Додаток до лист Держмитслужби вiд 02.07.2020 N 08-4/16-01-02/7/7302 (частина 2 [52-97])

Тарифнi поступки України у межах Угоди мiж Україною та державами ЄАВТ

(частина 1)

Ex Код УКТЗЕД ГС 2017 Опис товару Пiльгова ставка мита Митного тарифу Базова ставка 2009 Ставки 2020 Iслан-
дiя
Ставки 2020 Норве-
гiя
Ставки 2020 Швей-
царiя, Лiхтен-
штейн
  0101 21 00 00 - - чистопороднiплемiннi тварини 0 0 0 0 0
  0101 29 10 00 - - - для забою 5 5 0 0 0
  0101 29 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
ех 0101 30 00 00 - вiслюки 5 5 0 0 0
ех 0101 30 00 00 - вiслюки чистопороднi 5 0 0 0 5
  0101 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0
  0102 21 10 00 - - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) 0 0 0 0 0
  0102 21 30 00 - - - корови 0 0 0 0 0
  0102 21 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0102 29 10 00 - - - масою не бiльш як 80 кг 5 5 0 0 0
  0102 29 21 00 - - - - для забою 5 5 0 0 0
  0102 29 29 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  0102 29 41 00 - - - - для забою 5 5 0 0 0
  0102 29 49 00 - - - - iншi 15 15 0 0 0
  0102 29 51 00 - - - - - для забою 5 5 0 0 0
  0102 29 59 00 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  0102 29 61 00 - - - - - для забою 5 5 0 0 0
  0102 29 69 00 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  0102 29 91 00 - - - - - для забою 5 5 0 0 0
  0102 29 99 00 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  0102 31 00 00 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0 0 0 0
  0102 39 10 00 - - - свiйськi види 5 5 0 0 0
  0102 39 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  0102 90 20 00 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0 0 0 0
  0102 90 91 00 - - - свiйськi види 5 5 0 0 0
ех 0102 29 05 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0102 90 99 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  0103 10 00 00 - чистопороднi племiннi тварини 0 0 0 0 0
  0103 91 10 00 - - - свiйськi види 5 5 0 0 0
  0103 91 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  0103 92 11 00 - - - - свиноматки масою не менш як 160 кг, що опоросилися принаймнi один раз 8 8 0 0 0
  0103 92 19 00 - - - - iншi 8 8 0 0 0
  0103 92 90 00 - - - iншi 8 8 0 0 0
  0104 10 10 00 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0 0 0 0
  0104 10 30 00 - - - ягнята (вiком до одного року) 2 2 0 0 0
  0104 10 80 00 - - - iншi 2 2 0 0 0
  0104 20 10 00 - - чистопороднi племiннi тварини 2 2 0 0 0
  0104 20 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  0105 11 11 00 - - - - яєчних порiд 0 0 0 0 0
  0105 11 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  0105 11 91 00 - - - - яєчних порiд 0 0 0 0 0
  0105 11 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  0105 12 00 00 - - iндики 2 2 0 0 0
  0105 13 00 00 - - качки 2 2 0 0 0
  0105 14 00 00 - - гуси 2 2 0 0 0
  0105 15 00 00 - - цесарки 2 2 0 0 0
  0105 94 00 10 - - - курчата племiннi 90-120-деннi 0 0 0 0 0
  0105 94 00 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  0105 99 10 00 - - - качки 10 10 0 0 0
  0105 99 20 00 - - - гуси 10 10 0 0 0
  0105 99 30 00 - - - iндики 10 10 0 0 0
  0105 99 50 00 - - - цесарки 10 10 0 0 0
  0106 11 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
  0106 11 00 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  0106 12 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
  0106 12 00 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  0106 13 00 00 - - верблюди та iншi тварини родини верблюдячих (Camelidae) 10 10 0 0 0
  0106 14 10 00 - - - кролi свiйськi 10 10 0 0 0
  0106 14 90 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  0106 19 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
  0106 19 00 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  0106 20 00 10 - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
  0106 20 00 90 - - iншi 10 10 0 0 0
  0106 31 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
  0106 31 00 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  0106 32 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
  0106 32 00 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  0106 33 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
  0106 33 00 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  0106 39 10 10 - - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
  0106 39 10 90 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  0106 39 80 10 - - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
  0106 39 80 90 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  0106 41 00 00 - - бджоли 10 10 0 0 0
  0106 49 00 10 - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
  0106 49 00 90 - - iншi 10 10 0 0 0
  0106 90 00 10 - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
  0106 90 00 90 - - iншi 10 10 0 0 0
  0201 10 00 00 - тушi та половини туш 15 15 15 15 15
  0201 20 20 00 - - компенсованi четвертини 15 15 15 15 15
  0201 20 30 00 - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини 15 15 15 15 15
  0201 20 50 00 - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини 15 15 15 15 15
  0201 20 90 00 - - iншi 15 15 15 15 15
  0201 30 00 00 - обваленi 15 15 15 15 15
  0202 10 00 00 - тушi та половини туш 15 15 15 15 15
  0202 20 10 00 - - компенсованi четвертини 15 15 15 15 15
  0202 20 30 00 - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини 15 15 15 15 15
  0202 20 50 00 - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини 15 15 15 15 15
  0202 20 90 00 - - iншi 15 15 15 15 15
  0202 30 10 00 - - переднi четвертини, цiлi або розрубанi як максимум на п'ять частин, кожна четвертина може бути лише в одному блоцi; компенсованi четвертини - у двох блоках, при цьому один з переднiми четвертинами, цiлими або розрубаними щонайбiльше на п'ять частин, а другий з її заднiми четвертинами, за винятком фiле, одним шматком 15 15 15 15 15
  0202 30 50 00 - - лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка 15 15 15 15 15
  0202 30 90 00 - - iншi 15 15 15 15 15
  0203 11 10 00 - - - свiйських свиней 12 12 12 12 12
  0203 11 90 00 - - - iншi 12 12 12 12 12
  0203 12 11 00 - - - - окости та їх вiдруби 12 12 12 12 12
  0203 12 19 00 - - - - лопатки та їх вiдруби 12 12 12 12 12
  0203 12 90 00 - - - iншi 12 12 12 12 12
  0203 19 11 00 - - - - переднiй край та його вiдруби 12 12 12 12 12
  0203 19 13 00 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi 12 12 12 12 12
  0203 19 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби 12 12 12 12 12
  0203 19 55 00 - - - - - обваленi 12 12 12 12 12
  0203 19 59 00 - - - - - iншi 12 12 12 12 12
  0203 19 90 00 - - - iнша 12 12 12 12 12
  0203 21 10 00 - - - свiйських свиней 10 10 10 10 10
  0203 21 90 00 - - - iншi 10 10 10 10 10
  0203 22 11 00 - - - - окости та їх вiдруби 10 10 10 10 10
  0203 22 19 00 - - - - лопатки та їх вiдруби 10 10 10 10 10
  0203 22 90 00 - - - iншi 10 10 10 10 10
  0203 29 11 00 - - - - переднiй край та його вiдруби 10 10 10 10 10
  0203 29 13 00 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi 10 10 10 10 10
  0203 29 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби 10 10 10 10 10
  0203 29 55 00 - - - - - обваленi 10 10 10 10 10
  0203 29 59 00 - - - - - iншi 10 10 10 10 10
  0203 29 90 00 - - - iнша 10 10 10 10 10
  0204 10 00 00 - тушi та половини туш ягнят, свiжi або охолодженi 10 10 0 0 10
  0204 21 00 00 - - тушi та половини туш 10 10 0 0 10
  0204 22 10 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 10 0 0 10
  0204 22 30 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 10 0 0 10
  0204 22 50 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 10 0 0 10
  0204 22 90 00 - - - iншi 10 10 10 10 10
  0204 23 00 00 - - обвалена 10 10 0 0 10
  0204 30 00 00 - тушi та половини туш ягнят, мороженi 10 10 0 0 10
  0204 41 00 00 - - тушi та половини туш 10 10 0 0 10
  0204 42 10 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 10 0 0 10
  0204 42 30 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 10 0 0 10
  0204 42 50 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 10 0 0 10
  0204 42 90 00 - - - iншi 10 10 0 0 10
  0204 43 10 00 - - - ягнят 10 10 0 0 10
  0204 43 90 00 - - - iншi 10 10 0 0 10
  0204 50 11 00 - - - тушi та половини туш 10 10 0 0 10
  0204 50 13 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 10 0 0 10
  0204 50 15 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 10 0 0 10
  0204 50 19 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 10 0 0 10
  0204 50 31 00 - - - - вiдруби, необваленi 10 10 0 0 10
  0204 50 39 00 - - - - вiдруби, обваленi 10 10 0 0 10
  0204 50 51 00 - - - тушi та половини туш 10 10 0 0 10
  0204 50 53 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 10 0 0 10
  0204 50 55 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 10 0 0 10
  0204 50 59 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 10 0 0 10
  0204 50 71 00 - - - - вiдруби, необваленi 10 10 0 0 10
  0204 50 79 00 - - - - вiдруби, обваленi 10 10 0 0 10
  0205 00 20 00 - свiже або охолоджене 12 12 12 12 12
  0205 00 80 00 - морожене 12 12 12 12 12
  0206 10 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 15 15 0 0 15
  0206 10 95 00 - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма 15 15 15 15 15
ех 0206 10 98 00 - - - iншi, тiльки печiнка 15 15 0 0 15
ех 0206 10 98 00 - - - iншi 15 15 15 15 15
  0206 21 00 00 - - язики 12 12 0 0 12
  0206 22 00 00 - - печiнка 15 15 0 0 15
  0206 29 10 00 - - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 12 12 0 0 12
  0206 29 91 00 - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма 12 12 12 12 12
  0206 29 99 00 - - - - iншi 12 12 12 12 12
  0206 30 00 00 - свиней, свiжi або охолодженi 15 15 0 0 15
  0206 41 00 00 - - печiнка 10 10 0 0 10
  0206 49 00 00 - - iншi 10 10 0 0 10
  0206 80 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 15 15 0 0 15
  0206 80 91 00 - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв 15 15 15 15 15
  0206 80 99 00 - - - овець та кiз 15 15 15 15 15
  0206 90 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 15 15 0 0 15
  0206 90 91 00 - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв 15 15 0 0 15
  0206 90 99 00 - - - овець та кiз 15 15 0 0 15
  0207 11 10 00 - - - обскубанi, напiвпатранi, з головою та лапами, так званi "83 % курчата" 15 15 15 15 15
  0207 11 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата" 15 15 15 15 15
  0207 11 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi 15 15 15 15 15
  0207 12 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата" 12 12 12 12 12
  0207 12 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi 12 12 12 12 12
  0207 13 10 00 - - - - обваленi 12 12 12 12 12
  0207 13 20 00 - - - - - половини та четвертини 12 12 12 12 12
  0207 13 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 12 12 12 12 12
  0207 13 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 12 12 12 12 12
  0207 13 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 12 12 12 12 12
  0207 13 60 00 - - - - - нiжки та їх частини 12 12 12 12 12
  0207 13 70 00 - - - - - iншi 12 12 12 12 12
  0207 13 91 00 - - - - печiнка 12 12 12 12 12
  0207 13 99 00 - - - - iншi 12 12 12 12 12
  0207 14 10 00 - - - - обваленi 10 10 10 10 10
  0207 14 20 00 - - - - - половини та четвертини 10 10 10 10 10
  0207 14 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 10 10 10 10 10
  0207 14 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 10 10 10 10 10
  0207 14 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 10 10 10 10 10
  0207 14 60 00 - - - - - нiжки та їх частини 10 10 10 10 10
  0207 14 70 00 - - - - - iншi 10 10 10 10 10
  0207 14 91 00 - - - - печiнка 10 10 10 10 10
  0207 14 99 00 - - - - iншi 10 10 10 10 10
  0207 24 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi 80 % iндики" 15 15 15 15 15
  0207 24 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi 15 15 15 15 15
  0207 25 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "80 % iндики" 5 5 5 5 5
  0207 25 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки i шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi 5 5 5 5 5
  0207 26 10 00 - - - - обваленi 15 15 15 15 15
  0207 26 20 00 - - - - - половини та четвертини 15 15 15 15 15
  0207 26 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 15 15 15
  0207 26 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 15 15 15
  0207 26 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 15 15 15 15
  0207 26 60 00 - - - - - - гомiлки та їх частини 15 15 15 15 15
  0207 26 70 00 - - - - - - iншi 15 15 15 15 15
  0207 26 80 00 - - - - - iншi 15 15 15 15 15
  0207 26 91 00 - - - - печiнка 15 15 15 15 15
  0207 26 99 00 - - - - iншi 15 15 15 15 15
  0207 27 10 00 - - - - обваленi 5 5 5 5 5
  0207 27 20 00 - - - - - половини та четвертини 5 5 5 5 5
  0207 27 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 5 5 5 5 5
  0207 27 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 5 5 5 5 5
  0207 27 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 5 5 5 5 5
  0207 27 60 00 - - - - - - гомiлки та їх частини 5 5 5 5 5
  0207 27 70 00 - - - - - - iншi 5 5 5 5 5
  0207 27 80 00 - - - - - iншi 5 5 5 5 5
  0207 27 91 00 - - - - печiнка 5 5 5 5 5
  0207 27 99 00 - - - - iншi 5 5 5 5 5
  0207 41 20 00 - - - обскубанi, знекровленi, без кишок, але непатранi, з головою та лапками, так званi "85 % качки" 15 15 15 15 15
  0207 41 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % качки" 15 15 15 15 15
  0207 41 80 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi 15 15 15 15 15
  0207 42 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % качки" 12 12 12 12 12
  0207 42 80 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi 12 12 12 12 12
  0207 43 00 00 - - печiнка жирна, свiжа або охолоджена 12 12 12 12 12
  0207 44 10 00 - - - - обваленi 15 15 15 15 15
  0207 44 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 15 15 15 15
  0207 44 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 15 15 15
  0207 44 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 15 15 15
  0207 44 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 15 15 15 15
  0207 44 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 15 15 15
  0207 44 71 00 - - - - - палетоти 15 15 15 15 15
  0207 44 81 00 - - - - - iншi 15 15 15 15 15
  0207 44 91 00 - - - - печiнка, крiм жирної 15 15 15 15 15
  0207 44 99 00 - - - - iншi 15 15 15 15 15
  0207 45 10 00 - - - - обваленi 15 15 15 15 15
  0207 45 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 15 15 15 15
  0207 45 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 15 15 15
  0207 45 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 15 15 15
  0207 45 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 15 0 0 15
  0207 45 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 15 15 15
  0207 45 71 00 - - - - - палетоти 15 15 15 15 15
  0207 45 81 00 - - - - - iншi 15 15 15 15 15
  0207 45 93 00 - - - - - жирна 15 15 0 0 15
  0207 45 95 00 - - - - - iнша 15 15 15 15 15
  0207 45 99 00 - - - - iншi 15 15 15 15 15
  0207 51 10 00 - - - обскубанi, знекровленi, але непатранi, з головою та лапками, так званi "82 % гуси" 15 15 15 15 15
  0207 51 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi 15 15 15 15 15
  0207 52 10 00 - - - обскубанi, знекровленi, непатранi, але з головою та лапками, так званi "82 % гуси" 12 12 12 12 12
  0207 52 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi 12 12 12 12 12
  0207 53 00 00 - - печiнка жирна, свiжа або охолоджена 12 12 12 12 12
  0207 54 10 00 - - - - обваленi 15 15 15 15 15
  0207 54 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 15 15 15 15
  0207 54 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 15 15 15
  0207 54 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 15 15 15
  0207 54 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 15 15 15 15
  0207 54 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 15 15 15
  0207 54 71 00 - - - - - палетоти 15 15 15 15 15
  0207 54 81 00 - - - - - iншi 15 15 15 15 15
  0207 54 91 00 - - - - печiнка, крiм жирної 15 15 15 15 15
  0207 54 99 00 - - - - iншi 15 15 15 15 15
  0207 55 10 00 - - - - обваленi 15 15 15 15 15
  0207 55 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 15 15 15 15
  0207 55 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 15 15 15
  0207 55 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 15 15 15
  0207 55 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 15 0 0 15
  0207 55 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 15 15 15
  0207 55 71 00 - - - - - палетоти 15 15 15 15 15
  0207 55 81 00 - - - - - iншi 15 15 15 15 15
  0207 55 93 00 - - - - - печiнка жирна 15 15 0 0 15
  0207 55 95 00 - - - - - iнша 15 15 15 15 15
  0207 55 99 00 - - - - iншi 15 15 15 15 15
  0207 60 05 10 - - - замороженi 12 12 12 12 12
  0207 60 05 90 - - - iншi 15 15 15 15 15
  0207 60 10 00 - - - - обваленi 15 15 15 15 15
  0207 60 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 15 15 15 15
  0207 60 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 15 15 15
  0207 60 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 15 15 15
  0207 60 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 15 0 0 15
  0207 60 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 15 15 15
  0207 60 81 00 - - - - - iншi 15 15 15 15 15
  0207 60 91 00 - - - - печiнка 15 15 15 15 15
  0207 60 99 00 - - - - iншi 15 15 15 15 15
  0208 10 10 00 - - свiйських кроликiв 15 15 0 15 15
  0208 10 90 00 - - iншi 15 15 15 15 15
  0208 30 00 00 - приматiв 15 15 0 15 15
  0208 40 10 00 - - м'ясо китiв 15 10 0 0 0
  0208 40 20 00 - - м'ясо тюленiв 15 15 0 15 15
  0208 40 80 00 - - iнше 15 15 0 15 15
  0208 50 00 00 - рептилiй (включаючи змiй i черепах) 15 15 0 15 15
  0208 60 00 00 - верблюдiв та iнших тварин родини верблюдячих (Camelidae) 15 15 0 15 15
  0208 90 10 00 - - свiйських голубiв 15 15 0 15 15
  0208 90 30 00 - - дичини, крiм кролятини або зайчатини 15 15 0 15 15
  0208 90 60 00 - - пiвнiчних оленiв 15 15 0 15 15
  0208 90 70 00 - - жаб'ячi лапки 15 15 0 15 15
  0208 90 98 00 - - iншi 15 15 0 15 15
  0209 10 11 00 - - - свiже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолi 15 15 0 15 15
  0209 10 19 00 - - - сушене або копчене 15 15 15 15 15
  0209 10 90 00 - - свинячий жир, вiдмiнний вiд того, що зазначений у товарнiй пiдкатегорiї0209 10 11 00 або 0209 10 19 00 15 15 0 15 15
  0209 90 00 00 - iнший 15 15 15 15 15
  0210 11 11 00 - - - - - окости та їх вiдруби 20 20 0 20 20
  0210 11 19 00 - - - - - лопатки та їх вiдруби 20 20 0 20 20
  0210 11 31 00 - - - - - окости та їх вiдруби 20 20 0 20 20
  0210 11 39 00 - - - - - лопатки та їх вiдруби 20 20 0 20 20
  0210 11 90 00 - - - iншi 20 20 0 20 20
  0210 12 11 00 - - - - солонi або в розсолi 10 10 0 10 10
  0210 12 19 00 - - - - сушенi або копченi 10 10 0 10 10
  0210 12 90 00 - - - iншi 10 10 10 10 10
  0210 19 10 00 - - - - - беконнi половини або спенсери 10 10 0 10 0
  0210 19 20 00 - - - - - три чвертi свинячого боку або серединки 10 10 0 10 0
  0210 19 30 00 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю 10 10 0 10 0
  0210 19 40 00 - - - - - корейка та її вiдруби 10 10 0 10 0
  0210 19 50 00 - - - - - iнша 10 10 10 10 10
  0210 19 60 00 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю 10 10 0 10 0
  0210 19 70 00 - - - - - корейки та її вiдруби 10 10 0 10 0
  0210 19 81 00 - - - - - - обвалена 10 10 0 10 0
  0210 19 89 00 - - - - - - iнша 10 10 10 10 10
  0210 19 90 00 - - - iнша 10 10 10 10 10
  0210 20 10 00 - - необвалене 15 15 0 15 5
  0210 20 90 00 - - обвалене 15 15 0 15 5
  0210 91 00 00 - - приматiв 20 20 0 20 20
  0210 92 10 00 - - - китiв, дельфiнiв,морських свиней(ссавцiв ряду Сetacea);ламантинiв i дюгонiв(ссавцiв ряду Sirenia) 20 20 0 20 20
  0210 92 91 00 - - - - м'ясо 20 20 20 20 20
  0210 92 92 00 - - - - субпродукти 20 20 20 20 20
  0210 92 99 00 - - - - їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв 20 20 20 20 20
  0210 93 00 00 - - рептилiй (включаючи змiй i черепах) 20 20 0 20 20
  0210 99 10 00 - - - - конина, солона або в розсолi чи висушена 20 20 0 20 20
  0210 99 21 00 - - - - - необвалена 20 20 0 20 20
  0210 99 29 00 - - - - - обвалена 20 20 0 20 20
  0210 99 31 00 - - - - пiвнiчних оленiв 20 20 0 20 20
  0210 99 39 00 - - - - iнше 20 20 0 20 20
  0210 99 41 00 - - - - - печiнка 20 20 0 20 20
  0210 99 49 00 - - - - - iншi 20 20 20 20 20
  0210 99 51 00 - - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма 20 20 0 20 20
  0210 99 59 00 - - - - - iншi 20 20 20 20 20
  0210 99 71 00 - - - - - - жирна печiнка гусей чи качок, солона або в розсолi 20 20 0 20 20
  0210 99 79 00 - - - - - - iншi 20 20 20 20 20
  0210 99 85 00 - - - - - iншi 20 20 0 20 20
  0210 99 90 00 - - - їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв 20 20 20 20 20
  0301 11 00 00 - - прiсноводна 10 10 10 10 10
  0301 19 00 00 - - iнша 5 5 5 5 5
  0301 91 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 10 10 10 10 10
  0301 91 90 00 - - - iнша 10 10 10 10 10
  0301 92 10 00 - - - довжиною не бiльш як 12 см 10 10 10 10 10
  0301 92 30 00 - - - довжиною понад 12 см, але не бiльш як 20 см 10 10 10 10 10
  0301 92 90 00 - - - довжиною понад 20 см 10 10 10 10 10
ех 0301 93 00 00 - - короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 10 10 10 10 10
  0301 94 10 00 - - - тунець синiй, або звичайний (Thunnus thynnus) 10 10 10 10 10
  0301 94 90 00 - - - тунець схiдний (Thunnus orientalis) 10 10 10 10 10
  0301 95 00 00 - - тунець пiвденний синiй (Thunnus maccoyii) 10 10 10 10 10
  0301 99 11 00 - - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Оncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Оncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 10 10 1,9 1,9 1,9
  0301 99 17 11 - - - - - - мальки (молодь) масою не бiльш як 100 г 10 10 10 10 10
  0301 99 17 12 - - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii) 10 10 10 10 10
  0301 99 17 13 - - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) 10 10 10 10 10
  0301 99 17 14 - - - - - - бiлуга (Huso huso) 10 10 10 10 10
  0301 99 17 19 - - - - - - iнша 10 10 10 10 10
  0301 99 17 30 - - - - - судак (Stizostedion spp.) 10 10 10 10 10
ех 0301 93 00 00 - - - - - iнша 10 10 10 10 10
  0301 99 17 90 - - - - - iнша 10 10 10 10 10
  0301 99 85 10 - - - - калкан (Psetta maxima) 10 10 10 10 10
  0301 99 85 90 - - - - iнша 10 10 10 10 10
  0302 11 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 0 0 0 0 0
  0302 11 20 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss з головами i зябрами, нутрощами, масою бiльш як 1,2 кг штука, або знеголовленi, без зябер i нутрощiв, масою бiльш як 1 кг штука 0 0 0 0 0
  0302 11 80 00 - - - iнша 0 0 0 0 0
  0302 13 00 00 - - лосось тихоокеанський(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus) 0 0 0 0 0
  0302 14 00 00 - - лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 0 0 0 0 0
  0302 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  0302 21 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 0 0 0 0 0
  0302 21 30 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 0 0 0 0 0
  0302 21 90 00 - - - палтус тихоокеанський бiлокорий (Hippoglossus stenolepis) 0 0 0 0 0
  0302 22 00 00 - - камбала морська (Pleuronectes platessa) 0 0 0 0 0
  0302 23 00 00 - - язик морський (Solea spp.) 0 0 0 0 0
  0302 24 00 00 - - калкан (Psetta maxima) 0 0 0 0 0
  0302 29 10 00 - - - мегрiм (Lepidorhombus spp.) 0 0 0 0 0
  0302 29 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0302 31 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
  0302 31 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  0302 32 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
  0302 32 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  0302 33 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
  0302 33 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0302 34 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
  0302 34 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  0302 35 11 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
  0302 35 19 00 - - - - iнший 0 0 0 0 0
  0302 35 91 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
  0302 35 99 00 - - - - iнший 0 0 0 0 0
  0302 36 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
  0302 36 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  0302 39 20 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
  0302 39 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0302 41 00 00 - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0 0 0 0
  0302 42 00 00 - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 10 10 10 10
  0302 43 10 00 - - - сардина виду Sardina pilchardus 0 0 0 0 0
  0302 43 30 00 - - - сардина роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.) 0 0 0 0 0
  0302 43 90 00 - - - кiлька або шпроти (Sprattus sprattus) 5 5 5 5 5
  0302 44 00 00 - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0 0 0 0 0
  0302 45 10 00 - - - ставрида атлантична (Trachurus trachurus) 0 0 0 0 0
  0302 45 30 00 - - - ставрида перуанська (Trachurus murphyi) 0 0 0 0 0
  0302 45 90 00 - - - iнша 0 0 0 0 0
  0302 46 00 00 - - кобiя (нiгрiта) (Rachycentron canadum) 0 0 0 0 0
  0302 47 00 00 - - меч-риба (Xiphias gladius) 0 0 0 0 0
  0302 51 10 00 - - - трiска виду Gadus morhua 0 0 0 0 0
  0302 51 90 00 - - - iнша 0 0 0 0 0
  0302 52 00 00 - - пiкша (Melanogrammus aeglefinus) 0 0 0 0 0
  0302 53 00 00 - - сайда (Pollachius virens) 0 0 0 0 0
  0302 54 11 00 - - - - мерлуза мiлководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus) 0 0 0 0 0
  0302 54 15 00 - - - - мерлуза пiвденна (Merluccius australis) 0 0 0 0 0
  0302 54 19 00 - - - - iнша 0 0 0 0 0
  0302 54 90 00 - - - морський минь (Urophycis spp.) 0 0 0 0 0
  0302 55 00 00 - - минтай (Theragra chalcogramma) 0 0 0 0 0
  0302 56 00 00 - - путасу (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 0 0 0 0 0
  0302 59 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida) 0 0 0 0 0
  0302 59 20 00 - - - мерланг (Merlangius merlangus) 0 0 0 0 0
  0302 59 30 00 - - - сайда срiбляста (Pollachius pollachius) 0 0 0 0 0
  0302 59 40 00 - - - мольва (Molva spp.) 0 0 0 0 0
  0302 59 90 00 - - - iнша 0 0 0 0 0
  0302 71 00 00 - - тиляпiя (Oreochromis spp.) 0 0 0 0 0
  0302 72 00 00 - - сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., ictalurus spp.) 0 0 0 0 0
ех 0302 73 00 00 - - короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 10 10 10 10 10
  0302 74 00 00 - - вугор (Anguilla spp.) 0 0 0 0 0
  0302 79 00 00 - - iнша 0 0 0 0 0
ех 0302 81 15 00 - - - колюча (Squalus acanthias) 0 10 0 0 0
ех 0302 92 00 00 - - - колюча (Squalus acanthias) 0 0 0 0 0
ех 0302 81 15 00 - - - котяча (Scyliorhinus spp.) 0 0 0 0 0
ех 0302 92 00 00 - - - котяча (Scyliorhinus spp.) 0 0 0 0 0
ех 0302 92 00 00 - - - акула оселедцева (Lamna nasus) 0 0 0 0 0
  0302 81 30 00 - - - акула оселедцева (Lamna nasus) 0 0 0 0 0
ех 0302 92 00 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0302 81 40 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0302 81 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0302 82 00 00 - - скати (Rajidae) 0 0 0 0 0
  0302 83 00 00 - - iклач (Dissostichus spp.) 0 0 0 0 0
  0302 84 10 00 - - - лаврак європейський(Dicentrarchus labrax) 0 0 0 0 0
  0302 84 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  0302 85 10 00 - - - морськi карасi (Dentex dentex i Pagellus spp.) 0 0 0 0 0
  0302 85 30 00 - - - аурата (Sparus aurata) 0 0 0 0 0
  0302 85 90 00 - - - iнша 0 0 0 0 0
  0302 89 10 11 - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii) 0 0 0 0 0
  0302 89 10 12 - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) 0 0 0 0 0
  0302 89 10 13 - - - - - бiлуга (Huso huso) 0 0 0 0 0
  0302 89 10 19 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  0302 89 10 30 - - - - судак (Stizostedion spp.) 0 0 0 0 0
ех 0302 73 00 00 - - - - iнша 0 0 0 0 0
  0302 89 10 90 - - - - iнша 0 0 0 0 0
  0302 49 11 00 - - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
  0302 89 21 00 - - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
  0302 49 19 00 - - - - - iнша 0 0 0 0 0
  0302 89 29 00 - - - - - iнша 0 0 0 0 0
  0302 89 31 00 - - - - - виду Sebastes marinus 0 0 0 0 0
  0302 89 39 00 - - - - - iнша 0 0 0 0 0
  0302 89 40 00 - - - - лящ морський звичайний (Brama, spp.) 0 0 0 0 0
  0302 89 50 00 - - - - вудильник (Lophius spp.) 0 0 0 0 0
  0302 89 60 00 - - - - конгрiо чорний (Genypterus blacodes) 0 0 0 0 0
  0302 49 90 00 - - - - iнша 0 0 0 0 0
  0302 89 90 00 - - - - iнша 0 0 0 0 0
  0302 91 00 00 - печiнка, iкра та молочко 0 0 0 0 0
  0302 99 00 00 - печiнка, iкра та молочко 0 0 0 0 0
  0303 11 00 00 - - червона, або нерка (Oncorhynchus nerka) 0 0 0 0 0
  0303 12 00 00 - - iнший лосось тихоокеанський (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus) 0 0 0 0 0
  0303 13 00 00 - - лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 0 0 0 0 0
  0303 14 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 5 5 5 5 5
  0303 14 20 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss з головами i зябрами, нутрощами, масою бiльш як 1,2 кг штука, або знеголовленi, без зябер i нутрощiв, масою бiльш як 1 кг штука 2 2 0,4 0,4 0,4
  0303 14 90 00 - - - iнша 2 2 2 2 2
  0303 19 00 00 - - iнша 0 0 0 0 0
  0303 23 00 00 - - тиляпiя (Oreochromis spp.) 2 2 2 2 2
  0303 24 00 00 - - сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., ictalurus spp.) 2 2 2 2 2
  0303 25 00 10 - - короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 2 2 2 2 2
  0303 26 00 00 - - вугор (Anguilla spp.) 0 0 0 0 0
  0303 29 00 00 - - iнша 2 2 2 2 2
  0303 31 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 0 0 0 0 0
  0303 31 30 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 0 0 0 0 0
  0303 31 90 00 - - - палтус тихоокеанський бiлокорий (Hippoglossus stenolepis) 0 0 0 0 0
  0303 32 00 00 - - камбала морська (Pleuronectes platessa) 0 0 0 0 0
  0303 33 00 00 - - язик морський (Solea spp.) 0 0 0 0 0
  0303 34 00 00 - - калкан (Psetta maxima) 0 0 0 0 0
  0303 39 10 00 - - - камбала рiчкова (Platichthys flesus) 0 0 0 0 0
  0303 39 30 00 - - - риба роду Rhombosolea 5 5 5 5 5
  0303 39 50 00 - - - виду Pelotreis flavilatus та Peltorhamphus novaezealandiae 2 2 2 2 2
  0303 39 85 00 - - - iнша 0 0 0 0 0
  0303 41 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
  0303 41 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
ех 0303 42 20 00 - - - - - масою понад 10 кг штука 0 0 0 0 0
ех 0303 42 20 00 - - - - - iнший 0 0 0 0 0
ех 0303 42 20 00 - - - - - масою понад 10 кг штука 0 0 0 0 0
ех 0303 42 20 00 - - - - - iнший 0 0 0 0 0
  0303 42 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  0303 43 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
  0303 43 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  0303 44 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
  0303 44 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  0303 45 12 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
  0303 45 18 00 - - - - iнший 0 0 0 0 0
  0303 45 91 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
  0303 45 99 00 - - - - iнший 0 0 0 0 0
  0303 46 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
  0303 46 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  0303 49 20 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
  0303 49 85 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0303 51 00 00 - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0 0 0 0
  0303 53 10 00 - - - сардини виду Sardina pilchardus 0 0 0 0 0
  0303 53 30 00 - - - сардини роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.) 0 0 0 0 0
  0303 53 90 00 - - - кiлька або шпроти (Sprattus sprattus) 5 5 1 1 1
  0303 54 10 10 - - - - виду Scomber scombrus 0 0 0 0 0
  0303 54 10 20 - - - - виду Scomber Japonicus 2 2 2 2 2
  0303 54 90 00 - - - скумбрiя виду Scomber australasicus 2 2 2 2 2
  0303 55 10 00 - - - ставрида атлантична (Trachurus trachurus) 5 5 1 1 1
  0303 55 30 00 - - - ставрида перуанська (Trachurus murphyi) 2 5 0,4 0,4 0,4
  0303 55 90 10 - - - - ставрида (Caranx trachurus) 5 5 1 1 1
  0303 55 90 90 - - - - iнша 2 5 0,4 0,4 0,4
  0303 56 00 00 - - кобiя, або нiгрiта (Rachycentron canadum) 2 2 2 2 2
  0303 57 00 00 - - меч-риба (Xiphias gladius) 0 0 0 0 0
  0303 63 10 00 - - - трiска виду Gadus morhua 0 0 0 0 0
  0303 63 30 00 - - - трiска виду Gadus ogac 0 0 0 0 0
  0303 63 90 00 - - - трiска виду Gadus macrocephalus 0 0 0 0 0
  0303 64 00 00 - - пiкша (Melanogrammus aeglefinus) 0 0 0 0 0
  0303 65 00 00 - - сайда (Pollachius virens) 0 0 0 0 0
  0303 66 11 00 - - - - мерлуза мiлководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus) 0 0 0 0 0
  0303 66 12 00 - - - - мерлуза пiвденно-захiдної частини Атлантичного океану (Merluccius hubbsi) 0 0 0 0 0
  0303 66 13 00 - - - - мерлуза пiвденна (Merluccius australis) 0 0 0 0 0
  0303 66 19 00 - - - - iнша 0 0 0 0 0
  0303 66 90 00 - - - морський минь роду Urophycis 0 0 0 0 0
  0303 67 00 00 - - минтай (Theragra chalcogramma) 0 0 0 0 0
  0303 68 10 00 - - - путасу (Micromesistius Poutassou, Gadus Poutassou) 0 0 0 0 0
  0303 68 90 00 - - - путасу пiвденний (Micromesistius australis) 0 0 0 0 0
  0303 69 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida) 0 0 0 0 0
  0303 69 30 00 - - - мерланг (Merlangius merlangus) 0 0 0 0 0
  0303 69 50 00 - - - сайда срiбляста (Pollachius pollachius) 2 2 2 2 2
  0303 69 70 00 - - - макруронус новозеландський(Macruronusnovaezealandiae) 0 0 0 0 0
  0303 69 80 00 - - - мольва (Molva spp.) 0 0 0 0 0
  0303 69 90 00 - - - iнша 2 2 2 2 2
ех 0303 81 15 00 - - - колюча (Squalus acanthias) 0 2 0 0 0
ех 0303 92 00 00 - - - колюча (Squalus acanthias) 0 0 0 0 0
ех 0303 81 15 00 - - - котяча (Scyliorhinus spp.) 0 0 0 0 0
ех 0303 92 00 00 - - - котяча (Scyliorhinus spp.) 0 0 0 0 0
ех 0303 92 00 00 - - - акула оселедцева (Lamna nasus) 0 0 0 0 0
  0303 81 30 00 - - - акула оселедцева (Lamna nasus) 0 0 0 0 0
ех 0303 92 00 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0303 81 40 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0303 81 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0303 82 00 00 - - скати (Rajidae) 2 2 2 2 2
  0303 83 00 00 - - iклач (Dissostichus spp.) 0 0 0 0 0
  0303 84 10 00 - - - лаврак європейський (Dicentrarchus labrax) 0 0 0 0 0
  0303 84 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0
  0303 89 10 11 - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii) 0 0 0 0 0
  0303 89 10 12 - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) 0 0 0 0 0
  0303 89 10 13 - - - - - бiлуга (Huso huso) 0 0 0 0 0
  0303 89 10 19 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  0303 89 10 30 - - - - судак (Stizostedion spp.) 0 0 0 0 0
  0303 25 00 90 - - - - iнша 0 0 0 0 0
  0303 89 10 90 - - - - iнша 0 0 0 0 0
ех 0303 59 21 00 - - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
ех 0303 89 21 00 - - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
  0303 59 29 00 - - - - - iнша 0 0 0 0 0
  0303 89 29 00 - - - - - iнша 0 0 0 0 0
  0303 89 31 00 - - - - - виду Sebastes marinus 2 2 0,4 0,4 0,4
  0303 89 39 00 - - - - - iнший 2 2 0,4 0,4 0,4
  0303 89 40 00 - - - - однокольоровий бонiто (Orcynopsis unicolor) 0 0 0 0 0
  0303 59 10 00 - - - - анчоуси (Engraulis spp.) 2 2 0 0 0
  0303 89 50 00 - - - - морськi карасi (Dentex dentex i Pagellus spp.) 0 0 0 0 0
  0303 89 55 00 - - - - аурата (Sparus aurata) 2 2 2 2 2
  0303 89 60 00 - - - - лящ морський звичайний (Brama spp.) 0 0 0 0 0
  0303 89 65 00 - - - - вудильник (Lophius spp.) 0 0 0 0 0
  0303 89 70 00 - - - - конгрiо чорний (Genypterus blacodes) 2 2 2 2 2
  0303 59 90 10 - - - - iнша 0 0 0 0 0
  0303 59 90 90 - - - - iнша 2 2 2 2 2
  0303 89 90 00 - - - - iнша 2 2 2 2 2
  0303 91 10 00 - - тверда та м'яка iкра та молочко для виробництва дезоксорибонуклеїно-вої кислоти або сульфату протамiну 0 0 0 0 0
  0303 91 90 00 - - iнша 0 0 0 0 0
  0303 99 00 00 - - iнша 0 0 0 0 0
  0304 31 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.) 5 5 1 1 1
  0304 32 00 00 - - сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., ictalurus spp.) 5 5 1 1 1
  0304 33 00 00 - - латеса нiльського (Lates niloticus) 5 5 1 1 1
  0304 39 00 00 - - iнше 5 5 1 1 1
  0304 41 00 00 - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho) 0 0 0 0 0
  0304 42 10 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss масою бiльш як 400 г штука 0 0 0 0 0
  0304 42 50 00 - - - видiв Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster 0 0 0 0 0
  0304 42 90 00 - - - iнше 0 0 0 0 0
  0304 43 00 00 - - камбалоподiбнi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae) 0 0 0 0 0
  0304 44 10 00 - - - трiски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i сайки (Boreogadus saida) 0 0 0 0 0
  0304 44 30 00 - - - сайди (Pollachius virens) 0 0 0 0 0
  0304 44 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0304 45 00 00 - - меч-риби (Xiphias gladius) 0 0 0 0 0
  0304 46 00 00 - - iклач (Dissostichus spp.) 0 0 0 0 0
  0304 49 10 10 - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes) 5 5 5 5 5
  0304 49 10 20 - - - - судака (Stizostedion spp.) 5 5 5 5 5
  0304 49 10 90 - - - - iнших 5 5 1 1 1
  0304 49 50 00 - - - - окуня морського(Sebastes spp.) 0 0 0 0 0
  0304 47 10 00 - - - - iнше 0 0 0 0 0
  0304 47 20 00 - - - - iнше 0 0 0 0 0
  0304 47 30 00 - - - - iнше 0 0 0 0 0
  0304 47 90 00 - - - - iнше 0 0 0 0 0
  0304 48 00 00 - - - - iнше 0 0 0 0 0
  0304 49 90 00 - - - - iнше 0 0 0 0 0
ех 0304 51 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., ictalurus spp.), коропа (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), вугря (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.) 0 0 0 0 0
  0304 52 00 00 - - лососевих 0 0 0 0 0
  0304 53 00 00 - - риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae 0 0 0 0 0
  0304 54 00 00 - - меч-риби (Xiphias gladius) 0 0 0 0 0
  0304 55 00 00 - - iклача (Dissostichus spp.) 0 0 0 0 0
  0304 59 10 10 - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes) 5 5 5 5 5
  0304 59 10 20 - - - - судака (Stizostedion spp.) 5 5 5 5 5
ех 0304 51 00 00 - - - - iнших 0 0 0 0 0
  0304 59 10 90 - - - - iнших 5 5 5 5 5
  0304 59 50 00 - - - - боки (спинки) оселедцiв 0 0 0 0 0
  0304 56 10 00 - - - - iнше 0 0 0 0 0
  0304 56 20 00 - - - - iнше 0 0 0 0 0
  0304 56 30 00 - - - - iнше 0 0 0 0 0
  0304 56 90 00 - - - - iнше 0 0 0 0 0
  0304 57 00 00 - - - - iнше 0 0 0 0 0
  0304 59 90 00 - - - - iнше 0 0 0 0 0
  0304 61 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.) 0 0 0 0 0
  0304 62 00 00 - - сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., ictalurus spp.) 0 0 0 0 0
  0304 63 00 00 - - латеса нiльського (Lates niloticus) 0 0 0 0 0
  0304 69 00 10 - - iнше 5 0 0 0 0
  0304 71 10 00 - - - виду Gadus macrocephalus 0 0 0 0 0
  0304 71 90 00 - - - iнше 0 0 0 0 0
  0304 72 00 00 - - пiкши (Melanogrammus aeglefinus) 0 0 0 0 0
  0304 73 00 00 - - сайди (Pollachius virens) 0 0 0 0 0
  0304 74 11 00 - - - - мерлузи мiлководної (Merluccius capensis) та глибоководної (Merluccius paradoxus) 0 0 0 0 0
  0304 74 15 00 - - - - мерлузи аргентинської (пiвденно-захiдної частини Атлантичного океану) (Merluccius hubbsi) 0 0 0 0 0
  0304 74 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  0304 74 90 00 - - - морського миня роду Urophycis 0 0 0 0 0
  0304 75 00 00 - - минтая (Theragra chalcogramma) 0 0 0 0 0
  0304 79 10 00 - - - сайки (Boreogadus saida) 0 0 0 0 0
  0304 79 30 00 - - - мерланга (Merlangius merlangus) 0 0 0 0 0
  0304 79 50 00 - - - макруронуса новозеландського(Macruronus novaezealandiae) 0 0 0 0 0
  0304 79 80 00 - - - мольви (Molva spp.) 0 0 0 0 0
  0304 79 90 00 - - - iнше 0 0 0 0 0
  0304 81 00 00 - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho) 0 0 0 0 0
  0304 82 10 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss масою бiльш як 400 г штука 5 5 1 1 1
  0304 82 50 00 - - - видiв Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster 5 5 1 1 1
  0304 82 90 00 - - - iнше 5 5 1 1 1
  0304 83 10 00 - - - камбали морської (Pleuronectes platessa) 0 0 0 0 0
  0304 83 30 00 - - - камбали рiчкової (Platichthys flesus) 0 0 0 0 0
  0304 83 50 00 - - - мегрiма (Lepidorhombus spp.) 0 0 0 0 0
  0304 83 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0304 84 00 00 - - меч-риби (Xiphias gladius) 0 0 0 0 0
  0304 85 00 00 - - iклача (Dissostichus spp.) 0 0 0 0 0
  0304 86 00 00 - - оселедцiв (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0 0 0 0
  0304 87 00 00 - - тунця (роду Thunnus), скiпджека, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 0 0 0 0 0
  0304 89 10 10 - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes) 5 5 5 5 5
  0304 89 10 20 - - - - судака (Stizostedion spp.) 5 5 5 5 5
  0304 69 00 90 - - - - iнших 0 5 0 0 0
  0304 89 10 90 - - - - iнших 5 5 5 5 5
  0304 89 21 00 - - - - - виду Sebastesmarinus 0 0 0 0 0
  0304 89 29 00 - - - - - iнше 5 5 1 1 1
  0304 89 30 00 - - - - риба роду Euthynnus, крiм скiпджека, або тунця смугастого (Euthуnnus (Katsuwonus)pelamis), товарної пiдпозицiї 0304 87 0 0 0 0 0
  0304 89 41 00 - - - - - скумбрiя видуScomber australasicus 5 5 5 5 5
  0304 89 49 10 - - - - - - виду Scomber scombrus 0 0 0 0 0
  0304 89 49 90 - - - - - - iнше 5 5 1 1 1
  0304 88 11 00 - - - - - колючої (Squalus acanthias) та котячої (Scyliorhinus spp.) 0 0 0 0 0
  0304 88 15 00 - - - - - акула оселедцева(Lamna nasus) 0 0 0 0 0
  0304 88 18 00 - - - - - iншi акули 0 0 0 0 0
  0304 88 19 00 - - - - - iншi акули 0 0 0 0 0
  0304 89 60 00 - - - - вудильник (Lophius spp.) 0 0 0 0 0
  0304 88 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  0304 89 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  0304 91 00 00 - - меч-риби (Xiphias gladius) 0 0 0 0 0
  0304 92 00 00 - - iклачiв (Dissostichus spp.) 0 0 0 0 0
ех 0304 93 10 00 - - - сурiмi 0 0 0 0 0
ех 0304 93 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0304 94 10 00 - - - сурiмi 0 0 0 0 0
  0304 94 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0304 95 10 00 - - - сурiмi 0 0 0 0 0
  0304 95 21 00 - - - - - трiски тихоокеанської (Gadus macrocephalus) 0 0 0 0 0
  0304 95 25 00 - - - - - трiски атлантичної (Gadus morhua) 0 0 0 0 0
  0304 95 29 00 - - - - - iнших 0 0 0 0 0
  0304 95 30 00 - - - - пiкшi (Melanogrammus aeglefinus) 0 0 0 0 0
  0304 95 40 00 - - - - сайди (Pollachius virens) 0 0 0 0 0
  0304 95 50 00 - - - - мерлуза роду Merluccius spp. 0 0 0 0 0
  0304 95 60 00 - - - - путасу (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) 0 0 0 0 0
  0304 95 90 00 - - - - iнших 0 0 0 0 0
ех 0304 93 10 00 - - - сурiмi 0 0 0 0 0
  0304 99 10 00 - - - сурiмi 0 0 0 0 0
ех 0304 93 90 00 - - - - прiсноводної риби 0 0 0 0 0
  0304 99 21 00 - - - - прiсноводної риби 0 0 0 0 0
  0304 99 23 00 - - - - - оселедця (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0 0 0 0
  0304 99 29 00 - - - - - окуня морського (Sebastes spp.) 0 0 0 0 0
  0304 99 55 00 - - - - - мегрiма (Lepidorhombus spp.) 0 0 0 0 0
  0304 99 61 00 - - - - - ляща морського звичайного (Brama spp.) 5 5 5 5 5
  0304 99 65 00 - - - - - вудильника (Lophius spp.) 0 0 0 0 0
  0304 96 10 00 - - - - iнших 0 0 0 0 0
  0304 96 20 00 - - - - iнших 0 0 0 0 0
  0304 96 30 00 - - - - iнших 0 0 0 0 0
  0304 96 90 00 - - - - iнших 0 0 0 0 0
  0304 97 00 00 - - - - iнших 0 0 0 0 0
  0304 99 99 00 - - - - iнших 0 0 0 0 0
  0305 10 00 00 - рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування 0 0 0 0 0
  0305 20 00 00 - печiнка, iкра та молочко риб, сушенi, копченi, солонi або в розсолi 0 0 0 0 0
  0305 31 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., ictalurus spp.), коропа (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), вугря (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.) 10 10 10 10 10
  0305 32 11 00 - - - - трiска виду Gadus macrocephalus 5 5 5 5 5
  0305 32 19 00 - - - - iншi 5 10 1 1 1
  0305 32 90 00 - - - iнше 10 10 10 10 10
  0305 39 10 00 - - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho), солонi або в розсолi 5 10 1 1 1
  0305 39 50 00 - - - палтуса синьокорого, або чорного (Reinhardtius hippoglossoides), солоного або в розсолi 5 10 1 1 1
  0305 39 90 10 - - - осетроподiбних (Acipenseriformes) 10 10 10 10 10
  0305 39 90 90 - - - iнших 10 10 10 10 10
  0305 41 00 00 - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 5 5 1 1 1
  0305 42 00 00 - - оселедцi (Clupea harеngus, Clupea pallasii) 5 5 1 1 1
  0305 43 00 00 - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster) 5 8 1 1 1
  0305 44 10 00 - - - вугор (Anguilla spp.) 5 5 5 5 5
  0305 44 90 00 - - - iншi 10 10 1,9 1,9 1,9
  0305 49 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 5 8 1 1 1
  0305 49 20 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 5 8 1 1 1
  0305 49 30 00 - - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 5 5 1 1 1
  0305 49 80 00 - - - iншi 10 10 1,9 1,9 1,9
  0305 51 10 00 - - - сушена, несолона 0 0 0 0 0
  0305 51 90 00 - - - сушена, солона 0 0 0 0 0
  0305 53 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida) 10 10 1,9 1,9 1,9
  0305 54 30 00 - - - оселедець (Clupea harеngus, Clupea pallasii) 10 10 1,9 1,9 1,9
  0305 54 50 00 - - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 10 10 10 10
  0305 59 70 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 10 10 10 10 10
ех 0305 52 00 00 - - - iнша риба осетроподiбна (Acipenseriformes) сушена, крiм їстивних рибних субпродуктiв, солона або несолона, але копчена 10 10 1,9 1,9 1,9
ех 0305 53 90 00 - - - iнша риба осетроподiбна (Acipenseriformes) сушена, крiм їстивних рибних субпродуктiв, солона або несолона, але копчена 10 10 1,9 1,9 1,9
ех 0305 54 90 00 - - - iнша риба осетроподiбна (Acipenseriformes) сушена, крiм їстивних рибних субпродуктiв, солона або несолона, але копчена 10 10 1,9 1,9 1,9
ех 0305 59 85 00 - - - iнша риба осетроподiбна (Acipenseriformes) сушена, крiм їстивних рибних субпродуктiв, солона або несолона, але копчена 10 10 10 10 10
ех 0305 59 85 00 - - - iнша риба сушена, крiм їстивних рибних субпродуктiв, солона або несолона, але копчена 10 10 1,9 1,9 1,9
  0305 61 00 00 - - оселедець (Clupea harеngus, Clupea pallasii) 5 7,5 1 1 1
  0305 62 00 00 - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 5 5 1 1 1
  0305 63 00 00 - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 10 10 10 10
ех 0305 64 00 00 - - тиляпiя (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., ictalurus spp.), короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), вугор (Anguilla spp.), латес нiльський (Lates niloticus) i змiєголов (Channa spp.) 10 10 10 10 10
  0305 69 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida) 0 0 0 0 0
  0305 69 30 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 10 10 10 10 10
  0305 69 50 00 - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 5 5 5 5 5
ех 0305 64 00 00 - - - iнша 10 10 10 10 10
ех 0305 69 80 00 - - - iнша 10 10 10 10 10
ех 0305 71 00 00 - - - iнша риба сушена, солона або несолона, але не копчена 10 10 1,9 1,9 1,9
ех 0305 71 00 00 - - - iнша риба солона, але не сушена, не копчена та риба в розсолi 10 10 10 10 10
ех 0305 71 00 00 - - - iншi сушенi 10 10 1,9 1,9 1,9
ех 0305 71 00 00 - - - iншi плавцi, голови, хвости, плавальнi мiхури, iншi їстивнi рибнi субпродукти 10 10 10 10 10
ех 0305 72 00 00 - - голови, хвости, плавальнi мiхури оселедцiв копчених 10 5 1 1 1
ех 0305 72 00 00 - - голови, хвости, плавальнi мiхури солених оселедцiв 10 7,5 1,4 1,4 1,4
ех 0305 72 00 00 - - голови, хвости, плавальнi мiхури iнших риб 10 10 1,9 1,9 1,9
ех 0305 72 00 00 - - голови, хвости, плавальнi мiхури риб осетроподiбних копчених 10 10 10 10 10
ех 0305 79 00 00 - - iншi, оселедцiв копчених 10 5 1 1 1
ех 0305 79 00 00 - - iншi, оселедцi соленi 10 7,5 1,4 1,4 1,4
ех 0305 79 00 00 - - iншi, копченi 10 10 1,9 1,9 1,9
ех 0305 79 00 00 - - iншi осетроподiбних копчених 10 10 10 10 10
ех 0305 79 00 00 - - iншi, сушенi несолонi 10 10 10 10 10
ех 0306 11 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 11 90 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 11 10 00 - - - - хвости лангустiв 0 0 0 0 0
ех 0306 11 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0306 12 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 12 90 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 12 10 00 - - - - цiлi 0 0 0 0 0
ех 0306 12 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0306 14 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 14 30 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 14 90 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 14 10 00 - - - - краби видiв Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. або Callinectes sapidus 0 0 0 0 0
ех 0306 14 30 00 - - - - краби виду Cancer pagurus 0 0 0 0 0
ех 0306 14 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0306 15 00 00 - - - копчений, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлений iншим способом 0 20 0 0 0
ех 0306 15 00 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0306 16 91 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 16 99 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 16 91 00 - - - - виду Crangon Crangon 0 0 0 0 0
ех 0306 16 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0306 17 91 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 17 92 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 17 93 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 17 94 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 17 99 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 17 91 00 - - - - глибоководнi рожевi (Parapenaеus longirostris) 0 0 0 0 0
ех 0306 17 92 00 - - - - роду Penaеus 0 0 0 0 0
ех 0306 17 93 00 - - - - креветки родини Pandalidae, крiм креветок роду Pandalus spp. 0 0 0 0 0
ех 0306 17 94 00 - - - - креветки родуCrangon, крiмкреветок виду Crangon crangon 0 0 0 0 0
ех 0306 17 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0306 19 90 12 - - - - криль iнший 15 10 1,9 1,9 1,9
ех 0306 19 90 12 - - - - криль антарктичний (Euphausia superba) 15 20 15 15 15
ех 0306 19 10 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0306 19 90 30 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0306 19 10 00 - - - - раки прiсноводнi 0 0 0 0 0
ех 0306 19 90 80 - - - - - криль антарктичний (Euphausia superba) 10 10 1,9 1,9 1,9
  0306 19 90 90 - - - - - iншi 10 10 1,9 1,9 1,9
ех 0306 91 00 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
  0306 31 00 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0306 32 10 00 - - - живi 0 0 0 0 0
ех 0306 92 10 00 - - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 92 90 00 - - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 92 10 00 - - - - - цiлi 0 0 0 0 0
  0306 32 91 00 - - - - - цiлi 0 0 0 0 0
ех 0306 92 90 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  0306 32 99 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0306 93 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 93 90 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 93 10 00 - - - - виду Cancer pagurus 0 0 0 0 0
  0306 33 10 00 - - - - виду Cancer pagurus 0 0 0 0 0
ех 0306 93 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  0306 33 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0306 94 00 00 - - - копчений, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлений iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 94 00 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0306 34 00 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0306 95 11 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 95 19 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 95 20 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 95 11 00 - - - - - свiжi, охолодженi або варенi у водi чи на парi 0 0 0 0 0
  0306 35 10 00 - - - - - свiжi, охолодженi або варенi у водi чи на парi 0 0 0 0 0
ех 0306 95 19 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  0306 35 50 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0306 95 20 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  0306 35 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0306 95 30 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 95 40 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 95 90 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 95 30 00 - - - - креветки родини Pandalidae, крiм креветок роду Pandalus spp. 0 0 0 0 0
  0306 36 10 00 - - - - креветки родини Pandalidae, крiм креветок роду Pandalus spp. 0 0 0 0 0
ех 0306 95 40 00 - - - - креветки родуCrangon, крiмкреветок виду Crangon crangon 0 0 0 0 0
  0306 36 50 00 - - - - креветки родуCrangon, крiмкреветок виду Crangon crangon 0 0 0 0 0
ех 0306 95 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  0306 36 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0306 99 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 99 90 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0306 99 10 00 - - - - раки прiсноводнi 0 0 0 0 0
  0306 39 10 00 - - - - раки прiсноводнi 0 0 0 0 0
ех 0306 99 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0306 39 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  0307 11 10 00 - - - устрицi плоскi (Ostrea spp.), живi, масою (включаючи стулки) не бiльш як 40 г кожна 0 0 0 0 0
  0307 11 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0307 12 00 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0307 19 00 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0307 12 00 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0307 19 00 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0307 21 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0
ех 0307 22 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0307 22 90 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0307 29 00 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0307 22 10 00 - - - - черепашки Святого Якова, або гребiнцi (Pecten maximus), мороженi 0 0 0 0 0
ех 0307 22 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0307 29 00 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  0307 31 10 00 - - - Mytilus spp. 5 5 5 5 5
  0307 31 90 00 - - - Perna spp. 5 5 5 5 5
ех 0307 32 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 5 5 5
ех 0307 32 90 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 5 5 5
ех 0307 39 20 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 5 5 5
ех 0307 39 80 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 5 5 5
ех 0307 32 10 00 - - - - Mytilus spp. 5 5 5 5 5
ех 0307 39 20 00 - - - - Mytilus spp. 5 5 5 5 5
ех 0307 32 90 00 - - - - Perna spp. 5 5 5 5 5
ех 0307 39 80 00 - - - - Perna spp. 5 5 5 5 5
  0307 42 10 00 - - - каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 0 0 0 0 0
  0307 42 20 00 - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 0 0 0 0 0
  0307 42 40 00 - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 0 0 0 0 0
  0307 42 30 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0307 49 20 00 - - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 5 5 5
ех 0307 49 40 00 - - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 5 5 5
ех 0307 49 50 00 - - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 5 5 5
  0307 43 21 00 - - - - - - каракатиця мала (Sepiola rondeleti) 5 5 5 5 5
  0307 43 25 00 - - - - - - iншi 5 5 5 5 5
  0307 43 29 00 - - - - - iншi 5 5 5 5 5
  0307 43 31 00 - - - - - - Loligo vulgaris 2 2 2 2 2
  0307 43 33 00 - - - - - - Loligo pealei 2 2 2 2 2
  0307 43 35 00 - - - - - - Loligo patagonica 2 2 2 2 2
  0307 43 38 00 - - - - - - iншi 2 2 2 2 2
  0307 43 95 00 - - - - - Ommastrephes sagittatus 2 2 2 2 2
  0307 43 91 00 - - - - - iншi 2 2 2 2 2
ех 0307 49 20 00 - - - - каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 5 5 5 5 5
ех 0307 49 40 00 - - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 5 5 5 5 5
ех 0307 49 60 00 - - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 5 5 5 5 5
ех 0307 49 50 00 - - - - - iншi 5 5 5 5 5
  0307 51 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0
ех 0307 52 00 00 - - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0307 59 00 00 - - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0
ех 0307 52 00 00 - - - - мороженi 0 0 0 0 0
ех 0307 59 00 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0307 60 00 10 - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 10 5 5 5
  0307 60 00 90 - - iншi 10 10 10 10 10
  0307 71 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0
ех 0307 79 00 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 5 5 5
ех 0307 79 00 00 - - - iншi 5 5 1 1 1
  0307 72 90 00 - - - iншi 5 5 1 1 1
  0307 81 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0
ех 0307 87 00 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 5 5 5
ех 0307 87 00 00 - - - iншi 5 5 1 1 1
  0307 83 00 00 - - - iншi 5 5 1 1 1
  0307 42 90 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0
  0307 82 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0
  0307 91 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0
ех 0307 49 60 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 1 1 1
ех 0307 49 80 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 1 1 1
ех 0307 88 00 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 1 1 1
ех 0307 99 00 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 1 1 1
ех 0307 49 60 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 5 5 5
ех 0307 49 80 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 5 5 5
ех 0307 88 00 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 5 5 5
ех 0307 99 00 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 5 5 5
  0307 43 92 00 - - - - кальмари роду illex spp. 5 5 1 1 1
  0307 72 10 00 - - - - смугастий венус та iншi види родини Veneridae 5 5 5 5 5
  0307 43 99 00 - - - - iншi 5 5 1 1 1
  0307 84 00 00 - - - - iншi 5 5 1 1 1
  0307 92 00 00 - - - - iншi 5 5 1 1 1
ех 0307 49 80 00 - - - iншi 5 5 1 1 1
ех 0307 88 00 00 - - - iншi 5 5 1 1 1
ех 0307 99 00 00 - - - iншi 5 5 1 1 1
  0308 11 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0
ех 0308 19 00 00 - - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 10 1 1 1
  0308 12 00 00 - - - мороженi 5 5 1 1 1
ех 0308 19 00 00 - - - iншi 5 5 1 1 1
  0308 21 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0
ех 0308 29 00 00 - - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 10 1 1 1
  0308 22 00 00 - - - мороженi 5 5 1 1 1
ех 0308 29 00 00 - - - iншi 5 5 1 1 1
  0308 30 10 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0
ех 0308 30 90 00 - - живi, свiжi або охолодженi 5 10 1 1 1
  0308 30 90 00 - - iншi 5 5 5 5 5
  0308 30 50 00 - - мороженi 5 5 5 5 5
ех 0308 30 90 00 - - iншi 5 5 5 5 5
ех 0308 90 10 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0
ех 0308 90 90 00 - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 10 1 1 1
  0308 90 50 00 - - мороженi 5 5 1 1 1
ех 0308 90 90 00 - - iншi 5 5 1 1 1
  0401 10 10 00 - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 10 0 10 10
  0401 10 90 00 - - iншi 10 10 0 10 10
  0401 20 11 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 10 0 10 10
  0401 20 19 00 - - - iншi 10 10 0 10 10
  0401 20 91 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 10 0 10 10
  0401 20 99 00 - - - iншi 10 10 0 10 10
  0401 40 10 00 - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 10 0 10 10
  0401 40 90 00 - - iншi 10 10 10 10 10
  0401 50 11 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 10 0 10 10
  0401 50 19 00 - - - iншi 10 10 10 10 10
  0401 50 31 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 10 10 10 10
  0401 50 39 00 - - - iншi 10 10 10 10 10
  0401 50 91 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 10 0 10 10
  0401 50 99 00 - - - iншi 10 10 0 10 10
  0402 10 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 10 10 10
  0402 10 19 00 - - - iншi 10 10 10 10 10
  0402 10 91 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 10 10 10
  0402 10 99 00 - - - iншi 10 10 10 10 10
  0402 21 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 10 10 10
  0402 21 18 00 - - - - iншi 10 10 10 10 10
  0402 21 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 10 10 10
  0402 21 99 00 - - - - iншi 10 10 10 10 10
  0402 29 11 00 - - - - молоко спецiального призначення, для немовлят, у герметичнiй упаковцi, масою нетто не бiльш як 500 г, з вмiстом жирiв понад 10 мас.% 10 10 0 10 10
  0402 29 15 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 0 10 10
  0402 29 19 00 - - - - - iншi 10 10 0 10 10
  0402 29 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 0 10 10
  0402 29 99 00 - - - - iншi 10 10 0 10 10
  0402 91 10 00 - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 8 мас.% 10 10 0 10 10
  0402 91 30 00 - - - з вмiстом жирiв понад 8 мас.%, але не бiльш як 10 мас.% 10 10 0 10 10
  0402 91 51 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 10 10 10
  0402 91 59 00 - - - - iншi 10 10 10 10 10
  0402 91 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 10 10 10
  0402 91 99 00 - - - - iншi 10 10 10 10 10
  0402 99 10 00 - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 9,5 мас.% 10 10 0 10 10
  0402 99 31 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 0 10 10
  0402 99 39 00 - - - - iншi 10 10 0 10 10
  0402 99 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 0 10 10
  0402 99 99 00 - - - - iншi 10 10 0 10 10
  0403 10 11 00 - - - - не бiльш як 3 мас.% 10 10 0 10 10
  0403 10 13 00 - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.% 10 10 0 10 10
  0403 10 19 00 - - - - понад 6 мас.% 10 10 0 10 10
  0403 10 31 00 - - - - не бiльш як 3 мас.% 10 10 0 10 10
  0403 10 33 00 - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.% 10 10 0 10 10
  0403 10 39 00 - - - - понад 6 мас.% 10 10 0 10 10
  0403 10 51 00 - - - - не бiльш як 1,5 мас.% 10 10 0 0 0
  0403 10 53 00 - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.% 10 10 0 0 0
  0403 10 59 00 - - - - понад 27 мас.% 10 10 0 0 0
  0403 10 91 00 - - - - не бiльш як 3 мас.% 10 10 0 0 0
  0403 10 93 00 - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.% 10 10 0 0 0
  0403 10 99 00 - - - - понад 6 мас.% 10 10 0 0 0
  0403 90 11 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.% 10 10 0 10 10
  0403 90 13 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0403 90 19 00 - - - - - понад 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0403 90 31 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.% 10 10 0 10 10
  0403 90 33 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0403 90 39 00 - - - - - понад 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0403 90 51 00 - - - - - не бiльш як 3 мас.% 10 10 0 10 10
  0403 90 53 00 - - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.% 10 10 0 10 10
  0403 90 59 00 - - - - - понад 6 мас.% 10 10 0 10 10
  0403 90 61 00 - - - - - не бiльш як 3 мас.% 10 10 0 10 10
  0403 90 63 00 - - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.% 10 10 0 10 10
  0403 90 69 00 - - - - - понад 6 мас.% 10 10 0 10 10
  0403 90 71 00 - - - - не бiльш як 1,5 мас.% 10 10 0 0 0
  0403 90 73 00 - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.% 10 10 0 0 0
  0403 90 79 00 - - - - понад 27 мас.% 10 10 0 0 0
  0403 90 91 00 - - - - не бiльш як 3 мас.% 10 10 0 0 0
  0403 90 93 00 - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.% 10 10 0 0 0
  0403 90 99 00 - - - - понад 6 мас.% 10 10 0 0 0
  0404 10 02 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 04 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 06 00 - - - - - понад 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 12 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 14 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 16 00 - - - - - понад 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 26 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 28 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 32 00 - - - - - понад 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 34 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 36 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 38 00 - - - - - понад 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 48 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 52 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 54 00 - - - - - понад 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 56 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 58 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 62 00 - - - - - понад 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 72 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 74 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 76 00 - - - - - понад 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 78 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 82 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 10 84 00 - - - - - понад 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 90 21 00 - - - не бiльш як 1,5 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 90 23 00 - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 90 29 00 - - - понад 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 90 81 00 - - - не бiльш як 1,5 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 90 83 00 - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0404 90 89 00 - - - понад 27 мас.% 10 10 0 10 10
  0405 10 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 10 10 10 10 10
  0405 10 19 00 - - - - iнше 10 10 0 10 10
  0405 10 30 00 - - - вершкове масло рекомбiноване 10 10 0 10 10
  0405 10 50 00 - - - вершкове масло сироваткове (пiдсирне) 10 10 0 10 10
  0405 10 90 00 - - iншi 10 10 0 10 10
  0405 20 10 00 - - з вмiстом жиру понад 39 мас.%, але не бiльш як 60 мас.% 10 10 0 10 10
  0405 20 30 00 - - з вмiстом жиру понад 60 мас.%, але не бiльш як 75 мас.% 10 10 0 10 10
  0405 20 90 00 - - з вмiстом жиру понад 75 мас.%, але не бiльш як 80 мас.% 10 10 0 10 10
  0405 90 10 00 - - з вмiстом жиру понад 99,3 мас.% i з вмiстом води не бiльш як 0,5 мас.% 10 10 0 10 10
  0405 90 90 00 - - iншi 10 10 0 10 10
  0406 10 30 00 - - з вмiстом жиру не бiльш як 40 мас.% 10 10 10 10 10
  0406 10 50 00 - - з вмiстом жиру не бiльш як 40 мас.% 10 10 10 10 10
  0406 10 80 00 - - iншi 10 10 10 10 10
ех 0406 20 00 00 - гларський сир з травами, так званий "шабцигер" вироблений iз збираного молока з доданням дрiбно розтертих запашних трав 10 10 0 10 0
ех 0406 20 00 00 - iншi 10 10 0 10 10
  0406 30 10 00 - - пiд час виготовлення яких використовувалися тiльки сири ементальський (Emmentaler), грюєр (Gruyere) та апензель (Appenzell) i якi можуть бути з доданням гларського сиру з травами, так званого "шабцигера" ("Schabziger");упакованi для роздрiбної торгiвлi, звмiстом жиру не бiльш як 56 мас.% у перерахунку на суху речовину 10 10 0 10 5
  0406 30 31 00 - - - - не бiльш як 48 мас.% 10 10 10 10 5
  0406 30 39 00 - - - - понад 48 мас.% 10 10 10 10 5
  0406 30 90 00 - - - з вмiстом жирiв понад 36 мас.% 10 10 0 10 5
  0406 40 10 00 - - рокфор (Roquefort) 10 10 10 10 10
  0406 40 50 00 - - горгонзола (Gorgonzola) 10 10 10 10 10
  0406 40 90 00 - - iншi 10 10 10 10 10
  0406 90 01 00 - - для виробництва плавлених сирiв 10 10 10 10 5
  0406 90 13 00 - - - ементальський (Emmentaler) 10 10 10 10 0
  0406 90 15 00 - - - грюєр (Gruyere), збринц (Sbrinz) 10 10 10 10 0
  0406 90 17 00 - - - бергкезе (Bergkase), апензель (Appenzell) 10 10 10 10 5
  0406 90 18 00 - - - фрибурзький сир (Fromage fribourgeois), вашерен мон-дор (Vacherin Mont d'Or) i тет де муан (Tete de Moine) 10 10 10 10 5
ех 0406 90 89 00 - - - гларський сир з травами, так званий "шабцигер" ("Schabziger"), виготовлений iз збираного молока з доданням дрiбно розтертих запашних трав 10 10 10 10 0
  0406 90 21 00 - - - чедер (Cheddar) 10 10 10 10 10
  0406 90 23 00 - - - едeм (Edam) 10 10 10 10 10
  0406 90 25 00 - - - тильзит (Tilsit) 10 10 10 10 5
ех 0406 90 92 00 - - - - - - - -сир бутеркезе з вмiстом жиру понад 62 мас.%, але не бiльш як 72 мас.% 10 10 10 10 5
  0406 90 29 00 - - - качкавал (Kashkaval) 10 10 10 10 10
  0406 90 32 00 - - - фета (Feta) 10 10 10 10 10
  0406 90 35 00 - - - кефалотирi (Kefalo-Tyri) 10 10 10 10 10
  0406 90 37 00 - - - фiнляндiя (Finlandia) 10 10 10 10 10
  0406 90 39 00 - - - ярлсберг (Jarlsberg) 10 10 10 10 10
  0406 90 50 00 - - - - сири з молока вiвцi чи молока буйволицi в мiсткостях з розсолом чи в бурдюках iз шкури вiвцi чи кози 10 10 10 10 5
  0406 90 61 00 - - - - - - - грана падано (Grana Padano), пармiджiано реджiано (ParmigianoReggiano) 10 10 10 10 10
  0406 90 63 00 - - - - - - - фiоре сардо (Fiore Sardo), пекорино (Pecorino) 10 10 10 10 10
  0406 90 69 00 - - - - - - - iншi 10 10 10 10 5
  0406 90 73 00 - - - - - - - проволоне (Provolone) 10 10 10 10 10
  0406 90 75 00 - - - - - - - асiяго (Asiago), качикавало (Caciocavallo), монтасiо (Montasio), рагузано (Ragusano) 10 10 10 10 10
  0406 90 76 00 - - - - - - - данбо (Danbo), фонталь (Fontal), фонтина (Fontina), фiнбо (Fynbo), хавартi (Havarti), марибо (Maribo), самсо(Samso) 10 10 10 10 5
  0406 90 78 00 - - - - - - - гауда (Gouda) 10 10 10 10 10
  0406 90 79 00 - - - - - - - есром (Esrom), iталiко (italico), кернгем (Kernhem), сен-нектер (Saint-Nectaire), сен-полен (Saint-Paulin), таледжiо (Taleggio) 10 10 10 10 5
  0406 90 81 00 - - - - - - - канталь (Cantal), чешир (Cheshire), уенслiдейл (Wensleydale), ланкашир (Lancashire), подвiйний глостерський (Double Gloucester), бларней (Blarney), колбi (Colby), монтерей (Monterey) 10 10 10 10 10
  0406 90 82 00 - - - - - - - камамбер (Camembert) 10 10 10 10 10
  0406 90 84 00 - - - - - - - брi (Brie) 10 10 10 10 10
  0406 90 85 00 - - - - - - - кефало-графiєра (Kefalograviera), касерi (Kasseri) 10 10 10 10 10
  0406 90 86 00 - - - - - - - - понад 47 мас.%, але не бiльш як 52 мас.% 10 10 10 10 10
ех 0406 90 89 00 - - - - - - - - понад 52 мас.%, але не бiльш як 62 мас.% 10 10 10 10 10
  0406 90 74 00 - - - - - - - - понад 52 мас.%, але не бiльш як 62 мас.% 10 10 10 10 10
ех 0406 90 92 00 - - - - - - - - понад 62 мас.%, але не бiльш як 72 мас.% 10 10 10 10 10
  0406 90 93 00 - - - - - - понад 72 мас.% 10 10 10 10 5
  0406 90 99 10 - - - - - - сири з молока корiв, у мiсткостях з розсолом 10 10 10 10 5
  0406 90 99 90 - - - - - - iншi 10 10 10 10 5
  0407 11 00 00 - - кур домашнiх (Gallus domesticus) 5 5 0 5 5
  0407 19 11 00 - - - - iндичi чи гусячi 12 12 0 12 12
  0407 19 19 00 - - - - iншi 5 5 0 5 5
ех 0407 19 90 00 - - - iншi 12 12 0 12 12
  0407 21 00 00 - - кур свiйських (Gallus domesticus) 12 12 0 12 12
  0407 29 10 00 - - - iнших свiйських птахiв 12 12 0 12 12
  0407 29 90 00 - - - iншi 12 12 0 12 12
  0407 90 10 00 - - iнших свiйських птахiв 12 12 0 12 12
  0407 90 90 00 - - iншi 12 12 0 12 12
  0408 11 20 00 - - - непридатнi для вживання 10 10 0 10 10
  0408 11 80 00 - - - iншi 10 10 0 10 10
  0408 19 20 00 - - - непридатнi для вживання 10 10 0 10 10
  0408 19 81 00 - - - - рiдкi 10 10 0 10 10
  0408 19 89 00 - - - - iншi, включаючи мороженi 10 10 0 10 10
  0408 91 20 00 - - - непридатнi для вживання 10 10 0 10 10
  0408 91 80 00 - - - iншi 10 10 0 10 10
  0408 99 20 00 - - - непридатнi для вживання 10 10 0 10 10
  0408 99 80 00 - - - iншi 10 10 0 10 10
  0409 00 00 00 Мед натуральний 13 13 0 13 13
  0410 00 00 00 Їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi 20 20 0 20 20
  0501 00 00 00 Людське волосся, необроблене, мите чи немите, знежирене чи незнежирене; вiдходи волосся 20 20 0 0 0
  0502 10 00 00 - щетина свiйських або диких свиней та вiдходи щетини 20 20 0 0 0
  0502 90 00 00 - iншi 20 20 0 0 0
  0504 00 00 00 Кишки, сечовi мiхури та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб'ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або у розсолi, сушенi або копченi 5 5 0 0 0
  0505 10 10 00 - - необробленi 20 20 0 0 0
  0505 10 90 00 - - iншi 20 20 0 0 0
  0505 90 00 00 - iншi 20 20 0 0 0
  0506 10 00 00 - осеїн та кiстки, обробленi кислотою 20 20 0 0 0
  0506 90 00 00 - iншi 20 20 0 0 0
  0507 10 00 00 - слонова кiстка; порошок i вiдходи слонової кiстки 20 20 0 0 0
  0507 90 00 00 - iншi 20 20 0 0 0
  0508 00 00 00 Корали та аналогiчнi мaтерiали, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi; черепашки та панцирi молюскiв, ракоподiбних чи голкошкiрих, скелетнi пластини каракатиць, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми, їх порошок i вiдходи 20 20 0 0 0
  0510 00 00 00 Амбра сiра, струмина боброва, цiвета i мускус; шпанськi мушки; жовч, у тому числi суха; залози та iншi продукти тваринного походження, використовуванi для виготовлення фармацевтичних засобiв, свiжi, охолодженi, мороженi або обробленi iншим способом для тимчасового зберiгання 0 0 0 0 0
  0511 10 00 00 - сперма бикiв 0 0 0 0 0
  0511 91 10 00 - - - вiдходи рибнi 0 0 0 0 0
  0511 91 90 00 - - - iншi 5 5 5 5 5
  0511 99 10 10 - - - - сухожилля та жили (для медичних цiлей) 0 0 0 0 0
  0511 99 10 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  0511 99 31 00 - - - - необробленi 5 5 0 0 0
  0511 99 39 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  0511 99 85 10 - - - - ембрiони великої рогатої худоби 0 0 0 0 0
  0511 99 85 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  0601 10 10 00 - - гiацинти 5 5 0 0 0
  0601 10 20 00 - - нарциси 5 5 0 0 0
  0601 10 30 00 - - тюльпани 5 5 0 0 0
  0601 10 40 00 - - гладiолуси 5 5 0 0 0
  0601 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  0601 20 10 00 - - саджанцi, рослини та коренi цикорiю 5 5 0 0 0
  0601 20 30 00 - - орхiдеї, гiацинти, нарциси та тюльпани 5 5 0 0 0
  0601 20 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  0602 10 10 00 - - винограду 5 5 0 0 0
  0602 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  0602 20 10 00 - - живцi винограду, щепленi чи укорiненi 5 5 0 0 0
  0602 20 20 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  0602 20 30 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  0602 20 80 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  0602 30 00 00 - рододендрони та азалiї, щепленi чи нещепленi 20 20 0 0 0
  0602 40 00 00 - троянди, щепленi чи нещепленi 5 5 0 0 0
  0602 90 10 00 - - мiцелiй грибiв 10 10 0 0 0
  0602 90 20 00 - - рослини ананасу 10 10 0 0 0
  0602 90 30 00 - - рослини овочевих культур, суницi та полуницi 10 10 0 0 0
  0602 90 41 00 - - - - - дерева лiсовi 15 15 0 0 0
  0602 90 45 00 - - - - - - живцi укорiненi та молодi рослини 15 15 0 0 0
  0602 90 46 00 - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  0602 90 47 00 - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  0602 90 48 00 - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  0602 90 50 00 - - - - iншi рослини для вiдкритого ґрунту 15 15 0 0 0
  0602 90 70 00 - - - - живцi укорiненi та молодi рослини, за винятком кактусiв 15 15 0 0 0
  0602 90 91 00 - - - - - квiтковi рослини з пуп'янками чи квiтучi, за винятком кактусiв 15 15 0 0 0
  0602 90 99 00 - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  0603 11 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 10 0 0 0
  0603 11 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 0 0 0
  0603 12 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 10 0 0 0
  0603 12 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 0 0 0
  0603 13 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 10 0 0 0
  0603 13 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 0 0 0
  0603 14 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 10 0 0 0
  0603 14 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 0 0 0
  0603 15 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 10 0 0 0
  0603 15 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 0 0 0
  0603 19 10 10 - - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 10 0 0 0
  0603 19 10 90 - - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 0 0 0
  0603 19 20 10 - - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 10 0 0 0
  0603 19 70 10 - - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 10 0 0 0
  0603 19 20 90 - - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 0 0 0
  0603 19 70 90 - - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 0 0 0
  0603 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0
  0604 20 11 00 - - - ягель (оленячий мох) 10 10 0 0 0
  0604 20 19 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  0604 20 20 00 - - рiздвянi дерева 10 10 0 0 0
  0604 20 40 00 - - гiлки хвойних дерев 10 10 0 0 0
  0604 20 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  0604 90 11 00 - - - ягель (оленячий мох) 10 10 0 0 0
  0604 90 19 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  0604 90 91 10 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня 5 5 0 0 0
  0604 90 91 90 - - - - з 1 травня до 31 жовтня 10 10 0 0 0
  0604 90 99 10 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня 5 5 0 0 0
  0604 90 99 90 - - - - з 1 травня до 31 жовтня 10 10 0 0 0
  0701 10 00 00 - насiннєва 2 2 0 0 0
  0701 90 10 00 - - для виробництва крохмалю 10 10 0 0 0
  0701 90 50 00 - - - молода, з 1 сiчня до 30 червня 10 10 0 0 0
  0701 90 90 00 - - - iнша 10 10 0 0 0
  0702 00 00 00 Помiдори, свiжi або охолодженi 10 10 10 10 10
  0703 10 11 00 - - - насiннєва 10 10 0 0 0
  0703 10 19 00 - - - iнша 10 10 0 0 0
  0703 10 90 00 - - цибуля-шалот 10 10 0 0 0
  0703 20 00 00 - часник 10 10 0 0 0
  0703 90 00 00 - цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi 20 20 0 0 0
  0704 10 00 00 - капуста цвiтна та капуста броколi 10 10 0 0 0
  0704 20 00 00 - капуста брюсcельська 20 20 0 0 0
  0704 90 10 00 - - капуста бiлоголова та червоноголова 20 20 0 0 0
  0704 90 90 00 - - iнша 20 20 0 0 0
  0705 11 00 00 - - головчастi сорти 20 20 0 0 0
  0705 19 00 00 - - iншi 20 20 0 0 0
  0705 21 00 00 - - цикорiй звичайний (Cichorium intybus var. foliosum) 20 20 0 0 0
  0705 29 00 00 - - iнший 20 20 0 0 0
  0706 10 00 00 - морква та рiпа 20 20 0 0 0
  0706 90 10 00 - - селера коренева 20 20 0 0 0
  0706 90 30 00 - - хрiн звичайний (Cochlearia armoracia) 20 20 0 0 0
  0706 90 90 00 - - iншi 20 20 0 0 0
  0707 00 05 00 - огiрки 10 10 10 10 10
  0707 00 90 00 - корнiшони 10 10 0 0 0
  0708 10 00 00 - горох (Pisum sativum) 20 20 0 0 0
  0708 20 00 00 - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 20 20 0 0 0
  0708 90 00 00 - iншi бобовi овочi 20 20 0 0 0
  0709 20 00 00 - спаржа 20 20 0 0 0
  0709 30 00 00 - баклажани (бадрiджани) 20 20 0 0 0
  0709 40 00 00 - iнша селера, крiм селери кореневої 20 20 0 0 0
  0709 51 00 00 - - гриби роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони) 20 20 0 0 0
  0709 59 10 00 - - - лисички 20 20 0 0 0
  0709 59 30 00 - - - бiлi гриби 20 20 0 0 0
  0709 59 50 00 - - - трюфелi 20 20 0 0 0
  0709 59 90 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  0709 60 10 00 - - солодкий перець 20 20 0 0 0
  0709 60 91 00 - - - роду Capsicum для виробництва капсицину чи олiйно-смолистих барвникiв 17 17 0 0 0
  0709 60 95 00 - - - для промислового виробництва ефiрних олiй чи резиноїдiв 20 20 0 0 0
  0709 60 99 00 - - - iнший 15 15 0 0 0
  0709 70 00 00 - шпинат, шпинат новозеландський i лобода 15 15 0 0 0
  0709 91 00 00 - - артишоки 20 20 0 0 0
  0709 92 10 00 - - - призначенi для вживання, крiм виробництва олiї 10 10 0 0 0
  0709 92 90 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  0709 93 10 00 - - - кабачки 20 20 0 0 0
  0709 93 90 00 - - - iншi 20 20 0 0 0
  0709 99 10 00 - - - салатнi овочi, крiм салату-латука (Lactuca sativa) i цикорiю (Cichorium spp.) 10 10 0 0 0
  0709 99 20 00 - - - буряк листовий i артишок iспанський 10 10 0 0 0
  0709 99 40 00 - - - каперси 10 10 0 0 0
  0709 99 50 00 - - - фенхель 20 20 0 0 0
  0709 99 60 00 - - - цукрова кукурудза 20 20 0 0 0
  0709 99 90 00 - - - iншi 20 20 0 0 0
  0710 10 00 00 - картопля 15 15 0 0 0
  0710 21 00 00 - - горох (Pisum sativum) 10 10 0 0 0
  0710 22 00 00 - - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 10 10 0 0 0
  0710 29 00 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  0710 30 00 00 - шпинат, шпинат новозеландський i лобода 20 20 0 0 0
  0710 40 00 00 - цукрова кукурудза 20 20 0 0 0
  0710 80 10 00 - - маслини, або оливки 10 10 0 0 0
  0710 80 51 00 - - - перець солодкий 15 15 0 0 0
  0710 80 59 00 - - - iнший 15 15 0 0 0
  0710 80 61 00 - - - роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони) 15 15 0 0 0
  0710 80 69 00 - - - iншi 15 15 0 0 0
  0710 80 70 00 - - помiдори 15 15 0 0 0
  0710 80 80 00 - - артишоки 15 15 0 0 0
  0710 80 85 00 - - спаржа 7 7 0 0 0
  0710 80 95 00 - - iншi 15 15 0 0 0
  0710 90 00 00 - овочевi сумiшi 10 10 0 0 0
  0711 20 10 00 - - призначенi для вживання, крiм виробництва олiї 5 5 0 0 0
  0711 20 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  0711 40 00 00 - огiрки, корнiшони 20 20 0 0 0
  0711 51 00 00 - - гриби роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони) 20 20 20 20 20
  0711 59 00 00 - - iншi 20 20 0 0 0
  0711 90 10 00 - - - перець роду Capsicum або роду Pimenta, крiм солодкого перцю 20 20 0 0 0
  0711 90 30 00 - - - цукрова кукурудза 5 5 0 0 0
  0711 90 50 00 - - - цибуля рiпчаста 20 20 0 0 0
  0711 90 70 00 - - - каперси 5 5 0 0 0
  0711 90 80 00 - - - iншi 20 20 0 0 0
  0711 90 90 00 - - овочевi сумiшi 20 20 0 0 0
  0712 20 00 00 - цибуля рiпчаста 15 15 0 0 0
  0712 31 00 00 - - гриби роду Аgaricus (печерицi, або шампiньйони) 5 5 0 0 0
  0712 32 00 00 - - аурикулярiї (Auricularia spp.) 5 5 0 0 0
  0712 33 00 00 - - тремеловi гриби (Tremella spp.) 5 5 0 0 0
  0712 39 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  0712 90 05 00 - - картопля, включаючи нарiзану шматками чи скибками, але без будь-якої подальшої обробки 20 20 0 0 0
  0712 90 11 00 - - - гiбрид для сiвби 20 20 0 0 0
  0712 90 19 00 - - - iнша 10 10 0 0 0
  0712 90 30 00 - - помiдори 20 20 0 0 0
  0712 90 50 00 - - морква 20 20 0 0 0
  0712 90 90 00 - - iншi 20 20 0 0 0
  0713 10 10 00 - - для сiвби 0 0 0 0 0
  0713 10 90 00 - - iнший 5 5 0 0 0
  0713 20 00 00 - турецький горох (нут) 10 10 0 0 0
  0713 31 00 00 - - квасоля видiв Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek 15 15 0 0 0
  0713 32 00 00 - - квасоля дрiбна червона (адзукi) (Phaseolus або Vigna angularis) 20 20 0 0 0
  0713 33 10 00 - - - для сiвби 5 5 0 0 0
  0713 33 90 00 - - - iнша 5 5 0 0 0
  0713 34 00 00 - - земляний горiх бамбара (Vigna subterranea або Voandzeia subterranea) 10 10 0 0 0
  0713 35 00 00 - - коров'ячий горох (Vigna unguiculata) 10 10 0 0 0
  0713 39 00 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  0713 40 00 00 - сочевиця 10 10 0 0 0
  0713 50 00 00 - боби кормовi, або кiнськi, великонасiн-нєвi (Vicia faba var. Major) i боби кормовi, або кiнськi, дрiбнонасiннєвi (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor) 20 20 0 0 0
  0713 60 00 00 - голубиний горох (Cajanus cajan) 20 20 0 0 0
  0713 90 00 00 - iншi 20 20 0 0 0
ех 0714 10 00 00 - - якi призначенi для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки i мороженi, порiзанi чи непорiзанi 0 0 0 0 0
ех 0714 10 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  0714 20 10 00 - - свiжа, цiла, призначена для їжi 20 20 0 0 0
  0714 20 90 00 - - iнша 0 0 0 0 0
ех 0714 30 00 00 - - якi призначенi для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки i мороженi, порiзанi чи непорiзанi 0 0 0 0 0
ех 0714 30 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0714 40 00 00 - - якi призначенi для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки i мороженi, порiзанi чи непорiзанi 0 0 0 0 0
ех 0714 40 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0714 50 00 00 - - якi призначенi для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки i мороженi, порiзанi чи непорiзанi 0 0 0 0 0
ех 0714 50 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0714 90 20 00 - - - якi призначенi для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки мороженi, порiзанi чи непорiзанi 20 20 0 0 0
ех 0714 90 20 00 - - - iншi 20 20 0 0 0
  0714 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  0801 11 00 00 - - висушенi 0 0 0 0 0
  0801 12 00 00 - - з внутрiшньою оболонкою (ендокарп) 0 0 0 0 0
  0801 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  0801 21 00 00 - - у шкаралупi 10 10 0 0 0
  0801 22 00 00 - - без шкаралупи 10 10 0 0 0
  0801 31 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0 0 0 0
  0801 31 00 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  0801 32 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0 0 0 0
  0801 32 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  0802 11 10 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0 0 0 0
  0802 11 10 90 - - - - iнший 5 5 0 0 0
  0802 11 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0 0 0 0
  0802 11 90 90 - - - - iнший 5 5 0 0 0
  0802 12 10 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад10 кг 0 0 0 0 0
  0802 12 10 90 - - - - iнший 5 5 0 0 0
  0802 12 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0 0 0 0
  0802 12 90 90 - - - - iнший 5 5 0 0 0
  0802 21 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0 0 0 0
  0802 21 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  0802 22 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0 0 0 0
  0802 22 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0802 31 00 00 - - у шкаралупi 10 10 0 0 0
  0802 32 00 00 - - без шкаралупи 10 10 0 0 0
  0802 41 00 00 - - у шкiрцi 5 5 0 0 0
  0802 42 00 00 - - без шкiрки 5 5 0 0 0
  0802 51 00 00 - - у шкаралупi 5 5 0 0 0
  0802 52 00 00 - - без шкаралупи 5 5 0 0 0
  0802 61 00 00 - - у шкаралупi 15 15 0 0 0
  0802 62 00 00 - - без шкаралупи 15 15 0 0 0
  0802 70 00 00 - горiхи коли (Cola spp.) 15 15 0 0 0
  0802 80 00 00 - горiхи ареки, або бетель 15 15 0 0 0
  0802 90 10 00 - - пекан 15 15 0 0 0
  0802 90 50 00 - - горiшки кедровi 15 15 0 0 0
  0802 90 85 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0 0 0 0
  0802 90 85 90 - - - iншi 15 15 0 0 0
  0803 10 10 00 - - свiжi 0 0 0 0 0
  0803 10 90 00 - - сушенi 0 0 0 0 0
  0803 90 10 00 - - свiжi 0 0 0 0 0
  0803 90 90 00 - - сушенi 0 0 0 0 0
  0804 10 00 00 - фiнiки 3 3 0 0 0
  0804 20 10 00 - - свiжий 3 3 0 0 0
  0804 20 90 00 - - сушений 3 3 0 0 0
  0804 30 00 00 - ананаси 3 3 0 0 0
  0804 40 00 00 - авокадо 3 3 0 0 0
  0804 50 00 00 - гуаява, манго та мангостан 0 0 0 0 0
  0805 10 22 00 - - апельсини солодкi, свiжi 0 0 0 0 0
  0805 10 24 00 - - апельсини солодкi, свiжi 0 0 0 0 0
  0805 10 28 00 - - апельсини солодкi, свiжi 0 0 0 0 0
  0805 10 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
ех 0805 22 00 00 - - клементини 0 0 0 0 0
ех 0805 22 00 00 - - монреаль i сатсума 0 0 0 0 0
  0805 21 10 00 - - монреаль i сатсума 0 0 0 0 0
ех 0805 21 90 00 - - мандарини та вiлкiнги 0 0 0 0 0
  0805 29 00 00 - - мандарини та вiлкiнги 0 0 0 0 0
ех 0805 21 90 00 - - танжерини 0 0 0 0 0
ех 0805 21 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  0805 40 00 00 - грейпфрути, включаючи помело 0 0 0 0 0
  0805 50 10 00 - - лимони (Сitrus limon, Сitrus limonum) 0 0 0 0 0
  0805 50 90 00 - - лайми (Сitrus aurantifolia, Сitrus latifolia) 0 0 0 0 0
  0805 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  0806 10 10 00 - - столовий 10 10 10 10 10
  0806 10 90 00 - - iнший 10 10 0 0 0
  0806 20 10 00 - - коринка 0 0 0 0 0
  0806 20 30 00 - - султана 0 0 0 0 0
  0806 20 90 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  0807 11 00 10 - - - з 1 грудня до 31 березня 0 0 0 0 0
  0807 11 00 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 20 20 0 0 0
  0807 19 00 10 - - - з 1 грудня до 31 березня 0 0 0 0 0
  0807 19 00 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 20 20 0 0 0
  0807 20 00 00 - папая 0 0 0 0 0
  0808 10 10 00 - - для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудня 10 10 0 0 0
  0808 10 80 10 - - - з 1 грудня до 31 березня 0 0 0 0 0
  0808 10 80 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 10 10 10 10 10
  0808 30 10 00 - - для грушевого сидру, насипом, з 1 серпня до 31 грудня 10 10 0 0 0
  0808 30 90 10 - - - з 1 грудня до 31 березня 5 5 0 0 0
  0808 30 90 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 10 10 0 0 0
  0808 40 00 00 - айва 10 10 0 0 0
  0809 10 00 00 - абрикоси 5 5 5 5 5
  0809 21 00 00 - - вишня кисла (Prunus cerasus) 5 5 5 5 5
  0809 29 00 00 - - iншi 5 5 5 5 5
  0809 30 10 00 - - нектарини 5 5 0 0 0
  0809 30 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  0809 40 05 00 - - сливи 5 5 0 0 0
  0809 40 90 00 - - терен 5 5 0 0 0
  0810 10 00 00 - суницi та полуницi 17 17 0 0 0
  0810 20 10 00 - - малина 20 20 0 0 0
  0810 20 90 00 - - iншi 20 20 0 0 0
  0810 30 10 00 - - смородина чорна 20 20 0 0 0
  0810 30 30 00 - - смородина червона (порiчки) 20 20 0 0 0
  0810 30 90 00 - - iнша 20 20 0 0 0
  0810 40 10 00 - - брусниця (плоди рослини виду Vaccinium vitis-idaеa) 20 20 0 0 0
  0810 40 30 00 - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 20 20 0 0 0
  0810 40 50 00 - - плоди рослин видiв Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum 20 20 0 0 0
  0810 40 90 00 - - iншi 20 20 0 0 0
  0810 50 00 00 - кiвi 0 0 0 0 0
  0810 60 00 00 - дурiан 10 10 0 0 0
  0810 70 00 00 - хурма 10 10 0 0 0
  0810 90 20 00 - - тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, та саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола та пiтая 10 10 0 0 0
  0810 90 75 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  0811 10 11 00 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.% 10 10 0 0 0
  0811 10 19 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  0811 10 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  0811 20 11 00 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.% 10 10 0 0 0
  0811 20 19 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  0811 20 31 00 - - - малина 10 10 0 0 0
  0811 20 39 00 - - - чорна смородина 10 10 0 0 0
  0811 20 51 00 - - - червона смородина (порiчки) 10 10 0 0 0
  0811 20 59 00 - - - ожина, плоди шовковицi 10 10 0 0 0
  0811 20 90 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  0811 90 11 00 - - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 10 0 0 0
  0811 90 19 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  0811 90 31 00 - - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 10 0 0 0
  0811 90 39 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  0811 90 50 00 - - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 10 10 0 0 0
  0811 90 70 00 - - - плоди рослин видiв Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium 10 10 0 0 0
  0811 90 75 00 - - - - вишня кисла (Рrunus cerasus) 10 10 0 0 0
  0811 90 80 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  0811 90 85 00 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 10 0 0 0
  0811 90 95 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  0812 10 00 00 - вишнi та черешнi 20 20 20 20 20
  0812 90 25 00 - - абрикоси; апельсини 20 20 20 20 20
  0812 90 30 00 - - папая 20 20 0 0 0
  0812 90 40 00 - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 20 20 0 0 0
  0812 90 70 00 - - гуаява, манго, мангостан, тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола, пiтая та тропiчнi горiхи 20 20 0 0 0
  0812 90 98 00 - - iншi 20 20 0 0 0
  0813 10 00 00 - абрикоси 0 0 0 0 0
  0813 20 00 00 - чорнослив 0 0 0 0 0
  0813 30 00 00 - яблука 20 20 20 20 20
  0813 40 10 00 - - персики, включаючи нектарини 12 12 0 0 0
  0813 40 30 00 - - грушi 12 12 0 0 0
  0813 40 50 00 - - папая 12 12 0 0 0
  0813 40 65 00 - - тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола та пiтая 12 12 0 0 0
  0813 40 95 00 - - iншi 12 12 0 0 0
  0813 50 12 00 - - - - з папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, або плода хлiбного дерева, саподили,пасифлори, або страстоцвiту, карамболи та пiтаї 5 5 0 0 0
  0813 50 15 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  0813 50 19 00 - - - з чорносливом 5 5 0 0 0
  0813 50 31 00 - - - з тропiчних горiхiв 5 5 0 0 0
  0813 50 39 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  0813 50 91 00 - - - без чорносливу та iнжиру 5 5 0 0 0
  0813 50 99 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  0814 00 00 00 Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi для тимчасового зберiгання в розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю 20 20 0 0 0
  0901 11 00 10 - - - для промислового виробництва компонентiв кавових напоїв i кави натуральної, смаженої в зернах, меленої, розчинної 0 0 0 0 0
  0901 11 00 90 - - - iнша 0 0 0 0 0
  0901 12 00 00 - - без кофеїну 0 0 0 0 0
  0901 21 00 00 - - з кофеїном 5 5 0 0 0
  0901 22 00 00 - - без кофеїну 5 5 0 0 0
  0901 90 10 00 - - шкаралупа та оболонки зерен кави 0 0 0 0 0
  0901 90 90 00 - - замiнники кави, що мiстять каву 20 20 0 0 0
  0902 10 00 10 - - в одноразових фiльтр-пакетах 10 10 0 0 0
  0902 10 00 90 - - iнший 10 10 0 0 0
  0902 20 00 10 - - в упаковках, масою нетто 10 кг i бiльше 0 0 0 0 0
  0902 20 00 90 - - iнший 10 10 0 0 0
  0902 30 00 10 - - в одноразових фiльтр-пакетах 10 10 0 0 0
  0902 30 00 90 - - iнший 10 10 0 0 0
  0902 40 00 10 - - в упаковках, масою нетто 10 кг i бiльше 0 0 0 0 0
  0902 40 00 90 - - iнший 10 10 0 0 0
  0903 00 00 00 Мате або парагвайський чай 5 5 0 0 0
  0904 11 00 00 - - неподрiбнений i немелений 0 0 0 0 0
  0904 12 00 00 - - подрiбнений чи мелений 0 0 0 0 0
  0904 21 10 00 - - - перець стручковий, солодкий (Сapsicum annuum) 0 0 0 0 0
  0904 21 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  0904 22 00 00 - - подрiбненi або меленi 0 0 0 0 0
  0905 10 00 00 - неподрiбнена i немелена 0 0 0 0 0
  0905 20 00 00 - подрiбнена або мелена 0 0 0 0 0
  0906 11 00 00 - - кориця (Cinnamomum zeylanicum Blume) 0 0 0 0 0
  0906 19 00 00 - - iнше 0 0 0 0 0
  0906 20 00 00 - подрiбненi чи меленi 0 0 0 0 0
  0907 10 00 00 - неподрiбнена i немелена 0 0 0 0 0
  0907 20 00 00 - подрiбнена або мелена 0 0 0 0 0
  0908 11 00 00 - - неподрiбнений i немелений 0 0 0 0 0
  0908 12 00 00 - - подрiбнений або мелений 0 0 0 0 0
  0908 21 00 00 - - неподрiбнений i немелений 0 0 0 0 0
  0908 22 00 00 - - подрiбнений або мелений 0 0 0 0 0
  0908 31 00 00 - - неподрiбнений i немелений 0 0 0 0 0
  0908 32 00 00 - - подрiбнений або мелений 0 0 0 0 0
  0909 21 00 00 - - неподрiбнене та немелене 0 0 0 0 0
  0909 22 00 00 - - подрiбнене або мелене 0 0 0 0 0
  0909 31 00 00 - - неподрiбнене та немелене 0 0 0 0 0
  0909 32 00 00 - - подрiбнене або мелене 0 0 0 0 0
  0909 61 00 00 - - неподрiбненi та немеленi 0 0 0 0 0
  0909 62 00 00 - - подрiбнене або мелене 0 0 0 0 0
  0910 11 00 00 - - неподрiбнений та немелений 0 0 0 0 0
  0910 12 00 00 - - подрiбнений або мелений 0 0 0 0 0
  0910 20 10 00 - - неподрiбнений i немелений 0 0 0 0 0
  0910 20 90 00 - - подрiбнений чи мелений 0 0 0 0 0
  0910 30 00 00 - турмерик (куркума) 0 0 0 0 0
  0910 91 05 00 - - - каррi 0 0 0 0 0
  0910 91 10 00 - - - - неподрiбненi та немеленi 0 0 0 0 0
  0910 91 90 00 - - - - подрiбненi чи меленi 0 0 0 0 0
  0910 99 10 00 - - - насiння гуньби сiнної (Trigonella) 0 0 0 0 0
  0910 99 31 00 - - - - - чебрець повзучий (Thymus serpyllum) 0 0 0 0 0
  0910 99 33 00 - - - - - iнший 0 0 0 0 0
  0910 99 39 00 - - - - подрiбнений чи мелений 0 0 0 0 0
  0910 99 50 00 - - - лаврове листя 0 0 0 0 0
  0910 99 91 00 - - - - неподрiбненi та немеленi 0 0 0 0 0
  0910 99 99 00 - - - - подрiбненi чи меленi 0 0 0 0 0
  1001 11 00 00 - - насiннєва 0 0 0 0 0
  1001 19 00 00 - - iнша 10 10 0 0 0
  1001 91 10 00 - - - спельта (полба) 10 10 0 0 0
  1001 91 20 00 - - - пшениця м'яка та меслин 0 0 0 0 0
  1001 91 90 00 - - - iнша 10 10 0 0 0
  1001 99 00 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  1002 10 00 00 - насiннєве 20 20 0 0 0
  1002 90 00 00 - iнше 20 20 0 0 0
  1003 10 00 00 - насiннєвий 5 5 0 0 0
  1003 90 00 00 - iнший 5 5 0 0 0
  1004 10 00 00 - насiннєвий 5 5 0 0 0
  1004 90 00 00 - iнший 5 5 0 0 0
  1005 10 13 00 - - - гiбриди потрiйнi 0 0 0 0 0
  1005 10 15 00 - - - гiбриди простi 0 0 0 0 0
  1005 10 18 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  1005 10 90 00 - - iнша 0 0 0 0 0
  1005 90 00 00 - iнша 10 10 0 0 0
  1006 10 10 00 - - для сiвби 5 5 0 0 0
ех 1006 10 30 00 - - - - короткозерний 5 5 0 0 0
ех 1006 10 50 00 - - - - середньозерний 5 5 0 0 0
ех 1006 10 71 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 5 0 0 0
ех 1006 10 79 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 5 0 0 0
ех 1006 10 30 00 - - - - короткозерний 5 5 0 0 0
ех 1006 10 50 00 - - - - середньозерний 5 5 0 0 0
ех 1006 10 71 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 5 0 0 0
ех 1006 10 79 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 5 0 0 0
  1006 20 11 00 - - - короткозерний 5 5 0 0 0
  1006 20 13 00 - - - середньозерний 5 5 0 0 0
  1006 20 15 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 5 0 0 0
  1006 20 17 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 5 0 0 0
  1006 20 92 00 - - - короткозерний 5 5 0 0 0
  1006 20 94 00 - - - середньозерний 5 5 0 0 0
  1006 20 96 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 5 0 0 0
  1006 20 98 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 5 0 0 0
  1006 30 21 00 - - - - короткозерний 5 5 0 0 0
  1006 30 23 00 - - - - середньозерний 5 5 0 0 0
  1006 30 25 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 5 0 0 0
  1006 30 27 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 5 0 0 0
  1006 30 42 00 - - - - короткозерний 5 5 0 0 0
  1006 30 44 00 - - - - середньозерний 5 5 0 0 0
  1006 30 46 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 5 0 0 0
  1006 30 48 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 5 0 0 0
  1006 30 61 00 - - - - короткозерний 5 5 0 0 0
  1006 30 63 00 - - - - середньозерний 5 5 0 0 0
  1006 30 65 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 5 0 0 0
  1006 30 67 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 5 0 0 0
  1006 30 92 00 - - - - короткозерний 5 5 0 0 0
  1006 30 94 00 - - - - середньозерний 5 5 0 0 0
  1006 30 96 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 5 0 0 0
  1006 30 98 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 5 0 0 0
  1006 40 00 00 - рис битий 5 5 0 0 0
  1007 10 10 00 - - гiбриди 2 2 0 0 0
  1007 10 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  1007 90 00 00 - iнше 2 2 0 0 0
  1008 10 00 00 - гречка 20 20 0 0 0
  1008 21 00 00 - - насiннєве 20 20 0 0 0
  1008 29 00 00 - - iнше 20 20 0 0 0
  1008 30 00 00 - насiння канаркової трави 5 5 0 0 0
  1008 40 00 00 - пальчатка (росичка) (Digitaria spp.) 20 20 0 0 0
  1008 50 00 00 - киноа, або рисова лобода (Chenopodium quinoa) 20 20 0 0 0
  1008 60 00 00 - тритикале 20 20 0 0 0
  1008 90 00 10 - - нешлiфоване насiння цицанiї водяної, або тускарори (Zizania aquatica) (дикий рис) 1 1 0 0 0
  1008 90 00 90 - - iншi 20 20 0 0 0
  1101 00 11 00 - - з твердої пшеницi 15 15 0 0 0
  1101 00 15 00 - - з м'якої пшеницi та полби 15 15 0 0 0
  1101 00 90 00 - борошно iз сумiшi пшеницi та жита (меслину) 15 15 0 0 0
  1102 20 10 00 - - з вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас.% 20 20 0 0 0
  1102 20 90 00 - - iнше 20 20 0 0 0
  1102 90 10 00 - - борошно ячмiнне 20 20 0 0 0
  1102 90 30 00 - - борошно вiвсяне 20 20 0 0 0
  1102 90 50 00 - - борошно рисове 20 20 0 0 0
  1102 90 70 00 - - борошно житнє 20 20 0 0 0
  1102 90 90 00 - - iнше 20 20 0 0 0
  1103 11 10 00 - - - з твердої пшеницi 20 20 0 0 0
  1103 11 90 00 - - - м'якої пшеницi та полби 20 20 0 0 0
  1103 13 10 00 - - - з вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас.% 20 20 0 0 0
  1103 13 90 00 - - - iнша 20 20 0 0 0
  1103 19 20 00 - - - жита або ячменю 20 20 0 0 0
  1103 19 40 00 - - - вiвса 20 20 0 0 0
  1103 19 50 00 - - - рису 20 20 0 0 0
  1103 19 90 00 - - - iнших 20 20 0 0 0
  1103 20 25 00 - - жита або ячменю 20 20 0 0 0
  1103 20 30 00 - - з вiвса 20 20 0 0 0
  1103 20 40 00 - - з кукурудзи 20 20 0 0 0
  1103 20 50 00 - - з рису 20 20 0 0 0
  1103 20 60 00 - - з пшеницi 20 20 0 0 0
  1103 20 90 00 - - з iнших зернових культур 20 20 0 0 0
  1104 12 10 00 - - - плющене 20 20 0 0 0
  1104 12 90 00 - - - у виглядi пластiвцiв 10 10 0 0 0
  1104 19 10 00 - - - пшеницi 20 20 0 0 0
  1104 19 30 00 - - - жита 20 20 0 0 0
  1104 19 50 00 - - - кукурудзи 20 20 0 0 0
  1104 19 61 00 - - - - плющене 20 20 0 0 0
  1104 19 69 00 - - - - у виглядi пластiвцiв 20 20 0 0 0
  1104 19 91 00 - - - - пластiвцi з рису 20 20 0 0 0
  1104 19 99 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  1104 22 40 00 - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене 20 20 0 0 0
  1104 22 50 00 - - - обрушене 20 20 0 0 0
  1104 22 95 00 - - - iнше 20 20 0 0 0
  1104 23 40 00 - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене; обрушене 20 20 0 0 0
  1104 23 98 00 - - - iнше 20 20 0 0 0
  1104 29 04 00 - - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене 20 20 0 0 0
  1104 29 05 00 - - - - обрушене 20 20 0 0 0
  1104 29 08 00 - - - - iнше 20 20 0 0 0
  1104 29 17 00 - - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене 20 20 0 0 0
  1104 29 30 00 - - - - обрушене 20 20 0 0 0
  1104 29 51 00 - - - - - пшеницi 20 20 0 0 0
  1104 29 55 00 - - - - - жита 20 20 0 0 0
  1104 29 59 00 - - - - - iнше 20 20 0 0 0
  1104 29 81 00 - - - - - пшеницi 20 20 0 0 0
  1104 29 85 00 - - - - - жита 20 20 0 0 0
  1104 29 89 00 - - - - - iнше 20 20 0 0 0
  1104 30 10 00 - - пшеницi 20 20 0 0 0
  1104 30 90 00 - - iнших зернових культур 20 20 0 0 0
  1105 10 00 00 - борошно, крупи та порошок 20 20 20 20 20
  1105 20 00 00 - пластiвцi, гранули 20 20 20 20 20
  1106 10 00 00 - iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713 20 20 0 0 0
  1106 20 10 00 - - денатурованi 20 20 0 0 0
  1106 20 90 00 - - iншi 20 20 0 0 0
  1106 30 10 00 - - з бананiв 20 10 0 0 0
  1106 30 90 00 - - iншi 15 10 0 0 0
  1107 10 11 00 - - - у виглядi борошна 10 10 0 0 0
  1107 10 19 00 - - - iнший 10 10 0 0 0
  1107 10 91 00 - - - у виглядi борошна 10 10 0 0 0
  1107 10 99 00 - - - iнший 10 10 0 0 0
  1107 20 00 00 - обсмажений 10 10 0 0 0
  1108 11 00 00 - - пшеничний 15 15 15 15 15
  1108 12 00 00 - - кукурудзяний 10 10 0 0 0
  1108 13 00 00 - - картопляний 15 15 15 15 15
  1108 14 00 00 - - манiоковий 20 20 20 20 20
  1108 19 10 00 - - - рисовий 15 15 15 15 15
  1108 19 90 00 - - - iнший 15 15 0 0 0
  1108 20 00 00 - iнулiн 20 20 0 0 0
  1109 00 00 00 Клейковина пшенична, суха чи сира 15 15 0 0 0
  1201 10 00 00 - для сiвби 0 0 0 0 0
  1201 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  1202 30 00 10 - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше 0 0 0 0 0
  1202 30 00 90 - - iнший 5 5 0 0 0
  1202 41 00 10 - - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше 0 0 0 0 0
  1202 41 00 90 - - - iнший 5 5 0 0 0
  1202 42 00 10 - - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше 0 0 0 0 0
  1202 42 00 90 - - - iнший 5 5 0 0 0
  1203 00 00 00 Копра 5 5 0 0 0
  1204 00 10 00 - для сiвби 0 0 0 0 0
  1204 00 90 00 - iнше 5 5 0 0 0
  1205 10 10 00 - - для сiвби 0 0 0 0 0
  1205 10 90 00 - - iнше 0 0 0 0 0
  1205 90 00 10 - - для сiвби 0 0 0 0 0
  1205 90 00 90 - - iнше 0 0 0 0 0
  1206 00 10 00 - для сiвби 0 0 0 0 0
  1206 00 91 00 - - лущене; у лушпиннi сiрого кольору та з бiлими смугами 10 10 0 0 0
  1206 00 99 00 - - iнше 10 10 10 10 10
  1207 10 00 00 - горiхи та ядра пальм 5 5 0 0 0
  1207 21 00 00 - - для сiвби 5 5 0 0 0
  1207 29 00 00 - - iнше 5 5 0 0 0
  1207 30 00 00 - насiння рицини 5 5 0 0 0
  1207 40 10 00 - - для сiвби 5 5 0 0 0
  1207 40 90 00 - - iнше 5 5 0 0 0
  1207 50 10 00 - - для сiвби 5 5 0 0 0
  1207 50 90 00 - - iнше 5 5 0 0 0
  1207 60 00 00 - насiння сафлору (Carthamus tinctorius) 5 5 0 0 0
  1207 70 00 00 - насiння динi 5 5 0 0 0
  1207 91 10 00 - - - для сiвби 5 5 0 0 0
  1207 91 90 00 - - - iнше 5 5 0 0 0
  1207 99 20 00 - - - для сiвби 5 5 0 0 0
  1207 99 91 00 - - - - насiння конопель 5 5 0 0 0
  1207 99 96 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  1208 10 00 00 - iз соєвих бобiв 5 5 5 5 5
  1208 90 00 00 - iнше 5 5 0 0 0
  1209 10 00 00 - насiння цукрових бурякiв 5 5 0 0 0
  1209 21 00 00 - - насiння люцерни 0 0 0 0 0
  1209 22 10 00 - - - конюшини лучної (Тrifolium pratense L.) 0 0 0 0 0
  1209 22 80 00 - - - iнше 0 0 0 0 0
  1209 23 11 00 - - - кострицi лучної (Festuca pratensis Hunds.) 0 0 0 0 0
  1209 23 15 00 - - - кострицi червоної (Festuca rubra L.) 0 0 0 0 0
  1209 23 80 00 - - - iнше 0 0 0 0 0
  1209 24 00 00 - - насiння тонконогу лучного (Poa pratensis L.) 0 0 0 0 0
  1209 25 10 00 - - - пажитницi багатоквiткової, або райграсу багатоукiсного (Lolium multiflorum Lam.) 0 0 0 0 0
  1209 25 90 00 - - - пажитницi багаторiчної, або райграсу пасовищного (Lolium perenne L.) 0 0 0 0 0
  1209 29 45 00 - - - насiння тимофiївки лучної; насiння вики; насiння рослин роду Poa (Poa palutris L., Poa trivialis L.); грястицi збiрної (Dactylis glomerаta L.); мiтлицi (Agrostis) 0 0 0 0 0
  1209 29 50 00 - - - насiння люпину 0 0 0 0 0
  1209 29 60 00 - - - насiння бурякiв кормових (Beta vulgaris var. alba) 0 0 0 0 0
  1209 29 80 00 - - - iнше 0 0 0 0 0
  1209 30 00 00 - насiння трав'яних рослин, якi вирощують переважно для одержання квiток 0 0 0 0 0
  1209 91 30 00 - - - насiння бурякiв столових (Beta vulgaris var. conditiva) 0 0 0 0 0
  1209 91 80 00 - - - iнше 0 0 0 0 0
  1209 99 10 00 - - - насiння лiсових дерев 0 0 0 0 0
  1209 99 91 00 - - - - насiння рослин, якi вирощуються в основному для одержання квiток, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 1209 30 00 00 0 0 0 0 0
  1209 99 99 00 - - - - iнше 0 0 0 0 0
  1210 10 00 00 - шишки хмелю, неподрiбненi, нерозмеленi i не у виглядi гранул 20 20 0 0 0
  1210 20 10 00 - - шишки хмелю подрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул, з високим вмiстом лупулiну; лупулiн 20 20 0 0 0
  1210 20 90 00 - - iншi 20 20 0 0 0
  1211 20 00 90 - коренi женьшеню 0 0 0 0 0
  1211 30 00 00 - листя коки 0 0 0 0 0
  1211 40 00 00 - макова соломка 0 0 0 0 0
  1211 90 30 00 - - плоди дерева кумару, або англiйського бобу 0 0 0 0 0
  1211 50 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  1211 90 86 90 - - iншi 0 0 0 0 0
  1212 21 00 00 - - придатнi для споживання людиною 15 15 0 0 0
  1212 29 00 00 - - iншi 15 15 0 0 0
  1212 91 20 00 - - - сушенi, подрiбненi або неподрiбненi 20 20 20 20 20
  1212 91 80 00 - - - iншi 20 20 20 20 20
  1212 92 00 00 - - плоди рiжкового дерева (цератонiя) 15 15 0 0 0
  1212 93 00 00 - - цукрова тростина 20 20 20 20 20
  1212 94 00 00 - - коренi цикорiю 15 15 0 0 0
  1212 99 41 00 - - - - нелущене, неподрiбнене або немелене 15 15 0 0 0
  1212 99 49 00 - - - - iншi 15 15 0 0 0
  1212 99 95 00 - - - iншi 15 15 0 0 0
  1213 00 00 00 Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул 20 20 0 0 0
  1214 10 00 00 - борошно та гранули з люцерни 5 5 0 0 0
  1214 90 10 00 - - буряк кормовий (мангольд), бруква та iншi кормовi коренеплоди 5 5 0 0 0
  1214 90 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  1301 20 00 00 - гумiарабiк 0 0 0 0 0
  1301 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  1302 11 00 00 - - опiум 0 0 0 0 0
  1302 12 00 00 - - iз солодки (локрицi) 0 0 0 0 0
  1302 13 00 00 - - з хмелю 10 10 0 0 0
  1302 19 05 00 - - - живиця ванiльна 0 0 0 0 0
  1302 14 00 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  1302 19 70 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  1302 20 10 00 - - сухi 0 0 0 0 0
  1302 20 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  1302 31 00 00 - - агар-агар 0 0 0 0 0
  1302 32 10 00 - - - з плодiв або насiння рiжкового дерева 0 0 0 0 0
  1302 32 90 00 - - - з насiння циамопсиса, або гуара 0 0 0 0 0
  1302 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  1401 10 00 00 - бамбук 2 2 0 0 0
  1401 20 00 00 - iндiйська тростина, або ротанг 2 2 0 0 0
  1401 90 00 00 - iншi 2 2 0 0 0
  1404 20 00 00 - бавовняний линт 2 2 0 0 0
  1404 90 00 00 - iншi 2 2 0 0 0
  1501 10 10 00 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 20 20 20 20
  1501 10 90 00 - - iнший 20 20 0 0 0
  1501 20 10 00 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 20 20 20 20
  1501 20 90 00 - - iнший 20 20 0 0 0
  1501 90 00 00 - iнший 20 20 0 0 0
  1502 10 10 10 - - - топленi, екстрагованi або пресованi для виробництва мила 0 0 0 0 0
  1502 10 10 90 - - - iншi 12 12 0 0 0
  1502 10 90 00 - - iншi 12 12 0 0 0
  1502 90 10 00 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 12 12 0 0 12
  1502 90 90 00 - - iншi 12 12 0 0 0
  1503 00 11 00 - - для промислового використання 20 20 0 0 0
  1503 00 19 00 - - iншi 20 20 0 0 0
  1503 00 30 00 - масло тваринне, для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 20 0 0 0
  1503 00 90 00 - iншi 20 20 0 0 0
  1504 10 10 00 - - з вмiстом вiтамiну А не бiльш як 2500 МО/г 7 7 0 0 0
  1504 10 91 00 - - - з палтуса 7 7 0 0 0
  1504 10 99 00 - - - iншi 7 7 0 0 0
  1504 20 10 00 - - твердi фракцiї 7 7 0 0 0
  1504 20 90 00 - - iншi 7 7 0 0 0
  1504 30 10 00 - - твердi фракцiї 7 7 0 0 0
  1504 30 90 00 - - iншi 7 7 0 0 0
  1505 00 10 00 - вовняний жир (жиропiт), сирий 10 10 0 0 0
  1505 00 90 00 - iншi 10 10 0 0 0
  1506 00 00 00 Iншi твариннi жири i масла та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу 10 10 0 0 0
  1507 10 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 5 5 5
  1507 10 90 00 - - iншi 10 10 10 10 10
  1507 90 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 5 5 5
  1507 90 90 00 - - iншi 10 10 10 10 10
  1508 10 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0
  1508 10 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  1508 90 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0
  1508 90 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  1509 10 10 00 - - очищена оливкова олiя першого (холодного) пресування 10 10 0 0 0
  1509 10 20 00 - - iнша 10 10 0 0 0
  1509 10 80 00 - - iнша 10 10 0 0 0
  1509 90 00 00 - iншi 10 10 0 0 0
  1510 00 10 00 - олiї сирi 10 10 0 0 0
  1510 00 90 00 - iншi 20 20 0 0 0
  1511 10 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0 0 0 0
  1511 10 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  1511 90 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0 0 0 0
  1511 90 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  1511 90 91 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0 0 0 0
  1511 90 99 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  1512 11 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 8 8 8 8 8
  1512 11 91 00 - - - - соняшникова 20 20 0 0 0
  1512 11 99 00 - - - - сафлорова 20 20 0 0 0
  1512 19 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 10 10 0 0 0
  1512 19 90 10 - - - - соняшникова 30 30 0 0 0
  1512 19 90 90 - - - - сафлорова 20 20 0 0 0
  1512 21 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 10 10 0 0 0
  1512 21 90 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  1512 29 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 10 10 0 0 0
  1512 29 90 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  1513 11 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0 0 0 0
  1513 11 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0 0 0 0
  1513 11 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  1513 19 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 5 0 5 5
  1513 19 19 00 - - - - iншi 5 5 0 5 5
  1513 19 30 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 5 5
  1513 19 91 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 5 0 5 5
  1513 19 99 00 - - - - - iншi 5 5 0 5 5
  1513 21 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0 0 0 0
  1513 21 30 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0 0 0 0
  1513 21 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  1513 29 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0 0 0 0
  1513 29 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  1513 29 30 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 5 5
  1513 29 50 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 5 0 5 5
  1513 29 90 00 - - - - - iншi 5 5 0 5 5
  1514 11 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0
  1514 11 90 00 - - - iнша 5 5 0 0 0
  1514 19 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0
  1514 19 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  1514 91 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0
  1514 91 90 00 - - - iнша 5 5 0 0 0
  1514 99 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0
  1514 99 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  1515 11 00 00 - - олiя сира 20 20 0 0 0
  1515 19 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0
  1515 19 90 00 - - - iншi 20 20 0 0 0
  1515 21 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 20 0 0 0
  1515 21 90 00 - - - iнша 20 20 0 0 0
  1515 29 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0
  1515 29 90 00 - - - iншi 15 15 0 0 0
  1515 30 10 00 - - для виробництва амiноундеканової кислоти, яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полiмерних матерiалiв 0 0 0 0 0
  1515 30 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  1515 50 11 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0
  1515 50 19 00 - - - iнша 10 10 0 0 0
  1515 50 91 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0
  1515 50 99 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  1515 90 11 10 - - - олiя тунгова та її фракцiї 10 10 0 0 0
  1515 90 11 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  1515 90 21 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0
  1515 90 29 00 - - - - iнша 5 5 0 0 0
  1515 90 31 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0
  1515 90 39 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  1515 90 40 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0
  1515 90 51 00 - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 5 0 0 0
  1515 90 59 00 - - - - - твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi 5 5 0 0 0
  1515 90 60 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0
  1515 90 91 00 - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 5 0 0 0
  1515 90 99 00 - - - - - твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi 5 5 0 0 0
  1516 10 10 10 - - - з морських ссавцiв 10 10 0 0 0
  1516 10 10 90 - - - iншi 20 20 0 0 0
  1516 10 90 10 - - - з морських ссавцiв 10 10 0 0 0
  1516 10 90 90 - - - iншi 20 20 0 0 0
  1516 20 10 00 - - олiя рицинова гiдрогенiзована (так званий "опаловий вiск") 20 20 0 0 0
  1516 20 91 10 - - - - олiя оливкова 10 10 0 0 0
  1516 20 91 20 - - - - олiя пальмова 5 5 0 0 0
  1516 20 91 31 - - - - - олiя пальмоядрова 5 5 0 0 0
  1516 20 91 32 - - - - - олеїн пальмоядровий 5 5 0 0 0
  1516 20 91 33 - - - - - стеарин пальмоядровий гiдрогенiзований 5 5 0 0 0
  1516 20 91 90 - - - - iншi 20 20 0 0 0
  1516 20 95 00 - - - - олiї iз свирiпи, рiпаку, льону, соняшнику, брасiї, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу, для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 20 0 0 0
  1516 20 96 11 - - - - - - - в упаковцi масою нетто не бiльш як 20 кг 5 5 0 0 0
  1516 20 96 15 - - - - - - - iнша 5 5 0 0 0
  1516 20 96 90 - - - - - - iншi 20 20 0 0 0
  1516 20 98 11 - - - - - - - олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована 0 0 0 0 0
  1516 20 98 12 - - - - - - - олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований 0 0 0 0 0
  1516 20 98 13 - - - - - - - стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований 0 0 0 0 0
  1516 20 98 19 - - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  1516 20 98 21 - - - - - - - олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована для технiчного та промислового використання 5 5 0 0 0
  1516 20 98 22 - - - - - - - олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання 5 5 0 0 0
  1516 20 98 23 - - - - - - - стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання 5 5 0 0 0
  1516 20 98 90 - - - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  1517 10 10 00 - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 15 мас.% 10 10 5,8 5,8 5,8
  1517 10 90 00 - - iнший 10 10 10 10 10
  1517 90 10 00 - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 15 мас.% 15 15 8,8 8,8 8,8
  1517 90 91 00 - - - олiї нелеткi, рiдкi, змiшанi 15 15 15 15 15
  1517 90 93 00 - - - харчовi сумiшi або продукти, що використовуються для змащування форм 15 15 8,8 8,8 8,8
  1517 90 99 11 - - - - - для додання в тiсто (шортенiнги), замiнники, еквiваленти та аналоги какао-масла 5 0 0 0 5
  1517 90 99 19 - - - - - iншi 10 0 0 0 10
  1517 90 99 99 - - - - iншi 15 15 15 15 15
  1518 00 10 00 - лiноксин 5 5 0 0 0
  1518 00 31 00 - - сира 10 10 0 0 0
  1518 00 39 00 - - iнша 10 10 0 0 0
  1518 00 91 00 - - жири, масла i олiї твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi або в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, за винятком включених до товарної позицiї 1516 10 10 0 0 0
  1518 00 95 00 - - - нехарчовi сумiшi та продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел i олiй та їх фракцiй 20 20 0 0 0
  1518 00 99 00 - - - iншi 20 20 0 0 0
  1520 00 00 00 Глiцерин сирий; глiцеринова вода та глiцериновий луг 0 0 0 0 0
  1521 10 00 00 - воски рослиннi 0 0 0 0 0
  1521 90 10 00 - - спермацет, рафiнований чи нерафiнований або забарвлений чи незабарвлений 15 15 0 0 0
  1521 90 91 00 - - - неочищений 15 15 0 0 0
  1521 90 99 00 - - - iнший 15 15 0 0 0
  1522 00 10 00 - дегра 20 20 0 0 0
  1522 00 31 00 - - - соапсток 20 20 0 0 0
  1522 00 39 00 - - - iншi 20 20 0 0 0
  1522 00 91 00 - - - олiйний фуз або жировi залишки, соапсток 20 20 16,7 16,7 16,7
  1522 00 99 00 - - - iншi 20 20 16,7 16,7 16,7
  1601 00 10 00 - з печiнки 15 15 15 15 15
  1601 00 91 00 - - ковбаси, сухi або пастоподiбнi, сирi 15 15 15 15 15
  1601 00 99 00 - - iншi 15 15 15 15 15
  1602 10 00 00 - гомогенiзованi готовi продукти 15 15 15 15 15
  1602 20 10 00 - - гусячої або качиної 10 10 10 10 10
  1602 20 90 00 - - iншi 20 20 20 20 20
  1602 31 11 00 - - - - якi мiстять виключно сире м'ясо iндикiв 20 20 20 20 20
  1602 31 19 00 - - - - iншi 20 20 20 20 20
  1602 31 80 00 - - - iншi 20 20 20 20 20
  1602 32 11 00 - - - - сирi 15 15 15 15 15
  1602 32 19 00 - - - - iншi 15 15 15 15 15
  1602 32 30 00 - - - якi мiстять 25 мас.% або бiльше, але менш як 57 мас.% м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi 15 15 15 15 15
  1602 32 90 00 - - - iншi 15 15 15 15 15
  1602 39 21 00 - - - - сирi 20 20 20 20 20
  1602 39 29 00 - - - - iншi 20 20 20 20 20
  1602 39 85 00 - - - iншi 20 20 20 20 20
  1602 41 10 00 - - - свiйської свинi 10 10 10 10 10
  1602 41 90 00 - - - iншi 10 10 10 10 10
  1602 42 10 00 - - - свiйської свинi 10 10 10 10 10
  1602 42 90 00 - - - iншi 10 10 10 10 10
  1602 49 11 00 - - - - - фiлейнi частини (за винятком шийних частин) та їх вiдруби, включаючи сумiшi фiлейних частин або окостiв 10 10 10 10 10
  1602 49 13 00 - - - - - шийнi частинита їх вiдруби, включаючи сумiшi шийних i лопаткових частин 10 10 10 10 10
  1602 49 15 00 - - - - - iншi сумiшi, що мiстять окости, лопатковi частини, фiлейнi частини або шийнi частини та їх вiдруби 10 10 10 10 10
  1602 49 19 00 - - - - - iншi 10 10 10 10 10
  1602 49 30 00 - - - - якi мiстять 40 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% м'яса або м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження 10 10 10 10 10
  1602 49 50 00 - - - - якi мiстять менш як 40 мас.% м'яса чи м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження 10 10 10 10 10
  1602 49 90 00 - - - iншi 10 10 10 10 10
  1602 50 10 00 - - сирi; сумiшi м'яса або м'ясних субпродуктiв варених i м'яса або м'ясних субпродуктiв сирих 10 10 10 10 10
  1602 50 31 00 - - - солонина (Corned beef), у герметично закритих посудинах 10 10 10 10 10
  1602 50 95 00 - - - iншi 10 10 10 10 10
  1602 90 10 00 - - продукти з кровi будь-яких тварин 10 10 10 10 10
  1602 90 31 00 - - - з дичини або кролика 10 10 10 10 10
  1602 90 51 00 - - - - якi мiстять м'ясо або м'яснi субпродукти свiйських свиней 10 10 10 10 10
  1602 90 61 00 - - - - - - сирi; сумiшi м'яса або субпродуктiв варених i м'яса або субпродуктiв сирих 10 10 10 10 10
  1602 90 69 00 - - - - - - iншi 10 10 10 10 10
  1602 90 91 00 - - - - - - з баранини 10 10 10 10 10
  1602 90 95 00 - - - - - - з козлятини 10 10 10 10 10
  1602 90 99 00 - - - - - - iншi 10 10 10 10 10
  1603 00 10 00 - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 0 0 0 0 0
  1603 00 80 00 - iншi 0 0 0 0 0
  1604 11 00 00 - - лосось 5 5 1 1 1
  1604 12 10 00 - - - фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олiї, морожене 5 5 5 5 5
  1604 12 91 00 - - - - у герметично закритих посудинах 5 5 1 1 1
  1604 12 99 00 - - - - iншi 5 5 1 1 1
  1604 13 11 00 - - - - в оливковiй олiї 20 10 10 10 10
  1604 13 19 00 - - - - iншi 10 10 10 10 10
  1604 13 90 10 - - - - шпроти в олiї 10 10 10 10 10
  1604 13 90 90 - - - - iншi 10 10 10 10 10
  1604 14 21 00 - - - - в олiї 7 7 7 7 7
  1604 14 31 00 - - - - в олiї 7 7 7 7 7
  1604 14 41 00 - - - - в олiї 7 7 7 7 7
  1604 14 26 00 - - - - - фiле, або "балик" 7 7 7 7 7
  1604 14 36 00 - - - - - фiле, або "балик" 7 7 7 7 7
  1604 14 46 00 - - - - - фiле, або "балик" 7 7 7 7 7
  1604 14 28 00 - - - - - iншi 7 7 7 7 7
  1604 14 38 00 - - - - - iншi 7 7 7 7 7
  1604 14 48 00 - - - - - iншi 7 7 7 7 7
  1604 14 90 00 - - - пеламiда (Sarda spp.) 7 7 7 7 7
  1604 15 11 10 - - - - - скумбрiї виду Scomber scombrus 5 5 5 5 5
  1604 15 11 20 - - - - - скумбрiї виду Scomber japonicus 20 10 10 10 10
  1604 15 19 10 - - - - - скумбрiї виду Scomber scombrus 5 5 5 5 5
  1604 15 19 20 - - - - - скумбрiї виду Scomber japonicus 20 10 10 10 10
  1604 15 90 00 - - - скумбрiя австралiйська (Scomber australаsicus) 5 5 5 5 5
  1604 16 00 00 - - анчоуси 15 10 10 10 10
  1604 17 00 00 - - вугор 5 5 5 5 5
  1604 19 10 00 - - - лососевi, крiм лосося 10 8 8 8 8
  1604 19 31 00 - - - - фiле, або "балик" 10 10 10 10 10
  1604 19 39 00 - - - - iншi 10 10 10 10 10
  1604 19 50 00 - - - однокольоровий бонiто (Оrcynopsis unicolor) 10 10 10 10 10
  1604 19 91 10 - - - - - окуня морського золотистого (Sebastes marinus) 5 5 5 5 5
  1604 19 91 20 - - - - - червоного миня (Urophycis chuss) 5 5 5 5 5
  1604 19 91 30 - - - - - хека срiблястого (Merluccius bilinearis) 5 5 5 5 5
  1604 19 91 40 - - - - - мерлузи орегонської (Merluccius productus) 5 5 5 5 5
  1604 19 91 90 - - - - - iншi 5 5 5 5 5
  1604 19 92 00 - - - - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 5 5 5 5 5
  1604 19 93 00 - - - - - сайда (Pollachaius virens) 5 5 5 5 5
  1604 19 94 10 - - - - - - мерлуза орегонська (Merluccius productus) 5 5 5 5 5
  1604 19 94 20 - - - - - - хек срiблястий (Merluccius bilinearis) 5 5 5 5 5
  1604 19 94 30 - - - - - - червоний минь (Urophycis chuss) 5 5 5 5 5
  1604 19 94 90 - - - - - - iншi 5 5 5 5 5
  1604 19 95 00 - - - - - минтай (Theragra chalcogramma) i срiбляста сайда (Pollachius pollachius) 5 5 5 5 5
  1604 19 97 10 - - - - - - окунь морський золотистий (Sebastes marinus) 5 5 5 5 5
  1604 19 97 20 - - - - - - осетроподiбнi (Acipenseriformes) 5 5 5 5 5
  1604 19 97 30 - - - - - - судак (Stizostedion spp.) 5 5 5 5 5
  1604 18 00 00 - - - - - - iншi 5 5 5 5 5
  1604 19 97 90 - - - - - - iншi 5 5 5 5 5
  1604 20 05 00 - - готовi продукти iз сурiмi 5 5 5 5 5
  1604 20 10 00 - - - з лосося 5 5 5 5 5
  1604 20 30 10 - - - - з арктичного гольця (Salvelinus alpinus) 5 5 5 5 5
  1604 20 30 90 - - - - з iнших 5 5 5 5 5
  1604 20 40 00 - - - з анчоусiв 20 10 10 10 10
  1604 20 50 10 - - - - iз скумбрiї звичайної, або європейської (Scomber scombrus) 15 10 10 10 10
  1604 20 50 20 - - - - iз пеламiди 5 5 5 5 5
  1604 20 50 30 - - - - з однокольорового бонiто (Оrcynopsis unicolor) 5 5 5 5 5
  1604 20 50 90 - - - - з iнших 20 10 10 10 10
  1604 20 70 00 - - - з тунця, скiпджека, або тунця смугастого, та iнших риб роду Euthynnus 5 5 0 0 0
  1604 20 90 10 - - - - з осетроподiбних (Acipenseriformes) 5 5 5 5 5
  1604 20 90 20 - - - - iз судака (Stizostedion spp.) 5 5 5 5 5
  1604 20 90 90 - - - - з iнших риб 5 5 5 5 5
  1604 31 00 00 - - iкра осетрових (чорна iкра) 15 10 1,9 1,9 1,9
  1604 32 00 00 - - iкра iнших риб 10 10 1,9 1,9 1,9
  1605 10 00 00 - краби 0 0 0 0 0
  1605 21 10 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2 кг 0 0 0 0 0
  1605 21 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  1605 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  1605 30 10 00 - - м'ясо омара пiсля термообробки, призначене для виготовлення омарового масла або омарового паштету, пасти, супiв чи соусiв 0 0 0 0 0
  1605 30 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  1605 40 00 10 - - криль антарктичний (Euphausia superba) 15 20 15 15 15
  1605 40 00 90 - - iншi 15 20 15 15 15
  1605 51 00 00 - - устрицi 5 5 5 5 5
  1605 52 00 00 - - гребiнцi, включаючикоролiвськi гребiнцi 5 5 5 5 5
  1605 53 10 00 - - - у герметично закритих посудинах 5 5 5 5 5
  1605 53 90 00 - - - iншi 5 5 5 5 5
  1605 54 00 00 - - каракатицi iкальмари 5 5 5 5 5
  1605 55 00 00 - - восьминоги 5 5 5 5 5
  1605 56 00 00 - - клеми, серцевидки i арки 5 5 5 5 5
  1605 57 00 00 - - морськi вушка 5 5 5 5 5
  1605 58 00 00 - - равлики, крiмлипариса 5 5 5 5 5
  1605 59 00 00 - - iншi 5 5 5 5 5
  1605 61 00 00 - - голотурiї 10 10 1,9 1,9 1,9
  1605 62 00 00 - - морськi їжаки 10 10 1,9 1,9 1,9
  1605 63 00 00 - - медузи 10 10 1,9 1,9 1,9
  1605 69 00 00 - - iншi 10 10 1,9 1,9 1,9
  1701 12 10 00 - - - для рафiнування 50 50 50 50 50
  1701 12 90 00 - - - iнший 50 50 50 50 50
  1701 13 10 00 - - - для рафiнування 50 50 50 50 50
  1701 13 90 00 - - - iнший 50 50 50 50 50
  1701 14 10 00 - - - для рафiнування 50 50 50 50 50
  1701 14 90 00 - - - iнший 50 50 50 50 50
  1701 91 00 00 - - з доданням ароматичних добавок або барвникiв 50 50 50 50 50
  1701 99 10 00 - - - цукор бiлий 50 50 50 50 50
  1701 99 90 00 - - - iншi 50 50 50 50 50
  1702 11 00 00 - - з вмiстом лактози 99 мас.% або бiльше, визначеної як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину 5 5 0 0 0
  1702 19 00 00 - - iншi 5 5 5 5 5
  1702 20 10 00 - - кленовий цукор у твердому станi з доданням ароматичних добавок або барвникiв 5 5 0 0 0
  1702 20 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  1702 30 10 00 - - iзоглюкоза 5 5 0 0 0
  1702 30 50 00 - - - у виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого 5 5 0 0 0
  1702 30 90 00 - - - iншi 5 5 5 5 5
  1702 40 10 00 - - iзоглюкоза 5 5 0 0 0
  1702 40 90 00 - - iншi 5 5 5 5 5
  1702 50 00 00 - фруктоза хiмiчно чиста 5 5 0 0 0
  1702 60 10 00 - - iзоглюкоза 5 5 0 0 0
  1702 60 80 00 - - сироп iнулiновий 5 5 0 0 0
  1702 60 95 00 - - iншi 5 5 5 5 5
  1702 90 10 00 - - мальтоза хiмiчно чиста 5 5 0 0 0
  1702 90 30 00 - - iзоглюкоза 5 5 0 0 0
  1702 90 50 00 - - мальтодекстрин i мальтодекстриновий сироп 5 5 0 0 0
  1702 90 71 00 - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше цукрози в сухому станi 5 5 5 5 5
  1702 90 75 00 - - - - у виглядi порошку, агломерованого або неагломерованого 5 5 0 0 0
  1702 90 79 00 - - - - iншi 5 5 5 5 5
  1702 90 80 00 - - сироп iнулiновий 5 5 0 0 0
ех 1702 90 95 00 - - мед штучний, змiшаний чи не змiшаний з натуральним медом 5 5 0 0 0
ех 1702 90 95 00 - - iншi 5 5 5 5 5
  1703 10 00 00 - патока (меляса) з тростини 10 10 0 0 0
  1703 90 00 00 - iнша 10 10 0 0 0
  1704 10 10 00 - - з вмiстом менш як 60 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 10 10 0 0 0
  1704 10 90 00 - - з вмiстом 60 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 10 10 0 0 0
  1704 90 10 00 - - екстракт солодки або локрицi, який мiстить понад 10 мас.% цукрози, але без додання iнших речовин 10 10 0 0 0
  1704 90 30 00 - - бiлий шоколад 10 10 0 0 0
  1704 90 51 00 - - - пасти i маси, включаючи марципан, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або бiльше 10 10 0 0 0
  1704 90 55 00 - - - льодяники вiд болю у горлi i цукерки вiд кашлю 10 10 0 0 0
  1704 90 61 00 - - - драже та аналогiчнi їм солодощi, у виглядi драже 10 10 0 0 0
  1704 90 65 00 - - - - кондитерськi вироби у виглядi гумки або желе, включаючи фруктову пасту (мармелад) у виглядi кондитерських виробiв з цукру 10 10 0 0 0
  1704 90 71 00 - - - - карамель, з вареного цукру без жирових добавок, з начинкою або без начинки 10 10 0 0 0
  1704 90 75 00 - - - - iрис, цукерки та аналогiчнi солодощi, з вареного цукру з жировими добавками 10 10 0 0 0
  1704 90 81 00 - - - - - одержанi в результатi пресування (у виглядi таблеток) 10 10 0 0 0
  1704 90 99 00 - - - - - iншi (0 продукцiї зi вмiстом цукру <70%) 10 10 0 0 0
  1704 90 99 00 - - - - - iншi (продукцiї зi вмiстом цукру >=70%) 10 10 8,3 8,3 8,3
  1801 00 00 00 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi 0 0 0 0 0
  1802 00 00 00 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи какао 5 5 0 0 0
  1803 10 00 00 - незнежирена 0 0 0 0 0
  1803 20 00 00 - повнiстю або частково знежирена 0 0 0 0 0
  1804 00 00 00 Какао-масло, какао-жир 0 0 0 0 0
  1805 00 00 10 - в упаковках, масою нетто 10 кг i бiльше 0 0 0 0 0
  1805 00 00 90 - iнший 0 0 0 0 0
  1806 10 15 00 - - без вмiсту цукрози або з вмiстом менш як 5 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 5 5 0 0 0
  1806 10 20 00 - - з вмiстом 5 мас.% або бiльше, але менш як 65 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 5 5 0 0 0
  1806 10 30 00 - - з вмiстом 65 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 5 5 4,2 4,2 4,2
  1806 10 90 00 - - з вмiстом 80 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 5 5 4,2 4,2 4,2
  1806 20 10 00 - - з вмiстом 31 мас.% або бiльше какао-масла чи з вмiстом у сумi 31 мас.% або бiльше какао-масла i молочного жиру 15 15 0 0 0
  1806 20 30 00 - - з вмiстом у сумi 25 мас.% або бiльше, але менш як 31 мас.% какао-масла та молочного жиру 15 15 0 0 0
  1806 20 50 00 - - - з вмiстом 18 мас.% або бiльше какао-масла 15 15 0 0 0
  1806 20 70 00 - - - крихти молочного шоколаду 15 15 12,5 12,5 12,5
  1806 20 80 00 - - - шоколадна глазур 15 15 0 0 0
  1806 20 95 00 - - - iншi (0 продукцiї зi вмiстом цукру <70%) 15 15 0 0 0
  1806 20 95 00 - - - iншi (продукцiї зi вмiстом цукру >=70%) 15 15 12,5 12,5 12,5
  1806 31 00 00 - - з начинкою 10 10 0 0 0
  1806 32 10 00 - - - з доданням зерен зернових культур, горiхiв або плодiв 5 5 0 0 0
  1806 32 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  1806 90 11 00 - - - - якi мiстять алкоголь 10 10 0 0 0
  1806 90 19 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  1806 90 31 00 - - - - з начинкою 10 10 0 0 0
  1806 90 39 10 - - - - - вироби з вмiстом неїстiвних iгор або сувенiрiв 10 10 0 0 0
  1806 90 39 90 - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  1806 90 50 00 - - кондитерськi вироби з цукру та їх замiнники, виготовленi з цукрозамiнникiв, з вмiстом какао 10 10 0 0 0
  1806 90 60 00 - - пасти, що мiстять какао 10 10 0 0 0
  1806 90 70 00 - - готовi вироби, що мiстять какао та використовуються для виробництва напоїв 10 10 0 0 0
  1806 90 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  1901 10 00 00 - продукти дитячого харчування, розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0 0 0 0
  1901 20 00 00 - сумiшi та тiсто для виробництва хлiбобулочних та борошняних кондитерських виробiв товарної позицiї 1905 10 10 0 0 0
  1901 90 11 00 - - - з вмiстом сухого екстракту 90 мас.% або бiльше 10 10 0 0 0
  1901 90 19 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  1901 90 91 00 - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, 10 10 0 0 0
  1901 90 99 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  1902 11 00 00 - - з вмiстом яєць 20 20 0 0 0
  1902 19 10 00 - - - без вмiсту борошна або крупки з м'якої пшеницi 15 15 0 0 0
  1902 19 90 00 - - - iншi 15 15 0 0 0
  1902 20 10 00 - - з вмiстом понад 20 мас.% риби, ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних 20 20 0 0 0
  1902 20 30 00 - - з вмiстом понад 20 мас.% ковбас i аналогiчних продуктiв iз м'яса та м'ясних субпродуктiв усiх видiв, включаючи жири будь-якого виду або походження 20 20 0 0 0
  1902 20 91 00 - - - варенi 20 20 0 0 0
  1902 20 99 00 - - - iншi 20 20 0 0 0
  1902 30 10 00 - - висушенi 10 10 0 0 0
  1902 30 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  1902 40 10 00 - - неприготовлений 20 20 0 0 0
  1902 40 90 00 - - iнший 20 20 0 0 0
  1903 00 00 00 Тапiока та її замiнники, приготовленi з крохмалю, у формi пластiвцiв, гранул, кульок, крупинок, горошин i в iнших аналогiчних формах 20 20 0 0 0
  1904 10 10 00 - - виготовленi з кукурудзи 10 10 0 0 0
  1904 10 30 00 - - виготовленi з рису 10 10 0 0 0
  1904 10 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  1904 20 10 00 - - вироби типу мюслi (Musli) на основi несмажених пластiвцiв iз зерна зернових культур 10 10 0 0 0
  1904 20 91 00 - - - виготовленi з кукурудзи 10 10 0 0 0
  1904 20 95 00 - - - виготовленi з рису 10 10 0 0 0
  1904 20 99 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  1904 30 00 00 - пшениця Bulgur 10 10 8,3 8,3 8,3
  1904 90 10 00 - - рис 10 10 0 0 0
  1904 90 80 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  1905 10 00 00 - хрусткi хлiбцi 10 10 0 0 0
  1905 20 10 00 - - з вмiстом менш як 30 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 10 10 0 0 0
  1905 20 30 00 - - з вмiстом 30 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 10 10 0 0 0
  1905 20 90 00 - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 10 10 0 0 0
  1905 31 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г 10 10 0 0 0
  1905 31 19 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  1905 31 30 00 - - - - з вмiстом 8 мас.% або бiльше молочних жирiв 10 10 0 0 0
  1905 31 91 00 - - - - - печиво сухе з начинкою у виглядi сандвiчiв 10 10 0 0 0
  1905 31 99 00 - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  1905 32 05 00 - - - з вмiстом води понад 10 мас.% 10 10 0 0 0
  1905 32 11 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г 10 10 0 0 0
  1905 32 19 00 - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  1905 32 91 00 - - - - - пiдсоленi, з начинкою або без неї 10 10 0 0 0
  1905 32 99 00 - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  1905 40 10 00 - - сухарi 12 12 0 0 0
  1905 40 90 00 - - iншi 12 12 0 0 0
  1905 90 10 00 - - прiсний хлiб (маца) 10 10 0 0 0
  1905 90 20 00 - - вафельнi пластини, порожнi капсули для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр i аналогiчнi продукти 10 10 0 0 0
  1905 90 30 00 - - - хлiбобулочнi вироби без додання меду, яєць, сиру або плодiв, з вмiстом у сухому станi не бiльш як 5 мас.% цукру i не бiльш як 5 мас.% жиру 10 10 0 0 0
  1905 90 45 00 - - - печиво сухе 10 10 0 0 0
  1905 90 55 00 - - - продукти екструдованi або експадованi, прянi або пiдсоленi 10 10 0 0 0
  1905 90 60 00 - - - - з доданням пiдсолоджувальних речовин 10 10 0 0 0
  1905 90 90 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2001 10 00 00 - огiрки, корнiшони 10 10 0 0 0
  2001 90 10 00 - - мангове чутнi 17 17 0 0 0
  2001 90 20 00 - - плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучих перцiв 17 17 0 0 0
  2001 90 30 00 - - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 17 17 0 0 0
  2001 90 40 00 - - ямс, батат, або солодка картопля, i аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом 5 мас.% або бiльше крохмалю 17 17 0 0 0
  2001 90 50 00 - - гриби 17 17 0 0 0
  2001 90 65 00 - - маслини або оливки 17 17 0 0 0
  2001 90 70 00 - - перець солодкий стручковий 17 17 0 0 0
ех 2001 90 92 00 - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи; пальмова серцевина 17 17 0 0 0
ех 2001 90 92 00 - - iншi: тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 17 17 0 0 0
  2001 90 97 00 - - iншi 17 17 0 0 0
  2002 10 10 00 - - очищенi 8 8 8 8 8
  2002 10 90 00 - - iншi 8 8 8 8 8
  2002 90 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 12 12 10 10 10
  2002 90 19 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 12 12 10 10 10
  2002 90 31 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 12 12 0 0 0
  2002 90 39 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 12 12 0 0 0
  2002 90 91 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 12 12 0 0 0
  2002 90 99 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 12 12 10 10 10
  2003 10 20 00 - - попередньо консервованi, повнiстю пiдданi глибокiй тепловiй обробцi 10 10 8,3 8,3 8,3
  2003 10 30 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  2003 90 10 00 - - трюфелi 10 10 0 0 0
  2003 90 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  2004 10 10 10 - - - в упаковцi 5 кг або бiльше 5 5 0 0 0
  2004 10 10 90 - - - iнша 15 15 0 0 0
  2004 10 91 00 - - - у виглядi борошна, крупiв або пластiвцiв 10 10 0 0 0
  2004 10 99 10 - - - - в упаковцi 5 кг або бiльше 5 5 0 0 0
  2004 10 99 90 - - - - iнша 15 15 0 0 0
  2004 90 10 00 - - цукрова кукурудза (Zea mаys var. saccharata) 15 15 0 0 0
  2004 90 30 00 - - капуста квашена, каперси та маслини або оливки 15 15 0 0 0
  2004 90 50 00 - - горох (Pisum sativum) i незрiла квасоля Phaseolus spp, у стручках 15 15 0 0 0
  2004 90 91 00 - - - цибуля рiпчаста, пiддана лише тепловiй обробцi 15 15 0 0 0
  2004 90 98 00 - - - iншi 15 15 0 0 0
  2005 10 00 00 - овочi гомогенiзованi 15 15 0 0 0
  2005 20 10 00 - - у виглядi борошна, круп або пластiвцiв 12 12 0 0 0
  2005 20 20 00 - - - нарiзана тонкими шматочками, обсмажена або пiдсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання 12 12 0 0 0
  2005 20 80 00 - - - iнша 12 12 0 0 0
  2005 40 00 00 - горох (Рisum sativum) 12 12 0 0 0
  2005 51 00 00 - - квасоля лущена 15 15 0 0 0
  2005 59 00 00 - - iнша 15 15 0 0 0
  2005 60 00 00 - спаржа 15 15 0 0 0
  2005 70 00 00 - маслини або оливки 10 10 0 0 0
  2005 80 00 00 - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 10 10 0 0 0
  2005 91 00 00 - - бамбуковi паростки 10 10 0 0 0
  2005 99 10 00 - - - плоди роду Сapsicum, крiм солодких стручкових або пахучого перцiв 7 7 0 0 0
  2005 99 20 00 - - - каперси 10 10 0 0 0
  2005 99 30 00 - - - артишоки 7 7 0 0 0
  2005 99 50 00 - - - овочевi сумiшi 7 7 0 0 0
  2005 99 60 00 - - - капуста квашена 10 10 0 0 0
  2005 99 80 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  2006 00 10 00 - iмбир 20 20 0 0 0
  2006 00 31 00 - - - вишня та черешня 20 20 0 0 0
  2006 00 35 00 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 20 20 0 0 0
  2006 00 38 00 - - - iншi 20 20 0 0 0
  2006 00 91 00 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 20 20 0 0 0
  2006 00 99 00 - - - iншi 20 20 0 0 0
  2007 10 10 00 - - з вмiстом цукру понад 13 мас.% 10 10 0 0 0
  2007 10 91 00 - - - з тропiчних плодiв 10 10 0 0 0
  2007 10 99 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  2007 91 10 00 - - - з вмiстом цукру понад 30 мас.% 15 15 0 0 0
  2007 91 30 00 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.%, але не бiльш як 30 мас.% 15 15 0 0 0
  2007 91 90 00 - - - iншi 15 15 0 0 0
  2007 99 10 00 - - - - пюре та пасти сливовi в первинних упаковках, масою нетто понад 100 кг, призначенi для промислового оброблення 10 10 0 0 0
  2007 99 20 00 - - - - пюре та пасти з каштанiв 10 10 0 0 0
  2007 99 31 00 - - - - - з вишень i черешень 10 10 0 0 0
  2007 99 33 00 - - - - - з полуниць i суниць 10 10 0 0 0
  2007 99 35 00 - - - - - з малини 10 10 0 0 0
  2007 99 39 00 - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2007 99 50 10 - - - - пюре з бананiв, рамбутану, тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв, без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 2 0 0 0
  2007 99 50 90 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2007 99 93 00 - - - - з тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв 2 2 0 0 0
  2007 99 97 10 - - - - - пюре з кiвi, кактуса, ацероли, без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 2 0 0 0
  2007 99 97 90 - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2008 11 10 00 - - - арахiсове масло 10 10 0 0 0
  2008 11 91 10 - - - - - обсмаженi 0 0 0 0 0
  2008 11 91 90 - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2008 11 96 00 - - - - - обсмаженi 10 10 0 0 0
  2008 11 98 00 - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2008 19 12 00 - - - - тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв 10 10 0 0 0
  2008 97 03 00 - - - - тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв 10 10 0 0 0
  2008 19 13 00 - - - - - мигдаль i фiсташки, обсмаженi 0 0 0 0 0
  2008 19 19 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2008 19 92 00 - - - - тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв 10 10 0 0 0
  2008 97 05 00 - - - - тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв 10 10 0 0 0
  2008 19 93 00 - - - - - - мигдаль i фiсташки 10 10 0 0 0
  2008 19 95 00 - - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2008 19 99 00 - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2008 20 11 00 - - - - з вмiстом цукру понад 17 мас.% 10 10 0 0 0
  2008 20 19 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2008 20 31 00 - - - - з вмiстом цукру понад 19 мас.% 10 10 0 0 0
  2008 20 39 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2008 20 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 17 мас.% 10 10 0 0 0
  2008 20 59 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2008 20 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 19 мас.% 10 10 0 0 0
  2008 20 79 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2008 20 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто 4,5 кг або бiльше 2 2 0 0 0
  2008 20 90 90 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2008 30 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 30 19 00 - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 30 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 30 39 00 - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 30 51 00 - - - - дольки грейпфрута, включаючи помело 15 15 0 0 0
  2008 30 55 00 - - - - мандарини, включаючи танжерини та сатсуми, або уншiу; клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових 15 15 0 0 0
  2008 30 59 00 - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 30 71 00 - - - - дольки грейпфрута, включаючи помело 15 15 0 0 0
  2008 30 75 00 - - - - мандарини, включаючи танжерини та сатсуми, або уншiу; клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових 15 15 0 0 0
  2008 30 79 00 - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 30 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто 4,5 кг або бiльше 2 2 0 0 0
  2008 30 90 90 - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 40 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 40 19 00 - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 40 21 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 40 29 00 - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 40 31 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 40 39 00 - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 40 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 40 59 00 - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 40 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 40 79 00 - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 40 90 00 - - - без додання цукру 15 15 0 0 0
  2008 50 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 50 19 00 - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 50 31 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 50 39 00 - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 50 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 50 59 00 - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 50 61 00 - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 50 69 00 - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 50 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 50 79 00 - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 50 92 00 - - - - 5 кг або бiльше 15 15 0 0 0
  2008 50 98 00 - - - - менш як 5 кг 15 15 0 0 0
  2008 60 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 10 10 0 0 0
  2008 60 19 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2008 60 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 10 10 0 0 0
  2008 60 39 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2008 60 50 00 - - - - понад 1 кг 10 10 0 0 0
  2008 60 60 00 - - - - не бiльш як 1 кг 10 10 0 0 0
  2008 60 70 00 - - - - 4,5 кг або бiльше 10 10 0 0 0
  2008 60 90 00 - - - - менш як 4,5 кг 10 10 0 0 0
  2008 70 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 70 19 00 - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 70 31 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 70 39 00 - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 70 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 70 59 00 - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 70 61 00 - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 70 69 00 - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 70 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 70 79 00 - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 70 92 00 - - - - 5 кг або бiльше 15 15 0 0 0
  2008 70 98 00 - - - - менш як 5 кг 15 15 0 0 0
  2008 80 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 10 10 0 0 0
  2008 80 19 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2008 80 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 10 10 0 0 0
  2008 80 39 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2008 80 50 00 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 10 10 0 0 0
  2008 80 70 00 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 10 10 0 0 0
  2008 80 90 00 - - - без додання цукру 10 10 0 0 0
  2008 91 00 00 - - серцевина пальми 5 5 0 0 0
  2008 93 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 93 19 00 - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 93 21 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 93 29 00 - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 93 91 00 - - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 15 15 0 0 0
  2008 93 93 00 - - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльше 1 кг 15 15 0 0 0
  2008 93 99 00 - - - - без додання цукру 10 15 0 0 0
  2008 97 12 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 15 0 0 0
  2008 97 14 00 - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 97 16 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 15 0 0 0
  2008 97 18 00 - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 97 32 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 15 0 0 0
  2008 97 34 00 - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 97 36 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 15 0 0 0
  2008 97 38 00 - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 97 51 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 15 0 0 0
  2008 97 59 00 - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 97 72 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 15 0 0 0
  2008 97 74 00 - - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 97 76 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 15 0 0 0
  2008 97 78 00 - - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 97 92 10 - - - - - - - пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 2 0 0 0
  2008 97 92 90 - - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 97 93 00 - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 97 94 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 15 0 0 0
  2008 97 96 00 - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 97 97 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас.% або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 15 0 0 0
  2008 97 98 00 - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 99 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 99 19 00 - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 99 21 00 - - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас.% 15 15 0 0 0
  2008 99 23 00 - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 99 24 00 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 15 0 0 0
  2008 99 28 00 - - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 99 31 00 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 15 0 0 0
  2008 99 34 00 - - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 99 36 00 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 15 0 0 0
  2008 99 37 00 - - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 99 38 00 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 15 0 0 0
  2008 99 40 00 - - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 99 41 00 - - - - - iмбир 15 15 0 0 0
  2008 99 43 00 - - - - - виноград 15 15 0 0 0
  2008 99 45 00 - - - - - сливи та чорнослив 15 15 0 0 0
  2008 99 48 10 - - - - - - пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 2 0 0 0
  2008 99 48 90 - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 99 49 10 - - - - - - пюре з бананiв, кiвi, кактуса, ацероли, рамбутана, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 2 0 0 0
  2008 99 49 90 - - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 99 51 00 - - - - - iмбир 15 15 0 0 0
  2008 99 63 00 - - - - - тропiчнi плоди 15 15 0 0 0
  2008 99 67 00 - - - - - iншi 15 15 0 0 0
  2008 99 72 00 - - - - - - 5 кг або бiльше 15 15 0 0 0
  2008 99 78 00 - - - - - - менш як 5 кг 15 15 0 0 0
  2008 99 85 00 - - - - - кукурудза, крiм цукрової кукурудзи (Zea mays var. Saccharata) 15 15 0 0 0
  2008 99 91 00 - - - - - ямс, батат, або солодка картопля, i аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом крохмалю 5 мас.% або бiльше 15 15 0 0 0
  2008 99 99 10 - - - - - - пюре з тропiчних плодiв, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 2 0 0 0
  2008 99 99 20 - - - - - - пюре з банана, кiвi, кактуса, ацероли, рамбутана, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 2 0 0 0
  1211 20 00 10 - - - - - - iншi 10 15 0 0 0
  1211 90 86 10 - - - - - - iншi 10 15 0 0 0
  2008 99 99 90 - - - - - - iншi 10 15 0 0 0
  2009 11 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 2 2 0 0 0
  2009 11 19 00 - - - - iнший 2 2 0 0 0
  2009 11 91 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 2 2 0 0 0
  2009 11 99 10 - - - - - концентро-ваний 2 2 0 0 0
  2009 11 99 20 - - - - - натуральний (невiдновлений), без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 2 0 0 0
  2009 11 99 90 - - - - - iнший 2 2 0 0 0
  2009 12 00 10 - - - натуральний (невiдновлений), консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 2 0 0 0
  2009 12 00 90 - - - iнший 2 2 0 0 0
  2009 19 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 5 5 0 0 0
  2009 19 19 00 - - - - iнший 2 2 0 0 0
  2009 19 91 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 5 5 0 0 0
  2009 19 98 10 - - - - - концентро-ваний 2 2 0 0 0
  2009 19 98 90 - - - - - iнший 5 5 0 0 0
  2009 21 00 10 - - - натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 2 0 0 0
  2009 21 00 90 - - - iнший 5 5 0 0 0
  2009 29 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 5 5 0 0 0
  2009 29 19 00 - - - - iнший 2 2 0 0 0
  2009 29 91 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 5 5 0 0 0
  2009 29 99 10 - - - - - концентро-ваний 2 2 0 0 0
  2009 29 99 90 - - - - - iнший 5 5 0 0 0
  2009 31 11 00 - - - - якi мiстять доданий цукор 5 5 0 0 0
  2009 31 19 10 - - - - - натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 2 0 0 0
  2009 31 19 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  2009 31 51 00 - - - - - який мiстить доданий цукор 5 5 0 0 0
  2009 31 59 00 - - - - - який не мiстить доданого цукру 5 5 0 0 0
  2009 31 91 00 - - - - - якi мiстять доданий цукор 5 5 0 0 0
  2009 31 99 00 - - - - - якi не мiстять доданого цукру 5 5 0 0 0
  2009 39 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 5 5 0 0 0
  2009 39 19 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  2009 39 31 00 - - - - - якi мiстять доданий цукор 5 5 0 0 0
  2009 39 39 10 - - - - - - концентро-ванi 2 2 0 0 0
  2009 39 39 90 - - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  2009 39 51 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 5 5 0 0 0
  2009 39 55 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.% 5 5 0 0 0
  2009 39 59 00 - - - - - - якi не мiстять доданого цукру 5 5 0 0 0
  2009 39 91 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 5 5 0 0 0
  2009 39 95 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.% 5 5 0 0 0
  2009 39 99 00 - - - - - - якi не мiстять доданого цукру 5 5 0 0 0
  2009 41 92 00 - - - який мiстить доданий цукор 10 10 0 0 0
  2009 41 99 10 - - - - натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 2 0 0 0
  2009 41 99 90 - - - - iнший 10 10 0 0 0
  2009 49 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 10 10 0 0 0
  2009 49 19 00 - - - - iнший 2 2 0 0 0
  2009 49 30 00 - - - - вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 10 0 0 0
  2009 49 91 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 10 10 0 0 0
  2009 49 93 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.% 10 10 0 0 0
  2009 49 99 10 - - - - - - концентро-ваний 2 2 0 0 0
  2009 49 99 90 - - - - - - iнший 10 10 0 0 0
  2009 50 10 00 - - який мiстить доданий цукор 10 10 0 0 0
  2009 50 90 00 - - iнший 10 10 0 0 0
  2009 61 10 00 - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто 10 10 0 0 0
  2009 61 90 00 - - - вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто 10 10 0 0 0
  2009 69 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто 10 10 0 0 0
  2009 69 19 00 - - - - iнший 2 2 0 0 0
  2009 69 51 00 - - - - - концентро-ваний 2 2 0 0 0
  2009 69 59 00 - - - - - iнший 10 10 0 0 0
  2009 69 71 00 - - - - - - концентро-ваний 2 2 0 0 0
  2009 69 79 00 - - - - - - iнший 10 10 0 0 0
  2009 69 90 00 - - - - - iнший 10 10 0 0 0
  2009 71 20 00 - - - який мiстить доданий цукор 10 10 0 0 0
  2009 71 99 00 - - - який не мiстить доданого цукру 10 10 0 0 0
  2009 79 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто 10 10 0 0 0
  2009 79 19 00 - - - - iнший 10 10 0 0 0
  2009 79 30 00 - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 10 0 0 0
  2009 79 91 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 10 10 0 0 0
  2009 79 98 00 - - - - - який не мiстить доданого цукру 10 10 0 0 0
  2009 81 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 2 2 0 0 0
  2009 81 19 00 - - - - iнший 2 2 0 0 0
  2009 81 31 00 - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 10 0 0 0
  2009 81 51 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 10 10 0 0 0
  2009 81 59 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.% 10 10 0 0 0
  2009 81 95 10 - - - - - - - концентро-ваний 2 2 0 0 0
  2009 81 95 90 - - - - - - - iнший 10 10 0 0 0
  2009 81 99 00 - - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2009 89 11 00 - - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто 10 10 0 0 0
  2009 89 19 00 - - - - - iнший 10 10 0 0 0
  2009 89 34 10 - - - - - - - сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту 2 2 0 0 0
  2009 89 34 20 - - - - - - - сiк плодiв гуаяви та манго 0 0 0 0 0
  2009 89 34 90 - - - - - - - iншi 8 8 0 0 0
  2009 89 35 00 - - - - - - iнший 2 2 0 0 0
  2009 89 36 00 - - - - - - сiк тропiчних плодiв 8 8 0 0 0
  2009 89 38 00 - - - - - - iнший 2 2 0 0 0
  2009 89 50 00 - - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 10 0 0 0
  2009 89 61 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 10 10 0 0 0
  2009 89 63 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.% 10 10 0 0 0
  2009 89 69 00 - - - - - - який не мiстить доданого цукру 10 10 0 0 0
  2009 89 71 00 - - - - - - сiк з вишень або черешень 10 10 0 0 0
  2009 89 73 00 - - - - - - соки з тропiчних плодiв 10 10 0 0 0
  2009 89 79 00 - - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2009 89 85 10 - - - - - - - - сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту, та гуаяви 8 8 0 0 0
  2009 89 85 90 - - - - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2009 89 86 00 - - - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2009 89 88 00 - - - - - - - сiк тропiчних плодiв 10 10 0 0 0
  2009 89 89 00 - - - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2009 89 96 00 - - - - - - - сiк з вишень або черешень 10 10 0 0 0
  2009 89 97 10 - - - - - - - - концентро-ваний 2 2 0 0 0
  2009 89 97 20 - - - - - - - - натураль-ний (невiдновлений) заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 2 0 0 0
  2009 89 97 90 - - - - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2009 89 99 10 - - - - - - - - концентро-ванi 2 2 0 0 0
  2009 89 99 20 - - - - - - - - сiк банановий, натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 2 0 0 0
  2009 89 99 90 - - - - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2009 90 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто 10 10 0 0 0
  2009 90 19 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2009 90 21 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 10 10 0 0 0
  2009 90 29 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  2009 90 31 00 - - - - вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто, з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 10 10 0 0 0
  2009 90 39 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2009 90 41 00 - - - - - - якi мiстять доданий цукор 10 10 0 0 0
  2009 90 49 10 - - - - - - - концентро-ванi 2 2 0 0 0
  2009 90 49 20 - - - - - - - натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 2 0 0 0
  2009 90 49 90 - - - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2009 90 51 00 - - - - - - якi мiстять доданий цукор 10 10 0 0 0
  2009 90 59 10 - - - - - - - концентро-ванi 2 2 0 0 0
  2009 90 59 20 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв, натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 2 0 0 0
  2009 90 59 30 - - - - - - - сумiшi сокiв з цитрусових, натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 2 0 0 0
  2009 90 59 90 - - - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2009 90 71 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас.% 10 10 0 0 0
  2009 90 73 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас.% 10 10 0 0 0
  2009 90 79 10 - - - - - - - концентро-ванi 2 2 0 0 0
  2009 90 79 90 - - - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2009 90 92 00 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв 10 10 0 0 0
  2009 90 94 00 - - - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2009 90 95 00 - - - - - - - сумiшi сокiв з тропiчних плодiв 10 10 0 0 0
  2009 90 96 00 - - - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2009 90 97 10 - - - - - - - - концентро-ванi 2 2 0 0 0
  2009 90 97 90 - - - - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2009 90 98 10 - - - - - - - - концентро-ванi 2 2 0 0 0
  2009 90 98 90 - - - - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2101 11 00 10 - - - розчинна кава в первиннiй упаковцi масою нетто понад 10 кг 5 5 0 0 0
  2101 11 00 90 - - - iншi 10 10 0 0 0
  2101 12 92 00 - - - готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв кави 10 10 0 0 0
  2101 12 98 00 - - - iншi 10 10 5,8 5,8 5,8
  2101 20 20 00 - - екстракти, есенцiї або концентрати 10 10 0 0 0
  2101 20 92 00 - - - на основi екстрактiв, есенцiй або концентратiв чаю чи мате, або парагвайського чаю 10 10 0 0 0
  2101 20 98 00 - - - iншi 10 10 5,8 5,8 5,8
  2101 30 11 00 - - - смажений цикорiй 10 10 0 0 0
  2101 30 19 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  2101 30 91 00 - - - смаженого цикорiю 10 10 0 0 0
  2101 30 99 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  2102 10 10 00 - - дрiжджi культурнi 15 15 0 0 0
  2102 10 31 00 - - - сухi 20 20 0 0 0
  2102 10 39 00 - - - iншi 20 20 0 0 0
  2102 10 90 00 - - iншi 15 15 0 0 0
  2102 20 11 00 - - - у виглядi таблеток, кубикiв чи аналогiчних форм або в первинних упаковках масою нетто не бiльш як 1кг 10 10 0 0 0
  2102 20 19 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  2102 20 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  2102 30 00 00 - порошки пекарськi готовi 10 10 0 0 0
  2103 10 00 00 - соус соєвий 15 15 0 0 0
  2103 20 00 00 - кетчуп та iншi томатнi соуси 15 15 0 0 0
  2103 30 10 00 - - порошок гiрчицi 15 15 0 0 0
  2103 30 90 00 - - готова гiрчиця 12 12 0 0 0
  2103 90 10 00 - - мангове чутнi, рiдке 10 10 0 0 0
  2103 90 30 00 - - настоянки гiркi ароматичнi з вмiстом 44,2 - 49,2 об.% спирту та 1,5-6 мас.% тирличу (генцiану), прянощiв i рiзних iнгредiєнтiв з вмiстом 4-10 % цукру, у посудинах мiсткiстю не бiльш як 0,5 л 10 10 0 0 0
  2103 90 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  2104 10 00 00 - супи чи бульйони готовi та заготовки для їх приготування: 10 10 0 0 0
  2104 20 00 00 - гомогенiзованi складенi харчовi продукти 10 10 0 0 0
  2105 00 10 10 - - фруктове морозиво, виготовлене з сумiшей товарної пiдкатегорiї 2106 90 98 60 5 5 0 0 0
  2105 00 10 90 - - iнше 10 10 0 0 0
  2105 00 91 00 - - 3 мас.% або бiльше, але менш як 7 мас.% 10 10 0 0 0
  2105 00 99 00 - - 7 мас.% або бiльше 10 10 0 0 0
  2106 10 20 00 - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас.% молочних жирiв, менш як 5 мас.% цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас.% глюкози або крохмалю 4 4 0 0 0
  2106 10 80 00 - - iншi 4 4 0 0 0
  2106 90 20 00 - - складенi спиртнi продукти, крiм продуктiв, виготовлених на основi ароматичних речовин, що використовуються у виробництвi напоїв 10 10 10 10 10
  2106 90 30 00 - - - сироп з iзоглюкози 5 5 0 0 0
  2106 90 51 00 - - - - сироп з лактози 5 5 0 0 0
  2106 90 55 00 - - - - сироп з глюкози або з мальтодекстрину 5 5 0 0 0
  2106 90 59 00 - - - - iншi 10 10 10 10 10
  2106 90 92 00 - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас.% молочних жирiв, менш як 5 мас.% цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас.% глюкози або крохмалю 8 8 0 0 0
  2106 90 98 60 - - - - сумiшi (основи) для виготовлення фруктового морозива з вмiстом концентрованого фруктового соку абобезалкогольного напою, з вмiстом цукру не бiльш як 30 мас.% та без вмiсту молочних жирiв 5 5 0 0 0
  2106 90 98 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2106 90 98 80 - - - - сири плавленi 10 10 10 10 10
  2201 10 11 00 - - - негазованi 10 10 0 0 0
  2201 10 19 00 - - - iншi 10 10 0 0 0
  2201 10 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  2201 90 00 00 - iншi 10 10 0 0 0
  2202 10 00 00 - води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин 5 5 0 0 0
  2202 91 00 00 - - без вмiсту продуктiв товарних позицiй 0401-0404 або жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401-0404 5 5 0 0 0
  2202 99 11 00 - - без вмiсту продуктiв товарних позицiй 0401-0404 або жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401-0404 5 5 0 0 0
  2202 99 15 00 - - без вмiсту продуктiв товарних позицiй 0401-0404 або жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401-0404 5 5 0 0 0
  2202 99 19 00 - - без вмiсту продуктiв товарних позицiй 0401-0404 або жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401-0404 5 5 0 0 0
  2202 99 91 00 - - - менш як 0,2 мас.% 5 5 0 0 0
  2202 99 95 00 - - - 0,2 мас.% або бiльше, але менш як 2 мас.% 5 5 0 0 0
  2202 99 99 00 - - - 2 мас.% або бiльше 5 5 0 0 0
  2203 00 01 00 - - в пляшках 0,05 євро за 1 л 0,05 євро за 1 л 0 0 0
  2203 00 09 00 - - iншi 0,05 євро за 1 л 0,05 євро за 1 л 0 0 0
  2203 00 10 00 - у посудинах мiсткiстю бiльш як 10 л 0,05 євро за 1 л 0,05 євро за 1 л 0 0 0
  2204 10 11 00 - - - Сhampagne (шампанське) 1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л 0 0 0
  2204 10 91 00 - - - Asti spumante (астi спуманте) 1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 10 13 00 - - - iншi 1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 10 15 00 - - - iншi 1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 10 93 00 - - - iншi 1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л 0 0 0
  2204 10 94 00 - - з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical indication, PGi) 1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л 0 0 0
  2204 10 96 00 - - iншi сортовi вина 1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л 0 0 0
  2204 10 98 00 - - iншi 1,5 євро за 1 л 1,5 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 06 00 - - - - з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 07 00 - - - - з захищеною географiчною ознакою (Protected Geographical indication, PGi) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 08 00 - - - - iншi сортовi вина 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 09 00 - - - - iншi 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 11 00 - - - - - - - - ельзаське (Alsace) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 12 00 - - - - - - - - бордо (Bordeaux) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 13 00 - - - - - - - - бур-гундське (Bourgogne) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 17 00 - - - - - - - - долина Луари (Val de Loire) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 18 00 - - - - - - - - мозель-саар-рувер (Mosel-Saar-Ruwer) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 19 00 - - - - - - - - пфальц (Pfalz) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 22 00 - - - - - - - - рейнхесен (Rheinhessen) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 23 00 - - - - - - - - токайське (Tokay) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 24 00 - - - - - - - - лацiо (Lazio) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 26 00 - - - - - - - - тосканське (Toscana) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 27 00 - - - - - - - - трентiно (Trentino), альто адiдже (Alto Adige) i фрiулi (Friuli) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 28 00 - - - - - - - - венето (Veneto) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 32 00 - - - - - - - - вино верде (Vinho Verde) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 34 00 - - - - - - - - пенедеc (Penedes) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 36 00 - - - - - - - - рiоя (Rioja) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 37 00 - - - - - - - - валенсiя (Valencia) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 31 00 - - - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 38 00 - - - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 42 00 - - - - - - - - бордо (Bordeaux) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 43 00 - - - - - - - - бур-гундське (Bourgogne) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 44 00 - - - - - - - - божоле (Beaujolais) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 21 46 00 - - - - - - - - кот дю рон (Cotes du Rhone) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 47 00 - - - - - - - - лангедок-русiльйон (Languedoc-Roussillon) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 48 00 - - - - - - - - долина Луари (Val de Loire) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 62 00 - - - - - - - - п'ємонт (Piemonte) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 66 00 - - - - - - - - тос-канське (Toscana) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 67 00 - - - - - - - - трентiно (Trentino) i альто адiдже (Alto Adige) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 68 00 - - - - - - - - венето (Veneto) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 69 00 - - - - - - - - дао (Dao), берада (Bairrada) i дуро (Douro) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 71 00 - - - - - - - - навара (Navarra) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 74 00 - - - - - - - - пенедес (Penedes) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 76 00 - - - - - - - - рiоя (Rioja) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 77 00 - - - - - - - - валь-депенiас (Valdepenas) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 21 46 00 - - - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 61 00 - - - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 78 00 - - - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 79 00 - - - - - - - бiлi 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 80 00 - - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 21 81 00 - - - - - - - бiлi 0,3 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 21 82 00 - - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 83 00 - - - - - - - бiлi 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 84 00 - - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 85 00 - - - - - - - мадера (Madeira) i мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 86 00 - - - - - - - херес (Sherry) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 87 00 - - - - - - - марсала (Marsala) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 88 00 - - - - - - - самос (Samos) i мускат лемнос (Muscat de Lemnos) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 89 00 - - - - - - - портвейн (Port) 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 21 90 00 - - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 21 91 00 - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 21 90 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 22 об.% 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 21 91 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 22 об.% 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 93 00 - - - - - - бiлi 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 94 00 - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 95 00 - - - - - - бiлi 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 96 00 - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 97 00 - - - - - - бiлi 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 21 98 00 - - - - - - iншi 0,3 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
  2204 22 10 00 - - - вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бари при температурi 20 °C, який зумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 29 10 00 - - - вина, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподiбними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав'язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бари при температурi 20 °C, який зумовлений розчиненим дiоксидом вуглецю 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 22 33 00 - - - - - - - - токайське (Tokay) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 22 00 - - - - - - - - бордо (Bordeaux) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 22 00 - - - - - - - - бордо (Bordeaux) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 23 00 - - - - - - - - бур-гундське (Bourgogne) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 23 00 - - - - - - - - бур-гундське (Bourgogne) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 28 00 - - - - - - - - долина Луари (Val de Loire) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 28 00 - - - - - - - - долина Луари (Val de Loire) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 24 00 - - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 26 00 - - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 27 00 - - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 32 00 - - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 24 00 - - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 26 00 - - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 27 00 - - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 32 00 - - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 22 38 00 - - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 29 38 00 - - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 22 00 - - - - - - - - бордо (Bordeaux) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 22 00 - - - - - - - - бордо (Bordeaux) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 23 00 - - - - - - - - бур-гундське (Bourgogne) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 23 00 - - - - - - - - бур-гундське (Bourgogne) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 24 00 - - - - - - - - божоле (Beaujolais) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 24 00 - - - - - - - - божоле (Beaujolais) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 26 00 - - - - - - - - кот дю рон (Cotes du Rhone) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 26 00 - - - - - - - - кот дю рон (Cotes du Rhone) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 27 00 - - - - - - - - лангедок-русiльйон (Languedoc-Roussillon) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 27 00 - - - - - - - - лангедок-русiльйон (Languedoc-Roussillon) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 28 00 - - - - - - - - долина Луари (Val de Loire) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 28 00 - - - - - - - - долина Луари (Val de Loire) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 32 00 - - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 32 00 - - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 22 78 00 - - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 29 78 00 - - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 79 00 - - - - - - - бiлi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 79 00 - - - - - - - бiлi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 80 00 - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 80 00 - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 22 81 00 - - - - - - - бiлi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 29 81 00 - - - - - - - бiлi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 22 82 00 - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 29 82 00 - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 22 83 00 - - - - - - - бiлi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 29 83 00 - - - - - - - бiлi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 22 84 00 - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 29 84 00 - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 85 00 - - - - - - - мадера (Madeira) i мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 85 00 - - - - - - - мадера (Madeira) i мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 22 86 00 - - - - - - - херес (Sherry) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 29 86 00 - - - - - - - херес (Sherry) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 90 00 - - - - - - - марсала (Marsala) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 90 00 - - - - - - - марсала (Marsala) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 22 88 00 - - - - - - - самос (Samos) i мускат лемнос (Muscat de Lemnos) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 29 88 00 - - - - - - - самос (Samos) i мускат лемнос (Muscat de Lemnos) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 90 00 - - - - - - - портвейн (Port) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 90 00 - - - - - - - портвейн (Port) 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 90 00 - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 90 00 - - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 91 00 - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 91 00 - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 90 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 22 об.% 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 91 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 22 об.% 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 90 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 22 об.% 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 91 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 22 об.% 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 93 00 - - - - - - бiлi 0,4 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 93 00 - - - - - - бiлi 0,4 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 94 00 - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 94 00 - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 95 00 - - - - - - бiлi 0,4 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 95 00 - - - - - - бiлi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 95 00 - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 96 00 - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 96 00 - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,3 євро за 1 л 0 0 0
ех 22 04 22 97 00 - - - - - - бiлi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 97 00 - - - - - - бiлi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 22 98 00 - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
ех 2204 29 98 00 - - - - - - iншi 0,4 євро за 1 л 0,4 євро за 1 л 0 0 0
  2204 30 10 00 - - в процесi бродiння або бродiння якого зупинено iншим шляхом, нiж додання спирту 10 10 0 0 0
  2204 30 92 00 - - - - концентроване 10 10 0 0 0
  2204 30 94 00 - - - - iнше 10 10 0 0 0
  2204 30 96 00 - - - - концентроване 10 10 0 0 0
  2204 30 98 00 - - - - iнше 10 10 0 0 0
  2205 10 10 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту 18 об.% або менше 0 0 0 0 0
  2205 10 90 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 18 об.% 0 0 0 0 0
  2205 90 10 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту 18 об.% або менше 0 0 0 0 0
  2205 90 90 00 - - з фактичною концентрацiєю спирту бiльш як 18 об.% 0 0 0 0 0
  2206 00 10 00 - пiкет 0 0 0 0 0
  2206 00 31 00 - - - сидр i перрi 0 0 0 0 0
  2206 00 39 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2206 00 51 00 - - - - сидр i перрi 0 0 0 0 0
  2206 00 59 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2206 00 81 00 - - - - сидр i перрi 0 0 0 0 0
  2206 00 89 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2207 10 00 10 - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi 0 0 0 0 0
  2207 10 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0
  2207 20 00 10 - - бiоетанол 0 0 0 0 0
  2207 20 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0
  2208 20 12 00 - - - коньяк (Cognac) 0 0 0 0 0
  2208 20 14 00 - - - арманьяк (Armagnac) 0 0 0 0 0
  2208 20 26 00 - - - грапа (Grappa) 0 0 0 0 0
  2208 20 27 00 - - - брендi де Херес (Brandy de Jerez) 0 0 0 0 0
  2208 20 29 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2208 20 40 00 - - - дистиляти необробленi 0 0 0 0 0
  2208 20 62 00 - - - - коньяк (Cognac) 0 0 0 0 0
  2208 20 64 00 - - - - арманьяк (Armagnac) 0 0 0 0 0
  2208 20 86 00 - - - - грапа (Grappa) 0 0 0 0 0
  2208 20 87 00 - - - - брендi де Херес (Brandy de Jerez) 0 0 0 0 0
  2208 20 89 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2208 30 11 00 - - - 2 л або менше 0 0 0 0 0
  2208 30 19 00 - - - бiльш як 2 л 0 0 0 0 0
  2208 30 30 00 - - - вiскi солодове 0 0 0 0 0
  2208 30 41 00 - - - - 2 л або менше 0 0 0 0 0
  2208 30 49 00 - - - - бiльш як 2 л 0 0 0 0 0
  2208 30 61 00 - - - - 2 л або менше 0 0 0 0 0
  2208 30 69 00 - - - - бiльш як 2 л 0 0 0 0 0
  2208 30 71 00 - - - - 2 л або менше 0 0 0 0 0
  2208 30 79 00 - - - - бiльш як 2 л 0 0 0 0 0
  2208 30 82 00 - - - 2 л або менше 0 0 0 0 0
  2208 30 88 00 - - - бiльш як 2 л 0 0 0 0 0
  2208 40 11 00 - - - ром, з вмiстом летких речовин, крiм етилового та метилового спиртiв, у концентрацiї 225 г або бiльше на гектолiтр чистого спирту (з допустимим вiдхиленням 10 %) 0 0 0 0 0
  2208 40 31 00 - - - - вартiстю бiльш як 7,9 євро за 1 л чистого спирту 0 0 0 0 0
  2208 40 39 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2208 40 51 00 - - - ром, з вмiстом летких речовин, крiм етилового та метилового спиртiв, у концентрацiї 225 г або бiльше на гектолiтр чистого спирту (з допустимим вiдхиленням 10 %) 0 0 0 0 0
  2208 40 91 00 - - - - вартiстю бiльш як 2 євро за 1 л чистого спирту 0 0 0 0 0
  2208 40 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2208 50 11 00 - - - 2 л або менше 0 0 0 0 0
  2208 50 19 00 - - - бiльш як 2 л 0 0 0 0 0
  2208 50 91 00 - - - 2 л або менше 0 0 0 0 0
  2208 50 99 00 - - - бiльш як 2 л 0 0 0 0 0
  2208 60 11 00 - - - 2 л або менше 0 0 0 0 0
  2208 60 19 00 - - - бiльш як 2 л 0 0 0 0 0
  2208 60 91 00 - - - 2 л або менше 0 0 0 0 0
  2208 60 99 00 - - - бiльш як 2 л 0 0 0 0 0
  2208 70 10 00 - - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше 0 0 0 0 0
  2208 70 90 00 - - у посудинах мiсткiстю бiльш як 2 л 0 0 0 0 0
  2208 90 11 00 - - - 2 л або менше 0 0 0 0 0
  2208 90 19 00 - - - бiльш як 2 л 0 0 0 0 0
  2208 90 33 00 - - - 2 л або менше 0 0 0 0 0
  2208 90 38 00 - - - бiльш як 2 л 0 0 0 0 0
  2208 90 41 00 - - - - узо (ouzo) 0 0 0 0 0
  2208 90 45 00 - - - - - - - кальвадос 0 0 0 0 0
  2208 90 48 00 - - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2208 90 54 00 - - - - - - - текiла (tequila) 0 0 0 0 0
  2208 90 56 10 - - - - - - - - мескаль (mezcal) 0 0 0 0 0
  2208 90 56 90 - - - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2208 90 69 00 - - - - - iншi напої, що мiстять спирт 0 0 0 0 0
  2208 90 71 00 - - - - - перегнанi з плодiв 0 0 0 0 0
  2208 90 75 00 - - - - - текiла (tequila) 0 0 0 0 0
  2208 90 77 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2208 90 78 00 - - - - iншi напої, що мiстять спирт 0 0 0 0 0
  2208 90 91 10 - - - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi 0 0 0 0 0
  2208 90 91 90 - - - - iнший 0 0 0 0 0
  2208 90 99 10 - - - - для медичних цiлей та фармацевтичної промисловостi 0 0 0 0 0
  2208 90 99 90 - - - - iнший 0 0 0 0 0
  2209 00 11 00 - - 2 л або менше 10 10 0 0 0
  2209 00 19 00 - - бiльш як 2 л 10 10 0 0 0
  2209 00 91 00 - - 2 л або менше 10 10 0 0 0
  2209 00 99 00 - - бiльш як 2 л 10 10 0 0 0
  2301 10 00 00 - борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв; шкварки 0 0 0 0 0
  2301 20 00 00 - борошно, крупи та гранули з риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних 0 0 0 0 0
  2302 10 10 00 - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 35 мас.% 20 20 0 0 0
  2302 10 90 00 - - iншi 20 20 0 0 0
  2302 30 10 00 - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 28 мас.% i в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито з дiаметром вiчка 0,2 мм, не перевищує 10 мас.% або в яких частка продукту, що пройшов крiзь це ж сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 мас.% чи бiльше 20 20 0 0 0
  2302 30 90 00 - - iншi 20 20 0 0 0
  2302 40 02 00 - - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 35 мас.% 20 20 0 0 0
  2302 40 08 00 - - - iншi 20 20 0 0 0
  2302 40 10 00 - - - з вмiстом крохмалю не бiльш як 28 мас.% i в яких частка продукту, що пройшов крiзь сито з дiаметром вiчка 0,2 мм, не перевищує 10 мас.% або в яких частка продукту, що пройшов крiзь це ж сито, має зольнiсть у перерахунку на суху речовину 1,5 мас.% чи бiльше 20 20 0 0 0
  2302 40 90 00 - - - iншi 20 20 0 0 0
  2302 50 00 00 - бобових 20 20 0 0 0
  2303 10 11 00 - - - понад 40 мас.% 20 20 0 0 0
  2303 10 19 00 - - - не бiльш як 40 мас.% 20 20 0 0 0
  2303 10 90 00 - - iншi 20 20 0 0 0
  2303 20 10 00 - - буряковий жом 20 20 0 0 0
  2303 20 90 00 - - iншi 20 20 0 0 0
  2303 30 00 00 - барда та iншi вiдходи i залишки вiд пивоварiння та винокурiння 20 20 0 0 0
  2304 00 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час вилучення соєвої олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi 0 0 0 0 0
  2305 00 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час вилучення арахiсової олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi 20 20 20 20 20
  2306 10 00 00 - з насiння бавовнику 20 20 20 20 20
  2306 20 00 00 - з насiння льону 20 20 20 20 20
  2306 30 00 00 - з насiння соняшнику 20 20 20 20 20
  2306 41 00 00 - - з насiння свирiпи або рiпаку з низьким вмiстом ерукової кислоти 5 5 5 5 5
  2306 49 00 00 - - iншi 5 5 5 5 5
  2306 50 00 00 - з кокосових горiхiв або копри 20 20 20 20 20
  2306 60 00 00 - з навколоплiдника або ядра горiха олiйної пальми 20 20 20 20 20
  2306 90 05 00 - - iз зародкiв зерен кукурудзи 20 20 0 0 0
  2306 90 11 00 - - - - з вмiстом 3 мас.% або менше оливкової олiї 20 20 0 0 0
  2306 90 19 00 - - - - з вмiстом понад 3 мас.% оливкової олiї 20 20 0 0 0
  2306 90 90 00 - - - iншi 20 20 0 0 0
  2307 00 11 00 - - iз загальною концентрацiєю спирту не бiльш як 7,9 мас.%, з вмiстом сухої речовини не менш як 25 мас.% 20 20 0 0 0
  2307 00 19 00 - - iншi 20 20 0 0 0
  2307 00 90 00 - винний камiнь 20 20 0 0 0
  2308 00 11 00 - - iз загальною концентрацiєю спирту не бiльш як 4,3 мас.%, з вмiстом сухої речовини не менш як 40 мас.% 20 20 0 0 0
  2308 00 19 00 - - iншi 20 20 0 0 0
  2308 00 40 00 - жолудi та кiнськi каштани; вичавки з яблук i вичавки з iнших плодiв, крiм виноградних 20 20 0 0 0
  2308 00 90 00 - iншi 20 20 0 0 0
  2309 10 11 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв 5 5 0 0 0
  2309 10 13 00 - - - - - з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв 5 5 0 0 0
  2309 10 15 00 - - - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше, але менш як 75 мас.% молочних продуктiв 5 5 0 0 0
  2309 10 19 00 - - - - - з вмiстом75 мас.% або бiльше молочних продуктiв 5 5 0 0 0
  2309 10 31 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв 5 5 0 0 0
  2309 10 33 00 - - - - - з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв 5 5 0 0 0
  2309 10 39 00 - - - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше молочних продуктiв 5 5 0 0 0
  2309 10 51 00 - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв 5 5 0 0 0
  2309 10 53 00 - - - - - з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв 5 5 0 0 0
  2309 10 59 00 - - - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше молочних продуктiв 5 5 0 0 0
  2309 10 70 00 - - - без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв 5 5 0 0 0
  2309 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2309 90 10 00 - - розчиннi рибнi продукти або продукти з морських ссавцiв 10 10 0 0 0
  2309 90 20 00 - - продукти, зазначенi в додатковiй примiтцi 5 до цiєї групи 10 10 0 0 0
  2309 90 31 00 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв 10 10 0 0 0
  2309 90 33 00 - - - - - - з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв 10 10 0 0 0
  2309 90 35 00 - - - - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше, але менш як 75 мас.% молочних продуктiв 10 10 0 0 0
  2309 90 39 00 - - - - - - з вмiстом 75 мас.% або бiльше молочних продуктiв 10 10 0 0 0
  2309 90 41 00 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв 10 10 0 0 0
  2309 90 43 00 - - - - - - з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв 10 10 0 0 0
  2309 90 49 00 - - - - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше молочних продуктiв 10 10 0 0 0
  2309 90 51 00 - - - - - - без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас.% цих продуктiв 10 10 0 0 0
  2309 90 53 00 - - - - - - з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% молочних продуктiв 10 10 0 0 0
  2309 90 59 00 - - - - - - з вмiстом 50 мас.% або бiльше молочних продуктiв 10 10 0 0 0
  2309 90 70 00 - - - - без вмiсту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмiстом молочних продуктiв 10 10 0 0 0
  2309 90 91 00 - - - - буряковий жом з добавкою меляси 10 10 0 0 0
  2309 90 96 10 - - - - - - попереднi сумiшi (премiкси) 2 2 0 0 0
  2309 90 96 90 - - - - - - iншi 10 10 0 0 0
  2401 10 35 00 - - свiтлий тiньового сушiння 1 1 0 0 0
  2401 10 60 00 - - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння 1 1 0 0 0
  2401 10 70 00 - - тютюн темний тiньового сушiння 1 1 0 0 0
  2401 10 85 00 - - тютюн вогневого сушiння 1 1 0 0 0
  2401 10 95 00 - - iнший 1 1 0 0 0
  2401 20 35 00 - - тютюн свiтлий тiньового сушiння 1 1 0 0 0
  2401 20 60 00 - - тютюн типу Орiєнталь сонячного сушiння 1 1 0 0 0
  2401 20 70 00 - - тютюн темний тiньового сушiння 1 1 0 0 0
  2401 20 85 00 - - тютюн вогневого сушiння 1 1 0 0 0
  2401 20 95 00 - - iнший 1 1 0 0 0
  2401 30 00 00 - тютюновi вiдходи 1 1 0 0 0
  2402 10 00 00 - сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями та сигарили, з вмiстом тютюну 10 10 0 0 0
  2402 20 10 00 - - з вмiстом гвоздики 1,5 євро за 1000 шт 1,5 євро за 1000 шт 0 0 0
  2402 20 90 10 - - - сигарети без фiльтра, цигарки 1,5 євро за 1000 шт 1,5 євро за 1000 шт 0 0 0
  2402 20 90 20 - - - сигарети з фiльтром 1,5 євро за 1000 шт 1,5 євро за 1000 шт 0 0 0
  2402 90 00 00 - iншi 20 20 0 0 0
  2403 11 00 00 - - тютюн для кальяна, зазначений в примiтцi 1 до цiєї групи 20 20 0 0 0
  2403 19 10 00 - - - у первинних упаковках масою нетто не бiльш як 500 г 20 20 0 0 0
  2403 19 90 00 - - - iнший 20 20 0 0 0
  2403 91 00 00 - - "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн 1,8 євро за 1 кг 1,8 євро за 1 кг 0 0 0
  2403 99 10 00 - - - жувальний i нюхальний тютюн 1,8 євро за 1 кг 1,8 євро за 1 кг 0 0 0
  2403 99 90 00 - - - iнший 1,8 євро за 1 кг 1,8 євро за 1 кг 0 0 0
  2501 00 10 00 - вода морська та сольовi розчини 2 2 0 0 0
  2501 00 31 00 - - для хiмiчних перетворень (вiддiлення натрiю вiд хлору) з подальшим використанням для виробництва iншої продукцiї 2 2 0 0 0
  2501 00 51 00 - - - денатурована або для промислового використання (включаючи очищення), крiм консервування чи виготовлення харчових продуктiв, для споживання людьми або годiвлi тварин 2 2 0 0 0
  2501 00 91 00 - - - - сiль, придатна для споживання людьми 2 2 0 0 0
  2501 00 99 00 - - - - iнша 2 2 0 0 0
  2502 00 00 00 Пiрит невипалений 2 2 0 0 0
  2503 00 10 00 - сiрка сира або нерафiнована 1 1 0 0 0
  2503 00 90 00 - iнша 1 1 0 0 0
  2504 10 00 00 - у виглядi порошку або пластiвцiв 2 2 0 0 0
  2504 90 00 00 - iнший 2 2 0 0 0
  2505 10 00 00 - пiски кремнеземнi i пiски кварцовi 2 2 0 0 0
  2505 90 00 00 - iнший пiсок 2 2 0 0 0
  2506 10 00 00 - кварц 2 2 0 0 0
  2506 20 00 00 - кварцит 2 2 0 0 0
  2507 00 20 00 - каолiн 10 10 0 0 0
  2507 00 80 00 - iншi глини каолiновi 10 10 0 0 0
  2508 10 00 00 - бентонiт 20 20 0 0 0
  2508 30 00 00 - глина вогнетривка 20 20 0 0 0
  2508 40 00 10 - - землi знебарвлювальнi та фулерова земля (знебарвлювальна глина типу флоридину) 20 20 0 0 0
  2508 40 00 90 - - iншi 10 10 0 0 0
  2508 50 00 00 - андалузит, кiанiт i силiманiт 20 20 0 0 0
  2508 60 00 00 - мулiт 20 20 0 0 0
  2508 70 00 00 - землi шамотнi або динасовi 20 20 0 0 0
  2509 00 00 00 Крейда 10 10 0 0 0
  2510 10 00 00 - нерозмеленi 2 2 0 0 0
  2510 20 00 00 - розмеленi 2 2 0 0 0
  2511 10 00 00 - сульфат барiю природний (барит) 2 2 0 0 0
  2511 20 00 00 - карбонат барiю природний (вiтерит) 2 2 0 0 0
  2512 00 00 00 Землi iнфузорнi (гiрське борошно) кременистi (наприклад, кiзельгур, трепел та дiатомiт) та аналогiчнi кременистi землi, кальцинованi або некальцинованi, з питомою вагою 1 або менше 10 10 0 0 0
  2513 10 00 00 - пемза 2 2 0 0 0
  2513 20 00 00 - наждак, корунд природний, гранат природний та iншi природнi абразивнi матерiали 2 2 0 0 0
  2514 00 00 00 Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми 2 2 0 0 0
  2515 11 00 00 - - необробленi або начорно обробленi 2 2 0 0 0
  2515 12 00 00 - - лише розрiзанi, розпилянi чи роздiленi iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми 2 2 0 0 0
  2515 20 00 00 - екаусин та iншi вапняки для монументiв чи будiвництва; алебастр 2 2 0 0 0
  2516 11 00 00 - - необроблений або начорно оброблений 10 10 0 0 0
  2516 12 00 00 - - лише розрiзаний, розпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми 10 10 0 0 0
  2516 20 00 10 - - необроблений або начорно оброблений 10 10 0 0 0
  2516 20 00 90 - - iнший 20 20 0 0 0
  2516 90 00 00 - iншi каменi для монументiв чи будiвництва 10 10 0 0 0
  2517 10 10 00 - - галька, гравiй, щебiнь 2 2 0 0 0
  2517 10 20 00 - - вапняк, доломiт та iнше камiння iз вмiстом вапняку, подрiбнене 2 2 0 0 0
  2517 10 80 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  2517 20 00 00 - макадам (дорожнє покриття) iз шлаку, окалини або аналогiчних промислових вiдходiв iз вмiстом або без вмiсту матерiалiв, зазначених у пiдпозицiї 2517 10 2 2 0 0 0
  2517 30 00 00 - гудронований макадам (дорожнє покриття) 2 2 0 0 0
  2517 41 00 00 - - з мармуру 2 2 0 0 0
  2517 49 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  2518 10 00 00 - доломiт, некальцинований або неспечений 2 2 0 0 0
  2518 20 00 10 - - iз середнiм дiаметром частинок менш як 0,3 мм 0 0 0 0 0
  2518 20 00 90 - - iнший 2 2 0 0 0
  2518 30 00 00 - доломiтова набивна сумiш 2 2 0 0 0
  2519 10 00 00 - карбонат магнiю природний (магнезит) 0 0 0 0 0
  2519 90 10 00 - - оксид магнiю, крiм кальцинованого природного карбонату магнiю 0,1 0,1 0 0 0
  2519 90 30 00 - - магнезiя випалена (спечена) 0,1 0,1 0 0 0
  2519 90 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  2520 10 00 00 - гiпс; ангiдрит 2 2 0 0 0
  2520 20 00 00 - гiпсовi в'яжучi 2 2 0 0 0
  2521 00 00 00 Флюс вапняковий; вапняк та iнший вапняковий камiнь, що використовують для виготовлення вапна або цементу 10 10 0 0 0
  2522 10 00 00 - вапно негашене 10 10 0 0 0
  2522 20 00 00 - вапно гашене 10 10 0 0 0
  2522 30 00 00 - вапно гiдравлiчне 10 10 0 0 0
  2523 10 00 00 - клiнкери цементнi 10 10 0 0 0
  2523 21 00 00 - - цемент бiлий, штучно забарвлений або незабарвлений 10 10 0 0 0
  2523 29 00 00 - - iншi 10 10 0 0 0
  2523 30 00 00 - цемент глиноземистий 2 2 0 0 0
  2523 90 00 00 - iншi цементи гiдравлiчнi 10 10 0 0 0
  2524 10 00 00 - крокiдолiт 2 2 0 0 0
  2524 90 00 00 - iнший 2 2 0 0 0
  2525 10 00 00 - слюда необроблена або слюда, розщеплена на пластини чи луски неправильної форми 2 2 0 0 0
  2525 20 00 00 - слюда в порошку 2 2 0 0 0
  2525 30 00 00 - вiдходи слюди 2 2 0 0 0
  2526 10 00 00 - неподрiбнений, нерозмелений 10 10 0 0 0
  2526 20 00 00 - подрiбнений або розмелений 5 5 0 0 0
  2528 00 00 00 Борати природнi та їх концентрати (кальцинованi або некальцинованi), крiм боратiв, видiлених з природних розсолiв; борна кислота природна iз вмiстом не бiльш як 85 мас.% Н3ВО3 у перерахунку на суху речовину 2 2 0 0 0
  2529 10 00 00 - польовий шпат 2 2 0 0 0
  2529 21 00 00 - - iз вмiстом фтористого кальцiю 97 мас.% або менше 0 0 0 0 0
  2529 22 00 00 - - iз вмiстом фтористого кальцiю бiльш як 97 мас.% 0 0 0 0 0
  2529 30 00 00 - лейцит; нефелiн та сiєнiт нефелiновий 2 2 0 0 0
  2530 10 00 00 - вермикулiт, перлiт i хлорити, неспiненi 2 2 0 0 0
  2530 20 00 00 - кiзерит, епсомiт (природнi сульфати магнiю) 2 2 0 0 0
  2530 90 00 10 --необроблений бурштин 2 2 0 0 0
  2530 90 00 90 - - iншi 2 2 0 0 0
  2601 11 00 10 - - - концентрати залiзнi 2 2 0 0 0
  2601 11 00 90 - - - iншi 2 2 0 0 0
  2601 12 00 10 - - - котуни з руди залiзної 2 2 0 0 0
  2601 12 00 90 - - - iншi 2 2 0 0 0
  2601 20 00 00 - випалений пiрит 2 2 0 0 0
  2602 00 00 00 Руди та концентрати марганцевi, включаючи залiзистi марганцевi руди та концентрати iз вмiстом марганцю 20 мас.% або бiльше в перерахунку на сухий продукт 0 0 0 0 0
  2603 00 00 00 Руди та концентрати мiднi 2 2 0 0 0
  2604 00 00 00 Руди та концентрати нiкелевi 2 2 0 0 0
  2605 00 00 00 Руди та концентрати кобальтовi 2 2 0 0 0
  2606 00 00 00 Руди та концентрати алюмiнiєвi 0 0 0 0 0
  2607 00 00 00 Руди та концентрати свинцевi 2 2 0 0 0
  2608 00 00 00 Руди та концентрати цинковi 2 2 0 0 0
  2609 00 00 00 Руди та концентрати олов'янi 2 2 0 0 0
  2610 00 00 00 Руди та концентрати хромовi 2 2 0 0 0
  2611 00 00 00 Руди та концентрати вольфрамовi 0 0 0 0 0
  2612 10 10 00 - - руди урановi, смолка уранова та їх концентрати iз вмiстом урану бiльш як 5 мас.% 2 2 0 0 0
  2612 10 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  2612 20 10 00 - - монацит; ураноторiанiт, iншi руди та концентрати торiєвi з вмiстом торiю бiльш як 20 мас.% 2 2 0 0 0
  2612 20 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  2613 10 00 00 - випаленi 2 2 0 0 0
  2613 90 00 00 - iншi 2 2 0 0 0
  2614 00 00 10 - iльменiт та його концентрати 2 2 0 0 0
  2614 00 00 90 - iншi 1 1 0 0 0
  2615 10 00 00 - руди та концентрати цирконiєвi 2 2 0 0 0
  2615 90 00 00 - iншi 2 2 0 0 0
  2616 10 00 00 - руди та концентрати срiбнi 0 0 0 0 0
  2616 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  2617 10 00 00 - руди та концентрати сурм'янi 2 2 0 0 0
  2617 90 00 00 - iншi 2 2 0 0 0
  2618 00 00 00 Шлак гранульований (шлаковий пiсок), що утворюється на стадiї виробництва чорних металiв 2 2 0 0 0
  2619 00 20 00 - вiдходи, придатнi для видобутку з них залiза або марганцю 2 2 0 0 0
  2619 00 90 00 - iншi 2 2 0 0 0
  2620 11 00 00 - - гартцинк (цинкозалiзний сплав) 2 2 0 0 0
  2620 19 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  2620 21 00 00 - - шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонацiйної сумiшi 2 2 0 0 0
  2620 29 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  2620 30 00 00 - що мiстять переважно мiдь 2 2 0 0 0
  2620 40 00 00 - що мiстять переважно алюмiнiй 2 2 0 0 0
  2620 60 00 00 - що мiстять миш'як, талiй, ртуть або їх сумiшi, такi, що використовуються для добування миш'яку або цих металiв, або для виробництва їх хiмiчних сполук 2 2 0 0 0
  2620 91 00 00 - - що мiстять переважно сурму, берилiй, кадмiй, хром або їх сумiшi 2 2 0 0 0
  2620 99 10 00 - - - що мiстять переважно нiкель 2 2 0 0 0
  2620 99 20 00 - - - що мiстять переважно нiобiй i тантал 2 2 0 0 0
  2620 99 40 00 - - - що мiстять переважно олово 2 2 0 0 0
  2620 99 60 00 - - - що мiстять переважно титан 2 2 0 0 0
  2620 99 95 00 - - - iншi 2 2 0 0 0
  2621 10 00 00 - зола та залишки вiд спалювання вiдходiв мiського господарства 2 2 0 0 0
  2621 90 00 00 - iншi 2 2 0 0 0
  2701 11 00 00 - - антрацит 0 0 0 0 0
  2701 12 10 00 - - - коксiвне вугiлля 0 0 0 0 0
  2701 12 90 00 - - - iнше 0 0 0 0 0
  2701 19 00 00 - - вугiлля iнше 0 0 0 0 0
  2701 20 00 00 - брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля 0 0 0 0 0
  2702 10 00 00 - лiгнiт, буре вугiлля, пилоподiбнi або непилоподiбнi, неагломерованi 0 0 0 0 0
  2702 20 00 00 - лiгнiт, буре вугiлля, агломерованi 0 0 0 0 0
  2703 00 00 00 Торф (включаючи торф'яний дрiбняк), агломерований або неагломерований 0 0 0 0 0
ех 2704 00 10 00 - - для виготовлення електродiв 0 0 0 0 0
ех 2704 00 10 00 - - iнший 0 0 0 0 0
  2704 00 30 00 - кокс i напiвкокс iз лiгнiту, бурого вугiлля 0 0 0 0 0
  2704 00 90 00 - iншi 0 0 0 0 0
  2705 00 00 00 Газ кам'яновугiльний, водяний, генераторний i аналогiчнi види газiв, крiм нафтових газiв та iнших газоподiбних вуглеводнiв 2 2 0 0 0
  2706 00 00 00 Смоли кам'яновугiльнi i буровугiльнi або торф'янi та iншi мiнеральнi смоли, зневодненi або незневодненi, i продукти часткової дистиляцiї, включаючи "вiдновленi" смоли 0 0 0 0 0
ех 2707 10 00 00 - - для використання як паливо 0 0 0 0 0
ех 2707 10 00 00 - - для iнших цiлей 0 0 0 0 0
ех 2707 20 00 10 - - для використання як паливо 0 0 0 0 0
ех 2707 20 00 90 - - для використання як паливо 0 0 0 0 0
ех 2707 20 00 90 - - для iнших цiлей 0 0 0 0 0
ех 2707 30 00 10 - - для використання як паливо 0 0 0 0 0
ех 2707 30 00 90 - - для використання як паливо 0 0 0 0 0
ех 2707 30 00 90 - - для iнших цiлей 0 0 0 0 0
  2707 40 00 00 - нафталiн 0 0 0 0 0
ех 2707 50 00 10 - - для використання як паливо 0 0 0 0 0
ех 2707 50 00 90 - - для використання як паливо 0 0 0 0 0
ех 2707 50 00 90 - - для iнших цiлей 0 0 0 0 0
  2707 91 00 00 - - масла креозотовi 0 0 0 0 0
  2707 99 11 00 - - - - неочищенi легкi масла, в яких 90 об.% або бiльше пiддається дистиляцiї при температурi до 200 °C 0 0 0 0 0
  2707 99 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2707 99 20 00 - - - сiрчистi (iз вмiстом сполук сiрки) легкi масла; антрацен 0 0 0 0 0
  2707 99 50 00 - - - основнi продукти 0 0 0 0 0
  2707 99 80 00 - - - феноли 0 0 0 0 0
  2707 99 91 00 - - - - для виробництва продуктiв товарної позицiї 2803 0 0 0 0 0
  2707 99 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2708 10 00 00 - пек 2 2 0 0 0
  2708 20 00 00 - кокс пековий 2 2 0 0 0
  2709 00 10 00 - газовий конденсат природний 0 0 0 0 0
  2709 00 90 00 - iншi 0 0 0 0 0
  2710 12 11 10 - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 12 11 20 - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 12 11 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2710 12 15 10 - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.% 4 4 0 0 0
  2710 12 15 20 - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.% 4 4 0 0 0
  2710 12 15 90 - - - - iншi 4 4 0 0 0
  2710 12 21 10 - - - - - - для використання як паливо 0 0 0 0 0
  2710 12 21 90 - - - - - - для iнших цiлей 0 0 0 0 0
  2710 12 25 00 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  2710 12 31 00 - - - - - - бензини авiацiйнi 10 10 1,9 1,9 1,9
  2710 12 41 11 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.% 10 10 1,9 1,9 1,9
  2710 12 41 12 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.% 10 10 1,9 1,9 1,9
  2710 12 41 13 - - - - - - - - - - - iншi 10 10 1,9 1,9 1,9
  2710 12 41 14 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.% 5 5 1 1 1
  2710 12 41 15 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як0,005 мас.% 5 5 1 1 1
  2710 12 41 19 - - - - - - - - - - - iншi 5 5 1 1 1
  2710 12 41 31 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 12 41 32 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 12 41 33 - - - - - - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2710 12 41 34 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 12 41 35 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 12 41 39 - - - - - - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2710 12 41 91 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 12 41 92 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 12 41 93 - - - - - - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2710 12 41 94 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 12 41 95 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як0,005 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 12 41 99 - - - - - - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2710 12 45 01 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 0 0 0 0 0
  2710 12 45 02 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 12 45 09 - - - - - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2710 12 45 12 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 0 0 0 0 0
  2710 12 45 13 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 12 45 99 - - - - - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2710 12 49 01 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 10 10 1,9 1,9 1,9
  2710 12 49 02 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.% 10 10 1,9 1,9 1,9
  2710 12 49 09 - - - - - - - - - - iншi 10 10 1,9 1,9 1,9
  2710 12 49 12 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. % 5 5 1 1 1
  2710 12 49 13 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.% 5 5 1 1 1
  2710 12 49 99 - - - - - - - - - - iншi 5 5 1 1 1
  2710 12 51 10 - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 12 51 20 - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 12 51 90 - - - - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2710 12 59 10 - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.% 5 5 1 1 1
  2710 12 59 20 - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.% 5 5 1 1 1
  2710 12 59 90 - - - - - - - - - iншi 5 5 1 1 1
  2710 12 70 00 - - - - - паливо для реактивних двигунiв 10 10 0 0 0
  2710 12 90 00 - - - - - iншi легкi дистиляти 6 6 0 0 0
  2710 19 11 10 - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.% 5 5 0 0 0
  2710 19 11 20 - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як0,005 мас.% 5 5 0 0 0
  2710 19 11 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  2710 19 15 10 - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.% 5 5 0 0 0
  2710 19 15 20 - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.% 5 5 0 0 0
  2710 19 15 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  2710 19 21 00 - - - - - - паливо для реактивних двигунiв 2 2 0 0 0
  2710 19 25 00 - - - - - - iнший 2 2 0 0 0
  2710 19 29 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2710 19 31 01 - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 31 10 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 31 20 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,005 мас.%, але не бiльш як 0,035 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 31 30 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,035 мас.%, але не бiльш як 0,2 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 31 40 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,2 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 35 01 - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 35 10 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 35 20 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,005 мас.%, але не бiльш як 0,035 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 35 30 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як0,035 мас.%, але не бiльш як 0,2 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 35 40 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,2 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 43 00 - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 46 00 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,002 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 47 10 - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,002 мас.%, але не бiльш як 0,005 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 47 90 - - - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2710 19 48 00 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,1 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 51 00 - - - - - для специфiчних процесiв переробки 0 0 0 0 0
  2710 19 55 00 - - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 51 00 0 0 0 0 0
  2710 19 62 00 - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,1 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 64 00 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,1 мас.%, але не бiльш як 1 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 68 10 - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 1 мас.%, але не бiльш як 2 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 68 20 - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 2 мас.%, але не бiльш як 2,8 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 68 90 - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 2,8 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 19 71 00 - - - - - для специфiчних процесiв переробки 0 0 0 0 0
  2710 19 75 00 - - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 71 00 0 0 0 0 0
  2710 19 81 00 - - - - - - масла моторнi, компресорнi, турбiннi 0 0 0 0 0
  2710 19 83 00 - - - - - - рiдини для гiдравлiчних передач 0 0 0 0 0
  2710 19 85 00 - - - - - - бiлi масла, вазелiнове масло 0 0 0 0 0
  2710 19 87 00 - - - - - - масла трансмiсiйнi та редукторнi 0 0 0 0 0
  2710 19 91 00 - - - - - - засоби для обробки металiв на верстатах, для виймання з форм, антикорозiйнi масла 0 0 0 0 0
  2710 19 93 00 - - - - - - електроiзоляцiйнi масла 0 0 0 0 0
  2710 19 99 00 - - - - - - iншi мастильнi матерiали та iншi дистиляти 0 0 0 0 0
  2710 20 11 00 - - - з вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 20 15 00 - - - з вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,002 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 20 17 00 - - - з вмiстом сiрки бiльш як 0,002 мас.%, але не бiльш як 0,1 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 20 19 00 - - - з вмiстом сiрки бiльш як 0,1 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 20 31 00 - - - з вмiстом сiрки не бiльш як 0,1 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 20 35 00 - - - з вмiстом сiрки бiльш як 0,1 мас.%, але не бiльш як 1 мас.% 0 0 0 0 0
  2710 20 39 00 - - - з вмiстом сiрки бiльш як 1 мас.% 0 0 0 0 0
ех 2710 20 90 00 - - iншi нафтопродукти, масла моторнi, компресорнi, турбiннi 6 6 0 0 0
ех 2710 20 90 00 - - iншi нафтопродукти з октановим числом бiльш як 92 але менше 95 6 6 0 0 0
ех 2710 20 90 00 - - iншi нафтопродукти, з октановим числом 80 або менше 6 5 1 1 1
ех 2710 20 90 00 - -нафтопродукти з октановим числом 98 або бiльше 6 10 1,1 1,1 1,1
  2710 91 00 00 - - такi, що мiстять полiхлордифенiли, полiхлортрифенiли або полiбромдифенiли 0 0 0 0 0
  2710 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2711 11 00 00 - - газ природний 0 0 0 0 0
  2711 12 11 00 - - - - для використання як паливо 0 0 0 0 0
  2711 12 19 00 - - - - для iнших цiлей 0 0 0 0 0
  2711 12 91 00 - - - - для специфiчних процесiв переробки 0 0 0 0 0
  2711 12 93 00 - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2711 12 91 00 0 0 0 0 0
  2711 12 94 00 - - - - - чистота якого бiльш як 90 %, але не бiльш як 99 % 0 0 0 0 0
  2711 12 97 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2711 13 10 00 - - - для специфiчних процесiв переробки 0 0 0 0 0
  2711 13 30 00 - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2711 13 10 00 0 0 0 0 0
  2711 13 91 00 - - - - чистота якого бiльш як 90 %, але менш як 95 % 0 0 0 0 0
  2711 13 97 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2711 14 00 00 - - етилен, пропiлен, бутилен i бутадiєн 0 0 0 0 0
  2711 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2711 21 00 00 - - газ природний 0 0 0 0 0
  2711 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2712 10 10 00 - - сирий (неочищений) 2 2 0 0 0
  2712 10 90 10 - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  2712 10 90 90 - - - iнший 2 2 0 0 0
  2712 20 10 00 - - парафiн синтетичний з молекулярною масою 460 або бiльше, але не бiльш як 1560 2 2 0 0 0
  2712 20 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  2712 90 11 00 - - - сирi 2 2 0 0 0
  2712 90 19 00 - - - iншi 2 2 0 0 0
  2712 90 31 00 - - - - для специфiчних процесiв переробки 2 2 0 0 0
  2712 90 33 00 - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у пiдкатегорiї 2712 90 31 00 2 2 0 0 0
  2712 90 39 10 - - - - - гiдрофобний заповнювач на основi петролатуму 10 10 0 0 0
  2712 90 39 20 - - - - - гiдрофобний тиксотропний заповнювач на основi синтетичних алiфатичних вуглеводнiв 2 2 0 0 0
  2712 90 39 90 - - - - - iншi 2 2 0 0 0
  2712 90 91 00 - - - - сумiш 1-алкенiв iз вмiстом 80 мас.% або бiльше 1-алкенiв, довжина вуглецевого ланцюга яких становить 24 атоми вуглецю або бiльше, але не бiльш як 28 атомiв вуглецю 2 2 0 0 0
  2712 90 99 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  2713 11 00 00 - - некальцинований 0 0 0 0 0
  2713 12 00 00 - - кальцинований 0 0 0 0 0
  2713 20 00 00 - бiтум нафтовий 10 10 0 0 0
  2713 90 10 00 - - для виробництва продуктiв товарної позицiї 2803 2 2 0 0 0
  2713 90 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0
  2714 10 00 00 - сланцi бiтумiнознi та пiсковики бiтумiнознi 2 2 0 0 0
  2714 90 00 00 - iншi 2 2 0 0 0
  2715 00 00 10 - - антикорозiйнi 10 10 0 0 0
  2715 00 00 90 - - iншi 2 2 0 0 0
  2715 00 00 91 - iншi 2 2 0 0 0
  2716 00 00 00 Електроенергiя 2 2 0 0 0
  2801 10 00 00 - хлор 2 2 0 0 0
  2801 20 00 00 - йод 0 0 0 0 0
  2801 30 10 00 - - фтор 5 5 0 0 0
  2801 30 90 00 - - бром 5 5 0 0 0
  2802 00 00 00 Сiрка сублiмована або осаджена; сiрка колоїдна 5 5 0 0 0
  2803 00 00 00 Вуглець (сажа та iншi форми вуглецю, не включенi до iнших товарних позицiй) 2 2 0 0 0
  2804 10 00 00 - водень 2 2 0 0 0
  2804 21 00 00 - - аргон 2 2 0 0 0
  2804 29 10 00 - - - гелiй 0 0 0 0 0
  2804 29 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  2804 30 00 00 - азот 5 5 0 0 0
  2804 40 00 00 - кисень 5 5 0 0 0
  2804 50 10 00 - - бор 5 5 0 0 0
  2804 50 90 00 - - телур 5 5 0 0 0
  2804 61 00 00 - - iз вмiстом не менш як 99,99 мас.% кремнiю 0 0 0 0 0
  2804 69 00 00 - - iнший 0 5 0 0 0
  2804 70 00 00 - фосфор 5 5 0 0 0
  2804 80 00 00 - миш'як 5 5 0 0 0
  2804 90 00 00 - селен 5 5 0 0 0
  2805 11 00 00 - - натрiй 5 5 0 0 0
  2805 12 00 00 - - кальцiй 5 5 0 0 0
  2805 19 10 00 - - - стронцiй та барiй 5 5 0 0 0
  2805 19 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  2805 30 10 00 - - сумiшi або сплави 5 5 0 0 0
  2805 30 20 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2805 30 30 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2805 30 40 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2805 30 80 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2805 40 10 00 - - у флягах масою нетто 34,5 кг (стандартна маса) i вартiстю, визначеною на умовах ФОБ, за флягу не бiльш як224 євро 5,5 5,5 0 0 0
  2805 40 90 00 - - iнша 5 5 0 0 0
  2806 10 00 00 - водень хлористий (соляна кислота) 5,5 5,5 0 0 0
  2806 20 00 00 - хлорсульфонова кислота 1 1 0 0 0
  2807 00 00 00 Сiрчана кислота; олеум 2 2 0 0 0
  2808 00 00 00 Азотна кислота; сульфоазотнi кислоти 2 2 0 0 0
  2809 10 00 00 - пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V) 5 5 0 0 0
  2809 20 00 00 - фосфорна кислота та полiфосфорнi кислоти 5,5 5,5 0 0 0
  2810 00 10 00 - триоксид дибору 0 0 0 0 0
  2810 00 90 00 - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2811 11 00 00 - - фтористий водень (плавикова кислота) 0 0 0 0 0
  2811 19 10 00 - - - бромистий водень (бромистоводнева кислота) 0 0 0 0 0
  2811 12 00 00 - - - цiанистий водень (цiанистоводнева кислота) 0 0 0 0 0
  2811 19 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2811 21 00 00 - - дiоксид вуглецю 5 5 0 0 0
  2811 22 00 00 - - дiоксид кремнiю 5 5 0 0 0
  2811 29 05 00 - - - дiоксид сiрки 5 5 0 0 0
  2811 29 10 00 - - - триоксид сiрки (сiрчаний ангiдрид); триоксид димиш'яку 5 5 0 0 0
  2811 29 30 00 - - - оксиди азоту 5 5 0 0 0
  2811 29 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  2812 12 00 00 - - - оксид трихлорид фосфору (трихлористий фосфорил) 5 5 0 0 0
  2812 13 00 00 - - - трихлорид фосфору 5 5 0 0 0
  2812 14 00 00 - - - пентахлорид фосфору 5 5 0 0 0
  2812 19 10 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  2812 15 00 00 - - - дихлорид дисiрки 5 5 0 0 0
  2812 16 00 00 - - - дихлорид сiрки 5 5 0 0 0
  2812 11 00 00 - - - фосген (карбонiл хлорид) 5 5 0 0 0
  2812 17 00 00 - - - дихлорид тiонiлу (тiонiл хлорид) 5 5 0 0 0
  2812 19 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  2812 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0
  2813 10 00 00 - дисульфiд вуглецю 5 5 0 0 0
  2813 90 10 00 - - сульфiди фосфору, трисульфiд фосфору технiчний 5 5 0 0 0
  2813 90 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2814 10 00 00 - амiак безводний 2 2 0 0 0
  2814 20 00 00 - амiак у водному розчинi (нашатирний спирт) 5,5 5,5 0 0 0
  2815 11 00 00 - - у твердому станi 0 0 0 0 0
  2815 12 00 10 - - - одержаний дiафрагмовим методом iз масовою часткою хлориду (хлористого) натрiю не менш як 2 % 5,5 5,5 0 0 0
  2815 12 00 90 - - - iнший 5,5 5,5 0 0 0
  2815 20 00 00 - гiдроксид калiю (їдкий калiй) 0 0 0 0 0
  2815 30 00 00 - пероксиди натрiю або калiю 0 0 0 0 0
  2816 10 00 00 - гiдроксид i пероксид магнiю 0 0 0 0 0
  2816 40 00 00 - оксиди, гiдроксиди та пероксиди стронцiю або барiю 5 5 0 0 0
  2817 00 00 00 Оксид цинку; пероксид цинку 0 0 0 0 0
  2818 10 11 00 - - - з вмiстом менше 50 % загальної маси часток розмiром бiльше 10 мм 5 5 0 0 0
  2818 10 19 00 - - - з вмiстом 50 % або бiльше загальної маси часток розмiром бiльше 10 мм 5 5 0 0 0
  2818 10 91 00 - - - з вмiстом менше 50 % загальної маси часток розмiром бiльше 10 мм 5 5 0 0 0
  2818 10 99 00 - - - з вмiстом 50 % або бiльше загальної маси часток розмiром бiльше 10 мм 5 5 0 0 0
  2818 20 00 00 - оксид алюмiнiю, крiм штучного корунду 5 5 0 0 0
  2818 30 00 00 - гiдроксид алюмiнiю 5 5 0 0 0
  2819 10 00 00 - триоксид хрому 5 5 0 0 0
  2819 90 10 00 - - дiоксид хрому 5 5 0 0 0
  2819 90 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2820 10 00 00 - дiоксид марганцю 5 5 0 0 0
  2820 90 10 00 - - оксид марганцю iз вмiстом марганцю 77 мас.% або бiльше 5 5 0 0 0
  2820 90 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2821 10 00 00 - оксиди та гiдроксиди залiза 5,5 5,5 0 0 0
  2821 20 00 00 - мiнеральнi барвники (фарби землянi) 5 5 0 0 0
  2822 00 00 00 Оксиди та гiдроксиди кобальту; оксиди кобальту технiчнi 5 5 0 0 0
  2823 00 00 00 Оксиди титану 0 0 0 0 0
  2824 10 00 00 - монооксид свинцю (ii) (свинцевий глет, масикот) 5 5 0 0 0
  2824 90 00 10 - - свинцевий сурик (червоний та оранжевий) 0 0 0 0 0
  2824 90 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0
  2825 10 00 00 - гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi 0 0 0 0 0
  2825 20 00 00 - оксид та гiдроксид лiтiю 0 0 0 0 0
  2825 30 00 00 - оксиди та гiдроксиди ванадiю 0 0 0 0 0
  2825 40 00 00 - оксиди та гiдроксиди нiкелю 0 0 0 0 0
  2825 50 00 00 - оксиди та гiдроксиди мiдi 0 0 0 0 0
  2825 60 00 00 - оксиди германiю та дiоксид цирконiю 0 0 0 0 0
  2825 70 00 00 - оксиди та гiдроксиди молiбдену 0 0 0 0 0
  2825 80 00 00 - оксиди стибiю 0 5 0 0 0
  2825 90 11 00 - - - гiдроксид кальцiю, чистота якого 98 мас.% або бiльше в перерахунку на масу сухої речовини у виглядi частинок, з яких: 0 0 0 0 0
  2825 90 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2825 90 20 00 - - оксид та гiдроксид берилiю 0 0 0 0 0
  2825 90 40 00 - - оксиди та гiдроксиди вольфраму 0 0 0 0 0
  2825 90 60 00 - - оксид кадмiю 0 0 0 0 0
  2825 90 85 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2826 12 00 00 - - алюмiнiю 5 5 0 0 0
  2826 19 10 00 - - - амонiю або натрiю 5 5 0 0 0
  2826 19 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  2826 30 00 00 - гексафтороалюмiнат натрiю (синтетичний крiолiт) 5 5 0 0 0
  2826 90 10 00 - - гексафторо-цирконат дикалiю 5 5 0 0 0
  2826 90 80 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2827 10 00 00 - хлорид амонiю 5,5 5,5 0 0 0
  2827 20 00 00 - хлорид кальцiю 0,1 0,1 0 0 0
  2827 31 00 00 - - магнiю 5 5 0 0 0
  2827 32 00 00 - - алюмiнiю 5 5 0 0 0
  2827 35 00 00 - - нiкелю 5 5 0 0 0
  2827 39 10 00 - - - олова 5 5 0 0 0
  2827 39 20 00 - - - залiза 5 5 0 0 0
  2827 39 30 00 - - - кобальту 2 2 0 0 0
  2827 39 85 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  2827 39 85 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  2827 41 00 00 - - мiдi 5 5 0 0 0
  2827 49 10 00 - - - свинцю 5 5 0 0 0
  2827 49 90 00 - - - iншi 2 2 0 0 0
  2827 51 00 00 - - бромiди натрiю або калiю 5 5 0 0 0
  2827 59 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2827 60 00 00 - йодиди та йодид оксиди 2 2 0 0 0
  2828 10 00 00 - гiпохлорит кальцiю технiчний та iншi гiпохлорити кальцiю 5,5 5,5 0 0 0
  2828 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0
  2829 11 00 00 - - натрiю 5 5 0 0 0
  2829 19 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2829 90 10 00 - - перхлорати 5 5 0 0 0
  2829 90 40 00 - - бромати калiю або натрiю 5 5 0 0 0
  2829 90 80 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2830 10 00 00 - сульфiди натрiю 5 5 0 0 0
  2830 90 11 00 - - сульфiди кальцiю, стибiю або залiза 5 5 0 0 0
  2830 90 85 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2831 10 00 00 - натрiю 5 5 0 0 0
  2831 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0
  2832 10 00 00 - сульфiти натрiю 5 5 0 0 0
  2832 20 00 00 - iншi сульфiти 5 5 0 0 0
  2832 30 00 00 - тiосульфати 5 5 0 0 0
  2833 11 00 00 - - сульфат динатрiю 0 0 0 0 0
  2833 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2833 21 00 00 - - магнiю 0 0 0 0 0
  2833 22 00 00 - - алюмiнiю 0 0 0 0 0
  2833 24 00 00 - - нiкелю 0 0 0 0 0
  2833 25 00 00 - - мiдi 0 0 0 0 0
  2833 27 00 00 - - барiю 0 0 0 0 0
  2833 29 20 00 - - - кадмiю; хрому; цинку 0 0 0 0 0
  2833 29 30 00 - - - кобальту; титану 0 0 0 0 0
  2833 29 60 00 - - - свинцю 0 0 0 0 0
  2833 29 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2833 30 00 00 - галуни 0 0 0 0 0
  2833 40 00 00 - пероксосульфати (персульфати) 0 0 0 0 0
  2834 10 00 00 - нiтрити 5,5 5,5 0 0 0
  2834 21 00 00 - - калiю 5 5 0 0 0
  2834 29 20 00 - - - барiю; берилiю; кадмiю; кобальту; нiкелю; свинцю 5 5 0 0 0
  2834 29 40 00 - - - мiдi 5 5 0 0 0
  2834 29 80 00 - - - iншi 2 2 0 0 0
  2835 10 00 00 - фосфiнати (гiпофосфiти) та фосфонати (фосфiти) 5 5 0 0 0
  2835 22 00 00 - - моно- або динатрiю 5 5 0 0 0
  2835 24 00 00 - - калiю 5,5 5,5 0 0 0
  2835 25 00 00 - - гiдрогенфосфат кальцiю (фосфат дикальцiю) 5 5 0 0 0
  2835 26 00 00 - - iншi фосфати кальцiю 5 5 0 0 0
  2835 29 10 00 - - - триамонiю 5 5 0 0 0
  2835 29 30 00 - - - тринатрiю 0 0 0 0 0
  2835 29 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  2835 31 00 00 - - трифосфат натрiю (триполiфосфат натрiю) 5,5 5,5 0 0 0
  2835 39 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2836 20 00 00 - карбонат динатрiю 0 5,5 0 0 0
  2836 30 00 00 - гiдрогенкарбонат (бiкарбонат) натрiю 5,5 5,5 0 0 0
  2836 40 00 00 - карбонати калiю 0 0 0 0 0
  2836 50 00 00 - карбонат кальцiю 5 5 0 0 0
  2836 60 00 00 - карбонат барiю 5 5 0 0 0
  2836 91 00 00 - - карбонати лiтiю 5 5 0 0 0
  2836 92 00 00 - - карбонат стронцiю 2 2 0 0 0
  2836 99 11 00 - - - - магнiю; мiдi 5 5 0 0 0
  2836 99 17 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  2836 99 90 00 - - - пероксокарбонати (перкарбонати) 5 5 0 0 0
  2837 11 00 00 - - натрiю 5 5 0 0 0
  2837 19 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2837 20 00 00 - комплекснi цiанiди 5 5 0 0 0
  2839 11 00 00 - - метасилiкати натрiю 5 5 0 0 0
  2839 19 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  2839 19 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
  2839 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0
  2840 11 00 00 - - безводний 0 0 0 0 0
  2840 19 10 00 - - - пентагiдрат тетраборату динатрiю 5 5 0 0 0
  2840 19 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  2840 20 10 00 - - борати натрiю, безводнi 5 5 0 0 0
  2840 20 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2840 30 00 00 - пероксоборати (перборати) 5 5 0 0 0
  2841 30 00 00 - дихромат натрiю 5 5 0 0 0
  2841 50 00 00 - iншi хромати та дихромати; пероксохромати 5 5 0 0 0
  2841 61 00 00 - - перманганат калiю 0 0 0 0 0
  2841 69 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2841 70 00 00 - молiбдати 5 5 0 0 0
  2841 80 00 00 - вольфрамати 5 5 0 0 0
  2841 90 30 00 - - цинкати i ванадати 5 5 0 0 0
  2841 90 85 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2842 10 00 00 - силiкати подвiйнi або комплекснi, включаючи алюмосилiкати визначеного або невизначеного хiмiчного складу 0 0 0 0 0
  2842 90 10 00 - - солi простi, подвiйнi або комплекснi солi селенової або телурової кислот 5 5 0 0 0
  2842 90 80 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2843 10 10 00 - - срiбло 0 0 0 0 0
  2843 10 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2843 21 00 00 - - нiтрат срiбла 0 0 0 0 0
  2843 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2843 30 00 00 - сполуки золота 0 0 0 0 0
  2843 90 10 00 - - амальгами 0 0 0 0 0
  2843 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2844 10 10 00 - - - необроблений; вiдходи та брухт 5 5 0 0 0
  2844 10 30 00 - - - оброблений 5 5 0 0 0
  2844 10 50 00 - - фероуран 5 5 0 0 0
  2844 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2844 20 25 00 - - - фероуран 5 5 0 0 0
  2844 20 35 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  2844 20 51 00 - - - - фероуран 5 5 0 0 0
  2844 20 59 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0
  2844 20 99 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  2844 30 11 00 - - - металокерамiка 5 5 0 0 0
  2844 30 19 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  2844 30 51 00 - - - металокерамiка 5 5 0 0 0
  2844 30 55 00 - - - - необроблений; вiдходи та брухт 5 5 0 0 0
  2844 30 61 00 - - - - - бруски, прутки, профiлi, кутики, дрiт, листове залiзо, стрiчки та листи 5 5 0 0 0
  2844 30 69 00 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
  2844 30 91 00 - - - сполуки торiю або урану, збiдненого ураном-235, змiшанi або незмiшанi разом, крiм солей торiю 5 5 0 0 0
  2844 30 99 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
  2844 40 10 00 - - уран, одержаний з урану-233 та його сполук; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi i сполуки, одержанi з урану-233, або сполуки цього продукту 0 0 0 0 0
  2844 40 20 00 - - - штучнi радiоактивнi iзотопи 0 0 0 0 0
  2844 40 30 00 - - - сполуки штучних радiоактивних iзотопiв 0 0 0 0 0
  2844 40 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2844 50 00 00 - вiдпрацьованi (опромiненi) тепловидiльнi елементи (твели) ядерних реакторiв 5 5 0 0 0
  2845 10 00 00 - важка вода (оксид дейтерiю) 5 5 0 0 0
  2845 90 10 00 - - дейтерiй та його сполуки; водень та його сполуки, збагаченi дейтерiєм; сумiшi та розчини, що мiстять цi продукти 5 5 0 0 0
  2845 90 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2846 10 00 00 - сполуки церiю 5 5 0 0 0
  2846 90 10 00 - iншi 5 5 0 0 0
  2846 90 20 00 - iншi 5 5 0 0 0
  2846 90 30 00 - iншi 5 5 0 0 0
  2846 90 90 00 - iншi 5 5 0 0 0
  2847 00 00 00 Пероксид водню, отвердлий або не отвердлий сечовиною 5 5 0 0 0
ех 2853 90 90 00 Фосфiди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом, крiм ферофосфорних сполук 5 5 0 0 0
  2849 10 00 00 - кальцiю 5,5 5,5 0 0 0
  2849 20 00 10 - - зелений 1 1 0 0 0
  2849 20 00 90 - - iнший 5 5 0 0 0
  2849 90 10 00 - - бору 5 5 0 0 0
  2849 90 30 00 - - вольфраму 5 5 0 0 0
  2849 90 50 00 - - алюмiнiю; хрому; молiбдену; ванадiю; танталу; титану 5 5 0 0 0
  2849 90 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
  2850 00 20 00 - гiдриди; нiтриди 5 5 0 0 0
  2850 00 60 00 - азиди; силiциди 5 5 0 0 0
  2850 00 90 00 - бориди 5 5 0 0 0
  2852 10 00 00 - визначеного хiмiчного складу 0 0 0 0 0
ех 2852 90 00 00 - iншi 0 5 0 0 0
  2853 90 10 00 - дистильована i кондуктометрична вода та вода аналогiчної чистоти 5 5 0 0 0
  2853 90 30 00 - рiдке повiтря (з вилученням або без вилучення iнертних газiв); стиснене повiтря 5 5 0 0 0
  2853 10 00 00 - хлористий цiан (хлорцiан) 5 5 0 0 0
ех 2853 90 90 00 - iншi 5 5 0 0 0
  2901 10 00 10 - - бутан, iзобутан 0 0 0 0 0
  2901 10 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0
  2901 21 00 00 - - етилен 0 0 0 0 0
  2901 22 00 00 - - пропен (пропiлен) 0 0 0 0 0
  2901 23 00 00 - - бутен (бутилен) та його iзомери 0 0 0 0 0
  2901 24 00 00 - - бута-1,3-дiєн та iзопрен 0 0 0 0 0
  2901 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2902 11 00 00 - - циклогексан 0 0 0 0 0
  2902 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2902 20 00 00 - бензол 0 0 0 0 0
  2902 30 00 00 - толуол 0 0 0 0 0
  2902 41 00 00 - - о-ксилол 0 0 0 0 0
  2902 42 00 00 - - m-ксилол 0 0 0 0 0
  2902 43 00 00 - - p-ксилол 0 0 0 0 0
  2902 44 00 00 - - сумiшi iзомерiв ксилолу 0 0 0 0 0
  2902 50 00 00 - стирол 0 0 0 0 0
  2902 60 00 00 - етилбензол 0 0 0 0 0
  2902 70 00 00 - кумол 0 0 0 0 0
  2902 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  2903 11 00 00 - - хлорметан (метилхлорид) та хлоретан (етилхлорид) 0 0 0 0 0
  2903 12 00 00 - - дихлорметан (метиленхлорид) 5,5 5,5 0 0 0
  2903 13 00 00 - - хлороформ (трихлорметан) 5,5 5,5 0 0 0
  2903 14 00 00 - - тетрахлорид вуглецю 5,5 5,5 0 0 0
  2903 15 00 00 - - етилендихлорид (iSO) (1,2-дихлоретан) 5,5 5,5 0 0 0
ех 2903 19 00 00 - - - 1,1,1-трихлоретан (метилхлороформ) 5,5 5,5 0 0 0
ех 2903 19 00 00 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2903 21 00 00 - - вiнiлхлорид (хлоретилен) 5,5 5,5 0 0 0
  2903 22 00 00 - - трихлоретилен 0 0 0 0 0
  2903 23 00 00 - - тетрахлоретилен (перхлоретилен) 5,5 5,5 0 0 0
  2903 29 00 00 - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2903 31 00 00 - - етилендибромiд (iSO) (1,2-диброметан) 5,5 5,5 0 0 0
  2903 39 11 00 - - - - бромметан (метилбромiд) 5,5 5,5 0 0 0
  2903 39 15 00 - - - - дибромметан 5,5 5,5 0 0 0
  2903 39 19 00 - - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2903 39 21 00 - - - фториди та йодиди 5,5 5,5 0 0 0
  2903 39 23 00 - - - фториди та йодиди 5,5 5,5 0 0 0
  2903 39 24 00 - - - фториди та йодиди 5,5 5,5 0 0 0
  2903 39 25 00 - - - фториди та йодиди 5,5 5,5 0 0 0
  2903 39 26 00 - - - фториди та йодиди 5,5 5,5 0 0 0
  2903 39 27 00 - - - фториди та йодиди 5,5 5,5 0 0 0
  2903 39 28 00 - - - фториди та йодиди 5,5 5,5 0 0 0
  2903 39 29 00 - - - фториди та йодиди 5,5 5,5 0 0 0
  2903 39 31 00 - - - фториди та йодиди 5,5 5,5 0 0 0
  2903 39 35 00 - - - фториди та йодиди 5,5 5,5 0 0 0
  2903 39 39 00 - - - фториди та йодиди 5,5 5,5 0 0 0
  2903 39 80 00 - - - фториди та йодиди 5,5 5,5 0 0 0
  2903 71 00 00 - - хлордифторметан 5,5 5,5 0 0 0
  2903 72 00 00 - - дихлортрифторетан 5,5 5,5 0 0 0
  2903 73 00 00 - - дихлорфторетан 5,5 5,5 0 0 0
  2903 74 00 00 - - хлордифторетан 5,5 5,5 0 0 0
  2903 75 00 00 - - дихлорпентафтор-пропан 5,5 5,5 0 0 0
  2903 76 10 00 - - - бромхлордифтор-метан 5,5 5,5 0 0 0
  2903 76 20 00 - - - бромтрифтор-метан 5,5 5,5 0 0 0
  2903 76 90 00 - - - дибромтетрафтор-етани 5,5 5,5 0 0 0
ех 2903 77 60 90 - - - хлортрифтор-метан 5,5 5,5 0 0 0
  2903 77 60 10 - - -дихлордифтор-метан 0 0 0 0 0
ех 2903 77 60 90 - - - трихлортрифтор-етани 5,5 5,5 0 0 0
ех 2903 77 60 90 - - - дихлортетрафтор-етани 5,5 5,5 0 0 0
ех 2903 77 60 90 - - - хлорпентафтор-етан 5,5 5,5 0 0 0
  2903 77 90 00 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2903 78 00 00 - - пергалогенованi похiднi iншi 5,5 5,5 0 0 0
ех 2903 79 30 00 - - - - метану, етану чи пропану 5,5 5,5 0 0 0
ех 2903 79 30 00 - - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
ех 2903 79 30 00 - - - - метану, етану чи пропану 5,5 5,5 0 0 0
ех 2903 79 30 00 - - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2903 79 80 00 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2903 81 00 00 - - 1,2,3,4,5,6- гексахлорциклогексан (HCH (iSO), включаючи лiндан (iSO, iNN) 5,5 5,5 0 0 0
  2903 82 00 00 - - алдрин (iSO), хлордан (iSO) та гептахлор (iSO) 5,5 5,5 0 0 0
  2903 89 10 00 - - - 1,2-дибром-4-(1,2-диброметил)циклогексан; тетрабромциклооктани 5,5 5,5 0 0 0
  2903 83 00 00 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2903 89 80 00 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2903 91 00 00 - - хлорбензол, o-дихлорбензол та p-дихлорбензол 5,5 5,5 0 0 0
  2903 92 00 00 - - гексахлорбензол (iSO) i DDT (iSO) (клофенотан (iNN), 1,1,1-трихлор-2,2- бiс(p-хлорфенiл)етан) 2 2 0 0 0
  2903 99 10 00 - - - 2,3,4,5,6-пентаброметилбензол 2 2 0 0 0
  2903 99 80 10 - - - - бензилхлорид (бензил хлористий) 0,1 0,1 0 0 0
  2903 93 00 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  2903 94 00 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  2903 99 80 90 - - - - iншi 2 2 0 0 0
  2904 10 00 00 - похiднi iз вмiстом лише сульфогруп, їх солi та складнi етиловi ефiри 0 0 0 0 0
  2904 20 00 00 - похiднi iз вмiстом лише нiтро- або лише нiтрозогруп 0 0 0 0 0
  2904 91 00 00 - - трихлоронiтро-метан (хлорпiкрин) 0 0 0 0 0
ех 2904 31 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
ех 2904 32 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
ех 2904 33 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
ех 2904 34 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
ех 2904 35 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
ех 2904 36 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
ех 2904 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2905 11 00 00 - - метанол (метиловий спирт) 5,5 5,5 0 0 0
  2905 12 00 10 - - - пропан-1-ол (спирт пропiловий) 0,1 0,1 0 0 0
  2905 12 00 20 - - - пропан-2-ол (спирт iзопропiловий) 5,5 5,5 0 0 0
  2905 13 00 00 - - бутан-1-ол (спирт н-бутиловий) 0 0 0 0 0
  2905 14 10 00 - - - 2-метилпропан-2-ол (спирт третбутиловий) 5,5 5,5 0 0 0
  2905 14 90 00 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2905 16 20 00 - - - октан-2-ол 5,5 5,5 0 0 0
  2905 16 85 10 - - - - 2-етилгексан-1-ол 0 0 0 0 0
  2905 16 85 90 - - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2905 17 00 00 - - додекан-1-ол (спирт лауриловий), гексадекан-1-ол (цетиловий спирт) та октадекан-1-ол (спирт стеариловий) 5,5 5,5 0 0 0
  2905 19 00 00 - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2905 22 00 00 - - ациклiчнi терпеновi спирти 5,5 5,5 0 0 0
  2905 29 10 00 - - - алiловий спирт 5,5 5,5 0 0 0
  2905 29 90 00 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2905 31 00 00 - - етиленглiколь (етандiол) 5,5 5,5 0 0 0
  2905 32 00 00 - - пропiленглiколь (пропан-1,2-дiол) 0 0 0 0 0
  2905 39 20 00 - - - бутан-1,3-дiол 5,5 5,5 0 0 0
  2905 39 26 00 - - - бутан-1,4-дiол 5,5 5,5 0 0 0
  2905 39 28 00 - - - бутан-1,4-дiол 5,5 5,5 0 0 0
  2905 39 30 00 - - - 2,4,7,9-тетраметилдек- 5-iн-4,7-дiол 5,5 5,5 0 0 0
  2905 39 95 00 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2905 41 00 00 - - 2-етил-2-(гiдроксиметил) пропан-1,3-дiол (триметилолпропан) 5,5 5,5 0 0 0
  2905 42 00 00 - - пентаеритрит (пентаеритритол) 5,5 5,5 0 0 0
  2905 43 00 00 - - манiтол (манiт) 0 0 0 0 0
  2905 44 11 00 - - - - iз вмiстом D-манiтолу 2 мас.% або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 5,5 5,5 0 0 0
  2905 44 19 00 - - - - iнший 5,5 5,5 0 0 0
  2905 44 91 00 - - - - iз вмiстом D-манiтолу 2 мас.% або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу 0 0 0 0 0
  2905 44 99 00 - - - - iнший 5,5 5,5 0 0 0
  2905 45 00 00 - - глiцерин 5,5 5,5 0 0 0
  2905 49 00 10 - - - ксилiт харчовий 5 5 0 0 0
  2905 49 00 90 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2905 51 00 00 - - етхлорвiнол (iNN) 0 0 0 0 0
  2905 59 91 00 - - - 2,2-бiс (бромметил) пропандiол 0 0 0 0 0
  2905 59 98 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2906 11 00 00 - - ментол 0 0 0 0 0
  2906 12 00 00 - - циклогексанол, метилциклогексаноли та диметил-циклогексаноли 5,5 5,5 0 0 0
  2906 13 10 00 - - - стерини 5,5 5,5 0 0 0
  2906 13 90 00 - - - iнозити 5,5 5,5 0 0 0
  2906 19 00 00 - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2906 21 00 00 - - бензиловий спирт 5,5 5,5 0 0 0
  2906 29 00 00 - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2907 11 00 00 - - фенол (гiдроксибензол) та його солi 0 0 0 0 0
  2907 12 00 10 - - - n-крезол 1 1 0 0 0
  2907 12 00 90 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2907 13 00 00 - - октилфенол, нонiлфенол та їх iзомери; солi цих речовин 5,5 5,5 0 0 0
  2907 15 10 00 - - - 1-нафтол 5,5 5,5 0 0 0
  2907 15 90 00 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2907 19 10 00 - - - ксиленоли та їх солi 5,5 5,5 0 0 0
  2907 19 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2907 21 00 00 - - резорцин та його солi 0 0 0 0 0
  2907 22 00 00 - - гiдрохiнон (хiнол) та його солi 5,5 5,5 0 0 0
  2907 23 00 00 - - 4,4'-iзопропiлiдендифенол (бiсфенол А, дифенiлолпропан) та його солi 5,5 5,5 0 0 0
  2907 29 00 00 - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2908 11 00 00 - - пентахлорфенол (iSO) 0 0 0 0 0
  2908 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2908 91 00 00 - - дiносеб (iSO) та його солi 5,5 5,5 0 0 0
  2908 92 00 00 - - 4,6-динiтро-о-крезол (DNOC (iSO) та його солi 5,5 5,5 0 0 0
  2908 99 00 00 - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2909 11 00 00 - - дiетиловий ефiр 5,5 5,5 0 0 0
  2909 19 10 00 - - - третбутиловий простий ефiр(етил-трет-бутиловий ефiр, ETBE) 5,5 5,5 0 0 0
  2909 19 90 10 - - - - дiалiловий ефiр 1 1 0 0 0
  2909 19 90 20 - - - - метил-третбутиловий ефiр 0 0 0 0 0
  2909 19 90 90 - - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2909 20 00 00 - ефiри простi цикла-новi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) абоциклотерпеновi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 5,5 5,5 0 0 0
  2909 30 10 00 - - дифенiловий ефiр простий 5,5 5,5 0 0 0
  2909 30 31 00 - - - пентабромди-фенiловий ефiр простий; 1,2,4,5-тетрабром-3,6-бiс- (пентабромофенок-си)бензол 5,5 5,5 0 0 0
  2909 30 35 00 - - - 1,2-бiс(2,4,6-трибромофенокси) етан, для виробництва акрилонiтрил-бутадiєнстиролу (ABS) 5,5 5,5 0 0 0
  2909 30 38 00 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2909 30 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2909 41 00 00 - - 2,2'-оксидiетанол (дiетиленглiколь, диглiколь) 5,5 5,5 0 0 0
  2909 43 00 00 - - простi монобутиловi ефiри етиленглiколю або дiетиленглiколю 5,5 5,5 0 0 0
  2909 44 00 20 - - - етилцелозольв 1 1 0 0 0
  2909 44 00 90 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2909 49 11 00 - - - 2-(2-хлоретокси)етанол 0 0 0 0 0
  2909 49 80 10 - - - - циклiчнi 5,5 5,5 0 0 0
  2909 49 80 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2909 50 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  2909 50 00 90 - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2909 60 00 00 - пероксиди спиртiв, простих ефiрiв, кетонiв та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 5,5 5,5 0 0 0
  2910 10 00 00 - оксиран (етиленоксид) 0 0 0 0 0
  2910 20 00 00 - метилоксиран (пропiленоксид) 0 0 0 0 0
  2910 30 00 00 - 1-хлор-2,3-епоксипропан (епiхлоргiдрин) 5,5 5,5 0 0 0
  2910 40 00 00 - дiелдрiн (iSO, iNN) 5,5 5,5 0 0 0
  2910 50 00 00 - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2910 90 00 00 - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2911 00 00 00 Ацеталi i напiвацеталi, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 5,5 5,5 0 0 0
  2912 11 00 00 - - метаналь (формальдегiд) 5,5 5,5 0 0 0
  2912 12 00 00 - - етаналь (ацетальдегiд) 2 2 0 0 0
  2912 19 00 10 - - - бутаналь (бутиральдегiд, нормальний iзомер) 5,5 5,5 0 0 0
  2912 19 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2912 21 00 00 - - бензальдегiд 5,5 5,5 0 0 0
  2912 29 00 00 - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2912 41 00 00 - - ванiлiн (4-гiдрокси-3- мето-ксибензальдегiд) 5,5 5,5 0 0 0
  2912 42 00 00 - - етилванiлiн (3-етокси-4- гiдро-ксибензальдегiд) 5,5 5,5 0 0 0
  2912 49 00 00 - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2912 50 00 00 - циклiчнi полiмери альдегiдiв 5,5 5,5 0 0 0
  2912 60 00 00 - параформальдегiд 5,5 5,5 0 0 0
  2913 00 00 00 Похiднi речовин товарної позицiї 2912, галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi 5,5 5,5 0 0 0
  2914 11 00 00 - - ацетон 0 0 0 0 0
  2914 12 00 00 - - бутанон (метилетилкетон) 1 1 0 0 0
  2914 13 00 00 - - 4-метилпентан-2-он (метилiзобутилкетон) 5,5 5,5 0 0 0
  2914 19 10 00 - - - 5-метилгексан-2-он 5,5 5,5 0 0 0
  2914 19 90 00 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2914 22 00 00 - - циклогексанон та метилциклогексанони 0 0 0 0 0
  2914 23 00 00 - - iонони та метилiонони 5,5 5,5 0 0 0
  2914 29 00 10 - - - iзофорон (3,5,5-триметил- 2-циклогексен-1-он) 0,1 0,1 0 0 0
  2914 29 00 20 - - - камфора 0 0 0 0 0
  2914 29 00 90 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2914 31 00 00 - - фенiлацетон (фенiлпропан-2-он) 5,5 5,5 0 0 0
  2914 39 00 10 - - - ацетофенон 0,1 0,1 0 0 0
  2914 39 00 90 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2914 40 10 00 - - 4-гiдрокси-4- метилпентан-2-он (дiацетоновий спирт) 5,5 5,5 0 0 0
  2914 40 90 00 - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2914 50 00 00 - кетонофеноли та кетони, до складу яких входить iнша кисневмiсна функцiональна група 2 2 0 0 0
  2914 61 00 00 - - антрахiнон 5,5 5,5 0 0 0
  2914 69 10 00 - - - 1,4-нафтохiнон 0 0 0 0 0
  2914 62 00 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2914 69 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2914 71 00 00 - галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 5,5 5,5 0 0 0
  2914 79 00 00 - галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 5,5 5,5 0 0 0
  2915 11 00 00 - - мурашина кислота 0 0 0 0 0
  2915 12 00 00 - - солi мурашиної кислоти 5,5 5,5 0 0 0
  2915 13 00 00 - - складнi ефiри мурашиної кислоти 5,5 5,5 0 0 0
  2915 21 00 00 - - оцтова кислота 5,5 5,5 0 0 0
  2915 24 00 00 - - оцтовий ангiдрид 2 2 0 0 0
  2915 29 00 00 - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2915 31 00 00 - - етилацетат 0 0 0 0 0
  2915 32 00 00 - - вiнiлацетат 5,5 5,5 0 0 0
  2915 33 00 00 - - н-бутилацетат 0 0 0 0 0
  2915 36 00 00 - - диносебу (iSO) ацетат 5,5 5,5 0 0 0
  2915 39 00 00 - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2915 40 00 00 - кислоти моно-, ди- або трихлороцтовi, їх солi та складнi ефiри 0 0 0 0 0
  2915 50 00 00 - пропiонова кислота, її солi та складнi ефiри 5,5 5,5 0 0 0
  2915 60 11 00 - - - дiiзобутират 1-iзопропiл- 2,2-диметилтриметилену 5,5 5,5 0 0 0
  2915 60 19 00 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2915 60 90 00 - - валерiановi кислоти, їх солi та складнi ефiри 0 0 0 0 0
  2915 70 40 00 - - пальмiтинова кислота, її солi та складнi ефiри 5,5 5,5 0 0 0
  2915 70 50 10 - - - стеаринова кислота 1 1 0 0 0
  2915 70 50 90 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2915 90 30 00 - - лауринова кислота, її солi та складнi ефiри 5,5 5,5 0 0 0
  2915 90 70 10 - - - октоат олова (ii) (2-етилгексанової кислоти олова (ii) сiль) 2 2 0 0 0
  2915 90 70 90 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2916 11 00 00 - - акрилова кислота та її солi 0 0 0 0 0
  2916 12 00 00 - - складнi ефiри акрилової кислоти 0 0 0 0 0
  2916 13 00 00 - - метакрилова кислота та її солi 0 0 0 0 0
  2916 14 00 00 - - складнi ефiри метакрилової кислоти 0 0 0 0 0
  2916 15 00 00 - - олеїнова, лiнолева або лiноленова кислоти, їх солi та складнi ефiри 1 1 0 0 0
  2916 16 00 00 - - бiнапакрил (iSO) 6,5 6,5 0 0 0
  2916 19 10 00 - - - ундециловi кислоти, їх солi та складнi ефiри 6,5 6,5 0 0 0
  2916 19 40 00 - - - кислота кротонова 6,5 6,5 0 0 0
  2916 19 95 10 - - - - гекса-2,4-дiєнова кислота (сорбiнова кислота) 2 2 0 0 0
  2916 19 95 90 - - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2916 20 00 00 - кислоти циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) та циклотерпеновi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi 6,5 6,5 0 0 0
  2916 31 00 00 - - бензойна кислота, її солi та складнi ефiри 0 0 0 0 0
  2916 32 00 10 - - - пероксид бензоїлу 1 1 0 0 0
  2916 32 00 90 - - - хлористий бензоїл 6,5 6,5 0 0 0
  2916 34 00 00 - - фенiлоцтова кислота та її солi 2 2 0 0 0
  2916 39 10 00 - - - складнi ефiри фенiлоцтової кислоти 6,5 6,5 0 0 0
  2916 39 90 10 - - - iбупрофен (ibuprofen iNN) 2 2 0 0 0
  2916 39 90 90 - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2917 11 00 00 - - щавлева кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 6,5 0 0 0
  2917 12 00 00 - - адипiнова кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 6,5 0 0 0
  2917 13 10 00 - - - себацинова кислота 6,5 6,5 0 0 0
  2917 13 90 00 - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2917 14 00 00 - - малеїновий ангiдрид 6,5 6,5 0 0 0
  2917 19 10 00 - - - малонова кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 6,5 0 0 0
  2917 19 20 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2917 19 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2917 20 00 00 - кислоти циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) або циклотерпеновi полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi 6,5 6,5 0 0 0
  2917 32 00 00 - - дiоктил-ортофталати 6,5 6,5 0 0 0
  2917 33 00 00 - - динонiл-ортофталати або дидецилортофталати 0 0 0 0 0
  2917 34 00 00 - - iншi складнi ефiри ортофталевої кислоти 0 0 0 0 0
  2917 35 00 10 - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  2917 35 00 90 - - - iнший 6,5 6,5 0 0 0
  2917 36 00 00 - - терефталева кислота та її солi 6,5 6,5 0 0 0
  2917 37 00 00 - - диметилтерефталат 6,5 6,5 0 0 0
  2917 39 20 00 - - - складний ефiр чи ангiдрид тетрабромфталевої кислоти; бензол-1,2,4- трикарбонова кислота; iзофталоїлдихлорид, що мiстить 0,8 мас.% чи менше терефталоїлдихлориду; нафталiн-1,4,5,8- тетракарбонова кислота; тетрахлорфталевий ангiдрид; 3,5-бiс(метоксикарбонiл) бензолсульфонат натрiю 6,5 6,5 0 0 0
  2917 39 95 00 - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2918 11 00 00 - - молочна кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 6,5 0 0 0
  2918 12 00 00 - - винна кислота 6,5 6,5 0 0 0
  2918 13 00 00 - - солi та складнi ефiри винної кислоти 6,5 6,5 0 0 0
  2918 14 00 00 - - лимонна кислота 6,5 6,5 0 0 0
  2918 15 00 10 - - - натрiй цитрат 2 2 0 0 0
  2918 15 00 90 - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2918 16 00 00 - - глюконова кислота, її солi та складнi ефiри 0 0 0 0 0
  2918 18 00 00 - - хлорбензилат (iSO) 6,5 6,5 0 0 0
  2918 19 30 00 - - - холева кислота, 3-aльфа, 12-альфа-дигiдрокси- 5-бета-холан- 24-ова кислота (дезоксихолева кислота), їх солi та складнi ефiри 0 0 0 0 0
  2918 19 40 00 - - - 2,2-бiс(гiдро-ксиметил) пропiонова кислота 0 0 0 0 0
  2918 17 00 00 - - - 2,2-дифенил-2- гiдроксиацетилова кислота (бензилова кислота) 6,5 6,5 0 0 0
  2918 19 98 10 - - - - бромпропiлат (iзопропiл-4,4-дибромбензилат) 0,1 0,1 0 0 0
  2918 19 98 20 - - - - 12-гiдрокси-стеаринова кислота (12-hydroxystearic acid) 2 2 0 0 0
  2918 19 98 90 - - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2918 21 00 00 - - салiцилова кислота та її солi 2 2 0 0 0
  2918 22 00 00 - - о-ацетилсалiцилова кислота, її солi та складнi ефiри 6,5 6,5 0 0 0
  2918 23 00 00 - - iншi складнi ефiри салiцилової кислоти та їх солi 6,5 6,5 0 0 0
  2918 29 00 10 - - - метиловий ефiр 4-гiдроксибензойної кислоти (methylparaben) 0 0 0 0 0
  2918 29 00 20 - - - вiсмуту галат основний (bismuth subgallate) 0 0 0 0 0
  2918 29 00 30 - - - сульфосалiциловi кислоти, гiдроксинафтойнi кислоти, їх солi та складнi ефiри 0 0 0 0 0
  2918 29 00 90 - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2918 30 00 00 - кислоти карбоновi, до складу яких входить альдегiдна або кетонова група, але не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi 6,5 6,5 0 0 0
  2918 91 00 00 - - 2,4,5-Т (iSO) (2,4,5-трихлор- феноксiоцтова кислота), її солi та складнi ефiри 6,5 6,5 0 0 0
  2918 99 40 10 - - - - дикамба (iSO) 0 0 0 0 0
  2918 99 40 90 - - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2918 99 90 10 - - - - напроксен (naproxen iNN) 0 0 0 0 0
  2918 99 90 20 - - - - дикамба амiнна сiль (амiнна сiль 2-метокси- 3,6-дихлорбензойної кислоти) 0,1 0,1 0 0 0
  2918 99 90 30 - - - - гемфiброзил (gemfibrozil iNN) 0 0 0 0 0
  2918 99 90 40 - - - - 2,4-Д кислота (2,4-дихлорфеноксi- оцтова кислота) 0 0 0 0 0
  2918 99 90 90 - - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2919 10 00 00 - трис (2,3-дибромпропiл) фосфат 6,5 6,5 0 0 0
  2919 90 00 10 - - три (2-хлорiзопропiл) фосфат 2 2 0 0 0
  2919 90 00 90 - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2920 11 00 00 - - паратiон (iSO) та паратiонметил (iSO) (метилпаратiон) 6,5 6,5 0 0 0
  2920 19 00 00 - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2920 90 10 00 - - складнi ефiри сiрчаної кислоти та вуглекислоти та їх солi, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 6,5 6,5 0 0 0
  2920 21 00 00 - - диметилфосфонат (диметилфосфiт) 6,5 6,5 0 0 0
  2920 23 00 00 - - триметилфосфiт (триметоксифосфiн) 6,5 6,5 0 0 0
  2920 24 00 00 - - триетилфосфiт 6,5 6,5 0 0 0
  2920 22 00 00 - - дiетилфосфонат (дiетилгiдрогенфосфiт) (дiетилфосфiт) 6,5 6,5 0 0 0
  2920 29 00 00 - - iншi сполуки 6,5 6,5 0 0 0
  2920 30 00 00 - - iншi сполуки 6,5 6,5 0 0 0
  2920 90 70 00 - - iншi сполуки 6,5 6,5 0 0 0
  2921 11 00 00 - - метиламiн, ди- або триметиламiн та їх солi 0 0 0 0 0
  2921 19 40 00 - - - 1,1,3,3-тетраметилбутиламiн 0 0 0 0 0
  2921 19 50 00 - - - дiетиламiн та його солi 0 0 0 0 0
  2921 12 00 00 - - - 2-(N,N-диети-ламiн)етилхлорид гiдрохлорид, 2-(N,N-диiзопропiламiн)етилхлорид гiдрохлорид та 2-(N,N-диметиламiн)етилхлорид гiдрохлорид 6,5 6,5 0 0 0
  2921 13 00 00 - - - 2-(N,N-диети-ламiн)етилхлорид гiдрохлорид, 2-(N,N-диiзопропiламiн)етилхлорид гiдрохлорид та 2-(N,N-диметиламiн)етилхлорид гiдрохлорид 6,5 6,5 0 0 0
  2921 14 00 00 - - - 2-(N,N-диети-ламiн)етилхлорид гiдрохлорид, 2-(N,N-диiзопропiламiн)етилхлорид гiдрохлорид та 2-(N,N-диметиламiн)етилхлорид гiдрохлорид 6,5 6,5 0 0 0
  2921 19 99 10 - - - - iзопропiламiн та його солi 0 0 0 0 0
  2921 19 99 20 - - - - таурiн (taurine iNN) 0 0 0 0 0
  2921 19 99 90 - - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2921 21 00 00 - - етилендiамiн та його солi 0 0 0 0 0
  2921 22 00 00 - - гексаметилендiамiн та його солi 2 2 0 0 0
  2921 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2921 30 10 00 - - циклогексиламiн i циклогексилдиметил-амiн та їх солi 1 1 0 0 0
  2921 30 91 00 - - циклогекс-1,3-илендiамiн (1,3-дiамiно-циклогексан) 6,5 6,5 0 0 0
  2921 30 99 00 - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2921 41 00 00 - - анiлiн та його солi 2 2 0 0 0
  2921 42 00 10 - - - галогенованi, сульфованi, нiтрованi, нiтрозованi похiднi та їх солi 6,5 6,5 0 0 0
  2921 42 00 90 - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2921 43 00 00 - - толуїдини та їх похiднi; солi цих речовин 6,5 6,5 0 0 0
  2921 44 00 00 - - дифенiламiн та його похiднi; солi цих речовин 2 2 0 0 0
  2921 45 00 00 - - 1-нафтиламiн (альфа-нафтиламiн), 2-нафтиламiн (бета-нафтиламiн) та їх похiднi; солi цих речовин 6,5 6,5 0 0 0
  2921 46 00 00 - - амфетамiн (iNN), бензфетамiн (iNN), дексамфетамiн (iNN), етиламфетамiн (iNN), фенкамфамiн (iNN), лефетамiн (iNN), левамфетамiн (iNN), мефенорекс (iNN) i фентермiн (iNN); солi цих сполук 0 0 0 0 0
  2921 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2921 51 11 00 - - - - м-фенiлендiамiн, чистота якого 99 мас.% або бiльше i який мiстить:- 1 мас.% або менше води,- 200 мг/кг або менше о-фенiлендiамiну та- 450 мг/кг або менше п-фенiлендiамiну 0 0 0 0 0
  2921 51 19 00 - - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2921 51 90 10 - - - - амiнофенiл-парамiнова кислота 0 0 0 0 0
  2921 51 90 30 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0
  2921 51 90 90 - - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2921 59 50 00 - - - м-фенiленбiс (метиламiн), 2,2'-дихлор-4,4'-метилендiанiлiн, 4,4'-бi-о-толуїдин, 1,8-нафтилендiамiн 6,5 6,5 0 0 0
  2921 59 90 00 - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2922 11 00 00 - - моноетаноламiн та його солi 0 0 0 0 0
  2922 12 00 00 - - дiетаноламiн та його солi 2 2 0 0 0
  2922 15 00 00 - - - триетаноламiн 6,5 6,5 0 0 0
  2922 19 00 10 - - - солi триетаноламiну 6,5 6,5 0 0 0
  2922 14 00 00 - - декстропропо-ксифен (iNN) та його солi 0 0 0 0 0
ех 2922 17 00 00 - - - N-етил-дiетаноламiн 0 0 0 0 0
ех 2922 17 00 00 - - - 2,2'-метилiмiнодiетанол (N-метил-дiетаноламiн) 0 0 0 0 0
  2922 18 00 00 - - - 2-(N,N-диiзопропiламiн)етанол 0 0 0 0 0
  2922 16 00 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2922 19 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2922 21 00 00 - - амiногiдро-ксинафталiнсульфо-кислоти та їх солi 0 0 0 0 0
  2922 29 00 10 - - - анiзидини, дiанiзидини, фенетидини та їх солi 6,5 6,5 0 0 0
  2922 29 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2922 31 00 00 - - амфепрамон (iNN), метадон (iNN) та норметадон (iNN); солi цих сполук 6,5 6,5 0 0 0
  2922 39 00 00 - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2922 41 00 00 - - лiзин та його складнi ефiри; солi цих речовин 6,5 6,5 0 0 0
  2922 42 00 00 - - глутамiнова кислота та її солi 6,5 6,5 0 0 0
  2922 43 00 00 - - антранiлова кислота та її солi 6,5 6,5 0 0 0
  2922 44 00 00 - - тилiдин (iNN) та його солi 0 0 0 0 0
  2922 49 20 00 - - - бета-аланiн 0 0 0 0 0
  2922 49 85 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2922 50 00 10 - - фенiлефрину гiдрохлорид (phenylephrine iNN), 5-амiносалiцилова кислота 0 0 0 0 0
  2922 50 00 20 - - трамадолу гiдрохлорид (tramadol iNN) 0 0 0 0 0
  2922 50 00 90 - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2923 10 00 10 - - хлорид холiну 0 0 0 0 0
  2923 10 00 90 - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2923 20 00 00 - лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди 6,5 6,5 0 0 0
  2923 30 00 00 - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2923 40 00 00 - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2923 90 00 00 - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2924 11 00 00 - - мепробамат (iNN) 0 0 0 0 0
  2924 12 00 00 - - фторацетамiд (iSO), монокротофос (iSO) та фосфамiдон (iSO) 0 0 0 0 0
  2924 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2924 21 00 00 - - уреїни та їх похiднi; солi цих сполук 0 0 0 0 0
  2924 23 00 00 - - 2-ацетамiдобензойна кислота (N-ацетилантранiлова кислота) та її солi 0 0 0 0 0
  2924 24 00 00 - - етинамат (iNN) 0 0 0 0 0
  2924 29 10 00 - - - лiдокаїн (iNN) 0 0 0 0 0
  2924 29 70 10 - - - - метолахлор 0,1 0,1 0 0 0
ех 2924 25 00 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 2924 29 70 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  2925 11 00 00 - - сахарин та його солi 0 0 0 0 0
  2925 12 00 00 - - глутетiмiд (iNN) 6,5 6,5 0 0 0
  2925 19 20 00 - - - 3,3',4,4',5,5',6,6'-октабром- N,N'-етилендифталiмiд; N,N'-етиленбiс(4,5-дибромгексагiдро- 3,6-метанфталiмiд) 6,5 6,5 0 0 0
  2925 19 95 00 - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2925 21 00 00 - - хлордимеформ (iSO) 6,5 6,5 0 0 0
  2925 29 00 00 - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2926 10 00 00 - акрилонiтрил 0 0 0 0 0
  2926 20 00 00 - 1-цiаногуанiдин (дицiандiамiд) 6,5 6,5 0 0 0
  2926 30 00 00 - фенпропорекс (iNN) та його солi; метадон (iNN) - промiжний продукт (4-цiано-2-диметиламiно- 4,4-дифенiлбутан) 0 0 0 0 0
  2926 90 20 00 - - iзофталонiтрил 0 0 0 0 0
  2926 40 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2926 90 70 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2927 00 00 00 Дiазо-, азо- або азоксисполуки 0 0 0 0 0
  2928 00 10 00 - N,N-бiс(2-метоксиетил) гiдроксиламiн 6,5 6,5 0 0 0
  2928 00 90 10 - - фенiлгiдразин 0,1 0,1 0 0 0
  2928 00 90 90 - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2929 10 00 10 - - метилфенiлен-дiiзоцiанати (толуолдiiзоцiанати) 6,5 6,5 0 0 0
  2929 10 00 90 - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2929 90 00 00 - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2930 20 00 10 - - етилпропiлтiокарбамат (S-етил-NN-ди-н-пропiлтiокарбамат) 0,1 0,1 0 0 0
  2930 20 00 90 - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2930 30 00 00 - тiурам моно-, ди- або тетрасульфiди 0 0 0 0 0
  2930 40 10 00 - - метiонiн (iNN) 6,5 6,5 0 0 0
  2930 40 90 00 - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
ех 2930 80 00 00 - каптафол (iSO) та метамiдофос (iSO) 0 0 0 0 0
  2930 90 13 00 - - цистеїн i цистин 0 0 0 0 0
  2930 90 16 00 - - похiднi цистеїну або цистину 0 0 0 0 0
  2930 70 00 00 - - тiодиглiколь (iNN) (2,2'-тiодiетанол) 0 0 0 0 0
  2930 90 30 00 - - DL-2-гiдрокси-4-(метилтiо)масляна кислота 0 0 0 0 0
  2930 90 40 00 - - 2,2'-тiодiетилбiс [3-(3,5-ди-трет-бутил- 4-гiдроксифенiл) пропiонат] 0 0 0 0 0
  2930 90 50 00 - - сумiш iзомерiв, що мiстить 4-метил-2,6-бiс (метилтiо)-м-фенiлендiамiн та 2-метил-4,6-бiс (метилтiо)-м-фенiлендiамiн 0 0 0 0 0
  2930 60 00 00 - - 2-(N,N-диетиламiн)етантiол 0 0 0 0 0
  2930 90 98 10 - - - дитiокарбонати (ксантати, ксантогенати) 6,5 6,5 0 0 0
ех 2930 80 00 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2930 90 98 90 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2931 10 00 00 - тетраметилсвинець i тетраетилсвинець 0 0 0 0 0
  2931 20 00 00 - трибутилолова сполука 0 0 0 0 0
  2931 31 00 00 - - диметил-метилфосфонат 0 0 0 0 0
  2931 39 20 00 - - метилфосфоноїл дифторид (метилфосфонової кислоти дифторангiдрид) 0 0 0 0 0
  2931 39 30 00 - - метилфосфоноїл дихлорид (метилфосфонової кислоти дихлорангiдрид) 0 0 0 0 0
  29 31 32 00 00 - - (5-етил-2-метил-2-окси- 1,3,2-диоксафосфiнан- 5-ил)метил метилметилфосфонат; бiс[(5-етил-2-метил-2-окси- 1,3,2-диоксафосфiнан- 5-ил)метил]метилфосфонат; 2,4,6-трипропил-1,3,5,2,4,6- триоксатрифосфiнан 2,4,6-триоксид; диметилпропiлфосфо-нат; диетилетилфосфонат; натрiй 3-(тригiдроксисилил)пропiлметилфосфонат; сумiшi, якi головним чином складаються з метилфосфонової кислоти та (амiноiмiнометил) сечовини (в спiввiдношеннi 50:50) 0 0 0 0 0
  2931 33 00 00 - - (5-етил-2-метил-2-окси- 1,3,2-диоксафосфiнан- 5-ил)метил метилметилфосфонат; бiс[(5-етил-2-метил-2-окси- 1,3,2-диоксафосфiнан- 5-ил)метил]метилфосфонат; 2,4,6-трипропил-1,3,5,2,4,6- триоксатрифосфiнан 2,4,6-триоксид; диметилпропiлфосфо-нат; диетилетилфосфонат; натрiй 3-(тригiдроксисилил)пропiлметилфосфонат; сумiшi, якi головним чином складаються з метилфосфонової кислоти та (амiноiмiнометил) сечовини (в спiввiдношеннi 50:50) 0 6,5 0 0 0
  2931 34 00 00 - - (5-етил-2-метил-2-окси- 1,3,2-диоксафосфiнан- 5-ил)метил метилметилфосфонат; бiс[(5-етил-2-метил-2-окси- 1,3,2-диоксафосфiнан- 5-ил)метил]метилфосфонат; 2,4,6-трипропил-1,3,5,2,4,6- триоксатрифосфiнан 2,4,6-триоксид; диметилпропiлфосфо-нат; диетилетилфосфонат; натрiй 3-(тригiдроксисилил)пропiлметилфосфонат; сумiшi, якi головним чином складаються з метилфосфонової кислоти та (амiноiмiнометил) сечовини (в спiввiдношеннi 50:50) 0 0 0 0 0
  2931 35 00 00 - - (5-етил-2-метил-2-окси- 1,3,2-диоксафосфiнан- 5-ил)метил метилметилфосфонат; бiс[(5-етил-2-метил-2-окси- 1,3,2-диоксафосфiнан- 5-ил)метил]метилфосфонат; 2,4,6-трипропил-1,3,5,2,4,6- триоксатрифосфiнан 2,4,6-триоксид; диметилпропiлфосфо-нат; диетилетилфосфонат; натрiй 3-(тригiдроксисилил)пропiлметилфосфонат; сумiшi, якi головним чином складаються з метилфосфонової кислоти та (амiноiмiнометил) сечовини (в спiввiдношеннi 50:50) 0 0 0 0 0
  2931 36 00 00 - - (5-етил-2-метил-2-окси- 1,3,2-диоксафосфiнан- 5-ил)метил метилметилфосфонат; бiс[(5-етил-2-метил-2-окси- 1,3,2-диоксафосфiнан- 5-ил)метил]метилфосфонат; 2,4,6-трипропил-1,3,5,2,4,6- триоксатрифосфiнан 2,4,6-триоксид; диметилпропiлфосфо-нат; диетилетилфосфонат; натрiй 3-(тригiдроксисилил)пропiлметилфосфонат; сумiшi, якi головним чином складаються з метилфосфонової кислоти та (амiноiмiнометил) сечовини (в спiввiдношеннi 50:50) 0 0 0 0 0
  2931 37 00 00 - - (5-етил-2-метил-2-окси- 1,3,2-диоксафосфiнан- 5-ил)метил метилметилфосфонат; бiс[(5-етил-2-метил-2-окси- 1,3,2-диоксафосфiнан- 5-ил)метил]метилфосфонат; 2,4,6-трипропил-1,3,5,2,4,6- триоксатрифосфiнан 2,4,6-триоксид; диметилпропiлфосфо-нат; диетилетилфосфонат; натрiй 3-(тригiдроксисилил)пропiлметилфосфонат; сумiшi, якi головним чином складаються з метилфосфонової кислоти та (амiноiмiнометил) сечовини (в спiввiдношеннi 50:50) 0 0 0 0 0
  2931 38 00 00 - - (5-етил-2-метил-2-окси- 1,3,2-диоксафосфiнан- 5-ил)метил метилметилфосфонат; бiс[(5-етил-2-метил-2-окси- 1,3,2-диоксафосфiнан- 5-ил)метил]метилфосфонат; 2,4,6-трипропил-1,3,5,2,4,6- триоксатрифосфiнан 2,4,6-триоксид; диметилпропiлфосфо-нат; диетилетилфосфонат; натрiй 3-(тригiдроксисилил)пропiлметилфосфонат; сумiшi, якi головним чином складаються з метилфосфонової кислоти та (амiноiмiнометил) сечовини (в спiввiдношеннi 50:50) 0 0 0 0 0
  2931 90 00 10 - - дибутилолова дилаурат (dibutyltin dilaurate) 0 0 0 0 0
  2931 90 00 30 - - триетилалюмiнiй 5 5 0 0 0
  2931 90 00 40 - - глiфосат (N-(фосфонометил) глiцин) 0 0 0 0 0
  2931 39 50 00 - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2931 39 60 00 - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2931 39 90 00 - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2931 90 00 90 - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2932 11 00 00 - - тетрагiдрофуран 6,5 6,5 0 0 0
  2932 12 00 00 - - 2-фуральдегiд (фурфурол) 6,5 6,5 0 0 0
  2932 13 00 00 - - спирти фурфуриловий та тетрагiдрофуриловий 6,5 6,5 0 0 0
  2932 14 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2932 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2932 20 10 00 - - фенолфталеїн; 1-гiдрокси-4-[1-(4-гiдрокси-3- метоксикарбонiл- 1-нафтил)-3-оксо-1Н, 3Н-бензо[ди]iзохромен-1-iл]-6- октадецилокси-2-нафтенова кислота; 3'-хлор-6'- цикло-гексиламiноспiро [iзобензофуран-1(3Н), 9'-ксантен]-3-он; 6'-(N-етил-п-толуїдин)-2'- метилспiро[iзобензоф-уран-1(3Н), 9'-ксантен]-3-он; метил-6-докосилокси-1- гiдрокси-4-[1-(4-гiдрокси- 3-метил-1-фенантрил)- 3-оксо-1Н, 3Н-нафто[1,8-cd]пiран-1- iл]нафталiн-2-карбоксилат 0 0 0 0 0
ех 2932 20 20 00 - - iншi 0 0 0 0 0
ех 2932 20 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2932 91 00 00 - - iзосафрол 6,5 6,5 0 0 0
  2932 92 00 00 - - 1-(1,3-бензодiоксол- 5-ил)пропан-2-он 6,5 6,5 0 0 0
  2932 93 00 00 - - пiперональ 6,5 6,5 0 0 0
  2932 94 00 00 - - сафрол 6,5 6,5 0 0 0
  2932 95 00 00 - - тетра-гiдроканабiноли (всi iзомери) 0 0 0 0 0
  2932 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2933 11 10 00 - - - пропiфеназон (iNN) 6,5 6,5 0 0 0
  2933 11 90 00 - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2933 19 10 00 - - - фенiлбутазон (iNN) 0 0 0 0 0
  2933 19 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2933 21 00 00 - - гiдантоїн та його похiднi 6,5 6,5 0 0 0
  2933 29 10 00 - - - нафазолiну гiдрохлорид (iNNM) та нафазолiну нiтрат (iNNM); фентоламiн (iNN); толазолiну гiдрохлорид (iNNM) 6,5 6,5 0 0 0
  2933 29 90 00 - - - iншi 5,5 5,5 0 0 0
  2933 31 00 00 - - пiридин та його солi 0 0 0 0 0
  2933 32 00 00 - - пiперидин та його солi 6,5 6,5 0 0 0
  2933 33 00 00 - - алфентанiл (iNN), анiлеридин (iNN), безитрамiд (iNN), бромазепам (iNN), дифеноксин (iNN), дифеноксилат (iNN), дипiпанон (iNN), фентанiл (iNN), кетобемiдон (iNN), метилфенiдат (iNN), пентазоцин (iNN), петидин (iNN), петидин (iNN)-промiжний продукт А, фенциклiдин (iNN) (PCP), феноперидин (iNN), пiпрадрол (iNN), пiритрамiд (iNN), пропiрам (iNN) та тримеперидин (iNN); солi цих сполук 0 0 0 0 0
  2933 39 10 00 - - - iпронiазид (iNN); кетобемiдону гiдрохлорид (iNNM); бромiд пiридостигмiну (iNN) 0 0 0 0 0
  2933 39 20 00 - - - 2,3,5,6-тетрахлоропiридин 0 0 0 0 0
  2933 39 25 00 - - - 3,6-дихлоропiридин- 2-карбоксилова кислота 0 0 0 0 0
  2933 39 35 00 - - - 2-гiдроксиетиламонiй- 3,6-дихлорпiридин- 2-карбоксилат 0 0 0 0 0
  2933 39 40 00 - - - 2-бутоксiетил (3,5,6-трихлор- 2-пiридилоксi) ацетат 0 0 0 0 0
  2933 39 45 00 - - - 3,5-дихлор- 2,4,6-трифторопiридин 0 0 0 0 0
  2933 39 50 00 - - - флуроксипiр (fluroxypyr (iSO), складний метиловий ефiр 0 0 0 0 0
  2933 39 55 00 - - - 4-метилпiридин 0 0 0 0 0
  2933 39 99 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2933 41 00 00 - - леворфанол (iNN) та його солi 0 0 0 0 0
  2933 49 10 00 - - - галогенованi похiднi хiнолiну; похiднi хiнолiнкарбонової кислоти 0 0 0 0 0
  2933 49 30 00 - - - декстрометорфан (iNN) та його солi 0 0 0 0 0
  2933 49 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2933 52 00 00 - - малонiлсечовина (барбiтурова кислота) та її солi 6,5 6,5 0 0 0
  2933 53 10 00 - - - фенобарбiтал (iNN), барбiтал (iNN) та їх солi 0 0 0 0 0
  2933 53 90 00 - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2933 54 00 00 - - iншi похiднi малонiлсечовини (барбiтурової кислоти); солi цих сполук 6,5 6,5 0 0 0
  2933 55 00 00 - - лопразолам (iNN), меклоквалон (iNN), метаквалон (iNN) i зипепрол (iNN); солi цих сполук 0 0 0 0 0
  2933 59 10 00 - - - дiазинон (iSO) 0 0 0 0 0
  2933 59 20 00 - - - 1,4-дiазабiцикло- [2.2.2]октан(триетилен-дiамiн) 0 0 0 0 0
  2933 59 95 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2933 61 00 00 - - меламiн 6,5 6,5 0 0 0
  2933 69 10 00 - - - атразин (iSO); пропазин (iSO); симазин (iSO); гексагiдро-1,3,5- тринiтро-1,3,5-триазин (гексоген, триметилентри-нiтроамiн) 0 0 0 0 0
  2933 69 40 00 - - - метенамiн (iNN) (гексаметилентетрамiн); 2,6-ди-трет-бутил- 4-[4,6-бiс(октилтiо)- 1,3,5-триазин- 2-iл-амiно]фенол 6,5 6,5 0 0 0
  2933 69 80 00 - - - iншi 6,5 6,5 0 0 0
  2933 71 00 00 - - 6-гексанлактам (епсилон-капролактам) 0 0 0 0 0
  2933 72 00 00 - - клобазам (iNN) та метиприлон (iNN) 0 0 0 0 0
  2933 79 00 00 - - iншi лактами 0 0 0 0 0
  2933 91 10 00 - - - хлордiазепоксид (iNN) 0 0 0 0 0
  2933 91 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2933 99 20 00 - - - iндол, 3-метилiндол (скатол), 6-алiл-6,7-дигiдро-5Н-дибенз [с,е] азепiн (азапетин), хлордiазепоксид, фенiндамiн (iNN) та їх солi; iмiпрамiн гiдрохлорид (iNNM) 0 0 0 0 0
  2933 99 50 00 - - - 2,4-ди-трет-бутил-6- (5-хлоробензотiазол-2-iл) фенол 0 0 0 0 0
ех 2933 92 00 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 2933 99 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2934 10 00 00 - сполуки, що мiстять у структурi неконденсований тiазоловий цикл (гiдрований або негiдрований) 0 0 0 0 0
  2934 20 20 00 - - ди(бензотiазол-2-iл)дисульфiд; бензотiазол-2-тiол (меркаптобензотiазол) i його солi 5 5 0 0 0
  2934 20 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2934 30 10 00 - - тiетилперазин (iNN); тiоридазин (iNN) i його солi 6,5 6,5 0 0 0
  2934 30 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2934 91 00 00 - - амiнорекс (iNN), бротiзолам (iNN), клотiазепам (iNN), клоксазолам (iNN), декстроморамiд (iNN), галоксазолам (iNN), кетазолам (iNN), мезокарб (iNN), оксазолам (iNN), пемолiн (iNN), фендиметразин (iNN), фенметразин (iNN) та суфентанiл (iNN); солi цих сполук 0 0 0 0 0
  2934 99 60 00 - - - хлорпротиксен (iNN); теналiдин (iNN) i його тартрати та малеати; фуразолiдон (iNN); 7-амiноцефалоспоранова кислота; солi та складнi ефiри (6R, 7R)-3-ацетоксиметил-7-[(R)-2- формiлокси-2-фенiлацетамiдо]- 8-окси-5-тiа-1-азабiцикло [4.2.0]окт-2-ен-2-карбонової кислоти; 1-[2-(1,3-дiоксан-2-iл)етил]- 2-метилпiридин бромiд 0 0 0 0 0
  2934 99 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
  2935 90 30 00 - 3-{1-[7-(гексадецилсульфо-нiламiно)- 1-Н-iндол-3-iл]-3-оксо-1Н, 3Н-нафто[1,8-cd] пiран-1-iл}-N,N-диметил- 1Н-iндол-7 сульфонамiд; метосулам (iSO) 0 0 0 0 0
  2935 10 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  2935 20 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  2935 30 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  2935 40 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  2935 50 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  2935 90 90 00 - iншi 0 0 0 0 0
  2936 21 00 00 - - вiтамiн А та його похiднi 0 0 0 0 0
  2936 22 00 00 - - вiтамiн В1 та його похiднi 0 0 0 0 0
  2936 23 00 00 - - вiтамiн В2 та його похiднi 0 0 0 0 0
  2936 24 00 00 - - кислота D- або DL-пантотенова (вiтамiн В3 або вiтамiн В5) та її похiднi 0 0 0 0 0
  2936 25 00 00 - - вiтамiн В6 та його похiднi 0 0 0 0 0
  2936 26 00 00 - - вiтамiн В12 та його похiднi 0 0 0 0 0
  2936 27 00 00 - - вiтамiн С та його похiднi 0 0 0 0 0
  2936 28 00 00 - - вiтамiн Е та його похiднi 0 0 0 0 0
  2936 29 00 00 - - iншi вiтамiни та їх похiднi 0 0 0 0 0
  2936 90 00 00 - iншi, включаючи природнi концентрати 0 0 0 0 0
  2937 11 00 00 - - соматотропiн, його похiднi та структурнi аналоги 0 0 0 0 0
  2937 12 00 00 - - iнсулiн та його солi 0 0 0 0 0
  2937 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2937 21 00 00 - - кортизон, гiдрокортизон, преднiзон (дегiдрокортизон) та преднiзолон (дегiдрогiдрокортизон) 0 0 0 0 0
  2937 22 00 00 - - галогенованi похiднi кортикостероїдних гормонiв 0 0 0 0 0
  2937 23 00 00 - - естрогени та прогестини 0 0 0 0 0
  2937 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2937 50 00 00 - простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, їх похiднi та структурнi аналоги 0 0 0 0 0
ех 2937 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  2938 10 00 00 - рутозид (рутин) та його похiднi 0 0 0 0 0
  2938 90 10 00 - - глiкозиди наперстянки 0 0 0 0 0
  2938 90 30 00 - - глiциризинова кислота i глiциризинати 0 0 0 0 0
  2938 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2939 11 00 00 - - концентрати макової соломки; бупренорфiн (iNN), кодеїн, дигiдрокодеїн (iNN), етилморфiн, еторфiн (iNN), героїн, гiдрокодон (iNN), гiдроморфон (iNN), морфiн, нiкоморфiн (iNN), оксикодон (iNN), оксиморфон (iNN), фолкодин (iNN), тебакон (iNN) i тебаїн; солi цих сполук 0 0 0 0 0
  2939 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2939 20 00 00 - алкалоїди, видiленi з кори хiнного дерева та їх похiднi; солi цих сполук 0 0 0 0 0
  2939 30 00 00 - кофеїн та його солi 0 0 0 0 0
  2939 41 00 00 - - ефедрин та його солi 0 0 0 0 0
  2939 42 00 00 - - псевдоефедрин (iNN) та його солi 0 0 0 0 0
  2939 43 00 00 - - катин (iNN) та його солi 0 0 0 0 0
  2939 44 00 00 - - норефедрин та його солi 0 0 0 0 0
  2939 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2939 51 00 00 - - фенетилiн (iNN) та його солi 0 0 0 0 0
  2939 59 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2939 61 00 00 - - ергометрин (iNN) та його солi 0 0 0 0 0
  2939 62 00 00 - - ерготамiн (iNN) та його солi 0 0 0 0 0
  2939 63 00 00 - - лiзергiнова кислота та її солi 0 0 0 0 0
  2939 69 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2939 71 00 00 - - кокаїн, екгонiн, левометамфетамiн, метамфетамiн (iNN), рацемат метамфетамiна; солi, складнi ефiри та iншi їх похiднi 0 0 0 0 0
  2939 79 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2939 80 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2940 00 00 00 Цукри хiмiчно чистi, за винятком цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози; простi ефiри цукрiв, ацеталi цукрiв та складнi ефiри цукрiв, та їх солi, крiм речовин товарних позицiй 2937, 2938 або 2939 6,5 6,5 0 0 0
  2941 10 00 00 - пенiцилiни та їх похiднi, що мають структуру пенiциланової кислоти; солi цих речовин 0 0 0 0 0
  2941 20 30 00 - - дигiдрострепто-мiцин, його солi, складнi ефiри i гiдрати 0 0 0 0 0
  2941 20 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  2941 30 00 00 - тетрациклiни та їх похiднi; солi цих речовин 0 0 0 0 0
  2941 40 00 00 - хлорамфенiкол та його похiднi; солi цих речовин 0 0 0 0 0
  2941 50 00 00 - еритромiцин та його похiднi; солi цих речовин 0 0 0 0 0
  2941 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
  2942 00 00 00 Iншi органiчнi сполуки 0 0 0 0 0
  3001 20 10 00 - - людського походження 0 0 0 0 0
  3001 20 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  3001 90 20 00 - - людського походження 0 0 0 0 0
  3001 90 91 00 - - - гепарин та його солi 0 0 0 0 0
  3001 90 98 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 3002 12 00 00 - - сироватки iмуннi (антисироватки) 0 0 0 0 0
ех 3002 12 00 00 - - - гемоглобiн, глобулiни кровi i сироватковi глобулiни 0 0 0 0 0
ех 3002 11 00 00 - - - - людського походження 0 0 0 0 0
ех 3002 12 00 00 - - - - людського походження 0 0 0 0 0
ех 3002 13 00 00 - - - - людського походження 0 0 0 0 0
ех 3002 14 00 00 - - - - людського походження 0 0 0 0 0
ех 3002 15 00 00 - - - - людського походження 0 0 0 0 0
ех 3002 19 00 00 - - - - людського походження 0 0 0 0 0
ех 3002 11 00 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 3002 12 00 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 3002 13 00 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 3002 14 00 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 3002 15 00 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
ех 3002 19 00 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
  3002 20 00 00 - вакцини для людей 0 0 0 0 0
  3002 30 00 00 - вакцини ветеринарнi 0 0 0 0 0
  3002 90 10 00 - - кров людей 0 0 0 0 0
  3002 90 30 00 - - кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного застосування 0 0 0 0 0
  3002 90 50 00 - - культури мiкроорганiзмiв 0 0 0 0 0
  3002 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  3003 10 00 00 - що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або стрептомiцини або їх похiднi 0 0 0 0 0
  3003 20 00 00 - що мiстять iншi антибiотики 0 0 0 0 0
  3003 31 00 00 - - що мiстять iнсулiн 0 0 0 0 0
  3003 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
  3003 41 00 00 - що мiстять алкалоїди або їх похiднi, але не мiстять гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або антибiотикiв 0 0 0 0 0
  3003 42 00 00 - що мiстять алкалоїди або їх похiднi, але не мiстять гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або антибiотикiв 0 0 0 0 0
  3003 43 00 00 - що мiстять алкалоїди або їх похiднi, але не мiстять гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або антибiотикiв 0 0 0 0 0
  3003 49 00 00 - що мiстять алкалоїди або їх похiднi, але не мiстять гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або антибiотикiв 0 0 0 0 0
  3003 90 00 10 - - фiтин (phytine) 0 0 0 0 0
ех 3003 60 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
ех 3003 90 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0
  3004 10 00 00 - що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або iз вмiстом стрептомiцинiв або їх похiдних 0 0 0 0 0
  3004 20 00 00 - що мiстять iншi антибiотики 0 0 0 0 0
  3004 31 00 00 - - що мiстять iнсулiн 0 0 0 0 0
  3004 32 00 00 - - що мiстять гормони кори надниркової залози, їх похiднi або структурнi аналоги 0 0 0 0 0