Додаток до лист Держмитслужби вiд 02.07.2020 N 08-4/16-01-02/7/7302 (частина 1 [01-51])

Тарифнi поступки України у межах Угоди мiж Україною та державами ЄАВТ

(частина 2)

Ex Код УКТЗЕД ГС 2017 Опис товару Пiльгова ставка мита Митного тарифу Базова ставка 2009 Ставки 2020 Iслан-
дiя
Ставки 2020 Норве-
гiя
Ставки 2020 Швей-
царiя, Лiхтен-
штейн
  5201 00 10 00 - гiгроскопiчна або вибiлена 0 0 0 0 0
  5201 00 90 00 - iнша 0 0 0 0 0
  5202 10 00 00 - вiдходи вiд прядiння (включаючи путанку) 1 1 0 0 0
  5202 91 00 00 - - розщипана сировина 0 0 0 0 0
  5202 99 00 00 - - iншi 1 1 0 0 0
  5203 00 00 00 Бавовна, пiддана кардо- чи гребенечесанню 5 5 0 0 0
  5204 11 00 00 - - з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше 4 4 0 0 0
  5204 19 00 00 - - iншi 4 4 0 0 0
  5204 20 00 00 - розфасованi для роздрiбної торгiвлi 1 1 0 0 0
  5205 11 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 11 00 90 - - - iнша 1 1 0 0 0
  5205 12 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 12 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
  5205 13 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 13 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
  5205 14 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 14 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
  5205 15 10 10 - - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 15 10 90 - - - - iнша 1 1 0 0 0
  5205 15 90 10 - - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 15 90 90 - - - - iнша 1 1 0 0 0
  5205 21 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 21 00 90 - - - iнша 1 1 0 0 0
  5205 22 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 22 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
  5205 23 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 23 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
  5205 24 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 24 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
  5205 26 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 26 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
  5205 27 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 27 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
  5205 28 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 28 00 90 - - - iнша 1 1 0 0 0
  5205 31 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 31 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
  5205 32 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 32 00 90 - - - iнша 1 1 0 0 0
  5205 33 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 33 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
  5205 34 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 34 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
  5205 35 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 35 00 91 - - - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125, але не менш як 83,33 децитекса (вище 80, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжi) 4 4 0 0 0
  5205 35 00 99 - - - - iнша 1 1 0 0 0
  5205 41 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 41 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
  5205 42 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 42 00 90 - - - iнша 1 1 0 0 0
  5205 43 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 43 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
  5205 44 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 44 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
  5205 46 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 46 00 90 - - - iнша 1 1 0 0 0
  5205 47 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 47 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
  5205 48 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
  5205 48 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
  5206 11 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера) 0 0 0 0 0
  5206 12 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера) 0 0 0 0 0
  5206 13 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера) 0 0 0 0 0
  5206 14 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера) 0 0 0 0 0
  5206 15 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера) 0 0 0 0 0
  5206 21 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера) 0 0 0 0 0
  5206 22 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера) 0 0 0 0 0
  5206 23 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера) 0 0 0 0 0
  5206 24 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера) 0 0 0 0 0
  5206 25 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера) 0 0 0 0 0
  5206 31 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
  5206 32 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
  5206 33 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
  5206 34 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52 але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
  5206 35 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125 децитексiв(вище 80 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
  5206 41 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
  5206 42 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
  5206 43 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище52 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
  5206 44 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
  5206 45 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
  5207 10 00 00 - з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше 0 0 0 0 0
  5207 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  5208 11 10 00 - - - тканини для виготовлення медичних перев'язувальних матерiалiв 1 1 0 0 0
  5208 11 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  5208 12 16 10 - - - - - не бiльш як 115 см 2 2 0 0 0
  5208 12 16 20 - - - - - понад 115 см, але не бiльш як 145 см 1 1 0 0 0
  5208 12 16 90 - - - - - понад 145 см 5 5 0 0 0
  5208 12 19 00 - - - - понад 165 см 5 5 0 0 0
  5208 12 96 10 - - - - - понад 115 см, але не бiльш як 145 см 5 5 0 0 0
  5208 12 96 90 - - - - - iншi 1 1 0 0 0
  5208 12 99 00 - - - - понад 165 см 1 1 0 0 0
  5208 13 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 1 1 0 0 0
  5208 19 00 00 - - iншi тканини 5 5 0 0 0
  5208 21 10 00 - - - тканини для виготовлення медичних перев'язувальних матерiалiв 1 1 0 0 0
  5208 21 90 00 - - - iншi 1 1 0 0 0
  5208 22 16 10 - - - - - понад 115 см, але не бiльш як 145 см 5 5 0 0 0
  5208 22 16 90 - - - - - iншi 2 2 0 0 0
  5208 22 19 00 - - - - понад 165 см 5 5 0 0 0
  5208 22 96 10 - - - - - не бiльш як 115 см 1 1 0 0 0
  5208 22 96 90 - - - - - понад 115 см 2 2 0 0 0
  5208 22 99 00 - - - - понад 165 см 1 1 0 0 0
  5208 23 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0 0 0
  5208 29 00 00 - - iншi тканини 5 5 0 0 0
  5208 31 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2 2 2 0 0 0
  5208 32 16 10 - - - - - не бiльш як 145 см 5 5 0 0 0
  5208 32 16 90 - - - - - понад 145 см 0 0 0 0 0
  5208 32 19 00 - - - - понад 165 см 0 0 0 0 0
  5208 32 96 10 - - - - - не бiльш як 115 см 1 1 0 0 0
  5208 32 96 90 - - - - - понад 115 см 0 0 0 0 0
  5208 32 99 00 - - - - понад 165 см 0 0 0 0 0
  5208 33 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0 0 0
  5208 39 00 00 - - iншi тканини 2 2 0 0 0
  5208 41 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2 5 5 0 0 0
  5208 42 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2 0 0 0 0 0
  5208 43 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0 0 0
  5208 49 00 00 - - iншi тканини 5 5 0 0 0
  5208 51 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2 1 1 0 0 0
  5208 52 00 10 - - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 5 5 0 0 0
  5208 52 00 90 - - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2 1 1 0 0 0
  5208 59 10 00 - - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0 0 0
  5208 59 90 00 - - - iншi 2 2 0 0 0
  5209 11 00 00 - - полотняного переплетення 5 5 0 0 0
  5209 12 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0 0 0
  5209 19 00 00 - - iншi тканини 1 1 0 0 0
  5209 21 00 00 - - полотняного переплетення 5 5 0 0 0
  5209 22 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0 0 0
  5209 29 00 00 - - iншi тканини 2 2 0 0 0
  5209 31 00 00 - - полотняного переплетення 8 8 0 0 0
  5209 32 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0 0 0
  5209 39 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
  5209 41 00 00 - - полотняного переплетення 0 0 0 0 0
  5209 42 00 00 - - денiм (тканини джинсовi) 5 5 0 0 0
  5209 43 00 00 - - iншi тканини саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0 0 0
  5209 49 00 10 - - - жакардовi тканини завширшки понад 115 см, але менш як 140 см 0 0 0 0 0
  5209 49 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  5209 51 00 00 - - полотняного переплетення 1 1 0 0 0
  5209 52 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 2 2 0 0 0
  5209 59 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
  5210 11 00 00 - - полотняного переплетення 0 0 0 0 0
  5210 19 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
  5210 21 00 00 - - полотняного переплетення 0 0 0 0 0
  5210 29 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
  5210 31 00 00 - - полотняного переплетення 0 0 0 0 0
  5210 32 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0 0 0
  5210 39 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
  5210 41 00 00 - - полотняного переплетення 0 0 0 0 0
  5210 49 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
  5210 51 00 00 - - полотняного переплетення 0 0 0 0 0
  5210 59 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
  5211 11 00 00 - - полотняного переплетення 1 1 0 0 0
  5211 12 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0 0 0
  5211 19 00 00 - - iншi тканини 1 1 0 0 0
  5211 20 00 00 - вибiленi 5 5 0 0 0
  5211 31 00 00 - - полотняного переплетення 5 5 0 0 0
  5211 32 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0 0 0
  5211 39 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
  5211 41 00 00 - - полотняного переплетення 5 5 0 0 0
  5211 42 00 00 - - денiм (тканини джинсовi) 5 5 0 0 0
  5211 43 00 00 - - iншi тканини саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 1 1 0 0 0
  5211 49 10 10 - - - - тик для матрацiв 5 5 0 0 0
  5211 49 10 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  5211 49 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  5211 51 00 00 - - полотняного переплетення 5 5 0 0 0
  5211 52 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 1 1 0 0 0
  5211 59 00 00 - - iншi тканини 5 5 0 0 0
  5212 11 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
  5212 11 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
  5212 12 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
  5212 12 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
  5212 13 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
  5212 13 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
  5212 14 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
  5212 14 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
  5212 15 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
  5212 15 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
  5212 21 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
  5212 21 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
  5212 22 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
  5212 22 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
  5212 23 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
  5212 23 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
  5212 24 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
  5212 24 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
  5212 25 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
  5212 25 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
  5301 10 00 00 - волокно лляне, необроблене або вимочений льон 0 0 0 0 0
  5301 21 00 00 - - м'яте або тiпане 1 1 0 0 0
  5301 29 00 00 - - iнше 1 1 0 0 0
  5301 30 00 10 - - пачоси 1 1 0 0 0
  5301 30 00 90 - - вiдходи льону 0 0 0 0 0
  5302 10 00 00 - волокно конопляне необроблене або вимочене 1 1 0 0 0
  5302 90 00 00 - iнше 2 2 0 0 0
  5303 10 00 00 - волокно джутове та iншi луб'янi текстильнi волокна, необробленi або вимоченi 0 0 0 0 0
  5303 90 00 00 - iнше 0 0 0 0 0
  5305 00 00 00 Волокна кокосовi, абаки (манiльської коноплi або Musa textilis Nee), рами та iншi рослиннi текстильнi волокна, в iншому мiсцi не зазначенi, необробленi або обробленi, але непряденi; пачоси та вiдходи цих волокон (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину) 0 0 0 0 0
  5306 10 10 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю 833,3 децитекса або бiльше (але не вище 12 метричного номера) 1 1 0 0 0
  5306 10 30 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 833,3, але не менш як 277,8 децитекса (вище 12, але не вище 36 метричного номера) 2 2 0 0 0
  5306 10 50 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 277,8 децитекса (вище 36 метричного номера) 2 2 0 0 0
  5306 10 90 00 - - розфасована для роздрiбної торгiвлi 1 1 0 0 0
  5306 20 10 00 - - не розфасована для роздрiбної торгiвлi 1 1 0 0 0
  5306 20 90 00 - - розфасована для роздрiбної торгiвлi 2 2 0 0 0
  5307 10 00 10 - - з джутового волокна з лiнiйною щiльнiстю 1000 децитексiв або менше (10 метричний номер або вище) 0 0 0 0 0
  5307 10 00 20 - - iнша з джутового волокна 0 0 0 0 0
  5307 10 00 90 - - з iнших текстильних луб'яних волокон 0 0 0 0 0
  5307 20 00 00 - однокручена або багатокручена 0 0 0 0 0
  5308 10 00 00 - пряжа з кокосових волокон 0 0 0 0 0
  5308 20 10 00 - - не розфасована для роздрiбної торгiвлi 2 2 0 0 0
  5308 20 90 00 - - розфасована для роздрiбної торгiвлi 2 2 0 0 0
  5308 90 12 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю 277,8 децитекса або бiльше (не вище 36 метричного номера) 2 2 0 0 0
  5308 90 19 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 277,8 децитекса (вище 36 метричного номера) 2 2 0 0 0
  5308 90 50 00 - - пряжа паперова 2 2 0 0 0
  5308 90 90 00 - - iнша 2 2 0 0 0
  5309 11 10 00 - - - невибiленi (суровi) 5 5 0 0 0
  5309 11 90 00 - - - вибiленi 5 5 0 0 0
  5309 19 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  5309 21 00 10 - - - невибiленi (суровi) 1 1 0 0 0
  5309 21 00 90 - - - вибiленi 5 5 0 0 0
  5309 29 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  5310 10 10 00 - - завширшки не бiльш як 150 см 4 4 0 0 0
  5310 10 90 00 - - завширшки понад 150 см 4 4 0 0 0
  5310 90 00 00 - iншi 4 4 0 0 0
  5311 00 10 00 - з волокон рами 5 5 0 0 0
  5311 00 90 00 - iншi 5 5 0 0 0
  5401 10 12 00 - - - - нитки з полiефiрiв, обплетенi бавовняними волокнами 0 0 0 0 0
  5401 10 14 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  5401 10 16 00 - - - - нитки текстурованi 0 0 0 0 0
  5401 10 18 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  5401 10 90 00 - - розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0 0 0 0
  5401 20 10 00 - - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0 0 0 0
  5401 20 90 00 - - розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0 0 0 0
  5402 11 00 00 - - з арамiдiв 0 0 0 0 0
  5402 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  5402 20 00 00 - нитки високомiцнi з полiефiрiв 0 0 0 0 0
  5402 31 00 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки 50 тексiв або менше 0 0 0 0 0
  5402 32 00 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки понад 50 тексiв 0 0 0 0 0
  5402 33 00 00 - - з полiефiрiв 0 0 0 0 0
  5402 34 00 00 - - з полiпропiлену 0 0 0 0 0
  5402 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  5402 44 00 00 - - еластомiрнi 0 0 0 0 0
  5402 45 00 00 - - iншi, з нейлону або iнших полiамiдiв 0 0 0 0 0
  5402 46 00 00 - - iншi, з полiефiрiв частково орiєнтованих 0 0 0 0 0
  5402 47 00 00 - - iншi, з полiефiрiв 0 0 0 0 0
  5402 48 00 00 - - iншi, з полiпропiлену 0 0 0 0 0
  5402 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  5402 51 00 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв 0 0 0 0 0
  5402 52 00 00 - - з полiефiрiв 0 0 0 0 0
  5402 53 00 00 - - - з полiпропiлену 0 0 0 0 0
  5402 59 00 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  5402 61 00 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв 0 0 0 0 0
  5402 62 00 00 - - з полiефiрiв 0 0 0 0 0
  5402 63 00 00 - - - з полiпропiлену 0 0 0 0 0
  5402 69 00 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  5403 10 00 00 - нитки високомiцнi з вiскози 0 0 0 0 0
  5403 31 00 00 - - з вiскози, некрученi або крученi, не бiльш як 120 скр/м 0 0 0 0 0
  5403 32 00 00 - - з вiскози, крученi понад 120 скр/м 0 0 0 0 0
  5403 33 00 00 - - з ацетатцелюлози 0 0 0 0 0
  5403 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  5403 41 00 00 - - з вiскози 0 0 0 0 0
  5403 42 00 00 - - з ацетатцелюлози 0 0 0 0 0
  5403 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  5404 11 00 00 - - еластомiрнi 0 0 0 0 0
  5404 12 00 00 - - iншi з полiпропiлену 0 0 0 0 0
  5404 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  5404 90 10 00 - - з полiпропiлену 0 0 0 0 0
  5404 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  5405 00 00 00 Мононитки штучнi, з лiнiйною щiльнiстю 67 децитексiв або бiльше i з поперечним перерiзом не бiльш як 1 мм; стрiчковi та подiбної форми нитки (наприклад штучна соломка) з штучних текстильних матерiалiв, завширшки не бiльш як 5 мм 0 0 0 0 0
  5406 00 00 00 Нитки синтетичнi або штучнi комплекснi (крiм ниток для шиття), розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0 0 0 0
  5407 10 00 00 - тканини, виготовленi з високомiцних ниток з нейлону або iнших полiамiдiв чи полiефiрiв 5 5 0 0 0
  5407 20 11 00 - - - менш як 3 м 5 5 0 0 0
  5407 20 19 00 - - - 3 м або бiльше 1 1 0 0 0
  5407 20 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  5407 30 00 00 - тканини, зазначенi у примiтцi 9 до роздiлу XI 5 5 0 0 0
  5407 41 00 00 - - невибiленi або вибiленi 5 5 0 0 0
  5407 42 00 00 - - пофарбованi 5 5 0 0 0
  5407 43 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 5 5 0 0 0
  5407 44 00 00 - - вибивнi 5 5 0 0 0
  5407 51 00 00 - - невибiленi або вибiленi 5 5 0 0 0
  5407 52 00 00 - - пофарбованi 5 5 0 0 0
  5407 53 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 5 5 0 0 0
  5407 54 00 00 - - вибивнi 5 5 0 0 0
  5407 61 10 00 - - - невибiленi або вибiленi 5 5 0 0 0
  5407 61 30 00 - - - пофарбованi 5 5 0 0 0
  5407 61 50 00 - - - з ниток рiзних кольорiв 5 5 0 0 0
  5407 61 90 00 - - - вибивнi 5 5 0 0 0
  5407 69 10 00 - - - невибiленi або вибiленi 5 5 0 0 0
  5407 69 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  5407 71 00 00 - - невибiленi або вибiленi 1 1 0 0 0
  5407 72 00 00 - - пофарбованi 5 5 0 0 0
  5407 73 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 5 5 0 0 0
  5407 74 00 00 - - вибивнi 5 5 0 0 0
  5407 81 00 00 - - невибiленi або вибiленi 5 5 0 0 0
  5407 82 00 00 - - пофарбованi 5 5 0 0 0
  5407 83 00 10 - - - жакардовi тканини завширшки понад 115 см, але менш як 140 см, з поверхневою щiльнiстю понад 250 г/м2 1 1 0 0 0
  5407 83 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  5407 84 00 00 - - вибивнi 5 5 0 0 0
  5407 91 00 00 - - невибiленi або вибiленi 2 2 0 0 0
  5407 92 00 00 - - пофарбованi 5 5 0 0 0
  5407 93 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 5 5 0 0 0
  5407 94 00 00 - - вибивнi 5 5 0 0 0
  5408 10 00 00 - тканини, виготовленi з високомiцних вiскозних ниток 0 0 0 0 0
  5408 21 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5408 22 10 00 - - - завширшки понад 135 см, але не бiльш як 155 см, з полотняним переплетенням, саржевим переплетенням, включаючи зворотну (збиту) саржу, або атласним переплетенням 5 5 0 0 0
  5408 22 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  5408 23 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 5 5 0 0 0
  5408 24 00 00 - - вибивнi 5 5 0 0 0
  5408 31 00 00 - - невибiленi або вибiленi 2 2 0 0 0
  5408 32 00 00 - - пофарбованi 0 0 0 0 0
  5408 33 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 5 5 0 0 0
  5408 34 00 00 - - вибивнi 5 5 0 0 0
  5501 10 00 00 - з нейлону та iнших полiамiдiв 0 0 0 0 0
  5501 20 00 00 - з полiефiру 0 0 0 0 0
  5501 30 00 00 - акриловi чи модакриловi 0 0 0 0 0
  5501 40 00 00 - з полiпропiлену 0 0 0 0 0
  5501 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
ех 5502 90 00 00 - з вiскози 0 0 0 0 0
  5502 10 00 00 - з ацетату 0 0 0 0 0
ех 5502 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  5503 11 00 00 - - з арамiдiв 0 0 0 0 0
  5503 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  5503 20 00 00 - з полiефiру 0 0 0 0 0
  5503 30 00 00 - акриловi чи модакриловi 0 0 0 0 0
  5503 40 00 00 - з полiпропiлену 0 0 0 0 0
  5503 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  5504 10 00 00 - з вiскози 0 0 0 0 0
  5504 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  5505 10 10 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв 4 4 0 0 0
  5505 10 30 00 - - з полiефiру 4 4 0 0 0
  5505 10 50 00 - - акриловi чи модакриловi 4 4 0 0 0
  5505 10 70 00 - - з полiпропiлену 4 4 0 0 0
  5505 10 90 00 - - iншi 4 4 0 0 0
  5505 20 00 00 - iз штучних волокон 4 4 0 0 0
  5506 10 00 00 - з нейлону або iнших полiамiдiв 4 4 0 0 0
  5506 20 00 00 - з полiефiру 4 4 0 0 0
  5506 30 00 00 - акриловi чи модакриловi 4 4 0 0 0
  5506 40 00 00 - - з полiпропiлену 0 0 0 0 0
  5506 90 00 00 - - iншi 4 4 0 0 0
  5507 00 00 00 Волокна штапельнi штучнi, пiдданi кардо- чи гребенечесанню або обробленi iншим способом для прядiння 4 4 0 0 0
  5508 10 10 00 - - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0 0 0 0
  5508 10 90 00 - - розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0 0 0 0
  5508 20 10 00 - - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0 0 0 0
  5508 20 90 00 - - розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0 0 0 0
  5509 11 00 00 - - пряжа однониткова 4 4 0 0 0
  5509 12 00 00 - - пряжа однокручена або багатокручена 4 4 0 0 0
  5509 21 00 00 - - пряжа однониткова 4 4 0 0 0
  5509 22 00 00 - - пряжа однокручена або багатокручена 4 4 0 0 0
  5509 31 00 00 - - пряжа однониткова 4 4 0 0 0
  5509 32 00 10 - - - невибiлена або вибiлена 4 4 0 0 0
  5509 32 00 90 - - - iнша 0 0 0 0 0
  5509 41 00 00 - - пряжа однониткова 4 4 0 0 0
  5509 42 00 00 - - пряжа однокручена або багатокручена 4 4 0 0 0
  5509 51 00 00 - - змiшана головним чином або винятково iз штучними штапельними волокнами 0 0 0 0 0
  5509 52 00 00 - - змiшана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин 4 4 0 0 0
  5509 53 00 00 - - змiшана головним чином або винятково з бавовною 4 4 0 0 0
  5509 59 00 00 - - iнша 4 4 0 0 0
  5509 61 00 10 - - - невибiлена або вибiлена 4 4 0 0 0
  5509 61 00 90 - - - iнша 0 0 0 0 0
  5509 62 00 00 - - змiшана головним чином або винятково з бавовною 4 4 0 0 0
  5509 69 00 00 - - iнша 4 4 0 0 0
  5509 91 00 00 - - змiшана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин 4 4 0 0 0
  5509 92 00 00 - - змiшана головним чином або винятково з бавовною 4 4 0 0 0
  5509 99 00 00 - - iнша 4 4 0 0 0
  5510 11 00 00 - - пряжа однониткова 0 0 0 0 0
  5510 12 00 00 - - пряжа однокручена або багатокручена 0 0 0 0 0
  5510 20 00 00 - iнша пряжа, змiшана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин 0 0 0 0 0
  5510 30 00 00 - iнша пряжа, змiшана головним чином або винятково з бавовною 0 0 0 0 0
  5510 90 00 00 - iнша пряжа 0 0 0 0 0
  5511 10 00 00 - iз синтетичних штапельних волокон з вмiстом 85 мас.% або бiльше таких волокон 0 0 0 0 0
  5511 20 00 00 - iз синтетичних штапельних волокон з вмiстом менш як 85 мас.% таких волокон 0 0 0 0 0
  5511 30 00 00 - iз штучних штапельних волокон 0 0 0 0 0
  5512 11 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5512 19 10 00 - - - вибивнi 0 0 0 0 0
  5512 19 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  5512 21 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5512 29 10 00 - - - вибивнi 0 0 0 0 0
  5512 29 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  5512 91 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5512 99 10 00 - - - вибивнi 0 0 0 0 0
  5512 99 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  5513 11 20 00 - - - завширшки не бiльш як 165 см 0 0 0 0 0
  5513 11 90 00 - - - завширшки понад 165 см 0 0 0 0 0
  5513 12 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0 0 0
  5513 13 00 00 - - iншi тканини з полiефiрних штапельних волокон 0 0 0 0 0
  5513 19 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
ех 5513 21 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0 0 0 0
  5513 23 10 00 - - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0 0 0
  5513 23 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  5513 29 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
  5513 31 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0 0 0 0
  5513 39 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
  5513 41 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0 0 0 0
  5513 49 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
  5514 11 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0 0 0 0
  5514 12 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0 0 0
  5514 19 10 00 - - - з полiефiрних штапельних волокон 0 0 0 0 0
  5514 19 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  5514 21 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0 0 0 0
  5514 22 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0 0 0
  5514 23 00 00 - - iншi тканини з полiефiрних штапельних волокон 0 0 0 0 0
  5514 29 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
  5514 30 10 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0 0 0 0
  5514 30 30 00 - - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0 0 0
  5514 30 50 00 - - iншi тканини з полiефiрних штапельних волокон 0 0 0 0 0
  5514 30 90 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
  5514 41 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення 0 0 0 0 0
  5514 42 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0 0 0
  5514 43 00 00 - - iншi тканини з полiефiрних штапельних волокон 0 0 0 0 0
  5514 49 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
  5515 11 10 00 - - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5515 11 30 00 - - - вибивнi 0 0 0 0 0
  5515 11 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  5515 12 10 00 - - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5515 12 30 00 - - - вибивнi 0 0 0 0 0
  5515 12 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  5515 13 11 00 - - - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5515 13 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  5515 13 91 00 - - - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5515 13 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  5515 19 10 00 - - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5515 19 30 00 - - - вибивнi 0 0 0 0 0
  5515 19 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  5515 21 10 00 - - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5515 21 30 00 - - - вибивнi 0 0 0 0 0
  5515 21 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  5515 22 11 00 - - - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5515 22 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  5515 22 91 00 - - - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5515 22 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  5515 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  5515 91 10 00 - - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5515 91 30 00 - - - вибивнi 0 0 0 0 0
  5515 91 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  5515 99 20 00 - - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5515 99 40 00 - - - вибивнi 0 0 0 0 0
  5515 99 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  5516 11 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5516 12 00 00 - - пофарбованi 0 0 0 0 0
  5516 13 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 0 0 0 0 0
  5516 14 00 00 - - вибивнi 0 0 0 0 0
  5516 21 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5516 22 00 00 - - пофарбованi 0 0 0 0 0
  5516 23 10 00 - - - жакардовi тканини завширшки 140 см або бiльше (тик для матрацiв) 0 0 0 0 0
  5516 23 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  5516 24 00 00 - - вибивнi 0 0 0 0 0
  5516 31 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5516 32 00 00 - - пофарбованi 0 0 0 0 0
  5516 33 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 0 0 0 0 0
  5516 34 00 00 - - вибивнi 0 0 0 0 0
  5516 41 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5516 42 00 00 - - пофарбованi 0 0 0 0 0
  5516 43 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 0 0 0 0 0
  5516 44 00 00 - - вибивнi 0 0 0 0 0
  5516 91 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
  5516 92 00 00 - - пофарбованi 0 0 0 0 0
  5516 93 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 0 0 0 0 0
  5516 94 00 00 - - вибивнi 0 0 0 0 0
  5601 21 10 00 - - - гiгроскопiчнi 3,8 3,8 0 0 0
  5601 21 90 00 - - - iншi 3,8 3,8 0 0 0
  5601 22 10 00 - - - у рулонах дiаметром не бiльш як 8 мм 3,8 3,8 0 0 0
  5601 22 90 00 - - - iншi 4 4 0 0 0
  5601 29 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  5601 30 00 00 - текстильнi пух та пил i вузлики 3,2 3,2 0 0 0
  5602 10 11 00 - - - - з джутових та iнших луб'яних волокон товарної позицiї 5303 5 5 0 0 0
  5602 10 19 00 - - - - з iнших текстильних матерiалiв 5 5 0 0 0
  5602 10 31 00 - - - - з вовни або тонкого волосу тварин 5 5 0 0 0
  5602 10 38 10 - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  5602 10 38 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  5602 10 90 00 - - просоченi, з покриттям або дубльованi 5 5 0 0 0
  5602 21 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 2 2 0 0 0
  5602 29 00 10 - - - з грубого волосу тварин 1 1 0 0 0
  5602 29 00 90 - - - з iнших текстильних матерiалiв 5 5 0 0 0
  5602 90 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  5602 90 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0
  5603 11 10 00 - - - з покриттям 4,3 4,3 0 0 0
  5603 11 90 00 - - - iншi 4,3 4,3 0 0 0
  5603 12 10 00 - - - з покриттям 4,3 4,3 0 0 0
  5603 12 90 00 - - - iншi 4,3 4,3 0 0 0
  5603 13 10 00 - - - з покриттям 4,3 4,3 0 0 0
  5603 13 90 00 - - - iншi 4,3 4,3 0 0 0
  5603 14 10 00 - - - з покриттям 4,3 4,3 0 0 0
  5603 14 90 00 - - - iншi 4,3 4,3 0 0 0
  5603 91 10 00 - - - з покриттям 4,3 4,3 0 0 0
  5603 91 90 00 - - - iншi 4,3 4,3 0 0 0
  5603 92 10 00 - - - з покриттям 4,3 4,3 0 0 0
  5603 92 90 00 - - - iншi 4,3 4,3 0 0 0
  5603 93 10 00 - - - з покриттям 4,3 4,3 0 0 0
  5603 93 90 00 - - - iншi 4,3 4,3 0 0 0
  5603 94 10 00 - - - з покриттям 4,3 4,3 0 0 0
  5603 94 90 00 - - - iншi 4,3 4,3 0 0 0
  5604 10 00 00 - гумовi нитки та корд, з текстильним покриттям 4 4 0 0 0
  5604 90 10 00 - - нитки високомiцнi з полiефiрiв, нейлону або iнших полiамiдiв або вiскозного штучного шовку, просоченi або з покриттям 1 1 0 0 0
  5604 90 90 00 - - iншi 4 4 0 0 0
  5605 00 00 00 Нитки металiзованi, позументнi або непозументнi, що є текстильними, стрiчковими нитками та нитками подiбної форми товарної позицiї 5404 або 5405, комбiнованi з металом у виглядi ниток, стрiчок, порошку або покритi металом 4 4 0 0 0
  5606 00 10 00 - пряжа фасонна петляста 5 5 0 0 0
  5606 00 91 00 - - нитки позументнi 5 5 0 0 0
  5606 00 99 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  5607 21 00 00 - - шпагат та мотузки для пакування 5 5 0 0 0
  5607 29 00 10 - - - з лiнiйною щiльнiстю понад 100 000 децитексiв (10 г/м) 1 1 0 0 0
  5607 29 00 90 - - - з лiнiйною щiльнiстю 100 000 децитексiв (10 г/м) або менше 5 5 0 0 0
  5607 41 00 00 - - шпагат та мотузки для пакування 5 5 0 0 0
  5607 49 11 00 - - - - плетенi або в обплетеннi 5 5 0 0 0
  5607 49 19 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  5607 49 90 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю 50 000 децитексiв (5 г/м) або менше 1 1 0 0 0
  5607 50 11 00 - - - - плетенi або в обплетеннi 2 2 0 0 0
  5607 50 19 00 - - - - iншi 1 1 0 0 0
  5607 50 30 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю 50 000 децитексiв (5 г/м) або менше 2 2 0 0 0
  5607 50 90 00 - - з iнших синтетичних волокон 5 5 0 0 0
  5607 90 20 10 - - - з джуту або iнших луб'яних текстильних волокон товарної позицiї 5303 1 1 0 0 0
  5607 90 20 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  5607 90 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  5608 11 20 10 - - - - з нейлону або iнших полiамiдiв 1 1 0 0 0
  5608 11 20 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  5608 11 80 10 - - - - з нейлону або iнших полiамiдiв 1 1 0 0 0
  5608 11 80 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  5608 19 11 00 - - - - - з шпагату, канатiв, мотузок або тросiв 1 1 0 0 0
  5608 19 19 00 - - - - - iншi 1 1 0 0 0
  5608 19 30 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  5608 19 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  5608 90 00 00 - iншi 2 2 0 0 0
  5609 00 00 00 Вироби з пряжi, стрiчкових та подiбної форми ниток товарних позицiй 5404 або 5405 шпагату, мотузок, канатiв або тросiв, не включенi до iнших угруповань 5 5 0 0 0
  5701 10 10 00 - - з вмiстом понад 10 мас.% шовкових ниток або пряжi з шовкових вiдходiв, крiм гребеневих пачосiв 8 8 0 0 0
  5701 10 90 00 - - iншi 8 8 0 0 0
  5701 90 10 00 - - iз шовкових ниток, пряжi з шовкових вiдходiв, крiм гребеневих пачосiв, з синтетичних волокон, з пряжi товарної позицiї 5605 або з текстильних матерiалiв, з вмiстом металевих ниток 5 5 0 0 0
  5701 90 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 3,5 3,5 0 0 0
  5702 10 00 00 - "кiлiм", "сумах", "керманi" та подiбнi килими ручної роботи 3 3 0 0 0
  5702 20 00 00 - покриття для пiдлоги з кокосового волокна 4 4 0 0 0
  5702 31 10 00 - - - килими аксмiнстерськi 8 8 0 0 0
  5702 31 80 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 5702 32 00 00 - - - килими аксмiнстерськi 8 8 0 0 0
ех 5702 32 00 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
  5702 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 8 8 0 0 0
  5702 41 10 00 - - - килими аксмiнстерськi 8 8 0 0 0
  5702 41 90 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
ех 5702 42 00 00 - - - килими аксмiнстерськi 8 8 0 0 0
ех 5702 42 00 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
  5702 49 00 10 - - - з бавовни 8 8 0 0 0
  5702 49 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  5702 50 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 8 8 0 0 0
  5702 50 31 00 - - - iз полiпропiлену 8 8 0 0 0
  5702 50 39 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
  5702 50 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 8 8 0 0 0
  5702 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 8 8 0 0 0
  5702 92 10 00 - - - iз полiпропiлену 8 8 0 0 0
  5702 92 90 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
  5702 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 8 8 0 0 0
  5703 10 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 8 8 0 0 0
  5703 20 12 00 - - - у виглядi пластин, з максимальною площею 1 м2 8 8 0 0 0
  5703 20 18 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
  5703 20 92 00 - - - у виглядi пластин, з максимальною площею 1 м2 8 8 0 0 0
  5703 20 98 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
  5703 30 12 00 - - - у виглядi пластин, з максимальною площею 1 м2 8 8 0 0 0
  5703 30 18 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
  5703 30 82 00 - - - у виглядi пластин, з максимальною площею 1 м2 8 8 0 0 0
  5703 30 88 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
  5703 90 20 00 - - у виглядi пластин, з максимальною площею 1 м2 8 8 0 0 0
  5703 90 80 00 - - iншi 8 8 0 0 0
  5704 10 00 00 - у виглядi пластин з максимальною площею 0,3 м2 6,7 6,7 0 0 0
  5704 20 00 00 - iншi 6,7 6,7 0 0 0
  5704 90 00 00 - iншi 6,7 6,7 0 0 0
  5705 00 30 00 - iз синтетичних або штучних текстильних матерiалiв 8 8 0 0 0
  5705 00 80 00 - з iнших текстильних матерiалiв 8 8 0 0 0
  5801 10 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 8 8 0 0 0
  5801 21 00 00 - - тканини з нерозрiзаним утоковим ворсом 8 8 0 0 0
  5801 22 00 00 - - вельвет-корд з розрiзаним ворсом 8 8 0 0 0
  5801 23 00 00 - - iншi тканини з утоковим ворсом 8 8 0 0 0
  5801 26 00 00 - - тканини iз синелi 8 8 0 0 0
  5801 27 00 00 - - тканини з основним нерозрiзаним ворсом 8 8 0 0 0
  5801 31 00 00 - - тканини з нерозрiзаним утоковим ворсом 8 8 0 0 0
  5801 32 00 00 - - вельвет-корд з розрiзаним ворсом 8 8 0 0 0
  5801 33 00 00 - - iншi тканини з утоковим ворсом 8 8 0 0 0
  5801 36 00 00 - - тканини iз синелi 8 8 0 0 0
  5801 37 00 00 - - тканини з основним нерозрiзаним ворсом 8 8 0 0 0
  5801 90 10 00 - - з льону 8 8 0 0 0
  5801 90 90 00 - - iншi 8 8 0 0 0
  5802 11 00 00 - - невибiленi (суровi) 8 8 0 0 0
  5802 19 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  5802 20 00 00 - тканини махровi для рушникiв та подiбнi махровi тканини з iнших текстильних матерiалiв 8 8 0 0 0
  5802 30 00 00 - тафтинговi текстильнi матерiали 2 2 0 0 0
  5803 00 10 00 - з бавовни 2 2 0 0 0
  5803 00 30 00 - iз шовку або вiдходiв шовку 7,2 7,2 0 0 0
  5803 00 90 10 - - iз синтетичних або штучних волокон 8 8 0 0 0
  5803 00 90 90 - - iншi 2 2 0 0 0
  5804 10 10 00 - - одноколiрнi, без вiзерунка 6,5 6,5 0 0 0
  5804 10 90 00 - - iншi 8 8 0 0 0
ех 5804 21 00 00 - - - виготовленi на тамбурних машинах 8 8 0 0 0
ех 5804 21 00 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
ех 5804 29 00 00 - - - виготовленi на тамбурних машинах 8 8 0 0 0
ех 5804 29 00 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
  5804 30 00 00 - мережива ручної роботи 8 8 0 0 0
  5805 00 00 00 Меблево-декоративнi тканини ручної роботи типу французьких, фламандських, об'юcонських, бовезьких гобеленiв та аналогiчних гобеленiв, гобелени вишитi (наприклад, гладдю чи хрестом), обробленi чи необробленi 5,6 5,6 0 0 0
  5806 10 00 00 - ворсовi тканини (включаючи махровi для рушникiв та подiбнi махровi тканини) та тканини iз синелi 6,3 6,3 0 0 0
  5806 20 00 00 - iншi тканини, з вмiстом 5 мас.% чи бiльше еластомiрної пряжi або гумових ниток 7,5 7,5 0 0 0
  5806 31 00 10 - - - з тканим пругом 5 5 0 0 0
  5806 31 00 90 - - - iншi 7,5 7,5 0 0 0
  5806 32 10 00 - - - з тканим пругом 7,5 7,5 0 0 0
  5806 32 90 00 - - - iншi 7,5 7,5 0 0 0
  5806 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 7,5 7,5 0 0 0
  5806 40 00 00 - тканини безутоковi, що складаються з основи, скрiпленої склеюванням (болдюкс) 6,2 6,2 0 0 0
  5807 10 10 00 - - з витканими написами 6,2 6,2 0 0 0
  5807 10 90 00 - - iншi 6,2 6,2 0 0 0
  5807 90 10 00 - - з повстi або нетканих матерiалiв 6,3 6,3 0 0 0
  5807 90 90 00 - - iншi 8 8 0 0 0
  5808 10 00 00 - тасьма плетена у куску 5 5 0 0 0
  5808 90 00 00 - iншi 5,3 5,3 0 0 0
  5809 00 00 00 Тканини з металевих ниток або металiзованої пряжi товарної позицiї 5605, якi використовуються для одягу, оббивання меблiв чи подiбних цiлей, в iншому мiсцi не зазначенi 1 1 0 0 0
  5810 10 10 00 - - цiною понад 35 євро/кг маси (нетто) 5,8 5,8 0 0 0
  5810 10 90 00 - - iншi 8 8 0 0 0
  5810 91 10 00 - - - цiною понад 17,5 євро/кг маси (нетто) 5,8 5,8 0 0 0
  5810 91 90 00 - - - iншi 7,2 7,2 0 0 0
  5810 92 10 00 - - - цiною понад 17,5 євро/кг маси (нетто) 5,8 5,8 0 0 0
  5810 92 90 00 - - - iншi 7,2 7,2 0 0 0
  5810 99 10 00 - - - цiною понад 17,5 євро/кг маси (нетто) 5,8 5,8 0 0 0
  5810 99 90 00 - - - iншi 7,2 7,2 0 0 0
  5811 00 00 00 Стьобана текстильна продукцiя у куску, що складається з одного або кiлькох шарiв текстильних матерiалiв, з'єднаних з прокладним матерiалом прошиванням або iншим способом, крiм вишивки товарної позицiї 5810 8 8 0 0 0
  5901 10 00 00 - текстильнi матерiали, просмоленi або накрохмаленi, якi використовуються для виготовлення книжкових палiтурок або в подiбних цiлях 0 0 0 0 0
  5901 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  5902 10 10 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  5902 10 10 90 - - - iншi 5,6 5,6 0 0 0
  5902 10 90 00 - - iншi 8 8 0 0 0
  5902 20 10 00 - - прогумованi 5,6 5,6 0 0 0
  5902 20 90 00 - - iншi 8 8 0 0 0
  5902 90 10 00 - - прогумованi 5,6 5,6 0 0 0
  5902 90 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  5903 10 10 00 - - просоченi 8 8 0 0 0
  5903 10 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  5903 10 90 90 - - - iншi 8 8 0 0 0
  5903 20 10 00 - - просоченi 8 8 0 0 0
  5903 20 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  5903 20 90 90 - - - iншi 8 8 0 0 0
  5903 90 10 00 - - просоченi 8 8 0 0 0
  5903 90 91 00 - - - похiдними целюлози або iншими пластмасами, при цьому текстильний матерiал створює лицьовий бiк 8 8 0 0 0
  5903 90 99 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
  5904 10 00 00 - лiнолеум 5,3 5,3 0 0 0
  5904 90 00 10 - - з основою з повстi, одержаної голкопробивним способом 5,3 5,3 0 0 0
  5904 90 00 90 - - iншi 5,3 5,3 0 0 0
  5905 00 10 00 - якi складаються з паралельних ниток, закрiплених на пiдбивцi з будь-якого матерiалу 5,8 5,8 0 0 0
  5905 00 30 00 - - з льону 8 8 0 0 0
  5905 00 50 00 - - з джуту 4 4 0 0 0
  5905 00 70 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 8 8 0 0 0
  5905 00 90 00 - - iншi 6 6 0 0 0
  5906 10 00 00 - клейкi смуги завширшки не бiльш як 20 см 4,6 4,6 0 0 0
  5906 91 00 00 - - з трикотажу 6,5 6,5 0 0 0
  5906 99 10 00 - - - матерiали, згаданi у примiтцi 4 (с) до цiєї групи 1 1 0 0 0
  5906 99 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  5907 00 00 00 Текстильнi матерiали, просоченi або покритi iншим способом; полотна, розписанi для театральних декорацiй, художнiх студiй чи аналогiчного 4,9 4,9 0 0 0
  5908 00 00 00 Гноти текстильнi, тканi, трикотажнi або плетенi для ламп, нагрiвальних пристроїв, запальничок, свiчок тощо; газорозжарювальнi сiтки i трикотажне трубчасте полотно для газових пальникiв, просоченi або непросоченi 5,6 5,6 0 0 0
  5909 00 10 10 - - рукава пожежнi 1 1 0 0 0
  5909 00 10 90 - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  5909 00 90 00 - з iнших текстильних матерiалiв 1 1 0 0 0
  5910 00 00 00 Стрiчки конвеєрнi або паси привiднi, чи бельтинг з текстильного матерiалу, просоченi або непросоченi, з покриттям або без нього, дубльованi або недубльованi пластмасами або армованi металом чи iншими матерiалами 5 5 0 0 0
  5911 10 00 00 - текстильнi матерiали, повсть i тканини на пiдкладцi з повстi, покритi або дубльованi гумою, шкiрою або iншим матерiалом, аналогiчнi до тих, якi використовуються для виробництва оснащення кардiв (чесальних машин) та подiбних виробiв для iншого технiчного призначення, включаючи вузькi тканини з вельвету, просоченi гумою для покриття ткацьких навоїв 5,3 5,3 0 0 0
  5911 20 00 10 - - капроновi 0,1 0,1 0 0 0
  5911 20 00 90 - - iншi 2 2 0 0 0
  5911 31 11 00 - - - - тканi матерiали, повстянi або неповстянi, iз синтетичних волокон типiв, якi використовуються на машинах з виробництва паперу 5,8 5,8 0 0 0
  5911 31 19 00 - - - - iншi 5,8 5,8 0 0 0
  5911 31 90 00 - - - з iнших текстильних матерiалiв 1 1 0 0 0
  5911 32 11 00 - - - - тканi матерiали, що мають поверхневий голкопробивний шар, типу матерiалiв, що використовуються в папероробних машинах (наприклад пресове сукно) 5,8 5,8 0 0 0
  5911 32 19 00 - - - - iншi 5,8 5,8 0 0 0
  5911 32 90 00 - - - з iнших текстильних матерiалiв 4,4 4,4 0 0 0
  5911 40 00 00 - тканини фiльтрувальнi, якi використовуються у пресах для виробництва олiї або аналогiчних технiчних потреб, включаючи тканини, виробленi з людського волосся 2 2 0 0 0
  5911 90 10 00 - - з повстi 5 5 0 0 0
  5911 90 99 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  5911 90 91 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  5911 90 99 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  6001 10 00 00 - полотна довговорсовi 8 8 0 0 0
  6001 21 00 00 - - з бавовни 8 8 0 0 0
  6001 22 00 00 - - з штучного або синтетичного волокна 8 8 0 0 0
  6001 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 8 8 0 0 0
  6001 91 00 00 - - з бавовни 8 8 0 0 0
  6001 92 00 00 - - iз синтетичного або штучного волокна 8 8 0 0 0
  6001 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 8 8 0 0 0
  6002 40 00 00 - з вмiстом 5 мас.% або бiльше еластомiрних ниток, але без вмiсту гумових ниток 8 8 0 0 0
  6002 90 00 00 - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  6003 10 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 8 8 0 0 0
  6003 20 00 00 - з бавовни 8 8 0 0 0
  6003 30 10 00 - - мереживо Рашель 8 8 0 0 0
  6003 30 90 00 - - iншi 8 8 0 0 0
  6003 40 00 00 - з штучних волокон 8 8 0 0 0
  6003 90 00 00 - iншi 8 8 0 0 0
  6004 10 00 00 - з вмiстом 5 мас.% або бiльше еластомiрних ниток, але без вмiсту гумових ниток 8 8 0 0 0
  6004 90 00 00 - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  6005 21 00 00 - - невибiленi (суровi) або вибiленi 8 8 0 0 0
  6005 22 00 00 - - пофарбованi 8 8 0 0 0
  6005 23 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 8 8 0 0 0
  6005 24 00 00 - - вибивнi 8 8 0 0 0
  6005 36 00 10 - - - для гардин, включаючи тюлевi 8 8 0 0 0
  6005 36 00 50 - - - мереживо Рашель, крiм полотна для гардин або тюлi 8 8 0 0 0
ех 6005 35 00 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
  6005 36 00 90 - - - iншi 8 8 0 0 0
  6005 37 00 10 - - - для гардин, включаючи тюлевi 8 8 0 0 0
  6005 37 00 50 - - - мереживо Рашель, крiм полотна для гардин або тюлi 8 8 0 0 0
ех 6005 35 00 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
  6005 37 00 90 - - - iншi 8 8 0 0 0
  6005 38 00 10 - - - для гардин, включаючи тюлевi 8 8 0 0 0
  6005 38 00 50 - - - мереживо Рашель, крiм полотна для гардин або тюлi 8 8 0 0 0
ех 6005 35 00 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
  6005 38 00 90 - - - iншi 8 8 0 0 0
  6005 39 00 10 - - - для гардин, включаючи тюлевi 8 8 0 0 0
  6005 39 00 50 - - - мереживо Рашель, крiм полотна для гардин або тюлi 8 8 0 0 0
ех 6005 35 00 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
  6005 39 00 90 - - - iншi 8 8 0 0 0
  6005 41 00 00 - - невибiленi (суровi) або вибiленi 8 8 0 0 0
  6005 42 00 00 - - пофарбованi 8 8 0 0 0
  6005 43 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 8 8 0 0 0
  6005 44 00 00 - - вибивнi 8 8 0 0 0
  6005 90 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 8 8 0 0 0
  6005 90 90 00 - - iншi 8 8 0 0 0
  6006 10 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 8 8 0 0 0
  6006 21 00 00 - - невибiленi (суровi) або вибiленi 8 8 0 0 0
  6006 22 00 00 - - пофарбованi 8 8 0 0 0
  6006 23 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 8 8 0 0 0
  6006 24 00 00 - - вибивнi 8 8 0 0 0
ех 6006 31 00 90 - - - для гардин, включаючи тюлевi 8 8 0 0 0
  6006 31 00 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 6006 31 00 90 - - - - iншi 8 8 0 0 0
ех 6006 32 00 90 - - - для гардин, включаючи тюлевi 8 8 0 0 0
  6006 32 00 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 6006 32 00 90 - - - - iншi 8 8 0 0 0
ех 6006 33 00 00 - - - для гардин, включаючи тюлевi 8 8 0 0 0
ех 6006 33 00 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
ех 6006 34 00 00 - - - для гардин, включаючи тюлевi 8 8 0 0 0
ех 6006 34 00 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
  6006 41 00 00 - - невибiленi (суровi) або вибiленi 8 8 0 0 0
  6006 42 00 00 - - пофарбованi 8 8 0 0 0
  6006 43 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 8 8 0 0 0
  6006 44 00 00 - - вибивнi 8 8 0 0 0
  6006 90 00 00 - iншi 8 8 0 0 0
  6101 20 10 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби 12 12 0 0 0
  6101 20 90 00 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби 12 12 0 0 0
  6101 30 10 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби 12 12 0 0 0
  6101 30 90 00 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби 12 12 0 0 0
  6101 90 20 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби 12 12 0 0 0
  6101 90 80 10 - - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6101 90 80 90 - - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6102 10 10 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби 12 12 0 0 0
  6102 10 90 00 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби 12 12 0 0 0
  6102 20 10 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби 12 12 0 0 0
  6102 20 90 00 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби 12 12 0 0 0
  6102 30 10 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби 12 12 0 0 0
  6102 30 90 00 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби 12 12 0 0 0
  6102 90 10 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби 12 12 0 0 0
  6102 90 90 00 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби 12 12 0 0 0
  6103 10 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6103 10 90 00 - - iншi 12 12 0 0 0
  6103 22 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6103 23 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 12 0 0 0
  6103 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6103 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6103 32 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6103 33 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 12 0 0 0
  6103 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6103 41 00 10 - - - штани та бриджi 12 12 0 0 0
  6103 41 00 90 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6103 42 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6103 43 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 12 0 0 0
  6103 49 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6104 13 00 00 - - iз синтетичного волокна 12 12 0 0 0
  6104 19 20 00 - - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6104 19 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6104 22 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6104 23 00 00 - - iз синтетичного волокна 12 12 0 0 0
  6104 29 10 00 - - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6104 29 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6104 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6104 32 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6104 33 00 00 - - iз синтетичного волокна 12 12 0 0 0
  6104 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6104 41 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6104 42 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6104 43 00 00 - - iз синтетичного волокна 12 12 0 0 0
  6104 44 00 00 - - iз штучного волокна 12 12 0 0 0
  6104 49 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6104 51 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6104 52 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6104 53 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 12 0 0 0
  6104 59 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6104 61 00 10 - - - штани та бриджi 12 12 0 0 0
  6104 61 00 90 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6104 62 00 10 - - - штани та бриджi 12 12 0 0 0
  6104 62 00 90 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6104 63 00 10 - - - штани та бриджi 12 12 0 0 0
  6104 63 00 90 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6104 69 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6105 10 00 00 - з бавовни 12 12 0 0 0
  6105 20 10 00 - - iз синтетичних волокон 12 12 0 0 0
  6105 20 90 00 - - iз штучних волокон 12 12 0 0 0
  6105 90 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6105 90 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6106 10 00 00 - з бавовни 12 12 0 0 0
  6106 20 00 00 - iз синтетичних або штучних волокон 12 12 0 0 0
  6106 90 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6106 90 30 00 - - iз шовку або вiдходiв шовку 12 12 0 0 0
  6106 90 50 00 - - з льону або волокна рами 12 12 0 0 0
  6106 90 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6107 11 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6107 12 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 12 0 0 0
  6107 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6107 21 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6107 22 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 12 0 0 0
  6107 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6107 91 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6107 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6108 11 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 12 0 0 0
  6108 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6108 21 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6108 22 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 12 0 0 0
  6108 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6108 31 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6108 32 00 10 - - - сорочки нiчнi iз синтетичних волокон 0 0 0 0 0
  6108 32 00 90 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6108 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 0 0 0 0 0
  6108 91 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6108 92 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 12 0 0 0
  6108 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6109 10 00 00 - з бавовни 12 12 0 0 0
  6109 90 20 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин або iз синтетичних або штучних волокон 12 12 0 0 0
  6109 90 90 00 - - iншi 12 12 0 0 0
  6110 11 10 00 - - - светри та пуловери з вмiстом не менш як 50 мас.% вовни та масою 600 г або бiльше на один вирiб 10,5 10,5 0 0 0
  6110 11 30 00 - - - - для чоловiкiв або хлопцiв 12 12 0 0 0
  6110 11 90 00 - - - - для жiнок або дiвчат 12 12 0 0 0
  6110 12 10 00 - - - для чоловiкiв або хлопцiв 10,5 10,5 0 0 0
  6110 12 90 00 - - - для жiнок або дiвчат 10,5 10,5 0 0 0
  6110 19 10 00 - - - для чоловiкiв або хлопцiв 10,5 10,5 0 0 0
  6110 19 90 00 - - - для жiнок або дiвчат 10,5 10,5 0 0 0
  6110 20 10 00 - - светри тонкi 12 12 0 0 0
  6110 20 91 00 - - - для чоловiкiв або хлопцiв 12 12 0 0 0
  6110 20 99 00 - - - для жiнок або дiвчат 12 12 0 0 0
  6110 30 10 00 - - светри тонкi 12 12 0 0 0
  6110 30 91 00 - - - для чоловiкiв або хлопцiв 12 12 0 0 0
  6110 30 99 00 - - - для жiнок або дiвчат 12 12 0 0 0
  6110 90 10 00 - - з льону або волокна рами 12 12 0 0 0
  6110 90 90 00 - - iншi 12 12 0 0 0
  6111 20 10 00 - - рукавички, мiтенки, рукавицi 8,9 8,9 0 0 0
  6111 20 90 00 - - iншi 12 12 0 0 0
  6111 30 10 00 - - рукавички, мiтенки, рукавицi 8,9 8,9 0 0 0
  6111 30 90 00 - - iншi 12 12 0 0 0
  6111 90 11 00 - - - рукавички, мiтенки, рукавицi 8,9 8,9 0 0 0
  6111 90 19 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6111 90 90 00 - - iншi 12 12 0 0 0
  6112 11 00 00 - - з бавовни 0 0 0 0 0
  6112 12 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 12 0 0 0
  6112 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6112 20 00 00 - лижнi костюми 12 12 0 0 0
  6112 31 10 00 - - - з вмiстом 5 мас.% або бiльше гумової нитки 8 8 0 0 0
  6112 31 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6112 39 10 00 - - - з вмiстом 5 мас.% або бiльше гумової нитки 8 8 0 0 0
  6112 39 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6112 41 10 00 - - - з вмiстом 5 мас.% або бiльше гумової нитки 8 8 0 0 0
  6112 41 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6112 49 10 00 - - - з вмiстом 5 мас.% або бiльше гумової нитки 8 8 0 0 0
  6112 49 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6113 00 10 00 - з трикотажного полотна товарної позицiї 5906 8 8 0 0 0
  6113 00 90 00 - iнший 12 12 0 0 0
  6114 20 00 00 - з бавовни 12 12 0 0 0
  6114 30 00 00 - iз синтетичних або штучних волокон 12 12 0 0 0
  6114 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6115 10 10 00 - - панчохи для хворих з варикозним розширенням вен iз синтетичних волокон 8 8 0 0 0
  6115 10 90 00 - - iншi 12 12 0 0 0
  6115 21 00 00 - - iз синтетичних волокон, з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки менш як 67 децитексiв 12 12 0 0 0
  6115 22 00 00 - - iз синтетичних волокон, з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки 67 децитексiв або бiльше 12 12 0 0 0
  6115 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6115 30 11 00 - - - гольфи 12 12 0 0 0
  6115 30 19 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6115 30 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6115 94 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6115 95 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6115 96 10 00 - - - гольфи 12 12 0 0 0
  6115 96 91 00 - - - - панчохи жiночi 12 12 0 0 0
  6115 96 99 00 - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6115 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6116 10 20 00 - - рукавички, просоченi або покритi гумою 5 5 0 0 0
  6116 10 80 00 - - iншi 8 8 0 0 0
  6116 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 8,9 8,9 0 0 0
  6116 92 00 00 - - з бавовни 8,9 8,9 0 0 0
  6116 93 00 00 - - iз синтетичного волокна 8,9 8,9 0 0 0
  6116 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 8,9 8,9 0 0 0
  6117 10 00 00 - шалi, шарфи, хустки, кашне, мантильї, вуалi та подiбнi вироби 12 12 0 0 0
  6117 80 10 00 - - трикотажнi, еластичнi або прогумованi 8 8 0 0 0
  6117 80 80 10 - - - краватки, краватки-метелики, хустки-краватки 12 12 0 0 0
  6117 80 80 90 - - - iншi 8 8 0 0 0
  6117 90 00 00 - частини 12 12 0 0 0
  6201 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6201 12 10 00 - - - масою одного виробу не бiльш як 1 кг 12 12 0 0 0
  6201 12 90 00 - - - масою одного виробу бiльш як 1 кг 12 12 0 0 0
  6201 13 10 00 - - - масою одного виробу не бiльш як 1 кг 12 12 0 0 0
  6201 13 90 00 - - - масою одного виробу бiльш як 1 кг 12 12 0 0 0
  6201 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6201 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6201 92 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6201 93 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 12 0 0 0
  6201 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6202 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6202 12 10 00 - - - масою одного виробу не бiльш як 1 кг 12 12 0 0 0
  6202 12 90 00 - - - масою одного виробу бiльш як 1 кг 12 12 0 0 0
  6202 13 10 00 - - - масою одного виробу не бiльш як 1 кг 12 12 0 0 0
  6202 13 90 00 - - - масою одного виробу бiльш як 1 кг 12 12 0 0 0
  6202 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6202 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6202 92 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6202 93 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 12 0 0 0
  6202 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6203 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6203 12 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 12 0 0 0
  6203 19 10 00 - - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6203 19 30 00 - - - iз штучних волокон 12 12 0 0 0
  6203 19 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 22 10 00 - - - робочi 12 12 0 0 0
  6203 22 80 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 23 10 00 - - - робочi 12 12 0 0 0
  6203 23 80 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 29 11 00 - - - - робочi 12 12 0 0 0
  6203 29 18 00 - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 29 30 00 - - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6203 29 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6203 32 10 00 - - - робочi 12 12 0 0 0
  6203 32 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 33 10 00 - - - робочi 12 12 0 0 0
  6203 33 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 39 11 00 - - - - робочi 12 12 0 0 0
  6203 39 19 00 - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 39 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 41 10 00 - - - штани та бриджi 12 12 0 0 0
  6203 41 30 00 - - - комбiнезони iз шлейками 12 12 0 0 0
  6203 41 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 42 11 00 - - - - робочi 12 12 0 0 0
  6203 42 31 00 - - - - - з джинсової тканини 12 12 0 0 0
  6203 42 33 00 - - - - - з вельвет-корду з розрiзаним ворсом 12 12 0 0 0
  6203 42 35 00 - - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 42 51 00 - - - - робочi 12 12 0 0 0
  6203 42 59 00 - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 42 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 43 11 00 - - - - робочi 12 12 0 0 0
  6203 43 19 00 - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 43 31 00 - - - - робочi 12 12 0 0 0
  6203 43 39 00 - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 43 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 49 11 00 - - - - - робочi 12 12 0 0 0
  6203 49 19 00 - - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 49 31 00 - - - - - робочi 12 12 0 0 0
  6203 49 39 00 - - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 49 50 00 - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6203 49 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6204 12 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6204 13 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 12 0 0 0
  6204 19 10 00 - - - iз штучних волокон 12 12 0 0 0
  6204 19 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 21 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6204 22 10 00 - - - робочi 12 12 0 0 0
  6204 22 80 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 23 10 00 - - - робочi 12 12 0 0 0
  6204 23 80 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 29 11 00 - - - - робочi 12 12 0 0 0
  6204 29 18 00 - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 29 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6204 32 10 00 - - - робочi 12 12 0 0 0
  6204 32 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 33 10 00 - - - робочi 12 12 0 0 0
  6204 33 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 39 11 00 - - - - робочi 12 12 0 0 0
  6204 39 19 00 - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 39 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 41 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6204 42 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6204 43 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 12 0 0 0
  6204 44 00 00 - - iз штучних волокон 12 12 0 0 0
  6204 49 10 00 - - - з шовкових ниток або шовкових вiдходiв 12 12 0 0 0
  6204 49 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 51 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6204 52 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6204 53 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 12 0 0 0
  6204 59 10 00 - - - iз штучних волокон 12 12 0 0 0
  6204 59 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 61 10 00 - - - штани та бриджi 12 12 0 0 0
  6204 61 85 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 62 11 00 - - - - робочi 12 12 0 0 0
  6204 62 31 00 - - - - - з джинсової тканини 12 12 0 0 0
  6204 62 33 00 - - - - - з вельвет-корду з розрiзаним ворсом 12 12 0 0 0
  6204 62 39 00 - - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 62 51 00 - - - - робочi 12 12 0 0 0
  6204 62 59 00 - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 62 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 63 11 00 - - - - робочi 12 12 0 0 0
  6204 63 18 00 - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 63 31 00 - - - - робочi 12 12 0 0 0
  6204 63 39 00 - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 63 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 69 11 00 - - - - - робочi 10 10 0 0 0
  6204 69 18 00 - - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 69 31 00 - - - - - робочi 10 10 0 0 0
  6204 69 39 00 - - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 69 50 00 - - - - iншi 12 12 0 0 0
  6204 69 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6205 20 00 00 - з бавовни 12 12 0 0 0
  6205 30 00 00 - iз синтетичних або штучних волокон 12 12 0 0 0
  6205 90 10 00 - - з льону або волокна рами 12 12 0 0 0
  6205 90 80 00 - - iншi 12 12 0 0 0
  6206 10 00 00 - iз шовку або вiдходiв шовку 12 12 0 0 0
  6206 20 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 12 12 0 0 0
  6206 30 00 00 - з бавовни 12 12 0 0 0
  6206 40 00 00 - iз синтетичних або штучних волокон 12 12 0 0 0
  6206 90 10 00 - - з льону або волокна рами 12 12 0 0 0
  6206 90 90 00 - - iншi 12 12 0 0 0
  6207 11 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6207 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6207 21 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6207 22 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 12 0 0 0
  6207 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6207 91 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6207 99 10 00 - - - iз синтетичних або штучних волокон 12 12 0 0 0
  6207 99 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6208 11 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 12 0 0 0
  6208 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6208 21 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6208 22 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 12 0 0 0
  6208 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6208 91 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6208 92 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон 12 12 0 0 0
  6208 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6209 20 00 00 - з бавовни 10,5 10,5 0 0 0
  6209 30 00 00 - iз синтетичних волокон 10,5 10,5 0 0 0
  6209 90 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 10 10 0 0 0
  6209 90 90 00 - - iнший 10,5 10,5 0 0 0
  6210 10 10 00 - - з матерiалiв товарної позицiї 5602 10 10 0 0 0
  6210 10 92 00 - - - одяг одноразового використання, призначений для пацiєнтiв (хворих) чи хiрургiв, що використовується пiд час хiрургiчних операцiй 12 12 0 0 0
  6210 10 98 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6210 20 00 00 - iнший одяг, подiбний наведеному в товарних пiдпозицiях 6201 11-6201 19 12 12 0 0 0
  6210 30 00 00 - iнший одяг, подiбний наведеному в товарних пiдпозицiях 6202 11-6202 19 12 12 0 0 0
  6210 40 00 00 - iнший одяг для чоловiкiв або хлопцiв 12 12 0 0 0
  6210 50 00 00 - iнший одяг для жiнок або дiвчат 12 12 0 0 0
  6211 11 00 00 - - для чоловiкiв або хлопцiв 12 12 0 0 0
  6211 12 00 00 - - для жiнок або дiвчат 12 12 0 0 0
  6211 20 00 00 - лижнi костюми 12 12 0 0 0
  6211 32 10 00 - - - одяг робочий 12 12 0 0 0
  6211 32 31 00 - - - - верх якого виконано з такої самої тканини 12 12 0 0 0
  6211 32 41 00 - - - - - верхнi частини 12 12 0 0 0
  6211 32 42 00 - - - - - нижнi частини 12 12 0 0 0
  6211 32 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6211 33 10 00 - - - одяг робочий 12 12 0 0 0
  6211 33 31 00 - - - - верх якого виконано з такої самої тканини 12 12 0 0 0
  6211 33 41 00 - - - - - верхнi частини 12 12 0 0 0
  6211 33 42 00 - - - - - нижнi частини 12 12 0 0 0
  6211 33 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6211 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6211 42 10 00 - - - фартухи, халати та iнший робочий одяг 12 12 0 0 0
  6211 42 31 00 - - - - верх якого виконано з такої самої тканини 12 12 0 0 0
  6211 42 41 00 - - - - - верхнi частини 12 12 0 0 0
  6211 42 42 00 - - - - - нижнi частини 12 12 0 0 0
  6211 42 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6211 43 10 00 - - - фартухи, халати та iнший робочий одяг 12 12 0 0 0
  6211 43 31 00 - - - - верх якого виконано з такої самої тканини 12 12 0 0 0
  6211 43 41 00 - - - - - верхнi частини 12 12 0 0 0
  6211 43 42 00 - - - - - нижнi частини 12 12 0 0 0
  6211 43 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6211 49 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6212 10 10 00 - - у наборi, який складається з бюстгальтера i трусiв, призначеному для роздрiбної торгiвлi 6,5 6,5 0 0 0
  6212 10 90 00 - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  6212 20 00 00 - пояси i пояси-труси 6,5 6,5 0 0 0
  6212 30 00 00 - грацiї 6,5 6,5 0 0 0
  6212 90 00 00 - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  6213 20 00 00 - з бавовни 10 10 0 0 0
  6213 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв 10 10 0 0 0
  6214 10 00 00 - iз шовку або вiдходiв шовку 8 8 0 0 0
  6214 20 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 8 8 0 0 0
  6214 30 00 00 - iз синтетичних волокон 8 8 0 0 0
  6214 40 00 00 - iз штучних волокон 8 8 0 0 0
  6214 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв 8 8 0 0 0
  6215 10 00 00 - iз шовку або вiдходiв шовку 6,3 6,3 0 0 0
  6215 20 00 00 - iз синтетичних або штучних волокон 6,3 6,3 0 0 0
  6215 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв 6,3 6,3 0 0 0
  6216 00 00 00 Рукавички, мiтенки та рукавицi 7,6 7,6 0 0 0
  6217 10 00 00 - додатковi речi до одягу 6,3 6,3 0 0 0
  6217 90 00 00 - частини 12 12 0 0 0
  6301 10 00 00 - ковдри електричнi 6,9 6,9 0 0 0
  6301 20 10 00 - - трикотажнi 12 12 0 0 0
  6301 20 90 00 - - iншi 12 12 0 0 0
  6301 30 10 00 - - трикотажнi 12 12 0 0 0
  6301 30 90 00 - - iншi 7,5 7,5 0 0 0
  6301 40 10 00 - - трикотажнi 12 12 0 0 0
  6301 40 90 00 - - iншi 12 12 0 0 0
  6301 90 10 00 - - трикотажнi 12 12 0 0 0
  6301 90 90 00 - - iншi 12 12 0 0 0
  6302 10 00 00 - бiлизна постiльна трикотажна 12 12 0 0 0
  6302 21 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6302 22 10 00 - - - з нетканих матерiалiв 6,9 6,9 0 0 0
  6302 22 90 00 - - - iнша 12 12 0 0 0
  6302 29 10 00 - - - з льону або волокна рами 12 12 0 0 0
  6302 29 90 00 - - - з iнших текстильних матерiалiв 10 10 0 0 0
  6302 31 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6302 32 10 00 - - - з нетканих матерiалiв 6,8 6,8 0 0 0
  6302 32 90 00 - - - iнша 10 10 0 0 0
  6302 39 20 10 - - - - з льону 10 10 0 0 0
  6302 39 20 90 - - - - з волокна рами 12 12 0 0 0
  6302 39 90 00 - - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6302 40 00 00 - бiлизна столова трикотажна 12 12 0 0 0
  6302 51 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6302 53 10 00 - - - з нетканих матерiалiв 6,9 6,9 0 0 0
  6302 53 90 00 - - - iнша 12 12 0 0 0
  6302 59 10 00 - - - з льону 12 12 0 0 0
  6302 59 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6302 60 00 00 - бiлизна туалетна або бiлизна кухонна, з махрових тканин, бавовняна 12 12 0 0 0
  6302 91 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6302 93 10 00 - - - з нетканих матерiалiв 6,9 6,9 0 0 0
  6302 93 90 00 - - - iнша 12 12 0 0 0
  6302 99 10 00 - - - з льону 12 12 0 0 0
  6302 99 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6303 12 00 00 - - iз синтетичних волокон 12 12 0 0 0
  6303 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6303 91 00 00 - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6303 92 10 00 - - - з нетканих матерiалiв 6,9 6,9 0 0 0
  6303 92 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6303 99 10 00 - - - з нетканих матерiалiв 6,9 6,9 0 0 0
  6303 99 90 00 - - - iншi 12 12 0 0 0
  6304 11 00 00 - - трикотажнi 12 12 0 0 0
  6304 19 10 00 - - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6304 19 30 00 - - - з льону або волокна рами 12 12 0 0 0
  6304 19 90 00 - - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6304 20 00 00 - - трикотажнi 12 12 0 0 0
  6304 91 00 00 - - трикотажнi 12 12 0 0 0
  6304 92 00 00 - - крiм трикотажних, з бавовни 12 12 0 0 0
  6304 93 00 00 - - крiм трикотажних, iз синтетичних волокон 12 12 0 0 0
  6304 99 00 00 - - крiм трикотажних, з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6305 10 10 00 - - що використовувались 2 2 0 0 0
  6305 10 90 00 - - iншi 4 4 0 0 0
  6305 20 00 00 - з бавовни 5 5 0 0 0
  6305 32 11 00 - - - - трикотажнi 12 12 0 0 0
  6305 32 19 00 - - - - iншi 7,2 7,2 0 0 0
  6305 32 90 00 - - - iншi 7,2 7,2 0 0 0
  6305 33 10 00 - - - трикотажнi 4 4 0 0 0
  6305 33 90 00 - - - iншi 4 4 0 0 0
  6305 39 00 00 - - iншi 7,2 7,2 0 0 0
  6305 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв 2 2 0 0 0
  6306 12 00 00 - - iз синтетичних волокон 5 5 0 0 0
  6306 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 12 0 0 0
  6306 22 00 00 - - iз синтетичних волокон 10 10 0 0 0
  6306 29 00 10 - - - з бавовни 12 12 0 0 0
  6306 29 00 90 - - - з iнших текстильних матерiалiв 5 5 0 0 0
  6306 30 00 00 - вiтрила 12 12 0 0 0
  6306 40 00 00 - матраци надувнi 12 12 0 0 0
  6306 90 00 10 - - з бавовни 2 2 0 0 0
  6306 90 00 90 - - з iнших текстильних матерiалiв 10 10 0 0 0
  6307 10 10 00 - - трикотажнi 12 12 0 0 0
  6307 10 30 00 - - з нетканих матерiалiв 6,9 6,9 0 0 0
  6307 10 90 00 - - iншi 7,7 7,7 0 0 0
  6307 20 00 00 - пояси та жилети рятувальнi 6,3 6,3 0 0 0
  6307 90 10 00 - - трикотажнi 12 12 0 0 0
  6307 90 91 00 - - - з фетру або повстi 6,3 6,3 0 0 0
  6307 90 92 00 - - - - серветки (простирадла) одноразового використання, виготовленi з тканин (матерiалiв) товарної позицiї 5603, що використовуються пiд час хiрургiчних операцiй 6,3 6,3 0 0 0
  6307 90 98 00 - - - - iншi 6,3 6,3 0 0 0
  6308 00 00 00 Набори, що складаються з кускiв тканини та ниток, з додатковими речами або без них, для виготовлення килимiв, гобеленiв, вишитих скатертин або серветок чи аналогiчних текстильних виробiв, упакованi для роздрiбної торгiвлi 12 12 0 0 0
  6309 00 00 10 - взуття 5,3 5,3 0,9 0,9 0,9
* 6309 00 00 20 - одяг i додатковi речi до одягу та їх частини 5,3 5,3 1,3 1,3 1,3
  6309 00 00 90 - iншi 5,3 5,3 0,9 0,9 0,9
  6310 10 00 00 - сортованi 0 0 0 0 0
  6310 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  6401 10 00 00 - взуття, носову частину якого закрито захисним металевим пiдноском 10 10 0 0 0
  6401 92 10 00 - - - з гумовим верхом 10 10 0 0 0
  6401 92 90 00 - - - з пластмасовим верхом 10 10 0 0 0
  6401 99 00 00 - - iнше 10 10 0 0 0
  6402 12 10 00 - - - взуття лижне 10 10 0 0 0
  6402 12 90 00 - - - взуття гiрськолижне 10 10 0 0 0
  6402 19 00 00 - - iнше 10 10 0 0 0
  6402 20 00 00 - взуття з верхом з ремiнцiв, що крiпляться до пiдошви штифтами 10 10 0 0 0
  6402 91 10 00 - - - iз захисним металевим пiдноском 10 10 0 0 0
  6402 91 90 00 - - - iнше 10 10 0 0 0
  6402 99 05 00 - - - iз захисним металевим пiдноском 10 10 0 0 0
  6402 99 10 00 - - - - з гумовим верхом 10 10 0 0 0
  6402 99 31 00 - - - - - - з пiдошвою i каблуком заввишки бiльш як 3 см 10 10 0 0 0
  6402 99 39 00 - - - - - - iнше 10 10 0 0 0
  6402 99 50 00 - - - - - туфлi кiмнатнi або iнше домашнє взуття 10 10 0 0 0
  6402 99 91 00 - - - - - - менш як 24 см 10 10 0 0 0
  6402 99 93 00 - - - - - - - взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче 10 10 0 0 0
  6402 99 96 00 - - - - - - - - чоловiче 10 10 0 0 0
  6402 99 98 00 - - - - - - - - жiноче 10 10 0 0 0
  6403 12 00 00 - - взуття лижне i гiрськолижне 10 10 0 0 0
  6403 19 00 00 - - iнше 10 10 0 0 0
  6403 20 00 00 - взуття на пiдошвi з натуральної шкiри i з верхом з ремiнцiв з натуральної шкiри, якi проходять через пiдйом i охоплюють великий палець ступнi 10 10 0 0 0
  6403 40 00 00 - iнше взуття, носову частину якого закрито захисним металевим пiдноском 10 10 0 0 0
  6403 51 05 00 - - - на дерев'янiй основi або платформi без внутрiшньої устiлки 10 10 0 0 0
  6403 51 11 00 - - - - - менш як 24 см 10 10 0 0 0
  6403 51 15 00 - - - - - - чоловiче 10 10 0 0 0
  6403 51 19 00 - - - - - - жiноче 10 10 0 0 0
  6403 51 91 00 - - - - - менш як 24 см 10 10 0 0 0
  6403 51 95 00 - - - - - - чоловiче 10 10 0 0 0
  6403 51 99 00 - - - - - - жiноче 10 10 0 0 0
  6403 59 05 00 - - - на дерев'янiй основi або платформi без внутрiшньої устiлки 10 10 0 0 0
  6403 59 11 00 - - - - - з пiдошвою i каблуком заввишки бiльш як 3 см 10 10 0 0 0
  6403 59 31 00 - - - - - - менш як 24 см 10 10 0 0 0
  6403 59 35 00 - - - - - - - чоловiче 10 10 0 0 0
  6403 59 39 00 - - - - - - - жiноче 10 10 0 0 0
  6403 59 50 00 - - - - туфлi кiмнатнi та iнше домашнє взуття 10 10 0 0 0
  6403 59 91 00 - - - - - менш як 24 см 10 10 0 0 0
  6403 59 95 00 - - - - - - чоловiче 10 10 0 0 0
  6403 59 99 00 - - - - - - жiноче 10 10 0 0 0
  6403 91 05 00 - - - на дерев'янiй основi або платформi без внутрiшньої устiлки 10 10 0 0 0
  6403 91 11 00 - - - - - менш як 24 см 10 10 0 0 0
  6403 91 13 00 - - - - - - взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче 10 10 0 0 0
  6403 91 16 00 - - - - - - - чоловiче 10 10 0 0 0
  6403 91 18 00 - - - - - - - жiноче 10 10 0 0 0
  6403 91 91 00 - - - - - менш як 24 см 10 10 0 0 0
  6403 91 93 00 - - - - - - взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче 10 10 0 0 0
  6403 91 96 00 - - - - - - - чоловiче 10 10 0 0 0
  6403 91 98 00 - - - - - - - жiноче 10 10 0 0 0
  6403 99 05 00 - - - на дерев'янiй основi або платформi без внутрiшньої устiлки 10 10 0 0 0
  6403 99 11 00 - - - - - з пiдошвою i каблуком заввишки бiльш як 3 см 10 10 0 0 0
  6403 99 31 00 - - - - - - менш як 24 см 10 10 0 0 0
  6403 99 33 00 - - - - - - - взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче 10 10 0 0 0
  6403 99 36 00 - - - - - - - - чоловiче 10 10 0 0 0
  6403 99 38 00 - - - - - - - - жiноче 10 10 0 0 0
  6403 99 50 00 - - - - туфлi кiмнатнi та iнше домашнє взуття 10 10 0 0 0
  6403 99 91 00 - - - - - менш як 24 см 10 10 0 0 0
  6403 99 93 00 - - - - - - взуття, що не можна визначити як чоловiче або жiноче 10 10 0 0 0
  6403 99 96 00 - - - - - - - чоловiче 10 10 0 0 0
  6403 99 98 00 - - - - - - - жiноче 10 10 0 0 0
  6404 11 00 00 - - взуття спортивне; взуття для тенiсу, баскетболу, гiмнастики, тренувальне та аналогiчне взуття 10 10 0 0 0
  6404 19 10 00 - - - туфлi кiмнатнi та iнше домашнє взуття 10 10 0 0 0
  6404 19 90 00 - - - iнше 10 10 0 0 0
  6404 20 10 00 - - туфлi кiмнатнi та iнше домашнє взуття 10 10 0 0 0
  6404 20 90 00 - - iнше 10 10 0 0 0
  6405 10 00 00 - з верхом з натуральної або композицiйної шкiри 10 10 0 0 0
  6405 20 10 00 - - на пiдошвi з дерева або пробки 10 10 0 0 0
  6405 20 91 00 - - - туфлi кiмнатнi або iнше домашнє взуття 10 10 0 0 0
  6405 20 99 00 - - - iнше 10 10 0 0 0
  6405 90 10 00 - - на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної або композицiйної шкiри 10 10 0 0 0
  6405 90 90 00 - - на пiдошвi з iнших матерiалiв 10 10 0 0 0
  6406 10 10 00 - - з натуральної шкiри 10 10 0 0 0
  6406 10 90 00 - - з iнших матерiалiв 10 10 0 0 0
  6406 20 10 00 - - з гуми 10 10 0 0 0
  6406 20 90 00 - - з пластмаси 10 10 0 0 0
  6406 90 30 00 - - заготовки верху взуття, закрiпленi на основнiй устiлцi, але без пiдошви 10 10 0 0 0
  6406 90 50 00 - - устiлки та iншi знiмнi деталi 10 10 0 0 0
  6406 90 60 00 - - зовнiшнi пiдошви з натуральної або композицiйної шкiри 10 10 0 0 0
  6406 90 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  6501 00 00 00 Капелюшнi форми, капелюшнi заготiвки та ковпаки, неформованi, без полiв; плоскi та цилiндричнi заготiвки (включаючи повздовжнiй розрiз) з фетру 10 10 0 0 0
  6502 00 00 00 Капелюшнi напiвфабрикати, плетенi або виготовленi сполученням смужок з рiзних матерiалiв, неформованi, без полiв, без пiдкладки та оздоблення 10 10 0 0 0
  6504 00 00 00 Капелюхи та iншi головнi убори, плетенi або виготовленi сполученням смужок з рiзних матерiалiв, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення 10 10 0 0 0
  6505 00 10 00 - з фетру хутряного або з фетру вовняного та хутряного, виготовленi з капелюшних заготiвок, ковпакiв або плоских заготiвок товарної позицiї 6501 10 10 0 0 0
  6505 00 30 00 - - кашкети, кепки з козирками 10 10 0 0 0
ех 6505 00 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  6506 10 10 00 - - з пластмаси 10 10 0 0 0
  6506 10 80 00 - - з iнших матерiалiв 10 10 0 0 0
  6506 91 00 00 - - з гуми або полiмерних матерiалiв 10 10 0 0 0
  6506 99 10 00 - - - з фетру хутряного або з фетру вовняного та хутряного, виготовленi з капелюшних заготiвок, ковпакiв або плоских заготiвок товарної позицiї 6501 10 10 0 0 0
  6506 99 90 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  6507 00 00 00 Стрiчки, прокладки, пiдкладки, чохли, основи, каркаси для капелюхiв, козирки та зав'язки для головних уборiв 10 10 0 0 0
  6601 10 00 00 - садовi парасольки та подiбнi парасольки 10 10 0 0 0
  6601 91 00 00 - - iз складаним стрижнем 10 10 0 0 0
  6601 99 20 00 - - - з покриттям iз тканих текстильних матерiалiв 10 10 0 0 0
  6601 99 90 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  6602 00 00 00 Палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти для верхової їзди та подiбнi вироби 10 10 0 0 0
  6603 20 00 00 - каркаси парасольковi, включаючи каркаси на стрижнях (палицях) 10 10 0 0 0
  6603 90 10 00 - - ручки та набалдашники 10 10 0 0 0
  6603 90 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  6701 00 00 00 Шкурки та iншi частини птахiв, вкритi пiр'ям або пухом, пiр'я, частини пiр'я, пух та вироби з цих матерiалiв (крiм виробiв товарної позицiї 0505 та оброблених стовбурiв i стрижнiв пiр'я) 10 10 0 0 0
  6702 10 00 00 - iз пластмаси 10 10 0 0 0
  6702 90 00 00 - з iнших матерiалiв 10 10 0 0 0
  6703 00 00 00 Волосся людини, розправлене, пiдiбране, витончене, освiтлене або оброблене iншим способом; вовна, iнший волос тварин або iншi текстильнi матерiали, пiдготовленi для виробництва перук та аналогiчних виробiв 10 10 0 0 0
  6704 11 00 00 - - перуки готовi 10 10 0 0 0
  6704 19 00 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  6704 20 00 00 - з волосся людини 10 10 0 0 0
  6704 90 00 00 - з iнших матерiалiв 10 10 0 0 0
  6801 00 00 00 Брущатка, бордюрний камiнь та плити для брукування з природного каменю (крiм сланцю) 10 10 0 0 0
  6802 10 00 00 - плитки, кубики для мозаїки та аналогiчнi вироби з природного каменю прямокутної або непрямокутної форми (включаючи квадратну), найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною розмiром менш як 7 см; гранули, кришка та порошок, штучно забарвленi 5 5 0 0 0
  6802 21 00 00 - - мармур, травертин та алебастр 5 5 0 0 0
  6802 23 00 00 - - гранiт 5 5 0 0 0
  6802 29 00 00 - - iншi каменi 5 5 0 0 0
  6802 91 00 00 - - мармур, травертин та алебастр 5 5 0 0 0
  6802 92 00 00 - - iншi вапняки 5 5 0 0 0
  6802 93 10 00 - - - полiрований, декорований або iнакше оброблений, крiм рiзьбленого, масою нетто 10 кг або бiльше 5 5 0 0 0
  6802 93 90 00 - - - iнший 5 5 0 0 0
  6802 99 10 00 - - - полiрованi, декорованi або iнакше обробленi, крiм рiзьблення, масою нетто 10 кг або бiльше 5 5 0 0 0
  6802 99 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  6803 00 10 00 - сланець для покрiвель та стiн 5 5 0 0 0
  6803 00 90 00 - iнший 5 5 0 0 0
  6804 10 00 00 - жорна, каменi шлiфувальнi для розмелювання, розтирання, шлiфування або подрiбнення 10 10 0 0 0
  6804 21 00 00 - - з агломерованих штучних або природних алмазiв 10 10 0 0 0
  6804 22 12 00 - - - - - неармованi 10 10 0 0 0
  6804 22 18 00 - - - - - армованi 10 10 0 0 0
  6804 22 30 00 - - - - з керамiчних чи силiкатних матерiалiв 10 10 0 0 0
  6804 22 50 00 - - - - з iнших матерiалiв 10 10 0 0 0
  6804 22 90 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  6804 23 00 00 - - з природного каменю 5 5 0 0 0
  6804 30 00 00 - каменi для заточування та полiрування вручну 5 5 0 0 0
  6805 10 00 10 - - для сухого шлiфування 10 10 0 0 0
  6805 10 00 90 - - iншi 15 15 0 0 0
  6805 20 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  6805 20 00 90 - - iншi 10 10 0 0 0
  6805 30 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  6805 30 00 90 - - iншi 6 6 0 0 0
  6806 10 00 00 - шлаковата, мiнеральна силiкатна вата i аналогiчнi мiнеральнi вати (включаючи їх сумiшi) навалом, в листах або рулонах 5 5 0 0 0
  6806 20 10 00 - - глини спученi 10 10 0 0 0
  6806 20 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  6806 90 00 00 - iншi 8 8 0 0 0
  6807 10 00 10 - - на основi з картону 10 10 0 0 0
  6807 10 00 21 - - - покритi з обох бокiв шаром бiтумно-полiмерної маси 10 10 0 0 0
  6807 10 00 29 - - - iншi 10 10 0 0 0
  6807 10 00 90 - - iншi 10 10 0 0 0
  6807 90 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  6807 90 00 90 - - iншi 10 10 0 0 0
  6808 00 00 00 Панелi, плити, плитки, блоки та аналогiчнi вироби з рослинних волокон, соломи або стружки, трiски, частинок, тирси тощо, агломерованi з цементом, гiпсом або iншими мiнеральними речовинами 5 5 0 0 0
  6809 11 00 00 - - покритi або армованi папером або картоном 10 10 0 0 0
  6809 19 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  6809 90 00 00 - iншi вироби 5 5 0 0 0
  6810 11 10 00 - - - з легкого бетону (на основi з подрiбненої пемзи, гранульованого шлаку тощо) 5 5 0 0 0
  6810 11 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  6810 19 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  6810 91 00 00 - - елементи збiрнi для будiвництва, включаючи житлове 5 5 0 0 0
  6810 99 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  6811 40 00 10 - - гофрованi листи; труби, трубки або фiтинги до них 10 10 0 0 0
  6811 40 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0
  6811 81 00 00 - - гофрованi листи 10 10 0 0 0
  6811 82 00 00 - - iншi листи, панелi, плити та подiбнi вироби 10 10 0 0 0
  6811 89 00 00 - - iншi вироби 10 10 0 0 0
  6812 80 10 00 - - волокно оброблене; сумiшi на основi азбесту або азбесту та карбонату магнiю 5 5 0 0 0
  6812 80 90 10 - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  6812 80 90 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  6812 80 90 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  6812 91 00 00 - - одяг, додатковi речi до одягу, взуття та головнi убори 5 5 0 0 0
  6812 92 00 00 - - папiр, картон, повсть або фетр 5 5 0 0 0
  6812 93 00 10 - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  6812 93 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  6812 93 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  6812 99 10 00 - - - волокно азбестове оброблене; сумiшi на основi азбесту або азбесту та карбонату магнiю 5 5 0 0 0
  6812 99 90 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  6812 99 90 30 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  6812 99 90 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  6813 20 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  6813 20 00 30 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  6813 20 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0
  6813 81 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  6813 81 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  6813 81 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  6813 89 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  6813 89 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  6813 89 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  6814 10 00 00 - пластини, листи i стрiчки з агломерованої або регенерованої слюди на основi чи без неї 5 5 0 0 0
  6814 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0
ех 9620 00 99 30 - - волокна вуглецевi та вироби з них 5 5 0 0 0
  6815 10 10 00 - - волокна вуглецевi та вироби з них 5 5 0 0 0
  6815 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  6815 20 00 00 - вироби з торфу 5 5 0 0 0
  6815 91 00 00 - - що мiстять магнезит, доломiт або хромiт 8 8 0 0 0
  6815 99 00 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  6901 00 00 00 Цегла, блоки, плитки та iншi керамiчнi вироби з кремнеземистого кам'яного борошна (наприклад, з кiзельгуру, триполiту або дiатомiту) або з аналогiчних кремнеземистих порiд 10 10 0 0 0
  6902 10 00 00 - з вмiстом бiльш як 50 мас.% елементiв Mg, Ca або Cr, узятих окремо або разом, у перерахунку на MgO, СаО або Cr2O3 5 5 0 0 0
  6902 20 10 00 - - з вмiстом 93 мас.% або бiльше кремнезему (SiO2) 10 10 0 0 0
  6902 20 91 00 - - - з вмiстом бiльш як 7 мас.%, але менш як 45 мас.% глинозему (Al2O3) 10 10 0 0 0
  6902 20 99 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  6902 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0
  6903 10 00 00 - з вмiстом бiльш як 50 мас.% графiту або iнших форм вуглецю або сумiшей цих продуктiв 10 10 0 0 0
  6903 20 10 00 - - з вмiстом менш як 45 мас.% глинозему (Al2O3) 10 10 0 0 0
  6903 20 90 00 - - з вмiстом 45 мас.% або бiльше глинозему (Al2O3) 10 10 0 0 0
  6903 90 10 00 - - з вмiстом бiльш як 25 мас.%, але не бiльш як 50 мас.% графiту або iнших форм вуглецю або їх сумiшей 10 10 0 0 0
  6903 90 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  6904 10 00 00 - цегла будiвельна 10 10 0 0 0
  6904 90 00 00 - iншi 10 10 0 0 0
  6905 10 00 00 - черепиця дахова 10 10 0 0 0
  6905 90 00 00 - iншi 10 10 0 0 0
  6906 00 00 00 Труби керамiчнi, трубопроводи iзоляцiйнi, водовiдводи i фiтинги труб 10 10 0 0 0
ех 6907 21 00 90 - плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см 5 5 0 0 0
ех 6907 22 00 90 - плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см 5 5 0 0 0
ех 6907 23 00 90 - плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см 5 5 0 0 0
ех 6907 30 00 90 - плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см 5 5 0 0 0
ех 6907 40 00 90 - плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см 5 5 0 0 0
ех 6907 21 00 90 - - з кам'яної керамiки 5 5 0 0 0
ех 6907 22 00 90 - - з кам'яної керамiки 5 5 0 0 0
ех 6907 23 00 90 - - з кам'яної керамiки 5 5 0 0 0
ех 6907 30 00 90 - - з кам'яної керамiки 5 5 0 0 0
ех 6907 40 00 90 - - з кам'яної керамiки 5 5 0 0 0
ех 6907 21 00 90 - - iнша 5 5 0 0 0
ех 6907 22 00 90 - - iнша 5 5 0 0 0
ех 6907 23 00 90 - - iнша 5 5 0 0 0
ех 6907 30 00 90 - - iнша 5 5 0 0 0
ех 6907 40 00 90 - - iнша 5 5 0 0 0
ех 6907 21 00 10 - плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см 10 10 0 0 0
ех 6907 22 00 10 - плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см 10 10 0 0 0
ех 6907 23 00 10 - плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см 10 10 0 0 0
ех 6907 30 00 10 - плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см 10 10 0 0 0
ех 6907 40 00 10 - плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см 10 10 0 0 0
ех 6907 21 00 90 - - - подвiйна плитка типу "шпальтплаттен" 5 5 0 0 0
ех 6907 22 00 90 - - - подвiйна плитка типу "шпальтплаттен" 5 5 0 0 0
ех 6907 23 00 90 - - - подвiйна плитка типу "шпальтплаттен" 5 5 0 0 0
ех 6907 21 00 90 - - - iнша 5 5 0 0 0
ех 6907 22 00 90 - - - iнша 5 5 0 0 0
ех 6907 23 00 90 - - - iнша 5 5 0 0 0
ех 6907 30 00 90 - - - iнша 5 5 0 0 0
ех 6907 40 00 90 - - - iнша 5 5 0 0 0
ех 6907 21 00 90 - - - подвiйна плитка типу "шпальтплаттен" 5 5 0 0 0
ех 6907 22 00 90 - - - подвiйна плитка типу "шпальтплаттен" 5 5 0 0 0
ех 6907 23 00 90 - - - подвiйна плитка типу "шпальтплаттен" 5 5 0 0 0
ех 6907 21 00 90 - - - - з поверхнею не бiльш як 90 см2 5 5 0 0 0
ех 6907 22 00 90 - - - - з поверхнею не бiльш як 90 см2 5 5 0 0 0
ех 6907 23 00 90 - - - - з поверхнею не бiльш як 90 см2 5 5 0 0 0
ех 6907 30 00 90 - - - - з поверхнею не бiльш як 90 см2 5 5 0 0 0
ех 6907 40 00 90 - - - - з поверхнею не бiльш як 90 см2 5 5 0 0 0
ех 6907 21 00 90 - - - - - з кам'яної керамiки 5 5 0 0 0
ех 6907 22 00 90 - - - - - з кам'яної керамiки 5 5 0 0 0
ех 6907 23 00 90 - - - - - з кам'яної керамiки 5 5 0 0 0
ех 6907 40 00 90 - - - - - з кам'яної керамiки 5 5 0 0 0
ех 6907 21 00 90 - - - - - з фаянсу або тонкої керамiки 5 5 0 0 0
ех 6907 22 00 90 - - - - - з фаянсу або тонкої керамiки 5 5 0 0 0
ех 6907 23 00 90 - - - - - з фаянсу або тонкої керамiки 5 5 0 0 0
ех 6907 40 00 90 - - - - - з фаянсу або тонкої керамiки 5 5 0 0 0
ех 6907 21 00 90 - - - - - iнша 5 5 0 0 0
ех 6907 22 00 90 - - - - - iнша 5 5 0 0 0
ех 6907 23 00 90 - - - - - iнша 5 5 0 0 0
ех 6907 40 00 90 - - - - - iнша 5 5 0 0 0
  6909 11 00 00 - - з фарфору 10 10 0 0 0
  6909 12 00 00 - - вироби, в яких твердiсть еквiвалентна 9 або бiльше за шкалою Мооса (Mohs) 5 5 0 0 0
  6909 19 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  6909 90 00 00 - iншi 2 2 0 0 0
  6910 10 00 00 - з фарфору 10 10 0 0 0
  6910 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0
  6911 10 00 00 - посуд та прибори столовi або кухоннi 10 10 0 0 0
  6911 90 00 00 - iнший 10 10 0 0 0
  6912 00 21 00 - з грубої керамiки 5 5 0 0 0
  6912 00 81 00 - з грубої керамiки 5 5 0 0 0
ех 6912 00 23 00 - з кам'яної керамiки 5 5 0 0 0
ех 6912 00 83 00 - з кам'яної керамiки 5 5 0 0 0
ех 6912 00 25 00 - з фаянсу або тонкої керамiки 5 5 0 0 0
ех 6912 00 85 00 - з фаянсу або тонкої керамiки 5 5 0 0 0
  6912 00 29 00 - iншi 5 5 0 0 0
  6912 00 89 00 - iншi 5 5 0 0 0
  6913 10 00 00 - з фарфору 5 5 0 0 0
  6913 90 10 00 - - з грубої керамiки 10 10 0 0 0
  6913 90 93 00 - - - з фаянсу або тонкої керамiки 10 10 0 0 0
  6913 90 98 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  6914 10 00 00 - з фарфору 5 5 0 0 0
  6914 90 00 00 - iншi 10 10 0 0 0
  7001 00 10 00 - склобiй, скрап скляний та iншi вiдходи скла 5 5 0 0 0
  7001 00 91 00 - - оптичне скло 5 5 0 0 0
  7001 00 99 00 - - iнше 5 5 0 0 0
  7002 10 00 00 - кулi 10 10 0 0 0
  7002 20 10 00 - - з оптичного скла 2 2 0 0 0
  7002 20 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  7002 31 00 00 - - з плавленого кварцу або iнших плавлених оксидiв кремнiю 5 5 0 0 0
  7002 32 00 00 - - з iншого скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 х 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0 °C до 300 °C 5 5 0 0 0
  7002 39 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  7003 12 10 00 - - - з оптичного скла 10 10 0 0 0
  7003 12 91 00 - - - - з невiдбивальним шаром 10 10 0 0 0
  7003 12 99 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  7003 19 10 00 - - - з оптичного скла 10 10 0 0 0
  7003 19 90 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  7003 20 00 00 - листи армованi 10 10 0 0 0
  7003 30 00 00 - профiлi 10 10 0 0 0
  7004 20 10 00 - - скло оптичне 10 10 0 0 0
  7004 20 91 00 - - - з невiдбивальним шаром 10 10 0 0 0
  7004 20 99 00 - - - iнше 10 10 0 0 0
  7004 90 10 00 - - скло оптичне 10 10 0 0 0
  7004 90 80 00 - - iнше 10 10 0 0 0
  7005 10 05 00 - - з невiдбивальним шаром 10 10 0 0 0
  7005 10 25 00 - - - не бiльш як 3,5 мм 10 10 0 0 0
  7005 10 30 00 - - - бiльш як 3,5 мм, але не бiльш як 4,5 мм 10 10 0 0 0
  7005 10 80 00 - - - бiльш як 4,5 мм 10 10 0 0 0
  7005 21 25 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 10 0 0 0
  7005 21 25 90 - - - - iнше 10 10 0 0 0
  7005 21 30 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 10 0 0 0
  7005 21 30 90 - - - - iнше 10 10 0 0 0
  7005 21 80 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 10 0 0 0
  7005 21 80 90 - - - - iнше 10 10 0 0 0
  7005 29 25 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 10 0 0 0
  7005 29 25 90 - - - - iнше 10 10 0 0 0
  7005 29 35 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 10 0 0 0
  7005 29 35 90 - - - - iнше 10 10 0 0 0
  7005 29 80 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 10 0 0 0
  7005 29 80 90 - - - - iнше 10 10 0 0 0
  7005 30 00 00 - армоване скло 10 10 0 0 0
  7006 00 10 00 - скло оптичне 10 10 0 0 0
  7006 00 90 00 - iнше 10 10 0 0 0
  7007 11 10 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 8 0 0 0
  7007 11 10 90 - - - - iншi 8 8 0 0 0
  7007 11 90 00 - - - iнше 5 5 0 0 0
  7007 19 10 00 - - - емальоване 5 5 0 0 0
  7007 19 20 00 - - - забарвлене по всiй масi (тоноване), матове, плаковане або дубльоване чи таке, що має поглинальний або вiдбивальний шар 10 10 0 0 0
  7007 19 80 00 - - - iнше 5 5 0 0 0
  7007 21 20 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7007 21 20 30 - - - - вiтрове скло, необрамлене, для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  7007 21 20 90 - - - - iнше 8 8 0 0 0
  7007 21 80 00 - - - iнше 5 5 0 0 0
  7007 29 00 00 - - iнше 5 5 0 0 0
  7008 00 20 00 - забарвленi по всiй масi, матовi чи такi, що мають поглинальний або вiдбивальний шар 5 5 0 0 0
  7008 00 81 00 - - якi складаються з двох скляних листiв, герметично скрiплених за периметром i роздiлених шаром повiтря чи iнших газiв або вакуумом 10 10 0 0 0
  7008 00 89 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  7009 10 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7009 10 00 90 - - iншi 10 10 0 0 0
  7009 91 00 00 - - без рам 10 10 0 0 0
  7009 92 00 00 - - у рамах 10 10 0 0 0
  7010 10 00 00 - ампули 1 1 0 0 0
  7010 20 00 00 - пробки, кришки та аналогiчнi вироби 5 5 0 0 0
  7010 90 10 10 - - - номiнальною мiсткiстю не бiльш як 0,15 л 6,5 6,5 0 0 0
  7010 90 10 90 - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  7010 90 21 00 - - - виготовленi iз скляних трубок 5 5 0 0 0
  7010 90 31 10 - - - - - пляшки для харчових продуктiв та напоїв з безбарвного скла 0 0 0 0 0
  7010 90 31 90 - - - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  7010 90 41 00 - - - - - - - - 1 л або бiльше 0 0 0 0 0
  7010 90 43 00 - - - - - - - - бiльш як 0,33 л, але менш як 1 л 6,5 6,5 0 0 0
  7010 90 45 00 - - - - - - - - 0,15 л або бiльше, але не бiльш як 0,33 л 6,5 6,5 0 0 0
  7010 90 47 00 - - - - - - - - менш як 0,15 л 6,5 6,5 0 0 0
  7010 90 51 00 - - - - - - - - 1 л або бiльше 6,5 6,5 0 0 0
  7010 90 53 00 - - - - - - - - бiльш як 0,33 л, але менш як 1 л 6,5 6,5 0 0 0
  7010 90 55 00 - - - - - - - - 0,15 л або бiльше, але не бiльш як 0,33 л 6,5 6,5 0 0 0
  7010 90 57 00 - - - - - - - - менш як 0,15 л 6,5 6,5 0 0 0
  7010 90 61 00 - - - - - - - 0,25 л або бiльше 6,5 6,5 0 0 0
  7010 90 67 00 - - - - - - - менш як 0,25 л 6,5 6,5 0 0 0
  7010 90 71 10 - - - - - - - не бiльш як 0,15 л 5 5 0 0 0
  7010 90 71 90 - - - - - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  7010 90 79 00 - - - - - - не бiльш як 0,055 л 5 5 0 0 0
  7010 90 91 00 - - - - - - з безбарвного скла 6,5 6,5 0 0 0
  7010 90 99 00 - - - - - - з кольорового скла 6,5 6,5 0 0 0
  7011 10 00 00 - для електричного освiтлювального обладнання 10 10 0 0 0
  7011 20 00 00 - для електронно-променевих трубок 10 10 0 0 0
  7011 90 00 00 - iншi 10 10 0 0 0
  7013 10 00 00 - iз склокерамiки 8 8 0 0 0
  7013 22 10 00 - - - ручного виготовлення 8 8 0 0 0
  7013 22 90 00 - - - механiчного виготовлення 8 8 0 0 0
  7013 28 10 00 - - - ручного виготовлення 8 8 0 0 0
  7013 28 90 00 - - - механiчного виготовлення 8 8 0 0 0
  7013 33 11 00 - - - - огранованi або iнакше оздобленi 8 8 0 0 0
  7013 33 19 00 - - - - iншi 8 8 0 0 0
  7013 33 91 00 - - - - огранованi або iнакше оздобленi 8 8 0 0 0
  7013 33 99 00 - - - - iншi 8 8 0 0 0
  7013 37 10 00 - - - iз змiцненого скла 8 8 0 0 0
  7013 37 51 00 - - - - - огранованi або iнакше оздобленi 8 8 0 0 0
  7013 37 59 00 - - - - - iншi 8 8 0 0 0
  7013 37 91 00 - - - - - огранованi або iнакше оздобленi 8 8 0 0 0
  7013 37 99 00 - - - - - iншi 8 8 0 0 0
  7013 41 10 00 - - - ручного виготовлення 10 10 0 0 0
  7013 41 90 00 - - - механiчного виготовлення 10 10 0 0 0
  7013 42 00 00 - - iз скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 x 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0 °C до 300 °C 10 10 0 0 0
  7013 49 10 00 - - - iз змiцненого скла 10 10 0 0 0
  7013 49 91 00 - - - - ручного виготовлення 10 10 0 0 0
  7013 49 99 00 - - - - механiчного виготовлення 10 10 0 0 0
  7013 91 10 00 - - - ручного виготовлення 10 10 0 0 0
  7013 91 90 00 - - - механiчного виготовлення 10 10 0 0 0
  7013 99 00 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  7014 00 00 00 Склянi вироби для сигналiзацiї та оптичнi елементи iз скла (крiм перелiчених у товарнiй позицiї 7015), оптично не обробленi 10 10 0 0 0
  7015 10 00 00 - скло для окулярiв, що коригують зiр 10 10 0 0 0
  7015 90 00 00 - iншi 10 10 0 0 0
  7016 10 00 00 - кубики, квадратики та iншi невеликi склянi форми, на основi чи без неї, для мозаїк або аналогiчних оздоблень 10 10 0 0 0
  7016 90 10 00 - - вiтражi та подiбнi вироби 10 10 0 0 0
  7016 90 40 00 - - блоки та цегла для будiвництва 10 10 0 0 0
  7016 90 70 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  7017 10 00 00 - з плавленого кварцу або iнших плавлених оксидiв кремнiю 10 10 0 0 0
  7017 20 00 00 - з iншого скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 х 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0 °C до 300 °C 10 10 0 0 0
  7017 90 00 00 - iнший 10 10 0 0 0
  7018 10 11 00 - - - огранованi та полiрованi механiчно 10 10 0 0 0
  7018 10 19 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  7018 10 30 00 - - вироби, що iмiтують перли 10 10 0 0 0
  7018 10 51 00 - - - огранованi та полiрованi механiчно 10 10 0 0 0
  7018 10 59 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  7018 10 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  7018 20 00 00 - мiкросфери iз скла дiаметром не бiльш як 1 мм 10 10 0 0 0
  7018 90 10 00 - - склянi очi; вироби у виглядi невеликих форм iз скла 10 10 0 0 0
  7018 90 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  7019 11 00 00 - - скловолокно завдовжки не бiльш як 50 мм 10 10 0 0 0
  7019 12 00 00 - - рiвниця 10 10 0 0 0
  7019 19 10 00 - - - з ниток 10 10 0 0 0
  7019 19 90 00 - - - з волокон 10 10 0 0 0
ех 7019 31 00 00 - - - з ниток 8 8 0 0 0
ех 7019 31 00 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
ех 7019 32 00 00 - - - з ниток 3 3 0 0 0
ех 7019 32 00 00 - - - iншi 3 3 0 0 0
  7019 39 00 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  7019 40 00 00 - тканини з рiвницi 10 10 0 0 0
  7019 51 00 00 - - завширшки не бiльш як 30 см 10 10 0 0 0
  7019 52 00 00 - - завширшки бiльш як 30 см, полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю менш як 250 г/м2, з ниток лiнiйної щiльностi не бiльш як 136 тексiв на одиничну нитку 10 10 0 0 0
  7019 59 00 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  7019 90 00 00 - iншi 10 10 0 0 0
  7020 00 05 00 - реакторнi трубки кварцовi i патрони, призначенi для установлення в дифузiйних печах та печах окислення для виробництва напiвпровiдникових матерiалiв 0 0 0 0 0
  7020 00 07 00 - - не завершенi у виробництвi 10 10 0 0 0
  7020 00 08 00 - - завершенi у виробництвi 10 10 0 0 0
  7020 00 10 10 - - - тиглi з плавленого кварцу 2 2 0 0 0
  7020 00 10 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  7020 00 30 00 - - iз скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 x 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0 °C до 300 °C 10 10 0 0 0
  7020 00 80 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  7101 10 00 00 - перли природнi 5 5 0 0 0
  7101 21 00 00 - - необробленi 5 5 0 0 0
  7101 22 00 00 - - обробленi 5 5 0 0 0
  7102 10 00 00 - несортованi 2 2 0 0 0
  7102 21 00 00 - - необробленi або просто розпилянi, розколотi або обдертi 5 5 0 0 0
  7102 29 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  7102 31 00 00 - - необробленi або просто розпилянi, розколотi або обдертi 0 0 0 0 0
  7102 39 00 10 - - - призначенi для переогранення 10 10 0 0 0
  7102 39 00 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  7103 10 00 00 - необроблене чи просто розпиляне або пiддане чорновiй обробцi 2 2 0 0 0
  7103 91 00 00 - - рубiни, сапфiри i смарагди 2 2 0 0 0
  7103 99 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  7104 10 00 00 - кварц п'єзоелектричний 2 2 0 0 0
  7104 20 00 00 - iнше, необроблене чи просто розпиляне або пiддане чорновiй обробцi 2 2 0 0 0
  7104 90 00 00 - iнше 2 2 0 0 0
  7105 10 00 10 - - з природних алмазiв 2 2 0 0 0
  7105 10 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0
  7105 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0
  7106 10 00 00 - порошок 2 2 0 0 0
  7106 91 00 00 - - у необробленому виглядi 2 2 0 0 0
  7106 92 00 00 - - у напiвобробленому виглядi 2 2 0 0 0
  7107 00 00 00 Метали недорогоцiннi, плакованi срiблом, напiвобробленi 2 2 0 0 0
  7108 11 00 00 - - порошок 2 2 0 0 0
  7108 12 00 00 - - в iншому необробленому виглядi 2 2 0 0 0
  7108 13 10 00 - - - бруски, дрiт, стрижнi та профiлi; пластини; листи та смужки завтовшки бiльш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (пiдкладки) 2 2 0 0 0
  7108 13 80 10 - - - - труби, трубки та порожнистi бруски 5 5 0 0 0
  7108 13 80 90 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  7108 20 00 00 - монетарне 2 2 0 0 0
  7109 00 00 00 Метали недорогоцiннi або срiбло, плакованi золотом, необробленi або напiвобробленi 2 2 0 0 0
  7110 11 00 00 - - необроблена або у виглядi порошку 2 2 0 0 0
  7110 19 10 00 - - - бруски, дрiт, стрижнi, профiлi; плитки; листи та смужки завтовшки бiльш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (пiдкладки) 2 2 0 0 0
  7110 19 80 00 - - - iнша 2 2 0 0 0
  7110 21 00 00 - - необроблений або у виглядi порошку 2 2 0 0 0
  7110 29 00 00 - - iнший 2 2 0 0 0
  7110 31 00 00 - - необроблений або у виглядi порошку 2 2 0 0 0
  7110 39 00 00 - - iнший 2 2 0 0 0
  7110 41 00 00 - - необробленi або у виглядi порошку 2 2 0 0 0
  7110 49 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  7111 00 00 00 Метали недорогоцiннi, срiбло або золото, плакованi платиною, необробленi або напiвобробленi 5 5 0 0 0
  7112 30 00 00 - зола з вмiстом дорогоцiнних металiв або сполук дорогоцiнних металiв 2 2 0 0 0
  7112 91 00 00 - - золота, а також металiв, плакованих золотом, за винятком вiдходiв iз вмiстом iнших дорогоцiнних металiв 2 2 0 0 0
  7112 92 00 00 - - платини, а також металiв, плакованих платиною, за винятком вiдходiв iз вмiстом iнших дорогоцiнних металiв 2 2 0 0 0
  7112 99 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  7113 11 00 00 - - iз срiбла, що має або не має покриття, плакованого або неплакованого iншими дорогоцiнними металами 10 10 0 0 0
  7113 19 00 00 - - з iнших дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих або неплакованих дорогоцiнними металами 10 10 0 0 0
  7113 20 00 00 - з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами 10 10 0 0 0
  7114 11 00 00 - - iз срiбла, що має чи не має покриття, плакованого або неплакованого iншими дорогоцiнними металами 10 10 0 0 0
  7114 19 00 00 - - з iнших дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих чи неплакованих дорогоцiнними металами 10 10 0 0 0
  7114 20 00 00 - з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами 10 10 0 0 0
  7115 10 00 00 - каталiзатори у формi сiтки з дроту або решiтки з платини 0 0 0 0 0
  7115 90 00 10 - - з дорогоцiнних металiв 10 10 0 0 0
  7115 90 00 90 - - з металiв, плакованих дорогоцiнними металами 10 10 0 0 0
  7116 10 00 00 - з природних або культивованих перлiв 10 10 0 0 0
  7116 20 11 00 - - намисто, браслети та iншi вироби з природного, дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння, просто нанизаного, без застiбок або iнших пристосувань 10 10 0 0 0
  7116 20 80 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  7117 11 00 00 - - запонки та заколки 5 5 0 0 0
  7117 19 00 01 - - - такi, що мають частини iз скла 10 10 0 0 0
  7117 19 00 10 - - - - позолоченi, покритi срiблом або покритi гальванiчним способом платиною 5 5 0 0 0
  7117 19 00 90 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  7117 90 00 00 - iншi 10 10 0 0 0
  7118 10 00 00 - монети (крiм золотих), якi не можуть бути законним платiжним засобом 5 5 0 0 0
  7118 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0
  7201 10 11 00 - - - з масовою часткою кремнiю 1 % або менше 5 5 0 0 0
  7201 10 19 00 - - - з масовою часткою кремнiю понад 1 % 5 5 0 0 0
  7201 10 30 00 - - з масовою часткою марганцю понад 0,1 %, але не бiльш як 0,4 % 5 5 0 0 0
  7201 10 90 00 - - з масовою часткою марганцю менш як 0,1 % 5 5 0 0 0
  7201 20 00 00 - чавун переробний нелегований з масовою часткою фосфору понад 0,5 % 5 5 0 0 0
  7201 50 10 00 - - чавун переробний легований з масовою часткою титану понад 0,3 %, але не бiльш як 1 %, i ванадiю понад 0,5 %, але не бiльш як 1 % 5 5 0 0 0
  7201 50 90 00 - - iнший 5 5 0 0 0
  7202 11 20 00 - - - у гранулах розмiром не бiльш як 5 мм та з масовою часткою марганцю понад 65 % 3 3 0 0 0
  7202 11 80 00 - - - iнший 5 5 0 0 0
  7202 19 00 00 - - iнший 5 5 0 0 0
  7202 21 00 00 - - з масовою часткою кремнiю понад 55 % 3 3 0 0 0
  7202 29 10 00 - - - з масовою часткою магнiю 4 % або бiльше, але не бiльш як 10 % 3 3 0 0 0
  7202 29 90 00 - - - iнший 3 3 0 0 0
  7202 30 00 00 - феросилiкомарганець 3 3 0 0 0
  7202 41 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 4 %, але не бiльш як 6 % 0 0 0 0 0
  7202 41 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 6 % 0 0 0 0 0
  7202 49 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю не бiльш як 0,05 % 3 3 0 0 0
  7202 49 50 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,05 %, але не бiльш як 0,5 % 0 0 0 0 0
  7202 49 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,5 %, але не бiльш як 4 % 3 3 0 0 0
  7202 50 00 00 - феросилiкохром 2 2 0 0 0
  7202 60 00 00 - феронiкель 3 3 0 0 0
  7202 70 00 00 - феромолiбден 2 2 0 0 0
  7202 80 00 00 - феровольфрам та феросилiковольфрам 3 3 0 0 0
  7202 91 00 00 - - феротитан i феросилiкотитан 2 2 0 0 0
  7202 92 00 00 - - ферованадiй 2 2 0 0 0
  7202 93 00 00 - - феронiобiй 2 2 0 0 0
  7202 99 10 00 - - - ферофосфор 3 3 0 0 0
  7202 99 30 00 - - - феросилiкомагнiй 3 3 0 0 0
  7202 99 80 00 - - - iнший 3 3 0 0 0
  7203 10 00 00 - продукти прямого вiдновлення залiзної руди 5 5 0 0 0
  7203 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0
  7204 10 00 00 - вiдходи та брухт ливарного чавуну 0 5 0 0 0
  7204 21 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 8 % або бiльше 0 5 0 0 0
  7204 21 90 00 - - - iншої 0 5 0 0 0
  7204 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7204 30 00 00 - вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi 0 0 0 0 0
  7204 41 10 00 - - - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки 0 0 0 0 0
  7204 41 91 00 - - - - пакетованi 0 0 0 0 0
  7204 41 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7204 49 10 00 - - - подрiбненi (рiзанi) 0 5 0 0 0
  7204 49 30 00 - - - - пакетованi 0 5 0 0 0
  7204 49 90 00 - - - - iншi 0 5 0 0 0
  7204 50 00 00 - зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки) 0 0 0 0 0
  7205 10 00 00 - гранули 5 5 0 0 0
  7205 21 00 00 - - з легованої сталi 5 5 0 0 0
  7205 29 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  7206 10 00 00 - зливки 0 0 0 0 0
  7206 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0
  7207 11 11 00 - - - - з автоматної сталi 0 0 0 0 0
  7207 11 14 00 - - - - - завтовшки не бiльш як 130 мм 0 0 0 0 0
  7207 11 16 00 - - - - - завтовшки понад 130 мм 0 0 0 0 0
  7207 11 90 00 - - - кованi 0 0 0 0 0
  7207 12 10 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0 0 0 0
  7207 12 90 00 - - - кованi 0 0 0 0 0
  7207 19 12 00 - - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0 0 0 0
  7207 19 19 00 - - - - кованi 0 0 0 0 0
  7207 19 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7207 20 11 00 - - - - з автоматної сталi 0 0 0 0 0
  7207 20 15 00 - - - - - вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 0 0 0
  7207 20 17 00 - - - - - вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7207 20 19 00 - - - кованi 0 0 0 0 0
  7207 20 32 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0 0 0 0
  7207 20 39 00 - - - кованi 0 0 0 0 0
  7207 20 52 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0 0 0 0
  7207 20 59 00 - - - кованi 0 0 0 0 0
  7207 20 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7208 10 00 00 - у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, з рельєфним малюнком 0 0 0 0 0
  7208 25 00 00 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7208 26 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм 0 0 0 0 0
  7208 27 00 00 - - завтовшки меншяк 3 мм 0 0 0 0 0
  7208 36 00 00 - - завтовшки понад 10 мм 0 0 0 0 0
  7208 37 00 00 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм 0 0 0 0 0
  7208 38 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 4,75 мм 0 0 0 0 0
  7208 39 00 00 - - завтовшки меншяк 3 мм 0 0 0 0 0
  7208 40 00 00 - не у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, з рельєфним малюнком 0 0 0 0 0
  7208 51 20 00 - - - завтовшки понад 15 мм 0 0 0 0 0
  7208 51 91 00 - - - - 2050 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7208 51 98 00 - - - - менш як 2050 мм 0 0 0 0 0
  7208 52 10 00 - - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки не бiльш як 1250 мм 0 0 0 0 0
  7208 52 91 00 - - - - 2050 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7208 52 99 00 - - - - менш як 2050 мм 0 0 0 0 0
  7208 53 10 00 - - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки не бiльш як 1250 мм i завтовшки 4 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7208 53 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  7208 54 00 00 - - завтовшки менш як 3 мм 0 0 0 0 0
  7208 90 20 00 - - перфорований 0 0 0 0 0
  7208 90 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7209 15 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7209 16 10 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0
  7209 16 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  7209 17 10 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0
  7209 17 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  7209 18 10 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0
  7209 18 91 00 - - - - завтовшки 0,35 мм або бiльше, але менш як 0,5 мм 0 0 0 0 0
  7209 18 99 00 - - - - завтовшки менш як 0,35 мм 0 0 0 0 0
  7209 25 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7209 26 10 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0
  7209 26 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  7209 27 10 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0
  7209 27 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  7209 28 10 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0
  7209 28 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  7209 90 20 00 - - перфорований 0 0 0 0 0
  7209 90 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7210 11 00 00 - - завтовшки 0,5 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7210 12 20 00 - - - бiла жерсть 0 0 0 0 0
  7210 12 80 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  7210 20 00 00 - з гальванiчним або iншим покриттям свинцем, включаючи свинцево-олов'яний сплав 0 0 0 0 0
  7210 30 00 00 - електролiтично оцинкований 0 0 0 0 0
  7210 41 00 00 - - гофрований 0 0 0 0 0
  7210 49 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7210 50 00 00 - з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом i оксидами хрому 0 0 0 0 0
  7210 61 00 00 - - з гальванiчним або iншим покриттям сплавом алюмiнiю i цинку 0 0 0 0 0
  7210 69 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7210 70 10 00 - - бiла жерсть та вироби з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакованi 0 0 0 0 0
  7210 70 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7210 90 30 00 - - плакований 0 0 0 0 0
  7210 90 40 00 - - луджений з вiдбитком 0 0 0 0 0
  7210 90 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7211 13 00 00 - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки понад 150 мм i завтовшки 4 мм або бiльше, не у рулонах i без рельєфного малюнка 0 0 0 0 0
  7211 14 00 00 - - iнший, завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7211 19 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7211 23 20 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0
  7211 23 30 00 - - - - завтовшки 0,35 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7211 23 80 00 - - - - завтовшки меншяк 0,35 мм 0 0 0 0 0
  7211 29 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7211 90 20 00 - - перфорований 0 0 0 0 0
  7211 90 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7212 10 10 00 - - бiла жерсть без подальшого оброблення, крiм оброблення поверхнi 0 0 0 0 0
  7212 10 90 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7212 20 00 00 - електролiтично оцинкований 0 0 0 0 0
  7212 30 00 00 - iнакше оцинкований 0 0 0 0 0
  7212 40 20 00 - - бiла жерсть, без подальшого оброблення, крiм лакування; прокат з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакований 0 0 0 0 0
  7212 40 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7212 50 20 00 - - з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому 0 0 0 0 0
  7212 50 30 00 - - з гальванiчним або iншим покриттям хромом або нiкелем 0 0 0 0 0
  7212 50 40 00 - - з гальванiчним або iншим покриттям мiддю 0 0 0 0 0
  7212 50 61 00 - - - з гальванiчним або iншим покриттям сплавами алюмiнiю та цинку 0 0 0 0 0
  7212 50 69 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  7212 50 90 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7212 60 00 00 - плакований 0 0 0 0 0
  7213 10 00 00 - що мають вм'ятини, ребра, канавки або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування 0 0 0 0 0
  7213 20 00 00 - iншi, з автоматної сталi 0 0 0 0 0
  7213 91 10 00 - - - для армування бетону 0 0 0 0 0
  7213 91 20 00 - - - для змiцнювання шинного корду 0 0 0 0 0
  7213 91 41 00 - - - - з масовою часткою вуглецю 0,06 % або менше 0 0 0 0 0
  7213 91 49 00 - - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,06 %, але менш як 0,25 % 0 0 0 0 0
  7213 91 70 00 - - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але не бiльш як 0,75 % 0 0 0 0 0
  7213 91 90 00 - - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,75 % 0 0 0 0 0
  7213 99 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 0 0 0 0 0
  7213 99 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7214 10 00 00 - кованi 0 0 0 0 0
  7214 20 00 00 - що мають вм'ятини, ребра, борозни або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування, або тi, що зазнали кручення пiсля прокатування 0 0 0 0 0
  7214 30 00 00 - iншi, з автоматної сталi 0 0 0 0 0
  7214 91 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 0 0 0 0 0
  7214 91 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7214 99 10 00 - - - - для армування бетону 0 0 0 0 0
  7214 99 31 00 - - - - - 80 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7214 99 39 00 - - - - - менш як 80 мм 0 0 0 0 0
  7214 99 50 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7214 99 71 00 - - - - - 80 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7214 99 79 00 - - - - - менш як 80 мм 0 0 0 0 0
  7214 99 95 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7215 10 00 00 - з автоматної сталi, без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення в холодному станi 0 0 0 0 0
  7215 50 11 00 - - - прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу 0 0 0 0 0
  7215 50 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7215 50 80 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7215 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  7216 10 00 00 - профiлi U-, i- або H-подiбнi без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки менш як 80 мм 0 0 0 0 0
  7216 21 00 00 - - профiлi L-подiбнi 0 0 0 0 0
  7216 22 00 00 - - профiлi T-подiбнi 0 0 0 0 0
  7216 31 10 00 - - - заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 220 мм 0 0 0 0 0
  7216 31 90 00 - - - заввишки понад 220 мм 0 0 0 0 0
  7216 32 11 00 - - - - з паралельними полицями 0 0 0 0 0
  7216 32 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7216 32 91 00 - - - - з паралельними полицями 0 0 0 0 0
  7216 32 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7216 33 10 00 - - - заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 180 мм 0 0 0 0 0
  7216 33 90 00 - - - заввишки понад 180 мм 0 0 0 0 0
  7216 40 10 00 - - профiлi L-подiбнi 0 0 0 0 0
  7216 40 90 00 - - профiлi T-подiбнi 0 0 0 0 0
  7216 50 10 00 - - з поперечним перерiзом, який можна вписати у квадрат iз стороною не бiльш як 80 мм 0 0 0 0 0
  7216 50 91 00 - - - штабобульб 0 0 0 0 0
  7216 50 99 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7216 61 10 00 - - - профiлi C-, L-, U-, Z-подiбнi, у формi омеги, або незамкнутi профiлi 0 0 0 0 0
  7216 61 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7216 69 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7216 91 10 00 - - - профiльованi (ребристi) листи 0 0 0 0 0
  7216 91 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7216 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7217 10 10 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм 0 0 0 0 0
  7217 10 31 00 - - - - який має вм'ятини, ребра, борозни або iншi рельєфи, отриманi у процесi прокатування 0 0 0 0 0
  7217 10 39 00 - - - - iнший 0 0 0 0 0
  7217 10 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 0 0 0
  7217 10 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7217 20 10 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм 0 0 0 0 0
  7217 20 30 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не менш як 0,8 мм 0 0 0 0 0
  7217 20 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 0 0 0
  7217 20 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7217 30 41 00 - - - покритий мiддю 0 0 0 0 0
  7217 30 49 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  7217 30 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 0 0 0
  7217 30 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7217 90 20 00 - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 0 0 0 0 0
  7217 90 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 0 0 0
  7217 90 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7218 10 00 00 - зливки та iншi первиннi форми 0 0 0 0 0
  7218 91 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7218 91 80 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7218 99 11 00 - - - - катана або одержана безперервним литтям 0 0 0 0 0
  7218 99 19 00 - - - - кована 0 0 0 0 0
  7218 99 20 00 - - - - катана або одержана безперервним литтям 0 0 0 0 0
  7218 99 80 00 - - - - кована 0 0 0 0 0
  7219 11 00 00 - - завтовшки понад 10 мм 0 0 0 0 0
  7219 12 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7219 12 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7219 13 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7219 13 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7219 14 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7219 14 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7219 21 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7219 21 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7219 22 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7219 22 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7219 23 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм 0 0 0 0 0
  7219 24 00 00 - - завтовшки менш як 3 мм 0 0 0 0 0
  7219 31 00 00 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7219 32 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7219 32 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7219 33 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7219 33 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7219 34 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7219 34 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7219 35 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7219 35 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7219 90 20 00 - - перфорований 0 0 0 0 0
  7219 90 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7220 11 00 00 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7220 12 00 00 - - завтовшки менш як 4,75 мм 0 0 0 0 0
  7220 20 21 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7220 20 29 00 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7220 20 41 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7220 20 49 00 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7220 20 81 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7220 20 89 00 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7220 90 20 00 - - перфорований 0 0 0 0 0
  7220 90 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7221 00 10 00 - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7221 00 90 00 - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7222 11 11 00 - - - - 2,5 % або бiльше нiкелю 0 0 0 0 0
  7222 11 19 00 - - - - менш як 2,5 % нiкелю 0 0 0 0 0
  7222 11 81 00 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7222 11 89 00 - - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7222 19 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7222 19 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7222 20 11 00 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7222 20 19 00 - - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7222 20 21 00 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7222 20 29 00 - - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7222 20 31 00 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7222 20 39 00 - - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7222 20 81 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7222 20 89 00 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7222 30 51 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0
  7222 30 91 00 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0
  7222 30 97 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7222 40 10 00 - - без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування 0 0 0 0 0
  7222 40 50 00 - - без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення у холодному станi 0 0 0 0 0
  7222 40 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7223 00 11 00 - - з масовою часткою нiкелю 28 % або бiльше, але не бiльш як 31 %, та хрому 20 % або бiльше, але не бiльш як 22 % 0 0 0 0 0
  7223 00 19 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7223 00 91 00 - - з масовою часткою хрому 13 % або бiльше, але не бiльш як 25 %, та алюмiнiю 3,5 % або бiльше, але не бiльш як 6 % 0 0 0 0 0
  7223 00 99 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7224 10 10 00 - - iнструментальної сталi 0 0 0 0 0
  7224 10 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7224 90 02 00 - - iнструментальної сталi 0 0 0 0 0
  7224 90 03 00 - - - - - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0
  7224 90 05 00 - - - - - - з масовою часткою вуглецю 0,7 % або менше i марганцю 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 1,2 %, та кремнiю 0,6 % або бiльше, але не бiльш як 2,3 %; з вмiстом бору 0,0008 % або бiльше за умови, що нiякий iнший елемент не досягає мiнiмального вмiсту, наведеного у примiтцi 1 (f) до цiєї групи 0 0 0 0 0
  7224 90 07 00 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7224 90 14 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7224 90 18 00 - - - - кованi 0 0 0 0 0
  7224 90 31 00 - - - - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше 0 0 0 0 0
  7224 90 38 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7224 90 90 00 - - - - кованi 0 0 0 0 0
  7225 11 00 00 - - текстурований з орiєнтованим зерном 0 0 0 0 0
  7225 19 10 00 - - - гарячекатаний 0 0 0 0 0
  7225 19 90 00 - - - холоднокатаний 0 0 0 0 0
  7225 30 10 00 - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0
  7225 30 30 00 - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0
  7225 30 90 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7225 40 12 00 - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0
  7225 40 15 00 - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0
  7225 40 40 00 - - - завтовшки понад 10 мм 0 0 0 0 0
  7225 40 60 00 - - - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм 0 0 0 0 0
  7225 40 90 00 - - - завтовшки менш як 4,75 мм 0 0 0 0 0
  7225 50 20 00 - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0
  7225 50 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7225 91 00 00 - - електролiтично оцинкований 0 0 0 0 0
  7225 92 00 00 - - iнакше оцинкований 0 0 0 0 0
  7225 99 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7226 11 00 00 - - текстурований з орiєнтованим зерном 0 0 0 0 0
  7226 19 10 00 - - - без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування 0 0 0 0 0
  7226 19 80 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  7226 20 00 00 - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0
  7226 91 20 00 - - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0
  7226 91 91 00 - - - - завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7226 91 99 00 - - - - завтовшки менш як 4,75 мм 0 0 0 0 0
  7226 92 00 00 - - без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi) 0 0 0 0 0
  7226 99 10 00 - - - електролiтично оцинкований 0 0 0 0 0
  7226 99 30 00 - - - iнакше оцинкований 0 0 0 0 0
  7226 99 70 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  7227 10 00 00 - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0
  7227 20 00 00 - iз сталi кремнiєво-марганцевої 0 0 0 0 0
  7227 90 10 00 - - з масовою часткою бору 0,0008 % або бiльше, при цьому нiякий iнший елемент не досягає мiнiмального вмiсту, наведеного у примiтцi 1 (f) до цiєї групи 0 0 0 0 0
  7227 90 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше 0 0 0 0 0
  7227 90 95 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7228 10 20 00 - - без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування; гарячекатанi або гарячетягнутi або пресованi, без подальшого оброблення, крiм плакування 0 0 0 0 0
  7228 10 50 00 - - кованi 0 0 0 0 0
  7228 10 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7228 20 10 00 - - прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу, прокатанi за чотирма гранями 0 0 0 0 0
  7228 20 91 00 - - - без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування; гарячекатанi, гарячетягнутi або пресованi, без подальшого оброблення, крiм плакування 0 0 0 0 0
  7228 20 99 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7228 30 20 00 - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0
  7228 30 41 00 - - - круглого поперечного перерiзу дiаметром 80 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7228 30 49 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7228 30 61 00 - - - - 80 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7228 30 69 00 - - - - менш як 80 мм 0 0 0 0 0
  7228 30 70 00 - - - прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу, прокатанi за чотирма гранями 0 0 0 0 0
  7228 30 89 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7228 40 10 00 - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0
  7228 40 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7228 50 20 00 - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0
  7228 50 40 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше 0 0 0 0 0
  7228 50 61 00 - - - - 80 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7228 50 69 00 - - - - менш як 80 мм 0 0 0 0 0
  7228 50 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7228 60 20 00 - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0
  7228 60 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7228 70 10 00 - - без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування 0 0 0 0 0
  7228 70 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7228 80 00 00 - прутки та бруски порожнистi для бурiння 0 0 0 0 0
  7229 20 00 00 - iз сталi кремнiєво-марганцевої 0 0 0 0 0
  7229 90 20 00 - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0
  7229 90 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше 0 0 0 0 0
  7229 90 90 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7301 10 00 00 - палi шпунтовi 0 0 0 0 0
  7301 20 00 00 - кутики фасоннi та спецiальнi профiлi 0 0 0 0 0
  7302 10 10 00 - - струмопровiднi з деталями з кольорового металу 0 0 0 0 0
  7302 10 22 00 - - - - - з масою погонного метра 36 кг або бiльше 0 0 0 0 0
  7302 10 28 00 - - - - - з масою погонного метра менш як 36 кг 0 0 0 0 0
  7302 10 40 00 - - - - рейки з жолобом 0 0 0 0 0
  7302 10 50 10 - - - - - з масою погонного метра менш як 20 кг 0 0 0 0 0
  7302 10 50 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7302 10 90 00 - - - що використовувалися 0 0 0 0 0
  7302 30 00 00 - рейки перекладнi, хрестовини глухого перетинання, перекладнi штанги та iншi елементи з'єднання та розведення рейок 5 5 0 0 0
  7302 40 00 00 - накладки стиковi та пiдкладки опорнi 0 0 0 0 0
  7302 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  7303 00 10 00 - труби i трубки, якi використовуються у системах, що пра-цюють пiд тиском 0 0 0 0 0
  7303 00 90 00 - iншi 0 0 0 0 0
  7304 11 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7304 11 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7304 19 10 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7304 19 10 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7304 19 30 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7304 19 30 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7304 19 90 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7304 19 90 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7304 22 00 00 - - труби бурильнi з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi) 0 0 0 0 0
  7304 23 00 00 - - iншi труби бурильнi 0 0 0 0 0
  7304 24 00 00 - - iншi, з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi) 0 0 0 0 0
  7304 29 10 00 - - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм 0 0 0 0 0
  7304 29 30 00 - - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм 0 0 0 0 0
  7304 29 90 00 - - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм 0 0 0 0 0
  7304 31 20 00 - - - прецизiйнi труби 0 0 0 0 0
  7304 31 80 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7304 31 80 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7304 39 10 00 - - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки 0 0 0 0 0
  7304 39 52 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7304 39 52 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7304 39 58 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7304 39 58 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7304 39 92 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7304 39 92 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7304 39 93 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7304 39 93 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7304 39 98 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7304 39 98 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7304 41 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7304 41 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7304 49 10 00 - - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки 0 0 0 0 0
  7304 49 93 00 - - - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм 0 0 0 0 0
  7304 49 95 00 - - - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм 0 0 0 0 0
  7304 49 99 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7304 49 99 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7304 51 12 00 - - - - не бiльш як 0,5 м 0 0 0 0 0
  7304 51 18 00 - - - - понад 0,5 м 0 0 0 0 0
  7304 51 81 00 - - - - прецизiйнi труби 0 0 0 0 0
  7304 51 89 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7304 59 10 00 - - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого поперечного перерiзу та iншої товщини стiнки 0 0 0 0 0
  7304 59 32 00 - - - - не бiльш як 0,5 м 0 0 0 0 0
  7304 59 38 00 - - - - понад 0,5 м 0 0 0 0 0
  7304 59 92 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7304 59 92 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7304 59 93 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7304 59 93 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7304 59 99 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7304 59 99 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7304 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  7305 11 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7305 11 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7305 12 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7305 12 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7305 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7305 20 00 00 - труби обсаднi, використовуванi для бурiння нафтових та газових свердловин 0 0 0 0 0
  7305 31 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7305 31 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7305 39 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7305 39 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7305 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  7306 11 10 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7306 11 10 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7306 11 90 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7306 11 90 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 7306 19 10 00 - - - зварнi прямошовнi 0 0 0 0 0
  7306 19 90 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7306 19 90 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7306 21 00 00 - - зварнi, з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi) 0 0 0 0 0
  7306 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7306 30 11 00 - - - не бiльш як 2 мм 0 0 0 0 0
  7306 30 19 00 - - - понад 2 мм 0 0 0 0 0
  7306 30 41 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7306 30 41 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7306 30 49 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7306 30 49 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7306 30 72 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7306 30 72 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7306 30 77 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7306 30 77 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7306 30 80 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7306 30 80 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7306 40 20 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7306 40 20 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7306 40 80 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7306 40 80 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7306 50 20 00 - - прецизiйнi труби 0 0 0 0 0
  7306 50 80 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0
  7306 50 80 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7306 61 10 00 - - - з корозiйно-стiйкої (нержавiючої) сталi 0 0 0 0 0
  7306 61 92 00 - - - - з товщиною стiнки не бiльш як 2 мм 0 0 0 0 0
  7306 61 99 00 - - - - з товщиною стiнки понад 2 мм 0 0 0 0 0
  7306 69 10 00 - - - з корозiйно-стiйкої (нержавiючої) сталi 0 0 0 0 0
  7306 69 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7306 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  7307 11 10 00 - - - використовуванi у системах, що працюють пiд тиском 5 5 0 0 0
  7307 11 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  7307 19 10 00 - - - з ковкого чавуну 5 5 0 0 0
  7307 19 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  7307 21 00 00 - - фланцi 5 5 0 0 0
  7307 22 10 00 - - - втулки 0 0 0 0 0
  7307 22 90 00 - - - колiна та патрубки 0 0 0 0 0
  7307 23 10 00 - - - колiна та патрубки 5 5 0 0 0
  7307 23 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  7307 29 10 00 - - - з нанесеною рiзьбою 5 5 0 0 0
  7307 29 80 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  7307 91 00 00 - - фланцi 5 5 0 0 0
  7307 92 10 00 - - - втулки 0 0 0 0 0
  7307 92 90 00 - - - колiна та патрубки 0 0 0 0 0
  7307 93 11 00 - - - - колiна та патрубки 5 5 0 0 0
  7307 93 19 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  7307 93 91 00 - - - - колiна та патрубки 5 5 0 0 0
  7307 93 99 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  7307 99 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7307 99 10 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  7307 99 80 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  7308 10 00 00 - мости та секцiї мостiв 0 0 0 0 0
  7308 20 00 00 - башти та решiтчастi щогли 0 0 0 0 0
  7308 30 00 00 - дверi, вiкна та їх рами i пороги для дверей 0 0 0 0 0
  7308 40 00 00 - устаткування для металевих риштувань, опалубок, пiдпiрок або крiплень для шахт 0 0 0 0 0
  7308 90 51 00 - - - панелi, якi складаються з двох стiнок, виготовлених з гофрованого (ребристого) тонкого листа з iзоляцiйним наповнювачем 0 0 0 0 0
  7308 90 59 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7308 90 98 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7309 00 10 00 - для газiв (за винятком стиснених або скраплених газiв) 7 7 0 0 0
  7309 00 30 00 - - з облицюванням або теплоiзоля-цiйним покриттям 7 7 0 0 0
  7309 00 51 00 - - - понад 100 000 л 7 7 0 0 0
  7309 00 59 00 - - - не бiльш як 100 000 л 7 7 0 0 0
  7309 00 90 00 - для твердих речовин 7 7 0 0 0
  7310 10 00 00 - мiсткiстю 50 л або бiльше 5 5 0 0 0
  7310 21 11 00 - - - що використовуються для консервування харчових продуктiв 5 5 0 0 0
  7310 21 19 00 - - - що використовуються для консервування напоїв 5 5 0 0 0
  7310 21 91 00 - - - - менш як 0,5 мм 5 5 0 0 0
  7310 21 99 00 - - - - 0,5 мм або бiльше 5 5 0 0 0
  7310 29 10 00 - - - з товщиною стiнки менш як 0,5 мм 5 5 0 0 0
  7310 29 90 00 - - - з товщиною стiнки 0,5 мм або бiльше 5 5 0 0 0
  7311 00 11 00 - - - менше 20 л 5 5 0 0 0
  7311 00 13 00 - - - 20 л або бiльше, але не бiльш як 50 л 5 5 0 0 0
  7311 00 19 00 - - - понад 50 л 5 5 0 0 0
  7311 00 30 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  7311 00 91 00 - - менш як 1 000 л 5 5 0 0 0
  7311 00 99 00 - - 1 000 л або бiльше 5 5 0 0 0
  7312 10 20 00 - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 0 0 0 0 0
  7312 10 41 00 - - - - з гальванiчним або iншим покриттям мiдно-цинковими сплавами (латунь) 0 0 0 0 0
  7312 10 49 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7312 10 61 00 - - - - - без покриття 0 0 0 0 0
  7312 10 65 00 - - - - - - оцинкований 0 0 0 0 0
  7312 10 69 00 - - - - - - iнший 0 0 0 0 0
  7312 10 81 00 - - - - - - понад 3 мм, але не бiльш як 12 мм 0 0 0 0 0
  7312 10 83 00 - - - - - - понад 12 мм, але не бiльш як 24 мм 0 0 0 0 0
  7312 10 85 00 - - - - - - понад 24 мм, але не бiльш як 48 мм 0 0 0 0 0
  7312 10 89 00 - - - - - - понад 48 мм 0 0 0 0 0
  7312 10 98 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  7312 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  7313 00 00 00 Дрiт колючий з чорних металiв; дрiт кручений або плоский, колючий або неколючий, та вiльно двiчi кручений дрiт для огорож з чорних металiв 0 0 0 0 0
  7314 12 00 00 - - безперервнi стрiчки для машин з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 0 0 0 0 0
  7314 14 00 00 - - iнша тканина плетена з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 0 0 0 0 0
  7314 19 00 00 - - iнша 0 0 0 0 0
  7314 20 10 00 - - з ребристого дроту 0 0 0 0 0
  7314 20 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7314 31 00 00 - - оцинкованi 0 0 0 0 0
  7314 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7314 41 00 00 - - оцинкованi 0 0 0 0 0
  7314 42 00 00 - - покритi пластмасами 0 0 0 0 0
  7314 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7314 50 00 00 - просiчно-витяжний лист 0 0 0 0 0
  7315 11 10 00 - - - для велосипедiв та мотоциклiв 5 5 0 0 0
  7315 11 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  7315 12 00 00 - - iншi ланцюги 5 5 0 0 0
  7315 19 00 00 - - частини 5 5 0 0 0
  7315 20 00 00 - ланцюги проти ковзання 5 5 0 0 0
  7315 81 00 00 - - ланцюги плоскокiльцевi з розпiркою 5 5 0 0 0
  7315 82 00 00 - - iншi, iз зварними кiльцями 5 5 0 0 0
  7315 89 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  7315 90 00 00 - iншi частини 5 5 0 0 0
  7316 00 00 00 Якорi, гачки та їх частини з чорних металiв 5 5 0 0 0
  7317 00 20 00 - - цвяхи, у стрiчках або рулонах 0 0 0 0 0
  7317 00 60 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7317 00 80 00 - iншi 0 0 0 0 0
  7318 11 00 00 - - глухарi 5 5 0 0 0
  7318 12 10 00 - - - з корозiйно-стiйкої (нержавiючої) сталi 5 5 0 0 0
  7318 12 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7318 12 90 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  7318 13 00 00 - - гачки та кiльця вкручуванi 5 5 0 0 0
  7318 14 10 00 - - - з корозiйно-стiйкої (нержавiючої) сталi 2 2 0 0 0
  7318 14 91 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7318 14 91 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  7318 14 99 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7318 14 99 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 42 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 15 58 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 15 62 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 15 68 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 15 82 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 15 88 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 15 95 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 15 35 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 42 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 48 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 52 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 58 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 62 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 68 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 75 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 82 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 88 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 95 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  7318 15 20 00 - - - - для фiксацiї конструкцiйних елементiв залiзничних рейок 5 5 0 0 0
ех 7318 15 35 00 - - - - - - з корозiйно-стiйкої (нержавiючої) сталi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 42 10 - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 15 42 90 - - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 48 00 - - - - - - - 800 МПа або бiльше 5 5 0 0 0
ех 7318 15 52 00 - - - - - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 58 10 - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 15 58 90 - - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 62 10 - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 15 62 90 - - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 68 10 - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 15 68 90 - - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 75 00 - - - - - - - з коро-зiйностiйкої (нержавiючої) сталi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 82 10 - - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 15 82 90 - - - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 88 10 - - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 15 88 90 - - - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 15 95 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 15 95 90 - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 16 31 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 16 39 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 16 40 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 5 5 0 0 0
ех 7318 16 60 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 16 92 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 16 31 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 16 39 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 16 40 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 16 60 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 16 92 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 16 31 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 16 39 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 16 31 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 16 39 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 16 60 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 16 60 90 - - - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 16 40 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 5 5 0 0 0
ех 7318 16 92 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 16 40 90 - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 16 92 90 - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7318 16 40 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 5 5 0 0 0
  7318 16 99 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 7318 16 40 90 - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  7318 16 99 90 - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  7318 19 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7318 19 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  7318 21 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7318 21 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  7318 22 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7318 22 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  7318 23 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7318 23 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  7318 24 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7318 24 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  7318 29 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7318 29 00 90 - - - iншi 1 1 0 0 0
  7319 40 00 00 - англiйськi шпильки та iншi шпильки 5 5 0 0 0
  7319 90 10 00 - - голки швейнi, штопальнi або декернi 5 5 0 0 0
  7319 90 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  7320 10 11 00 - - - ресори пластинчастi та листи для них 5 5 0 0 0
  7320 10 19 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  7320 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  7320 20 20 00 - - виробленi в гарячому станi 5 5 0 0 0
  7320 20 81 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7320 20 81 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  7320 20 85 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7320 20 85 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  7320 20 89 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7320 20 89 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  7320 90 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7320 90 10 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  7320 90 30 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7320 90 30 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  7320 90 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7320 90 90 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  7321 11 10 00 - - - з духовкою, включаючи окремi духовки 10 10 0 0 0
  7321 11 90 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  7321 12 00 00 - - на рiдкому паливi 5 5 0 0 0
  7321 19 00 00 - - iншi, включаючи прилади на твердому паливi 5 5 0 0 0
  7321 81 00 00 - - на газовому паливi або на газовому та iнших видах палива 5 5 0 0 0
  7321 82 00 00 - - на рiдкому паливi 5 5 0 0 0
  7321 89 00 00 - - iншi, включаючи прилади на твердому паливi 5 5 0 0 0
  7321 90 00 00 - частини 5 5 0 0 0
  7322 11 00 00 - - з ливарного чавуну 10 10 0 0 0
  7322 19 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  7322 90 00 10 - - нагрiвачi повiтря та розподiлювачi нагрiтого повiтря (за винятком їх частин), для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  7322 90 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7322 90 00 98 - - - iншi 5 5 0 0 0
  7323 10 00 00 - металева "шерсть"; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби 5 5 0 0 0
  7323 91 00 00 - - з ливарного чавуну, неемальованi 5 5 0 0 0
  7323 92 00 00 - - з ливарного чавуну, емальованi 5 5 0 0 0
  7323 93 00 00 - - з нержавiючої сталi 5 5 0 0 0
  7323 94 00 00 - - з чорних металiв (крiм ливарного чавуну), емальованi 5 5 0 0 0
  7323 99 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  7324 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  7324 10 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0
  7324 21 00 00 - - з ливарного чавуну, емальованi або неемальованi 10 10 0 0 0
  7324 29 00 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  7324 90 00 10 - - устаткування санiтарно-технiчне (за винятком його частин), для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  7324 90 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7325 10 00 00 - - поверхневi та клапаннi коробки 5 5 0 0 0
ех 7325 10 00 00 - - - для каналiзацiйних, водостiчних та аналогiчних систем 5 5 0 0 0
ех 7325 10 00 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  7325 91 00 00 - - кулi та аналогiчнi вироби для млинiв 5 5 0 0 0
  7325 99 10 00 - - - з ковкого чавуну 5 5 0 0 0
  7325 99 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  7326 11 00 00 - - кулi та аналогiчнi вироби для млинiв 5 5 0 0 0
  7326 19 10 00 - - - кованi 5 5 0 0 0
  7326 19 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7326 19 90 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  7326 20 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  7326 20 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0
  7326 90 30 00 - - драбини та стрем'янки 5 5 0 0 0
  7326 90 40 00 - - пiддони та аналогiчнi платформи для перемiщення товарiв 5 5 0 0 0
  7326 90 50 00 - - барабани для кабелiв, трубок та аналогiчних виробiв 5 5 0 0 0
  7326 90 60 00 - - немеханiчнi вентилятори, жолоби, гаки та аналогiчнi вироби, якi використову-ються у будiвельнiй iндустрiї 5 5 0 0 0
  7326 90 92 00 - - - кованi 5 5 0 0 0
  7326 90 94 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  7326 90 94 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  7326 90 96 00 - - - спеченi 5 5 0 0 0
  7326 90 98 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
ех 9620 00 99 30 - - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 7326 90 98 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  7401 00 00 00 Штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена) 0 0 0 0 0
  7402 00 00 00 Мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування 0 0 0 0 0
  7403 11 00 00 - - катоди та секцiї катодiв 0 0 0 0 0
  7403 12 00 00 - - ваєрбарси (литi заготовки з металу для виробництва дроту) 0 0 0 0 0
  7403 13 00 00 - - бiлети (заготiвки з металу квадратного чи круглого поперечного перерiзу для подальшої прокатки сортових профiлiв) 0 0 0 0 0
  7403 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7403 21 00 00 - - сплави на основi мiдi та цинку (латунi) 0 0 0 0 0
  7403 22 00 00 - - сплави на основi мiдi та олова (бронзи) 0 0 0 0 0
  7403 29 00 00 - - iншi мiднi сплави (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405) 0 0 0 0 0
  7404 00 10 00 - з мiдi рафiнованої 0 0 0 0 0
  7404 00 91 00 - - на основi мiдi та цинку (латунi) 0 0 0 0 0
  7404 00 99 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7405 00 00 00 Лiгатури на основi мiдi 0 0 0 0 0
  7406 10 00 00 - порошки з нешаруватою структурою 0 0 0 0 0
  7406 20 00 00 - порошки з шаруватою структурою; луска 0 0 0 0 0
  7407 10 00 00 - з мiдi рафiнованої 0 0 0 0 0
  7407 21 10 00 - - - прутки та бруски 0 0 0 0 0
  7407 21 90 00 - - - профiлi 0 0 0 0 0
  7407 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7408 11 00 00 - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 6 мм 0 0 0 0 0
  7408 19 10 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 0,5 мм 0 0 0 0 0
  7408 19 90 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не бiльш як 0,5 мм 0 0 0 0 0
  7408 21 00 00 - - iз сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi) 0 0 0 0 0
  7408 22 00 00 - - iз сплавiв на основi мiдi та нiкелю (купронiкелю) або iз сплавiв на основi мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу) 0 0 0 0 0
  7408 29 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7409 11 00 00 - - у рулонах 0 0 0 0 0
  7409 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7409 21 00 00 - - у рулонах 0 0 0 0 0
  7409 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7409 31 00 00 - - у рулонах 0 0 0 0 0
  7409 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7409 40 00 00 - iз сплавiв на основi мiдi та нiкелю (купронiкелю) або iз сплавiв на основi мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу) 0 0 0 0 0
  7409 90 00 00 - з iнших мiдних сплавiв 0 0 0 0 0
  7410 11 00 00 - - з мiдi рафiнованої 0 0 0 0 0
  7410 12 00 00 - - з мiдних сплавiв 0 0 0 0 0
  7410 21 00 00 - - з мiдi рафiнованої 0 0 0 0 0
  7410 22 00 00 - - з мiдних сплавiв 0 0 0 0 0
  7411 10 10 00 - - прямi 0 0 0 0 0
  7411 10 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7411 21 10 00 - - - прямi 0 0 0 0 0
  7411 21 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7411 22 00 00 - - iз сплавiв на основi мiдi та нiкелю (купронiкелю) або iз сплавiв на основi мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу) 0 0 0 0 0
  7411 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7412 10 00 00 - з рафiнованої мiдi 0 0 0 0 0
  7412 20 00 00 - з мiдних сплавiв 0 0 0 0 0
  7413 00 00 00 Провiд кручений, троси, плетенi шну-ри та аналогiчнi вироби мiднi, елект-рично не iзольованi 0 0 0 0 0
  7415 10 00 00 - цвяхи та цвяхи оббивнi, кнопки креслярськi, скоби та аналогiчнi вироби 0 0 0 0 0
  7415 21 00 00 - - шайби (включаючи шайби пружинистi) 0 0 0 0 0
  7415 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7415 33 00 00 - - гвинти; болти та гайки 0 0 0 0 0
  7415 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7418 10 10 00 - - вироби столовi, кухоннi для приготування або пiдiгрiвання їжi, неелектричнi; частини цих виробiв 0 0 0 0 0
  7418 10 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7418 20 00 00 - обладнання санiтарно-технiчне та його частини 0 0 0 0 0
  7419 10 00 00 - ланцюги та їх частини 0 0 0 0 0
  7419 91 00 00 - - литi, формованi, штампованi або кованi, але без подальшого оброблення 0 0 0 0 0
  7419 99 10 00 - - - тканина (включаючи безперервну стрiчку), решiтки та сiтки з мiдного дроту з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу дроту не бiльш як 6 мм; мiдний просiчно-витяжний лист 0 0 0 0 0
  7419 99 30 00 - - - пружини мiднi 0 0 0 0 0
  7419 99 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7501 10 00 00 - штейни нiкелевi 0 0 0 0 0
  7501 20 00 00 - агломерати оксидiв нiкелю та iншi промiжнi продукти металургiї нiкелю 0 0 0 0 0
  7502 10 00 00 - нiкель нелегований 0 0 0 0 0
  7502 20 00 00 - сплави нiкелевi 0 0 0 0 0
  7503 00 10 00 - з нiкелю нелегованого 0 0 0 0 0
  7503 00 90 00 - з нiкелевих сплавiв 0 0 0 0 0
  7504 00 00 00 Порошки та луска нiкелевi 0 0 0 0 0
  7505 11 00 00 - - з нiкелю нелегованого 0 0 0 0 0
  7505 12 00 00 - - з нiкелевих сплавiв 0 0 0 0 0
  7505 21 00 00 - - з нiкелю нелегованого 0 0 0 0 0
  7505 22 00 00 - - з нiкелевих сплавiв 0 0 0 0 0
  7506 10 00 00 - з нiкелю нелегованого 0 0 0 0 0
  7506 20 00 00 - з нiкелевих сплавiв 0 0 0 0 0
  7507 11 00 00 - - з нiкелю нелегованого 0 0 0 0 0
  7507 12 00 00 - - з нiкелевих сплавiв 0 0 0 0 0
  7507 20 00 00 - фiтинги для труб або трубок 0 0 0 0 0
  7508 10 00 00 - тканини, сiтки та грати з нiкелевого дроту 0 0 0 0 0
  7508 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  7601 10 00 00 - алюмiнiй нелегований 0 0 0 0 0
ех 7601 20 20 00 - - первиннi 0 0 0 0 0
ех 7601 20 80 00 - - первиннi 0 0 0 0 0
ех 7601 20 80 00 - - - у зливках або у рiдкому станi 0 0 0 0 0
ех 7601 20 20 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 7601 20 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7602 00 11 00 - - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва, ошурки; вiдходи листiв та фольги пофарбованi, з рiзним покриттям або скрiпленi, завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мм 0 0 0 0 0
  7602 00 19 00 - - iншi (включаючи бракованi вироби) 0 0 0 0 0
  7602 00 90 00 - брухт 0 0 0 0 0
  7603 10 00 00 - порошки з нешаруватою cтруктурою 0 0 0 0 0
  7603 20 00 00 - порошки з шаруватою cтруктурою; луска 0 0 0 0 0
  7604 10 10 00 - - прутки та бруски 0 0 0 0 0
  7604 10 90 00 - - профiлi 0 0 0 0 0
  7604 21 00 00 - - профiлi порожнистi 0 0 0 0 0
  7604 29 10 00 - - - прутки та бруски 0 0 0 0 0
  7604 29 90 00 - - - профiлi 0 0 0 0 0
  7605 11 00 00 - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 7 мм 0 0 0 0 0
  7605 19 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7605 21 00 00 - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 7 мм 0 0 0 0 0
  7605 29 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  7606 11 10 00 - - - пофарбованi, лакованi або покритi пластиком 0 0 0 0 0
  7606 11 91 00 - - - - менш як 3 мм 0 0 0 0 0
  7606 11 93 00 - - - - 3 мм або бiльше, але менш як 6 мм 0 0 0 0 0
  7606 11 99 00 - - - - 6 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7606 12 20 00 - - - пофарбованi, лакованi або покритi пластиком 0 0 0 0 0
  7606 12 92 00 - - - - менш як 3 мм 0 0 0 0 0
  7606 12 93 00 - - - - 3 мм або бiльше, але менш як 6 мм 0 0 0 0 0
  7606 12 99 00 - - - - 6 мм або бiльше 0 0 0 0 0
  7606 91 00 00 - - з алюмiнiю нелегованого 0 0 0 0 0
  7606 92 00 00 - - з алюмiнiєвих сплавiв 0 0 0 0 0
  7607 11 11 00 - - - - у рулонах масою не бiльш як 10 кг 0 0 0 0 0
  7607 11 19 00 - - - - iнша 0 0 0 0 0
  7607 11 90 00 - - - завтовшки не менш як 0,021 мм, але не бiльш як 0,2 мм 0 0 0 0 0
  7607 19 10 00 - - - завтовшки менш як 0,021 мм 0 0 0 0 0
  7607 19 90 00 - - - завтовшки 0,021 мм або бiльше, але не бiльш як 0,2 мм 0 0 0 0 0
  7607 20 10 00 - - завтовшки (без урахування основи) менш як 0,021 мм 0 0 0 0 0
  7607 20 90 00 - - завтовшки (без урахування основи) 0,021 мм або бiльше, але не бiльш як 0,2 мм 0 0 0 0 0
  7608 10 00 00 - з алюмiнiю нелегованого 0 0 0 0 0
  7608 20 20 00 - - зварнi 0 0 0 0 0
  7608 20 81 00 - - - тягнутi, без подальшого оброблення 0 0 0 0 0
  7608 20 89 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7609 00 00 00 Фiтинги для труб або трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) алюмiнiєвi 0 0 0 0 0
  7610 10 00 00 - дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей 0 0 0 0 0
  7610 90 10 00 - - мости та секцiї мостiв, башти та решiтчастi щогли 0 0 0 0 0
  7610 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7611 00 00 00 Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi алюмiнiєвi ємностi для рiзних речовин (за винятком стисненого або скрапленого газу), мiсткiстю понад 300 л, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них, без механiчного або теплотехнiчного обладнання 0 0 0 0 0
  7612 10 00 00 - ємностi трубчастi, що деформуються 0 0 0 0 0
  7612 90 20 00 - - тара, що використовується для аерозолiв 0 0 0 0 0
ех 7612 90 30 00 - - iншi 0 0 0 0 0
ех 7612 90 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7613 00 00 00 Ємностi для стисненого або скрапленого газу алюмiнiєвi 0 0 0 0 0
  7614 10 00 00 - iз сталевим осердям 0 0 0 0 0
  7614 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  7615 10 10 00 - - литi 0 0 0 0 0
ех 7615 10 30 00 - - iншi 0 0 0 0 0
ех 7615 10 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7615 20 00 00 - обладнання санiтарно-технiчне та його частини 0 0 0 0 0
  7616 10 00 00 - цвяхи, кнопки, скоби (крiм товарної позицiї 8305), гвинти, болти, гайки, гаки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби та аналогiчнi вироби 0 0 0 0 0
  7616 91 00 00 - - тканини, решiтки, сiтки та огорожi з алюмiнiєвого дроту 0 0 0 0 0
  7616 99 10 00 - - - литi 0 0 0 0 0
ех 9620 00 91 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7616 99 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  7801 10 00 00 - свинець рафiнований 0 0 0 0 0
  7801 91 00 00 - - який мiстить сурму як елемент, що переважає масу iнших елементiв 0 0 0 0 0
  7801 99 10 00 - - - з вмiстом за масою 0,02 % або бiльше срiбла для рафiнування (чорновий свинець або веркблей) 0 0 0 0 0
  7801 99 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  7802 00 00 00 Вiдходи та брухт свинцевi 0 0 0 0 0
  7804 11 00 00 - - листи, стрiчки, фольга, завтовшки не бiльш як 0,2 мм (без урахування основи) 0 0 0 0 0
  7804 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  7804 20 00 00 - порошки та луска 0 0 0 0 0
  7806 00 10 00 - контейнери, оснащенi захисним свинцевим екраном вiд радiацiї, для транспортування та зберiгання радiоактивних речовин 0 0 0 0 0
ех 7806 00 80 00 - iншi 0 0 0 0 0
  7901 11 00 00 - - з масовою часткою 99,99 % цинку або бiльше 0 0 0 0 0
  7901 12 10 00 - - - з масовою часткою 99,95 % або бiльше, але менш як 99,99 % цинку 0 0 0 0 0
  7901 12 30 00 - - - з масовою часткою 98,5 % або бiльше, але менш як 99,95 % цинку 0 0 0 0 0
  7901 12 90 00 - - - з масовою часткою 97,5 % або бiльше, але менш як 98,5 % цинку 0 0 0 0 0
  7901 20 00 00 - сплави цинковi 0 0 0 0 0
  7902 00 00 00 Вiдходи та брухт цинковi 0 0 0 0 0
  7903 10 00 00 - пил цинковий 0 0 0 0 0
  7903 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  7904 00 00 00 Прутки, бруски, профiлi та дрiт цинковi 0 0 0 0 0
  7905 00 00 00 Листи, пластини, стрiчки та фольга цинковi 0 0 0 0 0
  7907 00 00 00 - iншi вироби з цинку 0 0 0 0 0
  8001 10 00 00 - олово нелеговане 0 0 0 0 0
  8001 20 00 00 - сплави олов'янi 0 0 0 0 0
  8002 00 00 00 Вiдходи та брухт олов'янi 0 0 0 0 0
  8003 00 00 00 Прутки, бруски, профiлi та дрiт олов'янi 0 0 0 0 0
  8007 00 10 00 - листи, пластини та стрiчки завтовшки бiльш як 0,2 мм 0 0 0 0 0
  8007 00 80 00 - iншi 0 0 0 0 0
  8101 10 00 00 - порошки 0 0 0 0 0
  8101 94 00 00 - - вольфрам необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням 0 0 0 0 0
  8101 96 00 00 - - дрiт 0 0 0 0 0
  8101 97 00 00 - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0
  8101 99 10 00 - - - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, пластини, листи, стрiчки та фольга 0 0 0 0 0
  8101 99 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8102 10 00 00 - порошки 0 0 0 0 0
  8102 94 00 00 - - молiбден необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням 0 0 0 0 0
  8102 95 00 00 - - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, пластини, листи, стрiчки та фольга 0 0 0 0 0
  8102 96 00 00 - - дрiт 0 0 0 0 0
  8102 97 00 00 - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0
  8102 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8103 20 00 00 - тантал необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням; порошки 0 0 0 0 0
  8103 30 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0
  8103 90 10 00 - - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, дрiт, пластини, листи, стрiчки та фольга 0 0 0 0 0
  8103 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8104 11 00 00 - - з вмiстом за масою не менш як 99,8 % магнiю 0 0 0 0 0
  8104 19 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  8104 20 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0
  8104 30 00 00 - ошурки, стружка та гранули, розсортованi за розмiрами; порошки 0 0 0 0 0
  8104 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  8105 20 00 00 - штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт необроблений; порошки 0 0 0 0 0
  8105 30 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0
  8105 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  8106 00 10 00 - вiсмут необроблений; вiдходи та брухт; порошки 0 0 0 0 0
  8106 00 90 00 - iншi 0 0 0 0 0
  8107 20 00 00 - кадмiй необроблений; порошки 0 0 0 0 0
  8107 30 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0
  8107 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  8108 20 00 10 - - титан губчастий 0 0 0 0 0
  8108 20 00 20 - - порошки 0 0 0 0 0
  8108 20 00 90 - - iнший 0 0 0 0 0
  8108 30 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0
  8108 90 30 00 - - прутки, бруски, профiлi та дрiт 0 0 0 0 0
  8108 90 50 00 - - пластини, листи, стрiчки та фольга 0 0 0 0 0
  8108 90 60 00 - - труби i трубки 0 0 0 0 0
  8108 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8109 20 00 00 - цирконiй необроблений; порошки 0 0 0 0 0
  8109 30 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0
  8109 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  8110 10 00 00 - сурма необроблена; порошки 0 0 0 0 0
  8110 20 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0
  8110 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  8111 00 11 00 - - марганець необроблений; порошки 0 0 0 0 0
  8111 00 19 00 - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0
  8111 00 90 00 - iншi 0 0 0 0 0
  8112 12 00 00 - - необроблений; порошки 0 0 0 0 0
  8112 13 00 00 - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0
  8112 19 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  8112 21 10 00 - - - сплави, з масовою часткою нiкелю понад 10 % 0 0 0 0 0
  8112 21 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8112 22 00 00 - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0
  8112 29 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  8112 51 00 00 - - необроблений; порошки 5 5 0 0 0
  8112 52 00 00 - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0
  8112 59 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  8112 92 10 00 - - - гафнiй (кельтiй) 0 0 0 0 0
  8112 92 21 00 - - - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0
  8112 92 31 00 - - - - - нiобiй (колумбiй); ренiй 0 0 0 0 0
  8112 92 81 00 - - - - - iндiй 5 5 0 0 0
  8112 92 89 00 - - - - - галiй 0 0 0 0 0
  8112 92 91 00 - - - - - ванадiй 0 0 0 0 0
  8112 92 95 00 - - - - - германiй 0 0 0 0 0
  8112 99 20 00 - - - гафнiй (кельтiй); германiй 0 0 0 0 0
  8112 99 30 00 - - - нiобiй (колумбiй); ренiй 0 0 0 0 0
  8112 99 70 10 - - - - галiй 0 0 0 0 0
  8112 99 70 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8113 00 20 00 - необроблена 0 0 0 0 0
  8113 00 40 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0
  8113 00 90 00 - iнша 0 0 0 0 0
  8201 10 00 00 - лопати штиковi та совковi 10 10 0 0 0
  8201 30 00 00 - кирки, мотики, сапи та граблi 10 10 0 0 0
  8201 40 00 00 - сокири, сiкачi та аналогiчнi iнструменти 10 10 0 0 0
  8201 50 00 00 - секатори та аналогiчнi ножицi для роботи однiєю рукою (включаючи ножицi для розбирання тушки птицi) 10 10 0 0 0
  8201 60 00 00 - ножицi для пiдрiзання живоплоту, секатори та аналогiчнi ножицi для роботи двома руками 10 10 0 0 0
  8201 90 00 00 - iншi ручнi iнструменти, що використовуються в сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi 10 10 0 0 0
  8202 10 00 00 - пилки ручнi 10 10 0 0 0
  8202 20 00 00 - полотна для стрiчкових пилок 10 10 0 0 0
  8202 31 00 00 - - з робочою частиною iз сталi 10 10 0 0 0
  8202 39 00 00 - - iншi, включаючи частини 10 10 0 0 0
  8202 40 00 00 - полотна для ланцюгових пилок 10 10 0 0 0
  8202 91 00 00 - - прямолiнiйнi полотна для пилок по металу 2 2 0 0 0
  8202 99 20 00 - - - для обробки металу 2 2 0 0 0
  8202 99 80 00 - - - для обробки iнших матерiалiв 2 2 0 0 0
  8203 10 00 00 - напилки, надфiлi, рашпiлi та аналогiчнi iнструменти 10 10 0 0 0
  8203 20 00 00 - клiщi (включаючи гострозубцi), плоскогубцi, пiнцети, щипцi та аналогiчнi iнструменти 10 10 0 0 0
  8203 30 00 00 - ножицi для рiзання металу та аналогiчнi iнструменти 2 2 0 0 0
  8203 40 00 00 - труборiзи, болторiзи, пробiйники та аналогiчнi iнструменти 2 2 0 0 0
  8204 11 00 00 - - нерозвiднi 10 10 0 0 0
  8204 12 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8204 12 00 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  8204 20 00 00 - головки для гайкових ключiв з ручками або без них 10 10 0 0 0
  8205 10 00 00 - iнструменти для свердлiння, нарiзування, внутрiшньої або зовнiшньої рiзьби 10 10 0 0 0
  8205 20 00 00 - молотки та кувалди 10 10 0 0 0
  8205 30 00 00 - рубанки, зубила, долота, стамески та аналогiчнi рiзальнi iнструменти для обробки дерева 10 10 0 0 0
  8205 40 00 00 - викрутки 10 10 0 0 0
  8205 51 00 00 - - iнструменти ручнi побутовi 10 10 0 0 0
  8205 59 10 00 - - - iнструменти для каменярiв, формувальникiв, цементувальникiв, штукатурiв, бетонникiв i малярiв 8 8 0 0 0
  8205 59 80 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8205 59 80 90 - - - - iншi 8 8 0 0 0
  8205 60 00 00 - лампи паяльнi 10 10 0 0 0
  8205 70 00 00 - лещата, затискачi та аналогiчнi iнструменти 10 10 0 0 0
  8205 90 10 00 - ковад- - - горна переноснi, шлiфувальнi круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом 10 10 0 0 0
  8205 90 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  8206 00 00 00 iнструменти з двох або бiльше товарних позицiй 8202-8205 у наборах для роздрiбної торгiвлi 10 10 0 0 0
  8207 13 00 00 - - з робочою частиною з металокерамiки 2 2 0 0 0
  8207 19 10 00 - - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 3 3 0 0 0
  8207 19 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8207 20 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 2 2 0 0 0
  8207 20 90 00 - - з робочою частиною з iнших матерiалiв 2 2 0 0 0
  8207 30 10 10 - - - клейма змiннi для клеймування труб для верстатiв пiдкатегорiї 8459 70 00 00 0 0 0 0 0
  8207 30 10 90 - - - iншi 2 2 0 0 0
  8207 30 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8207 40 10 00 - - - iнструменти для нарiзування внутрiшньої рiзьби 2 2 0 0 0
  8207 40 30 00 - - - iнструменти для нарiзування зовнiшньої рiзьби 2 2 0 0 0
  8207 40 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8207 50 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 2 2 0 0 0
  8207 50 30 00 - - - свердла для пробивання отворiв у цеглянiй кладцi 2 2 0 0 0
  8207 50 50 00 - - - - - з метало-керамiки 2 2 0 0 0
  8207 50 60 00 - - - - - з швидко-рiзальної сталi 2 2 0 0 0
  8207 50 70 00 - - - - - з iнших матерiалiв 8 8 0 0 0
  8207 50 90 00 - - - - iншi 8 8 0 0 0
  8207 60 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 2 2 0 0 0
  8207 60 30 00 - - - - для оброблення металiв 2 2 0 0 0
  8207 60 50 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8207 60 70 00 - - - - для оброблення металiв 2 2 0 0 0
  8207 60 90 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8207 70 10 00 - - - з метало-керамiки 2 2 0 0 0
  8207 70 31 00 - - - - фрези хвостовi 2 2 0 0 0
  8207 70 37 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8207 70 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8207 80 11 00 - - - з метало-керамiки 2 2 0 0 0
  8207 80 19 00 - - - з iнших матерiалiв 2 2 0 0 0
  8207 80 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8207 90 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 2 2 0 0 0
  8207 90 30 00 - - - змiннi насадки для викруток 2 2 0 0 0
  8207 90 50 00 - - - iнструменти зубонарiзнi 2 2 0 0 0
  8207 90 71 00 - - - - - для оброблення металiв 2 2 0 0 0
  8207 90 78 00 - - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8207 90 91 00 - - - - - для оброблення металiв 2 2 0 0 0
  8207 90 99 00 - - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8208 10 00 00 - для оброблення металiв 10 10 0 0 0
  8208 20 00 00 - для оброблення деревини 10 10 0 0 0
  8208 30 00 00 - для кухонних пристроїв або для машин, що використовуються у харчовiй промисловостi 2 2 0 0 0
  8208 40 00 00 - для машин, що використовуються у сiльському госпо-дарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi 10 10 0 0 0
  8208 90 00 00 - iншi 10 10 0 0 0
  8209 00 20 00 - пластини змiннi 10 10 0 0 0
  8209 00 80 00 - iншi 10 10 0 0 0
  8210 00 00 00 Пристрої ручнi механiчнi масою 10 кг або менше для приготування, оброблення або подавання харчових продуктiв чи напоїв 10 10 0 0 0
  8211 10 00 00 - набори ножiв 10 10 0 0 0
  8211 91 00 00 - - ножi столовi з фiксованим лезом 10 10 0 0 0
  8211 92 00 00 - - iншi ножi з фiксованим лезом 10 10 0 0 0
  8211 93 00 00 - - ножi з нефiксованим лезом 5 5 0 0 0
  8211 94 00 00 - - леза 10 10 0 0 0
  8211 95 00 00 - - рукоятки з недорогоцiнних металiв 10 10 0 0 0
  8212 10 10 00 - - бритви безпечнi з незамiнним лезом 8 8 0 0 0
  8212 10 90 00 - - iншi 8 8 0 0 0
  8212 20 00 00 - леза для безпечних бритв, включаючи штабовi заготiвки для лез 8 8 0 0 0
  8212 90 00 00 - iншi частини 10 10 0 0 0
  8213 00 00 00 Ножицi звичайнi, кравецькi та аналогiчнi ножицi i леза для них 10 10 0 0 0
  8214 10 00 00 - ножi для паперу, розкривання конвертiв, пiдчищення тексту, пристрої для заточування олiвцiв та леза для них 10 10 0 0 0
  8214 20 00 00 - набори та iнструменти манiкюрнi або педикюрнi (включаючи пилочки для нiгтiв) 10 10 0 0 0
  8214 90 00 00 - iншi 10 10 0 0 0
  8215 10 20 00 - - якi мiстять лише вироби, покритi дорогоцiнним металом гальванiчним способом 10 10 0 0 0
  8215 10 30 00 - - - з корозiйно-стiйкої (нержавiючої) сталi 10 10 0 0 0
  8215 10 80 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  8215 20 10 00 - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 10 10 0 0 0
  8215 20 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  8215 91 00 00 - - покритi дорогоцiнним металом гальванiчним способом 10 10 0 0 0
  8215 99 10 00 - - - з корозiйно-стiйкої (нержавiючої) сталi 10 10 0 0 0
  8215 99 90 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  8301 10 00 00 - замки висячi 10 10 0 0 0
  8301 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8301 20 00 90 - - iншi 10 10 0 0 0
  8301 30 00 00 - замки, що використовуються у меблях 10 10 0 0 0
  8301 40 11 00 - - - цилiндровi 10 10 0 0 0
  8301 40 19 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  8301 40 90 00 - - iншi замки 10 10 0 0 0
  8301 50 00 00 - засувки та рами iз засувками, об'єднанi iз замками 10 10 0 0 0
  8301 60 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8301 60 00 90 - - iншi 10 10 0 0 0
  8301 70 00 00 - ключi, поданi окремо 10 10 0 0 0
  8302 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8302 10 00 90 - - iншi 10 10 0 0 0
  8302 20 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8302 20 00 90 - - iншi 10 10 0 0 0
  8302 30 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8302 30 00 90 - - iншi 10 10 0 0 0
  8302 41 10 00 - - - для дверей 10 10 0 0 0
  8302 41 50 10 - - - - з поворотною та поворотно-вiдкидною ступкою 2 2 0 0 0
  8302 41 50 90 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  8302 41 90 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  8302 42 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8302 42 00 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  8302 49 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8302 49 00 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  8302 50 00 00 - полицi, вiшалки, у тому числi для капелюхiв, та аналогiчнi вироби 10 10 0 0 0
  8302 60 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8302 60 00 90 - - iншi 10 10 0 0 0
  8303 00 40 00 - сейфи броньованi або армованi, включаючи дверi та секцiї для банкiвських сховищ, шухляди, призначенi виключно для зберiгання грошей i документiв 10 10 0 0 0
  8303 00 90 00 - контейнери, призначенi виключно для зберiгання грошей i документiв, та аналогiчнi вироби 10 10 0 0 0
  8304 00 00 00 Шафи для дiлових паперiв i картотек, коробки для зберiгання печаток, лотки i пiдставки для паперiв та аналогiчне конторське чи канцелярське обладнання з недорогоцiнних металiв, крiм конторських меблiв товарної позицiї 9403 10 10 0 0 0
  8305 10 00 00 - фурнiтура для швидкозшивачiв чи папок 10 10 0 0 0
  8305 20 00 00 - скоби у блоках 10 10 0 0 0
  8305 90 00 00 - iншi, включаючи частини 10 10 0 0 0
  8306 10 00 00 - дзвони, гонги та аналогiчнi вироби 10 10 0 0 0
  8306 21 00 00 - - покритi дорогоцiнними металами гальванiчним способом 10 10 0 0 0
  8306 29 00 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  8306 30 00 00 - рами для фотокарток, картин або аналогiчнi рами; дзеркала 10 10 0 0 0
  8307 10 00 10 - - оснащенi фiтингами, для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8307 10 00 90 - - iншi 2 2 0 0 0
  8307 90 00 10 - - оснащенi фiтингами, для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8307 90 00 90 - - iншi 2 2 0 0 0
  8308 10 00 00 - гачки, петлi та вушка 10 10 0 0 0
  8308 20 00 00 - заклепки трубчастi або роздвоєнi 10 10 0 0 0
  8308 90 00 00 - iншi, включаючи частини 10 10 0 0 0
  8309 10 00 00 - пробки корончастi 10 10 0 0 0
  8309 90 10 00 - - кришки свинцевi для закупорювання пляшок; кришки алюмiнiєвi для закупорювання пляшок дiаметром понад 21 мм 5 5 0 0 0
  8309 90 90 00 - - iншi 15 15 0 0 0
  8310 00 00 00 Таблички з назвами, найменуваннями, адресами та аналогiчнi таблички, цифри, лiтери та iншi символи з недорогоцiнних металiв, крiм виробiв товарної позицiї 9405 10 10 0 0 0
  8311 10 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8311 10 00 90 - - iншi 10 10 0 0 0
  8311 20 00 10 - - що використо-вуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8311 20 00 90 - - iншi 10 10 0 0 0
  8311 30 00 00 - прутки з покриттям та дрiт електродний, що використо-вуються для паяння, в тому числi тугоплавким припоєм, або газового зварювання з недорогоцiнних металiв 10 10 0 0 0
  8311 90 00 00 - iншi 10 10 0 0 0
  8401 10 00 00 - реактори ядернi 0 0 0 0 0
  8401 20 00 00 - обладнання та пристрої для роздiлення iзотопiв та їх частини 0 0 0 0 0
  8401 30 00 00 - неопромiненi паливнi елементи (твели) 0 0 0 0 0
  8401 40 00 00 - частини ядерних реакторiв 0 0 0 0 0
  8402 11 00 00 - - котли водотрубнi продуктивнiстю понад 45 т пари на годину 2 2 0 0 0
  8402 12 00 00 - - котли водотрубнi продуктивнiстю не бiльш як 45 т пари на годину 10 10 0 0 0
  8402 19 10 00 - - - котли димогарнi 5 5 0 0 0
  8402 19 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8402 20 00 00 - котли перегрiтої води 5 5 0 0 0
  8402 90 00 00 - частини 2 2 0 0 0
  8403 10 10 00 - - з ливарного чавуну 0 0 0 0 0
  8403 10 90 10 - - - котли для центрального опалення потужнiстю понад 100 кВт, але менш як 10 000 кВт 10 10 0 0 0
  8403 10 90 20 - - - котли для центрального опалення потужнiстю не бiльш як 100 кВт 8 8 0 0 0
  8403 10 90 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8403 90 10 00 - - з ливарного чавуну 0 0 0 0 0
  8403 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8404 10 00 10 - - для товарної пiдкатегорiї 8402 12 00 00 та товарноїкатегорiї 8403 10 90 8 8 0 0 0
  8404 10 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0
  8404 20 00 00 - конденсатори для пароводяних або iнших паросилових установок 5 5 0 0 0
  8404 90 00 00 - частини 5 5 0 0 0
  8405 10 00 00 - газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленовi та аналогiчнi газогенератори з очисними установками або без них 2 2 0 0 0
  8405 90 00 00 - частини 2 2 0 0 0
  8406 10 00 00 - турбiни для суднових силових установок 5 5 0 0 0
  8406 81 00 00 - - потужнiстю понад 40 МВт 2 2 0 0 0
  8406 82 00 10 - - - понад 10 МВт 5 5 0 0 0
  8406 82 00 90 - - - iншi 2 2 0 0 0
  8406 90 10 00 - - лопатi статора, ротори та їх лопатi 2 2 0 0 0
  8406 90 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8407 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8407 10 00 90 - - iншi 0 3 0 0 0
  8407 21 10 00 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 325 см3 5 5 0 0 0
  8407 21 91 00 - - - - потужнiстю не бiльш як 30 кВт 5 5 0 0 0
  8407 21 99 00 - - - - потужнiстю понад 30 кВт 5 5 0 0 0
  8407 29 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8407 31 00 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 50 см3 5 5 0 0 0
  8407 32 10 00 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 50 см3, але не бiльш як 125 см3 5 5 0 0 0
  8407 32 90 00 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 125 см3, але не бiльш як 250 см3 5 5 0 0 0
ех 8407 33 20 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3, але не бiльш як 1 000 см3 5 5 0 0 0
ех 8407 33 80 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3, але не бiльш як 1 000 см3 5 5 0 0 0
  8407 34 10 00 - - - для промислового складання: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна менш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 0 0 0 0 0
  8407 34 30 00 - - - - що використовувалися 5 5 0 0 0
  8407 34 91 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8407 34 91 90 - - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8407 34 99 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8407 34 99 90 - - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8407 90 10 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 250 см3 5 5 0 0 0
  8407 90 50 00 - - - для промислового складання: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна менш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 2 2 0 0 0
  8407 90 80 00 - - - - потужнiстю не бiльш як 10 кВт 5 5 0 0 0
  8407 90 90 00 - - - - потужнiстю понад 10 кВт 5 5 0 0 0
  8408 10 11 00 - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 0 0 0
  8408 10 19 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8408 10 23 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарноїпiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 0 0 0
  8408 10 27 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8408 10 31 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 0 0 0
  8408 10 39 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8408 10 41 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 0 0 0
  8408 10 49 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8408 10 51 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 0 0 0
  8408 10 59 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8408 10 61 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 0 0 0
  8408 10 69 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8408 10 71 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 0 0 0
  8408 10 79 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8408 10 81 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 0 0 0
  8408 10 89 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8408 10 91 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901-8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 0 0 0
  8408 10 99 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8408 20 10 00 - - для промислового складання: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна менш як 2 500 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 0 0 0 0 0
  8408 20 31 00 - - - - не бiльш як 50 кВт 5 5 0 0 0
  8408 20 35 00 - - - - понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт 5 5 0 0 0
  8408 20 37 00 - - - - понад 100 кВт 5 5 0 0 0
  8408 20 51 00 - - - - не бiльш як 50 кВт 5 5 0 0 0
  8408 20 55 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8408 20 55 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8408 20 57 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8408 20 57 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8408 20 99 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 2 2 0 0 0
  8408 20 99 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8408 90 21 00 - - для рейкового транспорту 5 5 0 0 0
  8408 90 27 00 - - - що використовувалися 2 2 0 0 0
  8408 90 41 00 - - - - не бiльш як 15 кВт 5 5 0 0 0
  8408 90 43 00 - - - - понад 15 кВт, але не бiльш як 30 кВт 5 5 0 0 0
  8408 90 45 00 - - - - понад 30 кВт, але не бiльш як 50 кВт 5 5 0 0 0
  8408 90 47 00 - - - - понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт 5 5 0 0 0
  8408 90 61 00 - - - - понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт 5 5 0 0 0
  8408 90 65 00 - - - - понад 200 кВт, але не бiльш як 300 кВт 5 5 0 0 0
  8408 90 67 00 - - - - понад 300 кВт, але не бiльш як 500 кВт 5 5 0 0 0
  8408 90 81 00 - - - - понад 500 кВт, але не бiльш як 1 000 кВт 5 5 0 0 0
  8408 90 85 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8408 90 85 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8408 90 89 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8408 90 89 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8409 10 00 00 - для двигунiв авiацiйних 0 0 0 0 0
  8409 91 00 00 - - призначенi виключно або переважно для поршневих двигунiв з iскровим запалюванням 0 0 0 0 0
  8409 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8410 11 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 1 000 кВт 5 5 0 0 0
  8410 12 00 00 - - потужнiстю понад 1 000 кВт, але не бiльш як 10 000 кВт 5 5 0 0 0
  8410 13 00 00 - - потужнiстю понад 10 000 кВт 5 5 0 0 0
  8410 90 00 00 - частини, включаючи регулятори 5 5 0 0 0
  8411 11 00 00 - - тягою не бiльш як 25 кН 0 0 0 0 0
  8411 12 10 00 - - - тягою понад 25 кН, але не бiльш як 44 кН 0 0 0 0 0
  8411 12 30 00 - - - тягою понад 44 кН, але не бiльш як 132 кН 0 0 0 0 0
  8411 12 80 00 - - - тягою понад 132 кН 0 0 0 0 0
  8411 21 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 1 100 кВт 0 0 0 0 0
  8411 22 20 00 - - - потужнiстю понад 1 100 кВт, але не бiльш як 3 730 кВт 0 0 0 0 0
  8411 22 80 00 - - - потужнiстю понад 3 730 кВт 0 0 0 0 0
  8411 81 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 5 000 кВт 0 0 0 0 0
  8411 82 20 00 - - - потужнiстю понад 5 000 кВт, але не бiльш як 20 000 кВт 0 0 0 0 0
  8411 82 60 00 - - - потужнiстю понад 20 000 кВт, але не бiльш як 50 000 кВт 0 0 0 0 0
  8411 82 80 00 - - - потужнiстю понад 50 000 кВт 0 0 0 0 0
  8411 91 00 00 - - турбореактивних або турбогвинтових двигунiв 0 0 0 0 0
  8411 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8412 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8412 10 00 90 - - iншi 2 2 0 0 0
  8412 21 20 00 - - - гiдравлiчнi системи 1 1 0 0 0
  8412 21 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8412 21 80 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8412 29 20 00 - - - гiдравлiчнi системи 5 5 0 0 0
  8412 29 81 00 - - - - двигуни гiдравлiчнi силовi 5 5 0 0 0
  8412 29 89 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8412 29 89 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8412 31 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8412 31 00 91 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8412 31 00 98 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8412 39 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8412 39 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8412 80 10 00 - - двигуни паровi або iншi силовi установки паровi 0 0 0 0 0
  8412 80 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8412 80 80 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8412 90 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8412 90 20 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8412 90 40 00 - - гiдравлiчних силових установок та двигунiв 5 5 0 0 0
  8412 90 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8412 90 80 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8413 11 00 00 - - насоси для дозування пального або мастильних матерiалiв, якi використовуються на заправних станцiях або у гаражах 0 0 0 0 0
  8413 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8413 20 00 00 - насоси ручнi, крiм тих, що класифiкованi у пiдпозицiї 8413 11 або 8413 19 0 0 0 0 0
  8413 30 20 00 - - iнжекцiйнi насоси 0 0 0 0 0
  8413 30 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8413 40 00 00 - бетононасоси 0 0 0 0 0
  8413 50 20 00 - - гiдравлiчнi агрегати 0 0 0 0 0
  8413 50 40 00 - - насоси дозувальнi 0 0 0 0 0
  8413 50 61 00 - - - - насоси силовi гiдравлiчнi 0 0 0 0 0
  8413 50 69 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8413 50 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8413 60 20 00 - - гiдравлiчнi агрегати 0 0 0 0 0
  8413 60 31 00 - - - - насоси силовi гiдравлiчнi 0 0 0 0 0
  8413 60 39 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8413 60 61 00 - - - - насоси силовi гiдравлiчнi 0 0 0 0 0
  8413 60 69 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8413 60 70 00 - - - насоси гвинтовi 0 0 0 0 0
  8413 60 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8413 70 21 00 - - - одноступiнчастi 0 0 0 0 0
  8413 70 29 00 - - - багато-ступiнчастi 0 0 0 0 0
  8413 70 30 00 - - насоси безсальниковi вiдцентровi для нагрiвальних систем та гарячого водопостачання 0 0 0 0 0
  8413 70 35 00 - - - не бiльш як 15 мм 0 0 0 0 0
  8413 70 45 00 - - - - насоси канальнi вiдцентровi та з боковими каналами 0 0 0 0 0
  8413 70 51 00 - - - - - - - моно-блоковi 0 0 0 0 0
  8413 70 59 00 - - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8413 70 65 00 - - - - - - з кiлькома вхiдними робочими колесами 0 0 0 0 0
  8413 70 75 00 - - - - - багато-ступiнчастi 0 0 0 0 0
  8413 70 81 00 - - - - - одно-ступiнчастi 0 0 0 0 0
  8413 70 89 00 - - - - - багато-ступiнчастi 0 0 0 0 0
  8413 81 00 00 - - насоси 0 0 0 0 0
  8413 82 00 00 - - пiдiймачi рiдини 0 0 0 0 0
  8413 91 00 10 - - - верстатiв-качалок вантажопiдйомнiстю 3,2-12,5 т 10 10 0 0 0
  8413 91 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8413 92 00 00 - - пiдiймачiв рiдини 0 0 0 0 0
  8414 10 10 00 - - для напiвпровiдникового виробництва 5 5 0 0 0
  8414 10 20 00 - - для напiвпровiдникового виробництва 5 5 0 0 0
  8414 10 25 00 - - - насоси роторнi поршневi, насоси роторнi з ковзними лопатями, насоси молекулярнi (вакуумнi) i насоси типу "Рутс" 2 2 0 0 0
  8414 10 81 00 - - - - насоси дифузiйнi, крiогеннi та адсорбцiйнi 2 2 0 0 0
  8414 10 89 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8414 10 89 90 - - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8414 20 20 00 - - насоси ручнi для велосипедiв 5 5 0 0 0
  8414 20 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8414 20 80 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8414 30 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8414 30 20 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8414 30 81 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8414 30 81 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8414 30 89 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8414 30 89 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8414 40 10 00 - - з витратами не бiльш як 2 м3 на хвилину 5 5 0 0 0
  8414 40 90 00 - - з витратами понад 2 м3 на хвилину 5 5 0 0 0
  8414 51 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8414 51 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8414 59 25 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8414 59 25 91 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
ех 8414 59 15 00 - - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8414 59 25 98 - - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8414 59 35 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
ех 8414 59 15 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8414 59 35 90 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8414 59 95 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
ех 8414 59 15 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8414 59 95 90 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8414 60 00 00 - шафи витяжнi з найбiльшим горизонтальним розмiром, що не перевищує 120 см 5 5 0 0 0
  8414 80 11 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8414 80 11 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8414 80 19 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8414 80 19 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8414 80 22 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8414 80 22 91 - - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8414 80 22 98 - - - - - - iншi 1 1 0 0 0
  8414 80 28 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8414 80 28 90 - - - - - iншi 1 1 0 0 0
  8414 80 51 00 - - - - не бiльш як 120 м3 на годину 1 1 0 0 0
  8414 80 59 00 - - - - понад 120 м3 на годину 1 1 0 0 0
  8414 80 73 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8414 80 73 91 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8414 80 73 98 - - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8414 80 75 00 - - - - гвинтовi 2 2 0 0 0
  8414 80 78 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8414 80 80 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8414 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0
  8415 10 10 00 - - в окремому корпусi 0 0 0 0 0
  8415 10 90 00 - - сплiт-системи 0 0 0 0 0
  8415 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8415 20 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0
  8415 81 00 10 - - - iз споживчою потужнiстю понад 5 кВт, але не бiльш як 50 кВт 10 10 0 0 0
  8415 81 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8415 81 00 90 - - - iншi 2 2 0 0 0
  8415 82 00 10 - - - iз споживчою потужнiстю понад 5 кВт, але не бiльш як 50 кВт 10 10 0 0 0
  8415 82 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8415 82 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8415 83 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8415 83 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8415 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0
  8416 10 10 00 - - з установленим пристроєм для автоматичного керування 5 5 0 0 0
  8416 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8416 20 10 00 - - виключно газовi, моноблоковi з вмонтованим вентилятором та пристроєм для керування 5 5 0 0 0
  8416 20 20 00 - - - пальники комбiнованi 5 5 0 0 0
  8416 20 80 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8416 30 00 00 - топки механiчнi, включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки i пристрої для видалення золи та аналогiчнi пристрої 0 0 0 0 0
  8416 90 00 00 - частини 5 5 0 0 0
  8417 10 00 00 - печi та горна для випалювання, виплавляння або iншого термiчного оброблення пiритових руд або руд металiв 5 5 0 0 0
  8417 20 10 00 - - печi тунельнi 2 2 0 0 0
  8417 20 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8417 80 30 00 - - камери та муфельнi печi для випалювання керамiчних виробiв 0 0 0 0 0
  8417 80 50 00 - - камери та муфельнi печi для випалювання цементу, скла чи хiмiчних продуктiв 2 2 0 0 0
  8417 80 70 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8417 90 00 10 - - рекуператорiв петельних трубчатих продуктивнiстю повiтря 2 800 - 19 000 м3 на годину 10 10 0 0 0
  8417 90 00 90 - - iншi 2 2 0 0 0
  8418 10 20 10 - - - побутовi 5 5 0 0 0
  8418 10 20 91 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8418 10 20 98 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8418 10 80 10 - - - побутовi 5 5 0 0 0
  8418 10 80 91 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8418 10 80 98 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8418 21 10 00 - - - мiсткiстю понад 340 л 10 10 0 0 0
  8418 21 51 00 - - - - модель у формi стола 5 5 0 0 0
  8418 21 59 00 - - - - що вмонтовуються 5 5 0 0 0
  8418 21 91 00 - - - - - не бiльш як 250 л 10 10 0 0 0
  8418 21 99 00 - - - - - понад 250 л, але не бiльш як 340 л 7 7 0 0 0
  8418 29 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8418 30 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8418 30 20 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8418 30 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8418 30 80 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8418 40 20 00 - - мiсткiстю не бiльш як 250 л 0 0 0 0 0
  8418 40 80 00 - - мiсткiстю понад 250 л, але не бiльш як 900 л 0 0 0 0 0
  8418 50 11 00 - - - для зберiгання заморожених харчових продуктiв 5 5 0 0 0
  8418 50 19 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8418 50 90 00 - - iншi меблi з вмонтованим холодильним обладнанням 5 5 0 0 0
  8418 61 00 00 - - тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415 5 5 0 0 0
  8418 69 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8418 69 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8418 91 00 00 - - меблi, призначенi для розмiщення холодильно-морозильного обладнання 6 6 0 0 0
  8418 99 10 00 - - - випаровувачi та конденсатори, крiм тих, що використовуються у побутових холодильниках 6 6 0 0 0
  8418 99 90 10 - - - - частини холодильного та морозильного обладнання для побутових холодильникiв i морозильникiв 5 5 0 0 0
  8418 99 90 90 - - - - iншi 6 6 0 0 0
  8419 11 00 00 - - безiнерцiйнi водонагрiвачi газовi 2 2 0 0 0
  8419 19 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8419 20 00 00 - стерилiзатори медичнi, хiрургiчнi або лабораторнi 0 0 0 0 0
  8419 31 00 00 - - для сiльсько-господарських продуктiв 0 0 0 0 0
  8419 32 00 00 - - для деревини, целюлози, паперу або картону 0 0 0 0 0
  8419 39 00 10 - - - для керамiчних виробiв 2 2 0 0 0
  8419 39 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8419 40 00 00 - апарати дистиляцiйнi або ректифiкацiйнi 0 0 0 0 0
  8419 50 20 00 - теплообмiнники 0 0 0 0 0
  8419 50 80 00 - теплообмiнники 0 0 0 0 0
  8419 60 00 00 - обладнання для скраплювання повiтря або iнших газiв 2 2 0 0 0
  8419 81 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8419 81 20 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8419 81 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8419 81 80 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8419 89 10 00 - - - градирнi та аналогiчне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (вiдбувається без роздiльної стiнки) 0 0 0 0 0
  8419 89 30 00 - - - установки для вакуумного осадження металу з парової фази 2 2 0 0 0
  8419 89 98 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8419 90 15 00 - - стерилiзаторiв товарної пiдкатегорiї 8419 20 00 00 0 0 0 0 0
  8419 90 85 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8420 10 10 00 - - призначенi для використання у текстильнiй промисловостi 5 5 0 0 0
  8420 10 30 00 - - призначенi для використання у паперовiй промисловостi 5 5 0 0 0
  8420 10 89 10 - - - призначенi для виробництва гуми або пластмас 5 5 0 0 0
  8420 10 81 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8420 10 89 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8420 91 10 00 - - - з ливарного чавуну 5 5 0 0 0
  8420 91 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8420 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8421 11 00 00 - - сепаратори молочнi 10 10 0 0 0
  8421 12 00 00 - - сушарки для бiлизни 5 5 0 0 0
  8421 19 20 00 - - - центрифуги, що використовуються в лабораторiях 2 2 0 0 0
  8421 19 70 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8421 19 70 90 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8421 21 00 00 - - для фiльтрування або очищення води 0 0 0 0 0
  8421 22 00 00 - - для фiльтрування або очищення напоїв, крiм води 0 0 0 0 0
  8421 23 00 10 - - - для промисло-вого складання мо-торних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8421 23 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8421 23 00 90 - - - iнше 2 2 0 0 0
  8421 29 20 00 - - iнше 0 0 0 0 0
  8421 29 80 00 - - iнше 0 0 0 0 0
  8421 31 00 00 - - фiльтри забору повiтря для двигунiв внутрiшнього згоряння 0 0 0 0 0
  8421 39 15 20 - - - обладнання для фiльтрування або очищення повiтря 0 0 0 0 0
  8421 39 25 00 - - - обладнання для фiльтрування або очищення повiтря 0 0 0 0 0
  8421 39 15 51 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8421 39 35 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8421 39 15 59 - - - - - iнше 2 2 0 0 0
  8421 39 35 90 - - - - - iнше 2 2 0 0 0
  8421 39 15 91 - - - - - вологим способом 2 2 0 0 0
  8421 39 85 10 - - - - - вологим способом 2 2 0 0 0
  8421 39 15 99 - - - - - iнше 0,5 0,5 0 0 0
  8421 39 85 90 - - - - - iнше 0,5 0,5 0 0 0
  8421 91 00 00 - - центрифуг, включаючи вiдцентровi сушарки 0 0 0 0 0
  8421 99 10 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8421 99 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8422 11 00 00 - - побутовi 5 5 0 0 0
  8422 19 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8422 20 00 00 - обладнання для миття або сушiння пляшок або iнших ємкостей 5 5 0 0 0
  8422 30 00 10 - - обладнання для наповнення пляшок, їх закривання, закорковування або наклеювання на них етикеток, що використовується у харчовiй промисловостi, продуктивнiстю не бiльш як 12 000 пляшок за годину 5 5 0 0 0
  8422 30 00 91 - - - обладнання, що використовується у харчовiй промисловостi для закупорювання скляної тари металевими кришками, що загвинчуються, продуктивнiстю не бiльш як 9 600 одиниць за годину 2 2 0 0 0
  8422 30 00 99 - - - iнше 2 2 0 0 0
  8422 40 00 10 - - обладнання для пакування пляшок (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу), що використовується у харчовiй промисловостi, продуктивнiстю не бiльш як 12 000 пляшок за годину 5 5 0 0 0
  8422 40 00 90 - - iнше 0 0 0 0 0
  8422 90 10 00 - - до машин для миття посуду 2 2 0 0 0
  8422 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8423 10 10 00 - - ваги i терези побутовi 5 5 0 0 0
  8423 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8423 20 10 00 - ваги для безперервного зважування виробiв на конвеєрах 5 5 0 0 0
  8423 20 90 00 - ваги для безперервного зважування виробiв на конвеєрах 5 5 0 0 0
  8423 30 10 00 - ваги, вiдрегульованi на постiйну масу, та ваги, що скидають вантаж визначеної маси в ємкiсть або контейнери, включаючи ваги бункернi 5 5 0 0 0
  8423 30 90 00 - ваги, вiдрегульованi на постiйну масу, та ваги, що скидають вантаж визначеної маси в ємкiсть або контейнери, включаючи ваги бункернi 5 5 0 0 0
ех 8423 81 80 00 - - - пристрої контролю маси i пристрої контрольнi автоматичнi, що спрацьовують в разi досягнення попередньо заданої маси 5 5 0 0 0
  8423 81 21 00 - - - пристрої контролю маси i пристрої контрольнi автоматичнi, що спрацьовують в разi досягнення попередньо заданої маси 5 5 0 0 0
ех 8423 81 80 00 - - - обладнання для зважування та маркування запакованих товарiв 5 5 0 0 0
  8423 81 23 00 - - - обладнання для зважування та маркування запакованих товарiв 5 5 0 0 0
ех 8423 81 80 00 - - - ваги магазиннi 5 5 0 0 0
  8423 81 25 00 - - - ваги магазиннi 5 5 0 0 0
ех 8423 81 80 00 - - - iнше 5 5 0 0 0
  8423 81 29 00 - - - iнше 5 5 0 0 0
ех 8423 82 20 90 - - - пристрої для контролю маси i пристрої контрольнi автоматичнi, що спрацьовують в разi досягнення попередньо заданої маси 5 5 0 0 0
  8423 82 81 00 - - - пристрої для контролю маси i пристрої контрольнi автоматичнi, що спрацьовують в разi досягнення попередньо заданої маси 5 5 0 0 0
  8423 82 20 10 - - - - ваги для зважування тварин 0 0 0 0 0
  8423 82 89 10 - - - - ваги для зважування тварин 0 0 0 0 0
ех 8423 82 20 90 - - - - iнше 5 5 0 0 0
  8423 82 89 90 - - - - iнше 5 5 0 0 0
  8423 89 20 00 - - iнше 5 5 0 0 0
  8423 89 80 00 - - iнше 5 5 0 0 0
  8423 90 10 00 - гирi для будь-яких ваг або терезiв; частини обладнання для зважування 5 5 0 0 0
  8423 90 90 00 - гирi для будь-яких ваг або терезiв; частини обладнання для зважування 5 5 0 0 0
  8424 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8424 10 00 90 - - iншi 2 2 0 0 0
  8424 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8424 20 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0
  8424 30 01 00 - - - з пристроями для обiгрiвання 5 5 0 0 0
  8424 30 08 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8424 30 08 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8424 30 10 00 - - - що працюють за допомогою стисненого повiтря 2 2 0 0 0
  8424 30 90 10 - - - - пристрої для вдування вугiльного пилу в доменну пiч 10 10 0 0 0
  8424 30 90 20 - - - - станцiї перезарядки порошкових вогнегасникiв 1 1 0 0 0
  8424 30 90 90 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8424 82 10 00 - - - пристосування для зрошування 0 0 0 0 0
ех 8424 82 90 10 - - - - переноснi пристосування 0 0 0 0 0
  8424 41 00 00 - - - - переноснi пристосування 0 0 0 0 0
ех 8424 82 90 10 - - - - - розбриз-кувачi та розкидачi, що встановлюються на тракторi або тягнуться за його допомогою 0 0 0 0 0
  8424 49 10 00 - - - - - розбриз-кувачi та розкидачi, що встановлюються на тракторi або тягнуться за його допомогою 0 0 0 0 0
  8424 49 90 00 - - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8424 82 90 90 - - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8424 89 40 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8424 89 70 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8424 90 20 00 - частини 2 2 0 0 0
  8424 90 80 00 - частини 2 2 0 0 0
  8425 11 00 00 - - з електричним двигуном 0 0 0 0 0
  8425 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8425 31 00 00 - - з електричним двигуном 0 0 0 0 0
  8425 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8425 41 00 00 - - стацiонарнi гаражнi пiдiймачi 0 0 0 0 0
  8425 42 00 00 - - iншi домкрати та пiдiймачi гiдравлiчнi 0 0 0 0 0
  8425 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8426 11 00 00 - - крани мостовi на стацiонарних опорах 0 0 0 0 0
  8426 12 00 00 - - ферми пiдiймальнi пересувнi на колiсному ходу та портальнi навантажувачi 0 0 0 0 0
  8426 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8426 20 00 00 - крани баштовi 0 0 0 0 0
  8426 30 00 00 - крани портальнi або на опорi стрiловi 0 0 0 0 0
  8426 41 00 00 - - на колiсному ходу 0 0 0 0 0
  8426 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8426 91 10 00 - - - крани гiдравлiчнi для навантажування та розвантажування транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8426 91 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8426 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8427 10 10 00 - - з висотою пiдiймання 1 м або бiльше 2 2 0 0 0
  8427 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8427 20 11 00 - - - штабелювальнi навантажувачi для нерiвної мiсцевостi з вилковим та iншими видами захвату 5 5 0 0 0
  8427 20 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8427 20 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8427 90 00 00 - iншi навантажувачi 5 5 0 0 0
  8428 10 20 00 - - з електричним керуванням 0 0 0 0 0
  8428 10 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8428 20 20 00 - - для сипких матерiалiв 0 0 0 0 0
  8428 20 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8428 31 00 00 - - призначенi спецiально для пiдземних робiт 0 0 0 0 0
  8428 32 00 00 - - iншi з ковшем 0 0 0 0 0
  8428 33 00 00 - - iншi стрiчковi 0 0 0 0 0
  8428 39 20 00 - - - конвеєри роликовi 0 0 0 0 0
  8428 39 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8428 40 00 00 - ескалатори та рухомi пiшохiднi дорiжки 0 0 0 0 0
  8428 60 00 00 - канатнi пасажирськi та вантажнi дороги, гiрськолижнi пiдiймачi; тяговi механiзми для фунiкулерiв 0 0 0 0 0
  8428 90 71 00 - - - розроблене для навiшування на сiльськогосподарськi трактори 0 0 0 0 0
  8428 90 79 00 - - - iнше 0 0 0 0 0
  8428 90 90 00 - - iнше 0 0 0 0 0
  8429 11 00 00 - - гусеничнi 0 0 0 0 0
  8429 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8429 20 00 00 - грейдери i планувальники 0 0 0 0 0
  8429 30 00 00 - скрепери 0 0 0 0 0
  8429 40 10 00 - - - вiбрацiйнi 0 0 0 0 0
  8429 40 30 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8429 40 90 00 - - машини трамбувальнi 0 0 0 0 0
  8429 51 10 00 - - - навантажувачi, спецiально розробленi для пiдземних робiт 0 0 0 0 0
  8429 51 91 00 - - - - навантажувачi однокiвшовi гусеничнi 0 0 0 0 0
  8429 51 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8429 52 10 00 - - - екскаватори гусеничнi 0 0 0 0 0
  8429 52 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8429 59 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8430 10 00 00 - обладнання для забивання та витягування паль 0 0 0 0 0
  8430 20 00 00 - обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне 0 0 0 0 0
  8430 31 00 00 - - самохiднi 0 0 0 0 0
  8430 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8430 41 00 00 - - самохiднi 0 0 0 0 0
  8430 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8430 50 00 00 - iншi самохiднi машини та обладнання 0 0 0 0 0
  8430 61 00 00 - - машини та механiзми для трамбування або ущiльнення 0 0 0 0 0
  8430 69 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8431 10 00 00 - машин або механiзмiв товарної позицiї 8425 0 0 0 0 0
  8431 20 00 00 - машин або механiзмiв товарної позицiї 8427 0 0 0 0 0
  8431 31 00 00 - - лiфтiв, скiпових пiдiймачiв або ескалаторiв 0 0 0 0 0
ех 9620 00 99 60 - - iншi 0 0 0 0 0
ех 8431 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8431 41 00 00 - - ковшi, грейфери, захвати та черпаки 0 0 0 0 0
  8431 42 00 00 - - вiдвали бульдозерiв неповоротнi або поворотнi 0 0 0 0 0
  8431 43 00 00 - - частини бурильних або прохiдницьких машин товарної пiдпозицiї 8430 41 або 8430 49 0 0 0 0 0
  8431 49 20 00 - - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0
  8431 49 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8432 10 00 00 - плуги 0 0 0 0 0
  8432 21 00 00 - - борони дисковi 0 0 0 0 0
  8432 29 10 00 - - - розпушувачi та культиватори 0 0 0 0 0
  8432 29 30 00 - - - борони 0 0 0 0 0
  8432 29 50 00 - - - ґрунтофрези 0 0 0 0 0
  8432 29 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 8432 31 00 00 - - - точного висiвання з центральним приводом 0 0 0 0 0
  8432 39 11 00 - - - точного висiвання з центральним приводом 0 0 0 0 0
ех 8432 31 00 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 8432 39 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8432 39 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 8432 31 00 00 - - садильники та машини розсадосадильнi 0 0 0 0 0
ех 8432 39 90 00 - - садильники та машини розсадосадильнi 0 0 0 0 0
  8432 42 00 00 - - розподiльники мiнеральних добрив 0 0 0 0 0
  8432 41 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8432 80 00 00 - iншi машини 0 0 0 0 0
  8432 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0
  8433 11 10 00 - - - електричнi 0 0 0 0 0
  8433 11 51 00 - - - - - обладнанi сидiнням 0 0 0 0 0
  8433 11 59 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8433 11 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8433 19 10 00 - - - - електричнi 0 0 0 0 0
  8433 19 51 00 - - - - - - обладнанi сидiнням 0 0 0 0 0
  8433 19 59 00 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8433 19 70 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8433 19 90 00 - - - без двигуна 0 0 0 0 0
  8433 20 10 00 - - з двигуном 0 0 0 0 0
  8433 20 50 00 - - - тракторнi, навiснi або причiпнi 0 0 0 0 0
  8433 20 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8433 30 00 00 - iншi сiнозаготiвельнi машини 0 0 0 0 0
  8433 40 00 00 - преси для соломи або сiна, включаючи прес-пiдбирачi 0 0 0 0 0
  8433 51 00 00 - - комбайни зернозбиральнi 0 0 0 0 0
  8433 52 00 00 - - iншi машини та механiзми для обмолоту 0 0 0 0 0
  8433 53 10 00 - - - картоплеко-пальнi та картоплезбиральнi машини 0 0 0 0 0
  8433 53 30 00 - - - гичкорiзки та машини бурякозбиральнi 0 0 0 0 0
  8433 53 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8433 59 11 00 - - - - самохiднi 0 0 0 0 0
  8433 59 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8433 59 85 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8433 60 00 00 - машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподар-ських продуктiв 0 0 0 0 0
  8433 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0
  8434 10 00 00 - установки та апарати доїльнi 0 0 0 0 0
  8434 20 00 00 - обладнання для обробки та переробки молока 0 0 0 0 0
  8434 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0
  8435 10 00 00 - машини та механiзми 5 5 0 0 0
  8435 90 00 00 - частини 5 5 0 0 0
  8436 10 00 00 - машини та механiзми для приготування кормiв для тварин 0 0 0 0 0
  8436 21 00 00 - - iнкубатори та брудери 0 0 0 0 0
  8436 29 00 10 - - - обладнання клiткове або пiдлогове для утримання i вирощування птицi 10 10 0 0 0
  8436 29 00 90 - - - iнше 0 0 0 0 0
  8436 80 10 00 - - лiсогосподарське обладнання 0 0 0 0 0
  8436 80 90 00 - - iнше 0 0 0 0 0
  8436 91 00 00 - - обладнання для птахiвництва або iнкубаторiв та брудерiв 0 0 0 0 0
  8436 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8437 10 00 00 - машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна або сухих бобових культур 0 0 0 0 0
  8437 80 00 00 - iнше обладнання 0 0 0 0 0
  8437 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0
  8438 10 10 00 - - обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв 3 3 0 0 0
  8438 10 90 00 - - обладнання для виробництва макаронiв, спагетi або подiбних виробiв 3 3 0 0 0
  8438 20 00 00 - обладнання для виробництва кондитерських виробiв, какао-порошку чи шоколаду 0 0 0 0 0
  8438 30 00 00 - обладнання для цукрового виробництва 10 10 0 0 0
  8438 40 00 00 - обладнання для пивоварного виробництва 1 1 0 0 0
  8438 50 00 00 - обладнання для переробки м'яса або птицi 10 10 0 0 0
  8438 60 00 00 - обладнання для переробки фруктiв, горiхiв або овочiв 5 5 0 0 0
  8438 80 10 00 - - для переробки кави або чаю 1 1 0 0 0
  8438 80 91 00 - - - для виробництва або приготування напоїв 5 5 0 0 0
  8438 80 99 00 - - - iнше 1 1 0 0 0
  8438 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0
  8439 10 00 00 - обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв 5 5 0 0 0
  8439 20 00 00 - обладнання для виробництва паперу або картону 2 2 0 0 0
  8439 30 00 00 - обладнання для обробки паперу або картону 5 5 0 0 0
  8439 91 00 00 - - обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв 5 5 0 0 0
  8439 99 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8440 10 10 00 - - машини фальцювальнi 4 4 0 0 0
  8440 10 20 00 - - машини аркушепiдбиральнi 4 4 0 0 0
  8440 10 30 00 - - машини швейнi, проволокошвейнi та скобозшивачi 4 4 0 0 0
  8440 10 40 00 - - машини для безниткового з'єднання 4 4 0 0 0
  8440 10 90 00 - - iнше 4 4 0 0 0
  8440 90 00 00 - частини 5 5 0 0 0
  8441 10 10 00 - - верстати комбiнованi поздовжньо-рiзальнi та перемотувальнi 5 5 0 0 0
  8441 10 20 00 - - iншi верстати поздовжньо-рiзальнi або поперечно-рiзальнi 5 5 0 0 0
  8441 10 30 00 - - машини гiльйотиннi паперорiзальнi 5 5 0 0 0
  8441 10 70 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8441 20 00 00 - машини для виробництва мiшкiв, пакункiв або конвертiв 5 5 0 0 0
  8441 30 00 00 - машини для виробництва картонних коробок, ящикiв, труб, барабанiв або аналогiчної тари iншим способом, нiж формування 0 0 0 0 0
  8441 40 00 00 - машини для формування виробiв з паперової маси, паперу або картону 0 0 0 0 0
  8441 80 00 00 - iнше обладнання 0 0 0 0 0
  8441 90 10 00 - - рiзальних машин 0 0 0 0 0
  8441 90 90 00 - - iнших 0 0 0 0 0
ех 8442 30 00 00 - - фотонабiрнi та складальнi машини 5 5 0 0 0
ех 8442 30 00 00 - - - для вiдливання та складання шрифту (наприклад, лiнотипи, монотипи, iнтертипи) з вiдливним пристроєм чи без вiдливного пристрою 5 5 0 0 0
ех 8442 30 00 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8442 40 00 00 - частини до машин, апаратури або обладнання 5 5 0 0 0
  8442 50 00 10 - - з нанесеним зображенням 0 0 0 0 0
  8442 50 00 90 - - iншi 3 3 0 0 0
  8443 11 00 00 - - машини для офсетного друку, рулоннi 5 5 0 0 0
  8443 12 00 00 - - машини для офсетного друку, аркушевi, конторськi (з форматом аркуша не бiльш як 22 х 36 см у розгорнутому виглядi) 5 5 0 0 0
  8443 13 10 00 - - - - що використовувалися 3 3 0 0 0
  8443 13 31 00 - - - - - не бiльш як 52 х 74 см 3 3 0 0 0
  8443 13 35 00 - - - - - понад 52 х 74 см, але не бiльш як 74 х 107 см 3 3 0 0 0
  8443 13 39 00 - - - - - понад 74 х 107 см 3 3 0 0 0
  8443 13 90 00 - - - iншi 3 3 0 0 0
  8443 14 00 00 - - машини для високого друку, рулоннi, крiм машин для флексо-графiчного друку 5 5 0 0 0
  8443 15 00 00 - - машини для високого друку, нерулоннi, крiм машин для флексографiчного друку 5 5 0 0 0
  8443 16 00 00 - - машини для флексографiчного друку 3 3 0 0 0
  8443 17 00 00 - - машини для глибокого друку 3 3 0 0 0
  8443 19 20 00 - - - для друкування на текстильних матерiалах 4 4 0 0 0
  8443 19 40 00 - - - для використання у виробництвi напiвпровiдникiв 4 4 0 0 0
  8443 19 70 00 - - - iншi 3 3 0 0 0
ех 8443 31 00 00 - - - машини, що виконують функцiю копiювання скануванням оригiналу i роздруковують копiї за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв 0 0 0 0 0
ех 8443 31 00 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8443 32 10 00 - - - принтери 0 0 0 0 0
ех 8443 32 80 00 - - - факсимiльнi апарати 0 0 0 0 0
ех 8443 32 80 00 - - - - машини, що виконують функцiю копiювання скануванням оригiналу i роздруковують копiї за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв 0 0 0 0 0
ех 8443 32 80 00 - - - - iншi машини, що виконують функцiю копiювання з вмонтованою оптичною системою 0 0 0 0 0
ех 8443 32 80 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8443 39 00 10 - - - машини, що виконують функцiю копiювання скану-ванням оригiналу i роздруковують копiї за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв 0 0 0 0 0
  8443 39 00 31 - - - - з умонтованою оптичною системою 0 0 0 0 0
  8443 39 00 39 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  8443 39 00 91 - - - - машинки друкарськi автоматичнi 10 10 0 0 0
  8443 39 00 99 - - - - iншi 3 3 0 0 0
  8443 91 10 00 - - - для машин товарноїпiдкатегорiї 8443 19 40 00 2 2 0 0 0
  8443 91 91 10 - - - - - допомiжне обладнання 3 3 0 0 0
  8443 91 91 90 - - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8443 91 99 10 - - - - - допомiжне обладнання 3 3 0 0 0
  8443 91 99 90 - - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8443 99 10 00 - - - електроннi компонування 0 0 0 0 0
  8443 99 90 10 - - - - допомiжне обладнання 3 3 0 0 0
  8443 99 90 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8444 00 10 00 - машини для екструдування 5 5 0 0 0
  8444 00 90 00 - iншi 5 5 0 0 0
  8445 11 00 00 - - кардочесальнi 0 0 0 0 0
  8445 12 00 00 - - гребенечесальнi 0 0 0 0 0
  8445 13 00 00 - - стрiчковi або рiвничнi 0 0 0 0 0
  8445 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8445 20 00 00 - машини прядильнi текстильнi 0 0 0 0 0
  8445 30 00 00 - машини тростильнi або крутильнi для текстильних матерiалiв 0 0 0 0 0
  8445 40 00 00 - машини мотальнi (включаючи утоковомотальнi) або кокономотальнi 0 0 0 0 0
  8445 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  8446 10 00 00 - для виробництва тканин завширшки не бiльш як 30 см 0 0 0 0 0
  8446 21 00 00 - - з приводом вiд двигуна 0 0 0 0 0
  8446 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8446 30 00 00 - безчовниковi для виробництва тканин завширшки понад 30 см 0 0 0 0 0
  8447 11 00 00 - - з цилiндром дiаметром не бiльш як 165 мм 0 0 0 0 0
  8447 12 00 00 - - з цилiндром дiаметром понад 165 мм 0 0 0 0 0
  8447 20 20 00 - - машини основов'язальнi (включаючи рошель-машини); машини в'язально-прошивнi 0 0 0 0 0
  8447 20 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8447 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  8448 11 00 00 - - каретки ремiзо-пiдiймальнi та жакардовi машини; кардочесальнi машини, копiю-вальнi, перфорацiйнi або машини для використання разом iз зазначеними машинами 0 0 0 0 0
  8448 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8448 20 00 00 - частини та приладдя до машин товарної позицiї 8444 або їх допомiжних пристроїв 0 0 0 0 0
  8448 31 00 00 - - гарнiтура голкова 0 0 0 0 0
  8448 32 00 00 - - частини машин для пiдготовки текстильної пряжi, крiм голкової гарнiтури 0 0 0 0 0
  8448 33 00 00 - - веретена, рогульки, кiльця i бiгунки 0 0 0 0 0
  8448 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8448 42 00 00 - - берда, ремiзки та ремiзнi рамки 0 0 0 0 0
  8448 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8448 51 10 00 - - - платини 0 0 0 0 0
  8448 51 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8448 59 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8449 00 00 00 Обладнання для виробництва або обробки фетру та повстi або нетканих матерiалiв у шматку або за формою, включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхiв; болванки для виготовлення капелюхiв 0 0 0 0 0
  8450 11 11 00 - - - - з фронтальним завантаженням 5 5 0 0 0
  8450 11 19 00 - - - - з вертикаль-ним завантаженням 5 5 0 0 0
  8450 11 90 00 - - - мiсткiстю понад 6 кг, але не бiльш як 10 кг сухої бiлизни 5 5 0 0 0
  8450 12 00 00 - - iншi машини з вмонтованим вiдцентровим вiджимним пристроєм 5 5 0 0 0
  8450 19 00 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  8450 20 00 00 - машини мiсткiстю понад 10 кг сухої бiлизни 5 5 0 0 0
  8450 90 00 00 - частини 5 5 0 0 0
  8451 10 00 00 - машини для сухого чищення 0 0 0 0 0
  8451 21 00 00 - - мiсткiстю не бiльш як 10 кг сухої бiлизни 0 0 0 0 0
  8451 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8451 30 00 00 - прасувальнi машини i преси (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв) 0 0 0 0 0
  8451 40 00 00 - машини для промивання, вибiлювання або фарбування 0 0 0 0 0
  8451 50 00 00 - машини для намо-тування, розмотуван-ня, складання, роз-рiзання або проко-лювання тканин 0 0 0 0 0
  8451 80 10 00 - - машини для нанесення пасти на текстильну або iншу основу, призначенi для виробництва покриття для пiдлог типу лiнолеуму 0 0 0 0 0
  8451 80 30 00 - - машини для апретування та остаточної обробки 0 0 0 0 0
  8451 80 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8451 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0
  8452 10 11 00 - - - швейнi машини (без каркасiв, столикiв або тумбочок) вартiстю понад 65 євро 0 0 0 0 0
  8452 10 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8452 10 90 00 - - iншi машини швейнi та iншi головки для швейних машин 0 0 0 0 0
  8452 21 00 00 - - автоматичнi 0 0 0 0 0
  8452 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8452 30 00 00 - голки для швейних машин 0 0 0 0 0
  8452 90 00 00 - меблi, основи та футляри, спецiально призначенi для швейних машин, та їх частини; iншi частини швейних машин 0 0 0 0 0
  8453 10 00 00 - обладнання для пiдготовки, дублення та оброблення шкiри або шкури 0 0 0 0 0
  8453 20 00 00 - обладнання для виробництва чи ремонту взуття 0 0 0 0 0
  8453 80 00 00 - iнше обладнання 0 0 0 0 0
  8453 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0
  8454 10 00 10 - - мiсткiстю 130-300 т 10 10 0 0 0
  8454 10 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0
  8454 20 00 00 - виливницi та ливарнi ковшi 5 5 0 0 0
  8454 30 10 00 - - для лиття пiд тиском 5 5 0 0 0
  8454 30 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8454 90 00 10 - - конвертера 0 0 0 0 0
  8454 90 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0
  8455 10 00 00 - стани трубопрокатнi 2 2 0 0 0
  8455 21 00 00 - - стани гарячої прокатки або комбiнованi стани гарячої i холодної прокатки 10 10 0 0 0
  8455 22 00 00 - - стани холодної прокатки 10 10 0 0 0
  8455 30 10 00 - - з ливарного чавуну 5 5 0 0 0
  8455 30 31 10 - - - - для гарячої прокатки 10 10 0 0 0
  8455 30 31 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8455 30 39 00 - - - робочi валки для холодної прокатки 5 5 0 0 0
  8455 30 90 10 - - - пiльгервалки сталевi литi 10 10 0 0 0
  8455 30 90 90 - - - iншi 1 1 0 0 0
  8455 90 00 00 - iншi частини 5 5 0 0 0
ех 8456 11 10 00 - що працюють з використанням лазерного або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання 4 4 0 0 0
ех 8456 11 90 00 - що працюють з використанням лазерного або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання 4 4 0 0 0
ех 8456 12 10 00 - що працюють з використанням лазерного або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання 4 4 0 0 0
ех 8456 12 90 00 - що працюють з використанням лазерного або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання 4 4 0 0 0
  8456 20 00 00 - що працюють з використанням ультразвукових процесiв 2 2 0 0 0
  8456 30 11 00 - - - з дротовим електродом 2 2 0 0 0
  8456 30 19 00 - - - iншi 2 2 0 0 0
  8456 30 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8456 50 00 00 - - водоструминнi рiзальнi машини 2 2 0 0 0
ех 8456 40 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
ех 8456 90 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8457 10 10 00 - - горизонтальнi 4 4 0 0 0
  8457 10 90 00 - - iншi 4 4 0 0 0
  8457 20 00 00 - верстати агрегатнi однопозицiйнi 2 2 0 0 0
  8457 30 10 00 - - з числовим програмним керуванням 2 2 0 0 0
  8457 30 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8458 11 20 00 - - - верстати токарнi багатоцiльовi 3 3 0 0 0
  8458 11 41 00 - - - - одно-шпиндельнi 3 3 0 0 0
  8458 11 49 00 - - - - багато-шпиндельнi 3 3 0 0 0
  8458 11 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8458 19 00 10 - - - верстати токарнi центровi (процесори або iнструментальнi верстати) 2 2 0 0 0
  8458 19 00 90 - - - iншi 4 4 0 0 0
  8458 91 20 00 - - - верстати токарнi багатоцiльовi 2 2 0 0 0
  8458 91 80 00 - - - iншi 4 4 0 0 0
  8458 99 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8459 10 00 00 - верстати агрегатнi лiнiйної побудови 2 2 0 0 0
  8459 21 00 00 - - з числовим програмним керуванням 2 2 0 0 0
  8459 29 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8459 31 00 00 - - з числовим програмним керуванням 2 2 0 0 0
  8459 39 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8459 41 00 00 - - з числовим програмним керуванням 2 2 0 0 0
  8459 49 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8459 51 00 00 - - з числовим програмним керуванням 2 2 0 0 0
  8459 59 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8459 61 10 00 - - - iнструментальнi фрезернi 4 4 0 0 0
  8459 61 90 00 - - - iншi 2 2 0 0 0
  8459 69 10 00 - - - iнструментальнi фрезернi 4 4 0 0 0
  8459 69 90 00 - - - iншi 2 2 0 0 0
  8459 70 00 00 - iншi верстати рiзенарiзнi 2 2 0 0 0
  8460 12 00 10 - - з числовим програмним керуванням 0,5 0,5 0 0 0
ех 8460 19 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
ех 8460 23 00 00 - - - - верстати внутрiшньо-шлiфувальнi 2 2 0 0 0
ех 8460 22 00 00 - - - - верстати безцентрово-шлiфувальнi 2 2 0 0 0
ех 8460 24 00 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0
ех 8460 24 00 00 - - - iншi 2 2 0 0 0
  8460 29 10 00 - - - для шлiфування цилiндричних поверхонь 2 2 0 0 0
  8460 29 90 00 - - - iншi 2 2 0 0 0
  8460 31 00 00 - - з числовим програмним керуванням 5 5 0 0 0
  8460 39 00 00 - - iншi 1 1 0 0 0
  8460 40 10 10 - - - з точнiстю обробки форми отвору не бiльш як 0,01 мм 0,5 0,5 0 0 0
  8460 40 10 90 - - - iншi 2 2 0 0 0
  8460 40 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8460 90 00 10 - - верстати з мiкрометричними регулювальними пристроями та з точнiстю позицiонування за будь-якою вiссю не менш як 0,01 мм 4 4 0 0 0
ех 8460 19 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
ех 8460 22 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
ех 8460 23 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
ех 8460 24 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8460 12 00 90 - - iншi 2 2 0 0 0
  8460 90 00 90 - - iншi 2 2 0 0 0
  8461 20 00 00 - верстати поперечно-стругальнi та довбальнi 3 3 0 0 0
  8461 30 10 00 - - з числовим програмним керуванням 0 0 0 0 0
  8461 30 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8461 40 11 00 - - - - з числовим програмним керуванням 0 0 0 0 0
  8461 40 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8461 40 31 00 - - - - з числовим програмним керуванням 0 0 0 0 0
  8461 40 39 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8461 40 71 00 - - - - з числовим програмним керуванням 0 0 0 0 0
  8461 40 79 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8461 40 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8461 50 11 00 - - - круглопиляльнi 0 0 0 0 0
  8461 50 19 00 - - - iншi 4 4 0 0 0
  8461 50 90 00 - - верстати вiдрiзнi 4 4 0 0 0
  8461 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0
  8462 10 10 00 - - з числовим програмним керуванням 5 5 0 0 0
  8462 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8462 21 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу 5 5 0 0 0
  8462 21 80 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8462 29 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу 2 2 0 0 0
  8462 29 91 00 - - - - гiдравлiчнi 5 5 0 0 0
  8462 29 98 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8462 31 00 00 - - з числовим програмним керуванням 5 5 0 0 0
  8462 39 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу 5 5 0 0 0
  8462 39 91 00 - - - - гiдравлiчнi 2 2 0 0 0
  8462 39 99 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8462 41 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу 5 5 0 0 0
  8462 41 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8462 49 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу 4 4 0 0 0
  8462 49 90 00 - - - iншi 4 4 0 0 0
  8462 91 20 00 - - - з числовим програмним керуванням 5 5 0 0 0
  8462 91 80 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8462 99 20 00 - - - з числовим програмним керуванням 4 4 0 0 0
  8462 99 80 00 - - - iншi 4 4 0 0 0
  8463 10 10 00 - - верстати для волочiння дроту 5 5 0 0 0
  8463 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8463 20 00 00 - верстати рiзенакатнi 5 5 0 0 0
  8463 30 00 00 - верстати для виготовлення виробiв з дроту 5 5 0 0 0
  8463 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0
  8464 10 00 00 - верстати пиляльнi 5 5 0 0 0
  8464 20 11 00 - - - скла оптичного 5 5 0 0 0
  8464 20 19 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8464 20 80 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8464 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0
  8465 10 10 00 - - iз зняттям та перемiщенням вручну деталi мiж операцiями 5 5 0 0 0
  8465 10 90 00 - - з автоматичним перемiщенням оброблюваної деталi мiж операцiями 5 5 0 0 0
  8465 91 10 00 - - - iз стрiчковою пилкою 5 5 0 0 0
  8465 91 20 00 - - - iз дисковою пилкою 5 5 0 0 0
  8465 20 00 10 - - - iншi 1 1 0 0 0
  8465 91 90 00 - - - iншi 1 1 0 0 0
  8465 20 00 20 - - верстати стругальнi, фрезернi або стругально-калювальнi 1 1 0 0 0
  8465 92 00 00 - - верстати стругальнi, фрезернi або стругально-калювальнi 1 1 0 0 0
  8465 20 00 30 - - верстати шлiфувальнi, пiскошлiфувальнi або полiрувальнi 1 1 0 0 0
  8465 93 00 00 - - верстати шлiфувальнi, пiскошлiфувальнi або полiрувальнi 1 1 0 0 0
  8465 20 00 40 - - верстати вигинальнi або складальнi 5 5 0 0 0
  8465 94 00 00 - - верстати вигинальнi або складальнi 5 5 0 0 0
  8465 20 00 51 - - - багатошпиндель-нi присаджувальнi 1 1 0 0 0
  8465 95 00 10 - - - багатошпиндель-нi присаджувальнi 1 1 0 0 0
  8465 20 00 59 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8465 95 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8465 20 00 70 - - верстати розколювальнi, лущильнi або дробарки 2 2 0 0 0
  8465 96 00 00 - - верстати розколювальнi, лущильнi або дробарки 2 2 0 0 0
  8465 99 00 10 - - - верстати одностороннi для приклеювання крайок клеєм-розплавом 1 1 0 0 0
ех 8465 20 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 8465 99 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8466 10 20 00 - - - оправки, цанговi патрони та втулки 2 2 0 0 0
  8466 10 31 00 - - - - для токарних верстатiв 2 2 0 0 0
  8466 10 38 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8466 10 80 00 - - рiзенарiзнi саморозкривнi головки 2 2 0 0 0
  8466 20 20 00 - - затискнi пристрої та арматура спецiального призначення; комплекти стандартних затискних пристроїв i арматури 2 2 0 0 0
  8466 20 91 00 - - - для токарних верстатiв 2 2 0 0 0
  8466 20 98 00 - - - iншi 2 2 0 0 0
  8466 30 00 00 - головки дiлильнi та iншi спецiальнi пристрої до верстатiв 2 2 0 0 0
  8466 91 20 00 - - - з чавуну або сталi 2 2 0 0 0
  8466 91 95 00 - - - iншi 2 2 0 0 0
  8466 92 20 00 - - - з чавуну або сталi 2 2 0 0 0
  8466 92 80 00 - - - iншi 2 2 0 0 0
  8466 93 50 00 - - - для машин товарної пiдкатегорiї 8456 90 20 2 2 0 0 0
  8466 93 40 00 - - - iншi 2 2 0 0 0
  8466 93 60 00 - - - iншi 2 2 0 0 0
  8466 94 00 00 - - до верстатiв товарної позицiї 8462 або 8463 2 2 0 0 0
  8467 11 10 00 - - - для обробки металу 5 5 0 0 0
  8467 11 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8467 19 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8467 21 10 00 - - - якi можуть працювати без зовнiшнього джерела живлення 2 2 0 0 0
  8467 21 91 00 - - - - електро-пневматичнi 2 2 0 0 0
  8467 21 99 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8467 22 10 00 - - - пилки ланцюговi 5 5 0 0 0
  8467 22 30 00 - - - пилки дисковi 2 2 0 0 0
  8467 22 90 00 - - - iншi 2 2 0 0 0
  8467 29 20 00 - - - якi можуть працювати без зовнiшнього джерела живлення 2 2 0 0 0
  8467 29 51 00 - - - - - куто-шлiфувальнi 2 2 0 0 0
  8467 29 53 00 - - - - - стрiчко-шлiфувальнi 2 2 0 0 0
  8467 29 59 00 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8467 29 70 00 - - - - стругальнi 2 2 0 0 0
  8467 29 80 00 - - - - машини для пiдрiзання живої огорожi та пiдстригання газонiв 2 2 0 0 0
  8467 29 85 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8467 81 00 00 - - пилки ланцюговi 2 2 0 0 0
  8467 89 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8467 91 00 10 - - - з електричним двигуном 2 2 0 0 0
  8467 91 00 90 - - - iншi 4 4 0 0 0
  8467 92 00 00 - - пневматичних iнструментiв 5 5 0 0 0
  8467 99 00 10 - - - з електричним двигуном 2 2 0 0 0
  8467 99 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8468 10 00 00 - пальники газовi з дуттям, ручнi 5 5 0 0 0
  8468 20 00 00 - iнше обладнання та апаратура, якi працюють на газу 5 5 0 0 0
  8468 80 00 00 - iнше обладнання та апаратура 5 5 0 0 0
  8468 90 00 00 - частини 5 5 0 0 0
  8472 90 40 00 - машинки для оброблення текстiв 0 0 0 0 0
ех 8472 90 90 00 - - електричнi 10 10 0 0 0
ех 8472 90 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  8470 10 00 00 - калькулятори електроннi, здатнi працювати без зовнiшнього джерела живлення, та кишеньковi машинки для записування, вiдтворювання i вiзуального представлення даних з обчислювальними функцiями 0 0 0 0 0
  8470 21 00 00 - - з умонтованим друкувальним пристроєм 0 0 0 0 0
  8470 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8470 30 00 00 - iншi машини лiчильнi 0 0 0 0 0
  8470 50 00 00 - касовi апарати 0 0 0 0 0
  8470 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  8471 30 00 00 - машини автоматичного оброблення iнформацiї портативнi масою не бiльш як 10 кг, що мають принаймнi центральний блок оброблення iнформацiї, клавiатуру та дисплей 0 0 0 0 0
  8471 41 00 00 - - що мiстять в одному корпусi принаймнi центральний блок оброблення iнформацiї та пристрої введення та виведення, об'єднанi або нi 0 0 0 0 0
  8471 49 00 00 - - iншi, що представленi у виглядi систем 0 0 0 0 0
  8471 50 00 00 - блоки оброблення iнформацiї iншi, нiж у товарних пiдпозицiях 8471 41 або 8471 49, що мiстять або не мiстять в одному корпусi один або два таких пристрої: запам'ятовувальнi пристрої, пристрої введення та виведення 0 0 0 0 0
  8471 60 60 00 - - клавiатури 0 0 0 0 0
  8471 60 70 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8471 70 20 00 - - центральнi запам'ятовувальнi пристрої 0 0 0 0 0
  8471 70 30 00 - - - - оптичнi, включаючи магнiтооптичнi 0 0 0 0 0
  8471 70 50 00 - - - - - запам'ято-вувальнi пристрої на жорстких дисках 0 0 0 0 0
  8471 70 70 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8471 70 80 00 - - - запам'ято-вувальнi пристрої на магнiтних стрiчках 0 0 0 0 0
  8471 70 98 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8471 80 00 00 - iншi пристрої машин для автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0
  8471 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  8472 10 00 00 - машини копiювально-розмножувальнi 10 10 0 0 0
  8472 30 00 00 - машини для сортування або складання, або укладання у конверти, або перев'язування поштової кореспонденцiї, машини для розкривання, закривання або запечатування поштової кореспонденцiї i машини для наклеювання або гасiння поштових марок 10 10 0 0 0
  8472 90 10 00 - - машини для сортування, рахування або пакування монет 10 10 0 0 0
  8472 90 30 00 - - банкомати 0 0 0 0 0
ех 8472 90 90 00 - - iнше 10 10 0 0 0
ех 8473 40 10 00 - - - пристроїв товарної пiдкатегорiї 8469 00 10 00 0 0 0 0 0
ех 8473 40 10 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 8473 40 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8473 21 10 00 - - - електроннi модулi 0 0 0 0 0
  8473 21 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8473 29 10 00 - - - електроннi модулi 0 0 0 0 0
  8473 29 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8473 30 20 00 - - електроннi модулi 0 0 0 0 0
ех 9620 00 99 60 - - iншi 0 0 0 0 0
  8473 30 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
ех 8473 40 10 00 - - - машин товарної пiдкатегорiї 8472 90 30 00 0 0 0 0 0
ех 8473 40 10 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 8473 40 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
ех 8473 40 10 00 - - електроннi модулi 0 0 0 0 0
  8473 50 20 00 - - електроннi модулi 0 0 0 0 0
ех 8473 40 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8473 50 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8474 10 00 00 - машини для сортування, просiювання, сепарацiї або промивання 1 1 0 0 0
  8474 20 00 00 - машини для подрiбнення або розмелювання 7 7 0 0 0
  8474 31 00 00 - - бетономiшалки та розчинозмiшувачi 0 0 0 0 0
  8474 32 00 00 - - машини для змiшування мiнеральних речовин з бiтумом 0 0 0 0 0
  8474 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8474 80 10 00 - - обладнання для агломерацiї, формування або вiдливання керамiчних паст 0 0 0 0 0
  8474 80 90 00 - - iнше 0 0 0 0 0
  8474 90 10 00 - - з чавуну або сталi 5 5 0 0 0
  8474 90 90 10 - - - частини обладнання для сортування, промивання, подрiбнення, змiшування або перемiшування руд, ґрунтiв, камiння та iнших мiнеральних копалин 2 2 0 0 0
  8474 90 90 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8475 10 00 00 - машини для складання електричних та електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах 5 5 0 0 0
  8475 21 00 00 - - машини для виробництва оптичного волокна та його заготовок 5 5 0 0 0
  8475 29 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8475 90 10 00 - частини 5 5 0 0 0
  8475 90 90 00 - частини 5 5 0 0 0
  8476 21 00 00 - - з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями 5 5 0 0 0
  8476 29 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8476 81 00 00 - - з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями 5 5 0 0 0
  8476 89 10 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8476 89 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8476 90 10 00 - частини 5 5 0 0 0
  8476 90 90 00 - частини 5 5 0 0 0
  8477 10 00 00 - машини iнжекцiйно-ливарнi 0 0 0 0 0
  8477 20 00 00 - екструдери 0 0 0 0 0
  8477 30 00 00 - машини для видувного лиття 0 0 0 0 0
  8477 40 00 00 - машини для вакуумного лиття та iншi термоформу-вальнi машини 0 0 0 0 0
  8477 51 00 00 - - для лиття або вiдновлення протектора пневматичних шин або для лиття чи iншого виду формування камер пневматичних шин 0 0 0 0 0
  8477 59 10 10 - - - - вулканiзацiйнi гiдравлiчнi 0 0 0 0 0
  8477 59 10 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8477 59 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8477 80 11 00 - - - машини для обробки реакцiєздатних смол 0 0 0 0 0
  8477 80 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8477 80 91 00 - - - обладнання для подрiбнення 0 0 0 0 0
  8477 80 93 00 - - - змiшувачi, перемiшувачi та мiшалки 0 0 0 0 0
  8477 80 95 00 - - - машини для нарiзання, розколювання або обдирання 0 0 0 0 0
  8477 80 99 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8477 90 10 00 - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0
  8477 90 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8478 10 00 00 - обладнання 1 1 0 0 0
  8478 90 00 00 - частини 1 1 0 0 0
  8479 10 00 00 - обладнання для громадських робiт, будiвництва або аналогiчних робiт 0 0 0 0 0
  8479 20 00 00 - обладнання для екстрагування або виробництва тваринних або нелетких рослинних жирiв або олiй 0 0 0 0 0
  8479 30 10 00 - - преси 0 0 0 0 0
  8479 30 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8479 40 00 00 - машини для виробництва канатiв, тросiв або кабелiв 2 2 0 0 0
  8479 50 00 00 - промисловi роботи, в iншому мiсцi не зазначенi 5 5 0 0 0
  8479 60 00 00 - охолоджувачi повiтря випарного типу 5 5 0 0 0
  8479 71 00 00 - - якi використовуються в аеропортах 0 0 0 0 0
  8479 79 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8479 81 00 00 - - для обробки металiв, включаючи машини для намотування електродроту на котушки 2 2 0 0 0
  8479 82 00 00 - - для змiшування, перемiшування, подрiбнення, розмелювання, грохочення, просiювання, гомогенiзацiї, емульгування або розмiшування 0 0 0 0 0
  8479 89 30 00 - - - пересувне крiплення з гiдравлiчним приводом для шахт 0 0 0 0 0
  8479 89 60 10 - - - - ультразвуковi диспергатори 0 0 0 0 0
  8479 89 60 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8479 89 97 10 - - - - машини для розкриття та закриття чавунного вiчка доменної печi 0 0 0 0 0
  8479 89 97 20 - - - - машини для покриття глазур'ю та оздоблення керамiчних виробiв 0 0 0 0 0
  8479 89 97 30 - - - - машини та механiчнi пристрої для капсулювання, таблетування, сушiння, гранулювання лiкарських засобiв 0 0 0 0 0
  8479 89 97 50 - - - - машини та механiчнi пристрої для нанесення покриття на гранули, таблетки 0 0 0 0 0
  8479 89 70 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8479 89 97 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 8479 90 15 00 - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0
  8479 90 20 00 - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0
ех 8479 90 15 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8479 90 70 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8480 10 00 00 - опоки для металоливарного виробництва 2 2 0 0 0
  8480 20 00 00 - пiддони ливарнi 2 2 0 0 0
  8480 30 10 00 - - з дерева 2 2 0 0 0
  8480 30 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8480 41 00 00 - - для лиття шляхом видування або пiд тиском 2 2 0 0 0
  8480 49 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8480 50 00 00 - форми для лиття скла 2 2 0 0 0
  8480 60 00 00 - форми для лиття мiнеральних матерiалiв 2 2 0 0 0
  8480 71 00 10 - - - форми для пластмас (для лиття пiд тиском закруток (ковпачкiв) для пет-пляшок) 0 0 0 0 0
  8480 71 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8480 79 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8481 10 05 00 - - об'єднанi з фiльтрами або мастильними пристроями 0 0 0 0 0
  8481 10 19 00 - - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0
  8481 10 99 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8481 20 10 00 - - клапани контролю маслогiдравлiчних силових трансмiсiй 0 0 0 0 0
  8481 20 90 00 - - клапани контролю пневматичних силових трансмiсiй 0 0 0 0 0
  8481 30 91 00 - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0
  8481 30 99 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8481 40 10 00 - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0
  8481 40 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8481 80 11 00 - - - крани змiшувальнi 0 0 0 0 0
  8481 80 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8481 80 31 00 - - - термо-регулювальнi вентилi 0 0 0 0 0
  8481 80 39 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8481 80 40 00 - - клапани для пневматичних шин та камер 0 0 0 0 0
  8481 80 51 00 - - - - регулятори температури 0 0 0 0 0
  8481 80 59 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8481 80 61 00 - - - - - з ливарного чавуну 0 0 0 0 0
  8481 80 63 00 - - - - - сталевi 0 0 0 0 0
  8481 80 69 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8481 80 71 00 - - - - - з ливарного чавуну 0 0 0 0 0
  8481 80 73 00 - - - - - сталевi 0 0 0 0 0
  8481 80 79 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8481 80 81 00 - - - - вентилi кульовi та конiчнi 0 0 0 0 0
  8481 80 85 00 - - - - клапани дросельнi 0 0 0 0 0
  8481 80 87 00 - - - - клапани мембраннi 0 0 0 0 0
  8481 80 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8481 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0
  8482 10 10 00 - - зовнiшнiй дiаметр яких не бiльш як 30 мм 4 4 0 0 0
  8482 10 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8482 20 00 00 - пiдшипники роликовi конiчнi, включаючи внутрiшнi конiчнi кiльця з сепаратором та роликами, складенi 5 5 0 0 0
  8482 30 00 00 - пiдшипники роликовi сферичнi 6 6 0 0 0
  8482 40 00 00 - пiдшипники роликовi голчастi 10 10 0 0 0
  8482 50 00 00 - iншi пiдшипники з цилiндричними роликами 0 0 0 0 0
  8482 80 00 00 - iншi пiдшипники, включаючи комбiнованi кульково-роликовi 2 2 0 0 0
  8482 91 10 00 - - - ролики конiчнi 0 0 0 0 0
  8482 91 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8482 99 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8483 10 21 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8483 10 21 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8483 10 25 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8483 10 25 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8483 10 29 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8483 10 29 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8483 10 50 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8483 10 50 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8483 10 95 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8483 10 95 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8483 20 00 00 - корпуси пiдшипникiв з вмонтованими кульковими або роликовими пiдшипниками 5 5 0 0 0
  8483 30 32 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8483 30 32 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8483 30 38 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8483 30 38 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8483 30 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8483 30 80 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8483 40 21 00 - - - цилiндричнi та гвинтовi передачi 0 0 0 0 0
  8483 40 23 00 - - - конiчнi та конiчно-цилiндричнi передачi 0 0 0 0 0
  8483 40 25 00 - - - черв'ячнi передачi 0 0 0 0 0
  8483 40 29 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8483 40 30 00 - - кульковi або роликовi гвинтовi передачi 0 0 0 0 0
  8483 40 51 00 - - - коробки передач 0 0 0 0 0
  8483 40 59 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8483 40 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8483 50 20 00 - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0
  8483 50 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8483 60 20 00 - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0
  8483 60 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8483 90 20 00 - - корпуси пiдшипникiв 0 0 0 0 0
  8483 90 81 00 - - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0
  8483 90 89 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8483 90 89 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8484 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8484 10 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0
  8484 20 00 00 - ущiльнювачi механiчнi 0 0 0 0 0
  8484 90 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8484 90 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0
  8486 10 00 00 - машини та апаратура для виробництва булiв або пластин 0 0 0 0 0
  8486 20 00 10 - - верстати, що працюють з використанням ультразвукових процесiв 2 2 0 0 0
  8486 20 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0
  8486 30 00 10 - - апаратура для хiмiчного осадження з парової фази на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв 2 2 0 0 0
  8486 30 00 30 - - апаратура для сухого травлення на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв 2 2 0 0 0
  8486 30 00 50 - - установки для фiзичного осадження шляхом напилення на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв 0 0 0 0 0
  8486 30 00 91 - - - апаратура для проекцiювання або нанесення зображень на сенсибiлiзованi пiдкладки плоских дисплеїв 10 10 0 0 0
  8486 30 00 99 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8486 40 00 00 - машини та установки, зазначенi у примiтцi 9 (С) до цiєї групи 0 0 0 0 0
  8486 90 00 10 - - пристрої для крiплення iнстру-ментiв та рiзенарiзнi саморозкривнi головки; пристрої для крiплення деталей 2 2 0 0 0
  8486 90 00 20 - - - частини центри-фуг для нанесення фотографiчних емульсiй на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв 2 2 0 0 0
  8486 90 00 30 - - - частини машин для очищення металевих виводiв умонтованих у корпус напiвпровiд-никових пристроїв перед нанесенням гальванiчного покриття 0 0 0 0 0
  8486 90 00 40 - - - частини апаратури для фiзичного осадження шляхом напилення на пiдкладки рiдкокристалiчних пристроїв 5 5 0 0 0
  8486 90 00 50 - - - частини та приладдя апаратури для сухого травлення малюнка на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв 2 2 0 0 0
  8486 90 00 60 - - - частини та приладдя апаратури для хiмiчного осадження iз газової фази на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв 2 2 0 0 0
  8486 90 00 70 - - - частини та приладдя верстатiв, що працюють з використанням ультразвукових процесiв 2 2 0 0 0
  8486 90 00 91 - - - - до апаратури товарної пiдкатегорiї 9010 50 10 00 5 5 0 0 0
  8486 90 00 99 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8487 10 10 00 - - з бронзи 5 5 0 0 0
  8487 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8487 90 40 00 - - з чавуну, литi 5 5 0 0 0
  8487 90 51 00 - - - сталевi, литi 5 5 0 0 0
  8487 90 57 00 - - - з чорних металiв, кованi або штампованi 5 5 0 0 0
  8487 90 59 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8487 90 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  9620 00 99 90 - - iншi 5 5 0 0 0
  8501 10 10 00 - - двигуни синхроннi потужнiстю не бiльш як 18 Вт 2 2 0 0 0
  8501 10 91 00 - - - двигуни унiверсальнi постiйного/змiнного струму 2 2 0 0 0
  8501 10 93 00 - - - двигуни змiнного струму 0 0 0 0 0
  8501 10 99 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8501 10 99 90 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  8501 20 00 10 - - потужнiстю понад 735 Вт, але не бiльш як 150 кВт, для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8501 20 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0
  8501 31 00 10 - - - двигуни потужнiстю понад 735 Вт, генератори постiйного струму, для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8501 31 00 91 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8501 31 00 98 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8501 32 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8501 32 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8501 33 00 10 - - - двигуни потужнiстю не бiльш як 150 кВт та генератори, для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8501 33 00 90 - - - iншi 0,1 0,1 0 0 0
  8501 34 00 10 - - - двигуни тяговi 10 10 0 0 0
  8501 34 00 20 - - - генератори для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8501 34 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8501 40 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8501 40 20 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8501 40 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8501 40 80 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8501 51 00 10 - - - потужнiстю понад 735 Вт для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8501 51 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8501 52 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8501 52 20 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8501 52 30 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8501 52 30 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8501 52 90 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8501 52 90 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8501 53 50 00 - - - двигуни тяговi 0 0 0 0 0
  8501 53 81 00 - - - - понад 75 кВт, але не бiльш як 375 кВт 0 0 0 0 0
  8501 53 94 00 - - - - понад 375 кВт, але не бiльш як 750 кВт 0 0 0 0 0
  8501 53 99 00 - - - - понад 750 кВт 0 0 0 0 0
  8501 61 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8501 61 20 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8501 61 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8501 61 80 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8501 62 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8501 62 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8501 63 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8501 63 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8501 64 00 00 - - потужнiстю понад 750 кВ·А 0 0 0 0 0
  8502 11 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8502 11 20 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8502 11 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8502 11 80 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8502 12 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8502 12 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8502 13 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8502 13 20 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8502 13 40 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8502 13 40 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8502 13 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8502 13 80 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8502 20 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8502 20 20 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8502 20 40 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8502 20 40 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8502 20 60 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8502 20 60 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8502 20 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8502 20 80 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8502 31 00 00 - - вiтроенергетичнi 0 0 0 0 0
  8502 39 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8502 39 20 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8502 39 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8502 39 80 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8502 40 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8502 40 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0
  8503 00 10 00 - кiльця фiксувальнi немагнiтнi 5 5 0 0 0
  8503 00 91 00 - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0
  8503 00 99 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8504 10 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8504 10 20 91 - - - - дроселi 10 10 0 0 0
  8504 10 20 98 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8504 10 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8504 10 80 91 - - - - дроселi для розрядних ламп або трубок 10 10 0 0 0
  8504 10 80 99 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8504 21 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 650 кВ·А 10 10 0 0 0
  8504 22 10 00 - - - потужнiстю понад 650 кВ·А, але не бiльш як 1600 кВ·А 10 10 0 0 0
  8504 22 90 00 - - - потужнiстю понад 1600 кВ·А, але не бiльш як 10 000 кВ·А 0 0 0 0 0
  8504 23 00 00 - - потужнiстю понад 10 000 кВ·А 10 10 0 0 0
  8504 31 21 00 - - - - для вимiрювання напруги 0 0 0 0 0
  8504 31 29 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8504 31 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8504 32 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8504 32 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8504 33 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8504 33 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8504 34 00 00 - - потужнiстю понад 500 кВ·А 5 5 0 0 0
  8504 40 30 00 - - якi використо-вуються з теле-комунiкацiйною апаратурою, машинами автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоками 0 0 0 0 0
  8504 40 55 00 - - - пристрої для заряджання акумуляторiв 0 0 0 0 0
  8504 40 82 00 - - - - випрямлячi 0 0 0 0 0
  8504 40 84 00 - - - - - потужнiстю не бiльш як 7,5 кВ·А 0 0 0 0 0
  8504 40 88 00 - - - - - потужнiстю понад 7,5 кВ·А 0 0 0 0 0
  8504 40 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  8504 50 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8504 50 20 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  8504 50 95 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8504 50 95 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8504 90 05 00 - - - електроннi модулi машин товарної пiдкатегорiї 8504 50 20 00 0 0 0 0 0
  8504 90 11 00 - - - - осердя феритовi 5 5 0 0 0
  8504 90 18 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  8504 90 91 00 - - - електроннi модулi машин товарної пiдкатегорiї 8504 40 30 00 0 0 0 0 0
  8504 90 99 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8505 11 00 00 - - металевi 5 5 0 0 0
  8505 19 10 00 - - - магнiти постiйнi з агломерованого фериту 5 5 0 0 0
  8505 19 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8505 20 00 00 - електромагнiтнi зчеплення, муфти та гальма 5 5 0 0 0
ех 8505 90 21 00 - - - електромагнiти 1 1 0 0 0
ех 8505 90 29 10 - - - електромагнiти 1 1 0 0 0
  8505 90 29 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8505 90 50 00 - - електромагнiтнi пiднiмальнi головки 5 5 0 0 0
  8505 90 90 00 - - частини 5 5 0 0 0
  8506 10 11 00 - - - елементи цилiндричнi 5 5 0 0 0
  8506 10 18 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8506 10 91 00 - - - елементи цилiндричнi 5 5 0 0 0
  8506 10 98 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8506 30 00 00 - оксид-ртутнi 5 5 0 0 0
  8506 40 00 00 - оксид-срiбнi 5 5 0 0 0
  8506 50 10 00 - - елементи цилiндричнi 5 5 0 0 0
  8506 50 30 00 - - елементи кнопковi 5 5 0 0 0
  8506 50 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8506 60 00 00 - повiтряно-цинковi 5 5 0 0 0
  8506 80 05 00 - - батареї вугiльно-цинковi сухi з напругою 5,5 В або бiльше, але не бiльш як 6,5 В 5 5 0 0 0
  8506 80 80 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8506 90 00 00 - частини 5 5 0 0 0
  8507 10 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8507 10 20 20 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8507 10 20 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  8507 10 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8507 10 80 20 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8507 10 80 90 - - - iншi 8 8 0 0 0
  8507 20 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8507 20 20 20 - - - тяговi з напругою менш нiж 150 В та потужнiстю не менш нiж 150 A/год, але не бiльш нiж 1200 A/год 2 2 0 0 0
  8507 20 20 30 - - - тяговi iншi 8 8 0 0 0
  8507 20 20 90 - - - iншi 8 8 0 0 0
  8507 20 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8507 20 80 90 - - - iншi 8 8 0 0 0
  8507 30 20 00 - - герметичнi 0 0 0 0 0
  8507 30 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8507 40 00 00 - залiзо-нiкелевi 0 0 0 0 0
  8507 50 00 00 - гiдридно-нiкелевi 0 0 0 0 0
  8507 60 00 00 - лiтiй-iоннi 0 0 0 0 0
  8507 80 00 00 - акумулятори iншi 0 0 0 0 0
  8507 90 30 00 - - сепаратори 0 0 0 0 0
  8507 90 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8508 11 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 1500 Вт та якi мають мiшок для збору пилу або iнший пилозбiрник об'ємом не бiльш як 20 л 10 10 0 0 0
  8508 19 00 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  8508 60 00 00 - iншi пилососи 0 0 0 0 0
  8508 70 00 00 - частини 5 5 0 0 0
  8509 40 00 00 - подрiбнювачi харчових продуктiв та мiксери; соковижималки для фруктiв або овочiв 10 10 0 0 0
  8509 80 00 00 - iншi апарати 10 10 0 0 0
  8509 90 00 10 - - пiдлогонатирачiв 5 5 0 0 0
  8509 90 00 90 - - iншi 10 10 0 0 0
  8510 10 00 00 - електробритви 10 10 0 0 0
  8510 20 00 00 - машинки для пiдстригання волосся 10 10 0 0 0
  8510 30 00 00 - апарати епiляцiйнi 5 5 0 0 0
  8510 90 00 00 - частини 2 2 0 0 0
  8511 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8511 10 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8511 10 00 98 - - - iншi 4 4 0 0 0
  8511 20 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8511 20 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0
  8511 30 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8511 30 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8511 30 00 98 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8511 40 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8511 40 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8511 40 00 98 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8511 50 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8511 50 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8511 50 00 98 - - - iншi 1 1 0 0 0
  8511 80 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8511 80 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8511 80 00 98 - - - iнше 5 5 0 0 0
  8511 90 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8511 90 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0
  8512 10 00 00 - прилади освiтлювальнi або вiзуальної сигналiзацiї, що використовуються на велосипедах 5 5 0 0 0
  8512 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8512 20 00 90 - - iншi 8 8 0 0 0
  8512 30 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8512 30 10 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  8512 30 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8512 30 90 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  8512 40 00 11 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8512 40 00 19 - - - iншi 2 2 0 0 0
  8512 40 00 30 - - пристрої, що запобiгають обмерзанню 10 10 0 0 0
  8512 40 00 90 - - пристрої, що запобiгають запотiванню 10 10 0 0 0
  8512 90 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8512 90 10 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8512 90 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8512 90 90 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  8513 10 00 00 - лiхтарi 10 10 0 0 0
  8513 90 00 00 - частини 10 10 0 0 0
  8514 10 10 00 - - печi хлiбопекарськi та кондитерськi 5 5 0 0 0
  8514 10 80 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8514 20 10 00 - - печi та камери iндукцiйнi 5 5 0 0 0
  8514 20 80 00 - - печi та камери дiелектричнi 5 5 0 0 0
  8514 30 80 10 - - печi з iнфрачервоним випромiнюванням 5 5 0 0 0
  8514 30 20 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  8514 30 80 90 - - iншi 2 2 0 0 0
  8514 40 00 00 - iнше iндукцiйне або дiелектричне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв 5 5 0 0 0
  8514 90 30 00 - частини 5 5 0 0 0
  8514 90 70 00 - частини 5 5 0 0 0
  8515 11 00 00 - - паяльники та пiстолети паяльнi для низькотемпера-турного паяння 5 5 0 0 0
  8515 19 10 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8515 19 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8515 21 00 00 - - повнiстю або частково автоматичнi 5 5 0 0 0
  8515 29 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8515 31 00 00 - - повнiстю або частково автоматичнi 5 5 0 0 0
  8515 39 13 00 - - - - з трансформа-торами 5 5 0 0 0
  8515 39 18 00 - - - - з генераторами або перетворювачами обертовими чи перетворювачами статичними, випрямлячами або випрямними пристроями 5 5 0 0 0
  8515 39 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  8515 80 10 00 - - для оброблення металiв: 5 5 0 0 0
  8515 80 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
ех 8515 90 20 00 - частини 2 2 0 0 0
ех 8515 90 80 00 - частини 2 2 0 0 0
  8516 10 11 00 - - водонагрiвачi безiнерцiйнi 2 2 0 0 0
  8516 10 80 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  8516 21 00 00 - - радiатори теплоакумулювальнi 10 10 0 0 0
  8516 29 10 00 - - - радiатори з наповненою рiдиною 10 10 0 0 0
  8516 29 50 00 - - - нагрiвачi конвекцiйнi 10 10 0 0 0
  8516 29 91 00 - - - - з умонтова-ними вентиляторами 10 10 0 0 0
  8516 29 99 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  8516 31 00 10 - - - ковпаки-сушарки 10 10 0 0 0
  8516 31 00 90 - - - iншi 2 2 0 0 0
  8516 32 00 00 - - iншi апарати електронагрiвальнi перукарськi 2 2 0 0 0
  8516 33 00 00 - - сушарки для рук 10 10 0 0 0
  8516 40 00 00 - праски електричнi 10 10 0 0 0
  8516 50 00 00 - печi мiкрохвильовi 8 8 0 0 0
  8516 60 10 00 - - електроплити кухоннi (якi мають принаймнi духову шафу та панель з електронагрiвальни-ми елементами) 10 10 0 0 0
  8516 60 50 00 - - електроплитки, варочнi електрокотли та панелi з електронагрiвальни-ми елементами для електроплит 10 10 0 0 0
  8516 60 70 00 - - грилi та ростери 10 10 0 0 0
  8516 60 80 00 - - електропечi для вмонтовування 10 10 0 0 0
  8516 60 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  8516 71 00 00 - - для приготування кави або чаю 10 10 0 0 0
  8516 72 00 00 - - тостери 10 10 0 0 0
  8516 79 20 00 - - - глибокi маслянi жаровнi 10 10 0 0 0
  8516 79 70 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  8516 80 20 10 - - - зiбранi в блоки, якi складаються тiльки з простого iзольованого каркаса та електричного з'єднувача, що застосовуються в цивiльнiй авiацiї проти обмерзання 0 0 0 0 0
  8516 80 20 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  8516 80 80 10 - - - для пасажир-ських вагонiв 1 1 0 0 0
  8516 80 80 30 - - - для трамвайних вагонiв 1 1 0 0 0
  8516 80 80 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  8516 90 00 00 - частини 10 5 0 0 0
  8517 11 00 00 - - телефоннi апарати для дротового зв'язку з бездротовою трубкою 0 0 0 0 0
  8517 12 00 00 - - телефоннi апарати для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку 0 0 0 0 0
  8517 18 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  8517 61 00 00 - - базовi станцiї 0 0 0 0 0
  8517 62 00 00 - - пристрої для приймання, перетворення та передачi або вiдновлення голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи пристрої для комутацiї та маршрутизацiї 0 0 0 0 0
  8517 69 10 00 - - - вiдеотелефони 0 0 0 0 0
  8517 69 20 00 - - - переговорнi пристрої 0 0 0 0 0
ех 8517 69 30 90 - - - - портативнi приймачi сигналiв виклику, тривоги або пейджингових сигналiв 5 5 0 0 0
  8517 69 30 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
ех 8517 69 30 90 - - - - - iнша 5 5 0 0 0
  8517 69 90 00 - - - iнша 0 0 0 0 0
  8517 70 00 11 - - - антени для радiотелеграфних або радiотелефонних апаратiв 0 0 0 0 0
ех 8517 70 00 19 - - - телескопiчнi та гнучкi штировi антени для портативних пристроїв та пристроїв, якi встановлюються в моторних транспортних засобах 10 10 0 0 0
  8517 70 00 17 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
ех 8517 70 00 19 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  8517 70 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0
  8518 10 30 00 - - мiкрофони, якi мають звуковi частоти понад 300 Гц, але не бiльш як 3,4 кГц, дiаметром не бiльш як 10 мм та заввишки не бiльш як 3 мм, що використовуються для телекомунiкацiй 0 0 0 0 0
  8518 10 95 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8518 10 95 90 - - - iншi 0,1 0,1 0 0 0
  8518 21 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8518 21 00 30 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  8518 21 00 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  8518 22 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8518 22 00 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  8518 29 30 00 - - - гучномовцi, якi мають звуковi частоти понад 300 Гц, але не бiльш як 3,4 кГц, дiаметром не бiльш як 50 мм, що використовуються для телекомунiкацiй 0 0 0 0 0
  8518 29 95 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0
  8518 29 95 90 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  8518 30 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0