70/15г (папiр/полiетилен)   3 3 -
4811 59 00 90 - - - iншi   3 3 -
4811 60 00 00 - папiр та картон з покриттям або просоченням з воску, парафiну, стеарину, масла, олiї або глiцерину   3 3 -
4811 90 00 - iншi папiр, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон:        
4811 90 00 10 - - нерозрiзанi друкованi форми   3 3 -
4811 90 00 90 - - iншi   1 1 -
4812 00 00 00 Блоки, плити та пластини фiльтрувальнi, з паперової маси   3 3 -
4813 Папiр цигарковий, розрiзаний або не розрiзаний за розмiром чи у формi книжечок або трубок:        
4813 10 00 00 - у формi книжечок або трубок   3 3 -
4813 20 00 00 - у рулонах завширшки менш як 5 см   3 3 -
4813 90 00 00 - iнший   3 3 -
4814 Шпалери та аналогiчнi настiннi покриття; папiр прозорий для вiкон:        
4814 10 00 00 - "зернистий" (з вкрапленнями) папiр   6 6 -
4814 20 00 00 - шпалери та аналогiчнi покриття стiн, виробленi з паперу, покритого з лицьового боку зернистим, тисненим, забарвленим, надрукованим малюнком або iншим способом оздобленого шаром пластмаси   6 6 -
4814 30 00 00 - шпалери та аналогiчнi покриття стiн, виготовленi з паперу, покритого з лицьового боку плетеним матерiалом, зв'язаним чи не зв'язаним у паралельнi пасма, або тканим чи нетканим   6 6 -
4814 90 - iншi:        
4814 90 10 00 - - шпалери та аналогiчнi настiннi покриття з гофрованого, пофарбованого або iншим чином декорованого з лицьового боку паперу, покритого захисним шаром з прозорої пластмаси   6 6 -
4814 90 90 00 - - iншi   6 6 -
4815 00 00 00 Покриття для пiдлоги на основi з паперу або картону, розрiзанi або не розрiзанi за розмiром   1 1 кв.м
4816 Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копiювальний або перебивний папiр (крiм паперу, включеного до товарної позицiї 4809), трафарети для копiювальних апаратiв та офсетнi пластини з паперу, упакованi або не упакованi у коробки:        
4816 10 00 00 - папiр копiювальний та iнший аналогiчний папiр   3 3 -
4816 20 00 00 - папiр самокопiювальний   3 3 -
4816 30 00 00 - трафарети для копiювальних апаратiв   3 3 -
4816 90 00 00 - iншi   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4811 10 00 00 - папiр та картон, гудронованi, обробленi бiтумом або асфальтом   0 0 -
  - папiр та картон, гумованi або клейкi:        
4811 41 - - самосклеювальнi:        
4811 41 20 00 - - - завширшки менш як 10 см, покритi невулканiзованим натуральним або синтетичним каучуком   0 0 -
4811 41 90 00 - - - iншi   0 0 -
4811 49 00 - - iншi:        
4811 49 00 10 - - - папiр з водяними знаками з гумованим або синтетичним клейовим покриттям   0 0 -
4811 49 00 90 - - - iншi   0 0 -
  - папiр та картон iз покриттям, просочений або покритий шаром пластмаси (крiм покритих адгезивом (клеєм)):        
4811 51 00 00 - - вибiленi, з масою 1 м2 бiльш як 150 г   0 0 -
4811 59 00 - - iншi:        
4811 59 00 10 - - - папiр, покритий полiетиленом, що здатний вiдокремлюватися, масою 1 м2 70/15г (папiр/полiетилен)   0 0 -
4811 59 00 90 - - - iншi   0 0 -
4811 60 00 00 - папiр та картон з покриттям або просоченням з воску, парафiну, стеарину, масла, олiї або глiцерину   0 0 -
4811 90 00 - iншi папiр, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон:        
4811 90 00 10 - - нерозрiзанi друкованi форми   0 0 -
4811 90 00 90 - - iншi   0 0 -
4812 00 00 00 Блоки, плити та пластини фiльтрувальнi, з паперової маси   0 0 -
4813 Папiр цигарковий, розрiзаний або не розрiзаний за розмiром чи у формi книжечок або трубок:        
4813 10 00 00 - у формi книжечок або трубок   0 0 -
4813 20 00 00 - у рулонах завширшки менш як 5 см   0 0 -
4813 90 00 00 - iнший   0 0 -
4814 Шпалери та аналогiчнi настiннi покриття; папiр прозорий для вiкон:        
4814 10 00 00 - "зернистий" (з вкрапленнями) папiр   0 0 -
4814 20 00 00 - шпалери та аналогiчнi покриття стiн, виробленi з паперу, покритого з лицьового боку зернистим, тисненим, забарвленим, надрукованим малюнком або iншим способом оздобленого шаром пластмаси   0 0 -
4814 30 00 00 - шпалери та аналогiчнi покриття стiн, виготовленi з паперу, покритого з лицьового боку плетеним матерiалом, зв'язаним чи не зв'язаним у паралельнi пасма, або тканим чи нетканим   0 0 -
4814 90 - iншi:        
4814 90 10 00 - - шпалери та аналогiчнi настiннi покриття з гофрованого, пофарбованого або iншим чином декорованого з лицьового боку паперу, покритого захисним шаром з прозорої пластмаси   0 0 -
4814 90 90 00 - - iншi   0 0 -
4815 00 00 00 Покриття для пiдлоги на основi з паперу або картону, розрiзанi або не розрiзанi за розмiром   0 0 м2
4816 Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копiювальний або перебивний папiр (крiм паперу, включеного до товарної позицiї 4809), трафарети для копiювальних апаратiв та офсетнi пластини з паперу, упакованi або не упакованi у коробки:        
4816 10 00 00 - папiр копiювальний та iнший аналогiчний папiр   0 0 -
4816 20 00 00 - папiр самокопiювальний   0 0 -
4816 30 00 00 - трафарети для копiювальних апаратiв   0 0 -
4816 90 00 00 - iншi   0 0 -";

     8) цифри i слова:

"4817 20 00 00 - листiвки, поштовi листiвки без малюнкiв та поштовий папiр   1 1 -
4817 30 00 00 - коробки, сумки, аналогiчнi вироби для пакування з паперу або картону, що мiстять набори паперового канцелярського приладдя   1 1 -
4818 Папiр туалетний та аналогiчний папiр, целюлозна вата або полотно з целюлозних волокон господарсько-побутового або санiтарно-гiгiєнiчного призначення, у рулонах завширшки не бiльш як 36 см або розрiзанi за розмiром або формою; носовики, серветки косметичнi, рушники, скатертини та столовi серветки, пелюшки для немовлят, гiгiєнiчнi серветки i тампони, простирадла та iншi вироби господарсько-побутового, санiтарно-гiгiєнiчного або медичного призначення, предмети одягу з паперової маси, паперу, целюлозної вати або полотна з целюлозного волокна:        
4818 10 - туалетний папiр:        
4818 10 10 00 - - з масою 1 кв.м кожного шару 25 г або менше   20 20 -
4818 10 90 00 - - з масою 1 кв.м кожного шару бiльш як 25 г   20 20 -
4818 20 - носовики, серветки косметичнi та рушники для рук:        
4818 20 10 00 - - носовики та косметичнi серветки   3 3 -
  - - рушники для рук:        
4818 20 91 00 - - - у рулонах   3 3 -
4818 20 99 00 - - - iншi   3 3 -
4818 30 00 00 - скатертини та серветки   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4817 20 00 00 - листiвки, поштовi листiвки без малюнкiв та поштовий папiр   0 0 -
4817 30 00 00 - коробки, сумки, аналогiчнi вироби для пакування з паперу або картону, що мiстять набори паперового канцелярського приладдя   0 0 -
4818 Папiр туалетний та аналогiчний папiр, целюлозна вата або полотно з целюлозних волокон господарсько-побутового або санiтарно-гiгiєнiчного призначення, у рулонах завширшки не бiльш як 36 см або розрiзанi за розмiром або формою; носовики, серветки косметичнi, рушники, скатертини та столовi серветки, пелюшки для немовлят, гiгiєнiчнi серветки i тампони, простирадла та iншi вироби господарсько-побутового, санiтарно-гiгiєнiчного або медичного призначення, предмети одягу з паперової маси, паперу, целюлозної вати або полотна з целюлозного волокна:        
4818 10 - туалетний папiр:        
4818 10 10 00 - - з масою 1 м2 кожного шару 25 г або менше   0 0 -
4818 10 90 00 - - з масою 1 м2 кожного шару бiльш як 25 г   0 0 -
4818 20 - носовики, серветки косметичнi та рушники для рук:        
4818 20 10 00 - - носовики та косметичнi серветки   0 0 -
  - - рушники для рук:        
4818 20 91 00 - - - у рулонах   0 0 -
4818 20 99 00 - - - iншi   0 0 -
4818 30 00 00 - скатертини та серветки   0 0 -";

     9) цифри i слова:

"4818 50 00 00 - предмети одягу та частини одягу   3 3 -
4818 90 - iншi:        
4818 90 10 00 - - вироби, що застосовуються в хiрургiчних, медичних або в гiгiєнiчних цiлях, не розфасованi для роздрiбної торгiвлi   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4818 50 00 00 - предмети одягу та частини одягу   0 0 -
4818 90 - iншi:        
4818 90 10 00 - - вироби, що застосовуються в хiрургiчних, медичних або в гiгiєнiчних цiлях, не розфасованi для роздрiбної торгiвлi   0 0 -";

     10) цифри i слова:

"4818 90 90 90 - - - iншi   3 3 -
4819 Ящики, коробки, мiшки, пакувальнi конверти, пакунки та iнша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листiв та аналогiчнi вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогiчних цiлях:        
4819 10 00 00 - картоннi коробки та ящики з гофрованого паперу або гофрованого картону   20 20 -
4819 20 00 - картоннi коробки, ящики та коробки складанi, з негофрованого паперу або негофрованого картону:        
4819 20 00 10 - - з масою 1 кв.м паперу або картону менш як 600 г   6 6 -
4819 20 00 90 - - iншi   5 5 -
4819 30 00 00 - мiшки та пакети завширшки в нижнiй частинi 40 см або бiльше   5 5 -
4819 40 00 00 - iншi мiшки та пакети, включаючи конiчнi (конусоподiбнi)   3 3 -
4819 50 00 00 - iншi упаковки, включаючи конверти для грамплатiвок   5 5 -
4819 60 00 00 - коробки для картотек, лотки для листiв, ящики та скриньки для зберiгання документiв i аналогiчнi вироби, що використовуються в установах, магазинах або в аналогiчних цiлях   6 6 -
4820 Журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, записнi книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцiй, блокноти для листiв, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогiчнi вироби, зошити, блокноти з промокальним папером, знiмнi переплетiння (для вiдривних аркушiв або iншi), папки, зшивачi, самокопiювальнi дiловi бланки, поаркушно прокладенi копiювальнi набори та iншi канцелярськi товари з паперу та картону; альбоми для зразкiв або колекцiй та обкладинки для книжок з паперу або картону:        
4820 10 - журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, записнi книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцiй, блокноти для листiв, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогiчнi вироби:        
4820 10 10 00 - - журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, книжки для замовлень та книжки для квитанцiй   12 12 -
4820 10 30 00 - - записнi книжки, блокноти для листiв та книжки-пам'ятки для записiв   12 12 -
4820 10 50 00 - - щоденники   12 12 -
4820 10 90 00 - - iншi   10 10 -
4820 20 00 00 - зошити   20 20 -
4820 30 00 00 - знiмнi переплетiння (крiм обкладинок для книг), папки i зшивачi   12 12 -
4820 40 - дiловi бланки та формуляри самокопiювальнi та поаркушно прокладенi копiювальнi набори:        
4820 40 10 00 - - нерозрiзанi друкованi форми   10 10 -
4820 40 90 00 - - iншi   10 10 -
4820 50 00 00 - альбоми для зразкiв або для колекцiй   12 12 -
4820 90 00 - iншi:        
4820 90 00 10 - - обкладинки для книг з паперу або картону   12 12 -
4820 90 00 90 - - iншi   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4818 90 90 90 - - - iншi   0 0 -
4819 Ящики, коробки, мiшки, пакувальнi конверти, пакунки та iнша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листiв та аналогiчнi вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогiчних цiлях:        
4819 10 00 00 - картоннi коробки та ящики з гофрованого паперу або гофрованого картону   0 0 -
4819 20 00 - картоннi коробки, ящики та коробки складанi, з негофрованого паперу або негофрованого картону:        
4819 20 00 10 - - з масою 1 м2 паперу або картону менш як 600 г   0 0 -
4819 20 00 90 - - iншi   0 0 -
4819 30 00 00 - мiшки та пакети завширшки в нижнiй частинi 40 см або бiльше   0 0 -
4819 40 00 00 - iншi мiшки та пакети, включаючи конiчнi (конусоподiбнi)   0 0 -
4819 50 00 00 - iншi упаковки, включаючи конверти для грамплатiвок   0 0 -
4819 60 00 00 - коробки для картотек, лотки для листiв, ящики та скриньки для зберiгання документiв i аналогiчнi вироби, що використовуються в установах, магазинах або в аналогiчних цiлях   0 0 -
4820 Журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, записнi книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцiй, блокноти для листiв, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогiчнi вироби, зошити, блокноти з промокальним папером, знiмнi переплетiння (для вiдривних аркушiв або iншi), папки, зшивачi, самокопiювальнi дiловi бланки, поаркушно прокладенi копiювальнi набори та iншi канцелярськi товари з паперу та картону; альбоми для зразкiв або колекцiй та обкладинки для книжок з паперу або картону:        
4820 10 - журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, записнi книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцiй, блокноти для листiв, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогiчнi вироби:        
4820 10 10 00 - - журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, книжки для замовлень та книжки для квитанцiй   0 0 -
4820 10 30 00 - - записнi книжки, блокноти для листiв та книжки-пам'ятки для записiв   0 0 -
4820 10 50 00 - - щоденники   0 0 -
4820 10 90 00 - - iншi   0 0 -
4820 20 00 00 - зошити   0 0 -
4820 30 00 00 - знiмнi переплетiння (крiм обкладинок для книг), папки i зшивачi   0 0 -
4820 40 - дiловi бланки та формуляри самокопiювальнi та поаркушно прокладенi копiювальнi набори:        
4820 40 10 00 - - нерозрiзанi друкованi форми   0 0 -
4820 40 90 00 - - iншi   0 0 -
4820 50 00 00 - альбоми для зразкiв або для колекцiй   0 0 -
4820 90 00 - iншi:        
4820 90 00 10 - - обкладинки для книг з паперу або картону   0 0 -
4820 90 00 90 - - iншi   0 0 -";

     11) цифри i слова:

"4822 10 00 00 - що використовуються для намотування текстильних ниток   3 3 -
4822 90 00 00 - iншi   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4822 10 00 00 - що використовуються для намотування текстильних ниток   0 0 -
4822 90 00 00 - iншi   0 0 -";

     12) цифри i слова:

"4823 40 00 00 - папiр розграфлений для самозаписувальних приладiв у рулонах, аркушах або дисках   5 5 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4823 40 00 00 - папiр розграфлений для самозаписувальних приладiв у рулонах, аркушах або дисках   0 0 -";

     13) цифри i слова:

"4823 90 40 10 - - - - з друкуванням, тисненням або перфорацiєю   5 5 -
  - - - - iншi:        
4823 90 40 91 - - - - - для оргтехнiки та аналогiчних цiлей у стрiчках або в рулонах   5 5 -
4823 90 40 99 - - - - - iншi   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4823 90 40 10 - - - - з друкуванням, тисненням або перфорацiєю   0 0 -
  - - - - iншi:        
4823 90 40 91 - - - - - для оргтехнiки та аналогiчних цiлей у стрiчках або в рулонах   0 0 -
4823 90 40 99 - - - - - iншi   0 0 -";

     14) таблицю до групи 49 викласти в такiй редакцiї:

"

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
4901 Друкованi книги, книжки, брошури, листiвки та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окремих аркушiв:        
4901 10 00 00 - у виглядi окремих аркушiв, сфальцьованi або несфальцьованi   0 0 -
  - iншi:        
4901 91 00 00 - - словники та енциклопедiї та їх серiйнi випуски   0 0 -
4901 99 00 00 - - iншi   0 0 -
4902 Газети, журнали та iншi перiодичнi видання, iлюстрованi або неiлюстрованi, з вмiстом або без вмiсту рекламних матерiалiв:        
4902 10 00 00 - що видаються не менше чотирьох разiв на тиждень   0 0 -
4902 90 - iншi:        
4902 90 10 00 - - що видаються щотижня   0 0 -
4902 90 30 00 - - що видаються щомiсяця   0 0 -
4902 90 90 - - iншi:        
4902 90 90 10 - - - науковi видання   0 0 -
4902 90 90 90 - - - iншi   0 0 -
4903 00 00 00 Книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовування, дитячi   0 0 -
4904 00 00 00 Ноти, друкованi або рукописнi, оправленi або неоправленi, iлюстрованi або неiлюстрованi   0 0 -
4905 Карти географiчнi та гiдрографiчнi або аналогiчнi карти всiх видiв, включаючи атласи, настiннi карти, топографiчнi плани та глобуси, надрукованi:        
4905 10 00 00 - глобуси   0 0 -
  - iншi:        
4905 91 00 00 - - у виглядi книжок   0 0 -
4905 99 00 00 - - iншi   0 0 -
4906 00 00 00 Плани та креслення для архiтектурних, iнженерних, промислових, комерцiйних, топографiчних або аналогiчних цiлей, якi є оригiналами, виконаними вiд руки; тексти рукописнi; фоторепродукцiї на сенсибiлiзованому паперi та копiї, виконанi за допомогою копiювального паперу, зазначених вище товарiв   0 0 -
4907 00 Поштовi марки, гербовi марки або аналогiчнi марки, непогашенi, поточного або нового випуску в державi, в якiй вони мають або будуть мати визначену номiнальну вартiсть; гербовий папiр; банкноти; чековi книжки; акцiї, облiгацiї та аналогiчнi види цiнних паперiв:        
4907 00 10 00 - поштовi марки, гербовi марки та аналогiчнi марки   0 0 -
4907 00 30 00 - банкноти   0 0 -
4907 00 90 - iншi:        
4907 00 90 10 - - пiдписанi та пронумерованi   0 0 -
4907 00 90 90 - - iншi   0 0 -
4908 Малюнки перебивнi (декалькоманiї):        
4908 10 00 00 - малюнки перебивнi (декалькоманiї), що мають здатнiсть осклятися   0 0 -
4908 90 00 00 - iншi   0 0 -
4909 00 Поштовi листiвки (поштовi картки) друкованi або iлюстрованi; друкованi листiвки з надрукованими вiтаннями, оголошеннями або повiдомленнями, iлюстрованi або неiлюстрованi, з конвертами або без конвертiв, з прикрасами або без прикрас:        
4909 00 10 00 - друкованi або iлюстрованi поштовi листiвки (поштовi картки)   0 0 -
4909 00 90 00 - iншi   0 0 -
4910 00 00 00 Друкованi календарi рiзноманiтнi, включаючи вiдривнi   0 0 -
4911 Iнша друкована продукцiя, включаючи друкованi репродукцiї та фотографiї:        
4911 10 - матерiали рекламнi торговi, товарнi каталоги тощо:        
4911 10 10 00 - - товарнi каталоги   0 0 -
4911 10 90 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi:        
4911 91 00 00 - - репродукцiї, креслення та фотографiї   0 0 -
4911 99 00 00 - - iншi   0 0 -".

     12. У роздiлi ХI:

     1) цифри i слова:

"5102 11 00 00 - - кашмiрських кiз   1 10 -
5102 19 - - iнший:        
5102 19 10 00 - - - ангорського кролика   1 10 -
5102 19 30 00 - - - альпаки, лами чи вiкуньї   1 10 -
5102 19 40 00 - - - верблюда чи яка, або кiз ангорської, тибетської або аналогiчних порiд   1 10 -
5102 19 90 00 - - - кролика (крiм ангорського кролика), зайця, бобра, нутрiї або ондатри   1 10 -
5102 20 00 00 - грубий волос тварин   1 10 -
5103 Вiдходи вовни або тонкого чи грубого волосу тварин, включаючи вiдходи вiд прядiння, за винятком розскубаної сировини:        
5103 10 - пачоси вовни чи тонкого волосу тварин:        
5103 10 10 00 - - некарбонiзованi   1 5 -
5103 10 90 00 - - карбонiзованi   2 5 -
5103 20 - iншi вiдходи вовни або тонкого волосу тварин:        
5103 20 10 00 - - вiдходи пряжi   2 5 -
  - - iншi:        
5103 20 91 00 - - - некарбонiзованi   1 5 -
5103 20 99 00 - - - карбонiзованi   1 5 -
5103 30 00 00 - вiдходи грубого волосу тварин   1 5 -"

     замiнити цифрами i словами:

"5102 11 00 00 - - кашмiрських кiз   0 10 -
5102 19 - - iнший:        
5102 19 10 00 - - - ангорського кролика   0 10 -
5102 19 30 00 - - - альпаки, лами чи вiкуньї   0 10 -
5102 19 40 00 - - - верблюда чи яка, або кiз ангорської, тибетської або аналогiчних порiд   0 10 -
5102 19 90 00 - - - кролика (крiм ангорського кролика), зайця, бобра, нутрiї або ондатри   0 10 -
5102 20 00 00 - грубий волос тварин   0 10 -
5103 Вiдходи вовни або тонкого чи грубого волосу тварин, включаючи вiдходи вiд прядiння, за винятком розскубаної сировини:        
5103 10 - пачоси вовни чи тонкого волосу тварин:        
5103 10 10 00 - - некарбонiзованi   0 5 -
5103 10 90 00 - - карбонiзованi   0 5 -
5103 20 - iншi вiдходи вовни або тонкого волосу тварин:        
5103 20 10 00 - - вiдходи пряжi   0 5 -
  - - iншi:        
5103 20 91 00 - - - некарбонiзованi   0 5 -
5103 20 99 00 - - - карбонiзованi   0 5 -
5103 30 00 00 - вiдходи грубого волосу тварин   0 5 -";

     2) цифри i слова:

"5105 10 00 00 - вовна кардочесана   1 2 -
  - вовна гребенечесана:        
5105 21 00 00 - - вовна гребенечесана, у вiдрiзках   1 2 -
5105 29 00 00 - - iнша   1 2 -
  - тонкий волос тварин, кардо- чи гребенечесаний:        
5105 31 00 00 - - кашмiрських кiз   1 2 -
5105 39 - - iнший:        
5105 39 10 00 - - - кардочесаний   1 2 -
5105 39 90 00 - - - гребенечесаний   1 2 -
5105 40 00 00 - грубий волос тварин, кардо- чи гребенечесаний   1 2 -"

     замiнити цифрами i словами:

"5105 10 00 00 - вовна кардочесана   0 2 -
  - вовна гребенечесана:        
5105 21 00 00 - - вовна гребенечесана, у вiдрiзках   0 2 -
5105 29 00 00 - - iнша   0 2 -
  - тонкий волос тварин, кардо- чи гребенечесаний:        
5105 31 00 00 - - кашмiрських кiз   0 2 -
5105 39 - - iнший:        
5105 39 10 00 - - - кардочесаний   0 2 -
5105 39 90 00 - - - гребенечесаний   0 2 -
5105 40 00 00 - грубий волос тварин, кардо- чи гребенечесаний   0 2 -";

     3) цифри i слова:

"5109 10 90 00 - - iнша   2 15 -
5109 90 - iнша:        
5109 90 10 00 - - у клубках, мотках або пасмах, масою понад 125 г, але не бiльш як 500 г   2 15 -"

     замiнити цифрами i словами:

"5109 10 90 00 - - iнша   1 15 -
5109 90 - iнша:        
5109 90 10 00 - - у клубках, мотках або пасмах, масою понад 125 г, але не бiльш як 500 г   1 15 -";

     4) цифри i слова:

"5202 91 00 00 - - розщипана сировина   5 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"5202 91 00 00 - - розщипана сировина   0 10 -";

     5) цифри i слова:

"5301 10 00 00 - волокно лляне, необроблене або вимочений льон   5 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"5301 10 00 00 - волокно лляне, необроблене або вимочений льон   0 10 -";

     6) цифри i слова:

"5301 30 90 00 - - вiдходи льону   5 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"5301 30 90 00 - - вiдходи льону   0 10 -";

     7) цифри i слова:

"5701 10 91 00 - - - з вмiстом не бiльш як 350 вузлiв на 1 м основи   8 %, але не бiльш як 2,8 євро за 1 кв.м 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 кв.м кв.м
5701 10 93 00 - - - з вмiстом понад 350 вузлiв, але не бiльш як 500 вузлiв на 1 м основи   8 %, але не бiльш як 2,8 євро за 1 кв.м 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 кв.м кв.м
5701 10 99 00 - - - з вмiстом понад 500 вузлiв на 1 м основи   8 %, але не бiльш як 2,8 євро за 1 кв.м 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 кв.м кв.м"

     замiнити цифрами i словами:

"5701 10 91 00 - - - з вмiстом не бiльш як 350 вузлiв на 1 м основи   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5701 10 93 00 - - - з вмiстом понад 350 вузлiв, але не бiльш як 500 вузлiв на 1 м основи   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5701 10 99 00 - - - з вмiстом понад 500 вузлiв на 1 м основи   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2";

     8) цифри i слова:

"6110 12 10 00 - - - для чоловiкiв або хлопцiв   12 12 шт
6110 12 90 00 - - - для жiнок або дiвчат   12 12 шт
6110 19 - - iншi:        
6110 19 10 00 - - - для чоловiкiв або хлопцiв   12 12 шт
6110 19 90 00 - - - для жiнок або дiвчат   12 12 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"6110 12 10 00 - - - для чоловiкiв або хлопцiв   10,5 10,5 шт
6110 12 90 00 - - - для жiнок або дiвчат   10,5 10,5 шт
6110 19 - - iншi:        
6110 19 10 00 - - - для чоловiкiв або хлопцiв   10,5 10,5 шт
6110 19 90 00 - - - для жiнок або дiвчат   10,5 10,5 шт";

     9) цифри i слово:

"6117 80 90 00 - - iншi   12 40 -"

     замiнити цифрами i словом:

"6117 80 90 00 - - iншi   8 40 -";

     10) цифри i слова:

"6305 33 10 00 - - - трикотажнi   12 20 -
  - - - iншi:        
6305 33 91 00 - - - - з тканини з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 120 г/кв.м   7,2 20 -
6305 33 99 00 - - - - з тканини з поверхневою щiльнiстю понад 120 г/кв.м   7,2 20 -"

     замiнити цифрами i словами:

"6305 33 10 00 - - - трикотажнi   4 20 -
  - - - iншi:        
6305 33 91 00 - - - - з тканини з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 120 г/м2   4 20 -
6305 33 99 00 - - - - з тканини з поверхневою щiльнiстю понад 120 г/м2   4 20 -".

     13. У роздiлi ХII:

     цифри i слова:

"6501 00 00 00 Капелюшнi форми, капелюшнi заготiвки та ковпаки, неформованi, без полiв; плоскi та цилiндричнi заготiвки (включаючи повздовжнiй розрiз) з фетру   15 15 шт
6502 00 00 00 Капелюшнi напiвфабрикати, плетенi або виготовленi сполученням смужок з рiзних матерiалiв, неформованi, без полiв, без пiдкладки та оздоблення   12 12 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"6501 00 00 00 Капелюшнi форми, капелюшнi заготiвки та ковпаки, неформованi, без полiв; плоскi та цилiндричнi заготiвки (включаючи повздовжнiй розрiз) з фетру   10 10 шт
6502 00 00 00 Капелюшнi напiвфабрикати, плетенi або виготовленi сполученням смужок з рiзних матерiалiв, неформованi, без полiв, без пiдкладки та оздоблення   10 10 шт".

     14. У роздiлi ХIII:

     1) цифри i слова:

"6802 93 10 00 - - - полiрований, декорований або iнакше оброблений, крiм рiзьбленого, масою нетто 10 кг або бiльше   10 10 -
6802 93 90 00 - - - iнший   10 10 -
6802 99 - - iншi каменi:        
6802 99 10 00 - - - полiрованi, декорованi або iнакше обробленi, крiм рiзьблення, масою нетто 10 кг або бiльше   10 10 -
6802 99 90 00 - - - iншi   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"6802 93 10 00 - - - полiрований, декорований або iнакше оброблений, крiм рiзьбленого, масою нетто 10 кг або бiльше   5 5 -
6802 93 90 00 - - - iнший   5 5 -
6802 99 - - iншi каменi:        
6802 99 10 00 - - - полiрованi, декорованi або iнакше обробленi, крiм рiзьблення, масою нетто 10 кг або бiльше   5 5 -
6802 99 90 00 - - - iншi   5 5 -";

     2) цифри i слова:

"6806 10 00 00 - шлаковата, мiнеральна силiкатна вата i аналогiчнi мiнеральнi вати (включаючи їх сумiшi) навалом, в листах або рулонах   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"6806 10 00 00 - шлаковата, мiнеральна силiкатна вата i аналогiчнi мiнеральнi вати (включаючи їх сумiшi) навалом, в листах або рулонах   5 5 -";

     3) цифри i слово:

"6806 90 00 00 - iншi   10 10 -"

     замiнити цифрами i словом:

"6806 90 00 00 - iншi   8 8 -";

     4) цифри i слова:

"6807 10 10 10 - - - на основi з картону   12 12 кв.м
  - - - на основi з азбесту, скловолокна або полiмерних волокон:        
6807 10 10 21 - - - - покритi з обох бокiв шаром бiтумно-полiмерної маси   12 12 кв.м
6807 10 10 29 - - - - iншi   12 12 кв.м
6807 10 10 90 - - - iншi   12 12 кв.м
6807 10 90 00 - - iншi   12 12 -"

     замiнити цифрами i словами:

"6807 10 10 10 - - - на основi з картону   10 10 м2
  - - - на основi з азбесту, скловолокна або полiмерних волокон:        
6807 10 10 21 - - - - покритi з обох бокiв шаром бiтумно-полiмерної маси   10 10 м2
6807 10 10 29 - - - - iншi   10 10 м2
6807 10 10 90 - - - iншi   10 10 м2
6807 10 90 00 - - iншi   10 10 -";

     5) цифри i слово:

"6807 90 00 90 - - iншi   12 12 -"

     замiнити цифрами i словом:

"6807 90 00 90 - - iншi   10 10 -";

     6) цифри i слова:

"6810 11 10 00 - - - з легкого бетону (на основi з подрiбненої пемзи, гранульованого шлаку тощо)   7 7 -
6810 11 90 00 - - - iншi   7 7 -
6810 19 - - iншi:        
6810 19 10 00 - - - черепиця   7 7 -
  - - - iнша плитка, включаючи тротуарну:        
6810 19 31 00 - - - - з бетону   7 7 кв.м
6810 19 39 00 - - - - iнша   7 7 кв.м
6810 19 90 00 - - - iншi   7 7 -
  - iншi вироби:        
6810 91 - - елементи збiрнi для будiвництва, включаючи житлове:        
6810 91 10 00 - - - елементи пiдлоги   7 7 -
6810 91 90 00 - - - iншi   7 7 -
6810 99 00 00 - - iншi   7 7 -
6811 Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або з аналогiчних матерiалiв:        
6811 10 00 00 - листи гофрованi (шифер)   15 15 -"

     замiнити цифрами i словами:

"6810 11 10 00 - - - з легкого бетону (на основi з подрiбненої пемзи, гранульованого шлаку тощо)   5 5 -
6810 11 90 00 - - - iншi   5 5 -
6810 19 - - iншi:        
6810 19 10 00 - - - черепиця   5 5 -
  - - - iнша плитка, включаючи тротуарну:        
6810 19 31 00 - - - - з бетону   5 5 м2
6810 19 39 00 - - - - iнша   5 5 м2
6810 19 90 00 - - - iншi   5 5 -
  - iншi вироби:        
6810 91 - - елементи збiрнi для будiвництва, включаючи житлове:        
6810 91 10 00 - - - елементи пiдлоги   5 5 -
6810 91 90 00 - - - iншi   5 5 -
6810 99 00 00 - - iншi   5 5 -
6811 Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або з аналогiчних матерiалiв:        
6811 10 00 00 - листи гофрованi (шифер)   10 10 -";

     7) цифри i слова:

"6811 30 00 00 - труби, трубки та фiтинги до них   15 15 -"

     замiнити цифрами i словами:

"6811 30 00 00 - труби, трубки та фiтинги до них   10 10 -";

     8) цифри i слова:

"6812 90 10 00 - - для цивiльної авiацiї   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"6812 90 10 00 - - для цивiльної авiацiї   1 1 -";

     9) цифри i слова:

"6813 10 10 00 - - на основi азбесту або iнших мiнеральних речовин, для цивiльної авiацiї   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"6813 10 10 00 - - на основi азбесту або iнших мiнеральних речовин, для цивiльної авiацiї   1 1 -";

     10) цифри i слова:

"6813 90 10 00 - - на основi азбесту або iнших мiнеральних речовин, для цивiльної авiацiї   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"6813 90 10 00 - - на основi азбесту або iнших мiнеральних речовин, для цивiльної авiацiї   1 1 -";

     11) цифри i слова:

"6904 10 00 00 - цегла будiвельна   15 15 шт
6904 90 00 00 - iншi   15 15 -
6905 Черепиця дахова, складовi частини димарiв, дефлектори, оздоби архiтектурнi та iншi будiвельнi керамiчнi вироби:        
6905 10 00 00 - черепиця дахова   15 15 шт
6905 90 00 00 - iншi   15 15 -"

     замiнити цифрами i словами:

"6904 10 00 00 - цегла будiвельна   10 10 шт
6904 90 00 00 - iншi   10 10 -
6905 Черепиця дахова, складовi частини димарiв, дефлектори, оздоби архiтектурнi та iншi будiвельнi керамiчнi вироби:        
6905 10 00 00 - черепиця дахова   10 10 шт
6905 90 00 00 - iншi   10 10 -";

     12) цифри i слова:

"6907 90 10 00 - - плитка подвiйна типу "шпальтплаттен"   7 7 кв.м
  - - iнша:        
6907 90 91 00 - - - з кам'яної керамiки   7 7 кв.м
6907 90 93 00 - - - з фаянсу або тонкої керамiки   7 7 кв.м
6907 90 99 00 - - - iнша   7 7 кв.м"

     замiнити цифрами i словами:

"6907 90 10 00 - - плитка подвiйна типу "шпальтплаттен"   5 5 м2
  - - iнша:        
6907 90 91 00 - - - з кам'яної керамiки   5 5 м2
6907 90 93 00 - - - з фаянсу або тонкої керамiки   5 5 м2
6907 90 99 00 - - - iнша   5 5 м2";

     13) цифри i слова:

"6908 90 11 00 - - - подвiйна плитка типу "шпальтплаттен"   10 10 кв.м
  - - - iнша, завтовшки:        
6908 90 21 00 - - - - не бiльш як 15 мм   10 10 кв.м
6908 90 29 00 - - - - бiльш як 15 мм   10 10 кв.м
  - - iншi:        
6908 90 31 00 - - - подвiйна плитка типу "шпальтплаттен"   10 10 кв.м
  - - - iнша:        
6908 90 51 00 - - - - з поверхнею не бiльш як 90 кв.см   10 10 кв.м
  - - - - iнша:        
6908 90 91 00 - - - - - з кам'яної керамiки   10 10 кв.м
6908 90 93 00 - - - - - з фаянсу або тонкої керамiки   10 10 кв.м
6908 90 99 00 - - - - - iнша   10 10 кв.м"

     замiнити цифрами i словами:

"6908 90 11 00 - - - подвiйна плитка типу "шпальтплаттен"   5 5 м2
  - - - iнша, завтовшки:        
6908 90 21 00 - - - - не бiльш як 15 мм   5 5 м2
6908 90 29 00 - - - - бiльш як 15 мм   5 5 м2
  - - iншi:        
6908 90 31 00 - - - подвiйна плитка типу "шпальтплаттен"   5 5 м2
  - - - iнша:        
6908 90 51 00 - - - - з поверхнею не бiльш як 90 см2   5 5 м2
  - - - - iнша:        
6908 90 91 00 - - - - - з кам'яної керамiки   5 5 м2
6908 90 93 00 - - - - - з фаянсу або тонкої керамiки   5 5 м2
6908 90 99 00 - - - - - iнша   5 5 м2";

     14) цифри i слово:

"6910 90 00 00 - iншi   10 10 -"

     замiнити цифрами i словом:

"6910 90 00 00 - iншi   5 5 -";

     15) цифри i слова:

"7003 12 10 00 - - - з оптичного скла   15 15 кв.м
  - - - iнше:        
7003 12 91 00 - - - - з невiдбивальним шаром   15 15 кв.м
7003 12 99 00 - - - - iншi   15 15 кв.м
7003 19 - - iншi:        
7003 19 10 00 - - - з оптичного скла   15 15 кв.м
7003 19 90 00 - - - iншi   15 15 кв.м
7003 20 00 00 - листи армованi   15 15 кв.м
7003 30 00 00 - профiлi   15 15 -"

     замiнити цифрами i словами:

"7003 12 10 00 - - - з оптичного скла   10 10 м2
  - - - iнше:        
7003 12 91 00 - - - - з невiдбивальним шаром   10 10 м2
7003 12 99 00 - - - - iншi   10 10 м2
7003 19 - - iншi:        
7003 19 10 00 - - - з оптичного скла   10 10 м2
7003 19 90 00 - - - iншi   10 10 м2
7003 20 00 00 - листи армованi   10 10 м2
7003 30 00 00 - профiлi   10 10 -";

     16) цифри i слова:

"7005 10 05 00 - - з невiдбивальним шаром   15 15 кв.м
  - - iнше, завтовшки:        
7005 10 25 00 - - - не бiльш як 3,5 мм   15 15 кв.м
7005 10 30 00 - - - бiльш як 3,5 мм, але не бiльш як 4,5 мм   15 15 кв.м
7005 10 80 00 - - - бiльш як 4,5 мм   15 15 кв.м
  - iнше неармоване скло:        
7005 21 - - забарвлене по всiй масi (тоноване), глушене, накладне або тiльки шлiфоване:        
7005 21 25 00 - - - завтовшки не бiльш як 3,5 мм   15 15 кв.м
7005 21 30 00 - - - завтовшки бiльш як 3,5 мм, але не бiльш як 4,5 мм   15 15 кв.м
7005 21 80 00 - - - завтовшки бiльш як 4,5 мм   15 15 кв.м"

     замiнити цифрами i словами:

"7005 10 05 00 - - з невiдбивальним шаром   10 10 м2
  - - iнше, завтовшки:        
7005 10 25 00 - - - не бiльш як 3,5 мм   10 10 м2
7005 10 30 00 - - - бiльш як 3,5 мм, але не бiльш як 4,5 мм   10 10 м2
7005 10 80 00 - - - бiльш як 4,5 мм   10 10 м2
  - iнше неармоване скло:        
7005 21 - - забарвлене по всiй масi (тоноване), глушене, накладне або тiльки шлiфоване:        
7005 21 25 00 - - - завтовшки не бiльш як 3,5 мм   10 10 м2
7005 21 30 00 - - - завтовшки бiльш як 3,5 мм, але не бiльш як 4,5 мм   10 10 м2
7005 21 80 00 - - - завтовшки бiльш як 4,5 мм   10 10 м2";

     17) цифри i слова:

"7005 30 00 00 - армоване скло   15 15 кв.м"

     замiнити цифрами i словами:

"7005 30 00 00 - армоване скло   10 10 м2";

     18) цифри i слово:

"7007 11 10 90 - - - - iншi   10 10 -"

     замiнити цифрами i словом:

"7007 11 10 90 - - - - iншi   8 8 -";

     19) цифри i слова:

"7007 21 10 00 - - - вiтрове скло, необрамлене, для цивiльної авiацiї   3 3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"7007 21 10 00 - - - вiтрове скло, необрамлене, для цивiльної авiацiї   1 1 -";

     20) цифри i слово:

"7007 21 91 90 - - - - - iншi   10 10 -"

     замiнити цифрами i словом:

"7007 21 91 90 - - - - - iншi   8 8 -";

     21) цифри i слова:

"7010 10 00 00 - ампули   2 2 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"7010 10 00 00 - ампули   1 1 шт";

     22) цифри i слова:

"7010 90 10 10 - - - номiнальною мiсткiстю не бiльш як 0,15 л   10 10 шт
7010 90 10 90 - - - iншi   10 10 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"7010 90 10 10 - - - номiнальною мiсткiстю не бiльш як 0,15 л   6,5 6,5 шт
7010 90 10 90 - - - iншi   6,5 6,5 шт";

     23) цифри i слова:

"7010 90 31 90 - - - - - iншi   10 10 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"7010 90 31 90 - - - - - iншi   6,5 6,5 шт";

     24) цифри i слова:

"7010 90 43 00 - - - - - - - - бiльш як 0,33 л, але менш як 1 л   10 10 шт
7010 90 45 00 - - - - - - - - 0,15 л або бiльше, але не бiльш як 0,33 л   10 10 шт
7010 90 47 00 - - - - - - - - менш як 0,15 л   10 10 шт
  - - - - - - - з кольорового скла, номiнальною мiсткiстю:        
7010 90 51 00 - - - - - - - - 1 л або бiльше   10 10 шт
7010 90 53 00 - - - - - - - - бiльш як 0,33 л, але менш як 1 л   10 10 шт
7010 90 55 00 - - - - - - - - 0,15 л або бiльше, але не бiльш як 0,33 л   10 10 шт
7010 90 57 00 - - - - - - - - менш як 0,15 л   10 10 шт
  - - - - - - iншi, номiнальною мiсткiстю:        
7010 90 61 00 - - - - - - - 0,25 л або бiльше   10 10 шт
7010 90 67 00 - - - - - - - менш як 0,25 л   10 10 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"7010 90 43 00 - - - - - - - - бiльш як 0,33 л, але менш як 1 л   6,5 6,5 шт
7010 90 45 00 - - - - - - - - 0,15 л або бiльше, але не бiльш як 0,33 л   6,5 6,5 шт
7010 90 47 00 - - - - - - - - менш як 0,15 л   6,5 6,5 шт
  - - - - - - - з кольорового скла, номiнальною мiсткiстю:        
7010 90 51 00 - - - - - - - - 1 л або бiльше   6,5 6,5 шт
7010 90 53 00 - - - - - - - - бiльш як 0,33 л, але менш як 1 л   6,5 6,5 шт
7010 90 55 00 - - - - - - - - 0,15 л або бiльше, але не бiльш як 0,33 л   6,5 6,5 шт
7010 90 57 00 - - - - - - - - менш як 0,15 л   6,5 6,5 шт
  - - - - - - iншi, номiнальною мiсткiстю:        
7010 90 61 00 - - - - - - - 0,25 л або бiльше   6,5 6,5 шт
7010 90 67 00 - - - - - - - менш як 0,25 л   6,5 6,5 шт";

     25) цифри i слова:

"7010 90 71 90 - - - - - - - iншi   10 10 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"7010 90 71 90 - - - - - - - iншi   6,5 6,5 шт";

     26) цифри i слова:

"7010 90 91 00 - - - - - - з безбарвного скла   10 10 шт
7010 90 99 00 - - - - - - з кольорового скла   10 10 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"7010 90 91 00 - - - - - - з безбарвного скла   6,5 6,5 шт
7010 90 99 00 - - - - - - з кольорового скла   6,5 6,5 шт";

     27) цифри i слова:

"7013 10 00 00 - iз склокерамiки   10 10 шт
  - посудини для пиття, крiм вироблених iз склокерамiки:        
7013 21 - - iз свинцевого кришталю:        
  - - - ручного виготовлення:        
7013 21 11 00 - - - - огранованi або iнакше оздобленi   10 10 шт
7013 21 19 00 - - - - iншi   10 10 шт
  - - - механiчного виготовлення:        
7013 21 91 00 - - - - огранованi або iнакше оздобленi   10 10 шт
7013 21 99 00 - - - - iншi   10 10 шт
7013 29 - - iншi:        
7013 29 10 00 - - - iз змiцненого скла   12 12 шт
  - - - iншi:        
  - - - - ручного виготовлення:        
7013 29 51 00 - - - - - огранованi або iнакше оздобленi   12 12 шт
7013 29 59 00 - - - - - iншi   12 12 шт
  - - - - механiчного виготовлення:        
7013 29 91 00 - - - - - огранованi або iнакше оздобленi   12 12 шт
7013 29 99 00 - - - - - iншi   12 12 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"7013 10 00 00 - iз склокерамiки   8 8 шт
  - посудини для пиття, крiм вироблених iз склокерамiки:        
7013 21 - - iз свинцевого кришталю:        
  - - - ручного виготовлення:        
7013 21 11 00 - - - - огранованi або iнакше оздобленi   8 8 шт
7013 21 19 00 - - - - iншi   8 8 шт
  - - - механiчного виготовлення:        
7013 21 91 00 - - - - огранованi або iнакше оздобленi   8 8 шт
7013 21 99 00 - - - - iншi   8 8 шт
7013 29 - - iншi:        
7013 29 10 00 - - - iз змiцненого скла   8 8 шт
  - - - iншi:        
  - - - - ручного виготовлення:        
7013 29 51 00 - - - - - огранованi або iнакше оздобленi   8 8 шт
7013 29 59 00 - - - - - iншi   8 8 шт
  - - - - механiчного виготовлення:        
7013 29 91 00 - - - - - огранованi або iнакше оздобленi   8 8 шт
7013 29 99 00 - - - - - iншi   8 8 шт";

     28) цифри i слова:

"7013 32 00 00 - - iз скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 х 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0°С до 300°С   12 12 шт
7013 39 - - iншi:        
7013 39 10 00 - - - iз змiцненого скла   12 12 шт
  - - - з iншого скла:        
7013 39 91 00 - - - - ручного виготовлення   12 12 шт
7013 39 99 00 - - - - механiчного виготовлення   12 12 шт
  - iншi вироби iз скла:        
7013 91 - - iз свинцевого кришталю:        
7013 91 10 00 - - - ручного виготовлення   12 12 шт
7013 91 90 00 - - - механiчного виготовлення   12 12 шт
7013 99 00 00 - - iншi   12 12 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"7013 32 00 00 - - iз скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 х 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0°С до 300°С   10 10 шт
7013 39 - - iншi:        
7013 39 10 00 - - - iз змiцненого скла   10 10 шт
  - - - з iншого скла:        
7013 39 91 00 - - - - ручного виготовлення   10 10 шт
7013 39 99 00 - - - - механiчного виготовлення   10 10 шт
  - iншi вироби iз скла:        
7013 91 - - iз свинцевого кришталю:        
7013 91 10 00 - - - ручного виготовлення   10 10 шт
7013 91 90 00 - - - механiчного виготовлення   10 10 шт
7013 99 00 00 - - iншi   10 10 шт";

     29) цифри i слово:

"7019 31 00 00 - - мати   10 10 -"

     замiнити цифрами i словом:

"7019 31 00 00 - - мати   8 8 -";

     30) цифри i слова:

"7020 00 05 00 - реакторнi трубки кварцовi i патрони, призначенi для установлення в дифузiйних печах та печах окислення для виробництва напiвпровiдникових матерiалiв   10 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"7020 00 05 00 - реакторнi трубки кварцовi i патрони, призначенi для установлення в дифузiйних печах та печах окислення для виробництва напiвпровiдникових матерiалiв   0 0 -".

     15. У роздiлi XIV:

     1) цифри i слова:

"7113 11 00 00 - - iз срiбла, що має або не має покриття, плакованого або не плакованого iншими дорогоцiнними металами   20 20 г
7113 19 00 00 - - з iнших дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих або не плакованих дорогоцiнними металами   20 20 г
7113 20 00 00 - з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами   20 20 -
7114 Вироби майстрiв золотих i срiбних справ та частини цих виробiв з дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами:        
  - з дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих чи не плакованих дорогоцiнними металами:        
7114 11 00 00 - - iз срiбла, що має чи не має покриття, плакованого або не плакованого iншими дорогоцiнними металами   20 20 г
7114 19 00 00 - - з iнших дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих чи не плакованих дорогоцiнними металами   20 20 г
7114 20 00 00 - з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами   20 20 -"

     замiнити цифрами i словами:

"7113 11 00 00 - - iз срiбла, що має або не має покриття, плакованого або не плакованого iншими дорогоцiнними металами   10 10 г
7113 19 00 00 - - з iнших дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих або не плакованих дорогоцiнними металами   10 10 г
7113 20 00 00 - з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами   10 10 -
7114 Вироби майстрiв золотих i срiбних справ та частини цих виробiв з дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами:        
  - з дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих чи не плакованих дорогоцiнними металами:        
7114 11 00 00 - - iз срiбла, що має чи не має покриття, плакованого або не плакованого iншими дорогоцiнними металами   10 10 г
7114 19 00 00 - - з iнших дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих чи не плакованих дорогоцiнними металами   10 10 г
7114 20 00 00 - з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами   10 10 -";

     2) цифри i слова:

"7116 10 00 00 - з природних або культивованих перлiв   15 15 г
7116 20 - з дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння (природного, штучного чи реконструйованого):        
  - - виробленого повнiстю з природного дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння:        
7116 20 11 00 - - - намисто, браслети та iншi вироби з природного, дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння, просто нанизаного, без застiбок або iнших пристосувань   15 15 г
7116 20 19 00 - - - iнше   15 15 г
7116 20 90 00 - - iнше   15 15 г"

     замiнити цифрами i словами:

"7116 10 00 00 - з природних або культивованих перлiв   10 10 г
7116 20 - з дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння (природного, штучного чи реконструйованого):        
  - - виробленого повнiстю з природного дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння:        
7116 20 11 00 - - - намисто, браслети та iншi вироби з природного, дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння, просто нанизаного, без застiбок або iнших пристосувань   10 10 г
7116 20 19 00 - - - iнше   10 10 г
7116 20 90 00 - - iнше   10 10 г".

     16. У роздiлi XV:

     1) цифри i слова:

"7202 11 20 00 - - - у гранулах розмiром не бiльш як 5 мм та з масовою часткою марганцю понад 65 %   4 4 -
7202 11 80 00 - - - iнший   7 7 -
7202 19 00 00 - - iнший   7 7 -
  - феросилiцiй:        
7202 21 00 00 - - з масовою часткою кремнiю понад 55 %   4 4 -
7202 29 - - iнший:        
7202 29 10 00 - - - з масовою часткою магнiю 4 % або бiльше, але не бiльш як 10 %   4 4 -
7202 29 90 00 - - - iнший   4 4 -
7202 30 00 00 - феросилiкомарганець   7 7 -"

     замiнити цифрами i словами:

"7202 11 20 00 - - - у гранулах розмiром не бiльш як 5 мм та з масовою часткою марганцю понад 65 %   3 3 -
7202 11 80 00 - - - iнший   5 5 -
7202 19 00 00 - - iнший   5 5 -
  - феросилiцiй:        
7202 21 00 00 - - з масовою часткою кремнiю понад 55 %   3 3 -
7202 29 - - iнший:        
7202 29 10 00 - - - з масовою часткою магнiю 4 % або бiльше, але не бiльш як 10 %   3 3 -
7202 29 90 00 - - - iнший   3 3 -
7202 30 00 00 - феросилiко-марганець   3 3 -";

     2) цифри i слова:

"7202 49 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю не бiльш як 0,05 %   4 4 -"

     замiнити цифрами i словами:

"7202 49 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю не бiльш як 0,05 %   3 3 -";

     3) цифри i слова:

"7202 49 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,5 %, але не бiльш як 4 %   4 4 -
7202 50 00 00 - феросилiкохром   2 2 -
7202 60 00 00 - феронiкель   4 4 -
7202 70 00 00 - феромолiбден   2 2 -
7202 80 00 00 - феровольфрам та феросилiковольфрам   4 4 -"

     замiнити цифрами i словами:

"7202 49 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,5 %, але не бiльш як 4 %   3 3 -
7202 50 00 00 - феросилiкохром   2 2 -
7202 60 00 00 - феронiкель   3 3 -
7202 70 00 00 - феромолiбден   2 2 -
7202 80 00 00 - феровольфрам та феросилiковольфрам   3 3 -";

     4) цифри i слова:

"7202 99 10 00 - - - ферофосфор   4 4 -
7202 99 30 00 - - - феросилiкомагнiй   4 4 -
7202 99 80 00 - - - iнший   4 4 -"

     замiнити цифрами i словами:

"7202 99 10 00 - - - ферофосфор   3 3 -
7202 99 30 00 - - - феросилiкомагнiй   3 3 -
7202 99 80 00 - - - iнший   3 3 -";

     5) цифри i слово:

"7206 10 00 00 - зливки   5 5 -"

     замiнити цифрами i словом:

"7206 10 00 00 - зливки   0 0 -";

     6) цифри i слова:

"7207 11 11 00 - - - - з автоматної сталi   5 5 -
  - - - - iншi:        
7207 11 14 00 - - - - - завтовшки не бiльш як 130 мм   5 5 -
7207 11 16 00 - - - - - завтовшки понад 130 мм   5 5 -
7207 11 90 00 - - - кованi   5 5 -
7207 12 - - iншi, прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу:        
7207 12 10 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям   5 5 -
7207 12 90 00 - - - кованi   5 5 -
7207 19 - - iншi:        
  - - - круглого або багатокутного поперечного перерiзу:        
7207 19 12 00 - - - - катанi або одержанi безперервним литтям   5 5 -
7207 19 19 00 - - - - кованi   5 5 -
7207 19 80 00 - - - iншi   5 5 -
7207 20 - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше:        
  - - прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина якого менша нiж подвiйна товщина:        
  - - - катанi або одержанi безперервним литтям:        
7207 20 11 00 - - - - з автоматної сталi   5 5 -
  - - - - iншi, з масовою часткою:        
7207 20 15 00 - - - - - вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %   5 5 -
7207 20 17 00 - - - - - вуглецю 0,6 % або бiльше   5 5 -
7207 20 19 00 - - - кованi   5 5 -
  - - iншi, прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу:        
7207 20 32 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям   5 5 -
7207 20 39 00 - - - кованi   5 5 -
  - - круглого або багатокутного поперечного перерiзу:        
7207 20 52 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям   5 5 -
7207 20 59 00 - - - кованi   5 5 -
7207 20 80 00 - - iншi   5 5 -"

     замiнити цифрами i словами:

"7207 11 11 00 - - - - з автоматної сталi   0 0 -
  - - - - iншi:        
7207 11 14 00 - - - - - завтовшки не бiльш як 130 мм   0 0 -
7207 11 16 00 - - - - - завтовшки понад 130 мм   0 0 -
7207 11 90 00 - - - кованi   0 0 -
7207 12 - - iншi, прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу:        
7207 12 10 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям   0 0 -
7207 12 90 00 - - - кованi   0 0 -
7207 19 - - iншi:        
  - - - круглого або багатокутного поперечного перерiзу:        
7207 19 12 00 - - - - катанi або одержанi безперервним литтям   0 0 -
7207 19 19 00 - - - - кованi   0 0 -
7207 19 80 00 - - - iншi   0 0 -
7207 20 - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше:        
  - - прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу, ширина якого менша нiж подвiйна товщина:        
  - - - катанi або одержанi безперервним литтям:        
7207 20 11 00 - - - - з автоматної сталi   0 0 -
  - - - - iншi, з масовою часткою:        
7207 20 15 00 - - - - - вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %   0 0 -
7207 20 17 00 - - - - - вуглецю 0,6 % або бiльше   0 0 -
7207 20 19 00 - - - кованi   0 0 -
  - - iншi, прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу:        
7207 20 32 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям   0 0 -
7207 20 39 00 - - - кованi   0 0 -
  - - круглого або багатокутного поперечного перерiзу:        
7207 20 52 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям   0 0 -
7207 20 59 00 - - - кованi   0 0 -
7207 20 80 00 - - iншi   0 0 -";

     7) цифри i слова:

"7212 10 10 00 - - бiла жерсть без подальшого оброблення, крiм оброблення поверхнi   5 5 -
7212 10 90 00 - - iнший   5 5 -
7212 20 00 00 - електролiтично оцинкований   5 5 -
7212 30 00 00 - iнакше оцинкований   5 5 -
7212 40 - пофарбований, лакований або покритий пластмасою:        
7212 40 20 00 - - бiла жерсть, без подальшого оброблення, крiм лакування; прокат з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакований   5 5 -
7212 40 80 - - iнший:        
7212 40 80 10 - - - стрiчка сталева ламiнована полiмерним матерiалом, завширшки не бiльш як 150 мм та завтовшки (сталi) не бiльш як 0,3 мм   2 2 -
7212 40 80 90 - - - iнший   5 5 -"

     замiнити цифрами i словами:

"7212 10 10 00 - - бiла жерсть без подальшого оброблення, крiм оброблення поверхнi   0 0 -
7212 10 90 00 - - iнший   0 0 -
7212 20 00 00 - електролiтично оцинкований   0 0 -
7212 30 00 00 - iнакше оцинкований   0 0 -
7212 40 - пофарбований, лакований або покритий пластмасою:        
7212 40 20 00 - - бiла жерсть, без подальшого оброблення, крiм лакування; прокат з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакований   0 0 -
7212 40 80 - - iнший:        
7212 40 80 10 - - - стрiчка сталева ламiнована полiмерним матерiалом, завширшки не бiльш як 150 мм та завтовшки (сталi) не бiльш як 0,3 мм   0 0 -
7212 40 80 90 - - - iнший   0 0 -";

     8) цифри i слово:

"7212 60 00 00 - плакований   5 5 -"

     замiнити цифрами i словом:

"7212 60 00 00 - плакований   0 0 -";

     9) цифри i слова:

"7216 50 10 00 - - з поперечним перерiзом, який можна вписати у квадрат iз стороною не бiльш як 80 мм   5 5 -"

     замiнити цифрами i словами:

"7216 50 10 00 - - з поперечним перерiзом, який можна вписати у квадрат iз стороною не бiльш як 80 мм   0 0 -";

     10) цифри i слова:

"7304 31 10 00 - - - обладнанi фiтингами, придатнi для подачi газiв або рiдин, для цивiльної авiацiї   6 6 -"

     замiнити цифрами i словами:

"7304 31 10 00 - - - обладнанi фiтингами, придатнi для подачi газiв або рiдин, для цивiльної авiацiї   0 0 -";

     11) цифри i слова:

"7304 39 20 00 - - - - обладнанi фiтингами, придатнi для подачi газiв або рiдин, для цивiльної авiацiї   6 6 -"

     замiнити цифрами i словами:

"7304 39 20 00 - - - - обладнанi фiтингами, придатнi для подачi газiв або рiдин, для цивiльної авiацiї   0 0 -";

     12) цифри i слова:

"7304 41 10 00 - - - обладнанi фiтингами, придатнi для подачi газiв або рiдин, для цивiльної авiацiї   5 5 -"

     замiнити цифрами i словами:

"7304 41 10 00 - - - обладнанi фiтингами, придатнi для подачi газiв або рiдин, для цивiльної авiацiї  <