КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 13 грудня 2001 р. N 1648


Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Вiдповiдно до Закону України "Про Митний тариф України" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України А. КIНАХ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 грудня 2001 р. N 1648

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У Положеннi про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 323 (з наступними змiнами):

     1) у абзацi другому пункту 2 слова i цифри "ТН ЗЕД 220429210 - 220429900, 220430990, 220810900, 220820900" замiнити словами i цифрами "УКТ ЗЕД 2204 29 12 00 - 2204 29 99 00, 2204 30 96 00, 2204 30 98 00, 2106 90 20 00, 2208 20 40 00, 2208 20 62 00, 2208 20 64 00, 2208 20 86 00, 2208 20 87 00, 2208 20 89 00";

     2) додатки 1 i 2 до Положення викласти в такiй редакцiї:

"Додаток 1
до Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 323
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на експорт яких не поширюється дiя Положення

     1. Вiдходи та брухт чорних металiв - товарнi позицiї 7204 10 00 00, 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 30 00 00, 7204 41, 7204 49 згiдно з УКТ ЗЕД.

     2. Вiдходи та брухт кольорових металiв, iнших недорогоцiнних металiв та виробiв з них - товарнi позицiї 7404 00, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8101 91 90 00, 8102 91 90 00, 8103 10 90 00, 8104 20 00 00, 8105 10 90 00, 8106 00 10 00 (тiльки вiдходи та брухт вiсмуту), 8107 10 10 00, 8107 10 90 00 (тiльки вiдходи та брухт кадмiю), 8108 10 90 00 (тiльки вiдходи та брухт титану), 8109 10 90 00, 8110 00 19 00, 8111 00 19 00, 8112 11 (тiльки вiдходи та брухт берилiю), 8112 20 39 00, 8112 30 20 00, 8112 30 40 00 (тiльки вiдходи та брухт германiю), 8112 40 19 00, 8112 91 39 00, 8113 00 20 00, 8113 00 40 00 (тiльки вiдходи та брухт металокерамiки та виробiв з неї) згiдно з УКТ ЗЕД.

 

Додаток 2
до Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 323
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на iмпорт яких не поширюється дiя Положення

     1. Товари сiльського господарства та харчової промисловостi 1 - 24 груп за кодами згiдно з УКТ ЗЕД, крiм товарiв за кодами 2204 29 12 00 - 2204 29 99 00, 2204 30 96 00, 2204 30 98 00, 2106 90 20 00, 2208 20 40 00, 2208 20 62 00, 2208 20 64 00, 2208 20 86 00, 2208 20 87 00, 2208 20 89 00, якi використовуються як сировина для виробництва винно-коньячної продукцiї i не призначенi для реалiзацiї споживачам.

     2. Товари легкої промисловостi:

Код товару згiдно з
УКТ ЗЕД
Опис товару згiдно з УКТ ЗЕД
4304 00 00 00 Хутро штучне i вироби з нього
5701 Вузликовi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi чи необробленi
5702 Тканi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, неголкопрошивнi i нефлокованi, обробленi чи необробленi, включаючи "килим", "сумах", "кермани" й аналогiчнi килими ручної роботи
5703 Тафтинговi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi чи необробленi
6001 Полотно ворсове (в тому числi з довгим ворсом) i махрове полотно, трикотажне машинного та ручного в'язання
  Iнше трикотажне полотно машинного та ручного в'язання:
  iнше полотно основов'язане (включаючи полотно, виготовлене на галуннов'язальних верстатах):
6002 41 00 00 з вовни або тонкого волосу тварин
  з бавовняної пряжi:
6002 42 10 00 сурове або вiдбiлене
6002 42 30 00 фарбоване
6002 42 90 00 надруковане
  Костюми, комплекти, жакети, плаття, спiдницi, спiдницi-брюки, брюки, комбiнезони з нагрудниками i лямками, бриджi та шорти (крiм купальникiв) трикотажнi для жiнок i дiвчаток:
  костюми:
6104 11 00 00 з вовни або тонкого волосу тварин
6104 12 00 00 з бавовни
  комплекти:
6104 21 00 00 з вовни або тонкого волосу тварин
6104 22 00 00 з бавовни
  жакети та блейзери:
6104 31 00 00 з вовни або тонкого волосу тварин
6104 32 00 00 з бавовни
  плаття:
6104 41 00 00 з вовни або тонкого волосу тварин
6104 42 00 00 з бавовни
  спiдницi та спiдницi-брюки:
6104 51 00 00 з вовни або тонкого волосу тварин
6104 52 00 00 з бавовни
  брюки, комбiнезони з нагрудниками i лямками, бриджi та шорти:
  з вовни або тонкого волосу тварин:
6104 61 10 00 брюки та бриджi
  з бавовни:
6104 62 10 00 брюки та бриджi
  Сорочки трикотажнi для чоловiкiв i хлопчикiв:
6105 10 00 00 з бавовни
  Блузки, сорочки та батники трикотажнi для жiнок i дiвчаток:
6106 10 00 00 з бавовни
  Бiлизна нижня для чоловiкiв i хлопчикiв, трикотажна, включаючи пiжами, купальнi та домашнi халати i подiбнi вироби:
  труси та кальсони
6107 11 00 00 з бавовни
  нiчнi сорочки та пiжами:
6107 22 00 00 з хiмiчних ниток
  iншi:
6107 91 10 00
6107 91 90 00
з бавовни
  Бiлизна нижня для жiнок i дiвчаток трикотажна, включаючи пiжами, пеньюари, купальнi та домашнi халати i подiбнi вироби:
  комбiнацiї та нижнi спiдницi:
  з iнших текстильних матерiалiв
6108 19 10 00 з бавовни
  труси та панталони:
6108 21 00 00 з бавовни
  нiчнi сорочки та пiжами:
  з бавовни:
6108 31 10 00 нiчнi сорочки
6108 31 90 00 пiжами
  iншi:
6108 91 10 00
6108 91 90 00
з бавовни
  Майки, фуфайки та аналогiчнi вироби трикотажнi:
6109 10 00 00 з бавовни
  з iнших текстильних матерiалiв:
6109 90 10 00 з вовни або тонкого волосу тварин
  Светри, пуловери, джемпери, жилети та аналогiчнi вироби трикотажнi:
  з вовни або тонкого волосу тварин:
  iншi
  для чоловiкiв i хлопчикiв:
6110 10 31 00 з вовни
6110 10 35 00
6110 10 38 00
з тонкого волосу тварин
  для жiнок i дiвчаток:
6110 10 91 00 з вовни
6110 10 95 00
6110 10 98 00
з тонкого волосу тварин
  з бавовни:
6110 20 10 00 легкi джемпери i пуловери тонкi з м'яким або високим комiром
  Костюми спортивнi, лижнi та купальнi трикотажнi:
  костюми спортивнi:
6112 11 00 00 з бавовни
6201 Пальта, включаючи плащi з капюшоном, куртки теплi (включаючи лижнi), вiтрiвки, штормiвки та iнший верхнiй одяг для чоловiкiв i хлопчикiв, крiм виробiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 6203
6202 Пальта, включаючи плащi з капюшоном, куртки теплi (включаючи лижнi), вiтрiвки, штормiвки та iнший верхнiй одяг для жiнок i дiвчаток, крiм виробiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 6204
6205 Сорочки для чоловiкiв i хлопчикiв
6206 Блузки, сорочки та батники для жiнок i дiвчаток
6209 Дитячий одяг та речi до нього
6302 Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна
6403
(крiм
6403 20 00 00
6403 59 50 00
6403 99 50 00)
Взуття на пiдошвi з гуми, полiмерного матерiалу, натуральної або штучної шкiри iз шкiряним верхом
6404
(крiм
6404 20 10 00)
Взуття на пiдошвi з гуми, полiмерного матерiалу, натуральної або штучної шкiри з верхом iз текстильних матерiалiв
6405
(крiм
6405 20 91 00)
Iнше взуття
6503 00 Капелюхи та iншi головнi убори фетровi, виготовленi з капелюхових напiвфабрикатiв або плоских заготовок, класифiкованих у товарнiй позицiї 65.01, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення
6504 00 00 00 Капелюхи та iншi головнi убори, плетенi або виготовленi шляхом з'єднання смужок з рiзних матерiалiв, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення
6505 Капелюхи та iншi головнi убори трикотажнi, з мереживного полотна, фетру та iнших текстильних матерiалiв, виготовлених з одного куска (але не iз смужок), з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення; сiтки для волосся з будь-якого матерiалу з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення".

 

     2. Додаток до Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв, що використовуються або можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1995 р. N 563 (ЗП України, 1995 р., N 11, ст. 261; Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 24, ст. 1107; 2001 р., N 10, ст. 406), викласти у такiй редакцiї:

"Додаток
до Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв, що використовуються або можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1995 р. N 563
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

СПИСОК
товарiв, що використовуються або можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї

Номер позицiї Найменування Код товару згiдно з
УКТ ЗЕД
  КАТЕГОРIЯ I  
1. ЗАКIНЧЕНI СИСТЕМИ ДОСТАВКИ  
1.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
1.A.1.
[9A004, 9A104 або ML4.a]
Закiнченi ракетнi системи (включаючи балiстичнi ракети, ракети-носiї космiчних апаратiв та дослiдницькi ракети), що мають можливiсть доставляти не менш як 500 кг корисного навантаження на вiдстань не менш як 300 км 8802 60 00 00
з 9306 90
Примiтки. 1. До наведених у цьому Списку товарiв, експорт яких здiйснюється виключно з метою вiйськового використання, додатково застосовуються вимоги порядку експортного контролю, установленого для товарiв вiйськового призначення.
2. Коди товарiв згiдно з УКТ ЗЕД наводяться у Списку довiдково. Головною ознакою для прийняття рiшення щодо надання дозволу є вiдповiднiсть заявленого до митного оформлення товару найменуванню та опису вiдповiдного товару, що наведенi у цьому Списку.
3. У позицiї 1.A.1 i далi за текстом у графi "номер позицiї" (у квадратних дужках) наводяться коди товарiв за системою їх класифiкацiї державами - учасницями Європейського Союзу
1.A.2.
[ML10.d]
Закiнченi атмосфернi безпiлотнi лiтальнi апарати (включаючи крилатi ракети, радiокерованi лiтаки-мiшенi та радiокерованi розвiдувальнi лiтаки), що мають можливiсть доставляти не менш як 500 кг корисного навантаження на вiдстань не менш як 300 км 8802 20 -
8802 40
з 9306 90
1.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
1.B.1.
[9B116 або ML18.a]
"Виробничi потужностi", спецiально призначенi для систем, зазначених у позицiї 1.A  
1.C. МАТЕРIАЛИ  
  Вiдсутнi  
1.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
1.D.1.
[9D001, 9D002, 9D101 або ML21]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" "виробничих потужностей", зазначених у позицiї 1.B з 8524
1.D.2.
[9D001, 9D002, 9D103 або ML21]
"Програмне забезпечення", яке координує функцiонування бiльше нiж однiєї пiдсистеми, спецiально призначене або модифiковане для "використання" в системах, зазначених у позицiї 1.A з 8524
1.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
1.E.1.
[9E001, 9E002, 9E101, 9E102 або ML18.c, ML18.d, ML22]
"Технологiя", вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї, для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання чи "програмного забезпечення ", зазначених у позицiях 1.A, 1.B або 1.D з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
2. ЗАКIНЧЕНI ПIДСИСТЕМИ, ПРИДАТНI ДО ВИКОРИСТАННЯ В ЗАКIНЧЕНИХ СИСТЕМАХ ДОСТАВКИ  
2.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
2.A.1. Нижчезазначенi закiнченi пiдсистеми, придатнi до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A: з 8803
з 9306 90
2A.1.a.
[9A119 або ML4.a, ML10.d]
Окремi ступенi ракет, придатнi для використання в системах, зазначених у позицiї 1.A; з 8803 90
з 9306 90
2.A.1.b.
[9A116, або ML4.a, ML10.d]
Головнi частини та корисне навантаження, що повертаються (боєголовки ракет або бойовi частини безпiлотних лiтальних апаратiв), i призначене або модифiковане для них обладнання, вузли та елементи, придатнi для використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, крiм спроектованих для використання як небойовi кориснi навантаження за наявностi умов, зазначених у наведенiй нижче примiтцi,
у тому числi:
8803 90 99 00
з 9306 90
1. Обтiчники та екрани (чохли), корпуси головних частин, боєголовок i ракет та компоненти для них, виготовленi з керамiчних або абляцiйних матерiалiв, у тому числi:
обтiчники та екрани (чохли) головних частин i боєголовок ракет та безпiлотних лiтальних апаратiв, що скидаються, з матерiалiв на основi органiчних матриць (полiамiду, полiiмiду, полiбутилентерефталату, полiкарбонату, фенолформальдегiду);
обтiчники головних частин (боєголовок) ракет i безпiлотних лiтальних апаратiв з матерiалiв на основi металевих матриць (магнiєвих та титанових сплавiв);
екрани (чохли), що скидаються, головних частин (боєголовок) ракет та безпiлотних лiтальних апаратiв на основi кремнеземних або кварцових ниток;
екрани (чохли), що скидаються, головних частин (боєголовок) ракет та безпiлотних лiтальних апаратiв з вуглець-кремнiйових композитних матерiалiв, що здатнi працювати при температурах вiд 1900 до 3800° K, на основi карбiдiв бору, кремнiю, титану, цирконiю, гафнiю;
корпуси боєголовок ракет, уключаючи наконечники, екрани (чохли), у тому числi тi, що скидаються, з композитних "вуглець-вуглецевих" матерiалiв;
корпуси головних частин, боєголовок та корпуси ракет i безпiлотних лiтальних апаратiв з теплозахисними та багатофункцiональними покриттями, що мiстять полiiзобутилен, фторопласти, бор, кристали карбiду кремнiю та окис алюмiнiю;
теплоiзолювальнi та багатофункцiональнi екрани iз склотканин, виготовлених iз скловолокна, що мiстить до 50 вiдсоткiв (за вагою) у сумiшi або будь-якого з таких важких елементiв: неодиму, празеодиму, лантану, церiю, диспрозiю, iтербiю;
корпуси головних частин, боєголовок, обтiчники ракет та безпiлотних лiтальних апаратiв з радiопоглинальними покриттями
8803 90 99 00
з 9306 90
2. Корпуси головних частин, боєголовок ракет та безпiлотних лiтальних апаратiв з теплопоглиначами i компоненти для них, виготовленi з легких, жаростiйких матерiалiв, у тому числi виготовленi на основi:
графiтiв (пiрографiтiв), силiцiйованих графiтiв, а також графiтiв, легованих тугоплавкими металами (берилiєм, вольфрамом, нiобiєм, молiбденом)
8803 90 99 00
з 9306 90
3. Електронне обладнання, спецiально призначене для головних частин та корисних навантажень, що повертаються; 8803 90 99 00
8803 90 91 00
з 9306 90
2.A.1.c.
[9A005, 9A007, 9A105.a, 9A106.a, 9A106.b або ML4.b, ML10.d]
Рiдиннi або твердопаливнi ракетнi двигуни, придатнi для використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, що мають загальний iмпульс 1,1 х 106 Н·с (2,5 х 105 фунт·с чи ~113,4 т·с) або бiльше; 8412 10 90 00
Примiтка. Рiдиннi ракетнi апогейнi двигуни, зазначенi в позицiї 2.A.1.c, призначенi або модифiкованi для використання на супутниках, можуть бути вiднесенi до категорiї II, якщо пiдсистема експортується для кiнцевого використання i в кiлькiсних обмеженнях, якi виключають можливiсть її кiнцевого використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, у разi коли мають мiсце всi такi параметри:
a) дiаметр розтруба форсунки 20 мм або менше;
b) тиск у камерi згоряння 15 бар або менше
2.A.1.d.
[7A003, 7A117 або ML4.b, ML10.d]
"Комплекси наведення", придатнi для використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, якi спроможнi забезпечити точнiсть доставки корисного навантаження 3,33 вiдсотка чи менше вiд дальностi (наприклад, кругове iмовiрне вiдхилення (КIВ) 10 км або менше на вiдстань 300 км), крiм призначених для ракет з дальнiстю до 300 км або пiлотованих лiтальних апаратiв, та за наявностi умов, зазначених у наведенiй нижче примiтцi; 8803 90 99 00
8803 90 99 00
з 9306 90
Технiчнi примiтки. 1. "Комплекс наведення" поєднує процес вимiрювання i обчислення положення i швидкостi (тобто наведення) засобу доставки з процесом обчислення i надання системам керування польоту засобу доставки команд з метою коригування траєкторiї.
2. Кругове iмовiрне вiдхилення - КIВ (коло рiвної iмовiрностi) є вимiром точностi та являє собою радiус кола, центром якого є цiль та при позначенiй дальностi на яке припадає 50 вiдсоткiв корисного навантаження
2.A.1.e.
[9A008.d, 9A106.c, 9A108.c або ML4.b, ML10.d]
Пiдсистеми керування вектором тяги, що придатнi для використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, крiм призначених для ракетних систем, для яких параметр дальнiсть/корисне навантаження не перевищує можливостей систем, зазначених у позицiї 1.A, та за наявностi умов, зазначених у наведенiй нижче примiтцi; 8412 90 30 00
Технiчна примiтка. Позицiя 2.A.1.e охоплює такi методи змiни напрямку вектора тяги:
a) застосування сопла змiнної геометрiї;
b) впорскування рiдини або вторинного газу в сопло;
c) поворот двигуна або сопла;
d) вiдхилення потоку вихiдного газового струменя (газовими кермами або зондами);
e) використання тягових щиткiв (тримерiв)
2.A.1.f.
[ML4.b, ML5.a]
Засоби поразки або вибуховi пристрої боєголовок ракет, а також механiзми забезпечення безпеки, зведення, пiдриву вибухових пристроїв головних частин (боєголовок) ракет та безпiлотних лiтальних апаратiв, що придатнi для використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, крiм тих, що призначенi для систем, не зазначених у позицiї 1.A, та за наявностi умов, зазначених у наведенiй нижче примiтцi 8803 90 99 00
з 9306 90
Примiтка. Як виняток, вироби, зазначенi в позицiях 2.A.1.b, 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.1.e та 2.A.1.f, можуть бути вiднесенi до категорiї II, якщо пiдсистема експортується для кiнцевого використання i в кiлькiсних обмеженнях, якi виключають можливiсть її кiнцевого використання в системах, зазначених у позицiї 1.A
2.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
2.B.1.
[7B103, 9B116 або ML18.a]
"Виробничi потужностi", спецiально призначенi для пiдсистем, зазначених у позицiї 2.A з 8424, 8456,
2.B.2.
[7B003, 9B115 або ML18.a]
"Виробниче обладнання", спецiально призначене для пiдсистем, зазначених у позицiї 2.A з 8424, 8456, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8464, 8465, 8515, 8479, 8537, 9031
2.C. МАТЕРIАЛИ  
  Вiдсутнi  
2.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
2.D.1.
[7D001, 7D101, 9D001, 9D002, 9D101 або ML21]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" "виробничих потужностей", зазначених у позицiї 2.B.1 з 8524
2.D.2.
[9D001, 9D002, 9D103 або ML21]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" ракетних двигунiв, зазначених у позицiї 2.A.1.c з 8524
2.D.3.
[7D001, 7D002, 7D101, 7D103 або ML21]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" "комплексiв наведення", зазначених у позицiї 2.A.1.d з 8524
Примiтка. Позицiя 2.D.3 охоплює "програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для пiдвищення технiчних характеристик "комплексiв наведення", з метою досягнення або перевищення точностi, зазначеної у позицiї 2.A.1.d
2.D.4.
[9D001, 9D002, 9D103 або ML21]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" пiдсистем або обладнання, зазначених у позицiї 2.A.1.b.3 з 8524
2.D.5.
[9D001, 9D002, 9D103 або ML21]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" систем, зазначених у позицiї 2.A.1.e з 8524
2.D.6.
[ML21]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" систем, зазначених у позицiї 2.A.1.f з 8524
Примiтка. Якщо "програмне забезпечення", яке контролюється за позицiями 2.D.2 - 2.D.6, експортується для кiнцевого використання, що виключає можливiсть його використання в пiдсистемах, зазначених у позицiї 2.A, воно може бути вiднесене до категорiї II, у тому числi:
1) за позицiєю 2.D.2, якщо воно спецiально призначене або модифiковане для рiдинних апогейних ракетних двигунiв, призначених або модифiкованих для використання на супутниках, як зазначено в примiтцi до позицiї 2.A.1.c;
2) за позицiєю 2.D.3, якщо воно призначене для ракет з дальнiстю дiї менше нiж 300 км або пiлотованих лiтакiв;
3) за позицiєю 2.D.4, якщо воно спецiально призначене або модифiковане для головних частин та корисних навантажень, що повертаються, призначених для використання як небойовi кориснi навантаження;
4) за позицiєю 2.D.5, якщо воно призначене для ракетних систем, якi не збiльшують параметр дальнiсть/корисне навантаження систем, зазначених у позицiї 1.A;
5) за позицiєю 2.D.6, якщо воно призначене для систем iнших нiж тi, що зазначенi у позицiї 1.A
2.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
2.E.1.
[7E001, 7E002, 7E003, 7E101, 9E001, 9E002, 9E101, 9E102 або ML18.c, ML18.d, ML22]
"Технологiя" вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", зазначених у позицiях 2.A, 2.B або 2.D з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
  КАТЕГОРIЯ II  
3. КОМПОНЕНТИ ДВИГУНIВ ТА ОБЛАДНАННЯ  
3.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
3.A.1.
[9A001.a - 9A001.c, 9A101 або ML10.c]
Легковагi турбореактивнi i турбовентиляторнi двигуни (включаючи двигуни змiнного циклу), придатнi до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, що мають невеликi розмiри та високу ефективнiсть, а саме: 8411 11 90 00
3.A.1.a. Двигуни, якi мають обидвi такi характеристики:
1) максимальна тяга бiльше нiж 1000 Н (досягнута незмонтованим двигуном), крiм двигунiв, якi сертифiкованi для цивiльного призначення i мають максимальну тягу бiльше нiж 8890 Н (досягнуту незмонтованим двигуном);
2) питома витрата палива не бiльш як 0,13 кг/Н/год. (для Н = 0 за стандартних атмосферних умов);
8411 11 90 00
3.A.1.b. Двигуни, призначенi або модифiкованi для систем, зазначених у позицiї 1.A, незалежно вiд тяги або питомої витрати палива 8411 11 90 00
Примiтка. Двигуни, зазначенi у позицiї 3.A.1, можуть експортуватися як частина пiлотованого лiтального апарата або в кiлькостях, необхiдних для замiни частин пiлотованого лiтального апарата
3.A.2.
[9A005, 9A006, 9A011, 9A111, 9A118 або ML10.c]
Прямоточнi повiтряно-реактивнi двигуни, повiтряно-реактивнi пульсуючi двигуни, двигуни з комбiнацiйним циклом, включаючи пристрої для регулювання швидкостi згоряння, i спецiально призначенi для них вузли, придатнi до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A 8412 10 90 00
3.A.3.
[9A006.e,h, 9A008.a - 9A008.c, 9A106.a,b, 9A108.a,b]
Корпуси ракетних двигунiв, компоненти "iзоляцiї" та сопла для них, придатнi до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A 8412 90 30 00
8803 90 99 00
з 9306 90
Технiчна примiтка. У позицiї 3.A.3 "iзоляцiя" розумiється як елемент ракетного двигуна, тобто його корпусу, вхiдної частини сопла, дiафрагм, включаючи вулканiзованi або напiввулканiзованi гумовi опорнi елементи, що мiстять теплоiзоляцiйнi або вогнетривкi матерiали. Вона може бути також об'єднана башмаками або щитками для зняття напруг
Примiтка. Згiдно з позицiєю 3.C.2 для iзоляцiйного матерiалу в об'ємнiй або листовiй формi
3.A.4.
[9A117]
Механiзми введення, роздiлення та промiжнi ступенi таких механiзмiв, придатнi до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A з 8803 90
8803 90 99 00
з 9306 90
3.A.5.
[9A006.d - 9A006.g, 9A106.d,f]
Системи регулювання витрати рiдкого i гелiоподiбного ракетного палива (включаючи окислювачi) i спецiально призначенi для них компоненти, придатнi до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, призначенi або модифiкованi для роботи у вiбрацiйному середовищi з перевантаженням 10 g (середньоквадратичне значення) у смузi частот вiд 20 до 2000 Гц з 9026 10
з 9026 90
з 9032 81
з 9032 89
з 9032 90
Примiтка 1. До сервоклапанiв та насосiв за позицiєю 3.A.5 належать:
a) сервоклапани, розрахованi на витрату 24 л/хв. або бiльше при абсолютному тиску 7000 кПа (~70 атм.) або бiльше i з швидкiстю реакцiї силового приводу менше нiж 100 мс;
b) насоси для рiдкого ракетного палива з числом обертiв вала 8000 об./хв. або бiльше чи з тиском на виходi 7000 кПа (~70 атм.) або бiльше
Примiтка 2. Системи i компоненти, зазначенi у позицiї 3.A.5, можуть експортуватися як частина супутника
3.A.6.
[9A009, 9A109]
Гiбриднi ракетнi двигуни i спецiально призначенi для них компоненти, придатнi до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A 8412 10 90 00
8412 90 30 00
3.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
3.B.1.
[9B116]
"Виробничi потужностi", спецiально призначенi для обладнання або матерiалiв, зазначених у позицiях 3.A чи 3.C з 8424, 8456, 8458, 8459, 8460, 8461
3.B.2.
[9A115]
"Виробниче обладнання", спецiально призначене для обладнання або матерiалiв, зазначених у позицiях 3.A чи 3.C з 8424, 8456, 8458, 8459, 8460, 8461
3.B.3.
[2A009, 2A109]
Установки для формування потоку i спецiально призначенi компоненти для них, якi: з 8463
3.B.3.a. Згiдно з технiчними характеристиками виробника можуть бути обладнанi вузлами числового програмного керування або комп'ютерного контролю, навiть якщо на час поставки вони не були обладнанi такими вузлами; та з 8463
3.B.3.b. Мають бiльше нiж двi осi, якi водночас можуть бути скоординованi для контурного керування з 8463
Технiчна примiтка. Установки, якi об'єднують функцiї формування власного обертання i формування потоку, для цiлей цього пункту розглядаються як установки для формування потоку
Примiтка. Ця позицiя не включає установки, якi не придатнi до використання у "виробництвi" вузлiв ракетних двигунiв i обладнання (корпусiв двигунiв) для систем, зазначених у позицiї 1.A
3.C. МАТЕРIАЛИ  
3.C.1.
[9A008.a]
"Внутрiшня укладка", придатна до використання в корпусах ракетних двигунiв у системах, зазначених у позицiї 1.A з 8412
з 8803
з 9306 90
Технiчна примiтка. У позицiї 3.C.1 "внутрiшня укладка" розумiється як зв'язуюча поверхня мiж твердим ракетним паливом i корпусом двигуна або iзоляцiйна пiдкладка, яка являє собою сумiш з вогнестiйких або iзоляцiйних матерiалiв на рiдиннополiмернiй основi, наприклад, наповнений вуглецем НТРВ або iнший полiмер з доданими затвердниками, який розпилюється або рiвномiрно наноситься на внутрiшню поверхню корпусу
3.C.2.
[9A008.a]
"Iзоляцiйний матерiал" в об'ємнiй формi, придатний до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A 4005 99 00 00
8412 10 90 00
з 8803 90
з 9306 90
Технiчна примiтка. У позицiї 3.C.2 "iзоляцiя" розумiється як елемент ракетного двигуна, тобто його корпусу, вхiдної частини сопла, дiафрагм, включаючи вулканiзованi або напiввулканiзованi гумовi опорнi елементи, що мiстить теплоiзоляцiйнi або вогнетривкi матерiали. Вона може бути також об'єднана башмаками або щитками для зняття напруг, зазначеними у позицiї 3.A.3
3.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
3.D.1.
[2D001, 2D101, 9A001, 9D002, 9D101]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" "виробничих потужностей" та установок для формування потоку, зазначених у позицiях 3.B.1 або 3.B.3 з 8524
3.D.2.
[9D002]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" обладнання, зазначеного у позицiях 3.A.1, 3.A.2, 3.A.4, 3.A.5 або 3.A.6 з 8524
Примiтки. 1. "Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" двигунiв, зазначених у позицiї 3.A.1, може експортуватися як частина пiлотованого лiтального апарата або як замiнне "програмне забезпечення" для них.
2. "Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" систем регулювання витрати ракетного палива, зазначених у позицiї 3.A.5, може експортуватися як частина супутника або як замiнне "програмне забезпечення" для них
3.D.3.
[9D001, 9D103]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "розробки" обладнання, зазначеного у позицiях 3.A.2, 3.A.3 або 3.A.4 з 8524
3.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
3.E.1.
[2E001, 2E002, 9E001, 9E002, 9E101, 9E102 або ML18.c,d, ML22]
"Технологiя" вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї для "розробки" або "використання" обладнання, матерiалiв або "програмного забезпечення", зазначених у позицiях 3.A, 3.B, 3.C або 3.D з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
4. РАКЕТНЕ ПАЛИВО ТА ЙОГО ХIМIЧНI СКЛАДОВI ЕЛЕМЕНТИ  
4.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
 

Вiдсутнi

 
4.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
  Вiдсутнi  
4.C МАТЕРIАЛИ  
4.C.1.
[ML8.a, ML8.b.8]
Сумiшеве (композитне) ракетне паливо та сумiшеве модифiковане двобазове ракетне паливо 3602 00 00
9306 90 10 00
4.C.2. Компоненти ракетного палива, а саме:  
4.C.2.a.
[ML8.a2.b18]
Гiдразин з концентрацiєю бiльше нiж 70 вiдсоткiв та його похiднi, включаючи монометилгiдразин (ММГ); 2825 10 00 00
4.C.2.b.
[ML8.a2.b18]
Несиметричний диметилгiдразин (НДМГ); 2928 00
4.C.2.c.
[1C111a.1 або ML8.a.1]
Алюмiнiєвий порошок з чистотою 97 вiдсоткiв за вагою i бiльше iз сферичними частинками дiаметром 200 х 10-6 м (200 мкм) або менше, якщо щонайменше 10 вiдсоткiв загальної ваги становлять частинки розмiром менше нiж 63 мкм, вiдповiдно до стандарту ISO 2591:1988 або його нацiональних еквiвалентiв; 7603 10 00 00
Технiчна примiтка. Розмiр частинок 63 мкм (ISO R-565) вiдповiдає 250 меш (метод Тайлера) або 230 меш (ASTM стандарт E-11)
4.C.2.d.
[1C011.a,b, 1C111.a.2.a,b,c,d,e або ML8.a.2a,b]
Цирконiй, берилiй, магнiй та їх сплави у виглядi частинок розмiром менше нiж 60 х 10-6 м (60 мкм), що мають сферичну, розпорошену, сфероїдну, лускату форму або форму гранул, якi мiстять у собi 97 вiдсоткiв за вагою або бiльше будь-якого iз зазначених металiв; 8109 90 00 00
8112 19 00 00
8104 90 00 00
Технiчна примiтка. Природний вмiст гафнiю в цирконiї (звичайно вiд 2 до 7 вiдсоткiв) ураховується разом iз цирконiєм
4.C.2.e. Бор та його сплави у виглядi частинок розмiром менше нiж 60 х 10-6 м (60 мкм), що мають сферичну, розпорошену, сфероїдну, лускату форму або форму гранул, з чистотою 85 вiдсоткiв за вагою або бiльше; 2804 50 10 00
4.C.2.f.
[ML8.b]
Високоенергетичнi матерiали, такi як борсуспензiї з питомою теплотворною здатнiстю 40 х 106 Дж/кг або вище 2901 10 10 00
2902 19 91 00
2902 19 99 00
2902 42 00 00
4.C.3.
[ML8.a2.b.3]
Окислювачi/компоненти палива, а саме:  
  перхлорати, хлорати та хромати у сумiшi з металевою пудрою або iншими високоенергетичними компонентами палива 2829 19 00 00
з 2829 90
2841 50 00 00
4.C.4. Окислювачi, а саме:  
4.C.4.a.
[1C111.a.3.a, 1C111.a.3.b, 1C111.a.3.c, ML8.d.3, ML8.a.2.b.5]
Рiдкi окислювачi, а саме:  
  1) триокис азоту (азотистий ангiдрид, динiтроген триоксид); 2811 29 30 00
  2) двоокис азоту / чотирьохокис азоту (азотний дiоксид / азотний тетроксид); 2811 29 30 00
  3) п'ятиокис азоту (азотний ангiдрид, динiтроген пентоксид); 2811 29 30 00
  4) iнгiбiрована червона димляча азотна кислота (IRFNA); 2808 00 00 00
  5) сполуки, що мiстять у собi фтор та один або бiльше iнших галогенiв, кисень або азот; з 2826
4.C.4.b.
[ML8.a.2.b.19
ML8.a.2.b.32,
ML8.a2.b.7,b.20]
Твердi окислювачi, а саме:  
  1) перхлорат амонiю; 2829 90 10 00
  2) динiтроамiд амонiю (ADN); 2851 00 50 00
2851 00 80 00
  3) нiтрамiни (циклотетраметилен-тетранiтрамiн (HMX); циклотриметилен-тринiтрамiн (RDX) 2933 69 20 00
2933 69 30 00
2933 69 80 00
2933 69 10 00
3602 00 00
4.C.5. Полiмернi компоненти палива, а саме:  
4.C.5.a.
[1C111.b.1]
Полiбутадiєн з карбоксильними кiнцевими групами (CTPB); 4002 20 00 00
4.C.5.b.
[1C111.b.2 або ML8.e.18]
Полiбутадiєн з гiдроксильними кiнцевими групами (HTPB); 4002 20 00 00
4.C.5.c.
[ML8.e.16]
Глiцидилазид (GAP); 2929 90 00 00
4.C.5.d.
[1C111.b.3]
Полiбутадiєнакрилова кислота (PBAA); 4002 20 00 00
4.C.5.e.
[1C111.b.4]
Полiбутадiєннiтрилакрилова кислота (PBAN) 4002 59 00 00
4.C.6. Iншi добавки до палива i речовини, а саме:  
4.C.6.a. Зв'язуючi речовини, а саме:  
[ML8.e.36, 1) трис (1-(2-метил) азиридинiл) фосфiноксид (MAPO); 2931 00 95
ML8.e.28, 2) тримезол 1 (2-етил) азиридин (HX-868, BITA); 3908 90 00 00
ML8.e.34, 3) тепанол (HX-878), продукт реакцiї тетраетиленпентамiну, акрилонiтрилу та глiцидолу; 2910 00 00 00
ML8.e.33, 4) тепан (HX-879), продукт реакцiї тетраетиленпентамiну та акрилонiтрилу; 2921 29 00 00
ML8.e.28] 5) багатофункцiональнi азиридиновi амiди з iзофталевою, тримезиновою, iзоцiануриновою або триметилжировою основою, якi також мають 2-метилову або 2-етилову азиридинову групу (HX-752, HX-874 i HX-877); 3908 90 00 00
4.C.6.b.
[ML8.e.35]
Iнгiбiруючi речовини та каталiзатори, а саме: трифенiл вiсмуту (TPB); 2931 00 95
4.C.6.c. Модифiкатори швидкостi горiння, а саме:  
[ML8.e.11, 1) катоцен; 2931 00 95
ML8.e.11, 2) N-бутил-фероцен; 2931 00 95
1C111.c.1, або 3) бутацен; 2931 00 95
ML8.e.11, 4) iншi похiднi фероцену; 2931 00 95
1C111.c.6 або 5) карборани, декарборани, пентаборани та їх похiднi; 2849 90 10 00

ML8.e.11, ML8.a.2.b.6]

 

2850 00 90 00

4.C.6.d. Нiтратнi складнi ефiри та нiтратопластифiкатори, а саме: 2850 00 90 00
[1C111.c.2, 1) динiтраттриетиленглiколь (TEGDN);  
1C111.c.4, 2) триметилолетантринiтрат (TMETN);  
ML8.e.10, 3) 1,2,4-бутанотриолтринiтрат (BTTN);  
1C111.c.5] 4) динiтратдiетиленглiколь (DEGDN);  
4.C.6.e. Стабiлiзатори, а саме:  
[1C111.c.3 1) 2-нiтродифенiламiн; 2921 44 00 00
ML8.e.25] 2) N-метил-пара-нiтроанiлiн 2921 42 10
4.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
  Вiдсутнє  
4.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
4.E.1.
[1E101 або ML18.c, ML18.d, ML22]
"Технологiя" вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї для "розробки" або "використання" матерiалiв, зазначених у позицiї 4.C (див. також позицiю 5.E) з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
5. ВИРОБНИЦТВО РАКЕТНОГО ПАЛИВА  
5.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
 

Вiдсутнi

 
5.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
5.B.1.
[1B115]
"Виробниче обладнання" i спецiально призначенi для нього компоненти для "виробництва", обслуговування чи приймальних випробувань рiдких видiв ракетного палива або компонентiв ракетного палива, зазначених у позицiї 4 8479 82 00 00
5.B.2.
[1B115, 1B915]
"Виробниче обладнання", iнше нiж зазначене у позицiї 5.B.3, i спецiально призначенi компоненти для нього для "виробництва", обслуговування, змiшування, обробки, вiдливки, пресування, механiчної обробки, видавлювання або приймальних випробувань твердих видiв ракетного палива або компонентiв ракетного палива, зазначених у позицiї 4 8479 82 00 00
5.B.3.
[1B115, 1B915]
Зазначене обладнання i спецiально призначенi компоненти для нього:  
5.B.3.a. Дозувальнi змiшувачi, що мають здатнiсть змiшувати у вакуумi в дiапазонi тискiв вiд нуля до 13,326 кПа з можливiстю контролю температури в змiшувальнiй камерi та мають такi параметри:
1) загальний об'єм 110 л або бiльше; та
2) принаймнi один нецентрально розташований змiшуючий/перемiшуючий вал;
8479 82 00 00
5.B.3.b. Змiшувачi безперервної дiї, що мають здатнiсть змiщувати у вакуумi в дiапазонi тискiв вiд нуля до 13,326 кПа i можливiсть контролю температури в змiшувальнiй камерi та такi параметри:
1) два або бiльше змiшуючих/перемiшуючих вала; та
2) можливiсть доступу до змiшувальної камери;
8479 82 00 00
5.B.3.c. Обладнання для подрiбнення, в якому використовується енергiя рiдини та яке придатне до використання речовин, зазначених у позицiї 4; 8479 82 00 00
5.B.3.d.
[1B002, 1B115, 1B915]
"Виробниче обладнання" для виробництва металевих порошкiв, придатне до використання у "виробництвi" в контрольованому середовищi подрiбнених або сферичних матерiалiв, зазначених у позицiях 4.C.2.c, 4.C.2.d або 4.C.2.e; з 8424, 8456, 8479, 8515
Примiтка. Позицiя 5.B.3.d включає:
a) високочастотнi електродуговi плазмовi генератори, придатнi до використання для виготовлення сферичних металевих порошкiв або порошкiв, що розпилюються, з органiзацiєю процесу в аргоно-водному середовищi;
b) електровибуховi установки, придатнi до використання для виготовлення сферичних металевих порошкiв або порошкiв, що розпилюються, з органiзацiєю процесу в аргоно-водному середовищi;
c) обладнання, придатне для використання у "виробництвi" сферичних алюмiнiєвих порошкiв розпилом розплаву в iнертному середовищi (наприклад, азотному).
Примiтки. 1. До позицiї 5.B.3 належать тiльки дозувальнi змiшувачi та змiшувачi безперервної дiї, якi придатнi до використання для твердих видiв палива та компонентiв палива, зазначених у позицiї 4, а також обладнання для подрiбнення, в якому використовується енергiя рiдини, яке контролюється за позицiєю 5.
2. "Виробниче обладнання" для виготовлення металевих порошкiв, не зазначене в позицiї 5.B.3.d, повинно бути вiднесене до позицiї 5.B.2
5.C. МАТЕРIАЛИ  
  Вiдсутнi  
5.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
5.D.1. "Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" обладнання, зазначеного у позицiї 5.B, для "виробництва" та обслуговування матерiалiв, зазначених у позицiї 4 з 8524
5.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
5.E.1.
[1E001, 1E101, 1E915]
"Технологiя", вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання, зазначеного у позицiї 5.B з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
6. ВИРОБНИЦТВО КОМПОЗИТНИХ СТРУКТУР  
6.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
  Вiдсутнi  
6.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
6.B.1. Обладнання для "виробництва" структурних композитiв, волокон, препрегiв або заготовок, придатних до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, яке наведено нижче, та спецiально призначенi компоненти i пристосування для нього:  
6.B.1.a.
[1B001.a, 1B101.a]
Нитконамотувальнi машини, в яких рух для встановлення в задане положення, обертання i намотування волокон може бути скоординований i запрограмований по трьох або бiльше осях i якi призначенi для виробництва композитних структур або шаруватих матерiалiв з волокон або волокнистих матерiалiв, а також засоби забезпечення координацiї та виконання програм; 8446 30 00 00
8537 10 10 00
8537 10 99 00
6.B.1.b.
[1B001.b, 1B101.b]
Стрiчконамотувальнi машини, в яких рух для встановлення в задане положення, намотування стрiчки i шарiв може бути скоординований i запрограмований по двох або бiльше осях i якi призначенi для виробництва композитних корпусiв лiтальних апаратiв та конструкцiй ракет; 8446 30 00 00
8537 10 10 00
8537 10 99 00
6.B.1.c.
[1B001.c, 1B101.c]
Багатоспрямованi, багатомiрнi трикотажнi верстати або ткацькi верстати, у тому числi адаптери та модифiкацiйнi пристрої для ткання, перемежовування або плетiння волокон для виробництва композитних структур 8446 21 00 00
8447 90 00 00
Примiтка. Текстильне устаткування, не модифiковане для зазначеного кiнцевого використання, до позицiї 6.B.1.c не належить
6.B.1.d. Обладнання, призначене або модифiковане для виробництва волокон або волокнистих матерiалiв, а саме:  
[1B001.d.1, 1B101.c.1] 1) обладнання для перетворення полiмерних волокон (таких як полiакринiтрил, штучний шовк або полiкарбозилан), включаючи вузли для розтягування волокна в процесi нагрiвання; з 8456 10
8456 30
8515 80 91 00
8515 80 99 00
[1B001.d.2, 1B101.c.2] 2) обладнання для осадження хiмiчних елементiв або їх з'єднань з парової фази на пiдiгрiтi волокнистi основи; 8417 80 20 00
8417 80 80 00
[1B001.d.4, 1B101.c.3] 3) обладнання для мокрого формування вогнестiйких керамiчних матерiалiв (таких як окис алюмiнiю) 8445 90 00 00
8451 80 30 00
8451 80 80 00
6.B.1.e.
[1B001.e, 1B101.d]
Обладнання, спецiально призначене або модифiковане для спецiальної обробки поверхнi волокон або для виробництва препрегiв i заготовок, включаючи валки, натяжнi пристрої, устаткування для нанесення покриття, рiзальне устаткування i вирубнi штампи 8451 80 30 00
8451 80 80 00
8477 59 10
8477 59 80 00
Примiтка. Прикладами компонентiв i пристроїв для машин, зазначених у позицiї 6.B.1, є ливарнi форми, прес-форми, оправки, штампи та пристрої для пресування заготовок, отверднення, лиття, опалювання або з'єднання композитних структур та шаруватих матерiалiв для них
6.C. МАТЕРIАЛИ  
  Вiдсутнi  
6.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
6.D.1.
[1D001, 1D101]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" обладнання, зазначеного у позицiї 6.B з 8524
6.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
6.E.1.
[1E001, 1E101, 1E102]
"Технологiя" вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", зазначеного у позицiях 6.B або 6.D з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
6.E.2.
[1E103]
"Технiчнi данi" (включаючи умови виробництва) та опис технологiчних процесiв для пiдтримки температури, тиску та складу атмосфери в автоклавах або гiдроклавах пiд час їх використання для виробництва композитних матерiалiв або для їх часткової обробки, придатнi до використання для обладнання або матерiалiв, зазначених у позицiї 8 4901 99 00 00
4906 00 00 00
7. ПIРОЛIТИЧНЕ ОСАДЖЕННЯ ТА УЩIЛЬНЕННЯ  
7.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
 

Вiдсутнi

 
7.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
7.B.1.
[1B116]
Форсунки, спецiально призначенi для процесiв, зазначених у позицiї 7.E.1 8424 20 00 00
7.B.2.
[2B004, 2B104]
Iзостатичнi преси, що мають такi характеристики: з 8462
7.B.2.a. Максимальний робочий тиск 69 МПа (~700 кгс/см2) або вище;  
7.B.2.b. Призначенi для досягнення i пiдтримання контрольованого температурного середовища 600° C або вище;  
7.B.2.c. Мають робочу порожнину камери з внутрiшнiм дiаметром 254 мм (10 дюймiв) або бiльше  
7.B.3.
[2B104]
Печi для осадження парiв хiмiчних елементiв, призначенi або модифiкованi для ущiльнення вуглець-вуглецевих композитних матерiалiв з 8417
7.B.4.
[2B104]
Обладнання та керуючi пристрої, iншi, нiж зазначенi у позицiях 7.B.2 чи 7.B.3, призначенi або модифiкованi для ущiльнення i пiролiзу композицiйних структур ракетних сопел i наконечникiв боєголовок ракет 8537 10 10 00
8537 10 99 00
7.C. МАТЕРIАЛИ  
  Вiдсутнi  
7.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
7.D.1.
[2D001] [2D101]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для обладнання, зазначеного в позицiях 7.B.2, 7.B.3 або 7.B.4 з 8524
7.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
7.E.1.
[1E104]
"Технологiя" для виготовлення пiролiтично похiдних матерiалiв, вироблених iз застосуванням ливарних форм, оправок та iнших основ з газових прекурсорiв, що розкладаються при температурному режимi вiд 1300° C до 2900° C та тисках вiд 130 Па (1 мм ртутного стовпа) до 20 кПа (150 мм ртутного стовпа), включаючи "технологiю" для пiдготовки газових прекурсорiв, регулювання швидкостi потоку та контроль за ходом процесу та його параметрами 4901 99 00 00
4906 00 00 00
7.E.2.
[1E001, 1E101, 2E001, 2E002]
"Технологiя" вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", зазначених у позицiях 7.B або 7.D з 3706, 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
8. КОНСТРУКЦIЙНI МАТЕРIАЛИ  
8.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
8.A.1.
[9A010.a - 9A010.c, 9A110]
Композитнi структури, шаруватi матерiали i обладнання для їх виготовлення, спецiально призначенi для використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, та в пiдсистемах, зазначених у позицiї 2.A 2804 50 10 00
2818 20 00 00
2849 20 00 00
з 3801
3926 90 10 00
6815 99 10 00
6903 10 00 00
8101 92 00 00
8102 92 00 00
8108 90 30 00
8108 90 70 00
8.A.2.
[9A102]
Донасиченi пiролiзованi (тобто вуглець-вуглецевi) компоненти, що мають такi характеристики: з 3801
8.A.2.a. призначенi для ракетних систем;  
8.A.2.b. такi, що придатнi до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A  
8.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
  Вiдсутнi  
8.C. МАТЕРIАЛИ  
8.C.1.
[1C007, 1C010.e.2]
Волокнистi препреги, просоченi смолою, та волокнистi заготiвки з металевим покриттям для структур, матерiалiв та обладнання, зазначених у позицiї 8.A.1, що виробленi з використанням органiчних матриць або металевих матриць, у яких здiйсненi волокнистi змiцнення структур, що мають питому мiцнiсть на розрив бiльше нiж 7,62 х 104 м, а також модуль пружностi бiльший нiж 3,18 х 106 м, у тому числi виготовленi:  
на основi полiамiдних, полiiмiдних, полiбутилентерефталатних, полiкарбонатних, фенолформальдегiдних матриць; 3926 90 10 00
3926 90 10 00
на основi магнiєвих матриць; 3926 90 10 00
на основi титанових матриць; 3926 90 10 00
на волокнистiй основi з кварцових ниток (каркасiв); 6815 99 10 00
з 3801
на волокнистiй основi з вуглецевих ниток (каркасiв); 3926 90 10 00
6903 90 10 00
2804 50 10 00
на волокнистiй основi з борних волокон (каркасiв); 3926 90 10 00
2818 20 00 00
на волокнистiй основi з окислу алюмiнiю; 3926 90 10 00
на волокнистiй основi з карбiду кремнiю; 2849 20 00
6903 10 00 00
на волокнистiй основi з вольфрамового дроту; 8101 92 00 00
на волокнистiй основi з молiбденового дроту; 8102 92 00 00
на волокнистiй основi з титанового дроту 8108 90 30 00
8108 90 70 00
Примiтка. Єдиними просоченими смолою волокнистими препрегами, зазначеними у позицiї 8.C.1, є такi, в яких використовують смоли з температурою скловання (Tg) пiсля затвердiння понад 145° C, як це визначено стандартом ASTM D4065 або його нацiональними еквiвалентами
8.C.2. Донасиченi пiролiзованi (тобто вуглець-вуглецевi) матерiали, що мають такi характеристики: з 3801
8.C.2.a. 8.C.2.b. призначенi для ракетних систем; такi, що придатнi до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A  
8.C.3.
[1C107.a,b, 1C210.c]
Тонко диспергованi рекристалiзованi сипкi графiти (з об'ємною щiльнiстю не менше 1,72 г/см3, вимiряною при 15° C), що мають частинки розмiром 100 х 10-6 м (100 мiкрон) або менше, придатнi до використання в ракетних соплах i в наконечниках боєголовок балiстичних ракет, придатних до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A з 3801
8.C.4.
[1C107.a]
Пiролiтичнi або волокнистi змiцненi графiти, придатнi до використання в ракетних соплах i в наконечниках боєголовок балiстичних ракет, придатних до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A з 3801
8.C.5.
[1C007.a, 1C107.b]
Керамiчнi композитнi матерiали (дiелектрична проникнiсть яких менше нiж 6 одиниць при частотах вiд 100 Гц до 10000 МГц), для використання в ракетних обтiчниках антен РЛС, придатних до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A 2804 50 10 00
2849 20 00
2850 00 10 00
2850 00 90 00
8.C.6.
[1C007]
Об'ємна оброблювана сiлiконо-карбiдна необпалена жаростiйка керамiка, придатна до використання в наконечниках боєголовок, придатних до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, в тому числi вуглець-вуглецевi матерiали:
з просторовою структурою армування (бiльше двох напрямкiв армування) щiльнiстю 1,75 г/см3 i бiльше;
отриманi методом намотування та викладання, для тонкостiнних елементiв конструкцiй щiльнiстю 1,5 г/см3 i бiльше
2849 20 00
2850 00 70 00
з 3801
8.C.7.
[1C117]
Вольфрам, молiбден i сплави цих металiв у виглядi формованих або неформованих сферичних чи у виглядi порошку частинок дiаметром 500 х 10-6 м (500 мкм) чи менше з чистотою 97 % або вище для виготовлення вузлiв та елементiв ракетних двигунiв, тобто екранiв теплового захисту, пiдшаркiв сопел, критичного перерiзу сопел, а також для поверхнi вузлiв системи керування вектором тяги, придатних до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A 8101 10 00 00
8102 10 00 00
8.C.8.
[1C116, 1C216]
Мартенситностарiючi сталi, якi мають межу мiцностi на розтягування 1,5 х 109 Па або бiльше при 20° C, у виглядi листа, пластини чи труби з товщиною стiнки, що дорiвнює або менше 5 мм, придатнi до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A з 7219
з 7220
7304 41 90 00
7304 49 10 00
Технiчна примiтка. Мартенситностарiючi сталi загалом характеризуються дуже високим вмiстом нiкелю, дуже низьким вмiстом вуглецю, а також використанням елементiв або часток для змiцнення, щоб досягти старiння
8.C.9.
[1C116]
[1C216]
Стабiлiзована титаном здвоєна нержавiюча сталь (TI-DSS), придатна до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, яка має: з 7219
з 7220
8.C.9.a. Такi характеристики:
1) вмiст хрому 17 - 23 вiдсотки (за вагою) та нiкелю 4,5 - 7 вiдсоткiв (за вагою);
2) вмiст титану бiльше нiж 0,1 вiдсотка (за вагою);
3) феритно-аустенiтну мiкроструктуру (також зазначену, як двофазна мiкроструктура), у якої щонайменше 10 об'ємних вiдсоткiв є аустенiт (згiдно з ASTM-1181-87 або його нацiональним еквiвалентом); та
 
8.C.9.b. Будь-який з приведених виглядiв:
1) злиток металу чи смуга, якi мають розмiр 100 мм або бiльше в кожному вимiрi;
2) лист, що завширшки 600 мм або бiльше та завтовшки 3 мм або менше;
3) труба, що має зовнiшнiй дiаметр 600 мм або бiльше i товщину стiнки 3 мм або менше
 
8.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
  Вiдсутнє  
8.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
8.E.1.
[1E001, 1E101, 9E001, 9E002, 9E101, 9E102]
"Технологiя" вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання чи матерiалiв, зазначених у позицiях 8.A або 8.C з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
9. ВИМIРЮВАЛЬНI ПРИЛАДИ, СИСТЕМИ НАВIГАЦIЇ  
9.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
9.A.1.
[7A003, 7A103 або ML4.a,b]
Комплекснi системи керування для забезпечення польотiв, що включають в себе гiростабiлiзатори чи автопiлоти, призначенi або модифiкованi для використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, та спецiально призначенi для них компоненти з 9014 20
9.A.2.
[7A004, 7A104 або ML4.a,b]
Гiроастрокомпаси та iншi пристрої для визначення поточного мiсцезнаходження чи орiєнтацiї лiтального апарата за допомогою автоматичного стеження за небесними тiлами чи супутниками та спецiально призначенi для них компоненти 9014 80 00 00
9.A.3.
[7A001.a,b,c, 7A101 або ML4.a,b]
Акселерометри з порогом чутливостi 0,05 g чи нижче або з помилкою лiнiйностi в межах 0,25 % максимального вихiдного сигналу чи з обома показниками, призначенi для використання в iнерцiйних навiгацiйних системах або в системах наведення всiх типiв, та спецiально призначенi для них компоненти 9014 90 90 00
Примiтка. До позицiї 9.A.3 не належать акселерометри, спецiально розробленi та призначенi для використання як чутливi елементи вимiрювання при роботах, пов'язаних з бурiнням свердловин
9.A.4.
[7A002a.1,2, 7A102 або ML4.a,b]
Гiроскопи всiх типiв, придатнi до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, iз "стабiльною" "прецесiєю" менше нiж 0,5 кутового градуса (1 сигма чи середньоквадратичне значення) за годину при нормальнiй силi тяжiння (1g), та спецiально призначенi компоненти для них з 9032 89
Технiчнi примiтки. 1. "Прецесiя" (вибiг) визначається як вiдхилення вихiдного сигналу в часi вiд заданого вихiдного сигналу. Вона складається з випадкових i систематичних компонентiв i виражається як еквiвалентне кутове вiдхилення на одиницю часу стосовно iнерцiйного простору.
2. "Стабiльнiсть" визначається як стандартне вiдхилення (1 сигма) коливання конкретного параметру вiд його калiброваного значення, що вимiрюється при постiйних температурних умовах. Стабiльнiсть може бути виражена як функцiя часу.
9.A.5.
[7A001.c, 7A002.b або ML4.a,b]
Безперервно працюючi акселерометри чи гiроскопи будь-якого типу, призначенi до функцiонування при прискореннях вище нiж 100 g, та спецiально призначенi компоненти для них з 9032 89
9.A.6.
[7A103.a або ML4.a,b]
Iнерцiйне чи iнше обладнання, в якому використовуються акселерометри, зазначенi у позицiях 9.A.3 або 9.A.5, або гiроскопи, зазначенi у позицiях 9.A.4 або 9.A.5, а також системи, що включають у себе таке обладнання, та спецiально призначенi компоненти для них 9014 20 90 00
9.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
9.B.1.
[7B002, 7B003, 7B102]
"Виробниче обладнання" та iнше випробувальне, калiбрацiйне i регулююче обладнання, iнше нiж зазначене у позицiї 9.B.2, призначене або модифiковане для використання з обладнанням, зазначеним у позицiї 9.A з 9031 80
9031 10 00 00
9031 20 00 00
8413 81 90 00
Примiтка. Обладнання, зазначене у позицiї 9.B.1, має такi характеристики:
a) для лазерного гiроскопiчного обладнання та контролю характеристики дзеркал, що мають зазначену у дужках або вищу межу точностi:
1) прямолiнiйний вимiрювач розсiювання (10 частин на мiльйон);
2) рефлектометр (50 частин на мiльйон);
3) профiлометр (5 ангстремiв)
b) для iншого iнерцiйного обладнання:
1) контрольно-випробувальна апаратура для перевiрки iнерцiйного вимiрювального блоку (IВБ модуль);
2) контрольно-випробувальна апаратура для перевiрки IВБ гiростабiлiзованої платформи;
3) стенд обслуговування стабiлiзуючого елемента IВБ;
4) стенд балансування IВБ гiростабiлiзованої платформи;
5) обладнання для перевiрки та настройки гiроскопiв;
6) обладнання для динамiчного балансування гiроскопiв;
7) обладнання для перевiрки двигунiв гiроскопiв;
8) обладнання для наповнення та вiдкачування робочої речовини гiроскопiв;
9) стенд-центрифуга для перевiрки гiроскопiчних опор;
10) станцiя осьового регулювання акселерометрiв;
11) установка для перевiрки акселерометрiв
9.B.2.
[7B103]
Наведене обладнання:  
9.B.2.a. Установки для балансування, якi мають усi такi характеристики:
1) не здатнi балансувати ротори/вузли, що мають масу бiльше нiж 3 кг;
2) здатнi балансувати ротори/вузли з швидкостями бiльше нiж 12500 обертiв за хвилину;
3) здатнi коригувати вiдхилення балансування у двох або бiльше площинах;
4) здатнi балансувати до рiвня залишкового питомого розбалансування 0,2 г·мм на 1 кг маси ротора;
9031 20 00 00
9.B.2.b. Iндикаторнi головки (якi вiдомi ще пiд назвою балансуючих пристроїв), призначенi або модифiкованi для використання з установками, зазначеними у позицiї 9.B.2.a; 9031 20 00 00
9.B.2.c. Iмiтатори руху/задавальнi матрицi (обладнання, здатне моделювати процес руху), якi мають такi характеристики:
1) мають двi осi або бiльше;
2) мають кiльця ковзання, здатнi передавати силову електричну напругу та/або iнформацiйнi сигнали;
3) мають будь-яку з наведених характеристик:
a) для будь-якої одиночної осi, яка має такi характеристики:
1) здатна забезпечити швидкiсть 400 градусiв за секунду чи бiльше; або 30 градусiв за секунду та менше;
2) має роздiльну здатнiсть за швидкiстю, що дорiвнює чи нижче нiж 6 градусiв за секунду, та точнiсть, що дорiвнює або менше нiж 0,6 градуса за секунду
b) мають найгiрший рiвень стабiльностi, що еквiвалентний чи кращий (менший) нiж ±0,05 % у середньому на 10 градусiв або бiльше;
c) точнiсть приведення, еквiвалентну чи кращу нiж 5 кутових градусiв за секунду;
9033 00 00 00
9.B.2.d. Позицiйнi столи (обладнання, що має здатнiсть точно визначати положення ротора по будь-якiй осi), що мають такi характеристики:
1) двi осi або бiльше;
2) точнiсть приведення, еквiвалентну чи кращу нiж 5 кутових градусiв за секунду;
 
9.B.2.e. Центрифуги, якi мають можливiсть надавати прискорення бiльше нiж 100 g, та якi мають кiльця ковзання, здатнi передавати силову електричну напругу та iнформацiйнi сигнали  
Примiтки. 1. До позицiї 9.B.2 належать тiльки тi установки для балансування, iндикаторнi голiвки, iмiтатори руху, задавальнi матрицi, позицiйнi столи та центрифуги, якi зазначенi у позицiї 9
2. Згiдно з позицiєю 9.B.2.a не контролюються установки для балансування, призначенi або модифiкованi для зуболiкарського або iншого медичного обладнання
3. Згiдно з позицiями 9.B.2.c та 9.B.2.d не контролюються установки, що обертаються, призначенi або модифiкованi для iнструментiв, верстатiв або для медичного обладнання
4. Задавальнi матрицi, що не контролюються згiдно з позицiєю 9.B.2.c i мають характеристики позицiйного столу, оцiнюються згiдно з позицiєю 9.B.2.d
5. Обладнання, що має характеристики, зазначенi у позицiї 9.В.2.d, якi також вiдповiдають характеристикам позицiї 9.B.2.c, контролюється як обладнання, зазначене у позицiї 9.B.2.c
9.C. МАТЕРIАЛИ  
  Вiдсутнi  
9.D ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
9.D.1.
[7D001]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" обладнання, зазначеного у позицiях 9.A або 9.B з 8524
9.D.2.
[7D002, 7D101, 7D102]
Iнтегральне "програмне забезпечення" для обладнання, зазначеного у позицiї 9.A.1 з 8524
9.D.3.
[7D101, 7D102]
Iнтегральне "програмне забезпечення", спецiально призначене для обладнання, зазначеного у позицiї 9.A.6 з 8524
9.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
9.E.1.
[7E001, 7E002, 7E003, 7E004.a.4, 7E101 або ML16, ML18.a, ML21]
"Технологiя" вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", зазначених у позицiях 9.A, 9.B або 9.D з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
Примiтка. Обладнання або "програмне забезпечення", зазначенi у позицiях 9.A або 9.D, можуть бути експортованi як частина пiлотованого лiтального апарата, супутника, наземного рухомого засобу чи морського судна або в кiлькостях, необхiдних для замiни частин зазначених засобiв
10. КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ  
10.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
10.A.1.
[7A116, 7B001 або ML4.b]
Гiдравлiчнi, механiчнi, електрооптичнi чи електромеханiчнi системи керування польотом (включаючи системи керування польотом з використанням проводу), призначенi або модифiкованi для систем, зазначених у позицiї 1.A 9032 81 90 00
10.A.2.
[7A116 або ML4.b]
Обладнання для контролю висоти, призначене або модифiковане для систем, зазначених у позицiї 1.A з 9032 89
Примiтка. Системи або обладнання, зазначенi у позицiї 10.A, можуть бути експортованi як частина пiлотованого лiтального апарата або супутника або в кiлькостях, необхiдних для замiни частин пiлотованого лiтального апарата
10.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
10.B.1.
[7B001]
Обладнання для випробування, калiбрування та регулювання, спецiально призначене для обладнання, зазначеного у позицiї 10.A. з 9032 89
10.C. МАТЕРIАЛИ  
  Вiдсутнi  
10.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
10.D.1.
[7D001]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" обладнання, зазначеного у позицiях 10.A або 10.B з 8524
Примiтка. "Програмне забезпечення", зазначене у позицiї 10.D.1, може бути експортоване як частина пiлотованого лiтального апарата чи супутника або в кiлькостях, необхiдних для замiни частин пiлотованого лiтального апарата.
10.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
10.E.1.
[7E004.b.5.,6, 9E001.]
"Технологiя" з'єднання корпусу лiтального апарата, силової установки та несучих i керуючих поверхонь, призначених або модифiкованих для систем, зазначених у позицiї 1.A, для забезпечення оптимiзацiї аеродинамiчних характеристик безпiлотних лiтальних апаратiв на всiх режимах польоту з 8524
з 9032 89
4901 99 00 00
4906 00 00 00
10.E.2.
[7E104]
"Технологiя" iнтегрування даних керування польотом, наведення та руху в єдину систему керування польотом, призначену або модифiковану для систем, зазначених у позицiї 1.A, для забезпечення оптимiзацiї руху ракети по траєкторiї з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
10.E.3.
[7E001, 7E002, 7E101]
"Технологiя" вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", зазначених у позицiях 10.A, 10.B або 10.D з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
11. РАДIОЕЛЕКТРОННЕ ОБЛАДНАННЯ  
11.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
11.A.1.
[6A008, 6A108.a, 7A006, 7A106 або ML4.b, ML5.b, ML15]
Радарнi та лазерно-радарнi системи, включаючи альтиметри, призначенi або модифiкованi для використання в системах, зазначених у позицiї 1.A з 8526
9013 20 00 00
Технiчна примiтка. Лазернi радарнi системи включають спецiалiзоване передавальне, сканувальне, приймальне i сигналообробне обладнання для використання лазерiв для ехолокацiї, радiопеленгацiї i розпiзнавання цiлей шляхом локацiї, визначення радiальної швидкостi та характеристик вiдбиття тiла
11.A.2.
[7A115 або ML5.b, ML15]
Пасивнi датчики для визначення пеленга на специфiчнi електромагнiтнi джерела (радiопеленгацiйне обладнання) чи характеристик мiсцевостi, призначенi або модифiкованi для використання в системах, зазначених у позицiї 1.A 8526 10 90 00
9014 20 90 00
11.A.3.
[7A005, 7A105]
Приймачi сигналiв глобальної навiгацiйної системи (ГЛОНАСС) чи подiбнi супутниковi приймачi, призначенi або модифiкованi для використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, якi мають будь-яку з наведених характеристик: з 8526 91
з 9014 20
11.A.3.a. Здатнi забезпечити навiгацiйною iнформацiєю за таких експлуатацiйних умов:
1) при швидкостi, бiльшiй нiж 515 м/сек. (1000 морських миль за годину);
2) на висотах бiльше нiж 18 км;
 
11.A.3.b. Призначенi або модифiкованi для використання на безпiлотних лiтальних апаратах, зазначених у позицiї 1 A.2  
11.A.4.
[ML11]
Електроннi пристрої i компоненти, призначенi або модифiкованi для використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, i спецiально призначенi для використання у вiйськових цiлях i експлуатацiї при температурах вище нiж 125° C 8526 10 90 00
з 8541
Примiтки. 1. Обладнання, зазначене у позицiї 11.A, включає таке:
a) обладнання для картографування контуру мiсцевостi;
b) обладнання для картографування та кореляцiї ландшафту (як цифрове, так i аналогове);
c) доплерiвське навiгацiйне радарне обладнання;
d) пасивне iнтерферометричне обладнання;
e) сенсорне обладнання для формування зображення (як активне, так i пасивне).
2. Обладнання, зазначене у позицiї 11.A, може експортуватися як частина пiлотованого лiтального апарата чи супутника або в кiлькостях, необхiдних для замiни приладiв пiлотованого лiтального апарата.
11.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
  Вiдсутнє  
11.C. МАТЕРIАЛИ  
  Вiдсутнi  
11.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
11.D.1.
[6D001, 6D002, 6D102, 7D001, 7D101 або ML21]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" обладнання, зазначеного у позицiях 11.A.1, 11.A.2 або 11.A.4 з 8524
11.D.2.
[7D101]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене для "використання" обладнання, зазначеного у позицiї 11.A.3 з 8524
11.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
11.E.1.
[7E102]
"Технологiя" для захисту радiоелектронного обладнання та електричних пiдсистем вiд електромагнiтного iмпульсу (ЕМI) та електромагнiтних перешкод (ЕМП) вiд зовнiшнiх джерел, а саме: з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
11.E.1.a. Для проектування систем захисту;  
11.E.1.b. Для компонування захищених електричних ланцюгiв i пiдсистем;  
11.E.1.c. Для визначення критерiїв захищеностi для зазначеного обладнання  
11.E.2.
[6E001, 6E002, 6E101, 7E001, 7E002, 7E101 або ML18.d, ML21, ML22]
"Технологiя" вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", зазначених у позицiях 11.A або 11.D з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПУСКУ  
12.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
12.A.1.
[9A115.a або ML6]
Апаратура та обладнання, призначенi або модифiкованi для обслуговування, керування, передстартової пiдготовки та запуску систем, зазначених у позицiї 1.A 9031 80 90 00
12.A.2.
[9A115.b або ML6]
Засоби, призначенi або модифiкованi для транспортування, обслуговування, керування, передстартової пiдготовки та запуску систем, зазначених у позицiї 1.A 8705 90 90
12.A.3.
[6A007.b,c, 6A008.a,b або ML4.a]
Гравiтометри (гравiметричнi вимiрники), градiєнтометри та спецiально призначенi для них компоненти, призначенi або модифiкованi для повiтряного та морського використання, якi мають статичну чи операцiйну точнiсть 7 х 10-6 м/с2 (0,7 мiлiгала) чи кращу, з часом виходу на усталений режим вимiрювання 2 хв. або менше, придатнi до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A з 9032 89
12.A.4.
[5A101]
Телеметричне обладнання та апаратура телеметричного контролю з такими характеристиками: 8543 89 10 00
8525 10 90 00
з 9030 40
12.A.4.a. Придатнi до використання в безпiлотних лiтальних апаратах чи ракетних системах;  
12A.4.b. Придатнi до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A  
12.A.5. Системи точного слiдкування, придатнi до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, а саме:  
12.A.5.a.
[6A008, 6A108,b.1]
Системи слiдкування, в яких використовуються кодовi транслятори, встановленi на ракетах або безпiлотних лiтальних апаратах, разом з наземними або повiтряними опорними системами прив'язки або супутниковими навiгацiйними системами, за допомогою яких можливо вимiрювати поточнi координати та швидкiсть у реальному масштабi часу; з 9032 90
8527 19 00 00
12.A.5.b.
[6A008, 6A108,b.2]
Радiолокацiйнi станцiї визначення дальностi, включаючи сумiщенi оптичнi/iнфрачервонi системи слiдкування, що мають зазначенi властивостi:
1) кутова роздiльна здатнiсть краща нiж 3 мрад (0,5 мiл);
2) радiус дiї 30 км або бiльше з лiнiйним роздiленням краще нiж 10 м (середньоквадратичне значення);
3) роздiльна здатнiсть за швидкiстю краща нiж 3 м/с.
8526 10
12.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
  Вiдсутнє  
12.C. МАТЕРIАЛИ  
  Вiдсутнi  
12.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
12.D.1.
[6D002]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" обладнання, зазначеного у позицiї 12.A.1 з 8524
12.D.2.
[6D103]
"Програмне забезпечення", що дозволяє обробляти пiсля польоту записанi данi, якi визначають положення апарата протягом всiєї траєкторiї польоту, спецiально призначене або модифiковане для систем, зазначених у позицiї 1.A з 8524
12.D.3.
[6D001, 6D002, 6D102]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" обладнання, зазначеного у позицiях 12.A.4 або 12.A.5, придатного до використання у системах, зазначених у позицiї 1.A з 8524
12.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
12.E.1.
[6E001, 6E002, 6E101, 9E101, 9E102]
"Технологiя" вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", зазначених у позицiях 12.A або 12.D з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
13. КОМП'ЮТЕРИ  
13.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
13.A.1. Аналоговi комп'ютери, цифровi комп'ютери або цифровi диференцiйнi аналiзатори, призначенi або модифiкованi для використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, якi мають одну з таких характеристик: з 8471 10
з 8471 30
13.A.1.a.
[4A001.a.1, 4A101]
Призначенi для експлуатацiї в безперервному режимi при температурах нижче нiж -45° C та вище нiж +55° C;  
13.A.1.b.
[4A001.a.2, 4A101]
Мають високий рiвень надiйностi або "радiацiйно стiйкi"  
13.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
  Вiдсутнє  
13.C. МАТЕРIАЛИ  
  Вiдсутнi  
13.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
  Вiдсутнє  
13.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
13.E.1.
[4E001]
"Технологiя", вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї для "розробки" або "використання" обладнання, зазначеного у позицiї 13.A з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
Примiтка. Обладнання, зазначене в позицiї 13, може експортуватися як частина пiлотованого лiтального апарата чи супутника або в кiлькостях, необхiдних для замiни приладiв пiлотованого лiтального апарата.
14. АНАЛОГО-ЦИФРОВI ПЕРЕТВОРЮВАЧI  
14.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
14.A.1. Аналого-цифровi перетворювачi, придатнi до використання в системах, зазначених у позицiї 1.A, якi мають одну з таких характеристик: з 8542
14.A.1.a.
[3A001.a.1,2, 3A001.a.5, 3A101.a або ML4.b]
Розробленi згiдно з вiйськовими стандартами щодо надiйностi обладнання;  
14.A.1.b.
[3A001.a.1,2, 3A001.a.5, 3A101.a або ML4.b]
Призначенi або модифiкованi для вiйськового використання i є одним з таких типiв:  
  1) "мiкросхеми" для аналого-цифрового перетворення, якi є "радiацiйно стiйкими" або мають такi характеристики:
a) дискретнiсть, що вiдповiдає 8 бiт чи бiльше при кодуваннi у двiйковiй системi;
b) призначенi для експлуатацiї в дiапазонi температур нижче нiж -54° C та вище нiж +125° C;
c) герметично виконанi
 
  2) електроннi вхiднi аналого-цифровi перетворювачi у виглядi печатних плат або модулiв, якi мають такi характеристики:
a) дискретнiсть, що вiдповiдає 8 бiт чи бiльше при кодуваннi у двiйковiй системi;
b) призначенi для експлуатацiї в дiапазонi температур нижче нiж -45° C та вище нiж +55° C;
c) включають "мiкросхеми", зазначенi в позицiї 14.A.1.b.1.
з 8542 20
14.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
  Вiдсутнє  
14.C. МАТЕРIАЛИ  
  Вiдсутнi  
14.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
  Вiдсутнє  
14.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
14.E.1.
[3E001, 3E101]
"Технологiя" вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання, зазначеного в позицiї 14.A з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
15. КОНТРОЛЬНО-ВИПРОБУВАЛЬНА АПАРАТУРА ТА ОБЛАДНАННЯ  
15.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
  Вiдсутнi  
15.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
15.B.1.
[2B116]
Вiбрацiйне випробувальне обладнання, придатне до використання для систем, зазначених у позицiї 1.A, або для пiдсистем, зазначених у позицiї 2.A, та компоненти для нього, а саме:  
15.B.1.a.
[2B116.a]
Вiбрацiйнi випробувальнi системи, в яких використовується повний зворотний зв'язок або метод замкнутого ланцюга, якi включають у себе цифровий контролер та здатнi утворювати вiброперевантаження у 10 g (середньоквадратичне значення) або бiльше у всьому дiапазонi частот вiд 20 до 2000 Гц та штовхальнi зусилля 50 кН, якi були замiрянi на незавантаженiй платформi, або бiльше; 9031 20 00 00
15.B.1.b.
[2B116.b]
Цифровi контролери, скомбiнованi iз спецiально призначеним для випробувань програмним забезпеченням, якi забезпечують смугу частот у реальному масштабi часу бiльше нiж 5 кГц та призначенi для використання у вiбрацiйних випробувальних системах, зазначених у позицiї 15.B.1.a; 9031 20 00 00
15.B.1.c.
[2B116.c]
Вiбрацiйнi штовхачi (шейкери), оснащенi або не оснащенi пiдсилювачами, якi можуть створювати зусилля 50 кН, замiрянi на незавантаженiй платформi, або бiльше, та придатнi для використання у вiбрацiйних випробувальних системах, зазначених у позицiї 15.B.1.a; 9031 20 00 00
15.B.1.d.
[2B116.d]
Конструкцiї для закрiплення зразка, що випробовується, та електроннi вузли, призначенi для об'єднання багатьох вузлiв вiброштовхача в закiнчену систему, яка може забезпечити сумарне зусилля 50 кН, замiряне на незавантаженiй платформi, або бiльше, та придатнi до використання у вiбрацiйних випробувальних системах, зазначених у позицiї 15.B.1.a 9031 20 00 00
Технiчна примiтка. Вiбрацiйнi випробувальнi системи, що мають у своєму складi цифровий контролер, є такими системами, функцiонування яких частково або повнiстю автоматично контролюється електричними сигналами, якi запам'ятовуються та кодуються за допомогою цифр
15.B.2.
[9B005, 9B105]
Аеродинамiчнi труби для швидкостей потоку 0,9 М або вище, придатнi до використання для систем, зазначених у позицiї 1.A або для пiдсистем, зазначених у позицiї 2.A з 9031 80
15.B.3.
[9B117]
Випробувальнi лабораторiї/стенди, придатнi до використання для систем, зазначених у позицiї 1.A, або для пiдсистем, зазначених у позицiї 2.A, що можуть використовуватися для випробувань твердого або рiдкого ракетного палива чи ракетних двигунiв з тягою бiльше нiж 90 кН, або можуть одночасно вимiрювати вектор тяги по трьох осях 9031 20 00 00
15.B.4.
[9B006, 9B106]
Наведенi клiматичнi та безлуновi камери, придатнi для використання для систем, зазначених у позицiї 1.A, або для пiдсистем, зазначених у позицiї 2.A:  
15.B.4.a. Клiматичнi камери, здатнi iмiтувати зазначенi умови польоту:
1) вiбрацiйнi перевантаження 10 g (середньоквадратичне значення) або бiльше, з частотою вiд 20 Гц до 2000 Гц з штовхальними зусиллями 5 кН або бiльше;
2) будь-якi iз зазначених:
a) висоту 15000 м або вище;
b) температуру вiд -50° C до 125° C
9031 20 00 00
15.B.4.b. Безлуновi камери, здатнi iмiтувати зазначенi умови польоту:
1) акустичне середовище з рiвнем повного звукового тиску 140 дБ або бiльше (що вiдповiдає 2 х 10-5 Н/м2), або з вихiдною потужнiстю 4 кВт або бiльше; та
2) будь-якi iз зазначених:
a) висоту 15000 м або вище;
b) температуру вiд -50° C до 125° C
9031 20 00 00
15.B.5.
[3A101.b]
Прискорювачi, здатнi генерувати електромагнiтне випромiнювання шляхом гальмового випромiнювання прискорених електронiв, з енергiєю 2 МеВ або вище, та обладнання, що включає такi прискорювачi, придатнi для використання для систем, зазначених у позицiї 1.A, або для пiдсистем, зазначених у позицiї 2.A 8543 11 00 00
8543 19 00 00
Примiтка. За позицiєю 15.B.5 не контролюється обладнання, спецiально призначене для медичних цiлей
15.C. МАТЕРIАЛИ  
  Вiдсутнi  
15.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
15.D.1.
[2D101, 3D101, 9D001, 9D002, 9D101, 9D103]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для "використання" обладнання, зазначеного у позицiї 15.B, придатне для використання для випробувальних систем, зазначених у позицiї 1.A, або для пiдсистем, зазначених у позицiї 2.A з 8524
15.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
15.E.1.
[2E001, 2E002, 3E001, 3E101, 3E102, 9E001, 9E002, 9E102]
"Технологiя" вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї для "розробки", "виробництва" або "використання" "обладнання" чи "програмного забезпечення", зазначених у позицiях 15.B або 15.D з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
16. МОДЕЛЮВАННЯ, IМIТАЦIЯ ТА КОМПОНУВАННЯ  
16.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
16.A.1.
[4A102]
Спецiально призначенi гiбриднi (комбiнованi аналого-цифровi) комп'ютери для моделювання, iмiтацiї або для компонування систем, зазначених у позицiї 1.A, або пiдсистем, зазначених у позицiї 2.A з 8471 10
з 8471 30
Примiтка. Обладнання, зазначене в позицiї 16.A.1, пiдлягає експортному контролю тiльки тодi, коли воно поставляється разом з "програмним забезпеченням", зазначеним у позицiї 16.D.1
16.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
  Вiдсутнє  
16.C. МАТЕРIАЛИ  
  Вiдсутнi  
16.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
16.D.1.
[7D103]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене для моделювання, iмiтацiї або компонування систем, зазначених у позицiї 1.A, або пiдсистем, зазначених у позицiї 2.A з 8524
Технiчна примiтка. Моделювання включає, зокрема, аеродинамiчний та термодинамiчний аналiз систем
16.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
16.E.1.
[4E001, 7E001, 7E101]
"Технологiя" вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", зазначених у позицiях 16.A або 16.D з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
17. "СТЕЛС"  
17.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
17.A.1.
[1C101 або ML15.f]
Пристрої для зменшення вiдбивної здатностi при опромiнюваннi радарами та зменшення власного випромiнювання в ультрафiолетовому/iнфрачервоному та акустичному дiапазонах (тобто технологiя "стелс"), що використовуються у системах, зазначених у позицiї 1.A, або в пiдсистемах, зазначених у позицiї 2.A  
17.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
17.B.1.
[6A008.k1.3 або ML15.e]
Системи, якi спецiально призначенi для вимiрювання радарами ефективної поверхнi вiдбиття цiлi та використовуються для систем, зазначених у позицiї 1.A, або пiдсистем, зазначених у позицiї 2.A з 8526 10
17.C. МАТЕРIАЛИ  
17.C.1.
[1C001, 1C101 або ML17.c]
Матерiали для зменшення вiдбивної здатностi при опромiнюваннi радарами та зменшення власного випромiнювання в ультрафiолетовому/iнфрачервоному та акустичному дiапазонах (тобто технологiя "стелс"), що використовуються у системах, зазначених у позицiї 1.A, або в пiдсистемах, зазначених у позицiї 2.A 3910 00 00
з 7019 90
Примiтки. 1. Позицiя 17.C.1 охоплює також конструкцiйнi матерiали та покриття (включаючи фарби), спецiально призначенi для зниження або обмеження вiдбивної здатностi або випромiнювання в мiкрохвильовому, iнфрачервоному або ультрафiолетовому спектрах.
2. За позицiєю 17.C.1 не контролюються покриття (включаючи фарби), якщо вони спецiально використовуються для забезпечення теплового режиму супутникiв
17.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
17.D.1.
[1D103, 6D001, 6D002 або ML17.f, ML21]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене для зменшення вiдбивної здатностi при опромiнюваннi радарами та зменшення власного випромiнювання в ультрафiолетовому/iнфрачервоному та акустичному дiапазонах (тобто технологiя "стелс"), що використовуються у системах, зазначених у позицiї 1.A, або в пiдсистемах, зазначених у позицiї 2.A з 8524
Примiтка. Позицiя 17.D.1 охоплює також "програмне забезпечення", спецiально призначене для проведення аналiзу щодо зменшення зазначених характеристик
17.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
17.E.1.
[1E001, 1E101, 1E102 або ML18.c,d, ML22.]
"Технологiя" вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання, матерiалiв або "програмного забезпечення", зазначених у позицiях 17.A, 17.B, 17.C або 17.D З 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
Примiтка. Позицiя 17.E.1 охоплює також бази даних, спецiально призначенi для проведення аналiзу щодо зменшення зазначених характеристик
18. ЗАХИСТ ВIД ФАКТОРIВ ЯДЕРНОГО ВИБУХУ  
18.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
18.A.1.
[3A001.a.1, 6A002.a.1.a-c, 6A102]
"Радiацiйно стiйкi" "мiкросхеми", придатнi для використання для захисту ракетних систем та безпiлотних лiтальних апаратiв вiд впливу факторiв ядерного вибуху (наприклад, електромагнiтного iмпульсу - ЕМI, рентгенiвського випромiнювання, комбiнованого вибухотеплового ефекту) та в системах, зазначених у позицiї 1.A з 8542
18.A.2.
[6A002, 6A102]
"Радiацiйно стiйкi" "детектори", придатнi для використання для захисту ракетних систем та безпiлотних лiтальних апаратiв вiд впливу факторiв ядерного вибуху (наприклад, електромагнiтного iмпульсу - ЕМI, рентгенiвського випромiнювання, комбiнованого вибухотеплового ефекту) та в системах, зазначених у позицiї 1.A 9030 10 90 00
Технiчна примiтка. "Детектор" - це механiчний, електричний, оптичний або хiмiчний пристрiй, який автоматично iдентифiкує та запам'ятовує або реєструє такi показники, як змiна тиску або температури навколишнього середовища, електричнi або електромагнiтнi сигнали або випромiнювання вiд радiоактивного матерiалу. Це поняття включає також пристрої, якi фiксують одноразове спрацювання або вiдмову в роботi
18.A.3.
[9A115 або ML4.a,b]
Обтiчники антен, здатнi протистояти комбiнованому термiчному удару, бiльшому нiж 4,184 х 106 Дж/м2, який супроводжується iмпульсом надмiрного тиску, бiльшому нiж 50 кПа, придатнi для використання для захисту ракетних систем та безпiлотних лiтальних апаратiв вiд впливу факторiв ядерного вибуху (наприклад, електромагнiтного iмпульсу - ЕМI, рентгенiвського випромiнювання, комбiнованого вибухотеплового ефекту) та в системах, зазначених у позицiї 1.A 8803 90 99 00
18.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
  Вiдсутнє  
18.C. МАТЕРIАЛИ  
  Вiдсутнi  
18.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
  Вiдсутнє  
18.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
18.E.1.
[3E001, 3E101, 6E001, 6E002, 6E101 або ML18c,d, ML22]
"Технологiя" вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiй для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання, зазначеного в позицiї 18.A з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
19. IНШI ЗАКIНЧЕНI СИСТЕМИ ДОСТАВКИ  
19.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
19.A.1.
[9A004, 9A104 або ML4.a]
Закiнченi ракетнi системи (включаючи балiстичнi ракети, ракети-носiї космiчних апаратiв та дослiдницькi ракети), не зазначенi в позицiї 1.A.1, що мають максимальну дальнiсть 300 км або бiльше 8802 60 00 00
з 9306 90
19.A.2.
[9A004, 9A104 або ML10.d]
Закiнченi атмосфернi безпiлотнi лiтальнi апарати (включаючи крилатi ракети, радiокерованi лiтаки-мiшенi та радiокерованi розвiдувальнi лiтаки), не зазначенi в позицiї 1.A.2, що мають максимальну дальнiсть 300 км або бiльше 8802 20 -
8802 40,
з 9306 90
19.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
  Вiдсутнє  
19.C. МАТЕРIАЛИ  
  Вiдсутнi  
19.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
19.D.1.
[9D001, 9D002, 9D103 або ML18.a, ML21]
"Програмне забезпечення", яке координує функцiонування бiльше нiж однiєї пiдсистеми, спецiально призначене або модифiковане для "використання" в системах, зазначених у позицiї 19.A з 8524
19.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
19.E.1
[9E001, 9E002, 9E101, 9E102 або ML18.c,d, ML22]
"Технологiя" вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання, зазначеного у позицiї 19.A з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00
20. IНШI ЗАКIНЧЕНI ПIДСИСТЕМИ  
20.A. ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ I КОМПОНЕНТИ  
20.A.1. Зазначенi закiнченi пiдсистеми:  
20.A.1.a.
[9A119 або ML4.a]
Окремi ступенi ракет, не зазначенi в позицiї 2.A.1, придатнi для використання в системах, зазначених у позицiї 19.A; з 8803 90
з 9306 90
20.A.1.b.
[9A105.b, 9A107 або ML10.c]
Рiдиннi або твердопаливнi ракетнi двигуни, не зазначенi в позицiї 2.A.1, придатнi для використання в системах, зазначених у позицiї 19.A, якi мають загальний iмпульс 8,41 х 105 Н·с (1,91 х 105 фунт·с або ~86,6 т·с) або бiльше, але менше нiж 1,1 х 106 Н·с (2,5 х 105 фунт·с або ~113,4 т·с) з 8412 10
20.B. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ I ВИРОБНИЦТВА  
20.B.1.
[9B116 або ML18.a]
"Виробничi потужностi", спецiально призначенi для пiдсистем, зазначених у позицiї 20.A з 8424, 8456, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8464, 8465, 8515, 8479, 8537, 9031
20.B.2.
[9B115 або ML18.а]
"Виробниче обладнання", спецiально призначене для пiдсистем, зазначених у позицiї 20.A з 8424, 8456, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8464, 8465, 8515, 8479, 8537, 9031
20.C. МАТЕРIАЛИ  
  Вiдсутнi  
20.D. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
20.D.1.
[9D001, 9D002, 9D101 або ML21]
"Програмне забезпечення", спецiально призначене або модифiковане для систем, зазначених у позицiї 20.B.1 з 8524
20.D.2.
[9D001, 9D002 або ML21]
"Програмне забезпечення", не зазначене у позицiї 2.D.2, спецiально призначене або модифiковане для "використання" ракетних двигунiв, зазначених у позицiї 20.A.1.b з 8524
20.E. ТЕХНОЛОГIЯ  
20.E.1.
[9E001, 9E002, 9E101, 9E102 або ML18, ML21]
"Технологiя" вiдповiдно до загальних примiток щодо технологiї для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання чи "програмного забезпечення", зазначених у позицiях 20.A, 20.B або 20.D з 8524
4901 99 00 00
4906 00 00 00

Загальнi примiтки до цього Списку

     Вiдомостi про зобов'язання (гарантiї) в окремих випадках за рiшенням Держекспортконтролю можуть не вноситися до зовнiшньоекономiчного договору (контракту), а iмпортний сертифiкат або його аналог може не надаватися у разi здiйснення експорту товарiв, зазначених у цьому Списку, до країн, якi є членами мiжнародного режиму експортного контролю "Режим контролю за ракетними технологiями".

Визначення

     Для користування цим Списком застосовуються такi визначення:

     "Фундаментальне наукове дослiдження" - експериментальна чи теоретична робота, яка проводиться головним чином з метою набуття нових знань про фундаментальнi принципи явищ або фактiв, що спостерiгаються, i яка первiсно не спрямована на досягнення конкретної практичної мети чи розв'язання конкретного завдання.

     "Розробка" - усi стадiї робiт до серiйного "виробництва", такi як проектування, проектне дослiдження, аналiз проектiв, проектнi концепцiї, складання та випробування прототипiв, схеми дослiдного виробництва, технiчна документацiя, процес передачi технiчної документацiї у виробництво, конструктивне виконання конфiгурацiї, конструктивне виконання складання, макетування.

     "Загальнодоступне" - означає "технологiю" або "програмне забезпечення", доступнi для їх подальшого розповсюдження без обмежень.

     Примiтка. Обмеження, якi випливають з авторського права, не виключають "технологiю" чи "програмне забезпечення" iз "загальнодоступних".

     "Мiкросхема" - пристрiй, у якому ряд пасивних та/або активних елементiв вважаються нерозривно поєднаними у безперервнiй структурi або в її складi для виконання функцiй схеми.

     "Мiкропрограми" - послiдовнiсть елементарних команд, якi зберiгаються в спецiальнiй пам'ятi, виконання яких iнiцiюється окремою командою, що входить до регiстру команд.

     "Виробництво" - усi виробничi стадiї, такi як розроблення, проектування та конструювання виробу, виготовлення, iнтеграцiя, складання (установка), перевiрка, випробування, забезпечення якостi.

     "Виробниче обладнання" - iнструментальне оснащення, шаблони, стенди, оправки, форми, штампи, пристрої для регулювання, контрольно-випробувальне обладнання, iнше обладнання та їх компоненти, спецiально призначенi або модифiкованi для "розробки" або для однiєї чи бiльше стадiй "виробництва".

     "Виробничi потужностi" - обладнання i спецiально призначене для нього "програмне забезпечення", об'єднанi у єдиний комплекс для "розробки" або для однiєї чи бiльше стадiй "виробництва".

     "Програма" - послiдовнiсть команд для виконання процесу або перетворення у форму, яка пiдлягає виконанню за допомогою комп'ютера.

     "Радiацiйно стiйкий" - компонент або обладнання, призначенi або розрахованi на протистояння рiвням радiацiї, якi дорiвнюють або перевищують загальну дозу опромiнювання 5 х 105 рад (CI).

     "Програмне забезпечення" - комплект з однiєї чи бiльше "програм" або "мiкропрограм", зафiксованих на будь-якому матерiальному носiю.

     Примiтка. За Списком не контролюється "програмне забезпечення", яке:

     1. Широко доступне громадськостi з причин:

     a) продажу iз складу в торговельних пунктах без обмежень, а саме:

     1) продаж у магазинi;

     2) продаж на замовлення поштою;

     3) продаж на замовлення за телефоном;

     b) призначене для встановлення споживачами без додаткової iстотної пiдтримки постачальника.

     2. Загальнодоступне.

     3. Загального призначення поширеного ринкового попиту.

     "Технологiя" - спецiальна iнформацiя, необхiдна для "розробки", "виробництва" або "використання" виробiв. Ця iнформацiя може надаватися у формi "технiчних даних" або "технiчної допомоги".

     Примiтка. Контроль за передачею "технологiї" не стосується "загальнодоступної технологiї" та "фундаментальних наукових дослiджень".

     "Технiчна допомога" - може набувати таких форм, як проведення iнструктажiв, пiдвищення квалiфiкацiї, навчання, практичне освоєння методiв роботи, надання консультацiй.

     Примiтка. "Технiчна допомога" може включати передачу "технiчних даних".

     "Технiчнi данi" - свiтлокопiї, плани, дiаграми, моделi, формули, таблицi, технiчнi проекти та специфiкацiї, посiбники користувача та iнструкцiї, викладенi на паперi або записанi на iнших носiях, таких як диск, стрiчка та постiйний запам'ятовуючий пристрiй.

     "Використання" - експлуатацiя, монтаж (включаючи встановлення на мiсцi), технiчне обслуговування (перевiрка), ремонт, капiтальний ремонт та вiдновлення.

     "Спецiально призначений" - стосується обладнання, окремих частин, компонентiв або "програмного забезпечення", якi в результатi "розробки" мають унiкальнi властивостi, завдяки яким вони призначаються для досягнення певних наперед визначених цiлей. Наприклад, одиниця обладнання, що "спецiально призначене" для використання в ракетi, тiльки тодi вважатиметься такою, якщо вона не має нiяких iнших функцiй або використання. Так само, одиниця виробничого обладнання, що "спецiально призначене" для виробництва певного типу компонента, тiльки тодi буде вважатися такою, якщо вона не може виробляти iншi типи компонентiв.

     "Призначений або модифiкований" - стосується обладнання, окремих частин або компонентiв, якi в результатi "розробки" або модифiкацiї набувають специфiчних властивостей, що роблять їх придатними до певного застосування. "Призначене або модифiковане" обладнання, окремi частини, компоненти або "програмне забезпечення" можуть використовуватися для iнших застосувань. Наприклад, насос з титановим покриттям, призначений для ракети, може використовуватися для iнших корозiйних рiдин, крiм ракетного палива.

     "Модифiковане" вiдносно "програмного забезпечення" - стосується "програмного забезпечення", яке було спецiально змiнене таким чином, що воно набуває властивостей, якi роблять його придатним для специфiчних цiлей чи застосувань. Цi властивостi можуть також робити його придатним для iнших цiлей чи застосувань, крiм тих, для яких воно було "модифiковане".

     "Придатне до використання" або "має можливiсть" - стосується обладнання, окремих частин, компонентiв або "програмного забезпечення", придатного для певної цiлi. Немає потреби у тому, щоб обладнання, окремi частини, компоненти або "програмне забезпечення" були розробленi, модифiкованi або призначенi для певної цiлi. Наприклад, будь-яка запам'ятовуюча схема вiйськового призначення могла б "мати можливiсть" застосування в системi наведення.

     "Стелс" - матерiали, пристрої, спецiально розроблене "програмне забезпечення" для зменшення вiдбивної здатностi об'єктiв (ракет, лiтальних апаратiв, вiйськової технiки) в ультрафiолетовому, iнфрачервоному, акустичному та iнших дiапазонах сигналiв".

     3. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 1997 р. N 52 "Про порядок внесення обов'язкових платежiв у разi iмпорту окремих видiв товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 9, с. 49, число 40, с. 40, число 52, с. 135; 1998 р., N 14, ст. 540, N 31, ст. 1172):

     1) у абзацi третьому пункту 1 слова "ТН ЗЕД" замiнити словами "УКТ ЗЕД";

     2) додаток до постанови викласти у такiй редакцiї:

"Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 1997 р. N 52
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

ПЕРЕЛIК
товарiв, ввезення яких на митну територiю України здiйснюється за умови оформлення попередньої вантажної митної декларацiї на пiдакцизнi товари та внесення митних платежiв

Код товару згiдно з
УКТ ЗЕД
Опис товару згiдно з УКТ ЗЕД
0207 13 20 00
0207 13 60 00
Частини тушок домашньої птицi (стегенця, половинки, четвертинки) свiжi або охолодженi
0207 14 60 00 Частини тушок домашньої птицi (стегенця) замороженi
0901 Кава
1604 30 10 00 Iкра осетрових (чорна iкра)
1604 30 90 00 Замiнник iкри (червона iкра)
1605 10 00 00 Краби готовi або консервованi
1605 20 10 00
1605 20 91 00
1605 20 99 00
Креветки готовi або консервованi
1605 30 10 00
1605 30 90 00
Омари готовi або консервованi
1605 40 00 00 Iншi ракоподiбнi готовi або консервованi
1806 90 11 00
1806 90 19 00
1806 90 31 00
1806 90 39 10
1806 90 39 90
Шоколад iз начинкою або без начинки
2101 11 11 10 Тiльки розчинна кава
2106 90 20 00 (крiм
3302 10 10 00
3302 10 40 00)
Складовi спиртовi напiвфабрикати, якi використовуються для виготовлення напоїв: iншi
2203 00 Пиво солодове
2204 (крiм
2204 10,
2204 30)
Вина винограднi натуральнi, включаючи крiпленi
2204 10 Вина iгристi, шампанське
2204 30 Iншi сусла винограднi (в тому числi коньячнi i шампанськi виноматерiали)
2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з добавкою рослинних або ароматичних екстрактiв
2206 00 Iншi напої збродженi (сидр яблучний, сидр грушевий-перру, медовий напiй)
2207 Спирт етиловий неденатурований з вмiстом спирту не менш як 80 вiдсоткiв об'єму; спирт етиловий та iншi спиртнi напої, денатурованi, будь-якої мiцностi
2208 20 -
2208 90 19 00
Мiцнi спиртнi напої (в тому числi коньяк, брендi), отриманi у результатi дистиляцiї (перегонки) виноградного вина або вичавок винограду
2208 60 11 00
2208 60 19 00
2208 90 33 00
2208 90 38 00
Горiлка: сливова, грушева або вишнева спиртова настойка (крiм лiкерiв)
2208 90 45 00 -
2208 90 78 00
Iншi спиртнi напої, лiкери та iншi алкогольнi напої
2208 90 91 00 -
2208 90 99 00
Спирт неденатурований етиловий з концентрацiєю спирту за об'ємом менш як 80 вiдсоткiв
2402 10 00 00 Сигари (в тому числi сигари з обрiзаними кiнцями), сигарили (сигари тонкi), iнше
2402 20 10 00
2402 20 90 00
Сигарети з тютюну або його замiнникiв, цигарки
2403 99 10 00 Тютюн для жування, тютюн для нюхання
3302 10 10 00
3302 10 40 00
Напої ароматичнi гiркi з вмiстом спирту за об'ємом вiд 44,2 вiдсотка до 49,2 вiдсотка
2403 (крiм
2403 99 10 00
2403 10 10 00
2403 10 90 00)
Iнший промислово виготовлений тютюн i промисловi замiнники тютюну
2710 00 27 11
2710 00 27 19
2710 00 27 31
2710 00 27 39
2710 00 27 90
2710 00 29 01
2710 00 29 09
2710 00 32 01
2710 00 32 09
2710 00 34 11
2710 00 34 19
2710 00 34 31
2710 00 34 39
2710 00 34 90
2710 00 36 01
2710 00 36 09
Бензин моторний А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АI-93, А-94, А-95, А-96, А-98
2710 00 61 00
2710 00 65 00
2710 00 69 00
Важкi дистиляти (дизельне пальне)
4011 10 00 00 Шини пневматичнi гумовi для легкових автомобiлiв (включаючи автомобiлi легковi багатомiснi з вiдкидними сидiннями, заднiм вiдкидним бортом i спортивнi автомобiлi)
4203 10 00 10 Тiльки одяг iз натуральної шкiри
4303 10 90 10 Тiльки одяг хутровий iз норки
4303 10 90 20 Тiльки одяг хутровий iз нутрiї, песця або лисицi
7113 - 7114 Ювелiрнi вироби
8215 10 20 00 Набори кухоннi або столовi, якi мають (принаймнi один вирiб) електролiтичне покриття iз дорогоцiнних металiв
8215 91 00 00 Набори кухоннi або столовi, покритi електролiтичним способом дорогоцiнними металами
8516 50 00 00 Печi мiкрохвильовi
8520 Магнiтофони та iнша звукозаписувальна апаратура, яка має або не має звуковiдтворювальних пристроїв
8523 11 00 10 Тiльки аудiокасети без записiв
8523 13 00 10 Тiльки вiдеокасети без записiв
8524 51 00 10 Тiльки аудiокасети iз записами
8524 53 00 10 Тiльки вiдеокасети iз записами
8524 31 00 00
8524 32 00 00
8524 39 00 00
Компакт-диски
8525 40 10 00
8525 40 91 00
8525 40 99 00
Апаратура для вiдеозапису i вiдеовiдтворення з телевiзiйною камерою, вмонтованою в той же корпус, або без неї, iнша
8528 12 Приймачi телевiзiйнi (включаючи вiдеомонiтори i вiдеопроектори), поєднанi або не поєднанi з радiоприймачем або апаратурою, яка записує чи вiдтворює звук або зображення; кольорового зображення
  Транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд iскри та з кривошипно-шатунним механiзмом:
8703 21 10 00
8703 21 90 10
8703 21 90 30
з об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1000 куб. см, новi i тi, якi були у користуваннi
8703 22 11 00
8703 22 19 00
8703 22 90 10
8703 22 90 30
з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1000 куб. см, але не бiльш як 1500 куб. см, новi i тi, якi були у користуваннi
8703 23 з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см
8703 23 11 10
8703 23 19 10
8703 23 90 11
8703 23 90 13
з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см, новi i тi, якi були у користуваннi
8703 23 11 30
8703 23 19 30
8703 23 90 31
8703 23 90 33
з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см, новi i тi, якi були у користуваннi
8703 24 10 00
8703 24 90 10
8703 24 90 30
з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см, новi i тi, якi були у користуваннi
  Iншi автомобiлi з двигуном внутрiшнього згоряння
(дизельнi та напiвдизельнi двигуни, що працюють на пальному з низьким цетановим числом)
8703 31 10 00
8703 31 90 10
8703 31 90 30
з об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 куб. см, новi i тi, якi були у користуваннi
8703 32 11 00
8703 32 19 00
8703 32 90 10
8703 32 90 30
з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2500 куб. см, новi i тi, якi були в користуваннi
8703 33 11 00
8703 33 19 00
8703 33 90 10
8703 33 90 30
з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2500 куб. см, новi i тi, якi були в користуваннi
8703 90 10 00
8703 90 90 00
iншi (з електродвигуном, iншi)
8703 10 Автомобiлi, спецiально призначенi для руху по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення гравцiв у гольф та iншi подiбнi транспортнi засоби
8711 40 00 00
8711 50 00 00
8711 90 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) i велосипеди з встановленим допомiжним двигуном, з колясками або без них, з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 500 куб. см, але не бiльш як 800 куб. см; бiльш як 800 куб. см; iншi
8716 10 99 00 Причепи i напiвпричепи житловi, масою бiльш як 3500 кг
9303 20 Рушницi спортивнi, мисливськi та для стрiльби по мiшенях, iншi, включаючи комбiнованi дробовики-гвинтiвки
9303 30 00 00 Гвинтiвки спортивнi, мисливськi та для стрiльби по мiшенях, iншi
9401 Меблi для сидiння (крiм зазначених у позицiї 94.02), якi трансформуються або не трансформуються в лiжка, їх частини
9403 10 Меблi, якi використовуються в установах (офiснi)".

 

     4. Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 жовтня 1997 р. N 1181 "Про встановлення термiнiв виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення труб" викласти в такiй редакцiї:

"Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 жовтня 1997 р. N 1181
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

ПЕРЕЛIК
давальницької сировини та видiв труб, що з неї виготовляються, пiд час здiйснення операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

Код товару згiдно з
УКТ ЗЕД
Опис товару (давальницької сировини) згiдно з
УКТ ЗЕД
Код товару згiдно з
УКТ ЗЕД
Опис товару (труб) згiдно з
УКТ ЗЕД
Термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною
7207 19 14 00
7207 19 16 00
Напiвфабрикати iз залiза та нелегованої сталi круглого або багатокутного поперечного перерiзу, iншi 7304 10 10 00 труби для нафто- i газопроводiв: зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мiлiметра до 100 днiв
7207 20 55 00 Напiвфабрикати iз залiза та нелегованої сталi круглого або багатокутного поперечного перерiзу, вмiстом за масою не менш як 0,25 вiдсотка вуглецю: вмiстом за масою 0,25 вiдсотка i бiльше, але менш як 0,6 вiдсотка вуглецю 7304 10 30 00 зовнiшнiм дiаметром бiльш як 168,3 мiлiметра, але не бiльш як 406,4 мiлiметра до 140 днiв
7224 90 91 00 Сталь легована круглого або багатокутного поперечного перерiзу      
7207 19 14 00
7207 19 16 00
Напiвфабрикати iз залiза та нелегованої сталi круглого або багатокутного поперечного перерiзу, iншi 7304 31 10 00 труби iншi круглого перерiзу iз залiза i нелегованої сталi, холоднотягнутi або холоднокатанi з приєднаними фiтингами, придатнi для подачi газiв або рiдин, що використовуються у цивiльнiй авiацiї, iншi до 125 днiв
7207 20 55 00 Напiвфабрикати iз залiза та нелегованої сталi круглого або багатокутного поперечного перерiзу, вмiстом за масою не менш як 0,25 вiдсотка вуглецю; вмiстом за масою 0,25 вiдсотка i бiльше, але менш як 0,6 вiдсотка вуглецю      
7224 90 91 00 Сталь легована круглого або багатокутного поперечного перерiзу      
7218 99 91 00 Сталь нержавiюча, напiвфабрикати круглого або багатокутного поперечного перерiзу 7304 41 10 00 труби i трубки круглого перерiзу з нержавiючої сталi, холоднотягнутi або холоднокатанi з приєднаними фiтингами, придатнi для подачi газiв або рiдин, що використовуються у цивiльнiй авiацiї:  
  капiлярнi до 150 днiв
  з корозiйностiйких сплавiв до 200 днiв
  тонкостiннi до 210 днiв
  високоточнi прецизiйнi до 225 днiв
  пiдвищеної якостi до 235 днiв
7304 49 91 00 зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 406,4 мiлiметра до 180 днiв
7207 19 14 00
7207 19 16 00
Напiвфабрикати iз залiза та нелегованої сталi круглого або багатокутного поперечного перерiзу, iншi 7304 51 30 00 труби круглого перерiзу з легованої сталi з приєднаними фiтингами, придатнi для подачi газiв або рiдин, що використовуються у цивiльнiй авiацiї, iншi  
7224 90 91 00 Сталь легована круглого або багатокутного поперечного перерiзу котловi   до 200 днiв
пiдшипниковi   до 130 днiв
7304 59 91 00 зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мiлiметра до 100 днiв
7304 59 93 00 зовнiшнiм дiаметром бiльш як 168,3 мiлiметра, але не бiльш як 406,4 мiлiметра до 140 днiв
8108 10 10 00 Титан та вироби з нього, титан необроблений, порошки 8108 90 10 00 труби та патрубки з приєднаними фiтингами, придатнi для подачi газiв або рiдин, що використовуються у цивiльнiй авiацiї, iншi:  
  гарячедеформованi зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мiлiметра до 140 днiв
  гарячедеформованi зовнiшнiм дiаметром бiльш як 168,3 мiлiметра, але не бiльш як 406,4 мiлiметра до 165 днiв
  холоднодеформованi до 265 днiв".

 

     5. У пунктi 2 Порядку внесення податку на додану вартiсть до бюджету пiд час ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1998 р. N 417 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 14, ст. 518), слова "ТН ЗЕД" замiнити словами "УКТ ЗЕД".

     6. У пунктi 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1998 р. N 418 "Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 14, ст. 519; 1999 р., N 41, ст. 2050) слова i цифри "Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi", "ТН ЗЕД 48.06 20000" i "ТН ЗЕД 48.11 90900" замiнити вiдповiдно словами i цифрами "УКТ ЗЕД", "УКТ ЗЕД 4806 20 00 00" i "УКТ ЗЕД 4811 90 90 00".

     7. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1998 р. N 427 "Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 14, ст. 522) слова "Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi" замiнити словами "УКТ ЗЕД".

     8. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 квiтня 1998 р. N 590 "Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi будiвництва яхт та суден парусних" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 18, ст. 648) слова "ТН ЗЕД" замiнити словами "УКТ ЗЕД".

     9. Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 липня 1998 р. N 1049 "Про тимчасове обмеження вивезення брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв, якi використовуються в операцiях з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 28, ст. 1038) викласти в такiй редакцiї:

"Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 липня 1998 р. N 1049
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

ПЕРЕЛIК
готової продукцiї, що пiдлягає ввезенню на митну територiю України для забезпечення потреб електротехнiчної промисловостi пiсля переробки брухту та вiдходiв кольорових металiв, вивезених з країни як давальницька сировина

7403 11 00 00 Катоди i секцiї катодiв з рафiнованої мiдi
7403 12 00 00 Вайєрбарси з рафiнованої мiдi
7408 Дрiт мiдний
7605 Дрiт алюмiнiєвий
7606 Плити, листи, смуги i стрiчка алюмiнiєвi завтовшки бiльш як 0,2 мм
7607 Фольга алюмiнiєва (тиснена або нетиснена, на основi або без основи, з паперу, картону, пластмаси або аналогiчних матерiалiв) завтовшки (не враховуючи основу) не бiльш як 0,2 мм
7608 Труби i трубки алюмiнiєвi".

 

     10. Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 1998 р. N 1123 "Про встановлення термiнiв здiйснення операцiй з хутровою давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 29, ст.1098) викласти в такiй редакцiї:

"Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 1998 р. N 1123
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

ТЕРМIНИ
здiйснення операцiй з хутровою давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

Код товару згiдно з
УКТ ЗЕД
Опис товару згiдно з УКТ ЗЕД Термiн здiйснення операцiй
  Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та iншi шматки або обрiзки, придатнi для виготовлення хутряних виробiв), крiм шкiряної сировини, класифiкованої в товарних позицiях 4101, 4102 або 4103:  
4301 10 00 00 норки, цiлi, з головою, хвостом або лапами чи без них 120 днiв
4301 30 00 00 ягнят таких порiд: 150 днiв
  астраханської, курдючної, каракульської, перської та аналогiчних порiд, а також ягнят iндiйської, китайської, монгольської або тiбетської порiд, цiлi, з головою, хвостом або лапами чи без них  
4301 40 00 00 бобра, цiлi, з головою, хвостом або лапами чи без них 150 днiв
4301 50 00 00 ондатри, цiлi, з головою, хвостом або лапами чи без них 140 днiв
4301 80 10 00 видри або нутрiї 140 днiв".

 

     11. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 вересня 1998 р. N 1484 "Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення частин гiдротурбiн" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 38, ст. 1404; 2001 р., N 19, ст. 808) слова i цифри "ТН ЗЕД 84.10 90900" замiнити словами i цифрами "УКТ ЗЕД 8410 90 90 00".

     12. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1998 р. N 1543 "Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення стандартних зразкiв-еталонiв платини i сплавiв металiв платинової групи" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 39, ст. 1442) слова i цифри "ТН ЗЕД 9031 80 990" замiнити словами i цифрами "УКТ ЗЕД 9031 80 99 00".

     13. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 1999 р. N 52 "Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi будiвництва суден" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 3, ст. 99) слова i цифри "ТН ЗЕД 89.01 10, 89.01 20, 89.01 30, 89.01 90, 89.02 00, 89.04 00, 89.05 00" замiнити словами i цифрами "УКТ ЗЕД 8901 10, 8901 20, 8901 30, 8901 90, 8902 00, 8904 00, 8905 ".

     14. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 1999 р. N 109 "Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення мiдних катодiв, мiдної та алюмiнiєвої катанки" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 5, ст. 163) слова i цифри "ТН ЗЕД 74.0400100, 76.0200900, 76.0120100" i "ТН ЗЕД 74.0311000, 74.0811000, 76.0511000" замiнити вiдповiдно словами i цифрами "УКТ ЗЕД 7404 00 10 00, 7602 00 90 00, 7601 20 10 00" i "УКТ ЗЕД 7403 11 00 00, 7408 11 00 00, 7605 11 00 00".

     15. У пунктах 2 i 3 посвiдчення на ввезення товарiв для виробництва космiчної технiки суб'єктами космiчної дiяльностi, зразок якого затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 1999 р. N 276 "Про заходи щодо державної пiдтримки космiчної дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 9, ст. 340; 2001 р., N 7, ст. 275), слова "ТН ЗЕД" замiнити словами "УКТ ЗЕД".

     16. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 1999 р. N 292 "Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення комплексу з обробки листа трубної заготiвки" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 9, ст. 336) слова i цифри "ТН ЗЕД 84.55 90000" i "ТН ЗЕД 84.28 90300" замiнити вiдповiдно словами i цифрами "УКТ ЗЕД 8455 90 00 00" i "УКТ ЗЕД 8428 90 30 00".

     17. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 березня 1999 р. N 323 "Про включення легкових автомобiлiв спецiального призначення (санiтарнi автомобiлi) до перелiку транспортних засобiв, оборот з реалiзацiї яких не пiдлягає обкладенню акцизним збором" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 10, ст. 381, N 21, ст. 968) слова "ТН ЗЕД" замiнити словами "УКТ ЗЕД".

     18. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 1999 р. N 911 "Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення срiбних заготовок для монет" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 21, ст. 971) слова i цифри "ТН ЗЕД 71.06 92910" замiнити словами i цифрами "УКТ ЗЕД 7106 92 91 00".

     19. Додатки 1 i 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 червня 1999 р. N 1086 "Про здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення в рамках Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi вiд 18 листопада 1993 року" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 25, ст. 1170; 2000 р., N 29, nст. 1220) викластив такiй редакцiї:

"Додаток 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 червня 1999 р. N 1086
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

СПИСОК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, яким надаються повноваження на право здiйснення експорту товарiв вiйськового призначення власного виробництва у рамках виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi вiд 18 листопада 1993 р., та вiдповiдний перелiк товарiв

Код суб'єкта за ЄДРПОУ Найменування суб'єкта Номер пункту згiдно з Положенням, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 1997 р. N 1358 Код товару згiдно з
УКТ ЗЕД
Найменування товару
14311614  ВАТ "Днiпропетровський агрегатний завод"  ML10.e 8413 70 10 00 насоси
ML10.e 8413 70 91 00 електродвигуни
ML10.e 8413 70 91 00 насоси
ML10.e 8413 81 10 00 насоси
ML10.e 8413 81 90 00 насоси
ML10.e 8413 91 10 00 комплект груповий
ML10.e 8413 91 90 10
8413 91 90 90
комплект груповий
ML10.e 8481 80 51 00 клапан
ML10.e 8509 10 90 00 пилососи
25604710 Костянтинiвське казенне НВП "Кварсит", Донецька область ML4.a.2 7020 00 10 10
7020 00 10 90
спецiальнi вироби iз ситалу
14307452 Мукачiвський завод "Точприлад", Закарпатська область ML6 847110 90 00 запаснi частини, iнструмент, приналежнiсть для групового радiобуя аварiйного
ML6 847110 90 00 касети БК-2
ML6 847110 90 00 вироби
ML11.e 8803 30 90 00 вироби
14307794 ВАТ "Мотор-Сiч", м. Запорiжжя ML8 3604 90 00 00 пiросвiчки
ML9 8409 10 90 00 частини двигунiв
ML9 8411 22 90 00 двигуни турбогвинтовi
ML9 8411 91 90 00 частини паливної системи
ML9 8412 31 90 00 пневмодвигуни
ML9 8412 90 90 00 агрегати командно-паливнi
ML9 8413 60 41 00 насоси рiдиннi
ML9 8413 60 49 00 насоси рiдиннi
ML9 8413 60 59 00 насоси рiдиннi
ML9 8501 10 99 00 електромеханiзм
ML9 8538 90 91 00
8538 90 99 00
частини апаратури
ML9 8543 89 95 00 пiдсилювачi i регулятори
ML9 8803 30 90 00 частини лiтальних апаратiв лiтакiв
ML18 9031 80 99 00 прилади контрольно-вимiрювальнi
ML9 9032 81 90 00 прилади для автоматичного регулювання та управлiння
ML9 9032 89 90 00 регулятори та електронна система управлiння
ML9 9032 90 90 00 частини приладiв та апаратури
14313317 Запорiзьке державне пiдприємство "Радiоприлад" ML11 8525 20 99 00 радiостанцiя
14312921 Запорiзьке машинобудiвне КБ "Прогрес" ML10.e 8411 12 13 00 двигуни турбореактивнi для цивiльної авiацiї (силою тяги не бiльш як 44 кН)
ML10.e 8411 12 90 00 двигуни турбореактивнi для цивiльної авiацiї
25475495 Дочiрнє пiдприємство ВАТ "Перетворювач" - спецiальне конструкторське бюро "Перетворювач", м. Запорiжжя ML9 8504 40 99 00 перетворювачi
ML9 8504 90 90 00 частини перетворювачiв
14311637 ВАТ "Iванкiвський приладобудiвний завод "Промiнь", Київська область ML10.a 8803 90 91 00 охолоджувачi води
ML10.a 8803 90 91 00 модулi
ML10.a 8803 90 99 00 блоки контрольнi
ML10.a 8803 90 99 00 чарунки
ML10.a 8803 90 99 00 блоки
14310891 ЗАТ НВФ "Ферокерам", м. Бiла Церква ML16 7202 99 80 00 порошок
14311175 Жулянський машинобудiвний завод "Вiзар", м. Вишневе Київської областi ML10 8803 30 90 00 електромагнiти
ML10 8803 30 90 00 тримачi балочнi
ML10 8803 90 99 00 комплект
ML10 8803 90 99 00 комплект ремонтний
ML4 9306 90 10 00 вироби
14367945 ВАТ "Фотон", м. Сiмферополь ML11 8525 10 90 00 вироби
ML11 8525 30 90 00 вироби
ML11 8526 10 10 00 вироби
14307788 Первомайський машинобудiвний завод, Луганська область ML10.a 8412 21 99 00 привiд
ML10.a 8412 29 91 00 двигуни гiдравлiчнi
ML10.a 8412 29 99 00 комплект ремонтно-груповий до гiдродвигуна
ML10.a 8412 90 90 00 агрегати управлiння реверсом тяги
ML10.a 8413 50 90 00 насоси електропривiднi
ML10.a 8413 60 90 00 насоси маслянi
ML10.a 8413 81 90 00 крани електромагнiтнi
ML10.a 8413 91 90 10
8413 91 90 90
частини сигналiзаторiв
ML10.a 8413 91 90 10
8413 91 90 90
реле тиску
ML10.a 8479 90 97 00 частини сигналiзаторiв
ML10.a 8481 80 85 00 крани дросельнi
ML10.a 8481 80 85 00 частини сигналiзаторiв
ML10.a 8481 80 99 00 частини сигналiзаторiв
ML10.a 9025 80 99 10
9025 80 99 90
термодатчик газовий капсульний
ML10.a 9032 20 90 00 автомати тиску
14309238 Львiвський державний завод "Лорта" ML5 8471 10 90 00 апаратура
ML9 8471 70 60 00 пристрої запам'ятовувальнi
ML11.c 8471 70 60 00 пристрої запам'ятовувальнi
ML5 8471 70 90 00 апаратура
ML11.c 8473 30 10 00
8473 30 90 00
запаснi частини, iнструмент, приналежностi
ML5 8526 92 90 00 радiоапаратура дистанцiйна
ML10 8803 90 91 00 частини лiтальних апаратiв
13810321 ВАТ "Завод "Змiна", м. Червоноград ML11 8526 91 19 00 апаратура радiонавiгацiйна
ML11 8529 90 10 00 запаснi частини, iнструмент, приналежностi груповi
19176405 Львiвський завод телевiзiйної технiки "Електрон" ML10.b 8803 90 99 00 вироби
14311608 НДI "Шторм", м. Одеса ML15.e 8413 70 69 00 насоси
ML15.e 8413 91 90 10
8413 91 90 90
напiврозняття клапана гiдравлiчне
00152276 ВАТ "Одеський завод гумотехнiчних виробiв" ML6 8708 80 90 10
8708 80 90 90
амортизатори
14307593 Iзюмський приладобудiвний завод iменi Дзержинського, Харкiвська область ML15.d 8548 частини електроапаратури
ML15.d 9013 80 11 00
9013 80 19 00
9013 80 30 00
9013 80 90 00
прилади
ML15.d 9013 90 10 00
9013 90 90 00
запаснi частини, iнструмент, приналежностi груповi
14309391 Харкiвське державне виробниче об'єднання "Протон" ML11 8526 91 11 00 вироби
ML11 8527 90 98 00 вироби
ML11 8529 10 39 00 вироби
ML11 8529 90 81 00
8529 90 88 10
8529 90 88 90
запаснi частини, iнструмент, приналежностi
14309847 ВАТ "Вовчанський агрегатний завод", Харкiвська область ML10.e 8411 91 10 00 частини турбореактивних та турбогвинтових двигунiв для цивiльної авiацiї
ML10.e 8411 91 90 00 частини турбореактивних та турбогвинтових двигунiв
ML10.a 8803 30 10 00 частини лiтакiв i вертольотiв для цивiльної авiацiї
ML10.a 8803 30 90 00 частини лiтакiв i вертольотiв
14310052 ДП "Харкiвський машинобудiвний завод "ФЕД", м. Харкiв ML10.c 8411 91 90 00 привiд-генератори
ML10.c 8411 91 90 00 автомати дозування палива
ML10.c 8411 91 90 00 механiзми виконавчi
ML10.c 8411 91 90 00 комплект ремонтно-груповий
ML10.b 8803 30 90 00 редуктор гiдравлiчний
ML10.b 8803 30 90 00 порцiонер реверсивний
14310431 Харкiвське агрегатне конструкторське бюро ML10.b 8803 30 10 00 станцiї насоснi
ML10.a 8803 30 10 00 блоки живлення з електроприводом
ML10.b 8803 30 10 00 насоси електропривiднi
ML10.b 8803 30 90 00 гiдротрансформатор
ML10.a 8803 30 90 00 блоки живлення з ручним приводом
14308730 ВО "Комунар", м. Харкiв ML10.d 9032 89 90 00 прилади
00225667 ВАТ НВП "Теплоавтомат", м. Харкiв ML18.a 8537 10 99 00 системи дистанцiйного управлiння головними судновими двигунами
14315552 Харкiвська науково-виробнича корпорацiя державних пiдприємств "ФЕД" ML10.c 8411 91 90 00 привiд-генератори
ML10.c 8411 91 90 00 термодатчик газовий капсульний
ML10.c 8411 91 90 00 комплект ремонтно-груповий
ML10.b.1.a 8803 30 10 00 автомати перемикання
ML10.b 8803 30 90 00 привiд гiдравлiчний
ML10.b 8803 30 90 00 двигуни гiдравлiчнi
ML10.a 8803 30 90 00 насоси електропривiднi
ML10.b 8803 30 90 00 комплект ремонтно-груповий
14311011 ВО "Новатор", м. Хмельницький ML5.a 8471 10 90 00 машини обчислювальнi
ML5.a 8473 30 10 00
8473 30 90 00
частини електронних обчислювальних машин
ML15.e 8504 40 99 00 випрямлячi високовольтнi
ML15.e 8529 90 81 00
8529 90 88 10
8529 90 88 90
частини радiолокацiйного комплексу
ML5.b 9006 91 00 00 частини приладiв апаратури аерофотознiмання
ML18.a 9031 20 00 00 апаратура контрольно-перевiрна
ML18.a 9031 90 90 00 частини приладiв контрольної апаратури
14312329 ДП "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад", м. Черкаси ML5.a 9010 50 10 00
9010 50 90 00
прилади
ML5.a 9013 10 00 00 апаратура управлiння
ML9.g 9014 90 10 00 гiрокомпас
ML9.g 9032 89 90 00 гiроскопи
14307297 Нiжинський науково-виробничий комплекс "Прогрес", Чернiгiвська область ML10 8803 90 99 00 вироби
ML10 9303 вироби
ML3 9306 90 10 00 вироби
14314676 ВАТ "Кварц", м. Чернiвцi ML5 8541 40 99 00 пристрої фотоприймальнi
14312358 Київський державний завод "Буревiсник" ML9.e 8526 10 10 00 вироби
ML9.e 8526 10 90 00 вироби
ML9.e 8526 91 19 00 вироби
ML9.e 8529 90 10 00 вироби
ML9.e 8529 90 70 00 вироби
ML9.e 8537 10 99 00 вироби
14309669 ВО "Київприлад" ML11.e 8543 89 10 00
8543 89 15 00
8543 89 20 00
8543 89 51 00
8543 89 55 00
8543 89 59 00
8543 89 70 00
8543 89 72 00
8543 89 73 00
8943 89 75 00
8543 89 79 00
8543 89 95 00
вироби
14310520 ДП "Завод Арсенал", м. Київ ML5.b 8803 90 10 00 вироби
ML5.a 9013 10 00 00 вироби
ML5.b 9013 80 11 00
9013 80 19 00
9013 80 30 00
9013 80 90 00
прилади
ML5.b 9013 80 11 00
9013 80 19 00
9013 80 30 00
9013 80 90 00
апаратура контрольно-перевiрна
ML5.a 9014 10 90 00 частини приладiв
ML4 9306 90 10 00 вироби
ML4 9306 90 10 00 апаратура контрольно-перевiрна
14312134 Науково-виробничий комплекс "Електронприлад", м. Київ ML10.c 8803 00 90 00 вироби
ML10.c 8803 30 90 00 вироби
ML22 4901 99 00 00 блок приводiв рульових
ML4.a 9030 31 90 00 блок приводiв рульових
14308776 Державне КБ "Луч", м. Київ ML4.b 9030 31 90 00 апаратура контрольно-перевiрна
14307357 Центральне КБ "Арсенал", м. Київ ML5.b 8803 90 99 00 вироби
ML18.a 9031 20 00 00 системи контролю автоматизованi
ML18.a 9031 41 00 00
9031 49 10 00
9031 49 90 00
iмiтатор
ML9.e 9031 41 00 00
9031 49 10 00
9031 49 90 00
вироби
ML18.b 9031 80 39 10
9031 80 39 90
апаратура контрольно-перевiрна
ML18.a 9031 90 10 00
9031 90 90 00
комплект технiчних засобiв мультиплексного каналу зв'язку
ML4.a 9306 90 10 00 вироби
24102142 Київський приладобудiвний завод електронного машинобудування i зв'язку ML10.b 8803 90 99 00 апаратура
ML10.b 8803 90 99 00 пристрої
ML10.a 8502 11 91 00
8502 11 91 00
8502 11 99 00
лiчильники унiверсальнi
ML5 8543 90 80 00 вироби
ML5 8543 90 80 00 станцiя автоматизована контрольно-випробувальна
ML5 8543 90 80 00 вироби
ML10.a 8803 90 99 00 привiд електромеханiчний
21665301 ЗАТ "Аура" ДАХК "Артем", м. Київ ML10.a 8803 90 99 00 автомати
ML10.a 8803 90 99 00 вироби
ML10.a 8803 90 99 00 лiчильники
ML10.a 8803 90 99 00 частини лiтальних апаратiв
ML4 9306 90 10 00 вироби
ML4 9306 90 10 00 пристрої пусковi авiацiйнi
14309020 Севастопольське КБ радiозв'язку ML11 8525 10 90 00 пристрої радiопередавальнi
ML11 8525 10 90 00 пристрої радiопередавальнi
ML11 8525 10 90 00 пристрої радiопередавальнi
ML11 8525 10 90 00 пристрої радiопередавальнi
ML11 8525 20 91 00
8525 20 99 00
комплекс зв'язку
ML11 8526 91 11 00
8526 91 19 00
8526 91 90 00
апаратура
ML11 8529 10 31 00
8529 90 70 00
антени
ML11 8529 90 81 00
8529 90 88 10
8529 90 88 90
термiнали оператора
ML17 8537 10 10 00
8537 10 91 00
8537 10 99 00
8537 10 10 00
пульт управлiння телеграфний
ML17 8537 10 91 00
8537 10 99 00
8537 10 10 00
пульт зв'язку виносний
ML17 8537 10 91 00
8537 10 99 00
комплекси обчислювальнi i керiвнi
ML11 9030 40 10 00
9030 40 90 00
прилади
22309695 Дочiрнє пiдприємство ВАТ ХК "Мусон" НВП "Мусон-Морзв'язок-Сервiс", м. Севастополь ML11.b 8525 20 91 00
8525 20 99 00
радiостанцiя
ML11.b 8529 10 39 00 тракт до антенно-фiдерного пристрою
ML11.b 8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88 10
8529 90 88 90
запаснi частини, iнструмент, приналежностi груповi
14307274 Київський завод "Радар" ML10.e 8526 10 90 00 вироби
ML10.e 8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88 10
8529 90 88 90
кабель-трос
ML10.e 8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88 10
8529 90 88 90
запаснi частини, iнструмент
ML10.e 9031 80 99 00 апаратура контрольно-перевiрна
ML10.e 9031 80 99 00 вироби
ML10.e 9031 80 99 00 комплект базовий М-200
01199251 Державне спецiалiзоване НВО "Форт", м. Вiнниця ML1 9301 00 00 00
9302 00
9303
автоматична зброя, складовi частини та компоненти
08029701 ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор", Волинська область ML10 8411
8412
послуги з ремонту авiацiйних двигунiв та агрегатiв
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
експлуатацiйно-технiчна документацiя до авiацiйних двигунiв та агрегатiв
14308368 ВО "Пiвденний машинобудiвний завод", м. Днiпропетровськ ML4 9032 послуги з експлуатацiї та ремонту виробiв ракетної технiки i устаткування
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
послуги з розроблення науково-технiчної, конструкторської, експлуатацiйної та iншої документацiї до систем ракетного озброєння
14308304 Державне конструкторське бюро "Пiвденне" iменi Янгеля, м. Днiпропетровськ ML4 9032 послуги з експлуатацiї та ремонту виробiв ракетної технiки i устаткування
ML22 4901
4906 00 00
8524
послуги з розроблення науково-технiчної, конструкторської, експлуатацiйної та iншої документацiї до систем ракетного озброєння
14310371 ВАТ "Топаз", м. Донецьк ML11 8543 радiоелектроннi комплекси спецiального призначення та їх складовi частини
14309646 ВАТ "Гранiт", м. Макiївка Донецької областi ML11 8471
8473
складовi частини до радiоелектронних комплексiв спецiального призначення
30294128 ЗАТ "Перетворювач", м. Запорiжжя ML9 8504 перетворювачi та запаснi частини
00217840 ВАТ "Мелiтопольський компресор ", Запорiзька область ML9 8414 компресори та запаснi частини
14313866 Казенний електромашинобудiвний завод "Iскра", м. Запорiжжя ML11 8526
8529
радiотехнiчнi комплекси вiйськового призначення та їх складовi частини
ML18 9031 обладнання для експлуатацiї, технiчного обслуговування i ремонту радiоелектронних комплексiв спецiального призначення та складових частин
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
послуги з розроблення технiчної та експлуатацiйної документацiї
07917635 Запорiзький державний авiацiйний ремонтний завод "Мiгремонт" ML10 8803
8411
8412
послуги з ремонту лiтальних апаратiв, авiацiйних двигунiв та агрегатiв
00186192 Казенний завод порошкової металургiї, м. Бровари Київської областi ML6 8710 00 00 00 складовi частини до наземних транспортних засобiв
22219880 ВАТ "Олiмп", м. Свiтловодськ Кiровоградської областi ML11 8525
8529
радiоелектроннi комплекси спецiального призначення та їх складовi частини
23898340 ДП "Олiмп-комерцiйний центр" ВАТ "Олiмп", м. Свiтловодськ Кiровоградської областi ML11 8540 радiоелектроннi комплекси спецiального призначення та їх складовi частини
14310649 Феодосiйський казенний оптичний завод, Автономна Республiка Крим ML5 9015 електронне обладнання до систем керування вогнем
14309008 ДП "Феодосiйське виробниче об'єднання "Море", смт Приморський, Автономна Республiка Крим ML9 8905
8906 00
8907 00
послуги з ремонту кораблiв
4311005 ВО "Луганський верстатобудiвний завод" ML3
ML8
ML18
8459
8479
9306
обладнання для виробництва боєприпасiв, боєприпаси та спецiально призначенi компоненти
08215600 ДП "Луганський авiаремонтний завод" ML10 8411
8412
послуги з ремонту авiацiйних двигунiв та агрегатiв
14311005 ВАТ "Первомайський машинобудiвний завод", Луганська область ML10
ML4
ML10
8411
9306
8803
агрегати до лiтальних апаратiв, агрегати до виробiв ракетної технiки
ML4 9306 послуги з ремонту агрегатiв до лiтальних апаратiв, авiацiйних двигунiв та виробiв ракетної технiки
07684556 Львiвський державний авiацiйно-ремонтний завод ML10 8803
8411
8412
послуги з ремонту лiтальних апаратiв, авiацiйних двигунiв та агрегатiв
14312980 ДП "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв ML9 8905
8906 00
8907
послуги з ремонту кораблiв вiйськового призначення
14308339 ВО "Зоря", м. Миколаїв ML9 8411 газотурбiннi агрегати та їх компоненти
09794409 ДП "Миколаївський авiацiйний ремонтний завод "НАРП" ML10 8803
8411
8412
послуги з ремонту лiтальних апаратiв, авiацiйних двигунiв та агрегатiв
00217863 Орендне НВО "Одесхолодмаш", м. Одеса ML9 9032 спецiальне обладнання для вiйськового використання
07756801 ДП "Одеське авiацiйне ремонтне пiдприємство "Одесавiаремсервiс" ML10 8803
8411
8412
послуги з ремонту лiтальних апаратiв, авiацiйних двигунiв та агрегатiв
05593453 ВАТ "Зовнiшньоторговельна фiрма "КрАЗ", м. Кременчук Полтавської областi ML6 8704 автомобiлi КрАЗ та їх компоненти, спецiально створенi чи модифiкованi для вiйськового використання; автомобiлi-паливозаправники на базi шасi КрАЗ-260
08031997 ДП "Конотопський авiацiйний ремонтний завод "АвiаКон", Сумська область ML10 8803
8411
8412
послуги з ремонту лiтальних апаратiв, авiацiйних двигунiв та агрегатiв
4315351 Шосткинський казенний завод "Зiрка", Сумська область ML8
ML3
3604
9306
матерiали i сировина для вибухових речовин та засоби їх iнiцiювання
22607719 ВАТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон" ML6 8525
8529
радiоприлади та технологiї зв'язку для транспортних засобiв вiйськового призначення та компоненти
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
технологiї, розробки та модернiзацiї спецiальних систем засобiв зв'язку
05750295 ВАТ "Харкiвський тракторний завод iменi Орджонiкiдзе" ML6 8705
8708
наземнi транспортнi засоби (МТ-ЛБ) та їх компоненти
14309408 Харкiвське державне виробниче об'єднання "Протон" ML11 8527
8529
вироби, технологiї та складовi частини радiоелектронних комплексiв спецiального призначення
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
технологiї, розробки та модернiзацiї радiоелектронних комплексiв спецiального призначення
14307966 ВАТ "Харкiвхолодмаш", м. Харкiв ML5 8415 вироби та запаснi частини
14315500 Харкiвський державний приладобудiвний завод iменi Т. Г. Шевченка ML4 8543 радiоелектронне обладнання та складовi частини до систем ракетного озброєння
ML4 8543 послуги з ремонту та експлуатацiї радiоелектронного обладнання i складових частин систем ракетного озброєння
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
послуги з розроблення науково-технiчної, конструкторської, експлуатацiйної та iншої документацiї до систем ракетного озброєння
14309497 ВАТ "Приладобудiвне конструкторське бюро "Авiаконтроль", м. Харкiв ML18 9031 спецiальне виробниче обладнання та технiчнi засоби контролю
14309408 Центральне конструкторське бюро "Протон", м. Харкiв ML5 8526
8529
радiоелектроннi вироби та запаснi частини
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
технологiї i розробки, модернiзацiї виробiв та їх компонентiв
14313062 ВАТ "Хартрон", м. Харкiв ML4 9306 складовi частини систем автоматичного керування ракетним озброєнням
ML4 8543 послуги з ремонту та експлуатацiї систем керування ракетним озброєнням
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
послуги з розроблення науково-технiчної, конструкторської, експлуатацiйної та iншої документацiї до систем керування ракетним озброєнням
25185147 НВП "Хартрон-Плант Лтд", м. Харкiв ML4 9306 складовi частини систем автоматичного керування ракетним озброєнням
ML4 8543 послуги з ремонту та експлуатацiї систем керування ракетним озброєнням
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
послуги з розроблення науково-технiчної, конструкторської, експлуатацiйної та iншої документацiї до систем керування ракетним озброєнням
14310299 Казенне пiдприємство "Харкiвське конструкторське бюро з машинобудування iменi О. О. Морозова" ML6 8710 00 00 00 дослiднi зразки танкiв, броньованих машин, iнженерної технiки та їх компоненти
ML4 8710 00 00 00 спецiалiзоване обладнання для вiйськової пiдготовки (навчальнi засоби)
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
технологiї i розробки, модернiзацiї зразкiв та компонентiв
14308894 Харкiвське державне авiацiйне виробниче пiдприємство ML10
ML18
8803
8803
комплектуючi вироби до лiтакiв, послуги з ремонту, модернiзацiї та експлуатацiї лiтальних апаратiв
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
технологiї, науково-технiчна, експлуатацiйна документацiя до лiтальних апаратiв
24127366 Вiддiлення "Союзавтоматизацiя" ДП НДШ "Союз", м. Харкiв ML11 8525
8529
8543
вироби, обладнання до мереж спецiального зв'язку та компоненти, а також послуги з їх ремонту та експлуатацiї
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
технологiї i розробки та модернiзацiї спецiальних систем засобiв зв'язку
14307831 Красилiвський агрегатний завод, Хмельницька область ML10 8803 вироби авiацiйного озброєння та спецiально призначенi компоненти
24835531 Дочiрнє пiдприємство "Завод радiоапаратури, перетворювачiв i датчикiв" ВАТ "Чернiгiвський завод радiоприладiв" ML4
ML18
8803
9014
9306
радiоелектроннi блоки та прилади до ракетних систем, стендового обладнання
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
експлуатацiйно-технiчна документацiя та послуги з ремонту та експлуатацiї радiоелектронних блокiв, приладiв до ракетних систем i стендового обладнання
14311614 ВАТ "Чернiгiвський завод радiоприладiв" ML4
ML18
8803
9014
9306
радiоелектроннi блоки та прилади до ракетних систем, стендового обладнання
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
експлуатацiйно-технiчна документацiя та послуги з ремонту та експлуатацiї радiоелектронних блокiв, приладiв до ракетних систем i стендового обладнання
14307357 Казенне пiдприємство "Центральне конструкторське бюро "Арсенал", м. Київ ML4
ML5
ML10
8803
9014
9306
комплектуючi вироби, запаснi частини до апаратури та приладiв ракетного та авiацiйного озброєння
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
технологiї, науково-технiчна, конструкторська, експлуатацiйна та iнша документацiя до апаратури, приладiв ракетного та авiацiйного озброєння
14308138 НДI "Квант", м. Київ ML22 4901
4906 00 00 00
8524
технологiї, науково-технiчна, експлуатацiйна документацiя до апаратури систем виявлення лазерного випромiнювання комплексу протидiї
14307274 Київський завод "Радар" ML10
ML18
8526
8529
9031
електронне обладнання до лiтальних апаратiв, запаснi частини, iнструменти та приладдя
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
експлуатацiйно-технiчна документацiя та послуги з ремонту та експлуатацiї радiоелектронних блокiв та приладiв до лiтальних апаратiв
14307699 Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем", м. Київ ML4 9306 ракети типу "повiтря-повiтря", контрольно-перевiрочна апаратура (КПА) та комплектуючi вироби до них, послуги з ремонту, модернiзацiї та експлуатацiї ракет типу "повiтря-повiтря", КПА
ML10 8803 обладнання авiацiйного озброєння, КПА та комплектуючi вироби до них, послуги з ремонту, модернiзацiї та експлуатацiї обладнання авiацiйного озброєння, КПА
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
науково-технiчна, експлуатацiйна документацiя до ракет типу "повiтря-повiтря", обладнання авiацiйного озброєння, КПА та комплектуючих виробiв до них
22971632 ДП ЗТФ "ТАСКО-експорт", м. Київ ML4
ML8
ML22
9306
4901
4906 00 00 00
8524
вибуховi речовини, боєприпаси та їх елементи, технологiї, розробки, модернiзацiї пристроїв та компонентiв до них
14309356 ВАТ "Київський завод автоматики iменi Г. I. Петровського" ML4
ML9
ML11
8526
8543
9306
спецiальне устаткування та обладнання до навiгацiйних комплексiв
14307529 АНТК iменi О. К. Антонова, м. Київ ML10
ML18
8803
8803
лiтальнi апарати, послуги з ремонту, модернiзацiї та експлуатацiї лiтальних апаратiв
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
технологiї, науково-технiчна, експлуатацiйна документацiя до лiтальних апаратiв
14310709 ДП "НДI "Орiон", м. Київ ML11 8525
8526
8527
вироби, технологiї та складовi частини для радiоелектронних комплексiв спецiального призначення
14312453 ДП "Завод "Генератор", м. Київ ML11 8535
8540
складовi частини для радiоелектронних комплексiв спецiального призначення
14310135 ВАТ "Центральне конструкторське бюро "Шхуна", м. Київ ML22 4901
4906 00 00 00
8524
технологiї i розробки, модернiзацiї виробiв та їх компонентiв
24865093 ДП "Зовнiшекономсервiс" ВАТ "Сєвморзавод", м. Севастополь ML9 8402
8406
8408
8409
8411
8414
8501
8503
обладнання для пiдводних човнiв
07705790 ДП "Севастопольське авiацiйне пiдприємство" ML10 8803
8411
8412
послуги з ремонту лiтальних апаратiв, авiацiйних двигунiв та агрегатiв
07658139 Балаклавський судноремонтний завод "Металiст", м. Севастополь ML9 8905
8906 00
8907
послуги з ремонту вiйськових кораблiв, спецiального вiйськово-морського обладнання
14308109 Київський казенний завод "Радiовимiрювач" ML10 8471
8526
8542
9031
електронне обладнання до лiтальних апаратiв, запаснi частини, iнструменти та приладдя
24500061 Дочiрнє пiдприємство ВАТ "Мусон-Ексiм", м. Севастополь ML9 8525
8529
вироби, обладнання i технологiї для навiгацiї та зв'язку, спецiально призначенi для вiйськового використання
14308345 ВАТ "Iнжинiрингово-виробниче пiдприємство "Енергiя", м. Кривий Рiг ML9 8502 газотурбогенераторнi двигуни та запаснi частини".

 

"Додаток 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 червня 1999 р. N 1086
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

СПИСОК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, яким надаються повноваження на право здiйснення iмпорту товарiв вiйськового призначення для використання у власному виробництвi у рамках виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi вiд 18 листопада 1993 р., та вiдповiдний перелiк товарiв

Код суб'єкта за ЄДРПОУ Назва суб'єкта Номер пункту згiдно з положенням, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 1997 р. N 1358 Код товару згiдно з
УКТ ЗЕД
Найменування товару
08029701 ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор", Волинська область ML10.c 8411 91 90 00 термокомпенсатор рiдинний
ML10.c 8411 91 90 00 елементи чутливi
ML10.c 9025 90 90 10
9025 90 90 90
термопара
ML10.c 9026 90 90 10
9026 90 90 90
датчики
14308304 Державне КБ "Пiвденне" iменi Янгеля, м. Днiпропетровськ ML8.b.3 3602 00 00 00 заряд твердого палива
ML22 4901 99 00 00 сальник
ML10.d 8541 40 91 00 насоси-датчики
14310371 ВАТ "Топаз", м. Донецьк ML6 8708 29 90 00 кузов-фургон
ML5.a 9013 80 11 00
9013 80 19 00
9013 80 30 00
9013 80 90 00
бусоль ПАБ-2М
14307794 ВАТ "Мотор-Сiч", м. Запорiжжя ML8 2710 00 81 00 спецiальна охолоджувальна рiдина для специфiчних процесiв переробки
ML8 2710 00 87 00 масло моторне
ML8 2710 00 96 00 масло трансформаторне
ML8 2710 00 98 00 мастило
ML17 2804 29 10 00 гелiй
ML8 292129 00 00 трилон Б
ML8 3604 90 00 00 сигнал протитуманний
ML8 3604 90 00 00 пiросвiчки
ML8 3907 30 00 00 смола епоксидна
ML17 7019 19 10 00 вироби iз скловолокна
ML17 7019 31 00 00 скломати
ML17 7019 39 90 00 склотканина тонка
ML17 7019 51 00 00 ровiнг iз скляних ниток
ML17 7019 59 00 00 склострiчка
ML16 7202 70 00 00 феромолiбден
ML16 7202 80 00 00 феровольфрам
ML16 7202 92 00 00 ферованадiй
ML8 7603 10 00 00 порошок нешарової структури
ML10 8409 10 90 00 стартер-генератор
ML10 8409 10 90 00 газогенератор
ML10 8409 99 00 00 термометри (частини, призначенi спецiально для двигунiв)
ML10 8411 91 90 00 вузли турбореактивних та турбогвинтових двигунiв
ML10 8411 91 90 00 пристрої пилозахиснi
ML10 8411 91 90 00 насоси
ML10 8411 91 90 00 агрегати запалювання, електроннi регулятори, контактнi пристрої, пульт контролю
ML10 8411 91 90 00 системи керування електроннi
ML10 8411 91 90 00 пристрої реверсивнi
ML10 8411 99 90 00 насоси паливнi, апаратура управлiння, регулятори
ML10 8412 90 90 00 агрегати командно-паливнi
ML10 8413 60 30 00 насоси рiдиннi
ML10 8413 60 41 00 насоси рiдиннi гiдравлiчнi
ML10 8413 60 49 00 блоки насосiв, пусковi i паливнi насоси
ML10 8413 60 49 00 насоси
ML10 8413 60 59 00 насоси рiдиннi
ML10 8413 70 69 00 насоси рiдиннi вiдцентровi
ML20 8418 99 90 10
8418 99 90 90
частини холодильникiв
ML7 8421 31 90 00 фiльтри повiтря
ML5 847180 90 00 коробки регулювальнi (машини для автоматичного оброблення iнформацiї)
ML18 8479 89 98 10
8479 89 98 30
8479 89 98 50
8479 89 98 90
установки силовi допомiжнi
ML9 8501 10 99 00 електромеханiзм
ML9 8501 20 90 00 електромеханiзм
ML9 8501 31 90 00 електромеханiзм
ML9 8501 32 91 00 електродвигуни та генератори потужнiстю бiльш як 750 Вт, але не бiльш як 7,5 кВт
ML9 8501 52 91 00 електродвигуни
ML9 8501 61 91 00 привiд генератора
ML9 8501 61 99 00 генератори
ML9 8501 61 99 00 двигуни i генератори
ML9 8501 62 90 00 привiд генератора
ML9 8501 62 90 00 генератори
ML5 8525 20 91 00
8525 20 99 00
пристрої переговорнi
ML9 8538 90 91 00
8538 90 99 00
комплект монтажний
ML15 8540 89 11 00 лампи електроннi i трубки
ML15 8540 89 19 00 лампи електроннi i трубки з термокатодом або фотокатодом
ML15 8540 89 90 00 лампи генераторнi
ML15 8540 99 00 00 дiоди ультрафiолетовi
ML5 8543 89 15 00
8543 89 20 00
8543 89 51 00
8543 89 55 00
8543 89 59 00
8543 89 70 00
8543 89 72 00
8543 89 73 00
8543 89 75 00
8543 89 79 00
8543 89 95 00
блоки стабiлiзатора, пiдсилювач регулятора температури, пiдсилювачi корегування обертiв
ML11 8543 90 80 00 блоки управлiння, блок граничних регуляторiв
ML11 8543 90 80 00 блоки системнi спостережнi
ML10 8803 10 90 00 гвинти повiтрянi лiтакiв
ML10 8803 30 90 00 гiдроакумулятори
ML10 8803 30 90 00 термопара (частини лiтальних апаратiв)
ML10 8803 30 90 00 радiатори маслянi
ML10 8803 30 90 00 турбогенератор
ML10 8803 90 10 00 датчики
ML10 8803 90 99 00 блоки регулювання паливнi
ML10 8803 90 99 00 частини лiтальних апаратiв (перетворювачi обертiв)
ML18 9031 80 31 10
9031 80 31 90
апаратура вiбрацiї
ML18 9031 80 39 10
9031 80 39 90
датчики вiбрацiї
ML18 903180 99 00 датчики частоти обертання
ML17 9031 90 90 00 датчики
ML10 9032 10 91 00 термостат з електричним пусковим пристроєм, датчики тиску
ML10 9032 10 99 00 регулятори напруги
ML10 9032 10 99 00 термостат
ML10 9032 81 90 00 регулятори обертiв
ML10 9032 81 90 00 системи
ML9 9032 89 90 00 регулятори електроннi
ML9 9032 89 90 00 реле
ML9 9032 90 90 00 приймачi температури
ML9 9032 90 90 00 рама
14313866 Запорiзький електромашинобудiвний завод "Iскра" ML15 8502 11 91 00
8502 11 99 00
електростанцiї
ML15 8716 40 00 10
8716 40 00 90
кузов-фургон
00217857 ВАТ "Мелiтопольський завод холодильного машинобудування "Рефма", Запорiзька область ML9.b.2 8501 32 10 00 електродвигуни
ML9.b.2 8501 51 90 00 електродвигуни
ML9.b.2 8501 52 91 00 електродвигуни
ML8.1 7603 10 00 00 порошок алюмiнiєвий
ML10.e 8409 10 90 00 частини авiацiйних двигунiв
ML10.c 8411 81 90 00 системи запалювання двигуна
ML9.b.2 8501 10 99 00 електромеханiзм
ML15.c 8540 81 00 00 трубки фотокатоднi та лампи з термокатодом або фотокатодом
14312921 Запорiзьке машинобудiвне КБ "Прогрес" ML10.a 8803 10 10 00 гвинти повiтрянi лiтакiв
ML17.k 9031 80 39 10
9031 80 39 90
прилади вимiрювальнi
ML18.b 9031 80 99 00 прилади
ML17.k 9031 90 90 00 частини контрольно-вимiрювальних приладiв
ML10.d 9032 81 90 00 прилади для автоматичного регулювання та управлiння
07917635 ДП "Запорiзький авiацiйний ремонтний завод "Мiгремонт" ML5 4911 91 10 10 лопать
ML5 8526 вироби, комплектуючi вироби, контрольно-вимiрювальна апаратура та ремонтнi комплекти
ML5 8527 вироби, комплектуючi вироби, контрольно-вимiрювальна апаратура та ремонтнi комплекти
ML10 8803 комплект ремонтно-груповий
ML10 8803 90 99 00 шланги герметизацiї
ML10 8803 90 99 00 комплект ремонтно-груповий
ML5 9013 вироби, комплектуючi вироби, контрольно-вимiрювальна апаратура та ремонтнi комплекти
ML10 9030 частини лiтакiв, окремi деталi, агрегати, крiплення, скло, деталi засклення, обладнання та технiчнi засоби для ремонту
ML3 9306 засоби пiротехнiки
14311175 Жулянський машинобудiвний завод "Вiзар", м. Вишневе Київської областi ML19 8548 вироби
ML4 9306 90 10 00 вироби
14311005 ДП ВО "Луганський верстатобудiвний завод" ML1.a 2915 70 30 00 стеарат цинку
ML8.e 3601 00 00 00 продукти
ML3.1.a 3603 00 90 00 капсуль "Боксер" з нержавiючим складом 500
ML1.a 9301 00 00 00 карабiн
ML1.a 9302 00 10 00 пiстолет Макарова
ML1.a 9305 10 00 00 ствол балiстичний
ML1.a 9305 29 95 00 ствол кучний
ML1.a 9305 90 10 00 ствол балiстичний кучний Му 14-1
ML3 9306 21 00 00 патрони зразковi для калiбру 5,45; 7,62; 9; 12; 16; 20 мм
13810321 ВАТ "Завод "Змiна", м. Червоноград ML11 8526 91 19 00 вироби
ML11 8526 91 19 00 апаратура радiонавiгацiйна
19176405 Львiвський завод телевiзiйної технiки "Електрон" ML15.c 8540 20 30 00 трубка електронно-променева
ML10.b 8803 90 99 00 об'єктив
ML10.b 8803 90 99 00 частини лiтальних апаратiв
ML5.b 9013 90 90 00 прилади
ML4.b 9306 90 10 00 стакан
14312980 ДП "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв ML15.b 8521 10 10 00 телеустановка
09794409 ДП "Миколаївський авiаремонтний завод "Марп", с. Кульбакiне Миколаївської областi ML10.a 8803 20 90 00 частини лiтальних апаратiв, колеса
ML10.a 8803 90 10 00 частини лiтакiв
14311608 НДI "Шторм", м. Одеса ML15.e 8414 59 30 00 вентилятори
ML15.e 8414 59 50 00 вентилятори
ML15.e 8481 80 59 00 механiзми керування
ML15.e 8501 51 90 00 електродвигуни
07756801 ДП "Одеське авiацiйно-ремонтне пiдприємство "Одесавiаремсервiс" ML10.c 8411 91 90 00 комплект ремонтно-груповий
ML10.a 8803 90 10 00 комплект ремонтно-груповий до радiолокацiйних прицiлiв
14307593 Iзюмський приладобудiвний завод iменi Дзержинського, Харкiвська область ML15.c 8540 20 30 00 перетворювачi електронно-оптичнi
14312536 ДП "Завод iменi Малишева", м. Харкiв ML7 2837 19 00 00 мiдь цiаниста
ML8 3907 30 00 00 смола СЕДМ-6
ML16 7202 50 00 00 ферохром
ML16 7202 70 00 00 феромолiбден
ML16 7202 91 00 00 феротитан
ML10 8409 91 00 00 ланцюги привiднi
ML10 8409 91 00 00 сальник
ML10 8409 91 00 00 маслянки
ML9 8409 91 00 00 карбюратор
ML10 8412 90 50 00 корпус
ML10 8412 90 50 00 штуцер
ML10 8412 90 50 00 блоки управлiння
ML10 8412 90 50 00 цилiндри
ML10 8412 90 90 00 пневмогiдроакумулятор
ML10 8413 91 90 10
8413 91 90 90
сильфони
ML6 8710 00 00 00 свiтильники
ML6 8710 00 00 00 бачок
ML6 8710 00 00 00 прилади
ML6 8710 00 00 00 агрегати запалювання
ML6 8710 00 00 00 тахометр
ML6 8710 00 00 00 вироби радiотехнiчнi
ML5 9013 10 00 00 вироби з iндивiдуальними запасними частинами, iнструментом, приладдя
ML10 9020 00 90 00 вироби
14308894 Харкiвське державне авiацiйне виробниче пiдприємство ML8.e.28 3208 90 91 00 розчинники на основi синтетичних полiмерiв
ML8.e.23 3907 30 00 00 смола епоксидна
ML8.e.13 3911 90 11 00,
3911 90 13 00,
3911 90 19 00,
продукти конденсацiйнi
14309847 ВАТ "Вовчанський агрегатний завод", Харкiвська область ML9.b.3 8412 21 91 00 розподiльник
ML10.e 8413 19 90 00 насоси рiдиннi з витратомiрами або без них
ML10.e 8413 60 41 00 насоси рiдиннi з витратомiрами або без них, iншi гiдравлiчнi силовi
ML10.e 8413 60 49 00 насоси рiдиннi
ML10.e 8413 60 59 00 насоси рiдиннi з витратомiрами або без них
ML10.e 8413 81 90 00 насоси рiдиннi з витратомiрами або без них
ML9.b.2 8501 10 99 00 електромеханiзм
ML9.b.2 8501 20 10 00 електродвигуни
ML9.b.2 8501 31 90 00 електродвигуни
ML9.b.2 8501 34 10 00 двигуни для цивiльної авiацiї та генератори електричнi
ML19.e 8548 електромеханiзм
ML10.b 8803 30 10 00 частини лiтальних апаратiв, крани, клапани
ML10.b 8803 30 90 00 частини лiтальних апаратiв
ML10.d 9032 81 90 00 сигналiзатор
14310052 ДП "Харкiвський машинобудiвний завод "ФЕД" ML10.c 8411 91 90 00 привiд-генератори
ML10.c 8411 91 90 00 автомати дозування палива
ML10.c 8411 91 90 00 насоси-регулятори
ML10.c 8411 91 90 00 насоси-датчики
ML10.b 8803 30 90 00 станцiї насоснi
14315552 Харкiвська науково-виробнича корпорацiя державних пiдприємств "ФЕД" ML10.b 8409 10 10 00,
8409 10 90 00
електрокрани
ML10.e 8409 10 10 00 електрокрани
ML10.e 8409 10 90 00 шланги з'єднувальнi
ML10.e 8409 10 90 00 перетворювачi
ML10.e 8409 10 90 00 клапан зворотний
ML10.e 8409 10 90 00 радiатори автомобiльнi
ML10.e 8409 10 90 00 радiатори авiацiйнi
ML10.c 8411 91 90 00 привiд-генератори
ML10.c 8411 91 90 00 автомати дозування палива
ML10.c 8411 91 90 00 насоси-регулятори
ML10.c 8411 91 90 00 насоси-датчики
ML10.e 8413 19 90 00 насоси рiдиннi з витратомiрами або без них
ML10.b 8413 30 91 00 насоси
ML10.e 8413 81 90 00 насоси рiдиннi з витратомiрами або без них
ML10.e 8803 20 90 00 литво магнiєве
ML10.c 8803 30 90 00 механiзми виконавчi
ML10.b 8803 30 90 00 механiзми виконавчi
ML10.b 8803 90 99 00 частини лiтальних апаратiв, зазначених у позицiях 8101 - 8802
ML10.b 9032 81 90 00 сигналiзатор
14311011 ВО "Новатор", м. Хмельницький ML15.e 8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88 10
8529 90 88 90
блоки
ML15.e 8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88 10
8529 90 88 90
прилади
ML15.e 8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88 10
8529 90 88 90
частини апаратури радiолокацiї, радiонавiгацiї
ML15.e 8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88 10
8529 90 88 90
джерела живлення
ML15.e 8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88 10
8529 90 88 90
блоки
ML15.e 9031 20 00 00 прилади
14312329 ДП "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад", м. Черкаси ML15.c 8535 вироби
14312358 Київський державний завод "Буревiсник" ML9.e 8526 10 90 00 вироби "Монолiт-ТЕ"
ML9.e 8529 90 70 00 вироби "Карат-К"
14309669 ВО "Київприлад" ML11.e 8540 71 00 00 магнiтрон
ML11.e 8540 72 00 00 вироби
ML11.e 8541 60 00 00 резонатори кварцовi
ML11.e 8543 20 00 00 вироби
ML11.e 8543 89 10 00
8543 89 15 00
8543 89 20 00
8543 89 51 00
8543 89 55 00
8543 89 59 00
8543 89 70 00
8543 89 72 00
8543 89 73 00
8543 89 75 00
8543 89 79 00
8543 89 95 00
вироби
ML11.e 8543 90 80 00 вироби
ML10.b 8803 30 10 00 автомати
ML11.e 9106 90 10 00 годинники
14307529 Авiацiйний науково-технiчний комплекс iменi Антонова, м. Київ ML7.b.2 2931 00 95 10
2931 00 95 30
2931 00 95 90
продукти
ML8.e.42 3907 30 00 00 смола епоксидна
14310520 ДП "Завод "Арсенал", м. Київ ML4 8541 40 99 00 датчики Холла - складова частина
ML5.a 9305 90 10 00 штир
ML4 9306 90 10 00 корпус - складова частина
14312134 Науково-виробничий комплекс "Електронприлад", м. Київ ML10 8803 30 10 00 блоки
14308776 Державне КБ "ЛУЧ", м. Київ ML4.b 9031 90 90 00 перетворювачi
ML4.b 9031 90 90 00 частини вимiрювальних приладiв, насадка
ML4.b 9031 90 90 00 апаратура
ML4.a 9306 90 10 00 вироби
24102142 Київський приладобудiвний завод електронного машинобудування i зв'язку ML11.b 8529 10 39 00 антени
ML11.b 8529 10 39 00 пiдсилювачi
21665301 ЗАТ "Аура" ДАХК "Артем", м. Київ ML5 8543 90 80 00 генератори сигналiв
ML5 8543 90 80 00 iмiтатор
ML5 8543 90 80 00 апаратура
ML5 8543 90 80 00 апаратура електронна
ML4 9306 90 10 00 вироби
ML4 9306 90 10 00 гiдропривiд
07705790 ДП "Севастопольське авiацiйне пiдприємство" ML10.e 8413 50 30 00 гiдрозамки
ML10.b 8413 70 91 00 насоси
ML10.b 8803 10 90 00 втулка
ML10.b 8803 10 90 00 лопать
ML10.b 8803 10 90 00 автомати перекосу
ML10.b 8803 20 90 00 колеса
ML10.b 8803 30 90 00 крани
ML10.b 8803 30 90 00 вимикачi
ML10.b 8803 30 90 00 системи автоматичнi рульовi
01199251 Державне спецiалiзоване НВО "Форт", м. Вiнниця ML1 9301 00 00 00 складовi частини та компоненти до автоматичної зброї
14308368
ВО "Пiвденний машинобудiвний завод", м. Днiпропетровськ
ML4
ML9
9032 технологiї та складовi частини до систем ракетного озброєння

ML22

4901
4906 00 00 00
8524

14310371 ВАТ "Топаз", м. Донецьк ML11
ML22
8543
4901
4906 00 00 00
8524
технологiї та складовi частини до радiоелектронних комплексiв спецiального призначення
14309646
ВАТ "Гранiт", м. Макiївка Донецької областi
ML11 8471
8473
технологiї та складовi частини до радiоелектронних комплексiв спецiального призначення

ML22

4901
4906 00 00 00
8524

14307452 ВАТ "Мукачiвський завод "Точприлад", Закарпатська область ML10 8471
8803
комплектуючi вироби для власного виробництва бортового авiацiйного обладнання
30294128 ЗАТ "Перетворювач", м. Запорiжжя ML9 8504 складовi частини до радiотехнiчних комплексiв
14313317 Запорiзьке державне пiдприємство "Радiоприлад" ML11
ML22
8525
4901
4906 00 00 00
8524
технологiї та складовi частини до радiоелектронних комплексiв
00217840 ВАТ "Мелiтопольський компресор", Запорiзька область ML9 8414 складовi частини до компресорiв
14313866 Казенний електромашинобудiвний завод "Iскра", м. Запорiжжя ML15
ML22
8529
4901
4906 00 00 00
8524
технологiї та складовi частини до радiотехнiчних комплексiв
20494524 Казенне конструкторське бюро "Iскра", м. Запорiжжя ML15
ML22
8529
4901
4906 00 00 00
8524
технологiї та складовi частини до радiотехнiчних комплексiв
00186192 Казенний завод порошкової металургiї, м. Бровари Київської областi ML6 8710 складовi частини до наземних транспортних засобiв
14311637 ВАТ "Iванкiвський приладобудiвний завод "Промiнь", Київська область ML10 8803 складовi частини до радiоелектронних комплексiв спецiального призначення
22219880
ВАТ "Олiмп", м. Свiтловодськ Кiровоградської областi
ML11 8525
8529
технологiї та складовi частини до радiоелектронних комплексiв спецiального призначення

ML22

4901
4906 00 00 00
8524

23898340 ДП "Олiмп-комерцiйний центр" ВАТ "Олiмп", м. Свiтловодськ Кiровоградської областi ML11 8540 складовi частини до радiоелектронних комплексiв спецiального призначення
14367945 ВАТ "Фотон", м. Сiмферополь ML11 8525
8526
складовi частини до радiоелектронних комплексiв спецiального призначення
08215600 ДП "Луганський авiаремонтний завод" ML10 8411
8412
складовi частини до авiацiйних двигунiв i агрегатiв
14311005 ВАТ "Первомайський машинобудiвний завод", Луганська область ML10
ML4
8803
9306
складовi частини до агрегатiв i виробiв лiтальних апаратiв, складовi частини до агрегатiв i виробiв ракетної технiки
14309238 Львiвський державний завод "Лорта" ML5
ML9
ML10
ML11
8471
8473
8526
8803
складовi частини до радiоелектронних комплексiв спецiального призначення
07684556 Львiвський державний авiацiйно-ремонтний завод ML10 8803 складовi частини до лiтакiв
01199251 ВО "Зоря", м. Миколаїв ML9 8411 складовi частини до газотурбiнних агрегатiв
00217863 Орендне НВО "Одесхолодмаш", м. Одеса ML10 9032 складовi частини до спецiального обладнання
08031997 ДП "Конотопський авiацiйний ремонтний завод "АвiаКон", Сумська область ML10 4016
8803
складовi частини до лiтальних апаратiв
14315351 Шосткинський казенний завод "Зiрка", Сумська область ML8
ML3
3604
9306
матерiали i сировина для вибухових речовин та засоби їх iнiцiювання
22607719 ВАТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон" ML6 8525
8529
технологiї та комплектуючi вироби до радiоприладiв, технологiї зв'язку для транспортних засобiв

ML22

4901
4906 00 00 00
8524

14309408 Харкiвське державне виробниче об'єднання "Протон" ML11 8527
8529
технологiї та складовi частини радiоелектронних комплексiв спецiального призначення

ML22

4901
4906 00 00 00
8524

14315500 Харкiвський державний приладобудiвний завод iменi Т. Г. Шевченка ML4
ML22
8543
4901
4906 00 00 00
8524
технологiї та складовi частини для систем ракетного озброєння
14307966 ВАТ "Харкiвхолодмаш", м. Харкiв ML5 8415 складовi частини для виробiв
14313062 ВАТ "Хартрон", м. Харкiв ML4 9014
9306
технологiї та складовi частини до систем керування ракетним озброєнням
ML10 8803
8543
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
25185147 НВП "Хартрон-Плант Лтд", м. Харкiв ML4 9014
9306
технологiї та складовi частини до систем керування ракетним озброєнням
ML10 8803
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
14309497 ВАТ "Приладобудiвне конструкторське бюро "Авiаконтроль", м. Харкiв ML18 9031 складовi частини до спецiального виробничого обладнання та технiчних засобiв контролю
14310431 Харкiвське агрегатне конструкторське бюро ML6
ML10
8710
8803
складовi частини до лiтальних апаратiв
14310299 Казенне пiдприємство "Харкiвське конструкторське бюро з машинобудування iменi О. О. Морозова" ML5 9013 комплекси управлiння вогнем, телевiзiйна технiка
ML1
ML2
9301 озброєння для танкiв
ML3
ML4
9306 боєприпаси для дослiдних робiт
14309408 Центральне конструкторське бюро "Протон", м. Харкiв ML5 8526
8529
технологiї та складовi частини до радiоелектронних виробiв
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
24127366 Вiддiлення "Союзавтоматизацiя" ДП НДПI "Союз", м. Харкiв ML1 8525
8529
8543
технологiї та складовi частини до виробiв i обладнання для мереж спецiального зв'язку та компоненти до них
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
14307831 Красилiвський агрегатний завод, Хмельницька область ML10 8803 складовi частини до виробiв авiацiйного озброєння та спецiально призначенi до них компоненти
24835531 Дочiрнє пiдприємство "Завод радiоапаратури, перетворювачiв i датчикiв" ВАТ "Чернiгiвський завод радiоприладiв" ML4
ML18
8803
9014
9306
комплектуючi вироби до радiоелектронних блокiв та приладiв до ракетних систем i стендового обладнання
14311614 ВАТ "Чернiгiвський завод радiоприладiв" ML4
ML18
8803
9014
9306
комплектуючi вироби до радiоелектронних блокiв та приладiв до ракетних систем i стендового обладнання
14307297 Нiжинський науково-виробничий комплекс "Прогрес", Чернiгiвська область ML10
ML3
8803
9303
9306
комплектуючi вироби радiоелектронних приладiв до спецiального обладнання
14314676 ВАТ "Кварц", м. Чернiвцi ML5 8541 комплектуючi вироби радiоелектронних приладiв до спецiального обладнання
14307699 Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем", м. Київ ML4 9306 комплектуючi вироби до ракет "повiтря-повiтря" та КПА
ML10 8803 комплектуючi вироби до обладнання авiацiйного оснащення та КПА
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
технологiї, науково-технiчна, експлуатацiйна документацiя до ракет типу "повiтря-повiтря", обладнання авiацiйного оснащення, КПА, необхiднi для потреб власних розробок, модернiзацiї та виробництва
22971632 ДП ЗТФ "ТАСКО-експорт", м. Київ ML4 9306 вибуховi речовини, боєприпаси та їх елементи
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
технологiї, розробки, модернiзацiї пристроїв та компонентiв до них
14309356 ВАТ "Київський завод автоматики iменi Г. I. Петровського" ML4 8482
8501
8536
8541
комплектуючi вироби i матерiали для устаткування та обладнання до електронних виробiв
14308138 НДI "Квант", м. Київ ML22 4901
4906 00 00 00
8524
технологiї, науково-технiчна, експлуатацiйна документацiя до апаратури систем виявлення лазерного випромiнювання комплексу протидiї
14307274 Київський завод "Радар" ML10
ML18
8526
8529
9031
технологiї та комплектуючi вироби до електронного обладнання лiтальних апаратiв, запаснi частини, iнструменти та приладдя
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
14310709 ДП "НДI "Орiон", м. Київ ML11 8525
8526
8527
технологiї та складовi частини до радiоелектронних комплексiв спецiального призначення
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
14312453 ДП "Завод "Генератор", м. Київ ML11 8505
8540
технологiї та складовi частини до радiоелектронних комплексiв спецiального призначення
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
14307357 Казенне пiдприємство "Центральне конструкторське бюро "Арсенал", м. Київ ML4
ML5
ML10
8803
9014
9306
комплектуючi вироби, запаснi частини для потреб власних розробок та виробництва апаратури i приладiв ракетного та авiацiйного оснащення
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
технологiї, науково-технiчна, конструкторська, експлуатацiйна та iнша документацiя для потреб власних розробок та виробництва
14310135 ВАТ "Центральне конструкторське бюро "Шхуна", м. Київ ML22 4901
4906 00 00 00
8524
технологiї i розробки, модернiзацiї виробiв та компонентiв до них
4309020 Севастопольське конструкторське бюро радiозв'язку ML11 8525
8526
8529
8537
технологiї та комплектуючi вироби, обладнання i технологiї для навiгацiї та зв'язку
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
 
22309695 Дочiрнє пiдприємство ВАТ "ХК Мусон" НВП "Мусон-Морзв'язок-Сервiс", м. Севастополь ML11 8525
8529
технологiї та комплектуючi вироби, обладнання i технологiї
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
для навiгацiї та зв'язку
24500061 Дочiрнє пiдприємство ВАТ "Мусон-Ексiм", м. Севастополь ML9 8525
8529
технологiї та комплектуючi вироби, обладнання i технологiї для навiгацiї та зв'язку
ML22 4901
4906 00 00 00
8524
14308345 ВАТ "Iнжинiрингово-виробниче пiдприємство "Енергiя", м. Кривий Рiг ML9 8502 газотурбогенераторнi двигуни та запаснi частини
14309008 ДП "Феодосiйське виробниче об'єднання "Море", смт Приморський, Автономна Республiка Крим ML9 8525
8526
8582
9013
4911
науково-технiчна документацiя, складовi частини та комплекси до кораблiв
14308109 Київський казенний завод "Радiовимiрювач" ML10 8471
8526
8542
9031
комплектуючi вироби до електронного обладнання лiтальних апаратiв, запаснi частини, iнструменти та приладдя".

 

     20. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 листопада 1999 р. N 2083 "Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення турбiн на водянiй парi та iнших робочих тiлах" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 46, ст. 2270) слова i цифри "ТН ЗЕД 84.06 90000 та 84.83 60990" i "ТН ЗЕД 84.06 19190" замiнити вiдповiдно словами i цифрами "УКТ ЗЕД 8406 90 та 8483 60 99 00" i "УКТ ЗЕД 8406 81 10 00".

     21. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 грудня 1999 р. N 2345 "Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення частин ливарних машин" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 51, ст. 2544) слова i цифри "ТН ЗЕД 8454 90000" замiнити словами i цифрами "УКТ ЗЕД 8454 90 00".

     22. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 квiтня 2000 р. N 629 "Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення верстатiв токарних металорiзальних" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 15, ст. 615) слова i цифри "ТН ЗЕД 84.58 19100" замiнити словами i цифрами "УКТ ЗЕД 8458 19 20 00".

     23. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 квiтня 2000 р. N 721 "Про встановлення термiнiв виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення труб" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 18, ст. 737) слова i цифри "ТН ЗЕД 73.05 11000" замiнити словами i цифрами "УКТ ЗЕД 7305 11 00 00".

     24. Перелiк та обсяги матерiалiв, устаткування i комплектуючого обладнання, що використовуються для будiвництва суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi, визначеними вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi", та ввозяться на митну територiю України згiдно з контрактами, укладеними цими пiдприємствами, затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 2000 р. N 1678 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 46, ст. 1990), викласти в такiй редакцiї:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 2000 р. N 1678
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

ПЕРЕЛIК
та обсяги матерiалiв, устаткування i комплектуючого обладнання, що використовуються для будiвництва суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi, визначеними вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi", та ввозяться на митну територiю України згiдно з контрактами, укладеними цими пiдприємствами

Код згiдно з
УКТ ЗЕД
Номер контракту (договору) Дата пiдписання Країна-
експортер
Фiрма (пiдприємство) -
постачальник
Пiдприємство-
одержувач
Тип судна, що будується (комплектуюче обладнання) Загальний обсяг, доларiв США
2505 10 00 00 775/548 14 липня 2000 р. Грецiя Амоволi ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 240000
2902 44 90 00
3208 90 91 00
3208 90 99 00
3208 90 11 00
3208 90 13 00
3208 90 19 00
3208 10 90 00
3208 20 90 00
3210 00 90 00
3210 00 10
3814 00 90 00
15/2000 16 лютого 2000 р. Великобританiя
Нiдерланди
Японiя
International
Hempel
Chugoku
Sigma
Jotun
Consay
дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч суховантажне судно 32700
2902 44 90 00
3208 90 91 00
3208 90 99 00
3208 90 11 00
3208 90 13 00
3208 90 19 00
3208 10 90 00
3208 20 90 00
3210 00 90 00
3210 00 10
3814 00 90 00
01201C-ZAL 27 серпня 1999 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B. V. ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч корпус контейнеровоза 245550
2902 44 90 00
3208 90 91 00
3208 90 99 00
3208 90 11 00
3208 90 13 00
3208 90 19 00
3208 10 90 00
3208 20 90 00
3210 00 90 00
3210 00 10
3814 00 90 00
01202C-ZAL 27 серпня 1999 р. - " - - " - - " - - " - - " -
2902 44 90 00
3208 90 91 00
3208 90 99 00
3208 90 11 00
3208 90 13 00
3208 90 19 00
3208 10 90 00
3208 20 90 00
3210 00 90 00
3210 00 10
3814 00 90 00
01203C-ZAL 1 лютого 2000 р. - " - - " - - " - - " - - " -
2902 44 90 00
3208 90 91 00
3208 90 99 00
3208 90 11 00
3208 90 13 00
3208 90 19 00
3208 10 90 00
3208 20 90 00
3210 00 90 00
3210 00 10
3814 00 90 00
10/2000 15 сiчня 2000 р. Великобританiя
Нiдерланди
Японiя
International
Hempel
Chugoku
Sigma
Jotun
Consay
дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч судно "рiка-море" 25700
2902 44 90 00
3208 90 91 00
3208 90 99 00
3208 90 11 00
3208 90 13 00
3208 90 19 00
3208 10 90 00
3208 20 90 00
3210 00 90 00
3210 00 10
3814 00 90 00
13/2000 12 лютого 2000 р. - " - - " - - " - рефрижератор 31300
2902 44 90 00
3208 90 91 00
3208 90 99 00
3208 90 11 00
3208 90 13 00
3208 90 19 00
3208 10 90 00
3208 20 90 00
3210 00 90 00
3210 00 10
3814 00 90 00
9/2000 10 сiчня 2000 р. Великобританiя
Нiдерланди
Японiя
International
Hempel
Chugoku
Sigma
Jotun
Consay
дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч суховантажне судно 33500
2902 44 90 00
3208 90 91 00
3208 90 99 00
3208 90 11 00
3208 90 13 00
3208 90 19 00
3208 10 90 00
3208 20 90 00
3210 00 90 00
3210 00 10
3814 00 90 00
14/2000 14 лютого 2000 р. - " - - " - - " - рефрижератор 29800
2902 44 90 00
3208 90 91 00
3208 90 99 00
3208 90 11 00
3208 90 13 00
3208 90 19 00
3208 10 90 00
3208 20 90 00
3210 00 90 00
3210 00 10
3814 00 90 00
12/2000 5 лютого 2000 р. - " - - " - - " - балкер 37900
2902 44 90 00
3208 90 91 00
3208 90 99 00
3208 90 11 00
3208 90 13 00
3208 90 19 00
3208 10 90 00
3208 20 90 00
3210 00 90 00
3210 00 10
3814 00 90 00
11/2000 23 сiчня 2000 р. Великобританiя
Нiдерланди
Японiя
International
Hempel
Chugoku
Sigma
Jotun
Consay
дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч балкер 44300
2710 00 87 00
2710 00 88 00
2710 00 89 00
2710 00 92 00
2710 00 94 00
2710 00 96 00
2710 00 98 00
2707 99 99 00
775/505 14 липня 2000 р. Нiмеччина EMO ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 73839
2710 00 87 00
2710 00 88 00
2710 00 89 00
2710 00 92 00
2710 00 94 00
2710 00 96 00
2710 00 98 00
99ER-0401 4 сiчня 1999 р. Польща Mobil Oil Poland SP.Z.O.O.I. SPOLKA ВО "Зоря", м. Миколаїв корабельна газова турбiна 170000
2710 00 87 00
2710 00 88 00
2710 00 89 00
2710 00 92 00
2710 00 94 00
2710 00 96 00
2710 00 98 00
13450-OIL-1148 без дати Нiмеччина Mobileum ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 60000
2710 00 87 00
2710 00 88 00
2710 00 89 00
2710 00 92 00
2710 00 94 00
2710 00 96 00
2710 00 98 00
13476M-OIL-152 без дати Нiмеччина Mobil Oil ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 60000
2710 00 87 00
2710 00 88 00
2710 00 89 00
2710 00 92 00
2710 00 94 00
2710 00 96 00
2710 00 98 00
13476M-OIL-151 10 квiтня 1994 р. - " - - " - - " - - " - 60000
2811 19 10 00
2811 19 20 00
2811 19 80 00
7304 39 91 00
8537 10 99 00
8424 10 91 00
8424 10 99 00
PM 1405-50 26 жовтня 1994 р. Великобританiя Preussag - " - - " - 41500
2811 19 10 00
2811 19 20 00
2811 19 80 00
7304 39 91 00
8537 10 99 00
8424 10 91 00
8424 10 99 00
PM 1405-48 26 жовтня 1994 р. Великобританiя Preussag ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 41500
2811 19 10 00
2811 19 20 00
2811 19 80 00
7304 39 91 00
8537 10 99 00
8424 10 91 00
8424 10 99 00
PM 1405-49 - " - - " - - " - - " - - " - 41500
2830 90 80 00 123 26 сiчня 2000 р. Росiя АТ "Уралхимреактив" ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 12300
2849 10 00 00 ZALIV/01501-47 5 червня 1999 р. Норвегiя ODDA ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч - " - 15177
3208 10 90 00
3814 00 90 00
435 без дати Нiдерланди DAMEN Shipyard Bergym ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 45000
3208 10 90 00
3214 10 90 00
3824 90 50 00
3824 90 75 00
3824 90 80 00
3824 90 85 00
3824 90 95 00
3208 90 91 00
JOTUN-PSYS-47-50 5 серпня 1996 р. Швецiя Jotun ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 447092
3208 10 90 00
3208 90 91 00
3214 10 90 00
3824 90 75 00
3824 90 80 00
3824 90 85 00
3824 90 95 00
JOTUN-STR-152 14 сiчня 1998 р. Швецiя Jotun Sverige AB ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 150000
3208 10 90 00
3208 90 91 00
JT 46-48, 51 SP без дати - " - Jotun - " - - " - 400000
3208 10 90 00
3814 00 90 00
442 - " - Нiдерланди - " - ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 50000
3208 10 90 00
3814 00 90 00
ZALIV/01501-45 23 серпня 1999 р. - " - Ameron B. V. Sigma ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 1545593
3208 10 90 00
3208 90 91 00
JT-PVB-45-48 без дати Швецiя Jotun ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 332000
(2224800 норвезьких крон)
3208 10 90 00
3208 90 91 00
3214 10 90 00
3824 90 75 00
3824 90 80 00
3824 90 85 00
3824 90 95 00
JOTUN-STR-151 14 сiчня 1998 р. - " - Jotun Sverige AB - " - - " - 150000
3208 90 91 00
3814 00 90 00
194/05 5 травня 1999 р. Хорватiя Hempel ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка - море" 56240
3208 90 91 00
3208 10 90 00
247/002 14 грудня 1996 р. Росiя АТ "Емлак" ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 5032
3208 90 91 00
3814 00 90 00
3824 90 40 00
201492 20 березня 2000 р. Хорватiя Hempel ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 651260
3208 90 91 00
3814 00 90 00
3402 90 90 00
775/506 14 липня 2000 р. Нiдерланди Ameron ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 1539200
3208 90 91 00
3814 00 90 00
29/01 20 сiчня 2000 р. Хорватiя Hempel ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 94627
3208 90 91 00
3214 10 90 00
437 без дати - " - Hempel D.D. Umag ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 50000
3208 90 91 00
3209 90 00 00
775/461 10 листопада 1999 р. Нiдерланди Sisma ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 20156
3208 90 91 00 17-1 9 вересня 1999 р. Хорватiя Hempel ВО "Зоря", м. Миколаїв корабельна газова турбiна 45000
3208 90 91 00
3814 00 90 00
3824 90 40 00
2014982 21 березня 2000 р. Хорватiя Hempel ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер-
контейнеровоз
200000
3208 90 91 00
3814 00 90 00
3824 90 40 00
2014976 21 березня 2000 р. - " - - " - - " - танкер-хiмовоз 200000
3209 10 00 00 201491 20 березня 2000 р. - " - - " - - " - балкер 422330
3210 00 90 00
2902 44 90 00
436 без дати Нiдерланди Schiffswetft Sohlomer GmbH ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 50000
3210 00 90 00
2902 44 90 00
443 - " - - " - Sigma - " - - " - 50000
3214 10 10 00
3214 90 00 00
2715 00
4016 93 90 00
2827 31 00 00
2519 10 00 00
3909 50
8413 81 90 00
13450-INT-47-50 20 серпня 1996 р. Нiмеччина Intermarco ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 53800
(60868 нiмецьких марок)
3506 91 00 00
5909 00 90 00
4005 20 00 00
4009 30 00 00
4008 21 90 00
4016 93 90 00
216 4 грудня 1998 р. Росiя АТ "Кварт" - " - - " - 16711
3506 91 00 00
4016 93 90 00
201496 20 березня 2000 р. Фiнляндiя Mac Gregor ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 59375
3506 99 00 00
3210 00 90 00
2602/238-20 6 жовтня 1998 р. Росiя ТОВ "Победа рабочих", м. Ярославль ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 25629
3604 90 00 00 772-80/165 14 липня 2000 р. - " - АТ "Хiмiчний завод" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 800
(21600 рублiв)
3604 90 00 00 772-80/166 - " - - " - - " - ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 1600
(43200 рублiв)
3604 90 00 00 772-80/164 - " - - " - - " - - " - - " - 245
(8830 рублiв)
3604 90 00 00 772-80/163 14 липня 2000 р. - " - - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 8000
(216000 рублiв)
3604 90 00 00 772-80/162 - " - - " - - " - - " - - " - 4800
(129600 рублiв)
3604 90 00 00 65 5 липня 2000 р. - " - - " - ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 4800
(129600 рублiв)
3604 90 00 00 772-80/161 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Хiмiчний завод" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв траулер 4800
(129600 рублiв)
3604 90 00 00 504 без дати - " - Хiмзавод, м. Краснозаводськ ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ - " - 3825
3604 90 00 00 502 - " - - " - Сигнал, м. Челябiнськ - " - - " - 10194
3604 90 00 00 503 - " - - " - Хiмзавод, м. Коврово - " - - " - 375
3702 10 00 00
3707 90 90 00
ZALIV/01501-43 3 березня 1999 р. Нiмеччина AGFA-Gevaert ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 54747
3810 90 90 00 201493 20 березня 2000 р. Австрiя Beller ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 446500
3810 90 90 00 7(208)1 2 лютого 2000 р. Угорщина Skala Associates LLC ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч корпус контейнеровоза 200000
3810 90 90 00 13450-AGOP 47-50 без дати Нiдерланди Grenco ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 315
3813 00 00 00 ZALIV/01501-48 23 жовтня 1999 р. Норвегiя Unitor ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 30000
3813 00 00 00 717-616-016 11 липня 2000 р. Нiдерланди Unitor ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 2000
3814 00 90 00 17-1 9 вересня 1999 р. Хорватiя Hempel ВО "Зоря", м. Миколаїв корабельна газова турбiна 4000
3824 90 75 00
3824 90 80 00
3824 90 85 00
3824 90 95 00
9026 20 90 00
7411 22 00 00
8536 90 85 00
8536 20 10 00
8531 80 30 00
8531 80 80 00
7411 22 00 00
13450-SACT-47-50 19 травня 1998 р. Нiмеччина Noris ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 16500
(26400 нiмецьких марок)
3908 90 00 00 98200 1 жовтня 1999 р. Росiя ТОВ "Фенор" ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 45000
3917 21 99 10
3917 21 99 90
ZALIV/01501-60 25 березня 1999 р. Iталiя
Нiдерланди
Gruppo Sarplast ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 172000
3918 10 90 00 770/32-100 14 липня 2000 р. Росiя Завод "Полимерстройматериалы", м. Санкт-Петербург ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 15200
3921 19 90 00 444 без дати Фiнляндiя Paroc Export ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ - " - 44000
3921 90 41 00 01451 УК20ГПР002 26 грудня 1998 р. Росiя АТ "Мосбудпластмас" ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 9835
4002 11 00 00 770/04-101 14 липня 2000 р. - " - АТ "Воронежсинтезкаучук" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 8400
4002 91 00 00 42л-1/115 1 лютого 1999 р. - " - ВО "Завод iменi Кiрова" ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 14186
4008 21 90 00 13450-HCG-1148 без дати Фiнляндiя Mac Gregor ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв - " - 50000
4008 21 90 00
4009 30 00 00
13476M-HCG-1152 - " - - " - - " - - " - - " - 25000
4009 20 00 00
4009 30 00 00
4009 40 00 00
4009 50 10 00
4009 50 50 00
4009 50 30 00
4009 50 70 00
4009 50 90 00
4016 93 90 00
4016 99 30 00
4016 99 52 00
4016 99 58 00
4016 99 82 00
4016 99 88 00
7304 59 99 00
7304 59 93 00
7307 11 10 00
7307 11 90 00
7307 11 90 00
7307 23 90 00
7307 29 90 00
7307 93 19 00
7307 99 90 00
7308 30 00 00
7308 90 99 00
7315 81 00 00
7315 82 10 00
7315 82 90 00
7315 89 00 00
01201C-ZAL 27 серпня 1999 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч корпус контейнеровоза 320000
4009 30 00 00 562 без дати Росiя завод "Металорукав", м. Москва ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 12000
4009 30 00 00 37 кд 23 листопада 1998 р. - " - АТ "Курскрезинотехник" ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 294
4009 30 00 00 29 15 сiчня 1999 р. - " - АТ "Резинотехник" - " - - " - 1054
4009 50 30 00
4009 50 70 00
4009 50 90 00
201495 20 березня 2000 р. Фiнляндiя Mac Gregor ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 30281
4011 99 MKB-006 28 сiчня 2000 р. Фiнляндiя Nokian дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч танкер 32700
4016 93 10 00 4 н/ф-99/1 5 квiтня 1999 р. Росiя АТ "Красный треугольник" ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 7783
4016 93 10 00 192100000/98 10 квiтня 1998 р. - " - завод "РТI", м. Єкатеринбург ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 1000
4016 93 90 00
9020 00 90 00
LS 47-50, 53-56 11 травня 1995 р. Швецiя
Нiмеччина
Фiнляндiя
Unitor ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 116584
4017 00 11 00 775/483 8 грудня 1999 р. Нiдерланди Trelleborg ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 29000
4010 11 90 00
4410 19 30 00
ZALIV/01501-52 6 квiтня 1999 р. Австрiя Thermax ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 266021
4412 13 PG-1 21 лютого 2000 р. Нiмеччина Daniel Georgus ВАТ "Чорноморський судномеханiчний завод", м. Миколаїв роз'їзний катер 21000
4412 14 00 00 804/00255190/29 28 сiчня 2000 р. Росiя АТ "Усть-Ижорский фанерный комбинат" ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 17795
5402 69 10 00 13476M-52/KANAT 14 сiчня 1998 р. Чехiя Conrop ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 16000
5402 69 10 00
5402 69 90 00
13450-48/KANAT без дати - " - - " - - " - - " - 16000
5607 29 10 00 775/507 14 липня 2000 р. Грецiя Avin ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 5000
5607 30 00 00
7312 90 90 00
201497 20 березня 2000 р. - " - Vestalco ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 38002
5607 30 00 00 775/508 14 липня 2000 р. - " - Avin ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 1000
5607 30 00 00 717-616-023 - " - Нiмеччина Seldis ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 60000
5607 30 00 00 ZALIV/01501-37 16 серпня 1999 р. Норвегiя Timm ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч - " - 16000
5607 50 90 00 775/509 14 липня 2000 р. Грецiя Avin ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв - " - 10000
5702 49 10 00
4814 20 00 00
5404 90 90 00
13476M-CAPR-1152 без дати Нiмеччина Rhajn-Ruhr ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 10000
5703 90 90 00
5704 90 00 00
5705 00 39 00
2014970 20 березня 2000 р. Словаччина Ham Enne ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 120000
5904 10 00 00
5904 92 00 00
13476M-1152/LINOLEUM без дати Словенiя Stavoconsul ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 8000
5904 10 00 00
5904 92 00 00
5904 91 90 00
13450-1148/LINOLEUM - " - Словаччина Lenex stay dkonsul - " - - " - 10000
5904 10 00 00 775/510 14 липня 2000 р. Грецiя Avin ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 160005
5904 10 00 00 201498 20 березня 2000 р. Великобританiя Vatco ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 22334
6211 43 10 00
6211 43 31 00
6211 43 41 00
6211 43 42 00
2014959 - " - Норвегiя Unitor - " - - " - 10000
6113 00 10 00 717-616-022 14 липня 2000 р. Нiмеччина Eccon ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 29000
6307 90 99 00 ZALIV/01501-36 23 жовтня 1999 р. Нiмеччина Eccon ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 1524
6307 90 99 00 ZALIV/01501-56 - " - - " - - " - - " - - " - 6000
6806 10 00 00 13450-PAROC-48/2 без дати Фiнляндiя Partec Paroc AS ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 80000
6806 10 00 00 13450-PAROC-48 - " - - " - - " - - " - - " - 20000
6806 10 00 00 13476M-PAROC-1151/01 3 лютого 1999 р. - " - - " - - " - - " - 82671
6806 10 00 00 13476M-PAROC-1151 без дати - " - - " - - " - - " - 90922
6806 10 00 00 775/511 14 липня 2000 р. Словаччина Izoba A.S. ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 170000
6806 10 00 00 13450-PAROC-48/1 без дати Фiнляндiя Partec Paroc AS ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 160000
6806 10 00 00 775/482 21 грудня 1999 р. Данiя Rockwool ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 8240
6806 10 00 00 13476M-PAROC-1152 без дати Фiнляндiя Paroc Export ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 160000
6806 10 00 00 13476M-PAROC-1152/1 - " - - " - - " - - " - - " - 120000
6806 20 90 00 770/04-102 14 липня 2000 р. Швейцарiя Lendex ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 150000
6806 20 90 00 717-616-017 12 липня 2000 р. - " - - " - - " - - " - 120000
6806 20 90 00 13476M-1151/THERMAX 10 червня 2000 р. Австрiя Thermax ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 70000
6806 20 90 00 13450-1148/THERMAX - " - - " - - " - - " - - " - 62000
6806 20 90 00 13476M-1152/THERMAX - " - - " - - " - - " - - " - 70000
6806 90 00 00
4314 41 90 00
5911 90 90 00
7019 32 00 00
5601 29 00 00
7314 39 00 00
5609 00 00 00
7318 23 00 00
8207 90 99 00
7326 90 93 00
8311 20 00 00
ZALIV/01501-39 17 травня 1999 р. Фiнляндiя
Данiя
Норвегiя
Ticon Isolering ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 402000
6806 90 00 00 ZALIV/01501-38 2 липня 1999 р. Норвегiя
Японiя
Нiмеччина
AS Robinet ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 240810
6806 90 00 00 201499 20 березня 2000 р. Австрiя Thermax ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 210750
6806 90 00 00 FR-52 14 сiчня 1998 р. Нiмеччина Frenzelit ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 35000
6809 90 00 00 ZALIV/01501-46 4 квiтня 1999 р. Австрiя Thermax ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 54000
6813 90 90 00
6806 90 00 00
FR-47-50 20 серпня 1996 р. Нiмеччина Frenzelit ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 89000 (147000 нiмецьких марок)
6813 90 90 00 FR-51 16 липня 1999 р. - " - - " - - " - - " - 20280
6901 00 90 00 770/04-103 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Торговый дом БКО" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 48800
6907 10 00 00
6907 90 99 00
2014969 20 березня 2000 р. Словаччина Ham Enne ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 13000
7007 11 90 00 775/512 14 липня 2000 р. Iспанiя Samen ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 97227
7007 11 90 00
7007 19 80 00
2014910 20 березня 2000 р. Нiдерланди Vito ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 52643
7007 21 99 00
7007 11 90 00
7308 30 00 00
3516-A-47-50 4 лютого 1995 р. - " - Wingerden ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 950000
7007 21 99 00
7007 11 90 00
13476M-51-50-CARGOW без дати - " - Tracosa - " - - " - 950000
7007 21 99 00 02-31/044-00 21 сiчня 2000 р. - " - H.K. van Wingerden and Zonen B.V. ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 16424
(29505 нiмецьких марок)
7205 10 00 00 3151/2299 без дати Росiя АТ "Старооскольский механический завод" ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 13809
7208 54 90 00 775/513 14 липня 2000 р. Нiмеччина S-Handtl GmbH ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв бурова платформа 1000000
7208 54 90 00 775/549 18 липня 2000 р. Фiнляндiя Rauta Ruukki ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв бурова платформа 5000000
7208 54 90 00 775/550 - " - Швецiя Inexa Profil - " - - " - 1000000
7208 54 90 00 775/551 - " - Австрiя Alpine - " - - " - 1000000
7208 53 10 00
7208 51 30 00
7208 51 50 00
7208 51 50 00
7208 51 91 00
7208 51 99 00
7208 52 91 00
7208 52 99 00
7216 40 10 00
7216 40 90 00
7216 50 10 00
2014912 20 березня 2000 р. Росiя АТ "Юлтрейдинг" ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 4293592
7217 10 31 00
7217 10 39 00
7229 90
2014911 - " - Австрiя Beller - " - - " - 446500
7217 90 50 00
7217 90 90 00
7223 00 11 00
7223 00 19 00
2014984 21 березня 2000 р. - " - - " - - " - балкер-контейнеровоз 25000
7217 90 50 00
7217 90 90 00
7223 00 11 00
7223 00 19 00
2014979 - " - - " - - " - - " - танкер-хiмовоз 40000
7219 21 10 00
7219 23 00 00
7219 32 10 00
7219 33 10 00
7219 34 10 00
307/2000 30 травня 2000 р. Нiмеччина Krupp ВО "Зоря", м. Миколаїв корабельна газова турбiна 181794
7219 22 10 00
7219 23 00 00
2014977 21 березня 2000 р. - " - - " - ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 500000
7219 22 10 00
7219 23 00 00
2014983 24 березня 2000 р. - " - - " - - " - балкер-контейнеровоз 500000
7222 11 11 00 1 3 сiчня 2000 р. - " - Chepwart Bedriv - " - танкер-хiмовоз 20000
7303 00 90 00 775/514 14 липня 2000 р. Норвегiя Westad ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 676000
7307 11 90 00 306/005 15 грудня 1999 р. Росiя АТ "Косогорский метзавод" ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 2410
7307 99 90 00 SKF 47-50 4 травня 1995 р. Швецiя OVACO Coupling - " - - " - 140000
7308 30 00 00 2014913 20 березня 2000 р. Нiдерланди Vinez ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 92246
7308 30 00 00
6806 20 90 00
775/493 30 грудня 1999 р. Польща Afra ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 56000
7308 30 00 00 772-50/48 14 липня 2000 р. Росiя суднобудiвний завод, м. Волгоград - " - - " - 26600
(726500 рублiв)
7308 30 00 00 48 без дати - " - - " - ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 35000
7308 30 00 00 52 - " - - " - - " - - " - - " - 10000
7308 30 00 00 2014988 24 березня 2000 р. Нiдерланди Vito ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер-контейнеровоз 20000
7308 30 00 00 478 без дати Росiя АТ "Машиностроение", м. Санкт-Петербург ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 120000
7308 30 00 00
7322 19 00 00
8301 70 00 00
477 - " - - " - суднобудiвний завод, м. Волгоград - " - - " - 42000
7308 30 00 00 772-50/49 14 липня 2000 р. - " - - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 40000 (1140000 рублiв)
7308 90 99 00
7308 90 59 00
13476M-MP-1152 без дати Iталiя Posidonia ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 60000
7308 90 99 00
7308 90 59 00
13450-MP-1148 - " - - " - - " - - " - - " - 60000
7311 00 10 00
6506 10 80 00
9303 90 00 00
6307 20 00 00
8907 10 00 00
3604 90 00 00
5607 30 00 00
4015 90 00 00
4016 99 30 00
4016 99 52 00
4016 99 58 00
4016 99 82 00
4016 99 88 00
2014990 20 березня 2000 р. Норвегiя Unitor ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 100000
7311 00 91 00 770/04-104 14 липня 2000 р. Росiя ВО "Лентехгаз" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 24000
7311 00 91 00 446 без дати Польща Skler A.G.D. Domex ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 36000
7311 00 91 00 632/026 12 листопада 1999 р. Росiя АТ "Первоуральский новотрубный завод" ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 692
7312 10 71 00 775/515 14 липня 2000 р. Грецiя Avin ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 214015
7312 10 99 00 775/516 - " - - " - - " - - " - - " - 110068
7312 90 90 00 ZALIV/01501-9 12 жовтня 1999 р. Iталiя Posodonia ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч - " - 32000
7315 89 00 00 772-30/51 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Красный якорь" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв - " - 10000
7315 89 00 00 02/460/554 9 листопада 1999 р. - " - - " - - " - буксир 333000
7316 00 00 00
7610 10 00 00
7610 90 90 00
7901 12 90 00
7901 20 00 00
7904 00 00 00
7907 00 00 00
8407 29 80 00
8408 10 51 00
8408 10 59 00
8408 10 61 00
8408 10 69 00
8408 10 81 00
8408 10 89 00
8408 10 91 00
8408 10 99 00
8412 21 99 00
8412 29 91 00
8412 29 99 00
8413 50 30 00
8413 50 71 00
8413 50 79 00
8413 60 30 00
8413 60 41 00
8413 60 49 00
8413 60 51 00
8413 60 59 00
01202С-ZAL 27 серпня 1999 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч корпус контейнеровоза 320000
7318 14 10 00 ZALIV/01501-44 12 вересня 1999 р. Норвегiя Interyards AS ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 15117
7322 90 90 00 00352/ODY70042 26 сiчня 2000 р. - " - Unitor ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 4970
7325 99 90 00 2014914 20 березня 2000 р. Росiя Балтiйський суднобудiвний завод ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 184110
7326 19 90 00 772-30/53 14 липня 2000 р. - " - суднобудiвний завод "Ока" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 2000
7326 19 90 00 772-30/52 - " - - " - - " - ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 1000
7326 19 90 00 772-30/54 - " - - " - - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 500
7326 90 70 00
7326 90 95 00
7326 90 97 00
FD-95-47-50-53-56 5 липня 1995 р. Фiнляндiя Halton ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 40200
(17600 фiнських марок)
7326 90 95 00
7326 90 97 00
574 без дати Латвiя завод "Запремрибфлот", м. Клайпеда ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 2000
7402 00 00 00 2014915 20 березня 2000 р. Норвегiя Jotun ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 20929
7407 29 00 00 1011/760 7 вересня 1999 р. Росiя Каменськ-Уральський завод "ОЦМ" ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 77306
7407 29 00 00 770/04-105 14 липня 2000 р. - " - - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 131200
7411 10 11 00
7411 10 90 00
218/012 30 вересня 1999 р. - " - АТ "Кольчугцветмет" ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 29189
7411 10 19 00
7411 22 00 00
15324/P 15 сiчня 1998 р. - " - АТ "Металлургический холдинг" ВАТ "Завод "Екватор", м. Миколаїв суднове обладнання для кондицiювання повiтря 126896
7411 22 00 00
7304 39 59 00
7304 39 51 00
7304 39 91 00
0614/003 26 листопада 1999 р. Росiя АТ "Таганрогский метзавод" ВАТ "Завод "Екватор", м. Миколаїв суднове обладнання для кондицiювання повiтря 24185
7411 22 00 00
7411 10 90 00
7409 40 10 00
30386 2 лютого 1999 р. - " - АТ "Красный выборжец" - " - - " - 330214
7502 20 00 00 Z221 23 липня 1999 р. Великобританiя Firth Rixson ВО "Зоря", м. Миколаїв корабельна газова турбiна 927000
7502 20 00 00 Z213 21 вересня 1998 р. - " - - " - - " - - " - 642600
7502 20 00 00 Z214 - " - - " - - " - - " - - " - 694800
7502 20 00 00 Z222 23 липня 1999 р. - " - - " - - " - - " - 585000
7505 12 00 00 Z401/99 23 вересня 1998 р. - " - Maher - " - - " - 84640
7505 12 00 00 K303/98 24 вересня 1998 р. Нiмеччина Krupp - " - - " - 522000
7505 12 00 00 Z98/003 22 вересня 1998 р. Великобританiя Special metals - " - - " - 809000
7505 12 00 00 Z201/99 23 вересня 1998 р. - " - Maher - " - - " - 813020
7505 12 00 00 Z212/98 20 серпня 1998 р. - " - Firth Rixson - " - - " - 447840
7505 12 00 00 Z220 4 сiчня 1999 р. - " - - " - - " - - " - 187500
7505 12 00 00 Z301/99 23 вересня 1998 р. - " - Maher - " - - " - 653850
7506 20 00 00 Z98/004 22 вересня 1998 р. Великобританiя Special metals ВО "Зоря", м. Миколаїв корабельна газова турбiна 169200
7506 20 00 00
7505 12 00 00
1619 27 грудня 1999 р. Росiя АТ "Электросталь" ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 33000
7506 20 00 00 K302/98 24 вересня 1998 р. Нiмеччина Krupp ВО "Зоря", м. Миколаїв газова турбiна 390000
7604 10 90 00
7604 29 90 00
13476M-GRA-1151 9 червня 2000 р. Норвегiя Gidroon Yminiyni ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 300000
7604 10 90 00
7604 29 90 00
13450-HAM-48 без дати Нiмеччина
Фiнляндiя
Швецiя
Hydro Aluminium - " - - " - 760000
7604 10 90 00
7604 29 90 00
13476-GRA-52 - " - Норвегiя Gidroon Yminiyni - " - - " - 400000
7604 29 10 00
7604 29 90 00
Д036-283-99 28 жовтня 1999 р. Росiя TOB "Фирма "Алюмина" ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 70000
7604 29 10 00 804/50193710/1050Е 24 грудня 1999 р. - " - АТ "Ступинская металлургическая компания" - " - - " - 60000
7604 29 10 00
7604 29 90 00
7606 92 00 00
7608 20 99 00
770/04-106 14 липня 2000 р. - " - АТ "БКМЗ", м. Бiла Калитва ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 509800
7604 29 10 00 16 14 вересня 1999 р. Росiя АТ "БКМЗ", м. Бiла Калитва ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 100000
7605 29 00 00 770/04-107 14 липня 2000 р. - " - АТ "Всероссийский институт легких сплавов" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 18000
7606 12 50 00
7606 12 91 00
7606 12 93 00
7606 12 99 00
036-376-00 17 грудня 1999 р. - " - АТ "Каменск-Уральский металлургический завод" ВАТ "Завод "Екватор", м. Миколаїв суднове обладнання для кондицiювання повiтря 5770
7606 12 50 00
7606 12 99 00
28 9 серпня 1999 р. - " - АТ "АСТА" - " - - " - 93103
7606 12 91 00
7606 12 93 00
12-00/01-637 17 вересня 1999 р. - " - Самарський металургiйний завод ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 3276
7606 12 91 00
7606 12 93 00
590922 29 квiтня 1999 р. Польща Impexmetal - " - - " - 64500
7606 92 00 00
7606 12 91 00
13450-ALU-1148/01 без дати - " - - " - - " - - " - 100000
7606 92 00 00 13450-ALU-1152 14 сiчня 1998 р. - " - - " - - " - - " - 170000
7606 92 00 00 07/04-200 РУ/231 7 квiтня 2000 р. Росiя Торговий дiм "САМЕКО", м. Самара ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 132000
7606 92 00 00 445 без дати Угорщина Alcan Deutschland GmbH ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 122000
7606 92 00 00
7606 12 91 00
7606 12 93 00
13476M-ALU-1152/01 - " - Польща Impexmetal ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 150000
7606 92 00 00
7604 29 90 00
13450-ALU-1148 - " - - " - - " - - " - - " - 190000
7610 10 00 00 2 31 сiчня 2000 р. Нiдерланди IGDA ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер-контейнеровоз 10000
7610 10 00 00
6304 93 00 00
158/52800-001 10 сiчня 2000 р. - " - Gebo-Boomsma Феодосiйське виробниче об'єднання "Море" катер 9274
7901 20 00 00 775/517 14 липня 2000 р. - " - - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 90000
8202 20 00 00
8202 49 90 00
7604 21 00 00
7318 23 00 00
7326 90 95 00
7326 90 97 00
3925 20 00 00
775/518 - " - Грецiя Elvik - " - - " - 900000
8205 90 00 00 5-99-ECO 25 сiчня 1999 р. Росiя завод iменi Кулакова ВАТ "Миколаївське пiдприємство "ЕРА" траулер, рефрижератор 225
8207 50 90 00 2014981 31 сiчня 2000 р. Нiдерланди IGDA ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв танкер-хiмовоз 10000
8302 10 90 00 240/557 27 жовтня 1999 р. Росiя АО "Завод "Буревестник", м. Гатчина ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 30000
8307 10 90 00 BREDAN 46-51-52 2 квiтня 1997 р. Данiя Bredan ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 20000
8307 10 90 00 BREDAN 47-50 - " - - " - - " - - " - - " - 22000
(130826 датських крон)
8307 10 90 00 13476M-1151/JOINTS 16 липня 1999 р. - " - - " - - " - - " - 9118
8307 10 90 00 968/544 3 жовтня 1999 р. Росiя АТ "Металокомп" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 50000
8311 10 10 00 7(208)1 2 лютого 2000 р. Угорщина Skala Associates LLC ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч корпус контейнеровоза 200000
8311 10 10 00 782.980422 11 сiчня 1999 р. Швецiя ESAB International AB ВО "Зоря", м. Миколаїв корабельна газова турбiна 28000
8311 10 90 00 775/454 без дати Корея Hyundai ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 11978
8311 10 90 00 775/519 14 липня 2000 р. Корея Hyundai ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв бурова платформа 200000
8311 10 90 00 775/521 - " - - " - - " - - " - танкер 296000
8311 10 90 00 2014980 24 березня 2000 р. Австрiя Beller ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв танкер-хiмовоз 50000
8311 10 90 00 2014986 - " - Нiмеччина Atlas Elektronik - " - балкер-контейнеровоз 30000
8311 20 00 00 782.980422 11 сiчня 1999 р. Швецiя ESAB International AB ВО "Зоря", м. Миколаїв корабельна газова турбiна 13000
8311 90 00 00 7(208)1 2 лютого 2000 р. Угорщина Skala Associates LLC ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч корпус контейнеровоза 218000
8402 12 00 00 2014923 20 березня 2000 р. Фiнляндiя Pipemaster ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 1557462
8402 12 00 00 8/352-6 28 сiчня 2000 р. - " - Aalborg Industries ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 137864
(142000 євро)
8402 19 90 00
8402 90 00 00
93594-50 2 червня 1994 р. - " - Pipemaster ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 263083
(1042650 фiнських марок)
8402 19 90 00
8402 90 00 00
93594-48 2 червня 1994 р. Фiнляндiя Pipemaster ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 263083
(1042650 фiнських марок)
8402 19 90 00
8421 21 90 00
8421 23 90 00
13476M-BUILGE-51-52 липень 1998 р. Нiмеччина B + V Indastries - " - - " - 30000
8402 19 90 00 775/480 8 грудня 1999 р. Бельгiя Klayton ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 35247
8402 19 90 00
8402 90 00 00
93594-49 2 червня 1994 р. Фiнляндiя Pipemaster ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 263083
(1042650 фiнських марок)
8402 20 00 00 772-50/55 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Варяг" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 24600
(700000 рублiв)
8402 90 00 00
8536 10 10 00
9025 11 99 00
775/520 - " - Данiя Sabroe A/S - " - - " - 153931
8404 10 00 ZALIV/01501-2 12 грудня 1999 р. Норвегiя Sperre ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч - " - 3999
8404 90 00 00 ZALIV/01501-36 23 травня 1999 р. Швецiя
Норвегiя
Jotun - " - - " - 31680
8408 10 71 00
8408 10 79 00
775/449 7 вересня 1999 р. Фiнляндiя Wartsila ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 559900
8408 10 71 00
8408 10 79 00
400 без дати Нiмеччина SKL ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 1716000
8408 10 81 00
8408 10 89 00
MV1/31000292/B 12 листопада 1999 р. - " - - " - ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 553717
(1052062 нiмецьких марок)
8408 10 81 00
8408 10 89 00
MM.00352-1 26 сiчня 2000 р. - " - MAK Motoren GmbH&CO.KG - " - - " - 620000
(1298000 нiмецьких марок)
8408 10 81 00
8408 10 89 00
W/352-8 28 сiчня 2000 р. Фiнляндiя Wartsila NSD - " - - " - 623000
(560000 євро)
8408 10 91 00
8408 10 99 00
2014924 20 березня 2000 р. Росiя Брянський машинобудiвний завод ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 519040
8408 10 91 00
8408 10 99 00
345-71097-804 без дати - " - - " - ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 2375000
8408 10 91 00
8408 10 99 00
345-71098-804 - " - - " - - " - - " - - " - 2375000
8408 10 91 00
8408 10 99 00
345-91104-804/233 9 квiтня 1999 р. Росiя ТОВ "БМЗ-Дизель" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 3000000
8408 10 91 00
8408 10 99 00
345-71099-804 без дати - " - Брянський машинобудiвний завод ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 2375000
8408 10 91 00
8408 10 99 00
345-71089-804 - " - - " - - " - - " - - " - 1100000
8409 99 00 00 775/522 14 липня 2000 р. Нiмеччина Burmeister Wain MAN ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 1130755
8409 99 00 00 ZALIV/01501-61 23 листопада 1999 р. Данiя
Нiмеччина
MAN ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч - " - 2500
8409 99 00 00
8503 00 99 00
2014925 20 березня 2000 р. Данiя MAN B & W Diesel ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 421538
8409 99 00 00 772-20/58 14 липня 2000 р. Росiя ВО "Система-Контроль" ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 2500
8409 99 00 00 772-20/159 - " - - " - АТ "Саратовдизельаппарат" - " - - " - 10000
8409 99 00 00 772-20/56 14 липня 2000 р. Росiя ТОВ "БМЗ-Дизель" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 6000
8409 99 00 00 772-20/57 - " - - " - ТОВ "Петрософт" ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 150000
8409 99 00 00 772-20/160 - " - - " - АТ "Румо" - " - - " - 20000
8412 21 91 00 13476M-1151-PM сiчень 1999 р. - " - завод iменi Гаджiєва, м. Махачкала ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 80000
8412 29 10 00 643/075294 59 ДПР-44/99-804/462 10 серпня 1999 р. - " - - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 130000
8412 29 50 00 643/07529459-
33/2000-804/280
26 травня 2000 р. - " - - " - ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 86100
8412 80 99 00 ZALIV/01501-49 3 грудня 1999 р. Нiдерланди
Нiмеччина
Tracosa ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 23000
8413 20 90 00 772-20/59 14 липня 2000 р. Росiя суднобудiвний завод, м. Гороховець ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв - " - 3500
8413 30 91 00
8413 30 99 00
8414 20 99 00
4016 91 00 00
13450-47-50 27 червня 1995 р. Нiмеччина Robert Franz ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 12000
(20000 нiмецьких марок)
8413 30 91 00
8413 30 99 00
2014927 20 березня 2000 р. Швецiя IMO ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 8780
8413 30 91 00
8413 30 99 00
- " - - " - Росiя ЛЖМ - " - - " - 8597
8413 50 30 00
8413 81 90 00
M-10-94-48 27 травня 1994 р. Нiмеччина Allweiler ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 24800
(42000 нiмецьких марок)
8413 50 79 00 556 без дати Росiя ВО "Московский машиностроительный завод" ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 5000
8413 50 79 00 553 - " - - " - - " - - " - - " - 7000
8413 50 79 00 552 - " - - " - ВО "ЛЕМЕ", м. Санкт-Петербург - " - - " - 4000
8413 50 79 00 551 - " - - " - Балтiйський завод, м. Санкт-Петербург - " - - " - 25000
8413 50 79 00 554 без дати Росiя ВО "Московский машиностроительный завод" ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 12000
8413 60 60 00 775/464 13 грудня 1999 р. Нiмеччина Allweiler ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 28000
8413 60 60 00 775/485 без дати Росiя суднобудiвний завод, м. Гороховець - " - танкер 156671
8413 60 60 00
8413 81 90 00
8413 70 61 00
13450-47-48-P 15 жовтня 1996 р. Нiмеччина Allweiler ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 125200
(212802 нiмецькi марки)
8413 60 60 00 13476-51-p-AF 2 вересня 1999 р. - " - Prinz Pumpen GmbH - " - - " - 6989
8413 60 90 00
8413 60 60 00
M-10-94-50 27 травня 1994 р. - " - Allweiler - " - - " - 24800
(42000 нiмецьких марок)
8413 70 30 00 352-VN 19 сiчня 2000 р. - " - VN Pumpen GmbH COKG ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 67429
(128115 нiмецьких марок)
8413 70 61 00
8413 60 60 00
8413 60 49 00
52 без дати Росiя АТ "Ливныдормаш", м. Лiвни, АТ "Судпромкомплект", м. Москва ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 11600
8413 70 61 00
8413 60 60 00
8413 60 49 00
48 - " - - " - - " - - " - - " - 10700
8413 70 69 00 M-10-94-49 27 травня 1994 р. Нiмеччина Allweiler - " - - " - 24800
(42000 нiмецьких марок)
8413 70 91 00 576 без дати Литва завод "Сiльгоспмашинобудування", м. Рокишкiс ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 10000
8413 70 91 00 568 - " - Молдова Хiдромашексiм, м. Кишинiв - " - - " - 8000
8413 70 91 00 415 - " - Нiмеччина MN-Pumpen - " - - " - 18400
8413 70 91 00 413 - " - - " - - " - - " - - " - 46100
8413 70 91 00 439 - " - Естонiя Тарту-Iнструмент - " - - " - 600
8413 70 91 00 2014926 20 березня 2000 р. Швецiя IMO ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 127826
8413 70 91 00 414 без дати Нiмеччина MN-Pumpen ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 17300
8413 70 91 00 438 - " - Естонiя Тарту-Iнструмент - " - - " - 200
8413 70 91 00 417 - " - Нiмеччина MN-Pumpen - " - - " - 24500
8413 70 91 00 416 - " - - " - - " - - " - - " - 55400
8413 70 91 00 717-616-011 7 липня 2000 р. - " - Alweiler ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв - " - 80000
8413 81 90 00 775/523 14 липня 2000 р. Норвегiя Frank Mohn ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 3553000
8413 91 90 772-20/166 - " - Росiя АТ "Машзавод" - " - - " - 5000
8413 91 90 643/07529459-ДПА-4/2000-804/322 22 квiтня 2000 р. - " - завод iменi Гаджiєва, м. Махачкала ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 1000
8414 10 80 00 775/524 14 липня 2000 р. Норвегiя Sperre A/S ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 85338
8414 10 80 00 567 без дати Молдова Молдовгiдромаш, м. Кишинiв ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 10000
8414 30 30 00
8414 80 41 00
2014929 20 березня 2000 р. Норвегiя Sperre A/S ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 23836
8414 30 99 00
8418 99 10 00
431 без дати Нiдерланди Grasso ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 205800
8414 40 90 00 ZALIV/01501-3 12 грудня 1999 р. Норвегiя Sperre ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 27430
8414 40 90 00 ZALIV/01501-4 - " - - " - - " - - " - - " - 13166
8414 59 30 00
8414 59 50 00
00352/ODY 70042 26 сiчня 2000 р. - " - Unitor ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 41030
8414 80 31 00 474 без дати Росiя компресорний завод, м. Бессонiвка ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 135000
8414 80 41 00
8425 31 90 00
8414 80 90 00
8414 30 99 00
94.7839-49 27 травня 1994 р. Нiмеччина Hatlapa ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 284000
(428000 нiмецьких марок)
8414 80 41 00 775/453 22 жовтня 1999 р. - " - Sauer ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 12000
8414 80 41 00
8425 31 90 00
8414 80 90 00
8414 30 99 00
94.7840-50 27 травня 1994 р. Нiмеччина Hatlapa ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 284000
(428000 нiмецьких марок)
8414 80 41 00
8425 31 90 00
8414 80 90 00
8414 30 99 00
94.7838-48 - " - - " - - " - - " - - " - 120000
(202500 нiмецьких марок)
8414 80 41 00 13476M-COMP51-52 14 сiчня 1998 р. Великобританiя
Фiнляндiя
Нiмеччина
Spearre - " - - " - 80000
8414 80 41 00 4 21 сiчня 2000 р. Хорватiя Split-Compressor ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 22950
8414 80 90 00 13476М-1146-3 11 сiчня 1998 р. Норвегiя Sperre ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 25000
8414 80 90 00
8413 81 90 00
8413 60 60 00
8413 70 61 00
8413 91 90
13476M-52-P-AF 7 липня 1998 р. Нiмеччина Prinz Pumpen - " - - " - 14854
(26440 нiмецьких марок)
8414 80 90 00
8413 81 90 00
8413 60 60 00
8413 70 61 00
8413 91 90
8413 70 69 00
13476M-52P - " - - " - VN Pumpen - " - - " - 190920
(339840 нiмецьких марок)
8414 80 90 00 13450-48-P без дати Нiмеччина Hatlapa ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 180000
8414 80 90 00
8424 20 00 00
8425 42 90 00
8414 10 80 00
8414 90 90 00
0809/2000 - " - Грецiя United Commerce & Shipping Enterprises S. A. ТОВ "Севморсудноремонт", м. Севастополь занурювана платформа 180000
8415 82 80 2014931 20 березня 2000 р. Данiя Sabroe ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 77000
8415 82 80 00352/ODY700 42 26 сiчня 2000 р. Норвегiя Unitor ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 46460
8415 82 80 ZALIV/01501-29 13 вересня 1999 р. - " - Sabroe ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 57790
8415 82 80 03-31/044-00 21 сiчня 2000 р. Нiдерланди Heinen and Hopman Engeneering B.V. ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 112000
(242304 нiмецькi марки)
8416 10 90 00
8416 90 00 00
8416 10 10 00
13476M-FIRP-51-52 19 листопада 1998 р. Нiмеччина Saacke ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 97000
(164000 нiмецьких марок)
8418 40 99 00 2 25 сiчня 2000 р. Хорватiя Раде Конгар ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 11515
(21880 нiмецьких марок)
8418 40 99 00 ODY 70042/43 28 сiчня 2000 р. Норвегiя Unitor - " - - " - 13770
8418 61 90 00 717-616-005 14 липня 2000 р. Нiмеччина Grasso ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 50000
8418 61 90 00 717-616-002 3 липня 2000 р. - " - - " - - " - - " - 1700000
8418 69 99 00 472 без дати Росiя АТ "Компресор" ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ - " - 504000
8418 69 99 00 586 - " - Нiмеччина Baader - " - - " - 450000
8418 69 99 00 583 - " - Норвегiя Rapp - " - - " - 250000
8418 69 99 00 ZALIV/01501-59 16 жовтня 1999 р. Данiя
Швецiя
Danfoss ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 500
8418 69 99 00 421 без дати Норвегiя Rapp ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 252000
8418 69 99 00 45.04.508-49 25 липня 1994 р. Нiдерланди Grenco ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 1330786
(2018800 нiмецьких марок)
8418 69 99 00
8418 99 90
13476M-012 без дати Данiя York - " - - " - 1250000
8418 69 99 00 45.04.507-48 25 липня 1994 р. Нiдерланди Grenco - " - - " - 1292022
(1960000 нiмецьких марок)
8418 69 99 00 13476M-010 без дати Данiя Sabroe - " - - " - 1250000
8418 69 99 00 582 - " - Норвегiя Rapp ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 750000
8418 69 99 00 420 - " - Данiя Sabroe - " - - " - 107833
8418 69 99 00 584 - " - Норвегiя Rapp - " - - " - 80000
8418 69 99 00 422 - " - Нiмеччина Sabroe - " - - " - 204000
8418 69 99 00 428 - " - - " - Baader - " - - " - 990000
8418 69 99 00 45.04.509-50 25 липня 1994 р. Нiдерланди Grenco ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 1330786
(2018800 нiмецьких марок)
8418 99 90
8418 69 99 00
13476M-011 без дати Данiя Sabroe ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 1250000
8418 99 90 13476M-1151 - " - - " - Semco - " - - " - 20000
8418 99 90 13476M-1152 - " - - " - - " - - " - - " - 20000
8418 99 90 13476-LEAK-51-52 12 березня 1998 р. Нiмеччина
Фiнляндiя
Unitor - " - - " - 860
8419 40 00 00 2014932 20 березня 2000 р. Данiя
Росiя
Alfa-Laval, АТ "Брянский машиностроительный завод" ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 58600
8419 40 00 00 GEF-2000/4 27 сiчня 2000 р. Iспанiя Gefico S.A. ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 12777
(24276 нiмецьких марок)
8419 81 99 00
8516 60 10 00
8516 60 90 00
8402 19 90 00
8417 20 90 00
8516 60 59 00
8422 19 00 00
8419 40 00 00
8450 12 00 00
7324 10 90 00
7324 29 00
7324 90 90 00
8424 89 95 00
2014933 20 березня 2000 р. Норвегiя Beha Hedo ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 88500
8421 21 90 00
8421 23 90 00
8421 29 90 00
13450-49-50 7 квiтня 1995 р. Нiмеччина Blohm & Voss ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 73858
8421 21 90 00 13476M-51-BILGDE 24 лютого 1999 р. - " - B + V Indastries - " - - " - 12500
(25000 нiмецьких марок)
8421 21 90 00 13476M-51-SEW - " - Великобританiя Hamworthy - " - - " - 8540
(13235 британських фунтiв)
8421 21 90 00
8421 29 90 00
13476M-51-52-FGS без дати Нiмеччина Albe Trading - " - - " - 25000
8421 21 90 00 775/525 14 липня 2000 р. - " - Blohm-Voss ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 39473
8421 21 90 00 473 без дати Росiя Комунальник, м. Москва ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 425196
8421 21 90 00 ZALIV/01501-6 11 грудня 1999 р. Великобританiя Hamworthy ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 27262
8421 21 90 00 ZALIV/01501-7 - " - - " - - " - - " - - " - 11024
8421 21 90 00 2014940 20 березня 2000 р. Нiмеччина
Японiя
Blohm & Voss ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 52158
8421 21 90 00 410 без дати Францiя AS-401 ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 34040
8421 21 90 00
8419 50 90 00
2014937 20 березня 2000 р. Росiя Машзавод, м. Таганрог ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 72860
8421 21 90 00 ZALIV/01501-7 1 грудня 1999 р. Великобританiя Hamworthy ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 11024
8421 21 90 00 2014934 без дати - " - - " - ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 31348
8421 21 90 00 418 - " - Нiмеччина TCS ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 45800
8421 21 90 00 441 - " - Францiя Ayma Set - " - - " - 23000
8421 21 90 00
8421 23 90 00
13450-48-SEW 1 червня 1994 р. Великобританiя Hamworthy ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 20000
8421 21 90 00
8402 19 90 00
8421 29 90 00
8419 40 00 00
13476M-A1 44-46, 51-52 3 листопада 1995 р. Данiя Alfa Laval - " - - " - 107766
(640480 датських крон)
8421 21 90 00
8421 23 90 00
13476М-SEWAGE 51-52 без дати Великобританiя
Нiмеччина
Hamworthy
PBO
ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 60000
8421 21 90 00 13450-AL-47-48, 49-50 22 травня 1996 р. Данiя Alva Laval - " - - " - 130472
(760000 датських крон)
8421 21 90 00 HW-2000/3 27 сiчня 2000 р. Нiмеччина Hamann Wassertchnik GmbH ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 17884
(18420 євро)
8421 21 90 00 NDVZ/2000/2 - " - - " - DVZ-Services - " - - " - 8334
(16500 нiмецьких марок)
8421 23 90 00
8421 21 90 00
KRAKOW 46-51-52 29 травня 1997 р. Польща WSK, Krakow ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 390000
8421 23 90 00 772-20/60 14 липня 2000 р. Росiя Машзавод, м. Перм ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 30000
8421 23 90 00 ZALIV/01501-58 23 липня 1999 р. Нiмеччина Boll&Kirch ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч - " - 24554
8421 23 90 00
8421 21 90 00
13450-OFS-48-50 без дати Польща
Латвiя
WSK, Krakow ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 320000
8421 23 90 00 13476-51-Boll серпень 2000 р. Нiмеччина Boll&Kirch - " - - " - 1000
8421 23 90 00 772-20/61 14 липня 2000 р. Росiя ВАТ "Калужский турбинный завод" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 135000
8421 23 90 00 4/614 20 жовтня 1999 р. Латвiя Посейдон-Сервiс - " - - " - 135000
8421 23 90 00 775/455 без дати Польща AFRA - " - буксир 16350
8421 23 90 00 475 - " - Росiя завод iменi Дзержинського, м. Перм ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 49800
8421 23 90 00
8421 29 90 00
8421 21 90 00
8419 50 90 00
2014935 20 березня 2000 р. Швецiя Alfa-Laval ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 192160
8421 29 90 00 440 без дати Естонiя Тарту-Iнструмент ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 250
8421 39 30 00 508 - " - Росiя Компресор, м. Санкт-Петербург - " - - " - 7000
8421 39 30 00 775/526 14 липня 2000 р. Норвегiя Kvaerner Moss ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 512375
8421 91 772-20/26 14 липня 2000 р. Латвiя Посейдон-Сервiс ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 40000
8421 91 772-20/63 - " - - " - - " - ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 10000
8421 91 22 21 червня 2000 р. Росiя ВАТ "Калужский турбинный завод" - " - - " - 10000
8421 91 772-20/64 14 липня 2000 р. - " - - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв - " - 10000
8421 91 772-20/65 - " - - " - - " - - " - буксир 40000
8422 19 00 00 772-100/66 - " - - " - Термаль, м. Нижнiй Новгород - " - танкер 12400
8422 19 00 00 772-100/67 - " - - " - - " - ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 12400
8422 30 00 00 772-20/68 - " - Молдова АТ "Лiнементармаш" - " - - " - 14000
8422 40 00 00 717-616-020 - " - Нiмеччина ETC - " - - " - 15000
8424 10 91 00
8424 10 99 00
7311 00 91 00
2811 21 00 00
7304 39 51 00
FP450-47 3 червня 1998 р. Швецiя
Нiмеччина
Фiнляндiя
Данiя
Unitor ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 63400
8424 10 91 00
8424 10 99 00
775/458 29 листопада 1999 р. Норвегiя - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 31432
8424 10 91 00
8424 10 99 00
471 без дати Росiя Пожтехнiка, м. Торжок ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 16665
8424 10 91 00
8424 10 99 00
2014938 20 березня 2000 р. Норвегiя Unitor ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 110000
8424 10 91 00
8424 10 99 00
00352/ODY700 25 26 сiчня 2000 р. - " - - " - ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 39720
8424 10 91 00
8424 10 99 00
ZALIV/01501-10 23 жовтня 1999 р. - " - - " - ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 114460
8424 89 95 00 ZALIV/01501-35 27 жовтня 1999 р. - " - Toftejorg Norge AS - " - - " - 77425
8424 90 775/527 14 липня 2000 р. Норвегiя Unitor ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 184200
8424 90 ZALIV/1-91 22 сiчня 2000 р. Нiмеччина Kiess ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч - " - 180550
8425 11 90 00 13450-49-96 20 жовтня 1994 р. Хорватiя Greben ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 158500
8425 11 90 00 ZALIV/01501-54 12 червня 1999 р. Норвегiя Watercraft ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 110000
8425 11 90 00
8426 99 90 00
FF-94-49 28 вересня 1994 р. Нiмеччина Fusch ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 38580
(60500 нiмецьких марок)
8425 11 90 00 13476М-1151 без дати - " - - " - - " - - " - 1200
8425 11 90 00 13450-48-96 20 жовтня 1994 р. Хорватiя Greben - " - - " - 158500
8425 11 90 00 13450-50-96 - " - - " - - " - - " - - " - 158500
8425 11 90 00
8426 99 90 00
FF-94-50 28 вересня 1994 р. Нiмеччина Fusch - " - - " - 38580
(60500 нiмецьких марок)
8425 11 90 00
8426 99 90 00
FF-94-48 28 вересня 1994 р. Нiмеччина Fusch ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 38580
(60500 нiмецьких марок)
8425 11 90 00 13476М-1152 без дати - " - - " - - " - - " - 1200
8425 19 99 00 772-30/69 14 липня 2000 р. Росiя суднобудiвний завод "Ока" ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 4000
8425 19 99 00 772-30/70 - " - - " - - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 1500
8425 19 99 00 772-30/71 14 липня 2000 р. - " - - " - - " - танкер 5000
8425 31 90 00 13450-LW-47-50 16 лютого 1998 р. Нiдерланди MME ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 40000
(82820 голландських гульденiв)
8425 31 90 00 13476M-51-LW 27 червня 2000 р. - " - - " - - " - - " - 15000
8425 31 90 00 717-616-010 7 липня 2000 р. Нiмеччина KGW ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 80000
8425 31 90 00 PL-870003192/00-1032 28 квiтня 2000 р. Польща Towimor - " - - " - 760000
8425 31 90 00 775/447 3 вересня 1999 р. Фiнляндiя Kameva ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 195000
8425 31 90 00
8431 10 00 00
2014939 20 березня 2000 р. - " - Aquamaster-Rauma ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 568400
8425 31 90 00 13476M-51-CW 27 липня 2000 р. Латвiя Lantas ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 220000
8425 31 90 00 13476M-52-CW - " - - " - - " - - " - - " - 220000
8425 31 90 00 13476М-1151/ЛВШ - " - Росiя АТ "Трансвек" - " - - " - 30000
8425 31 90 00 13476М-46-51-52 2 жовтня 1997 р. Нiдерланди MME - " - - " - 32380
8425 31 90 00 3 25 сiчня 2000 р. Хорватiя Vulkan-Dibo ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 53158
(101000 нiмецьких марок)
8425 31 90 00 01-31/044-99 21 сiчня 2000 р. Нiдерланди Tracosa B.V. - " - - " - 21951
(47400 нiмецьких марок)
8425 31 90 00 VR/352-9 28 сiчня 2000 р. Фiнляндiя Kamewa Finland Ltd - " - - " - 30000
8425 31 90 00 13476M-52-LW без дати Нiдерланди MME ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 15000
8425 39 99 00
8425 31 90 00
13476M-51-52-MOOR - " - Нiмеччина Hatlapa - " - - " - 480000
8425 42 90 00 775/528 14 липня 2000 р. Норвегiя Pusnes ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 733360
8425 42 90 00 775/529 - " - Данiя Aalborg - " - - " - 459344
8426 19 00 00 775/530 - " - Норвегiя Normarine - " - - " - 459405
8426 19 00 00
8426 30 00 00
2014941 20 березня 2000 р. Румунiя Salus Interned ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 265931
8426 19 00 00 772-20/72 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Судмаш" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 100000
8426 91 10 00 ZALIV/01501-41 23 квiтня 1999 р. Австрiя
Норвегiя
Швецiя
Palfinger ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч - " - 210099
8426 91 90 00
8906 00 99 00
9020 00 90 00
6211 43 10 00
6211 43 31 00
6211 43 41 00
6211 43 42 00
8907 90 00 00
2014961 20 березня 2000 р. Норвегiя Norsafe ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 321274
8426 99 90 00 775/451 1 листопада 1999 р. Австрiя Palfinger ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 36400
8428 10 91 00
8428 10 99 00
2014968 20 березня 2000 р. Узбекистан АТ "Судлiфтсервiс" ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 222600
8428 33 90 00 717-616-003 7 липня 2000 р. Нiмеччина Baader Grasso ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 1400000
8428 39 93 00
8428 39 98 00
8426 19 00 00
8426 99 90 00
BLM-94001-48 20 жовтня 1994 р. Францiя Brussone ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 1350000
(7930000 французьких франкiв)
8428 39 93 00
8428 39 98 00
8426 19 00 00
8426 99 90 00
BLM-94001-49 - " - - " - - " - - " - - " - 1350000
(7930000 французьких франкiв)
8428 39 93 00
8428 39 98 00
8426 19 00 00
8426 99 90 00
BLM-94001-50 - " - - " - - " - - " - - " - 1350000
(7930000 французьких франкiв)
8431 10 00 00
8473 30
8481 10 11 00
8481 10 19 00
8481 10 91 00
8481 10 99 00
8481 30 91 00
8481 30 99 00
8481 80 61 00
8481 80 63 00
8481 80 69 00
8481 80 69 00
8481 80 73 00
8481 80 79 00
8481 80 79 00
8481 80 85 00
8481 80 87 00
8481 80 99 00
8482 99 00 00
8529 90 40 00
8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88
8530 80 00 00
8530 90 00 00
9026 10 91
9026 10 99 00
9026 20 30 00
01203С-ZAL 1 лютого 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч корпус контейнеровоза 320000
8431 20 00 00 2014973 20 березня 2000 р. Болгарiя Ignatia ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 25000
8438 80 99 00 772-20/73 14 липня 2000 р. Росiя Рибтехцентр, м. Калiнiнград ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 10000
8438 80 99 00 717-616-004 6 липня 2000 р. Нiмеччина Baader - " - - " - 2800000
8438 80 99 00
8438 10 10 00
38/32-1 без дати Росiя АТ "Торгмаш" ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 1500
8438 80 99 00
8438 10 10 00
38/32-2 - " - - " - - " - - " - - " - 1500
8450 20 00 00 772-20/74 14 липня 2000 р. - " - АТ "Судпромкомплект", м. Москва ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 14000
8450 20 00 00 61/200 30 березня 2000 р. - " - Комунальник, м. Москва - " - - " - 14000
8468 90 00 00
8515 90 00 00
2014972 20 березня 2000 р. Швецiя ESAB ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 30000
8471 10 90 00 ZALIV/01501-62 28 листопада 1999 р. Нiмеччина Asiatronics Ltd ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 8000
8471 10 90 00 2014942 20 березня 2000 р. Швецiя Kockumation ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 46600
8471 50 30 00
8471 50 91 00
8471 50 99
8471 60 40 00
8471 60 50 00
8471 60 90 00
2014943 - " - - " - - " - - " - - " - 399811
8471 60 40 00
8471 60 50 00
8471 60 90 00
8535 30 90 00
00352/1 25 сiчня 2000 р. Данiя Semco Marine ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 806000
8479 20 00 00 15060010950/1-001 6 червня 2000 р. Нiмеччина Baader ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 1600000
8479 90 92 00
8479 90 97 00
ZALIV/01501-8 22 листопада 1999 р. Фiнляндiя Kamewa-Rauma ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 367125
8479 90 92 00
8479 90 97 00
KMW 694-49 2 червня 1994 р. Швецiя Kamewa ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 885000
8479 90 92 00
8479 90 97 00
KMW 694-48 - " - - " - - " - - " - - " - 885000
8479 90 92 00
8479 90 97 00
775/460 26 листопада 1999 р. Нiмеччина Noris ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 29150
8479 90 92 00
8479 90 97 00
KMW 694-50 2 червня 1994 р. Швецiя Kamewa ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 885000
8479 90 92 00
8479 90 97 00
775/448 3 вересня 1999 р. Фiнляндiя - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 600000
8479 90 92 00
8479 90 97 00
575 без дати Литва Механiзмай, м. Каунас ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 35000
8479 90 92 00
8479 90 97 00
2014944 20 березня 2000 р. Фiнляндiя Kamewa ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 120000
8479 90 50 00
8479 90 97 00
7419 99 00 00
13450-47-48-F 14 листопада 1996 р. Нiмеччина Albe Trading ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 7698
8481 10 11 00
8481 10 19 00
8481 80 59 00
8481 80 69 00
13476M-1152/K-APM без дати Росiя АТ "Корвет", м. Курган - " - - " - 130000
8481 10 11 00
8481 10 19 00
8481 80 59 00
8481 80 69 00
13476M-1152-VALVE - " - Нiмеччина VN-Pumpen - " - - " - 350985
8481 10 11 00
8481 10 19 00
8481 80 59 00
8481 80 69 00
13476M-1151-VALVE 7 серпня 1998 р. - " - - " - - " - - " - 350985
(575386 нiмецьких марок)
8481 10 91 00
8481 10 99 00
ZALIV/01501-51 12 травня 1999 р. Норвегiя
Данiя
Pres-Vac ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 52789
8481 10 91 00
8481 10 99 00
8481 30 99 00
8481 40 10 00
8481 80 99 00
2014946 20 березня 2000 р. Данiя Danfoss ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 32186
8481 10 91 00
8481 10 99 00
772-50/75 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Корвет", м. Курган ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 530000
(15100000 рублiв)
8481 10 91 00
8481 10 99 00
772-50/76 - " - - " - АТ "Армалит" - " - буксир 9000
(255000 рублiв)
8481 10 91 00
8481 10 99 00
772-50/77 - " - - " - АТ "Аскольд-Металл" - " - танкер 1000
(25000 рублiв)
8481 10 91 00
8481 10 99 00
772-50/78 - " - - " - АТ "Корвет", м. Курган - " - буксир 160000
(4500000 рублiв)
8481 10 91 00
8481 10 99 00
2014948 20 березня 2000 р. Нiмеччина Blohm & Voss ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 33000
8481 10 91 00
8481 10 99 00
772050/79 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Аскольд-Металл" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 84000
(2400000 рублiв)
8481 10 91 00
8481 10 99 00
772-50/80 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Корвет", м. Курган ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 161500
(4600000 рублiв)
8481 10 91 00
8481 10 99 00
772-50/81 - " - - " - АТ "Балтийский завод" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 35000
(1000000 рублiв)
8481 10 91 00
8481 10 99 00
772-50/82 - " - - " - АТ "Армалит" - " - - " - 180000
(5130000 рублiв)
8481 10 91 00
8481 10 99 00
772-50/83 - " - - " - - " - ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 10500
(300000 рублiв)
8481 10 91 00
8481 10 99 00
772-50/84 - " - - " - АТ "Аскольд-Металл" - " - - " - 300000
(8500000 рублiв)
8481 20 10 00 REX-50 12 грудня 1995 р. Нiмеччина Mannesman Recrot ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 269000
(476000 нiмецьких марок)
8481 20 10 00 REX-48 - " - - " - - " - - " - - " - 269000
(476000 нiмецьких марок)
8481 20 10 00 REX-49 - " - - " - - " - - " - - " - 269000
(476000 нiмецьких марок)
8481 20 90 00 775/531 14 липня 2000 р. Данiя Press-Vac ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 103478
8481 40 10 00
8481 80 63 00
8481 40 90 00
8481 80 99 00
13450-VN-47-50 7 травня 1997 р. Нiдерланди Winel ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 93215
8481 40 10 00
8481 80 63 00
8481 40 90 00
8481 80 99 00
13476M-VN-46-52 - " - - " - - " - - " - - " - 74358
8481 80 19 00 772-50/85 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Аскольд-Металл" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 8000
(230000 рублiв)
8481 80 51 00 772-20/86 - " - - " - АТ "Старорусприбор" ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 10000
8481 80 51 00 772-20/87 - " - - " - АТ "Теплоконтроль" - " - - " - 6000
(15000 рублiв)
8481 80 51 00 495 без дати - " - - " - ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ - " - 5000
8481 80 51 00 775/532 14 липня 2000 р. Данiя Odin Control Systems ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 20000
8481 80 59 00
8481 20 10 00
13476M-HV-1151-1152 15 сiчня 1999 р. Фiнляндiя Mareco ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 30450
(54200 нiмецьких марок)
8481 80 59 00 13476M-1151/MR.P-CV 2 серпня 1999 р. Польща Mannesman Rexrot - " - - " - 3920
8481 80 59 00 13476M-1151/MR-HV 1 серпня 1999 р. - " - - " - - " - - " - 12000
8481 80 59 00 772-50.88 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Аскольд-Металл" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 35000
(1000000 рублiв)
8481 80 69 00
8481 40 10 00
8481 80 79 00
13450-1148-VALVE без дати Нiмеччина VN-Pumpen ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 350000
8481 80 69 00 772-50/89 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Аскольд-Металл" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 105000
(3000000 рублiв)
8481 80 69 00 513 без дати - " - - " - ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 67319
8481 80 69 00 512 без дати Росiя завод "Дагдизель", м. Каспiйськ ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 2000
8481 80 69 00 509 - " - - " - АТ "Корвет", м. Курган - " - - " - 11513
8481 80 69 00
8202 49 90 00
240 - " - - " - Завод "Буревестник", м. Гатчина ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 32609
8481 80 69 00 559 - " - - " - ВО "Пневстроймашина" ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 280
8481 80 69 00 510 - " - - " - Вимпел, м. Рибiнськ - " - - " - 6000
8481 80 69 00
9026 20 59 00
8481 40 90 00
8424 90
SEM-1 16 лютого 2000 р. Данiя Semco ВАТ "Чорноморський судномеханiчний завод", м. Миколаїв - " - 8100
8481 80 69 00 514 без дати Росiя АТ "Армалит", м. Санкт-Петербург ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ - " - 28228
8481 80 69 00 511 - " - - " - Авангард, м. Петрозаводськ - " - - " - 3000
8481 80 69 00 515 - " - - " - АТ "Буревестник", м. Санкт-Петербург - " - - " - 9000
8481 80 69 00 240/557 27 жовтня 1999 р. Росiя АТ "Буревестник", м. Санкт-Петербург ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 105000
(3000000 рублiв)
8481 80 69 00 479 без дати - " - завод "Буревестник", м. Гатчина ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 180000
8481 80 79 00 13476M-51/VLVS - " - Нiмеччина VN-Pumpen ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 267766
8481 80 99 00 506 - " - Росiя суднобудiвний завод, м. Гороховець ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 7104
8481 80 99 00 240/557 27 жовтня 1999 р. - " - АТ "Буревестник", м. Санкт-Петербург ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 4200
(120000 рублiв)
8481 80 99 00 772-50/90 14 липня 2000 р. - " - - " - - " - буксир 160000
(4500000 рублiв)
8481 80 99 00 772-50/91 - " - - " - - " - ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 30000
(850000 рублiв)
8483 10 30 00
8483 30 39 00
8483 30 90 00
8483 60 99 00
2014947 20 березня 2000 р. Росiя АТ "Балтийский завод" ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 261750
8483 30 10 00 97.90/0965/35 2 6 травня 1999 р. - " - ВО "Севермашпредприятие" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 14000
8483 30 90 00 13476BEARING
E-51-52
8 липня 1998 р. Нiмеччина Renk ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 34392
(61360 нiмецьких марок)
8483 30 90 00 772-30/92 14 липня 2000 р. Росiя ВО "Севермашпредприятие" ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 5000
8483 30 90 00
8482 10 90 00
13450-CARB-1148 без дати - " - АТ "Хiмбудсервiс" ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 40000
8484 10 90 00
8484 90 90 00
13476M-51-52-NEP 3 липня 1998 р. Нiмеччина B + V Indastrietechnic - " - - " - 29320
8484 10 90 00 13450-48-NEP без дати - " - B + V Indastries - " - - " - 45000
8484 10 10 00 775/553 14 липня 2000 р. Швецiя Kameva ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 1283200
8484 10 10 00 2014918 20 березня 2000 р. Росiя АТ "Балтийский судостроительный завод" ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 259920
8484 10 10 00 13450-1148-SP без дати Росiя АТ "Балтийский судостроительный завод" ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 140000
8484 10 10 00 13450-1152-SP - " - - " - - " - - " - - " - 49904
8484 90 51 00 775/534 14 липня 2000 р. Данiя Toftejorg ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 102085
8484 90 80 00 507 без дати Росiя верстатобудiвний завод, м. Курськ ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 1000
8484 90 80 00
2902 44 90 00
488 - " - - " - АТ "Адмиралтейские верфи", м. Санкт-Петербург - " - - " - 3000
8501 10 93 00 772-100/93 14 липня 2000 р. - " - АТ "Динамо-Плюс" ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв - " - 28900
8501 10 93 00 772-100/94 - " - - " - - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 5300
8501 20 90 00 772-100/95 - " - - " - - " - ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв - " - 14000
8501 20 90 00 772-100/96 - " - - " - - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв   10300
8501 33 90 00
8502 13 91 00
251 114-50 26 травня 1994 р. Нiмеччина Krupp MAK ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 1200000
(1820000 нiмецьких марок)
8501 33 90 00
8502 12 90 00
4643/05763872/46-9053 без дати Росiя АТ "Барнаул-трансмаш" - " - - " - 40000
8501 33 90 00
8502 13 91 00
251 113-49 26 травня 1994 р. Нiмеччина Krupp MAK - " - - " - 1147000
(1740000 нiмецьких марок)
8501 33 90 00
8502 13 91 00
251 112-48 - " - - " - - " - - " - - " - 284000
(428000 нiмецьких марок)
8502 52 91 00
8536 20 10 00
69/99-000 19 сiчня 2000 р. Росiя ТОВ "Елмор" Херсонський державний завод суднового обладнання та суднової арматури траулер 3680
8502 52 91 00 772-100/97 14 липня 2000 р. - " - АТ "Динамо-Плюс" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 4200
8502 52 91 00 772-100/98 - " - - " - - " - - " - - " - 10800
8502 52 91 00 772-100/99 - " - - " - - " - ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 12400
8502 52 93 00 569 без дати Бiлорусь Сiльгоспелектро ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 1500
8502 52 99 00 772-100/102 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Динамо-Плюс" ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв - " - 72000
8501 53 92 00
8501 53 94 00
35170/00 27 сiчня 2000 р. Нiмеччина Schotel ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 36105
(68600 нiмецьких марок)
8501 53 99 00 565 без дати Росiя електротехнiчний завод "Кузбаселектромотор" ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 5000
8501 62 90 00
8501 63 90 00
8502 13 91 00
8502 13 99 00
2014949 20 березня 2000 р. Фiнляндiя Wartsila ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 1557462
8502 11 91 00
8502 11 99 00
DG 3/00352 27 сiчня 2000 р. Данiя Demp ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 29950
8502 11 91 00
8502 11 99 00
775/481 5 сiчня 1999 р. Нiмеччина Noris ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 11925
8502 11 91 00
8502 11 99 00
W/352-7 28 сiчня 2000 р. Фiнляндiя Wartsila NSD ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 25000
8502 12 90 00 643/05763872/46/005/136 4 лютого 2000 р. Росiя АТ "Барнаул-трансмаш" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 60000
8502 12 90 00 580 без дати Фiнляндiя Wartsila ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 70000
8502 12 90 00
8502 11 91 00
8502 11 99 00
775/449 7 вересня 1999 р. - " - - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 106000
8502 12 90 00 578 без дати - " - - " - ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 90000
8502 12 90 00 579 - " - - " - - " - - " - - " - 148700
8502 12 90 00 DG 3/00352 27 сiчня 2000 р. Данiя Demp ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море"  
8502 12 90 00 401 без дати Нiмеччина SKL ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 558000
8502 12 90 00 581 - " - Фiнляндiя Wartsila - " - - " - 60000
8502 12 90 00 LA/352-9 - " - Нiмеччина Lindenberg-Anlagen GmbH ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 144000
(285100 нiмецьких марок)
8502 12 90 00 MM/00352-2 26 сiчня 2000 р. - " - MAK Motoren GmbH&CO.KG - " - - " - 200000
8502 12 90 00 W/352-9 28 сiчня 2000 р. Фiнляндiя Wartsila NSD ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 178028
(160000 євро)
8502 12 90 00 402 без дати - " - Wartsila ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 800000
8502 12 90 00
8501 33 90 00
643/05763872/46-9053 27 грудня 1999 р. Росiя АТ "Барнаул-трансмаш" ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 40000
8502 12 90 00 403 без дати Фiнляндiя Wartsila ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 500000
8502 12 90 00 404 - " - Нiмеччина SKL - " - - " - 80000
8502 13 91 00 ZALIV/01501-5 3 жовтня 1999 р. Данiя MAN B&W ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 627000
8502 13 91 00 13476М-1151-09 23 липня 1997 р. Японiя Yanmar ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 1285714
(135000000 японських iєн)
8503 00 99 00 772-20/101 14 липня 2000 р. Росiя електромашинобудiвний завод ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 26000
8504 31 10 00
8504 31 39 00
772-100/103 - " - - " - АТ "Малые трансформаторы" - " - - " - 4200
8504 31 10 00
8504 31 39 00
772-100/104 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Малые трансформаторы" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 1790
8504 32 90 00 941 17 лютого 1999 р. - " - АТ "Трансформаторный завод" - " - - " - 600
8504 33 90 00
8504 31 90 00
KHB/98-7060 без дати Францiя BC Transformateurs ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 55040
(315373 французьких франки)
8504 33 90 00
8504 31 90 00
KHB/98-7061 - " - - " - - " - - " - - " - 38600
8504 33 90 00 772-100/105 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Средние трансформаторы и реакторы" ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 67600
8504 33 90 00 772-100/106 - " - - " - - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 41000
8504 40 10 00 772-100/107 - " - - " - Саранський завод "ССП" ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 17500
8504 40 10 00 772-100/108 - " - - " - - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 24200
8504 40 94 00
8504 40 96 00
8504 40 97 00
8504 40 99 00
KHB/99.031.05 26 березня 1999 р. Францiя Shneider Electric S.A ВО "Зоря", м. Миколаїв газова турбiна 141025
8504 40 94 00
8504 40 96 00
8504 40 97 00
8504 40 99 00
772-100/110 14 липня 2000 р. Росiя Саранський завод "ССП" ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 8400
8504 40 94 00
8504 40 96 00
8504 40 97 00
8504 40 99 00
772-100/109 - " - - " - - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 17300
8504 50 90 00 OC/1014 1 серпня 1996 р. - " - АТ "Стрела" ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 25
8507 10 81 00
8507 10 89 00
2014974 20 березня 2000 р. Болгарiя Ignatia ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 25000
8507 80 91 00
8507 80 99 00
772-100/111 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Аккумулятор", м. Москва ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 3680
8512 20 00 00 772-100/112 - " - - " - АТ "Электролуч" ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 15000
8512 20 00 00 772-100/113 - " - Польща Famor ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 48300
8512 20 00 00
9405 40 91 00
51 без дати Росiя завод свiтлотехнiчної апаратури ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 4000
8512 20 00 00 772-100/114 14 липня 2000 р. - " - АТ "Электролуч" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 28000
8512 40 00 ZALIV/01501-53 27 серпня 1999 р. Великобританiя
Норвегiя
Wynn-Intersftiki ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч - " - 5000
8513 10 00 00 20/2 26 сiчня 2000 р. Росiя АТ "Сатурн" ВАТ "Миколаївське пiдприємство "ЕРА" траулер, рефрижератор 652
8513 10 00 00
8513 90 00 00
772-100/115 14 липня 2000 р. Польща Famor ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 10500
8514 10 10 00
8516 60 59 00
13450-48 GALLCY без дати Грецiя
Нiмеччина
Фiнляндiя
Alymjno ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 22430
8514 10 90 00
8514 30 91 00
8514 30 99 00
8514 90
772-100/116 14 липня 2000 р. Росiя "Термаль", м. Нижнiй Новгород ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 7800
8514 10 90 00
8514 30 91 00
8514 30 99 00
8514 90
772-100/117 - " - - " - - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 7800
8515 39 18 00 772-100/118 14 липня 2000 р Росiя Саранський завод "ССП" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 1450
8515 39 90 00 772-100/119 - " - - " - - " - ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 1450
8516 10 19
8419 81 99 00
13476M-52-BOIL без дати Грецiя Aluminox ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 3000
8516 10 19
8419 81 99 00
13476M-51-BOIL 12 липня 2000 р. Нiдерланди Animo - " - - " - 3000
8516 10 19 772-100/120 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Система", м. Калiнiнград ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 8880
8516 29 50 00
9405 40 31 00
13476M-51-Heaters 18 липня 2000 р. Норвегiя Glamox ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 15000
8516 29 50 00
9405 40 31 00
13476М-1151 без дати - " - - " - - " - - " - 5700
8516 29 50 00 2014952 20 березня 2000 р. Норвегiя
Данiя
Glamox/Aaalborg ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 41200
8516 29 50 00
9405 40 31 00
13476М-1152 без дати Норвегiя Glamox ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 5700
8516 29 50 00
8516 29 99 00
9405 40 31 00
13450-L-47-50 17 сiчня 1995 р. - " - - " - - " - - " - 473400
(3408000 норвезьких крон)
8516 60 59 00 775/487 без дати Iталiя Baratta ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 2406
8516 79 20 00
8516 79 80 00
772-100/121 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Система", м. Калiнiнград ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 4440
8517 11 00 00
8517 19
5-99-ECO 25 сiчня 1999 р. - " - завод iменi Кулакова ВАТ "Миколаївське пiдприємство "Ера" траулер, рефрижератор 3882
8517 11 00 00
8517 19
519 без дати - " - завод "Омега" ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 8000
8517 11 00 00
8517 19
8517 30 00 00
8517 80 10 00
8517 90 82 00
8517 90 88 00
ST-47-50 4 сiчня 1995 р. Фiнляндiя Steenhans ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 140100
8517 30 00 00 5-99-ECO 25 сiчня 1999 р. Росiя завод iменi Кулакова ВАТ "Миколаївське пiдприємство "Ера" траулер, рефрижератор 4089
8517 30 00 00 99-0102-311 7 липня 1999 р. - " - "Красная заря", м. Санкт-Петербург - " - - " - 4852
8517 80 10 00
8517 80 90 00
5-99-ECO 25 сiчня 1999 р. - " - завод iменi Кулакова - " - - " - 7842
8517 80 10 00
8517 30 00 00
775/536 14 липня 2000 р. Швецiя Teleste Marine ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 52150
8517 90 82 00
8517 90 88 00
5-99-ECO 25 сiчня 1999 р. Росiя завод iменi Кулакова ВАТ "Миколаївське пiдприємство "Ера" траулер, рефрижератор 1005
8517 90 82 00
8517 90 88 00
643/07501019/00067 9 вересня 1999 р. - " - АТ "Телта", м. Перм - " - - " - 210
8518 10 90 00 772-80/122 14 липня 2000 р. - " - АТ "Муромский радиозавод" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 5000
(135000 рублiв)
8518 10 90 00 772-80/123 - " - - " - - " - - " - - " - 90000
(2430000 рублiв)
8518 10 90 00 772-80/124 - " - - " - - " - ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 90000
(2430000 рублiв)
8518 29 90 00
8518 40 99 00
13450-STF-TB-47-54 5 лютого 1998 р. Фiнляндiя Steenhans ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 73310
(554878 норвезьких крон)
8518 29 90 00 775/488 8 грудня 1999 р. Норвегiя Sthena ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 12495
8518 29 90 00
8518 40 99 00
13476M-STE-TB-52 без дати Нiмеччина
Великобританiя
Данiя
Фiнляндiя
Steenhans ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 60000
8518 29 90 00
8518 40 99 00
13476M-STE-51 25 червня 2000 р. - " - - " - - " - - " - 60000
8518 30 90 00 1516 3 лютого 1998 р. Росiя АТ "Октава" ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 210
8518 40 30 00 5-99-ECO 25 сiчня 1999 р. - " - завод iменi Кулакова ВАТ "Миколаївське пiдприємство "Ера" траулер, рефрижератор 444
8525 20 91 00
8525 20 99 00
775/537 14 липня 2000 р. Норвегiя Nor-Control ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 1727940
8525 20 91 00
8525 20 99 00
13476M-RN-52 без дати Великобританiя Transas Marine ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 200000
8525 20 91 00
8525 20 99 00
BW15/00-006 31 травня 2000 р. Латвiя Hanza Electronic ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 80000
8525 20 91 00
8525 20 99 00
ZALIV/01501-11 15 вересня 1999 р. Данiя
Японiя
Skanti
JRS
Furuno
ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 184195
8525 20 91 00
8525 20 99 00
405 без дати Великобританiя Transas Marine ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 365400
8525 20 91 00
8525 20 99 00
9355-99/44 20 грудня 1999 р. Данiя Skanti Феодосiйське виробниче об'єднання "Море" катер 2512
8525 20 91 00
8525 20 99 00
8526 10 90 00
RN/00352-7 26 сiчня 2000 р. Данiя
Японiя
Hanza Elektronika Ltd ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 90930
8525 20 91 00
8525 20 99 00
483 без дати Росiя Радiозавод, м. Муром ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 270000
8525 20 91 00
8525 20 99 00
9014 20 90 00
775/492 3 сiчня 1999 р. Нiмеччина C.Plath ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 32845
8525 20 91 00
8525 20 99 00
9014 20 90 00
775/490 без дати Бельгiя SAIT Marine - " - - " - 90654
8525 20 91 00
8525 20 99 00
775/535 14 липня 2000 р. - " - - " - - " - - " - 4500
8525 20 91 00
8525 20 99 00
775/474 26 листопада 1999 р. Нiдерланди Stork Kwant ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 3924
8525 20 91 00
8525 20 99 00
484 без дати Росiя Iгоршинський радiозавод, м. Артемiвськ ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 12000
8525 20 91 00
8525 20 99 00
9907-01 TU 14 грудня 1999 р. Японiя
Данiя
Transas Marine ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 65650
8525 20 91 00
8525 20 99 00
ZALIV/01501-14 15 вересня 1999 р. - " - JRS
Furuno
Skanti
ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 2500
8526 10 10 00 ZALIV/01501-18 3 вересня 1999 р. Швецiя
Японiя
JRS - " - - " - 57000
8526 10 10 00 ZALIV/01501-17 - " - - " - JRS - " - - " - 45990
8526 10 90 00 2 31 сiчня 2000 р. Нiмеччина IGDA ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер-контейнеровоз 30000
8526 10 90 00 590 без дати Великобританiя Transas Marine ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 26336
8526 10 90 00 589 - " - - " - - " - - " - - " - 28689
8526 10 90 00 585 - " - - " - - " - - " - - " - 15673
8526 10 90 00 592 - " - - " - - " - - " - - " - 20412
8526 10 90 00 9355-99/45 22 грудня 1999 р. Данiя Radar Marine Servise Феодосiйське виробниче об'єднання "Море" катер 10200
8526 10 90 00 591 без дати Великобританiя Transas Marine ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 17986
8526 10 90 00 407 - " - Японiя Jepen Marine Ltd - " - - " - 5400
8526 10 90 00 ZALIV/01501-15 15 вересня 1999 р. Данiя
Японiя
Skanti
JRS
Furuno
ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 115815
8526 10 90 00 593 без дати Великобританiя Transas Marine ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 18577
8526 10 90 00 9907-02 TU 14 грудня 1999 р. США - " - ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 20732
8526 10 90 00 ZALIV/01501-16 3 вересня 1999 р. Данiя
Японiя
Skanti
JRS
Furuno
ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 56000
8526 10 90 00 406 без дати Великобританiя Transas Marine ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 72000
8526 10 10 00
8512 30 00 00
8517 30 00 00
8518 10 90 00
8518 21 90 00
8526 10 90 00
8526 91 19 00
8529 10 39 00
8531 10 20 00
8531 10 30 00
8531 10 80 00
8525 20 91 00
8525 20 99 00
2014953 20 березня 2000 р. Нiмеччина Atlas Elektronik ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 2000000
8526 91 19 00 ZALIV/01501-12 15 вересня 1999 р. Данiя
Японiя
Skanti
JRS
Furuno
ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 121910
8526 91 90 00 521 без дати Росiя ВО "Равенство", м. Санкт-Петербург ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 4000
8526 91 90 00 522 - " - - " - АТ "Завод "КРИЗО" - " - - " - 15000
8526 91 90 00 524 - " - - " - Алтайський приладобудiвний завод - " - - " - 70000
8526 91 90 00 RECV 46, 51-52 28 листопада 1997 р. Великобританiя Transas Marine ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 1750
8526 91 90 00 13476M-DF-51 серпень 2000 р. - " - - " - - " - - " - 3000
8526 91 90 00 13476M-1152 без дати Нiдерланди - " - - " - - " - 50000
8526 91 90 00
8529 90 40 00
8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88
13476M-RN-51 27 червня 2000 р. Японiя
Великобританiя
Izumi Boeki
Transas Marine
ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 150000
8526 91 90 00 13476М-1151 без дати Нiдерланди - " - - " - - " - 50000
8526 91 90 00 523 - " - Росiя радiоприладний завод, м. Саратов ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 6200000
8526 91 90 00
8529 90 40 00
8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88
8537 10 99 00
8538 90 91 00
8538 90 99 00
IZB-994-49 30 вересня 1994 р. Японiя
Великобританiя
Izumi Boeki, Transas Marine ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 473684
(54000000 японських iєн)
8526 91 90 00 13476M-RADARS-51 6 липня 2000 р. Нiдерланди Transas - " - - " - 50000
8526 91 90 00
8529 90 40 00
8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88
8537 10 99 00
8538 90 91 00
8538 90 99 00
IZB-994-48 30 вересня 1994 р. Японiя
Великобританiя
Izumi Boeki, Transas Marine - " - - " - 473684
(54000000 японських iєн)
8526 91 90 00
8529 90 40 00
8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88
8537 10 99 00
8538 90 91 00
8538 90 99 00
IZB-994-50 30 вересня 1994 р. Японiя
Великобританiя
Izumi Boeki, Transas Marine ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 473684
(54000000 японських iєн)
8526 91 90 00 411 без дати - " - - " - ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 9400
8526 91 90 00 BW15/00-008 31 травня 2000 р. Латвiя Hanza Electronic ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв - " - 120000
8526 91 90 00 2014987 24 березня 2000 р. Нiмеччина Atlas Electronik ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер-контейнеровоз 10000
8527 19 00 00 772-80/125 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Радуга" ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 2770
(75000 рублiв)
8527 19 00 00 772-80/170 - " - - " - АТ "Пеленг" - " - - " - 530
(14200 рублiв)
8527 19 00 00 772-80/126 - " - - " - АТ "Радиозавод" - " - - " - 10500
(285000 рублiв)
8527 19 00 00 ZALIV/01501-13 15 вересня 1999 р. Данiя
Японiя
Skanti
JRS
Furuno
ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 45000
8527 39 99 00 772-80/125 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Радуга" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв траулер 15800
(426600 рублiв)
8527 90 10 00 772-80/127 - " - - " - АТ "Штурманские приборы" - " - - " - 530
(14200 рублiв)
8527 90 10 00 772-80/128 - " - - " - АТ "Прибор" ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв - " - 4210
(114000 рублiв)
8529 10 39 00
8529 10 90 00
8518 90 00 00
8527 90 98 00
8529 10 45 00
8525 20 91 00
8525 20 99 00
13450-TV-47-50 7 квiтня 1995 р. Данiя Elcon ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 31170
8529 10 39 00
8529 10 90 00
8518 90 00 00
8527 90 98 00
8529 10 45 00
8525 20 91 00
8525 20 99 00
13476M-TV-51-52 4 липня 2000 р. - " - - " - - " - - " - 9750
8529 10 90 00 01/1 0.02.
0023.410.99.
16 листопада 1999 р. Росiя завод "Электроприбор" дочiрнє пiдприємство ВАТ "Днiпровське пiдприємство "Ера" - "Київська "Ера" рефрижератор 6828
8530 80 00 00
8530 90 00 00
772-100/115 14 липня 2000 р. Польща Famor ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 2400
8530 90 00 00 2014945 20 березня 2000 р. Норвегiя Ulstein ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 260092
8531 10 20 00
8531 10 30 00
8531 10 80 00
8531 90
13450-SAL 47-50 15 лютого 1995 р. Швецiя Consilium Marine ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 309600
8531 10 20 00
8531 10 30 00
8531 10 80 00
13450-FAS-1148 без дати - " - Salvico - " - - " - 38000
8531 10 20 00
8531 10 30 00
8531 10 80 00
775/476 6 грудня 1999 р. - " - Consilium Marine ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 4110
8531 10 20 00
8531 10 30 00
8531 10 80 00
717-616-009 7 липня 2000 р. - " - Salvico ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 35000
8531 10 20 00
8531 10 30 00
8531 10 80 00
13476M-FAS-1151 21 червня 2000 р. Швецiя Salvico ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 38000
8531 10 20 00
8531 10 30 00
8531 10 80 00
2014956 20 березня 2000 р. Данiя Lyngso Marine ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 252000
8531 10 20 00
8531 10 30 00
8531 10 80 00
412 без дати Швецiя Salvico ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 49200
8531 10 20 00
8531 10 30 00
8531 10 80 00
00352/ODY700 25 26 сiчня 2000 р. Норвегiя Unitor ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 17100
8531 10 20 00
8531 10 30 00
8531 10 80 00
13476M-FAS-1152 без дати Швецiя Salvico ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 38000
8531 80 30 00
8531 80 80 00
13476M-ST-51 - " - Нiмеччина
Великобританiя
Данiя
Фiнляндiя
Steenhans - " - - " - 21448
8531 80 30 00
8531 80 80 00
775/459 18 листопада 1999 р. Швецiя Kockum Sonics ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 3340
8531 80 30 00
8531 80 80 00
13450-STF-47-54 21 лютого 1995 р. Фiнляндiя Steenhans ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 412000
8531 80 30 00
8531 80 80 00
NT4775 11 лютого 2000 р. Швецiя Nitan ВАТ "Чорноморський судномеханiчний завод", м. Миколаїв траулер 2500
8531 90 KS-1 - " - - " - Kockum Sonics - " - - " - 2000
8532 22 00 00 A4-89 1 вересня 1999 р. Росiя АТ "СКЕ" ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 800
8532 22 00 00 14 23 листопада 1999 р. - " - АТ "Елеконд" - " - - " - 300
8532 25 00 00 A4-89 1 вересня 1999 р. - " - АТ "СКЕ" - " - - " - 1400
8533 21 00 00 823 11 грудня 1998 р. - " - АТ "Контакт" - " - - " - 200
8533 21 00 00 77 5 серпня 1998 р. - " - АТ "Кермет" - " - - " - 25
8533 29 00 00 77 - " - - " - - " - - " - - " - 30
8533 31 00 00 823 11 грудня 1998 р. - " - АТ "Контакт" - " - - " - 75
8536 20 10 00
8536 20 90 00
8536 90 85 00
13450-JT-JR-48-50 19 червня 1998 р. Швецiя Jotun ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 7299
8536 20 10 00 566 без дати Росiя АТ "Электроаппарат", м. Курськ ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 5000
8536 20 10 00 13476-AUTOSWITCH-1151 - " - Данiя
Францiя
Semco
Shneider GR
ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 1000
8536 20 10 00 152 26 сiчня 1998 р. Росiя АТ "Электроаппарат" ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 740
8536 41 10 00 22-2003 2 лютого 1998 р. - " - АТ "Северная заря", м. Санкт-Петербург - " - - " - 2000
8536 41 10 00 163 26 серпня 1998 р. - " - АТ "Велконт" - " - - " - 250
8536 41 10 00 804/375 28 сiчня 1998 р. - " - НВП "Старт", м. Новгород - " - - " - 1860
8536 41 10 00 22/22 10 березня 1998 р. - " - АТ "Электроприбор" - " - - " - 370
8536 40 00 00
8536 41 10 00
7311 00 91 00
2811 21 00 00
8424 10 91 00
8424 10 99 00
7304 39 51 00
13476M-PO-51 1 серпня 1999 р. Латвiя Walprokort ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 45000
8536 40 00 00
8536 41 10 00
7311 00 91 00
2811 21 00 00
8424 10 91 00
8424 10 99 00
7304 39 51 00
13476M-PO-52 - " - - " - - " - - " - - " - 45000
8536 40 00 00 492 без дати Росiя Науково-дослiдний iнститут АП, м. Москва ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 32292
8536 40 00 00 491 - " - - " - АТ "Центроприбор", м. Москва - " - - " - 300
8536 40 00 00
8536 41 10 00
7311 00 91 00
2811 21 00 00
8424 10 91 00
8424 10 99 00
7304 39 51 00
289-A лютий 1998 р. Латвiя Walprokort ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 37000
8536 50 04833 24 лютого 1999 р. Росiя АТ "Сибелком" ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 7800
8536 50 772-100/115 14 липня 2000 р. Польща Famor ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 16800
8536 50 7 8 липня 1998 р. Росiя завод "Электроавтомат", м. Алатир ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 1000
8536 50 22 26 квiтня 1999 р. - " - АТ "Криптон" - " - - " - 530
8536 50 1364 24 грудня 1999 р. - " - АТ "Завод радиодеталей" - " - - " - 500
8536 50 9Ф/33301 25 жовтня 1999 р. Росiя АТ "Пескава" ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 380
8536 69 13476M-51-Lum серпень 2000 р. Норвегiя
Великобританiя
Glamox ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 2000
8536 69 262 29 квiтня 1998 р. Росiя АТ "Елекон" ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 8800
8536 69 30 3 березня 1998 р. - " - АТ "Звезда" - " - - " - 24
8536 90 10 00 520 без дати - " - завод шахтної автоматики ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 5000
8536 90 10 00 5-99-ECO 25 сiчня 1999 р. - " - завод iменi Кулакова ВАТ "Миколаївське пiдприємство "Ера" траулер, рефрижератор 1500
8536 90 10 00 0304833/13 20 жовтня 1997 р. - " - завод "Электродеталь" ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 600
8536 90 10 00
8537 10 99 00
2014955 20 березня 2000 р. Францiя Group Schneider ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 553160
8536 90 85 00
8537 10 99 00
13476M-JT-GR52 без дати Швецiя Jotun ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 2480
8537 10 10 00
8537 10 99 00
78 12 липня 2000 р. Росiя АТ "Ера", м. Нижнiй Новгород ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 58000
8537 10 10 00 775/467 29 листопада 1999 р. Данiя Semco ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 17500
8537 10 99 00 13450-SCA-47-56 25 липня 1995 р. Швецiя
Нiмеччина
Данiя
Scana Scapenord
Berg
Unitor
ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 182800
(989600 норвезьких крон)
8537 10 99 00 516 без дати Росiя АТ "Ера", м. Нижнiй Новгород ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 20000
8537 10 99 00 13476M-PK-51 18 липня 2000 р. - " - - " - ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 40000
8537 10 99 00
8504 40 94 00
8504 40 96 00
8504 40 97 00
8504 40 99 00
8425 31 90 00
8538 90 91 00
8538 90 99 00
13476M-SEM-52 без дати Данiя Semco - " - - " - 250000
8537 10 99 00 13476M-PK-46-51 23 червня 1997 р. Росiя АТ "Ера", м. Нижнiй Новгород - " - - " - 56300
8537 10 99 00
8537 20 91 00
SEM-994-48 29 вересня 1994 р. Данiя Semco - " - - " - 368650
(2540000 датських крон)
8537 10 99 00 775/473 29 листопада 1999 р. Данiя Semco ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 85000
8537 10 99 00
8504 40 94 00
8504 40 96 00
8504 40 97 00
8504 40 99 00
8425 31 90 00
8538 90 91 00
8538 90 99 00
13476M-SEM-51 без дати - " - - " - ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 250000
8537 20 91 00 2014954 20 березня 2000 р. Швецiя Salvico - " - - " - 82046
8538 10 00 00 772-100/116 14 липня 2000 р. Польща Famor ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 3600
8539 10 90 00
8539 21 92 00
8539 22 90
8539 29 30 00
8539 29 92 00
8539 29 30 00
8539 31 90 00
8539 31 10 00
8539 41 00 00
775/541 - " - - " - - " - - " - - " - 8550
8539 21 98 00 8500371 23 лютого 1998 р. Росiя АТ "Свет" ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 80
8539 22 90 02-14/к 12 лютого 1999 р. Росiя АТ "Калашниковский электроламповый завод" ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 6160
8539 29 92 00
9405 40 91 00
48 без дати - " - завод свiтлотехнiчної апаратури - " - - " - 4000
8539 29 98 00 23 23 березня 1998 р. - " - електроламповий завод, м. Владикавказ ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 594
8541 10 99 00 1410017054 26 лютого 1997 р. - " - завод "Оптрон" - " - - " - 200
8541 10 99 00 145-412/6 4 березня 1997 р. - " - завод "Орбита" - " - - " - 280
8541 10 99 00 13000002273 1 березня 1999 р. - " - НВП "НЕПП", м. Новосибiрськ - " - - " - 320
8541 10 99 00 104 11 сiчня 1999 р. - " - АТ "Тието" - " - - " - 625
8541 10 99 00 1045 28 грудня 1998 р. - " - АТ "Солит-Тан" - " - - " - 2300
8541 21 90 00 63/99-П 29 грудня 1998 р. - " - АТ "Пульсар", м. Москва - " - - " - 560
8541 29 20 00
8541 29 30 00
8541 80
3330101 4 сiчня 1999 р. - " - АТ "Кремний-маркетинг" - " - - " - 1900
8541 29 20 00
8541 29 30 00
8541 80
333017-01 11 лютого 1997 р. Росiя АТ "ФЕМТ" ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 420
8541 30 90 Г-4833 - " - - " - АТ "Старт" - " - - " - 20
8541 30 90 145-412/6 4 березня 1997 р. - " - завод "Орбита" - " - - " - 230
8541 30 90 - " - - " - - " - - " - - " - - " - 15
8541 40 11 00 410/5 4 листопада 1998 р. - " - АТ "Завод "Неон" - " - - " - 770
8541 60 00 00 793 23 лютого 1999 р. - " - АТ "Завод "Метеор" - " - - " - 128
8542 13 70 00
8542 13 72 00
8542 13 74 00
8542 13 76 00
8542 13 82 00
8542 13 84 00
8542 13 91 00
8542 13 99 00
8542 14 50 00
8542 14 60 00
8542 14 65 00
8542 14 70 00
8542 14 75 00
8542 14 80 00
8542 14 91 00
8542 14 99 00
8542 19 71 00
8542 19 72 00
8542 19 74 00
8542 19 76 00
8542 19 82 00
8542 19 84 00
8542 19 92 00
8442 19 98 00
2660 25 червня 1998 р. - " - АТ "НIIМЕ" - " - - " - 1000
8543 89
8536 20 10 00
8536 90 85 00
9032 89 90 00
13476M-JT-CP-51-52 19 червня 1998 р. Швецiя Jotun ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 20000
(124705 датських крон)
8543 89 2014989 24 березня 2000 р. Норвегiя - " - ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер-контейнеровоз 18000
8543 89 2014957 20 березня 2000 р. - " - - " - - " - балкер 35750
8543 90 20 00
8543 90 30 00
8543 90 40 00
8543 90 80 00
4314 41 90 00
5911 90 90 00
7019 32 00 00
5601 29 00 00
6809 90 00 00
7304 49 91 00
7318 14 10 00
8418 69 99 00
8424 30 10 00
8907 90 00 00
9026 10 59 00
3208 10 90 00
8426 91 10 00
8481 10 91 00
8481 10 99 00
8481 40 90 00
ZALIV/2-96 18 сiчня 2000 р. Нiмеччина Mannesmann Demag дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч танкер 25000
8543 90 20 00
8543 90 30 00
8543 90 40 00
8543 90 80 00
4314 41 90 00
5911 90 90 00
7019 32 00 00
5601 29 00 00
6809 90 00 00
7304 49 91 00
7318 14 10 00
8418 69 99 00
8424 30 10 00
8907 90 00 00
9026 10 59 00
3208 10 90 00
8426 91 10 00
8481 10 91 00
8481 10 99 00
8481 40 90 00
ZALIV/2-93 - " - - " - ESAB - " - - " - 6500
8543 90 20 00
8543 90 30 00
8543 90 40 00
8543 90 80 00
4314 41 90 00
5911 90 90 00
7019 32 00 00
5601 29 00 00
6809 90 00 00
7304 49 91 00
7318 14 10 00
8418 69 99 00
8424 30 10 00
8907 90 00 00
9026 10 59 00
3208 10 90 00
8426 91 10 00
8481 10 91 00
8481 10 99 00
8481 40 90 00
ZALIV/2-92 18 сiчня 2000 р. США
Норвегiя
TTS дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч танкер 4520
8543 90 20 00
8543 90 30 00
8543 90 40 00
8543 90 80 00
4314 41 90 00
5911 90 90 00
7019 32 00 00
5601 29 00 00
6809 90 00 00
7304 49 91 00
7318 14 10 00
8418 69 99 00
8424 30 10 00
8907 90 00 00
9026 10 59 00
3208 10 90 00
8426 91 10 00
8481 10 91 00
8481 10 99 00
8481 40 90 00
ZALIV/2-94 18 сiчня 2000 р. Швецiя ESAB дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч танкер 5570
8543 90 20 00
8543 90 30 00
8543 90 40 00
8543 90 80 00
4314 41 90 00
5911 90 90 00
7019 32 00 00
5601 29 00 00
6809 90 00 00
7304 49 91 00
7318 14 10 00
8418 69 99 00
8424 30 10 00
8907 90 00 00
9026 10 59 00
3208 10 90 00
8426 91 10 00
8481 10 91 00
8481 10 99 00
8481 40 90 00
ZALIV/2-92 - " - Норвегiя
США
Нiмеччина
Швецiя
TTS, ESAB, Mannesmann Demag - " - - " - 45200
8543 90 20 00
8543 90 30 00
8543 90 40 00
8543 90 80 00
4314 41 90 00
5911 90 90 00
7019 32 00 00
5601 29 00 00
6809 90 00 00
7304 49 91 00
7318 14 10 00
8418 69 99 00
8424 30 10 00
8907 90 00 00
9026 10 59 00
3208 10 90 00
8426 91 10 00
8481 10 91 00
8481 10 99 00
8481 40 90 00
ZALIV/2-97 18 сiчня 2000 р. Швецiя
Нiмеччина
ESAB дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч танкер 45200
8543 90 20 00
8543 90 30 00
8543 90 40 00
8543 90 80 00
4314 41 90 00
5911 90 90 00
7019 32 00 00
5601 29 00 00
6809 90 00 00
7304 49 91 00
7318 14 10 00
8418 69 99 00
8424 30 10 00
8907 90 00 00
9026 10 59 00
3208 10 90 00
8426 91 10 00
8481 10 91 00
8481 10 99 00
8481 40 90 00
8501 40 91 00
8501 40 99 00
ZALIV/2-95 - " - Нiмеччина - " - - " - - " - 3520
8544 20 00 00 775/542 14 липня 2000 р. Нiмеччина Kabel-Rreydt ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 305330
8544 20 00 00 ZALIV/01501-40 9 серпня 1999 р. Швецiя Saab Marine ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч - " - 76194
8544 20 00 00
8544 51
13476M-51-SAR 22 червня 2000 р. Фiнляндiя Sarlin ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 3635
8544 20 00 00
8544 51
13476M-52-SAR - " - - " - - " - - " - - " - 3635
8544 49 20 00
8544 59 20 00
8544 59 80 00
8544 51
13450-ALC-1149 30 липня 1996 р. Францiя
Туреччина
Sarlin ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 420000
8544 59 10 00
8544 60 10
770/04-108 14 липня 2000 р. Нiмеччина Kabelrheudt ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 1033121
8544 49 20 00
8544 59 20 00
8544 59 80 00
8544 59 10 00
13450-ALC-1148 30 липня 1996 р. Францiя
Туреччина
Alcatel ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 294539
8544 59 20 00
8544 59 80 00
775/543 14 липня 2000 р. Францiя - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 12500
8544 59 20 00
8544 59 80 00
8544 49 20 00
8544 51
13450-ALC-1150 30 липня 1996 р. Францiя
Туреччина
- " - ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 420000
854460930 717-616-021 14 липня 2000 р. Туреччина Untel ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 60000
8544 59 20 00
8544 59 80 00
2014958 20 березня 2000 р. Фiнляндiя Nokia ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 431984
8607 30 01 00 775/470 27 грудня 1999 р. Нiдерланди Mampay ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 10200
8708 10 90 10
8708 10 90 90
2014971 20 березня 2000 р. Нiмеччина IVECO ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 10000
8903 92 10 00 N 1 21 сiчня 2000 р. Хорватiя Greben ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 92440
8903 99 10 00 1 - " - - " - - " - - " - - " - 39000
8907 10 00 00 1 - " - - " - - " - - " - - " - 23000
8907 10 00 00 ZALIV/01501-55 12 червня 1999 р. Норвегiя Viking ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 6590
8907 90 00 00 ZALIV/01501-54 - " - - " - Watercraft - " - - " - 112000
8907 90 00 00 2014960 20 березня 2000 р. Данiя Viking ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 111274
8907 90 00 00 505 без дати Росiя приладобудiвний завод, м. Муром ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 4879
9005 80 00 00 499 - " - - " - ОМЗ, м. Салават - " - - " - 3488
9014 10 90 00 772-80/128 14 липня 2000 р. Росiя приладобудiвний завод, м. Катав-Iванiвськ ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 1950
(52650 рублiв)
9014 10 90 00 772-80/127 - " - - " - - " - - " - - " - 7020
(189540 рублiв)
9014 10 90 00
9105 29 00 00
9105 91 00 00
13476M-COM 51-52 22 червня 2000 р. Нiмеччина Transas Eurasia Ltd ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 11000
9014 10 90 00 772-80/129 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Штурманские приборы" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв траулер 440
(12000 рублiв)
9014 10 90 00 772-80/130 - " - - " - АТ "Темп" ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв - " - 10500
(284210 рублiв)
9014 10 90 00 13476M-GYRO-51-52 31 липня 2000 р. Великобританiя Transas Marine ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 70000
9014 10 90 00 13476M-Clin-51 серпень 2000 р. Нiмеччина Cassens & Plath - " - - " - 500
9014 10 90 00 772-80/131 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Приборостроитель", м. Арсеньїв ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 17500
(472500 рублiв)
9014 10 90 00 ZALIV/01501-19 3 вересня 1999 р. Нiмеччина
Норвегiя
Великобританiя
Японiя
JRS ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 42000
9014 10 90 00 ZALIV/01501-20 17 серпня 1999 р. Нiмеччина Gehna - " - - " - 3708
9014 10 90 00 772-80/132 14 липня 2000 р. Росiя приладобудiвний завод, м. Катав-Iванiвськ ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 2800
(75600 рублiв)
9014 10 90 00 496 без дати - " - - " - ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ - " - 50000
9014 10 90 00 772-80/134 14 липня 2000 р. - " - АТ "Штурманские приборы" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв - " - 700
(19000 рублiв)
9014 10 90 00 772-80/133 - " - - " - - " - ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв - " - 2810
(76000 рублiв)
9014 80 00 00 13476M-Chron-51 серпень 2000 р. Нiмеччина Cassens & Plath ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 3500
9014 80 00 00 424 без дати Японiя Jepen Marine Ltd ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ - " - 22800
9014 80 00 00 423 - " - Норвегiя Simrad - " - - " - 234000
9014 80 00 00 433 без дати Норвегiя Simrad Fischeri AC ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ рефрижератор 4000
9014 80 00 00 432 - " - - " - - " - - " - - " - 113580
9014 80 00 00 408 - " - Японiя Jepen Marine Ltd - " - - " - 23700
9014 80 00 00 426 - " - - " - SMC - " - - " - 10824
9014 80 00 00 ZALIV/01501-21 17 серпня 1999 р. Нiмеччина Gehna ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 1680
9014 80 00 00
9014 90 90 00
9014 20 90 00
13476-LOG-52 19 жовтня 1995 р. Швецiя Consilium Marine ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 20000
9014 80 00 00
9104 00 90 00
13476M-SEXT
46-51-52
19 листопада 1997 р. Нiмеччина Cassens & Plath - " - - " - 12976
(16107 нiмецьких марок)
9014 80 00 00 409 без дати Норвегiя Simrad ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 618000
9014 80 00 00 434 - " - Великобританiя Setric - " - - " - 15000
9014 80 00 00 430 - " - Естонiя Тартуприлад - " - - " - 480
9014 80 00 00 601 - " - Норвегiя Simrad - " - - " - 60000
9014 80 00 00 525 без дати Росiя АТ "Изумруд", м. Владивосток ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 3200000
9014 80 00 00 487 - " - - " - КБ "Луч", м. Рибiнськ - " - - " - 45000
9014 80 00 00 BW15/00-007 31 травня 2000 р. Латвiя Hanza Electronic ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв - " - 230000
9015 80 11 00 772-80/136 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Гидрометеоприбор", м. Сафоново ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 125
(3400 рублiв)
9015 80 11 00 772-80/135 14 липня 2000 р. - " - АТ "Гидрометеоприбор", м. Сафоново ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 125
(3400 рублiв)
9015 80 19 00 ZALIV/01501-21 17 серпня 1999 р. Нiмеччина Gehna ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 759
9018 20 00 00 772-30/137 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Коммунальник", м. Москва ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв - " - 5000
9018 20 00 00 772-30/138 - " - - " - - " - ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 4000
9018 20 00 00 772-30/139 - " - - " - - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 6000
9020 00 10 00 775/540 - " - Грецiя Avin - " - танкер 4000
9020 00 90 00 ZALIV/01501-56 23 жовтня 1999 р. Норвегiя Unitor ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 8900
9020 00 90 00
6307 20 00 00
4009 30 00 00
8424 10 91 00
8424 10 99 00
4016 93 90 00
3926 90 99 00
8907 90 00 00
4016 99 30 00
4016 99 52 00
4016 99 58 00
4016 99 82 00
4016 99 88 00
13476M-UNITOR-SE1151 без дати - " - - " - ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 20000
9025 11 99 00
9025 19 99 10
9025 19 99 90
772-100/140 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Орлекс", АТ "Теплоприбор", м. Казань ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 39750
9025 11 99 00
9025 19 99 10
9025 19 99 90
772-100/141 - " - - " - - " - ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 26800
9025 11 99 00
9025 19 99 10
9025 19 99 90
772-100/142 - " - - " - - " - - " - буксир 36300
9025 19 91 00 2014962 20 березня 2000 р. Нiмеччина Noristaxo ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 26600
9025 19 99 10
9025 19 99 90
570 без дати Вiрменiя ТОВ "Iнесса", м. Єреван ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 3000
9025 19 99 10
9025 19 99 90
493 - " - Росiя АТ "Теплоконтроль", м. Казань - " - - " - 1682
9025 80 20 00 501 - " - - " - АТ "Гидрометеоприбор", м. Сафоново - " - - " - 540
9025 90 90 10
9025 90 90 90
9025 80 91 00
9025 80 99 10
9025 80 99 90
13450-SL-48 - " - Данiя Uni-Safe ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 2300
9025 90 90 10
9025 90 90 90
9025 80 91 00
9025 80 99 10
9025 80 99 90
13476M-45-46-51-SL 12 липня 2000 р. - " - - " - - " - - " - 2000
9026 10 51 00
9026 10 59 00
9026 10 91
9026 10 99 00
9026 20 10 00
9026 20 30 00
9026 20 59 00
9026 20 90 00
9026 80 10 00
9026 80 91 00
9026 80 99 00
772-100/143 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Теплоконтроль"
АТ "Старорусприбор"
АТ "Орлекс"
ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 24900
9026 10 51 00 13476M-FL-51 29 червня 2000 р. Нiдерланди VAF Instruments ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 4000
9026 10 51 00
9026 10 59 00
9026 10 91
9026 10 99 00
9026 20 10 00
9026 20 30 00
9026 20 59 00
9026 20 90 00
9026 80 10 00
9026 80 91 00
9026 80 99 00
772-100/144 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Теплоконтроль"
АТ "Старорусприбор"
АТ "Орлекс"
ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 40600
9026 10 51 00 13476M-FL-52 без дати Нiдерланди VAF Instruments ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 4000
9026 10 51 00
9026 10 59 00
9026 10 91
9026 10 99 00
9026 20 10 00
9026 20 30 00
9026 20 59 00
9026 20 90 00
9026 80 10 00
9026 80 91 00
9026 80 99 00
772-100/145 14 липня 2000 р. Росiя АТ "Теплоконтроль"
АТ "Старорусприбор"
АТ "Орлекс"
ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 34800
9026 10 59 00 2014963 20 березня 2000 р. Норвегiя Vimex ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 45200
9026 10 59 00 ZALIV/01501-31 13 березня 1999 р. - " - Omicron A/S ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 48600
9026 10 59 00 ZALIV/01501-57 3 вересня 1999 р. Великобританiя
Норвегiя
Mobrey - " - - " - 28000
9026 10 59 00
9026 20 90 00
AUX 47-50, 53-56 19 сiчня 1995 р. Францiя Auksitrol ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 11200
9026 10 59 00
9026 10 99 00
9026 20 90 00
9026 20 30 00
13476M-KUB 51 3 липня 2000 р. Нiмеччина Kuebler - " - - " - 3000
9026 10 59 00 ZALIV/01501-33 6 червня 1999 р. Великобританiя
Норвегiя
KDG Mobrey Ltd ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 29000
9026 10 59 00
9026 10 99 00
9026 20 90 00
9026 20 30 00
13450-KUB 51 без дати Нiмеччина Kuebler ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 3000
9026 10 59 00 ZALIV/01501-27 19 лютого 1999 р. Францiя Seres ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 48600
9026 10 59 00
8471 10 90 00
ZALIV/01501-22 6 лютого 1999 р. Швецiя Saab Marine - " - - " - 276400
9026 10 91 ZALIV/01501-42 2 червня 1999 р. Нiмеччина VAF Instruments - " - - " - 7227
9026 10 91
9026 10 51 00
13476M-FL-51-52 без дати Нiдерланди Kebler ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 5727
9026 10 91
9026 10 51 00
FL-2-95-47-50-53-56 7 червня 1995 р. - " - - " - - " - - " - 26400
(52800 голландських гульденiв)
9026 10 99 00 489 без дати Росiя АТ "Теплоприбор", м. Казань ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 7000
9026 10 99 00 2014964 20 березня 2000 р. Фiнляндiя SF-Control ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 96000
9026 10 99 00
9026 10 59 00
9026 20 30 00
9026 20 90 00
13476-BESTA-51-52 18 липня 2000 р. Швейцарiя Besta ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 31630
9026 10 99 00 ZALIV/01501-1 16 листопада 1999 р. Швецiя IMO AB ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 113421
9026 10 99 00 ZALIV/01501-23 16 травня 1999 р. Швейцарiя Tanksystem - " - - " - 46812
9026 20 30 00 ZALIV/01501-31 13 березня 1999 р. Норвегiя Omicron A/S - " - - " - 3000
9026 20 30 00 2014965 20 березня 2000 р. Нiмеччина Noristaxo ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 26600
9026 20 30 00
9026 20 90 00
9026 10 59 00
9032 20 90 00
13476M-NORIS-51 26 червня 2000 р. - " - Noris Tachom ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 13940
9026 20 59 00
9026 20 90 00
13476M-MONO-51-52 26 червня 2000 р. - " - Manotherm - " - - " - 5165
9026 20 59 00
9026 20 90 00
9026 20 30 00
13450-MONO-47-50 22 лютого 1998 р. - " - - " - - " - - " - 12564
(22740 нiмецьких марок)
9026 20 90 00 518 без дати Росiя НДI "Електромеханiка" ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 8000
9026 20 90 00 ZALIV/01501-34 4 червня 1999 р. Великобританiя
Норвегiя
Alfa-Laval ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 12000
9026 20 90 00 517 без дати Росiя ВО "Електромашина", м. Прокоп'ївськ ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 7000
9026 20 90 00 AUX 47-50 53-56 19 сiчня 1995 р. Францiя Auxitrol ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 112000
9026 20 90 00
9025 19 99 10
9025 19 99 90
M-98/45 25 сiчня 2000 р. Нiмеччина Manotherm Bierfeld GmbH ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 1200
(2279 нiмецьких марок)
9026 20 90 00 ZALIV/01501-24 23 квiтня 1999 р. Швецiя Alfa-Laval ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 52500
9026 80 91 00 ZALIV/01501-50 27 листопада 1999 р. Норвегiя Marine Supply - " - - " - 463
9026 80 91 00 775/544 14 липня 2000 р. Швецiя Saab Marine ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв - " - 782110
9026 80 91 00 ZALIV/01501-30 2 липня 1999 р. Норвегiя Nor-Control ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч - " - 268202
9026 90 90 10
9026 90 90 90
8481 80 69 00
775/545 14 липня 2000 р. Францiя Seres ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв - " - 79110
9027 10 10 10
9027 10 10 90
00352/ODY700-25 26 сiчня 2000 р. Норвегiя Unitor ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 17100
9027 10 10 10
9027 10 10 90
ZALIV/01501-31 13 березня 1999 р. Норвегiя Omicron A/S ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 18744
9027 10 10 10
9027 10 10 90
ZALIV/01501-25 3 червня 1999 р. - " - SA Teknik AS - " - - " - 10167
9027 10 10 10
9027 10 10 90
ZALIV/01501-28 4 квiтня 1999 р. Норвегiя
Японiя
Hakon Rygh A.S. - " - - " - 13898
9027 10 90 10
9027 10 90 90
772-80/146 14 липня 2000 р. Росiя Хiмреактив, м. Купавна ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв - " - 1075
(29000 рублiв)
9027 10 90 10
9027 10 90 90
ZALIV/01501-31 13 березня 1999 р. Норвегiя Omicron ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч - " - 29500
9027 80 17 00 13450-LEAK-48 без дати - " - Unitor ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 500
9027 80 91 00 717-616-015 11 липня 2000 р. Нiдерланди VAF Instrument ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 22000
9028 10 00 10
9028 10 00 20
9028 10 00 90
9028 20 00 10
9028 20 00 90
9028 30 11 00
9028 30 19 00
9028 30 90 00
772-100/147 14 липня 2000 р. Росiя електромеханiчний завод, м. Санкт-Петербург ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 390
9028 10 00 10
9028 10 00 20
9028 10 00 90
9028 20 00 10
9028 20 00 90
9028 30 11 00
9028 30 19 00
9028 30 90 00
51772-100/148 14 липня 2000 р. Росiя електромеханiчний завод, м. Санкт-Петербург ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 720
9029 10 90 00 717-616-014 11 липня 2000 р. Нiмеччина Noris - " - - " - 2000
9029 20 10 00
9029 20 39 00
772-100/149 14 липня 2000 р. Грузiя Тбiлприлад ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 380
9029 20 10 00
9029 20 39 00
772-100/150 - " - - " - - " - ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 380
9029 90 90 00 573 без дати Казахстан машинобудiвний завод ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ - " - 12000
9029 90 90 00 571 - " - Грузiя Тбiлприлад - " - - " - 15000
9029 90 90 00 572 - " - Узбекистан завод "Сигнал", м. Ташкент - " - - " - 2000
9029 90 90 00 480 - " - Росiя АТ "Вiбратор", м. Санкт-Петербург - " - - " - 8001
9030 10 90 00 772-80/151 14 липня 2000 р. Бiлорусь АТ "Белвар", м. Мiнськ ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв траулер 1320
(35600 рублiв)
9030 10 90 00 772-80/151 - " - - " - - " - - " - - " - 5500 (148500 рублiв)
9030 31 90 00
9030 39 10 00
9030 39 30 00
9030 39 99 00
772-100/152 - " - Росiя АТ "Вiбратор", м. Санкт-Петербург ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв - " - 3200
9030 39 91 00 P-42 20 липня 1999 р. Естонiя завод "Анталл", м. Таллiнн - " - - " - 1000
9030 39 99 00 31-31-03/10 26 жовтня 1999 р. Росiя АТ "Вiбратор" ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 800
9031 80 39 10
9031 80 39 90
717-616-013 10 липня 2000 р. Нiмеччина Shaller ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 25000
9032 81 90 00 03-98 8 квiтня 1998 р. Росiя АТ "Аврора", м. Санкт-Петербург ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 13300
9032 81 90 00 51 без дати - " - - " - - " - - " - 16000
9032 81 90 00 13476M-PEMS-51 21 червня 2000 р. Данiя Semco - " - - " - 6000
9032 89 90 00
9032 90 90 00
NC-794-49 27 липня 1994 р. Нiмеччина
Фiнляндiя
Nor-Control - " - - " - 234588
(1750000 норвезьких крон)
9032 89 90 00 8153RBJ 20 травня 1998 р. США Compressor
Control Corporation
ВО "Зоря", м. Миколаїв корабельна газова турбiна 800000
9032 89 90 00
9032 90 90 00
NC-794-52 без дати Норвегiя Nor-Control ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 350000
9032 89 90 00
9032 90 90 00
13476-NOR-51 13 липня 2000 р. Нiмеччина
Фiнляндiя
Данiя
- " - - " - - " - 304980
9032 89 90 00
9032 90 90 00
NC-794-51 - " - - " - - " - - " - - " - 304980
9032 89 90 00
9032 90 90 00
NC-794-48 27 липня 1994 р. Нiмеччина
Фiнляндiя
- " - - " - - " - 234588
(1750000 норвезьких крон)
9032 89 90 00
9032 90 90 00
NC-794-50 - " - - " - - " - - " - - " - 234588
(1750000 норвезьких крон)
9032 90 90 00 494 без дати Росiя АТ "Старорусприбор", м. Стара Руса ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 1250
9032 90 90 00 490 - " - - " - АТ "Орлекс", м. Орел - " - - " - 32922
9032 90 90 00 577 - " - Естонiя приладобудiвний завод, м. Тарту - " - - " - 10000
9104 00 90 00
9105 29 00 00
9014 80 00 00
9014 10 90 00
9014 90 90 00
13450-CHRON-48-50 без дати Нiмеччина Cassens & Plath ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 11600
9104 00 90 00 772-30/153 14 липня 2000 р. Росiя ТОВ "Полет-Хронос", м. Москва ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 1400
9104 00 90 00 500 без дати - " - 1 Часовий завод, м. Москва ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ - " - 3016
9104 00 90 00 772-30/154 14 липня 2000 р. - " - ТОВ "Полет-Хронос", м. Москва ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 1400
9104 00 90 00 ZALIV/01501-21 17 серпня 1999 р. Нiмеччина Gehna ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч - " - 1879
9104 00 90 00 497 без дати Росiя АТ "Чистополь" ВАТ "Завод "Ленiнська кузня", м. Київ траулер 7975
9106 10 00 00
9106 90 10 00
9106 90 90 00
772-100/155 14 липня 2000 р. - " - АТ "Система" ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 920
9106 10 00 00
9106 90 10 00
9106 90 90 00
772-100/156 - " - - " - - " - ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв траулер 1300
9303 10 00 00 717-616-018 12 липня 2000 р. Великобританiя Speedline - " - - " - 2000
9303 90 00 00 ZALIV/01501-32 23 липня 1999 р. Великобританiя
Норвегiя
Schermuly ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч танкер 2850
9304 00 00 00 13476M-LH-51-52 без дати Нiмеччина Marine Service ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 5000
9304 00 00 00 13450-LH-48 - " - - " - - " - - " - - " - 2000
9402 90 00 00 775/466 2 грудня 1999 р. Данiя E.Vejvad ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв буксир 7390
9405 10 91 00 20/2 26 сiчня 2000 р. Росiя АТ "Сатурн" ВАТ "Миколаївське пiдприємство "ЕРА" траулер, рефрижератор 24762
9405 10 91 00
9405 10 99 00
9405 40 10 00
9405 40 91 00
9405 40 99 00
775/546
772-100/157
14 липня 2000 р. Польща
Росiя
Famor
завод "СТА", м. Гусєв
АТ "Электролуч", м. Москва
ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 25600
9405 10 91 00
9405 10 99 00
9405 40 10 00
9405 40 91 00
9405 40 99 00
772-100/158 - " - - " - - " - - " - буксир 17400
9405 10 91 00
9405 10 99 00
9405 40 10 00
9405 40 91 00
9405 40 99 00
772-100/158 14 липня 2000 р. Польща
Росiя
Famor
завод "СТА", м. Гусєв
АТ "Электролуч", м. Москва
ВАТ "Суднобудiвна верф "Меридiан", м. Миколаїв танкер 19000
9405 10 99 00 20/2 26 сiчня 2000 р. - " - АТ "Сатурн" ВАТ "Миколаївське пiдприємство "Ера" траулер, рефрижератор 39098
9405 40 10 00
9405 40 91 00
9405 40 95 00
9405 10 99 00
9405 91 90 00
8539 21 92 00
8512 20 00 00
8540 89 90 00
8512 90 00 00
8536 50
8539 39 00 00
8539 10 90 00
8516 29 99 00
2014967 20 березня 2000 р. Норвегiя Glamox ВАТ "Суднобудiвний завод "Океан", м. Миколаїв балкер 50650
9405 40 10 00 0117/00352 27 липня 2000 р. Нiмеччина Aqua Signal AG ЗАТ "Київський суднобудiвний-
судноремонтний завод"
судно "рiка-море" 12895 (24500 нiмецьких марок)
9405 40 10 00
9405 40 91 00
52 без дати Росiя завод свiтлотехнiчної апаратури ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 4000
9405 40 31 00
9405 40 10 00
13450-GLX-48 - " - Норвегiя Glamox - " - - " - 6000
9405 40 31 00
8536 69
8536 20 10 00
8536 20 90 00
13450-LG-47-50 без дати Великобританiя Cefex International ДП "Суднобудiвний завод iменi 61 комунара", м. Миколаїв рефрижератор 7600
9405 40 31 00
8536 69
8539 29 98 00
13450-LG-51-52 - " - - " - - " - - " - - " - 7000
9405 40 99 00 775/547 14 липня 2000 р. Нiмеччина Aqua Signal/Dose ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 102340
9405 40 99 00 - " - - " - - " - Aqua Signal - " - - " - 349854
9405 40 31 00 52 6 сiчня 2000 р. Росiя свiтлотехнiчний завод, м. Аша ВАТ "Завод "Фiолент", м. Сiмферополь навiгацiйнi системи 50
9405 40 91 00 20/2 26 сiчня 2000 р. - " - АТ "Сатурн" ВАТ "Миколаївське пiдприємство "ЕРА" траулер, рефрижератор 652".

 

     25. Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 листопада 2000 р. N 1730 "Деякi питання випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 47, ст. 2040; 2001 р., N 4, ст. 124) викласти в такiй редакцiї:

"Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 листопада 2000 р. N 1730
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

ПЕРЕЛIК
товарiв для окремих видiв дiяльностi, якi мають сезонний характер або здiйснюються з використанням довгострокових договорiв, при ввезеннi (пересиланнi) яких на митну територiю України може видаватися податковий вексель на суму податку на додану вартiсть iз строком погашення до 90 днiв

Код згiдно з
УКТ ЗЕД
Опис товарiв
2701 12 90 00 Вугiлля кам'яне: вугiлля бiтумiнозне, iнше
2701 19 00 00 Вугiлля кам'яне, iнше
2704 00 11 00 Кокс i напiвкокс iз кам'яного вугiлля для виробництва електродiв
2708 20 00 00 Кокс пековий, отриманий з кам'яновугiльної смоли або iнших мiнеральних смол
2709 00 90 00 Тiльки нафта сира
2710 00 74 00,
2710 00 76 00,
2710 00 77 00,
2710 00 78 00
Нафта i нафтопродукти, у тому числi отриманi з бiтумiнозних порiд (за винятком сирих): важкi дистиляти: палива рiдкi (мазут), для iнших цiлей
2711 21 00 00 Газ природний
2713 11 00 00 Кокс нафтовий некальцинований
2713 12 00 00 Кокс нафтовий кальцинований
2909 19 00 20 Метилтретбутиловий ефiр
2918 29 90 00 Тiльки 2,4-Д кислота технiчна
2918 90 20 00 Тiльки дикамба технiчна
2924 29 90 00 Тiльки ацетохлор технiчний
2926 90 99 90 Тiльки альфациперметрин технiчний
2931 00 95 90 Тiльки глiфосфат технiчний та диметоат технiчний
2933 90 95 00 Тiльки карбендазим технiчний
3705 10 00 00 Фотоплiвки для офсетного друку
3808 10 Iнсектициди
3808 20 Фунгiциди
3808 30 11 00,
3808 30 13 00,
3808 30 15 00,
3808 30 17 00,
3808 30 21 00,
3808 30 23 00,
3808 30 27 00
Гербiциди
3906 90 Полiмери, iншi (флокулянт для вiдходiв флотацiї - канфлок)
3907 60 00 00 Полiетилентерефталат
4001 22 00 00 Каучук натуральний, технiчно спецiалiзований (TSNR)
4002 19 00 00 Каучук бутадiєн-стирольний (SBR), iнший
4002 20 00 00 Каучук бутадiєновий (BR)
4002 60 00 00 Каучук iзопреновий (IR)
4703 11 00 00 Целюлоза деревна, натронна або сульфатна, крiм розчинних сортiв, невибiлена, з хвойних порiд
4703 21 00 00 Целюлоза деревна, натронна або сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена, з хвойних порiд
4703 29 00 00 Целюлоза деревна, натронна або сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена, з листяних порiд
4704 11 00 00 Целюлоза деревна, сульфiтна, крiм розчинних сортiв, невибiлена, iз хвойних порiд
4704 21 00 00 Целюлоза деревна, сульфiтна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена, з хвойних порiд
5201 00 10 00 Волокно бавовняне, нечесане: гiгроскопiчне або вибiлене
5201 00 90 00 Волокно бавовняне, нечесане: iнше
7202 99 80 00 Тiльки силiкокальцiй
7607 20 10 00 Фольга алюмiнiєва на основi завтовшки (без урахування основи) менш як 0,021 мм
8401 30 00 00 Тепловидiльнi елементи (касети), неопромiненi (для ядерних реакторiв)
8401 40 90 00 Частини ядерних реакторiв, iншi
8442 50 21 00,
8442 50 23 00,
8442 50 29 00
Тiльки офсетнi пластини, алюмiнiєвi та гумовi
8543 89 Машини електричнi спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi (обладнання комплектiв для монiторингу)
8701 20 10 00 Тiльки сiдельнi автотягачi".

 

     26. Додатки 1, 2, 4, 6, 7 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2000 р. N 1911 "Про перелiки товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає квотуванню i лiцензуванню у 2001 роцi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 1-2, ст. 23; 2001 р., N 13, ст. 541, N 14, ст. 604) викласти у такiй редакцiї:

"Додаток 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2000 р. N 1911
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

Загальнi обсяги
квот товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2001 роцi*

N п/п Найменування товару Код згiдно з
УКТ ЗЕД
Одиниця вимiру Експортна квота на рiк
1. Бурштин** 2530 90 95 00 кiлограмiв 4500
2. Руди i концентрати дорогоцiнних металiв 2616 тонн 25000
3. Метали дорогоцiннi в колоїдному станi; сполуки неорганiчнi або органiчнi дорогоцiнних металiв, визначеного або невизначеного хiмiчного складу; амальгами дорогоцiнних металiв** 2843 кiлограмiв 120
4. Алмази обробленi або необробленi, але неоправленi i незакрiпленi (крiм дiамантiв)** 7102 тис. каратiв 8
5. Дорогоцiнне камiння (крiм алмазiв) i напiвдорогоцiнне камiння оброблене або необроблене** 7103 кiлограмiв 900
6. Срiбло (включаючи срiбло з гальванiчним покриттям золотом або платиною) необроблене, напiвоброблене або у виглядi порошку** 7106 - " - 1000
7. Золото (включаючи золото з гальванiчним покриттям платиною) необроблене, напiвоброблене або у виглядi порошку** 7108 - " - 80
8. Платина необроблена, напiвоброблена або у виглядi порошку** 7110 - " - 200
9. Вiдходи та брухт дорогоцiнних металiв i металiв, оплакованих дорогоцiнними металами** 7112 - " - 500
10. Монети (тiльки з дорогоцiнних металiв)** 7118 - " - 200

     * Лiцензiї видаються за погодженням з Мiнфiном.

     ** Експорт зазначеного товару безпосередньо Державним сховищем дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, Державною скарбницею та Банкнотно-монетним двором Нацiонального банку здiйснюється без квот та лiцензiй.

     Примiтка. Квоти, зазначенi у пунктах 3, 6, 7, 8, 9 i 10, установлено у перерахунку на чисту вагу дорогоцiнного металу.

 

"Додаток 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2000 р. N 1911
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

ПЕРЕЛIК
товарiв, iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2001 роцi

Найменування товару Код згiдно з УКТ ЗЕД
Хiмiчнi засоби захисту рослин та регулятори росту рослин*; iнсектициди для боротьби з побутовими комахами, родентициди** 3808 (крiм окремих партiй, якi ввозяться безоплатно з дозволу Мiнекоресурсiв виключно для державних випробувань, наукових дослiджень та демонстрацiйних дослiдiв)
Препарати косметичнi та засоби особистої гiгiєни*** 3302 - 3402 (крiм сумiшей запашних речовин для харчової промисловостi або виробництва напоїв за кодами 3302 10 10 00, 3302 10 21 00, 3302 10 29 00, 3302 10 40 00, 3302 10 90 00, соусiв та ароматизаторiв для виробництва сигарет та тютюну для палiння за кодом 3302 90 90 00, емульгатора за кодом 3402 11 00 00 та пiностабiлiзаторiв, якi використовуються для виробництва пiнополiуретану за кодами 3402 13 00 00, 3402 90 10 00)
Ветеринарнi препарати**** 3002 30 00 00 - 3002 90 90 00
Тiльки матрицi i форми для виготовлення фонограм***** 8524
Негашенi поштовi марки, марки держмита чи аналогiчнi марки поточного чи нового випуску в країнi, для якої вони призначенi, папiр гербовий, чековi книжки****** 4907 00 10 00, 4907 00 99 00
Оптичний полiкарбонат***** 3907 40 00 00

______________________
     Примiтки:

     1. Лiцензiї видаються:

     * за погодженням з Головною державною iнспекцiєю захисту рослин Мiнагрополiтики;

     ** за погодженням з Мiнекоресурсiв;

     *** за погодженням з МОЗ, а на косметичнi засоби та засоби особистої гiгiєни в аерозольнiй упаковцi - також з Мiнекоресурсiв (крiм продукцiї, виробленої пiсля 1 сiчня 1996 р. у країнах - членах Органiзацiї економiчного спiвробiтництва i розвитку, перелiк яких наведено у додатку 8); на поверхнево-активнi речовини, якi застосовуються у сiльському господарствi разом з пестицидами, - також з Головною державною iнспекцiєю захисту рослин Мiнагрополiтики;

     **** за погодженням з Державним департаментом ветеринарної медицини;

     ***** за погодженням з МОН;

     ****** за погодженням з Нацiональним банком.

     2. Iмпорт товарiв за кодами 3402 11 00 00 та 3402 13 00 00 безпосередньо Банкнотно-монетним двором та фабрикою банкнотного паперу Нацiонального банку для власних потреб здiйснюється без лiцензiй";

 

"Додаток 4
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2000 р. N 1911
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

ПЕРЕЛIК
товарiв, експорт яких до США i до країн - членiв Європейського Союзу та Iндонезiї пiдлягає лiцензуванню (з квотуванням до США та Iндонезiї) у 2001 роцi

Найменування товару Код згiдно з
УКТ ЗЕД
Обсяг квоти, метричних тонн
Феросилiкомарганець 7202 30 00 00 -
Магнiй необроблений - до країн - членiв Європейського Союзу 8104 11 00 00 -
Окремi вироби з прокату плоского гарячекатаного не в рулонах, iз залiза та нелегованої сталi (товстий лист) - до США* 7208, 7210, 7211, 7212 147985
Прокат плоский гарячекатаний в рулонах та не в рулонах iз залiза та нелегованої сталi - до Iндонезiї** 7208 15432
ВАТ "Запорiжсталь"   6330
ВАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iменi Iллiча"   9102
Сталевi троси - до країн - членiв Європейського Союзу 7312 10 82 00
7312 10 84 00
7312 10 86 00
7312 10 88 00
7312 10 99 00
-

____________
     * Згiдно з Угодою про припинення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту з України деяких виробiв з обрiзного вуглецевого прокату плоского, укладеною мiж Мiнiстерством торгiвлi США та Урядом України, вiд 24 жовтня 1997 року.

     ** Згiдно з Угодою мiж Мiнiстерством промисловостi i торгiвлi Республiки Iндонезiя та Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України стосовно обмеження експорту прокату гарячекатаного в рулонах та не в рулонах походженням з України, укладеною 29 травня 1998 року";

 

"Додаток 6
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2000 р. N 1911
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

ПЕРЕЛIК
озоноруйнiвних речовин, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2001 роцi

Найменування речовини Код згiдно з
УКТ ЗЕД
Чотирихлористий вуглець або тетрахлорметан (ЧХВ) 2903 14 00 00
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ) 2903 19 10 00
Бромистий метил 2903 30 37 00
Трихлорфторметан (ХФВ-11) 2903 41 00 00
Дихлордифторметан (ХФВ-12) 2903 42 00 00
1, 1, 2-трихлортрифторетан (ХФВ-113) 2903 43 00 00
Хлорпентафторметан (ХФВ-115) 2903 44 90 00
Хлортрифторметан (ХФВ-13), дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлордифторетан (ГХФВ-22), хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторметан (ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХВФ-122), дихлортрифторетан (ГХФВ-123), хлортетрафторметан (ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан (ГХФВ-133), дихлорфторетан (ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141 b), хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b), хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225), 1-трифтор, 2-дифтор, 3-дихлорпропан (ГХФВ-225 ca), 1-хлордифтор, 2-дифтор, 3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242), дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271), 1, 1, 2, 2-дихлортетрафторетан (ХФВ-114), пентахлорфторетан (ХФВ-111), тетрахлордифторетан (ХФВ-112), гептахлорфторпропан (ХФВ-211), гексахлордифторпропан (ХФВ-212), пентахлортрифторпропан (ХФВ-213), тетрахлортетрафторпропан (ХФВ-214), трихлорпентафторпропан (ХФВ-215), дихлоргексафторпропан (ХФВ-216), хлоргептафторпропан (ХФВ-217) 2903 45 10 00
2903 45 15 00
2903 45 20 00
2903 45 25 00
2903 45 30 00
2903 45 35 00
2903 45 40 00
2903 45 45 00
2903 45 50 00
2903 45 55 00
2903 45 90 00
1, 1, 2, 2-дибромтетрафторетан (Галон 2402) 2903 46 90 00
Бромхлордифторметан (Галон 1211) 2903 46 10 00
Бромтрифторметан (Галон 1301), дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан, тетрабромфторетан, трибромдифторетан, дибромтрифторетан, бромтетрафторетан, трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан, гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан 2903 49 80 00

     Примiтки:

     1. Лiцензiї видаються за погодженням з Мiнекоресурсiв.

     2. Iмпорт товарiв за кодом згiдно з УКТ ЗЕД 2903 19 10 00 безпосередньо Банкнотно-монетним двором та фабрикою банкнотного паперу Нацiонального банку для власних потреб здiйснюється без лiцензiй.

 

"Додаток 7
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2000 р. N 1911
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

ПЕРЕЛIК
продукцiї, яка може мiстити озоноруйнiвнi речовини i експорт та iмпорт якої пiдлягає лiцензуванню у 2001 роцi

Найменування продукцiї Код згiдно з
УКТ ЗЕД
Продукцiя, яка надходить в аерозольнiй упаковцi:  
Фарби та лаки, виготовленi iз синтетичних полiмерiв або оброблених хiмiчним способом природних полiмерiв, диспергованi або розчиннi у неводному середовищi 3208
Фарби та лаки, виготовленi iз синтетичних полiмерiв або оброблених хiмiчним способом природних полiмерiв, диспергованi або розчиннi у водному середовищi 3209
Iншi фарби та лаки; пiгменти воднi готовi, що використовуються для оздоблення шкiри 3210 00
Барвники та iншi фарбувальнi речовини, що поставляються у формах або упаковках для роздрiбної торгiвлi 3212 90 90 00
Замазки скляна та садова, цементи смолянi; сумiшi для ущiльнення та iншi мастики; ґрунтовки, шпаклiвки малярнi, невогнетривкi сумiшi для покриття фасадiв будинкiв, внутрiшнiх стiн, пiдлоги, стелi тощо 3214
Косметичнi засоби та засоби для макiяжу або засоби для догляду за шкiрою (крiм лiкарських), включаючи сонцезахиснi та для загару; препарати для манiкюру та педикюру 3304
Засоби для волосся 3305
Засоби для гiгiєни порожнини рота та зубiв 3306
Засоби, що використовуються до, пiд час та пiсля голiння; дезодоранти iндивiдуального призначення, засоби для ванн; засоби для видалення волосся та iншi парфумернi та туалетнi засоби, не включенi до iнших угруповань; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, що мають дезiнфiкуючi властивостi 3307
Речовини поверхнево-активнi органiчнi (крiм мила); засоби поверхнево-активнi, мийнi препарати (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення, що мiстять або не мiстять мило (крiм таких, що класифiкуються в товарнiй позицiї 3401) 3402
Мастильнi матерiали 3403
Вакси та креми для взуття, засоби полiрувальнi та для чищення меблiв, пiдлоги, транспортних засобiв, скла та металу 3405
Речовини клейкi, на основi каучукiв та пластмас (включаючи штучнi смоли) 3506 91 00 00
Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби проти проростання та регулятори росту рослин, засоби дезiнфiкувальнi та аналогiчнi їм, упакованi для продажу вроздрiб або у виглядi готових препаратiв та виробiв 3808
Засоби оздоблювальнi, засоби для прискорення фарбування або фiксацiї барвникiв 3809
Антидетонатори, антиоксиданти, iнгiбiтори, смолоутворювачi, згущувачi, антикорозiйнi речовини, присадки готовi 3811
Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi: пластифiкатори для каучуку або пластмас, не включенi до iнших угруповань; антиоксиданти та стабiлiзатори iншi для каучуку або пластмас 3812
Сполуки та заряди для вогнегасникiв, заряди для вогнегасних гранат 3813 00 00 00
Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi 3814 00
Сполуки антифризiйнi та рiдини проти обмерзання 3820 00 00 00
Сумiшi вогнезахиснi, водонепроникнi та iншi захиснi сполуки, що застосовуються в будiвництвi; сумiшi галогенованих похiдних антициклiчних вуглеводнiв 3824 71 00 00
3824 79 00 00
3824 90 70 00
3824 90 75 00
3824 90 80 00
3824 90 85 00
3824 90 95 00
Силiкони в первинних формах 3910 00 00
Установки для кондицiювання повiтря 8415
Холодильники, морозильники та iнше холодильне i морозильне обладнання 8418
Вогнегасники 8424 10 91 00
8424 10 99 00
Автомати торговельнi з холодильними пристроями 8476 21 00 00
8476 29 00 00

__________________
     Примiтки:

     1. Лiцензiї видаються за погодженням з Мiнекоресурсiв. У разi вiдсутностi озоноруйнiвних речовин у перелiку продукцiї, яка пiдпадає пiд зазначенi коди УКТ ЗЕД, митне оформлення вантажiв здiйснюється на пiдставi листiв-роз'яснень Мiнекоресурсiв i його територiальних органiв про те, що така продукцiя не мiстить озоноруйнiвних речовин i лiцензування не потребує.

     2. Iмпорт товарiв за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 3402 11 00 00, 3402 13 00 00 та 3403 безпосередньо Банкнотно-монетним двором та фабрикою банкнотного паперу Нацiонального банку для власних потреб здiйснюється без лiцензiй.

     3. Не пiдлягає лiцензуванню продукцiя, яка експортується до країн - членiв СНД, а також вироблена пiсля 1 сiчня 1996 р. у країнах - членах Органiзацiї економiчного спiвробiтництва i розвитку, перелiк яких зазначено у додатку 8 (крiм продукцiї, зазначеної в додатку 2).

     4. У разi наявностi в складi продукцiї за кодами УКТ ЗЕД 8415 та 8418 речовин за кодами УКТ ЗЕД 2903 45 10 00, 2903 45 15 00, 2903 45 20 00, 2903 45 25 00, 2903 45 30 00, 2903 45 35 00, 2903 45 40 00, 2903 45 45 00, 2903 45 50 00, 2903 45 55 00, 2903 45 90 00 (за винятком хлортрифторметану ХФВ-13) її митне оформлення здiйснюється на пiдставi листа Мiнекоресурсiв (його територiальних органiв) про те, що така продукцiя лiцензуванню не пiдлягає".

     27. Додаток 1 до Порядку захисту вiтчизняного ринку у разi закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2001 р. N 347 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 15, ст. 652, з доповненням, внесеним постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 жовтня 2001 р. N 1445), викласти в такiй редакцiї:

"Додаток 1
до Порядку захисту вiтчизняного ринку у разi закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

ПЕРЕЛIК
товарiв, робiт i послуг, участь у процедурi закупiвлi яких обмежується виключно вiтчизняними виробниками

Найменування товарiв, робiт, послуг Код згiдно з
УКТ ЗЕД
Лiчильники подачi та виробництва газу, рiдини та електроенергiї, включаючи калiбрувальнi 9028
Автомобiлi легковi 8703
Вантажнi автомобiлi вантажопiдйомнiстю 1,5 - 2 тонни 8704 10 90 10
Вантажнi автомобiлi вантажопiдйомнiстю 8 - 18 тонн 8704 90 00 00
Автонавантажувачi 8427 10 10 00
8427 10 90 00
8427 20
8427 20 11 00
8427 20 19 00
8427 20 90 00
8427 90 00 00
Автобуси 8702
Дизелi та дизель-генератори 8502 11 91 00
8502 11 99 00
8502 12 90 00
8408 10 61 00
8408 10 69 00
Мотопомпи пожежнi 8413
Котли паровi, теплофiкацiйнi 8402
Холодильнi камери 8418
Телефоннi апарати 8517 11 00 00
8517 19
Апаратура для радiотелефонного та радiотелеграфного зв'язку 8525 20 91 00
8525 20 99 00
Волоконно-оптичнi кабелi 9001 10 90 00
Антени та антеннi вiдбивачi для приймання через супутник 8529 10 31 00
Устаткування електросигналiзацiйне для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на автомобiльних дорогах 8530
Атомно-абсорбцiйний електрофотометр 9027 30
Газовий лабораторний хроматограф 9027 20 10
Лiкарськi засоби та засоби медичного призначення 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3306, 3407 00 00 00, 3701, 3702, 3822 00 00 00, 4014, 4015, 5006 00, 6115, 7015, 7017, 7018, 8419, 8421, 8423, 8705, 8713, 8714, 9001, 9003, 9004, 9006, 9010, 9011, 9013, 9016 00, 9017, 9018, 9019, 9020 00, 9021, 9022, 9027, 9030, 9032, 9033 00 00 00, 9402
Папiр для писання i друкування 4802
Картон крейдований 4810 91
Картон палiтурний для книговидання 4805 70 90 00
4805 80 19 00
4805 80 90 00
Ящики з картону гофрованого 4819 10 00 00
Папiр для писання i друкування, нарiзаний на формати 4823 59 90 00
Проектнi роботи для всiх видiв будiвництва, включаючи проектно-конструкторськi та проектно-вишукувальнi роботи  
Iнженернi вишукування  
Будiвництво нових об'єктiв i споруд виробничого та невиробничого призначення  
Технiчне переоснащення дiючих пiдприємств  
Геодезичнi роботи  
Реставрацiйнi роботи  
Медичнi та побутовi послуги  
Науковi дослiдження та розробки".  

 

     28. Додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2001 р. N 419 "Про доповнення перелiку та обсягiв матерiалiв, устаткування i комплектуючого обладнання, що використовуються для будiвництва суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi згiдно з контрактами, укладеними цими пiдприємствами" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 20, ст. 839) викласти в такiй редакцiї:

"Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2001 р. N 419
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

 

Код згiдно з
УКТ ЗЕД
Номер контракту (договору) Дата пiдписання Країна-
експортер
Фiрма (пiдприємство) - постачальник Пiдприємство-
одержувач
Тип судна, що будується (комплектуюче обладнання) Загальний обсяг, доларiв США
2710 00 87 00
2710 00 88 00
2710 00 89 00
2710 00 92 00
2710 00 94 00
2710 00 96 00
2710 00 98 00
3506 99 00 00
3926 90 99 00
4009 20 00 00
4009 30 00 00
4009 40 00 00
4009 50 10 00
4009 50 50 00
4009 50 30 00
4009 50 70 00
4009 50 90 00
4016 10 90 00
4016 93 90 00
4016 99 30 00
4016 99 52 00
4016 99 58 00
4016 99 82 00
4016 99 88 00
6203 43 90 00
6211 43 10 00
6806 10 00 00
6812 70 00 00
7224 90 91 00
7224 90 99 00
7304 41 90 00
7304 59 99 00
7304 59 93 00
7307 11 10 00
7307 11 90 00
7307 22 10 00
7307 22 90 00
7307 23 90 00
7307 29 90 00
01204C-ZAL 21 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 480000
7307 93 19 00
7307 99 90 00
7308 30 00 00
7308 90 99 00
7315 81 00 00
7315 82 10 00
7315 82 90 00
7315 89 00 00
7316 00 00 00
7326 90 91 00
7326 90 97 00
7411 29 90 00
7604 29 90 00
7608 20 99 00
7610 10 00 00
7610 90 90 00
7901 12 90 00
7901 20 00 00
7904 00 00 00
7907 00 00 00
8407 29 80 00
8408 10 51 00
8408 10 59 00
8408 10 61 00
8408 10 69 00
8408 10 81 00
8408 10 89 00
8408 10 91 00
8408 10 99 00
8412 21 91 00
8412 21 99 00
8412 29 91 00
8412 29 99 00
8413 50 30 00
8413 50 71 00
8413 50 79 00
8413 60 30 00
8413 60 41 00
8413 60 49 00
8413 60 51 00
01204C-ZAL 21 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 480000
8413 60 59 00
8413 81 90 00
8415 82 80 10
8415 82 80 90
8415 90 90 00
8419 50 90 00
8425 42 90 00
8431 10 00 00
8473 30 10 00
8473 30 90 00
8479 90 92 00
8479 90 97 00
8481 10 11 00
8481 10 19 00
8481 10 91 00
8481 10 99 00
8481 20 10 00
8481 20 90 00
8481 30 91 00
8481 30 99 00
8481 80 61 00
8481 80 63 00
8481 80 69 00
8481 80 71 00
8481 80 73 00
8481 80 79 00
8481 80 81 00
8481 80 85 00
8481 80 87 00
8481 80 99 00
8482 10 10 00
8482 30 00 00
8482 99 00 00
8483 10 80 00
8483 30 90 00
8483 90 98 00
8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88 10
8529 90 88 90
8530 80 00 00
8530 90 00 00
9014 80 00 00
9014 90 90 00
9026 10 91 10
9026 10 99 00
01204C-ZAL 21 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 480000
9026 10 99 00
9026 20 30 00
01204C-ZAL 21 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 480000
2710 00 87 00
2710 00 88 00
2710 00 89 00
2710 00 92 00
2710 00 94 00
2710 00 96 00
2710 00 98 00
3506 99 00 00
3926 90 99 00
4009 20 00 00
4009 30 00 00
4009 40 00 00
4009 50 10 00
4009 50 50 00
4009 50 30 00
4009 50 70 00
4009 50 90 00
4016 10 90 00
4016 93 90 00
4016 99 30 00
4016 99 52 00
4016 99 58 00
4016 99 82 00
4016 99 88 00
6203 43 90 00
6211 43 10 00
6806 10 00 00
6812 70 00 00
7224 90 91 00
7224 90 99 00
7304 41 90 00
7304 59 99 00
7304 59 93 00
7307 11 10 00
7307 11 90 00
7307 22 10 00
7307 22 90 00
7307 23 90 00
7307 29 90 00
7307 93 19 00
7307 99 90 00
7308 30 00 00
7308 90 99 00
7315 81 00 00
7315 82 10 00
7315 82 90 00
01205C-ZAL - " - - " - - " - - " - - " - - " -
7315 89 00 00
7316 00 00 00
7326 90 91 00
7326 90 97 00
7411 29 90 00
7604 29 90 00
7608 20 99 00
7610 10 00 00
7610 90 90 00
7901 12 90 00
7901 20 00 00
7904 00 00 00
7907 00 00 00
8407 29 80 00
8408 10 51 00
8408 10 59 00
8408 10 61 00
8408 10 69 00
8408 10 81 00
8408 10 89 00
8408 10 91 00
8408 10 99 00
8412 21 91 00
8412 21 99 00
8412 29 91 00
8412 29 99 00
8413 50 30 00
8413 50 71 00
8413 50 79 00
8413 60 30 00
8413 60 41 00
8413 60 49 00
8413 60 51 00
8413 60 59 00
8413 81 90 00
8415 82 80 10
8415 82 80 90
8415 90 90 00
8419 50 90 00
8425 42 90 00
8431 10 00 00
01205C-ZAL 21 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 480000
8473 30 10 00
8473 30 90 00
8479 90 92 00
8479 90 97 00
8481 10 11 00
8481 10 19 00
8481 10 91 00
8481 10 99 00
8481 20 10 00
8481 20 90 00
8481 30 91 00
8481 30 99 00
8481 80 61 00
8481 80 63 00
8481 80 69 00
8481 80 71 00
8481 80 73 00
8481 80 79 00
8481 80 81 00
8481 80 85 00
8481 80 87 00
8481 80 99 00
8482 10 10 00
8482 30 00 00
8482 99 00 00
8483 10 80 00
8483 30 90 00
8483 90 98 00
8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88 10
8529 90 88 90
8530 80 00 00
8530 90 00 00
9014 80 00 00
9014 90 90 00
9026 10 91 10
9026 10 99 00
9026 10 99 00
9026 20 30 00
01205C-ZAL 21 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 480000
2710 00 87 00
2710 00 88 00
2710 00 89 00
2710 00 92 00
2710 00 94 00
2710 00 96 00
2710 00 98 00
3506 99 00 00
3926 90 99 00
4009 20 00 00
4009 30 00 00
4009 40 00 00
4009 50 10 00
4009 50 50 00
4009 50 30 00
4009 50 70 00
4009 50 90 00
4016 10 90 00
4016 93 90 00
4016 99 30 00
4016 99 52 00
4016 99 58 00
4016 99 82 00
4016 99 88 00
6203 43 90 00
6211 43 10 00
6806 10 00 00
6812 70 00 00
7224 90 91 00
7224 90 99 00
7304 41 90 00
7304 59 99 00
7304 59 93 00
7307 11 10 00
7307 11 90 00
7307 22 10 00
7307 22 90 00
7307 23 90 00
7307 29 90 00
7307 93 19 00
7307 99 90 00
7308 30 00 00
7308 90 99 00
7315 81 00 00
7315 82 10 00
7315 82 90 00
7315 89 00 00
7316 00 00 00
7326 90 91 00
7326 90 97 00
7411 29 90 00
01301C-ZAL 8 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 480000
7604 29 90 00
7608 20 99 00
7610 10 00 00
7610 90 90 00
7901 12 90 00
7901 20 00 00
7904 00 00 00
7907 00 00 00
8407 29 80 00
8408 10 51 00
8408 10 59 00
8408 10 61 00
8408 10 69 00
8408 10 81 00
8408 10 89 00
8408 10 91 00
8408 10 99 00
8412 21 91 00
8412 21 99 00
8412 29 91 00
8412 29 99 00
8413 50 30 00
8413 50 71 00
8413 50 79 00
8413 60 30 00
8413 60 41 00
8413 60 49 00
8413 60 51 00
8413 60 59 00
8413 81 90 00
8415 82 80 10
8415 82 80 90
8415 90 90 00
8419 50 90 00
8425 42 90 00
8431 10 00 00
8473 30 10 00
8473 30 90 00
8479 90 92 00
8479 90 97 00
8481 10 11 00
8481 10 19 00
8481 10 91 00
8481 10 99 00
8481 20 10 00
8481 20 90 00
8481 30 91 00
01301C-ZAL 8 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 480000
8481 30 99 00
8481 80 61 00
8481 80 63 00
8481 80 69 00
8481 80 71 00
8481 80 73 00
8481 80 79 00
8481 80 81 00
8481 80 85 00
8481 80 87 00
8481 80 99 00
8482 10 10 00
8482 30 00 00
8482 99 00 00
8483 10 80 00
8483 30 90 00
8483 90 98 00
8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88 10
8529 90 88 90
8530 80 00 00
8530 90 00 00
9014 80 00 00
9014 90 90 00
9026 10 91 10
9026 10 99 00
9026 10 99 00
9026 20 30 00
01301C-ZAL 8 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 480000
2710 00 87 00
2710 00 88 00
2710 00 89 00
2710 00 92 00
2710 00 94 00
2710 00 96 00
2710 00 98 00
3506 99 00 00
3926 90 99 00
4009 20 00 00
4009 30 00 00
4009 40 00 00
4009 50 10 00
4009 50 50 00
4009 50 30 00
4009 50 70 00
4009 50 90 00
4016 10 90 00
4016 93 90 00
4016 99 30 00
4016 99 52 00
4016 99 58 00
4016 99 82 00
4016 99 88 00
01302C-ZAL 8 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 480000
6203 43 90 00
6211 43 10 00
6806 10 00 00
6812 70 00 00
7224 90 91 00
7224 90 99 00
7304 41 90 00
7304 59 99 00
7304 59 93 00
7307 11 10 00
7307 11 90 00
7307 22 10 00
7307 22 90 00
7307 23 90 00
7307 29 90 00
7307 93 19 00
7307 99 90 00
7308 30 00 00
7308 90 99 00
7315 81 00 00
7315 82 10 00
7315 82 90 00
7315 89 00 00
7316 00 00 00
7326 90 91 00
7326 90 97 00
7411 29 90 00
7604 29 90 00
7608 20 99 00
7610 10 00 00
7610 90 90 00
7901 12 90 00
7901 20 00 00
7904 00 00 00
7907 00 00 00
8407 29 80 00
8408 10 51 00
8408 10 59 00
8408 10 61 00
8408 10 69 00
8408 10 81 00
8408 10 89 00
01302C-ZAL 8 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 480000
8408 10 91 00
8408 10 99 00
8412 21 91 00
8412 21 99 00
8412 29 91 00
8412 29 99 00
8413 50 30 00
8413 50 71 00
8413 50 79 00
8413 60 30 00
8413 60 41 00
8413 60 49 00
8413 60 51 00
8413 60 59 00
8413 81 90 00
8415 82 80 10
8415 82 80 90
8415 90 90 00
8419 50 90 00
8425 42 90 00
8431 10 00 00
8473 30 10 00
8473 30 90 00
8479 90 92 00
8479 90 97 00
8481 10 11 00
8481 10 19 00
8481 10 91 00
8481 10 99 00
8481 20 10 00
8481 20 90 00
8481 30 91 00
8481 30 99 00
8481 80 61 00
8481 80 63 00
8481 80 69 00
8481 80 71 00
8481 80 73 00
8481 80 79 00
8481 80 81 00
8481 80 85 00
8481 80 87 00
8481 80 99 00
8482 10 10 00
01302C-ZAL 8 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 480000
8482 30 00 00
8482 99 00 00
8483 10 80 00
8483 30 90 00
8483 90 98 00
8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88 10
8529 90 88 90
8530 80 00 00
8530 90 00 00
9014 80 00 00
9014 90 90 00
9026 10 91 10
9026 10 99 00
9026 10 99 00
9026 20 30 00
01302C-ZAL 8 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 480000
2710 00 87 00
2710 00 88 00
2710 00 89 00
2710 00 92 00
2710 00 94 00
2710 00 96 00
2710 00 98 00
3506 99 00 00
3926 90 99 00
4009 20 00 00
4009 30 00 00
4009 40 00 00
4009 50 10 00
4009 50 50 00
4009 50 30 00
4009 50 70 00
4009 50 90 00
4016 10 90 00
4016 93 90 00
4016 99 30 00
4016 99 52 00
4016 99 58 00
4016 99 82 00
4016 99 88 00
6203 43 90 00
6211 43 10 00
6806 10 00 00
6812 70 00 00
7224 90 91 00
7224 90 99 00
7304 41 90 00
7304 59 99 00
7304 59 93 00
7307 11 10 00
7307 11 90 00
7307 22 10 00
7307 22 90 00
01101C-ZAL - " - - " - - " - - " - - " - - " -
7307 23 90 00
7307 29 90 00
7307 93 19 00
7307 99 90 00
7308 30 00 00
7308 90 99 00
7315 81 00 00
7315 82 10 00
7315 82 90 00
7315 89 00 00
7316 00 00 00
7326 90 91 00
7326 90 97 00
7411 29 90 00
7604 29 90 00
7608 20 99 00
7610 10 00 00
7610 90 90 00
7901 12 90 00
7901 20 00 00
7904 00 00 00
7907 00 00 00
8407 29 80 00
8408 10 51 00
8408 10 59 00
8408 10 61 00
8408 10 69 00
8408 10 81 00
8408 10 89 00
8408 10 91 00
8408 10 99 00
8412 21 91 00
8412 21 99 00
8412 29 91 00
8412 29 99 00
8413 50 30 00
8413 50 71 00
8413 50 79 00
8413 60 30 00
8413 60 41 00
01101C-ZAL 8 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 480000
8413 60 49 00
8413 60 51 00
8413 60 59 00
8413 81 90 00
8415 82 80 10
8415 82 80 90
8415 90 90 00
8419 50 90 00
8425 42 90 00
8431 10 00 00
8473 30 10 00
8473 30 90 00
8479 90 92 00
8479 90 97 00
8481 10 11 00
8481 10 19 00
8481 10 91 00
8481 10 99 00
8481 20 10 00
8481 20 90 00
8481 30 91 00
8481 30 99 00
8481 80 61 00
8481 80 63 00
8481 80 69 00
8481 80 71 00
8481 80 73 00
8481 80 79 00
8481 80 81 00
8481 80 85 00
8481 80 87 00
8481 80 99 00
8482 10 10 00
8482 30 00 00
8482 99 00 00
8483 10 80 00
8483 30 90 00
8483 90 98 00
8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88 10
8529 90 88 90
8530 80 00 00
01101C-ZAL 8 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 480000
8530 90 00 00
9014 80 00 00
9014 90 90 00
9026 10 91 10
9026 10 99 00
9026 10 99 00
9026 20 30 00
01101C-ZAL 8 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 480000
2710 00 87 00
2710 00 88 00
2710 00 89 00
2710 00 92 00
2710 00 94 00
2710 00 96 00
2710 00 98 00
3506 99 00 00
3926 90 99 00
4009 20 00 00
4009 30 00 00
4009 40 00 00
4009 50 10 00
4009 50 50 00
4009 50 30 00
4009 50 70 00
4009 50 90 00
4016 10 90 00
4016 93 90 00
4016 99 30 00
4016 99 52 00
4016 99 58 00
4016 99 82 00
4016 99 88 00
6203 43 90 00
6211 43 10 00
6806 10 00 00
6812 70 00 00
7224 90 91 00
7224 90 99 00
7304 41 90 00
7304 59 99 00
7304 59 93 00
7307 11 10 00
7307 11 90 00
7307 22 10 00
7307 22 90 00
7307 23 90 00
7307 29 90 00
7307 93 19 00
7307 99 90 00
7308 30 00 00
7308 90 99 00
7315 81 00 00
7315 82 10 00
7315 82 90 00
01102C-ZAL - " - - " - - " - - " - - " - - " -
7315 89 00 00
7316 00 00 00
7326 90 91 00
7326 90 97 00
7411 29 90 00
7604 29 90 00
7608 20 99 00
7610 10 00 00
7610 90 90 00
7901 12 90 00
7901 20 00 00
7904 00 00 00
7907 00 00 00
8407 29 80 00
8408 10 51 00
8408 10 59 00
8408 10 61 00
8408 10 69 00
8408 10 81 00
8408 10 89 00
8408 10 91 00
8408 10 99 00
8412 21 91 00
8412 21 99 00
8412 29 91 00
8412 29 99 00
8413 50 30 00
8413 50 71 00
8413 50 79 00
8413 60 30 00
8413 60 41 00
8413 60 49 00
8413 60 51 00
8413 60 59 00
8413 81 90 00
8415 82 80 10
8415 82 80 90
8415 90 90 00
8419 50 90 00
8425 42 90 00
8431 10 00 00
01102C-ZAL 8 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 480000
8473 30 10 00
8473 30 90 00
8479 90 92 00
8479 90 97 00
8481 10 11 00
8481 10 19 00
8481 10 91 00
8481 10 99 00
8481 20 10 00
8481 20 90 00
8481 30 91 00
8481 30 99 00
8481 80 61 00
8481 80 63 00
8481 80 69 00
8481 80 71 00
8481 80 73 00
8481 80 79 00
8481 80 81 00
8481 80 85 00
8481 80 87 00
8481 80 99 00
8482 10 10 00
8482 30 00 00
8482 99 00 00
8483 10 80 00
8483 30 90 00
8483 90 98 00
8529 90 70 00
8529 90 81 00
8529 90 88 10
8529 90 88 90
8530 80 00 00
8530 90 00 00
9014 80 00 00
9014 90 90 00
9026 10 91 10
9026 10 99 00
9026 10 99 00
9026 20 30 00
01102C-ZAL 8 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 480000
2710 00 87 00
2710 00 88 00
2710 00 89 00
2710 00 92 00
2710 00 94 00
2710 00 96 00
2710 00 98 00
3506 99 00 00
3926 90 99 00
4009 20 00 00
4009 30 00 00
4009 40 00 00
4009 50 10 00
4009 50 50 00
4009 50 30 00
4009 50 70 00
4009 50 90 00
4016 93 90 00
4016 99 30 00
4016 99 52 00
4016 99 58 00
4016 99 82 00
4016 99 88 00
4016 10 90 00
6806 10 00 00
6812 70 00 00
7224 90 91 00
7224 90 99 00
7304 41 90 00
7304 59 99 00
7304 59 93 00
7307 11 10 00
7307 11 90 00
7307 22 10 00
7307 22 90 00
7307 23 90 00
7307 29 90 00
7307 93 19 00
7307 99 90 00
7308 30 00 00
7308 90 99 00
7315 81 00 00
7315 82 10 00
7315 82 90 00
7315 89 00 00
7316 00 00 00
7326 90 91 00
7326 90 97 00
7411 29 90 00
7604 29 90 00
01202C-ZAL 27 серпня 1999 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч корпус контейнеровоза 156000
7608 20 99 00
8412 21 99 00
8413 81 90 00
8415 82 80 10
8415 82 80 90
8415 90 90 00
8419 50 90 00
8425 42 90 00
8479 90 92 00
8479 90 97 00
8481 20 10 00
8481 20 90 00
8482 10 10 00
8482 30 00 00
8483 10 80 00
8483 30 90 00
8483 90 98 00
9014 80 00 00
9014 90 90 00
01202C-ZAL 27 серпня 1999 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч корпус контейнеровоза 156000
2710 00 87 00
2710 00 88 00
2710 00 89 00
2710 00 92 00
2710 00 94 00
2710 00 96 00
2710 00 98 00
3506 99 00 00
3926 90 99 00
4009 20 00 00
4009 30 00 00
4009 40 00 00
4009 50 10 00
4009 50 50 00
4009 50 30 00
4009 50 70 00
4009 50 90 00
4016 93 90 00
4016 99 30 00
4016 99 52 00
4016 99 58 00
4016 99 82 00
4016 99 88 00
4016 10 90 00
6203 43 90 00
6211 43 10 00
6806 10 00 00
6812 70 00 00
7224 90 91 00
7224 90 99 00
7304 41 90 00
7304 59 99 00
7304 59 93 00
01203C-ZAL 1 лютого 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч корпус контейнеровоза 156000
7307 11 10 00
7307 11 90 00
7307 22 10 00
7307 22 90 00
7307 23 90 00
7307 29 90 00
7307 93 19 00
7307 99 90 00
7308 30 00 00
7308 90 99 00
7315 81 00 00
7315 82 10 00
7315 82 90 00
7315 89 00 00
7316 00 00 00
7326 90 91 00
7326 90 97 00
7411 29 90 00
7604 29 90 00
7608 20 99 00
7610 10 00 00
7610 90 90 00
7901 12 90 00
7901 20 00 00
7904 00 00 00
7907 00 00 00
8407 29 80 00
8408 10 51 00
8408 10 59 00
8408 10 61 00
8408 10 69 00
8408 10 81 00
8408 10 89 00
8408 10 91 00
8408 10 99 00
8412 21 91 00
8412 21 99 00
8412 29 91 00
8412 29 99 00
01203C-ZAL 1 лютого 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч корпус контейнеровоза 156000
8413 50 30 00
8413 50 71 00
8413 50 79 00
8413 60 30 00
8413 60 41 00
8413 60 49 00
8413 60 51 00
8413 60 59 00
8413 81 90 00
8415 82 80 10
8415 82 80 90
8415 90 90 00
8419 50 90 00
8425 42 90 00
8479 90 92 00
8479 90 97 00
8481 20 10 00
8481 20 90 00
8482 10 10 00
8482 30 00 00
8483 10 80 00
8483 30 90 00
8483 90 98 00
9014 80 00 00
9014 90 90 00
01203C-ZAL 1 лютого 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч корпус контейнеровоза 156000
2902 44 90 00
2903 69 10 00
2903 69 90 10
2903 69 90 90
2929 90 00 00
3208 90 91 00
3208 90 99 00
3208 90 11 00
3208 90 13 00
3208 90 19 00
3208 10 90 00
3208 20 90 00
3210 00 90 00
3210 00 10 10
3210 00 10 90
3214 10 10 00
3814 00 90 00
01204C-ZAL 21 грудня 2000 р. - " - - " - дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч - " - 345000
2902 44 90 00
2903 69 10 00
2903 69 90 10
2903 69 90 90
2929 90 00 00
3208 90 91 00
3208 90 99 00
3208 90 11 00
3208 90 13 00
3208 90 19 00
3208 10 90 00
3208 20 90 00
3210 00 90 00
3210 00 10 10
3210 00 10 90
3214 10 10 00
3814 00 90 00
01205C-ZAL 21 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 345000
2902 44 90 00
2903 69 10 00
2903 69 90 10
2903 69 90 90
2929 90 00 00
3208 90 91 00
3208 90 99 00
3208 90 11 00
3208 90 13 00
3208 90 19 00
3208 10 90 00
3208 20 90 00
3210 00 90 00
3210 00 10 10
3210 00 10 90
3214 10 10 00
3814 00 90 00
01301C-ZAL 8 грудня 2000 р. - " - - " - - " - - " - 450000
2902 44 90 00
2903 69 10 00
2903 69 90 10
2903 69 90 90
2929 90 00 00
3208 90 91 00
3208 90 99 00
3208 90 11 00
3208 90 13 00
3208 90 19 00
3208 10 90 00
3208 20 90 00
3210 00 90 00
3210 00 10 10
3210 00 10 90
3214 10 10 00
3814 00 90 00
01302C-ZAL 8 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 450000
2902 44 90 00
2903 69 10 00
2903 69 90 10
2903 69 90 90
2929 90 00 00
3208 90 91 00
3208 90 99 00
3208 90 11 00
3208 90 13 00
3208 90 19 00
3208 10 90 00
3208 20 90 00
3210 00 90 00
3210 00 10 10
3210 00 10 90
3214 10 10 00
3814 00 90 00
01101C-ZAL 8 грудня 2000 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч корпус контейнеровоза 450000
2902 44 90 00
2903 69 10 00
2903 69 90 10
2903 69 90 90
2929 90 00 00
3208 90 91 00
3208 90 99 00
3208 90 11 00
3208 90 13 00
3208 90 19 00
3208 10 90 00
3208 20 90 00
3210 00 90 00
3210 00 10 10
3210 00 10 90
3214 10 10 00
3814 00 90 00
01102C-ZAL - " - - " - - " - - " - - " - - " -
3214 10 10 00
2903 69 10 00
2903 69 90 10
2903 69 90 90
2929 90 00 00
01202C-ZAL 27 серпня 1999 р. Нiдерланди IHDA Shipbuilding Service B.V. ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив", м. Керч корпус контейнеровоза 45550
3214 10 10 00
2903 69 10 00
2903 69 90 10
2903 69 90 90
2929 90 00 00
01203C-ZAL 1 лютого 2000 р. - " - - " - - " - - " - - " -
8311 90 00 00
8310 00 00 00
8311 10 10 00
29/2000 2 грудня 2000 р. Швецiя ЕСАБ дочiрнє пiдприємство ВАТ "Суднобудiвний завод "Залив" - "Судносервiс", м. Керч - " - 720000
2707 99 99 00
2710 00 87 00
2710 00 88 00
2710 00 89 00
2710 00 92 00
2710 00 94 00
2710 00 96 00
2710 00 98 00
775-076/17013-206 6 жовтня 1993 р. Нiмеччина EMO ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 73839
3208 90 91 00
3402 90 90 00
3814 00 90 00
775-076/17013-206 6 жовтня 1993 р. Нiдерланди AMERON ДАХК "Чорноморський суднобудiвний завод", м. Миколаїв танкер 1539200
3925 20 00 00
7318 23 00 00
7326 90 95 00
7326 90 97 00
7604 21 00 00
8202 20 00 00
8202 49 90 00
775-076/17013-206 - " - Грецiя ELVIK - " - - " - 900000
4016 93 90 00 775/450 20 грудня 2000 р. Нiдерланди IHC Lagersmit NV - " - - " - 17420
5607 29 10 00 775-076/17013-206 6 жовтня 1993 р. Грецiя AVIN - " - - " - 5000
5607 30 00 00 775-076/17013-206 - " - - " - - " - - " - - " - 1000
5607 50 90 00 775-076/17013-206 - " - - " - - " - - " - - " - 1000