Додаток до лист Держмитслужби вiд 02.07.2020 N 08-4/16-01-02/7/7302 (частина 1 [01-28], частина 2 [29-71])

Графiк скасування увiзного мита України для товарiв походженням з ЄС вiдповiдно до зобов'язань в рамках ПВЗВТ Україна - ЄС

(частина 3)

Код УКТЗЕД 2017 Назва дiюча ставка увiзного мита (пiльгова) дiюча ставка увiзного мита (повна) зобов'язання в рамках УА  
Базова ставка увiзного мита Перехiдний перiод, рокiв 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
7201 10 11 00 - - - з масовою часткою кремнiю 1 % або менше 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7201 10 19 00 - - - з масовою часткою кремнiю понад 1 % 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7201 10 30 00 - - з масовою часткою марганцю понад 0,1 %, але не бiльш як 0,4 % 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7201 10 90 00 - - з масовою часткою марганцю менш як 0,1 % 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7201 20 00 00 - чавун переробний нелегований з масовою часткою фосфору понад 0,5 % 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7201 50 10 00 - - чавун переробний легований з масовою часткою титану понад 0,3 %, але не бiльш як 1 %, i ванадiю понад 0,5 %, але не бiльш як 1 % 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7201 50 90 00 - - iнший 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 11 20 00 - - - у гранулах розмiром не бiльш як 5 мм та з масовою часткою марганцю понад 65 % 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 11 80 00 - - - iнший 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 19 00 00 - - iнший 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 21 00 00 - - з масовою часткою кремнiю понад 55 % 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7202 29 10 00 - - - з масовою часткою магнiю 4 % або бiльше, але не бiльш як 10 % 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7202 29 90 00 - - - iнший 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7202 30 00 00 - феросилiкомарганець 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 41 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 4 %, але не бiльш як 6 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 41 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 6 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 49 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю не бiльш як 0,05 % 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7202 49 50 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,05 %, але не бiльш як 0,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 49 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,5 %, але не бiльш як 4 % 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7202 50 00 00 - феросилiкохром 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 60 00 00 - феронiкель 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 70 00 00 - феромолiбден 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 80 00 00 - феровольфрам та феросилiковольфрам 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 91 00 00 - - феротитан i феросилiкотитан 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 92 00 00 - - ферованадiй 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 93 00 00 - - феронiобiй 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 99 10 00 - - - ферофосфор 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 99 30 00 - - - феросилiкомагнiй 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 99 80 00 - - - iнший 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7203 10 00 00 - продукти прямого вiдновлення залiзної руди 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7203 90 00 00 - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 10 00 00 - вiдходи та брухт ливарного чавуну 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 21 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 8 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 21 90 00 - - - iншої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 30 00 00 - вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 41 10 00 - - - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 41 91 00 - - - - пакетованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 41 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 49 10 00 - - - подрiбненi (рiзанi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 49 30 00 - - - - пакетованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 49 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 50 00 00 - зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7205 10 00 00 - гранули 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7205 21 00 00 - - з легованої сталi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7205 29 00 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7206 10 00 00 - зливки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7206 90 00 00 - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 11 11 00 - - - - з автоматної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 11 14 00 - - - - - завтовшки не бiльш як 130 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 11 16 00 - - - - - завтовшки понад 130 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 11 90 00 - - - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 12 10 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 12 90 00 - - - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 19 12 00 - - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 19 19 00 - - - - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 19 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 20 11 00 - - - - з автоматної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 20 15 00 - - - - - вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 20 17 00 - - - - - вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 20 19 00 - - - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 20 32 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 20 39 00 - - - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 20 52 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 20 59 00 - - - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 20 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 10 00 00 - гарячекатаний у рулонах, з рельєфним малюнком без подальшого оброблення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 25 00 00 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 26 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 27 00 00 - - завтовшки менш як 3 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 36 00 00 - - завтовшки понад 10 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 37 00 00 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 38 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 4,75 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 39 00 00 - - завтовшки менш як 3 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 40 00 00 - гарячекатаний, не у рулонах, з рельєфним малюнком без подальшого оброблення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 51 20 00 - - - завтовшки понад 15 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 51 91 00 - - - - 2050 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 51 98 00 - - - - менш як 2050 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 52 10 00 - - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки не бiльш як 1250 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 52 91 00 - - - - 2050 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 52 99 00 - - - - менш як 2050 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 53 10 00 - - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки не бiльш як 1250 мм i завтовшки 4 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 53 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 54 00 00 - - завтовшки менш як 3 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 90 20 00 - - перфорований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 90 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 15 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 16 10 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 16 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 17 10 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 17 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 18 10 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 18 91 00 - - - - завтовшки 0,35 мм або бiльше, але менш як 0,5 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 18 99 00 - - - - завтовшки менш як 0,35 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 25 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 26 10 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 26 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 27 10 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 27 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 28 10 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 28 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 90 20 00 - - перфорований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 90 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 11 00 00 - - завтовшки 0,5 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 12 20 00 - - - бiла жерсть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 12 80 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 20 00 00 - з гальванiчним або iншим покриттям свинцем, включаючи свинцево-олов'яний сплав 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 30 00 00 - електролiтично оцинкований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 41 00 00 - - гофрований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 49 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 50 00 00 - з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом i оксидами хрому 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 61 00 00 - - з гальванiчним або iншим покриттям сплавом алюмiнiю i цинку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 69 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 70 10 00 - - бiла жерсть та вироби з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 70 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 90 30 00 - - плакований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 90 40 00 - - луджений з вiдбитком 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 90 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 13 00 00 - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки понад 150 мм i завтовшки 4 мм або бiльше, не у рулонах i без рельєфного малюнка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 14 00 00 - - iнший, завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 19 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 23 20 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 23 30 00 - - - - завтовшки 0,35 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 23 80 00 - - - - завтовшки менш як 0,35 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 29 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 90 20 00 - - перфорований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 90 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 10 10 00 - - бiла жерсть без подальшого оброблення, крiм оброблення поверхнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 10 90 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 20 00 00 - електролiтично оцинкований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 30 00 00 - iнакше оцинкований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 40 20 00 - - бiла жерсть, без подальшого оброблення, крiм лакування; прокат з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 40 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 50 20 00 - - з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 50 30 00 - - з гальванiчним або iншим покриттям хромом або нiкелем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 50 40 00 - - з гальванiчним або iншим покриттям мiддю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 50 61 00 - - - з гальванiчним або iншим покриттям сплавами алюмiнiю та цинку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 50 69 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 50 90 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 60 00 00 - плакований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 10 00 00 - що мають вм'ятини, ребра, канавки або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 20 00 00 - iншi, з автоматної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 91 10 00 - - - для армування бетону 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 91 20 00 - - - для змiцнювання шинного корду 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 91 41 00 - - - - з масовою часткою вуглецю 0,06 % або менше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 91 49 00 - - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,06 %, але менш як 0,25 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 91 70 00 - - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але не бiльш як 0,75 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 91 90 00 - - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,75 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 99 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 99 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 10 00 00 - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 20 00 00 - що мають вм'ятини, ребра, борозни або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування, або тi, що зазнали кручення пiсля прокатування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 30 00 00 - iншi, з автоматної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 91 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 91 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 99 10 00 - - - - для армування бетону 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 99 31 00 - - - - - 80 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 99 39 00 - - - - - менш як 80 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 99 50 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 99 71 00 - - - - - 80 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 99 79 00 - - - - - менш як 80 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 99 95 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7215 10 00 00 - з автоматної сталi, без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення в холодному станi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7215 50 11 00 - - - прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7215 50 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7215 50 80 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7215 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 10 00 00 - профiлi U-, I- або H-подiбнi без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки менш як 80 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 21 00 00 - - профiлi L-подiбнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 22 00 00 - - профiлi T-подiбнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 31 10 00 - - - заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 220 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 31 90 00 - - - заввишки понад 220 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 32 11 00 - - - - з паралельними полицями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 32 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 32 91 00 - - - - з паралельними полицями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 32 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 33 10 00 - - - заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 180 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 33 90 00 - - - заввишки понад 180 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 40 10 00 - - профiлi L-подiбнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 40 90 00 - - профiлi T-подiбнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 50 10 00 - - з поперечним перерiзом, який можна вписати у квадрат iз стороною не бiльш як 80 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 50 91 00 - - - штабобульб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 50 99 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 61 10 00 - - - профiлi C-, L-, U-, Z-подiбнi, у формi омеги, або незамкнутi профiлi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 61 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 69 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 91 10 00 - - - профiльованi (ребристi) листи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 91 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 10 10 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 10 31 00 - - - - який має вм'ятини, ребра, борозни або iншi рельєфи, отриманi у процесi прокатування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 10 39 00 - - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 10 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 10 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 20 10 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 20 30 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу 0,8 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 20 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 20 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 30 41 00 - - - покритий мiддю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 30 49 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 30 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 30 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 90 20 00 - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 90 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 90 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7218 10 00 00 - зливки та iншi первиннi форми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7218 91 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7218 91 80 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7218 99 11 00 - - - - катана або одержана безперервним литтям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7218 99 19 00 - - - - кована 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7218 99 20 00 - - - - катана або одержана безперервним литтям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7218 99 80 00 - - - - кована 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 11 00 00 - - завтовшки понад 10 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 12 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 12 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 13 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 13 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 14 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 14 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 21 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 21 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 22 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 22 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 23 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 24 00 00 - - завтовшки менш як 3 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 31 00 00 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 32 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 32 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 33 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 33 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 34 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 34 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 35 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 35 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 90 20 00 - - перфорований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 90 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 11 00 00 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 12 00 00 - - завтовшки менш як 4,75 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 20 21 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 20 29 00 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 20 41 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 20 49 00 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 20 81 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 20 89 00 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 90 20 00 - - перфорований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 90 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7221 00 10 00 - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7221 00 90 00 - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 11 11 00 - - - - 2,5 % або бiльше нiкелю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 11 19 00 - - - - менш як 2,5 % нiкелю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 11 81 00 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 11 89 00 - - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 19 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 19 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 20 11 00 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 20 19 00 - - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 20 21 00 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 20 29 00 - - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 20 31 00 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 20 39 00 - - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 20 81 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 20 89 00 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 30 51 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 30 91 00 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 30 97 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 40 10 00 - - гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, без подальшого оброблення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 40 50 00 - - холодного деформування або оброблення у холодному станi, без подальшого оброблення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 40 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7223 00 11 00 - - з масовою часткою нiкелю 28 % або бiльше, але не бiльш як 31 %, та хрому 20 % або бiльше, але не бiльш як 22 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7223 00 19 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7223 00 91 00 - - з масовою часткою хрому 13 % або бiльше, але не бiльш як 25 %, та алюмiнiю 3,5 % або бiльше, але не бiльш як 6 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7223 00 99 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 10 10 00 - - iнструментальної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 10 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 90 02 00 - - iнструментальної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 90 03 00 - - - - - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 90 05 00 - - - - - - з масовою часткою вуглецю 0,7 % або менше i марганцю 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 1,2 %, та кремнiю 0,6 % або бiльше, але не бiльш як 2,3 %; з вмiстом бору 0,0008 % або бiльше за умови, що нiякий iнший елемент не досягає мiнiмального вмiсту, наведеного у примiтцi 1 (f) до цiєї групи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 90 07 00 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 90 14 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 90 18 00 - - - - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 90 31 00 - - - - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 90 38 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 90 90 00 - - - - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 11 00 00 - - текстурований з орiєнтованим зерном 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 19 10 00 - - - гарячекатаний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 19 90 00 - - - холоднокатаний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 30 10 00 - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 30 30 00 - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 30 90 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 40 12 00 - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 40 15 00 - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 40 40 00 - - - завтовшки понад 10 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 40 60 00 - - - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 40 90 00 - - - завтовшки менш як 4,75 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 50 20 00 - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 50 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 91 00 00 - - електролiтично оцинкований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 92 00 00 - - iнакше оцинкований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 99 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 11 00 00 - - текстурований з орiєнтованим зерном 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 19 10 00 - - - гарячекатаний, без подальшого оброблення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 19 80 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 20 00 00 - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 91 20 00 - - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 91 91 00 - - - - завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 91 99 00 - - - - завтовшки менш як 4,75 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 92 00 00 - - холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), без подальшого оброблення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 99 10 00 - - - електролiтично оцинкований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 99 30 00 - - - iнакше оцинкований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 99 70 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7227 10 00 00 - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7227 20 00 00 - iз сталi кремнiєво-марганцевої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7227 90 10 00 - - з масовою часткою бору 0,0008 % або бiльше, при цьому нiякий iнший елемент не досягає мiнiмального вмiсту, наведеного у примiтцi 1 (f) до цiєї групи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7227 90 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7227 90 95 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 10 20 00 - - без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування; гарячекатанi або гарячетягнутi або пресованi, без подальшого оброблення, крiм плакування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 10 50 00 - - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 10 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 20 10 00 - - прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу, прокатанi за чотирма гранями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 20 91 00 - - - без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування; гарячекатанi, гарячетягнутi або пресованi, без подальшого оброблення, крiм плакування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 20 99 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 30 20 00 - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 30 41 00 - - - круглого поперечного перерiзу дiаметром 80 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 30 49 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 30 61 00 - - - - 80 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 30 69 00 - - - - менш як 80 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 30 70 00 - - - прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу, прокатанi за чотирма гранями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 30 89 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 40 10 00 - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 40 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 50 20 00 - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 50 40 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 50 61 00 - - - - 80 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 50 69 00 - - - - менш як 80 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 50 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 60 20 00 - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 60 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 70 10 00 - - гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, без подальшого оброблення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 70 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 80 00 00 - прутки та бруски порожнистi для бурiння 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7229 20 00 00 - iз сталi кремнiєво-марганцевої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7229 90 20 00 - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7229 90 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7229 90 90 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7301 10 00 00 - палi шпунтовi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7301 20 00 00 - кутики фасоннi та спецiальнi профiлi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 10 10 00 - - струмопровiднi з деталями з кольорового металу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 10 22 00 - - - - - з масою погонного метра 36 кг або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 10 28 00 - - - - - з масою погонного метра менш як 36 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 10 40 00 - - - - рейки з жолобом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 10 50 10 - - - - - з масою погонного метра менш як 20 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 10 50 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 10 90 00 - - - що використовувалися 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 30 00 00 - рейки перекладнi, хрестовини глухого перетинання, перекладнi штанги та iншi елементи з'єднання та розведення рейок 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 40 00 00 - накладки стиковi та пiдкладки опорнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7303 00 10 00 - труби i трубки, якi використовуються у системах, що працюють пiд тиском 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7303 00 90 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 11 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 11 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 19 10 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 19 10 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 19 30 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 19 30 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 19 90 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 19 90 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 22 00 00 - - труби бурильнi з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 23 00 00 - - iншi труби бурильнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 24 00 00 - - iншi, з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 29 10 00 - - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 29 30 00 - - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 29 90 00 - - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 31 20 00 - - - прецизiйнi труби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 31 80 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 31 80 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 10 00 - - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 52 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 52 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 58 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 58 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 92 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 92 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 93 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 93 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 98 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 98 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 41 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 41 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 49 10 00 - - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 49 93 00 - - - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 49 95 00 - - - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 49 99 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 49 99 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 51 12 00 - - - - не бiльш як 0,5 м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 51 18 00 - - - - понад 0,5 м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 51 81 00 - - - - прецизiйнi труби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 51 89 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 59 10 00 - - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого поперечного перерiзу та iншої товщини стiнки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 59 32 00 - - - - не бiльш як 0,5 м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 59 38 00 - - - - понад 0,5 м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 59 92 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 59 92 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 59 93 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 59 93 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 59 99 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 59 99 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 11 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 11 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 12 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 12 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 20 00 00 - труби обсаднi, використовуванi для бурiння нафтових та газових свердловин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 31 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 31 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 39 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 39 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 11 10 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 11 10 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 11 90 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 11 90 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 19 10 00 - - - зварнi прямошовнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 19 90 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 19 90 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 21 00 00 - - зварнi, з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 11 00 - - - не бiльш як 2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 19 00 - - - понад 2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 41 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 41 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 49 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 49 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 72 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 72 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 77 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 77 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 80 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 80 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 40 20 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 40 20 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 40 80 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 40 80 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 50 20 00 - - прецизiйнi труби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 50 80 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 50 80 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 61 10 00 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 61 92 00 - - - - з товщиною стiнки не бiльш як 2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 61 99 00 - - - - з товщиною стiнки понад 2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 69 10 00 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 69 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 11 10 00 - - - використовуванi у системах, що працюють пiд тиском 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 11 90 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 19 10 00 - - - з ковкого чавуну 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 19 90 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 21 00 00 - - фланцi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 22 10 00 - - - втулки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 22 90 00 - - - колiна та патрубки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 23 10 00 - - - колiна та патрубки 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 23 90 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 29 10 00 - - - з нанесеною рiзьбою 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 29 80 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 91 00 00 - - фланцi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 92 10 00 - - - втулки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 92 90 00 - - - колiна та патрубки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 93 11 00 - - - - колiна та патрубки 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 93 19 00 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 93 91 00 - - - - колiна та патрубки 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 93 99 00 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 99 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 99 10 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 99 80 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7308 10 00 00 - мости та секцiї мостiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7308 20 00 00 - башти та решiтчастi щогли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7308 30 00 00 - дверi, вiкна та їх рами i пороги для дверей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7308 40 00 00 - устаткування для металевих риштувань, опалубок, пiдпiрок або крiплень для шахт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7308 90 51 00 - - - панелi, якi складаються з двох стiнок, виготовлених з гофрованого (ребристого) тонкого листа з iзоляцiйним наповнювачем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7308 90 59 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7308 90 98 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7309 00 10 00 - для газiв (за винятком стиснених або скраплених газiв) 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
7309 00 30 00 - - з облицюванням або теплоiзоляцiйним покриттям 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
7309 00 51 00 - - - понад 100 000 л 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
7309 00 59 00 - - - не бiльш як 100 000 л 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
7309 00 90 00 - для твердих речовин 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
7310 10 00 00 - мiсткiстю 50 л або бiльше 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7310 21 11 00 - - - що використовуються для консервування харчових продуктiв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7310 21 19 00 - - - що використовуються для консервування напоїв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7310 21 91 00 - - - - менш як 0,5 мм 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7310 21 99 00 - - - - 0,5 мм або бiльше 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7310 29 10 00 - - - з товщиною стiнки менш як 0,5 мм 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7310 29 90 00 - - - з товщиною стiнки 0,5 мм або бiльше 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7311 00 11 00 - - - менше 20 л 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7311 00 13 00 - - - 20 л або бiльше, але не бiльш як 50 л 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7311 00 19 00 - - - понад 50 л 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7311 00 30 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7311 00 91 00 - - менш як 1 000 л 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7311 00 99 00 - - 1 000 л або бiльше 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 20 00 - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 41 00 - - - - з гальванiчним або iншим покриттям мiдно-цинковими сплавами (латунь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 49 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 61 00 - - - - - без покриття 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 65 00 - - - - - - оцинкований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 69 00 - - - - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 81 00 - - - - - - понад 3 мм, але не бiльш як 12 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 83 00 - - - - - - понад 12 мм, але не бiльш як 24 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 85 00 - - - - - - понад 24 мм, але не бiльш як 48 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 89 00 - - - - - - понад 48 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 98 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7313 00 00 00 Дрiт колючий з чорних металiв; дрiт кручений або плоский, колючий або неколючий, та вiльно двiчi кручений дрiт для огорож з чорних металiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 12 00 00 - - безперервнi стрiчки для машин з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 14 00 00 - - iнша тканина плетена з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 19 00 00 - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 20 10 00 - - з ребристого дроту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 20 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 31 00 00 - - оцинкованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 41 00 00 - - оцинкованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 42 00 00 - - покритi пластмасами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 50 00 00 - просiчно-витяжний лист 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7315 11 10 00 - - - для велосипедiв та мотоциклiв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7315 11 90 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7315 12 00 00 - - iншi ланцюги 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7315 19 00 00 - - частини 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7315 20 00 00 - ланцюги проти ковзання 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7315 81 00 00 - - ланцюги плоскокiльцевi з розпiркою 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7315 82 00 00 - - iншi, iз зварними кiльцями 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7315 89 00 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7315 90 00 00 - iншi частини 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7316 00 00 00 Якори, гачки та їх частини з чорних металiв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7317 00 20 00 - - цвяхи, у стрiчках або рулонах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7317 00 60 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7317 00 80 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 11 00 00 - - глухарi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 12 10 00 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 12 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 12 90 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 13 00 00 - - гачки та кiльця вкручуванi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 14 10 00 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 14 91 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 14 91 90 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 14 99 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 14 99 90 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 20 00 - - - для фiксацiї конструкцiйних елементiв залiзничних рейок 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 35 00 - - - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 42 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 42 90 - - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 48 00 - - - - - - 800 МПа або бiльше 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 52 00 - - - - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 58 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 58 90 - - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 62 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 62 90 - - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 68 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 68 90 - - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 75 00 - - - - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 82 10 - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 82 90 - - - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 88 10 - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 88 90 - - - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 95 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 95 90 - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 31 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 31 90 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 39 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 39 90 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 40 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 40 90 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 60 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 60 90 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 92 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 92 90 - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 99 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 99 90 - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 19 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 19 00 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 21 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 21 00 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 22 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 22 00 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 23 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 23 00 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 24 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 24 00 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 29 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 29 00 90 - - - iншi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7319 40 00 00 - англiйськi шпильки та iншi шпильки 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7319 90 10 00 - - голки швейнi, штопальнi або декернi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7319 90 90 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 10 11 00 - - - ресори пластинчастi та листи для них 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 10 19 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 10 90 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 20 20 00 - - виробленi в гарячому станi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 20 81 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 20 81 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 20 85 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 20 85 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 20 89 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 20 89 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 90 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 90 10 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 90 30 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 90 30 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 90 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 90 90 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7321 11 10 00 - - - з духовкою, включаючи окремi духовки 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
7321 11 90 00 - - - iншi 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7321 12 00 00 - - на рiдкому паливi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7321 19 00 00 - - iншi, включаючи прилади на твердому паливi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7321 81 00 00 - - на газовому паливi або на газовому та iнших видах палива 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7321 82 00 00 - - на рiдкому паливi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7321 89 00 00 - - iншi, включаючи прилади на твердому паливi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7321 90 00 00 - частини 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7322 11 00 00 - - з ливарного чавуну 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
7322 19 00 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7322 90 00 10 - - нагрiвачi повiтря та розподiлювачi нагрiтого повiтря (за винятком їх частин), для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7322 90 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7322 90 00 98 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7323 10 00 00 - металева "шерсть"; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7323 91 00 00 - - з ливарного чавуну, неемальованi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7323 92 00 00 - - з ливарного чавуну, емальованi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7323 93 00 00 - - з нержавiючої сталi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7323 94 00 00 - - з чорних металiв (крiм ливарного чавуну), емальованi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7323 99 00 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7324 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7324 10 00 90 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7324 21 00 00 - - з ливарного чавуну, емальованi або неемальованi 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
7324 29 00 00 - - iншi 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
7324 90 00 10 - - устаткування санiтарно-технiчне (за винятком його частин), для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
7324 90 00 90 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7325 10 00 00 - з нековкого чавуну 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7325 91 00 00 - - кулi та аналогiчнi вироби для млинiв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7325 99 10 00 - - - з ковкого чавуну 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7325 99 90 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 11 00 00 - - кулi та аналогiчнi вироби для млинiв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 19 10 00 - - - кованi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 19 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 19 90 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 20 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 20 00 90 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 30 00 - - драбини та стрем'янки 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 40 00 - - пiддони та аналогiчнi платформи для перемiщення товарiв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 50 00 - - барабани для кабелiв, трубок та аналогiчних виробiв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 60 00 - - немеханiчнi вентилятори, жолоби, гаки та аналогiчнi вироби, якi використовуються у будiвельнiй iндустрiї 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 92 00 - - - кованi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 94 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 94 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 96 00 - - - спеченi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 98 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 98 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7401 00 00 00 Штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7402 00 00 00 Мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7403 11 00 00 - - катоди та секцiї катодiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7403 12 00 00 - - ваєрбарси (литi заготовки з металу для виробництва дроту) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7403 13 00 00 - - бiлети (заготiвки з металу квадратного чи круглого поперечного перерiзу для подальшої прокатки сортових профiлiв) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7403 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7403 21 00 00 - - сплави на основi мiдi та цинку (латунi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7403 22 00 00 - - сплави на основi мiдi та олова (бронзи) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7403 29 00 00 - - iншi мiднi сплави (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7404 00 10 00 - з мiдi рафiнованої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7404 00 91 00 - - на основi мiдi та цинку (латунi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7404 00 99 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7405 00 00 00 Лiгатури на основi мiдi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7406 10 00 00 - порошки з нешаруватою структурою 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7406 20 00 00 - порошки з шаруватою структурою; луска 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7407 10 00 00 - з мiдi рафiнованої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7407 21 10 00 - - - прутки та бруски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7407 21 90 00 - - - профiлi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7407 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7408 11 00 00 - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 6 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7408 19 10 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 0,5 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7408 19 90 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не бiльш як 0,5 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7408 21 00 00 - - iз сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7408 22 00 00 - - iз сплавiв на основi мiдi та нiкелю (купронiкелю) або iз сплавiв на основi мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7408 29 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7409 11 00 00 - - у рулонах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7409 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7409 21 00 00 - - у рулонах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7409 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7409 31 00 00 - - у рулонах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7409 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7409 40 00 00 - iз сплавiв на основi мiдi та нiкелю (купронiкелю) або iз сплавiв на основi мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7409 90 00 00 - з iнших мiдних сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7410 11 00 00 - - з мiдi рафiнованої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7410 12 00 00 - - з мiдних сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7410 21 00 00 - - з мiдi рафiнованої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7410 22 00 00 - - з мiдних сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7411 10 10 00 - - прямi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7411 10 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7411 21 10 00 - - - прямi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7411 21 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7411 22 00 00 - - iз сплавiв на основi мiдi та нiкелю (купронiкелю) або iз сплавiв на основi мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7411 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7412 10 00 00 - з рафiнованої мiдi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7412 20 00 00 - з мiдних сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7413 00 00 00 Провiд кручений, троси, плетенi шну-ри та аналогiчнi вироби мiднi, елект-рично не iзольованi 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7415 10 00 00 - цвяхи та цвяхи оббивнi, кнопки креслярськi, скоби та аналогiчнi вироби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7415 21 00 00 - - шайби (включаючи шайби пружинистi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7415 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7415 33 00 00 - - гвинти; болти та гайки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7415 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7418 10 10 00 - - вироби столовi, кухоннi для приготування або пiдiгрiвання їжi, неелектричнi; частини цих виробiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7418 10 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7418 20 00 00 - обладнання санiтарно-технiчне та його частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7419 10 00 00 - ланцюги та їх частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7419 91 00 00 - - литi, формованi, штампованi або кованi, але без подальшого оброблення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7419 99 10 00 - - - тканина (включаючи безперервну стрiчку), решiтки та сiтки з мiдного дроту з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу дроту не бiльш як 6 мм; мiдний просiчно-витяжний лист 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7419 99 30 00 - - - пружини мiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7419 99 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7501 10 00 00 - штейни нiкелевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7501 20 00 00 - агломерати оксидiв нiкелю та iншi промiжнi продукти металургiї нiкелю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7502 10 00 00 - нiкель нелегований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7502 20 00 00 - сплави нiкелевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7503 00 10 00 - з нiкелю нелегованого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7503 00 90 00 - з нiкелевих сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7504 00 00 00 Порошки та луска нiкелевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7505 11 00 00 - - з нiкелю нелегованого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7505 12 00 00 - - з нiкелевих сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7505 21 00 00 - - з нiкелю нелегованого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7505 22 00 00 - - з нiкелевих сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7506 10 00 00 - з нiкелю нелегованого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7506 20 00 00 - з нiкелевих сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7507 11 00 00 - - з нiкелю нелегованого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7507 12 00 00 - - з нiкелевих сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7507 20 00 00 - фiтинги для труб або трубок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7508 10 00 00 - тканини, сiтки та грати з нiкелевого дроту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7508 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7601 10 00 00 - алюмiнiй нелегований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7601 20 20 00 - - сляби та бiлети 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7601 20 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7602 00 11 00 - - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва, ошурки; вiдходи листiв та фольги пофарбованi, з рiзним покриттям або скрiпленi, завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7602 00 19 00 - - iншi (включаючи бракованi вироби) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7602 00 90 00 - брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7603 10 00 00 - порошки з нешаруватою cтруктурою 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7603 20 00 00 - порошки з шаруватою cтруктурою; луска 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7604 10 10 00 - - прутки та бруски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7604 10 90 00 - - профiлi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7604 21 00 00 - - профiлi порожнистi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7604 29 10 00 - - - прутки та бруски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7604 29 90 00 - - - профiлi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7605 11 00 00 - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 7 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7605 19 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7605 21 00 00 - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 7 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7605 29 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 11 10 00 - - - пофарбованi, лакованi або покритi пластиком 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 11 91 00 - - - - менш як 3 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 11 93 00 - - - - 3 мм або бiльше, але менш як 6 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 11 99 00 - - - - 6 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 12 20 00 - - - пофарбованi, лакованi або покритi пластиком 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 12 92 00 - - - - менш як 3 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 12 93 00 - - - - 3 мм або бiльше, але менш як 6 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 12 99 00 - - - - 6 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 91 00 00 - - з алюмiнiю нелегованого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 92 00 00 - - з алюмiнiєвих сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7607 11 11 00 - - - - у рулонах масою не бiльш як 10 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7607 11 19 00 - - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7607 11 90 00 - - - завтовшки не менш як 0,021 мм, але не бiльш як 0,2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7607 19 10 00 - - - завтовшки менш як 0,021 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7607 19 90 00 - - - завтовшки 0,021 мм або бiльше, але не бiльш як 0,2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7607 20 10 00 - - завтовшки (без урахування основи) менш як 0,021 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7607 20 90 00 - - завтовшки (без урахування основи) 0,021 мм або бiльше, але не бiльш як 0,2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7608 10 00 00 - з алюмiнiю нелегованого 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7608 20 20 00 - - зварнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7608 20 81 00 - - - тягнутi, без подальшого оброблення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7608 20 89 00 - - - iншi 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7609 00 00 00 Фiтинги для труб або трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) алюмiнiєвi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7610 10 00 00 - дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7610 90 10 00 - - мости та секцiї мостiв, башти та решiтчастi щогли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7610 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7611 00 00 00 Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi алюмiнiєвi ємностi для рiзних речовин (за винятком стисненого або скрапленого газу), мiсткiстю понад 300 л, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них, без механiчного або теплотехнiчного обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7612 10 00 00 - ємностi трубчастi, що деформуються 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7612 90 20 00 - - тара, що використовується для аерозолiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7612 90 30 00 - - виробленi з фольги товщиною, що не перевищує 0.2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7612 90 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7613 00 00 00 Ємностi для стисненого або скрапленого газу алюмiнiєвi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7614 10 00 00 - iз сталевим осердям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7614 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7615 10 10 00 - - литi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7615 10 30 00 - - виробленi з фольги товщиною, що не перевищує 0.2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7615 10 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7615 20 00 00 - обладнання санiтарно-технiчне та його частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7616 10 00 00 - цвяхи, кнопки, скоби (крiм товарної позицiї 8305), гвинти, болти, гайки, гаки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби та аналогiчнi вироби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7616 91 00 00 - - тканини, решiтки, сiтки та огорожi з алюмiнiєвого дроту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7616 99 10 00 - - - литi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7616 99 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7801 10 00 00 - свинець рафiнований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7801 91 00 00 - - який мiстить сурму як елемент, що переважає масу iнших елементiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7801 99 10 00 - - - з вмiстом за масою 0,02 % або бiльше срiбла для рафiнування (чорновий свинець або веркблей) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7801 99 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7802 00 00 00 Вiдходи та брухт свинцевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7804 11 00 00 - - листи, стрiчки, фольга, завтовшки не бiльш як 0,2 мм (без урахування основи) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7804 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7804 20 00 00 - порошки та луска 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7806 00 10 00 - контейнери, оснащенi захисним свинцевим екраном вiд радiацiї, для транспортування та зберiгання радiоактивних речовин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7806 00 80 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7901 11 00 00 - - з масовою часткою 99,99 % цинку або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7901 12 10 00 - - - з масовою часткою 99,95 % або бiльше, але менш як 99,99 % цинку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7901 12 30 00 - - - з масовою часткою 98,5 % або бiльше, але менш як 99,95 % цинку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7901 12 90 00 - - - з масовою часткою 97,5 % або бiльше, але менш як 98,5 % цинку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7901 20 00 00 - сплави цинковi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7902 00 00 00 Вiдходи та брухт цинковi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7903 10 00 00 - пил цинковий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7903 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7904 00 00 00 Прутки, бруски, профiлi та дрiт цинковi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7905 00 00 00 Листи, пластини, стрiчки та фольга цинковi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7907 00 00 00 - iншi вироби з цинку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8001 10 00 00 - олово нелеговане 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8001 20 00 00 - сплави олов'янi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8002 00 00 00 Вiдходи та брухт олов'янi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8003 00 00 00 Прутки, бруски, профiлi та дрiт олов'янi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8007 00 10 00 - листи, пластини та стрiчки завтовшки бiльш як 0,2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8007 00 80 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8101 10 00 00 - порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8101 94 00 00 - - вольфрам необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8101 96 00 00 - - дрiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8101 97 00 00 - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8101 99 10 00 - - - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, пластини, листи, стрiчки та фольга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8101 99 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8102 10 00 00 - порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8102 94 00 00 - - молiбден необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8102 95 00 00 - - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, пластини, листи, стрiчки та фольга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8102 96 00 00 - - дрiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8102 97 00 00 - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8102 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8103 20 00 00 - тантал необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8103 30 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8103 90 10 00 - - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, дрiт, пластини, листи, стрiчки та фольга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8103 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8104 11 00 00 - - з вмiстом за масою не менш як 99,8 % магнiю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8104 19 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8104 20 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8104 30 00 00 - ошурки, стружка та гранули, розсортованi за розмiрами; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8104 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8105 20 00 00 - штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт необроблений; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8105 30 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8105 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8106 00 10 00 - вiсмут необроблений; вiдходи та брухт; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8106 00 90 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8107 20 00 00 - кадмiй необроблений; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8107 30 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8107 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8108 20 00 10 - - титан губчастий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8108 20 00 20 - - порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8108 20 00 90 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8108 30 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8108 90 30 00 - - прутки, бруски, профiлi та дрiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8108 90 50 00 - - пластини, листи, стрiчки та фольга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8108 90 60 00 - - труби i трубки 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8108 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8109 20 00 00 - цирконiй необроблений; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8109 30 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8109 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8110 10 00 00 - сурма необроблена; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8110 20 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8110 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8111 00 11 00 - - марганець необроблений; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8111 00 19 00 - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8111 00 90 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 12 00 00 - - необроблений; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 13 00 00 - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 19 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 21 10 00 - - - сплави, з масовою часткою нiкелю понад 10 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 21 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 22 00 00 - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 29 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 51 00 00 - - необроблений; порошки 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 52 00 00 - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 59 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 92 10 00 - - - гафнiй (кельтiй) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 92 21 00 - - - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 92 31 00 - - - - - нiобiй (колумбiй); ренiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 92 81 00 - - - - - iндiй 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 92 89 00 - - - - - галiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 92 91 00 - - - - - ванадiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 92 95 00 - - - - - германiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 99 20 00 - - - гафнiй (кельтiй); германiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 99 30 00 - - - нiобiй (колумбiй); ренiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 99 70 10 - - - - галiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 99 70 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8113 00 20 00 - необроблена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8113 00 40 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8113 00 90 00 - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8201 10 00 00 - лопати штиковi та совковi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8201 30 00 00 - кирки, мотики, сапи та граблi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8201 40 00 00 - сокири, сiкачi та аналогiчнi iнструменти 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8201 50 00 00 - секатори та аналогiчнi ножицi для роботи однiєю рукою (включаючи ножицi для розбирання тушки птицi) 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8201 60 00 00 - ножицi для пiдрiзання живоплоту, секатори та аналогiчнi ножицi для роботи двома руками 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8201 90 00 00 - iншi ручнi iнструменти, що використовуються в сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8202 10 00 00 - пилки ручнi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8202 20 00 00 - полотна для стрiчкових пилок 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8202 31 00 00 - - з робочою частиною iз сталi 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8202 39 00 00 - - iншi, включаючи частини 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8202 40 00 00 - полотна для ланцюгових пилок 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8202 91 00 00 - - прямолiнiйнi полотна для пилок по металу 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8202 99 20 00 - - - для обробки металу 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8202 99 80 00 - - - для обробки iнших матерiалiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8203 10 00 00 - напилки, надфiлi, рашпiлi та аналогiчнi iнструменти 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8203 20 00 00 - клiщi (включаючи гострозубцi), плоскогубцi, пiнцети, щипцi та аналогiчнi iнструменти 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8203 30 00 00 - ножицi для рiзання металу та аналогiчнi iнструменти 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8203 40 00 00 - труборiзи, болторiзи, пробiйники та аналогiчнi iнструменти 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8204 11 00 00 - - нерозвiднi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8204 12 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8204 12 00 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8204 20 00 00 - головки для гайкових ключiв з ручками або без них 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8205 10 00 00 - iнструменти для свердлiння, нарiзування, внутрiшньої або зовнiшньої рiзьби 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8205 20 00 00 - молотки та кувалди 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8205 30 00 00 - рубанки, зубила, долота, стамески та аналогiчнi рiзальнi iнструменти для обробки дерева 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8205 40 00 00 - викрутки 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8205 51 00 00 - - iнструменти ручнi побутовi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8205 59 10 00 - - - iнструменти для каменярiв, формувальникiв, цементувальникiв, штукатурiв, бетонникiв i малярiв 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0
8205 59 80 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8205 59 80 90 - - - - iншi 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0
8205 60 00 00 - лампи паяльнi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8205 70 00 00 - лещата, затискачi та аналогiчнi iнструменти 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8205 90 10 00 - - горна переноснi, шлiфувальнi круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8205 90 90 00 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8206 00 00 00 Iнструменти з двох або бiльше товарних позицiй 8202 - 8205 у наборах для роздрiбної торгiвлi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8207 13 00 00 - - з робочою частиною з металокерамiки 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 19 10 00 - - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 19 90 00 - - - iншi 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 20 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 20 90 00 - - з робочою частиною з iнших матерiалiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 30 10 10 - - - клейма змiннi для клеймування труб для верстатiв пiдкатегорiї 8459 70 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 30 10 90 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 30 90 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 40 10 00 - - - iнструменти для нарiзування внутрiшньої рiзьби 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 40 30 00 - - - iнструменти для нарiзування зовнiшньої рiзьби 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 40 90 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 50 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 50 30 00 - - - свердла для пробивання отворiв у цеглянiй кладцi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 50 50 00 - - - - - з металокерамiки 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 50 60 00 - - - - - з швидкорiзальної сталi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 50 70 00 - - - - - з iнших матерiалiв 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 50 90 00 - - - - iншi 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 60 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 60 30 00 - - - - для оброблення металiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 60 50 00 - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 60 70 00 - - - - для оброблення металiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 60 90 00 - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 70 10 00 - - - з металокерамiки 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 70 31 00 - - - - фрези хвостовi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 70 37 00 - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 70 90 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 80 11 00 - - - з металокерамiки 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 80 19 00 - - - з iнших матерiалiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 80 90 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 30 00 - - - змiннi насадки для викруток 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 50 00 - - - iнструменти зубонарiзнi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 71 00 - - - - - для оброблення металiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 78 00 - - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 91 00 - - - - - для оброблення металiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 99 00 - - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8208 10 00 00 - для оброблення металiв 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8208 20 00 00 - для оброблення деревини 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8208 30 00 00 - для кухонних пристроїв або для машин, що використовуються у харчовiй промисловостi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8208 40 00 00 - для машин, що використовуються у сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8208 90 00 00 - iншi 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8209 00 20 00 - пластини змiннi 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8209 00 80 00 - iншi 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8210 00 00 00 Пристрої ручнi механiчнi масою 10 кг або менше для приготування, оброблення або подавання харчових продуктiв чи напоїв 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8211 10 00 00 - набори ножiв 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8211 91 00 00 - - ножi столовi з фiксованим лезом 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8211 92 00 00 - - iншi ножi з фiксованим лезом 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8211 93 00 00 - - ножi з нефiксованим лезом 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8211 94 00 00 - - леза 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8211 95 00 00 - - рукоятки з недорогоцiнних металiв 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8212 10 10 00 - - бритви безпечнi з незамiнним лезом 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0
8212 10 90 00 - - iншi 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0
8212 20 00 00 - леза для безпечних бритв, включаючи штабовi заготiвки для лез 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0
8212 90 00 00 - iншi частини 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8213 00 00 00 Ножицi звичайнi, кравецькi та аналогiчнi ножицi i леза для них 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8214 10 00 00 - ножi для паперу, розкривання конвертiв, пiдчищення тексту, пристрої для заточування олiвцiв та леза для них 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8214 20 00 00 - набори та iнструменти манiкюрнi або педикюрнi (включаючи пилочки для нiгтiв) 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8214 90 00 00 - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8215 10 20 00 - - якi мiстять лише вироби, покритi дорогоцiнним металом гальванiчним способом 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8215 10 30 00 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8215 10 80 00 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8215 20 10 00 - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8215 20 90 00 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8215 91 00 00 - - покритi дорогоцiнним металом гальванiчним способом 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8215 99 10 00 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8215 99 90 00 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8301 10 00 00 - замки висячi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8301 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8301 20 00 90 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8301 30 00 00 - замки, що використовуються у меблях 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8301 40 11 00 - - - цилiндровi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8301 40 19 00 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8301 40 90 00 - - iншi замки 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8301 50 00 00 - засувки та рами iз засувками, об'єднанi iз замками 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8301 60 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8301 60 00 90 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8301 70 00 00 - ключi, поданi окремо 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8302 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 10 00 90 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8302 20 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 20 00 90 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8302 30 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 30 00 90 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8302 41 10 00 - - - для дверей 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 41 50 10 - - - - з поворотною та поворотно-вiдкидною ступкою 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 41 50 90 - - - - iншi 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 41 90 00 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8302 42 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 42 00 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8302 49 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 49 00 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8302 50 00 00 - полицi, вiшалки, у тому числi для капелюхiв, та аналогiчнi вироби 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8302 60 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 60 00 90 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8303 00 40 00 - сейфи броньованi або армованi, включаючи дверi та секцiї для банкiвських сховищ, шухляди, призначенi виключно для зберiгання грошей i документiв 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8303 00 90 00 - контейнери, призначенi виключно для зберiгання грошей i документiв, та аналогiчнi вироби 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8304 00 00 00 Шафи для дiлових паперiв i картотек, коробки для зберiгання печаток, лотки i пiдставки для паперiв та аналогiчне конторське чи канцелярське обладнання з недорогоцiнних металiв, крiм конторських меблiв товарної позицiї 9403 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8305 10 00 00 - фурнiтура для швидкозшивачiв чи папок 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8305 20 00 00 - скоби у блоках 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8305 90 00 00 - iншi, включаючи частини 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8306 10 00 00 - дзвони, гонги та аналогiчнi вироби 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8306 21 00 00 - - покритi дорогоцiнними металами гальванiчним способом 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8306 29 00 00 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8306 30 00 00 - рами для фотокарток, картин або аналогiчнi рами; дзеркала 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8307 10 00 10 - - оснащенi фiтингами, для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8307 10 00 90 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8307 90 00 10 - - оснащенi фiтингами, для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8307 90 00 90 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8308 10 00 00 - гачки, петлi та вушка 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8308 20 00 00 - заклепки трубчастi або роздвоєнi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8308 90 00 00 - iншi, включаючи частини 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8309 10 00 00 - пробки корончастi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8309 90 10 00 - - кришки свинцевi для закупорювання пляшок; кришки алюмiнiєвi для закупорювання пляшок дiаметром понад 21 мм 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8309 90 90 00 - - iншi 15 15 15 3 0 0 0 0 0 0 0
8310 00 00 00 Таблички з назвами, найменуваннями, адресами та аналогiчнi таблички, цифри, лiтери та iншi символи з недорогоцiнних металiв, крiм виробiв товарної позицiї 9405 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8311 10 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8311 10 00 90 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8311 20 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8311 20 00 90 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8311 30 00 00 - прутки з покриттям та дрiт електродний, що використовуються для паяння, в тому числi тугоплавким припоєм, або газового зварювання з недорогоцiнних металiв 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8311 90 00 00 - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8401 10 00 00 - реактори ядернi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8401 20 00 00 - обладнання та пристрої для роздiлення iзотопiв та їх частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8401 30 00 00 - неопромiненi паливнi елементи (твели) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8401 40 00 00 - частини ядерних реакторiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8402 11 00 00 - - котли водотрубнi продуктивнiстю понад 45 т пари на годину 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8402 12 00 00 - - котли водотрубнi продуктивнiстю не бiльш як 45 т пари на годину 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8402 19 10 00 - - - котли димогарнi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8402 19 90 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8402 20 00 00 - котли перегрiтої води 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8402 90 00 00 - частини 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8403 10 10 00 - - з ливарного чавуну 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8403 10 90 10 - - - котли для центрального опалення потужнiстю понад 100 кВт, але менш як 10 000 кВт 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8403 10 90 20 - - - котли для центрального опалення потужнiстю не бiльш як 100 кВт 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0
8403 10 90 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8403 90 10 00 - - з ливарного чавуну 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8403 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8404 10 00 10 - - для товарної пiдкатегорiї 8402 12 00 00 та товарної категорiї 8403 10 90 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0
8404 10 00 90 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8404 20 00 00 - конденсатори для пароводяних або iнших паросилових установок 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8404 90 00 00 - частини 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8405 10 00 00 - газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленовi та аналогiчнi газогенератори з очисними установками або без них 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8405 90 00 00 - частини 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 10 00 00 - турбiни для суднових силових установок 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 81 00 00 - - потужнiстю понад 40 МВт 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 82 00 10 - - - понад 10 МВт 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 82 00 90 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 90 10 00 - - лопатi статора, ротори та їх лопатi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 90 90 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 10 00 90 - - iншi 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8407 21 10 00 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 325 см3 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 21 91 00 - - - - потужнiстю не бiльш як 30 кВт 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 21 99 00 - - - - потужнiстю понад 30 кВт 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 29 00 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 31 00 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 50 см3 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 32 10 00 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 50 см3, але не бiльш як 125 см3 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 32 90 00 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 125 см3, але не бiльш як 250 см3 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 33 20 00 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3, але не бiльш як 500 см3 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 33 80 00 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 500 см3, але не бiльш як 1000 см3 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 34 10 00 - - - для промислового складання: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна менш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 34 30 00 - - - - що використовувалися 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 34 91 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 34 91 90 - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 34 99 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 34 99 90 - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 90 10 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 250 см3 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 90 50 00 - - - для промислового складання: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна менш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 90 80 00 - - - - потужнiстю не бiльш як 10 кВт 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 90 90 00 - - - - потужнiстю понад 10 кВт 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 11 00 - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 19 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 23 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 27 00 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 31 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 39 00 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 41 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 49 00 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 51 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 59 00 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 61 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 69 00 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 71 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 79 00 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 81 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 89 00 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 91 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 99 00 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 20 10 00 - - для промислового складання: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна менш як 2 500 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 20 31 00 - - - - не бiльш як 50 кВт 5 5 5 5 0,8 0 0 0 0 0 0
8408 20 35 00 - - - - понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт 5 5 5 5 0,8 0 0 0 0 0 0
8408 20 37 00 - - - - понад 100 кВт 5 5 5 5 0,8 0 0 0 0 0 0
8408 20 51 00 - - - - не бiльш як 50 кВт 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 20 55 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 20 55 90 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 20 57 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 20 57 90 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 20 99 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 20 99 90 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 21 00 - - для рейкового транспорту 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 27 00 - - - що використовувалися 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 41 00 - - - - не бiльш як 15 кВт 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 43 00 - - - - понад 15 кВт, але не бiльш як 30 кВт 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 45 00 - - - - понад 30 кВт, але не бiльш як 50 кВт 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 47 00 - - - - понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 61 00 - - - - понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 65 00 - - - - понад 200 кВт, але не бiльш як 300 кВт 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 67 00 - - - - понад 300 кВт, але не бiльш як 500 кВт 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 81 00 - - - - понад 500 кВт, але не бiльш як 1 000 кВт 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 85 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 85 90 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 89 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 89 90 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8409 10 00 00 - для двигунiв авiацiйних 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8409 91 00 00 - - призначенi виключно або переважно для поршневих двигунiв з iскровим запалюванням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8409 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8410 11 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 1 000 кВт 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8410 12 00 00 - - потужнiстю понад 1 000 кВт, але не бiльш як 10 000 кВт 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8410 13 00 00 - - потужнiстю понад 10 000 кВт 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8410 90 00 00 - частини, включаючи регулятори 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 11 00 00 - - тягою не бiльш як 25 кН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 12 10 00 - - - тягою понад 25 кН, але не бiльш як 44 кН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 12 30 00 - - - тягою понад 44 кН, але не бiльш як 132 кН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 12 80 00 - - - тягою понад 132 кН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 21 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 1 100 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 22 20 00 - - - потужнiстю понад 1 100 кВт, але не бiльш як 3 730 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 22 80 00 - - - потужнiстю понад 3 730 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 81 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 5 000 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 82 20 00 - - - потужнiстю понад 5 000 кВт, але не бiльш як 20 000 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 82 60 00 - - - потужнiстю понад 20 000 кВт, але не бiльш як 50 000 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 82 80 00 - - - потужнiстю понад 50 000 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 91 00 00 - - турбореактивних або турбогвинтових двигунiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 10 00 90 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 21 20 00 - - - гiдравлiчнi системи 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 21 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 21 80 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 29 20 00 - - - гiдравлiчнi системи 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 29 81 00 - - - - двигуни гiдравлiчнi силовi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 29 89 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 29 89 90 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 31 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 31 00 91 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 31 00 98 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 39 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 39 00 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 80 10 00 - - двигуни паровi або iншi силовi установки паровi 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 80 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 80 80 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 90 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 90 20 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 90 40 00 - - гiдравлiчних силових установок та двигунiв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 90 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 90 80 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 11 00 00 - - насоси для дозування пального або мастильних матерiалiв, якi використовуються на заправних станцiях або у гаражах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 20 00 00 - насоси ручнi, крiм тих, що класифiкованi у пiдпозицiї 8413 11 або 8413 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 30 20 00 - - iнжекцiйнi насоси 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 30 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 40 00 00 - бетононасоси 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 50 20 00 - - гiдравлiчнi агрегати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 50 40 00 - - насоси дозувальнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 50 61 00 - - - - насоси силовi гiдравлiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 50 69 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 50 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 60 20 00 - - гiдравлiчнi агрегати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 60 31 00 - - - - насоси силовi гiдравлiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 60 39 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 60 61 00 - - - - насоси силовi гiдравлiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 60 69 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 60 70 00 - - - насоси гвинтовi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 60 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 21 00 - - - одноступiнчастi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 29 00 - - - багатоступiнчастi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 30 00 - - насоси безсальниковi вiдцентровi для нагрiвальних систем та гарячого водопостачання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 35 00 - - - не бiльш як 15 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 45 00 - - - - насоси канальнi вiдцентровi та з боковими каналами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 51 00 - - - - - - - моноблоковi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 59 00 - - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 65 00 - - - - - - з кiлькома вхiдними робочими колесами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 75 00 - - - - - багатоступiнчастi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 81 00 - - - - - одноступiнчастi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 89 00 - - - - - багатоступiнчастi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 81 00 00 - - насоси 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 82 00 00 - - пiдiймачi рiдини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 91 00 10 - - - верстатiв-качалок вантажопiдйомнiстю 3,2 - 12,5 т 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8413 91 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 92 00 00 - - пiдiймачiв рiдини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 10 10 00 - - якi використовуються виключно або переважно для виробництва напiвпровiдникiв або плоскопанельних дисплеїв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 10 20 00 - - для напiвпровiдникового виробництва 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 10 25 00 - - - насоси роторнi поршневi, насоси роторнi з ковзними лопатями, насоси молекулярнi (вакуумнi) i насоси типу "Рутс" 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 10 81 00 - - - - насоси дифузiйнi, крiогеннi та адсорбцiйнi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 10 89 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 10 89 90 - - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 20 20 00 - - насоси ручнi для велосипедiв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 20 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 20 80 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 30 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 30 20 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 30 81 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 30 81 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 30 89 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 30 89 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 40 10 00 - - з витратами не бiльш як 2 м3 на хвилину 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 40 90 00 - - з витратами понад 2 м3 на хвилину 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 51 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 51 00 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 59 15 00 - - - вентилятори, що використовуються виключно або в основному для охолодження мiкропроцесорiв, телекомунiкацiйної апаратури, машин автоматичної обробки даних або блокiв машин автоматичної обробки даних 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 59 25 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 59 25 91 - - - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 59 25 98 - - - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 59 35 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 59 35 90 - - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 59 95 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 59 95 90 - - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 60 00 00 - шафи витяжнi з найбiльшим горизонтальним розмiром, що не перевищує 120 см 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 11 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 11 90 - - - - iншi 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 19 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 19 90 - - - - iншi 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 22 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 22 91 - - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 22 98 - - - - - - iншi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 28 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 28 90 - - - - - iншi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 51 00 - - - - не бiльш як 120 м3 на годину 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 59 00 - - - - понад 120 м3 на годину 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 73 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 73 91 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 73 98 - - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 75 00 - - - - гвинтовi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 78 00 - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 80 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 90 00 00 - частини 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 10 10 00 - - в окремому корпусi 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 10 90 00 - - сплiт-системи 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 20 00 90 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 81 00 10 - - - iз споживчою потужнiстю понад 5 кВт, але не бiльш як 50 кВт 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8415 81 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 81 00 90 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 82 00 10 - - - iз споживчою потужнiстю понад 5 кВт, але не бiльш як 50 кВт 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8415 82 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 82 00 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 83 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 83 00 90 - - - iншi 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 90 00 00 - частини 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8416 10 10 00 - - з установленим пристроєм для автоматичного керування 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8416 10 90 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8416 20 10 00 - - виключно газовi, моноблоковi з вмонтованим вентилятором та пристроєм для керування 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8416 20 20 00 - - - пальники комбiнованi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8416 20 80 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8416 30 00 00 - топки механiчнi, включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки i пристрої для видалення золи та аналогiчнi пристрої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8416 90 00 00 - частини 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8417 10 00 00 - печi та горна для випалювання, виплавляння або iншого термiчного оброблення пiритових руд або руд металiв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8417 20 10 00 - - печi тунельнi 2 2 2 5 0,3 0 0 0 0 0 0
8417 20 90 00 - - iншi 2 2 2 5 0,3 0 0 0 0 0 0
8417 80 30 00 - - камери та муфельнi печi для випалювання керамiчних виробiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8417 80 50 00 - - камери та муфельнi печi для випалювання цементу, скла чи хiмiчних продуктiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8417 80 70 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8417 90 00 10 - - рекуператорiв петельних трубчатих продуктивнiстю повiтря 2 800 - 19 000 м3 на годину 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8417 90 00 90 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 10 20 10 - - - побутовi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 10 20 91 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 10 20 98 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 10 80 10 - - - побутовi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 10 80 91 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 10 80 98 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 21 10 00 - - - мiсткiстю понад 340 л 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8418 21 51 00 - - - - модель у формi стола 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 21 59 00 - - - - що вмонтовуються 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 21 91 00 - - - - - не бiльш як 250 л 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8418 21 99 00 - - - - - понад 250 л, але не бiльш як 340 л 7 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0
8418 29 00 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 30 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 30 20 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 30 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 30 80 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 40 20 00 - - мiсткiстю не бiльш як 250 л 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 40 80 00 - - мiсткiстю понад 250 л, але не бiльш як 900 л 0 5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 50 11 00 - - - для зберiгання заморожених харчових продуктiв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 50 19 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 50 90 00 - - iншi меблi з вмонтованим холодильним обладнанням 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 61 00 00 - - тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 69 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 69 00 90 - - - iншi 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 91 00 00 - - меблi, призначенi для розмiщення холодильно-морозильного обладнання 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 99 10 00 - - - випаровувачi та конденсатори, крiм тих, що використовуються у побутових холодильниках 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 99 90 10 - - - - частини холодильного та морозильного обладнання для побутових холодильникiв i морозильникiв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 99 90 90 - - - - iншi 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 11 00 00 - - безiнерцiйнi водонагрiвачi газовi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 19 00 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 20 00 00 - стерилiзатори медичнi, хiрургiчнi або лабораторнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 31 00 00 - - для сiльськогосподарських продуктiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 32 00 00 - - для деревини, целюлози, паперу або картону 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 39 00 10 - - - для керамiчних виробiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 39 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 40 00 00 - апарати дистиляцiйнi або ректифiкацiйнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 50 20 00 - - теплообмiнники виготовленi з фторполiмерiв i з вхiдним i вихiдним отвором трубки з внутрiшнiм дiаметром 3 см або менше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 50 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 60 00 00 - обладнання для скраплювання повiтря або iнших газiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 81 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 81 20 90 - - - - iншi 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 81 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 81 80 90 - - - - iншi 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 89 10 00 - - - градирнi та аналогiчне устаткування для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (вiдбувається без роздiльної стiнки) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 89 30 00 - - - установки для вакуумного осадження металу з парової фази 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 89 98 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 90 15 00 - - стерилiзаторiв товарної пiдкатегорiї 8419 20 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 90 85 00 - - iншi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8420 10 10 00 - - призначенi для використання у текстильнiй промисловостi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8420 10 30 00 - - призначенi для використання у паперовiй промисловостi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8420 10 81 00 - - - валковi ламiнатори, якi використовуються виключно або головним чином для виготовлення основ друкованих плат або друкованих плат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8420 10 89 10 - - - - призначенi для виробництва гуми або пластмас 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8420 10 89 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8420 91 10 00 - - - з ливарного чавуну 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8420 91 80 00 - - - iншi 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8420 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 11 00 00 - - сепаратори молочнi 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8421 12 00 00 - - сушарки для бiлизни 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 19 20 00 - - - центрифуги, що використовуються в лабораторiях 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 19 70 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 19 70 90 - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 21 00 00 - - для фiльтрування або очищення води 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 22 00 00 - - для фiльтрування або очищення напоїв, крiм води 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 23 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 23 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 23 00 90 - - - iнше 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 29 20 00 - - - виготовлене з фторполiмерiв та з фiльтром або очищувальною мембраною, товщина якої не перевищує 140 мкм 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 29 80 00 - - - iнше 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 31 00 00 - - фiльтри забору повiтря для двигунiв внутрiшнього згоряння 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 39 15 20 - - - - обладнання для фiльтрування або очищення повiтря 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 39 15 51 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 39 15 59 - - - - - - iнше 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 39 15 91 - - - - - - вологим способом 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 39 15 99 - - - - - - iнше 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 39 25 00 - - - - обладнання для фiльтрування або очищення повiтря 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 39 35 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 39 35 90 - - - - - - iнше 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 39 85 10 - - - - - - вологим способом 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 39 85 90 - - - - - - iнше 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 91 00 00 - - центрифуг, включаючи вiдцентровi сушарки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 99 10 00 - - - частини машин та апаратiв товарних категорiй 8421 29 20 або 8421 39 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 99 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8422 11 00 00 - - побутовi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8422 19 00 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8422 20 00 00 - обладнання для миття або сушiння пляшок або iнших ємкостей 5 5 5 5 0,8 0 0 0 0 0 0
8422 30 00 10 - - обладнання для наповнення пляшок, їх закривання, закорковування або наклеювання на них етикеток, що використовується у харчовiй промисловостi, продуктивнiстю не бiльш як 12 000 пляшок за годину 5 5 5 5 0,8 0 0 0 0 0 0
8422 30 00 91 - - - обладнання, що використовується у харчовiй промисловостi для закупорювання скляної тари металевими кришками, що загвинчуються, продуктивнiстю не бiльш як 9 600 одиниць за годину 2 2 2 5 0,3 0 0 0 0 0 0
8422 30 00 99 - - - iнше 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8422 40 00 10 - - обладнання для пакування пляшок (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу), що використовується у харчовiй промисловостi, продуктивнiстю не бiльш як 12 000 пляшок за годину 5 5 5 5 0,8 0 0 0 0 0 0
8422 40 00 90 - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8422 90 10 00 - - до машин для миття посуду 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8422 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 10 10 00 - - ваги i терези побутовi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 10 90 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 20 10 00 - - якi використовують електроннi засоби для вимiрювання ваги 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 20 90 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 30 10 00 - - якi використовують електроннi засоби для вимiрювання ваги 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 30 90 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 81 21 00 - - - - пристрої для контролю маси i пристрої контрольнi автоматичнi, що спрацьовують в разi досягнення попередньо заданої маси 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 81 23 00 - - - - обладнання для зважування та маркування запакованих товарiв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 81 25 00 - - - - торговельнi ваги 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 81 29 00 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 81 80 00 - - - iнше 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 82 20 10 - - - - ваги для зважування тварин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 82 20 90 - - - - iнше 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 82 81 00 - - - - пристрої для контролю маси i пристрої контрольнi автоматичнi, що спрацьовують в разi досягнення попередньо заданої маси 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 82 89 10 - - - - - ваги для зважування тварин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 82 89 90 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 89 20 00 - - - якi використовують електроннi засоби для облiку ваги 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 89 80 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 90 10 00 - - частини обладнання для зважування товарних категорiй 8423 30 10, 8423 81 21, 8423 81 23, 8423 81 25, 8423 81 29, 8423 82 20 або 8423 89 20 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 90 90 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 10 00 90 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 20 00 90 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 30 01 00 - - - з пристроями для обiгрiвання 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 30 08 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 30 08 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 30 10 00 - - - що працюють за допомогою стисненого повiтря 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 30 90 10 - - - - пристрої для вдування вугiльного пилу в доменну пiч 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8424 30 90 20 - - - - станцiї перезарядки порошкових вогнегасникiв 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 30 90 90 - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 41 00 00 - - розбризкувачi переноснi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 49 10 00 - - - розбризкувачi та порошковi розпилювачi, що встановлюються на тракторi або тягнуться за його допомогою 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 49 90 00 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 82 10 00 - - - пристосування для зрошування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 82 90 10 - - - - переноснi пристосування; розкидачi, що встановлюються на тракторi або тягнуться за його допомогою 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 82 90 90 - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 89 40 00 - - - механiчнi пристрої для розбризкування або розпилення, якi використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат або друкованих плат з встановленими електронними компонентами 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 89 70 00 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 90 20 00 - - частини механiчних пристроїв товарної категорiї 8424 89 40 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 90 80 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8425 11 00 00 - - з електричним двигуном 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8425 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8425 31 00 00 - - з електричним двигуном 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8425 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8425 41 00 00 - - стацiонарнi гаражнi пiдiймачi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8425 42 00 00 - - iншi домкрати та пiдiймачi гiдравлiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8425 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 11 00 00 - - крани мостовi на стацiонарних опорах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 12 00 00 - - ферми пiдiймальнi пересувнi на колiсному ходу та портальнi навантажувачi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 20 00 00 - крани баштовi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 30 00 00 - крани портальнi або на опорi стрiловi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 41 00 00 - - на колiсному ходу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 91 10 00 - - - крани гiдравлiчнi для навантажування та розвантажування транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 91 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8427 10 10 00 - - з висотою пiдiймання 1 м або бiльше 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8427 10 90 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8427 20 11 00 - - - штабелювальнi навантажувачi для нерiвної мiсцевостi з вилковим та iншими видами захвату 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8427 20 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8427 20 90 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8427 90 00 00 - iншi навантажувачi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 10 20 00 - - з електричним керуванням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 10 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 20 20 00 - - для сипких матерiалiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 20 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 31 00 00 - - призначенi спецiально для пiдземних робiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 32 00 00 - - iншi з ковшем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 33 00 00 - - iншi стрiчковi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 39 20 00 - - - конвеєри роликовi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 39 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 40 00 00 - ескалатори та рухомi пiшохiднi дорiжки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 60 00 00 - канатнi пасажирськi та вантажнi дороги, гiрськолижнi пiдiймачi; тяговi механiзми для фунiкулерiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 90 71 00 - - - розроблене для навiшування на сiльськогосподарськi трактори 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 90 79 00 - - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 90 90 00 - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 11 00 00 - - гусеничнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 20 00 00 - грейдери i планувальники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 30 00 00 - скрепери 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 40 10 00 - - - вiбрацiйнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 40 30 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 40 90 00 - - машини трамбувальнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 51 10 00 - - - навантажувачi, спецiально розробленi для пiдземних робiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 51 91 00 - - - - навантажувачi однокiвшовi гусеничнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 51 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 52 10 00 - - - екскаватори гусеничнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 52 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 59 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430 10 00 00 - обладнання для забивання та витягування паль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430 20 00 00 - обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430 31 00 00 - - самохiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430 41 00 00 - - самохiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430 50 00 00 - iншi самохiднi машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430 61 00 00 - - машини та механiзми для трамбування або ущiльнення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430 69 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 10 00 00 - машин або механiзмiв товарної позицiї 8425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 20 00 00 - машин або механiзмiв товарної позицiї 8427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 31 00 00 - - лiфтiв, скiпових пiдiймачiв або ескалаторiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 41 00 00 - - ковшi, грейфери, захвати та черпаки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 42 00 00 - - вiдвали бульдозерiв неповоротнi або поворотнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 43 00 00 - - частини бурильних або прохiдницьких машин товарної пiдпозицiї 8430 41 або 8430 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 49 20 00 - - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 49 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 10 00 00 - плуги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 21 00 00 - - борони дисковi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 29 10 00 - - - розпушувачi та культиватори 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 29 30 00 - - - борони 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 29 50 00 - - - ґрунтофрези 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 29 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 31 00 00 - - точного висiвання, садильники та машини розсадосадильнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 39 11 00 - - - - точного висiвання з центральним приводом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 39 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 39 90 00 - - - садильники та машини розсадосадильнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 41 00 00 - - органiчних добрив 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 42 00 00 - - iнших добрив 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 80 00 00 - iншi машини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 11 10 00 - - - електричнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 11 51 00 - - - - - обладнанi сидiнням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 11 59 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 11 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 19 10 00 - - - - електричнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 19 51 00 - - - - - - обладнанi сидiнням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 19 59 00 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 19 70 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 19 90 00 - - - без двигуна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 20 10 00 - - з двигуном 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 20 50 00 - - - тракторнi, навiснi або причiпнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 20 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 30 00 00 - iншi сiнозаготiвельнi машини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 40 00 00 - преси для соломи або сiна, включаючи прес-пiдбирачi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 51 00 00 - - комбайни зернозбиральнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 52 00 00 - - iншi машини та механiзми для обмолоту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 53 10 00 - - - картоплекопальнi та картоплезбиральнi машини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 53 30 00 - - - гичкорiзки та машини бурякозбиральнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 53 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 59 11 00 - - - - самохiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 59 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 59 85 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 60 00 00 - машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподарських продуктiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8434 10 00 00 - установки та апарати доїльнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8434 20 00 00 - обладнання для обробки та переробки молока 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8434 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8435 10 00 00 - машини та механiзми 5 5 5 5 0,8 0 0 0 0 0 0
8435 90 00 00 - частини 5 5 5 5 0,8 0 0 0 0 0 0
8436 10 00 00 - машини та механiзми для приготування кормiв для тварин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8436 21 00 00 - - iнкубатори та брудери 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8436 29 00 10 - - - обладнання клiткове або пiдлогове для утримання i вирощування птицi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8436 29 00 90 - - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8436 80 10 00 - - лiсогосподарське обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8436 80 90 00 - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8436 91 00 00 - - обладнання для птахiвництва або iнкубаторiв та брудерiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8436 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8437 10 00 00 - машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна або сухих бобових культур 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8437 80 00 00 - iнше обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8437 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438 10 10 00 - - обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв 3 3 3 5 0,5 0 0 0 0 0 0
8438 10 90 00 - - обладнання для виробництва макаронiв, спагетi або подiбних виробiв 3 3 3 5 0,5 0 0 0 0 0 0
8438 20 00 00 - обладнання для виробництва кондитерських виробiв, какао-порошку чи шоколаду 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438 30 00 00 - обладнання для цукрового виробництва 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8438 40 00 00 - обладнання для пивоварного виробництва 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8438 50 00 00 - обладнання для переробки м'яса або птицi 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8438 60 00 00 - обладнання для переробки фруктiв, горiхiв або овочiв 5 5 5 5 0,8 0 0 0 0 0 0
8438 80 10 00 - - для переробки кави або чаю 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8438 80 91 00 - - - для виробництва або приготування напоїв 5 5 5 5 0,8 0 0 0 0 0 0
8438 80 99 00 - - - iнше 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8438 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8439 10 00 00 - обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8439 20 00 00 - обладнання для виробництва паперу або картону 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8439 30 00 00 - обладнання для обробки паперу або картону 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8439 91 00 00 - - обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8439 99 00 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8440 10 10 00 - - машини фальцювальнi 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8440 10 20 00 - - машини аркушепiдбиральнi 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8440 10 30 00 - - машини швейнi, проволокошвейнi та скобозшивачi 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8440 10 40 00 - - машини для безниткового з'єднання 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8440 10 90 00 - - iнше 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8440 90 00 00 - частини 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 10 10 00 - - верстати комбiнованi поздовжньо-рiзальнi та перемотувальнi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 10 20 00 - - iншi верстати поздовжньо-рiзальнi або поперечно-рiзальнi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 10 30 00 - - машини гiльйотиннi паперорiзальнi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 10 70 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 20 00 00 - машини для виробництва мiшкiв, пакункiв або конвертiв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 30 00 00 - машини для виробництва картонних коробок, ящикiв, труб, барабанiв або аналогiчної тари iншим способом, нiж формування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 40 00 00 - машини для формування виробiв з паперової маси, паперу або картону 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 80 00 00 - iнше обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 90 10 00 - - рiзальних машин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 90 90 00 - - iнших 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8442 30 00 00 - машини, апаратура та обладнання 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8442 40 00 00 - частини до машин, апаратури або обладнання 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8442 50 00 10 - - з нанесеним зображенням 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8442 50 00 90 - - iншi 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 11 00 00 - - машини для офсетного друку, рулоннi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 12 00 00 - - машини для офсетного друку, аркушевi, конторськi (з форматом аркуша не бiльш як 22 х 36 см у розгорнутому виглядi) 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 13 10 00 - - - - що використовувалися 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 13 31 00 - - - - - не бiльш як 52 х 74 см 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 13 35 00 - - - - - понад 52 х 74 см, але не бiльш як 74 х 107 см 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 13 39 00 - - - - - понад 74 х 107 см 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 13 90 00 - - - iншi 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 14 00 00 - - машини для високого друку, рулоннi, крiм машин для флексографiчного друку 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 15 00 00 - - машини для високого друку, нерулоннi, крiм машин для флексографiчного друку 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 16 00 00 - - машини для флексографiчного друку 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 17 00 00 - - машини для глибокого друку 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 19 20 00 - - - для друкування на текстильних матерiалах 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 19 40 00 - - - для використання у виробництвi напiвпровiдникiв 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 19 70 00 - - - iншi 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 31 00 00 - - машини, якi виконують двi чи бiльше функцiй, такi, як друк, копiювання чи факсимiльний зв'язок, якi можуть бути приєднанi до машин з автоматичного оброблення iнформацiї або до мережi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 32 10 00 - - - принтери 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 32 80 00 - - - iншi 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8443 39 00 10 - - - машини, що виконують функцiю копiювання скануванням оригiналу i роздруковують копiї за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 39 00 31 - - - - з умонтованою оптичною системою 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 39 00 39 - - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8443 39 00 91 - - - - машинки друкарськi автоматичнi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8443 39 00 99 - - - - iншi 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 91 10 00 - - - для машин товарної пiдкатегорiї 8443 19 40 00 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 91 91 10 - - - - - допомiжне обладнання 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 91 91 90 - - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 91 99 10 - - - - - допомiжне обладнання 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 91 99 90 - - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 99 10 00 - - - електроннi компонування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 99 90 10 - - - - допомiжне обладнання 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 99 90 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8444 00 10 00 - машини для екструдування 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8444 00 90 00 - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8445 11 00 00 - - кардочесальнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8445 12 00 00 - - гребенечесальнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8445 13 00 00 - - стрiчковi або рiвничнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8445 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8445 20 00 00 - машини прядильнi текстильнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8445 30 00 00 - машини тростильнi або крутильнi для текстильних матерiалiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8445 40 00 00 - машини мотальнi (включаючи утоковомотальнi) або кокономотальнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8445 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8446 10 00 00 - для виробництва тканин завширшки не бiльш як 30 см 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8446 21 00 00 - - з приводом вiд двигуна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8446 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8446 30 00 00 - безчовниковi для виробництва тканин завширшки понад 30 см 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8447 11 00 00 - - з цилiндром дiаметром не бiльш як 165 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8447 12 00 00 - - з цилiндром дiаметром понад 165 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8447 20 20 00 - - машини основов'язальнi (включаючи рошель-машини); машини в'язально-прошивнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8447 20 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8447 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 11 00 00 - - каретки ремiзо-пiдiймальнi та жакардовi машини; кардочесальнi машини, копiювальнi, перфорацiйнi або машини для використання разом iз зазначеними машинами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 20 00 00 - частини та приладдя до машин товарної позицiї 8444 або їх допомiжних пристроїв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 31 00 00 - - гарнiтура голкова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 32 00 00 - - частини машин для пiдготовки текстильної пряжi, крiм голкової гарнiтури 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 33 00 00 - - веретена, рогульки, кiльця i бiгунки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 42 00 00 - - берда, ремiзки та ремiзнi рамки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 51 10 00 - - - платини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 51 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 59 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8449 00 00 00 Обладнання для виробництва або обробки фетру та повстi або нетканих матерiалiв у шматку або за формою, включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхiв; болванки для виготовлення капелюхiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8450 11 11 00 - - - - з фронтальним завантаженням 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8450 11 19 00 - - - - з вертикальним завантаженням 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8450 11 90 00 - - - мiсткiстю понад 6 кг, але не бiльш як 10 кг сухої бiлизни 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8450 12 00 00 - - iншi машини з вмонтованим вiдцентровим вiджимним пристроєм 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8450 19 00 00 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8450 20 00 00 - машини мiсткiстю понад 10 кг сухої бiлизни 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8450 90 00 00 - частини 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 10 00 00 - машини для сухого чищення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 21 00 00 - - мiсткiстю не бiльш як 10 кг сухої бiлизни 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 30 00 00 - прасувальнi машини i преси (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 40 00 00 - машини для промивання, вибiлювання або фарбування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 50 00 00 - машини для намотування, розмотування, складання, розрiзання або проколювання тканин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 80 10 00 - - машини для нанесення пасти на текстильну або iншу основу, призначенi для виробництва покриття для пiдлог типу лiнолеуму 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 80 30 00 - - машини для апретування та остаточної обробки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 80 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8452 10 11 00 - - - швейнi машини (без каркасiв, столикiв або тумбочок) вартiстю понад 65 євро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8452 10 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8452 10 90 00 - - iншi машини швейнi та iншi головки для швейних машин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8452 21 00 00 - - автоматичнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8452 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8452 30 00 00 - голки для швейних машин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8452 90 00 00 - меблi, основи та футляри, спецiально призначенi для швейних машин, та їх частини; iншi частини швейних машин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8453 10 00 00 - обладнання для пiдготовки, дублення та оброблення шкiри або шкури 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8453 20 00 00 - обладнання для виробництва чи ремонту взуття 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8453 80 00 00 - iнше обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8453 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8454 10 00 10 - - мiсткiстю 130 - 300 т 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8454 10 00 90 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8454 20 00 00 - виливницi та ливарнi ковшi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8454 30 10 00 - - для лиття пiд тиском 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8454 30 90 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8454 90 00 10 - - конвертера 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8454 90 00 90 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8455 10 00 00 - стани трубопрокатнi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8455 21 00 00 - - стани гарячої прокатки або комбiнованi стани гарячої i холодної прокатки 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8455 22 00 00 - - стани холодної прокатки 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8455 30 10 00 - - з ливарного чавуну 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8455 30 31 10 - - - - для гарячої прокатки 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8455 30 31 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8455 30 39 00 - - - робочi валки для холодної прокатки 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8455 30 90 10 - - - пiльгервалки сталевi литi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8455 30 90 90 - - - iншi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8455 90 00 00 - iншi частини 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8456 11 10 00 - - - якi використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат або друкованих плат з встановленими електронними компонентами, частин товарної позицiї 8517, або частин машин автоматичної обробки даних 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8456 11 90 00 - - - iншi 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8456 12 10 00 - - - якi використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат або друкованих плат з встановленими електронними компонентами, частин товарної позицiї 8517, або частин машин автоматичної обробки даних 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8456 12 90 00 - - - iншi 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8456 20 00 00 - що працюють з використанням ультразвукових процесiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8456 30 11 00 - - - з дротовим електродом 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8456 30 19 00 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8456 30 90 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8456 40 00 00 - що працюють з використанням плазмо-дугових процессiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8456 50 00 00 - водоструминнi рiзальнi машини 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8456 90 00 00 - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8457 10 10 00 - - горизонтальнi 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8457 10 90 00 - - iншi 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8457 20 00 00 - верстати агрегатнi однопозицiйнi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8457 30 10 00 - - з числовим програмним керуванням 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8457 30 90 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8458 11 20 00 - - - верстати токарнi багатоцiльовi 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8458 11 41 00 - - - - одношпиндельнi 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8458 11 49 00 - - - - багатошпиндельнi 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8458 11 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8458 19 00 10 - - - верстати токарнi центровi (процесори або iнструментальнi верстати) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8458 19 00 90 - - - iншi 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8458 91 20 00 - - - верстати токарнi багатоцiльовi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8458 91 80 00 - - - iншi 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8458 99 00 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 10 00 00 - верстати агрегатнi лiнiйної побудови 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 21 00 00 - - з числовим програмним керуванням 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 29 00 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 31 00 00 - - з числовим програмним керуванням 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 39 00 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 41 00 00 - - з числовим програмним керуванням 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 49 00 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 51 00 00 - - з числовим програмним керуванням 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 59 00 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 61 10 00 - - - iнструментальнi фрезернi 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 61 90 00 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 69 10 00 - - - iнструментальнi фрезернi 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 69 90 00 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 70 00 00 - iншi верстати рiзенарiзнi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 12 00 10 - - - з точнiстю позицiонування за будь-якою вiссю не менш як 0,01 мм 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 12 00 90 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 19 00 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 22 00 00 - - безцентровi шлiфувальнi верстати 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 23 00 00 - - iншi кругло-шлiфовальнi верстати з числовим програмним керуванням 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 24 00 00 - - iншi з числовим програмним керуванням 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 29 10 00 - - - для шлiфування цилiндричних поверхонь 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 29 90 00 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 31 00 00 - - з числовим програмним керуванням 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 39 00 00 - - iншi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 40 10 10 - - - з точнiстю обробки форми отвору не бiльш як 0,01 мм 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 40 10 90 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 40 90 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 90 00 10 - - верстати з мiкрометричними регулювальними пристроями та з точнiстю позицiонування за будь-якою вiссю не менш як 0,01 мм 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 90 00 90 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 20 00 00 - верстати поперечно-стругальнi та довбальнi 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 30 10 00 - - з числовим програмним керуванням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 30 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 40 11 00 - - - - з числовим програмним керуванням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 40 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 40 31 00 - - - - з числовим програмним керуванням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 40 39 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 40 71 00 - - - - з числовим програмним керуванням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 40 79 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 40 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 50 11 00 - - - круглопиляльнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 50 19 00 - - - iншi 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 50 90 00 - - верстати вiдрiзнi 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 90 00 00 - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 10 10 00 - - з числовим програмним керуванням 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 10 90 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 21 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 21 80 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 29 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 29 91 00 - - - - гiдравлiчнi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 29 98 00 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 31 00 00 - - з числовим програмним керуванням 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 39 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 39 91 00 - - - - гiдравлiчнi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 39 99 00 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 41 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 41 90 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 49 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 49 90 00 - - - iншi 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 91 20 00 - - - з числовим програмним керуванням 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 91 80 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 99 20 00 - - - з числовим програмним керуванням 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 99 80 00 - - - iншi 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8463 10 10 00 - - верстати для волочiння дроту 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8463 10 90 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8463 20 00 00 - верстати рiзенакатнi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8463 30 00 00 - верстати для виготовлення виробiв з дроту 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8463 90 00 00 - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8464 10 00 00 - верстати пиляльнi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8464 20 11 00 - - - скла оптичного 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8464 20 19 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8464 20 80 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8464 90 00 00 - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 10 10 00 - - iз зняттям та перемiщенням вручну деталi мiж операцiями 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 10 90 00 - - з автоматичним перемiщенням оброблюваної деталi мiж операцiями 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 20 00 10 - - пиляльнi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 20 00 20 - - стругальнi, фрезернi або стругально-калювальнi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 20 00 30 - - шлiфувальнi, пiскошлiфувальнi або полiрувальнi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 20 00 40 - - вигинальнi або складальнi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 20 00 51 - - - багатошпиндельнi присаджувальнi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 20 00 59 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 20 00 70 - - розколювальнi, лущильнi або дробарки 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 20 00 90 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 91 10 00 - - - iз стрiчковою пилкою 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 91 20 00 - - - iз дисковою пилкою 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 91 90 00 - - - iншi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 92 00 00 - - верстати стругальнi, фрезернi або стругально-калювальнi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 93 00 00 - - верстати шлiфувальнi, пiскошлiфувальнi або полiрувальнi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 94 00 00 - - верстати вигинальнi або складальнi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 95 00 10 - - - багатошпиндельнi присаджувальнi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 95 00 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 96 00 00 - - верстати розколювальнi, лущильнi або дробарки 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 99 00 10 - - - верстати одностороннi для приклеювання крайок клеєм-розплавом 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 99 00 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 10 20 00 - - - оправки, цанговi патрони та втулки 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 10 31 00 - - - - для токарних верстатiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 10 38 00 - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 10 80 00 - - рiзенарiзнi саморозкривнi головки 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 20 20 00 - - затискнi пристрої та арматура спецiального призначення; комплекти стандартних затискних пристроїв i арматури 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 20 91 00 - - - для токарних верстатiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 20 98 00 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 30 00 00 - головки дiлильнi та iншi спецiальнi пристрої до верстатiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 91 20 00 - - - з чавуну або сталi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 91 95 00 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 92 20 00 - - - з чавуну або сталi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 92 80 00 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 93 40 00 - - - частини та приладдя для верстатiв товарних категорiй та пiдпозицiй 8456 11 10, 8456 12 10, 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 або 8461 50, якi використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат або друкованих плат з встановленими електронними компонентами, частин товарної позицiї 8517, або частин машин автоматичного оброблення iнформацiї 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 93 50 00 - - - - для машин товарної категорiї 8456 50 00 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 93 60 00 - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 94 00 00 - - до верстатiв товарної позицiї 8462 або 8463 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 11 10 00 - - - для обробки металу 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 11 90 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 19 00 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 21 10 00 - - - якi можуть працювати без зовнiшнього джерела живлення 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 21 91 00 - - - - електропневматичнi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 21 99 00 - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 22 10 00 - - - пилки ланцюговi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 22 30 00 - - - пилки дисковi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 22 90 00 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 29 20 00 - - - якi можуть працювати без зовнiшнього джерела живлення 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 29 51 00 - - - - - куто-шлiфувальнi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 29 53 00 - - - - - стрiчкошлiфувальнi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 29 59 00 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 29 70 00 - - - - стругальнi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 29 80 00 - - - - машини для пiдрiзання живої огорожi та пiдстригання газонiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 29 85 00 - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 81 00 00 - - пилки ланцюговi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 89 00 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 91 00 10 - - - з електричним двигуном 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 91 00 90 - - - iншi 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 92 00 00 - - пневматичних iнструментiв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 99 00 10 - - - з електричним двигуном 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 99 00 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8468 10 00 00 - пальники газовi з дуттям, ручнi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8468 20 00 00 - iнше обладнання та апаратура, якi працюють на газу 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8468 80 00 00 - iнше обладнання та апаратура 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8468 90 00 00 - частини 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8470 10 00 00 - калькулятори електроннi, здатнi працювати без зовнiшнього джерела живлення, та кишеньковi машинки для записування, вiдтворювання i вiзуального представлення даних з обчислювальними функцiями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8470 21 00 00 - - з умонтованим друкувальним пристроєм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8470 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8470 30 00 00 - iншi машини лiчильнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8470 50 00 00 - касовi апарати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8470 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 30 00 00 - машини автоматичного оброблення iнформацiї портативнi масою не бiльш як 10 кг, що мають принаймнi центральний блок оброблення iнформацiї, клавiатуру та дисплей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 41 00 00 - - що мiстять в одному корпусi принаймнi центральний блок оброблення iнформацiї та пристрої введення та виведення, об'єднанi або нi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 49 00 00 - - iншi, що представленi у виглядi систем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 50 00 00 - блоки оброблення iнформацiї iншi, нiж у товарних пiдпозицiях 8471 41 або 8471 49, що мiстять або не мiстять в одному корпусi один або два таких пристрої: запам'ятовувальнi пристрої, пристрої введення та виведення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 60 60 00 - - клавiатури 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 60 70 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 70 20 00 - - центральнi запам'ятовувальнi пристрої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 70 30 00 - - - - оптичнi, включаючи магнiтооптичнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 70 50 00 - - - - - запам'ятовувальнi пристрої на жорстких дисках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 70 70 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 70 80 00 - - - запам'ятовувальнi пристрої на магнiтних стрiчках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 70 98 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 80 00 00 - iншi пристрої машин для автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8472 10 00 00 - машини копiювально-розмножувальнi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8472 30 00 00 - машини для сортування або складання, або укладання у конверти, або перев'язування поштової кореспонденцiї, машини для розкривання, закривання або запечатування поштової кореспонденцiї i машини для наклеювання або гасiння поштових марок 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8472 90 10 00 - - машини для сортування, рахування або пакування монет 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8472 90 30 00 - - банкомати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8472 90 40 00 - - машини для оброблення текстiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8472 90 90 00 - - iнше 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8473 21 10 00 - - - електроннi модулi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 21 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 29 10 00 - - - електроннi модулi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 29 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 30 20 00 - - електроннi модулi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 30 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 40 10 00 - - електроннi модулi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 40 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 50 20 00 - - електроннi модулi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 50 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 10 00 00 - машини для сортування, просiювання, сепарацiї або промивання 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 20 00 00 - машини для подрiбнення або розмелювання 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 31 00 00 - - бетономiшалки та розчинозмiшувачi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 32 00 00 - - машини для змiшування мiнеральних речовин з бiтумом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 80 10 00 - - обладнання для агломерацiї, формування або вiдливання керамiчних паст 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 80 90 00 - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 90 10 00 - - з чавуну або сталi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 90 90 10 - - - частини обладнання для сортування, промивання, подрiбнення, змiшування або перемiшування руд, ґрунтiв, камiння та iнших мiнеральних копалин 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 90 90 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8475 10 00 00 - машини для складання електричних та електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8475 21 00 00 - - машини для виробництва оптичного волокна та його заготовок 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8475 29 00 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8475 90 10 00 - - частини машин товарної пiд позицiї 8475 21 00 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8475 90 90 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8476 21 00 00 - - з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8476 29 00 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8476 81 00 00 - - з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8476 89 10 00 - - - автомати для розмiну банкнот та монет 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8476 89 90 00 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8476 90 10 00 - - частини автоматiв для розмiну банкнот та монет 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8476 90 90 00 - - частини 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 10 00 00 - машини iнжекцiйно-ливарнi 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 20 00 00 - екструдери 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 30 00 00 - машини для видувного лиття 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 40 00 00 - машини для вакуумного лиття та iншi термоформувальнi машини 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 51 00 00 - - для лиття або вiдновлення протектора пневматичних шин або для лиття чи iншого виду формування камер пневматичних шин 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 59 10 10 - - - - вулканiзацiйнi гiдравлiчнi 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 59 10 90 - - - - iншi 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 59 80 00 - - - iншi 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 80 11 00 - - - машини для обробки реакцiєздатних смол 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 80 19 00 - - - iншi 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 80 91 00 - - - обладнання для подрiбнення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 80 93 00 - - - змiшувачi, перемiшувачi та мiшалки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 80 95 00 - - - машини для нарiзання, розколювання або обдирання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 80 99 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 90 10 00 - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 90 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8478 10 00 00 - обладнання 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8478 90 00 00 - частини 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 10 00 00 - обладнання для громадських робiт, будiвництва або аналогiчних робiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 20 00 00 - обладнання для екстрагування або виробництва тваринних або нелетких рослинних жирiв або олiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 30 10 00 - - преси 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 30 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 40 00 00 - машини для виробництва канатiв, тросiв або кабелiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 50 00 00 - промисловi роботи, в iншому мiсцi не зазначенi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 60 00 00 - охолоджувачi повiтря випарного типу 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 71 00 00 - - якi використовуються в аеропортах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 79 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 81 00 00 - - для обробки металiв, включаючи машини для намотування електродроту на котушки 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 82 00 00 - - для змiшування, перемiшування, подрiбнення, розмелювання, грохочення, просiювання, гомогенiзацiї, емульгування або розмiшування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 89 30 00 - - - пересувне крiплення з гiдравлiчним приводом для шахт 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 89 60 10 - - - - ультразвуковi диспергатори 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 89 60 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 89 70 00 - - - автоматичнi машини для розмiщення електронних компонентiв, що використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат з встановленими електронними компонентами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 89 97 10 - - - - машини для розкриття та закриття чавунного вiчка доменної печi 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 89 97 20 - - - - машини для покриття глазур'ю та оздоблення керамiчних виробiв 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 89 97 30 - - - - машини та механiчнi пристрої для капсулювання, таблетування, сушiння, гранулювання лiкарських засобiв 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 89 97 50 - - - - машини та механiчнi пристрої для нанесення покриття на гранули, таблетки 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 89 97 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 90 15 00 - - частини машин товарної пiд позицiї 8479 89 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 90 20 00 - - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 90 70 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 10 00 00 - опоки для металоливарного виробництва 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 20 00 00 - пiддони ливарнi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 30 10 00 - - з дерева 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 30 90 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 41 00 00 - - для лиття шляхом видування або пiд тиском 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 49 00 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 50 00 00 - форми для лиття скла 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 60 00 00 - форми для лиття мiнеральних матерiалiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 71 00 10 - - - форми для пластмас (для лиття пiд тиском закруток (ковпачкiв) для пет-пляшок) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 71 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 79 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 10 05 00 - - об'єднанi з фiльтрами або мастильними пристроями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 10 19 00 - - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 10 99 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 20 10 00 - - клапани контролю маслогiдравлiчних силових трансмiсiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 20 90 00 - - клапани контролю пневматичних силових трансмiсiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 30 91 00 - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 30 99 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 40 10 00 - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 40 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 11 00 - - - крани змiшувальнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 31 00 - - - терморегулювальнi вентилi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 39 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 40 00 - - клапани для пневматичних шин та камер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 51 00 - - - - регулятори температури 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 59 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 61 00 - - - - - з ливарного чавуну 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 63 00 - - - - - сталевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 69 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 71 00 - - - - - з ливарного чавуну 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 73 00 - - - - - сталевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 79 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 81 00 - - - - крани кульовi та конiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 85 00 - - - - затвори дисковi (заслiнки) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 87 00 - - - - клапани мембраннi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 10 10 00 - - зовнiшнiй дiаметр яких не бiльш як 30 мм 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 10 90 00 - - iншi 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 20 00 00 - пiдшипники роликовi конiчнi, включаючи внутрiшнi конiчнi кiльця з сепаратором та роликами, складенi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 30 00 00 - пiдшипники роликовi сферичнi 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 40 00 00 - пiдшипники роликовi голчастi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8482 50 00 00 - iншi пiдшипники з цилiндричними роликами 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8482 80 00 00 - iншi пiдшипники, включаючи комбiнованi кульково-роликовi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 91 10 00 - - - ролики конiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 91 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 99 00 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 21 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 21 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 25 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 25 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 29 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 29 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 50 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 50 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 95 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 95 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 20 00 00 - корпуси пiдшипникiв з вмонтованими кульковими або роликовими пiдшипниками 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 30 32 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 30 32 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 30 38 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 30 38 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 30 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 30 80 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 40 21 00 - - - цилiндричнi та гвинтовi передачi 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 40 23 00 - - - конiчнi та конiчно-цилiндричнi передачi 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 40 25 00 - - - черв'ячнi передачi 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 40 29 00 - - - iншi 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 40 30 00 - - кульковi або роликовi гвинтовi передачi 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 40 51 00 - - - коробки передач 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 40 59 00 - - - iншi 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 40 90 00 - - iншi 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 50 20 00 - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 50 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 60 20 00 - - з чавуну або сталi 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 60 80 00 - - iншi 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 90 20 00 - - корпуси пiдшипникiв 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 90 81 00 - - - з чавуну або сталi 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 90 89 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 90 89 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8484 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8484 10 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8484 20 00 00 - ущiльнювачi механiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8484 90 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8484 90 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 10 00 00 - машини та апаратура для виробництва булiв або пластин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 20 00 10 - - верстати, що працюють з використанням ультразвукових процесiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 20 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 30 00 10 - - апаратура для хiмiчного осадження з парової фази на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 30 00 30 - - апаратура для сухого травлення на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 30 00 50 - - установки для фiзичного осадження шляхом напилення на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 30 00 91 - - - апаратура для проекцiювання або нанесення зображень на сенсибiлiзованi пiдкладки плоских дисплеїв 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8486 30 00 99 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 40 00 00 - машини та установки, зазначенi у примiтцi 9 (С) до цiєї групи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 90 00 10 - - пристрої для крiплення iнструментiв та рiзенарiзнi саморозкривнi головки; пристрої для крiплення деталей 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 90 00 20 - - - частини центрифуг для нанесення фотографiчних емульсiй на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 90 00 30 - - - частини машин для очищення металевих виводiв умонтованих у корпус напiвпровiдникових пристроїв перед нанесенням гальванiчного покриття 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 90 00 40 - - - частини апаратури для фiзичного осадження шляхом напилення на пiдкладки рiдкокристалiчних пристроїв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 90 00 50 - - - частини та приладдя апаратури для сухого травлення малюнка на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 90 00 60 - - - частини та приладдя апаратури для хiмiчного осадження iз газової фази на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 90 00 70 - - - частини та приладдя верстатiв, що працюють з використанням ультразвукових процесiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 90 00 91 - - - - до апаратури товарної пiдкатегорiї 9010 50 00 00 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 90 00 99 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8487 10 10 00 - - з бронзи 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8487 10 90 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8487 90 40 00 - - з чавуну, литi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8487 90 51 00 - - - сталевi, литi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8487 90 57 00 - - - з чорних металiв, кованi або штампованi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8487 90 59 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8487 90 90 00 - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 10 10 00 - - двигуни синхроннi потужнiстю не бiльш як 18 Вт 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 10 91 00 - - - двигуни унiверсальнi постiйного/змiнного струму 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 10 93 00 - - - двигуни змiнного струму 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 10 99 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 10 99 90 - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 20 00 10 - - потужнiстю понад 735 Вт, але не бiльш як 150 кВт, для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 20 00 90 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8501 31 00 10 - - - двигуни потужнiстю понад 735 Вт, генератори постiйного струму, для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 31 00 91 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 31 00 98 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8501 32 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 32 00 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8501 33 00 10 - - - двигуни потужнiстю не бiльш як 150 кВт та генератори, для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 33 00 90 - - - iншi 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 34 00 10 - - - двигуни тяговi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8501 34 00 20 - - - генератори для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 34 00 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8501 40 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 40 20 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8501 40 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 40 80 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8501 51 00 10 - - - потужнiстю понад 735 Вт для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 51 00 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8501 52 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 52 20 90 - - - - iншi 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 52 30 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 52 30 90 - - - - iншi 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 52 90 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 52 90 90 - - - - iншi 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 53 50 00 - - - двигуни тяговi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 53 81 00 - - - - понад 75 кВт, але не бiльш як 375 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 53 94 00 - - - - понад 375 кВт, але не бiльш як 750 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 53 99 00 - - - - понад 750 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 61 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 61 20 90 - - - - iншi 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 61 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 61 80 90 - - - - iншi 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 62 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 62 00 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8501 63 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 63 00 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8501 64 00 00 - - потужнiстю понад 750 кВ·А 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8502 11 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 11 20 90 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8502 11 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 11 80 90 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8502 12 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 12 00 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8502 13 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 13 20 90 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8502 13 40 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 13 40 90 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8502 13 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 13 80 90 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8502 20 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 20 20 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8502 20 40 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 20 40 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8502 20 60 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 20 60 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8502 20 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 20 80 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8502 31 00 00 - - вiтроенергетичнi 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 39 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 39 20 90 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8502 39 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 39 80 90 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8502 40 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 40 00 90 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8503 00 10 00 - кiльця фiксувальнi немагнiтнi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8503 00 91 00 - - з чавуну або сталi 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8503 00 99 00 - - iншi 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8504 10 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 10 20 91 - - - - дроселi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8504 10 20 98 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8504 10 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 10 80 91 - - - - дроселi для розрядних ламп або трубок 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8504 10 80 99 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8504 21 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 650 кВ·А 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8504 22 10 00 - - - потужнiстю понад 650 кВ·А, але не бiльш як 1600 кВ·А 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8504 22 90 00 - - - потужнiстю понад 1600 кВ·А, але не бiльш як 10 000 кВ·А 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8504 23 00 00 - - потужнiстю понад 10 000 кВ·А 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8504 31 21 00 - - - - для вимiрювання напруги 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 31 29 00 - - - - iншi 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 31 80 00 - - - iншi 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 32 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 32 00 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8504 33 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 33 00 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8504 34 00 00 - - потужнiстю понад 500 кВ·А 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8504 40 30 00 - - якi використовуються з телекомунiкацiйною апаратурою, машинами автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоками 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 40 55 00 - - - пристрої для заряджання акумуляторiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 40 82 00 - - - - випрямлячi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 40 84 00 - - - - - потужнiстю не бiльш як 7,5 кВ·А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 40 88 00 - - - - - потужнiстю понад 7,5 кВ·А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 40 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 50 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 50 20 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 50 95 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 50 95 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 90 05 00 - - - електроннi модулi машин товарної категорiї 8504 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 90 11 00 - - - - осердя феритовi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8504 90 18 00 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8504 90 91 00 - - - електроннi модулi машин товарної пiдкатегорiї 8504 40 30 00 0 5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 90 99 00 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8505 11 00 00 - - металевi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8505 19 10 00 - - - магнiти постiйнi з агломерованого фериту 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8505 19 90 00 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8505 20 00 00 - електромагнiтнi зчеплення, муфти та гальма 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8505 90 21 00 - - - електромагнiти, що використовуються виключно або головним чином для магнiтно-резонансної томографiї, крiм електромагнiтiв медичного призначення товарної позицiї 9018 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8505 90 29 10 - - - - електромагнiти 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8505 90 29 90 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8505 90 50 00 - - електромагнiтнi пiднiмальнi головки 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8505 90 90 00 - - частини 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8506 10 11 00 - - - елементи цилiндричнi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8506 10 18 00 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8506 10 91 00 - - - елементи цилiндричнi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8506 10 98 00 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8506 30 00 00 - оксид-ртутнi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8506 40 00 00 - оксид-срiбнi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8506 50 10 00 - - елементи цилiндричнi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8506 50 30 00 - - елементи кнопковi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8506 50 90 00 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8506 60 00 00 - повiтряно-цинковi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8506 80 05 00 - - батареї вугiльно-цинковi сухi з напругою 5,5 В або бiльше, але не бiльш як 6,5 В 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8506 80 80 00 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8506 90 00 00 - частини 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8507 10 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 10 20 20 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 10 20 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8507 10 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 10 80 20 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 10 80 90 - - - iншi 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0
8507 20 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 20 20 20 - - - тяговi з напругою менш нiж 150 В та потужнiстю не менш нiж 150 A/год, але не бiльш нiж 1200 A/год 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 20 20 30 - - - тяговi iншi 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 20 20 90 - - - iншi 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 20 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 20 80 90 - - - iншi 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0
8507 30 20 00 - - герметичнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 30 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 40 00 00 - залiзо-нiкелевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 50 00 00 - гiдридно-нiкелевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 60 00 00 - лiтiй-iоннi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 80 00 00 - акумулятори iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 90 30 00 - - сепаратори 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 90 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8508 11 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 1500 Вт та якi мають мiшок для збору пилу або iнший пилозбiрник об'ємом не бiльш як 20 л 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8508 19 00 00 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8508 60 00 00 - iншi пилососи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8508 70 00 00 - частини 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8509 40 00 00 - подрiбнювачi харчових продуктiв та мiксери; соковижималки для фруктiв або овочiв 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8509 80 00 00 - iншi апарати 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8509 90 00 10 - - пiдлогонатирачiв 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8509 90 00 90 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8510 10 00 00 - електробритви 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8510 20 00 00 - машинки для пiдстригання волосся 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8510 30 00 00 - апарати епiляцiйнi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8510 90 00 00 - частини 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 10 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 10 00 98 - - - iншi 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8511 20 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 20 00 90 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8511 30 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 30 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 30 00 98 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8511 40 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 40 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 40 00 98 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8511 50 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 50 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 50 00 98 - - - iншi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 80 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 80 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 80 00 98 - - - iнше 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8511 90 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 90 00 90 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8512 10 00 00 - прилади освiтлювальнi або вiзуальної сигналiзацiї, що використовуються на велосипедах 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8512 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 20 00 90 - - iншi 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0
8512 30 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 30 10 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8512 30 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8512 30 90 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8512 40 00 11 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 40 00 19 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 40 00 30 - - пристрої, що запобiгають обмерзанню 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8512 40 00 90 - - пристрої, що запобiгають запотiванню 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8512 90 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 90 10 90 - - - iншi 5 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8512 90 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 90 90 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8513 10 00 00 - лiхтарi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8513 90 00 00 - частини 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8514 10 10 00 - - печi хлiбопекарськi та кондитерськi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8514 10 80 00 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8514 20 10 00 - - печi та камери iндукцiйнi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8514 20 80 00 - - печi та камери дiелектричнi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8514 30 20 00 - - що використовуються виключно або переважно для виготовлення друкованих плат (схем) або друкованих плат (схем) з встановленими електронними компонентами 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8514 30 80 10 - - - печi з iнфрачервоним випромiнюванням 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8514 30 80 90 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8514 40 00 00 - iнше iндукцiйне або дiелектричне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8514 90 30 00 - - до печей та камер товарної категорiї 8514 30 20 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8514 90 70 00 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8515 11 00 00 - - паяльники та пiстолети паяльнi для низькотемпературного паяння 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8515 19 10 00 - - - машини для паяння хвилею з олова, що використовуються виключно або переважно для виготовлення друкованих плат (схем) з встановленими електронними компонентами 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8515 19 90 00 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8515 21 00 00 - - повнiстю або частково автоматичнi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8515 29 00 00 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8515 31 00 00 - - повнiстю або частково автоматичнi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8515 39 13 00 - - - - з трансформаторами 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8515 39 18 00 - - - - з генераторами або перетворювачами обертовими чи перетворювачами статичними, випрямлячами або випрямними пристроями 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8515 39 90 00 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8515 80 10 00 - - для оброблення металiв 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8515 80 90 00 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8515 90 20 00 - - для машин для паяння хвилею з олова товарної категорiї 8515 19 10 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8515 90 80 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 10 11 00 - - водонагрiвачi безiнерцiйнi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 10 80 00 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 21 00 00 - - радiатори теплоакумулювальнi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 29 10 00 - - - радiатори з наповненою рiдиною 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 29 50 00 - - - нагрiвачi конвекцiйнi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 29 91 00 - - - - з умонтованими вентиляторами 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 29 99 00 - - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 31 00 10 - - - ковпаки-сушарки 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 31 00 90 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 32 00 00 - - iншi апарати електронагрiвальнi перукарськi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 33 00 00 - - сушарки для рук 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 40 00 00 - праски електричнi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 50 00 00 - печi мiкрохвильовi 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 60 10 00 - - електроплити кухоннi (якi мають принаймнi духову шафу та панель з електронагрiвальними елементами) 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 60 50 00 - - електроплитки, варочнi електрокотли та панелi з електронагрiвальними елементами для електроплит 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 60 70 00 - - грилi та ростери 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 60 80 00 - - електропечi для вмонтовування 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 60 90 00 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 71 00 00 - - для приготування кави або чаю 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 72 00 00 - - тостери 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 79 20 00 - - - глибокi маслянi жаровнi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 79 70 00 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 80 20 10 - - - зiбранi в блоки, якi складаються тiльки з простого iзольованого каркаса та електричного з'єднувача, що застосовуються в цивiльнiй авiацiї проти обмерзання 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 80 20 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 80 80 10 - - - для пасажирських вагонiв 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 80 80 30 - - - для трамвайних вагонiв 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 80 80 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8516 90 00 00 - частини 10 10 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8517 11 00 00 - - телефоннi апарати для дротового зв'язку з бездротовою трубкою 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 12 00 00 - - телефоннi апарати для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 18 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 61 00 00 - - базовi станцiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 62 00 00 - - пристрої для приймання, перетворення та передачi або вiдновлення голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи пристрої для комутацiї та маршрутизацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 69 10 00 - - - вiдеотелефони 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 69 20 00 - - - переговорнi пристрої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 69 30 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 69 30 90 - - - - iнша 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8517 69 90 00 - - - iнша 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 70 00 11 - - - антени для радiотелеграфних або радiотелефонних апаратiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 70 00 17 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 70 00 19 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8517 70 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 10 30 00 - - мiкрофони, якi мають звуковi частоти понад 300 Гц, але не бiльш як 3,4 кГц, дiаметром не бiльш як 10 мм та заввишки не бiльш як 3 мм, що використовуються для телекомунiкацiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 10 95 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 10 95 90 - - - iншi 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 21 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 21 00 30 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 21 00 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8518 22 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 22 00 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8518 29 30 00 - - - гучномовцi, якi мають звуковi частоти понад 300 Гц, але не бiльш як 3,4 кГц, дiаметром не бiльш як 50 мм, що використовуються для телекомунiкацiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 29 95 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 29 95 90 - - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8518 30 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 30 20 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 30 95 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 30 95 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8518 40 30 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 40 30 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8518 40 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 40 80 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8518 50 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 50 00 90 - - iншi 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 90 00 00 - частини 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8519 20 10 00 - - програвачi грамплатiвок, якi дiють пiсля вкидання монети або жетона 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8519 20 91 00 - - - з лазерною системою зчитування 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8519 20 99 00 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8519 30 00 00 - електропрогравачi (деки) 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8519 50 00 00 - автовiдповiдачi телефоннi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 11 00 - - - - транскрайбери 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 15 00 - - - - - кишеньковi касетнi програвачi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 21 00 - - - - - - з аналоговою або цифровою системою зчитування 8 8 8 5 1,3 0 0 0 0 0 0
8519 81 25 00 - - - - - - iнша 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 31 00 - - - - - - - що використовується в моторних транспортних засобах з дисками дiаметром не бiльш як 6,5 см 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8519 81 35 00 - - - - - - - iнша 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8519 81 45 00 - - - - - - iнша 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 51 00 - - - - диктофони, що не здатнi працювати без зовнiшнього джерела електроживлення 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 70 00 - - - - iнша апаратура для запису i вiдтворення звуку на магнiтних стрiчках 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 95 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 95 90 - - - - - iнша 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8519 89 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 89 00 90 - - - iнша 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8521 10 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8521 10 20 90 - - - iнша 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8521 10 95 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8521 10 95 90 - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8521 90 00 00 - iнша 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8522 10 00 00 - звукознiмачi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8522 90 20 00 - - свiтлодiоднi LED модулi заднього пiдсвiчування, якi є джерелом свiтла, якi складаються з одного або бiльше свiтлодiодiв, та одного або бiльше з'єднувачiв та змонтованi на друкованiй платi або iншiй подiбнiй основi, та iнших пасивних компонентiв, поєднаних або не поєднаних з оптичними компонентами або захисними дiодами та використовуються у якостi заднього пiдсвiчування рiдкокристалiчних дисплеїв (LCDs) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8522 90 30 00 - - голки звукознiмачiв; алмази, сапфiри та iнше дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння (природнi, штучнi чи реконструйованi) для голок звукознiмачiв, встановленi або нi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8522 90 41 00 - - - - апаратури товарної категорiї 8519 50 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8522 90 49 00 - - - - iншi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8522 90 70 00 - - - окремi касетнi деки загальною товщиною стрiчки не бiльш як 53 мм такого типу, що використовуються для виготовлення пристроїв для запису та вiдтворення звуку 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8522 90 80 10 - - - - блоки та вузли, складенi з двох або бiльше частин чи компонентiв, з'єднаних або сполучених мiж собою, для пристроїв, включених до категорiй 8519 81 95 i 8519 89 00, для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8522 90 80 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 21 00 10 - - - незаписанi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 21 00 90 - - - записанi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 29 15 10 - - - - - аудiокасети 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 29 15 30 - - - - - вiдеокасети 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 29 15 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 29 19 10 - - - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi, та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 29 19 90 - - - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8523 29 90 00 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8523 41 10 00 - - - диски для лазерних систем зчитування ємнiстю не бiльш як 900 мегабайт, крiм тих, що допускають стирання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 41 30 00 - - - диски для лазерних систем зчитування ємнiстю понад 900 мегабайт, але не бiльш як 18 гiгабайт, крiм тих, що допускають стирання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 41 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 10 25 - - - - - для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 10 39 - - - - - виключно для вiдтворення звуку, дiаметром понад 6,5 см 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 10 45 - - - - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi, та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 10 50 - - - - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 20 25 - - - - - для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 20 30 - - - - - виключно для вiдтворення звуку 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 20 45 - - - - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi, та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 20 50 - - - - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 90 91 - - - - для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 90 93 - - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi, та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 90 99 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8523 51 10 00 - - - незаписанi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 51 90 91 - - - - для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 51 90 93 - - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi, та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 51 90 99 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8523 52 00 00 - - "smart-картки" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 59 10 00 - - - незаписанi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 59 90 91 - - - - для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 59 90 93 - - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi, та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 59 90 99 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8523 80 10 00 - - незаписанi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 80 90 91 - - - для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 80 90 93 - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi, та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 80 90 99 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8525 50 00 10 - - апаратура радiотелефонна або радiотелеграфна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8525 50 00 90 - - iнша 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8525 60 00 00 - апаратура передавальна, до складу якої входить приймальна апаратура 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8525 80 11 00 - - - з трьома передавальними (телевiзiйними) трубками або бiльше 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8525 80 19 00 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8525 80 30 00 - - цифровi камери 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8525 80 91 00 - - - виключно для запису звуку та зображень, отриманих за допомогою телевiзiйної камери 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8525 80 99 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8526 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8526 10 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8526 91 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8526 91 20 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8526 91 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8526 91 80 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8526 92 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8526 92 00 90 - - - iнша 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8527 12 10 00 - - - з аналоговою або цифровою системою зчитування 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 12 90 00 - - - iншi 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 13 10 00 - - - з лазерною системою зчитування 25 25 25 7 9,4 6,3 3,1 0 0 0 0
8527 13 91 00 - - - - касетна, з аналоговою або цифровою системою зчитування 25 25 25 7 9,4 6,3 3,1 0 0 0 0
8527 13 99 00 - - - - iнша 25 25 25 5 4,2 0 0 0 0 0 0
8527 19 00 00 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8527 21 20 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0
8527 21 20 90 - - - - - iншi 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 21 52 00 - - - - - касетнi, з аналоговою або цифровою системою зчитування 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 21 59 00 - - - - - iншi 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 21 70 00 - - - - з лазерною системою зчитування 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 21 92 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0
8527 21 92 90 - - - - - - iншi 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 21 98 00 - - - - - iншi 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 29 00 00 - - iншi 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 91 11 00 - - - - касетна, iз системою аналогового та цифрового зчитування 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 91 19 00 - - - - iнша 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 91 35 00 - - - - з лазерною системою зчитування 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 91 91 00 - - - - - касетна, iз системою аналогового або цифрового зчитування 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 91 99 00 - - - - - iнша 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 92 10 00 - - - радiоприймачi-будильники 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8527 92 90 00 - - - iнша 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 99 00 00 - - iнша 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 42 00 00 - - якi безпосередньо пiдключаються до машин для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471 та призначенi для використання з цими машинами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8528 49 00 10 - - - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
8528 49 00 91 - - - - з спiввiдношенням ширина/висота екрана менш як 1,5 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 49 00 95 - - - - - в яких параметри розгортки становлять не бiльш як 625 рядкiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8528 49 00 99 - - - - - в яких параметри розгортки становлять понад 625 рядкiв 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 52 10 00 - - - якi використовуються виключно або переважно з машинами для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8528 52 91 10 - - - - - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
8528 52 91 90 - - - - - кольоровi 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 52 99 10 - - - - - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
8528 52 99 90 - - - - - кольоровi 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 59 00 10 - - - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
8528 59 00 90 - - - iншi 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 62 00 00 - - якi безпосередньо пiдключаються до машин для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471 та призначенi для використання з цими машинами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8528 69 20 00 - - - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8528 69 80 00 - - - iншi 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 71 11 00 - - - - електроннi модулi для вмонтовування в машини автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8528 71 15 00 - - - - апарати з приладами на основi мiкропроцесора, з вмонтованим модемом, для доступу в Iнтернет та з функцiєю iнтерактивного обмiну iнформацiєю, здатнi приймати телевiзiйнi сигнали ("цифровий декодер" з функцiєю зв'язку, включаючи пристрої, що виконують функцiї запису та вiдтворення, за умови збереження основних властивостей цифрового декодера з функцiєю зв'язку) 0 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8528 71 19 00 - - - - iншi 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 71 91 00 - - - - апарати з приладами на основi мiкропроцесора, з вмонтованим модемом, для доступу в Iнтернет та з функцiєю iнтерактивного обмiну iнформацiєю, здатнi приймати телевiзiйнi сигнали ("цифровий декодер" з функцiєю зв'язку, включаючи пристрої, що виконують функцiї запису та вiдтворення, за умови збереження основних властивостей цифрового декодера з функцiєю зв'язку) 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 71 99 00 - - - - iншi 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 72 10 00 - - - телевiзiйне проекцiйне обладнання (телепроектори) 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 72 20 00 - - - апаратура, що мiстить пристрiй вiдеозапису або вiдтворення вiдеозображення 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 72 30 00 - - - - з вмонтованою трубкою 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 72 40 00 - - - - з екраном, який виготовлено за технологiєю рiдкокристалiчних дисплеїв 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 72 60 00 - - - - з екраном, який виготовлено за технологiєю плазмових панелей 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 72 80 00 - - - - iншi 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 73 00 00 - - iнша, монохромного зображення 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 11 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 11 90 - - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 31 00 - - - - для приймання через супутник 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 39 00 - - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 65 00 - - - антени внутрiшнi для телевiзiйних або радiомовних приймачiв, включаючи вмонтованi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 69 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 69 90 - - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 80 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 95 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 95 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8529 90 15 00 - - органiчнi свiтлодiоднi модулi дiоднi та органiчнi свiтлодiоднi панелi для апаратiв товарних пiдпозицiй 8528 72 та 8528 73 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 90 20 00 - - - частини апаратури товарних пiдкатегорiй 8525 60 00 00, 8525 80 30 00, 8528 42 00 00, 8528 52 10 00 i 8528 62 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 90 41 00 - - - - - дерев'янi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8529 90 49 00 - - - - - з iнших матерiалiв 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8529 90 65 00 - - - - електроннi модулi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8529 90 91 00 - - - - - свiтлодiоднi LED модулi заднього пiдсвiчування, якi є джерелом свiтла, якi складаються з одного або бiльше свiтлодiодiв, та одного або бiльше з'єднувачiв та змонтованi на друкованiй платi або iншiй подiбнiй основi, та iнших пасивних компонентiв, поєднаних або не поєднаних з оптичними компонентами або захисними дiодами та використовуються у якостi заднього пiдсвiчування рiдкокристалiчних дисплеїв (LCDs) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 90 92 00 - - - - - - для телевiзiйних камер товарних пiд категорiй 8525 80 11 та 8525 80 19 та апаратура товарних позицiй 8527 та 8528 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8529 90 97 10 - - - - - - - блоки i субблоки, що складаються з двох або бiльше частин чи деталей, якi скомпонованi разом, для пристроїв пiдкатегорiй 8526 10 00 10, 8526 91 20 10, 8526 91 80 10 i 8526 92 00 10, для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 90 97 90 - - - - - - - iншi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8530 10 00 00 - обладнання для залiзниць або трамвайних колiй 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8530 80 00 00 - iнше обладнання 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8530 90 00 00 - частини 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8531 10 30 00 - - що використо-вуються для споруд 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8531 10 95 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 10 95 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8531 20 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 20 20 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 20 40 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 20 40 91 - - - - - кольорового зображення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 20 40 98 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 20 95 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 20 95 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 80 40 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 80 40 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8531 80 70 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 80 70 20 - - - пристрої з плоским екраном 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 80 70 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8531 90 00 10 - - пристроїв товарної пiдпозицiї 8531 20 та товарних пiдкатегорiй 8531 80 70 10 та 8531 80 70 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 90 00 90 - - iншi 5 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0
8532 10 00 00 - конденсатори постiйної ємностi, призначенi для електричних мереж частотою 50/60 Гц i розрахованi на реактивну потужнiсть не менш як 0,5 кВ·А (конденсатори силовi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8532 21 00 00 - - танталовi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8532 22 00 00 - - алюмiнiєвi електролiтичнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8532 23 00 00 - - керамiчнi з одним шаром дiелектрика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8532 24 00 00 - - керамiчнi з кiлькома шарами дiелектрика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8532 25 00 00 - - з паперовим або пластмасовим дiелектриком 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8532 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8532 30 00 00 - конденсатори змiнної ємностi або пiдстроювальнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8532 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8533 10 00 00 - резистори постiйнi вуглецевi, композицiйнi або плiвковi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8533 21 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 20 Вт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8533 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8533 31 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 20 Вт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8533 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8533 40 10 00 - - потужнiстю не бiльш як 20 Вт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8533 40 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8533 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8534 00 11 00 - - схеми багатошаровi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8534 00 19 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8534 00 90 00 - з iншими пасивними елементами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8535 10 00 00 - запобiжники плавкi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8535 21 00 00 - - для напруги менш як 72,5 кВ 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8535 29 00 00 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8535 30 10 00 - - для напруги менш як 72,5 кВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8535 30 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8535 40 00 00 - блискавковiдводи, обмежувачi напруги та пристрої для гасiння стрибкiв напруги 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8535 90 00 00 - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 10 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 10 10 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 10 50 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 10 50 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 10 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 10 90 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 20 10 00 - - для сили струму не бiльш як 63 A 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 20 90 00 - - для сили струму понад 63 А 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 30 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 30 10 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 30 30 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 30 30 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 30 90 00 - - для сили струму понад 125 A 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 41 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 41 10 90 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 41 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 41 90 90 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 49 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 49 00 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 03 00 - - перемикачi змiнного струму електроннi, що складаються з оптично з'єднаних вхiдних i вихiдних кiл (iзольованi тиристорнi перемикачi змiнного струму) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 05 00 - - перемикачi електроннi, включаючи електроннi перемикачi з температурним захистом, що складаються з транзистора та логiчного чiпу (технологiя "chip on chip") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 07 00 - - перемикачi електромеханiчнi швидкодiючi для сили струму не бiльш як 11 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 11 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 11 90 - - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 15 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 15 90 - - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 19 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 19 90 - - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 80 00 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 61 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 61 10 90 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 61 90 00 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 69 10 00 - - - для коаксiальних кабелiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 69 30 00 - - - для друкованих схем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 69 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 69 90 90 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8536 70 00 00 - з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 90 01 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 90 01 90 - - - iншi 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 90 10 00 - - з'єднувачi та контактнi елементи для проводiв i кабелiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 90 20 00 - - установки зондового контролю напiвпровiдникових пластин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 90 40 00 - - затискачi акумуляторної батареї, що використовується для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702, 8307, 8704 або 8711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 90 95 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8537 10 10 00 - - панелi з числовим керуванням, до складу яких входить автоматичний пристрiй оброблення iнформацiї 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8537 10 91 00 - - - контролери з пам'яттю, що програмуються 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8537 10 95 00 - - - сенсорнi пристрої вводу iнформацiї (так званi сенсорнi екрани) без можливостi вiдображення, призначенi для вбудовування в пристрої якi мають дисплей на якому функцiя виявлення та мiсцеположення здiйснюється дотиком до дисплею 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8537 10 98 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8537 10 98 90 - - - - iншi 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8537 20 91 00 - - для напруги понад 1 000 В, але не бiльш як 72,5 кВ 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
8537 20 99 00 - - для напруги понад 72,5 кВ 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8538 10 00 00 - пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи для товарiв товарної позицiї 8537, не обладнанi вiдповiдною апаратурою 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8538 90 11 00 - - - електроннi модулi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8538 90 19 00 - - - iншi 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8538 90 91 00 - - - електроннi модулi 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8538 90 99 00 - - - iншi 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 10 00 90 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 21 30 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 21 30 90 - - - - iншi 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 21 92 00 - - - - понад 100 В 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 21 98 00 - - - - не бiльш як 100 В 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 22 10 00 - - - лампи рефлекторнi 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 22 90 10 - - - - лампи розжарення електричнi загального призначення потужнiстю не бiльш як 200 Вт та напругою понад 100 В 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 22 90 90 - - - - iншi 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 29 30 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 29 30 90 - - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 29 92 00 - - - - понад 100 В 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 29 98 00 - - - - не бiльш як 100 В 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 31 10 00 - - - двоцокольнi 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 31 90 00 - - - iншi 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 32 20 00 - - - лампи ртутнi або натрiєвi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 32 90 00 - - - металогалогеннi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 39 20 00 - - - холодно-катоднi люмiнесцентнi лампи (CCFLs) для пiдсвiчування плоских дисплеїв 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 39 80 00 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 41 00 00 - - дуговi лампи 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 49 00 00 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 50 00 00 - свiтлодiоднi (LED) лампи 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 90 10 00 - - цоколi для ламп 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8539 90 90 00 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8540 11 00 00 - - кольорового зображення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8540 12 00 00 - - монохромного зображення 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8540 20 10 00 - - трубки телевiзiйнi передавальнi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8540 20 80 00 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8540 40 00 00 - трубки дисплеїв для вiдображення даних/графiки, монохромнi;трубки дисплеїв для вiдображення даних/графiки, кольоровi, з вiдстанню точок люмiнофору на екранi менш як 0,4 мм 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8540 60 00 00 - iншi трубки електронно-променевi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8540 71 00 00 - - магнетрони 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8540 79 00 10 - - - клiстрони 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8540 79 00 90 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8540 81 00 00 - - лампи та трубки приймальнi або пiдсилювальнi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8540 89 00 00 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8540 91 00 00 - - трубок електронно-променевих 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8540 99 00 00 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8541 10 00 10 - - пластини напiвпровiдниковi, не розрiзанi на кристали; силовi дiоди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 10 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 21 00 10 - - - пластини напiвпровiдниковi, не розрiзанi на кристали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 21 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 29 00 10 - - - транзистори польовi потужнi кремнiєвi, n-канальнi, з iзольованим затвором 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 29 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 30 00 10 - - тиристори 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 30 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 40 10 00 - - свiтловипромiнювальнi дiоди (LED), включаючи лазернi дiоди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 40 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 50 00 10 - - пластини напiвпровiдниковi, ще не розрiзанi на кристали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 50 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 60 00 00 - кристали п'єзоелектричнi, зiбранi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 31 11 00 - - - - багатокомпонентнi iнтегральнi схеми (MCOs) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 31 19 00 - - - - iншi 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 31 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 11 00 - - - - багатокомпонентнi iнтегральнi схеми (MCOs) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 19 00 - - - - iншi 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 31 00 - - - - - з мiсткiстю пам'ятi не бiльш як 512 Мбiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 39 00 - - - - - з мiсткiстю пам'ятi понад 512 Мбiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 45 00 - - - - оперативнi статичнi запам'ятовувальнi пристрої з довiльною вибiркою (S-RAM), включаючи оперативнi запам'ятовувальнi пристрої з довiльною вибiркою ("cash"-пам'ять) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 55 00 - - - - постiйнi запам'ятовувальнi пристрої, що перепрограмовуються, з можливiстю стирання iнформацiї за допомогою ультрафiолетових променiв (EPROM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 61 00 - - - - - - з мiсткiстю пам'ятi не бiльш як 512 Мбiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 69 00 - - - - - - з мiсткiстю пам'ятi понад 512 Мбiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 75 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 90 00 - - - - iншi запам'ятовувальнi пристрої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 33 10 00 - - - багатокомпонентнi iнтегральнi схеми (MCOs) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 33 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 39 11 00 - - - - багатокомпонентнi iнтегральнi схеми (MCOs) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 39 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 39 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 10 00 00 - прискорювачi частинок 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8543 20 00 00 - генератори сигналiв 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8543 30 40 00 - - гальванiчнi та електролiзнi машини, якi використовуються виключно або головним чином для виробництва друкованих схем 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8543 30 70 00 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 01 00 - - вироби спецiально призначенi для пiдключення до телеграфних i телефонних апаратiв або iнструментiв або для телеграфних або телефонних мереж 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 02 00 - - мiкрохвильовi пiдсилювачi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 03 00 - - бездротовi iнфрачервонi пристрої керування для вiдео iгрових консолей (iгрових приставок) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 04 00 - - цифровi реєстратори льотних даних 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 05 00 - - портативна електронна на батарейках книга для запису та вiдтворення тексту, нерухомих зображень або аудiофайлiв 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 06 00 - - цифровий пристрiй обробки сигналiв з можливiстю пiдключення до дротової або бездротової мережi для змiшування (мiкшування) звукiв 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 07 00 - - портативнi iнтерактивнi електроннi освiтнi пристрої призначенi в першу чергу для дiтей 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 08 00 - - плазмовi машини-очищувачi, якi видаляють органiчнi забруднюючi речовини з електронних мiкроскопiчних зразкiв та тримачiв зразкiв 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 09 00 - - сенсорнi пристрої вводу iнформацiї (так званi сенсорнi панелi, екрани, "touch screen") без можливостi показу зображень, якi призначенi для вбудовування в пристрої, що мають дисплей, з функцiєю виявлення дотику та мiсця розташування цього дотику на сенсорнiй панелi або екранi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 10 00 - - електричнi машини з функцiєю перекладача або словника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 30 00 - - антеннi пiдсилювачi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 50 00 - - солярiї та аналогiчне обладнання для загару 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 60 00 - - електричнi охороннi генератори 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 90 00 - - iншi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 90 00 10 - - компонування та субкомпонування для реєстрування польотiв, що включають двi або бiльше частин чи компонентiв, для цивiльної авiацiї 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 90 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 11 10 10 - - - - дiаметром не бiльш як 0,1 мм 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8544 11 10 20 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 11 10 90 - - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8544 11 90 10 - - - - з полiiмiдною та полiiмiдно-фторопластовою iзоляцiєю 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8544 11 90 90 - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 19 00 10 - - - алюмiнiєвi емальованi або лакованi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8544 19 00 90 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 20 00 10 - - оснащенi з'єднувальними деталями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 20 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 30 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 30 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 30 00 98 - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 42 10 00 - - - використовуванi для телекомунiкацiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 42 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 42 90 91 - - - - - iншi провiдники електричнi для напруги не бiльш як 80 В 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 42 90 98 - - - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8544 49 20 00 - - - використовуванi для телекомунiкацiй, для напруги не бiльш як 80 В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 49 91 00 - - - - проводи та кабелi з дiаметром жили провiдника понад 0,51 мм 7 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0
8544 49 93 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 49 93 91 - - - - - - - що мають iзоляцiю з фторопласту, кремнiєорганiчної гуми, скловолокна, керамiчного волокна 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8544 49 93 93 - - - - - - - з мiнеральною iзоляцiєю 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8544 49 93 98 - - - - - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8544 49 95 00 - - - - - для напруги понад 80 В, але не бiльш як 1000 В 7 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0
8544 49 99 00 - - - - - для напруги понад 1 000 В 7 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0
8544 60 10 10 - - - для напруги не бiльш як 10 000 В 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8544 60 10 91 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 60 10 98 - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 60 90 10 - - - для напруги не бiльш як 10 000 В 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8544 60 90 90 - - - для напруги понад 10 000 В 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 70 00 10 - - для магiстральних, зонових та мiських мереж зв'язку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 70 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8545 11 00 00 - - що використовуються для печей 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8545 19 00 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8545 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8545 20 00 90 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8545 90 10 00 - - теплонагрiвальнi елементи опору 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
8545 90 90 00 - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8546 10 00 00 - склянi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8546 20 00 10 - - iзолятори електричнi керамiчнi з металевими деталями (високовольтнi вводи для трансформаторiв) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8546 20 00 90 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8546 90 10 00 - - пластмасовi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8546 90 90 00 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8547 10 00 00 - арматура iзолювальна керамiчна 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8547 20 00 00 - арматура iзолювальна пластмасова 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8547 90 00 00 - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8548 10 10 00 - - використанi (виснаженi) первиннi елементи та використанi (виснаженi) первиннi батареї 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8548 10 21 00 - - - акумулятори свинцево-кислотнi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8548 10 29 00 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8548 10 91 00 - - - iз вмiстом свинцю 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8548 10 99 00 - - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8548 90 20 00 - - запам'ятовувальнi пристрої багатокомбiнацiйних форм (наприклад, стековi динамiчнi операцiйнi запам'ятовувальнi пристрої та модулi) 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8548 90 30 00 - - свiтлодiоднi LED модулi заднього пiдсвiчування, якi є джерелом свiтла, якi складаються з одного або бiльше свiтлодiодiв, та одного або бiльше з'єднувачiв та змонтованi на друкованiй платi або iншiй подiбнiй основi, та iнших пасивних компонентiв, поєднаних або не поєднаних з оптичними компонентами або захисними дiодами та використовуються у якостi заднього пiдсвiчування рiдкокристалiчних дисплеїв (LCDs) 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8548 90 90 00 - - iншi 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
8601 10 00 00 - iз зовнiшнiм джерелом електроживлення 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8601 20 00 00 - з живленням вiд електричних акумуляторiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8602 10 00 00 - локомотиви дизель-електричнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8602 90 00 00 - iншi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8603 10 00 10 - - вагони трамвайнi для широкої колiї 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8603 10 00 90 - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8603 90 00 00 - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8604 00 00 00 Транспортнi засоби самохiднi або несамохiднi для ремонту та технiчного обслуговування залiзничних або трамвайних колiй (наприклад, ремонтнi вагони, вагони-крани, вагони шпалопiдбивнi, вирiвнювачi колiї, вагони контрольно-випробовувальнi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8605 00 00 00 Вагони пасажирськi залiзничнi або трамвайнi, несамохiднi; вагони багажнi, вагони поштовi та iншi спецiалiзованi вагони залiзничнi та трамвайнi, несамохiднi (крiм вагонiв товарної позицiї 8604) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8606 10 00 00 - вагони-цистерни та подiбнi їм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8606 30 00 00 - вагони саморозван-тажувальнi, крiм вагонiв товарної пiдпозицiї 8606 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8606 91 10 00 - - - спецiально передбаченi для транспортування вантажiв з високою радiоактивнiстю (Євроатом) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8606 91 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8606 92 00 00 - - вiдкритi, iз стацiонарними бортами заввишки понад 60 см 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8606 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8607 11 00 00 - - ведучi вiзки та ведучi ходовi балансирнi вiзки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8607 12 00 00 - - iншi вiзки та ходовi балансирнi вiзки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8607 19 10 10 - - - - штампованi сталевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8607 19 10 90 - - - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8607 19 90 00 - - - частини вiзкiв, ходових балансирних вiзкiв та аналогiчних вiзкiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8607 21 10 00 - - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8607 21 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8607 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8607 30 00 00 - крюки та iншi зчiпнi пристрої, буфери та їх частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8607 91 10 00 - - - осьовi букси та їх частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8607 91 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8607 99 10 00 - - - осьовi букси та їх частини 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8607 99 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8608 00 00 00 Шляхове обладнання та обладнання для залiзничних чи трамвайних шляхiв;механiчне (включаючи електромеханiчне) сигнальне обладнання, прилади забезпечення безпеки чи управлiння рухом на залiзницi, трамвайних шляхах, автомобiльних дорогах, внутрiшнiх водних шляхах, паркувальних спорудах, у портах або на аеродромах; частини перелiчених приладiв та обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8609 00 10 00 - контейнери з протирадiацiйним свинцевим покриттям для транспортування радiоактивних речовин 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8609 00 90 00 - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8701 10 00 00 - одновiснi трактори 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8701 20 10 00 - - новi 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8701 20 90 00 - - що використовувалися 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8701 30 00 00 - трактори гусеничнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8701 91 10 10 - - - - новi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8701 91 10 90 - - - - що використовувалися 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8701 91 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8701 92 10 10 - - - - бiльш як 18 кВт, але не бiльш як 25 кВт 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8701 92 10 80 - - - - - новi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8701 92 10 90 - - - - - що використовувалися 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8701 92 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8701 93 10 00 - - - трактори для сiльськогосподарських робiт та трактори для лiсового господарства, колiснi 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8701 93 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8701 94 10 10 - - - - новi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8701 94 10 90 - - - - що використовувалися 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8701 94 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8701 95 10 10 - - - - новi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8701 95 10 90 - - - - що використовувалися 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8701 95 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8702 10 11 10 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 см3 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8702 10 11 30 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 см3 20 20 20 7 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
8702 10 19 10 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 см3 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8702 10 19 90 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 см3 20 20 20 7 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
8702 10 91 00 - - - новi 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8702 10 99 00 - - - що використовувалися 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8702 20 10 10 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 см3 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8702 20 10 90 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 см3 20 20 20 7 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
8702 20 90 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльше 2 500 см3 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8702 30 10 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8702 30 90 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльше 2 800 см3 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8702 40 00 10 - - тролейбуси 15 15 15 7 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
8702 40 00 90 - - iншi 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8702 90 11 00 - - - - новi 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8702 90 19 00 - - - - що використовувалися 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8702 90 31 00 - - - - новi 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8702 90 39 00 - - - - що використовувалися 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8702 90 90 00 - - з двигуном iншого типу 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8703 10 11 00 - - транспортнi засоби спецiального призначення для перемiщення снiгом, з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) або з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням 12 12 12 7 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
8703 10 18 00 - - iншi 12 12 12 7 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
8703 21 10 00 - - - новi 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8703 21 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 21 90 30 - - - - понад 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 22 10 00 - - - новi 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 22 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 22 90 30 - - - - понад 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 23 11 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 2 200 см3 5 10 9 7 3,4 2,3 1,1 0 0 0 0
8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 200 см3, але не бiльш як 3 000 см3 5 10 9 7 3,4 2,3 1,1 0 0 0 0
8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 2 200 см3 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 200 см3, але не бiльш як 3 000 см3 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8703 23 90 11 - - - - - не бiльш як 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 23 90 13 - - - - - понад 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 23 90 31 - - - - - не бiльшяк 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 23 90 33 - - - - - понад 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 24 10 00 - - - новi 5 10 9 7 3,4 2,3 1,1 0 0 0 0
8703 24 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 24 90 30 - - - - понад 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 31 10 00 - - - новi 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 31 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 31 90 30 - - - - понад 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 32 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8703 32 19 00 - - - - iншi 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 32 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 32 90 30 - - - - понад 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 33 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8703 33 19 00 - - - - iншi 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8703 33 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 33 90 30 - - - - понад 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 40 10 10 - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей, з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 3000 см3 5 10 9 7 3,4 2,3 1,1 0 0 0 0
8703 40 10 80 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3 000 см3 5 10 9 7 3,4 2,3 1,1 0 0 0 0
8703 40 10 90 - - - iншi 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8703 40 90 10 - - - не бiльш як 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 40 90 30 - - - понад 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 50 00 00 - iншi транспортнi засоби, з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) i електродвигуном в якостi двигунiв для пересування, крiм тих, якi здатнi заряджатися шляхом пiдключення до зовнiшнього джерела електроенергiї 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 60 10 10 - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей, з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 3000 см3 5 10 9 7 3,4 2,3 1,1 0 0 0 0
8703 60 10 80 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3 000 см3 5 10 9 7 3,4 2,3 1,1 0 0 0 0
8703 60 10 90 - - - iншi 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8703 60 90 10 - - - не бiльш як 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 60 90 30 - - - понад 5 рокiв 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 70 00 00 - iншi транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) i електродвигуном в якостi двигунiв для пересування, якi здатнi заряджатися шляхом пiдключення до зовнiшнього джерела електроенергiї 10 10 10 10 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
8703 80 10 10 - - - оснащенi виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома) 0 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0
8703 80 10 90 - - - оснащенi двигуном внутрiшнього згоряння, який не з'єднаний з трансмiсiєю тобто не приймає участi в пересуваннi транспортного засобу, який призначений тiльки для обертання електрогенератора та iншi транспортнi засоби 8 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8703 80 90 10 - - - оснащенi виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома) 0 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0
8703 80 90 90 - - - оснащенi двигуном внутрiшнього згоряння, який не з'єднаний з трансмiсiєю тобто не приймає участi в пересуваннi транспортного засобу, який призначений тiльки для обертання електрогенератора та iншi транспортнi засоби 8 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8703 90 00 00 - iншi 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8704 10 10 10 - - - вантажопiдйомнiстю понад 75 т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8704 10 10 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8704 10 90 10 - - - автомобiлi-самоскиди масою до 5 т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8704 10 90 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8704 21 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8704 21 31 00 - - - - - новi 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8704 21 39 00 - - - - - що використовувалися 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8704 21 91 00 - - - - - новi 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8704 21 99 00 - - - - - що використовувалися 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8704 22 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8704 22 91 00 - - - - новi 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8704 22 99 00 - - - - що використовувалися 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8704 23 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8704 23 91 00 - - - - новi 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8704 23 99 00 - - - - що використовувалися 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8704 31 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 5 5 5 7 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
8704 31 31 00 - - - - - новi 5 5 5 7 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
8704 31 39 00 - - - - - що використовувалися 5 5 5 7 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
8704 31 91 00 - - - - - новi 5 5 5 7 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
8704 31 99 00 - - - - - що використовувалися 5 5 5 7 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
8704 32 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8704 32 91 00 - - - - новi 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8704 32 99 00 - - - - що використовувалися 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8704 90 00 00 - iншi 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8705 10 00 00 - автокрани 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8705 20 00 00 - автобуровi 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8705 30 00 10 - - з пiдiймачем або драбиною 5 5 5 7 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
8705 30 00 90 - - iншi 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8705 40 00 00 - автобетономiшалки 10 10 10 7 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
8705 90 30 00 - - машини, оснащенi бетононасосом 5 5 5 7 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
8705 90 80 10 - - - автомобiлi спецiального призначення для пересувних телевiзiйних i звукових станцiй 5 5 5 7 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
8705 90 80 90 - - - iншi 5 5 5 7 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
8706 00 11 00 - - для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702 або 8704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8706 00 19 00 - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8706 00 91 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8706 00 91 90 - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8706 00 99 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8707 10 10 10 - - - укомплектованi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8707 10 10 20 - - - неукомплектованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8707 10 90 10 - - - що використовувалися 5 рокiв або менше 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8707 10 90 20 - - - що використовувалися понад 5 рокiв 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8707 10 90 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8707 90 10 00 - - для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8707 90 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 10 10 00 - - для промислового складання: моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, оснащених двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 10 90 10 - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 10 90 91 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 10 90 98 - - - - iншi 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 21 10 00 - - - для промислового складання: моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, оснащених двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 21 90 10 - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 21 90 91 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 21 90 98 - - - - - iншi 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 29 10 00 - - - для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 29 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 30 10 00 - - для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 30 91 10 - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 30 91 91 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 30 91 98 - - - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8708 30 99 10 - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 30 99 91 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 30 99 98 - - - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8708 40 20 00 - - для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 40 50 10 - - - - моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 40 50 91 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 40 50 98 - - - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8708 40 91 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 40 91 90 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 40 99 10 - - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 40 99 91 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 40 99 98 - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 50 20 10 - - - мости неведучi у складаннi з незалежною торсiйною пiдвiскою та дисковими гальмами для промислового складання моторних транспортних засобiв, зазначених у товарнiй позицiї 8704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 50 20 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 50 35 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 50 35 91 - - - - - мости неведучi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 50 35 98 - - - - - iншi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 50 55 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 50 55 90 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 50 91 10 - - - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 50 91 91 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 50 91 98 - - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 50 99 10 - - - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 50 99 91 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 50 99 98 - - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 70 10 10 - - - колеса ходовi дисковi штамповано-зварнi з чорних металiв, розмiром 5JK16"H, 5.00E-16 для промислового складання моторних транспортних засобiв, зазначених у товарнiй позицiї 8704 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 70 10 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 70 50 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 70 50 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 70 91 00 - - - маточини колiс, суцiльно вилитi у виглядi зiрки з чорних металiв 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 70 99 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 70 99 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 80 20 00 - - для промислового складання: моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, оснащених двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 80 35 10 - - - - моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 80 35 91 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 80 35 98 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 80 55 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 80 55 90 - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 80 91 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 80 91 90 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 80 99 10 - - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 80 99 91 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 80 99 98 - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 91 20 00 - - - для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 91 35 00 - - - - радiатори 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 91 91 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 91 91 90 - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 91 99 10 - - - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю 75 т 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 91 99 91 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 91 99 98 - - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 92 20 00 - - - для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 92 35 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8708 92 35 90 - - - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8708 92 91 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 92 91 90 - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 92 99 10 - - - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 92 99 91 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 92 99 98 - - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 93 10 00 - - - для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 93 90 10 - - - - моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 93 90 91 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 93 90 98 - - - - - iншi 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 94 20 00 - - - для промислового складання: моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 94 35 10 - - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 94 35 91 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 94 35 98 - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 94 91 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 94 91 90 - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 94 99 10 - - - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 94 99 91 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 94 99 98 - - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 95 10 10 - - - - пневмоподушки iз системою надування 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 95 10 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 95 91 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 95 91 90 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 95 99 10 - - - - - моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 95 99 91 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 95 99 98 - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 99 10 00 - - - для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 99 93 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 99 93 90 - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 99 97 10 - - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 99 97 20 - - - - - рами драбинного типу з колiсними базами 2 800 мм, 3 300 мм, 3 600 мм, 3 950 мм i 4 180 мм для промислового складання моторних транспортних засобiв, зазначених у товарнiй позицiї 8704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 99 97 91 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708 99 97 98 - - - - - - iншi 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8709 11 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8709 11 90 00 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8709 19 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8709 19 90 00 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8709 90 00 00 - частини 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8710 00 00 00 Танки та iншi бойовi самохiднi броньованi транспортнi засоби, з озброєнням чи без озброєння та частини таких транспортних засобiв 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8711 10 00 00 - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 50 см3 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8711 20 10 00 - - моторолери 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8711 20 92 00 - - - понад 50 см3, але не бiльш як 125 см3 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8711 20 98 00 - - - понад 125 см3, але не бiльш як 250 см3 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8711 30 10 00 - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3, але не бiльш як 380 см3 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8711 30 90 00 - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 380 см3, але не бiльш як 500 см3 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8711 40 00 00 - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 500 см3, але не бiльш як 800 см3 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8711 50 00 00 - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 800 см3 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8711 60 10 00 - - двох-, трьох- та чотрьохколiснi велосипеди з допомiжними педалями, з допомiжним електродвигуном з номiнальною потужнiстю, що не перевищує 250 Вт 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8711 60 90 00 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8711 90 00 00 - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8712 00 30 00 - велосипеди з кульковими пiдшипниками 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8712 00 70 00 - iншi 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8713 10 00 00 - без механiзму для пересування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8713 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8714 10 00 10 - - гальма та їх частини 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 10 00 20 - - коробки перемикання швидкостей та їх частини 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 10 00 30 - - ходовi колеса їх частини та приладдя 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 10 00 40 - - глушники та вихлопнi труби, їх частини 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 10 00 50 - - зчеплення в зборi i їх частини 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 10 00 90 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 20 00 00 - колясок iнвалiдних 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8714 91 10 00 - - - рами 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 91 30 00 - - - переднi вилки 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 91 90 00 - - - частини 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 92 10 00 - - - ободи 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 92 90 00 - - - спицi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 93 00 00 - - маточини або втулки (крiм гальмових) та зiрочки колiс вiльного руху 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 94 20 00 - - - гальма 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 94 90 00 - - - частини 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 95 00 00 - - сiдла 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 96 10 00 - - - педалi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 96 30 00 - - - кривошипно-шатуннi механiзми 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 96 90 00 - - - частини 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 99 10 00 - - - керма, рукоятки 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 99 30 00 - - - багажники 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 99 50 00 - - - пристрої перемикачiв передач 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8714 99 90 00 - - - iншi частини 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8715 00 10 00 - коляски дитячi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8715 00 90 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8716 10 92 00 - - вагою не бiльш як 1 600 кг 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8716 10 98 00 - - вагою бiльш як 1 600 кг 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8716 20 00 00 - причепи та напiвпричепи з самозавантаженням або саморозвантаженням, для використання у сiльському господарствi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8716 31 00 00 - - причепи-цистерни та напiвпричепи-цистерни 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8716 39 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8716 39 30 10 - - - - - - бортовi, тентованi, напiвпричепи-рефрижератори, напiвпричепи-контейнеровози 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8716 39 30 90 - - - - - - iншi 10 10 10 5 1,7 0 0 0 0 0 0
8716 39 50 10 - - - - - - що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8716 39 50 90 - - - - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8716 39 80 00 - - - - що використовувалися 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8716 40 00 10 - - причепи та напiвпричепи, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8716 40 00 90 - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8716 80 00 00 - iншi транспортнi засоби 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8716 90 10 10 - - - до автомобiльних напiвпричепiв, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8716 90 10 90 - - - iншi 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8716 90 30 10 - - - до автомобiльних напiвпричепiв, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8716 90 30 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8716 90 50 10 - - - до автомобiльних напiвпричепiв, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8716 90 50 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8716 90 90 10 - - - до автомобiльних напiвпричепiв, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8716 90 90 90 - - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8801 00 10 10 - - для цивiльної авiацiї 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8801 00 10 90 - - iншi 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8801 00 90 10 - - для цивiльної авiацiї 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8801 00 90 90 - - iншi 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8802 11 00 00 - - з масою порожнього обладнаного апарата не бiльш як 2 000 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8802 12 00 00 - - масою порожнього обладнаного апарата понад 2 000 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8802 20 00 00 - лiтаки та iншi лiтальнi апарати з масою порожнього обладнаного апарата не бiльш як 2 000 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8802 30 00 00 - лiтаки та iншi лiтальнi апарати масою порожнього обладнаного апарата понад 2 000 кг, але не бiльш як 15 000 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8802 40 00 00 - лiтаки та iншi лiтальнi апарати масою порожнього обладнаного апарата понад 15 000 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8802 60 11 00 - - - телекомунiкацiйнi супутники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8802 60 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8802 60 90 00 - - суборбiтальнi ракети та космiчнi ракети-носiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8803 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8803 10 00 90 - - iншi 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8803 20 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8803 20 00 90 - - iншi 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8803 30 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8803 30 00 90 - - iншi 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8803 90 10 00 - - паперових змiїв 10 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
8803 90 21 00 - - - телекомунiкацiйних супутникiв 10